Stemmen is instemmen met de onderdrukking van jezelf en je buren

Bijna alle Nederlanders zijn opgegroeid in een democratie en we hebben dan ook ons hele leven te horen gekregen dat democratie  het beste  politieke systeem is.

Uiteraard is alles relatief en als je een democratie vergelijkt met een dictatuur zal een democratie wellicht als minder schadelijk en beperkend van de vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken worden ervaren.

Dat betekent echter niet dat een democratie op zichzelf het beste is voor de mens. En het sluit ook niet uit dat een democratie in zichzelf nog steeds een systeem is ter onderdrukking van de mensheid.

In het boek –Het Einde van al het Kwaad– zet Jeremy Locke helder uiteen hoe ook een democratie een systeem is dat de vrije wil en vrijheid van mensen om hun eigen keuzes te maken onderdrukt en vernietigt en daarmee dus een immoreel systeem is.

Heeft de man een punt? Oordeel zelf.
Hier zijn uitleg:

—–

Slavernij die zichzelf vermomt als vrijheid
61b4eadc0267a84b6ddcf37e8e22e590Het volmaakte toppunt van cultureel succes is mensen ervan te overtuigen dat ze vrij zijn in hun slavernij.

Democratie is een bedachte theorie, niet een morele waarheid. Het is een denkbeeld van het kwaad. Het werd gecreëerd om vrijheid na te bootsen, terwijl de
wet de mensen nog steeds in zijn greep houdt. Zoals altijd in de geschiedenis, herhaalt het patroon van de tirannie zich door opnieuw leugens uit te vinden om dezelfde slavernij te  verbergen.

Democratie gaat om het maken van slaven en van de eigenaren van die slaven. De lessen die ‘s werelds grootste democratieën ons leren, kunnen zijn dat iedereen vrijheid en een stem heeft. Ze leren ons dat democratieën de beste vorm van regeringen zijn. De reden die ze geven is dat democratie de gewone man een stem geeft. In tegenstelling tot koningen, dictators en communisten, geeft democratie de meeste mensen invloed op het doen en laten van hun buren.

Het kwaad van de democratie kent geen vrijheid. Ieder mens dat vrij is heeft niemand die hem
tot slaaf maakt. In plaats daarvan geven democratieën iedereen de mogelijkheid om je tot slaaf
te maken.

Meerderheidsbewind
De democratische cultuur leert ons dat de wet ons regeert. Het leert ons dat de wetten die door de meerderheid zijn gemaakt, moreel juist zijn. Elke wet, elke eis, elke straf is moreel als die uitgevoerd wordt door de meerderheid. Verkeerde toepassingen van democratie, zoals democratische republieken en gekwalificeerde meerderheden zijn niet anders. Elke wet die aangenomen kan worden door een representatieve meerderheid, gekwalificeerde meerderheid of welke andere groep dan ook, wordt moreel juist.

Als je 50% van een groep mensen kunt overtuigen om zichzelf of hun buren tot slaaf te maken,
is het dan moreel? Als je 66%, 75% of 99% of iedereen kunt overtuigen, is dat moreel juist?
Het geloof van mensen dat wetten moreel zijn is de speelbal van het kwaad. Een wet beperkt
altijd een vrijheid en is daarmee altijd immoreel, ongeacht hoeveel mensen ervoor of tegen zijn.
Het kwaad streeft ernaar mensen te overheersen, om hun vrije wil, hun vrijheid om eigen keuzes te maken en hun eigenwaarde te vernietigen. Het maakt het kwaad niets uit wie wie tot slaaf maakt of waarom.

Er is geen moraliteit in de wet. De democratische leer stelt dat zo gauw er wettelijk gezien
genoeg stemmen voor de wet zijn, dat deze dan goed en gerechtvaardigd is om deze op te
leggen aan een groep mensen. Waarom zou de vernietiging van jouw vrijheid acceptabel zijn alleen maar omdat iemand anders dat zegt? Wordt het kwaad ineens gerechtvaardigd hoe meer mensen het willen? Zou het kwaad rechtvaardig zijn als iedereen het wil?

10525791_310787865762780_8536272816964033614_n

Tirannie door een koning is hetzelfde als tirannie door honderden miljoenen koningen. Het
kwaad is de aard van afgedwongen wetten; hoe de wetten tot stand zijn gekomen is
nietszeggend.

Tirannie verbergen in de denkbeelden van een representatieve regering en een
meerderheidsbewind is iets alledaags in onze moderne wereld. Na zoveel millennia waarin
vorstendommen en militaire machthebbers regeerden, hebben mensen geleerd om iets van het kwaad in de tirannie te herkennen.

Er waren duizenden jaren voor nodig om ons te ontdoen van het concept van adeldom en het
goddelijke recht om te regeren. Tegenwoordig zijn er veel mensen op de wereld die begrijpen
dat er geen aangeboren recht is om als koning over anderen te heersen. Maar de sluwheid van het kwaad heeft de verantwoordelijkheid in de richting van individuele denkbeelden geduwd, in plaats van richting zichzelf. Het kwaad leert de moderne mens dat vorstendommen en dictators een fout waren, maar dat het goed is om je te onderwerpen aan je buren.10659189_10203873060020135_8157505287203921912_n (1)

Vroeg in de Amerikaanse geschiedenis stond de meerderheid de slavernij en de systematische
ontmenselijking van Afrikanen toe. Trokken de democratische wetten een moraal uit de
slavernij?

Theorieën zoals ‘een meerderheidsbewind’ zijn intrinsiek slecht. Het kwaad wil dat je gelooft dat het kwaad goed is, en dat vrijheid gevaarlijk voor je is. Vanuit het gezichtspunt van een vrij individu, is het afgrijselijk om de leden van een democratie niet alleen ‘het recht’ zoals dat opgelegd wordt op alle mogelijke manieren in hun leven, voor waar aan te nemen, maar ook om getuige te zijn van het feit dat de slachtoffers ervan verschillende versies van wat wel en niet moreel zou zijn opleggen aan hun buren.

b1d27c13c7d0b9d00a995838382e3439bf1cd2acSommige mensen geloven dat democratieën veilig zijn en de juiste regeringsvorm zijn,
aangezien de meerderheid van de mensen fatsoenlijk is. Ze geloven dat de meerderheid
fatsoenlijke regels zal maken voor de minderheid.

Dit geloof kent twee leugens. Ten eerste dat de wet verheven is; dat het goed is om de minderheid te dwingen om te gehoorzamen. Ten tweede, dat de minderheid, als ze aan zichzelf overgelaten wordt, de levens van alle anderen kapot zal maken. De minderheid wordt gereguleerd en gedwongen door een systeem van politie en wetten om te conformeren aan de manier waarop je je moet gedragen. Voor diversiteit is geen ruimte en het afwijken van de norm kan zelfs gecriminaliseerd worden.

Niets van dit alles heeft ook maar iets te maken met het verdedigen van de vrijheid van de
meerderheid. Het gaat erom de minderheid de baas te blijven. Het gaat om het africhten van de
meerderheid naar hoe het kwaad het wil hebben.

De honger naar macht over anderen is het lokmiddel van de democratie.

Er is geen meerderheid
De moderne geschiedenis van sterke democratieën heeft laten zien dat er niet zoiets is als ‘de
meerderheid’ of ‘de minderheid’. Ideologische partijen binnen bevolkingen versplinteren
democratische samenlevingen in ontelbaar veel splintergroeperingen. Verschillende
benaderingen, compromissen en regels zorgen ervoor dat het niet mogelijk is om een
meerderheid te behalen, waarbij er intussen nog steeds oneindig veel dwang wordt gecreëerd
via de wet.

Dit garandeert je, ongeacht wie je bent, dat je je zowel in een aantal meerderheidskringen
bevindt, als in een aantal minderheidskringen. Je zult zowel de controle over anderen ervaren
door wetten voor te schrijven, als slavernij ervaren doordat wetten aan jou voorgeschreven
worden.

Je buurman, die in andere opzichten net zoals jij denkt, zal jouw vrijheid willen opofferen om
een aantal van zijn doelen te bereiken. Andersom, in een democratie, zal jij ook geneigd zijn om
je buren misdadigers te noemen. Zo gauw cultuur mensen leert dat het goed en fatsoenlijk is
om de vrije wil en vrijheid van andere mensen om hun eigen keuzes te maken te onderdrukken en te vernietigen, op welke grond dan ook, splitst het gezag zich af en groeit de tirannie.

Geweld en destructie
10556344_358304397651798_3709558894062391209_nDemocratie veroorzaakt geweld en destructie. Democratie leert de mens dat het goed is om je wil met dwang en geweld op te leggen aan anderen. Sterker nog, het leert mensen dat ze het recht hebben om alles met geweld van hun buren af te nemen.

Democratieën zijn altijd welvaartsstaten, omdat iedereen wetten kan maken die diefstal legitimeren. De sterkste democratieën hebben de hoogste belastingen en de meeste regelgeving. Regeringsambtenaren kunnen wetten beïnvloeden om hun eigen positie en salaris te verhogen. Hoe meer regels er gemaakt worden, hoe meer mogelijkheden er zijn om te plunderen in naam van wat juist geacht wordt.

Velen willen gedrag reguleren in de naam van religie, milieu, economie, fatsoen en veiligheid.
Democratie leert ons dat deze zaken meer waarde hebben dan de mens. Het kwaad leert ons
dat het aanleren van gewenst gedrag aan mensen, belangrijker is dan de mensen zelf. Het
kwaad wil dat je gelooft dat de waarde van mensen schuilt in hun correcte gedrag, in plaats van
in hunzelf.

Als democratische culturen sterker worden, is het duidelijk voor iedereen dat de legitimiteit van
de wet een schijnvertoning is. Elke wet is goed, zo gauw het de wet wordt. Daden die door
eenieder beschouwd zouden worden als misdaden zoals ontvoering, aanranding en moord,
worden nu gepleegd door de overheid, de politie, geheime diensten en het leger ‘gemachtigd door jou’.

koninklijkefamilienederlandIn volwassen democratieën zul je bepaalde mensen vinden die zich aan de wet onttrekken, op basis van die wet, en gewoon pakken wat ze willen en wanneer ze dat willen. Dit is niet slechter dan de wet, maar slechts efficiënter.

Het toppunt van de democratie is de chaos waarin mensen stelen van andere mensen, elkaars vrijheid ontnemen wanneer ze dat willen en de menselijke vrije wil van elkaar onderdrukken, alleen maar omdat het kan.

Het toppunt van democratie is het onvermogen om te denken, te spreken en te doen, uit angst
voor de wet. Dit is niet anarchie, maar dit is tirannie. Tirannie is altijd vermomd als cultuur en
wetgeving.

Het perfecte kwaad
Om de aard van democratie te begrijpen, is het essentieel om te begrijpen dat de vernietiging van vrijheid het kwaad is.

De stabiliteit van overheersing is het basisprincipe van cultuur. Hoe stabieler gezag uitgeoefend
kan worden, hoe beter.

Er is nooit stabiliteit geweest in het verleden. Er werden constant oorlogen uitgevochten,
duizenden jaren lang zijn wereldrijken opgekomen en weer vernietigd. Bijna elk excuus voor
tirannie is uitgeprobeerd, en uiteindelijk overwonnen.

De mensheid streeft naar vrijheid in zijn leven, omdat vrijheid de aard van de mensheid is;
vrijheid is leven. Onze aanhoudende strijd tegen het kwaad is opgetekend in de geschiedenis. Het kwaad heeft uiteindelijk elke oorlog verloren die het begonnen is. Dit is een bewijs van de kracht en goedheid van de mensheid. Het is ook een bewijs van het aanpassingsvermogen en de evolutie van het kwaad.

quote-when-i-despair-i-remember-that-all-through-history-the-way-of-truth-and-love-has-always-won-there-mahatma-gandhi-328441
Elke vorm van tirannie heeft gefaald omdat mensen het uiteindelijk doorzagen en hun eigen
vrijheid terugwonnen. Het kwaad heeft een oplossing gevonden voor zijn verlies door zijn slaven medeplichtig te maken.

Democratie is het grootste kwaad dat er maar kan bestaan. Het is een groter kwaad dan het
communisme, en een groter kwaad dan koninkrijken. Alle andere vormen van tirannie zijn
natuurlijk slecht omdat ze een paar mensen toestonden om de levens van iedereen te
domineren. De vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken werd voor bijna iedereen vernietigd.

Echter, de democratie leert je dat je vrij genoeg bent om te stemmen, hetgeen een beter
systeem lijkt. Jammer genoeg legitimeert het anderen om jouw vrijheden weg te stemmen. Dit
maakt het een vorm van het kwaad. Wat het zuiver kwaad, en de grootste vorm van kwaad die er maar kan bestaan is, is dat ook jij stemt om de vrijheden van anderen weg te nemen. Het maakt iedereen die stemt medeplichtig aan het onderdrukken en vernietigen van vrijheden, het maakt iedereen een uitvoerder van het kwaad.

Iedereen wordt een slaaf – en iedereen wordt een slavenmeester in een democratie.
Dit maakt het het perfecte kwaad.

10516863_10201710703649892_9093442692988481212_n

—–

Einde van al het kwaad00Dit fragment komt uit het gratis en vrij downloadbare boek: Het einde van al het kwaad, het tijdperk van de oorlogen op aarde is voorbij.

Ik kan me voorstellen dat het bovenstaande enigszins kan botsen met onze culturele indoctrinatie. Mochten mensen heel erg gechoqueerd zijn dan kan ik aanraden om het gehele boek te lezen om wat meer context te krijgen en eventueel ook deze lezingenserie van Mark Passio over Natural Law eens rustig en goed in zijn geheel te bekijken. Ook dat biedt goede context. Als u het daarna nog steeds met de ideeën oneens bent, is dat uiteraard prima. Het gaat er alleen even om dat dit gezichtspunt eerst goed genoeg begrepen wordt.

Ik ben benieuwd wat mensen van deze uiteenzetting van Jeremy Locke vinden en of mensen gedachten hebben over in welke richting we onszelf kunnen bewegen om de vrijheid van onszelf en elkaar te respecteren en verder uit te bouwen.

[bol_product_links block_id=”bol_56e920d33719c_selected-products” products=”1001004010214634,9200000032958383″ name=”naam” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”009900″ width=”560″ cols=”2″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]
Aanverwante artikelen en informatie:
-) Het einde van al het kwaad
-) Mark Passio lezing over The Natural Law
-) Als jij koning zou zijn
-) Verantwoordelijkheid is Vrijheid
-) Het meest gevaarlijke (bij)geloof
-) Zelfeigenaarschap een uitleg van Josie the Outlaw

Freedomfromgovernment

10703726_376862649129306_7036382431243608948_n

55 gedachten over “Stemmen is instemmen met de onderdrukking van jezelf en je buren

 1. Pieter Stuurman

  Democratie is gewoon een dictatuur, net als iedere bestuursvorm. De enige mogelijkheid voor de bevolking is te kiezen aan WIE ze moet gehoorzamen. Als een slaaf mag kiezen wie zijn slavendrijver is, is hij dan vrij?

  Democratie gaat dan ook in het geheel niet over vrijheid. De werkelijke bedoeling van democratie is niet vrijheid, maar tevredenheid met ONvrijheid.

  1. Gerbrand

   ”Democratie gaat dan ook in het geheel niet over vrijheid. De werkelijke bedoeling van democratie is niet vrijheid, maar tevredenheid met ONvrijheid.”
   Dat is een mooie zin!

 2. Douwe Beerda Bericht auteur

  En waarom denk je dat we, wij mensen, het dan accepteren?
  Heb je daar gedachten over?

  Hieronder in de quote even een antwoord wat Pieter mij gaf via de facebook.

  Mensen zullen alleen bovengeschikheid (regering) aanvaarden/vertrouwen als ze er van overtuigd zijn zelf ondergeschikt te zijn. Dat geloof gaat dus niet alleen ten koste van hun vrijheid, maar ook ten koste van hun zelfrespect.

  Iedere macht zal daarom altijd proberen het zelfrespect van de bevolking te ondermijnen. De kerk deed dat door te vertellen dat mensen inherente zondaars zijn (behalve de tussenpersonen dan, de priesterklasse), regeringen doen dit door complexiteit voor te wenden en “deskundologen” op te voeren die onbegrijpelijke taal uitslaan, zodat mensen de overtuiging krijgen (geloven) dat het allemaal veel te ingewikkeld is voor een “gewoon iemand”. Dat ze daarvoor ontoereikend zijn, en dat ze daarom dus superieure mensen nodig hebben om het te regelen.

  1. Douwe Beerda Bericht auteur

   In die zin is de oplossing dus het zelfvertrouwen in mensen te herstellen? Dat ze geloven dat ze niet minderwaardig zijn. Heb je daar goede ideeen voor?

   Ik heb het gevoel dat het Patroon van Tirannie ook een rol speelt in deze hele materie. ik weet niet of je daar nog gedachten over hebt?

   Het Patroon van Tirannie; http://www.mensenrechten.org/?page_id=439

  2. Sander Viergever

   ” regeringen doen dit door complexiteit voor te wenden en “deskundologen” op te voeren die onbegrijpelijke taal uitslaan, zodat mensen de overtuiging krijgen (geloven) dat het allemaal veel te ingewikkeld is voor een “gewoon iemand”. Dat ze daarvoor ontoereikend zijn, en dat ze daarom dus superieure mensen nodig hebben om het te regelen.” , wauw helder inzicht!

 3. Pieter Stuurman

  Mensen accepteren een hogere autoriteit omdat ze geloven minderwaardig te zijn aan die autoriteit. Omdat ze geloven dat die autoriteit bestaat uit “betere” mensen dan zijzelf.

  Dat is een onware gedachte. Een onware gedachte kan alleen blijven bestaan zolang die onware gedachte, voor waar wordt aangenomen. Geloofd wordt dus. De enige manier waarop die gedachte verdwijnt, is als die gedachte niet meer geloofd wordt. Dat kan alleen door te (laten) zien dat het een onware gedachte betreft.

  Mensen zouden dus niet moeten gaan “geloven” dat ze niet minderwaardig zijn, maar ophouden te geloven dat ze dat wel zijn. Dan pas ontstaat de mogelijkheid om te gaan WETEN wat ze werkelijk zijn. En zodra ze dat weten, valt er niets meer te geloven hierover.

 4. Pieter Stuurman

  De enige remedie tegen een onware gedachte (geloof) is laten zien dat het een onware gedachte betreft. Waarheid laten zien dus. Het helpt ook om in te (laten) zien dat ieder geloof uitsluitend onwaarheid bevat.

  1. Douwe Beerda Bericht auteur

   Maar vaak zijn mensen zo overtuigd van hun geloof dat je wel een andere waarheid kunt laten zien maar daar niet echt voor open staan. Is dat uberhaupt op te lossen. Hoe kun je mensen open laten staan voor nieuwe informatie zeker als ze een leven lang door de kerk, staatsonderwijs, mainstream media etc zijn geindoctrineerd?

  1. cornelisdegoede

   mensen zijn in hun diepste wezen slaven. zo zijn ze geprogrammeerd. dat merk je al op heel vroege leeftijd als je zelf geboren bent met een vrijheidslievende instelling (vrijheid voor iedereen zolang de je ander geen schade berokkent). ook later, als je opgroeit en volhardt in die vrijheidslievende opstelling, zal je van de slaafse medemens te horen krijgen dat je het ‘nog wel eens heel moeilijk zal krijgen’. de theorie dat de mens eigenlijk een slavenras is, geschapen om een superieur ras te dienen (annunaki), is m.i. zo onzinnig niet

   1. Sander Viergever

    Cornelisdegoede, ik verdiep me ook in de slavencultuur. Er gaat het verhaal rond, dat de Annunaki Aliens van planeet Niburu naar de aarde zijn gekomen, mens heeft gecreeerd door interbreeding met eigen ras + mensaap (voorloper huidige mens) en zo homosapiens heeft gemaakt. Vervolgens is dit gedaan met als doel slavenpopulatie te creëren voor de Annunaki halfgoden met als doel dat wij werken voor de Annunaki. Wel dit is het verhaal, de theorie over hoe onze slavencultuur is ontstaan je kunt erover lezen op het internet.

 5. annette

  Interessant stuk. Ik ga ‘Het einde van al het kwaad’ lezen. Ik houd alleen niet van termen als ‘goed’ en ‘kwaad’, alsof er daartussen niets mogelijk is. Maar misschien wordt me bij het lezen duidelijk waarom dat zo verwoord wordt.
  met vriendelijke groet
  Annette Kuypers

 6. Douwe Beerda Bericht auteur

  Nog wat aanvullende informatie voor de liefhebbers.

  Waarom democratie niet leidt tot solidariteit, welvaart en vrijheid maar tot onvrede, verspilling en een tirannieke overheid.

  Democratie wordt algemeen beschouwd als het beste politieke systeem, het toppunt van beschaving, de oplossing voor al onze maatschappelijke problemen, een idee dat in de hele wereld ingang moet vinden. Ten onrechte.

  Anders dan iedereen denkt, leidt democratie helemaal niet tot vrijheid, beschaving, welvaart en vrede maar juist tot onvrijheid, maatschappelijke spanningen, uit de hand lopende overheidsbestedingen, ondermijning van de welvaart, agressie en verloedering.

  In dit prikkelende en toegankelijke boek beslechten Karel Beckman en Frank Karsten het laatste politieke taboe: het idee dat democratie onze redding is. Zij ontkrachten 13 mythen waarmee democratie steevast wordt verdedigd. Zij beschrijven bovendien een aansprekend alternatief: een samenleving geschoeid op individuele vrijheid en vrijwillige sociale relaties.

  Dit is een baanbrekend boek dat boeiend is voor iedereen die de huidige maatschappelijke problemen en de economische crisis beter wil begrijpen.

  http://dedemocratievoorbij.nl/

 7. Pingback: BOINNK!!! | Democratie, het lijkt zo goed maar het is vaak het perfecte kwaad.

 8. Molenaer

  En de Meester zei: “Door de wet kent men zijn zonden”.
  En de Meester zei: “Wie oren heeft die hore wat de Geest tot de gemeente zegt”.

 9. Douwe Bericht auteur

  Het is belangrijk om te begrijpen dat het kwaad gedefinieerd wordt als het vernietigen van vrijheid.

  Het is echt een aanrader het hele boek te lezen om de context etc. goed te begrijpen.

 10. johan bosman

  Vanzelfsprekend stem ik al lange tijd niet meer. Want waarom zou ik misdadigers méér rechten geven dan ik zelf heb? Onze “volksvertegenwoordigers” willen tenslotte alleen maar persoonlijk carrière maken op andermans onbeschaamde kosten. Binnen “ons” hele politieke spectrum hebben abjecte carrièrejagers zich met gladde praatjes en keurig vóórkomen opgeworpen als vertegenwoordiger van het volk. Maar -eenmaal op het pluche- begaan ze stiekeme misdaden tegen datzelfde volk dat hen gekozen heeft. Zelfs de doodstraf voor politieke tegenstanders is terug van weggeweest: zij staat versluierd weergegeven in het Verdrag van Lissabon.

  En als ik er openlijk voor uitkom dat ik niet stem omdat ik a-politiek ben (ik geloof er niets van dat de één een socialist moet zijn. de ander een liberaal en weer een ander een communist, het komt alleen maar aan een nog diepere verdeeldheid van onze samenleving tegemoet)) dan krijg ik ook nog dom grinnikend naar m’n hoofd geslingerd: “O, heb jij niet gestemd? Tsja, dan mag je ook niet meepraten”.

  1. Lacsap

   Het maakt niet uit of je gaat stemmen of niet. Als er democratisch tegen de plannen van de elite wordt gekozen dan wordt het verdrag van Lissabon ingezet waarbij iedere burger als gekwalificeerde stem ingezet wordt, je stemt in zonder dat je stemt.. Zo is ook de Europese grondwet tot stand kunnen komen. Met het verdrag van Lissabon is democratie dan ook vernietigd. Het verdrag van Lissabon zal ook wel veranderd worden, want wie kan er wat tegen doen..

 11. johan bosman

  Het Duitse “Wissensmanufaktur”., met name macro-econoom Andreas Popp, heeft in bredere zin onderzoek gedaan naar wat democratie betekent en hoe het functioneerd. Het blijkt dat democratie op kleine schaal -bijvoorbeeld op gemeentelijk niveau- vrij goed kan functioneren. Maar wordt een democratische structuur op grotere schaal toegepast (b.v. de EU) dan gaat het heel erg mis!

 12. Lacsap

  Democratie werkt in mijn inziens als je een land/Europa in meerdere delen deelt met ieder hun eigen rechten/democratie. dus b.v. in deel 1, 5, 9, 17 etc mag je 250km en als je daar niet mee kan vinden kan je in andere delen gaan wonen waar je 120km mag waarbij in een deel weer een regel kan zijn die je weer niet bevalt en je kan uitwijken naar andere delen enz. Zo zit je uiteindelijk beter als waarbij een deel tegen en een deel voor is en altijd een deel regels moet slikken omdat er geen keus is / nu eenmaal democraties zo gekozen is.

 13. Johnny Buck

  De democratie is de dictatuur van de meerderheid. En de meerderheid laat zich beinvloeden en overhalen door propaganda van het grote geld! Er moeten regels komen om de vrijheid van de originele meningen te bewaken!

 14. joepiejee

  democratie is een samenleving met een verkapte vrijheid; zodanig afgebakend met regeltjes, waarin de mens beperkt wordt in zijn vrijheden- de authoriteit kent wel de vrijheid deze regels te breken met de veranderingen van de grondwet zolang het deze het goed uitkomt, de burger trekt daarbij aan het kortste eind?

 15. moerstaal

  Jullie hebben de democratie niet verdiend!
  Dus bukken maar dames en heren en geniet van de rit.
  Nog harder rennen voor bank, baas en bilderberg…

  Jongeluy

   1. moerstaal

    Ik refereer aan het feit dat er in de 35 jaar dat ik mij met politiek bezig hou er geen zak is veranderd. Wij stemmen dan weer rood en daarna weer groen en zo schommelen wij heen en weer.
    Willen wij verandering dan moet je juist niet op de gevestigde orde stemmen.
    Waar het aan ligt dat mensen maar op dezelfde grote partijen blijven stemmen, weet ik niet…

 16. jst

  ja, ik weet hoe de mens zich richting vrijheid gaat begeven

  onvoorwaardelijkheid

  zonder voorwaarden, fijn zijn nastreven, vanuit het onbekende

  benodigdheden: minimaal 1 werkende hersencel, voelsprieten

  de rest is stierenpoep

 17. Jan Tetteroo

  Zouden er genoeg ‘beschaafde’ mensen zijn om zonder machthebbers een fijne vrije maatschappij te kunnen realiseren? Vrijheid begint met jezelf. En democratie is een onzinnig systeem.

 18. sace28

  one man one vote

  is de slavernij leuze

  zou je niet beter een elftal op de been brengen?
  alle elftallen samen geven een aantal spelers waaruit de beste voortkomt

 19. Pingback: Is stemmen het instemmen met de onderdrukking van jezelf en je buren? | Silvia's Boinnk!!!

 20. Hans

  Je stem is het vermogen waarmee je jezelf definieert en uitdrukt in het collectieve bestaan
  Stemmen op een externe autoriteit om over jou levensinvulling te beslissen is jezelf definiëren en uitdrukken in afhankelijkheid en onvermogen, onafhankelijk van het feit dat we nu eenmaal onvermijdelijk in deze huidige maatschappelijke realiteit leven.
  Gaat het om de invulling van het systeem of het bestaan van het systeem op zichzelf?

  De poppetjes regeren niet over de mens, het systeem doet dat dmv democratisch gekozen poppetjes die komen en gaan.
  Men stemt niet voor een democratische volksvertegenwoordiging, men stemt voor een systeem waarin die volksvertegenwoordiging zijn eerste verantwoording aan dat systeem zelf aflegt.
  Men bevestigt dmv zijn stem het bestaansrecht van een onderdrukkend en mensonterend systeem, simpel en alleen door het geloof en de overtuiging dat datzelfde systeem dmv andere poppetjes een verbetering en verlichting van die onderdrukking zal opleveren.

  Door stemmen zal het systeem nooit veranderen, stemmen is een werktuig van het systeem, een illusie van vrije wil waarmee alle macht naar een externe sturende wil gaat.
  Keuzevrijheid dmv stemmen is een illusie waarmee de mens zijn goedkeuring geeft aan een systeem van externe autoriteit, ook al kiest men tegen.
  Hoogstens zal men een ‘ideale” situatie bereiken waarin het tijdelijk ontbreken of verlichting van de huidige onderdrukking en onvrede wordt ervaren als een vredig en welvarend systeem.
  Het ontbreken van onvrijheid en ongeluk is geen ware definitie van vrijheid en geluk.

  Vrije Wil en soevereiniteit kunnen nooit bestaan in een systeem als dat systeem zijn bestaansrecht ontleend aan het vrijwillig laten ontnemen van die Vrije Wil en soevereiniteit.
  Positief of negatief, is jouw stem van en voor jou, of van en voor het systeem, uit naam van jouw Vrije Wil?

  Gebruiken we onze wil en stem om inhoud en bestaansrecht te geven AAN het systeem, of gebruiken we het om inhoud en bestaansrecht te geven AAN onze Vrije Wil en soevereiniteit, onszelf, ons geboorterecht?

  De mens bezit een zeer krachtig vermogen.. ont-kenning… wat niet betekend om je kop in het zand te steken, maar wat een duidelijke keuze en beslissing is uit eigen macht en kracht on iets niet als zijn werkelijkheid te accepteren.
  Onze acceptatie van iets bepaald zijn bestaansrecht, en niet andersom.

 21. Bram Brauer

  Op zich vind ik voor de redenatie in het artikel iets te zeggen. Als een meerderheid iets besluit maakt dat het nog niet oké. Maar ik vraag mij af wat is dan de oplossing? Iedereen vrij laten in zijn doen en laten en mensen met pech overlaten aan hun lot of de goedheid van enkelen maakt uiteindelijk ook geen beschaafde samenleving. Voorlopig zie ik de beste oplossing in liquid democratie waarbij burgers zoveel mogelijk zelf kunnen beslissen over hun omgeving. Daarom stem ik op de Piratenpartij of de burger beweging. Niet stemmen lost ook niets op tenzij je werkt aan andere oplossing

  1. Douwe Bericht auteur

   @ Bram, een oplossing is simpelweg de vrije wil en vrijheid van mensen om hun eigen keuzes te maken te respecteren. Zowel die van jezelf als van anderen.

   Daarnaast gaat dit gratis beschikbaar gestelde boek uitgebreid in op hoe je richting een maatschappij kunt gaan gebaseerd op vreedzaamheid en op vrijwillige interacties tussen alle deelnemers. Dit in tegenstelling tot de dwang en (de dreiging van) geweld die nu een centraal onderdeel vormt van onze huidige overheid.

   VRIJHEID – een handleiding naar een vreedzame en vrijwillige maatschappij
   http://achterdesamenleving.nl/vrijheid-handleiding-naar-vreedzame-en-vrijwillige-maatschappij-adam-kokesh/

  2. Johan Bosman (werktuigkundige)

   Bram, het is juist andersom: stemmen lost niets op. En door niet te stemmen keur je in ieder geval het huidige systeem af.

   Een land moet natuurlijk niet geregeerd worden door organisatie-criminelen die bij voortduring een dictatoriale bezettingsmacht vormen van criminele bankiers. Een land moet bestuurd worden door vakmensen uit de wereld van de economie en de filosofie. Door mensen die we aan kunnen stellen maar waar we -bij in gebreke blijven- ook weer heel gewoon vanaf kunnen komen. Zo eenvoudig is het!

 22. only you

  Stemmen leidt tot nog meer verdeeldheid en klassenjustitie, het leven kent te een meer natuurlijk verloop dan door tussenkomst van die zogenaamde betweters?

 23. bernadette

  Waarom zouden wij onze innerlijke Stemmen weg geven aan iets wat nutteloos is.

  Mark Passio Every Human Being Is Born A Sovereign Individual,

  https://www.youtube.com/watch?v=pB-lPEwT5I8

  Toen wij als Baby geboren werden , hebben wij geen van allen
  een contract getekend in naam met de Staat – Kroon – Politieke Poppenkast ,

  Why you should not pay ANY bill ever again – Birth Certificate SCAM

  https://www.youtube.com/watch?v=Gp9lGVe9oCI

  Sklaven ohne Ketten- cestui que vie- wir sind für tot erklärt

  https://www.youtube.com/watch?v=2RI5dvXPWeY

 24. Johan Bosman (werktuigkundige)

  In feite zijn we allemaal het slachtoffer van de verpakte hebzucht: de Federal Reserve. De Federal Reserve is een bankenkartel dat tot op de dag van vandaag volhoudt een afdeling van de Amerikaanse overheid te zijn maar in werkelijkheid heeft de FED net zoveel met de Amerikaanse overheid van doen als de Siciliaanse maffia met de Italiaanse regering. De FED installeert regeringen of verwijdert ze, leent geld voor oorlogen èn voor de wederopbouw: oorlog is de basis van ons financiële systeem. Mark Rutte veinst het Nederlandse volk te vertegenwoordigen maar is voor de volle honderd procent een puppet van de FED en hij regeert Nederland dan ook als een buitenkolonie van de VS. Mark Rutte is een waanzinnige volksverrader maar wordt niet als zodanig herkend door de Nederlandse bevolking: grote opkomst bij de verkiezingen in 2017 en de VVD opnieuw de grootste partij. Een volk dat zo achterlijk is kan alleen maar zo achterlijk geboren zijn en daarom is het voor buitenlanders onmogelijk om te integreren in de Nederlandse samenleving.

  Nogmaals: democratie is één van de vormen van een dictatuur. Dat komt omdat elke democratie gebaseerd is op de leugen dat de kiezers invloed hebben op het landsbestuur.

  1. Johan Bosman (werktuigkundige)

   Nederlanders brengen hun stem uit op misdadigers van de ergste soort in de hoop op beter. Het stemvee heeft dus ook niet in de gaten wat hoop is: hoop is slechts een marketing-product. Het is het marketing-product bij uitstek voor politici: het kost niets, kent geen verpakkings- of verzendkosten en -het mooist van al!- er zit geen enkele garantie op. Kijk: van die Rutte en zijn trawanten daar is nog wel van af te komen. Maar van het diep onnozele volk dat steeds maar weer opnieuw heel veel pech heeft met nadenken als het naar de stembus sloft, dáár komen we niet van af!

   1. Douwe Bericht auteur

    Veel mensen hebben inderdaad een hopium verslaving. Ze hopen dat een externe autoriteit, in het geval van politici via dwang en geweld, hun leven zal verbeteren.

    Ik zou zeggen, neem zelf verantwoordelijk voor het geluk van jezelf en de mensen waar je van houdt. Schep je eigen toekomst op een manier die de vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken van anderen respecteert.

    Afkicken van de hopium en de handen uit de mouwen.

    1. Douwe Bericht auteur

     Budh, als jij iets doet wat de vrije wil en vrijheid van iemand anders niet beperkt. En die persoon neemt daar aanstoot aan en die persoon gaat vervolgens jouw vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken onderdrukken en vernietigen dan heb je het volle recht en sterker nog ergens de verantwoordelijkheid om jezelf met alle middelen tot je beschikking tegen die persoon, personen te verdedigen. Dat recht en verantwoordelijkheid op de zelfverdediging van de vrijheid van jezelf en van je geliefden is wat ook wel The Sacred Masculine wordt genoemd. Als mensen niet bereid zijn om hun eigen vrijheid te verdedigen dan zal de maatschappij van hunzelf en waar ze hun kinderen in achter laten in slavernij vervallen.

     Do no harm / Take no shit – is de kortste samenvatting die ik ervan ken. Mark Passio legt dit idee heel helder en in mijn ogen heel correct uit in zijn Natural Law lezingenserie. Ik kan dat iedereen van harte aanbevelen om dat te bekijken. http://achterdesamenleving.nl/the-natural-law-lessen-over-het-menselijke-bewustzijn/

 25. bernadette

  @ Johan Bosman , Correct

  Het Politieke orkest speelt Vals , gelijk aan de staat- governments
  Er is zoveel …. wat voor ons mensen verborgen is gehouden , wereldwijd .
  Dat men ons als onnozel slaafs schapen vee ziet , dat gemanipuleerd , belogen en bestolen is.

  @ Budh , correct
  Terugkomend op Budh,
  dat inderdaad onze innerlijke gevoel dat afgestemd behoort te staan op 432 HZ – Universum.
  DIE STEM is het aller belangrijkste wat in onszelf resoneert in frequentie met het Universum.

  Was stemmen op 440 Hz een initiatief van de nazi’s?

  De Amerikaanse instrumentmaker J.C. Deagan stelde vast dat 440 Hz de beste frequentie was voor concertzalen. Hij kreeg bijval van Britse wetenschappers. Volgens een controversiële theorie wilden de nazi’s 440 Hz als standaard invoeren om agressie en stress op te wekken.

  In september 1988 schreef Laurent Rosenfeld het artikel ‘How the Nazis Ruined Musical Tuning’. Rosenfeld merkt op dat naziminister van Propaganda Josef Goebbels in 1939 een conferentie belegde om aan te dringen op 440 Hz als standaard. Tijdens deze conferentie werd de basis gelegd voor de beslissing in 1955 om 440 Hz in te voeren als standaard.

  Er werden geen Franse componisten uitgenodigd voor de conferentie, omdat met name de Fransen tegen stemmen op 440 Hz waren, aldus Rosenfeld.

  http://hoogmoed.blogspot.nl/2012/12/de-plato-code-en-432-hz-frequentie.html

  https://www.ninefornews.nl/trilt-muziek-die-gestemd-is-op-432-hz-op-een-goddelijk-niveau/

 26. bernadette

  Allereerst is het belangrijk om te melden dat er vanuit het Ubuntu gedachtegoed geen ambitie is
  om mee te draaien in het huidige politiek systeem.
  In de toekomst zou er ideaal gezien geen politiek systeem meer zijn omdat iedereen zich thuis voelt
  in een van de vele-samen-voorzienende (Ubuntu) gemeenschappen en het politiek systeem
  van vandaag de dag niet meer bestaat.

  De regels, waar wij ons als Nederlandse burgers aan dienen te houden,
  komen uit Basel (Zwitserland) waar zich de BIS Bank heeft gezeteld en Brussel besluit
  hoe die regels in de lidstaten van de EU moeten worden doorgevoerd.
  120 Miljoen euro spenderen de grootbanken en de verzekeraars, op jaarbasis, aan lobbyen in Brussel. Daar tegenover staat een schamele 4 miljoen euro door ngo’s en vakbewegingen en dus worden
  sociaal-maatschappelijke (de belangen van de burgers zoals u en ik)
  en milieutechnische belangen altijd overstemd en weg gespeeld door het commerciële belang.

  De beslissingen die ertoe doen, die te maken hebben met onze (financieel economische) toekomst worden genomen door de grootbanken en het grootbedrijf. Gezien hun belangen puur commercieel zijn, en de intrinsieke waarden van mens en natuur in hun ogen enkel als middelen tot kapitalistische groei gezien worden, kunnen we niet anders dan concluderen dat het democratische systeem waarin wij leven niet werkt.

  http://ubuntuplanet.nl/ubuntu-oplossingen/politiek/

  Is Holland klaar voor een metamorfose om onze Gemeenschappelijke gronden,
  samen weer vruchtbaar te maken zodat Moederaarde ons haar vruchten schenkt naar Harten lust.

  – Geheimzinnige geld slurpende Kantoortjes kunnen dicht ,
  – Weg met onnodige zogenaamde indrukwekkende foldertjes ,
  – Niets zeggende zogenaamde intellectuele geprinte briefwisselingen
  wat een oponthoud in de Samenleving teweeg brengt geheel… tot NUL reduceren.
  En met ons allen gewoon heerlijk ontspannen gaan tuinieren .
  De Lente en Zomer periode is in aantocht dus moeder natuur staat klaar om bevrucht te worden
  met zaden en eetbare planten teelt in ons vooruitzicht..

  Voedselbossen creëren en gezamelnijk daar van mogen eten en uitdelen aan elkaar .

  Mooi dit ;

  https://www.youtube.com/watch?v=mkinI5xwauc

  50 Acre Collection of RARE TROPICAL FRUITS! Food Forest Tour @ Costa Rica’s Rawtreat

  Wat een verademing om in zo’n mooie natuurlijke omgeving te mogen leven in alle rust,
  zonder elkaars opgelegde ADHD Stress virus over te hoeven brengen.

  https://www.youtube.com/watch?v=9_kFwziC2M0

  Dus met … ONS ALLEN STEMMEN OP DE NATUUR zoals dat ons ingegeven is van nature .
  Dat is de Vrijheid die we met elkaar delen en verdienen.

 27. bernadette

  Well , Giant Good Old Rusland .

  Mensen daar creëren hun eigen Kin’s domeinen met elkaar ,
  zonder bemoeienissen van de politiek.
  Zij gaan gewoon Happy Weze…

  Vedic Russia revived in ecovillages of Kin’s domains

  https://www.youtube.com/watch?v=bmaNy76ic94

  Alle Burgemeesters – wethouders en politieke kliekjes van alle gemeentes en provincies hier ,
  daar ook eens een inburgeringscursus laten gaan volgen én hun handjes eens laten wapperen
  Hoe Heurt ut nou eigenlijk .

  Kin’s Domain Kovcheg (inspired by Anastasia and the Ringing Cedars Series)

  https://www.youtube.com/watch?v=3RiodF_3FRc

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *