De drie grote illusies van ons bestaan

Dit artikel is in overleg overgenomen en geschreven door Pim Smit.

Het leven is eigenlijk heel eenvoudig. Nou ja, theoretisch dan. Want als je jezelf een beetje openstelt voor de geschiedenis van al dat is, dan is de wereld van nu behoorlijk goed te begrijpen. Inclusief de dingen die wij als problemen of pijn ervaren. En juist door dit begrip zou de perceptie van jouw pijn kunnen veranderen, waardoor je deze pijn als minder belastend zou kunnen ervaren. Ik ga een poging doen om dit kort en duidelijk aan je uit te leggen. Op een vrij luchtige manier, want het is eigenlijk best zware kost. En om het niet ingewikkelder te maken dan nodig, gebruik ik het begrip ‘tijd’ op de manier zoals de meesten van ons dat gewend zijn in het aardse leven. Dat betekent dat we beginnen in een tijdperk lang vóór het aardse leven zoals wij dat nu kennen. Een tijd zelfs voordat de angst/liefde dualiteit ontstaan was.
Oké, daar gaan we.

Hoe de angst liefde dualiteit tot stand kwam

e45c9b591e44df68e34147115e3c84f8Er was eens een Goddelijke Eenheid. Het was mooi in de Goddelijke Eenheid. Liefdevol, warm en erg verbonden. Maar wel een beetje gematigd. Daar bedoel ik mee, er gebeurde geen hele spannende dingen. Alles was ‘gewoon’ fijn. Om dat nog wat duidelijker te maken, maak ik even de vergelijking met iets heel praktisch en aards; een vergelijking met het weer. Hoe het was binnen de Goddelijke Eenheid zou je namelijk een beetje kunnen zien als een klimaat waar het altijd 20 graden Celsius is, met af en toe een regenbui. Een fijne plek om te zijn. Want het is niet te heet en niet te koud, de planten krijgen voldoende zon en water, en alles kabbelt lekker voort.

Het nadeel van dit klimaat is dat je de kans mist om te leren waar de beste schuilplekken zijn als het héél hard regent. En je zult er ook nooit achter komen dat het heel fijn kan zijn om in extreme kou dicht tegen elkaar aan te kruipen. En dan gebruik te maken van elkaars lichaamswarmte. Het beleven van dit soort avonturen zouden waardevolle lessen kunnen zijn. En de bewustzijnsgroei die hier uit voort zou komen is waar Goddelijke Eenheid eigenlijk naar op zoek was.

Goddelijke Eenheid zat ook met een vraag. Want als je alleen maar eenheid hebt gekend, hoe weet je dan wat eenheid is? Dat is vrij lastig. Er begon wat te borrelen binnen de Goddelijke Eenheid. Een verlangen naar meer dynamiek, zodat er vanuit het beleven van avonturen meer groei mogelijk zou zijn. En een verlangen naar het leren kennen van het ‘zelf’, een antwoord op de vraag wat eenheid nou eigenlijk is.

Vanuit die verlangens is een stukje individuele energie gecreëerd. Dat lijkt een beetje tegenstrijdig, want die individuele energie is nooit werkelijk buiten de Goddelijke Eenheid geweest. En ook altijd verbonden gebleven met Goddelijke Eenheid. Immers, de Goddelijke Eenheid is alles omvattend. Maar op de een of andere manier is het toch gelukt om dit idee van ‘los zijn van de eenheid’ mee te geven aan het stuk individuele energie.

Het creëren van dat individuele aspect had grote gevolgen. Want waar in de eenheid enkel en alleen liefde en verbinding was, was er in het individuele stuk een gevoel van verlaten zijn. Angst was het logische gevolg hiervan. En zie hier; de angst/liefde dualiteit zoals we die nu nog kennen was geboren.

631368_183085224cje

Je ego zorgt ervoor dat je jezelf ervaart als een afgescheiden onderdeel van het geheel. Je ego voorziet je van jouw unieke gezichtspunt. Echter je bent altijd ook een intrinsiek onderdeel van All That Is en kunt daar nooit ‘buiten vallen’. Het is en-en niet of-of.

De drie grote illusies

In die angst/liefde dualiteit heerste aanvankelijk het ego gedragen bewustzijn. Dat bewustzijn, waar het ego als centrum van het Zijn wordt ervaren, gaat gepaard met een aantal illusies. Dit zijn de drie meest herkenbare illusies:

 • De illusie van afgescheidenheid. Er was eenheid, maar dat voelde de individuele energie niet meer. De individuele energie voelde even alleen dat wat nieuw was, het individuele aspect dat los leek te staan van Goddelijke Eenheid.

 • De illusie van het verlies van liefde. Liefde was er altijd, en de individuele energie was vanuit liefde geschapen. Maar de angst was zo sterk, zo groot, dat de liefde om de individuele energie heen niet meer voelbaar was vanuit de individuele energie.

 • De illusie van het verlies van meesterschap. De individuele energie had het gevoel dat alles wat er gebeurde door een externe oorzaak kwam. En dan heb je er geen invloed op. De individuele energie had het gevoel: ‘het overkomt me, en ik kan er niks aan doen’.

377993_900

Van illusie naar beweging

Vanaf dat punt is er beweging ontstaan. Een beweging die nog steeds voortduurt. Een beweging die er op gericht is om de drie grote illusies te gaan zien voor wat ze werkelijk zijn; illusies! En toch is het precies volgens plan dat het zoveel moeite en energie kost om die illusies te doorprikken. Want juist dit is het avontuur waar Goddelijke Eenheid naar heeft verlangd in de zoektocht naar expansie van bewustzijn. En juist door de individuele energie te doorleven, kan Goddelijke Eenheid leren wat eenheid nou eigenlijk is.

De bewegingen die er ontstonden kun je koppelen aan de drie grote illusies.
Er ontstond een beweging van afgescheidenheid naar eenheid.
Er ontstond een beweging van angst naar liefde.
Er ontstond een beweging van slachtofferschap naar schepper zijn.

En wij, wij zijn onderdeel van die drie bewegingen. Want in ons Zijn dragen we ook een stukje van die individuele energie met ons mee. Laat dat even op je inwerken. In ons Zijn dragen we een stukje mee van de individuele energie die vanuit Goddelijke Eenheid geschapen is. En omdat we dit met ons meedragen en daardoor een bepaalde richting op bewegen, voelen we steeds meer dat we allen één zijn. En we zien steeds beter in dat uiteindelijk alles liefde is. En we nemen steeds meer verantwoordelijkheid voor ons eigen pad, waardoor we onze werkelijke rol als schepper weer innemen.

Hoe kan het universum dan helpen bij pijn?

BnRKckNIgAAsh9oHet universum is op vele manieren te definiëren. Zelf vind ik het fijn om deze definitie te hanteren: ‘het universum is een afspiegeling van al jouw verlangens’. En dat ‘jouw’, dat is dan bedoeld in de breedste zin van het woord. Anders gezegd, het zijn verlangens ontstaan vanuit onder andere De Bron, het Hoger Zelf, de Ziel en je Persoonlijkheid. En dat zijn op een bepaalde manier allemaal aspecten van jou.

En door wat regelmatiger te beseffen dat de bewegingen waar we in zitten voortkomen uit verlangens en liefde, kan het je misschien lukken om wat gemakkelijker acceptatie te vinden voor het feit dat deze bewegingen pijn met zich meebrengen. Want juist in dat stuk acceptatie zit voor velen van ons nog veel potentie om minder te lijden. Lijden ontstaat vaak als we weerstand bieden op de pijn, en wordt dan ervaren als een verergering van de pijn. Vergroot je je acceptatie, dan vermindert je lijden en je zult ervaren dat de pijn draaglijker wordt.

Pijn kun je zien als een rottige bijwerking van al deze processen, maar het is ook een richtingaanwijzer. Waar mag het licht naar toe? Welke kant wil ik op bewegen?

Natuurlijk is dat in de praktijk niet altijd gemakkelijk. Maar het is de moeite waard om het te proberen. Als je uitzoomt, dan kun je zien dat de dingen die we als problemen ervaren en waar pijn bij komt kijken, te maken hebben met bewegingen die voortkomen uit verlangens.

En hoe moeilijk dat soms ook is te bevatten, die verlangens ontstaan altijd, écht altijd, in de kern vanuit liefde. Kun je het voelen?

In licht en liefde,

Pim Smit
Website – www.coachingenhealing.nl – Als je mijn blog volgt krijg je een mailtje als ik iets nieuws heb gepost. In rechter kolom ‘blog volgen’ op mijn website.
Facebook – www.facebook.com/pim.smit.96
Twitter – twitter.com/pimsmitter
YouTube – www.youtube.com/channel/UCUyof8zxGSaI7mJyyyiYubA

10285350_1041830635866991_5246503841173763957_o

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Wat zijn wakkere mensen, en hoe gevaarlijk zijn ze? 🙂
-) Leer je kinderen hoe ze met hun slecht voelende gedachten om kunnen gaan
-) 7 redenen om je stressvolle gedachten te onderzoeken en te transformeren
-) Ho’oponopono – een snelweg via je hart naar innerlijke vrede
-) Kies de beste voelende gedachte waar je toegang tot hebt in dit moment 
-) 10 veelgebruikte manieren hoe mensen zichzelf goed / beter laten voelen
-) Volg je nieuwsgierigheid, interesse en passie met integriteit en zonder verwachtingen
-) Voorbij vorige levens – Simultane parallelle incarnaties
-) Maak van binnenuit contact met je simultane parallelle incarnaties
22687c141d15f33c5a957f482f87f3a7

2 gedachten over “De drie grote illusies van ons bestaan

 1. Pieter

  Mooi artikel!

  Het doet me een beetje denken aan een stukje dat ik eerder een keer geschreven heb.

  Hier een citaat:

  Ook wij mensen maken deel uit van dat Universum. Ook wij ZIJN er omdat we er ZIJN. Omdat in het Universum alles per definitie volmaakt is (er IS niks anders), zijn wij dat ook. In het Universum heeft alles een volmaakte functie in de volmaakte werking van het geheel, en dus hebben wij ook zo’n functie.

  De vraag zou dus kunnen zijn: “Wat is onze functie?”. Het feit dat wij zijn uitgerust met een mate van bewustzijn (bewustzijn dat ons in staat stelt deze vraag te stellen) hoort dus volmaakt bij mensen. Dat bewustzijn is onderdeel van ons en wij zijn onderdeel van het volmaakte Universum. Dat wil zeggen dat onze functie tot de volmaaktheid van het Universum behoort.

  Blijkbaar is het voor de volmaaktheid van het Universum nodig dat iets of iemand zich bewust wordt van de volmaaktheid van dat Universum. Ons bewustzijn biedt die mogelijkheid.

  Wij zijn daarmee het onderdeel van het Universum dat (hier op aarde) de functie en het vermogen heeft om dat Universum zelf, in zijn eigen volmaaktheid, bewust te beleven.

  Om het begrip volmaaktheid te kunnen beleven en daarvan bewust te worden, is het echter wel noodzakelijk dat we ook het begrip onvolmaaktheid kennen.

  Wanneer er uitsluitend volmaaktheid zou bestaan, zouden we het niet als zodanig kunnen beleven en waarderen. Net zomin als we het begrip gezondheid zouden kunnen beleven en waarderen als er nooit ziekte zou (hebben) bestaan. Gezondheid zou dan volkomen vanzelfsprekend zijn; we zouden er niet eens een woord voor kunnen hebben.

  Het Universum kan zijn eigen volmaaktheid uitsluitend beleven in relatie tot onvolmaaktheid.

  Wij kunnen volmaaktheid uitsluitend beleven in relatie tot onvolmaaktheid.

  Toch bestaat er in het Universum uitsluitend volmaaktheid. Dat zou dus betekenen dat die volmaaktheid nooit beleefd zou kunnen worden. Op de vraag: “Hoe kan die volmaaktheid dan toch beleefd worden?” heeft het Universum een volmaakte oplossing gevonden:

  Creëer een soort die het vermogen voor bewuste beleving heeft, en daarnaast in staat en vrij is om zelf te creëren. Zodanig vrij, dat die soort ook vrij en in staat is om onvolmaaktheid te creëren. Onvolmaaktheid die door die soort zelf gecreëerd wordt en als zodanig beleefd wordt. En die diezelfde soort in staat stelt om vervolgens de volmaaktheid van het Universum te beleven in relatie tot de (door die soort zelf gecreëerde) onvolmaaktheid.

  Dat betekent dus dat die (door mensen gecreëerde) onvolmaaktheid, volmaakt deel uitmaakt van de volmaaktheid van het Universum. Het Universum waarvan wij (hier op aarde) het onderdeel zijn dat zichzelf bewust beleeft. Wij maken deel uit van het (zelf)bewustzijn van het Universum.

 2. bernadette

  Marieke van Meijeren – Ondernemer & Oprichtster van de Bewustzijn School in Amsterdam.
  Geluk zit in jezelf. We spreken met Marieke van Meijeren over de haar levenswerk, de Bewustzijn School in Amsterdam. Een “sportschool” voor je mind, body & soul. Na een bijna dood ervaring veranderde Marieke haar leven drastisch. Ze kreeg een nieuwe kijk op de wereld en besloot afscheid te nemen van haar oude leven. In een diepgaand gesprek bespreken we diverse onderwerpen. Wat doet het ego? Waar ligt de kracht van jezelf gelukkig voelen? Hoe werkt je brein omtrent oude trauma’s en emoties? Hoe kan je terugkomen bij je gevoel zodat je weer kan gaan creëren? Een fantastisch gesprek over spiritualiteit en de integratie in je dagelijkse leven. Marieke staat iedere dag op met één missie; de wereld een betere plek maken.

  Eindbazen Podcast 33# Alles over De Bewustzijn School met Marieke van Meijeren
  https://www.youtube.com/watch?v=BDXk2oe2atc

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *