Meer dan 60% van Nederland heeft geen vertrouwen meer in de landelijke en Europese politiek, wat nu?

Cijfers van de CBS laten zien dat tweederde van de Nederlanders geen vertrouwen meer hebben in de landelijke en Europese politiek. Ook hebben 7 van de 10 mensen geen vertrouwen meer in de mainstream media. Om de laatste minderheid van mensen die nog wel vertrouwen in de politiek hebben wakker te schudden het onderstaande artikel.

Dit is een gastbijdrage van Driepinter.

thumb-believe-that-all-government-is-evil-and-trying-to-improve-it--33740Mensen zien meer en meer dat de huidige regering meer kwaad dan goed doet, dat is op internet op veel plaatsen steeds duidelijker zichtbaar. Schandaal na schandaal wordt openbaar gemaakt en ook allerlei achterliggende systemen en netwerken komen aan het licht. De beerputten zijn onvoorstelbaar diep en de stank is zo langzamerhand ondragelijk.

Mensen zijn het helemaal zat en willen graag verandering. Dat er een grootscheepse verandering moet komen en gaat komen lijkt dan ook hoe langer hoe meer onvermijdelijk.

Het is dan ook de hoogst tijd om na te denken over de vraag waar we dan met zijn allen naartoe willen. Gelukkig zijn er ook enkelen die het over deze vraag hebben, al zijn de meeste mensen alleen maar bezig met het uitspreken van hun verontwaardiging over alles wat uit de beerputten omhoog borrelt.

Zolang mensen alleen maar blijven zoeken naar ‘change we can believe in’, naar een nieuwe leider, een nieuwe redder, een nieuwe regeringsvorm, dan zullen we opnieuw in de volgende hegeliaanse val trappen. Dat gebeurt ook als de meerderheid van de mensen zich alleen maar blijft verontwaardigen en niet uitermate goed gaan nadenken over wat de alternatieven zijn.

Als we straks door een revolutie of op een andere manier een regimeverandering krijgen, dan is het zaak verder nagedacht te hebben. Zoniet dan staat de (reeds geplande) volgende (wereld?)leider en redder in nood al klaar om de macht over te nemen, omdat die wel een georganiseerd plan klaar heeft. Lees ook de protocollen van de wijzen van Zion.

wall-street--follow-the-money_502916c6d47ab_w1500Reken er maar op dat de machthebbers achter de schermen allang een kant en klare oplossing voor ons hebben uitgestippeld. Dat plan zal er heel anders, beduidend beter en uiterst veelbelovend uitzien. Voor de mensen die niet verder gekomen zijn dan verontwaardiging over de huidige gang van zaken zal deze aangeboden oplossing vanzelfsprekend lijken.

Hoe dat er uit gaat zien is iets waar we alleen maar naar kunnen gissen.

Het zou één wereldleider kunnen zijn, met een geautomatiseerde hiërarchische structuur. Mensen zouden misschien zo zat gemaakt kunnen worden van politici, dat ze warm gemaakt kunnen worden meer geloof te hechten aan een ‘onafhankelijk en eerlijk’ computersysteem. Of er komt opeens een ‘bovennatuurlijke’ redder op de proppen die ons menselijke wezens komt redden van ons onvermogen onszelf te regeren. Of misschien komen ze toch weer met een (gecombineerde) versie van één van de al eerder gebruikte regeringsvormen in een nieuw jasje.

Hoe dan ook, het is belangrijk om de aandacht meer te richten op de vraag hoe we verder gaan en hoe in elk geval niet. In welke val willen we zeker niet opnieuw trappen en waarom niet.

130530-buckminster-fuller

Terug naar de titel, elke vorm van regering is al vanaf de start corrupt.

1902023_723143424406351_5016315922737357699_nZo’n stelling vraagt erom met een korrel zout genomen te worden. Het klinkt ongenuanceerd, veel te stellig, voer voor de scepticus, een afknapper. Misschien is dat zo in het algemeen taalgebruik, maar filosofisch gezien is het juist van het grootste belang duidelijk te zijn in hetgeen je wilt zeggen. Dit vereist wel duidelijke definities, en een grondige onderbouwing.

Die definities en die onderbouwing krijgt u ook, maar dat lukt niet in een artikeltje op een website, daarvoor is het nodig om een heus boek te lezen, dat bewijst dat elke regering in welke vorm dan ook gebaseerd is op bedrog en bijgeloof.

Hieronder een stukje van de inhoud:

Regering bestaat niet

geloofDe meeste mensen geloven dat “regering” noodzakelijk is, hoewel ze ook erkennen dat “gezag” vaak tot corruptie en machtsmisbruik leidt. Ze weten dat de “regering” inefficiënt, oneerlijk, onredelijk en onderdrukkend kan zijn, maar geloven toch dat “gezag” een kracht ten goede kan zijn. Waar men zich vergist, is dat het probleem niet alleen is dat de “regering” slechte resultaten boekt, of dat “gezag” vaak wordt misbruikt. Het probleem is dat het concept zelf volstrekt irrationeel is en tegenstrijdig in zichzelf. Het is niet meer dan een bijgeloof, verstoken van enige logica of ondersteunend bewijs, waar mensen alleen aan vasthouden als gevolg van een constante sekteachtige indoctrinatie, ontworpen om hen het zicht op de logische absurditeit van het concept te ontnemen. Het zit hem niet in de mate, of hoe het wordt gebruikt; de waarheid is dat “gezag” niet bestaat en in het geheel niet kan bestaan, en het niet erkennen van dat feit, heeft miljarden mensen gebracht tot het geloven van dingen, en doen van dingen die gruwelijk destructief zijn. Er kan niet zoiets bestaan als goed “gezag” – in feite, een ding als “gezag” bestaat gewoon helemaal niet. Hoe vreemd dat ook mag klinken, het kan gemakkelijk worden bewezen.

Kortom, regering bestaat niet. Het heeft nooit bestaan en zal nooit bestaan. De politici zijn echt, de soldaten en politieagenten die de wil van de politici uitvoeren zijn echt, de gebouwen waar ze in zitten zijn echt, de wapens die ze dragen zijn heel echt, maar hun vermeende “gezag” niet. En zonder dat “gezag”, zonder het “recht” om te doen wat ze doen, zijn ze niets anders dan een bende boeven. De term “regering” impliceert legitimiteit – het betekent het uitoefenen van “gezag” over bepaalde mensen of een bepaalde plek. De manier waarop mensen over machtsdragers praten, hun bevelen “wetten” noemen, ongehoorzaamheid aan hen “misdaad”, enzovoort, impliceert het recht van de “regering” om te heersen, en de daarbij behorende morele verplichting van hun onderdanen om te gehoorzamen. Zonder het recht om te heersen (“gezag”), is er geen reden om de entiteit “regering” te noemen, en zijn alle politici en hun huurlingen volstrekt niet meer van een gigantisch georganiseerd misdaadsyndicaat te onderscheiden, en zijn hun wetten niet meer waard dan de dreigementen van overvallers en struikrovers. En dat, in de realiteit, is wat elke “regering” is: een onrechtmatige bende boeven, dieven en moordenaars, die zich voordoen als een rechtmatig heersend lichaam.quote-government-is-a-disease-masquerading-as-its-own-cure-robert-lefevre-246395

Heeft u na dit gelezen te hebben uw oordeel al klaar en uw tegenwerpingen bedacht? Mooi, zoek dan nu uw tegenargument(en) maar op in het boek: Het meest gevaarlijke bijgeloof, want vrijwel alle tegenargumenten zijn al eerder door anderen bedacht en geuit en worden in het boek uitvoerig behandeld en ontkracht.

Het boek: http://www.boekenbestellen.nl/boek/het-meest-gevaarlijke-bijgeloof
Gratis PDF:
http://www.pumbo.nl/gratis-ebooks/het-meest-gevaarlijke-bijgeloof

10313286_821043804581879_9179967029933273161_n

Op de hoogt blijven van nieuwe berichten? Like ons op facebook en/of volg ons op Twitter!
Een nieuw gezichtspunt leren kennen, iets geleerd en/of gelachen? Overweeg een donatie/vrijwillig abonnement.

Aanverwante informatie en artikelen:
-) Het geloof in overheid kan alleen maar geweld toevoegen aan een maatschappij
-) Het meest gevaarlijke geloof door Larken Rose
-) Het einde van al het kwaad door Jeremy Locke
 -) VRIJHEID – Een praktsiche gids naar een vreedzame en vrijwillige samenleving
-) Mark Passio lezing over The Natural Law
-) De soevereinde mens beweging in Nederland
-) Het Patroon van Tirannie
-) The Power of Speech

-) Een einde aan de slavernij, deel 1: Liefde & Angst
-) Een einde aan de slavernij, deel 2: Kennis & Onwetendheid
-) Een einde aan de slavernij, deel 3: Soevereiniteit & Verwarring
-) Een einde aan de slavernij, deel 4: Vrijheid & Controle
-) Een einde aan de slavernij, deel 5: Orde & Chaos

1452014_632394513484364_1391041413_n

 

45 gedachten over “Meer dan 60% van Nederland heeft geen vertrouwen meer in de landelijke en Europese politiek, wat nu?

  1. george berben

   George Berben schreef:

   Ik wil zelfs nog iets verder gaan. Als ik de omschrijving van een criminele organisatie doorspit kan ik bewijsbaar stellen dat de Nederlandse Overheid , die criminele organisatie zegt aan te pakken de hand in eigen boezem mag steken.
   Ik noem de Nederlandse Overheid een criminele organisatie, niet om zomaar iets te roepen, of omdat ik gefrustreerd ben door ervaringen,maar omdat de bewijzen voor het oprapen liggen.
   Het is dan ook heel triest dat de zogenaamde onafhankelijke journalisten en de journalistiek deze feiten niet durven te benoemen.
   In medialand en vooral bij de Telegraaf klaagt men over “aanvallen” op journalisten die “het vrije woord schrijven en verspreiden,maar als men hen met feiten en omstandigheden confronteert waarbij de Overheid zich als een criminele organisatie gedraagt, geeft men niet thuis en wenst men de vingers niet te branden.
   Tal van zaken zijn te benoemen waarbij de Overheid zeer ernstige zaken onder de pet hield waarbij vele slachtoffers zijn gevallen en leugens werden tot waarheid benoemd. Een Overheid die heel bewust weinig tot niets doet mbt kindermisbruik en een gevaarlijke organisatie jarenlang liet bestaan, terwijl motorclubs met heel veel spoed werden vervolgd. Een ex minister van justitie die probeerde seksueel misbruik van minderjarigen te legaliseren door Wetgeving wordt benoemd tot Minister van Staat. Wat te zeggen van een Gentlement’s agreement tussen Staat en de RK kerk waarbij werd afgesproken dat religieuzen die kinderen misbruikten niet werden vervolgd door Justitie, maar dit “binnenskamers mocht worden “afgedaan” Wat te zeggen van een Kardinaal en wat bisschoppen die openlijk aangeven boven de Wet te staan door uit te spreken dat zij geen aangifte zullen doen bij justitie als religieuzen zich schuldig maken aan seksueel misbruik. Vervolging blijft uit en een van hen die medeschuldig was durft in een TV uitzending te beweren : “Wir haben es nicht gewüßt!!!!!!!! Wat te zeggen van een Overheid die aan de de leiding van een militaire vredesmissie laat weten dat men zich niet mag inmengen in een zaak waarbij een politiecommandant tevens een lokaal stamhoofd een kind misbruikt en vermoord. Wat te denken van een Overheid die op de hoogte is van schadelijke en kankerverwekkende stoffen die gebruikt worden bij defensie, dit niet deelt met de werknemers, dus onder de pet houdt, waardoor deze mensen door opzet gevaar liepen,ernstig ziek werden of zelfs overleden. Militairen en burgers die om het leven kwamen door nalatigheid van de Overheid hoewel men daar wist van de gevaarlijke situatie ,maar door de Overheid een andere versie werd gegeven om onder hun plicht uit te komen. wat te denken van een staatssecretaris die kindbruidjes naar Nederland haalt en vervolgens “ter beschikking stelt” aan een, voor de Nederlandse Wet, onwettige echtgenoot, waardoor deze meisjes misbruikt en verkracht worden binnen een onwettig huwelijk. Ik heb tegen deze gang van zaken aangifte gedaan ,maar natuurlijk werd de aangifte geseponeerd!Staatssecretaris Dijkhoff.: “ Zo lang Nederland nog buitenlandse huwelijken met minderjarigen erkent, kunnen vluchtelingen die hier komen hun minderjarige bruid over laten komen. Het gaat daarbij zelfs zo ver dat een meerderjarige in Nederland seks mag hebben met zijn minderjarige vrouw. Alleen als de kindbruid aangeeft dat er sprake is van dwang, kan dat aangepakt worden. Dijkhoff waarschuwt wel dat de praktijk van kindhuwelijken na het aannemen van die wet, zal blijven bestaan in Nederland. Een minderjarig meisje kan dan bijvoorbeeld nog steeds naar Nederland worden gehaald omdat haar vader hier asiel heeft aangevraagd. Onderwijl kan haar meerderjarige man hier ook asiel aanvragen zodat ze in Nederland toch hun relatie voort kunnen zetten.” Wat te denken van de ROLODEX zaak die plotseling gesloten werd op het moment dat er belangrijke mensen op de maatschappelijke ladder bij de zaak waren betrokken, dit tot ergernis van betrokken rechercheurs. Alles moest in de doofpot! Zo zijn er talloze zaken waarbij de burger in het ongewisse blijft over het “handelen” van de Overheid. Een beetje corrupt is een heel vriendelijke omschrijving van het handelen van een criminele Overheid die bewust schade berokkent aan haar burgers.

   Dit is slechts een deel uit mijn artikel

   1. Douwe Bericht auteur

    De Nederlandse overheid staat net als de Nederlandse mainstream media en de Nederlandse rechtsstaat onder controle van de Deep State.

    Kindermisbruik is een middel om mensen in die belangrijke machtsinstituten te kunnen chanteren. Het is een veelgebruikt middel van geheime diensten om zo politici, mainstream media, en mensen in de rechtstaat gehoorzaam aan hun te maken.

    Ze gebruiken zo kindermisbruik om landen mee te laten doen aan hun oorlogen om zo de macht van deze internationale cabal nog verder uit te breiden.

    En dit wordt gewoon toegegeven door mensen die bij de geheime diensten hebben gewerkt.

    Een ontluisterende en onthullende documentaire serie die laat zien wat geheime diensten zoal doen. Onder meer oud-CIA, oud-NSA en oud-FBI leden en klokkenluiders doen een boekje open over waar geheime zich allemaal mee bezig houden.

    Vele zaken die het daglicht niet verdragen komen voorbij:

    -) Geheime diensten die seksfeesten voor hooggeplaatsten zoals o.a. staatsleiders organiseren met minderjarigen om ze daar vervolgens mee te kunnen chanteren om zo grote invloed en controle te krijgen over nationale overheden, rechtssystemen, etc.

    -) Grootschalige internationale drugshandel door o.a. de CIA en Interpol wat enorme zwarte budgetten oplevert.

    -) Valse vlag operaties waarbij geheime diensten succesvol moordaanslagen plegen op burgers en politici van het eigen land en/of ‘bevriende naties’.

    -) Infiltratie en manipulatie van de mainstream media om zo de bevolking van landen massaal voor te liegen, te misleiden en ze zo oorlogen te verkopen, etc.

    Je vraagt je af wie de geheime diensten aansturen en voor wie ze precies werken… Heeft Dean Henderson wellicht gelijk dat ze, zonder dat ze dat zelf vaak weten, voor de internationale cabal werken? Al met al een bijzonder ontluisterende documentaire serie en een aanrader voor eenieder die graag een vreedzamere wereld ziet verschijnen.

    http://achterdesamenleving.nl/counter-intelligence-shining-a-light-on-black-operations/

   2. Anne

    Voor mijn gevoel is het volk te braaf en volgend. Ik denk dat als r leugens bekend worden van iemand in een machtspositie dat direct de grens getrokken mag worden en ontslag volgt en wanneer dit niet gebeurt dat het volk direct in opstand komt en dit niet tolereert. Zo creeeren we met elkaar een samenleving wat gebaseerd is op eerlijkheid.dus of dit nu een minister is, een rechter etc. En ik denk dat we veel meer voor elkaar mogen opkomen. Als groepen bedreigd worden of 1 iemand dat het volk opstaat om de veiligheid ook voor diegene te waarborgen.

 1. jos van Veen

  Heel stupide: we kiezen ze in gemanipuleerde eb geconditioneerde toestand maar mogen er absoluut niet van uit gaan dat ze ons zullen vertegenwoordigen of iets voor ns zullen doen als dat niet direct of indirect hun persoonlijk belang is
  Voor die zaken wordt onze instemming nooit gevraagd en we worden wel gebombardeerd met maatregelen die NIET in ons belang zijn en waar menigeen ook absoluut geen instemming aan verleent.
  Dus ontstaat er een situatie waar we belazerd worden waar we bij staan, belogen en betruceerd waarvan we menen dat we er niks aan kunnen doen terwijl de oplossing simpel is.
  a: geen van deze partijen meer stemmen
  b: alle politie partijen verwerpen en er een ander- democratischer model voor in de plaats zetten waarbij van begin af aan het bestuur der natie in de handen van het volk zelf en niet meer bij manipulerende bendes die alleen belangstelling tonen als er verkiezingen in aantocht zijn om hun inteelt te slijten
  c: op basis van andere ideologie en mensbeeld.Mensen eerst, geld, macht en status als laatste bijkomstigheid

 2. Richard Groen

  @jhon U spreekt uzelf tegen. Overheid zou niet georganiseerd zijn.
  U zegt het zelf, maar ziet het niet.
  De overheid is de veiligste dekmantel voor de misdaad.

  Regelrechte fraude en corruptie en het hele gamma van ‘soft benefits’. Draaideur banen in en uit de lobby-industrie en multinationals. Tot en met kinderporno, vrouwenhandel, drugskartels, witwassen, bankzwendel, wapenhandel.
  De gouverneurs van het ESM zijn onschendbaar.
  Zo ook de ‘defense contractors’ – ‘Montreux document’, en ‘Geneva protocol’.

  Timmermans staat te jubelen met de fascisten in Kiev.
  En desondanks – of juist dankzij die overtuiging – wordt zo’n man geselecteerd om de EU te versterken.
  Duidelijk statement waar de PvdA, de Regering én de EU werkelijk naar streven.

  Democratie op een schaal groter dan de natiestaat is zelfbedrog.
  Souvereine landen bestaan de facto tegenwoordig niet meer, slechts enkele landen verzetten zich nog tegen het fascisme. m.n. Syrië, Iran, Donbass en de Krim, Venezuela, Rusland, IJsland. Dan krijg je met de NATO-terreurorganisatie te maken, en de ‘Verenigde Nazi’s’ in het algemeen. Eerste S.G. VN – agent van de Carnegie Endowment – Alger Hiss, communist. Sindsdien hebben alle S.G.’s en communistische signatuur.
  Leiden Universiteit programmeert de VN-Jugend: ‘Model U.N.’.

  Heel slim; deze subversie van binnenuit.

  http://www.martinvrijland.nl/2014/08/13/definitie-vn-verenigde-nazis-die-uitmoorden-bevolking-toestaan-en-geld-sturen/
  http://www.abeldanger.net/2014/09/arrest-john-mccain-for-isis-aiding-and.html#more
  http://www.blacklistednews.com/Oligarchs_Join_Forces%3B_Lying%2C_Cheating_and_Stealing_Together/35251/0/0/0/Y/M.html
  http://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/300514/elite-bepaalt-wat-er-gebeurt-bij-de-overheid.html

 3. AntiSoof

  Ik denk dat de mens zichzelf eerst geestelijk moet ontwikkelen en zichzelf ten diepste moet kennen alvorens men kan oordelen over de realiteit. Het klinkt misschien zweverig, maar ik denk dit toch. Want als de mens zichzelf niet eerst werkelijk kent, hoe zo hij dan iets anders kunnen kennen? En als we (nog) niet zover zijn dan dienen we nederig te zijn en zeer terughoudend met wetgeving. De wetten van Jezus lijken me al heel redelijk. Eer de Schepper (de natuur, de medemens, het universum, de bron van alles.) , dood niet, lieg niet, doe en ander niet wat jij niet wil dat jou geschiedt.
  Maar ja. Laten we maar beginnen goed te doen in onze eigen omgeving.

  Met vriendelijke groet.

 4. Lacsap

  Democratie een woord, een systeem ontwikkeld door de Romeinen.. 2000 jaar oud (Medieval Latin) democracy

  Democracy contrasts with forms of government where power is either held by an individual, as in an absolute monarchy,
  or where power is held by a small number of individuals, as in an oligarchy.
  Nevertheless, these oppositions, inherited from Greek philosophy, are now ambiguous because contemporary governments have mixed democratic, oligarchic, and monarchic elements.

  Karl Popper defined democracy in contrast to dictatorship or tyranny, thus focusing on opportunities for the people to control their leaders and to oust them without the need for a revolution.[4]

  Several variants of democracy exist, but there are two basic forms, both of which concern how the whole body of all eligible citizens executes its will. One form of democracy is direct democracy, in which all eligible citizens have direct and active participation in the political decision making. In most modern democracies, the whole body of eligible citizens remain the sovereign power but political power is exercised indirectly through elected representatives; this is called a representative democracy or democratic republic.
  ————————–
  Dus eigenlijk hebben we een oligarchy, stemt het volk ‘verkeerd’ is er een weg om dat ‘ongedaan’ te maken zoals het verdrag van Lissabon:

  Het Verdrag van Lissabon is een verdrag van de Europese Unie, getekend in Lissabon op 13 december 2007. Het is in wezen geen op zichzelf staand verdrag: het veranderde het functioneren van de Unie via een reeks amendementen op de verdragen van Rome en Maastricht. De geconsolideerde versies van deze documenten vormen de wettelijke basis voor de Europese Unie. Na ratificatie door alle 27 EU-lidstaten trad het verdrag in werking op 1 december 2009.

  Volgens de preambule was het doel “het door het Verdrag van Amsterdam en het Verdrag van Nice op gang gebrachte proces te voltooien teneinde de doeltreffendheid en de democratische legitimiteit van de Unie te versterken en haar optreden samenhangender te maken.”[1] De belangrijkste wijzigingen die besloten lagen in het Verdrag van Lissabon betroffen de afschaffing van de Europese pijlerstructuur, het toegenomen belang van het stemmen via gekwalificeerde meerderheid in de Europese Raad, een grotere rol voor het Europees Parlement en de introductie van een voorzitter van de Europese Raad en de Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken. Ook het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie werd rechtskrachtig.

  Het Verdrag verving de door de Franse en Nederlandse kiezers in 2005 verworpen Europese Grondwet, hoewel de verschillen vooral uiterlijk zijn[2]. Volgens de Britse denktank Open Europe zou 96% van de tekst gelijkaardig zijn. Valéry Giscard d’Estaing noemde de wijzigingen ‘cosmetisch’.[3]
  —————————————–
  Het Verdrag van Rome, voluit het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, was een verdrag in 1957 waarmee de Europese Economische Gemeenschap (EEG) gevestigd werd, de voorloper van de Europese Unie.

  De zes landen die het verdrag sloten (“Europa van de Zes”) waren België, Nederland, Luxemburg, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk en Italië.

  Die zes zijn de leiders/heersers, de oligarchy in Europa en vast afstammelingen van Romeinen, ook het Vaticaan behoord bij deze club en samen zijn zij een club als of de illuminaten.

  Verdrag van Lissabon https://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Lissabon
  Verdrag van Rome https://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Rome_%281957%29
  Verdrag van Nice https://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Nice

  https://en.wikipedia.org/wiki/Oligarchy

  1. Lacsap

   Dudo-Henry of Laurenburg (German: Dudo-Heinrich von Laurenburg) (ca. 1060 – ca. 1123) was Count of Laurenburg in 1093 and is considered the founder of the House of Nassau. The House of Nassau would become an important aristocratic family in Germany, from which are descended through females the present-day royals of the Netherlands and Luxembourg, while officially belonging to this House.
   Contents

   Count Dudo was the son of Robert (German: Ruprecht), the Archbishop of Mainz’s
   https://en.wikipedia.org/wiki/Dudo-Henry_of_Laurenburg
   ———————
   The Elector of Mainz,[1] was one of the seven Prince-electors of the Holy Roman Empire. Both a ruling prince and an archbishop, the Elector of Mainz held a powerful position during the Middle Ages and retained some importance until the dissolution of the empire in 1806.. https://en.wikipedia.org/wiki/Archbishop_of_Mainz

 5. Douwe Bericht auteur

  “Government” itself does no harm, because it is a fictional entity. But the belief in “government” – the notion that some people actually have the moral right to rule over others – has caused immeasurable pain and suffering, injustice and oppression, enslavement and death. The fundamental problem does not reside in any set of buildings, or any group of politicians, or any gang of soldiers or enforcers. The fundamental problem is not an organization that can be voted out, or overthrown, or “reformed.” The fundamental problem is the belief itself – the delusion, superstition and myth of “authority” – which resides in the minds of several billion human beings, including those who have suffered the most because of that belief. Ironically, the belief in “authority” dramatically affects the perception and actions even of those who are actively fighting against a particular regime. The superstition drastically alters and limits the ways in which dissenters “fight” oppression, and renders nearly all of their efforts impotent. Furthermore, on the rare occasion that a particular tyrant is toppled, one form of oppression is almost always replaced by another – often one that is even worse than the prior one. ~Larken Rose

 6. Johan Bosman (werktuigkundige)

  Het toenemen van het misbruiken van bevoegdheden door overheidspersoneel heeft altijd tot direct gevolg een verminderd vertrouwen in de overheid.

  Dus, politiek Den Haag: jullie zijn op de goede weg. Ga dóór zo!

 7. Hans

  Het zou m.i. een stuk bevorderlijker zijn als een ieder eerst gaat proberen te beseffen hoe en met welke bedoeling heel deze samenleving is opgebouwd en vooral hoe het wordt aangestuurd.
  Zolang mensen nog in de handen klappen of de schuld van al het gedoe geven aan een Poetin of Obama etc. beseffen ze niet wie de regisseurs zijn en wat het plan daarvan is.
  En als je dat niet goed beseft wordt het sowieso heel lastig oplossingen te vinden en daadwerkelijk te kunnen implementeren.

  Mensen dienen zich eerst bewust te gaan worden wat er nu werkelijk speelt en hoe dit is opgebouwd.
  Zeker hier op de site is al zo vaak langsgekomen dat regeringsleiders etc. stropoppen zijn van een hogere elite.
  Maar als het gaat om de ellende in de wereld, de oorlogen, de onderdrukking, vervuiling enz. blijven we wijzen en ons onbegrip uiten naar diezelfde regeringsleiders en de politieke en industriële departementen alsof zij het goede en het kwade besturen.

  Voor diegene die in de gaten hebben dat met geweld, geld, democratie en ons gezond verstand weinig tot niets wordt opgelost is er o.a. via de new/age-spiritualiteit en maatschappelijke/wetenschappelijke studies en ontwikkelingen heel veel stof tot denken en discussie, allemaal oplossingen en wegwijzers naar dat zelfde gezond “verstand”.
  Inmiddels zijn we nu zover dat het complete (alternatieve) internet vol staat met fora waar iedereen tot aan het bot verdeeld raakt over de verschillende oplossingen en mogelijkheden.
  Zolang we dus met ons allen naar oplossingen blijven zoeken binnen die maatschappij doen we precies hetgeen wat we niet willen bereiken.
  De één praat te wollig, de ander zweeft teveel, de volgende weet helemaal niet waar het over gaat..

  Het is één grote verdeeldheid wat er gecreëerd wordt.

  Het is een ieder inmiddels wel duidelijk dat we in een zeer gecontroleerde wereld leven waarin die controle bestaat uit een veel ingrijpender programma dan alleen de wens om bevolking om de tuin te leiden dmv politieke, financiele en algemene maatschappelijke misleiding om diezelfde macht in het pluche te houden.

  We worden bestookt met de meest wezenloze technieken als chemtrails. HAARP, bio/nanotechnologie, vervuiling in de vorm van zware giftige metalen, ziekmakende farmacie, ziekmakende voeding, enz.
  Deze technieken zijn nou niet bepaald bedoeld en ontwikkeld om alleen te zorgen dat we netjes en mak op diezelfde beleidsmakers blijven stemmen om hen in het financiële- en machtswellustige zadel te houden.

  Als je goed het nieuws volgt over alle brandhaarden in de wereld zie je dat het één grote misleiding is van informatievoorziening en daarbij zijn de geopolitieke en militaire acties die uitgevoerd worden ook nog eens totaal onlogisch en de resultaten daarvan gewoonweg met regelmaat lachwekkend.
  Zie nu bijv. de Russische inmenging in Syrië tov. de Amerikanen die al anderhalf jaar daar zeer “succesvol” bezig zijn met alle gevolgen van dien.
  Kijk naar Turkije wat daar speelt, kijk wat Iran aan het doen is, wat er gebeurd met China en Rusland, kijk naar de ontwikkeling van de centrale banken wereldwijd..
  Als je dit gewoon met logica gaat bekijken en de gevolgen ziet dit dit allemaal mondiaal teweegbrengt dan weet elk zichzelf respecterend persoon dat er gewoon veel meer speelt dan alleen het ons inmiddels zo bekende “heers en verdeel” principe.
  En dan heb ik het nog niet eens gehad over allerlei buitenaardse belangen en inmenging, matrixen enz.

  We worden continu met onze neus op de gevolgen gedrukt van alle ellende welke een directe inbreuk en invloed heeft op ons dagelijks bestaan.
  We worden letterlijk compleet met heel onze aandacht afgeleid van het grotere plaatje wat laat zien dat het werkelijk één grote misleiding is van de mensheid ten koste van die mensheid.
  We worden continu door die misleiding gefocust op de details die directe invloed op ons huidige dagelijks leventje hebben waardoor we de grotere verbanden niet gaan leggen en inzien.

  We beginnen een beetje wakker te worden, maar ontwaakt zijn we nog lang niet.. we krijgen en nemen elke dag nog gewoon een nieuwe aangereikte slaappil in.
  Het is één grote misleiding en verdeeldheid wat er gecreëerd wordt.
  Onze macht ligt niet in het proberen te veranderen van de totaal verknipte onderdelen van deze maatschappij..
  Onze enige invloed ligt in de geloofwaardigheid die wij er aan geven.

  1. Wat is waar

   ////Onze enige invloed ligt in de geloofwaardigheid die wij er aan geven.////

   Hier laat jij al zien dat dit niet onze enige invloed is.
   We kunnen anderen ook nog beïnvloeden.
   En we kunnen daar tegenover stellen waarin wij geloven.
   Vervolgens kunnen we ook nog handelen naar waar wij in geloven.

   Voorwaar we zijn minder machteloos dan jij ons wilt doen geloven.

   In je eentje lijk je machteloos, maar er zijn veel eenlingen, die wachten om samen de wereld te veranderen.

   1. Hans

    Hai Wat is Waar,

    /Hier laat jij al zien dat dit niet onze enige invloed is./
    //Voorwaar we zijn minder machteloos dan jij ons wilt doen geloven.//

    Nee niet helemaal de juiste conclusie…
    Wat ik ermee bedoel is juist dat we vanuit ons geloof in deze realiteit, juist ons geloof in de werkelijkheid van deze samenleving en de situatie waarin die zich bevindt, geen invloed hebben.
    Zolang wij waarde en geloof hechten aan iets zal dat als zodanig bestaan.

    Juist onze geloofwaardigheid en overtuiging dat wij invloed hebben op de externe werkelijkheid door acties en veranderingen in en aan die externe werkelijkheid geeft bestaan aan die werkelijkheid.
    Zelfs geloven dat je gelooft dat je er invloed op hebt is een val.
    Het haalt alle kracht en bestaansrecht uit ons geloof.

    //In je eentje lijk je machteloos, maar er zijn veel eenlingen, die wachten om samen de wereld te veranderen.//

    precies..

 8. Ron

  Prachtige en intelligente reacties, helaas gaan de Hollandse schapen wederom doodleuk stemmen op de garde die dit land al decenia lang de vernieling in trappen.
  Verandering komt pas bij het kookpunt, als het wéér te laat is, de mens zal nooit leren van de geschiedenis omdat hij simpelweg te snel vernieuwd.

 9. Ray Trines

  Met z’n allen eens een dag niks kopen oftewel hoe de overheid t noemt de “schatkist” spekken..
  Het vieze monetaire spelletje wat ze met ons spelen moet stoppen..
  Slechts 1 % heeft onze touwtjes in handen..
  Het word tijd voor n radicale verandering ..
  Gevangen in onze betonnen bunkers levend van dag op dag…dit is niet wat we willen toch?
  Laten we met zn allen de armen ineen slaan en zet je schrap voor een doorbraak in het menselijke bestaan..we laten ons toch niet klein krijgen?
  Ik ben wakker nu de rest nog..

 10. prinses Stoepjes

  Ik dacht: interessante site, na het zien van het gemanipuleerde filmpje over Trump en de leugens door de mainstream media. Maar nu verwijst u naar de “protocollen van de Wijzen van Zion” als een serieuze bron. Bij mijn weten is dat een kwaadaardig leugenachtig verhaal bedacht om Joden in een kwaad daglicht te zetten. Voert u dat nu aan als een bron van waarheid of begrijp ik het niet goed?
  Ik wil niks te maken hebben met Jodenhaat.

  1. Douwe

   Er is maar 1 bron van waarheid en dat ben jezelf.

   Neem informatie tot je, denk er eens over na, doe eventueel zelf aanvullend onderzoek en gebruik je eigen onderscheidingsvermogen om mee te nemen wat je nuttig lijkt en achter te laten wat niet met je resoneert.

   Over het algemeen wordt aangenomen dat de Protocollen van de Wijzen van Zion counterpropaganda zijn. Het staat echter vol interessante social engineering strategieen die je op een boel plaaten om je heen in volle werking ziet. Van alles is op die manier wat te leren.

   Een boek lezen om de interessante inhoud tot je te nemen heeft niets met jodenhaat of wat voor andere haat dan ook te maken. Daarbij zijn de mensen die graag haten in mijn ervaring niet per se grote boekenlezers. 😉 Als je de vrije wil en vrijheid van andere mensen om je heen respecteert, inclusief die van joden, dan doe je nooit wat verkeerd.

 11. Keyboard

  Dank, nog een gratis PDF-boek op m’n lijst, Vrijheid nu bijna uit.

  @Douwe ,
  Misschien is het een idee dat ik als gastbijdrage een reactie schrijf op dit artikel, omdat hier specifiek naar oplossingen wordt gevraagd en ik daar wel wat ideeën over heb.. Dan kunnen we daar ook wat makkelijker over discussiëren.
  Zal je binnenkort mailen, maar heb ook een 40-uur baan en wil het wel zorgvuldig formuleren.

  1. Douwe Bericht auteur

   Ja is prima, kijk maar wanneer het je past. Je hebt mijn email. Volg je nieuwsgierigheid, interesse en passie zou ik zeggen. 🙂

 12. bernadette

  Meer dan 60% van Nederland heeft geen vertrouwen meer in de landelijke
  én Europese politiek, wat nu?

  Vele mensen in Landen om ons heen beseffen ook dat er veel niet Normaal meer is.
  Wat is nog Normaal …
  Renée Scheltema heeft een Film / Documentaire gemaakt
  die in vele Landen getoond wordt ;

  First film connecting the dots: A look at the financial and economical paradigm
  underlying our planetary problems,

  http://normalisoverthemovie.com/

  Why Renée made Normal Is Over, Intv Wild & Scenic Film Festival
  https://www.youtube.com/watch?v=eHcO_q5AbEs

 13. bernadette

  Wat is nog Normaal…

  Claudia Stauber ,

  What is up with my snow? Geoengineering

  https://www.youtube.com/watch?v=_Q796VLfxqw

  Ice Nucleation: How it works! Geoengineering: weathermen speaking out!

  https://www.youtube.com/watch?v=6WY2tqk4a5M

  Elke vorm van regering – government is al vanaf de Start corrupt and evil

  NOAA Causes Floods & NASA Controls Space/Land! Geoengineering & Weaponized Weather
  Att@cks Are REAL!

  Hieronder mag men wel groot Beeld opzetten waar vele regeringen mee bezig zijn ;

  https://www.youtube.com/watch?v=Tt41Ne-gzqE

 14. bernadette

  Whats the use of Life.

  To Be or not to Be.

  What does it take to wake people up?

  https://www.youtube.com/watch?v=HWPcG4tXqZo

  Wat maakt Haar verdrietig .

  https://www.youtube.com/watch?v=HTmrbV-xV48

  Waarom zijn wij nog hier.

  Waarom wil Nazi – Nasa Controle over Land and Space .

  Hurricanes Harvey, Katrina & Irma Are Freemasonic Ritual Attacks carried out on US citizens by NASA using weather manipulation weapons. There’s a dark and hideous truth about the history of hurricanes in the delta regions that originate with the rise of early space centers such as Stennis Space Center in Hancock County Mississippi. This video is part 1 of a series of videos where I will be lifting the lid on the long history of secret Government attacks on targeted areas with the use of cloud creation devices disguised as space launch systems. I will prove that this is a well orchestrated series of Government created cataclysms that can be traced back to as early as the 1960’s. I wil lalso prove that this is a spiritual attack on the masses as well.

  34 Minuten uitleg – over de Agenda achter de Apollo en ander Space Shuttles – Rockets
  100% Proof Hurricane Harvey & Others Are Created by NASA
  @ Stennis MUST WATCH 1

  https://www.youtube.com/watch?v=fbk2yKJtBLc

  Willen we nog eens terug reïncarneren hier op Aarde ,
  Waarom moeten wij allemaal Leugens accepteren via Media .
  Waarom worden wij almaar belogen

  8-2 -18 – REINCARNATION IS RECYLCING DEMONIC ILLUSIONS

  Ron Van Dyke had het er vandaag eens over ;

  2-8-18 – REINCARNATION IS RECYLCING DEMONIC ILLUSIONS
  https://www.youtube.com/watch?v=636km5ZP-TY

 15. integrediteit

  Idenk dat het belangrijk is dat er geen enkele leugen meer geaccepteert wordt.dus op het moment dat er een schandaal naar buiten komt dat direct de verantwoordelijke ontslagen worden.ik vind het bizar dat Rutte nog steeds op zijn plek zit na de hele kwestie met de gaswinning in Groningen en de geheime documenten die naar buiten gekomen zijn. Het likt wel alsof we het met velen zien maar dan gewoon verder gaan. En ik geloof wel degelijk in leiders die vanuit hun hart handelen met een hoog bewustzijn.maar als het fout gaat meteen weg.en dat geldt wat mij betreft ook voor agenten en rechters etc.als er misbruik van de macht wordt gemaakt in dergelijke functies meteen weg uit de functie.ik denk dat we als volk veel meer in opstand moeten komen als rr dingen gebeuren die niet kloppen.ook als dat bij een ander gebeurt

 16. bernadette

  De Agenda achter het LED verlichting fenomeen.

  LED TV screens, LED computer monitor screens, LED phone screens,
  affect us in the same way as LED light bulbs.
  Auto’s met LED verlichting -oogverblindend , Ipads , Laptops ,
  Lantaarn palen die overal vervangen door LED verlichting
  Wat doet dat met ons …

  LED street lighting is a directed weapon designed to attack human fertility

  https://www.youtube.com/watch?v=waZJzLgHGVU

  Allemaal in een Hamster kooi , opgestapeld in appartementen volgepropt in steden

  The time is now ,
  time to get out of the Agenda 21 hunger games mega city kill grid prison cell

  https://www.youtube.com/watch?v=wyE85t1cc-s

  Wij mensen en dieren horen in evenwicht te leven met de Natuur,
  ver weg van de Agenda opgezette steden.

  https://www.youtube.com/watch?v=Kzk1hoctyxE

 17. bernadette

  Danny Schine is al jaren bezig om mensen te ontwaken uit het Systeem.

  https://www.youtube.com/watch?v=z19AOo4ndlo

  Vele realiteit filmpjes heeft Danny als Sociaal Experimentalist op U Tube staan ,

  https://www.youtube.com/watch?v=wl_zJZcnZuA

  Blauw Bloed is tegen Rood Bloed ?
  In 2 parts te bekijken ;

  https://www.youtube.com/watch?v=-_wjomkq5hs

  Everything is OK (as long as you do … as you’re told)

  https://www.youtube.com/watch?v=SX0iavJnyxk

  The Social Experimentalist – Danny Shine On Waking People Up In The UK and the World
  Hier in gesprek met Jeff Berwick ;

  https://www.youtube.com/watch?v=6f91eOW0LE0

 18. bernadette

  Wat is er gaande in de Wapen industrie,
  Danny Shine had nog wat vragen aan de Wapen Dealers

  Fun With Arms Dealers – men in suits, police.. etc
  in 4 delen te bekijken waarvan ook de laatste ook best interessant is ,

  In this mini series we visit a large arms trade exhibition in London, September 2015

  https://www.youtube.com/watch?v=0KwPIjYHpIM

  Brighton Fun Starring Security & Police

  https://www.youtube.com/watch?v=Joa3_uWdxt4

  Toch maar de Rust and Beauty waarnemen om in Balance te blijven met all what is ,

  Drone over Costa Rica 🙂

  Peace

  https://www.youtube.com/watch?v=RN0fMegYr10

 19. bernadette

  Bron; Handjecontantje.org – facebook.com/hacontantje/

  Onze voorouders vochten de 80-jarige oorlog over de invoering van 10% belasting

  Tegenwoordig is 92 cent van een euro die je betaalt voor je levensonderhoud belasting,

  die op verschillende omwegen, bijvoorbeeld via vergunningen en toeslagen
  op bijvoorbeeld water en energie,

  door een criminele monarchie met geweld bij de bevolking wordt weggeroofd.

  De moderne Nederlanders zijn door middel van trauma-based mindcontrol….

  (“als je niet betaalt wat de koning eist dan komt de politie je in elkaar slaan”) tot makke lammetjes gemaakt die alles over zich heen laten komen. Belasting inning is een ‘schapen knippen-en-scheren’ industrie geworden waar geweld wordt toegepast voor financiëel gewin.

  Het is hoog tijd dat we een voorbeeld nemen aan onze voorouders, en de criminele monarchie,

  die van oorsprong géén Nederlanders zijn en Nederland bezet hebben,

  samen met hun aanhang het land uit gooien, en een einde maken
  aan het koninklijke incassobureau dat zich “de belastingdienst” noemt.

  Dwángbevel…

  Het “grappige” is: de overheid mág niet eens dwingen. Artikelen 284 en 365 Strafrecht zeggen dat noch de overheid (ambtenaar) noch een (rechts-)persoon je mag dwingen “iets te doen, niet te doen of te dulden”

  Het allereerste artikel in het Burgerlijk Wetboek stelt daarnaast dat “Allen die zich in Nederland bevinden,

  zijn vrij en bevoegd tot het genot van de burgerlijke rechten.” en “Persoonlijke dienstbaarheden,

  van welke aard of onder welke benaming ook, worden niet geduld”
  Vrij vertaald: wij zijn vrije mensen. Dat staat in onze wet.

  Waarom komt de overheid toch weg met haar gedrag:
  Doordat wij stemmen. Door te stemmen draag je je burgerlijk recht in artikel 1:1 Burgerlijk Wetboek over in machtiging aan de politieke verenigingen (ANBI’s) die daarmee uit jouw naam
  kunnen doen en laten wat ze willen.

  Daarmee ook dat jij hebt te dulden wat zij doen (zelfde artikel 2e lid).

  De overheid spreekt je aan als BURGER en niet als MENS.

  Een mens heeft mensenrechten én burgerrechten; een burger heeft wel burgerrechten, maar geen mensenrechten.

  De staat schendt onze mensenrechten door ons in “contract” te dwingen/misleiden:
  de staat doet alsof wij een contract met haar hebben.

  En omdat wij daarin meegaan (stemmen, belasting betalen, een ziektekostenverzekering nemen) hébben we ook een contract met de overheid.
  Omdat we niet beter weten.

  Een deel van de pijn zit hem erin dat de mensen het recht/de wet niet kennen
  (en dit geldt zelfs voor veel juristen).

  Even vaktaal: de overheid maakt gebruik van een (ongeoorloofde) doorkruising van privaatrecht (burger) en publiekrecht (mens).

  En daar trapt iedereen in – ook advocaten.

  De overheid spreekt jou telkens aan als burger, niet als mens.

  En daar gaat ons recht de bietenbrug op.

 20. bernadette

  Karel Bagchus ;

  De rechten van de Mens en van de Burger:
  1795.
  Het eerste jaar der Bataafse Vrijheid.

  Artikel 1
  Alle mensen worden met gelijke rechten geboren en deze natuurlijke rechten
  kunnen hem niet ontnomen worden.

  II.
  Deze rechten bestaan
  in Gelijkheid, Vrijheid, Veiligheid, Eigendom, en Tegenstand aan Onderdrukking.

  Opmerkingen:

  Artikel 1 bepaalt dat het hebben van een monarchie met onderdanen verboden is.

  Artikel 2 bepaalt dat het volk (gewapend) tegenstand mag bieden aan onderdrukking
  door een monarchie.

  De Bataafse Republiek kwam ten einde na een staatsgreep
  door de voorouders van Willem-Alexander von Amsberg.

  https://m.facebook.com/photo.php?fbid=1338200019619363
  Fuck this

  Het regime van Willem-Alexander von Amsberg over Nederland
  is net zo illegaal als de Staat der Nederlanden zelf.

  De overwinnaar liegt de geschiedenis bij elkaar,
  De Oranje Staatsgreep ;

  Wat zorgvuldig uit de Nederlandse schoolboeken gelaten wordt,
  is dat de monarchie in 1672 een staatsgreep pleegde in Nederland,
  de toenmalige Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden,
  en iedereen liet vermoorden die het niet eens was met het totalitaire bewind
  van deze familie zoals de gebroeders de Witt.

  In de film “Admiraal” over het leven van Michiel de Ruyter kan je zien hoe de prins van Oranje
  deze staatsgreep samen met zijn Engelse familie beraamde en ten uitvoer bracht
  ADMIRAL – Newest ADVENTURE Movies –
  Best ACTION Adventure Movies Full Length – Subtitles

  https://youtu.be/rNFb0gwZ_fI

  Michiel de Ruyter werd na de moord op raadspensionaris de Witt door de prins van oranje
  op een zinloze zelfmoordmissie gestuurd,
  omdat hij de hoop en het boegbeeld was van de mensen die de republiek wilden beschermen
  tegen deze oranje staatsgreep. Hierbij kwam de Ruyter om het leven.

  Anno 2018 leeft Nederland nog steeds onder het bewind
  van koning Willem-Alexander von Amsberg, die aan de macht is dankzij zijn voorouders
  die een staatsgreep en moordpartij pleegden.

 21. bernadette

  Een cursus politiek van Pieter Stuurman op herhaling.
  Pieter vat hieronder kort en krachtig samen hoe het systeem (niet) werkt.

  STEMMEN

  Veel mensen geloven dat de maatschappelijke problemen het gevolg zijn van “fouten” van de politiek. Of van “toeval”.

  Dacht u misschien dat het beleid “toeval” is?

  Dacht u dat het toeval is dat multinationals geen (of nauwelijks) belasting betalen?
  – Multinationals zijn eigendom van de rijken en machtigen.

  Dacht u dat het toeval is dat de banken miljarden van uw belastinggeld gekregen hebben?
  – Banken zijn eigendom van de rijken en machtigen.

  Dacht u dat het toeval is dat er steeds meer armoede en ongelijkheid komt?
  – De rijkdom van de rijken en machtigen bestaat uit de armoede van de rest.

  Dacht u dat het toeval is dat er steeds meer vrijheidsbeperkende maatregelen komen?
  – De macht van de rijken en machtigen bestaat uit de onvrijheid van de rest.

  Dacht u dat het toeval is dat het beleid van de politiek altijd de rijken en machtigen bevoordeelt,
  ten koste van de bevolking?
  – De meeste politici krijgen goed betaalde baantjes na hun politieke carrière. Bij bedrijven
  die eigendom zijn van de rijken en machtigen.

  Dacht u misschien dat het een gevolg is van “fouten” van die politiek? Fouten die “toevallig”
  steeds de rijken en machtigen bevoordelen, ten koste van de rest?

  Zou het kunnen dat die politiek helemaal niet de belangen van het volk behartigt,
  maar die van de rijken en machtigen?

  Zou het kunnen dat de bereidheid om de ziel aan de hoogste bieder te verkopen,
  een voorwaarde is voor een politieke carrière? In welke partij dan ook?
  Zou het kunnen zijn dat alle bevlogen mensen die het via de politiek proberen, daarom geweerd worden door de handlangers van de rijken en machtigen (de politici) en dus stuklopen?

  Zou het kunnen zijn dat de politiek per definitie een instrument is van de rijken en machtigen?

  Zou het kunnen zijn dat u helemaal niet stemt op iemand die de bedoeling heeft u te vertegenwoordigen? Maar op iemand die u per definitie uitlevert aan de rijken en machtigen,
  met uw instemming?

  Zou het kunnen zijn dat die politiek dat kan doen OMDAT u (in)stemt?

 22. Keyboard

  In deze lezing van Peter Joseph (Zeitgeist Movement) wordt op basis van huidige technologie en kennis een toekomst geschetst die de mensheid zou kunnen realiseren, als men begrippen als eigendom, overheid, geld en schaarste leert te doorzien.

  https://www.youtube.com/watch?v=w5W9DFreZIY

  ”De vraag is nooit geweest; hebben we het geld ervoor? De vraag is altijd geweest; hebben we de technologie, grondstoffen en kennis ervoor?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *