Gelukkig zijn – door Pieter Stuurman

10593041_697551367004139_2790237487391344686_nGelukkig zijn, is eigenlijk niks meer dan waardering hebben voor je leven. Je leven fijn vinden. Of anders gezegd: van je leven (en dus van jezelf) houden.

Problemen kunnen dat verstoren. Als het niet lukt om die problemen op te lossen of te verwijderen, en de verstoring blijft bestaan, dan gaat dat ten koste van het levensgeluk. Als mensen die problemen (zelf, of met hulp) kunnen oplossen, dan levert dat een goed gevoel op, en dat draagt juist bij aan het geluk.

Er zijn twee mogelijke oorzaken waarom het niet lukt om een probleem op te lossen:

1- Wanneer mensen niet de gelegenheid of de vrijheid krijgen om de benodigde dingen te doen. Ze weten wat ze zouden willen doen, en ze weten dat ze daar in principe toe in staat zijn, maar het wordt ze verboden of onmogelijk gemaakt. Dat is onvrijheid. Om die reden werkt onvrijheid averechts voor geluk. Het ontneemt mensen de gelegenheid om hun leven in de richten naar hun eigen voorkeuren en vermogens.

2- Wanneer mensen geloven niet in staat te zijn om de problemen (de verstoringen van hun geluk) op te lossen. Als mensen geloven dat ze daarvoor tekortschieten. Als mensen ervan overtuigd zijn dat ze het vermogen daartoe missen, dan zullen ze het ook niet proberen, en dan zal het probleem dus blijven bestaan. Maar daarnaast blijft dan ook de overtuiging van ontoereikendheid bestaan. Zowel het probleem, als die overtuiging tekort te schieten, doen afbreuk aan de waardering voor het eigen leven, en dus afbreuk aan de liefde voor dat eigen leven (liefde voor jezelf). Afbreuk aan het levensgeluk.

11114103_10205475749790986_73538892300325553_n

Laat je door niemand opsluiten en sluit vooral ook jezelf niet op.

In veel gevallen wordt de schuld (de verantwoordelijkheid) voor het voortbestaan van het probleem dan gelegd bij externe factoren, zoals maatschappelijke onvrijheid (punt 1). Het is de gedachte: “Ik kan in deze wereld niet gelukkig zijn, en dat ligt aan die wereld, en dus niet aan mij”. Met dit slachtofferschap wordt de regie over het eigen geluk uit handen gegeven (geëxternaliseerd). “Pas als de wereld verandert, kan ik gelukkig zijn. Pas als de wereld verandert, kan ik van mijn leven (en dus van mijzelf) houden”. Deze gedachte maakt mensen afhankelijk van externe factoren. Het is zelfopgelegde onvrijheid.

In beide gevallen is onvrijheid dus de factor die het geluk verstoort.

Extern opgelegde onvrijheid ontstaat wanneer mensen hun verantwoordelijkheid afdragen aan een bestuurlijke klasse. Intern opgelegde onvrijheid blijft voortbestaan als mensen geloven dat externe factoren verantwoordelijk zijn voor hun problemen. In beide gevallen is de onvrijheid (en dus de verstoring van het levensgeluk) dus het gevolg van het externaliseren van verantwoordelijkheid.

Vrijheid, eigen verantwoordelijkheid en geluk, zijn daarom onlosmakelijk aan elkaar verbonden.


Aanverwante artikelen en informatie: 
-) Weblog Pieter Stuurman
-) Individuele en collectieve realiteit
-) Kies de beste voelende gedachte waar je toegang tot hebt in dit moment 
-) 10 veelgebruikte manieren hoe mensen zichzelf goed / beter laten voelen
-) Volg je nieuwsgierigheid, interesse en passie met integriteit en zonder verwachtingen
-) De volledige formule om je natuurlijke nieuwsgierigheid te volgen
-) Volg het broodkruimel pad van je innerlijke interesses
-) Waarom je persoonlijke passie volgen het beste is wat je kunt doen voor het universum!
-) Onderzoek je stressvolle gedachten, leer ervan en verbeter je leven
-) Leer je kinderen hoe ze met hun slecht voelende gedachten om kunnen gaan
-) 7 redenen om je stressvolle gedachten te onderzoeken en te transformeren
-) Zelfonderzoek – zelfkennis – zelfrealisatie

 

30 gedachten over “Gelukkig zijn – door Pieter Stuurman

 1. Tim

  En hoe zit het dan als de geluksfactor beperkt word door een (ongeneeslijke) ziekte en waar men er alles aan doet om de situatie te verbeteren, maar er toch meer beperkingen optreden?

  1. Douwe

   Als een ziekte echt ongeneeselijk is kun je alleen maar je eigen gedachtenwereld bijstellen en leren accepteren dat de situatie is zoals die is. Je kunt dan eens kijken wat voor gedachten, geloven en geloofssystemen je hebt over de dood en waarom je gelooft dat dat iets onwenselijks zou zijn. Door dat bij te stellen kun je dan accepteren wat is en vanuit die acceptatie valt het mentale lijden in ieder geval weg.

   Zie eventueel ook deze video’s van Byron Katie over deze materie. Ze heeft een hele sectie op haar website over de dood en over doodgaan:

   Death and Dying
   http://thework.com/en/resources/videos?category=6

   En ook op Youtube zijn er verschillende videos te vinden waarin ze mensen helpt om hun gedachten, geloven en geloofssystemen rond de dood en doodgaan te onderzoeken, om te keren en te transformeren.
   https://www.youtube.com/results?search_query=byron+katie+death

   Alles wat geboren wordt gaat ook een keertje weer dood, in die zin is er niets mis met doodgaan. De dood zal vroeger of later op ieders pad voorbij komen. Zolang mensen echter allemaal negatieve gedachten over de dood hebben die niet goed voelen dan kan de dood door mensen worden gebruikt om een boel mentaal lijden voor zichzelf te schapen.

   1. Tim

    Beetje vreemde brug naar de dood Douwe. In mijn geval is de onbalans (ziekte) niet dodelijk, maar volgens de “specialisten” wel ongeneeslijk. Toen de neuroloog mij vertelde dat ik Parkinson had en dat het niet te genezen is was mijn reactie “dat jullie het niet kunnen genezen wil nog niet zeggen dat het ongeneeslijk is”. Dat was tegen het zere been.
    Al een jaar of 10 ben ik bezig om mijn situatie te verbeteren en eventueel te helen. Die weg heeft vele interessante en bijzondere dingen en mensen teweeg gebracht. Ook heb ik een zielsregressie gedaan, dus vrees voor de dood heb ik niet. Soms misschien wel het tegendeel, want in zekere zin heeft Pieter wel gelijk wat dat verlies van vrijheid betreft. Ik voel me wel eens gevangen in een lichaam dat niet meer optimaal functioneert en dat is soms behoorlijk vervelend. Daarnaast ben ik ook een stuk vrijheid verloren, omdat ik (o.a. financieel) niet op mezelf kon blijven wonen. Dus in dat opzicht word ik daar niet echt gelukkig van. Van de andere kant heeft het ook wel wat positiefs gebracht. Mijn bewustzijn heeft grote sprongen gemaakt en mijn gehoor is beter geworden. Fysiek heb ik wat progressie geboekt, maar mentaal iets ingeleverd. Al bij al is het een lange weg met dalen en enkele pieken.Dat neemt niet weg dat ik me bewust ben dat ik meer ben dan dit lichaam. Maar of me dat Nu gelukkiger maakt?

    Enkele jaren terug ergens gelezen dat er maar 3 soorten geluk zijn nl:

    Materialistisch geluk. Dit is tijdelijk.
    Competitief geluk. Ook tijdelijk.
    Gelukzaligheid.

    1. Pieter Bericht auteur

     Er is een groot verschil tussen het beleven van ongewenste zaken (zoals ziekte) en ongelukkig zijn. Het eerste is een feit. Het tweede is een toegekende betekenis. Het is die toegekende betekenis die de beleving bepaalt. Niet het feit.

     Voor mijn beroep werk ik dagelijks met mensen die ernstig ziek zijn. Dat is de overeenkomst tussen die mensen. Maar het verschil in beleving van hun situatie is enorm. De meeste mensen die dit overkomt, vinden het niet prettig. Meestal zelfs ronduit naar. Maar lang niet iedereen wordt er ongelukkig van.

     Anders gezegd: gelukkig of ongelukkig zijn, is niet perse situationeel. Een ongewenste situatie maakt je niet per definitie ongelukkig, net zoals een gewenste situatie je niet per definitie gelukkig maakt.

     Mensen lijden over het algemeen veel meer aan ongelukkig zijn dan aan de ziekte zelf. De gedachten over verlies, de angst, de boosheid etc. hebben vaak veel meer impact dan de betreffende ziekte. Degenen die de situatie aanvaarden (er is immers geen keuze), en zich richten op de overgebleven mogelijkheden, lijden er veel minder onder.

     Een ernstige ziekte is al erg genoeg. Je er daar bovenop ook nog eens ongelukkig door laten maken, is niet perse noodzakelijk.

    2. Douwe

     Ah dat was mijn eigen invulling idd excuses daarvoor, ik heb zelf de afgelopen jaren twee keer ongeneeslijke kanker in de familie meegemaakt dus associeerde het direct daarmee. Ik dacht niet direct aan een ongeneeslijke ziekte waar je lang mee kunt leven.

     Ik onderken zelf als het ware twee gebieden van geluk. De eerste is een soort innerlijke vrede. Dit komt in mijn ervaring voort uit de werkelijkheid accepteren zoals die is in het moment. Simpelweg ophouden te geloven dat de werkelijkheid iets anders zou moeten zijn dan dat die is.
     En daarnaast is een stadia van geluk om je eigen nieuwsgierigheid, interesse en passie zo goed mogelijk te gaan volgen met integriteit en zonder verwachtingen. Op die manier blijf je op een positieve en constructieve manier continue in contact staan met je eigen bewustzijnsgroei.

     Ik heb het in dit artikel met meer details onder woorden gebracht.
     Innerlijke vrede, je passie volgen en multidimensionaliteit

     Mag ik vragen wat jij precies met gelukzaligheid bedoelt?

     1. Tim

      Bedankt voor jullie reacties.
      Naar mijn mening is gelukzaligheid gelukkig te zijn zonder ook maar ergens behoefte aan te hebben, gewoon te Zijn. Ik heb fracties hiervan mogen beleven tijdens een meditatie.

 2. Douwe

  Wat is de definitie van geluk precies die je hanteert Budh?

  Voor mij is geluk simpelweg een staat van zijn, begrijpen dat de realiteit is zoals die is en binnen dat kader zo goed mogelijk mijn eigen nieuwsgierigheid, interesse en passie volgen. Over het algemeen voel ik me daar erg goed bij maar het is meer een soort weg gevuld met uitdagingen en avontuur en zo nu en dan wat verwarringen over welke kant op te gaan etc.

  Voor mij is geluk in die zin meer een acceptatie van en een pad om te bewandelen.

  Maar wat houdt geluk voor jou in, wat voor definitie gebruik jij?

  1. Douwe

   Er zijn heel veel woorden geluk in die zin, plezier, tevredenheid, waardering, in je eigen kern zijn, sereniteit, in harmonie zijn met jezelf en de mensen om je heen en je omgeving etc.

   En wat ik zelf heb gemerkt is dat vooral het volgen van je nieuwsgierigheid, interesse en passie geluk oplevert voor mensen maar dat die weg totaal verschillende ingevuld wordt door verschillende mensen. Voor mij is het bijvoorbeeld in de natuur wandelen, interessante ideeen tot me nemen en chocolade eten. Voor anderen is het gezellig in de kroeg hangen met hun vrienden, naar de formule 1 gaan etc. Die vorm van geluk komt voor uit een soort zelfkennis en tegelijkertijd een soort gevoel van avontuur om meer te worden van wat je nu al bent en in die zin dus nog niet weten wie je bent. Paradoxaal genoeg. 😀

 3. Treowd

  Juist wanneer je er niet naar zoekt is het mogelijk enig geluk te vinden, het zit hem vaak in de kleine dingen die je mogelijk onbewust zo vanzelfsprekend bent gaan vinden door gewoonte. Geluk willen ondervinden als zij het een constante status van zijn, is gelijk aan hopen om later niet te sterven of niet ouder te willen worden dat is op zich een zinloze missie.

 4. Het vijfde element

  Geluk nastreven lijkt mij maar een ongelukkige vertoning.
  Geluk nastreven betekent kiezen. Kiezen betekent dualiteit.
  Dualiteit is het begin van ongeluk.

  Maar wie ben ik om een ander van zijn ongeluk af te houden?

  1. Douwe

   Wat voor definitie van geluk hanteer jij Het vijfde element?

   En is het niet handiger geluk simpelweg te ervaren dan na te streven. Zolang je iets nastreeft ligt het altijd voor je en is het dus onbereikbaar.

   In mijn ervaring kun je beter baden in geluk. En dan is de definitie van Pieter Stuurman in dit artikel best heel praktisch.

   //Gelukkig zijn, is eigenlijk niks meer dan waardering hebben voor je leven. Je leven fijn vinden. Of anders gezegd: van je leven (en dus van jezelf) houden.//

   Waardering hebben voor waar je nu bent in het leven, je eigen leven fijn vinden in het moment staat voor mij in die zin gelijk aan baden in je geluk en dat is vanuit deze definitie eigenlijk vrij simpel om te doen. 😀

   1. Het vijfde element

    Op het moment dat je geluk nastreeft schep je ook de mogelijkheid van ongeluk.
    Ik sta boven zowel geluk als ongeluk , Douwe. Onafhankelijk van de definitie.
    Ik kan op ieder gewenst moment naar puur gewaarzijn. Daar is noch geluk, noch ongeluk noch iets anders.

    Het woord zegt het al: puur gewaarzijn. Los komen van alle gedachten, concepten en andere zaken die het denken nastreeft.

    1. Douwe

     Heb je een eventuele benaming voor die staat die je omschrijft als boven geluk en ongeluk staan. Kan dat iets als innerlijke vrede zijn of gelukzaligheid of iets anders?

     En ik begrijp dat het een totaal loskomen van denken is, Maar is het dan een soort hartverbondenheid of sta je helemaal los van het fysieke lichaam?

     Begrijp dat deze materie soms lastig tot niet te definiëren is maar hoe helderder het te krijgen is hoe beter wat mij betreft. 😀

     1. Het vijfde element

      Het is een (grond)staat waarin je wel bewust bent, maar niet bewust van een onderwerp. Innerlijke vrede of gelukzaligheid komt redelijk dichtbij. Maar het is niet te vangen in een begrip.

      Het is loskomen van je denken, meer niet. Dus geen hartverbondenheid of zweverige toestanden. Het gaat om het beheersen van je denkwereld. Daarvoor hoef je je gedachten zelf niet te onderzoeken. Je focus dient te liggen op de wijze waarop je denkt. Hans geeft ook blijk van goede inzichten daaromtrent.

      Het gaat er om dat je leert inzien dat je denken altijd in keuzes denkt. Je brein verdeelt de wereld in tweeën. (of meer) In dit topic is de jacht op geluk geopend. Dus gaat het brein alle voorkomende zaken in goed en slecht verdelen. Dat verdelen op zich is het probleem.

      Stel dat je seks als een van de zaken voorstelt die je gelukkig maakt. Op het moment dat je geen sekspartner hebt zou je je ongelukkig kunnen voelen. En waar ik seks schrijf kan je duizenden zaken invullen. Kortom: een goed recept om ongelukkig te worden.

      Leer ook te zien hoe je brein werkt qua kennen. Je kent een koe omdat je ook andere dieren kent. Zouden koeien de enige diersoort zijn dan zou je brein koe en dier als synoniem zien. Je brein kent dus aan de hand van tegenstellingen.

      Je brein is je vijand niet, maar hij verdeelt continu alles om je heen. En aan de hand van dat verdelen zelf heeft je brein overal maar een mening over. De mening (gedachte) op zich is het probleem niet, maar de energie/lading die je het geeft. Omdat er altijd zaken zijn die je brein niet aan staat.

      Inzicht in de werking van je brein (zelfkennis!) en een lichte vorm van meditatie geeft je geest een-punt-gerichtheid. (je kiest op dat moment niet meer) Je bent dan bewust, maar niet bewust van een onderwerp. Alle stress verdwijnt uit je lichaam (als het al aanwezig was) en je voelt je 100% ontspannen. Er is immers geen onderwerp meer aanwezig in je brein om je druk over te maken. Aanvankelijk doe je gerichte oefeningen. Maar al snel heb je het door en is het onmiddellijk oproepbaar op ieder moment. (nou ja, niet als een beer achter je aan zit)

 5. Hans

  Geluk is een verstandelijke perceptie van je hoedanigheid, gemoedstoestand, wat je als zodanig kan beleven omdat je weet wat ongeluk is als gemoedstoestand.
  Het zijn inderdaad verstandelijke keuzes bepalend voor je gevoel en de beleving van het leven, gemaakt vanuit een zelfde, huidige staat van beleving wat je verstandelijk als zodanig bepaald.

  Gelukkig zijn bestaat bij de gratie van ongelukkig zijn, en andersom.
  Het is een perceptie en percepties zijn altijd het gevolg van verstandelijke aangenomen standpunten.
  Keuzes vanuit een bepaalde gemoedstoestand om een betere te bereiken is duaal, keuzes vanuit verstand zijn altijd duaal, en dualiteit is de bron van karma.
  Karma is de balancering van energieen vanuit de verstandelijke werkelijkheids perceptie, onze collectieve realiteit.

  Gelukkig WILLEN zijn is bevestigen dat je het nu niet bent, het is een verstandelijke keuze gebaseerd vanuit je gemoedstoestand.
  Het is een gedachte, een idee..

  De werkelijke betekenis van geluk zoals bedoeld in dit artikel is geen verstandelijke keuze op zich om te worden, het is juist het besef van het ontbreken ervan.
  In die zin zal je het nooit vinden want het bestaat alleen in ons hoofd, het verstand, en daar worden we niet gelukkig van..

  Gelukkig zijn is een verstandelijk oordeel, gelukkig en ongelukkig zijn komt niet in het hart voor, daar ben je wie jebent, tevreden, dat is pas een gelukkig gevoel.

 6. Aladin

  @ Het vijfde element
  “Alle stress verdwijnt uit je lichaam (als het al aanwezig was) en je voelt je 100% ontspannen.”

  Uit ervaring weet ik dat het idd werkt zoals je uitlegt. Als je gewoon aanwezig bent met wat is verdwijnt jouw ‘verhaal’, positief of negatief. Echter als je dit nastreeft of als het je tweede natuur is geworden (ik heb zelf lange periodes dat ik zo door het leven ga…) verkeer je waarschijnlijk in de ‘gelukkige omstandigheid’ dat er weinig verstorende factoren zijn zoals: zorgen, ambities, passie, gedrevenheid, enthousiasme enfin alles dat het menselijk leven interessant en aantrekkelijk maken. Het gevaar is dat er een zekere gelatenheid mee gaat doen…100% relaxed maar ik heb toch de afwisseling nodig.

  Ik vergelijk het altijd als een bezoek aan een pretpark, lees Het Leven. Er is van alles te beleven, draaimolens, achtbanen en andere spannende en soms misselijkmakende attracties. Kinderen denken er niet over na en staan gelijk in de rij om het mee te maken. Je kunt er ook voor kiezen om op een bankje te blijven zitten, heel rustig en ontspannen maar dat is toch in beginsel niet de bedoeling van het leven, althans niet de hele tijd lijkt mij? Geniet met volle teugen zolang het kan, er komt een moment dat dat allemaal wel wat minder hoeft voor je. En dan komt er een ander genieten wat meer wijs en bezadigd misschien. Ik wil graag nog even knallen. 🙂

  1. Het vijfde element

   @Aladin

   Het tegenovergestelde is het geval. Mijn leven is de laatste 10 jaar vol met verstorende omstandigheden. En dan kunnen er idd omstandigheden optreden die je uit je evenwicht halen. Ik ben ook uit mijn evenwicht gehaald. Maar als je dan weer terug komt in het pure gewaarzijn dan weet je dat het werkt.

   En verwar het niet met gelatenheid. Daar lijkt het wel op, maar dat is het totaal niet. Het zijn puur onze gedachten die stress veroorzaken. Een aantal jaar geleden kreeg ik een uitermate onaangename boodschap te horen. Ik voelde meteen hoe de stress door mijn lichaam heen gierde. Vooral omdat ik normaliter vrij van stress ben kon het mij niet ontgaan. Maar het waren mijn gedachten die de stress veroorzaakten.

   Stress heeft de eigenschappen van alcohol of drugs. Het is verslavend en er treedt een gewenningsproces op. Er is dus steeds meer van nodig. En je brein gaat wel braaf aan het werk. Je eigen brein is de dealer in dit spel. Het is alleen te stoppen door te zien hoe je brein/denken werkt. Het brengt je in het pure gewaarzijn waar uit de aard der zaak geen stress kan zijn. Het is ook zaak om dit te leren (het is eigenlijk afleren) als je redelijk stabiel bent in het leven. Zit je midden in een stressvolle periode dan ben je te laat, dan treedt het verslavingsverschijnsel op.

   Je leven is idd een kermisattractie. Je (bewustzijn/gewaarzijn) stapt in de attractie die Piet of Kees heet en je maakt van alles mee met Piet of Kees. Aan het einde van de rit stap je weer uit de attractie die Piet of Kees heet. Dit noemt men dan doodgaan. Maar het enige wat dood gaat is de attractie. In feite totaal onbelangrijk. Alleen belangrijk voor hen die om Piet of Kees gaven. Voor jezelf niet, je hebt immers de attractie verlaten.

 7. Treowd

  Door loslaten kun je geluk ervaren. Loslaten brengt / kan je transformeren (energie) je naar het Liefdevolle ZIJN. Loslaten = LIEFDE = erin vertrouwen dat Wat-Is – alles in zich heeft…

 8. Thomas

  Het artikel beschouw ik als typische walgelijke new age propaganda die mensen er van probeert te weerhouden om kritiek op het systeem te hebben omdat je dan zogenaamd je verantwoording niet zou nemen terwijl je juist wel je verantwoording neemt wanneer je zegt dat vrijheden worden beperkt door het klote systeem waarin we leven.
  Kop in het zand steken en net doen alsof we in lala land leven dat gaat zeker ons gelukkig maken?

  1. Douwe

   Volgens mij moet je ten eerste als iets je niet bevalt je eigen geluk daar niet door laten vergallen. Door te begrijpen wat je niet wilt wordt het automatisch ook duidelijker wat je dan wel wilt en wat je wel wilt is iets waar je zelf verantwoordelijkheid voor kunt nemen door je tijd en energie en talenten aan te wenden om dat te vewezenlijken.

   Het punt gaat vooral om zelf verantwoordelijkheid nemen en de wereld bouwen de je zelf wilt zien inplaats van boos met een vinger naar externe partijen wijzen en je geluk afhankelijk te maken van wat zij wel of niet doen.

   Blijven mensen hun kracht weggegeven of stappen ze in hun eigen scheppende rol. Over het algemeen gaat je geluk erop vooruit als je in je eigen kracht gaat staan en van daaruit aan de gang gaat, vanuit je eigen vrije wil en je eigen hart met je handen in de modder de wereld gaan bouwen waar je gepassioneerd over bent.

  2. Pieter Stuurman

   Thomas,

   Ik maak daarom verschil tussen opgelegde onvrijheid, en zelfopgelegde onvrijheid. Beide komen voor en beide leiden tot verstoring van het levensgeluk.

   Opgelegde onvrijheid (inderdaad als gevolg van een systeem) heeft een externe oorzaak, en moet daarom ook daar worden opgelost. Het is daarvoor nodig dat mensen kritisch zijn op de systemen, en deze niet zonder meer aanvaarden. Ik wil dat dan ook aanmoedigen (en zeker niet proberen mensen daarvan te weerhouden).

   Zelfopgelegde onvrijheid heeft een interne oorzaak, en moet daar worden opgelost.

 9. bernadette

  Gepubliceerd op 15 nov. 2016

  Sonam Wangchuk lives and works in the Ladakh region of India, high in the Himalayas. This harsh mountain area is experiencing acute water shortages due to climate change. Sonam, who is an engineer and educator, found a simple but ingenious way to store water using artificial glaciers that will irrigate trees and crops. Discover more on http://www.rolexawards.com/40/laureat
  Hier kan men ook een gelukkig innerlijk gevoel van krijgen,

  https://www.youtube.com/watch?v=FdVijr10DZ0

 10. Barry G

  Prachtige muziek! Vroeger zeer vaak met koptelefoon op in bed naar geluisterd. Werd ik op dat moment heel gelukkig van!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *