Het Aliën Handsyndroom?

De economische theorie stelt dat eigenbelang het nastreven van maximaal nut is, waarbij nut een maat is voor relatieve tevredenheid. Een belangrijke vraag is dan of dit individuele streven collectief kan leiden tot een maximaal nut voor iedereen, oftewel of de onzichtbare hand van Adam Smith inderdaad het algemeen belang dient. De vraag of en in hoeverre de onzichtbare hand zelfregulerend werkt zonder overheidsingrijpen is tot op heden actueel.

Eureka?

Naast die vermeende onzichtbare hand bestaat ook het Aliën Handsyndroom, dit betekent dat de hand – buiten de wil om – onwillekeurig vreemde handelingen gaat verrichten. Eureka, we hebben hiermee plots een verklaring voor de hebzucht van een aantal die al het geld, macht en bezit naar zich toe willen trekken, ze kunnen er echt niets aan doen. Het begon bij een grap, bij nader inzien is het misschien minder grappig dan het lijkt. Hoezo?

Technische fiche?

Het alien-handsyndroom (AHS) is een neurologische aandoening, waarbij een ledemaat (meestal de hand) van een persoon gedragingen vertoont, zonder de intentie van de persoon. Het ledemaat lijkt een eigen wil te hebben. De klinische definitie vereist “het gevoel dat een ledemaat vreemd is of een eigen wil heeft, samen met aantoonbare onvrijwillige motoriek” (met nadruk “zonderling”).

Beschadiging?

Het syndroom is vaak het gevolg van een beschadiging aan het corpus callosum, enerzijds wanneer het is gescheiden ter behandeling van hardnekkige epilepsie, of te wijten aan een beroerte. De standaard neurologische verklaring is dat de gevoelde wil weergegeven door de taaldominante linker hemisfeer niet correspondeert met de handelingen uitgevoerd door de niet-taaldominante rechter hemisfeer, en zo suggererend dat de twee hemisferen onafhankelijk besef van vrije wil zouden kunnen hebben.

Pikken en graaien?

De berichtgeving laat niets aan het toeval over, we leven in een pik- en graaimaatschappij waarin het Aliën handsyndroom zich laat gelden. Het is voor iedereen nuchter waarneembaar, een eenzijdig inflatoire systeemconfiguratie leidt tot een aangepast denken en handelen met absurde neveneffecten. We zien het elke dag gebeuren, als je genoeg met je kop tegen de muur loopt dan krijgt het iets wetenschappelijks met in het verlengde dubieuze economische wetmatigheden die we slikken alsof elementaire logica niet langer des mensen is. De beste manier om dit te testen is door extra geld in het circuit te pompen, een mens moet dan bliksemsnel zijn om er – als kippen in een ren – een graantje van mee te pikken.

Goocheltruc?

Het is als een goocheltruc, het ene moment is er geld genoeg maar plots verdampt het geld in het stijgen van de prijzen. Helaas pindakaas, alweer schaarste aan geld. De overeenkomst met het Aliën Handsyndroom is treffend, bij het zien van geld gaat het verstand op nul en beginnen onze ledematen als vanzelf te graaien, de volgende economische beroerte laat dan niet lang op zich wachten, telkens opnieuw. Hierover kunnen we dan weer vergaderen, het houdt ons bezig maar we geven de goochelshow niet op, we lijken de truc maar niet te willen snappen.

Absolute ontevredenheid?

Economie is de kunst van het redelijke evenwicht, een collectief proces waar iedereen z’n spreekwoordelijke steentje toe bijdraagt. Anno 2015 mag het duidelijk zijn dat er iets over het hoofd gezien wordt en dat leidt nu tot absolute ontevredenheid. Jammer genoeg gaat het spel gewoon verder, de linkerhand neemt het op tegen de rechter met als gevolg dat niemand nog weet waar het over gaat.  De wereld is op drift en we hebben geen idee waar het eindigen zal,  schijnbaar is het corpus callosum zo zwaar beschadigd waardoor irrationaliteit tot normaliteit verheven wordt. Houston, we have a problem!!

Tragische grap?

Gelukkig is er ook goed nieuws, een aantal begint zich bewust te worden van deze tragische absurditeit en hoopt dat het tij nog tijdig gekeerd kan worden. Maar dan komt het, het probleem is niet dat er geen oplossingen zijn, het probleem is dat ze niet worden opgenomen in het maatschappelijke besluitvormingsproces. En sterker, er zijn zelfs meerdere oplossingen die consensus genoodzaken om niet terug in chaos te belanden, dit is geen gewoon probleem maar een luxeprobleem. De slotsom is dermate eenvoudig dat we het amper kunnen geloven maar wat nu? Watch the Aliëns?

138 gedachten over “Het Aliën Handsyndroom?

 1. Hans

  Economie is de kunst van het redelijke evenwicht

  Wat is de definitie van economie? “”Economie (uit het Griekse oikos (οἶκος), huis en nomos (νόμος), regel; letterlijk dus huishoudkunde) is een wetenschap die zich bezighoudt met de keuzes die mensen maken bij de productie, consumptie en distributie van schaarse goederen en diensten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen macro-economie – waar vragen naar voren komen over de nationale en wereldwijde economie, zoals werkloosheid, inflatie en rentestanden – en micro-economie – over het gedrag van bedrijven en consumenten.”” (Wikipedia)

  Het is een wetenschap, een verklarend fenomeen dat beschrijft en inhoud geeft aan hoe in een samenleving wordt omgegaan met aangeboden en afgenomen goederen en diensten en het gedrag van de aanbieders en afnemers daarvan. Het gereedschap en de brandstof daarvan is geld in onze samenleving. Economie in zijn huidige betekenis bestaat dus door de aanwezigheid van geld. Geld is de aanjager van economie, niet de vraag en productie van de consument en bedrijven in de huidige staat van onze samenleving. Dat is duidelijk gezien het feit dat er overvloed is van zowel geld, goederen als diensten maar deze zelden op de plek belanden waar het maatschappelijk nodig is volgens dat zelfde economische model. En inderdaad, gezond verstand zegt heel simpel dat dit technisch niet zo moeilijk op te lossen moet zijn, genoeg oplossingen en initiatieven.

  Maar dan komt het, het probleem is niet dat er geen oplossingen zijn, het probleem is dat ze niet worden opgenomen in het maatschappelijke besluitvormingsproces.

  Dus het probleem zit niet in het economische model of de manier waarop geld wordt gewaardeerd en in omloop wordt gebracht. Het werkelijke probleem zit in het feit dat er een maatschappelijk model bestaat waarin wij leven, waarin het onmogelijk blijkt om hier verandering in aan te brengen vanuit die laag van de maatschappij waar de goederen, diensten en geld dus niet terecht komen zoals de economie zou veronderstellen. Dus komt de veronderstelling, en de vraag van mij, aan al die mensen die inhoudelijk zeer goed op de hoogte zijn van economische modellen en hun gedragingen ..

  Als ongeveer elk artikel of discussie hierover eindigt met de vraag.. hoe kan dat toch? Dan zou je kunnen concluderen dat de oplossing niet zozeer in het economische of daaraan gelieerde psychische gedrag van de mens ligt, dus in de maatschappij zelf, maar de aansturing hiervan dus vanuit een hogere positie dan de hoogste autoriteit volgens het economische model komt. Anders had het allemaal op zijn bestemming volgens dat model moeten komen. Zie die mooie machtspyramide wat al op zich aangeeft dat het economische model nooit kan werken volgens zijn originele betekenis.

  De wereld is op drift en we hebben geen idee waar het eindigen zal, schijnbaar is het corpus callosum zo zwaar beschadigd waardoor irrationaliteit tot normaliteit verheven wordt. Houston, we have a problem!!

  Precies.. En dan je echt wachten totdat je ons weegt op resultaten van burgerinitiatieven, eerlijke politici en weet ik allemaal wat.. En dit is geen negatief gebrabbel van mij maar een nuchtere constatering dat elk stukje geboden ruimte en geloof op een initiatief, elke idee vanuit die onderste laag van de piramide wordt omhelst door de mens als een zaadje van hoop voor verandering. Een ezel stoot zich minder aan dezelfde steen dan de mens.. Het gaat er niet om wat we doen, het gaat erom dat we inzien waar we staan in dit verhaal. Dan weten we veel beter wat te doen en dat is niet het huidige overall systeem inhoudelijk proberen te veranderen met de mooiste en veelbelovende initiatieven van binnenuit. Dat is onze speelruimte, dat is onze zandbak waarin we mogen spelen en onze mooiste en hoopgevenste zandkastelen mogen bouwen.

  Watch the Aliëns?

  Waar denk je dat deze ellende in essentie allemaal vandaan komt? Denk je dat Rothschild, Rockefeller en noem al dat gespuis maar op dit allemaal zelf verzonnen en geïnitieerd hebben? We praten over een systeem wat al duizenden jaren in ontwikkeling en perfectionering is en zijn hoogtepunt aan het bereiken is. Kijk naar de actuele geopolitieke en militaire ontwikkelingen in de wereld. Kijk naar de actuele zorgstaat met zijn farmacie, voedings- en financiële zorgverlenende strategieën. Steeds meer wordt duidelijk dat we richting een wereldbestuur gaan, in alle facetten van de samenleving. Zelfs de MSM begint er over te berichten, volg het grotere wereldplaatje. Kijk naar onze plaats daarin en waar we naartoe worden gedirigeerd ipv inhoudelijk proberen te verbeteren met de aangeboden ruimte en gereedschappen van diezelfde aanstuurders.

  De slotsom is dermate eenvoudig dat we het amper kunnen geloven maar wat nu?

  Inderdaad, we kunnen het amper geloven om niet meer in het huidige maatschappelijke model te geloven en onze energie aan te geven.

  1. Werner Bericht auteur

   Fijne reactie Hans, we komen zowat allemaal tot dezelfde slotsom, er moet simpelweg structureel iets veranderen. We weten inmiddels ook hoe dat zou kunnen (cfr burgerinitiatief en veel andere plannen), vervolgens blijven we beduusd achter wanneer we het speelveld overschouwen. De alternatieven zijn als een voorzet voor open doel, nu nog een aantal politici vinden die er hun hoofd willen tegen plaatsen. Een kwestie van synchronisatie van de hersenhelften en herstel van het corpus callosum, in de volksmond beter gekend als het gebruik van het logische boerenverstand. 🙂

 2. Douwe

  Het punt is dat de overheid een fiat geldsysteem afdwingt met dwang en geweld. De overheid dwingt je belasting te betalen en dat mag je alleen doen in hun ondersteunde fiat geldsysteem. (Dat geld wordt dan echter grotendeels door private partijen geschapen uit het niets in de vorm van schuld en daar mogen ze ook nog rente over vragen) Betaal je je belastingen niet dan gooit de overheid je in een ijzeren kooi of doden ze je. Praktisch gezien is de overheid op dit moment niets meer dan de geweldstak van het internationale private maffiakartel. Zolang je een met geweld afgedwongen monopolie van een geldsysteem hebt kun je dus per definitie nooit echt spreken van een vrije markt. Het is dan ook niet zo raar dat politici die dit systeem wat dit private maffiakartel instandhoudt worden beloont met baantjes na hun carriere in dit private maffiakartel. Van Jan Peter Balkenende tot aan Neelie Kroes.

  1. Wat is waar

   Jezus zei al geef aan de keizer wat van de keizer is en geef aan God wat van God is. Zolang we gebruik blijven maken van het economische geldsysteem, zolang zullen anderen dicteren wat we moeten doen. Het enige wat overblijft is geen gebruik maken wat ze aanbieden. In dit geval geld. Laat ze het lekker zelf houden.

   1. Douwe

    In mijn ogen is dat niet waar. Een techniek gebruiken om zaken tussen mensen uit te wisselen is prima en kan heel positief werken. Echter als iedereen onder dwang en geweld wordt gedwongen dezelfde techniek te gebruiken en dat die specfiek afgedwongen techniek heftig geparasiteerd wordt via hoe het geschapen wordt en hoe er rente over gevraagd wordt… Als je mensen in vrije wil en vrije keuze met elkaar laat uitruilen op de manier of manieren die zij willen dan is dat alleen hardstikke prima.

    1. Wat is waar

     Lees de reakties van Hans ook en probeer te begrijpen wat hij bedoelt.

     Een techniek gebruiken om zaken tussen mensen uit te wisselen is prima en kan heel positief werken. Echter als iedereen onder dwang en geweld wordt gedwongen dezelfde techniek te gebruiken en dat die specfiek afgedwongen techniek heftig geparasiteerd wordt via hoe het geschapen wordt en hoe er rente over gevraagd wordt… Als je mensen in vrije wil en vrije keuze met elkaar laat uitruilen op de manier of manieren die zij willen dan is dat alleen hardstikke prima.

     De techniek is juist ontworpen om mensen in slavernij te brengen. Het systeem voldoet prima aan zijn doel. En het wordt afgedwongen door de mensen te verleiden met geld. Wie ter wereld wil er nu geen geld? Omdat iedereen geld wil, kunnen ze de hele wereld hun hand zetten en alle mensen ten volle uitbuiten door het systeem zodanig aan te passen dat ze meer macht krijgen en de gewone man meer slaaf wordt. Dat doen ze met alle technieken. Pieter heeft hier een mooi artikel over geschreven. http://pieterstuurman.blogspot.nl/2010/03/technologie.html

     Het geldsysteem op zich is een machtsmiddel. Dat begrijpen de mensen die het systeem beheren heel goed en de rest van de wereld schijnt het niet te begrijpen. Elk machtsmiddel trekt mensen aan die graag macht willen. En de mensen die het meest meedogenloos zijn hebben de meeste kans om in de posities te komen met de meeste macht. Vandaar dat de wereld vandaag de dag zo onrechtvaardig is. Omdat zelfs “wakkere” mensen die weten hoe het huidige geldsysteem (zoals jij) niet in de gaten hebben dat het de ellende die we nu zien eigen is a an het systeem zal de verandering niet van deze mensen komen. Ze werken in wezen verandering tegen. Ik verwacht dat verandering dus niet in eerste plaats uit de hoek van deze “wakkere mensen”. De verandering zal komen van mensen die niets meer te verliezen hebben. Zoals Janis Joplin al zong : Freedom is een an other word for nothing left to loose.

 3. Hans

  Dus we willen een vrije markt ontwikkelen in het huidige maar gemoderniseerde maatschappelijke model. Andere poppetjes en een ander jasje.. Maar die andere poppetjes en ander jasje komt uit dezelfde machtssupermarkt, we gaan uiteindelijk in een grotere zandbak spelen, meer ruimte maar nog steeds een opgelegde speelruimte. Dat is een betere droom, in eerste instantie.

  Een hoger bewustzijn, een grotere speelruimte. Tot ook dat vanuit de verbrede bewustwording overgaat in een nieuwe nachtmerrie. Dit is geen wakker worden, dit is het inruilen van een hele slechte droom voor een in eerste instantie betere droom. Ook goed als dat je / het pad is maar dat is geen oplossing, geen vrijheid. Ontwaken is wakker worden UIT de droom/nachtmerrie. De droom inhoudelijk proberen te veranderen is een betere droom ontwikkelen, maar het blijft een droom.

  Hoop > geloof > gedachten > uitspreken > handelen = werkelijkheid. Waar hopen we op? Waar geloven we in? Een betere maatschappij dan deze.. een betere versie van dezelfde droom.

  1. Douwe

   Volgens mij is het belangrijkste probleem op dit moment dat we een fundamenteel immorele maatschappij hebben. Als collectief respecteren we de vrije wil en vrijheid van het individu niet om hun eigen keuzes te maken. Zouden we dat wel doen dan kan de huidige overheid in deze vorm niet blijven bestaan. Als de overheid en haar continue initiatie van geweld wegvalt dan pas ontstaat er een speelveld voor een echte vrije markt.

   Ik zie geld vooral als een technologie om uitwisseling tussen mensen te faciliteren. Dat kan op 1001 manieren. Het feit dat het nu maar op 1 manier mag onder dwang en geweld laat zien dat er fundamenteler iets niet deugd aan de maatschappij dan ons geldsysteem.

   En de oplossing ligt volgens mij ook op dat niveau. Leer eerst je eigen vrijheid en vrije wil om eigen keuzes te maken te respecteren. Leer dat vervolgens te doen voor al je medemensen. Schep vervolgens een zo goed en plezierig mogelijk leven vanuit dat inzicht van vrijheid om zo de hele maatschappij mee te nemen naar een hoger niveau.

   1. Wat is waar

    Volgens mij is het belangrijkste probleem op dit moment dat we een fundamenteel immorele maatschappij hebben.

    Hoe komt dat we een fundamenteel immorele maatschappij hebben? Zou dat iets met geld te maken kunnen hebben?

    Ik zie geld vooral als een technologie om uitwisseling tussen mensen te faciliteren.

    Misschien moet je er eens anders naar kijken, dan kun ook andere dingen zien. In de Bijbel staat dat geld de wortel is van alle kwaad. Misschien is het goed om je af te vragen waarom dat er staat. De Bijbel is voor mij een betere richtingwijzer dan al de wijzen die we tegenwoordig hebben.

    1. Douwe

     Hoe komt dat we een fundamenteel immorele maatschappij hebben? Zou dat iets met geld te maken kunnen hebben?

     Nee dat heeft fundamenteel iets met ons begrip van moraliteit te maken. Geld an sich onderdrukt en vernietigt niet de vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken van andere mensen. Dat doen we onszelf, elkaar aan. Wij zijn het fundament. Als wij immoreel zijn omdat we niet begrijpen wat moraliteit is, dus het is geen veroordeling maar een constatering, dan is het niet meer dan logisch dat we ook immorele systemen in het leven roepen. Ons huidige geldsysteem is daar slechts 1 van. Zoals Bashar het zegt, What you put in is what you get out. Een immoreeel geldsysteem is een reflectie van immorele mensen zoals ikzelf en anderen hier op planeet aarde. Hoe moreler wij worden, dus hoe meer we de vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken van onszelf en anderen respecteren. Hoe sneller we reflecties daarvan zullen zien in onze omgeving. Kickstarter, Bitcoins, lokale ruilsystemen etc. zijn daar allemaal voorbeelden van.

     In de Bijbel staat dat geld de wortel is van alle kwaad. Misschien is het goed om je af te vragen waarom dat er staat. De Bijbel is voor mij een betere richtingwijzer dan al de wijzen die we tegenwoordig hebben.

     In de bijbel staat ook dat ik mijn dochter in slavernij mag verkopen… Er staan hele nuttige dingen in de bijbel en er staat ook heel, heel, heel, heel, heel, veel onzin in. Voor een grappig overzicht daarvan zie: http://www.dumbshitthebiblesays.com/ Inplaats van informatie te geloven op autoriteit kun je beter de reflecties die het geeft overwegen, er zelf over nadenken, het testen aan je morele kader, je innerlijke sturingssysteem, en dan kijken of je het wel of niet wilt meenemen.

     Begrijp je het verschil tussen een technologie om uitwisseling tussen mensen te faciliteren als concept en ons huidige geldsysteem als een volledig gecorrumpeerde en immorele vorm van die technologie? Technologie is niet goed of slecht, het kan voor morele en immorele zaken worden aangewend. Het faciliteren van uitwisseling tussen mensen op een manier die de vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken respecteert van mensen is moreel en buitengewoon nuttig. Ons huidige geldsysteem, wat heel duidelijk de vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken van de gebruikers ervan onderdrukt en vernietigd is omdat het dat doet zeer zeker als kwaadaardig te bestempelen.

     1. Wat is waar

      Nee dat heeft fundamenteel iets met ons begrip van moraliteit te maken.

      Jij bent niet eens bereid om het op een andere manier te bekijken. Als die bereidheid er niet is, heeft het verder geen enkele zin om verder te discuseren. Zoals Bashar het zegt, What you put in, is what you get out. Als je je niet daadwerkelijk wilt afvragen of geld in oorsprong goed is, kan er ook niet uitkomen dat het slecht is. Ik kan je wel vertellen waar de deur zit, maar je moet zelf de stappen zetten om hem binnen te gaan. Ik kan je niet verder helpen, jij bent degene die zich dat moet afvragen. Zo niet dan blijft geld voor jou iets wat niets met onrechtvaardigheid (of immoraliteit) te maken heeft.

      Begrijp je het verschil tussen een technologie om uitwisseling tussen mensen te faciliteren als concept en ons huidige geldsysteem als een volledig gecorrumpeerde en immorele vorm van die technologie. Technologie is niet goed of slecht, het kan voor morele en immorele zaken worden aangewend.

      Begrijp jij mij eigenlijk wel? Ik begrijp het inmiddels heel goed. Als je goed hebt opgelet heb ik daar ook meerdere argumenten tegenin gebracht. Vandaar ook dat ik zo tegen jouw zienswijze ageer. Helaas worden daar nooit argumenten tegen in gebracht. Vraag jezelf maar eens af wat geld allemaal faciliteert. En hoe dat mogelijk is. En of enige verandering dat uiteindelijk toch weer mogelijk maakt. Als jij niet wilt nadenken waarom geld de wortel van alle kwaad genoemd wordt, dan verwacht ik niet dat geld bij jou ooit enig zal zijn.

     2. Douwe

      Als je je niet daadwerkelijk wilt afvragen of geld in oorsprong goed is, kan er ook niet uitkomen dat het slecht is.

      Geld in onze huidige vorm is een gereedschap wat door immorele mensen gebruikt wordt om de vrije wil en vrijheid van hun medemens te onderdrukken en te vernietigen. Je vraag is in mijn ogen onnozel. Je vraag is of een steen goed of slecht is. Het is geen van beide. Als je een steen gebruikt om een ander de harses mee in te slaan dan is de persoon die dat gereedschap gebruikt slecht omdat hij of zij de vrijheid van een ander persoon totaal vernietigd door zijn of haar leven te beëindigen. Als je een steen gebruikt in een kruidenspiraal waar jij en je gezin lekkere kruiden ook kunnen oogsten dan gebruik je de steen op een morele, goede manier. Een gereedschap op zichzelf kan nooit goed of slecht zijn. Het ontkent de menselijke verantwoordelijkheid.

      In plaats van je volledig vast te bijten op geld als het kwaad zien kun je volgens mij beter gaan kijken hoe we betere gereedschappen kunnen ontwikkelen die ervoor zorgen dat mensen vanuit vrije wil en vrijheid om hun eigen keuzes te maken in staat kunnen worden gesteld zaken tussen elkaar uit te wisselen. Daar zijn letterlijk 1001 vormen voor te verzinnen. Het is de dwang en het geweld van overheden die ons huidige totaal gestoorde geldsysteem bij iedereen door de strot duwt. Daar zit primair het kwaad. Lees het boek – Het Einde van Al het Kwaad – eens rustig door zodat je een beeld krijgt wat goed en kwaad eigenlijk is.

     3. Wat is waar

      Geld in onze huidige vorm is een gereedschap wat door immorele mensen gebruikt wordt om de vrije wil en vrijheid van hun medemens te onderdrukken en te vernietigen.

      Ik kan wel lezen. Dus je hoeft je eigen standpunt niet te herhalen. k vraag op mijn argumenten in te gaan.

      Je vraag is in mijn ogen onnozel. Je vraag is of een steen goed of slecht is. Het is geen van beide.

      Dat vraag ik dus helemaal niet. Geld is een menselijke uitvinding. En mijn vraag is: Zijn de uitgangspunten van geld rechtvaardig? Dat is dus een heel andere vraag dan jij begrijpt. Deze vraag beantwoord jij niet., je probeert deze vraag zelfs niet te beantwoorden.

      Als je een steen gebruikt om een ander de harses mee in te slaan dan is de persoon die dat gereedschap gebruikt slecht omdat hij of zij de vrijheid van een ander persoon totaal vernietigd door zijn of haar leven te beëindigen. Als je een steen gebruikt in een kruidenspiraal waar jij en je gezin lekkere kruiden ook kunnen oogsten dan gebruik je de steen op een morele, goede manier. Een gereedschap op zichzelf kan nooit goed of slecht zijn. Het ontkent de menselijke verantwoordelijkheid.

      Dit verhaal vertelde ik ook altijd. Alleen was mijn gebruiksvoorwerp een mes. De fase dat ik dit verhaal geloofde met betrekking op geld, heb ik inmiddels achter me gelaten als gevolg van voortschrijdend inzicht.

      In plaats van je volledig vast te bijten op geld als het kwaad zien kun je volgens mij beter gaan kijken hoe we betere gereedschappen kunnen ontwikkelen die ervoor zorgen dat mensen vanuit vrije wil en vrijheid om hun eigen keuzes te maken in staat kunnen worden gesteld zaken tussen elkaar uit te wisselen. Daar zijn letterlijk 1001 vormen voor te verzinnen.

      Je mag me van allerlei tips geven, maar zolang jij niet op vragen en argumenten van mij ingaat hebben ze geen waarde voor mij. Dus je mag ze ook achterwege laten. Scheelt jou een hoop schrijfwerk en ik hoef het allemaal niet te lezen. Een echte win-win situatie.

      Daar zijn letterlijk 1001 vormen voor te verzinnen.

      Ik dacht dat ik al 1 ding verzonnen had anders dan geld. Namelijk een geldloze samenleving. Als jij nu die 1000 anderen verzint. Wat mij betreft is deze discussie gesloten. Maar je mag natuurlijk nog wel ingaan of eigenlijk liever en antwoord geven op mijn vraag.

     4. Douwe

      Wat jij voorstelt is geen alternatief. Je zegt alleen maar wat je niet wilt, je zegt niet wat je wel wilt. Dus wat jij zegt is niet een van de 1001 alternatieven. Zelfs al zou je mensen vrij alles laten willen uitwisselen onderling dan heb je nog steeds een infrastructuur nodig om vraag en aanbod bij elkaar te krijgen. Mensen moeten weten van elkaar wat ze aanbieden en wat ze zoeken. Alles wat de informatie uitwisseling tussen mensen faciliteert is in die zin al onderdeel van een alternatieve technologie om diensten etc, onderling met elkaar uit te wisselen. Er zijn momenteel gelukkig telkens meer van die uitruilsystemen aan het opkomen. Internet is daar in mijn ogen een essentieel ingrediënt in.

      In mijn ogen zouden we onze pijlen moeten richten hoe we een systeem of meerdere systemen kunnen implementeren die mensen onderling hun diensten laten uitwisselen op een manier die de vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken van eenieder respecteert. Heel moeilijk is het op conceptueel niveua niet. Wat wel moeilijk is is om zoiets te implementeren zolang je een overheid hebt die een monopolie van ons huidige geldsysteem afdwingt onder dwang en geweld.

      Waarmee ik terug kom bij mijn eerdere statement. Het probleem is onze immorele maatschappij waarin dwang en geweld niet alleen aan de orde van de dag is maar zelfs geïnstitutionaliseerd is en aanbeden wordt door grote groepen mensen. De oplossing voor dit probleem ligt in mijn ogen dan ook bij het onderwijzen van mensen over moraliteit. En daarvoor verwijs ik jou en anderen graag door naar dit prachtige werk van Larken Rose over – Het Meest Gevaarlijke Bijgeloof

     5. Douwe

      Ik heb de boel nog eens doorgelezen maar ik heb volgens mij al je vragen netjes beantwoord. Het is mij niet duidelijk welke vraag in je ogen nog niet beantwoord is. Welke vraag of op welke vragen wil je precies nog een antwoord hebben?

     6. Wat is waar

      Ik heb de boel nog eens doorgelezen maar ik heb volgens mij al je vragen netjes beantwoord. Het is mij niet duidelijk welke vraag in je ogen nog niet beantwoord is.

      Ik denk dat jij de vraag niet begrijpt. Als je de vraag wel begreept, wist je dat de antwoorden die jij geeft geen antwoorden op de vraag zijn.

      Welke vraag of op welke vragen wil je precies nog een antwoord hebben?

      Ik herhaal: En mijn vraag is: Zijn de uitgangspunten van geld rechtvaardig? (Stond gewoon in mijn reaktie, even citeren en dan DAAROP een reaktie geven)

      Wat jij voorstelt is geen alternatief. Je zegt alleen maar wat je niet wilt, je zegt niet wat je wel wilt. Dus wat jij zegt is niet een van de 1001 alternatieven.

      Ik neem aan dat je leest wat ik schrijf. Ik ga dus niet continu herhalen wat ik schrijf. Als jij zegt dat ik alleen zeg wat ik niet wil, dan lees je niet wat ik schrijf of begrijpt niet wat ik schrijf. Omdat je geen vragen stelt wat ik mij er dan bij voorstel en jij dus in je eigen belevingswereldje blijft ronddraaien is onze discussie hierover totaal zinloos.

     7. Hans

      Dit id dus wat ik altijd bedoel met.. geld is behalve zijn fysieke en maatschappelijke functie voornamelijk een negatieve energie. Zoals alles in deze realiteit zijn de (fysieke dus gemanifesteerde) middelen die de structuur van de machtspyramide bepalen, vormen van energieen die de mens hieraan binden en in een onnatuurlijke staat van afhankelijkheid houdt. Binnen de regels van deze fysieke maatschappij waarin wij samenleven heeft geld dus zeker zij n nut en is het een van de pijlers en lijkt het dus logisch en vanzelfsprekend om deze pijler om te zetten op een manier waarin het ons op een humane en sociale manier gaat dienen. Echter zijn negatieve energie zal altijd zijn werk blijven doen, daarom bestaat het in deze realiteit… Dat is wat voorstanders van een geldloze samenleving op ieder hun manier ergens ten diepste inzien.

     8. Werner Bericht auteur

      Mee eens Hans, de connotatie die we aan geld geven speelt een cruciale rol, iets dat samen komt met onze maatschappelijke doelstelling. Laat ons even aannemen dat we in een sociaal duurzame samenleving leven, onze mentaliteit/interpretatie (cfr mindset) is dan geheel anders. Op die manier kan geld als een energiemeter gezien worden. Praktisch, hoe zwaarder de impact op het milieu, hoe duurder dat een product zal zijn. Het is maar hoe we het willen bekijken, in ieder geval onvergelijkbaar anders dan een uit de hand gelopen monopolyspel.

     9. Douwe

      Zijn de uitgangspunten van geld rechtvaardig?

      Volgens mij had ik die vraag al beantwoord in deze post.

      Het faciliteren van uitwisseling tussen mensen op een manier die de vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken respecteert van mensen is moreel en buitengewoon nuttig.

      Ons huidige geldsysteem, wat heel duidelijk de vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken van veel van de gebruikers ervan gedeeltelijk onderdrukt en vernietigd is omdat het dat doet zeer zeker als kwaadaardig te bestempelen.


      De samenvatting van dat antwoord op je vraag is volgens mij een vrij duidelijk nee.
      De uitgangspunten van ons huidige economische systeem zijn niet rechtvaardig.

      Is er iets onduidelijk aan die reactie en hoe beantwoord dat niet je vraag? Heb je nog aanvullende vragen?

     10. Douwe

      Omdat je geen vragen stelt wat ik mij er dan bij voorstel en jij dus in je eigen belevingswereldje blijft ronddraaien is onze discussie hierover totaal zinloos.

      Dat is waarom ik je vraag of je het verschil ziet tussen geld als huidig gereedschap en het concept erachter van het faciliteren van uitwisseling tussen mensen onderling.

      Wat jij je daarbij voortstelt lijkt me heel eerlijk gezegd niet zo heel interessant. Ik ken inmiddels al vele alternatieven. En al die alternatieven lopen continue op tegen het geweld en dwang aspect van onze overheid en andere autoriteiten aan.

      Het is de algemene immoraliteit in onze maatschappij die de dwang en geweld van de heersende klasse niet alleen accepteert maar ondersteunt, en ervoor zorgt dat een immoreel geldsysteem niet alleen geimplementeerd kan worden maar zelfs de monopoly positie krijgt toegewezen.

      Alleen een morelere samenleving die ophoudt dwang en geweld vanuit een heersende klasse te accepteren kan constructieve stappen zetten richting een oplossing in mijn ogen.

     11. Werner Bericht auteur

      Neem hierbij nog de irrationaliteit van hedendaagse systemen en je hebt een mooie cluster om te ontwarren, vrijwel automatisch kom je dan wel uit bij ‘geld’ als schijnbare boosdoener. Binnen deze irrationele omgeving zoeken mensen naar zekerheid op een manier die deze destructieve bolide bekrachtigt, dit geeft voor psyhologen dan weer aanleiding om te spreken over een auto-immuunziekte. En zo hangt alles aan elkaar, de sociale alternatieven bestaan wel maar worden maar al te vaak anders geïnterpreteerd waardoor ze niet volwaardig kunnen doorgroeien. Uiteindelijk een tragisch absurd schouwspel, letterlijk.

  2. Werner Bericht auteur

   Het is zoals je het zegt Hans, een nachtmerrie is een droom, zoete dromen veranderen niets aan het droommechanisme maar het voelt wel veel prettiger aan. We hebben vandaag de keuze, zullen het alleen met wat meer moeten willen dromen opdat het ook harde realiteit wordt. Beetje magie kan geen kwaad. 🙂

 4. Hans

  Ik zie geld vooral als een technologie om uitwisseling tussen mensen te faciliteren. Dat kan op 1001 manieren. Het feit dat het nu maar op 1 manier mag onder dwang en geweld laat zien dat er fundamenteler iets niet deugd aan de maatschappij dan ons geldsysteem.

  Inderdaad, en die maatschappij is niet zoals de/een definitie van een maatschappij is.. “Het begrip maatschappij valt grotendeels samen met de notie samenleving, maar legt meer de nadruk op de institutionele, ordenende aspecten van de samenleving: de staat en de staatsapparaten. Daarmee is het ook een meer territoriumgebonden begrip dan samenleving. (Wikipedia)” We praten over een samenleving als je het hebt over immoraliteit, vrije wil en vrijheid van het individu. De maatschappij biedt het kader en de regels en wetten waarbinnen dit plaatsheeft. Op onze samenleving hebben we invloed, op de maatschappij niet, tenzij je nog in democratie gelooft. het huidige maatschappelijke model ligt buiten ons vermogen om er als samenleving inhoudelijk iets aan te willen veranderen. Kijk wat er in stelling wordt gebracht door de aanstuurders van de maatschappij om ons als samenleving te beïnvloeden, al die vergiftigende technologie, farmacie, zorg, voedsel.. Dat is toch een totaal andere agenda dan inhoudelijk een kader te bieden aan een samenleving? En zo ben ik weer aanbeland bij m’n vorige berichten.

  1. Douwe

   Ja idd,

   Onze instituten zijn uitgekristaliseerde instituten van angsten van mensen. We hebben deze instituten in het leven geroepen en houden ze in stand omdat we denken dat ze ons beschermen tegen iets of iets doen wat we zelf niet zouden kunnen. Ze zijn voortgekomen uit en bestaan voort op de angst van de mensen. Daarom proberen deze insituten zichzelf ook instand te houden door nieuwe verse angsten op te roepen bij mensen zodat ze hun eigen macht weer afstaan aan de instituten.

   In die zin is het allerbeste wat mensen kunnen doen hun eigen angst en gebrek gedachten onderzoeken, omkeren en ontmantelen. En daarnaast kunnen mensen zo goed mogelijk hun eigen frequentie verhogen. En uiteraard zullen we getest worden, als we ons goed kunnen blijven voelen ondanks pogingen van deze instituten om ons angst aan te jagen dan kan er niet iets anders gebeuren dan dat deze insitituten van angst gaan oplossen.

   Naast eigen angsten ontmantelen en je eigen frequentie te verhogen kunnen we uiteraard ook prima nadenken over alternatieve economische systemen en rationelere vrijere systemen daarvoor te implementeren. Maar als we persoonlijk en ook als collectief continue weer in de val van angsten blijven trappen zal de huidige heersende klasse ieder nieuw systeem weer perverteren en onze cooperatie daarbij krijgen als we weer diep genoeg in onze angst en gebrek gedachten geloven.

   -) 7 redenen om je op angst en gebrek gebaseerde gedachten te ontmantelen
   -) Kies de best voelende gedachte waar je toegang tot hebt in het moment

 5. Hans

  Het geniale aan het hele verhaal is dat wij als mens geloof en herinnering hebben vanuit onze natuur, vanuit onze essentie, aan het bestaan van een ideale samenleving. Dat is een situatie een omgeving waar we uit voortgekomen zijn voordat we hier terecht kwamen. Daar is een maatschappij omheen gebouwd, een kader van moraliteit, intellect, wetenschap en cultuur wat in de jaren met onze menselijke ontwikkeling is meegegroeid. Vandaar het verschil tussen nu en vroeger maar waarin het principe van dwang en onderdrukking hetzelfde is.

  Omdat wij vanuit onze essentie altijd geloof en weet hebben in een ideale samenleving, (het zit in onze genen) zullen wij altijd op zoek blijven naar oplossingen binnen die samenleving. Dit blijft echt altijd binnen de kaders van de maatschappij. Daar gaat wakker worden om, het inzien van het feit dat het niet de samenleving is, maar de schil erom heen, de maatschappij. We krijgen allemaal ruimte en de illusie dat we invloed hebben via democratische modellen op de samenleving, en dat hebben we ook. Echter hebben we geen invloed op de schil erom heen, de maatschappij. Dat staat voor de elite, de onderdrukking, de gevangenis.

  Vanuit onze natuur gaan we nu met een breder perspectief, een breder bewustzijn initiatieven ontwikkelen om die samenleving te veranderen en te verbeteren. Dat vinden ze allemaal prima! het veranderd niets aan de voor ons “onzichtbare” schil, maatschappelijke aansturing daar omheen. Dat zien en beseffen we niet vanuit onze “slaap”, we worden zelfs begeleid en aangespoord via religie en spiritualiteit om onze plaats binnen de samenleving te heroverwegen en anders in te richten. Waarmee we in onze scheppingsdrang zorgen voor een model waarin de schil meegroeit met onze integere intenties voor een betere samenleving. Juist omdat die samenleving in ons hart staat voor ons natuurlijk bestaan waarin geen plaats is voor onderdrukking maar voor vrijheid en zelfbeschikking.

  Alleen als wij het idee willen zien, begrijpen en omarmen dat een gecontroleerde maatschappij sowieso bestaat en er is om ons te sturen in onze evolutie die gebaseerd is op onze drang tot samenleven. We are all One.. je kent het wel. Alle energie die we steken met de allerbeste intenties in het veranderen van de samenleving geeft energie aan de vorm en kracht van de schil erom heen, de maatschappij. Dat is de droom. Pas als wij het ravijn in durven te springen om alles los te laten, echt alles los te laten dan zal die constructie, die betovering scheuren gaan vertonen. En dat is voorbij alle hoop en geloof, want hoop en geloof heb je altijd in iets anders dan jezelf, anders had je geen hoop en geloof nodig gehad. Ontwaken is niet wakker worden uit je persoonlijke droom binnen dit leven, het is ontwaken uit dit leven.

  1. Douwe

   Ontwaken is niet wakker worden uit je persoonlijke droom binnen dit leven, het is ontwaken uit dit leven.

   Dat is op zich niet zo moeilijk dan 😀 Maar zeg je nu dat we flinke hoeveelheden zelfmoordgolven en oorlogen nodig hebben om mensen te laten ontwaken uit dit leven? Of doel je hier op wat anders dan de fysieke dood van het lichaam?

   1. Hans

    ?? nee dat zeg ik totaal niet, zou wat zijn 🙂 Ik kan wel verklaren waarom er inderdaad zo’n zelfmoordgolf en oorlogen zijn, maar dat kan jij ook. Wij beschouwen de kaders waarbinnen ons leven zich afspeelt als wat het hele leven is. Daar uit ontwaken bedoel ik.. dan zullen die oorlogen ed. ook snel afgelopen zijn.

    1. Douwe

     Ontwaken is niet wakker worden uit je persoonlijke droom binnen dit leven, het is ontwaken uit dit leven.

     Heb je hier eventueel tips bij hoe mensen dit kunnen doen vanuit je gezichtspunt?

     1. Hans

      Tips… Nee geen tips want zoals je weet geef ik alleen dan een nieuw kader om in te geloven en zich in te verliezen, daar gaat het nu juist om als dat dan een tip mag zijn. Ik heb het altijd over die afslag nemen, je persoonlijke afslag naar het kwartje dat valt. Meer informatie en tips dan al wat je kan vinden is er niet, het gaat erom wat je er mee doet uiteindelijk. Juist die eeuwige vraag en behoefte aan iets of iemand om nog weer eens verder te helpen is wat ons weghoudt van die aflag. Het moment dat men inziet dat wat we allemaal hebben meegemaakt, meemaken en geleerd hebben en nog leren er juist is om die afslag naar binnen (zelfrealisatie) te nemen is het moment dat het kwartje gaat vallen. Zelfeigenaarschap en zelfverantwoording… zelfdenken, zelfinitiatief.

     2. Douwe

      Is dat niet wat tegenstrijdig, mensen vertellen dat ze wakker worden moeten uit hun leven maar vervolgens niet vertellen hoe ze dat kunnen doen? Wellicht kun je delen met mensen hoe jezelf ontwaakt bent uit je leven en kun je je eigen proces beschrijven en wat jou geholpen heeft bij het wakker worden. Welke informatie, welke gebeurtenissen, welke inzichten etc?

     3. Werner Bericht auteur

      Misschien interessant om weten? Mensen die tot dit besef komen staan voor een zware filosofische vraag: Moeten we het leven serieus nemen, of zouden we net zo goed zelfmoord kunnen plegen? Omdat mensen het instinct hebben geen gewelddadige dood te willen, kiest men meestal voor de eerste optie, waaruit volgens absurdisten de drang naar een religieuze levensinvulling is te verklaren. Camus stelt een derde keuzemogelijkheid voor: vrede hebben met het idee dat het leven geen werkelijke betekenis heeft en doorleven. Mensen die voor deze derde optie kiezen zijn volgens Camus absurde helden. En nog veel meer absurditeiten 🙂

     4. Werner Bericht auteur

      Wellicht kun je delen met mensen hoe jezelf ontwaakt bent uit je leven en kun je je eigen proces beschrijven en wat jou geholpen heeft bij het wakker worden. Welke informatie, welke gebeurtenissen, welke inzichten etc?

      Misschien staat een wedervraag gepast binnen deze context, wie of wat is er eigenlijk dat zou kunnen ontwaken? Ik zou zeggen, mind the boobytraps. 🙂

     5. Hans

      Is dat niet wat tegenstrijdig, mensen vertellen dat ze wakker worden moeten uit hun leven maar vervolgens niet vertellen hoe ze dat kunnen doen?

      Nee het is niet tegenstrijdig wat ik zeg. Wakker worden is in de gaten krijgen wat er allemaal speelt, waar je altijd in hebt gelooft als waar en gewoon blijkt dus niet helemaal waar en gewoon te zijn. Ontwaken in inzien wat er dan wel speelt (regionaal, mondiaal, universeel) en welke rol je zelf hebt in dat verhaal en dus in dit leven. Het één is onlosmakelijk met het ander verbonden. De gemiddelde bezoeker die hier langskomt verkeert in die eerste fase of is het, wakker (ge)worden. Anders had je niet hier en op alle andere alternatieve media rondgeneust maar in de telegraaf en de libelle je waarheid gezocht. Die gemiddelde bezoeker heeft (als ik zo vrij mag zijn.. bijv. jezelf) heeft ladingen aan zelfreflectie, uren aan youtubes, boekenrekken aan spirituele lectuur doorgeworsteld..

      Alle ingrediënten zijn dus aanwezig, maar dat op zichzelf is dus niet genoeg. Daarom wil iedereen meer info, meer tips, meer en meer in de hoop en verwachting dat er een moment komt dat de luiken opengaan. Dit is zelfs zo gemeengoed dat er een strategie voor verzonnen is.. controlled opposition.. er is meer mainstream duistere invloed in de alternatieve hoek dan je zal verwachten. Dus worden we overvoerd met info.. nooit genoeg. Vandaar dat ik zeg, neem de afslag, naar binnen, alles zit in jou, werkelijk waar.

      Gaat de verbanden zoeken en leggen tussen je persoonlijke (spirituele) ontwikkeling en de dingen die spelen buiten ons, het wereldtoneel en daarbuiten. Ook die zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het is het kwartje dat moet vallen, het is een inzicht en dat kan een ander je niet aanreiken! Een ander wijst de weg, de richting maar jij , en alleen jij kan dat laatste zetje geven aan jezelf.

     6. Werner Bericht auteur

      Een ander wijst de weg, de richting maar jij , en alleen jij kan dat laatste zetje geven aan jezelf.

      Twee rupsen zitten op een tak en zien een vlinder voorbij vliegen. De eerste rups vindt het werkelijk angstwekkend om zo door de lucht te vliegen en kruipt terug in z’n warme en veilige holletje, de andere rups wordt ook vlinder, dartel en vrij.

     7. Hans

      Wellicht kun je delen met mensen hoe jezelf ontwaakt bent uit je leven en kun je je eigen proces beschrijven en wat jou geholpen heeft bij het wakker worden. Welke informatie, welke gebeurtenissen, welke inzichten etc?

      Niets, maar dan ook niets meer voor vanzelfsprekend aannemen, zelfs niet jezelf. Alles wat we denken te weten en denken te denken is aangereikt en onderhevig aan invloeden die we rustig zeer twijfelachtig kunnen noemen om maar niet te duister uit de hoek te komen. De hele menselijke geschiedenis, de moderne maatschappij, de buitenaardse agenda, de spiritualiteit, religie, jezelf.. noem maar op.. Zelfs je eigen gedachten en gevoelens.. want ik kan het niet genoeg benadrukken, daar is veel meer invloed op dan je nu zal beseffen, veel meer.

      En zolang de nadruk blijft liggen op wat er speelt en wat er te leren valt en wat we kunnen worden zal je nooit naar binnen keren. Meer info, meer beloften, meer hulp, meer gerechtigheid.. alles meer maar alles van buiten gericht. De weg naar je Hogere Zelf (Wat ik overigens Diepere of Meerdere zelf ben gaan noemen) gaat via je hart, en geen Bentinho of opgestegen meester of welke federatie van licht dan ook die je daar brengt, geen enkele behalve jijzelf. Zij hebben genoeg info gegeven, zoveel dat iedereen langs zijn afslag dendert. Terug naar je bron, je innerlijk weten, dat is in jou, en daar vind je waarheid.

     8. Hans

      Het is zo moeilijk om te zeggen.. als je specifiek dit doet dat ga je goed of dan ben je op de goede weg. Wat voor mij een inzicht kan betekenen kan voor jou een hoop geleuter in de ruimte zijn, we zijn nu eenmaal allemaal anders. Wat wel hetzelfde voor iedereen is, is het principe. En dat is dat je bij alles je vraagtekens moet zetten, echt bij alles, juist bij alles wat nu waarheid voor je is in je geloof en overtuiging.. Door daar in te duiken, vooral jezelf in vraag te stellen opent deuren die nu gesloten zijn en die je waarschijnlijk ook gesloten wilt houden. Het draait niet om de wereld om je heen, het draait om jou en alleen om jou. Dat is niet egoïstisch, dat is het fundament van het leven. Als jij voor altijd je ogen sluit is jouw kijk op de wereld, en dus jouw wereld er niet meer in deze realiteit.

      Duik in de vraag.. wie ben ik en waar kom ik vandaan? Wie is de mens en waar komen wij vandaan? En dan niet een boekje erbij pakken, of dat leuke Annunaki verhaal oid oplepelen. Maar erin duiken, voelen, en wroeten. Hoe werkt dat universum, hoe kan het dat we allemaal hetzelfde universum zien beleven maar we allemaal onze eigen versie er van zijn? Wat is dat wat genoemd wordt “we zijn allemaal facetten van een schepper, wat is het AL dat IS? hoe ziet dat eruit? wat betekend dat voor mij? Wat is nu eigenlijk echt een ziel voor mij, hoe voelt dat, hoe ziet mijn Diepere Zelf het leven, hoe zag dat eruit toen we allemaal besloten in die diepe donkere shit van de 4e en 3e dim. te duiken.

      Maak het levend voor je, ga je zelf vragen stellen ipv een ander de antwoorden te laten geven. Alleen zo gaat de deur open, alleen jijzelf hebt de sleutel. Waarom wordt de mens zo onder druk in tijd en vermaak gehouden, waarom zoveel controle, waarom waarom waarom.. Pak af en toe een verhaal van iemand om te staven, om te vergelijken met jouw idee, met jouw gezichtspunt.

   2. Werner Bericht auteur

    Ik zou denken dat een ‘heropleving’ ook de dood van iets anders impliceert, namelijk van een gedachtengoed dat vandaag op z’n grondvesten davert en onhoudbaar wordt/is. We moeten moeite doen om het niet te zien. 🙂

  2. Werner Bericht auteur

   Stuk voor stuk mooie en diepzinnige reflecties Hans, als pragmatist stel ik me ook de vraag hoe je daar persoonlijk mee omgaat in deze wereld. Ben je bv lid van een politieke partij die zich kan vinden in je gedachtengoed? Ik zou kunnen denken aan de Partij voor Mens & Spirit, ik neem aan dat zij ook het burgerinitiatief ten volle steunen. Of vergis ik me schromelijk? Iemand ervaring mee?

   1. Hans

    Ik ben nergens lid van Werner, ik ben hoogstens “lid” van mezelf en zo wordt ik dan ook regelmatig genoemd.. 🙂 Juist die eeuwige drang en behoefte om ergens bij te horen of je bij aan te sluiten vanuit de behoefte om je gevoel en gedachtegoed te staven en te verankeren of uit veiligheid en geborgenheid (macht bij de ander zoeken) bij anderen staat zelfeigenaarschap en zelfverantwording in de weg. Het is veilig, het geeft ons het gevoel dat we dan sterker staan maar juist vanuit die motivatie om sterker te staan maak je jezelf zwakker. Het is het verkeerde uitgangspunt. Ons verenigen vanuit natuurlijke aantrekkingskracht (Law of atraction) maakt sterker, ons verenigen om intentioneel sterker te staan tegen iets maakt zwakker.

     1. Douwe

      Volg mij is het zo makkelijk als je nieuwsgierigheid, interesse, passie meer en meer te gaan volgen. Als ieder persoon meer gaat luisteren naar zijn of haar innerlijke sturingssysteem dan verzorgt synchroniciteit de rest. 😀

      In mijn ervaring is het dus meer een innerlijk proces. Als iedereen meer en meer zijn eigen vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken gaat volgen kan deze elite telkens minder mensen naar hun hand zetten.

     2. Douwe

      Van de andere kant als je je hier erg enthousiast over voelt dan is het wellicht een goed idee om het handen en voeten te geven. 😀

     3. Werner Bericht auteur

      Van de andere kant als je je hier erg enthousiast over voelt dan is het wellicht een goed idee om het handen en voeten te geven.

      Gelukkig ken je me niet, als je zou gaan kijken naar de archieven van de Nederlandse Tweede Kamer dan kom je misschien iets tegen dat verdacht veel lijkt op het initiatief van Stichting Ons Geld vandaag. Misschien zat de timing destijds niet goed, het was toen nog maar 2007. 🙂

     4. Hans

      Hoe bedoel je dat precies Werner? Een project om een bestaand maatschappelijk systeem te verbeteren of…?

     5. Werner Bericht auteur

      Hoe bedoel je dat precies Werner? Een project om een bestaand maatschappelijk systeem te verbeteren of…?

      Zoiets kan dat zijn, ik noem het ruimte scheppen opdat we als mensen kunnen verder groeien, ons ontdoen van obstakels die dat proces bemoeilijken en het tijdruimtelijke lijden onnodig verzwaren.

 6. formidabele

  De overheid in navolging van het perverse geldsysteem van de VS, heeft wel duidelijk zijn hand overspeeld. Hoe krijgen we het vertrouwen in dit gebeuren terug?

  1. Werner Bericht auteur

   Er zal wellicht iemand willen opperen door er geen geloof meer aan te hechten, wel door simpelweg een ander systeem te bekrachtigen.

  2. Hans

   Nee, het heeft zijn hand niet overspeeld.. Het is puur en alleen de volgende stap in het traject naar een nieuw systeem van maatschappelijk model. Links – rechts, Moslim – Christen, Obama – Putin, kapitalisme – communisme… het gaat erom hoe wij erop reageren wat maakt welke richting het uit gaat. Diegene die de maatschappij (zoals in vorige reactie uitgelegd) aansturen beseffen donders goed dat zonder onze energie (creatie) die we geven dmv van ons geloof en afkeer van het wereldtoneel er niets gebeurd, alles is hier afhankelijk van. Alles wat er gebeurd is om ons een bepaalde richting op te duwen, niet qua mening, maar qua scheppende energie wat wij eraan geven.

   Wij bepalen de toekomst, dat horen wij volledig bewust vanuit onszelf te doen. Nu doen we dat volledig onbewust vanuit de sturing van een elite. En we denken dat we het bewust ondergaan, het overkomt ons… We dienen te gaan beseffen dat zij niets van hun plannen kunnen waarmaken zonder onze hulp. Dus zij laten ons denken dmv de (mondiale) maatschappelijke ontwikkelingen dat er spelers gebeurtenissen op het bord zijn die ons willen onderwerpen en dat er spelers en gebeurtenissen zijn die ons ondersteunen. Beide komen uit dezelfde grote zwarte hoed.. Wij kiezen dus uit de voorgelegde keuzes die uiteindelijk naar dezelfde agenda leiden. Zie het grotere plaatje..

 7. Treowd

  We kunnen discussies hebben en onze meningen ventileren en dat is ook een leerzaam en goed iets maar het draait uiteindelijk om het Collectief, als die groep genoeg momentum gaat hebben/genereren, dan pas krijgt het een richting en dan moeten de aanstuurders wel mee anders verliezen ze aan dat wat er via de onzichtbare hand uitkomt en uiteindelijk aan rendement wat het voor hun op gaat leveren. Het hele punt is dat de media en met name de t.v er nog best veel grip heeft op dat Collectief via mind-control, onder de noemer entertainment. Volgens mij is het wachten op het Collectief voor er echt op grote schaal zaken zullen kunnen gaan veranderen, maar vergeet niet dat het hele maatschappelijke en economische model hierop anticipeert men heeft telkens een voorpsrong als het ware door hun groeperingen en groups die men op slinkse wijze aanstuurt via de metselaarijen.

  1. Wat is waar

   Elke verandering begint klein en onschuldig. Onschuldig omdat het anders meteen de kop ingedrukt wordt. Als er een collectief is die werkelijk macht (aanhang) begint te krijgen zal het geïnfiltreerd worden en onder invloed van verdeel en heers uit elkaar worden geslagen. Begin dus nooit te “vechten” tegen het systeem. Dat ga je zeker verliezen en het kost ontzettend veel voor namelijk negatieve energie. Allerlei regels worden gemaakt. En ook al is iedereen tegen, het wordt gewoon doorgezet. Lukt het de eerste keer niet dan proberen ze het gewoon nog een keer onder het mom “we zullen het nu beter uitleggen”. De uitkomst staat al vast, alleen de tijd die er overheen gaat om het in te voeren kan langzamer gaan dan gehoopt. Je moet ergens voor werken, zonder dat je ergens tegen werkt.

 8. Treowd

  Je moet ergens voor werken, zonder dat je ergens tegen werkt.

  Precies Wat is Waar, en dat gaat ook gebeuren het Universum stuurt een ontwaking aan waardoor de ontwaakten (straks ook het nu nog volgzame geindoctrineerde Collectief) vanzelf gaat inzien dat alle ge-opperde schijnveiligheid te bezien is als kleuterachtige onzin. Men gaat inzien dat de zogenaamde samenwerkende globale veiligheids-alianties totaal overbodig zullen zijn (voorstel Poetin richting NWO) als een ieder land zijn of haar eigen fatsoenlijk kompas gaat varen. Een kompas die volgens morele en etische waarden al de onzinnige in het leven geroepen groepen of groups voor o.a. ‘ veiligheid’ evenals het Co2 ‘min(hy)sterie’ zal laten vervallen, de aanstuurders gebruiken deze slechts om bepaalde overbodige industrieen op de been te houden waaraan er miljarden kunnnen worden verdiend. Vele van deze ‘projecten’ zullen aan kracht gaan verliezen en zelfs overbodig worden verklaard als het Collectief verder ontwaakt en door alle fabels heen gaat kijken, deze illusionaire wereld gaat komen te vervallen en daar is geen stoppen aan. De verdere ontwaking zal ervoor gaan zorgen dat men via het innerlijke ontwaakte weten een ware realiteit zal wensen te gaan ontarmen hetgeen de natuur in ons zal doen ontwaken (dna) en dat zal voor ons als mensheid werkelijk gaan werken. Die nieuwe tijd gaat er komen…..

  1. Werner Bericht auteur

   Die nieuwe tijd gaat er komen…..

   Er is geen weg terug, ook in België begint men dat blijkbaar te begrijpen. We mogen nu zelf voorstellen indienen die op het partijcongres van politieke partijen besproken zullen worden. Naargelang het aantal ‘likes’ wordt iets mee opgenomen of ook niet, heb zelf een voorstel ingediend maar nog niet verschenen op de website. Hier al een kijkje van hoe dat werkt, wordt vervolgd!!

   1. Treowd

    Mooi Werner, 🙂 het kondigt zich overal aan, dat gaat voorbij aan ‘landgrenzen’ of etnische afkomsten, het betreft de gehele aardse Mensheid, en mogelijk nog andere dimensies.

    1. Werner Bericht auteur

     Ja, heb een voorstel ingediend à la Stichting Ons Geld, als het verschijnt mogen jullie allemaal even ‘liken’. Sommige dingen zijn eenvoudig, niet waar? 🙂

     1. Treowd

      Sommige dingen kunnen eenvoudiger zijn en worden beste Werner, ben benieuwd welke richting het initiatief heen zal gaan. Ik heb het bij mijn favorieten geplaatst. 🙂

     2. Werner Bericht auteur

      Leuk Treowd, als het onderstaande verschijnt op die website dan kunnen we er wat leven in blazen. 🙂 Ingediend bij Open VLD, 24/10/2015 – 6.00 h

      Een nieuwe economie kan niet zonder fundamentele hervormingen, ideeën zoals een Modern Debt Jubilee, Monetaire Reset en/of het Reverse Debt System dragen hiertoe bij. In eerste aanleg betekent dit dat overheidsschulden en intrestlasten wegvallen. Een monetaire reset (generaliserend) maakt gebruik van ‘het systeem’ om monetaire verzuchtingen aan te pakken, dit is onvergelijkbaar anders dan de reële economie hiermee te belasten. De stelling van Einstein is hierop van toepassing, de mensheid krijgt haar problemen niet opgelost met de manier van denken dat ze veroorzaakt. Deze ideeën kennen een mondiale dimensie met een onmiddellijke weerslag op het lokale beleid, dit in lijn met een gesuggereerde participatieve samenleving. Als niet limitatieve benchmarks verwijs ik naar het Chicago Plan Revisited (IMF) en het debat daarover in de Nederlandse Tweede Kamer (14/10/2015). Uiteindelijk spreken we niet over nieuwe ideeën dan wel vereisen ze volwaardige opname binnen het maatschappelijke – en daarom ook politieke – besluitvormingsproces (cfr Herbert Simon). Deze ideeën vereisen co-creatieve samenwerking, finaal leidend tot een ethische upgrade die de geambieerde nieuwe economie typeert.

     3. Werner Bericht auteur

      Ik mocht al een antwoord ontvangen, zeer bedenkelijk. Heb alvast om meer feedback gevraagd, zie onder

      Bedankt voor je idee. Onze moderatoren kunnen het helaas niet publiceren. Hieronder lees je waarom: Bedankt voor je idee! Het sluit helaas niet aan bij het congresthema. Laat je hier inspireren door meer uitleg over dat thema. Met vriendelijke groeten, Open Vld

     4. Treowd

      Eerlijk gezegd had ik dat al verwacht Werner, mijn gedachten gingen al direkt die richting in bij het reageren op je aankondiging. Maar nooit geschoten is ook nooit geraakt en daarmee altijd mis. Maar inderdaad zeer bedenkelijk gezien de opzet van het gehele initiatief.

     5. Werner Bericht auteur

      Geen nood Treowd, we hebben nog ideeën. 🙂 Ingediend bij Open VLD, 26/10/2015 – 21.30 h:

      Met dit idee willen we het debat openen over ‘arbeidsdeling’ in lijn met de geambieerde nieuwe economie. Als benchmark verwijzen we naar ‘het verloren paradijs van Keynes’. Evolutionair hebben we al een hele weg afgelegd, dat is het goede nieuws. Het slechte is dat we deze evolutie niet voldoende waarderen en dat leidt tot een element van de omgekeerde effectiviteit. Als interludium herinneren we aan het verloren paradijs van Keynes, hij had destijds (1936) geen computer zoals de onze maar toch bedacht hij dat een werkweek van (+/-) 15 hr in de nabije toekomst haalbaar moest zijn. Keynes z’n gedachtegoed was nochtans eenvoudig en logisch te begrijpen, de technische revolutie zorgt er immers voor dat we veel meer kunnen produceren met minder mensenarbeid.

 9. Werner Bericht auteur

  Zijn de uitgangspunten van geld rechtvaardig?

  De primaire uitgangspunten van wikipedia vermelden niet dat geld een machtsmiddel is, zo gezien is dat een neveneffect. Pro memorie, de functies van geld zijn:

  (1) ruilmiddel;
  (2) rekeneenheid;
  (3) oppotmiddel, een opslagmedium om koopkracht (economische waarde) naar de toekomst over te hevelen.

 10. Wat is waar

  Zijn de uitgangspunten van geld rechtvaardig? Volgens mij had ik die vraag al beantwoord in deze post.

  Ik stel een vraag over de uitgangspunten van geld en jij reageert daarop met en stelling die naar jouw mening juist is. Jouw “onderbouwing van die stelling is en vergelijking. Maar daar vroeg ik niet naar. Ik vroeg wat de uitgangspunten van geld zijn en waarom die al dan niet rechtvaardig zijn. Dus waarom is geld niet immoreel volgens jou. Als je daar een gedegen antwoord wilt geven moet je eerst weten wat de uitgangspunten van geld zijn of met andere woorden waar geld op gebaseerd is. En dat heb je mij nog niet uitgelegd. Jij hebt alleen uitgelegd wat je er mee kunt nl. het faciliteren van uitwisseling tussen mensen etc etc.. Dat herhaal je eindeloos, maar dat is een doel van geld, geen uitgangspunt.

  Wat jij je daarbij voortstelt lijkt me heel eerlijk gezegd niet zo heel interessant

  Getuigd van weinig inlevingsvermogen om niet te zeggen van desinteresse. Komt er op neer dat je je eigen mening niet ter discussie wilt stellen en geen interesse toont in de belevingswereld van een ander. Dit is ook de reden dat ik denk dat een discussie met jouw zinloos is, want jij bent niet geïnteresseerd in wat mijn gedachte is.

  Dat is waarom ik je vraag of je het verschil ziet tussen geld als huidig gereedschap en het concept erachter van het faciliteren van uitwisseling tussen mensen onderling.

  Ik kan je gedachtengang prima volgen . Ik dacht er vroeger precies hetzelfde over zoals ik al geschreven heb. Maar omdat jij je niet wenst te verplaatsen in mijn gedachtengang kun jij mij niet volgen. En daar laat ik het bij.

  1. Werner Bericht auteur

   Ik kan je gedachtengang prima volgen . Ik dacht er vroeger precies hetzelfde over zoals ik al geschreven heb. Maar omdat jij je niet wenst te verplaatsen in mijn gedachtengang kun jij mij niet volgen. En daar laat ik het bij.

   Ben er nog maar net een stuk over aan het schrijven, over de schijnbare onverenigbaarheid van verschillende cognities (cfr mindsets). Dit naar het werk van Thomas Kuhn:

   Als de stapel anomalieën te groot wordt, ontstaat een crisis. Die leidt tot een revolutie, een nieuw paradigma wordt de standaard. Je gaat dus door een paradigmaverschuiving waarbij tussen het oude en het nieuwe paradigma geen communicatie mogelijk is. Het is alsof twee verschillende werelden door een onoverbrugbare kloof gescheiden worden. Door deze onvergelijkbaarheid wordt het onmogelijk om op zuiver rationele gronden tussen de verschillende paradigma’s te kiezen. Kuhn benadrukte die paradigmabreuk om het idee van een cumulatieve wetenschapsgroei te ondermijnen. Vooral dat ‘paradigma’ is een eigen leven gaan leiden. Het bracht sommigen tot de interpretatie dat je niet op rationele basis kan besluiten of een bepaalde kijk op de werkelijkheid juist is. Alle verhalen zijn onvergelijkbaar en dus even waar. (bron)

  2. Douwe

   @ Wat is Waar

   Als jij begrepen wilt worden zul je je eigen concepten zo helder mogelijk uiteen dienen te zetten. Dat laat je in mijn ogen tot nu toe na. Wat ik op dit moment van je begrepen heb is dat je roept dat geld de wortel van al het kwaad is omdat dat in de bijbel staat en we dus naar een wereld zonder geld moeten. Met alle respect maar dat komt op mij onnozel, reactief en dogmatisch over.

   Respect moet je verdienen en dat verdienen mensen bij mij meestal door interessante gezichtspunten te geven en daarbij respectvol te blijven in de communicatie. Tot nu toe heb je het omgekeerde bereikt, je roept in mijn ogen onnozele dingen, verwijst als argument naar de bijbel en vervolgens begin je als ik daar inhoudelijke vraagtekens bij zet, vrij respectloos te reageren.

   Ons huidige geldsysteem wordt met dwang en geweld aan ons opgedrongen. Dat is immoreel.

   Als jij dat achterliggende thema niet kunt of wilt begrijpen vind ik dat prima maar het zijn de mensen die immoreel zijn en vervolgens een geldsysteem ontwerpen wat daar een reflectie van is. Immorele mensen zijn oorzaak, ons immorele geldsysteem is daar een gevolg van.

   Als we de oorzaak wegnemen, dus massaal ophouden met immoreel te zijn en we als collectief daadwerkelijk de vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken van eenieder gaan respecteren dan zal dat ook een reflectie hebben in een nieuw systeem om zaken onderling tussen mensen uit te ruilen.

   Op het moment dat mensen niet langer onder dwang en geweld een bepaald systeem door de strot wordt geduwd zoals onze overheid nu doet met de Euro waar we gedwongen worden belasting in te betalen, dan gaan automatisch de deuren open voor andere systemen.

   En zolang je die achtergrond van onze immorele samenleving niet oplost zal elk alternatief stranden op precies dit punt. De heersende klasse en de masssas die haar blind volgen en zo hun eigen slavernij instand houden zullen altijd dwang en geweld gaan gebruiken om de mensen voort te laten bestaan in hun huidige onderwerping. Afgedwongen met geweld en dwang. Lees – Het Patroon van Tirannie – er nog eens op na.

   Ik heb je inmiddels in alle reacties drie verschillende bronnen aangereikt. Ik stel voor dat je je huiswerk eens even gaat doen voordat je nog weer allemaal andere rare dingen gaat roepen. 😉

   1. Werner Bericht auteur

    Misschien is er dan toch iets te vinden voor het Alïen Handsyndroom? 🙂

    Naast die vermeende onzichtbare hand bestaat ook het Aliën Handsyndroom, dit betekent dat de hand – buiten de wil om – onwillekeurig vreemde handelingen gaat verrichten. Eureka, we hebben hiermee plots een verklaring voor de hebzucht van een aantal die al het geld, macht en bezit naar zich toe willen trekken, ze kunnen er echt niets aan doen. Het begon bij een grap, bij nader inzien is het misschien minder grappig dan het lijkt. Hoezo?

    1. Douwe

     Ze kunnen er wel wat aan doen. Zij geloven hun eigen stressvolle gedachten. Dat hoeven ze niet te doen. Zij zijn in de Illusie van macht getrapt terwijl miljarden mensen dan niet hebben gedaan. Zij onderdrukken en vernietigen de vrije wil en vrijheid van hele volkstammen. Zij zijn dus immoreel bezig. Dat doen ze allemaal zelf. Het enige geluk wat deze partijen hebben is dat de grote meerderheid van de mensen tot nu toe te dom was om te begrijpen hoe ons geldsysteem niets minder is dan een moderne vorm van slavernij. En daarnaast hebben ze tot nu toe altijd genoeg dwang en geweld weten te gebruiken om de slaven aan de ketting te houden. Maar met de komst van het internet en daarbij elke dag nieuwe mensen die hun eigen waarde leren kennen is die balans nu gelukkig aan het omslaan.

     1. Werner Bericht auteur

      Uiteraard kunnen ze dat Douwe, in het andere geval kunnen we al het nobele studiewerk van velen verbranden omwille van totaal waardeloos. Zelfs een klein kind begrijpt dat zoiets een brug te ver is, zoals we weten ontbreekt het niet aan economisch verantwoorde alternatieven dan wel is het zaak om al deze kennis volwaardig te valoriseren binnen de maatschappelijke besluitvorming. Maar hoe langer dat zoiets uitblijft, hoe schrijnender de situatie zal worden. Nog niet zo lang geleden waren we getuige van hetzelfde scenario, beetje later is WOII gestart. Laat ons oprecht hopen dat we er daadwerkelijk voor gaan wakker worden, met de komst van internet hebben we een bijkomend voordeel, volledig met je eens.

     2. Douwe

      Wat we als maatschappij erin stoppen is wat we terug krijgen.

      Vergeet niet dat in tijde van de tweede wereldoorlog wij als Nederland vrolijk heel Indonesië als slavenkolonie onder ons hadden werken.

      Het huidige geldsysteem kan alleen maar bestaan omdat wij als maatschappij fundamenteel immoreel zijn. Niet alleen de heersende klasse maar ook alle orderdvolgers van die heersende klasse zijn onderdeel van het probleem.

      En zolang wij als maatschappij massaal met het geloof in deze misvatting onze realiteit scheppen dan zal die realiteit dat reflecteren. En als er een crisis is in een immorele maatschappij dan wordt die crisis opgelost met immorele middelen. Oorlog is daar een heldere reflectie van.

      Zolang wij nog niet bereid zijn elkaar te vertrouwen en elkaars vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken respecteren dat is zolang wij dit soort problemen zullen blijven scheppen in onze fysieke realiteit.

      Ik denk persoonlijk dat het internet een doorslaggevende factor kan zijn. In ieder geval voor een deel van de mensheid. De mensen die nog in het oude paradigma verder willen, mogen dat ook uitspelen in een oorlog.

      Ik heb er echter geen behoefte aan. Maar goed met permacultuur en esperanto heb ik twee tickets in the pocket om de hele wereld te kunnen bereizen en lokaal gratis bij mensen te kunnen blijven.

      Qua oplossing is het belangrijk dat we de misstanden van ons huidige geldsysteem continue blijven aankaarten om zo telkens meer mensen ervan bewust te maken.

      Net zoals het qua oplossing is belangrijk is om mensen te laten inzien dat we zolang we een heersende klasse actief steunen en accepteren we continue zelf een wereld van tirannie en slavernij scheppen. Dat klinkt wat zwaar maar zo is het wel. En ook daarvan is het waardevol mensen hier continue over te blijven informeren.

      Maar uiteindelijk is het aan individuen zelf, vrij wil wordt gerespecteerd, maar in principe is het totaal onnozel dat er vandaag de dag nog mensen lijden.

     3. Werner Bericht auteur

      Persoonlijk denk ik dat het raadzaam is om de oplossingen bespreekbaar te stellen. Wie nu nog niet weet waarom het huidige systeem immoreel is, lijkt de laatste jaren geslapen te hebben. Veel minder mensen zijn op de hoogte wat die diverse alternatieve plannen écht betekenen, zo blijft het mi bij ‘ongekend is onbemind’. Ons probleem is nog fundamenteler dan we misschien denken, onderzoek wijst dit uit. Overigens eens met je stellingen inzake moraliteit, het systeem laat – vaak willens nillens – een gedrag ontstaan dat z’n tegengestelde is.

     4. Douwe

      Immoraliteit is in ieder geval 1 van de grondoorzaken van het huidige systeem.

      Zonder geweld en dwang is er geen monopolie van 1 geldsysteem af te dwingen. Ons huidige geldsysteem zou volkomen onmogelijk in stand kunnen blijven als het niet continue met geweld en dwang zou worden geïmplementeerd door onze overheden.

      En als je vrije competitie krijgt in systemen om zaken onderling uit te ruilen dan zou ons huidige absurde geldsysteem binnen 3 jaar weggeconcurreerd zijn door een beter, logischer, eerlijker, helderder systeem. En hopelijk meerdere systemen. Op een gezonde diversiteit inplaats van een monoculuur. 😀

      Ik deel overigens volledig je mening dat het ook heel nuttig is om continue de alternatieven te laten zien.

      Het is en – en – en, inderdaad. En als ik om me heen kijk zie ik dat het op alle fronten de goede kant op gaat, qua bewustwording van ons huidige absurde economische systeem, van bewustwording van een heersende klasse die continue geweld initieert, en qua bewustwording van alternatieve geldsystemen. Als we daar met zijn allen vrolijk mee door blijven gaan komt het wellicht nog wel eens tot een verbetering van onze huidige situatie ergens 😀

     5. Werner Bericht auteur

      Inderdaad Douwe, ik wacht op het antwoord van Nederlandse poltici op het initiatief van Stichting Ons Geld. Het zijn leuke barometers om te evalueren waar we nu staan, hebben zelf een dergelijke oefening al eens gedaan. Waren toen maar met z’n tweeën maar goed, het dossier ligt hier in de schuif.

   2. Wat is waar

    Als jij begrepen wilt worden zul je je eigen concepten zo helder mogelijk uiteen dienen te zetten. Dat laat je in mijn ogen tot nu toe na. Wat ik op dit moment van je begrepen heb is dat je roept dat geld de wortel van al het kwaad is omdat dat in de bijbel staat en we dus naar een wereld zonder geld moeten. Met alle respect maar dat komt op mij onnozel, reactief en dogmatisch over.

    Als dat alles is wat je begrepen hebt begrijp je niet veel. Maar het zal meer vast zitten op dat je niet geïnteresseerd bent. En daar is geen kruid tegen gewassen. Zoals het er nu voor staat wil ik niet zo zeer begrepen worden, maar wil ik begrijpen waar jouw overtuiging vandaan komt die je over geld hebt. Ik denk eigenlijk dat je dat zelf ook niet weet, want vele overtuigingen zijn onbewust. Maar ik neem aan dat je er over nadenkt of over nagedacht hebt en een principe of geloof gevonden hebt dat ten grondslag ligt aan jouw overtuiging. Zo niet dan help ik je daarbij door de vraag te stellen.

    Je mag mij onnozel en reactief en dogmatisch vinden. Maar wat doe jezelf met Bashar en al die andere aliens waar het hier van op de website wemelt. Je citeert ze bij voortduring als waren ze bij wijze van spreken het universum zelf. Waar is dat dan op gebaseerd?

    Boeken die de tijd al duizenden jaren overleefd hebben en waar mensen steeds weer inspiratie uithalen hecht ik meer waarde aan, dan woorden van iemand die namens aliens zegt te spreken. Maar het komt in ieder geval wel moderner over. Let wel ik zeg niet dat het allemaal onzin is maar bewijs maar eens dat het allemaal waarheid is.

    En reactief. Kom op Douwe dan is elke discussie waar we het niet met je eens zijn reactief.

    En laat dat respect maar achterwege. Daar meen je niets van gezien je betoog.

    Respect moet je verdienen en dat verdienen mensen bij mij meestal door interessante gezichtspunten te geven en daarbij respectvol te blijven in de communicatie. Tot nu toe heb je het omgekeerde bereikt, je roept in mijn ogen onnozele dingen, verwijst als argument naar de bijbel en vervolgens begin je als ik daar inhoudelijke vraagtekens bij zet, vrij respectloos te reageren.

    Ik hoef helemaal geen respect. Hoe kom je daar bij. Of jij mijn gezichtspunt interessant vindt of juist niet dat maakt mij niet uit. Jij vult deze dingen voor mij in. Dus dat is kennelijk wat JIJ wilt bereiken. Ik krijg de indruk dat je de discussie niet bevalt. Kap er dan mee. Maar zolang jij blijft reageren doe ik mee want ik ben nog steeds benieuwd wat jouw antwoord is op mijn vraag. Ik hoop daar wat van te kunnen leren.

    Ik wil graag weten WAAROM JIJ VIND DAT HET UITGANGSPUNT VAN GELD RECHTVAARDIG EN MOREEL GEZOND IS.

    En kom a.u.b niet aan met allerlei verhalen die deze vraag niet beantwoorden, maar enkel jouw mening rechtvaardigen. Die heb ik al genoeg gelezen en voegen echt niets meer toe aan de mening die je verkondigd. Ik heb je een email gestuurd van 5 bladzijden over geld en een geldloos systeem. Dat had beter eerst eens door kunnen lezen in plaats te van te strooien met respect en respectloos.

    Ik heb je inmiddels in alle reacties drie verschillende bronnen aangereikt. Ik stel voor dat je je huiswerk eens even gaat doen voordat je nog weer allemaal andere rare dingen gaat roepen.

    Je kunt me van alles aanreiken wat niets met de kern van mijn vraag te maken heeft. Daar vraag ik niet om. En over huiswerk gesproken: Lees eerst die email van mij maar eens voordat je weer allerlei niet ter zake doende reakties gaat schrijven. Wat jij raar vind wordt bepaald door de normen en de overtuigingen die jij hebt . Het getuigt niet van belangstelling voor het onbekende.

    1. Werner Bericht auteur

     Ik wil graag weten WAAROM JIJ VIND DAT HET UITGANGSPUNT VAN GELD RECHTVAARDIG EN MOREEL GEZOND IS.

     Beste WIW, niet enkel Douwe heeft daar al meermaals een antwoord op gegeven, het wordt bijna een kip of het ei verhaal. Immoraliteit is geen eigenschap van geld maar van de mens die dat geld aanwendt in functie van z’n ego- en etnocentrische drijfveren die immoreel zijn/worden. Het uitgangspunt van geld is neutraal, ook met geld kunnen we een harmonieuze samenleving opbouwen. Ergo, het gaat dus om de menselijke modus operandi, verblind worden door geld en daaraan toegeven is een psychologische kwestie.

     1. Wat is waar

      Ik heb het niet over de eigenschap van geld, maar over het uitgangspunt van geld. Waar geld op gebaseerd is. Is dat een rechtvaardig uitgangspunt. Maar goed als jullie dat verschil niet begrijpen, dan is het we droevig gesteld met het universitair onderwijssysteem. Maar data is ook geen nieuws. Daar wordt je gewoon klaar gestoomd om het systeem/de matrix in stand te houden. Werner jij geeft maar weer eens aan dat je de Ubuntu beweging in het geheel niet ondersteund door verraad te plegen aan het doel waarvoor ze is opgericht. Maar dat zul je waarschijnlijk ook niet zo begrijpen.

     2. Werner Bericht auteur

      Beste WIW, het uitgangspunt van geld is neutraal, de functies van geld zijn:

      (1) ruilmiddel
      (2) rekeneenheid
      (3) oppotmiddel

      Hier stopt het verhaal van geld, er is niets mis met geld. Morgen storten we iedereen een miljard op de rekening, is perfect mogelijk maar het gebeurt niet. Pas dan komen we tot jouw verhaal, het mismeesteren van heel het systeem. Als de matrix stopt dan bestaat deze dialoog niet eens meer.

    2. Douwe

     @ Wat is Waar

     Ik heb al meermalen gezegd dat ik ons huidige geldsysteem immoreel vind en ik heb je ook uitgebreid uitgelegd waar dat in mijn ogen door komt en aan de hand daarvan ook een richting voor de oplossingen gegeven. Als je blijkbaar niet in staat bent begrijpend te lezen of als je dat niet wilt begrijpen is het idd wellicht beter op te houden.

     De enige reden waarom ik personen als Bashar, Channeling Erik, Abraham Hicks etc deel is omdat ik de reflecties die ze geven interessant vindt. Ook niet alles van ze overigens maar op dit moment ben ik al zeer blij met bronnen van informatie als 1 van de 10 ideeën die ik van ze hoor nieuw en interessant zijn. Ik heb een aantal zaken van deze mensen in de praktijk uitgeprobeerd en principes als je best voelende gedachte bewust kiezen in het nu werken in mijn ervaring. Net als je nieuwsgierigheid, interesse, passie volgen met integriteit en zonder verwachtingen voor me werken. Omdat het voor mij persoonlijk in de praktijk heeft gewerkt deel ik het graag met mijn lezers hier. En vervolgens is het aan verder aan de lezers zelf.

     Ik hoop persoonlijk dat ze het uitproberen en voor hunzelf gaan uitzoeken of die reflecties interessant zijn voor ze en of de principes voor hun ook in de praktijk werken. En eventueel hun inzichten vervolgens weer delen zodat ik daar ook weer wat van kan leren.
     Maar als ze denken dat ik behoorlijk van het pad af ben en daarom de ideeen niet bekijken en hartelijk moeten lachen om idioten die geloven met multidimensionale wezens te kunnen spreken dan lijkt me dat ook prima. Lachen is gezond. 😀

     Zodra je de vrije wil en de vrijheid om eigen keuzes te maken van mensen meer en meer leert respecteren hoe gemakkelijker het leven wordt in mijn ervaring. 🙂

 11. Treowd

  Vandaag kwam deze video in beeld en met het oog op oplossingen aandragen voor het doorbreken van het machtsblok zou ik graag deze youtube video over agorisme naar voren willen brengen. Wist even niet waar ik deze link het beste kon delen, op de site TheConsciousResistance.com is meer over agorisme te vinden als je het woord zelf in de zoekbalk intypt. verder is er een pdf boek te downloaden als je de link book naloopt kom je er bij uit.

  1. Werner Bericht auteur

   Dank voor de link, aan informatie ontbreekt het niet. Overigens, heb na wat communicatie met dat initiatief van Open VLD terug een poging gedaan. Men liet me weten – en dat wist ik eerder niet – dat ik ook filmpjes mocht plaatsen om m’n voorstel kracht bij te zetten. Ik wacht op antwoord, heb het interview met Steve Keen ingediend, handelend over een Modern Debt Jubilee. Je zou nu kunnen denken, dit kan niet meer mislukken. 🙂

   1. Treowd

    Ben niet zeker maar volgens mij is het slechts een initiatief om te polsen wat er speelt onder de bevolking. Men bedient zich op dat gebied op van allerlei soorten maskerades. Maar ja positief blijven en handelen vanuit een innerlijke gevoelde passie is het beste tegengif in dit alles.

    1. Werner Bericht auteur

     Men heeft in een reportage gezegd dat men een participatieve samenleving ambieert, kunnen slechts voortbouwen op deze woorden. Heb zelf een diepgaander studie aangevat omtrent bepaalde maatschappelijke fenomenen, het Dunning-Krugereffect is daar eentje van, zeer bijzonder is dat. We blijven benieuwd of ze het idee van een Modern Debt Jubilee willen plaatsen, misschien zijn ze dat als optie vergeten? Hoe dan ook, het zijn boeiende tijden. 🙂

     1. Treowd

      Mogen we veronderstellen dat de huidige aanstuurders mogelijk hardnekkige egoistische rationalisten zijn en dat dat rationalisme zelfs bij sommigen kan doorslaan richting psychopathisch kenmerkend gedrag?

     2. Werner Bericht auteur

      Mits wat inlevingsvermogen kan je het ook gewoon schizofreen noemen, er schort in ieder geval iets met die ratio wanneer de sociale alternatieven buiten de aandacht worden gehouden. Volgens wiki : “Schizofrenie (gespleten geest; σχίζω schizo, φρενός phrenos) is een psychische aandoening binnen het schizoïde spectrum. Het wordt gekenmerkt door een verslechtering van denkprocessen en door slecht emotioneel functioneren. Deze aandoening openbaart zich meestal als gehoorshallucinatie, paranoïde of bizarre wanen, of onsamenhangend denken en spreken en gaat samen met slecht functioneren op sociaal vlak.” Wat je stelt is dus mogelijk. 🙂

    2. Werner Bericht auteur

     Het is inmiddels gelukt om het idee gepubliceerd te krijgen, hopend dat jullie willen ‘liken’ en het debat ook daar willen voeren. Het idee handelt over een Modern Debt Jublilee zoals Steve Keen dat promoot, vertel het verder opdat het op de politieke agenda mag komen, het debat sluit af op 22/11.

  2. Werner Bericht auteur

   Agorisme is een libertarische sociale filosofie die een samenleving propageert waarin alle relaties tussen mensen zijn gebaseerd op vrijwillige transacties, volgens de theorie van de “counter-establishment-economics” van Samuel Edward Konkin III, een soort van zwart economisch circuit die parallel aan een overheidsgebonden markt functioneert. Dit schept de mogelijkheid om een vrije samenleving te kunnen realiseren zonder dat de noodzaak bestaat door gewelddadige revolutie de staat omver te moeten werpen. (wikipedia)

  3. Douwe

   Helder, dank voor de link. En idd dat is ook in de trend van veel anarchisten, als we straks massaal via blockchain achtige systemen gaan uitwisselen zoals bijv bitcoin dan is het heel moeilijk voor de overheid om daar hun diefstal / belasting over te innen. De overheid moet om dat te herstellen weer veel openlijker geweld gaan gebruiken wat ook negatieve consequenties voor ze zal hebben. Op die manier kunnen we wellicht de parasitaire klasse die via dwang en geweld geld afpakken van mensen simpelweg technisch buitenspel zetten. Zou wat mij betreft de ideale weg zijn, simpelweg autoriteiten omzeilen op een vreedzame manier.

 12. Wat is waar

  Beste WIW, het uitgangspunt van geld is neutraal, de functies van geld zijn:
  (1) ruilmiddel
  (2) rekeneenheid
  (3) oppotmiddel

  Het uitgangspunt van geld is dat het in principe arbeid vertegenwoordigd. Alles wat jij daar noemt zijn zaken waarvoor je geld kunt gebruiken dat zijn dus geen uitgangspunten. Dat wordt verkocht als zijnde de uitgangspunten. Dat heb ik ook op school geleerd. Helaas heb ik heel veel dingen op school geleerd die niet waar zijn. En als het goed is weet jij dat ook. Deze discussie zouden we niet hebben gehad als ze ons op school alleen geleerd hadden wat waar is. Zo wordt democratie verkocht als zijn een systeem waardoor de bevolking regeert via volksvertegenwoordigers. Maar er wordt niet bij vertelt uitgangspunt was dat we de ontevredenheid van mensen over het oude systeem omzetten naar het democratische systeem zodat ze denken dat ze wat te vertellen hebben terwijl de heerser binnen het oude systeem gewoon de belissingen konden blijven nemen. En zo wordt het geldsysteem wordt verkocht als ruilmiddel, rekeneenheid en oppotmiddel. Maar er wordt niet bij verteld dat degene die het uitgeeft en het inzet als controle- en machtsmiddel.

  Hier stopt het verhaal van geld, er is niets mis met geld. Morgen storten we iedereen een miljard op de rekening, is perfect mogelijk maar het gebeurt niet. Pas dan komen we tot jouw verhaal, het mismeesteren van heel het systeem

  Als we morgen iedereen een miljard op de rekening storten zal “overmorgen” blijken dat degenen die dan het meeste heeft ook de meeste macht heeft.

  Als de matrix stopt dan bestaat deze dialoog niet eens meer.

  Als de matrix stopt zal je er achter komen dat je minder wijs was als je dacht te zijn. Maar het geeft wel perfect weer waarop je denken gebaseerd is.

  1. Werner Bericht auteur

   Het uitgangspunt van geld is dat het in principe arbeid vertegenwoordigd.

   Dat is blijkbaar jouw uitgangspunt met in het verlengde de assumpties die je begrijpelijkerwijs maakt, klopt het uitgangspunt ook? Wijzig die aanname en je krijgt een andere interpretatie. De neutraliteit van geld stelt dat er geen verband is tussen de geld- en goederenstromen, geld werkt als een ‘sluier’ waardoor tal van misverstanden daarover ontstaan.

  2. Werner Bericht auteur

   Zo wordt democratie verkocht als zijn een systeem waardoor de bevolking regeert via volksvertegenwoordigers. Maar er wordt niet bij vertelt uitgangspunt was dat we de ontevredenheid van mensen over het oude systeem omzetten naar het democratische systeem zodat ze denken dat ze wat te vertellen hebben terwijl de heerser binnen het oude systeem gewoon de belissingen konden blijven nemen. En zo wordt het geldsysteem wordt verkocht als ruilmiddel, rekeneenheid en oppotmiddel. Maar er wordt niet bij verteld dat degene die het uitgeeft en het inzet als controle- en machtsmiddel.

   Of zo het door vele anderen al eens geschreven werd : “In hetzelfde boek zette Schumpeter een theorie van de democratie uiteen, die tot doel had, dat wat hij de “klassieke leer” noemde, uit te dagen. Hij betwistte het idee dat democratie een proces was, waarbij de kiezers zich identificeren met het algemeen belang, en dat politici dit algemeen belang vervolgens uit naam van de kiezers uitvoerden. Hij betoogde dat dit onrealistisch was, en dat de onwetendheid en de oppervlakkigheid van de mensen betekende dat zij in feite tot op grote hoogte door de politici zouden worden gemanipuleerd. De politici bepaalden de agenda. Dit maakte een ‘regering door het volk’ concept naar zijn mening zowel onwaarschijnlijk als ongewenst. In plaats daarvan bepleitte Schumpeter, sterk beïnvloed door Max Weber, een minimalistisch model, waarbij democratie een mechanisme is voor de concurrentie tussen leiders, vergelijkbaar met een marktstructuur. Hoewel periodieke verkiezingen, waar iedereen zijn stem uitbrengt, regeringen legitimeren en verantwoordelijk houden, is het beleidsprogramma een zaak van de regering en niet van het volk. De participerende rol van individuen is meestal ernstig ingeperkt.”

  3. Werner Bericht auteur

   Als we morgen iedereen een miljard op de rekening storten zal “overmorgen” blijken dat degenen die dan het meeste heeft ook de meeste macht heeft.

   Zo zie je maar, het gaat dus niet om geld as such, dat is wat de Rational Fools (cfr Amartya Sen) ervan maken en waar de rest geloof aan hecht. Daags nadien storten we nog eens een miljard op ieder z’n rekening, geld is immers neutraal. We kunnen de truc van die miljarden oneindig herhalen, wat er vervolgens gebeurt is des mensen en hun machtsgeile praktijken. In een geldloze wereld heb je een totaal andere modus operandi, jammer genoeg is dat vandaag nog niet zo.

  4. Werner Bericht auteur

   Als de matrix stopt zal je er achter komen dat je minder wijs was als je dacht te zijn. Maar het geeft wel perfect weer waarop je denken gebaseerd is.

   Inderdaad, en de enige reden waarom tijd bestaat, is omdat anders alles tegelijkertijd zou gebeuren. (dixit Einstein) 🙂

 13. Wat is waar

  Beste Douwe

  Ik heb al meermalen gezegd dat ik ons huidige geldsysteem immoreel vind en ik heb je ook uitgebreid uitgelegd waar dat in mijn ogen door komt en aan de hand daarvan ook een richting voor de oplossingen gegeven.

  We zijn het prima met elkaar eens dat het immoreel is. Alleen zijn we het niet over de oorzaak van die immoraliteit eens. En daarom denk ik dat jouw oplossingen syptoombestrijding zijn omdat ze de oorzaak van de immoraliteit niet wegnemen. Als we moeten wachten tot de mensen die dit immorele geldsysteem in stand houden wel hun morele verantwoordelijkheid nemen, dan gaan wij dat zeker niet meer meemaken. En ik verwacht de mensheid na ons ook niet. Dus jouw standpunt 20 keer uitleggen heeft geen enkel nut. Na één keer had ik het ook al begrepen. Als iemand het niet met je eens is wil dat nog niet zeggen dat hij/zij jou niet begrijpt.

  Trouwens een geldloze gemeenschap is op zeer kleine schaal alom aanwezig. Namelijk in gezinnen/huishoudens. Ouders verlangen van hun kinderen geen geld zolang ze nog niet voor zich zelf kunnen zorgen. Alle uren die ouder in hun kinderen steken doen ze uit liefde. Liefde is het toverwoord in een geldloze samenleving. Als er geen liefde is moeten de schulden vereffent worden bij elkaar. Als werk met liefde gedaan wordt is het resultaat de beloning. Als het niet uit liefde gedaan wordt is geld de beloning.

  Als je blijkbaar niet in staat bent begrijpend te lezen of als je dat niet wilt begrijpen is het idd wellicht beter op te houden.

  Als je blijkbaar niet in staat bent te begrijpen dat jouw opvatting slechts een mening vertolkt en geen absolute waarheid, en dat anderen een andere opvatting kunnen hebben, dan moeten we inderdaad ophouden. By the way de opvatting van Hans over dit onderwerp is hetzelfde als mijn opvatting over dit onderwerp. Ik ben benieuwd of je ook vind of Hans er onnozele ideeën op na houd en niet in staat is begrijpend te lezen.

  1. Douwe

   Als we moeten wachten tot de mensen die dit immorele geldsysteem in stand houden wel hun morele verantwoordelijkheid nemen, dan gaan wij dat zeker niet meer meemaken.

   Het punt is niet dat die mensen alleen immoreel zijn, het punt is dat 99.5% van onze maatschappij immoreel is. Kijk eens wat wij met onze kinderen doen. Inplaats van hun vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken te respecteren stoppen we ze in scholen waarin ze van vrije mensen in een jaar of 14 tot 18 worden gebroken en omgebouwd tot brave willoze slaafjes van het systeem. Kijk eens hoe de meeste mensen met hun partners omgaan, de meeste relaties zijn een vorm van wederzijdse slavernij ten opzichte van elkaar.

   Misschien dat dit het punt is wat je niet begrijpt. Het is niet de heersende klasse alleen die het probleem is. Het grote probleem zijn mensen zoals jij en ik die in ons gewone dagelijkse leven zelf immoreel zijn. Ten eerste respecteren vele mensen van ons de vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken van onszelf niet eens en zijn dan ook niet in staat die van andere mensen te respecteren. Ten tweede hebben we zelfs een clubje mensen geïnstitutionaliseerd die in onze naam continue dwang en geweld uitoefenen. En we stemmen vrolijk elke paar jaar om welke nieuwe mensen de komende tijd dat geweld mogen gaan uitoefenen over de hele bevolking.

   De immoraliteit in onze samenleving zit een stukje dieper dan veel mensen comfortabel vinden om in te zien. Het zit in 99.5% van onszelf. En daar zit dan ook de oplossing. Zijn wij echt bereid de vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken van de mensen om ons heen te respecteren? Die van onze kinderen, die van onze partners? Zijn wij daadwerkelijk in staat om te zeggen dat we een maatschappij willen waar alle initiatie van geweld wordt afgekeurd en zijn we dus bereid daar de consequentie van te nemen en een ander politiek systeem op poten te zetten wat volledig werkt op vrijwillige participatie en waarbij de vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken van alle mensen wordt gerespecteerd?

   Ik zie dat maar heel weinig om mij heen. De meeste mensen zijn maar wat blij dat het schoolsysteem de wil van hun kinderen breekt, want dan hoeven zij het zelf niet te doen. De meeste mensen zijn maar wat blij met hun autoriteiten die in naam van hun continue geweld initiëren.

   Totdat dat verandert kunnen we niet echt een fundamentele andere reflectie krijgen van ons collectief in mijn ogen. Van de andere kant ook al staat het er nog niet goed voor, het staat er al veel beter voor dan een paar jaar geleden.

   Het is belangrijk dat mensen hun eigen angst, en gebrek gedachten leren ontmantelen. Dat mensen leren hoe ze zichzelf goed kunnen laten voelen in het moment, en dat ze leren de vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken van hunzelf en de mensen om hun heen te respecteren. Als genoeg mensen in ons collectief dit doen dan garandeer ik je dat een grootschalige reflectie hiervan niet uit kan blijven in het collectief.

   In een vrije maatschappij kan geen enkel geldsysteem met dwang en geweld aan een volk worden opgedrongen. Ons huidige geldsysteem kan dus simpelweg niet bestaan in die maatschappij. En aangezien mensen altijd zullen blijven uitruilen onderling zal een alternatief er altijd voor in de plaats komen. En ik hoop zelfs meerdere.

   De immoraliteit van de gewone man en vrouw in onze maatschappij is het grote probleem van vandaan de dag. Ons geldsysteem is slechts 1 van de nadelige reflecties daarvan. Geloof me een hele rits insitituten als de huidige mainstream media, de huidige rechtbanken, de huidige overheden, het huidige onderwijssysteem zullen allemaal veranderen als wijzelf eerst de stap zetten om ophouden de vrije wil en vrijheid van anderen om eigen keuzes te beperken omdat wij in onze eigen angst en gebrek gedachten geloven.

 14. Douwe

  Trouwens een geldloze gemeenschap is op zeer kleine schaal alom aanwezig. Namelijk in gezinnen/huishoudens.

  Dit is niet waar, ouders werken bijna iedere dag en over hun loon betalen ze met dwang en onder dreiging van geweld afgenomen belastinggeld, ze doen boodschappen waar ze BTW over betalen waarmee de leugens van de NOS worden gefinancierd. De meeste ouders hebben een dikke hypotheek waar ze enorme hoeveelheden rente over afbetalen aan het private bankenmaffiakartel.

  En leg mij eens uit wat er met dit lieve gezinnetje gebeurt als ze ophouden hun belastingen of hypotheek te betalen?

  Als werk met liefde gedaan wordt is het resultaat de beloning. Als het niet uit liefde gedaan wordt is geld de beloning.

  Ook weer complete onzin in mijn ogen. Ik ben dit blog begonnen en doe dat op donatiebasis omdat ik het leuk vindt. Maar om nu te zeggen dat ik liefde heb voor een blog? Daarnaast vind ik mijn betaalde werk ook superleuk dus om dan te zeggen dat ik daar geen liefde voor zou hebben? Welk normaal functionerend mens heeft liefde voor het schoonmaken van de toiletten, voor het uitbaggeren van de rioleringssystemen? Je roept simplistische dingetjes die je ooit eens ergens gelezen hebt die wel aardig klinken maar als je er iets langer over nadenkt, kant nog wal raken.

  Wat jij verteld komt niet overeen met wat ik in de praktijk observeer en persoonlijk ervaar en ook niet met wat ik als realistische oplossingsrichtingen zie.

  Wat jij doet is wat simplistische dingen roepen, geld is de as van het kwaad want dat staat in de bijbel, als we meer liefde hebben voor elkaar komt het allemaal wel goed. En ondertussen hoeven we blijkbaar niet eens de immoraliteit die grootschalig aanwezig is in onze maatschappij aan te pakken. En blijkbaar hoeven we het onderling uitruilen van mensen ook niet verder enigszins te faciliteren. Liefde gaat al het vraag en aanbod bij elkaar brengen. Schaf de gouden gids maar af. Liefde gaat je vertellen wie je moet bellen als je huis nieuwe elektriciteitsleidingen nodig heeft.

  Je beweringen slaan wat mij betreft nergens op, je onderbouwt ze ook nog eens waardeloos. En voor mij ben je daarmee een totaal oninteressante discussiepartner. Wat je aan intelligentie en inzicht mist probeer je te compenseren met een grote mond en onbeleefdheid. Althans in mijn bescheiden mening. 😉 Ik zou zeggen treed wat meer op de achtergrond, denk eerst zelf eens wat meer na over zaken voordat je dat grootschalig deelt met andere mensen hier. Of als je dat wel doet wees dan bereid dit soort feedback te incasseren.

  1. Wat is waar

   Douwe,

   Je beweringen slaan wat mij betreft nergens op, je onderbouwt ze ook nog eens waardeloos. En voor mij ben je daarmee een totaal oninteressante discussiepartner. Wat je aan intelligentie en inzicht mist probeer je te compenseren met een grote mond en onbeleefdheid. Althans in mijn bescheiden mening. 😉 Ik zou zeggen treed wat meer op de achtergrond, denk eerst zelf eens wat meer na over zaken voordat je dat grootschalig deelt met andere mensen hier. Of als je dat wel doet wees dan bereid dit soort feedback te incasseren.

   Dit slaat toch wel alles. Je houd je niet eens aan je eigen principes blog regels. NIET OP DE MAN SPELEN. Waardoor ben je zo diep geraakt, dat je dit soort hatelijkheden gaat uitkramen. De de totale onwil, maar voor zover ik het kan bekijken ook onvermogen om je in mijn, maar ook in een ander zijn gedachtenwereld te kunnen en willen verplaatsen maakt dat ik niet meer op jou zal reageren. Het laatste wat je schreef was puur reaktief, zonder enig respect. Niet willen begrijpen, alles aangrijpen om alles wat ik schrijf neer te sabelen. En daarna er nog een schop achterna. En inkijkje in je psyche die je je wat mij betreft had mogen besparen. Ik had het al eerder geschreven dat ik niet meer op jou zou reageren en ik het spijt me dat ik me daar niet aan gehouden heb.

   1. Douwe

    Ik had het al eerder geschreven dat ik niet meer op jou zou reageren en ik het spijt me dat ik me daar niet aan gehouden heb.

    Dat spijt mij ook dat je je daar niet aan gehouden hebt.

    Het had je gesierd als je inplaats van zielig te gaan lopen doen je enige inhoudelijke reacties had gegeven op wat ik in die twee vrij uitgebreide reacties heb gezet. Maar goed bij gebrek daaraan ga ik er maar van uit dat je blijkbaar niet in staat bent mijn visie dat ons immorele geldsysteem een reflectie is van de immorele bevolking die we met zijn allen vormen te weerleggen.

    Het probleem is de mensheid zelf die immoraliteit van de heersende klasse niet alleen tolereert maar omarmt en zelfs ondersteunt. In vele insitituten zien we die immoraliteit gereflecteert. Niet alleen in ons huidige geldsysteem.

    Als je de reflectie wilt aanpassen zullen we bij onszelf moeten beginnen. Zodra wij klaar zijn om de vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken van mensen respecteren zullen al die immorele instituten vanzelf vervangen worden door zaken die de vrije wil en vrijheid van mensen wel respecteren.

    En zolang wij die essentiele stap niet zetten zal er continue geweld en dwang gebruikt worden om de status quo te handhaven en elke bedreiging daarvoor desnoods met geweld de kop in te drukken.

    Als we de maatschappij willen veranderen zullen we als eerste onszelf moeten veranderen. Wij dienen verantwoordelijkheid te nemen voor onze eigen angst en gebrek gebaseerde gedachten en wij zullen eerst zelf onze eigen vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken en die van anderen actief moeten gaan respecteren.

    En wat dat betreft zie ik de toekomst vrij zonnig in. Telkens meer mensen leren wat moraliteit is en telkens minder mensen onsteunen het de huidige systemen die ons onder controle proberen te houden. Het is puur een kwestie van tijd en nummers op dit moment. Alle informatie, en technologie voor het implementeren van goede oplossingen is reeds aanwezig. Het is nu nog genoeg sheeple zo ver krijgen wakker te worden.

 15. Treowd

  Ook weer complete onzin in mijn ogen. Ik ben dit blog begonnen en doe dat op donatiebasis omdat ik het leuk vindt. Maar om nu te zeggen dat ik liefde heb voor een blog?

  Nu ben ik het even kwijt…Dus je handeld niet vanuit een bepaalde passie, dus – gevoelde liefde – voor je blog? Dacht dat dat toch wel een van de richtingen was waarover je ook videos aandroeg en waar jij je ook zeer goed in kon vinden. Misschien een vergissing? 🙂

 16. Hans

  En dit is dus wat wat de energie dat geld is o.a. met ons doet…. en wie is de lachende derde? Alles waar we hier voor staan en willen bereiken… en kijk wat er gebeurd.

  1. Treowd

   Ja inderdaad Hans, er ontstaat zowaar een beetje verdeling, mogelijk vanuit (onbewuste) geconditioneerde reacties opkomend vanuit het ego. En dit is absoluuut niet bedoelt om te beledigen danwel te oordelen, meer ter reflectie of als overweging. Zo ver liggen de reageerders toch niet uit elkaar betreft mening, maar ergens gaat er iets mis. Geen reden om hier een smiley achter mijn reactie te plaatsen om mijn goed bedoelde richting kracht bij te zetten.

   1. Werner Bericht auteur

    Sommigen zeggen dat het element van utopische gespletenheid kan leiden tot de omgekeerde effectiviteit, in de marge krijg je dan zoiets als systeemovermacht. 🙂

    1. Hans

     En dat is hoe het werkt, dit is zijn kracht en zo heeft niemand bewust in de gaten wat het met je doet. Het is een energie, geen persoonlijk geloof, overtuiging ,mening of bewuste mindset naast zijn betekenis van fysiek waarde/ruilmiddel. Dat is hoe het zich manifesteerd als realiteit in onze beleving, in onze psyche.

     1. Werner Bericht auteur

      Zo is dat Hans, het consumeert ons dermate waardoor heel wat tijd verloren gaat om het eens over de oplossingen te hebben. Gelukkig liggen die gewoon op de tafel, bedolven onder een stapel problemen waarvoor ze nu net een oplossing willen bieden.

 17. Hans

  Zoals biijna alles in deze collectieve realiteit die we inmiddels hebben leren kennen als een mind-controlled en kunstmatig gestuurde realiteit. En zoals met alles.. we zoeken naar een oplossing voor een bestaand gecreerd iets ipv de vraag centraal te zetten.. waarom bestaat het zoals het is? Dan beginnen we onder die stapel te gluren..

  1. Werner Bericht auteur

   Ik vraag me af wie die elite dan zo geprogrammeerd heeft, of hebben ze zichzelf zo gemaakt? Een mens kan zichzelf ernstig in nesten werken, dit ook (h)erkennen en toegeven is nog een heel andere kwestie, kan pijnlijk zijn. 🙂

   1. Hans

    Ik vraag me af wie die elite dan zo geprogrammeerd heeft, of hebben ze zichzelf zo gemaakt?

    Dezelfde die ons hebben geprogrammeerd.. Het hoogste menselijke individu bovenop de piramide is geprogrammeerd, als de hoogst geprogrammeerde.. De mensheid is geprogrammeerd, mind-control, en dat gaat veel verder dan jezelf niet meer kunnen herinneren (spiritueel) wie je in essentie bent. Elke laag in de machtspiramide is geprogrammeerd, ieder op zijn nivo om een maatschappij te creëren waarin wij denken samen te leven en een autonoom geheel te vormen waarin de mens bepalend is voor zijn acties op zijn maatschappelijk nivo. We zijn geprogrammeerd om een ander programma de schuld te geven en de programmeur niet te zien, een perfect werkend systeem.

    Een mens kan zichzelf ernstig in nesten werken, dit ook (h)erkennen en toegeven is nog een heel andere kwestie, kan pijnlijk zijn. 🙂

    Pijnlijk voor de mens ja, zalvend voor de ziel. Dit is waar een ieder mee bezig is op zijn pad van zelfrealisatie, alleen zolang het persoonlijk is wordt het bewustwording en “verlichting” genoemd. Zodra het collectief wordt dan blijkt waar we staan, dan zien we het niet meer, dan zijn we weer slachtoffer op zoek naar een maatschappelijke oplossing. Nog steeds controll en absoluut pijnlijk ja.

    1. Werner Bericht auteur

     Waarom laat je reactie me spontaan denken aan een zekere Heraclitus? 🙂

     Taak voor de mens

     Heraclitus gebruikt het eerst het woord “logos” voor grondwet. “Logos” betekende oorspronkelijk woord, daarna redenering, ten slotte rede. Aan heel het wereldgebeuren ligt redenering ten grondslag (Pythagoras spreekt hier van “kosmos”). Het is voor de mens de kunst deze redeneringen, deze “logos” in te zien. Heb je een voorsprong bij de oorsprong, dan ben je wijs. De oorsprong van onze ziel is een onderdeel van deze almachtige logos. Na de dood zinkt zij daarin terug, “als een licht dat uitdooft in de nacht”. Wanneer we dat inzien zullen we leren onze wil aan de hoogste rede ondergeschikt te maken. Daarin zal onze ziel de rust vinden, het geluk van de momenta.

     1. Treowd

      Na de dood zinkt zij daarin terug, “als een licht dat uitdooft in de nacht” Daar zijn de meningen nogal over verdeeld, ook wat het woord dood betreft. 🙂 In de rest kan ik me wel vinden…

     2. Hans

      Heraclitus…. maar wat denk jij? dat is veel interessanter want dat is nu deze realiteit.

     3. Hans

      Mee eens Hans, toch is wat Heraclitus stelde vandaag nog steeds fris en monter.

      Inderdaad, we geloven nog steeds dat we ondergeschikt zijn aan een hoogste rede.. de bron van alle ellende en de ontkenning we onze essentie. De ontkenning van onze ziel, de ontkenning van het leven.

      Daarin zal onze ziel de rust vinden, het geluk van de momenta.

      Onze ziel is het leven, creëert het leven en be-leeft het leven. De ziel IS de kosmos, IS het leven, zonder ziel is er geen bestaan. Het genoemde rust vinden is de ontkenning van het leven, de ontkenning van creatie, ontkenning van het Nu, ontkenning van je ware essentie.. het doven van je “goddelijke” vlam.. Het geluk van de momenta is het geluk van de misleiding, de misleider, de programmeur..

     4. Werner Bericht auteur

      Onze ziel is het leven, creëert het leven en be-leeft het leven. De ziel IS de kosmos, IS het leven, zonder ziel is er geen bestaan. Het genoemde rust vinden is de ontkenning van het leven, de ontkenning van creatie, ontkenning van het Nu, ontkenning van je ware essentie.. het doven van je “goddelijke” vlam.. Het geluk van de momenta is het geluk van de misleiding, de misleider, de programmeur..

      Hierin weerspiegel je mooi wat ik de egotransverwarring wil noemen, dit is de verwarring die ontstaat wanneer de ziel (in veel andere termen omschreven) zich vereenzelvigt met de manifestaties die erin verschijnen. Beetje zoals de tweenaturenleer, het zien van die tweede (eerste eigenlijk) natuur betekent een radicale ommekeer van hoe we naar het leven kunnen kijken. Veel woorden, dat ook realiseren nog een andere zaak. 🙂

 18. Wat is waar

  Hans, ik zie steeds meer mensen om me heen die doorkrijgen hoe ze misleid zijn en worden. Vaak is hun reaktie om te vechten. Naar mijn idee werkt dat averechts. Aan de andere kant voorspellen veel profetieen uit oude boeken en culturen een drastische verandering ten goede. Wat zijn jouw gedachten daarover?

 19. Hans

  Hai Wat is Waar, Klopt, en die eerste reactie om te vechten is in eerste instantie ook een normale, natuurlijke reactie. Het is het ongeloof, het onrecht, het gevoel van verraad dat het leven en zijn inrichting niet is wat je altijd voor waar hebt aangenomen en in hebt geloofd.. Een soort van in de maling worden genomen in het kwadraat 🙂

  Er tegen vechten of proberen te veranderen tegen de wil van het systeem heeft inderdaad weinig nut, om dat begrijpen is het belangrijk om in te zien hoe dat systeem werkt en is opgebouwd. Veel mensen beginnen door te krijgen dat er dus een systeem is maar denken dat het systeem een maatschappelijk aards verschijnsel is verzonnen door een paar zieke koppen aan de top. Logisch want dat is voor ons het leven van alledag, dat is onze dagelijkse werkelijkheid wat wij als het leven beschouwen. Die dagelijkse werkelijkheid om het zo te noemen is echter niet alleen maar een maatschappelijke werkelijkheid, dus de wereld zoals wij het elke dag beleven, maar het is een onderdeel van een totale realiteit. Die realiteit IS grotendeels het totale galactische bestaan in de 3e en 4e dimensie zoals wij dat nu beleven, het aardse systeem is onderdeel van dat geheel. Dus het systeem aanpakken heeft op zich geen nut omdat het systeem een onderdeel is van een totale realiteit die heel dat systeem vertegenwoordigt.

  Onze maatschappij is de fysieke weerslag van die realiteit hier op aarde in onze 3 dim. werkelijkheidsbeleving. Om het zo te zeggen, de matrix is een complete realiteit waarin we leven en geen gecreëerde gevangenis oid BINNEN onze 3e dim. realiteit. Het beleven en ervaren van een dusdanige dichte en zware belevingsomgeving om uiteindelijk de totale polariteit, de totale dualiteit te omarmen en te ontstijgen IS het leven in deze 3e dimensie. Dit inzien en daadwerkelijk beseffen is ontwaken.. uit die gecreëerde realiteit, uit die kosmische droom. Dit is onze huidige stap in onze evolutie. Dus proberen de maatschappij van binnenuit te veranderen is letterlijk vechten tegen de bierkaai. Is vechten tegen onze eigen evolutionaire vooruitgang. De grote paradox.. Het is onze zielsevolutie die ons in deze realiteit heeft gebracht en wij mensen willen er allemaal aan ontsnappen..

  Hoe gaan we dit dan ooit oplossen, hoe gaat dit dan eindigen en gaan we een nieuwe aarde beleven waarin geen plaats is voor onderdrukking en machtsmisbruik? En dan komen de aardse cycli om de bocht.. Iedereen heeft denk ik wel wat gehoord en begrepen van die cycli. Elke pak ‘m beet 26.000 jaar draait dit in zonnestelsel een bepaalde baan, de astrologie kan dit perfect uitleggen. We beleven nu de laatste cyclus binnen een aantal cycli waarmee we een nieuw tijdperk ingaan. Hier komen alle profetieën om de hoek.. Hier komt alles tezamen, van eeuwenoude profetieën tot new-age evangelie. Het is de volgende stap van de mensheid en de aarde in onze evolutie, een universele evolutie. Je hoeft alleen maar naar buiten te kijken, dde situatie in de wereld, om te zien dat we letterlijk naar een grand finale aan het toewerken zijn.

  En hier is de rede van al die profetieën, van al die spiritualiteit, van alle religie enz. De mens bepaald de keuze welke kant hij opgaat, welk pad in evolutie wij gaan volgen. Want de beheerders van de kosmische matrix, de 3e en 4e dimensie, willen hun melkkoeien niet kwijt.. Ze willen ons een trede hoger meenemen om door te gaan met deze realiteit, dus de zogenaamde ascensie. Hier stop ik even om eventuele reacties en op/aanmerkingen tot nu toe af te wachten.

  1. Werner Bericht auteur

   Volgens absurdisten proberen mensen sinds mensenheugenis de betekenis van het heelal te ontrafelen en logica in haar bestaan te ontdekken, maar is ieder onderzoek ernaar tevergeefs. De wereld is immers irrationeel en niet vatbaar voor menselijke logica. Het onderzoek naar de essentiële (existentiële) vragen van het bestaan leidt traditioneel tot twee mogelijke uitkomsten: de conclusie is dat het leven geen betekenis heeft, of men probeert op een kunstmatige manier (zoals via godsdienst en geveinsde spiritualiteit) het vacuüm op te vullen.

  2. Treowd

   Is het idee / benadering van de dimensies niet ook slechts een desinfo of als misleiding in omloop gebracht om ons uit het Nu te kunnen houden? Ik bedoel, dat het concept te bezien is als een vervanging van het concept toekomst en verleden daar dit ook een illusie is en slechts aanwezig is in het brein van diegene die zich in 1 van die richtingen denkend begeeft.

  3. Hans

   Ik schaar mij niet onder de absurdisten dus vind ik beide genoemde conclusies dan ook absurd.. 🙂 Zie mijn vorige reactie over de ontkenning van het leven en godsdienst en geveinsde spiritualiteit zijn de melkmachines waarmee we worden leeggezogen en de teugels waarmee het vee wordt gestuurd en voorbereidt om die werkelijkheid te creëren die de machthebbers voor ogen hebben, zie de profetieën.

   Is het idee / benadering van de dimensies niet ook slechts een desinfo of als misleiding in omloop gebracht om ons uit het Nu te kunnen houden?

   Dat vind ik niet, die dimensies die bestaan, niet als plek, niet als een fysieke omgeving maar als een beleving, een realiteit die bepaald hoe het universum wordt beleefd. Toekomst en verleden is geen illusie, het is een manier van ons brein om het NU qua tijdsverloop in te delen in een voor ons 3e dim. verstandelijk begrip. Onze manier van denken bepaald dit concept en dat wordt dmv allerlei mind-controll enorm versterkt om ons buiten onszelf te houden en ons te vangen en gevangen te houden in de tijd.

   1. Werner Bericht auteur

    Toekomst en verleden is geen illusie, het is een manier van ons brein om het NU qua tijdsverloop in te delen in een voor ons 3e dim. verstandelijk begrip. Onze manier van denken bepaald dit concept en dat wordt dmv allerlei mind-controll enorm versterkt om ons buiten onszelf te houden en ons te vangen en gevangen te houden in de tijd.

    Is dit alles niet absurd dan? Je mag het zelfs wonderbaarlijk absurd noemen. 🙂

    1. Hans

     Vanuit de mens gezien is het vrij absurd ja.. 🙂 Vanuit onze essentie is het totaal niet absurd maar de enige manier om een dusdanig nivo van polariteit en dualiteit te kunnen beleven.. Wij als mens hebben de (logische) neiging om alles in het bestaan en dus het universum te beoordelen en in te richten vanuit onze bewuste staat van mens zijn. Dat is nou de hele clou van bewustwording..

     1. Werner Bericht auteur

      Wat bedoel je hier met ‘mens’ eigenlijk? Wetenschap zoekt nog steeds een bewijs voor wat ‘mens’ is, lijkt ook een absurde bezigheid te zijn, niet?

     2. Hans

      Behoorlijk absurd volgens mij 🙂 De wetenschap is continu op zoek naar bewijzen voor iets wat bestaat.. Wat niet bestaat kan niet bewezen worden dus bestaat niet. Het bewijs wat ze zoeken is de zoeker van het bewijs.

     3. Werner Bericht auteur

      Net zoals, de zoeker is het gezochte, knap lastig aangezien je er nooit kan naast kijken. 🙂

   2. Treowd

    Dat vind ik niet, die dimensies die bestaan, niet als plek, niet als een fysieke omgeving maar als een beleving, een realiteit die bepaald hoe het universum wordt beleefd.

    Toch is het verleden ook als een beleving te bestempelen toch is dat tastbaarder als een andere dimensie of dimensies in/vanuit dit leven omdat we als mensheid beperkt zijn om op of via andere frequenties te leven. In een droom verkrijg je soms een glimp van andere dimensies toch blijft het even ontatstbaar, behalve mogelijk met een lucide droom-sturing.

    Hebben we als mensheid niet gewoonweg een andere religie omarmt door dit als een ontastbare overtuiging voor waar aan te nemen ? Het enige echte tatsbare en werkelijk beleefbare is het NU, dat bestaat in werkelijkheid en is het enige wat de eindeloze bezigheid met de toekomst en het verleden een halt kan toeroepen en ervoor kan zorgen dat we onze kostbare energie opladen in plaats van te verspillen aan wants, hopes and dreams, zodat we in onze volledige kracht kunnen komen te staan. Dan doorbreken we als het ware die door de macht gecreerde illusie.

    1. Hans

     Alles is een beleving, elke nanoseconde is een beleving. En al die belevingen vinden plaats in/als het NU, ons begrip, onze staat van bewustzijn plaats het in een context van lineaire tijd wat alleen als zodanig voorkomt in deze belevingsrealiteit. Dus dat het verleden voor ons tastbaarder is dan een andere dimensionale beleving is logisch gezien onze perceptie van tijd. Vanuit eigen ervaring kan ik stellen dat dimensies bestaan, maar je moet dat niet perse zien als een andere plek of een andere omgeving.

     Het is een andere beleving van hetzelfde.. het is positieve overvloed van hetzelfde tov een dimensie lager. En dan moet je overvloed zien als een verbreding, een expansie, een verdieping. Er komt niet zozeer van alles bij maar alles wat is bestaat meer, uitgebreider, intenser. Net als een baby, die een peuter wordt en dan een kleuter en dan een tiener.. hetzelfde leven maar steeds meer.. Probeer dat gevoel van verdieping, van intensiteit te doorgronden. Zoals ik het artikel over het Universum beschreef is het dus een compressie de andere kant op, expansie.

     Het NU roept geen halt aan het verleden en toekomst, tijdsbesef is een interpretatie van het NU vanuit onze staat van bewustzijn en de werking van ons brein. Ook in en als het NU bestaat de door de macht gecreëerde illusie. Het NU is geen perceptie van (geen)tijd, het NU is waarin alles is vervat, bestaat en wordt beleefd al naar gelang de focus. Dit is een mix van mijn weten, mijn ervaringen en mijn opgedane kennis.

     Verbanden leggen, beleven, afvragen, invoelen en weer afvragen.. en dat altijd met je hart, met je gevoel verifiëren. Daarom vind ik je reactie en de manier waarop je er mee bezig bent zeer positief en vooruitstrevend, je vraagt je af en je denkt buiten de box, dat is wat ik altijd noem.. je afslag nemen.

     1. Treowd

      Dank je Hans voor dat verder toe te lichten. 🙂 Die verdieping, intensivering is me bekend, had het nog niet beschouwd als een dimensie, tenzij ik het zelf formuleer (buiten enige classificatie) als Hoger en lager denken…. Daarbij ontstaat er als het ware ook een verdieping een mystieke laging slechts zichtbaar voor hen die zich er bewust van zijn geworden. Het pad er te geraken is per individu verschillend.

     2. Hans

      Ik begrijp je formulering van Hoog en laag denken, alleen is het wat verwarrend als je het doortrekt. Het Hoger en lager denken kwalificeer ik binnen de 3e en 4e dimensie, het domein van de mind. Denken doen we met de hersenen wat een fysieke hoedanigheid veronderstelt. Die hoedanigheid als benodigde uiting hebben we in principe alleen in de 3e, en in de 4e dimensie als een soort van energetische blauwdruk van ons fysieke lichaam. In de hogere dimensies is geen sprake van fysieke benodigde hoedanigheid om jezelf te uiten en heb je dus ook geen hersenen wat zou veronderstellen dat je niet kan denken.. Het wordt dan een.. WETEN, wat een vorm is van ZIJN. Het is een fundamentele vorm van het NU, geen afstand en geen tijd want geen fysiek om afstand en tijd als zodanig te beleven. Je hoeft niet na te denken om te zijn want je BENT.. er is geen afstand tussen wie je bent en wat je doet.

     3. Treowd

      Beyond form, dus buiten het denken in vormen of concepten bedoel je? De ‘niet’ -manifestatie in de leegte of leegheid, deel uitmakend van Al-Wat-Is. b.v. Zoals magnetisme de niet-manifestatie kan zijn en de uidrukking ervan de elektrische manifestatie….

     4. Hans

      Beyond form, dus buiten het denken in vormen of concepten bedoel je?

      Laat ik het zo zeggen, nu in deze realiteit heb je “IK identificatie’ en “DENKEN’. Je denkt dus altijd vanuit een vorm naar een concept. In de niet fysieke realiteiten is er geen “IK identificatie” met de vorm om vanuit te denken. Je hoeft dus niet te denken om te weten.. en wat je weet is afhankelijk van jouw staat van ZIJN waar en waarin je je begeeft. Om het misschien wat te verduidelijken in bekendere spirituele kreten maar kort door de bocht.. nu moet je contact zoeken met het Akasha veld om te kunnen weten, je moet er over nadenken. Dan ben je deel van,of eigenlijk andersom, van dat Akasha veld, je weet.

     5. Werner Bericht auteur

      Dat zeg je mooi Hans, zo gezien ontstaat er steeds verwarring tussen het denkende en dat wat bedacht werd waarmee het denkende zich vereenzelvigt. Het denkende of geest is fundamenteel en gaat vooraf aan tijd en ruimte, op zichzelf nooit geboren. Vanuit de ik-identificatie trachten we dit te doorgronden, indien succesvol wordt de geest plots wakker waarmee dan ook de vereenzelviging met het psychosomatische ego doorzien wordt, derhalve niet door het ego aangezien dat slechts het product is van het denkende, geest, zijn … of hoe ook benoemd. Voorts is er leven als een wonderbaarlijke videogame.

     6. Treowd

      Sorry, de html try-out editor geeft soms merkwaardige resultaten, ik ben lerende.

     7. Hans

      Vanuit de ik-identificatie trachten we dit te doorgronden, indien succesvol wordt de geest plots wakker waarmee dan ook de vereenzelviging met het psychosomatische ego doorzien wordt, derhalve niet door het ego aangezien dat slechts het product is van het denkende, geest, zijn … of hoe ook benoemd.

      Let wel goed op het verschil tussen wat we gewend zijn EGO te noemen en onze persoonlijkheid die we hier op aarde zijn. Die twee worden vaak in één betekenis genoemd maar er is een subtiel verschil wat hun karakter betreft. Omdat we hier op moeder aarde als een fysieke entiteit bestaan is er dus een “afstand” en een link tussen wie wij in essentie zijn en wat wij hier als lichaam zijn.

      De “bezieling” van ons menselijk lichaam maakt dat dit lichaam de vertegenwoordiging is van wie jij bent, je bent tenslotte niet je lichaam maar je lichaam is de fysieke verschijning van wie jij bent om je bestaan in deze realiteit mogelijk te maken. De autonome intellectuele aansturing van dat lichaam verloopt via de hersenen die dus een link moeten hebben met jouw hogere aspecten, je Hogere Zelf, je ziel wat zich in de hogere energetische sferen bevindt. Daarvoor hebben we DNA, waarin om het simpel te stellen, jouw persoonlijke blauwdruk, jouw persoonlijkheid zich bevindt.

      Dit stuurt jouw hersenen aan zodat je weet wie je hier bent tov de anderen en dit stuurt jouw biologische hoedanigheid aan zodat je herkenbaar bent als wie je bent tov de anderen, zeg maar je genetische handtekening. Die verbinding is dus een MIND verbinding, het loopt via het DNA en de hersenen en dus is er sprake van energieoverdracht tussen je essentie en je menselijke aanwezigheid hier. Dat is je persoonlijkheid, of zoals het ook wel genoemd wordt: het hogere EGO.

      Omdat wij dus over het algemeen ons niet bewust zijn van ons hogere aspect (de afscheiding) identificeren wij ons met ons lichaam en dus met onze hersenen, die we zien als de basis van wie wij denken te zijn, en ons DNA waarvan we weten dat het onze genetische blauwdruk is wat de volledige bepaling is van je fysieke en mentale hoedanigheid.

      Vanaf dat moment zijn we dus te vergelijken met een op afstand bestuurbaar apparaat wat de verbinding met de console kwijt is en nu zelfstandig rondhuppelt in de veronderstelling dat dit het enige en unieke karakter is van wie wij zijn. Onze autonome aansturing bestaat dan volledig uit de opgebouwde database van persoonlijkheid in het DNA wat continu onze hersenen aanstuurt maar zonder de connectie met onze essentie. Dus we putten continu uit een gesloten systeem van kennisoverdracht.

      De persoonlijkheid die we daaruit ontwikkelen is dan dus voornamelijk gebaseerd op wat we meemaken en ervaren (incl. simultane parallelle levens wat in het DNA wordt opgeslagen). Dit wordt aangemerkt als het lagere EGO en dit is de “boosdoener” waar de hele spiritualiteit/new-age mee vol staat. Het zal je zo ook niet verbazen waarom de invloed die de krachten op ons hebben “mind-controll” wordt genoemd, het neemt de plaats in van onze link met onze essentie door een interventie van de energieoverdracht tussen ons DNA en onze hersenen en het beheer en controle van de database in ons DNA.

     8. Werner Bericht auteur

      De persoonlijkheid die we daaruit ontwikkelen is dan dus voornamelijk gebaseerd op wat we meemaken en ervaren (incl. simultane parallelle levens wat in het DNA wordt opgeslagen). Dit wordt aangemerkt als het lagere EGO en dit is de “boosdoener” waar de hele spiritualiteit/new-age mee vol staat. Het zal je zo ook niet verbazen waarom de invloed die de krachten op ons hebben “mind-controll” wordt genoemd, het neemt de plaats in van onze link met onze essentie door een interventie van de energieoverdracht tussen ons DNA en onze hersenen en het beheer en controle van de database in ons DNA.

      Of zo men zegt, it’s all in the jeans. 🙂

     9. Werner Bericht auteur

      Daarvoor hebben we DNA, waarin om het simpel te stellen, jouw persoonlijke blauwdruk, jouw persoonlijkheid zich bevindt.

      Wat me weer doet denken aan vroeger met de vraag wie dit nu allemaal bedacht heeft : “In de cel kunnen individuele genen van het DNA worden afgelezen en omgezet in zogenaamd messenger RNA (mRNA). Dit proces heet transcriptie. Aan de hand van een complex regelmechanisme dat aangeeft wanneer de cel behoefte heeft aan het eiwit dat door het gen wordt gecodeerd wordt beslist wanneer dit mRNA moet worden gemaakt. Allereerst wordt pre-mRNA aangemaakt dat door splicing omgezet wordt in mRNA. Het mRNA wordt in de cel afgelezen door ribosomen met behulp van transfer RNA (tRNA) moleculen die helpen om de aminozuren in de juiste volgorde aan te dragen. Het ribosoom koppelt deze aminozuren aan elkaar tot een polypeptide. Dit proces heet translatie.” (wiki)

    2. Treowd

     Dank voor de genomen tijd om dat verder duidelijk omschreven toe te lichten Hans, ik neem het mee ter overweging. 🙂
     Jij ook Werner voor de wat beknoptere aanvullingen. 🙂

     1. Werner Bericht auteur

      Jij ook Werner voor de wat beknoptere aanvullingen.

      Het is als zeggen dat de maan schijnt, vroeg of laat kom je er wel achter dat jij dat bent. 🙂

 20. Wat is waar

  Het beleven en ervaren van een dusdanige dichte en zware belevingsomgeving om uiteindelijk de totale polariteit, de totale dualiteit te omarmen en te ontstijgen IS het leven in deze 3e dimensie. Dit inzien en daadwerkelijk beseffen is ontwaken.. uit die gecreëerde realiteit, uit die kosmische droom. Dit is onze huidige stap in onze evolutie.

  Is ontwaken alleen voldoende of dient er ook nog gehandeld te worden?

  De mens bepaald de keuze welke kant hij opgaat, welk pad in evolutie wij gaan volgen.

  Bedoel je de individuele mens of de mensheid.? Als ik de profetieën mag geloven is staat al vast welke kant we opgaan, Tijd is iets van onze dimensie. Tot dusver is mijn idee dat dimensies de verschillende frequenties zijn waarin we kunnen zien horen voelen en ruiken. Wij kunnen van rood tot violet zien maar voorbij violet is er het voor de mens onzichtbare ultraviolet. Als iemand koorts heeft dus zijn temperatuur omhoog gaat, dan gaat hij ook andere dingen zien (ijlen). Het bestaat naast elkaar, maar toch beleef je normaal alleen de dimensie waarin je leeft. CERN heeft daar ook mee te maken. Het zou de sleutel zijn om vanuit andere dimensies naar de aarde te komen.

  Hans, wat versta jij onder dimensies en wat is het verschil dan tussen die dimensies.

 21. Hans

  Is ontwaken alleen voldoende of dient er ook nog gehandeld te worden?

  Ontwaken en wakker worden zijn eigenlijk een beetje vertekende manieren om dat proces te benoemen. Als je ontwaakt dan ga je je niet anders gedragen maar je bent anders waardoor je je anders gedraagt tov toen je nog sliep. Het is wie je bent, je wordt niet iets meer dus je handelt naar wie je bent en niet naar wie je wilt zijn.

  Bedoel je de individuele mens of de mensheid.? Als ik de profetieën mag geloven is staat al vast welke kant we opgaan, Tijd is iets van onze dimensie.

  Allebei.. het is afhankelijk van jouw staat van bewust zijn en jouw inzicht in het totale plaatje. De profetieën staan al vast omdat deze profetieën allemaal uit dezelfde koker komen, en die koker is de grote machthebber die de kosmische matrix aanstuurt, en die machthebber, ook wel de Demiurg genoemd heeft zichzelf als God getroond. En vanuit die koker komen al duizenden jaren die opgetekende profetieën, als er maar genoeg in wordt geloofd gaan we vanzelf die werkelijkheden creëren, daar zijn we goed in 🙂 Vandaar ascensie, hoger de cosmische matrix in wat voor ons terug in evolutie is, dat hebben we al beleefd voor we hier in de lage 3e terecht kwamen.

  Je ziet dat we nu als een speer de kant opgaan van een nieuwe wereldorde, een nieuwe wereldregering, wereldreligie, wereldmunt, wereldvrede enz. De buitenaardse technieken komen langzaam tot onze beschikking, zie Keshe, replicatoren etc. Dat wordt een behoorlijke verbetering, meer vrijheid, ongelooflijke technieken in eerste instantie gaat het geweldig worden… in eerste instantie, maar het blijft in de matrix, de opstap naar het transhumanisme, daar zijn inentingen en chips ed nog kinderspel bij, zie de plannen van de Google baas.

  En dan hebben we nog de galactische fed. van licht ed.. komt uit de zelfde koker, de lichtzijde van de dualiteit binnen de matrix. Lucifer vs Michael.. Stap allemaal op die schepen, die heelkamers enz.. nog een stapje hoger terug te matrix in. Dan zijn we via twaalf chakra’s en DNA strengen gebonden, dan is de cirkel rond qua controle. Het is en blijft allemaal kunstmatig en niet organisch. Waarom al die technieken als je kan scheppen zoals “God” het bedoelt heeft? Waarom al die machinerie als we met ons bewustzijn alles kunnen sturen en manifesteren zoals zo mooi wordt aangegeven in de spiritualiteit? Denk hier over na, laat dit inwerken, zoek de logica..voel de logica..

  Hans, wat versta jij onder dimensies en wat is het verschil dan tussen die dimensies.

  Zie mijn reactie op Treowd en het artikel wat ik hier een tijdje terug over geplaatst heb.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *