Het Nederlandse koningshuis heeft liever niet dat u dit leest…

Als mensen onderstaande informatie goed lezen en begrijpen wat voor spelletjes er met ze gespeeld wordt dan is het Nederlandse koningshuis hier allerminst blij mee… Ze zouden daar zelfs diep ongelukkig van worden omdat grootschalige bekendheid van deze informatie een directe bedreiging vormt voor het voortbestaan van het Nederlandse koningshuis.

Belasting_50pluswereld-228x300

De goeden financieren de kwaden

Zelfs als iemand nooit persoonlijk slachtoffer van “rechtshandhaving” is geweest, nog nooit met de politie in aanraking is geweest, en weinig of geen directe impact van de “regering” op zijn dagelijks leven ziet, heeft de mythe van “gezag” nog steeds een dramatische impact, niet alleen op zijn eigen leven, maar ook op de manier waarop “gezag” de wereld om hem heen beïnvloedt.

Bijvoorbeeld, de miljoenen volgzame onderdanen die een verplichting voelen om een deel van wat ze hebben verdiend aan de staat af te geven, om hun “eerlijke aandeel” in de “belasting” te betalen, financieren continue allerlei instanties en verrichtingen die ze anders niet zouden steunen – die bijna niemand anders steunt, en die anders dus niet zouden bestaan. (Een praktisch voorbeeld hiervan is het Nederlandse koningshuis. Hoeveel mensen zouden op vrijwillige basis donaties doen om het koningshuis van de vele honderden miljoenen op jaarbasis te voorzien?)

Door middel van “belasting”,  confisqueren zij die beweren “regering” te zijn, een bijna onbevattelijke hoeveelheid tijd en inspanning van miljoenen slachtoffers en zetten dat om in brandstof voor de agenda van de heersende klasse. Zo worden miljoenen mensen die tegen de oorlog zijn, gedwongen om het te financieren via “belastingheffing”. Het product van hun tijd en moeite wordt gebruikt om iets wat ze moreel tegenstaat, mogelijk te maken.

belasting_frankrijk

Hetzelfde geldt voor door de staat geregelde rijkdom herverdeling programma’s (b.v. “welzijn”), piramide programma’s (b.v. “sociale zekerheid”), de zogenaamde “oorlog tegen drugs” en ga zo maar door. Het merendeel van de programma’s van de “regering” zouden niet bestaan als de algemene bevolking niet geloofde in een morele verplichting om “belasting” te betalen. Zelfs “regerings” programma’s voor beweerde nobele doelen – zoals bescherming van het publiek en helpen van de armen – worden opgeblazen, inefficiënte en corrupte gedrochten, die bijna niemand vrijwillig zou steunen als er geen “wet” is die hen voorschrijft dit te doen.

11537699_415312791985827_8779259336024571250_nBovenop de verspilling, corruptie, en destructieve dingen die de “regering” doet met het geld dat het in beslag neemt, is er ook de minder voor de hand liggende vraag, wat de mensen anders met hun geld zouden hebben gedaan. Als “regering” geld van producenten afneemt voor hun eigen doeleinden, ontneemt het producenten ook van de mogelijkheid om hun eigen doelen te dienen. Iemand die een bepaald bedrag via “belasting” afstaat aan de heersende klasse financiert niet alleen een oorlog die hij moreel afkeurt, maar hij wordt ook beroofd van de mogelijkheid om dat bedrag op een spaarrekening te zetten, of om het te doneren aan een goed doel dat hij de moeite waard acht, of om iemand te betalen om hovenierswerk te doen. Dus de schade door de mythe van “gezag” is tweeledig: het  dwingt mensen om dingen te financieren waarvan ze niet geloven dat die goed voor zichzelf of de samenleving zijn, terwijl het ze tegelijkertijd verhindert dingen te financieren die ze als de moeite waard zien. Met andere woorden, onderwerping aan “gezag” zorgt ervoor dat mensen zich op een manier gedragen die in meer of mindere mate, direct tegen hun eigen prioriteiten en waarden ingaan.

1535431_606308902801353_266478363179384497_nZelfs de mensen die denken dat hun “belasting” geld goed wordt besteed door het bouwen van wegen, het helpen van de armen, het betalen voor de politie, en ga zo maar door, zouden vrijwel zeker niet de “regerings” versie van deze diensten financieren, althans niet in dezelfde mate, als ze niet zich gedwongen voelden – door moreel plichtsgevoel en de dreiging van straf – om dit te doen. Elk particulier goed doel dat de inefficiëntie, corruptie, en achtergrond van misbruik heeft, dat jeugdzorg, woningstichtingen, ziekenfondsen, en andere “regerings” programma’s hebben, zou al snel al haar donateurs verliezen. Elk particulier bedrijf dat zo duur, corrupt en inefficiënt is als “regerings” infrastructuur programma’s zou al zijn klanten verliezen. Iedere particuliere beveiligingsdienst die zo vaak werd betrapt op misbruik, mishandelen en zelfs vermoorden van ongewapende, onschuldige mensen zou geen klanten hebben. Elke privé-onderneming die beweerde bescherming te verlenen, maar haar klanten vertelde dat het een miljard per week nodig had om een langdurige oorlog aan de andere kant van de wereld te voeren, zou weinig of geen donateurs hebben, inclusief de mensen die nu dergelijke militaire operaties verbaal ondersteunen.

11667311_914448728616928_4198479842434471588_nHet gevoel van verplichting om “belasting” te betalen lijkt weinig hinder te ondervinden van het feit dat de “regering” berucht is om zijn verkwisting en inefficiëntie. Terwijl miljoenen “belastingbetalers” worstelen om rond te komen, onder het betalen van hun “eerlijk aandeel” in de “belasting”, verspillen politici miljoenen aan belachelijk domme  projecten – alles van het bestuderen van koeienscheten, tot het bouwen van bruggen naar nergens, tot het betalen van boeren om bepaalde gewassen niet te verbouwen, en zo verder, ad infinitum – en miljarden meer zijn gewoon “kwijtgeraakt” zonder boekhouding van waar het heen ging. Maar veel van wat mensen mogelijk maken door “belasting” te betalen wordt niet alleen verspild, maar is heel destructief voor de samenleving. De “oorlog tegen drugs” is een duidelijk voorbeeld. Hoeveel mensen zouden vrijwillig doneren aan een privé-organisatie die tot doel had miljoenen niet gewelddadige mensen bij hun familie en vrienden weg te slepen, om in hokken te worden gezet? Zelfs de vele mensen die nu de “oorlog tegen drugs” erkennen als een complete mislukking, blijven via “belasting” de financiering bieden die het mogelijk maakt door te gaan met het vernietigen van miljoenen levens.

10857965_408723792609858_3702287616116513844_n

Zelfs de meest uitgesproken critici van het vele misbruik dat door de steeds toenemende politiestaat wordt gepleegd, vallen meestal onder degenen die dat misbruik mogelijk maken, door de financiering ervan te bieden. Of het nu gaat om regelrechte onderdrukking, corruptie, of louter bureaucratisch inefficiënt geklungel, iedereen kan op zijn minst een paar dingen aanwijzen van de “regering” waar hij het niet mee eens is. En toch, getraind in het gehoorzamen van “gezag”, zal men zich verplicht blijven voelen om de financiering te verstrekken die datzelfde corrupte, onderdrukkende “regerings” geklungel mogelijk maakt, dat men bekritiseert en waar men zich tegen verzet. Zelden ontdekt iemand de voor de hand liggende niet te ontkennen tegenstelling tussen het zich verplicht voelen om dingen te financieren terwijl men denkt dat het slecht is.

not-sure-if-govt-or-criminal1Natuurlijk kunnen mensen die werken voor niet-autoritaire organisaties ook inefficiënt en corrupt zijn, maar als wat ze doen het aan het licht komt, kunnen hun klanten gewoon stoppen ze te financieren. Dat is het natuurlijke correctiemechanisme in menselijke interactie, maar dat is volledig verslagen door het geloof in “autoriteit”. Hoeveel mensen zijn er momenteel, die niet worden gedwongen om een “regerings” programma of activiteit te financieren waar zij moreel tegen zijn? Zeer weinig of geen. Dus waarom blijven die mensen dan dingen financieren waarvan ze voelen dat die destructief zijn voor de samenleving? Omdat “gezag” het hen vertelt, en omdat ze geloven dat het goed is om “gezag” te gehoorzamen. Als gevolg daarvan blijven ze de opbrengst van hun arbeid afgeven als brandstof aan de machine van onderdrukking – een machine die anders niet bestond en niet kon bestaan.

10497873_730078850406255_5496392385691343044_o

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

“Regeringen” produceren geen rijkdom; wat ze besteden moeten ze eerst van iemand anders afnemen. Elke “regering”, met inbegrip van de meest onderdrukkende regimes in de geschiedenis, is gefinancierd door betaling van “belasting” door loyale, productieve onderdanen.  Dankzij het geloof in “gezag”, zal de rijkdom die door miljarden mensen is gecreëerd, gebruikt blijven worden, niet om de waarden en prioriteiten van de mensen die er voor werkten te dienen, maar om de agenda’s te dienen van degenen die, boven alles hun medemens willen domineren. Het Derde Rijk werd mogelijk gemaakt door miljoenen Duitse “belastingbetalers” die zich verplicht voelden om te betalen. Het Sovjetimperium werd mogelijk gemaakt door miljoenen mensen die zich verplicht voelden om aan de staat te geven wat het eiste. Elk binnenvallend leger, elk veroverend imperium, is opgebouwd uit rijkdom dat werd afgenomen van productieve mensen. De vernietigers zijn altijd gefinancierd door de creërders; de dieven zijn altijd gefinancierd door de producenten; door het geloof in “gezag”, zijn de agenda’s van de kwaden altijd gefinancierd door de inspanningen van de goeden. En dat zal zo blijven, tenzij en totdat het meest gevaarlijke bijgeloof wordt ontmanteld. Wanneer de producenten niet langer een morele verplichting voelen om de parasieten en overweldigers, de vernietigers en controleurs te financieren, zal tirannie wegkwijnen, en uitgehongerd uit het bestaan verdwijnen. Tot dan zullen de goede mensen de middelen blijven leveren die de slechte mensen nodig hebben om hun destructieve programma’s uit te voeren.

Dit is een fragment vanaf pagina 74 uit het boek van Larken Rose: Het meest gevaarlijke bijgeloof. 

1622729_450871091728461_5074220905695044381_n

———-
Lees meer in het gratis downloadbare boek: Het meest gevaarlijke bijgeloof

Oplossingen van harte welkom in de reacties 😀

Op de hoogt blijven van nieuwe berichten? Like ons op facebook en/of volg ons op Twitter!
Een nieuw gezichtspunt leren kennen, iets geleerd en/of gelachen? Overweeg een donatie/vrijwillig abonnement.

10922476_602796053153478_1103629064292814701_n

Aanverwante artikelen en informatie: 
-) Belasting is erger dan diefstal deel II
-) Het meest gevaarlijke bijgeloof
-) Het einde van al het kwaad – Het tijdperk van de oorlogen op aarde is voorbij
-) Wat drijft de psychopaat?
-) De illusie van macht en de macht van illusie
-) Het Patroon van Tirannie – Wees bang, wees bang, wees bang
-) Hoe verdient de elite aan oorlogen?

11351484_1636495783237349_444603357181674418_n

-) De toekomst van onze economie deel 12 & 3
-) 3 praktische oplossingen voor meer economische veerkracht
-) Update het economische systeem!
-) Breek het monopolie van geld als enige ruilmiddel
-) Het belang van diversiteit in economische systemen – Bernard Lietaer
-) Bernard Lietaer – What about Money

10689684_730078767072930_6713649469327319590_n

37 gedachten over “Het Nederlandse koningshuis heeft liever niet dat u dit leest…

 1. Johan Bosman (werktuigkundige)

  Alle nederlandse politici laten de belangen van criminele bankiers en het in omloop houden van ons geperveteerde wettige betaalmiddel prevaleren boven de belangen van het nederlandse volk. Onze politici zijn daarmee geen “gewone” organisatie-criminelen maar landverraders.

  Hoewel we de komende jaren steeds despotischer geregeerd zullen worden (alle vooraanstaande duitse economen weten dit) valt er van het laffe nederlandse NSB-volk opnieuw niets te verwachten. Pas als de rook is opgetrokken….ja, dàn hebben ze ineens allemaal in het verzet gezeten.

  Onze woning staat nog lang niet “onder water” en al enige tijd te koop. Want als mijn vrouw en ikzelf dan toch persé besodemietert moeten worden dan kan dat net zo goed met een lekker zonnetje erbij.

 2. only you

  Heb van begin het hele systeem min of meer gewantrouwd,
  EEN WORST VOORHOUDEN MAAR W MET HEEL JE HEBBEN EN HOUDEN GAAN LOPEN ?
  De burger had beter moeten weten, want niks is gratis?
  Of uiteindelijk kwijtschelding zal resulteren is de vraag?

  1. Treowd

   Dus de banken mogen onwetende burgers misleiden, verleiden willens en wetens slechte derivaten verpakken en verkopen als mooie kadootjes en de burgers mogen die ellende die uit die illusies en leugens geboren zijn omzetten in het afgeven van hun eigen levensenergie, beste only you ? 1 ding wel met je eens in deze, je wantrouwen was en is tot op zekere hoogte zeker terecht 🙂

 3. Jantje`

  Vroeger kon ik nog al goed leren. Maar op mijn 8ste, rond 1970, besloot ik al dat ik voor het zooitje geen verantwoording wilde nemen.

 4. Johan Bosman (werktuigkundige)

  Eigenlijk hebben we de politiek altijd wel gewantrouwd. Een halve eeuw geleden wist ook iedereen dat kinderen en politici wel een logen. Zonder te weten wat er nou precies aan de hand was. Met dank aan de media.

  Maar nu we het internet hebben en vrijelijk onderzoek kunnen doen worden een aantal zaken onder de druk der tijden wel heel duidelijk. Uiteindelijk ben ik er toch nog een paar jaartjes mee bezig geweest om er achter te komen hoe erg we verraden zijn. Als je dan alles op een rijtje zet dan schaam je je haast voor jezelf. Dat je zo stom hebt kunnen zijn om ooit te gaan stemmen. Want stemmen is zaken doen met terroristen en kiezen uit 17 soorten poep.

  Er zijn nog steeds heel veel mensen die het gore bedrog niet door hebben. Zelfs de stemwijzer raadplegen. Het zijn vaak niet eens domme mensen, men is eenvoudig het produkt van de media.

  1. Douwe Bericht auteur

   Dat lijkt me een prima analyse.
   Daarom is het ook zo belangrijk dat mensen informatie en ideeen vrijelijk delen met elkaar zodat we elkaar kunnen helpen in onze groei in bewustzijn.

   Ik ken een heleboel brave burgers die hun hele leven lang braaf gehersenspoeld zijn door het onderwijssysteem en de mainstream media en echt geloven dat als zij braaf het gezag respecteren en hun belasting betalen zij dan goede burgers zijn. In de praktijk zijn overheden per definitie de meest immorele instituten die je je maar kunt bedenken omdat ze continue de vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken van mensen onderdrukt en vernietigt.

   Alleen in de vorige eeuw al hebben vele Nederlanders braaf meebetaald aan het afslachten van een kwart miljoen Indonesiërs. En dat notabene vlak na de tweede wereldoorlog. Onder leiding van de PvdA… Zonder brave belastingbetalende burgers had die genocide nooit plaats kunnen vinden.

   En in mijn ogen is er maar 1 echt constructieve oplossing. Mensen bekend maken met de correcte informatie zodat ze ophouden dit soort onderdrukking instand te houden en te financieren.

  2. Ida

   In feite zitten we niet ver van de film de Matrix
   We worden al slapend uitgezogen.
   Ik weet dit al lang
   Maar wat kunnen we er tegen doen zonder de bak in te draaien.
   Geen van allen willen we mee doen aan dit systeem.
   Wat to do????????????????????????????????????????????????????????????

   1. Ester

    Hoi Ida,

    Nou das heel gemakkelijk hoor. Stoppen met het betalen van die onnodige belastingen, hypotheken en ziektekosten. Als genoeg mensen dat doen dan kunnen ze geen kant meer op. Alleen via ons krijgen ze het geld binnen om het te verkwanselen, dus stoppen met z’n allen. Ze kunnen moeilijk een paar miljoen mensen tegelijk opsluiten toch !!

   2. Iris

    Inderdaad. What to do? Zou er graag een andere draai aan geven. Hoe kunnen we de handen in elkaar slaan om zo sterk te zijn en onze eigen koers te varen. Sta open voor brainstormen en suggesties.

    1. Douwe Bericht auteur

     De simpele oplossing is door vooral je eigen nieuwsgierigheid, interesse en passie te gaan volgen, met integriteit en zonder verwachtingen. Kijk waar je je natuurlijk en vanuit plezier toe aangetrokken voelt en ga daar mee aan de gang om te kijken of je de boel daar kunt verbeteren. Door zelf de kar te trekken op die manier zul je zien dat er vanzelf medehelpers, denkers en doeners ook te vinden zijn en dan kun je vanuit je eigen initiatief de wereld beginnen te verbeteren.

     Zie ook dit artikel daarover:
     http://achterdesamenleving.nl/volg-je-hoogste-passie-met-integriteit-en-zonder-verwachtingen/

    2. kdenkookmaarwat

     heb zitten denken:
     1) belasting op aparte rekening storten en laat de belasting maar declareren.
     2) de Staat der Nederlanden is eigenaar van jouw ”natuurlijk persoon:”, hebben zonder toestemming jouw naam gebruikt om een fictieve commerciele entiteit te creeren. Deze entiteit is belastingplichtig jij niet, dus: alle aanslagen en officiele post gericht aan jouw naam in hoofdletters terugsturen naar de rechtmatige eigenaar: (het bedrijf) De Staat der Nederlanden.
     3) alle wetten en regelgeving ( te zien als de interne bedrijfsregelgeving) is onder jurisdictie van maritime admiralty law (zee/ blauwe inkt) ,dat is waarom er op veel formulieren staat niet met rood invullen. dus JUIST WEL invullen met RODE PEN ! ( jurisdictie van het land) ondertekenen met je naam , rode inkt, en alleen kleine letters (geen hoofdletters gebruiken),

     1. Ger

      Ik lees hierboven : de staat der nederlanden is eigenaar van jou natuurlijk persoon, is dit wel waar ?? nou absolute niet, want toen mijn vader me ging aangeven bij de gemeente is een zogenaamd contract opgesteld met de staat maar is niet rechts geldig omdat het hier gaat om een eenzijdig contract en derhalve onwettig is.

 5. Lacsap

  Duitsland investeert 1 miljard belastinggeld voor een schone vorm van energie opwekken (kernfusie) waarna ze weer het volk dikke energierekeningen gaan presenteren. Met al dat geld voor onderzoeken en al dat samen hadden ze elke burger zonnepanelen kunnen plaatsen dus in principe zouden de burgers elkaar kunnen hebben voorzien van zonnepanelen maar nu wordt er een machine van gebouwd waarmee de regering weer lekker geld kan verdienen / je bij de ballen heeft. Owja rijken die hebben ja al zonnepanelen (en verdienen er geld mee) die daarnaast meestal ook nog leuke belastingvoordelen genieten in algemene zin.

  1. vincent

   Hoi Lacsap,

   Achter de schermen en agenda’s van de zonnepanelen industrie zit ook een MEGA ‘addertje’ onder het gras… Je kunt dit vergelijken met de opkomst van o.a. de soja- en palmolie industrie. Eerst krijgen ‘wij’ het massale halleluja gevoel en gaan daardoor, vanuit onze ‘groene’ gedachte, massaal aan deze producten.

   Tot we uiteindelijk nog iets ‘wakkerder’ worden, en gaan inzien dat we wel erg veel vanuit ons ik gevoel ‘beslist’ hebben, zonder het hele productieproces in ogenschouw genomen te hebben. Holistisch gezien volstrekt er zich een ramp van mega proporties.

 6. Cornelius

  Belasting betalen is voor de dommen. De mythe van het koningshuis eveneens. De mythe van het vaderland ook, want we zijn inmiddels een provincie van de EU en in Brussel wordt bijna alles voor ons bepaald en geregeld. Verder betaalt de massa met zijn/haar belastingbijdrage, die gemiddeld zo’n 40 procent is van het inkomen, ook alle tekorten die ontstaan doordat multinationals via belastingconstructies geen of maximaal 5 procent belasting betalen. En hier gaat het niet om miljoenen, maar om miljarden.
  Op die manier worden de rijken steeds rijker, de armen steeds armer en ons koningshuis kan zich bij de rijksten op aarde scharen. Leve de republiek!

  1. Peitje Puk

   Hier zit u precies goed.

   Velen denken nog steeds dat we nog wat te zeggen hebben en zijn als een stier op de rode lap helemaal gefocust op ‘onze’ politiek. Helaas is onze samenleving steeds meer opgedeeld en moeten we door allerlei lagen, zullen we daadwerkelijk een beetje gezien en gehoord worden.

   Volgens mij, hangen we tegen het anarcho-kapitalisme aan.

 7. Johan Bosman (werktuigkundige)

  We horen er in de “kwaliteitsmedia” niet zo veel over maar de russen hebben de amerikanen en haar bondgenoten wel degelijk een daverende slag toegebracht. Want hoe is het toch mogelijk dat de russen in 4 dagen tijd met Isis kunnen afrekenen terwijl de NATO daar al een jaar oorlog aan het voeren is? Dit is gewoon het bewijs dat het nooit de bedoeling is geweest van de amerikanen om Isis te verslaan. Isis is weer zo’n amerikaans moster van Frankenstein, zo’n door de amerikanen georganiseerde terroristische groepering waar ze intensief mee samenwerken. Dus niks “vredesmissies” van de NATO maar smerige economische aanvalsoorlogen. Hele woonwijken worden aan puin geschoten in het middenoosten, het ligt er bezaaid met lijken en we hebben een vluchtelingenstroom van jewelste. Ook onze Koninklijke Luchtmacht is bij dit vieze zaakje aktief betrokken.

  BEDANKT POLITICI, WAT HEBBEN JULLIE TOCH EEN FIJNE SMAAK!

  1. Douwe Bericht auteur

   Ja je bent bekend met Het Patroon van Tirannie? Heersende klasses scheppen continue hun eigen vijanden en problemen om zo de gehoorzaamheid en volgzaamheid van het volk te krijgen. Valse vlaggen zijn een gereedschap bij uitstek wat door dit soort clubs wordt gebruikt om niet alleen het eigen volk te blijven onderdrukken maar ook om zo invasies goed te praten zodat ze hun imperium van brave slaven nog wat uit kunnen breiden. http://achterdesamenleving.nl/het-patroon-van-tirannie/

   De machthebbers van de huidige wereld zijn compleet geesteziek als je hun gedrag bekijkt. Ze onderdrukken en vernietigen de vrije wil en vrijheid van mensen om hun eigen keuzes te maken op een bizar grote schaal.

   1. Johan Bosman (werktuigkundige)

    Zeker Douwe, bizar. Gelukkig davert dit vieze zaakje nu stevig door in de amerikaanse pers!

 8. Johan Bosman (werktuigkundige)

  Waarmee ik niet wil zeggen dat Obama een andere bank heeft dan Putin. Wèl dat de oorzaak van al deze viespeukerijen hun oorsprong vinden in ons geoperveteerde wettige betaalmiddel.

 9. Stefan

  Zolang wij hun praktijken blijven voeden zal de trein van de kabal verder denderen. Heb je nog je zuur verdiende centjes nog bij de bank staan, er zijn genoeg manieren om ze elders te parkeren of goed te investeren. Beperk je aankopen bij de supermarkt, kijk om je heen er zijn veel initiatieven of mogelijkheden waar je gezond voedsel zelf kan produceren of kan kopen.Op deze manier breng je al verandering aan twee van de drie peilers(banken, voedingsindustrie, pharmaceutische industrie) van de kabal. Kortom : het gaat om zelfdiscipline, een systeem kun je alleen van binnenuit veranderen. Blijven zeuren hoe slecht dat alles is haalt niets uit, verander dingen waar je zelf grip op hebt.

  1. Hans

   Zo is het Stefan. Begin bij jezelf, je eigen omgeving en verander dat wat je kan.
   We zijn natuurlijk helemaal niet vrij, dan denken we wel, omdat ons dat geleerd is te denken. We zijn allemaal slaven, eigendom van de Staat der Nederlanden. Ons natuurlijk persoon, gekoppeld aan een BSN, een contract afgesloten zonder onze toestemming, gecreëerd door de staat op het moment van “aangifte” van de geboorte.
   Stop met de media te volgen en probeer alles en iedereen om je heen gelukkig te maken. Als we dat allemaal doen, wordt de wereld er een stuk mooier op.

 10. M. Mulder

  Dit is wel je reinste onzin die ik ooit gelezen heb. Wat heeft dit met het koningshuis te maken. Ons koningshuis is een onformeel instituut dat niets met regeren te maken heeft dit doet de zogenaamde democratie met politici die voor partijen werken die de Nederlandse bevolking heeft gekozen dus wij kiezen zelf voor belastingen en oorlogen enzovoorts enzovoorts laat je beter voorlichten als je ons koningshuis wilt afzeiken en onhou voor je antwoord geeft dat de monarchie goedkoper is dan democratie want die worden ook door de belastingen betaald en dat zijn de zakken vullen en verwar de monarchie niet met een dictatuur dus alle politici naar huis en laat de koning regeren.

  1. Douwe Bericht auteur

   We kiezen wie ons voor de volgende 4 jaar gaat dwingen belasting te betalen, we mogen niet kiezen of we belasting willen betalen of niet.

   We kiezen wie onze volgende heersende klasse gaat worden niet of we uberhaupt nog weer een heersende klasse willen hebben.

   Het koningshuis laat zich nu financieren via deze door de staat met geweld opgelegde belastingen. Als het koningshuis echt zo een vertrouwen heeft dat ze zo populair zijn bij het gewone volk dan raadt ik ze aan op te houden zichzelf met belastinggeld te laten financieren en een kickstarter of gofundme campagne gaan starten waar mensen op vrijwillige basis deze familie kan financieren of niet.

  2. Michel

   Ons onwettige nazi koningshuis is onderdeel van de 13 bloedlijnen (cabal, illuminatie) die het in de wereld voor het zeggen hebben. (Waar denk je dat Maxima ineens vandaan kwam?)
   Deze cabal steelt van de bevolking en zijn schat hemeltje rijk over de ruggen van de belasting betalende slaven.
   Altijd weer die onzin dat een monarchie goedkoper zou zijn.. vandaar dat het koningshuis miljarden bezit.

 11. Adrianus Bakels

  Bijna allemaal waar wat hier staat en het toppunt van een soort domheid is trots zijn op dit land en zwaaien met het vlaggetje naar (vul zelf maar in).

 12. vanhetgoor

  Als er geen overheid zou bestaan en alles uit publiek geld zou moeten worden betaald, dan zou ’the war on drugs’ niet veel geld krijgen toegeschoven. Toch is regulering noodzakelijk, de ongelimiteerde winsten die gemaakt kunnen worden met drugs zouden zorgen voor een grote verschuiving in de maatschappij, er zou meer geld om gaan in import van coke dan aanleg van wegen, financiering van scholen of onderhoud aan ziekenhuizen.

  Er zitten in het stukje wel zinnige kanten, maar niet alles wordt correct voorgesteld. Er blijft altijd een soort overheid nodig die geld uitgeeft waar het publiek zelf geen cent voor over zou hebben.

 13. Markus

  En wie ben jij dan vanhet goor?
  Als ik in een hoekje wil wegrotten met een pijp heroïne in m’n mond wie ben jij dan om te zeggen dat ik dat niet mag???
  Omdat die shit illegaal is is het zo’n probleem en kunnen de criminelen onder oranje leiding er geld mee maken!
  En dit wordt er mee gefinancierd; https://herstelderepubliek.wordpress.com/2016/07/25/het-gladio-21-terrorisme-kent-geen-grenzen/ denk daar maar eens aan als de volgende “islamitische” aanslag weer wordt uitgevoerd! Met dank aan opper nazi bernhard von lippe beestenfeld en zijn volgelingen.

 14. Jacobus Vis

  Ten eerste heten ze helemaal niet “van Oranje” is een leugen. De laatste van Oranje was Willem III die stierf kinderloos. Beatrix en zoon denken zich onkwetsbaar gezien zij vriendschap sloot en logeerde bij de miljardair massamoordenaar C, Blaquier en zijn boezemvriend J.Zorreguieta rechterhand van Videla, terwijl zij hoofd was van de fatsoenlijk bekend staande Nederlandse Democratische Regering!

 15. Jacobus Vis

  Beatrix en zoon zijn bevriend met massamoordenaars van de dictatuur in Argentinië en maken zonder blikken of blozen de dochter van een van hen onze koningin die de kans krijgt te ontkennen en erop los te liegen. De pers en media doen net of hun neus bloedt en het geïndoctrineerde volk buigt serviel!

  1. Theresa Geissler.

   Begin dan eens om haar principieel NIET “onze koningin” te noemen, ongeacht in welke context dan ook.
   Kan er overigens nog inkomen, dat het niet meer, dan een ‘slip of the pen’ is…..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *