Het Patroon van Tirannie; wees bang, wees bang, wees bang

Maak mensen bang zodat ze hun kracht weggeven en jou gehoorzamen, het is de truc waar elke psychopaat gebruik van maakt.

Ook zo moe van alle bangmakerij vanuit de mainstream media?

Reken er voor eens en voor altijd mee af door jezelf en de mensen om je heen bekend te maken met – Het Patroon van Tirannie.

Dit – Patroon van Tirannie – wordt al sinds het begin der tijden gebruikt door psychopaten die (foutief) geloven dat, om zelf goed te kunnen voortbestaan,  ze de vrije wil en de vrijheid om eigen keuzes te maken van andere mensen dienen te onderdrukken en te vernietigen.

Het Patroon van Tirannie, leer het te herkennen, te doorprikken en te ontmantelen.

Het Patroon van Tirannie

Tirannie is vermomd als cultuur en wetgeving. Alles wat het kwaad nastreeft is de vernietiging van vrijheid – om de waarde van mensen kapot te maken.

Het patroon van tirannie is eenvoudig. De doelstelling is om de vrije wil van mensen te breken en ze vervolgens te onderwerpen door een cultuur van gehoorzaamheid te scheppen.

Om de gehoorzaamheid van mensen te krijgen en te behouden moet een proces plaatsvinden. Dit proces is het patroon van de tirannie.

Oorlog

Vóórdat een nieuw gezag; een nieuwe heersende klasse kan worden vastgesteld, moet oorlog plaatsvinden. Oorlog is de implementatie van geweld in de samenleving. Het is het instrument dat het kwaad gebruikt om het gezag te vestigen.

Alle oorlogen in de geschiedenis zijn gevoerd als gevolg van de wens om een nieuw gezag over mensen uit te oefenen. Op kleine schaal gebeurt dit via een proces van bedreiging en berusting. Dat is het gedrag van pestkoppen, misdadigers en maffia.

Om het gezag op grote schaal te vestigen loopt het uit op grootschalige, gewelddadige gevechten, oftewel invasies en oorlogen. Dat is het gedrag van volken en naties.

Vijanden

Aan de basis van een heersende klasse; gezag ligt gehoorzaamheid. Om een uitweg uit het oorlogsgeweld te bieden zullen nieuwe vormen van gezag de mensen duidelijk maken dat, als ze aan hen gehoorzaam zijn, de oorlog zal eindigen. De autoriteiten, het gezag, conditioneren de mensen tot gehoorzaamheid door hen te beloven dat zij hen zullen beschermen tegen gevaarlijke externe vijanden.

10246724_341235642690550_1723117607620217448_n

Theocratieën benoemden godslasteraars als de ‘vijand’. De Nazi’s kozen de Joden en het communisme had het op de ‘rijken’ voorzien. Er zijn heel veel vijanden bedacht, maar de
meest gebruikelijke is anarchie.

Bescherming

Om een cultuur te scheppen en het vrije denken te manipuleren, moet het kwaad een vijand of een probleem creëren. Het is voor degene die uit is op de macht niet belangrijk wie die vijand is of wat het probleem precies is. Zolang deze vijand of het probleem mensen maar bang maakt.

In ruil voor gehoorzaamheid bieden de mensen die op macht belust zijn bescherming tegen deze ‘vijanden’ of oplossingen voor de ‘problemen’. Het gezag `beschermt´ je tegen de door hun verzonnen vijanden en problemen.

10256244_10202605563006916_2419338985643461878_n (1)

De prijs voor die (ongevraagde) bescherming is gehoorzaamheid aan het gezag. Deze bescherming en bijkomstige vereiste gehoorzaamheid zijn niet vrijwillig. Als het
gezag niet wordt gehoorzaamd dan wordt er teruggegrepen op geweld door het gezag.
De vijand of de problemen zijn alleen maar bedacht om de last van gehoorzaamheid in de gedachten van de mens te verlichten. Culturele vijanden en veel van de grote problemen zijn een illusie.

Benjamin Franklin heeft ons geleerd dat degene die zijn vrijheid opgeeft ter wille van veiligheid, al snel geen van beide zal hebben.

Het patroon van tirannie heeft als doel je ervan te overtuigen dat je behoefte hebt aan veiligheid en je daarvoor je vrijheid moet opgeven in de vorm van gehoorzaamheid aan het gezag. De vraag naar veiligheid wordt aangewakkerd door degenen die aan de macht zijn. Dit is waarom het gezag vaak zijn eigen vijanden en problemen schept.

Vergis je niet. Het is niet de vijand waar het gezag op aast. Ze zijn op jouw gehoorzaamheid aan hen uit. De illusie en eigen schepping van culturele vijanden is enkel ontworpen om het denkvermogen van de mens te beperken. Het is ontworpen om de mens ervan te overtuigen dat de échte vijand niet het kwaad is dat over hen heerst, maar een denkbeeldige externe vijand, een soort van demon die hen kwaad zal doen.

Dit is de leugen van de tirannie.
Het vereist je gehoorzaamheid aan het gezag omdat alleen het gezag je zou kunnen beschermen tegen deze ‘vijanden’ en ‘problemen’  .

Sociaal bewijs

Als mensen zich (onder continue bedreiging van geweld) beginnen te onderwerpen aan de wil van het nieuwe gezag, is dit in principe een maatschappelijk bewijs dat het gezag wordt gehoorzaamd en des te waarschijnlijker wordt het dat anderen zullen volgen. Het ‘normaal’ zijn van gehoorzaamheid wordt een deel van het dagelijkse leven.

Het is heel natuurlijk om te willen ontkomen aan het geweld van een gezaghebber. Mensen die leven onder de dreiging en onderdrukking van de staat of misdadigers zullen onvermijdelijk
het aanbod van gehoorzaamheid aan datzelfde gezag aanvaarden.

fable_3_obey_or_die_poster_by_thegeekboutique-d5imwenEen overvaller belooft niet te schieten als je hem je portemonnee overhandigt. Verkrachters beloven je niet te doden als je doet wat zij van je verlangen. De maffia geeft aan je niet te zullen martelen als je netjes op tijd je betaling aan hen doet. Overheden beloven dat je niet zult worden opgesloten of gedood als je de wetten uit hun wetboeken naleeft en braaf je belastingen betaalt.

Iemand die pijn of de dood onder ogen ziet aan de ene kant, en beloofde bescherming tegen een externe `vijand´ aan de andere kant ziet, zal uiteindelijk zijn wil om vrij te zijn verliezen, en gehoorzaamheid gaan tonen aan het nieuwe gezag.

Wetten

Wetten worden geschreven en afgekondigd om gehoorzaamheid te legitimeren.
Een wet uit een wetboek imiteert principes; natuurwetten. Mensen wordt geleerd dat de wet altijd juist is. Er wordt ze niet geleerd te doen wat juist is, maar er wordt ze geleerd om blind te gehoorzamen aan de wet. En daarmee aan de wil van het gezag.

Het doel van cultuur is mensen ervan te overtuigen dat de wetten van het gezag goed en wenselijk zijn. Dat blinde gehoorzaamheid aan de wetten van het gezag goed, wenselijk en nobel is.

Cultuur gebruikt wetten om de mensen te laten geloven dat zij zonder deze wetten niet in staat zouden zijn om te zoeken naar waarheid of om in vrede met elkaar te leven.
Het gezag leert ons dat de wet goed; legitiem is in plaats van de menselijke vrije wil, dat de wet meer waarde heeft dan jou. Dit is een leugen.

quote-the-whole-aim-of-practical-politics-is-to-keep-the-populace-alarmed-and-hence-clamorous-to-be-led-h-l-mencken-125762

Beperking van de vrijheid van meningsuiting

Het meest essentiële wapen van cultuur is de beperking van de vrijheid van meningsuiting.
Hoewel er in het verleden gewelddadige versies van dit wapen te vinden zijn, bestaat het in elke cultuur als de geldende moraal; datgene wat fatsoenlijk is en men hoort te doen.

Het doel van de beperking van de vrijheid van meningsuiting is om er zeker van te zijn dat diegenen die besloten gehoorzaam te zijn, om zich te voegen naar de wil van het gezag nooit de moed zullen krijgen om terug te kijken.

Om ervoor te zorgen dat de gehoorzaamheid behouden blijft, vereist cultuur van iedereen die ze in bedwang heeft dat ze de wil van het gezag opleggen aan degenen rondom hen. Het leert mensen om hun ongehoorzame buren ‘gek’ of ‘gestoord’ te noemen. Het vereist van mensen dat ze zich tegen diegenen keren die niet gehoorzamen aan de culturele voorschriften.
Cultuur veroordeelt iedereen die niet gehoorzaamt aan de culturele voorschriften als, vreemd immoreel en asociaal.

Daarnaast geeft cultuur zijn meest gehoorzame volgers mooie benamingen zoals nobel, eerbiedwaardig en gerespecteerd. Diegenen die het beste de culturele regels volgen, vooral door het veroordelen en bespotten van hun vijanden en het blind gehoorzamen van het gezag, worden beloond voor het stigmatiseren van diegenen die minder makkelijk gehoorzamen aan het gezag.

Dit is de onderdrukking van de menselijke vrije wil die het kwaad van cultuur en de culturele normen bewijst. Diegenen die ongehoorzaamheid aan het gezag vertonen of een opstand tegen het gezag voorstellen, worden gehekeld, bespot en gedemoniseerd. Het kan moeilijk zijn om de eenzaamheid te verdragen die voort kan komen uit de weigering om je te voegen naar de algemene culturele norm, zoals die is uitgezet door het gezag.

Dit is hoe de beperking van de vrijheid van meningsuiting tot wapen gemaakt is om de vrije wil van mensen te breken. Het is een wapen dat ontworpen is om je te dwingen tot blinde
gehoorzaamheid aan een cultuur die altijd het gezag dient.

Zo gauw mensen elkaar dwingen om hun vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen binnen een groep, is de cultuur van het gezag ingesteld. Het heerst nu over de mensen die inmiddels zelf de wil van het gezag afdwingen naar elkaar toe.

Dit is het ontwerp van cultuur, en het gezag kan nu met je doen wat het wil.

1926945_863292163689302_1055313560587540457_n

Handhaving

Er zijn momenten waarop het gezag terug moet vallen op geweld om ervoor te zorgen dat de gehoorzaamheid gehandhaafd wordt en zo behouden blijft. Er zal altijd een kleine minderheid van mensen zijn die haar eigen waarde kent en weigert te gehoorzamen aan de culturele voorschriften en wetten van het gezag.

10614208_880616201950101_9110190598196927803_nDaarom hebben de gezaghebbers altijd een constante stroom van geweld in dienst, die bekend staat onder de naam ordehandhaving of politie en het leger. Dit zijn geen mensen die de vrijheid verdedigen, maar mensen die het gezag; de heersende klasse verdedigen.

Culturen onderwijzen altijd dat vrijheid en het gezag hetzelfde zijn; terwijl het in de realiteit elkaars tegenpolen zijn.

Het hoofddoel van het bestaan van de politie is om als wapen te kunnen worden ingezet door de heersende klasse. Via de politie wordt de benodigde hoeveelheid geweld uitgeoefend om het gezag vanuit de heersende klasse in stand te kunnen houden. Dat is omgekeerd aan wat ons geleerd wordt, namelijk dat de politie er zou zijn om onze vrijheid te verdedigen.

Het gezag moet altijd opnieuw geweld inzetten als een cultuur kapot gaat. In het verleden hebben mensen langzaam maar gestaag meer en meer geleerd over hun eigenwaarde, en derhalve meer en meer vrijheid geëist.

Verschillende culturen zijn gevallen omdat mensen zich realiseerden dat cultuur een leugen is.
Als culturen uit elkaar beginnen te vallen, is dat omdat mensen hun eigen waarde leren kennen. Zulke culturen, en de gezaghebbers die door deze culturen worden beschermd zijn ten dode opgeschreven.

Nog nooit in de geschiedenis is een cultuur die uit elkaar begon te vallen er weer bovenop gekomen. Als gezaghebbers merken dat hun cultuur afbrokkelt, en ze niet meer op de
gehoorzaamheid van de mensen kunnen rekenen, dan antwoorden ze met geweld.

Geweldsuitbarstingen zoals deze in de geschiedenis plaatsvonden waren altijd uitermate meedogenloos. De gewelddadige handhaving van de wet is een teken van aankomende vrijheid. Omdat het laat zien dat de cultuur die mensen onderdrukte is gebroken.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving is het gevaarlijkste idee dat de mensheid ooit is opgelegd. Het leert mensen dat ze minder waard zijn dan de wetten en regels.

Door de eeuwen heen heeft het ontelbaar veel namen gehad. Bij primitievere stammen heet het eerbied voor ouderen. In de tirannie van het vorstendom heet het de adel, geboorterecht en goddelijkheid. In het communisme staat het bekend als de staatssoevereiniteit. In theocratieën als door God geopenbaarde waarheden. In dictatoriale staten staat het
bekend als het tegengif tegen de anarchie. De uiteindelijke les van dit idee is dat je de wet of regels moet gehoorzamen, niet vanwege zijn verdiensten of deugden. Je moet alleen maar gehoorzamen omdat het de wet is, omdat het de regels zijn.

Obeythelaw2

Er wordt verondersteld dat ook als de wet verkeerd is, dat het goed is om die dan toch te
volgen omdat dit het systeem verdedigt, en het systeem is belangrijker dan jij bent.

Om ervoor te zorgen dat intelligente mensen voor het goede kiezen, moeten ze weten
wie er gehoorzaamheid van ze vraagt, ze moeten zich afvragen waarom het van ze gevraagd wordt en wat er van ze gevraagd wordt. Alleen dan kunnen mensen voor zichzelf op eigen integriteit bepalen of het goed is om de wet te volgen of juist niet.

Dit is niet wat de gezaghebber wil. Het gezag is niet geïnteresseerd in wat goed is, het is geïnteresseerd in blinde gehoorzaamheid van mensen aan hun gezag. Cultuur leert dat gehoorzaamheid aan de wetten uit wetboeken en de ongeschreven regels van cultuur een deugd is. Cultuur leert dat als een wet gemaakt is dat dat dan automatisch het goede en wenselijke wordt.

De wet is een wapen. Het wordt gebruikt door het kwaad om zijn prooi en slachtoffers aan te vallen. Of het nou in naam van de plicht aan de koning, van de trouw aan de staat of de wetgeving is, de wet is het wapen dat gebruikt wordt om mensen te dwingen en te overheersen.

Cultuur steunt de verhevenheid van de wet. Cultuur leert dat de wet goed en oprecht is. Het vraagt zich nooit af wie de wet heeft gemaakt; tiran en broeder zijn dezelfde. Cultuur vraagt zich nooit af of de wet goed is. Je moet gehoorzamen, wat de wet ook zegt.

Op deze manier is de wet een krachtig wapen dat tegen jou gebruikt kan worden. Alle overheden maken boekdelen vol wetten die een mensenleven kosten om ze te begrijpen en
legers vol juristen om ze te manipuleren. Al deze wetten zijn wapens in de handen van de machtigen, die ze zullen gebruiken ten koste van jou. De wet heeft alleen waarde voor degenen die ze gecreëerd hebben, en alleen maar omdat jouw cultuur van je vereist dat je die gehoorzaamt.

De zuiverste uitnodiging tot tirannie is jouw toezegging om de wet te gehoorzamen wat die wet ook zegt. Tegen jou wordt de wet een perfect wapen. Wie de wet beheerst, beheerst ook jou.

Jouw waarde voor het gezag wordt afgemeten aan de mate waarin jij gehoorzaamt aan hun wetten. Hoe beter iemand gehoorzaamd, hoe beter het gezag die persoon kan controleren en gebruiken voor haar eigen doelen.

Bovenstaande tekst is een fragment uit het boek: Het einde van al het kwaad.
Bestel het papieren boek of download de gratis beschikbaar gestelde PDF versie om meer te lezen.

Einde van al het kwaad

Hopelijk laten mensen nu ze bekend zijn met Het Patroon van Tirannie zich niet zo gemakkelijk meer bang maken door het gezag die continue de bevolking die ze zelf onderdrukt probeert af te leiden met allerlei externe vijanden en problemen.

En hopelijk leren mensen hun eigen waarde inzien na het lezen van dit gehele boek zodat goede mensen zich niet meer massaal voor de kar laten spannen om kwade doeleinden te bewerkstelligen. Op die manier kan de wereld grote stappen voorwaarts maken.

There is only the understanding of the thing that needs to be taught to every child on the planet, and that is the knowledge that every single individual on this planet is already powerful as he or she needs to be to create any reality desired, without having to hurt yourself, or anyone else, to get it. That’s how powerful you are.
~Bashar – Quest for Truth

what_can_we_do_to_lessen_the_grip_of_fear_from_terrorism-156063

Op de hoogt blijven van nieuwe berichten? Like ons op facebook en/of volg ons op Twitter!
Een nieuw gezichtspunt leren kennen, iets geleerd en/of gelachen? Overweeg een donatie/vrijwillig abonnement.

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Angstporno moe
-) Wat drijft de psychopaat
-) De illusie van macht en de macht van illusie
-) Twee soorten mensen, goede en slechte
-) Het einde van al het kwaad – Het tijdperk van de oorlogen op aarde is voorbij
-) Het meest gevaarlijke geloof veroorzaakte 262 miljoen doden in de vorige eeuw
-) Leer je angst transformeren naar liefde, openheid en nieuwsgierigheid
11825023_859301684157174_1864597269765350946_n

00001

Op het internet hebben de lezers de macht. Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je macht! 

Dit stuk mag dan ook vrij door iedereen overgenomen worden op websites, blogs, of om door te sturen aan familie, vrienden, kennisen, collega`s, etc. Graag zelfs hoe meer mensen dit weten hoe beter. Zet a.u.b. wel de bron erbij zodat mensen zich er verder in kunnen verdiepen als ze willen.Spreading-the-Word

 

53 gedachten over “Het Patroon van Tirannie; wees bang, wees bang, wees bang

 1. Douwe Bericht auteur

  Op zaplog verscheen dit artikel ook vandaag, hier een mooie samenvatting uit een van de reacties.

  Het standaard verhaal, eeuwenoud!

  Samengevat: maak mensen bang, onthoud ze informatie en maak ze wijs dat jij het allemaal snapt en weet; en als dat gelukt is bied je aan hen te beschermen. Maar dan moeten ze wel aan jou gehoorzamen.

  Zo werkte de katholieke kerk eeuwenlang, zo werkt de Islam, het communisme, de global warming hype en alle overheden.

  De enige doelstelling is om mensen te hersenspoelen naar jouw wensen zodat ze aan jou gehoorzamen. En vervolgens kun je doen wat je wil en roep je dat dit democratisch is besloten.

  Dag vrijheid en welkom “zef gekozen” tirannie. Maar wel gekozen op basis van leugens.

  1. King

   Klopt allemaal, maar wrm Islam? de Islam heeft totaal geen winst of er iemand moslim is of niet dat ben je voor jezelf. De islam vraagt je geen belasting te betalen aan de overheid , vraagt je niet te gehoorzamen aan de kapitalistische wet, zegt je niet om bang te zijn voor de staat en maakt de mens niet kapot door allerlei verleidingen in je hoofd te prenten.

   sterker nog de Islam is tegen alles wat de mens kapot maakt en de overheid promoot zoals:
   – Rente’s (hypotheken)
   – Roken
   – Drugs
   – Drank
   – Gokken
   – Onwettige seks
   – Belastingen
   – etc

   De Islam waarschuwt je voor het hiernamaals wanneer je deze regels niet naleeft omdat Allah om zijn kinderen geeft. Want als je goed kijkt zie je dat alles wat de Islam verbied jou ook ongelukkig zal maken of erger. Voorbeeld hiervan is dat jij ook niet zou willen dat jou kinderen zich aan dit soort zaken wagen toch?

   De wet staat hier lijnrecht tegen over want die willen de mens uitbuiten en kapot maken (omdat er teveel mensen op aarde zijn). En daarom is de Islam de nr. 1 vijand van de grootmachten op aarde, hun hele systeem zou in elkaar storten wanneer er alleen maar moslims op aarde zijn. Want als de Islam geen bedreiging zou zijn voor het kapitalistische systeem wrm word er dan zoveel moeite gedaan om dit kapot te maken en het slecht in beeld te brengen??

   1. Douwe Bericht auteur

    Het idee is dat ieder mens de ander gewoon vrij laat. Niemand heeft het recht geweld te initiëren tegen anderen en iedereen heeft het recht zichzelf te verdedigen als dat toch gebeurt.

    Het voorschrijven van een set regels vanuit 1 persoon of instantie en die ongevraagd en dwingend opleggen aan een andere partij onder dreiging van geweld bij het niet naleven ervan resulteert altijd in onderdrukking/tirannie en slavernij.

    Of dat nu overheden, religieuze leiders of militaire dictatoren zijn maakt totaal niet uit.

    Het idee is dat mensen zelf de verantwoordelijkheid nemen over hun leven en hun medemensen vertrouwen met diezelfde verantwoordelijkheid. Vertrouw jezelf en vertrouw je medemens wat meer, en wantrouw mensen die zogenaamd onder het mom van je willen beschermen zeggen dat je aan hun dient te gehoorzamen.

    Lees eventueel het hele boek, Het einde van al het kwaad eens door. Het legt deze mechanismen in detail uit en maakt duidelijk waarom de eigen vrije wil van mensen en de vrijheid om fouten te kunnen maken noodzakelijk zijn voor ieder mens.

   2. moerstaal

    Je noemt enkele pluspunten van de Islam.
    Iets waar wij zeker van kunnen leren.
    Je zou ook kunnen stellen dat het christendom emancipatie heeft doorgemaakt.
    Ook het christendom heeft geweldadige elementen in haar geschriften en haar leiders pasten geweldadige repressie toe.
    Iets soortgelijks zie je bij de Islam.
    Deze bevindt zich waar het christendom zich 7 eeuwen terug bevond.
    Geen van beiden is intrinsiek goed of slecht.
    Wel kan je bepaalde passages relativeren wat de Islam in grote lijnen dus duidelijk nog niet doet.
    Btw; Ook het christendom kent intolerantie zoals bijv. oproepen om dieven de handen af te hakken en de armen drank te voeren om ze dom te houden, etcetera. Ik weet het want heb delen van de bijbel gelezen.
    De koran en de thora (jodendom) zijn alleen wel veel intoleranter getuige de huidige ontwikkelingen.

   3. Mira

    Sorry hoor, maar de Islam zelf voert misschien geen druk uit, maar de mensen die het geloof beleven wel. Bovendien vind ik dat jezelf geen gelovige mag noemen, als je gedreven door haat, andere mensen het geloof op wil dringen zoals de IS dat doet. Oorlog voeren in naam van het geloof en ongelovige gewoon maar af maken, dat is geen liefde dat is pure haat.

    1. Douwe Bericht auteur

     Elke persoon, die de vrije wil en vrijheid van anderen onderdrukt en vernietigd uit naam van wie of wat dan ook is in mijn ogen onwenselijk. Maar vergeet niet dat er een heleboel religies zijn. Natuurlijk kennen we de abrahamische religies, maar vergeet de religies van geld en overheid ook niet. Overheden hebben in de vorige eeuw 262 miljoen mensen over de kling gejaagd, daar kunnen zelfs de abrahamische religies nog een puntje aan zuigen…

     Zodra iemand gelooft dat zijn of haar geluk zal toenemen door de vrije wil en vrijheid van een ander te onderdrukken en de vernietigen heb je te maken met een psychopaat. Zie eventueel ook dit artikel: Wat drijft de psychopaat?

     Die mensen dienen hun eigen stressvolle geloven te onderzoeken en te ontmantelen. Zie daarvoor dit artikel:
     Leer je stressvolle gedachten onderzoeken.

    2. U. Ugur

     Beste Mira, je maakt een denkfout door te menen dat IS staat voor Islam. IS is een groepje van God losgeslagen volstrekte idioten(zeer waarschijnlijk daartoe getrainde groep om mensen weer tegen elkaar op te zetten, toen Turkije hen wilde uitroeien op Syries grondgebied kwamen ze tegenover Amerikanen te staan, dat geeft te denken) die geen enkel respect voor mensen hebben. De Islam predikt respect voor alle schepselen Gods en geen geweld alleen als zelfverdediging nooit als agressor. Nog een punt van belang is dat de Koran is opgebouwd uit het oude testament (bijbel) de Tora (jodendom) en een deel dat specifiek is voor de Islam. Mohammed wordt niet voor niets de laatste profeet genoemd. Dit gegeven alleen al wijst uit dat de Islam het Christendom en het Jodendom en hun profeten respecteerd want ook voor Moslims is bijvoorbeeld Jezus een zeer belangrijke profeet. Ondanks alle spot dat gedreven is met de profeet Mohammed is dit vanuit de Islamtische wereld nooit beantwoord met haat of spot jegens Jezus. Dit gegeven wijst er ook op dat het nooit de intentie van God is geweest door de boodschappers (profeten) de zenden om met hun boodschappen de mensheid te verdelen. Maar zoals met elke boodschap heb je te maken met de ontvangers ervan. De ontvangers interpreteren en afhankelijk van hun machtspositie misbruiken of zetten de boodschappen om in hun welgevallige theorieen. Ik denk altijd keep it simpel” wat gij niet wil dat u geschiedde doe dat dan ook een ander niet” alleen al volgens dit simpele regeltje leven lukt ons al niet.

 2. jos van Veen

  de kwestie is hartstikke helder als mensen bereid zijn om opiets andere manier tegaan deken en waarnemen.

  De waarschuwing is nu mythisch en wordt gezien als rechtpraten van complotten ..complotten die elke hoop wegnemen en zoveel denkenergie gaan vragen dat het er liever bij gelaten wordt.
  Ettelijke mensen hebben al eerder opgemerkt dat het erg lastig is om gevestigde denkbeelden, de vanzelfsprekendheden , de “taken for granted” omstandigheden anders te gaan bezien.
  Nu zouden we zeggen : er ontstaat cognitieve dissonantie, en onzekerheid..
  Net alsof het om een andere religie gaat..het wil er NIET in..
  Alle verklaringsmodellen, waarnemingen en gewoontes komen op de helling en veroorzaakt de nodige interne chaos..
  Liever overschreeuwen,ontkennen, negeren en badineren dan je eigen hopeloosheden aan te pakken
  Complete shock to the system

 3. Hansz Pint.

  LS, wat denk je van dèze stelling; Een of DE Natuurwet is…. HET RECHT VAN DE STERKSTE ook wel EVOLUTIE genaamd, de sublimering der soorten, survival of the fittest.
  Of je nu plant dier mens of microbe bent, je bent altijd bezig te overleven wat de een makkelijker afgaat dan de ander,en zo kun je ook naar ons mensen kijken waar de sterkste, de slimste, de manipulerendste enz. hun unieke manieren gebruiken om zelf er beter van te worden.
  Een wingerd die een machtige boom `wurgt`, een leeuw die de jongen van een vrouwtje doodt omdat hij instinctief weet, dat hij alleen zijn zaad wil verspreiden, of de manager, makelaar, bankdirecteur of politicus (ik noem maar een paar dwarsstraten) allen hun vaardigheden en listen inzetten tijdens de strijd om zichzelf dus veilig te stellen, zich te verrijken of wat de inzet dan ook moge zijn.
  De US heeft zoals bekend zijn listen en lagen, zijn politici en legers ingezet om zichzelf te verzekeren van essentiele grondstoffen ten koste van mensen en landen die dus werden `gewurgd`door die sterke slimme, listige partij.
  M.I. gaat het zo in elke facet van deze samenleving / wereld en zullen de overheersten en onderdrukten zich altijd Calimero voelen… maar is het gewoon een Evolutionair proces wat zoals bekend tot in de Eeuwigheid voortduurt…. alleen ervaren wij kleine mensjes alles als onrecht maar zitten we gewoon in `het proces der dingen`, het gaat zoals het gaat en zo gaat het.

  De `groten der Aarde`… de machtigen, de rijken, denken anders, die vinden dat zij het recht hebben om hun eigen toekomst te verzekeren en als dat dan ten koste gaat van het klootjesvolk, tja, dan hadden ze maar door moeten leren op school…. of soortgelijke denkwijzen.

  Dan nog deze stelling; Een herder kan leven van een kudde, maar een kudde kan niet leven van èèn herder…. en dus is deze wereld in haar evolutionaire ontwikkeling precies zoals zij moet zijn.

  Denk ik…

  1. Douwe Bericht auteur

   In dat geval ontken je volledig het bestaan van de menselijke moraal en met diezelfde gedachtegang is slavernij, massamoord, en kinderverkrachting ook allemaal prima.

   Dat de wereld nu perfect is zoals zij is, kan ik alleen maar met je eens zijn, maar dat betekend niet dat de wereld nu is zoals de meeste mensen het preferen. En als we willen dat de toekomst anders wordt dan zullen we moeten beginnen met anders te denken en daaruit volgend anders te handelen. We hebben op een gegeven moment ook openbare slavernij afgeschaft en in die zin geloof ik dat we nog wel een aantal stapjes te zetten hebben als mensheid.

   Ik denk dat mensen gezamenlijk meer kunnen bereiken door samen te werken en hun krachten te bundelen over de grote vraagstukken als energie en grondstoffen dan elkaar er om te bevechten. Waarom elkaar de harses inslaan om olie als je ook samen kunt werken om hernieuwbare energiebronnen te ontwikkelen waarmee we de hele wereld een overvloed aan hernieuwbare energie kunnen geven.

   Ik denk dat je jezelf en je medemens onderschat en tekort doet als je denkt dat wij alleen in staat zijn te krijgen wat we willen ten koste van anderen.

   Ik vind dit een betere gedachte om bij te beginnen.

   There is only the understanding of the thing that needs to be taught to every child on the planet, and that is the knowledge that every single individual on this planet is already powerful as he or she needs to be to create any reality desired, without having to hurt yourself, or anyone else, to get it. That’s how powerful you are.
   ~Bashar – Quest for Truth

 4. AntiSoof

  Hansz Pint,
  ‘Een of DE Natuurwet is…. HET RECHT VAN DE STERKSTE ook wel EVOLUTIE genaamd, de sublimering der soorten, survival of the fittest.’
  De vertaling van de woorden van Darwin lijkt mij vaak fout.
  Survival of the fittest betekent overleving van de best aangepaste. Dát is wat Darwin ermee bedoelde, dacht ik. Het gaat er in de natuur om om in een goed passende manier om te gaan met het leven. Wij mensen leven bijvoorbeeld in symbiose met bacteriën. Als we goed met elkaar samenleven dan zijn wij én de bacteriën gezond. Als we ziek zijn, dan is er een evenwicht verstoord.
  Sommige bacteriën hebben het zo goed naar hun zin, dat ze nu tot de mens behoren, bijvoorbeeld mitochondriën, zegt de biologie.
  Zo is het ook met mensen onderling. Wanneer wij als mensheid sámenwerken en elkaar het licht in de ogen gunnen dan is het paradijs er op aarde te bereiken want dan zullen we allen in vrede met elkaar kunnen samenleven. Dat is echter wat anders dan de sommige machthebbers willen. De verdeel en heers politiek schept immers macht.
  Wat de mens -volgens mij- het beste kan doen is zijn (eigen) ego onderzoeken. Het ego is vaak belast met zelfzuchtigheid en angst. Daarom denk ik dat het goed is dat elke mens zich verlicht van zijn zelfzucht en angst, en daar ook hulp bij zoekt. Maar ja, dat is makkerlijker gezegd dan gedaan. In ieder geval kan de mens onderzoeken of al zijn overtuigingen op waarheid of of leugens berusten.
  We kunnen wel denken dat de evolutie nu eenmaal zo werkt, want dat beweren sommige ‘wetenschappers’, de vraag is echter of dat echt zo is. En wij mensen beschikken over hersens met zelfbewustzijn door de taal, denk ik. En dat zelfbewustzijn kunnen we dusdanig ontwikkelen zodat het aardig leven wordt.

  Zo denk ik er ook wel een beetje over.

  1. Don Quijotte

   Zoals altijd wijze woorden van je Soof. Echter denk ik dat hulp zoeken geen enkele zin heeft als het lichtje niet vanzelluf is aangegaan. Daar zijn sites zoals deze en reageerders zoals jij de oplossing voor! Nogmaals veel respect voor jou.

 5. Driepinter

  Los van moraal is dat precies hoe het is. Wat vindt jij dan van de moraal? Is dat iets dat de mens in de weg staat en mensen helemaal los zouden moeten laten?

 6. AntiSoof

  Driepinter,
  Als je mij bedoelt,
  Ik vind moraal een hoog goed. De beste moraal is m.i. de ander net zo behandelen als je zelf ook behandeld wil worden. Ieder mens is in principe gelijkwaardig.

 7. Jos

  “We hebben op een gegeven moment ook openbare slavernij afgeschaft”

  Oh, sinds wanneer dan?
  Heb ik iets gemist?

  1. Douwe Bericht auteur

   Volgens de wikipedia in 1800 ergens. http://en.m.wikipedia.org/wiki/Slavery

   We noemen het tegenwoordig anders, debt slavery schijnt tegenwoordig helemaal hip te zijn. Een banken kartel mag geld als schuld uit het niets scheppen en daar vervolgens ook nog eens rente over vragen. In de praktijk zie je zo dat landen een soort slaven plantages zijn waar het banken kartel via deze methode de winsten over grote massa’s mensen weet af te romen.

   Larken Rose maakte er een prachtig filmpje over met de titel: The Jones Plantation. https://m.youtube.com/watch?v=vb8Rj5xkDPk

   Dan wordt vrij duidelijk dat het afschaffen van de openbare slavernij inderdaad alleen iets in woorden is geweest en niet zozeer in daden. Feitelijk leeft 90% van de wereld via ons huidige geldsysteem in schuld slavernij.

 8. cornelisdegoede

  Het Patroon van Tirannie: het is zo kristalhelder. wat een fantastisch artikel. het licht is nog niet gedoofd

 9. moerstaal

  Ik heb alleen de kop gelezen…………….
  Jullie hebben GEEN idee wat voor een gevaarlijke lui er onder die Islamitische Arabieren zitten.
  Als doorgewinterde Brazilië inwoner kan ik gerust stellen dat jullie naief zijn.
  Stelletje slappelingen 😉
  Een Arabier is net als een Latino een keiharde man die niet bang is voor de dood.
  Men kent eerwraak en maakt een ander met gemak af.
  Meng dit met die achterlijke religie Islam en je hebt een vreselijk gevaarlijk recept voor een moordmachine.
  Ik ben al diverse keren serieus met de dood bedreigd door dit soort gasten.
  Een keer omdat ik een Somalische vriendin had en haar neven mij niet accepteerden en dreigden ons beiden te doden.
  En eenmaal toen ik een Islamitische klant in Osdorp ofzo beledigde.
  Hij was grof en ik ging daar tegenin.
  Zijn maat zei mij evenlater dat hij mij af wilde maken maar zijn carriere bij de rechtbank niet wilde riskeren maar hij gaf mij twee weken en iemand zou mij omleggen.
  Ook in Brazilië ben ik diverse malen serieus met de dood bedreigd.
  Geloof mij, ik ben een lieve zachtaardige vent van binnen maar het leven is hard.
  Nederlanders zijn gewoon niks gewend en denken dat de hele wereld is zoals zij.
  Ik spuug op dit soort complottheorieën.
  Jullie hebben geen idee van de terroristische broeinesten in de voorsteden van Parijs.
  Ik wel, been there, done that!

  Jongeluy

  1. Douwe Bericht auteur

   Ik ben niet een fan van welke georganiseerde religie dan ook, daarom vind ik dit artikel ook zo goed, het breekt elke vorm van een heersende klasse tot de grond af, of dat nu een false flaggende overheid is of een religie die onderdanen oproept geweld te plegen.

   Op het moment dat mensen bekend zijn met echte moraliteit en niet langer bereid zijn de vrijheid van andere mensen te beperken zal de wereld er een heel stuk anders uitzien.

   Ik sluit overigens helemaal niet uit dat het een echte aanslag is geweest maar het lijkt me heel verstandig in ieder geval niet de mainstream media te geloven en eerst maar eens even wat standpunten van verschillende partijen te bekijken.

   1. moerstaal

    Gewoon sneu dat men tegenwoordig bij elke narigheid ‘false flag’ gaat roepen.
    Helaas lopen er hele rare mensen rond.
    Wees blij dat je ze niet kent…

    1. Douwe Bericht auteur

     Misschien nuttig ter aanvulling.

     Operation Northwoods zijn plannen die inmiddels zijn vrijgegeven in de freedom of information act en laten zien dat in 1962 er plannen klaarlagen van de geheime diensten van de VS om aanslagen te plegen op hun eigen bevolking, dit in de schoenen van Cuba te schuiven om zo militaire interventie daar goed te kunnen praten en het regiem in Cuba omver te kunnen werpen. Hier werd op het laatste moment een stokje voor gestoken door president Kennedy. Meer info daarover op: http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Northwoods

     Daarnaast heb je ook Operation Gladio wat laat zien dat o.a. de NAVO en de CIA na de tweede wereldoorlog aanslagen hebben gepleegd op Europese burgerdoelen, dit in de schoenen schoven van extreem links / communisten om zo Europa en Rusland tegen elkaar uit te spelen. Hierbij zijn in verschillende Europese landen meerdere doden gevallen waaronder politici. Zie de documentatie daarover op: http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Gladio

     False Flags worden kortom al tijden gebruikt door geheime diensten van westerse landen en doelen zijn regelmatig eigen bevolkingen en de bevolkingen van zogenaamde ‘bevriende naties’.

     Tot slot is er een 5 delige documentaire gemaakt met een boel mensen die gewerkt hebben bij geheime diensten maar omdat ze nu spijt hebben van de rotzooi die ze hebben uitgevreten doen ze nu een boekje open om een einde te laten komen aan deze zaken die het daglicht niet verdragen. De derde aflevering gaat specifiek in op False Flags, onder meer bovengenoemde twee maar ook op een False Flag van Israel in Egypte tegen Engelse doelen daar om zo het Westen tegen de Arabische wereld op te zetten.

     Alle delen zijn gratis te bekijken op: http://metanoia-films.org/counter-intelligence/#watch En Deel 3 met de naam A Stragegy of Tension gaat specifiek in op False flags.

     1. moerstaal

      Het is zaak om de scheidslijn te zien tussen false flag en terrorisme.
      Vroeger had je vooral eerste, tegenwoordig vooral tweede.
      Vooral de yankees zijn nog steeds goed in leugens verkopen zoals WMD in Irak, Osama in Afghanistan, gevaar Servië, Gadaffi en Assad, alleen maar om de eigen agenda te dienen. Neveneffect is dat de deksel van de put gaat en nog veel gevaarlijker Islamitische terrortisten vrij spel krijgen.
      Gebrek aan diplomatie zullen wij maar zeggen.
      Maar de boomerang komt keihard terug.
      Het wordt tijd dat er wel capabele mensen in de regering komen met gedegen kennis van de geschiedenis.

  2. abdel

   beste moerstaal,

   Het is verschrikkelijk wat er gebeurt wereldwijd. Ik neem afstand van alle geweld.
   ik begrijp dat het verwarrend is allemaal.

   als de moslims echt zo gevaarlijk waren (je zegt moordmachines…) dan had de wereld er anders uit gezien met meer dan 1.2 miljard moslims wereldwijd.

   Degene die een mens vermoord is alsof hij de hele mensheid heeft vermoord en degene die een mens redt is alsof hij alle mensen heeft geredt. Dat is de ware islam.

   Alles wordt bekend gemaakt als de mensen voor de Schepper/ Heer komen te staan in het hiernamaals.
   Alle onrecht wordt vereffend. Geweld, moord, slaan, schelden, dus letterlijk alle onrecht die men elkaar aandoet.
   Echte moslims weten dit en mogen niemand onrecht aan doen (geen enkel mens dus gelovig of niet).
   Iedereen wordt ter verantwoording geroepen voor zijn/haar daden. Daar kan men niet liegen, bedriegen, ontkennen, verdraaien, afschuiven op iets of iemand enz.
   En de Schepper is goed op de hoogte van alle zichtbare en onzichtbare zaken.
   Dan zullen de mensen zien wie de echte tirannen en misdadigers zijn.

   salam (vrede)

   broeder in de mensheid

   1. moerstaal

    Dank je voor jouw reactie.
    Ik ben niet anti-iets ofzo.
    Ik heb niet zoveel met religie.
    Tevens beschreef ik mijn ervaringen, ik ben helaas niet de enige.
    Alle goeds.

 10. Rini

  Valse vlag!!!!!!!!
  Ik heb eens een xtje wat gehoord en die was goed blijve hangen 🙂
  De gene die zijn vrijheid ruilt voor bescherming,die verdiend het alle bij niet!
  That’s it 🙂 🙂 🙂

 11. jos van veen

  de kwestie is macht en het aangeleerde beginsel dat wij het “GEZAG” moeten volgen, Het GEZAG dat weet wat goed voor ons is en dat wetten en regelingen uitvaardigt om hun wensen en bedoelingen met de volgelingen duidelijk maken en tevens hun GEZAG bevestigen en vergroten.

  Leiders en volgelingen…het makat niet uit wie die leiders zijn..het maakt uit met wie ze zich associeren(zie de EU)en v op hun beurt weer gaan volgen met de manier waarop ze de impact vertalen naar de bevolking..(de democratie gaat er aan,..hun ideeen zijn belangrijker dan de wensen van het volk en het volk draait op voor de kosten van de GEZAGSactiviteiten ook al hebben ze daar zelf niets aan..simpel zat..)

  Het doet er absoluut niet toe wat de aard van het gezag is(kerk, overheid,Bilderberg etc etc) wat opvalt is dat ze volgelingen hebben..zonder volgelingen geen gezagsmacht.Niet de machtshebbers maar de volgelingen zijn de uitvinders en ondersteuners..ze dien de gezagsmacht.
  Als wij geen eurofiel neoliberalen zouden stemmen dan hadden en we ander soort gezag met andere wetten en regelingen..de volgelingen creeren hun eigen ellende door hun eigen keuzes.

  De Gzagshandhavers worden geconditioneerd het GEZAG te handhaven,mensen die graag de afgeleide macht willen hebben, overwaardige denkbeelden en zelfoverschatting..(zij ZIJN het gezag-idee desnoods met de nodige machtswanen)Het meeste gaat over de vorm en niet over de inhoud…iemand die 55 km per uur rijdt op een leeg wegdek krijgt geen bekeuring omdat hij gevaarlijk is, anderen in gevaar brengt maar omdat hij maar 50 kilometer mag rijden,dus: bestraft! Heerlijk bestraffen!Iedereen is verdachte..
  Machtsexercitie.

  Er zijn mensen die van mening zijn dat een wereld zonder gezag en gezagshandhaving een zooitje wordt.
  Dan gaat iedereen zich misdragen ( zij dus ook? Nee..anderen, ik niet waarom zou ik”..?
  Het zijn altijd de “anderen”die rare dingen gaan doen..

  Rangen en Standen…ongelijkheid is erg in. Je moet niet denken dat…
  Gezagsdragers menen toch stellig dat ze alles over jou te vertelen hebben..zelfs ls ze te stom zijn om rond telopen.

  Macht en geld gaan samen..maar dat leidt niet altijd tot het gewenste fokprodukt..dus heb je veel mensen met macht maar erg low brain.
  Maar ook zij bepalen via macht wat anderen mogen en moeten.

  Vrijheid en vrijheid va menngsuiting..

  Het hele concept vrijheid wordt doorgaans pervers gepresenteerd.
  Vrijheid is enorm verplichtend, het namelijk niet alleen om jouw persoonlijke vrijheid maar ook om die van alle anderen..die hebben dezelfde vrijheid als jij.
  De kreet van : ïk ben vrij om te zeggen wat ik wil”houdt dus k in dat een ander dat ook mag doen..anders claim je vrijheid ten koste van anderen

  Een kenmerk van neoliberalisering is dat de gewenste doelen van deze ideologie alle middelen heiligt, ook al gaat dit ten koste van anderen/veel anderen..
  Die nadelen worden geien als collateral damage/randschade..want waar je hakt vallen nu eenmaal spaanders.
  het wordt alleen wel erg bizar als van al dat hakken er meer spaanders overblijven dan het gewenste resultaat.
  Het beoogde krukje levert 5 scheepsladingen spaanders op.. en zo bijzinder was het nou ook weer niet..het zit niet eens lekker..
  Neoliberalisme is onze vervangende religie geworden..de nieuwe kerk..een kerk die gehoorzaamd moet worden en dingen creeert al de EU en TTIP..
  Deze kerk kent ook al zijn verboden en geboden…de beer kent 9 liedjes maar ze gaan allemaal over honing…bij de neoliberalen: geld,winst,economie./markt en macht,dwang, geweld, controle,antidemocratie, repressie en “HET” aanzien, de decadentie, de spilzucht, het imago, de sier en stinkende “glorie”, het ego en machtswanen.

  En de koning..het zou wat.. maar dat is natuurlijk het toppunt van aanzien, (45 miljoen) sier en imago..dus moet bij alles ontzien worden en verheven boven het gepeupel..(de lik en slijmzucht van de eurofiel neoliberalen.) Wimpie overleeft het wel hoor..die is binnen en speelt het spel mee.
  (echter: zonder gepeuple geen koning van 45 miljoen)

  En dat kiest NL als gezag.. Wie is er nu gek hier?

 12. Pingback: Heldere analyse over Europese vluchtelingencrisis door Russische topschrijver | Silvia's Boinnk!!!

 13. Pingback: Contant geld en vrijheid | Time2Wakeup!

 14. Witte Wolf

  Zij die vrijheid wanen te hebben zijn dwazen!!!
  zelfs als je weet dat je een eeuwig levend wezen van oneindige oceaan van bewustzijn bent,
  ben je nog niet vrij want je maakt deel uit van en bent niet de gehele oceaan.dus je zult altijd grenzen tegenkomen, en dat is maar goed ook anders zouden we alleen maar verder verdwalen in deze gekke illusie .Eerst moeder aarde helen dan pas verder kijken en ons bezighouden met aliens en dat soort info

 15. bernadette

  @ Witte Wolf

  Is Planeet Moeder Aarde gekaapt in het oneindige Universum ?
  Als onschuldig Babietje geboren worden ..
  ( heeft al meteen consequenties )
  (verplichtte vaccinaties )
  op deze commerciële – fascistische – tirannie Planeet .
  Who …is Fooling who .. ?

  Ontmoet je stroman.
  https://www.youtube.com/watch?v=crw7M0rN10s

 16. bernadette

  // Dan is de werking v/d Shrooms na drogen & “gif”-verdamping nu ‘t-hoogst.//

  Deze Piloten zaaien in cirkels , wat wordt er geoogst ?

  KRASSE CHEMTRAILS BLAU GELB WEISS über Augsburg

  Waarom wordt ons het ZONLICHT ontnomen ?
  Allemaal gebrek aan Vitamine D (deficiëntie )
  Bomen en Planten – ons organisch voedsel heeft ZONLICHT nodig.

  Patroon van Tirannie …
  KRASSE CHEMTRAILS BLAU GELB WEISS über Augs👁burg
  https://www.youtube.com/watch?v=CZkUfPKxyvM

 17. bernadette

  DER HOLOCAUST AM DEUTSCHEN VOLK! DIE VERBOTENE WAHRHEIT ÜBER DEN 2 WELTKRIEG! HELLSTORM! 16+

  https://www.youtube.com/watch?v=A6BdsMF2qAY

  Geheimer als die Bilderberger – Le Cercle ;

  https://www.youtube.com/watch?v=MnMbSHWk1cg&feature=youtu.be

  https://www.staatenlos.info/

  Na Frankrijk staking
  Duitsland deze komende week in staking tot 7 April , of langer
  Waarom ?

  Generalstreik 3 April. bis 7. April 2018

  Uitleg geheel afkijken voor het begrip , in leidraad voor België en ook Nederland

  https://www.youtube.com/watch?v=xJnfupRaAds

 18. peter

  yep.. is maar een geconditioneerde staat van zijn..aangeleerd..maar is het ook afgeleerd. Al die ismes die het leven proberen te beinvloeden in je nadeel gebruik ik enkel nog ter vermaak…

  Heb je je vermaakt?

 19. peter

  Hij danst mooi..in mijn kamer dans ik mee zonder slippers
  Je maakt vaak mooie diverse kleuren reactie die mij onbewust bevrolijken.

  dank

 20. peter

  kreeg ’t ff Siberisch warm…een hele dierentuin uit haar ruim. Wel lekker dat het bestaat!

  Lord kali..zegt me niks, ik dien geen heren.

 21. peter

  heb ff de tijd genomen, je gegeven linkjes zijn mij qua inhoud niet onbekend…interessant…ze geven me niks. Zoals veel van de huidige dingen die dwingen…ze geven me niks.

  maar ik heb wel enkele nieuwe inval hoeken die iets bevestigen wat ik van binnen al voelde

  non-duaal als basis blijft staan en tijd is vloeibaar. thanks Budhy!

 22. Pingback: Werk aan de wereld - leefmetenergie.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *