Wat is er beter dan een boel geld, roem en macht?

Waarom streven sommige mensen een boel geld, roem en/of macht na?

Omdat ze geloven dat ze gelukkiger zullen zijn als ze dat eenmaal hebben. Ze volgen simpelweg hun menselijke motivatie systeem. Ze geloven dat veel geld, grootschalige bekendheid, en de macht om andere mensen te laten doen wat zij willen hun gelukkiger zal maken.

En heel raar is het ook niet per se dat mensen geloof hechten aan deze gedachten, het is gemakkelijk deze gedachten op te pikken in onze hedendaagse cultuur.

Schaarste

12376522_553909974761804_8027038931505523905_nDeze drie zaken waarvan een boel mensen geloven dat ze zich beter zullen voelen als ze het weten te verwerven zijn alle drie per definitie schaars en dus relatief moeilijk te verkrijgen en onmogelijk door iedereen tegelijkertijd te realiseren.

Vanwege de intrinsieke schaarste van een boel geld, roem en macht kan altijd maar een kleine groep van de totale populatie deze zaken in overvloed verwerven.

Geld
In ons huidige geldsysteem wordt geld als schuld uit het niets geschapen door private banken. Die banken vragen daar vervolgens ook nog eens rente over. Deze rente is echter niet in het systeem aanwezig. Hierdoor is er altijd meer schuld (geschapen geld als schuld plus verschuldigde rente daarover) dan geld (geschapen geld als schuld) aanwezig in het systeem en is geld binnen ons huidige systeem wat we hanteren per definitie altijd schaars.
(Uitgebreide uitleg voor de liefhebbers

Roem
Roem oftewel grootschalige bekendheid is ook intrinsiek schaars omdat mensen nu eenmaal niet 17 miljoen bekende Nederlanders kunnen onthouden. Het is dus relatief moeilijk om 1 van de wellicht 50 tot 500 bekende Nederlanders te worden. Laat staan hoe moeilijk het is om roem te verwerven op wereldwijde schaal, waar je moet concurreren met 7 miljard mensen.

Macht
Macht in de definitie van in staat zijn anderen te laten doen wat jij wilt is ook per definitie schaars. Dit omdat je een ander zijn of haar vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken dusdanig dient te manipuleren dat deze mensen doen wat jij wilt inplaats van dat ze hun eigen vrije wil en eigen vrijheid om keuzes te maken gaan gebruiken. De ‘macht’ van de ene persoon bestaat daarbij per definitie uit de ‘onmacht’ van de ander. Hoe meer macht 1 persoon verwerft hoe meer onmacht door andere mensen zal worden ervaren.

Het is juist deze intrinsieke schaarste van een boel geld, roem en mach, die bijdraagt aan het voortbestaan van het geloof in de gedachte dat ze mensen gelukkig zullen maken. En deze geloven in die zin tot een soort mythe’s maakt.

Overvloed

Stel voor de vergelijking dat mensen drie andere geloven oppikken. Ze pikken bijvoorbeeld de geloven op dat schoon water, chocolade en wandelingen in de natuur geluk zullen brengen. Al deze zaken zijn niet intrinsiek schaars. Iedereen in Nederland kan in principe overvloedig toegang krijgen tot schoon water, chocolade en wandelingen in de natuur.

Iemand hecht geloof aan de gedachte dat schoon water geluk brengt. Die persoon krijgt er na zich daar op te richten in overvloed toegang toe en merkt op dat het inderdaad bijzonder handig is om toegang te hebben tot schoon water in bepaalde situaties en op bepaalde momenten. De toegang tot schoon water verbetert hun leven op vele fronten. En tegelijkertijd zien ze ook direct dat als je eenmaal toegang hebt tot schoon water, het boven een bepaald niveau je niet nog gelukkiger maakt. Kortom mensen doen er ervaring mee op en kunnen dan voor zichzelf bepalen in hoeverre schoon water hun van dienst is en waar het begint en ophoudt een factor voor hun voortbestaan en geluk te zijn.

Hetzelfde geldt wellicht voor chocolade en wandelingen in de natuur. En een aantal mensen zal er wellicht ook achter komen dat chocolade en wandelingen in de natuur voor sommige mensen prima werkt om ze gelukkig te maken maar dat dat niet voor hun het geval is.

Juist omdat deze zaken door hun potentiële overvloedige aanwezigheid door personen zelf kunnen worden uitgetest kunnen mensen voor zichzelf leren dat er voor- en nadelen aan zitten en zo hun eigen balans vinden en hun eigen conclusies trekken. Doordat mensen zelf ervaring ermee op kunnen doen wordt het geloof wat gehecht wordt aan de gedachte vervangen door op eigen ervaring gebaseerd weten.

Voor geld, roem en macht is dat moeilijker vanwege de eerder genoemde intrinsieke schaarste. Juist omdat niet iedereen er zelf uitgebreid ervaring mee kan opdoen wordt het geloof in de gedachte in stand gehouden omdat een boel mensen het geloof erin niet kunnen vernietigen door het om te zetten via persoonlijke ervaring naar weten.

Wat is er beter dan geld, roem en macht?

happiness_is_the_pathAls het onmogelijk is voor ons allemaal om tegelijkertijd veel geld, roem en macht te vergaren hoe kunnen we er dan voor onszelf achter komen of het ons wel of niet gelukkig maakt? Het antwoord is dat we dat simpelweg niet kunnen.

En dat hoeft gelukkig ook helemaal niet.

Waarom zou je een intrinsiek schaars middel nastreven inplaats van het doel op zichzelf? Het doel is niet geld, roem of macht. Die drie zaken zijn slechts, als we geloof hechten aan de gedachte, een middel tot het doel. En het doel is simpelweg geluk. We geloven immers dat we gelukkiger zullen zijn als we ze hebben.

Het is daarom veel verstandiger om je direct op het doel te richten, het geluk zelf. En kijk vervolgens via wat voor andere, niet schaarse wegen, geluk allemaal beschikbaar is voor je.

Innerlijke vrede

Hoe gaat het met je buiten wat je denkt en gelooft?

Hoe gaat het met je buiten wat je denkt en gelooft?

Voor mij persoonlijk is een enorme bron van het ervaren van geluk het in staat zijn om stressvolle gedachten, geloven en geloofssystemen te onderzoeken, om te keren en te ontmantelen als ze opkomen.

In mijn ervaring is geluk je natuurlijke staat van zijn, ook wel innerlijke vrede genoemd. En dat kan alleen maar worden verstoord door geloof te hechten aan gedachten. Stressvolle gedachten draaien de boel volledig om en houden ons compleet voor de gek, ze laten mensen geloven dat het ervaren van geluk afhankelijk is van een externe factor. Terwijl innerlijke vrede juist altijd van binnenuit komt en je natuurlijke staat van zijn is.

In staat zijn om de stressvolle gedachten op te ruimen die tussen jou en het ervaren van innerlijke vrede staan is dan ook een essentiële bekwaamheid voor mensen die gelukkig willen zijn. Het is verre te verkiezen boven een boel geld, roem en macht en beschikbaar voor eenieder die de moeite neemt zich hierin te bekwamen. 0bbcc45da0b84a411944c127970a7a78

Het leven van je eigen leven
In aanvulling op het ervaren van innerlijke vrede kun je vervolgens je eigen leven zo eerlijk en naar je eigen persoonlijke voorkeur gaan vormgeven.

Het leven wordt vanuit die staat van zijn een soort groot lopend buffet waar je allemaal gerechten kunt proeven. Je kunt allemaal verschillende ervaringen opdoen. Probeer uit waar je vanuit jezelf nieuwsgierig naar bent, interesse in hebt.

Abraham Hicks noemt dit ook wel de driehoek van vrijheid, plezier en groei. Gebruik je vrijheid om te onderzoeken waar je plezier in hebt en door dat te doen groei je automatisch.

Innerlijke vrede en het ervaren van persoonlijk plezier door je eigen leven vorm te geven op de manier die bij jou past is beschikbaar voor iedereen in een enorme overvloed. Daarbij zijn het veel consistentere manieren om geluk te ervaren dan je geluk afhankelijk te maken van het verwerven van hopen geld, roem en/of macht.

Ik wens eenieder die wil dan ook veel succes toe bij het vinden/ervaren van innerlijk vrede en het vormgeven van hun leven naar eigen smaak.

Vragen, aanvullingen en kanttekeningen zijn van harte welkom in de reacties.

Op de hoogte blijven van nieuwe berichten? Like ons op Facebook en/of volg ons op Twitter!
Een nieuw gezichtspunt leren kennen, iets geleerd en/of gelachen? Overweeg een donatie/vrijwillig abonnement.

Aanverwante artikelen en informatie: 
-) Het menselijke motivatie systeem
-) De illusie van macht en de macht van illusie
-) 7 redenen om je op angst en gebrek gebaseerde gedachten te ontmantelen
-) Leer je angst transformeren naar liefde, openheid en nieuwsgierigheid
-) Er is maar 1 persoon nodig voor innerlijke vrede, en die persoon ben jezelf
-) Kies de beste voelende gedachte waar je toegang tot hebt in dit moment 
-) 10 veelgebruikte manieren hoe mensen zichzelf goed / beter laten voelen
-) Volg je passie, met integriteit en zonder verwachtingen
-) De volledige formule om je nieuwsgierigheid, interesse, passie te volgen

Overvloed: In staat zijn te doen wat je wilt/moet doen wanneer je dat wilt/moet doen.

Overvloed: In staat zijn te doen wat je wilt/moet doen wanneer je dat wilt/moet doen.

63 gedachten over “Wat is er beter dan een boel geld, roem en macht?

 1. Pieter

  Er bestaat een binnenwereld en een buitenwereld. De binnenwereld geef je zelf vorm, de buitenwereld wordt vormgegeven door alle mensen bij elkaar. Beide werelden bestaan tegelijkertijd. Ze zijn verschillend, maar staan niet los van elkaar.

  De buitenwereld is van invloed op de binnenwereld. We beleven onszelf in relatie tot die buitenwereld.

  Wat we beleven wordt daar voor een groot deel door bepaald.

  Hoe we het beleven is onze eigen invulling. Het zijn onze gedachten en overtuigingen die de kwaliteit van die beleving bepalen.

  Maar ook andersom: de inrichting van de buitenwereld is het resultaat van de optelsom van de gedachten en overtuigingen van alle mensen. Op basis daarvan hebben ze die wereld ingericht.

  Wanneer jouw gedachten en overtuigingen afwijken van de gangbare gedachten en overtuigingen, dan zal die buitenwereld je niet bevallen. Wanneer je dan ook nog de overtuiging aanhangt dat de kwaliteit van de buitenwereld bepalend is voor de kwaliteit van je eigen leven (je geluk), dan zul je niet gelukkig zijn.

  Er zijn dan twee dingen die je daaraan kunt doen: je kunt je meer richten op je binnenwereld, en daar het beste van maken (zoals Douwe voorstelt), of je kunt proberen de buitenwereld te veranderen zodat die meer naar je voorkeur wordt (zoals Werner voorstelt). Voor het eerste hoef je alleen een verandering aan te brengen in het denken van één persoon (jijzelf), voor het laatste moet je het denken van een massa mensen veranderen.

  Het goede nieuws is: het kan allebei. Tot je binnenwereld heb je de volledige toegang en dus de volledige eigen verantwoordelijkheid. Op de buitenwereld heb je beperkte invloed en gedeelde verantwoordelijkheid.

  De inrichting van de buitenwereld wordt momenteel gedomineerd door concurrentie en strijd. Dit betekent dat het de gangbare overtuiging is dat de omstandigheden (de buitenwereld) hoofdzakelijk bepalend zijn voor de kwaliteit van leven, en dat die omstandigheden dus naar de eigen voorkeur moeten worden omgebogen om gelukkig te kunnen zijn. En dat het geoorloofd of nodig is om anderen daarbij te benadelen.

  Alleen een verandering in deze collectieve overtuiging kan dat veranderen. Als individu kun je daar op twee manieren aan bijdragen: zelf begrijpen dat je voor een belangrijk deel je eigen geluk kunt bepalen, en dat het dus niet nodig is om iets van anderen af te nemen, en anderen hierop wijzen zodat zij dit wellicht ook gaan begrijpen.

  Het eerste kun je zelf en onmiddellijk doen en daar de resultaten van beleven. Het tweede komt wellicht wel, en wellicht niet. Wanneer het je overtuiging is dat EERST de buitenwereld moet veranderen voordat je gelukkig kunt zijn (dat dit een voorwaarde is), dan zul je nooit gelukkig zijn. Zelfs niet als je het voor elkaar krijgt al het geld en alle macht op de wereld te bezitten.

  Het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen kwaliteit van leven bevrijdt je voor een groot deel van je afhankelijkheid van de buitenwereld. En dus van je verlangen die buitenwereld (desnoods ten koste van anderen) naar je voorkeur te vormen. Hoe meer mensen dat doen, hoe minder concurrentie en strijd, en hoe aangenamer ook die buitenwereld zal zijn.

  Of om met Gandhi te spreken: “BE the change you want to see”.

  1. Douwe Bericht auteur

   Dank voor de heldere uitleg Pieter.

   Ik merk dat veel mensen inclusief ikzelf (gelukkig telkens minder 😉 ) vaak de boel omkeren. Dat ze het ervaren van geluk afhankelijk maken van een factor in de externe wereld. En zo hun idee van geluk verstoppen achter een conditie. Dus ik zal pas gelukkig zijn, als ik meer geld heb, als mijn partner zus en zo zou doen, als ik een nieuwe keuken heb, als ik meer respect van persoon a t/m z zou krijgen.

   Je kunt door dat te doen letterlijk je idee van geluk verstoppen achter 1001 gedachten dat de buitenwereld eerst moet veranderen en je dan pas geluk kunt ervaren. En juist geloven van geld, roem en macht etc. zijn door hun schaarste extra gevaarlijk omdat mensen hun geluk hier een heel leven achter kunnen verstoppen omdat ze het wellicht nooit zullen verwerven door de intrinsieke schaarste ervan.

   Wat ik met het artikel duidelijk wil maken is dat geluk zo niet werkt, nooit heeft gewerkt en nooit zal werken. En dat mensen als ze al hun gedachten over de buitenwereld die moet veranderen onderzoeken en omkeren en loslaten ze zullen zien dat het ervaren van geluk hun basis staat van zijn is. Het externe is dus nooit nodig om geluk te ervaren. Sterker nog echt langdurig en stabiel geluk ervaren kan alleen maar van binnenuit komen. En in die zin is geluk ervaren dus ook helemaal niet schaars maar in potentie in een totale overvloed aanwezig en beschikbaar voor iedereen die wil.

   Eenmaal daar aangekomen kun je vervolgens je eigen leven zo goed mogelijk gaan inrichten volgens je eigen richting, met integriteit en zonder verwachtingen. En misschien dat je dan alsnog een boel geld zult hebben of grote roem zult verwerven als dat relevant en interessant is voor je, maar het is totaal geen factor meer voor het ervaren van geluk want dat heb je altijd al. Je zult nooit meer je geluk conditioneel maken aan de buitenwereld.

   Een extra voordeel van dit alles is dat als je vanuit de verbinding met geluk leeft waarschijnlijk nooit de vrije wil en vrijheid van een ander zult gaan beperken omdat dat niet logisch en niet rationeel is vanuit die positie.

   Je ziet dan dat wat Bashar hieronder zegt vokomen waar is.

   There is only the understanding of the thing that needs to be taught to every child on the planet, and that is the knowledge that every single individual on this planet is already powerful as he or she needs to be to create any reality desired, without having to hurt yourself, or anyone else, to get it. That’s how powerful you are.
   ~Bashar – Quest for Truth

   1. Pieter

    Precies. Het hele gevecht dat de wereld momenteel domineert, is het gevolg van de gangbare overtuiging dat de kwaliteit van leven (gelukkig zijn) afhangt van de juiste omstandigheden, en de daaruit volgende bereidheid elkaar te bestrijden. Daarmee wordt niet alleen het individuele geluk ondermijnd, maar worden ook die omstandigheden grimmig, onaangenaam en doorspekt met leugens en geweld.

    Het is de overtuiging (de misvatting) zelf ontoereikend te zijn om een goed en vervullend leven te kunnen leiden, die mensen bereid maakt om de omstandigheden (desnoods door misleiding of geweld) naar hun eigen voorkeur te forceren. Dit resulteert in de huidige disharmonie en strijd in de wereld. Een wereld die door velen daarom als onaangenaam beleefd wordt, en daarom nog meer de aandacht wegneemt van het eigen vermogen gelukkig te zijn.

    1. Douwe Bericht auteur

     Idd zolang mensen geloven dat om geluk te ervaren ze intrinsiek schaarse externe zaken nodig hebben kan er niets anders dan ellende ontstaan omdat mensen hun wereld scheppen vanuit hun gedachten en die wereld vrij letterlijk een reflectie is van de staat van zijn van mensen zelf.

     De snelste en beste weg daaruit is dat mensen begrijpen dat geluk ervaren voor een enorm deel compleet onafhankelijk kan worden ervaren van de externe wereld omdat ze invloed hebben op hoe ze dat beleven door hun eigen gedachten erover in lijn te brengen.

     Als ze dan beseffen dat dat gelukkig maakt, kunnen ze ophouden met strijden over schaarse zaken omdat ze nu al in overvloed toegang hebben tot geluk en zien dat het voor eenieder in een enorme overvloed aanwezig is.

     Zodra mensen dat inzien, begrijpen, ervaring mee opdoen en meer en meer zelf gaan leven als voorbeeld naar anderen dan kan de externe buitenwereld relatief snel ook volledig transformeren.

     Dus inderdaad eerst jezelf aansluiten op overvloedig geluk en vanuit die staat van overvloed kun je ook nog eens veel beter de buitenwereld in gaan richten. Het is een win – win om zo maar te zeggen zoals ik het zie op die manier.

     1. Pieter

      De gedachte “de buitenwereld is bepalend voor mijn kwaliteit van leven” is een geloof, gebaseerd op de overtuiging zelf ontoereikend te zijn om het eigen geluk te creëren. Het is een geloofde gedachte. Het lastige is, dat ook misvattingen zichzelf bevestigen in het “Zie je wel! effect” van de 5 stappen van creatie.

      Geloofde gedachte/misvatting: de buitenwereld bepaalt mijn geluk
      Emotie: angst voor omstandigheden – verlangen naar betere omstandigheden
      Handelen: vechten – concurreren – materialisme
      Realiteit: een wereld vol strijd en vijandschap

      Zie je wel!: de buitenwereld bepaalt/verpest mijn geluk!

      Het gaat hier dus om een collectief aangehangen, zelfbevestigend geloof. Ieder geloof sluit andere mogelijkheden uit. Als mensen eenmaal iets geloven, dan kijken ze niet meer verder.

      Zodra er een tweede mogelijkheid in beeld is, wordt geloof uitgesloten. De handigste manier om een geloof te elimineren, is daarom het vinden van een alternatieve gedachte. Oftewel je de vraag stellen: “Zou een andere mogelijkheid ook waar (of méér waar) kunnen zijn?”

      In dit geval de vraag: “Is het mogelijk dat ik mijn kwaliteit van leven zelf kan beïnvloeden?”

      Zodra die vraag gesteld wordt, zal er gezocht worden naar een antwoord. Dit kan gevonden worden bij vele filosofieën. Zoals bijvoorbeeld bij Hicks, Katie etc., waarover op deze site alleen al, veel te vinden is. Maar bijvoorbeeld het boeddhisme geeft hier ook inzichten over.

      Een goed motief om die vraag te stellen, is het waarnemen van de bestaande situatie in de wereld, en het besef dat deze niet in orde is. Het besef dat het anders moet. Dit kan leiden tot het motief om na te denken over een andere manier van denken en doen. Over andere mogelijkheden.

      En net zoals de oude gedachte, zal de nieuwe zich ook bevestigen in de realiteit, volgens hetzelfde 5 stappen mechanisme. Dat is precies wat jij ervaart, Douwe. Sinds je jezelf die gedachte eigen gemaakt hebt, heb je ervaren dat je jezelf inderdaad gelukkiger kunt laten zijn.

     2. Douwe Bericht auteur

      In die zin is openstaan voor het idee dat mensen zelf in staat zijn hun geluk te creëren en dat vervolgens voor zichzelf uit te gaan proberen genoeg?

      Dat klinkt op zich als iets wat te doen moet zijn 😀

      Voor de mensen met interesse hier een artikel met 10 veelgebruikte zaken die mensen doen om zichzelf goed te laten voelen. En een oproep aan mensen om vooral ook daar hun eigen methodes die voor hun werken te delen. Als we elkaar kunnen inspireren en zo van elkaar kunnen leren wat we zelf kunnen doen om zelf ons geluk te genereren dan lijkt me dat een win-win voor alle betrokken partijen.

     3. Pieter

      In principe is het voldoende om in te zien dat we met iedere overtuiging (correct of incorrect) via het 5 stappen mechanisme, een realiteit creëren die aansluit bij die overtuiging. Een ongewenste realiteit duidt op een incorrecte (onware) overtuiging.

      Begrip van de werking van dit mechanisme geeft ons de mogelijkheid om zelf de regie te nemen over het resultaat: de realiteit.

  2. Werner

   Inderdaad Pieter, innerlijk geen probleem, breng sociale alternatieven naar buiten en je komt Schopenhauer tegen. Elke waarheid doorloopt drie fasen:

   (1) ze wordt belachelijk gemaakt
   (2) ze wordt krachtdadig tegengewerkt
   (3) ze wordt als vanzelfsprekend aangenomen

   Ondanks alle bewijslast en prachtig studiewerk van velen vertoeven we nog steeds in fase (1) en (2), het verstand gebruiken is en blijft een optie maar dat kan je – uit zelfbehoud – beter maar niet zeggen. 🙂

 2. frank

  Uit ondervinding kan ik zeggen dat een tekort aan geld er juist voor zorgt dat de andere “onvolmaaktheden” zwaarder worden.en zo wordt je dus gewezen op je gehechtheid aan de centen.

  Het is heel gemakkelijk om vanuit je “welstand ” en vanuit je gemakkelijke zetel te dromen over een betere wereld, theorieën te ontwerpen, mooie ideeën te spuien. Maar hoe maak je het vanop uw stoel met drie poten concreet?

  1. Douwe Bericht auteur

   Net zoals een gebrek aan schoon water tot ongeluk kan lijden zal geld dat zeker ook kunnen doen. Dat is voor de duidelijkheid ook niet wat ik claim in dit artikel.

   Maar even ingaande op je vraag.

   Als je een tekort aan geld ervaart zijn er een boel websites met tips over hoe je geld kunt besparen, meer geld kunt gaan verdienen en hoe je de middelen en diensten waar je met geld toegang tot wilt krijgen ook via andere paden beschikbaar tot je kunt maken.

   Zelf vind ik SoChicken een leuke website die veel zinvolle en praktische tips geeft over dit specifieke onderwerp.
   https://sochicken.nl/?s=geld+besparen

   Geldloos leven, rijk leven zonder geld – is ook een website vol praktische informatie
   http://geldloos.nl/

   En ook deze website staat boordevol praktische tips.
   http://www.zobespaarjegeld.nl/

   En dit zijn slechts 3 sites van de overvloed aan informatie die hierover beschikbaar is op het internet op dit moment.

   Ook op YouTube zijn verschillende verhalen over mensen die totaal proberen zonder geld te leven en hun ervaringen delen. Wellicht ook interessant om die gezichtspunten en ervaringen eens tot je te nemen.
   https://www.youtube.com/results?search_query=living+without+money

   Daarnaast kan je in aanvulling daarop ook je stressvolle gedachten over geld onderzoeken. Op die manier ervaar je minder stress erover waardoor je je beter voelt en je zo in staat bent gemakkelijker aanpassingen te maken op dit gebied in praktische zin.

   Hier een aantal video’s waarin het geloof dat mensen meer geld nodig hebben, of dat ze niet genoeg geld hebben wordt onderzocht.

   Je hebt meer geld nodig, is het waar? – Byron Katie
   (Engelse video met Nederlandse ondertitels)

   https://www.youtube.com/watch?v=s78jm5PIUDI

   ‘I don’t have enough money’ part 1 – Byron Katie
   https://www.youtube.com/watch?v=3E7a9XLEQBc

   ‘I don’t have enough money’ part 2 – Byron Katie
   https://www.youtube.com/watch?v=VfwDMnot5WY

   Persoonlijk zou ik beide doen, dus haal alle stress van het onderwerp af door al je stressvolle gedachten erover te onderzoeken, om te keren en te kijken of daar nog lessen in zitten om te leren voor jezelf en daarnaast zo praktisch mogelijk naar bruikbare informatie zoeken en gaan toepassen om je situatie te verbeteren zo goed als je kunt.

   1. frank

    Is mij bekend.

    Het is er mij gewoon om te doen om aan te tonen dat er meer gehechtheid is dan toegegeven.
    En met een “tekort” word je daar attent op gemaakt. Tegelijkertijd is dit ook maar relatief.
    Onthechting nastreven? werkt zo niet !
    soit het is hier wel een interessante leerschool.

    1. Douwe Bericht auteur

     //Het is er mij gewoon om te doen om aan te tonen dat er meer gehechtheid is dan toegegeven.//

     Je kunt alleen voor jezelf bepalen in mijn ervaring hoeveel gehechtheid er binnen jou is aan geld of het gebrek eraan. En alleen jij bent in staat je gedachten rond deze materie te onderzoeken. Omdat alleen jouw visie relevant is voor jezelf qua het ervaren van deze materie.

     In de buitenwereld zijn er voorbeelden te vinden van mensen die gelukkig leven zonder geld, gelukkig leven met geld, ongelukkig leven zonder geld en ongelukkig leven met geld. En vast nog vele vormen daar tussenin.

     In mijn ervaring zijn het altijd de stressvolle gedachten van een persoon zelf over iets die tussen de persoon en het ervaren van innerlijke vrede instaan, nooit het object van de gedachte. Geld en de stressvolle gedachten die iemand daarover heeft is in die zin niet anders dan welk ander onderwerp dan ook. Maar goed of dat voor jou persoonlijk waar is kom je alleen maar achter door je gedachten, geloven en geloofssystemen die je hebt over geld te onderzoeken, om te keren en eventueel te ontmantelen.

    2. Werner

     Duidelijk over nagedacht Frank, de situatie is veel ernstiger dan menig een vermoed. Monetair gezien kunnen we zonder probleem iedereen een lotto op z’n rekening storten, zie vervolgens naar de reacties en we weten dat het probleem in het denken zit. Het is letterlijk als een tragische grap, met miljoenen slachtoffers in het kielzog.

     1. frank

      ja maar…

      het blijft door de band bij denken.
      regelmatig loop ik zo wat sites af. steeds kom ik kritiek tegen op onze huidige systemen. Soms eens hoe het beter zou kunnen. En daar blijft het bij.
      Als mens is het ook onze taak om te handelen. En alzo een betere wereld te realiseren. Maar ik mis dit soms
      Cru gezegd denk ik niet dat je vanachter je pc een betere wereld maakt, misschien wel een beeld creëert. Op zich zelf ook een verdienste.
      Ik ben liever een “doe” mens.
      kleine initiatieven bestaan her en der terwijl de denkers in het “groot” hoofd-zakelijk ( passend woord) op het net zitten.
      Wanneer komen die samen?
      En tegelijkertijd doe ik hier nu ook aan mee. ironisch toch !

     2. Werner

      Inderdaad Frank, er is denken en doen. We hebben ooit eens het lef gehad om politiek aan te schrijven met de vraag tot co-creatieve samenwerking rondom het idee van een monetaire reset en de neveneffecten tot wat zoiets zou kunnen leiden. Het resultaat is dat onze angst nog groter geworden is, het is amper geloofwaardig hoe men al het prachtige studiewerk van velen weet te negeren. Terechte vraag dus, waar zitten al die denkers die ook iets willen doen? We zijn een en al oor. 🙂

     3. Douwe Bericht auteur

      Je kunt er zelf een worden Werner, staat je niets in de weg om je passie te gaan volgen toch. Als je passie een nieuw geldsysteem implementeren is ga daar dan mee aan de gang, breng de bal aan het rollen, en kijk waar het eindigt.

     4. Werner

      Die bal is al meer dan tachtig jaar aan het rollen Douwe, wie houdt het tegen? Die tirannie van de meerderheid misschien? In theorie en in de boekjes staat het allemaal mooi natuurlijk, als het straks dan toch WOIII wordt dan zullen we deze fijne dialogen nog herinneren, of doen alsof we van niets wisten. En zo vergaat het de mensheid anno 2015, strijdend tegen problemen waarvoor de oplossingen op de tafel liggen, letterlijk.

     5. Douwe Bericht auteur

      Ik kan er mijn vinger niet precies op leggen Werner maar ik krijg continue het gevoel dat je het zegt te begrijpen maar vervolgens ga je een reactie of twee verder weer vrolijk het slachtoffer uithangen en wachten op de wereld om te veranderen.

      Zolang je niet een aantal zaken voor jezelf uit gaat proberen zul je nooit een stap verder komen.
      Words don’t teach, only life experience teaches.

      Probeer het eens uit om je stressvolle gedachten via the work te onderzoeken, probeer het eens uit om daadwerkelijk je nieuwsgierigheid, je interesse en je passie te gaan volgen. Dus er fysiek naar te handelen. En bepaal dan voor jezelf met je eigen ervaringen of wat hier besproken wordt ook daadwerkelijk een effect heeft als je het in de praktijk gaat toepassen.

     6. Werner

      Beste Douwe, het krampachtig vasthouden aan het niet hebben van stressvolle gedachten is als het menselijke lijden in z’n geheel trachten te ontkennen. Het is natuurlijk geen prettige gedachte om al dat lijden in je op te nemen, het zou je lichaam en ziel verslinden en verteren waardoor ervan vluchten uit zelfbehoud logisch wordt. En dat is – ondanks alle mooie en waardevolle aanbevelingen – een zeer subtiel proces dat meer lijkt op escapisme dan inzicht in deze materie, tal van stressvolle gedachten en manifestaties blijven immers knagen tot ze daadwerkelijk worden opgelost. Je stelt dat we onze passie moeten volgen, jammer genoeg zitten we niet aan de knopjes om daar effectief werk van te maken. Wat rest is verwijzen naar de haast onwaarschijnlijke dramatiek van de situatie waarin de mensheid zich bevindt. Ik weet ook wel Douwe, het nuchter beschouwen van de realiteit is amper draaglijk voor het mensenhart, alle goede bedoelingen van velen ten spijt. Miljoenen slachtoffers zijn er wel degelijk, elk dag zijn we er – willens nillens – getuige van.

     7. Douwe Bericht auteur

      Werner, je eigen gedachten, geloven en geloofssystemen onderzoeken en omkeren is iets wat iedereen kan doen als ze willen. Het is simpelweg bereid zijn je visie op zaken te veranderen en dat is in mijn ervaring geen escapisme maar het omgekeerde. Hou op dogmatisch de gedachten, geloven en geloofssystemen te volgen als ze helemaal niet goed voelen en durf ze inplaats daarvan te onderzoeken op hoe relevant ze eigenlijk zijn voor je. Hierdoor wordt je veel helderder door te zien wat is, inplaats van vast te houden aan een – ik weet hoe de wereld zou moeten zijn. Wordt wat minder arrogant en wat bescheidener. Denk niet dat jij beter weet dan de realiteit hoe de wereld eruit zou moeten zien.

      Als je gelooft dat jij niet achter de knoppen zit om je eigen passie te volgen, wie zit er in je gedachten dan wel achter die knoppen?
      Welke externe partij is in je gedachtenwereld beter in staat dan jezelf om te weten waar je nieuwsgierigheid, je interesse, en je passie liggen?..

      In mijn ervaring zitten mensen juist altijd zelf volledig achter de knoppen omdat niemand anders toegang heeft tot je innerlijke sturingssysteem dan jezelf. Niemand anders weet beter dan jezelf waar je nieuwsgierig naar bent, waar je interesse in hebt en waar je passie ligt. Zeker in de huidige dagen van het internet kan je per direct met je eigen passie aan de gang door informatie erover op te zoeken, te kijken of er andere mensen zijn met dezelfde interesses en passies zodat je daar contact mee kunt maken als dat interessant is althans.

      Wie beter dan jezelf is in staat je eigen vrije wil te volgen en je vrijheid om eigen keuzes te maken te gebruiken?

      Je stressvolle gedachten onderzoeken en omkeren en je eigen vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken gebruiken is het omgekeerde van escapisme, het is verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven en hoe meer je dat doet hoe meer je zult zien dat je je vrijheid ook terug herkend.

      Juist rondlopen met gedachten, geloven en geloofssystemen die helemaal niet bij jou passen maar die je ooit ergens eens hebt opgepikt zonder ze ooit zelf te onderzoeken is een vorm van escapisme. Je eigen vrije wil en vrijheid om keuzes te maken gebruiken om daar geen gebruik van te maken is een vorm van escapisme.

      Probeer deze zaken op zijn minst voor jezelf uit zodat je het niet vanuit je gedachten en geloven verwerpt maar vanuit persoonlijke uitgebreide eigen ervaring.

     8. Werner

      Kunnen het simpeler houden Douwe, laat ons gewoon de wereld beschouwen en zien naar waar het dubbeltje valt. Zowel het goede als het negatieve scenario staat beschreven in de vakliteratuur, door mensen die je nu niet bepaald Janneke en Mieke kan noemen. Zeg nu zelf Douwe, wat is er arroganter dan het nobele studiewerk van velen te negeren en de bevolking te blijven belasten met economische nonsens dat zelfs een kind van zes begrijpt waarom dat zo is? En uiteraard wekt dat de emotie en irritatie, dat is nu eenmaal hoe deze processen werken zoals je daar mooi naar verwijst telkens. We leven nu eenmaal in een wereld waarin een aantal denken dat mensen het verlengstukstuk zijn van zichzelf om zich ten persoonlijke titel te verrijken, dat waar je telkens naar verwijst. Zijn we dan werkelijk zo diep gezakt of moeten we het leven simpelweg zien als een absurd sociaal drama en het daarbij laten? Wie zal het zeggen?

     9. Douwe Bericht auteur

      Werner, jij bent momenteel zelf een prachtig voorbeeld van een persoon die niet bereid is zijn eigen gedachten te onderzoeken en te heroverwegen. En tegelijkertijd neem je het anderen kwalijk dat ze niet hun gedachten willen veranderen over het onderwerp geld. Ironisch niet. 😉

      Gebruik wat er niet deugd volgens jezelf in de externe wereld, veroordeel het, zet die veroordelingen op papier en ga dat onderzoeken en omkeren en kijk wat voor lessen daar persoonlijk voor jou nog uit te leren zijn. Zolang jij gelooft dat anderen eerst moeten veranderen zet je jezelf volkomen vast.

     10. Werner

      Geen ironie Douwe, het is een sociaal drama om redenen die bijna te absurd zijn om er woorden aan vuil te maken. Heb je al eens goed gekeken naar de oplossingen die op de tafel liggen? Denk je dat deze het resultaat zijn van er niet over na te denken? Herinner je nog de dynamiek van het klimmende en dalende pad?

     11. Werner

      Overigens Douwe, je spreekt over veroordelen, wie is het nu die de wereld veroordeeld tot een bende psychopaten? 🙂

     12. Douwe Bericht auteur

      Wat in mijn ogen een echt sociaal drama is, is dat mensen niet bereid zijn hun eigen stressvolle gedachten te onderzoeken, om te keren en hun lessen eruit te leren zodat ze de input voor hun cyclus van creatie veranderen.

      Zouden ze dat wel doen en vervolgens alleen nog constructieve gedachten gebruiken voor hun cyclus van creatie en zou hun leven vanaf vandaag ervaren worden als beter ongeacht wat er in de buitenwereld wel of niet verandert. Inplaats van geluk afhankelijk te maken van hun spiegelbeeld zouden ze zelf gelukkiger worden en er kan niets anders gebeuren dan dat die veranderde interne staat van zijn gereflecteerd zal worden in hun fysieke omgeving.

      Maar goed, vrije wil gaat boven alles. Wellicht moeten mensen eerst nog wat meer lijden voordat de wens groot genoeg groeit om dat lijden te laten ophouden.

      Zolang je een externe zaak tussen het ervaren van je eigen geluk en het aan de gang gaan met je eigen passie zet ben jezelf de oorzaak van je eigen lijden en daarnaast ontken je al je eigen scheppende kracht door het foutief toe te schrijven aan een externe partij.

     13. Werner

      Wel Douwe, wat je schrijft staat allemaal in de boekjes, er zijn heel wat mensen die dat wel doen of reeds gedaan hebben. Net daarom dat we kunnen zeggen dat de oplossingen op de tafel liggen, het baat tot niets aangezien de destructieve trein gewoon verder buldert. Het onderstaande volgens Dabrowsky, stressvolle gedachten en conflicten worden continu gegeneerd door ons te blijven conformeren aan de toxische omgeving die we door culturele conditionering voor normaal nemen. We kunnen slechts verzoeken om het eens te onderzoeken, erger wordt het wanneer we belastingen betalen om erover na te denken, begrijp je? Bekijk niveau 1 vanuit een ander perspectief en het is wel degelijk een tragische absurditeit, de tirannie van de meerderheid doet er een schepje bovenop. Het is als een wonder dat het zo werkt, zij het bijzonder pijnlijk.

      Op Niveau 1 wordt het functioneren van individuen volledig gedetermineerd door een primitief, geïntegreerd, stereotypisch geheel van biologische impulsen en, voor zover aanwezig, socialisatie. Aanpassing aan de maatschappij is doorgaans hoog, waardoor mogelijke verwachtingen zoals het ‘hogerop komen’ op sociaal en carrièrevlak onkritisch als doel kunnen worden nagestreefd. Omdat op Niveau 1 de mentale structuren van een individu een hoge mate van integratie vertonen, zijn innerlijke conflicten – en daarmee ook zelfreflectie – vrijwel geheel afwezig.

      https://nl.wikipedia.org/wiki/Theorie_van_positieve_desintegratie

  2. Werner

   Leuke insteek, doet me denken aan een idee dat ik vroeger altijd opperde. Al diegenen die nog in een comfortzone zitten mogen al hun geld storten op een rekening voor de armen, snel zal blijken hoe die gehechtheid aan geld zich uit in de praktijk. Makkelijk praten inderdaad.

   1. peter

    Wanneer je denken veranderd gaat je grondhouding ook veranderen hieruit volgt dat het gaat door vloeien naar de keuzes die je maakt en dan langzaam de persoon gaat worden die je in je leven wil zijn..geld of welk uitgangs probleem is gegeven om te transformeren. Daarom een site als deze…maar ja dat zie ik zo…dus

    1. Douwe Bericht auteur

     Zo zie ik het ook Peter.

     Bashar zegt het heel mooi, What you put in is what you get back.

     Je fysieke realiteit is een soort multidimensionale spiegel van je eigen frequentie. Fysieke realiteit reflecteert dus wat jij bent. Wat jij erin stopt is wat je terug krijgt gereflecteerd door het fysieke universum.

     Wil je de fysieke realiteit veranderen oftewel het spiegelbeeld veranderen dan moet je niet gaan wachten op de spiegel om een verandering te laten zien. Doe je dat wel dan zet je jezelf vast en fysieke realiteit reflecteert continue de vaststaande staat van jezelf. Als je wacht op de wereld om te veranderen zal er dus nooit wat veranderen.

     Op het moment dat je je eigen denken, je eigen input verandert, dan kan de fysieke realiteit niets anders doen dan die verandering ook reflecteren. Als jij er wat anders in stopt dan moet er wat anders uitkomen.

     Bashar legt het heel duidelijk uit in deze video:
     Bashar Archives : Circumstances Don’t Matter Only State of Being Matters
     https://www.youtube.com/watch?v=yQU1nFucCPc

     Toch is dit blijkbaar voor een aantal mensen een moeilijk concept om te bevatten. En ik ken een boel mensen die braaf in de spiegel blijven kijken en wachten op de spiegel om te veranderen.

     1. frank

      Natuurlijk,

      hier idem dito. Angst houdt tegen.
      De angst voor het mooie niet-complexe wezen dat we zijn. Angst voor onze eigen creatiekracht. En ondertussen zoeken we allerlei dingen buiten onszelf waar we wel aan durven sleutelen. En toch is het sleutelen buiten onszelf tegelijkertijd een werken aan onszelf. Dus kunnen we het daarbij laten, toch?

      Geen leven zonder angst, pijn en verdriet. Maar vind de kracht dat je niet laat leiden.

  3. Jos

   ” Maar hoe maak je het van op uw stoel met drie poten concreet?”

   Dag Frank, ik denk door er een 4e poot aan te maken…..

   Keep it simple.

   Jos.

   1. frank

    Dag Jos,
    blijkbaar ben je de enige hier die voldoende geaard is en ook nog het evenwicht heeft tussen doen en “dromen” over doen.

    Je gaf de verstaan dat je een website hebt?
    Graag een link hiernaar of een mailadresje?

    Met simpele groeten,

    Frank

 3. jos van Veen

  dit zijn een paar essenties van het neoliberale gedachtegoed
  Een politieke ideologie die binnen de EU het karakter van ene religie heeft gekregen en heel bizarre sporen nalaat in de lidstaten.Maatregelen, weten,regelingen,overeenkomsten etc en binnen de politiek van alledag zoals gevoerd door VVD, PvdA,D66,CDA, GL, SGP en CHU

  Ik hoop niet dat ik 5 hoofdstukken over de gevolhgen hoef in te vullen.

  I eredeb kan ze opsommen:
  Rijken rijker/ongelijkheid, “markt”, veranderde moraal en mensbeeld(mens is middel, geen doel),minder en duurder,armen armer, ,EU-bewind, veel gedraaf weinig wol, exceptionele declaraties, luxeproblemen,etc etc en explosieve /exponentiele stijging van de staatsschuld onder de Rutte kabinetten..over manipulaties en bedrog zullen het maar niet hebben.Gestoorde zelfbeelden ook niet.
  Bij alle eerdergenoemde partijen: eindstation Brussel Centraal..

 4. Douwe Bericht auteur

  //Overigens Douwe, je spreekt over veroordelen, wie is het nu die de wereld veroordeeld tot een bende psychopaten? :)//

  Nee dat is niet wat ik zeg, ik heb het over stressvolle gedachten.

  In mijn definitie is een psychopaat iemand die de vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken van andere mensen onderdrukt en vernietigd. Die mensen bestaan in mijn fysieke omgeving. De realiteit laat zien dat die er zijn. Dat is dus geen vooroordeel. Psychopaten bestaan. Onder meer heel Politiek Den Haag en Brussel zitten er vol mee. Zie ook – If you were king van Larken Rose op de YouTube.

  Als ik geloof dat ze er niet zouden moeten zijn terwijl ze er wel zijn dan is dat een stressvolle gedachte en dan kan ik dat op papier zetten en onderzoeken.

  Dat stelt me namelijk beter in staat om simpelweg te observeren wat is, en zo beter te begrijpen wat psychopaten zijn, te begrijpen hoe ze werken en waarom ze doen wat ze doen. En ik kan me tegelijkertijd goed voelen over mijn eigen leven, zelf de vrije wil en vrijheid van andere mensen zo goed mogelijk respecteren en daarbij mijn aandacht richten op het volgen van mijn eigen interesse en passie om zo mijn eigen leven zo goed en plezierig mogelijk vorm te geven met respect voor anderen. Beter zelfs omdat ik psychopaten beter kan ontlopen. 😀

  1. Werner

   Kan me voorstellen dat je harstpijn bijna ondraaglijk is, het is vanuit vrijheid kijken naar een film waar mensen – als ware ze duivels – elkaar continu trachten te elimineren, onderdrukken, slachtofferen … en diens meer. Wie wil zoiets niet ontlopen?

   1. Douwe Bericht auteur

    Het punt wat ik blijkbaar niet naar je kan overbrengen is dat je juist door te accepteren wat is en je eigen stressvolle gedachten simpel en systematisch te onderzoeken je prima in staat bent alles waar te nemen wat de realiteit is.

    En omdat je je niet slecht en ongelukkig gaat voelen erover heb je meer energie en vrijheid om zaken aan de kaak te stellen en kun je je energie gaan richten als dat je voorkeur heeft om betere systemen ervoor op te zetten.

    Psychopaten doen continue verschrikkelijke dingen, en dat doen ze omdat ze geloof hechten aan hun stressvolle gedachten. De gedachten, geloven en geloofssystemen die mensen (onbewust) bij zich dragen vormen de software voor hun handelen. Zie nogmaals de 5 stappen Cyclus van Creatie van Pieter Stuurman. En grotendeels wordt die software nu door de psychopaten bij ‘goede’ mensen op de schijf gezet als mensen niet zelf de verantwoordelijkheid nemen over hun eigen gedachtenwereld en alles daarin onderzoeken wat niet goed voor hen voelt.

    Het zijn de mensen die in bepaalde religies, in dat een boel geld ze gelukkig zal maken en in overheden en andere externe autoriteiten geloven die bereid zijn de vrije wil en vrijheid van hum medemensen te onderdrukken en te vernietigen als die externe autoriteit dat van hun vraagt.

    In die zin ben je zelf dus een groot onderdeel van het probleem als je niet bereid bent je eigen gedachten, geloven en geloofssystemen eens grondig te onderzoeken, om te keren en te kijken wat daar voor je uit te leren is. Niet alleen neemt je bewustzijn daarvan enorm toe maar je zult je ook veel beter, opener, verbondener gaan voelen. En je zult zien dat de oplossing alleen kan liggen in het meer respecteren van de vrijheid en vrije wil van andere mensen.

    Zie ook dit artikel:
    -) 7 redenen om je op angst en gebrek gebaseerde geloofssystemen te onderzoeken

    1. Werner

     Je pogingen zijn gewaardeerd Douwe maar je hoeft me daar niet van te overtuigen, dat is al lang duidelijk net omwille daarvan. Je spreekt steeds over psychopaten, wat met hun vrije wil om anderen te onderdrukken en op te solferen met economische nonsens? Of is dat een getuigenis van een onvrije wil? Heb het eerder al eens gezegd, we behoeden ons voor de grote goedgevoelshow. 🙂

     1. Douwe Bericht auteur

      Waarom zeg je dan dat jij niet achter de knoppen van je eigen leven zit om je passie te volgen als je deze materie daadwerkelijk zou snappen en leven?
      Waarom zei je dan eerder dat angst een goede raadgever is? Waarom zeg je dan dat de politiek of een andere externe partij de boel voor ons zou moeten oplossen?

      Wat je zegt is niet consistent met zichzelf vanuit mijn gezichtspunt. Als je het echt zou snappen vanuit eigen weten dan zou je dat soort opmerkingen niet maken en ook niet iets proberen af te schilderen als een goedgevoelsshow.

      Als je weet dat het geldsysteem psychopatisch van aard is, dan zou je moeten weten dat als jij dat wilt verbeteren dat jouw verantwoordelijkheid is en niet die van iemand anders. Raar genoeg wijs jij vervolgens echter de politiek aan, een andere club psychopaten die het dan voor ons op zouden moeten lossen. Dat is totaal inconsistent.

      Alleen jij bent in staat je eigen gedachten, geloven en geloofssystemen te onderzoeken en alleen jij staat in contact met je eigen innerlijke sturingssysteem en alleen jij weet wat je oprechte nieuwsgierigheden, interesses en passies zijn. En er is niemand die in de weg staat om daar met integriteit en zonder verwachtingen op te gaan handelen.

     2. Werner

      Waarom niet gewoon eenvoudig houden Douwe? Praktisch vooorbeeld:

      Stressvolle gedachte

      (1) een volgend wereldconflict is anno 2015 latent aanwezig

      Onderzoek

      (1) keer terug naar de voorgeschiedenis van WOII => grote depressie
      (2) zie dat nobele herstelplannen werden aangeboden aan de toenmalige leiders
      (3) zie dat deze genegeerd werden met in het verlengde WOII

      Heden

      (1) nobele herstelplannen worden aangeboden aan heersende leiders
      (2) zie naar de besluitvorming die niet strookt met deze herstelplannen
      (3) vervolg?

      Omwille van de herstelplannen is de stressvolle gedachte weg, zij het enkel in gedachte en als potentie om effectief te realiseren. En hier staan we nu met alle mooie en waardevolle boeken en raadgevingen, de tijd zal uitwijzen wat het wordt.

     3. Douwe Bericht auteur

      Omdat je dan precies weer doet wat niet werkt, je eigen gemoedstoestand afhankelijk maken van je fysieke omgeving waardoor je continue via de cyclus van creatie hetzelfde patroon weer genereert omdat je niet snapt dat je de buitenwereld vanuit je binnenwereld schept.

      Daarbij is als er oorlog is, het bestaan van oorlog niet de stressvolle gedachte. De stressvolle gedachte is als je gelooft dat er geen oorlog zou moeten zijn, terwijl die oorlog er wel is. Je gedachte over wat er zou moeten zijn is in strijd met, in oorlog met wat is.

      Je veroorzaakt de oorlog die jij ervaart dus zelf omdat jij gelooft dat er geen oorlog zou moeten zijn terwijl die er wel is in de realiteit. Op het moment dat jij vrede maakt met het bestaan van oorlog verander je je eigen input en dan pas kan de buitenwereld je nieuwe staat van zijn gaan reflecteren.

      Zie eventueel ook het artikel: Er is maar 1 persoon nodig voor innerlijke vrede en dat ben jezelf.

      Bentinho zegt het nog veel radicaler. If you are not happy, you are not helping 😀

     4. Werner

      Oh Douwe, we hebben niet meer nodig dan een bierviltje om heel die monetaire kwestie op te lossen, hebben het meermaals gepresenteerd maar toch is er geen volksfeest losgebarsten. Kunnen we dan niet meer tot twee tellen of is er fundamenteel nog veel meer aan de hand? Ja, het klopt natuurlijk, denk anders en het probleem verdwijnt in het niets. Zoals gezegd, de mensheid in strijd tegen windmolens, blijkbaar niet bij machte om te begrijpen dat je getallen ook kan verplaatsen met een simpele muisklik. Hoe ver zijn we dan heen?

     5. Douwe Bericht auteur

      Het gaat hier over twee verschillende zaken.

      Hoe de materie is, en hoe jij je daarover voelt. Als je jezelf slecht voelt over hoe de materie is dan ben je minder goed in staat de boel aan te pakken. En hoe je je over iets voelt hangt volledig af van je eigen perspectief op wat is. En daar kan onderzoek van stressvolle gedachten enorm goed in helpen.
      Vanuit stressloosheid over waar we nu zijn, is het tevens gemakkelijker de oplossingen te verspreiden en zelf te gaan implementeren.

      Daarom zeg ik meermalen dat als het geldsysteem hervormen je oprechte innerlijke passie is, niemand je in de weg staat om daar verder actie op te ondernemen met integriteit en zonder verwachtingen. Daarnaast zijn er op dit moment al heel veel alternatieven waar je als individu prima al gebruik van kunt maken en je voordeel mee kunt doen en je daarbij die initiatieven ook verder helpt. Denk aan lokale geldsystemen, denk aan bitcoins, etc. etc.

      Als je ziet dat mensen vertellen over de oplossingen blijkbaar nog niet genoeg is, dan is het wellicht tijd om zelf nog meer actie te gaan nemen, nog meer verantwoordelijkheid te gaan nemen. Hier de meest recente formule van Bashar van het volgen van je passie.
      http://bashar.org/handouts/TheFormula.pdf

     6. Werner

      Dat systeem proberen te veranderen heeft geen zin aangezien politiek dat nooit zal toestaan of aan meehelpen, hiermee hechten we geloof aan jouw geloof. Voorts kunnen we wat gaan rommelen in de marge, angstvallig hopend dat er morgen geen bom in onze mooie tuin valt. Kortom, anno 2015 slagen we erin om dat wat verbluffend eenvoudig is om te vormen tot een haast onwaarschijnlijke complexiteit die door het denken in stand gehouden wordt. Het is als de doos van Pandora, in de doos zit een sleutel maar we hebben angst om de doos te openen. 🙂

     7. Douwe Bericht auteur

      Als jij zegt dat de politiek het niet gaat oplossen, en je ook zegt dat wat individuen zoals jezelf doen, alleen maar wat kunnen rommelen in de marge dan sluit je toch op voorhand al de mogelijkheid tot constructieve verandering uit?..

      Het is me totaal onduidelijk wat je precies probeert te communiceren als je dit soort tegenstrijdige statements maakt.

      Heb wat meer vertrouwen in je eigen kunnen en dat van je medemens en het gerommel in de marge zou ik zeggen. Als dat tenminste je oprechte interesse heeft en je oprechte passie is. Zo niet ga je dan op de zaken richten waar je energie van krijgt, waar je oprecht nieuwsgierig naar bent etc.

      Lijkt me constructiever en leuker dan jezelf zorgen maken over of er bommen in je tuin gaan vallen in ieder geval. 🙂

     8. Douwe Bericht auteur

      Ik wil best mijn eigen gezichtspunt op politiek uitleggen maar ik zie niet in hoe dat relevant is voor de statements die jij maakte. Of zeg je nu dat je gelooft dat gewone burgers zoals jezelf alleen maar wat kunnen rommelen in de marge en dat je afhankelijk bent van de politiek om dit voor je op te gaan lossen? In dat geval geef je je eigen verantwoordelijkheid namelijk weer weg aan een externe partij en volgens mij is dat precies wat de oorzaak van veel van onze hedendaagse problemen zijn die we momenteel ervaren.

      Dit is hoe ik de huidige politiek zie.
      Politiek is een heersende klasse en die kan alleen voortbestaan door het continue onderdrukken en vernietigen van de vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken van de mensen waar het over heerst. Dat gedrag is de definitie van psychopatologie in mijn opinie. Politiek kan dus nooit wat anders dan een vorm van psychopatologie zijn. Het geloof in een legitieme heersende klasse is het geloof dat sommige mensen het recht hebben meester te zijn en anderen slaven dienen te zijn. En dit staat volkomen los van de intenties van de individuen die het politieke apparaat vormen, het is puur een systeem mechanisme. Larken Rose laat dat prachtig zien in het filmpje If you were king. https://www.youtube.com/watch?v=z0HtWSlFCAQ

     9. Werner

      Kunnen het slechts blijven herhalen Douwe, als kant en klare oplossingen op de tafel liggen en politiek doet hier niets mee dan kunnen we in de marge daarvan een en ander zelf opstarten, dat is correct. Neem bijvoorbeeld dat bitcoinverhaal wat op zich nobel is, men heeft er al onmiddellijk een karikatuur van gemaakt waardoor de inherente boodschap al lang vervlogen is. Misschien is het leven zo ontworpen om tot het besef te komen dat het een drama is? Wat we vandaag zien is werkelijk tragisch absurd, verklaringen in overvloed in de betere boekhandel. 🙂

     10. Douwe Bericht auteur

      Ik krijg de hele tijd als ik reflecties met je uitwissel een beetje een fatalistisch gevoel bij wat je communiceert. En ik snap niet zo goed waar dat vandaan komt als je in staat bent je eigen stressvolle gedachten te ontmantelen en in staat bent je eigen oprechte nieuwsgierigheid, interesse en passies te volgen.

      Als je geen heil ziet in het geldhervormings vraagstuk op dit moment verder te brengen waarom dan niet de focus verleggen op wat wel echt je interesse en passie heeft en waar je wel concrete stappen en verdere handelingen in kunt doen?

      Het kan zijn dat ik er volledig naast zit en dat je 0 stress ervaart en dat je daarnaast met enthousiasme je energie steekt in de zaken waar je interesse en gepassioneerd over bent. En zo niet dan ben je daar uiteraard ook vrij in.

      Maar je reacties lijken qua toon wat anders te communiceren dan wat je zegt te begrijpen en dat is voor mij ligt verwarrend. Of misschien moet ik gewoon ophouden reflecties met je uit te wisselen aangezien we blijkbaar beide alleen maar dezelfde zetten aan het herhalen zijn en de zinvolle uitwisseling in die zin inmiddels wel voorbij is voor het moment.

     11. Werner

      Beste Douwe, het is wat Pieter ook al zei eerder, kijk naar de wereld buiten je en je ziet een sociaal drama dat – net omwille van de sociale alternatieven – amper geloofwaardig is dat het nog bestaat. De hedendaagse realiteit is dus fatalistisch, in functie van geld houden we ons bezig met de meest zinloze dingen en dat alsof gezond verstand geen menselijke eigenschap zou zijn. Deze roofbouw op mens, milieu en welzijn wordt niet opgelost door stressvolle gedachten weg te redeneren, rationalisering is namelijk een psychisch afweermechanisme. Maar ik ben in het geheel het niet oneens met je, het is wat baat kaars en bril enzoverder, letterlijk.

 5. frank

  en terwijl jullie aan het reflecteren zijn , ben ik gewoon gaan werken, en op die manier toch wat bijgedragen aan wat algemeen welzijn.
  Snap je nu mijn punt waar ik mee begonnen ben?
  Het is eigen aan de mens om eenvoudige zaken mooi in te pakken met heel veel woorden. Het intellect wil ook wat om handen hebben.
  En hier worden we dus geconfronteerd met de negatieve zijde van internet.
  Ook dit zal ooit moeten ingeperkt worden. En wat dan?
  Ik , het hier en het nu. iets groter met mijn reflecties met de mensen rondom mij. Verder hoeft echt (nog)niet en zal misschien nooit nodig zijn.
  Soit, het lukt mij ook niet altijd om het zo aan te voelen . Maar ik blijf proberen.en richt mijn aandacht op de opbouwende dingen.

  Succes allebei en dank.

 6. Douwe Bericht auteur

  Ik zie dat echt niet Werner.

  De wereld heeft meer potentie dan ooit tevoren. Mensen kunnen sneller nieuwe ideeën tot zich nemen dan ooit tevoren. Er zijn nog nooit zoveel mensen bezig geweest met het geldvraagstuk als nu, nog nooit hebben in Nederland maar ook globaal zoveel mensen de totale idiotie van het huidige bankensysteem doorzien en dit aantal groeit nog elke dag. En niet alleen groeit het besef ook de actiebereidheid van mensen groeit en groeit. Letterlijk overal komen lokale geldsystemen op en tegelijkertijd ook breed gedragen regionale, landelijke en internationale netwerken via het internet.

  Bitcoin is een globaal voorbeeld maar ook kickstarter laat zien dat er hele nieuwe peer to peer financieringsmodellen bij komen. Er worden daarnaast netwerken opgezet op landelijk niveau zoals http://www.spullendelen.nl die het hele geldsysteem volledig links laat liggen.

  Het rare is alleen dat ik je daar niet over hoor. Ik hoor je alleen maar over hoe dramatisch en slecht het allemaal is vanuit jouw gezichtspunt en dat de politiek niets doet en dat mensen die zelf initiatief nemen maar wat rommelen in de marge.

  Als jij het geldsysteem wilt hervormen kun je letterlijk op 1001 manieren daar praktisch actie op ondernemen en zo zelf zaken opzetten of in je ogen interessante initiatieven verder helpen. En dit geld niet alleen voor het geldvraagstuk maar voor letterlijk elk vraagstuk. informatie uitwisseling is nog nooit zo groot geweest als het nu is en hoe meer mensen er bij komen op het internet hoe meer dit allemaal nog accelereert.

  Afgelopen jaar alleen zijn er meerder voedselbossen in Nederland gerealiseerd wat prachtige voorbeelden zijn hoe mens en natuur in langdurige harmonie kunnen samenleven. Het momentum van de oplossingen die op dit moment voor allerlei vraagstukken spelen worden meer en meer mainstream. Volgens mij zitten we juist op een enorm fascinerend punt in de geschiedenis. Mensen die volwassen worden en zelf massaal met elkaar tot goede ideen komen en die met elkaar implementen vanuit vrije wil en eigen vrijheid.

  1. Werner

   Uiteraard heeft de wereld veel meer potentie, dat is het punt helemaal niet. Het komt alleen met een kleine MAAR, dat is alles. Volledig met je eens, een fascinerend punt in de menselijke geschiedenis. Er rest enkel de vraag naar welke kant het dubbeltje zal vallen, een stressvolle gedachte waarvan we niet weten of het nu goedschiks of kwaadschiks wordt. Ik blijf zeer benieuwd.

   1. Douwe Bericht auteur

    Ook daar ben ik het niet mee eens. Net alsof er maar 2 opties zouden zijn. De wereld kan letterlijk een oneindig mogelijk richtingen opgaan en dat is volledig afhankelijk van hoeveel mensen hun eigen stressvolle gedachten, geloven en geloofssystemen ontmantelen en daarnaast zo goed mogelijk hun eigen nieuwsgierigheid, interesse en passie gaan volgen met integriteit en zonder verwachtingen.

    En dat is iets wat ieder persoon zelf kan doen, nu zelf totaal onafhankelijk van wat andere mensen in de wereld wel of niet doen.

    1. Werner

     Ik weet het Douwe, je kan ook maar herhalen wat systeemwetenschappers daarover vertellen maar net omwille van de ‘worsteling’ niet altijd gezien of (h)erkend wordt.

     Systeemwetenschappers zoeken naar verklaringen, ze komen hiermee op het spoor van allerhande stromingen die zich op een veel dieper niveau afspelen maar zich toch aan de oppervlakte manifesteren. In het boek Het Chaospunt van Ervin Laszlo worden een aantal dynamieken beschreven die ons als zeer congruent voorkomen, verschillende stuwkrachten ‘worstelen’ met elkaar. Grosso modo:

     (1) Evolutie (‘devolutie’) naar een totale ineenstorting of ‘breakdown’.

     De waarden, wereldbeelden en ethiek van een kritische volksmassa in de samenleving bieden weerstand aan veranderingen of veranderen te langzaam, waarbij de gevestigde instituties te weerbarstig zijn voor een tijdig voltooide transformatie. Ongelijkheden en conflicten, samen met een verarmd milieu creëren onbeheersbare spanningen. De maatschappelijke ordening degenereert en valt ten prooi aan conflicten en geweld.

     (2) Evolutie naar een doorbraak of ‘breakthrough’

     In de loop van de tijd verandert de geesteshouding van een kritische volksmassa in de wereld, waardoor de ontwikkeling van de samenleving wordt afgebogen naar een meer aangepaste modus. Naarmate deze veranderingen houvast vinden, ontstaat er een betere ordening van de maatschappij, die nu wordt gestuurd door aangepaste wereldbeelden, waarden en ethica. De economische, politieke en ecologische dimensies van de samenleving stabiliseren zich hierdoor tot een meer harmonieuze en duurzame modus.

     In dynamisch opzicht is het verbluffend eenvoudig, media rapporteert veelvuldig over het negatieve scenario waardoor het positieve scenario verdonkeremaand wordt. Ook hier zien we die tragische absurditeit weer, volgens het positieve scenario is er werkelijk geen vuiltje aan de lucht, het weerbarstige denken (cfr geloofsovertuigingen) houdt zichzelf gevangen in het doemscenario. Het is kunst om aansluiting te vinden op het positieve scenario, dit wordt veel makkelijker door een aantal relatief kleine aanpassingen aan hedendaagse systemen.

     https://vagiwe.wordpress.com/absurdisme/

 7. Jos

  Ik heb de meeste reacties gelezen, en tsja, een hoop ideeën, gedachtes etc.
  Maar indeed wat doen we ermee?
  Het toetsenbord blijven beroeren, of al dat in de werkelijkheid plaatsen door het te gaan creëren?
  Wie of wat houdt je tegen?
  Dan ben je toch alleen zelf dan?
  Tis de zgn. illuminatie ook gelukt die wereld te creëren waar we zo’n genoeg van hebben?
  Waarom zouden wij dat dan ook niet kunnen, maar dan op basis ven gerechtigheid, gelijke waardigheid en Liefde, in compassie.

  Een goed begin van 2016 zou kunnen zijn door eigen eten te gaan verbouwen.
  Er is land genoeg beschikbaar, maar je moet er wel op uit.
  Je bent wat je eet, laat je eten je geneesmiddel zijn.
  Oude gedachtes en ideeën die nog steeds overeind staan.
  Leer met zo weinig mogelijk geld te leven, wordt minder afhankelijk van het oude systeem door er zo weinig mogelijk aan mee te doen en schep tegelijkertijd de wereld die je wilt.
  De wereld waar je nu in leeft heb je namelijk ook zelf gemaakt, so what’s the fuzz?
  Dus, koop, leen, of steel een schep en ga scheppen.
  De duurzaamste manier van recyclen is voor mij mijn eigen eten te verbouwen, sinds mijn 5e, met de paplepel ingegoten, ja.
  Namelijk, met je eigen energie in samenwerking met de 4 elementen maak je je eigen dagelijkse voedsel.
  Onbegrijpelijk dat we daar mee op zijn gehouden, tenslotte, nie eten, is honger hetzij fysiek, hetzij mentaal dan wel beiden.
  Ga terug naar de Moeder, de natuur, help haar te herstellen van alle schade die wij haar berokkend hebben.
  En overvloed zal er zijn.
  In de Creuse, Limoges staan vele boerderijen te koop, met veel land, bv, 30 ha, vrij van vruchtgebruik door derden voor 100-200K, een hoop geld?
  Niet als je een stuk of 20 gelijkgestemden kunt vinden, heeft ieder nog 1,5 ha ter beschikking. Yurts, caravans, tipi’s etc.
  Het leven is helemaal niet ingewikkeld, het zijn helaas, slechts, de mensen die het ingewikkeld maken.
  Keep it simple.

  Emailadres bekend bij de redactie,

  Stay Human,

  Jos.

 8. Jos

  Wij, de mensen dienen terug te gaan naar het land.
  Vandaag de dag wordt de mens naar de stedelijke gebieden gedreven.
  Geert Mak schreef er een boek over, ‘ Toen God verdween uit Jorwert’.
  Het speelt zich overal af, part of the plan.
  Het mooie is er dan weer van dat er boerderijen beschikbaar komen voor weinig geld, groot genoeg om in pais en vree samen te leven, hetgeen in een stad niet gaat lukken.
  Back to the roots, where it’s all about.
  De boeren van weleer zijn bewust de nek omgedraaid, de priesters der Aarde van weleer zijn vervangen door chemische industrïelen die met monsanto zaden voedsel voor voertuigen verbouwen, ookwel biobrandstof genoemd.
  Als men heel Frankrijk vol zou zetten met koolzaad om biodiesel van te maken, dan dekt dat 3% van de jaarlijkse behoefte, dus dat schiet lekker op.
  De verbouwers mogen hun eigen zaden niet gebruiken voor het volgende jaar, en mogen hun oogsten niet aan hun eigen dieren voeren.
  Tijd dus om het anders te gaan doen, zoals het hoort.
  Doe je mee?

  Jos.

   1. Jos

    Ik doe niet aan facebook Douwe.
    Mensen doorsturen via mijn email en website is prima.
    We doen hier al 20 jaar aan permacultuur etc., het land, de planten, dieren, mensen varen er wel bij.
    Er is genoeg gepraat, tis nu tijd dat we er iets mee gaan doen.
    En dat begint bij ons zelf.

 9. bernadette

  Wat is er beter dan een boel Geld – Roem – Macht.

  De informatie – Boodschappen in dit Topic
  zouden eigenlijk dagelijks en altijd in ons binnenste iets los kunnen laten om
  allemaal iets waardevols te kunnen betekenen voor degenen die om ons heen verkeren
  en ook die men dagelijks kan ontmoeten in de samenleving alom .

  // Het leven van je eigen leven //
  // In aanvulling op het ervaren van innerlijke vrede kun je vervolgens
  je eigen leven zo eerlijk en naar je eigen persoonlijke voorkeur gaan vormgeven //

  Dat , hierboven is een prachtige heldere boodschap.

  Humor … is ook een Zwemgordel op de rivieren des Levens .
  Iemand die daar ook op dreef was .. Toon Hermans .
  Met zijn pretoogjes haalde hij vaak de grauwsluiers weg in de ogen van zijn medemensen.

  Op 80 jarige leeftijd gaf hij nog een laatste interview .
  Waar wij ons allemaal in kunnen herkennen.
  We kunnen werkelijk allemaal iets goeds voor elkaar betekenen ,
  en dat hoeft geen geld te kosten , roem speelt daar ook beslist niet in mee,
  en macht kan hier in ook geen rol spelen.

  Oude VHS-opname van een gesprek met Toon Hermans in 1997
  kort voor zijn dood. Het werd zijn laatste lange, persoonlijke interview.
  Uitgezonden door de AVRO in 2000.

  Toon Hermans – Een persoonlijk, filosofisch gesprek

  https://www.youtube.com/watch?v=iGxSdlKmoDs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *