Is het zinvol om te gaan stemmen?

Dit artikel is een gastbijdrage van Alexander, meer van zijn interessante artikelen zijn te vinden op lextells.wordpress.com.

Hij legt duidelijk uit waarom het volgens hem zinloos is om te stemmen. En dat juist niet stemmen het meest nuttige is wat je kunt doen met je (schijn)democratische recht.

—–

Inleiding

We mogen we weer naar de stembus. Ook nu zijn het cruciale verkiezingen, zo krijgen we te horen. Want wie gaat ons door alle problemen heen naar rustiger vaarwater loodsen? Welke koers zal Nederland kiezen als er een regering gevormd is? Gaan we over links, over rechts, of toch door het midden?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: wat er ook uitkomt, en hoe mooi en oprecht de beloftes ook geklonken zullen hebben, de koers zal dezelfde blijven….:
De crisis zal niet opgelost worden, maar verergeren. Wij, de burgers, zullen daar nog meer onder lijden. Alles wordt duurder. De verantwoordelijken zullen – net als nu – profiteren. Onze burgerrechten zullen nog verder aangetast worden onder het mom van misdaad- en terrorismebestrijding. Vrije energie zal niet beschikbaar komen, brandstofprijzen zullen alleen maar stijgen. De zorgkosten zijn al niet meer beheersbaar en dat zal niet verbeteren. Onze eigen bijdrage zal omhoog gaan. Vergoeding voor alternatieve geneeswijzen zal langzaam uit de pakketten verdwijnen. In onderwijs zal niet geïnvesteerd worden, laat staan dat er hervormingen in worden doorgevoerd. Studeren wordt stukken duurder. In onze voeding zullen nog meer schadelijke additieven terecht komen en verantwoord eten wordt steeds moeilijker gemaakt. Armoede in andere delen van de wereld zal niet opgelost worden. Immigratie zal toenemen evenals de daarmee gepaard gaande problematiek. Internationale conflicten zullen niet in de kiem gesmoord worden maar oplaaien. ‘Brussel’ krijgt nog meer in de pap te brokkelen. Op allerlei terreinen bovendien waar de EU oorspronkelijk eigenlijk helemaal niet over zou gaan. Maatschappelijke onvrede zal tot aan de volgende verkiezingen toenemen. En dan gaan we weer allemaal stemmen.

Tenzij……….wij veranderen. En, om te beginnen, NIET gaan stemmen.

Waaróm stemmen we?

Dát we gaan stemmen, daarover denken we eigenlijk niet heel veel na. Het hoort, je hebt toch het recht, het is je verantwoordelijkheid, noem maar op. Er is ook altijd wel een partij die redelijk aansluit op je eigen ideeën. Nooit helemaal, maar meer dan andere partijen en dan gaan we op die partij stemmen.
Mijn stelling is dat het beter is om überhaupt niet te gaan stemmen. Er is namelijk helemaal geen valide reden voor.

Boude stelling? Je hoeft het niet meteen met me eens te zijn maar ik daag je wel uit om eens stil te staan bij de vraag waaróm je eigenlijk stemt. Met dit artikel, waarin ik de mythes over stemmen doorprik, hoop ik je daarbij te helpen.

Pessimistisch of voorspelbaar?

Misschien vind je mijn voorspelling voor de toekomst hierboven te pessimistisch. Dat mag natuurlijk. Het is maar van welke feiten je uitgaat, wat je referentiekader is. Ik noem het dan ook realistisch of zelfs voorspelbaar. Zo zie je maar weer. Het is me er met dit stuk júíst niet om te doen om negativiteit te verspreiden. Integendeel. Ik wil informeren zodat mensen in staat worden gesteld om op basis van volledige informatie hun verantwoordelijkheid te nemen. Lees anders nog even verder. Ik zal me nader verklaren.

Politiek als kolossale afleidingsmanoeuvre

Degenen die mijn vorige artikel nog niet gelezen hebben, adviseer ik dat alsnog te doen (“De onzichtbare hand wordt zichtbaar”). Ik wijd daarin uit over de werkelijke macht achter het wereldtoneel. Ik leg uit hoe een zekere elite de mensheid manipuleert en hoe we daardoor in de illusie geloven dat de wereld om ons heen echt is. We worden in het domme gehouden over zo`n beetje alles. Op ingenieuze wijze weliswaar, dus het is niet zo heel makkelijk waarneembaar. Maar als je je er eenmaal in hebt verdiept is het zonneklaar en zie je het iedere dag meer en meer bevestigd. Je kunt het simpelweg niet meer niet zien.
In a nutshell: al die manipulatie en bedrog zijn bedoeld om ons van de waarheid af te houden. Van de waarheid over onszelf, over onze geschiedenis, over de aard van de werkelijkheid én over de koers waar we als mensheid op afvaren: naar een totalitair wereldregime waarbij de samenleving uit Orwells 1984 een zonnig vakantieparadijs zal blijken te zijn.

Ook over de politiek worden we in het domme gehouden. De politiek in onze westerse democratie is namelijk ontworpen om ons in slaap te houden. Met ontworpen bedoel ik ook echt: bewust ontworpen. Democratie is geïntroduceerd toen de koningshuizen merkten dat ‘het volk’ zo`n koning als allesbeslisser in de samenleving niet langer accepteerde. Waar haalde die koning zijn macht eigenlijk vandaan? Het werd te onrustig. Ogenschijnlijk kreeg ‘het volk’ toen de macht door bij verkiezingen te kunnen stemmen op politieke partijen. Die politieke partijen zouden dan ‘volksvertegenwoordigers’ leveren. Koningshuizen deden een stapje terug (goh, wat aardig!) en kregen een symbolische of ceremoniële functie. Het is echt verbazingwekkend dat we geloven dat de koningshuizen vrijwillig hun positie hebben opgegeven vanuit het plotselinge heldere inzicht dat de macht bij het volk moest liggen. Het is dus ook niet waar. De feitelijke macht is altijd in handen gebleven van dezelfde kliek. Volksvertegenwoordigers hebben het volk nooit echt vertegenwoordigd. De opkomst van politieke partijen is  geen toevallig verschijnsel geweest. Dat is sterk gestuurd. Het principe van verdeel en heers is hierbij nadrukkelijk het uitgangspunt geweest.

Het is dus nooit de bedoeling van onze westerse democratie geweest dat we als volk echt invloed hebben. We moeten alleen maar dénken dat dat zo is. We geloven het massaal, dus de truc heeft gewerkt. En ondertussen kan de elite verder met hun plannen. Het is de hoogste tijd dat we nu eindelijk gaan erkennen dat het een truc was, dat politiek slechts een afleidingsmanoeuvre is. Dat politiek nooit werkelijk problemen heeft opgelost en dat ook nooit zal doen. Kijk naar al die keren dat we gestemd hebben en waar we nu zijn aanbeland met Nederland en de wereld. De problemen zijn nog nooit zo groot, grootschalig, talrijk en ingewikkeld geweest.

Politici

Overigens geloof ik niet dat al die politici ons bewust in de maling nemen. De meesten zullen oprecht staan voor hun mening en echt denken dat ze het land vooruit kunnen helpen als ze maar voldoende stemmen krijgen. Ze zullen ook zeer zeker geloven dat ze u wél vertegenwoordigen. Maar ja, de meesten kennen het grotere plaatje ook niet en zitten gevangen in hun eigen kaasstolp. Als individu hebben ze weinig tot geen invloed. De meesten hebben het partijbeleid te volgen. En wie bepalen dat nou eigenlijk precies? En waar halen zij op hun beurt hun ideeën vandaan? De bewegingsvrijheid van de gemiddelde politicus is beperkt tot de marges. Natuurlijk zijn ze met vanalles en nog wat bezig maar wie kan een voorbeeld noemen van een politicus die een cruciale doorbraak forceerde die voor ons allemaal gunstig heeft uitgepakt? Ik heb als voormalig ambtenaar van dichtbij mogen zien waar de meeste debatten in de tweede kamer over gaan. Het is weinig meer dan het kruisen van de degens over details op de vierkante millimeter. Verdeel en heers pakt voor de elite prachtig uit in de politieke arena. De kernvragen worden niet gesteld. Alleen de symptomen van de symptomen staan op de agenda.

Een echt hoge pet heb ik niet op van de politici. Er zijn er niet veel die oprecht zijn, het achterste van hun tong laten zien, die eerlijk en duidelijk antwoord geven op een simpele vraag en die open en transparant opereren. Ik denk dat je uit bepaald hout gesneden moet zijn om je weg omhoog te vinden in de politiek. Dat lukt echt niet iedereen. Achter de schermen wordt zorgvuldig uitgekiend wie op welke posities terecht komt. Potentiële bedreigingen voor het systeem worden tijdig geëlimineerd. Partijen als SOPN en Mens&Spirit hebben echt geen schijn van kans, helaas. Het systeem van binnenuit veranderen klinkt prachtig. Het zal alleen ingeval van de politiek niet opgaan. Bewustzijn of bewustwording zijn begrippen die het tegengestelde inhouden van de essentie van politiek. Die moet ons juist in slaap houden. Ze zijn daarmee dus onverenigbaar.

.

De mythes over stemmen

Als je in Nederland openlijk vertelt dat je niet gaat stemmen kun je aan de reacties die je krijgt mooi zien welke overtuigingen via o.a. onderwijs en media in het onderbewuste van de mensen terecht zijn gekomen. Uiteraard berusten deze overtuigingen niet op helder weten, maar juist op de manipulatie ervan.

Hieronder heb ik een tekst overgenomen van een website die in de lucht was ten tijde van de laatste verkiezingen. De site riep op om niet te gaan stemmen. Hij bestaat helaas niet meer, naar verluid wegens gebrek aan interesse. Het taboe was kennelijk nog te groot. We zijn nu 2 jaar verder dus misschien is er nu meer animo. De tekst beschrijft welke mythes er bestaan over het recht om te stemmen. Gelukkig is het trouwens nog een recht en geen plicht.
Ik vind de inhoud van fundamenteel belang. Het probeert mensen de ogen te openen voor de waarheid. Ik heb hier en daar wat gesleuteld aan de tekst, maar de essentie is behouden. De schrijver ging uit van 8 mythes. Ik heb er een negende aan toegevoegd die ik meteen maar ook even ontkracht.

Mythe 1 : Als je niet stemt heb je geen recht van spreken

Als je stemt geef je iemand de volmacht om voor jou te spreken. Met stemmen geef je je recht van spreken dus juist weg. Je kunt het vergelijken met de volgende metafoor:
Als je partner vraagt wat je vanavond wil eten, en je zegt: ‘beslis jij maar’, dan kun je later niet klagen dat je het niet lust. Je hebt je partner volmacht gegeven om het menu te bepalen. Je hebt je recht van spreken weggegeven.

Mythe 2 : Als je niet stemt gaat je stem naar de grootste partij

Dit leren we op school, en deze mythe wordt zorgvuldig in stand gehouden door de media en de politiek zelf.
Dit zou inhouden dat degenen die op de grootste partij willen stemmen, thuis kunnen blijven. Hun stem zou dan automatisch bij die partij terechtkomen. Onzin natuurlijk.
Er is geen enkele persoon of geen enkele computer die je gedachten kan lezen, en jouw niet-uitgebrachte stem kan toevoegen aan een partij. Aan welke partij dan ook. Een niet-uitgebrachte stem is niet uitgebracht en komt nergens terecht. Zie deze link voor wie het nog steeds niet gelooft: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/vraag-en-antwoord/hoe-kan-ik-blanco-stemmen-bij-een-verkiezing.html. Veel mensen stemmen op een partij waarin ze zich niet helemaal kunnen vinden. Daarmee hopen ze een partij waarin ze zich nog minder kunnen vinden, uit de regering te houden. Ze stemmen op de ‘minst slechte’.
Maar uiteindelijk is het niet jouw stem die bepaalt wie er regeert. Het is hoofdzakelijk de vorming van een coalitie die dat bepaalt. Nadat je stem binnen is, kan iedere partij in principe meeregeren. Alles is mogelijk. Het kan zelfs leiden tot een minderheidskabinet met een gedoogpartner! Over democratie gesproken… Het wordt door politici onderling uitgemaakt. En de krachten die daar spelen, bevinden zich buiten het zicht van de burger. Dáár ligt de invloed. Niet in jouw stem.

Mythe 3 : Jouw stem heeft invloed

We hebben de afgelopen twaalf jaar, vijf kabinetten gehad van verschillende samenstelling. Geen enkele partij heeft in al deze kabinetten zitting gehad. De verhoudingen in die kabinetten werden (naast coalitievorming) bepaald door jouw stem.
Ondanks die verschillend samengestelde regeringen is geen enkele keer sprake geweest van merkbare beleidsveranderingen. Alle trends van de afgelopen twaalf jaar hebben zich gewoon voortgezet: meer regels en verboden, minder privacy, minder vrijheid, minder veiligheid, slechter onderwijs, privatisering van energiemarkt en zorgverzekering (met de daaraan gekoppelde astronomische prijsverhogingen en slechtere service), enorme toename van vaste lasten, etc.

Heb je daar echt voor gekozen?
Zelfs bij een referendum luistert de politiek niet naar jou. De Europese Grondwet is door de meerderheid van het Nederlandse volk weggestemd. Later is deze wet er onder een andere naam, het Verdrag van Lissabon, toch gewoon doorgedrukt. Ondanks jouw tegenstem.
Jouw stem heeft geen invloed gehad en zal het ook nooit hebben. Er wordt niet geluisterd. De politiek deed en doet wat ze wil.

Mythe 4 : Blanco stemmen is beter dan niet stemmen

Met blanco stemmen zeg je: ik ben voorstander van het politieke systeem, maar ik vind dat er geen enkele goede kandidaat is. Door blanco te stemmen steun je weliswaar geen enkele kandidaat, maar je geeft wel je medewerking aan het bestaande politieke systeem.
Door jouw steun kan het systeem blijven voortbestaan.
Wel zou je je af kunnen vragen of het de moeite waard is om een politiek systeem te steunen dat niet naar je luistert.
Een blanco stem telt niet mee in de verkiezingsuitslag, en heeft dus geen invloed. Wel telt je stem gewoon mee in de opkomstcijfers.
Niet stemmen verlaagt wel op het opkomstcijfer en is daarmee een duidelijk signaal. Het signaal is: ik zeg mijn medewerking aan een schijndemocratie op. En dat signaal heeft wel degelijk invloed. Vooral als steeds meer mensen dit doen. Het werkt energetisch door op degenen tot wie het is gericht.

Mythe 5 : De 2e Kamer vertegenwoordigt het volk

Dat is ons altijd geleerd: de 2e kamer bestaat uit ‘volksvertegenwoordigers’.
Politici vertegenwoordigen van alles, maar zeker niet in de eerste plaats het volk. Ze vertegenwoordigen belangen. Politiek gaat over geld en de verdeling ervan.
De grootste financiële belangen liggen bij het bedrijfsleven. Hoe groter een corporatie of multinational, hoe groter het belang. En hoe meer de politiek daarmee rekening houdt. En hoe minder met jouw belang. De tabakslobby , de farmaceutische lobby, de agrofoodlobby, de energielobby etc. hebben allemaal belangen die haaks staan op die van jou. Door hun geld hebben ze invloed en die reikt vele, vele malen verder dan al onze stemmen bij de verkiezingen.
Naast dit alles hebben politici ook nog hun eigen belangen. Hun eigen positie. En die positie wordt het best gewaarborgd als hun beslissingen in het straatje passen van het machtige bedrijfsleven.
Men is dan ook bereid het bedrijfsleven te bevoordelen ten koste van jou. Wat dacht je van alle miljarden die aan de banken gegeven zijn? Miljarden van jouw belastinggeld. Miljarden waarvan diezelfde banken nu de torenhoge bonussen betalen. Al die miljarden die nu moeten worden ‘bezuinigd’, ten koste van jou, de belastingbetaler.
Het zijn dus niet jouw belangen die de politiek vertegenwoordigt, maar die van machtige bedrijven en banken. En van zichzelf. Waarom? Omdat achter de schermen volgens een concrete agenda wordt gewerkt. En het laatste dat past in die agenda is dat de belangen van de samenleving worden gediend.

Mythe 6 : Ik maak een keuze op basis van neutrale informatie

Om een gefundeerde keuze te maken, moet je weten waarvoor je kiest. Om dat te kunnen weten, heb je informatie nodig. Deze informatie wordt geboden door de media: krant, radio, televisie. Vooral de televisie wordt gezien als een belangrijke bron van informatie. Politici maken er dan ook dankbaar gebruik van.
Tegenwoordig worden de massamedia (waaronder televisie) wereldwijd beheerst door niet meer dan een handvol megabedrijven. Ook onze RTL’s en SBS’en maken daar onderdeel van uit. Deze bedrijven zijn gefinancierd door de grote banken. Die banken zijn alleen bereid tot financieren, als deze mediabedrijven hun belangen behartigen.
De publieke omroep is een staatsomroep, en in die zin dus eigendom van de politiek.
Alle mediabedrijven maken gebruik van persbureaus. Omdat het NOS Journaal of het RTL-Nieuws niet in ieder land een journalist heeft, kopen ze hapklaar nieuws in van deze bureaus. De belangrijkste persbureaus zijn Reuters en AP. Deze bedrijven zijn al decennia het eigendom van de meest dominante bankiersfamilie ter wereld: de Rothschild familie. Daarmee bepalen zij wat nieuws is. En vooral ook welk nieuws niet tot je komt.
Zowel de commerciële omroepen als de staatsomroepen hebber er geen enkel belang bij om neutrale informatie te bieden. Ze bieden informatie die in hun belang is. In het belang van grote bedrijven en banken, en van de politiek zelf.
En in het belang van grote adverteerders natuurlijk. Zou jij als eigenaar van een mediabedrijf de praktijken van een grote bank ontmaskeren, als die bank een belangrijke klant van je is?
Politici gebruiken de media om hun verkiezingsbeloften uit te spreken. Hoe vaak worden die beloften nagekomen?
Het privatiseren van de energiemarkt en de zorgverzekering zou concurrentie opleveren, en daarmee financieel voordeel brengen voor ons, de consument. Zo is het ons, via de media, verkocht. Het tegenovergestelde gebeurde: energie en zorgverzekering werden vele malen duurder. Dat werkte in het voordeel van het bedrijfsleven, en in het nadeel van jou. Of was je dat alweer vergeten?
In plaats van je te informeren, manipuleren de media je. En daarmee is het niet meer je eigen stem die je uitbrengt, maar wordt jouw stem gestuurd door de media. Waar komt JOUW informatie vandaan?

Mythe 7 : Onze regering zorgt voor een sterke positie van Nederland ten opzichte van het buitenland. Door te stemmen draag ik daaraan bij

Ieder westers land heeft een gekozen parlement. Gekozen door het eigen volk. Elk volk kiest dat parlement om haar belangen te behartigen. Zo wordt het ons verteld.
Als dit werkelijk zo zou zijn, dan zou het beleid in al die landen duidelijk moeten verschillen. In elk land willen burgers immers dat hun land een sterke positie heeft ten opzichte van andere landen. En ieder land heeft haar eigen nationale belangen.
Toch zijn alle trends in alle westerse landen hetzelfde. Overal is sprake van crisis, afname van privacy, verdwijnen van werkgelegenheid, slechter onderwijs etc. Ondanks de verschillende belangen van de verschillende volkeren en de verschillende regeringen. Het is overal min of meer hetzelfde. Geen toeval dus.
De nationale regeringen van alle Europese landen, waaronder de Nederlandse regering, promoten de Europese Unie. Die EU krijgt steeds meer zeggenschap, en de nationale regering krijgt steeds minder zeggenschap. De Nederlandse regering krijgt steeds minder te zeggen over Nederland.
Het (tegen de wil van het volk doorgedrukte) Verdrag van Lissabon heeft als belangrijkste punt dat Europese wetten boven nationale wetten gaat. Die Europese wetten worden gemaakt door de niet-gekozen Europese Commissie, aangevoerd door de niet-gekozen Europese President (van Rompuy).
Onze nationale regering behartigt de belangen van de EU. Niet van een Nederland dat sterk staat ten opzichte van andere landen.

Mythe 8 : De huidige democratie is weliswaar niet perfect, maar er is geen beter alternatief

Er zijn gelukkig al best veel mensen die inzien dat democratie het beste van alle kwaden is. Dit is alleen geen reden om dan maar te stemmen, zoals uit het bovenstaande heeft mogen blijken. Waarom iets steunen dat in de kern ‘een kwaad’ is?  Wat wij hebben is geen democratie maar een schijndemocratie. Dit is in sommige opzichten erger dan een dictatuur. Een schijndemocratie geeft mensen een onterecht gevoel van vrijheid. Daardoor accepteren mensen impopulaire en oneerlijke maatregelen gemakkelijker dan in een dictatuur. Waarom zouden we dit systeem in stand houden? Waarom steunen we  het zelfs als het ons overduidelijk alleen maar schaadt?

Mythe 9: we moeten dankbaar zijn met ons recht om te stemmen.

Deze mythe is een hele hardnekkige en wordt er altijd goed ingepeperd. Er wordt dan gewezen op WOI en WOII of op de mensen in oorlogsgebieden of die gebukt gaan onder tirannieke regimes. We moeten, kortom, blij zijn met onze ‘verworvenheden’ en niet zo zeuren.
In de eerste plaats herinner ik eraan dat onze westerse democratie geen verworvenheid is. Ze hebben het voor ons geïntroduceerd om ons het idee te geven dat we invloed hebben. Maar die hebben we dus niet. De macht is en blijft bij een bepaalde machtige kliek die achter de schermen regeert.
Begrijp me goed. Ik wil in het geheel niet afdoen aan de verschrikkingen die mensen meemaken ten tijde van oorlog of onder dictatoriale, fascistische leiders. Maar deze mythe komt wel neer op de redenering dat je moet stemmen om de enkele reden dat anderen het niet kunnen en omdat we blij moeten zijn dat we nu een democratie hebben. Dat moeten we dus juist niet. Ik ben blij noch dankbaar dat ik mag stemmen als mijn stem feitelijk geen invloed heeft. Deze mythe speelt in op de emoties, ze is allesbehalve inhoudelijk. Als je om deze reden stemt, erken je eigenlijk impliciet het failliet van het democratisch systeem al. Dat het nóg erger kan is namelijk absoluut geen argument dat je dan maar moet stemmen. Zeker niet als je weet dat je daarmee een schijndemocratie in stand houdt.

Conclusie

Er is eigenlijk geen valide reden om wel te stemmen. De gedachte dat je met stemmen invloed uitoefent is een illusie. En het is deze illusie die politici in staat stelt te doen wat ze doen, en je het gevoel te geven dat je daarvoor gekozen hebt. Je hebt politici als het ware een vrijbrief gegeven om andere belangen te behartigen dan die van jou.
Als je dat niet meer wil, waarom zou je dan langer je medewerking verlenen?
Steeds meer mensen worden zich hiervan bewust, en willen hun medewerking dan ook niet meer verlenen. En dat kan door niet te stemmen. Het is het meest duidelijke signaal aan de politiek dat een individu kan geven: ‘Ik werk niet meer mee aan een schijndemocratie!’ Want dat is het, in z`n opzet en in de uitvoering.
Door niet te stemmen maak je juist gebruik van je democratisch recht. Als je werkelijk iets wil veranderen, laat dan je stem horen en stem niet!

En dan wat?

De prangende vraag is natuurlijk wat er dan moet gebeuren als we allemaal niet meer gaan stemmen.

Zoals ik al zei is politiek een constructie om ons in slaap te houden. Om ons af te leiden van de werkelijkheid, namelijk dat we rap afsteven op een wereld waarin we echt niets meer te kiezen hebben. Niet wat we eten en drinken, waar we wonen, wat voor peertje we in de lamp draaien, wat voor werk we hebben, hoe we ons verplaatsen, wat we lezen en wat we denken. Nogmaals, als je je erin verdiept en het groter verband ziet tussen allerlei wereldgebeurtenissen en ontwikkelingen, dan zie je het iedere dag meer bevestigd.

Ons denken raakt helemaal oververhit op de vraag wat we dán moeten doen. Paniek! Niet stemmen? Maar hoe moet dat dan met de samenleving? Ons verstand komt er gewoon niet uit. Geen wonder, ons denken heeft ook z`n grenzen. We moeten dan ook beginnen met het contact met ons hart te herstellen. Daar zit de echte wijsheid, liefde en kracht van de mensen. Ik herhaal daarom hieronder de suggesties uit mijn vorige artikel. Ze zijn eigenlijk allemaal van toepassing.

 1. Ga op onderzoek uit en bepaal je eigen standpunt. Geloof mij niet, geloof alleen jezelf. Ga zelf de waarheid zoeken. Het internet barst van de informatie. Stel je open en filter zelf wat met je resoneert of niet. Blijf jezelf vragen stellen. Hoe komt het dat we zijn waar we zijn, terwijl niemand het zo wil hebben? Kijk nog eens naar de vragen aan het begin van dit artikel. Je zult je verbazen als je op onderzoek uitgaat. De omvang van dit verhaal is namelijk nog vele malen groter. Stop met denken dat ‘het gewoon is zoals het is’. Als je al overtuigd bent van een andere waarheid, verifieer dan de herkomst van de informatie waarop die overtuiging is gebaseerd.
 2. Als je dan tot de conclusie komt dat dit systeem niet deugt, stop dan met eraan meewerken waar het kan. Het systeem werkt omdat wij het laten werken. Dus:
 3. Begin met je af te vragen wie je bent, waarom je hier bent en waar je naartoe gaat. Elementaire vragen waar verreweg de meesten van ons gek genoeg geen antwoord op hebben. We zijn niet de weerloze slachtoffers van een systeem. We zijn niet afhankelijk van de wil van een godsbeeld. We zijn niet klein en onwetend. We zijn oneindig krachtige en creatieve wezens met liefde in de kern. We zijn hier niet om elkaar te doden of anderszins te laten lijden. We zijn 1, ook de wetenschap komt nu tot die conclusie. Pas als we ons bewustzijn vergroten over wie we zijn kunnen we daaraan gevolg geven door middel van onze keuzes en acties. Begin dus met onderzoek naar wie je eigenlijk bent. Er zijn hierover vele prachtige boeken geschreven.
 4. Kijk goed naar wat je eet en drinkt. Veel van ons voedsel is ernstig vervuild en tast ons immuunsysteem en helder denken en voelen aan. Vlees en vis zijn grote ‘boosdoeners’, maar ook kraanwater (en alles dat daarmee is bereid) en eigenlijk alle niet biologische producten. Deze zijn zo arm door het productieproces (kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen) dat je er regelrecht ziek van wordt, zeker op langere termijn. Eigenlijk best vreemd dat het vrij ingewikkeld is en meestal extra moeite kost om verantwoord te eten. Toeval? Nee. Gelukkig is er ook veel informatie beschikbaar die je op het juiste spoor kan brengen.
 5. Zorg goed voor je gezondheid. Naast goede voeding is het belangrijk rust te nemen, stress te reduceren en vermijd zoveel mogelijk elektromagnetische straling van mobiele telefoon en draadloos internet1. Zoek regelmatig de stilte op en laat de stroom van gedachten er even gewoon zijn zonder dat er iets meteen moet. Maak ruimte, onthaast, stap uit de gekmakende ratrace.
 6. Kijk geen televisie en stop met het volgen van de reguliere media, of neem in ieder geval de gepaste afstand. Televisie heeft een bewezen hypnotiserend effect. Je onderbewustzijn wordt door de impliciete en expliciete boodschappen beïnvloed, of je het wilt of niet. De reguliere media voorzien je vanwege het spel dat wordt gespeeld niet van volledige of volledig juiste informatie. We zijn zo grotendeels gebrainwashed. Stop ermee en sta open voor een reset van je overtuigingen. Wees in de wereld en niet van de wereld…
 7. Stem niet bij de volgende verkiezingen. Verkiezingen zijn een farce en laten ons geloven dat er iets te kiezen valt. Zoals we hebben gezien is dit niet waar. Wie er ook aan de macht is, uiteindelijk zijn het speelpoppetjes van de ware machthebbers achter de schermen. Links, rechts, wat dan ook, het zijn slechts maskers op hetzelfde gezicht. De politiek heeft de mensheid niet verder kunnen brengen. Het is een schijnvertoning. Voed dat niet meer. Niet stemmen is een krachtig energetisch signaal. Ook protesteren heeft geen zin, zien we keer op keer. “What you fight, you become.”
 8. Start initiatieven in het commerciële verkeer waar ruilhandel de regel is. En start sowieso samen initiatieven die gebaseerd zijn op de ‘nieuwe waarden’ zoals liefde, overvloed en eenheid.
 9. De belangrijkste: handel vanuit liefde en niet vanuit angst. Onthoud dat we allen één zijn.

Aanverwante informatie:
-) lextells.wordpress.com
-) De onzichtbare hand wordt zichtbaar
-) Zes redenen om nooit meer te gaan stemmen (en over wat dan wél te doen)
-) Democratie het perfecte kwaad
-) Het einde van al het kwaad
-) Mark Passio lezing over The Natural Law
-) Als jij koning zou zijn
-) Verantwoordelijkheid is Vrijheid
-) Het meest gevaarlijke (bij)geloof
-) Zelfeigenaarschap een uitleg van Josie the Outlaw

42 gedachten over “Is het zinvol om te gaan stemmen?

 1. Bewuste reageerder

  De reden om WEL te stemmen is de volgende:

  Als iedereen die bewust is van het feit dat de grote regeringspartijen aanklooien stopt met het stemmen, blijft alleen het stemvolk over die zich niet bewust is van het feit dat de grote regeringspartijen aanklooien.

  Hoe goed is het als alleen het grote publiek gaat stemmen die niet in de gaten hebben dat ze worden genomen?
  Mijns inziens kan je beter WEL stemmen, en stemmen op andere partijen met andere ideeen.

  Het volk dat sowieso gaat stemmen, zal weer PvdA, VVD, CDA, D66, etc, gaan stemmen als altijd. Als wij – bewust wakkere mensen – dan vervolgens thuisblijven, kan ik de uitkomst wel weer voorspellen. En maak je geen illusies, Rutte c.s. zal het weer interpreteren als een cart-blanche mandaat.

  1. Douwe Bericht auteur

   Hier mijn visie op je reactie. 😀

   Je zegt eigenlijk je moet juist wel stemmen omdat anders de mensen die onbewust zijn alleen stemmen. Dat is een angst gebaseerd motief inplaats van liefde of openheid gebaseerd motief. Sterker nog je snapt en zegt dat alleen onbewuste mensen nog stemmen maar roept vervolgens op om het gedrag van onbewuste mensen te kopieren. Dat lijkt me tegenstrijdig.

   Na het lezen van de boeken, het einde van al het kwaad, en het meest gevaarlijke bijgeloof, en dan specifiek dit gedeelte over hoe democratie het perfecte kwaad is, is het in mijn ogen simpelweg immoreel om te gaan stemmen.
   http://achterdesamenleving.nl/democratie-het-perfecte-kwaad/

   Democratie is in haar kern een systeem wat de persoonlijke vrijheid van mensen onderdrukt. Daaraan meedoen is dat systeem goedkeuren en sterker nog jezelf actief schuldig maken aan het proberen te onderdrukken en vernietigen van de vrijheid van andere mensen. Als ik zelf vrijheid wil zal ik moeten beginnen met het ophouden met het onderdrukken en vernietigen van de vrijheid van anderen. Niet stemmen is vanuit mijn wens tot vrijheid voor mezelf en mijn medemens dus logischer.

   Daarnaast is stemmen eigenlijk zeggen dat een persoon zijn eigen soevereiniteit niet begrijpt en het is een actieve manier om je eigen determinisme uit handen te geven. Je zegt eigenlijk dat een extern persoon beter in staat is dan jezelf om keuzes over je leven te maken. En daarnaast zeg je eigenlijk ook dat een extern persoon beter in staat is keuzes te maken over andere mensen hun leven dan die mensen zelf. Dat lijkt me beide niet waar. In mijn ervaring is de persoon zelf het beste in staat keuzes over zijn of haar leven te maken en die persoon kan dat het beste doen in vrijheid.

   Het punt is dat om de wereld mooier te maken je de politiek helemaal niet nodig hebt, sterker nog onze politiek vervult momenteel de rol van de heersende klasse en een heersende klasse kan per definitie alleen maar geweld en slavernij aan een maatschappij toevoegen. Zolang je nog in een politiek systeem gelooft ontken je je eigen waarde, bekwaamheid en vrijheid om je leven te scheppen zoals je dat zelf wilt.

   Zelfdeterminisme en zelfeigenaarschap en tot dat inzicht komen komt uitgebreid aan bod in dit artikel.
   http://achterdesamenleving.nl/een-einde-aan-de-slavernij-deel-soevereiniteit-verwarring/#.VBnhDfmSyac

   Je eigen leven in vrijheid leven en andere mensen die vrijheid ook gunnen en leren hoe je leven zo constructief en plezierig mogelijk in te richten komt uitgebreid aan bod in dit artikel:
   http://achterdesamenleving.nl/een-einde-aan-de-slavernij-deel-4-vrijheid-controle/#.VBwhUvmSyac

   Een ieder moet natuurlijk op eigen integriteit bepalen of ze wel of niet gaan stemmen maar even dit standpunt met achterliggende informatie als reflecties om jezelf over deze materie te informeren.

   Ik denk dat als de meerderheid van Nederland simpelweg ophoudt hun gehoorzaamheid te geven aan Den Haag en ook ophoudt zich te laten beroven en te laten bedreigen door de maffia die zich overheid noemt en zichzelf daarna vrijwillig onderling organiseren dat we enorme stappen vooruit kunnen zetten in Nederland met zijn allen.

   Een eetbare bostuin nu gaan aanplanten met je buurt heb je over 4 jaar gegarandeert meer voordeel en nut van dan een stem uitbrengen. 😀
   http://www.permacultuurnederland.org/wp/de-eetbare-bostuin/

   1. Bewuste reageerder

    Hoi Douwe, Ik ben het helemaal met je eens, de nutteloosheid en dergelijk. Ook over het angst-gedrag achter de alternatieve-stem-aanpak. De democratie zit zo fout in elkaar dat je er geen goed mee kan doen ook als je het spel eenmaal doorziet. Het is zo ontzettend knap ingeregeld, je moet toch respect hebben voor hoe fout het allemaal in elkaar steekt. Respect, respect.

    Toch blijft de farce van stemmen nu functioneren nu zoals die nu is, ook al onttrek je je als bewuste soevereine mens er volledig aan. Het is er, en de uitslag blijft ‘democratisch’ bindend, ook bij 20% opkomst. Ik vermoed dat als je niet stemt de schade groter is dan als je wel stemt op een alternatief, ook al resulteert dat dan in oplossingen als de ‘destructieve 3’ van D66, SGP en CU.

    Ondanks het geweldige betoog zie ik nog niet hoe niet stemmen de situatie nu daadwerkelijk beter maakt. Helemaal niemand zit er namelijk over in als *jij* niet komt, graag zelfs: dan komt alleen het stemvolk dat wel gemakkelijk te beïnvloeden is. Klinkt als een goeie deal voor Rutte c.s., zou ik zeggen, het maakt het voor hen namelijk *nog* gemakkelijker. ‘Andere ideeën? Ja, blijf alsjeblieft thuis!’

    Je stelling is dat alles één pot nat is. Ja, de koers staat vast, onafhankelijk van je stemgedrag. Maar de kleine fracties kunnen wel degelijk met je alternatieve stem enig tegengas/ander geluid geven. Ook al zal het voor het eindresultaat voor het land weinig verschil maken, we hoeven het de bekende corrupte figuren ook weer niet gemakkelijk te maken door helemaal afwezig te blijven. Want reken maar dat de uitkomst hoe dan ook geldend zal worden, ook als 80% van de bevolking niet komt. Het is mijns inziens interessanter om en masse op de kleinst mogelijke partij mogelijk te gaan stemmen ofzo! Dat is pas een signaal, en dan eens kijken wat er gebeurt met partijen als pvda, vvd/d66, cda, als verhoudingsgewijs niemand op ze stemt.

    Daarnaast is er gevoelsmatig nog enig verschil voor gemeente en provincie t.o.v. 2e/1e kamer en de EU. Maar misschien ben ik gewoon nog te naïef en is dat het. Mijn advies is de kleine alternatieve en lokale partijen, als proteststem de grote partijen ontlopen als de pest.

    Ik onderschrijf je en-dan-wat punten volledig! Belangrijk materiaal. Nog een compliment op de afsprong: Je doet geweldig werk met Achterdesamenleving! Het is een waardevolle toevoeging aan het alternatieve media circuit. Complimenten en dank voor je inzet en het resultaat! Je zet iets moois neer.

    1. Douwe Bericht auteur

     Dank, hier mijn visie nog wat uitgediept op deze materie.

     De Farce van stemmen blijft niet functioneren als wij simpelweg ophouden deze hele poppenkast te co-creeeren. Er is maar 1 schepper van je leven en dat ben jezelf. Daarnaast zijn er een aantal psychopaten die de vrijheid van jou en andere mensen onderdrukken en vernietigen. Democratie en het onderdeel van stemmen is een belangrijk mechanisme van die psychopaten om die vrijheid op massale schaal te kunnen onderdrukken en vernietigen. Als jij daarin participeert maak je jezelf co-creator van die onderdrukking en vernietiging van vrijheid.

     Dat is een keuze die je voor jezelf moet maken natuurlijk maar als ik weet dat ik ontvang wat ik geef dan kan ik op mijn vingers natellen dat als ik actief meedoe in een systeem wat de vrijheid van mensen onderdrukt ik kan verwachten dat mijn vrijheid wordt onderdrukt… What you put in, is what you get out. Het is puur een kwestie van begrip en inzicht in mijn ervaring.

     Ik weet niet of je het boek: Het Einde van al het Kwaad van Jeremey Locke al eens hebt doorgelezen? Gratis pdf is hiervan beschikbaar in het Nederlands via:
     http://achterdesamenleving.nl/het-einde-van-al-het-kwaad-het-tijdperk-van-de-oorlogen-op-aarde-is-voorbij/

     En ook het boek: Het Meest Gevaarlijke Bijgeloof van Larken Rose gaat heel goed op deze materie in. Ook hiervan is een gratis pdf beschikbaar via: http://achterdesamenleving.nl/het-meest-gevaarlijke-geloof-nu-in-het-nederlands/

     Ik ben zelf momenteel heel veel met The law of Attraction, The Law of deliberate creation en The Law of Allowance bezig en het wordt mij telkens duidelijker dat je wat je wilt nooit kunt krijgen door een ander proberen te controleren of te ontzeggen in wat hij of zij wil. Wederom what you put in is what you get out. Je kunt alles krijgen wat je wilt als je anderen toelaat ook alles te kunnen krijgen wat zij willen. Zie eventueel: http://achterdesamenleving.nl/wet-3-van-3-the-law-of-allowance/

     Democratie is een spel waarbij iedereen continue zelf de vrijheden van anderen onderdrukt en vernietigd en waarbij continue je eigen vrijheden door anderen worden onderdrukt en vernietigd. Het spel zelf kan alleen maar vrijheid onderdrukken en vernietigen, er is geen andere mogelijkheid zolang je dit spel blijft spelen en als je dat inziet is het enige logische in mijn ervaring om simpelweg op te houden het spel te spelen. Althans als je niet langer wilt dat de vrijheid van jezelf en anderen wordt onderdrukt en vernietigd.

     Richt je inplaats van op de politiek op jezelf. Steek je gedachten, emoties en handelingen in wat jij in het leven wilt zijn, doen en hebben. Wat wil je graag realiseren voor de mensen om je heen. En ga daar gewoon direct mee aan de slag. Politiek is puur een afleiding om jezelf af te houden van je eigen scheppende kracht die je alleen zelf weg kunt geven door in politiek te geloven.

     Alexander, de schrijver van dit stuk geeft in mijn ogen heel waardevolle en prakische adviezen over wat mensen veel beter kunnen gaan doen dan stemmen. Maar wederom het is aan eenieder om zelf deze afweging te maken om wel of niet te gaan stemmen. Informeer je zo goed mogelijk in ieder geval en maak dan op eigen integriteit een afweging. 😀

     1. Bewuste reageerder

      Wat een mooie reactie. Ik ga e.e.a. eens goed bekijken. Dank voor je inzet!

  2. koen

   dat stemvolk zo als u dat noemt is de laatste 4 jaar aardig aan het wakker worden en komen er ook achter dat er maar wat aangeklooid word dus die groep word steeds groter .en het zal volgend jaar nog moeten blijken hoe groot die groep zal zijn die het niet in de gaten heeft want die is aardig aan het slinken en wat gebeurd er als de op komst minder is dan 50 % ? ,dat zou dan het einde van het systeem zijn ,en dan stemmen op andere partijen met andere ideeen ; welke andere partijen met welke andere ideeen van links tot rechts woord je in de maling genomen om dit systeem in stand te houden ,naar mijns inziens kan je dus beter niet gaan stemmen want van links tot rechts is niemand van plan om dit systeem in de prullebak te gooien .

 2. henri

  Ik lees in de reacties wel dat men er zich van bewust is, maar (zo denk ik) het nog niet hebben omarmd.
  Het artikel was een verademing om te lezen. Zoveel beter verwoord dan wat ik vroeger schreeuwde en nu sporadisch aanhaal. Wederom een stelling die zo mooi onderbouwd is dat ik wens dat iedereen die toch gaat stemmen (geen idee wanneer het is, maar ik denk niet te ver weg vanaf nu) het later nog eens terug leest en dan de voor hem/haar eigen keuze maakt. Wie weet staan we dan samen sterk!? Volgens mij een oude politieke slogan 🙂

  Het boek van Larken Rose heb ik al een tijdje geleden binnengetrokken via deze site en ga zeer binnenkort er tijd voor vrijmaken. Kijk er nu al naar uit, maar kijk ook de videos op Youtube, zou ik zeggen. Eén van mijn favorieten is: If you where King erg leerzaam om te zien.

 3. jos van veen

  Wel, ik blijf liever gewoon met beide benen op de grond.
  Ik neem de moeite niet eens meer om de genoemde mythes te ontkrachten..dus laat maar zweven.

  Het alternatief is me iets je te virtueel en New Age-achtig. Vergane glorie..
  Ik denk dat we in no time in een dictatuur terecht komen die nog ongelukkiger is dan de huidige..aan fascisme geen gebrek omdat alle zwevers naar geloof gaan zoeken, zekerheid en zoeken naar een Almachtige Alwetende leider die hen zekerheden biedt,hen richting geeft en niet met zich laat sollen.De bezem er door….(we kennen de geschiedenis met dit soort leiders..ze laten lijden..)

  Ik raad juist aan WEL te stemmen omdat je met je stem kan bijdragen aan het kiezen van een gezamenlijke richting..
  (Iedereen is natuurlijk overtuigd van de eigen richting als juiste en als die niet te vinden is komt er de propaganda om n iet te stemmen want mijn smaak zit er niet bij..Te slechte menukaart..)
  We hebben nu zo langzamerhand wel voldoende ervaring met dezelfde richting..de belijdenis van de zgn constructieve partijen en wat schuilgehouden partijen in de kamer die nu herkenbaar worden.
  CDA , D66,PvdA verschillen eigenlijk verdraaid weinig van VVD,GL,CU,SGP…en zie eens wat voor leuk land we onder dat verdraaid weinig verschillende bewind hebben mogen ervaren..

  Niet stemmen geeft je gedrag en houding tov dat leuke gemolesteerde land niet weer..hooguit een expressie van eigendunk zonder inhoud en richting..ze passen het best bij D66…of zo..
  Niet stemmen is afwachten en hopen op beter..maar je houdt niets tegen ,noch beinvloed je de richting.
  Niet stemmen is detached, staat stoer en exihibitooneert gedrogeerde passiviteit..veel bralblaat en weinig wol..met grote verhalen achteraf en nonsens van voren..

  Ook daar vind je niks wat we al niet weten en gene behoefte aan hebben.

  Het circus gaat dus gewoon door en aangezien het gene effect heeft op de verhoudingen krijgen we in no time weer iets op ons bord wat we niet willen.

  Kiezn gaat niet over werledwijde system. structuren en klimaatgevolgen waar we waarschijnlijk geen barst aan kunnen doen als passagiers in de kosmos.
  Het gata niet een sover partijen en partijleiders..we laten ons bedonderen- het gaat over emnsen, hun ambities,hun ondelinge rlatie en gebruik ban de mogelijkheden.
  gelijke kansen in gelijk begruik van faciliteiten en mogelijkheden,biv.
  Er is geen bezwaar etgen rijk en minder rijk. Armoede is niet nodig en daar zitten nu zo’n anderhalf miljoen mensen in..
  Hte is schande dat rijk wordt bevoordeeld met allerlei politike gubsten terwijl dat moet worden opgebracht door minder rijken, schande dat wij dik moeten betalen voor de EU en dat die EU ons(!!) geld gewoon als subsidie doorschuift naar de grootindustrie..Dank U voor bering! etc.(bijv.)
  Niet stemmen is kleurloos toezien en er bij staan maar blijven beweren dat het jouw zaak niet is omdat je een verhevener standpunt hebt over geldcreatie, de zinloosheid/zinvolheid van een democratisch principe en wat je vindt van de uitgeroepen winnaar van het TV debat spelletje…dat is stakkerig en erg weinig inhoudelijk geengageerd..je kunt wat betekenen, alleen en als collectief(maar heb je wel een hele optelsom van “alleen nodig. One man one vote)

  De Grieken konden het en wij niet? Kom zeg..!”Laat je niet manipuleren door wat antipropaganda. en je het bps insturen..

  1. Douwe Bericht auteur

   Ik krijg vaak sterk de indruk dat je de aangeboden informatie niet tot je neemt Jos. Dat is aan jezelf maar mensen aanmoedigen om de vrijheid van zichzelf en anderen te gaan onderdrukken is in mijn ogen irrationeel en onethisch.

   Mensen die bewust de vrijheid van anderen onderdrukken en vernietigen zijn psychopaten. Misschien is het zinvol om dat artikel nog eens rustig door te nemen.
   http://achterdesamenleving.nl/wat-drijft-de-psychopaat/

   De politiek kan de wereld niet verbeteren, politiek is een geloof dat mensen hun eigen scheppende kracht laat ontkennen. Vrije individuen die hun eigen scheppende kracht begrijpen kunnen de wereld oneindig veel beter vooruit brengen.

   Politiek kan alleen maar geweld/tirannie en slavernij toevoegen aan een maatschappij.
   En dat is niet zomaar een statement.Het is een onvoldongen feit zoals Larken Rose in zijn boek overduidelijk blootlegt.

   Heb de moed je eigen geloof in politiek eens aan een zeer kritisch onderzoek te onderwerpen. Alle benodigde materialen daarvoor staan je gratis ter beschikking.

 4. henri

  Nou Jos wat een verhaal. Het is duidelijk dat je het niet eens bent met de huidige uitzuigers en het beleid (ook wel politiek genoemd) dus waarom zou je hen nog jou stem geven?

 5. Reikitalia

  Wat jullie volgens mij nodig hebben is een nieuwe partij voor niet-stemmers. In een klap de grootste, als er niet wordt gemanipuleerd. Minimaal 76 lege zetels…..

 6. Alexander

  Beste allen,

  Ik ben de schrijver van het stuk dat Douwe heeft gepost. Graag reageer ik nog even.
  Iedereen moet vooral z`n hart volgen. Verwar het alleen niet met emotie!
  Verder nog: ooit hoorde ik een wijs iemand zeggen: stop arguing on the internet!!! Inderdaad beter.

  Een dag na de betreffende verkiezingen schreef ik nog dit artikel: https://lextells.wordpress.com/2012/09/13/de-illusie-van-de-politiek/.

  Dus over de illusie van de politiek. Hierin staat nóg meer de essentie vervat van het punt dat ik wil maken. Voor alle wel stemmers: lees die dus nog even.

  Hartegroet!

  Alexander

 7. Anulien

  Een heel kort voorbeeldje : er zijn 100 stemmen. 30 voor partij a, 40 voor partij b en 10 voor partij c. 20 mensen hebben niet gestemd., 80 dus wel.

  Nu worden die 20 stemmen ’ verdeeld’ naar diezelfde ratio : 3/8 naar partij a, 4/8 naar partij b en 1/8 naar partij c.

  Zijn er van die 20 niet-stemmers 10 blanco stemmers, dan zouden er 10 worden versleuteld en zijn die andere 10 feitelijk niet-bestaand.

 8. bernadette

  Heb zelf zojuist een Nieuwsbrief van Johan Oldenkamp ontvangen , met wat goede hints ;

  Maak kennis met de Basispartij

  Op 15 maart 2017 staan de komende parlementsverkiezingen gepland. Dat lijkt nu nog heel ver weg, maar schijn bedriegt soms. Momenteel staat de Partij voor Vreemdelingenhaat (PVV) bovenaan in de peilingen. Is er nog een kans dat de Nederlanden een dictatuur door die verwilderde Geert kunnen voorkomen? Ik denk van wel! Sinds kort is er namelijk de Basispartij. Kijk maar eens op Basispartij.nl.

  Ik weet dat er al vele initiatieven onderweg zijn om naast de gevestigde partijen ook deel te gaan nemen aan de komende parlementsverkiezingen. Ik weet ook hoeveel tijd, geld en energie het kost om daadwerkelijk op het stemformulier te komen. Gaan we nu weer met allemaal kleine partijtjes meedoen? Of vormen we gezamenlijk een geheel tegen de gevestigde orde en met name tegen die gevaarlijke Geert. Wat velen namelijk niet weten is de vereniging met de naam ‘Partij voor de Vrijheid’ slechts één lid kent, namelijk die geblondeerde demagoog zelf, en dat het voor anderen dus onmogelijk is om daar ook lid van te worden. Er zijn wel veel meer mensen actief binnen de PVV, maar formeel heeft niemand van hen iets te zeggen binnen deze “vereniging van één”. Welk weldenkend mens stemt daar nu op?

  Kortom, laten we massaal een halt toeroepen aan deze anti-democratische populist. Ik denk dat de Basispartij daartoe een uitstekend initiatief is, want het haalt precies de angel uit de huidige situatie. Wat vind jij?

  Openheid over Oranje en de Koninklijke Beerput

  Omdat de video over “Openheid over Oranje” inmiddels bijna 7 duizend maal is bekeken heb ik vorige week besloten om een vervolgvideo te maken over de Koninklijke Beerput in de Nederlanden. Kijk bij het Nederlandstalige nieuws op Pateo.nl of op mijn Nederlandstalige youtube-kanaal om deze video van een half uur te bekijken.

  Ik heb niet de illusie dat hiermee de onderste steen boven is. Het is dus heel goed mogelijk dat er ook nog minimaal een derde video gaat volgen. Zo stip ik aan het einde van deze beerput-video de moord op Marianna Vaatstra (1982 – 1999) aan, maar zeg ik daarin ten onrechte dat ze van haar fiets zou zijn getrokken, want ik meen me te herinneren dat destijds ergens gelezen of gehoord te hebben. Afijn, eerlijk gezegd ken ik inderdaad lang niet alle details van deze afschuwelijke moord. Kun je me helpen om ook daarin de volledige waarheid boven tafel te krijgen, stuur me dan even een berichtje.

  Oproep aan twitteraars

  Het valt me op dat steeds minder mensen zelf op zoek gaan naar informatie. De meeste mensen wachten af totdat het nieuws hen bereikt. Daarom heb ik onlangs besloten toch maar te gaan twitteren. Dat is voor mij veel minder werk dan deze nieuwsbrieven maken en versturen. Hierbij roep ik dan ook alle nieuwsbrieflezers die een Twitter-account hebben om mij ook via Twitter te gaan volgen. In het Nederlands twitter ik via “JohanOldenkamp”, en in het Engels via “WhollyScience”. Uiteraard zal ik op verzoek dan ook nieuwsbrieflezers gaan volgen.

  Wat te denken van de winst van het Brexit-kamp?

  Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik afgelopen vrijdag de uitslag van het Britse referendum over de EU zag. Natuurlijk waren er ook weer achterdochtige bloggers die meenden dat deze overwinning van het Brexit-kamp juist de bedoeling was van de club-die-we-nooit-de-macht-hadden-moeten-geven. Ja, zo kun je overal wel iets achter zoeken. Dat gaat mij in ieder geval te ver. Ik zie in de mainstream-berichtgeving namelijk duidelijk dat die machtzieke club nu opeens echt alles uit de kast probeert te halen om de schade ongedaan te maken, en anders in ieder geval zoveel mogelijk te beperken. In hun ogen dient de Europese monsterstaat er echt te komen. Wat mij betreft verlaten de Nederlanden de EU zo snel mogelijk, zoals ik ook al bij de parlementsverkiezingen van 2012 heb aangegeven in het partijprogramma van de SOPN.

  Maken WIJ Basispartij groot ?

  http://basispartij.nl/

 9. Nexus

  Stemmen binnen dit systeem, terwijl er dus geen één partij is die daadwerkelijk geen partij is en echt de belangen van het volk behartigt, is zinloos.

  Mocht er echter een beweging ontstaan die alle voorstellen van de kamer eerst via een echte volksvertegenwoordiging toetst, dus 150 mannen en vrouwen die geen politieke agenda hebben maar voorstellen rechtstreeks toetsen aan de achterban, wij dus, ja of neen kunnen zeggen op zo’n voorstel, eventueel suggesties kunnen doen, dan verandert de zaak. Dan zou je wel kunnen gaan stemmen omdat dan een eerlijkere vorm van democratie ontstaat, zoals het eigenlijk bedoeld was.

  Beiden hierboven hebben dus een punt. Stemmen in de hoop dat er iets tussen zit dat de boel zal veranderen is hetzelfde als een staatslot kopen in de hoop dat je miljonair wordt. Er zal eerst een groep mensen moeten komen met een alternatief voor de huidige ondemocratische democratie. Die zouden wij dan groot kunnen maken.

  1. Miki

   het punt blijft: wie zegt dat die 150 ons allemaal vertegenwoordigen…uiteindelijk stem je iets door je eigen gedachten en mening ,wat de drijfveer van die mening ook is(hoef niet politiek gekleurd zijn).Ik denk dat er nooit in het bestaan van de mens een vorm van gelijkheid kan bestaan,zo is de natuur niet van het leven,eten en gegeten worden in de dierenrijk,slaaf en meester in de mensrijk(voortkomend uit onze evolutie).als de natuur niet zo zou zijn zou de Aarde allang overbewolkt en daarom houdt moeder natuur alles in evenwicht,,de dieren door elkaar op te eten,en wij mensen door oorlogen en armoede…ik ben ook zoekende,ik voel me ook niet goed in deze wereld,ik vraag me ook af wat het zin is van mijn leven…ik ben tot de conclusie gekomen dat wij allen effe op deze aarde zijn om onze dier(de mens) voort te brengen(kinderen) zoals de dieren dat doen uit instinct,en dat we leven in een wereld die altijd zal bestaan uit slaven en meesters,in welke vorm dan ook,dictatuur,communisme,democratie…het enige verschil in het leven is,wie geeft jou leven?een slaaf of een meester? ben je het kind van een gazelle of een leeuw?De enige verlossing is uiteindelijk de dood…
   Het lijkt een hele negatieve gedachtegang maar zo zie ik het,en omdat ik weet dat we maar effe zijn,probeer ik het beste uit te halen,liefhebben met de medemens,en proberen zo min mogelijk het gevoel van slaaf te voelen ook weet ik dat ik dat ben(ik ben het kind van een gazelle niet van een leeuw)

 10. bernadette

  Nexus ,
  Wat vindt je van deze 2 ….

  http://www.deburgerbeweging.nl/

  En…

  http://bewegingx.nl/2-e-Kamerverkiezingen/Verkiezingsprogramma/

  Bewegen x aantal malen , ieder op z’n eigen wijze.
  Hier beweging x partij ,opname ,
  die de eerste 5 minuten wat camera kraak geluid opleverde
  maar de sprekende mensen hebben eerlijke goede bedoelingen,

  https://www.youtube.com/watch?v=P1tSVImEBhE

  https://www.youtube.com/watch?v=5Cnq8vmHTkA

  Op 1.23 minuten worden de heldere boodschappen getoond ;

  https://www.youtube.com/watch?v=3YeNorwVXuE

 11. Johan Bosman (werktuigkundige)

  Niet meer stemmen mensen!

  Kijk waar al die jaren van parlementaire democratie ons gebracht hebben. Het is méér dan verschrikkelijk! Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de nederlandse overheid tegenwoordig de grootste bedreiging is voor de nederlandse samenleving*). Buitendien is ons parlement nauwelijks operationeel te noemen aangezien ze haar “koningsrecht” (de verdeling van het belastinggeld) aan Brussel heeft afgedragen: ESM-verdrag.

  Economische aanvalsoorlogen heten “vredesmissies”, gevaar en onrecht heet “veiligheid en justitie”, politiemensen die plunderen en moorden heten “hulpverleners”, handlangers van criminele bankiers heten “volksvertegenwoordigers”,
  Ook hebben we de doodstraf weer terug in ons land (deze staat versluierd weergegeven in het Verdrag van Lissabon) en we hebben geen media die daar over berichten. Deze herinvoering van de doodstraf is in 2008 zelfs met ruime kamer-meerderheid aangenomen.

  Hou in godsnaam op met stemmen mensen. Nieuwe partijen krijgen geen enkele kans omdat allang is besloten om het huidige beleid van plunderen en liegen desnoods gewapenderhand (ESM-verdrag) voort te zetten.
  Stemmen dat is zaken doen met terroristen en kiezen uit 17 soorten poep. Het is een anti-democratische daad van jewelste!

  *) Bron: wetenschappelijk onderzoek “Overheidscriminaliteit als specimen van organisatie-criminaliteit” van hoogleraar strafrecht Prof. Dr. G van den Heuvel Universiteit van Maastricht.

 12. Johan Bosman (werktuigkundige)

  Door “handig formeren” is het nederlandse kabinet ALTIJD een gemeenschapsgeld plunderende dictatoriale bezettingsmacht van criminele bankiers.

  Denk in godsnaam na en STOP MET STEMMEN.

 13. Koetsier A. M.

  Mijn vraag is deze, als je het stembiljet met een groot rood kruis ongeldig maakt, of op een andere wijze ongeldig maakt, wordt dan je gang na de stembus als stemmer gezien ? Of zien ze dit als een protest ?

 14. Pieter Stuurman

  Stemmen is niet zinloos, het is FOUT.
  Wanneer je iemand aanwijst die jou mag vertegenwoordigen, en hij werkt achter de schermen voor een heel ander (tegengesteld) belang, dan maak je een FOUT.
  Dit geldt niet voor “sommige” politici, maar voor alle politici. Politici die werkelijk het volk willen vertegenwoordigen, kunnen zich simpelweg niet handhaven. De overblijvende politici hebben zich dus per definitie gecommitteerd aan hun bazen, en dus niet aan de bevolking.
  Politiek is een instrument van de elite, dat wordt voorgespiegeld als ware het een dienaar van de bevolking.
  Zolang we dit niet beseffen, en ermee blijven instemmen door te stemmen, zal dat zo blijven.

  Leuk trouwens om hier delen terug te zien van de tekst die ik indertijd voor de Stem Niet actie geschreven heb (mythes).

 15. Wat is waar

  Als ik hier de reakties lees is er heel veel wil, maar is de verdeeldheid nog groter. Dat is precies wat de huidige machthebbers hun macht geeft.

  Voor de mensen die denken dat ze het systeem kunnen veranderen door op alternatieve partijen te stemmen, raad ik aan om eens te kijken wat er met Pim Fortuijn gebeurd is. Als een partij werkelijk macht krijgt om daadwerkelijk een andere koers te varen, een koers die ingaat tegen de belangen van het grote geld, dan is die geen lang leven beschoren.

  De Rooms katholieke kerk verander je ook niet van binnen uit (enkele nietszeggende kosmetische ingreepjes uitzonderingetjes na). De basisbeslissingen en bevoegdheid blijft in handen van de paus en zijn trawanten. Alleen als je er uit stapt kun je je eigen weg volgen zoals de protestanten gedaan hebben. En dat wordt ze nog steeds niet in dank afgenomen.

  Ik denk uiteindelijk dat het grootste probleem is dat niemand een goed werkend alternatief heeft. En dat zal ook nooit lukken als we zo verdeeld blijven als we hier etaleren.

  Om goed alternatief te creëren moeten we eerst weten waar de huidige macht van degenen die de wereld besturen op gebaseerd is. Wat is het principe van hun macht. En dat is niet democratie, de media, rechtssyteem etc. Dat zijn hun middelen. Hun machtsprincipe is op geld gebaseerd. Daardoor kunnen ze de politici beheersen, de media manipuleren, rechters omkopen, modernaars inhuren, geheime diensten opzetten etc.

  Zolang we geen oplossing hebben voor de wortel van alle kwaad, geld en daaraan gekoppeld bezit, zal niemand ooit afkomen van deze machthebbers of zullen er meteen weer nieuwe psychopaten opstaan om de macht naar zich toe te trekken.
  De eerste stap naar een nieuwe wereld is de intentie om geld af te schaffen.

  Michael Tellinger legt uit hoe dat zou kunnen
  https://www.youtube.com/watch?v=eEzOZsRrR0Q

 16. M.Lockefeir

  Stem gewoon op jezelf, het kan zie geenpeil .nl
  Ik ga niet in op de vraag of er met deze partij iets veranderd. Dat ligt dan aan jezelf. Wel weet ik zeker dat bij succes van deze partij er een verschuiving in de politiek zal optreden. Ben ook benieuwd wat de grote partijen met deze nieuwe ontwikkeling gaan doen. Echte democratie met referendem.
  Zelf ben ik nog nooit lid van een partij geweest. Nu ben ik lid van deze partij en hoop met mij nog velen.
  Groetjes Merijn.

 17. P.

  Hallo, jee, dat stemmen. Het lijkt wel een modder hooibad. ja, niet stemmen en wel stemmen daar zit ik al tussen te wippen. Als ik stem dan stem ik op degene waar ik al jaren op stem, vanuit respect oogpunt.
  Als je alleen al kijkt naar het referendum en ze doen toch wat ze willen. Een stem telt niet dat is mijn gevoel, wel veel betalen overal aan en thja………… Wetende dat er in de achterkamer veel meer speelt dan wat ons verteld wordt. Dus ik zal nog wel eff door wippe van het ene been naar het andere been.

 18. Ernst

  Hallo, Wat ik niet begrijp is dat je aan de ene kant praat over achterkamertjes politiek, ze doen toch wat ze willen e.d. . Heel herkenbaar en ik ben het ook helemaal met je eens, maar daar blijkt volgens mij ook uit dat je , terecht, geen respect hebt voor de huidige politici. Maar in het begin van je betoog heb je het er wel over dat ALS je gaat stemmen, je op diegene stemt waar je al jaren op stemt, vanuit RESPECT oogpunt.
  Heb je nu respect of niet?
  Mocht je toch respect hebben, dan begrijp ik nog niet dat je DAT je keus laat bepalen.
  Waarom doorbreek je het hele zaakje niet, en stem je op diegene, waarvan je voelt dat die politiek bedrijft vanuit zijn hart?
  De meeste politici zitten alleen maar op het blauwe leer, omdat ze houden van geld en macht. Meer niet. Daaruit volgt de huidige chaos, die niets menselijks meer heeft.
  Als je politici kiest die daar zitten vanuit hun idealen, en hun hart laten bepalen wat hun daden zijn, dan kun je m.i. echt een ommekeer teweeg brengen, wie het ook is.
  Het zal lastig zoeken zijn, en je vindt ze denk ik niet bij de grote partijen, maar ik heb zelf een politicus gesproken die daar echt vanuit een ideaal zit. Ik zal zijn naam niet noemen, dat is niet opportuun nu denk ik, maar zoek goed, doe goed, en stem met je HART !!!!!!!

  1. Douwe Bericht auteur

   Ik denk persoonlijk dat het systeem niet deugd. Ongeacht wie de macht heeft en ongeacht de intenties zijn de gereedschappen van de nieuwe politicus het onderdrukken en vernietigen van de vrije wil en vrijheid van de gewone mensen via het onder dwang en dreiging van geweld afnemen van geld via de belastingen en het dictreren van mensen hun vrijheidsbeperkingen via de wetten.

   De gereedschappen van de politiek zijn per definitie vrijheidsvernietigend en hierdoor kan zelfs de bestbedoelende politicus alleen maar meer onderdrukking en vernieitiging van vrijheid brengen.

   Als je de wereld wilt verbeteren kun je dat veel beter op andere manieren doen.

   Ten eerste leer jezelf kennen en bekijk wat je zelf graag wilt in het leven.
   Ten tweede respecteer de vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken van zowel jezelf als van andere mensen
   Ten derde volg zo goed als je kunt je eigen nieuwsgierigheid, interesse en passie met integriteit (punt 2) en zonder te volharden in een specifieke uitkomst.

   Empatische mensen die hun passie volgen, de vrijheid van hun medemens respecteren veranderen de wereld op een positieve manier. Politiek is een krisatlisatie van collectieve angstgebaseerde gedachten en het beste wat er met de politiek kan gebeuren is dat mensen hun eigen angsten onderzoeken omkeren en transformeren zodat dit instituut op termijn op kan lossen.

 19. Abies Bracchium

  Stel dat niemand meer gaat stemmen, wat gebeurt er dan? Dan blijven alle stoelen in de de tweede en eerste kamer leeg, is er geen minister president meer. Het besturen van het land houdt dan op, er worden geen wetten meer gemaakt en chaos valt Nederland ten deel.
  De mens in zijn algemeenheid is niet in staat de liefde toe te passen en vreedzaam naast elkaar te bestaan!
  Jezus Christus zelf vraagt zich af “zal ik de liefde nog vinden bij terugkomst op deze aarde”. De mens alleen is niet in staat tot liefde tenzij hij of zij God aanneemt en de wet van de liefde toepast: God lief te hebben met geheel je hart, geheel je ziel en geheel je verstand. Daarnaast je naaste lief te hebben als jezelf.
  Ik ben voor een staatsbestel dat op liefde is gebaseerd. Helaas is dat voor deze wereld een utopie. Oorlogen en haat zijn aan de orde van de dag in deze wereld. Daarom voel ik van harte mee met wijlen Churchill die de volgende slagzin bezigde: “Democracy is the worst form of government, except for all the others.” Hij had het niet treffender kunnen zeggen.
  In Nederland ben ik vrij om mijn godsdienst te belijden;
  In Nederland ben ik vrij om te zeggen wat ik wil en wat ik vind;
  In Nederland ben ik vrij om mijn politieke keuze kenbaar te maken;
  In Nederland hebben we een gezonde en goede grondwet die alle burgers beschermt ook tegen elkaar.
  Diverse van onze voorouders hebben onze hedendaagse rechten zelf met het ultieme offer moeten betalen: het geven van hun leven.
  De democratie heeft bij de afgelopen verkiezingen (15 maart 2017) in Nederland op alle fronten gewonnen!
  DAAROM LAAT IK MIJN STEM NIET VERLOREN GAAN!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *