Is winst goed voor de economie?

Een artikel van de hand van Pieter Stuurman

rich_and_poor_colorDe meeste mensen geloven dat winst* goed is voor de economie. Maar is dat wel zo? Of is het alleen in het belang van de winstmakers dat de meeste mensen dit geloven? Omdat die mensen dan, vanwege dit geloof, geen bezwaar maken tegen het winstmodel?

Economie
Economie is, collectief gezien, eigenlijk een simpel mechanisme:

Alle producten en diensten worden gemaakt door alle mensen die ze maken. Voor hun inspanning (hun arbeid), krijgen die mensen geld. Met dat geld kopen ze vervolgens diezelfde producten en diensten.  

enterprise-social-networkDat geld komt zo terug bij de bedrijven die de producten en diensten (verder aangeduid als producten) leveren, en met dat geld kunnen die bedrijven weer de lonen betalen aan de mensen die de producten en diensten maken. Die daarmee vervolgens de producten weer kopen. Etc.

Dit is dus een keurig, zichzelf in stand houdend mechanisme. Een mechanisme dat nooit schaarste kan opleveren, en ook nooit werkloosheid. De makers zijn de afnemers, en de afnemers zijn de makers. Het is, collectief gezien, dezelfde groep.

Toch werkt het in de praktijk niet zo. En daar is maar één reden voor: het is voor enkelen mogelijk om systematisch geld uit het mechanisme te halen en dit voor zichzelf te houden. Zonder er zelf producten voor te maken en zonder (het grootste deel van) dat geld uit te geven aan producten.

Dit geld is vervolgens niet beschikbaar voor de makers van de producten (in de vorm van beloning voor hun arbeid) en zo kunnen die makers diezelfde producten niet allemaal meer kopen.

Winst
Money_gold_bars_HD_wallpaper__1Dit verschijnsel heet winst. Winst is het verschil tussen wat mensen betaald krijgen voor het maken van producten (loon), en wat ze moeten betalen voor het kopen van die producten (prijs). Die winst komt ten goede aan de winstmaker(s). Daarvan zijn er verhoudingsgewijs maar heel weinig. Veruit de meeste mensen verkrijgen hun geld uit loon, in ruil voor hun arbeid.

Winst leidt tot rijkdom van enkelen. Miljardairs hebben hun rijkdom niet vergaard door miljoenen malen zoveel te werken als andere mensen. Ze hebben hun rijkdom niet vergaard door miljoenen malen zoveel producten te maken met hun inspanningen. Ze hebben hun rijkdom vergaard via winstmodellen. Hun rijkdom bestaat uit gemaakte winst.

Deze winst is bijeengebracht door producten die door de werkenden gemaakt zijn, te (laten) verkopen en daar winst op te maken. Oftewel, door meer voor de producten te krijgen, dan het kost om ze te laten maken. Alle rijkdom van de rijken is zo tot stand gekomen. Geen enkele rijke, maakt zelf de producten waarop hij zijn winst maakt.

De positie van winstmaker is maar voor enkelen toegankelijk. Het is vrijwel alleen weggelegd voor mensen die al rijk zijn. Met hun vermogen kopen ze eigenaarschap (aandelen) van bedrijven en daarmee verkrijgen zij de positie van winstmaker. Deze positie wordt dus gekocht met rijkdom, en die rijkdom bestond al uit winst.

Winst leidt tot rijkdom van de winstmaker, en die rijkdom leidt vervolgens tot nog meer winst en dus tot nog meer rijkdom. Dit heet: met geld geld vergaren. En dus niet met werken.

Dat zou geen probleem opleveren als die rijken al dat geld vervolgens zouden uitgeven aan producten. Zodat degenen die wel werken, die producten kunnen maken en daarvoor beloond kunnen worden. Maar de rijken geven dat geld niet uit. Als ze dat wel zouden doen, dan zouden ze hun geld dus uitgegeven hebben, en dan waren ze geen rijken meer.

Rijkdom
gold_markets1Het is onmogelijk voor de rijken om dat gewonnen geld allemaal uit te geven. Ten eerste omdat ze dan niet meer rijk zouden zijn, en dan zouden er dus geen rijken bestaan. Maar ook omdat een mens nou eenmaal maar een beperkte hoeveelheid producten kan consumeren. Tien sportwagens, een collectie villa’s en dagelijkse banketten met champagne en kaviaar, zijn voor miljardairs onvoldoende om het op de krijgen. Het is onmogelijk om het allemaal uit te geven aan producten. Ze blijven, ondanks hun levensstijl, nog steeds rijk.

Het geld waaruit die rijkdom bestaat, is dus gereserveerd. Opgepot. Dat geld is dus niet beschikbaar in het mechanisme van de economie. Er kunnen, met dat rijkdomgeld, dus geen producten gekocht worden. En dus ook niet gemaakt worden. En doordat ze niet gemaakt kunnen worden, kunnen mensen dus ook niet beloond worden voor het maken ervan.

Rijkdom van enkelen leidt dus tot afname van geld dat beschikbaar is voor het belonen van alle andere mensen, en daarmee tot afname van geld dat beschikbaar is voor het kopen van producten. De rijken geven het immers niet uit, en de niet-rijken (die alle producten maken) hebben er geen beschikking over. Omdat de rijken het voor zichzelf houden.

Het geld waarmee ze – via winst – rijk geworden zijn, is betaald door mensen die hun geld wel uitgeven. Het is betaald door de consumenten van de producten waarop de winst gemaakt wordt. Door degenen die deze producten gekocht hebben.

En deze mensen hebben hun geld wel verkregen door te werken. Ze hebben het verdiend als beloning voor het maken van de producten (producten waarop de winst gemaakt wordt). Ze moeten voor het kopen van die producten altijd meer betalen dan ze krijgen voor het maken van diezelfde producten. Het verschil (winst) gaat naar degenen die niets maken.

Armoede en werkloosheid
Economic Stability-Outsourcing Location Selection Decision FactorsHet geld dat door de rijken uit de economie gehaald is, is niet langer beschikbaar in de economie. Het is niet langer beschikbaar voor consumenten om daarmee producten te kopen. Producten die niet gekocht worden, kunnen niet worden gemaakt, en dus kunnen mensen ook niet meer beloond worden voor het maken ervan. Omdat de betreffende mensen daarmee hun baan verliezen kunnen ze ook geen geld meer verdienen voor het kopen van producten en kunnen er dus nog minder gemaakt worden, etc.

Anders gezegd: winst leidt tot minder werkgelegenheid en dus tot minder verdiengelegenheid.

Oftewel, toenemende winst/rijkdom van enkelen, leidt tot toenemende werkloosheid en/of armoede voor de rest.

Dit mechanisme – het mechanisme van steeds rijker wordende rijken en afname van werk/verdiengelegenheid voor de rest – is momenteel uiterst zichtbaar.

Het winstmodel leidt tot rijkdom van enkelen en die rijkdom leidt onherroepelijk tot krimp van de reële economie: de economie van goederen en diensten.

Uiteindelijk is alle rijkdom van de rijken betaald door de afnemers van producten. Producten waarop de winst zit die de rijkdom van de rijken genereert. Als gevolg van die winst/rijkdom, is er minder geld beschikbaar voor de rest en kunnen de afnemers dus steeds minder producten kopen. En dus ook steeds minder bijdragen aan de winst en dus aan de rijkdom van de winstmakers.

Het winstmodel is eindig
money-trapOm die rijkdom desondanks te kunnen laten groeien, zullen de rijken hun macht aanwenden om de beloningen (lonen) verder te laten krimpen. Of de prijzen te laten stijgen. Of een combinatie van beide. Zodat de winstmarges kunnen blijven bestaan of kunnen groeien.

Maar dat leidt tot verder verlies aan koopkracht. Net zolang totdat er nauwelijks meer koopkracht over is. En er dus ook geen mogelijkheid meer bestaat tot het maken van winst.

Het winstmechanisme is dus een eindig systeem. Het houdt op als de parasiterende partij, de geparasiteerde partij omzeep geholpen heeft. En daarmee ook haar eigen bestaansrecht opgesoupeerd heeft.

* Met winst bedoel ik corporate winst die ten goede komt aan aandeelhouders. Aandeelhouders die niet zelf werkzaam zijn in de bedrijven die hun winst genereren. Aandeelhouders die uitsluitend aandeelhouder zijn vanwege het rendement op hun geld, die verder geen binding hebben met het bedrijf en er ook verder geen bijdrage aan leveren. Aandeelhouders die, zodra het bedrijf minder winst oplevert, hun geld verplaatsen naar een meer renderende plek. 

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Blog van Pieter Stuurman
-) Overige artikelen van Pieter Stuurman op Achter de Samenleving
-) De dictatuur van het geld
-) Geld was ooit een handige technologie, waar is het misgegaan?
-) Schuld; het machtigste wapen in de wereld?
-) Zinloos werk en voor functie dat heeft voor de elite
-) De wereld als slavenkolonie
-) Bent u een brave scharrelslaaf?

Op de hoogte blijven van nieuwe berichten? Like ons op Facebook en/of volg ons op Twitter!
Een nieuw gezichtspunt leren kennen, iets geleerd en/of gelachen? Overweeg een donatie/vrijwillig abonnement.

21 gedachten over “Is winst goed voor de economie?

 1. only you

  Een Economische-crisis krijgt u Dan!
  Volgens het principe van piramide systeem
  Aan de top de schatrijk en en op de basis de arme sloebers!

 2. Jeroen

  Gaat het hier nu werkelijk om winst of om aandeelhouders die niet zelf werkzaam zijn in de bedrijven die hun winst genereren? En wat als ze er wel werken? Een DGA bijvoorbeeld? Doet er niet echt toe lijkt me.. Wat er wel toe doet: Winst zou in een echte vrije markt nieuwe partijen naar die markt trekken die er voor zorgen dat de spoeling zo dun wordt dat er nauwelijks meer winst gemaakt wordt. Dat gebeurt nu niet, want de markt is niet vrij. Die wordt vanuit de overheid hardnekkig geregeld en wel met talloze beschermingsconstructies, die er uiteindelijk allemaal op neerkomen dat ze gehandhaafd worden door het dreigen of toepassen met geweld (door de overheid). Degene die dit systeem van geweld optimaal weet uit te nutten wordt rijk.

  1. Pieter Stuurman Bericht auteur

   Het smeden van allianties met overheden is een methode om de winst te vergroten. Machtige marktpartijen zijn daartoe in staat vanwege hun rijkdom. Die rijkdom is vergaard door winst.

   Het principe van (corporate) winst blijft hetzelde.

 3. Barry

  Is een beetje kip-ei verhaal. Een ondernemer gaat pas investeren als zijn geïnvesteerde vermogen meer oplevert (= winst), dan wanneer het op de bank staat (vaak worden staats-obligaties als referentie aangehouden). Die ondernemer kan als hij een winstgevend product heeft daarvoor mensen in dienst nemen (werk geven), die hem helpen het product te maken en/of te verkopen.

  Hij(*) zal zijn best doen om een zo hoog mogelijk rendement op zijn geïnvesteerde vermogen te halen. Hij loopt ook nog een risico: als de vraag naar zijn producten wegvalt, maakt hij geen winst meer en kan hij als hij geen ander winstgevend product ontwikkeld, mogelijk zelfs failliet gaan.
  Alleen al om die reden is het maken van winst (in ons huidige economische model) noodzakelijk.

  Ook heeft het huidige model tot gevolg dat je je probeert te onderscheiden van je concurrent, hetzij door een betere kwaliteit (waardoor je een hogere marge kan maken), dan wel door een lagere kostprijs.
  Dit laatste is echter een vicieuze cirkel, aangezien er dan krampachtig van alle kanten geprobeerd wordt om de kosten te drukken, hetgeen ook vaak zijn weerslag op de lonen heeft.

  (*) Waar “Hij” staat kan uiteraard ook “Zij” worden gelezen.

  1. Pieter Stuurman Bericht auteur

   // Een ondernemer gaat pas investeren als zijn geïnvesteerde vermogen meer oplevert (= winst)//

   Precies. Winst maken is alleen weggelegd voor vermogenden/rijken. Die rijkdom is dus al eerder gegenereerd. Met winst.

   //Dit laatste is echter een vicieuze cirkel, aangezien er dan krampachtig van alle kanten geprobeerd wordt om de kosten te drukken, hetgeen ook vaak zijn weerslag op de lonen heeft//

   Winst is het verschil tussen de kostprijs van een product, en de verkoopprijs ervan. De waarde van het product komt tot stand door arbeid. Winst maken kan alleen als de prijs van arbeid lager is dan de waarde ervan, of de prijs van het product hoger is dan de waarde ervan, of beide.

   Collectief gezien, zijn het degenen die de arbeid leveren en daarvoor loon krijgen, die ook de producten kopen en daarvoor de prijs betalen. In het winstmodel moeten zij dus altijd meer betalen voor de producten, dan ze krijgen voor het maken ervan. Het verschil is de winst. En die komt ten goede aan degenen die niets maken (aandeelhouders die rendement/winst maken op vermogen/rijkdom).

   Winst is dus een mechanisme dat de leidt tot verarming van degenen die de waarde/arbeid leveren, en verrijking van winstmakers die geen waarde leveren. Het is de enige oorzaak van de totale scheefgroei tussen armoede en rijkdom op de wereld (bijv. de rijkste 85 mensen bezitten meer dan 3.500.000.000 armste mensen bij elkaar opgeteld).

   Een situatie waarin enkele mensen eigenaar worden van de (opbrengst van) arbeid van de werkenden, heeft een naam: slavernij.

 4. Jochem Mos

  Het is zorgelijk dat de het verschil tussen arm en rijk toeneemt. De (super)rijken lijken constructies op te zetten om veel generaties rijk te houden, met continu rendement, een nieuwe aristocratie. Ik hoop dat we dit oplossen. Met deze auteur echter totaal oneens. Mijn bedrijf is miljoenen waard geworden voordat we winst gingen maken. Dit is meestal hoe armen rijk worden: bedrijf starten en mensen aannemen om te komen helpen. Je neemt veel ‘armen’ in je kielzog mee, leert hen hoe je waarde creert voor anderen in de economie. Deze ondernemers zetten alles op het spel: al hun geld, tijd, energie en soms hun relatie. Als je begint kun je niet stoppen tot je rijk of failliet bent. 80% kans dat je binnen 5 jaar failliet bent. Als je failliet raakt ben je in Nederland een ‘sukkel’, als je slaagt ben je snel ieders beste vriend. Ik heb weinig respect voor CEOs in de (semi)publieke sector zichzelf rijk onderhandelen, maar extreem veel respect voor rijke ondernemers!! Bedrijfswaarde komt niet uit winst, maar uit het vooruitzicht op winst. Zo bepaald ons collectieve pensioenfonds in welke bedrijven zij investeert.

  1. Pieter Stuurman Bericht auteur

   //Het is zorgelijk dat de het verschil tussen arm en rijk toeneemt. De (super)rijken lijken constructies op te zetten om veel generaties rijk te houden, met continu rendement, een nieuwe aristocratie. Ik hoop dat we dit oplossen//

   De rijkdom van de rijken is uitsluitend gegenereerd door winst. Winst IS dus die constructie. Uit het feit dat deze verdeling bestaat, en dat de scheefgroei ervan toeneemt, blijkt de onrechtmatigheid ervan.

   Zoals ik onderaan het artikel schrijf, heb ik het niet over de hardwerkende ondernemer (hij levert immers arbeid), maar over degenen die GEEN arbeid leveren voor hun rendement. Oftewel de (groot)aandeelhouders die niets bijdragen aan het productieproces (geen arbeid leveren), maar wel de opbrengst (winst) opstrijken. Dat zijn de rijken die je noemt.

   Deze rijken zetten niets op het spel, behalve hun rijkdom. En die rijkdom is al eerder gegenereerd via hetzelfde winstmodel. Alleen door dit model konden bijvoorbeeld de rijkste 85 mensen meer bezitten dan 3.500.000.000 armste mensen bij elkaar opgeteld. Uit deze situatie blijkt dat het winstmechanisme daadwerkelijk zo werkt.

   //Ik hoop dat we dit oplossen//

   De enig mogelijke oplossing, is het uitsluiten van constructies waarmee met geld, geld vergaard kan worden. En dat zou betekenen: een systeem waarin geld alleen nog maar verdiend kan worden door het daadwerkelijk leveren van arbeid, en waarin dat verdiende geld alleen kan worden uitgegeven aan het resultaat van arbeid, oftewel producten/diensten. Een systeem dus, dat uitsluitend de reële economie dient, en niet de (momenteel dominante) parasitaire schaduweconomie van met-geld-geld-vergaren.

   1. Barry

    Wat Jochem zegt komt in grote lijnen overeen met wat ik hierboven ook al zei.
    Tegenwoordig worden veel grote bedrijven maar ook start-ups gefinancierd vanuit “venture-capitalists”, ook wel “private equity” bedrijven genoemd. Deze beheren dus het geld van een aantal superrijken en steken het in veelbelovende ondernemingen. De Facebooks en Googles zijn op deze manier zeer groot geworden. Helaas zijn we voor de financiering van ondernemingen vaak afhankelijk van deze investeerders. Je hoeft als “start-up” namelijk niet bij een bank aan te komen met een goed idee, waarmee je over een paar jaar wellicht miljoenen zou kunnen verdienen, maar tussentijds wel gefinancierd moet worden. Die financierders zorgen ervoor dat je al direct een inkomen hebt en je in bedrijfsmiddelen kan investeren in de hoop dat zij daar in de toekomst een goed rendement op maken. Vaak hebben zij dan ook een meerderheidsbelang in de aandelen. En natuurlijk lopen ook de VC’s een flink risico: als de start-up het niet red zijn zij hun geïnvesteerde vermogen kwijt.
    Maar uiteindelijk profiteren de “superrijken” (dat kunnen ook pensioenfondsen zijn!) van het gemaakte rendement en natuurlijk zal ook het gefinancierde bedrijf er beter van worden.

    1. Pieter Stuurman Bericht auteur

     De enige reden waarom financiers hierin geld investeren, is om er (nog meer) rendement op te maken.
     De enige reden waarom bedrijven afhankelijk geworden zijn van die financiers, is omdat die financiers de enigen zijn die zoveel geld bezitten dat ze dit kunnen doen.
     De enige reden waarom anderen daar te arm voor zijn, is omdat die rijken zo rijk zijn.
     De enige reden waarom de rijken zo rijk zijn, is vanwege het winstmodel.

     Het rendement dat ze vervolgens maken uit hun investering, zal die rijken nog rijker maken, en dus de armen nog armer. En dan zijn we weer terug bij het begin van het kringetje. Het is een zichzelf aandrijvend mechanisme.

     Dit mechanisme kan alleen voortbestaan, als de rest van de wereld ermee instemt. En dat kan alleen zolang het geloof “winst is goed” blijft bestaan, ondanks het feit dat het winstmodel vrijwel iedereen (behalve de rijken) tekort doet.

     1. Pieter Stuurman Bericht auteur

      Wanneer in een samenleving een paar rijken al het voedsel bezitten, dan is de rest van de bevolking afhankelijk van die rijken om te kunnen eten.

      Je kunt daarover dan 2 mogelijke gedachten vormen:

      1: Deze situatie is niet in orde.
      2: Maar goed dat die rijken er zijn, want we hebben ze nodig voor het verkrijgen van ons voedsel.

     2. Barry

      Natuurlijk klopt dat Pieter.
      Je kunt ook denken: waarom zal iemand jou geld lenen (met het risico het niet terug te krijgen) als hij daar zelf niets beter van wordt?
      Als je niet toevallig zelf een flinke spaarrekening, rijke pa of suikertante hebt, ben je dus als beginnend ondernemer momenteel afhankelijk van andere financiers. En die hebben helaas het belang om er zelf (of meestal: hun cliënten) rijker van te worden. Het zou mooi zijn als de staat een renteloze lening geeft voor start-ups met goede ideeën…

     3. Pieter Stuurman Bericht auteur

      En hoe zou die staat aan dat geld moeten komen?

      Het is nu precies andersom: de staat leent geld van de rijke financiers. Daaruit bestaat de staatsschuld. Die financiers maken dus winst op de staat, en die winst betaalt de bevolking in de vorm van belasting.

 5. an argie

  Er is niets mis met winst. Degene die investeert loopt namelijk ook het grootste risico dat zijn investering in lucht opgaat.
  Veel mensen die winst maken investeren dit weer in andere projecten, of in het uitbreiden van bestaande. Ook in verliesgevende; het is (zelfs statistisch) onmogelijk dat elk project winstgevend is.
  Het maken van winst zorgt júist voor werkgelegenheid.

  Wat veel belangrijker en in veel grotere mate bijdraagt aan de vrije val van de economie is HOE geld gemaakt wordt. Er worden ons sprookjes verteld dat banken geld van spaarders in de vorm van leningen (tegen rente) weer in omloop wordt gebracht.

  Dit is de grootste leugen van de afgelopen eeuwen. Op het moment dat er een lening wordt aangegaan, wordt er door de lener een I.O.U met de bank aangegaan en wordt op dat moment geld gemaakt uit lucht. Met een druk op de knop wordt er electronisch geld gecreëerd, dat VOOR DE LENING TOTAAL NIET BESTOND!

  Er moet echter wél rente over dit luchtgeld worden betaald!

  Er bestaat tegenwoordig geen geld, er bestaan alleen maar schulden. De rente over deze schulden is GIGANTISCH en wordt alleen maar groter. Steeds meer rente over steeds meer luchtgeld.

  En hoe meer luchtgeld, hoe meer inflatie (dus feitelijk: hoe MINDER geld)

  Op het moment dat er een termijn, om welke reden dan ook, is versteken, wordt luchtgeld door een bank omgezet in liquide middelen. Een bank loopt 0,0% risico bij het aangaan van een I.O.U.

  Op het moment dat een lening niet meer kan worden betaald, wordt het onderpand (huis, auto) verkocht aan de hoogstbiedende.

  “Centrale” banken (zoals De Nederlandsche Bank, FED, ECB, BIS, IMF, Wereldbank) zijn eveneens private ondernemingen die gaan over de geldcreatie in het desbetreffende land. Op het moment dat een staat een schuld heeft (Een begrotingstekort), moet die staat naar een private onderneming voor een extra portie luchtgeld.

  Ook over dat luchtgeld moet die staat (land) over het gehele bedrag rente betalen.
  Kan een land dit niet meer opbrengen, dan worden de natuurlijk bronnen geconfisqueerd en verkocht aan de hoogstbiedende.

  Dit systeem kent uiteindelijk maar één winnaar; De banken.
  De Rothschilds hebben het systeem van centrale banken ongeveer 250 jaar geleden opgezet. Anno 2000 waren er 7 landen die geen “Centrale” Rothschild bank hadden: Iran, Irak, Soedan, Mali, Lybie, Syrië en Noord-Korea.
  Anno 2015 zijn van die zeven landen nog 3 over (Syrië houdt stand tegen alle verwachting in)
  De Rothschilds hebben inmiddels zo’n 60% van alles wat op deze planeet aanwezig is in hun bezit. Hun totale vermogen wordt geschat op 500 biljoen = 500.000.000.000.000 dollar)

  Winst ja, maar niet ten koste van alles.

  1. Pieter Stuurman Bericht auteur

   Dat klopt an argie.

   Maar ook dit is een winstmodel. In dit geval het winstmodel van de banken. Ook deze winst komt ten goede aan de aandeelhouders (de eigenaren) ervan.

   Winst is geld dat in de zakken van de (rijke) financiers/aandeelhouders terecht komt. Het is dus niet beschikbaar voor loon, en dus leidt het tot afname van werkgelegenheid.

   De enige reden waarom rijke mensen hun (via winst verkregen) rijkdom investeren, is om er nog rijker van te worden. Dat is altijd de bedoeling ervan. Om nog meer voor zichzelf te reserveren, waardoor er nog minder voor anderen overblijft. Daarom kan er door die anderen minder gekocht worden en dus kan er minder geproduceerd worden. En dat leidt tot afname van werkgelegenheid.

   Uit de feitelijke verdeling van de rijkdom in de wereld, blijkt dat er (ondanks een verliesgevende investering zo nu en dan) op grote schaal winst gemaakt wordt door enkelen. Anders zou die verdeling simpelweg niet kunnen bestaan.

   Daarnaast: een miljardair loopt nauwelijks risico als hij enkele honderden miljoenen van zijn (door eerdere winst vergaarde) vermogen investeert. Als hij het verliest, is hij nog steeds multimiljonair.

   Zie ook: http://achterdesamenleving.nl/winst-overproductie-werkloosheid-en-slavernij/#.VlMfJHaFOM8

   1. an argie

    De winst van deze banken zit hem vooral in het piramidespel van geldcreatie, gecombineerd met fractionele reserve.
    Dit is de uiteindelijke doodsteek voor onze economie, misschien wel voor de gehele mensheid.

    Degene die niet meedoet wordt keihard afgemaakt:

    – Abraham Lincoln (Greenback Dollar)
    – Romanov (Russische tsaar – Eigen staatsbank)
    – Adolf Hitler (Gooide in 1933 de Rothschilds uit Duitsland – Zette een eigen staatsbank op met arbeidkracht als onderpand)
    – JFK – (probeerde middels directive 11110 een bedrag van 4,3 miljard dollar aan zilver als onderpand een nieuwe Amerikaanse dollar op te zetten)
    – Hoessein (Olie voor Voedsel programma; Toen Hoessein olie niet meer in dollars, maar in euro’s wilde verhandelen greep de V.S. in)
    – Khadaffi (Eigen staatsbank, geen schulden bij het IMF, gratis gezondheidszorg, gratis scholing (zelfs in het buienland) – Wilde (buiten de Rothschilds om) de goudreaal invoeren als monetaire eenheid in Afrika)
    – Assaad (Syrië heeft een eigen staatsbank, geen schulden bij het IMF)

    Lees onderstaande maar eens….

    FROM -> The Rothschild Manifesto – circa 1840.

    1. LAW is FORCE in disguise, USE LAW. (Statutory Law, codes, regulations)

    2. Political freedom is an IDEA, not a FACT and is merely an illusion and distraction.

    3. USE “LIBERALISM” to obtain control via “GRADUALISM” through “EDUCATION”. (OBE)

    4. GOVERNMENTS are to be destroyed by either EXTERNAL (War) or INTERNAL (Liberalism and corruption) means.

    5. We must get CONTROL over all Government economies by controlling the MONEY supply.

    6. THE END ALWAYS JUSTIFIES THE MEANS. ”ALWAYS” !

    7. FORCE & MIGHT = RIGHT, there are no absolute moral or ethical codes. (No Biblical Law)
    Vatican vs Illuminati
    ◾Weekend Reflections: Christian Father Of Our Nation George Washington Urged American Governors To Imitate Christ
    ◾Pope Benedict XVI Condemns Banking Cartel’s Reality Replacement: Such As McCain’s CFR, Rothschild’s Bank Bailouts, & Citizen Debt Enslavement!
    ◾England’s Greatest Coverup ~ The Anonymous Resistance To England’s Catholic Genocide: Roman Catholic Guy Fawkes ~ The Rustle Begins For America!
    ◾Obama’s U.S. Epidemic On Pornography: Without Morals A Republic Cannot Subsist Any Length Of Time.
    ◾Obama: Enemy Of The Roman Catholic Church And The United States Citizens!

    8. We have the RIGHT to RECONSTRUCT ALL EXISTING INSTITUTIONS.
    U.S. Republic Militias

    9. WE will become SUPREME LORDS over all people.

    ◾Greece, European Union, Mussolini, Rothschild, & Pangalos : What Happened When Mussolini Proclaimed Perpetual Entitlement From Italian Citizens!
    ◾14 United State Governors Prepare State Militia Defenses: To Counter Obama’s Rogue Federal Forces!
    ◾Gun Facts
    ◾State’s Constitutional Militias: Sovereign Militias Buy More Firearms In 3 Months, Than What It Takes To Outfit The Entire Chinese And Indian Armies Combined!

    10. The power of MONEY must remain hidden and SECRET until we are in such a position of POWER that no one can stop our PLAN. (Fractional reserve banking / debt based paper currency)
    ◾The United States First Innocuous Rothschild Central Bank Up To 2013.

    11. We must use ALCOHOL, DRUGS, SEX, PORNOGRAPHY, GAMBLING, ALL VICES and MORAL CORRUPTION to destroy the YOUTH OF ALL NATIONS.
    ◾Obama’s U.S. Epidemic On Pornography: Without Morals A Republic Cannot Subsist Any Length Of Time.
    ◾Tarball Obama, Forces America’s Doctors To Violate The Hippocratic Oath: Its Back To The Nazi Concentration Camps!
    ◾Center For Disease Control: 1 In Every 16 Black Men Are HIV Carriers!
    ◾Daily Kos: Beket Does Abortion! How Extreme Heathenism ~ Stops A Thinking Brain!

    12. We have the RIGHT TO SEIZE ANY AND ALL PROPERTY, by whatever means necessary, to bring all PEOPLE UNDER OUR CONTROL. (Merger of Admiralty/Maritime Law and Equity Law, abolishing of the common law, corruption and registration of title / Property taxes.)

    13. We will use the terms “LIBERTY, EQUALITY, and FRATERNITY” which will establish a “NEW ARISTOCRACY”. (French revolution)
    ◾Barry Obama Compares Himself to Martin Luther King: I Have A Nightmare!
    ◾NBC Steven Spielberg Compares Obama To Lincoln: Obama’s Boyfriends!

    14. The qualifications for this “ARISTOCRACY” will be WEALTH, which we will CONTROL.
    ◾Maurice Strong & Bill Gates: Funneling Money Out Of America!
    ◾America’s Antidote & Powerful Tools To Bankrupt Rothschild Banksters: Silver, Glass Steagall Act H.R. 1489, & The 25th. Amendment!

    15. WARS WILL BE INSTIGATED, FINANCED and DIRECTED so that we control BOTH SIDES, placing all parties FURTHER INTO OUR DEBT. (American Revolution through Desert Storm, Afghanistan and WW III ?)
    ◾Obama Dumps $110 Billion Newly Printed Dollars Into The Commodities Market Each And Every Month! Month! Month! Month! Month!
    ◾Americans Born To Be Wasted: Impeach Lieberman, Obama & McCain For Permanent War Policy!
    ◾State Militias May Be Implemented To Root Out Obama’s Illegal Muslim Brotherhood: Islamic Terror Training Camps Inside The USA.
    ◾Israeli Intelligence Chiefs Attempting To Remove Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu From Office ~ In Order To Prevent An Attack Upon Iran!
    Rothschilds Want Iran’s Banks: Rothschild Obtained Iraq’s Central Bank, Rothschild Obtained Muammar Gaddafi Gold ~ Syria & Iran Next Co-Opting U.S. Military Machine!

    16. Candidates for PUBLIC OFFICE will be selected, educated and groomed, servile and obedient.
    ◾The Sedition Of The British Cecil Rhodes Scholars (sic).
    ◾Rothschild Rhode Agent Bobby Jindal Bans U.S. Currency Transactions In Louisiana.
    ◾Rothschild’s British Banking Cabal Operatives In The White House:
    ◾Debt Ceiling ~ Rothschild Cronie Eric Cantor: Cantor Financed By The Crown & Rothschild London’s Banking Cartel.
    ◾It Breaks My Heart: Eric Cantor (R-VA) Financed By The British Monarchy’s London Banking Cartel.
    ◾Lieberman Must Live With A Traitor’s Conscience!
    ◾Rothschild British Operatives In The White House – Bobby Jindal, A Rothschild Sleeper Cell In Louisiana? Separation Of Powers Of The Constitution Favors State Law

    17. WE WILL CONTROL ALL MAJOR OUTLETS OF MEDIA and INFORMATION.
    ◾Breaking -> Arrest Brad Pitt’s Wife: Globalist Whore And CFR Skank Angelina Jolie.
    ◾Why Angelina Jolie Needs To Go To Prison: Why McCain’s Council On Foreign Relations Use Hollywood.
    ◾SOROS HAS A WOODY AND ITS NAME IS HOLLYWOOD: Take Every Penny Convicted Felon Capitalist George Soros Has To Give ~ As He Absconded It In The First Place ~ He’s 81 And The Hour Is Getting Late!

    18. Engineered FINANCIAL PANICS and CONTROLLED DEPRESSIONS will bring about our “NEW WORLD ORDER”.
    ◾Why Income Tax Was & Is Not Necessary To Fund the U.S. General Government.
    ◾Bailouts Were Illegal: AFLC Attorneys To Argue Before Federal Appellate Court That AIG Bailout Was Unconstitutional.
    ◾Rothschild’s City Of London Banking Cartel (MAFIA), Thru The British Government, Threatened USA With War In 2010 Then Today A 2nd Time Threatens USA To Raise Its Debt ~ While Iceland For Second Time, Tells Rothschild To Go To Hell.
    ◾True Cost Of Debt Ceiling Alone By ‘Too Big To Fail Bailout’ ~ From $700 Billion To $12.8 Trillion.
    ◾Sorry Tommy Coburn: Obama & The Banking Cartel Already Cut Education Assistance By $100 Billion, Already Cut Food Stamps By $2.2 Billion, & Health Care By +$6.6 Billion.
    ◾Maurice Strong Uses Bill Gates Of Microsoft, To Funnel Money For America’s Destruction
    ◾Obama: America Bailed Out Fraudulent Derivative Mortgage Scam By London Banking Cartel With Play Money.
    ◾Barney Frank Is Preventing Glass Steagall From Being Legislated: Glass Steagall Will Nullify Fraudulent Derivative Debt Bailout And Free Us From Subjugation To The Bankrupt British Crown

 6. Humphrey

  Dit verhaal is uiteraard een vereenvoudiging van de werkelijkheid.
  Of beter gezegd: er zijn veel uitzonderingen op de regel.
  Zoals sporters, artiesten, loterij miljonairs enz.

  De aarde kan in voldoende mate voorzien in de behoefte van alle ruim 7 miljard mensen als de beschikbare middelen eerlijk verdeeld worden.

  Helaas is er, ook als de winst verdwijnt, geen werk beschikbaar voor iedereen die behoefte heeft aan een inkomen, omdat tegenwoordig steeds meer werk door machines wordt gedaan.
  Bovendien wordt veel werk verricht door zwaar onderbetaalde arbeiders in diverse landen.

  Daarom denk ik dat simpelweg het instellen van een minimum basisinkomen en een maximum topinkomen of vermogen voor iedereen, heel veel van de huidige economische, financiële, sociale en nog wat andere problemen zal oplossen.
  Maar het zal misschien nog wel even duren voordat de mensheid daartoe in staat is.

  Veel goeds aan iedereen!

  1. Pieter Bericht auteur

   Winst is werkelijk de enige motor achter de volkomen scheefgegroeide verhoudingen in de wereld.

   Arbeid + winst = prijs. De optelsom van alle betaalde arbeid in de productieketen is de kostprijs van een product of dienst.

   Als winst verdwijnt, dan hoeven we alleen de werkelijke kostprijs van producten te betalen. Die is altijd gelijk aan de arbeidskosten. Als er weinig arbeid nodig is voor het produceren van iets (bijv. vanwege geautomatiseerde productie) dan kost het ook weinig.

   Anders gezegd: zonder winst is het totaal aan verdiend loon, altijd gelijk aan het totaal van de prijzen van alle producten. Bij toenemende automatisering hoeven we dan minder te werken. We zullen dan minder verdienen, maar de prijzen dalen dan evenredig mee, dus blijft de toegang tot de benodigde producten gelijk.

   Het geld dat sporters en artiesten verdienen, is een vergoeding voor hun inspanning. Dat is dus geen winst. De enkele loterijmiljonairs hebben nauwelijks invloed op de totale verdeling in de wereld, dus dat is verwaarloosbaar.

 7. Humphrey

  Pieter dank je voor je reactie.
  Er is 1 ding dat ik niet begrijp in jou betoog en dat is dat een miljoenen vergoeding aan sporters, artiesten e.d. gezien wordt als vergoeding voor hun inspanning, terwijl de miljoenenvergoeding van ondernemers als winst wordt aangemerkt en niet als vergoeding voor hun inspanning.

  En wat denk je van invoering van een minimum basis inkomen en een maximum topinkomen ongeacht of er werk voor iedereen beschikbaar is of niet?
  Ik vergelijk het een beetje met de regels in het verkeer betreffende minimum en maximum snelheden om veiligheid te bevorderen en chaos te voorkomen.

  1. Pieter Bericht auteur

   Je kunt natuurlijk vraagtekens zetten bij de hoogte van de vergoeding van sommige artiesten, maar het blijft een vergoeding voor een inspanning.

   Winst daarentegen (corporate aandeelhouderswinst; daar gaat het hier over, dus niet over ondernemers maar over financiers/eigenaren) , is geld dat zonder inspanning wordt vergaard. Het is geld dat, met geld, naar degene met geld vloeit. Met noemt het “rendement op investering”.

   Dat klinkt heel mooi, totdat je beseft dat het een parasitair proces is. Een manier van geld bemachtigen die alleen is weggelegd voor degenen die al vermogend zijn, en dus uitgesloten is voor alle anderen. Mensen (op grote schaal) uitsluiten van een mogelijkheid die voor sommigen wel toegankelijk is, heet discrimineren. Het parasiteren op de arbeid van anderen, heet slavernij.

   De rijkste 0,001% gaat er wereldwijd met veruit de grootste buit vandoor. Zij leveren geen enkele bijdrage aan het productieproces van de bedrijven waarvan de grootaandeelhouder zijn. In veruit de meeste gevallen zetten ze er zelfs nooit een stap binnen.

   Wat betreft basisinkomen: wie zou dat moeten uitbetalen? En aan wie zou je de macht willen geven om die regels te controleren, en de gehoorzaamheid eraan af te dwingen?

 8. Kirsten

  Zoiets als dit kan niet vaak genoeg uitgelegd worden, hulde. Mooi ook dat je uitleg geeft over corporate winst…. want inderdaad daar zit pijn, juridisch is het zelfs zo dat bedrijven winst voorop dienen te zetten, Polly Higgins legt dat verder uit in haar TEDtalk.

  En inderdaad corparate winst is niet hetzelfde als kleine bedrijfjes die voor hun werknemers een leefbaar loon bijeen (willen) scharrelen… o.a. omdat dit verschil wellicht lang niet voor iedereen duidelijk is, worden kleine bedrijfjes nogal eens behandeld alsof zij grote planet trashing graaiers zijn… erg vermoeiend en demotiverend, als kleine werkelijk werkende ondernemer. Iets wat wellicht nu ietsje beter begrepen wordt vanwege de #tegendebakker tweets….. wellicht is #GunElkaarLeefbaarLoon een mooie volgende.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *