Modern Debt Jubilee – De grote schuldenkwijtschelding

f0102c6323a69ec32fd857cb8fcfe974Sinds 2008 zijn we getuige van een bijzonder spel, het volledige bankensysteem komt steeds meer onder druk en het is wachten op de totale ineenstorting. De situatie vertoont duidelijk overeenkomsten met de periode van net voor WOII, destijds werden de alternatieven genegeerd en de vraag stelt zich of de geschiedenis zich zal herhalen. Wat zijn onze kansen om een dergelijk doemscenario te vermijden en hoe kunnen we het systeem fluweelzacht transformeren? In dit artikel een presentatie van Steve Keen, een post-Keneysiaanse econoom die er geen doekjes omwindt. Steve Keen ontkent de gevaren niet en pleit voor een Modern Debt Jubilee, het is finaal de eenvoud zelve en ook hier, niets nieuws onder de zon.

Synthese

Het betoog van Keen kunnen we inzichtelijk maken middels een vereenvoudigd model van de werkelijkheid. In een volledig eletronisch geldsysteem valt principieel het fysiek geld drukken weg, derhalve spreken we nog enkel over getallen in een computer wat de efficiëntie ten goede komt. Wat uiteindelijk rest is een eenvoudige boekhoudkundige ingreep, schulden en vorderingen worden ‘simpelweg’ verschoven naar respectievelijk de geldhoeveelheid en het eigen vermogen. Variaties zijn mogelijk maar dat is principieel het idee achter een Modern Debt Jubilee, een beeld zegt meer dan duizend woorden.

Contrast

Een Modern Debt Jubilee staat in schril contrast met de mainstream berichtgeving, zelfs in die mate dat we heel wat beproefde overtuigingen en handelswijzen dienen te herzien. Als mensheid staan we nu voor een zwaarwichtige keuze, zijn we bereid om hier verder over na te denken of houden we liever vast aan het oude? Een uitgebreider historiek omtrent het ‘hoe en waarom’ kan geventileerd worden uit de presentatie van Bill Still, een ‘must see’ voor al wie interesse toont in onze toekomst. Het belang van een kritische massa mag hiermee in de schijnwerpers gezet worden, het idee van een Modern Debt Jubilee (en veel meer dan dat) verdient al onze aandacht.

https://youtu.be/51CvlMEtf1A

47 gedachten over “Modern Debt Jubilee – De grote schuldenkwijtschelding

 1. Jeroen

  “Simpelweg verschoven” = Schulden worden van individueel/privaat publiek gemaakt.. Zo doe je dat.. iedereen draait er voor op, vooral als je geld/tegoeden hebt. Graag even een PB voordat ze dit gaan doen, dan neem ik nog even honderdmiljoenmiljard op, koop ik Ibiza en Kitzbuhel en dan hup.. schulden weg, iedereen betaalt mee. Fantastisch toch! Nu even reëel: Op zich zet het aangaan/hebben van schulden een rem op de consumptie, dus ze zijn niet per definitie slecht. Het is ook niet slecht dat je een serieuze tegenprestatie levert voor hetgeen van je van het geleende geld hebt gekocht. Het probleem is de rente en niet eens zo zeer de fractional reserve. Als de banken geen rente meer vangen, dan hebben ze geen bestaansrecht meer en kun je pas echt aan een nieuw monetair systeem gaan denken.

  1. Werner Bericht auteur

   … schulden weg, iedereen betaalt mee.

   Beste Jeroen, kan slechts m’n vraag herhalen van hoe je telkens tot die conclusie komt. Het woord ‘schuldkwijtschelding’ staat een beetje ongelukkig aangezien er – strikt monetair gezien – niemand de dupe wordt, zelfs het tegendeel is waar. Schuldeisers krijgen hun geld terug, derhalve lijden ze geen verlies aan deze transacties. Het mag denkelijk voor zich spreken dat een gefaseerde aanpak (op basis van nader te bepalen criteria) adviseerbaar is. Stel dat deze modern debt jubilee enkel voor overheidsschulden geldt, wie is er dan de dupe?

   1. Wat is waar

    Schuldeisers krijgen hun geld terug, derhalve lijden ze geen verlies aan deze transacties.

    Wie zijn de schuldeisers in onze wereld? Juist, de banken. Hoezo krijgen zij hun geld terug? Zij hebben geen geld uitgeleend. Zij hebben slecht een papiertje aan de mensen (“schuldenaars”) gegeven waarin zij verklaren dat zij een paar cijfertjes in de computer veranderen, zodat er een positief getal staat. Slechts omdat we met z’n allen geloven dat een ander er ook in gelooft en er op vertrouwd, wordt dit geld. En er is geen andere reden. Verder zijn we geïndoctrineerd dat dit rechtvaardig is. Niet omdat we begrijpen waarom dat rechtvaardig zou zijn, maar omdat dit ons geleerd is. En als we dat ter discussie willen stellen, worden we als gekkies weggezet.

    1. Werner Bericht auteur

     Op deze gewaardeerde site worden we toch niet weggezet? Integendeel, de alternatieven worden hier net gedeeld ter dialoog. Heb je het interview met Steve Keen bekeken? Een modern debt jubilee is een pragmatisch onderdeel van een monetaire reset, dit in de aanloop tot een structurele hervorming die berust op economische logica. Het hedendaagse systeem verzaakt aan deze logica zoals Keen ook aangeeft, terecht.

     1. Douwe

      Een andere manier om de schuldenberg op te lossen is om je schuldenaren op te knopen. Ook regelmatig praktisch uitgevoerd in het verleden. Wat mij betreft mag de bankenelite kiezen welke oplossing ze het liefste hebben, die keuze of een vreedzame schuldenreset 😀

     2. Werner Bericht auteur

      Er zijn veel varianten, het probleem van teveel oplossingen is dat we geen consensus vinden en dan blijft alles bij het oude. Dit in de veronderstelling dat we de oplossingen kennen en begrijpen. 🙂

  2. Wat is waar

   Helaas voor jou, jij krijgt geen geld. Tenzij je vriendjes hebt in high places, dwz in de top van banksters syndycaat. Want zij bepalen of er een jubilee komt. En daar komen geen goedwillende en weldenkende mensen als Werner aan te pas.

   1. Werner Bericht auteur

    Helaas voor jou, jij krijgt geen geld. Tenzij je vriendjes hebt in high places, dwz in de top van banksters syndycaat. Want zij bepalen of er een jubilee komt. En daar komen geen goedwillende en weldenkende mensen als Werner aan te pas.

    Voor een Modern Debt Jubilee heb je principieel geen goedkeuring nodig van die ‘vriendjes’, de bevolking kan dat zelf organiseren als politiek niet mee wil. Misschien moet je het eerst nog eens wat grondiger bekijken?

    1. Wat is waar

     Misschien moet je het eerst nog eens wat grondiger bekijken?

     In theorie heb je helemaal gelijk. De praktijk is wat weerbarstiger. Dat is het drijfzand waarin bijna elke idealist zich vastloopt. Vraagje: Ben je net afgestudeerd of heb je al een hoop praktijkervaring?

     1. Werner Bericht auteur

      Mag onderhand denkelijk wel zeggen dat ik heel wat bedrijfs- en levenservaring heb. Anders gezegd, heb al heel wat mogen afleren dat vroeger werd ingeprent. Een dogma is bijzonder weerbarstig, volledig met je eens. We spreken niet zomaar over een tragische absurditeit natuurlijk, dat is gebaseerd op nuchtere waarneming en tal van wetenschappelijke studiewerken. Het maakt de zaak enkel maar erger, niet? Het ‘contrast’ zoals Douwe nog ergens terecht opperde, het is bijna ongeloofwaardig maar toch gebeurt het. In theorie is er geen vuiltje aan de hand, alternatieven liggen op de tafel, letterlijk.

 2. Johan Bosman (werktuigkundige)

  Wat is Waar 13:06, Helemaal met je eens. De schuldeisers zijn de bankiers en onze politici zijn hun deurwaarders. En bij de inning van die schuld al over miljoenen lijken gegaan. Ook de materiële schade is immens: er komt weer eens een oorlog, er gaat er weer één…. In feite is het onvoorstelbaar dat ons geperveteerde wettige betaalmiddel niet ter discussie mag worden gesteld ondanks het enorme maatschappelijke belang ervan. Onvoorstelbaar dat ons geperveteerde geldsysteem ook gewapenderhand wordt verdedigd door bankiers en politici. Onvoorstelbaar tenzij we beseffen waar we hier eigenlijk mee te maken hebben: met zware criminaliteit.

  1. Werner Bericht auteur

   Zo te zien heeft de mensheid maar drie vijanden, politici, banken en een bevolking die – wel/niet gemanipuleerd – niet op de hoogte is van de talrijke alternatieven die tot onzer beschikking staan. Maar misschien is het nog veel erger, in hoeverre zijn politici op de hoogte van deze alternatieven? Ik stel me tot nader order nog steeds deze vraag, hierbij probeer ik me in te leven in het denken van een politieker. Ik zou dan doelbewust miljoenen mensen allerhande leugens moeten verkondigen, is zoiets wel draagbaar voor het geweten?

    1. Werner Bericht auteur

     Nu wel, ware het niet zo pijnlijk congruent dan zou je denken dat het om een grap gaat. Hoe lang is dit alles nog houdbaar zonder dat er brokken van komen?

     1. Douwe

      Er vallen al eeuwen vrij grote brokken. Onder het mom van overheid hebben we alleen in de vorige eeuw al 262 miljoen mensen met elkaar over de kling gejaagd. En dat is nog buiten alle internationale oorlogen om. De mens wordt geplaagd door een aantal hoe zeggen we het… misvattingen… waardoor we laten we zeggen ietwat suboptimaal functioneren … Zolang we nog niet zelf de verantwoordelijk durven nemen op grote schaal als vrije burgers die elkaars vrij wil en vrijheid om eigen keuzes te maken respecteren zie ik de materie niet per se verbeteren. Maar als mensen hun eigen gedachten, geloven en geloogssystemen leren onderzoeken, omkeren en ontmantelen dan denk ik dat we heel snel stappen in de goede richting kunnen zetten. Heb je de boeken van Jeremy Locke en Larken Rose gelezen? Ik denk dat als mensen dat eens doorlezen dat ze daarna echt 0 behoefte hebben om nog een keer de fout te maken hun verantwoordelijkheid proberen af te schuiven op een clubje mensen onder een titel overheid.

     2. Werner Bericht auteur

      Inderdaad Douwe, ik stel me enkel de vraag hoe we ‘driemaal is scheepsrecht’ dienen te interpreteren, is dat (1) komt er een derde wereldoorlog of (2) komen we tijdig tot verstand zodat die voor de handliggende ethische upgrade tot realisatie komt. Een aantal misvattingen wordt via internet ‘hic et nunq’ transparant gemaakt, het zou inderdaad snel kunnen gaan. Het zijn bijzondere tijden, onze verantwoordelijkheid nemen nog een andere zaak, volop mee eens. Locke en Rose ken ik niet specifiek, er zijn veel soortgelijken.

     3. Douwe

      Van beide is het zeer de moeite hun schrijven eens door te nemen.

      Jeremy Locke heeft een boek geschreven wat ik heb laten vertalen naar het Nederlands door een externe partij en daarna hebben Pieter Stuurman en ik die vertaling bijgeschaafd en het boek gratis beschikbaar gemaakt in PDF versie. (er is ook een papieren versie beschikbaar die mensen kunnen kopen) Deze is te vinden op: Het Einde van al het Kwaad, het tijdperk van de oorlogen is voorbij

      Daarnaast heeft Larken Rose een goed boek geschreven over Het meest gevaarlijke bijgeloof, wat heel specifiek op het geloof in een rechtmatige heersende klasse ingaat. Joris heeft dat vertaald en gratis beschikbaar gesteld. Het is te vinden op: Het meest gevaarlijke bijgeloof veroorzaakte 262 miljoen doden in de vorige eeuw.

      Kan beide boeken zeer aanbevelen mocht je zin en tijd hebben, laat je voorgoed anders naar de wereld kijken. 😀 En wellicht ligt er ook wel het antwoord in of we dom genoeg zijn een derde wereldoorlog in te gaan of niet. Jeremy Locke verwacht van wel in ieder geval.

     4. Werner Bericht auteur

      Dank, heb het inmiddels diagonaal al eens doorgenomen en de grondsmaak is me duidelijk. Las hierin : Er zijn slechts vier soorten handelingen die een mens kan uitvoeren;

      (1) het faciliteren van vrijheid
      (2) het uitoefenen van vrijheid
      (3) het verdedigen ervan
      (4) het vernietigen ervan

      In algemene zin vergelijkbaar met de ’tirannie van de meerderheid’ die nu net tot stand komt door het manipulatieve spel van een minderheid. Volgens wiki: ” Tirannie van de meerderheid is het opleggen van de wil van de meerderheid aan een minderheid. Bij het democratische meerderheidsbeginsel kunnen minderheden zo in de verdrukking komen, maar ook de meerderheid zelf kan hier het slachtoffer van worden door conformisme en politieke correctheid. Dit kan vergeleken worden met de onderdrukking door tirannen en despoten.”

     5. Douwe

      De boeken gaan idd over vrijheid en moraliteit. En dan met name hoe weinig mensen bekend zijn met moraliteit in onze maatschappij en dat we door ons geloof in een heersende klasse continue vrijheid onderdrukken omdat een heersende klasse om voort te bestaan continue geweld moet initieren tegenover de overheerste klasse. Het is haar definiederen kenmerk. Een overheid kan dus nooit iets anders zijn dan een psychopatisch instituut onafhankelijk of daar nu een alleenheerser of een democratisch gekozen club zit. Beide zijn even immoree. vanuit vrijheid bekeken.

      In dit filmpje van Larken Rose wordt het prima uitgebeeld.

      If you were King
      https://www.youtube.com/watch?v=z0HtWSlFCAQ

     6. Werner Bericht auteur

      Inderdaad Douwe, moraliteit is van alle tijden als een eeuwige (tijdloze) oefening om absurde (mensonterende) scheeftrekkingen te herstellen, we hebben onze economie omgetoverd tot een levensecht monopolyspel. Binnen dat soort spel produceren we psychopaten, eerder logisch gezien de doelstelling (bezit, geld en macht) van het spel. Vandaag is het tijd om een ander spelletje te spelen, met in het verlengde alweer nieuwe problemen die we ons nu misschien nog niet kunnen inbeelden. Straks wordt het misschien Star Wars, wie weet.

     7. Douwe

      Het is idd van primair belang dat we elkaars vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken respecteren. En daarbovenop moeten we volgens mij op zoek naar manieren om vrijwillig te kunnen samenwerken.

     8. Werner Bericht auteur

      Idd, filmpje inmiddels op het scherm gehaald en bespaart heel wat leeswerk. 🙂 Grappig genoeg, ik stel die openingsvraag regelmatig in m’n omgeving, snel blijkt dat weinig mensen daar al eens hebben over nagedacht waardoor die afhankelijkheid transparant wordt gemaakt. Vraag is : Hoe zou je de wereld inrichten als je alle macht zou hebben en iedereen – zonder meer – naar je zou luisteren. In het beste geval bedoel je het ook goed. 🙂

     9. Douwe

      Ja op het moment dat mensen begrijpen dat de enige gereedschappen van onze overheid alleen maar de vrije wil en vrijheid om eigen keuzes van mensen te maken kunnen onderdrukken dan beginnen ze voldoende wakker te worden om te zien waar een boel van onze hedendaagse problemen vandaan komen. Mensen geloven op dit moment letterlijk dat een entiteit die feitelijk aantoonbaar alleen over instrumenten beschikt om vrijheid te beperken, op de een of andere manier de wereld mooier en beter kan maken. De wereld mooier en beter maken kan alleen maar door mensen hun vrije wil meer te respecteren door mensen hun vrijheid om eigen keuzes te maken meer te respecteren. Het is een van de belangrijkste misvattingen waar ons collectief nog massaal in gelooft. Vandaar dat het in mijn ogen zo belangrijk is dat mensen zichzelf verdiepen in deze materie.

     10. Werner Bericht auteur

      Volledig mee eens Douwe, als mensen niet bereid zijn om er zelf eens dieper over na te denken, blijft alles bij het oude. Kennisdeling is een eerste stap, aan nobele plannen en economisch verantwoorde alternatieven ontbreekt het niet.

   1. Wat is waar

    Hierbij probeer ik me in te leven in het denken van een politieker. Ik zou dan doelbewust miljoenen mensen allerhande leugens moeten verkondigen, is zoiets wel draagbaar voor het geweten?

    De mensen die hoog in de hiërarchie van de politiek zitten, komen daar alleen als ze bewezen hebben dat ze goed kunnen liegen, bedriegen en manipuleren, zonder enige wroeging. Kun je dat niet dan kom je niet in aanmerking voor die posten. Alleen psychopaten kunnen dat. Prijs je gelukkig dat je je dat niet voor kunt stellen.

    1. Werner Bericht auteur

     In het bedrijfsleven is het doorgaans niet veel anders, sprekend uit ervaring. Zijn dergelijke bewustwordingen nu het goede of het slechte nieuws?

  2. yvonne

   Klopt als een bus Johan Bosman! Zware criminelen/moordenaars, denk o.a. Rothschild en de hielenlikkende puppets … google ook eens op: er is een monsterverbond tussen monarchie en de banken, van Willem Middelkoop, te vinden op youtube.

 3. Hans

  Als men nog steeds hoopt dat die politici en andere beleidsuitvoerders (die overigens wereldwijd hun handtekening zetten onder elk oorlogs en mensonderdrukkend initiatief)wakker worden om ons een handje te helpen, is zelf nog niet wakker.
  Wij geloven in de magie (lees waarde)van geld, wij zijn de enige die het geloof in die magie kunnen verbreken. Zoals alle magie..

  1. Werner Bericht auteur

   Hoeveel keer moet het hetzelfde doorbroken worden om wakker te worden? Het is vandaag als een open geheim, een mens moet moeite doen om het niet te zien. 🙂

   1. hans

    Kan je nagaan.. Maar er is een groot verschil tussen zien en zien, we kijken er naar maar zien het dus niet. Zolang we onze blik in de maatschappij/samenleving werpen voor de oplossing van een geloof wat in ons zit gaan we het niet zien. Wat wij nu willen is ons geloof, onze overtuiging in de huidige waarde van geld omzetten naar een geloof waarin het geld ontdaan is van zijn huidige toegevoegde waarde en er een nieuwe waarde, een nieuwe betekenis aan geven. Daarom geloven we er tenslotte in waardoor het bestaat. De energie dat geld is, de realiteit van geld is dat het zijn toegevoegde waarde heeft, anders is geld neutraal, dus zonder betekenis. Zolang de mens nog niet echt bewust is om te zien dat geld zonder waarde niets is om in te geloven zal er aan elke vorm van geld een toegevoegde waarde gekoppeld zitten. En geloof me, zolang dat het geval is zal je nooit van een machtssysteem afkomen. En om in het geloof te geloven dat geld niets is zal je veel offers moeten brengen. Je zal jezelf dmv uiting en actie moeten ontdoen van je geloof, en dus van de betekenis wat geld voor jou heeft. Zolang de mens niet bereid is om afstand te doen van alle voordelen van geld in deze samenleving zal geld altijd de macht over de mens hebben.

    1. Wat is waar

     Juist Hans. Maar zelf op deze site zijn we in de minderheid. Zelfs hier zijn de meesten blind voor het feit dat als je geld gebruikt het niet neutraal kan zijn. Want als het werkelijk neutraal is heeft het geen waarde. En als het waardenloos is gebruik je het niet, want dat dient nergens toe, is volkomen nutteloos, dus overbodig en achterhaald.

     En geloof me, zolang dat het geval is zal je nooit van een machtssysteem afkomen.

     Ik geloof je niet, maar ik weet dat het waar is wat je schrijft. Zolang je het nog moet geloven, omdat een ander het zegt, weet je het niet. Als je het weet hoef je het niet meer te geloven. En zolang men zich niet afvraagt waarom geld de wortel van alle kwaad is, dat wil zeggen een slecht systeem is, zolang zal men ook niet weten waarom het slecht is. Wie geen vragen stelt, krijgt ook geen antwoorden.

 4. Johan Bosman (werktuigkundige)

  De oplossing is duidelijk: de nederlandse bevolking moet een niet-geperveteerd wettig betaalmiddel eisen van haar regering en dient het voldoen aan deze eis desnoods gewapenderhand af te dwingen. Dit laatste gezien het enorme maatschappelijke belang ervan. Nou, ga d’r maar aan staan!

   1. Wat is waar

    Eisen stellen? Laat me niet lachen. Hooguit tot verantwoording roepen of tot verantwoordelijkheid oproepen. Maar wat is het woord van een politicus waard?

    1. Werner Bericht auteur

     Of het woord van een politicus iets waard is, geen idee. Vandaar m’n vraag naar een update inzake dat ‘burgermanifest’, het zou kunnen dat het naar de zwijgspiraal verdreven wordt. Hebben zelf die test al eens gedaan maar dat was nog voor 2008, misschien is er nu meer ontvankelijkheid voor te vinden, wie weet.

  1. Wat is waar

   De oplossing is duidelijk

   Nou als dat duidelijk was dan was het al gebeurd. Kwaad met kwaad vergelden gaat niets goeds opleveren. Wat gij niet wil dat u geschied , doet dat ook een ander niet. Met geweld iets creeren om dat vervolgens met geweld in stand te houden is nog nooit een oplossing geweest!!!

   1. Werner Bericht auteur

    Misschien kunnen we het wat ruimer bekijken? Soms zegt men dat één van de grootste problemen in de Westerse samenleving de kloof tussen arm en rijk is, dat is waar. Echter, dit is een ‘Westerse’ manier om ernaar te kijken, louter gekwantificeerd als de inkomenskloof. En hoe alarmerend die kloof ook is, er is nog een zorgwekkender kloof nl. de innerlijke kloof, een cultuurkloof, een kloof in bewustzijn, een kloof in de diepte. Als het zwaartepunt van een samenleving meer en meer verschuift, als steeds meer mensen overgaan van egocentrisch naar etnocentrisch en wereldcentrisch (of hoger), dan plaatst dit een zware last op de samenleving om die mensen ‘verticaal’ te integreren op verschillende diepten in hun eigen ontwikkeling. En hoe dieper het zwaartepunt van een cultuur ligt, des te groter is de noodzaak en de last van deze verticale integratie. (cfr Ken Wilber)

    1. Wat is waar

     Sorry maar ik kan je niet volgen. Kun je het ook in normaal Nederlands taalgebruik weergeven. Dus geen jargon.

     1. Werner Bericht auteur

      Sorry maar ik kan je niet volgen. Kun je het ook in normaal Nederlands taalgebruik weergeven. Dus geen jargon.

      Komt ook nog aan bod in een volgend artikel, mensen kunnen ontwikkelen waardoor ze er een andere visie op het leven op nahouden. Naarmate deze ontwikkeling krijgen we steeds meer inzicht in het totaal, net zoals de bron van het probleem transparanter wordt. Uiteindelijk zijn dit ‘basic fundamentals’ maar dat wordt in onze samenleving niet eens (h)erkend, de gevolgen navenant.

   2. Douwe

    Er is een verschil tussen geweld initieren en jezelf verdedigen. Als je ziet wat voor menselijke dramas met miljoenen doden tot gevolg deze geldelite op haar geweten heeft dan vraag ik me af hoe gestoord mensen precies moeten zijn om te geloven dat het deze club ook maar ene fuck uitmaakt hoeveel mensen ze uit de weg moeten ruimen om hun agenda erdoor te drukken. Het verleden maakt duidelijk dat ze niet op een paar miljoen doden kijken. Nu weer de valse vlag aanslag in Ankara waar meer dan honderd vreedzame burgers worden afgemaakt door deze criminile club. In Nederland MH17 als offerpion om zo proberen Europa en Rusland tegen elkaar op te zetten met als dat gelukt was nog veel meer doden als gevolg…

    Ik vraag me af of bewustzijn bij mensen genoeg is als je gewoon een aanwijsbare partij hebt die het geen probleem vind mensenlevens te vernietigen alsof het om legbatterijkippen gaat. Begrijp me goed ik zou ook het liefst een vreedzame oplossing zien maar zelfs het debat over geldcreatie en hoe dat op het moment werkt wordt continue uit de mainstream media gehouden. Er mag niet over gepraat worden vanuit die kringen. En nu alle verdeel en heers angsporno die over de mensheid wordt uitgekieperd. Het is duidelijk dat de Powers that Be liever een nieuwe wereldoorlog zien dan dat zij hun positie van geldcreatie verliezen.

  2. Douwe

   Idd ga er maar aanstaan. Maar denk wel dat je gelijk hebt. Of anders dat via blockchain technologie het hele bezit en geldsysteem peer to peer geregeld kan gaan worden. Dat lijkt me uiteindelijk de beste stap, dat je geen gecentraliseerde instituten meer hebt zodat die instituten ook niet langer meer door psychopaten gebruikt kunnen worden.

   1. Wat is waar

    Als je niet weet wat geld is en wat geld doet, kun je beter geen (nieuwe) geldsystemen introduceren.

    Vraag: Wat vertegenwoordigd geld? (waar is het een afgeleide van)
    Antwoord: arbeid

    Vraag: Hoe wordt bepaald wat arbeid waard is?
    Antwoord: Aan de hand van het afgeleverde produkt.

    Vraag: Zijn de omstandigheden waaronder soortgelijke produkten geproduceerd worden altijd gelijk?
    Antwoord: Nee. (denk aan klimaat, grondsoort, bevolkingsdichtheid, geografie, maar ook aan rijkdom, macht, kennis, plaats van geboorte, opvoeding, talenten etc, etc..

    Vraag: Kan arbeid dan op basis produkten eerlijk met elkaar vergeleken worden?
    Antwoord: Nee.

    Kan een systeem dat arbeid waardeert op basis van produkten een rechtvaardig systeem zijn?.

    1. Douwe

     Geld vertegenwoordigd voornamelijk schuld op dit moment. Die door banken met een druk op de knop uit het niets worden geschapen en waar ze vervolgens ook nog rente over mogen vragen. De bank levert hier niet echt arbeid voor. Tenzij je getalletjes in een computer intypen als arbeid wilt bestempelen. Dus weet je zeker dat je eigen definities en begrip van geld zoals het nu werkt kloppen?

     Heb je ooit de documentaire The Secret of Oz gekeken of de boeken van Bernard Lietaer doorgelezen? Daar komen een hele rits alternatieve systemen voorbij die allemaal een stuk redelijker en eerlijker zijn dan ons huidige systeem waarbij een clubje private bankiers door hun geldschepping juist zonder enige arbeid te leveren een enorme vinger in de pap heeft. Daarnaast kunnen ze door de werking van rente deze invloed uitoefenen vanuit een bizar gecentraliseerde positie waarbij hun positie continue beter en beter en beter wordt terwijl ze nog steeds 0 arbeid zelf leveren. Zie eventueel ook deze documentaire. http://achterdesamenleving.nl/de-opkomst-van-een-financieel-rijk/#.VhtPT3rtlBc De invloed van geld nu is puur ontwerp op onderlinge afspraak en die afspraak heeft niets met arbeid of eerlijkheid te maken.

     Ik zie geld liever veranderen naar een techniek die waarde uitwisseling faciliteert en dat is tussen de partijen onderling om die waarde te bepalen. Maar dat vereist een systeem waarbij mensen zelf hun geld waarschijnlijk zullen scheppen en dat de waarde daarvan wordt bepaald op hoe betrouwbaar ze zijn in het leveren van arbeid daartegenover. Zolang je niet met rente werkt en je dus geen artificiele schaarste schept hoeft er nooit een gebrek aan dat middel te zijn. En ik denk dat als je oplossingen voor dit systeem zoekt je het in de decentralisatie en vrijwillige samenwerking zult moeten zoeken met peer to peer feedback.

 5. Johan Bosman (werktuigkundige)

  Psychopaten zullen altijd succesvol haken naar een positie binnen de machtscentra van onze overheid omdat de bijbehorende bevoegdheden hen het voor psychopaten noodzakelijke spelen met mensen en met hun levens mogelijk maakt zonder dat ze daarvoor ooit verantwoording hoeven af te leggen: Pikmeerarrest. Psychopaten krijg je zonder geweld niet weg, Ik weet er helaas alles van want ik heb zelf zo’n individu in mijn familie zitten. Of liever gezegd in der restanten ervan. De voorlopige schade: meervoudige poging tot moord, één dode, een niet-verjarend strafblad met de strafbladaantekening “gevaarlijk”, werkzaamheden in de prostitutie (spelen met mensen) èn lange tijd werkzaam geweest als lerares wiskunde (spelen met kinderen) op het Zernike College in Groningen. Uiteraard zeer goed bevriend met zwaar criminele elementen binnen ons justitieapparaat. Zo heeft o.a. Officier van Justitie mw. mr. H.J. de Wit van het parket O.v.J. Groningen (deze “dame” is -en de lezer raadt het al- inmiddels al weer overgeplaatst) zich bij één van haar vele misdaden laten betrekken. Kortom: een echte griezel. En laat dit nu ook precies het “mens”-type zijn dat ons vanuit Den Haag regeert.

 6. Johan Bosman (werktuigkundige)

  Het gaat de elite niet alleen om het geld. Dat hebben ze ruim voldoende en bij gebrek kunnen ze het gewoon gappen of anders drukken ze het wel bij. Nee, het is steeds erger dan het lijkt: het gaat hen in eerste instantie om het spelen met het lot en het leven van die ander. Leedvermaak is het innigste vermaak van de psychopaat. Denk maar niet dat onze kabinetsleden die in feite niets anders zijn dan een gemeenschapsgeld plunderende dictatoriale bezettingsmacht van criminele bankiers ook maar één nacht wakker liggen van hun misdaden. Ook hun laatste woorden zullen voor ons van geen enkele betekenis zijn. Daarom moet er met alle ons ten dienste staande middelen tegen deze schurken worden opgetreden.

  1. Douwe

   Ja en dan wordt de vraag idd hoe kun je het meest effectief optreden tegen psychopaten?

   Jeremy Locke heeft daar wel een oplossing voor maar volledig vreedzaam is die niet.

 7. Marc

  Voor dit idee wat al tijden geleden in de middeleeuwen en eerder is toegepast, en recent in een nieuwe vorm is gegoten en toegepast in Ijsland naar het Icesave problematiek. Problemen bij volk, land, bank en bedrijven zijn nu opgelost..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *