Morele crisis

Een nieuw artikel van de hand van Pieter Stuurman

upside downHartzeer

Wanneer ik naar de huidige inrichting van de wereld kijk, dan doet mijn hart pijn. Dat komt omdat de oorlog, het geweld, de hang naar macht en rijkdom en de daaruit voortvloeiende onvrijheid en armoede, totaal afwijken van mijn eigen morele waarden.

Nou wordt de wereld natuurlijk ingericht door alle mensen bij elkaar. Het kan dus zijn dat mijn persoonlijke morele waarden nogal afwijken van de morele waarden van de meeste andere mensen. Dat mijn intenties een uitzondering zijn. In dat geval zal de inrichting van de wereld uiteraard niet aansluiten bij mijn voorkeuren. En daar zal ik het dan mee moeten doen. Ik ben nou eenmaal niet alleen op de wereld.

Maar vrijwel alle mensen die ik tegenkom en spreek, geven aan dat de wereld momenteel ook niet naar hun zin is. Dat die wereld ook bij hun morele waarden niet aansluit. Als ik ernaar vraag, zegt vrijwel iedereen liever geen oorlog, geen armoede, geen geweld en geen onvrijheid te willen. Blijkbaar ben ik dus niet de enige met hartzeer.

Waarom?

Hoe is het dan mogelijk dat we de wereld desondanks inrichten op een manier die deze dingen juist voortbrengt? Waarom richten we onze wereld in op een manier die niet naar onze zin is? Waarom sluiten onze resultaten niet aan bij de intenties van de meeste mensen? Mensen die veel liever in vrede, voorspoed en vrijheid zouden willen leven? Wat doen we verkeerd?

De wereld wordt immers ingericht door alle mensen bij elkaar. Die inrichting komt tot stand door wat we doen. Met dat doen, bouwen we die wereld en wordt hij zoals hij is.

Als mensen zich bij hun doen en laten, zouden laten leiden door hun morele waarden en hun werkelijke intenties, dan zou die wereld dat toch moeten weerspiegelen. Maar die wereld weerspiegelt in veel gevallen precies het tegenovergestelde.

Het kan dus eigenlijk niet anders dan dat mensen zich laten leiden door andere dingen dan hun eigen morele waarden en werkelijke intenties. Dat mensen hun doen en laten dus niet baseren op wat ze zelf okay vinden, maar op iets anders.

d6ebfa50f60c54cc917f79907f9cd007

Welke morele waarden volgen we?

Zou het kunnen zijn dat mensen hun doen en laten baseren op de morele waarden van iemand anders dan zijzelf? Zou het kunnen zijn dat mensen hun eigen waarden ondergeschikt gemaakt hebben aan de waarden van een ander? Een ander, die andere waarden heeft dan zijzelf hebben?

Zou het kunnen zijn dat mensen hun doen en laten baseren op morele waarden die niet de hunne zijn? Morele waarden van andere mensen? Mensen met morele waarden die totaal afwijken van hun eigen morele waarden?

Zou het kunnen zijn dat de meeste mensen zich laten leiden door een handvol andere mensen? Andere mensen die totaal andere morele waarden hebben dan zijzelf? Zou het kunnen zijn dat degenen die als “leiders” aanvaard worden, en daarom door de meeste mensen gevolgd worden, niet dezelfde waarden hebben als de meeste mensen? En dat de dingen die de mensen onder aanvoering van die “leiders” doen, niet hun eigen morele waarden weerspiegelen, maar die van de “leiders”?

Zou het zo kunnen zijn dat we onder de leiding van mensen met andere normen en waarden, een wereld gebouwd hebben die afwijkt van onze eigen normen en waarden? Een wereld die niet naar de zin is van de meeste mensen, maar alleen naar de zin (of in het voordeel) is van enkele “leiders”?

Enkele leiders waarvan we gedacht hebben dat het een goed idee was om ze te volgen, in de veronderstelling dat hun normen en waarden vergelijkbaar waren met de onze? Dat we geloofd hebben dat onze gehoorzaamheid aan hun leiding, een wereld zou voortbrengen die bij onze voorkeuren past?

tumblr_mxuv7sSFdk1qz7lteo1_1280

Zou het kunnen zijn dat we ons vergist hebben? 

Zou het zo kunnen zijn dat er maar één manier bestaat om een wereld te bouwen die naar onze zin is? Zou het zo kunnen zijn dat dit alleen mogelijk is als we onze eigen normen en waarden als leidend beschouwen, en niet die van een handvol “leiders”.

Zou het zo kunnen zijn dat degenen die de ambitie hebben “leider” te zijn, er per definitie andere morele waarden op nahouden dan de meeste mensen? Dat deze “leiders” vooral gedreven worden door egoïsme? Door het verlangen de wereld naar hun hand te zetten, en zichzelf te bevoordelen ten koste van de meeste andere mensen?

Zou het zo kunnen zijn dat de huidige misstanden in de wereld en alle problemen die daaruit voortkomen, ons hierop wijzen?

Uit het feit dat de meeste mensen deze situaties als probleem ervaren, blijkt immers dat de situatie niet naar de voorkeur is van die meeste mensen.

Zou het zo kunnen zijn dat we hieruit kunnen leren dat het geen goed idee is om onze eigen morele waarden onderschikt te maken aan die van enkele “leiders”?

Zou het zo kunnen zijn dat we nu leren dat het niet mogelijk is om de verantwoordelijkheid voor ons eigen doen en laten te delegeren aan anderen, en tegelijkertijd een resultaat te verwachten dat aansluit bij onze intenties?

quote-the-most-improper-job-of-any-man-even-saints-who-at-any-rate-were-at-least-unwilling-j-r-r-tolkien-65-13-15

Besef

Zou het zo kunnen zijn dat we daarom nu gaan beseffen dat we onze eigen morele waarden als leidend moeten gaan beschouwen? Dat dit de enige manier is om een wereld in te richten die aansluit bij die morele waarden?

Zou het zo kunnen zijn dat het tijd wordt dat wij gaan beseffen dat we zelf verantwoordelijkheid moeten gaan nemen voor ons doen en laten, als we een leefbare wereld willen voor de mensheid? En niet een wereld die slechts enkelen bevoordeelt, en velen benadeelt?

Zou het wellicht tijd worden om onze resultaten in overeenstemming te brengen met onze intenties? Zou het wellicht tijd worden dat we gaan beseffen dat we ons daarvoor moeten laten leiden door onze eigen morele waarden? In plaats van door een kleine groep die heel andere intenties en morele waarden heeft dan de meeste van ons?

Zou het zo kunnen zijn dat we ons momenteel in een morele crisis bevinden? Een crisis die ons dwingt om ons te herbezinnen op hetgeen we werkelijk van belang vinden?

1078710_459095714283844_1346578948110674501_o

Verantwoordelijkheid

Zou het wellicht tijd worden om te beseffen dat we zelf verantwoordelijk zijn voor ons doen en laten? En dat we vervolgens de mogelijkheid en de vrijheid gaan gebruiken om een wereld in te richten die wel naar onze zin is? Een wereld die aansluit bij de morele waarden van onszelf, en (getuige hetgeen mensen zeggen) de meeste mensen?

Een wereld van vrede, vrijheid en voorspoed dus. Precies zoals de meeste mensen zeggen te willen. Een wereld waarin we kunnen leven zonder (of met veel minder) lijden dan nu het geval is, en waarnaar we kunnen kijken zonder hartzeer. Een wereld die de bestaande morele waarden van de meeste mensen weerspiegelt, in plaats van de afwijkende waarden van enkelen.

Daarvoor is het nodig dat we stoppen ons doen en laten te laten bepalen door “leiders”. Dat we stoppen “leiders” aan te wijzen (en vervolgens aan ze te gehoorzamen). Om de doodsimpele reden dat die “leiders” andere dingen van belang vinden dan wij: de meeste mensen.

10012736_10152140126952713_1727109686_o-1

Aanverwante artikelen en informatie: 
-) Website van Pieter Stuurman
-) Mark Passio – Moraliteit volgens Natural Law
-) Een einde aan de slavernij, stap 3: Soevereiniteit & Verwarring
-) Het einde van al het kwaad, het tijdperk van oorlogen op aarde is voorbij
-) Het meest gevaarlijke geloof veroorzaakte 262 miljoen doden in de vorige eeuw
-) Goede mensen financieren het meeste kwaad op de wereld
-) Verantwoordelijkheid is Vrijheid

12772017_1124923424231468_7270008834942947047_o

41 gedachten over “Morele crisis

 1. Jos

  Dag Pieter,

  Mooi verwoord hoe de mensheid de transitie van het Vissen tijdperk naar Aquaries mag gaan be-leven.
  Want dat is precies wat zich nu aandient.
  De oude wereld waarin het collectief zo belangrijk was, valt uiteen en maakt plaats voor een samen-leving waarin alles bij ons zelf begint.
  Het zal even wennen zijn voor de meesten onder ons, daar velen nog niet ver genoeg zijn dit te beseffen, en men dus nog niet bereid is de oude schoenen op de vuilhoop te gooien en de nieuwe aan te trekken.
  Zolang men de verantwoordelijkheid nog buiten zichzelf blijft leggen, voedt men die oude wereld die snel haar glans en macht aan het verliezen is.
  Ondertussen tracht die oude wereld overeind te blijven, echter de krachten en wetten van de natuur zijn te sterk daar als mens enige dwang of verandering in aan te kunnen brengen.
  Vandaar, go with the flow.
  Wij, mensen, staan aan de vooravond van die nieuwe wereld als de magïers van de dageraad.
  Werden wij voorheen gevormd door het collectief, de maatschappij, het is nu aan ons zelf om die vorm te geven, om te beginnen met ons zelf.
  Dat verklaard volgens mij ook waarom alles 180° omgedraaid is hetgeen veel verwarring veroorzaakt.
  Maar wie bereid is met open blik naar die verwarring te kijken en daar naar te handelen, zal ervaren dat er niemand langer verantwoordelijk meer is voor zijn/haar leven dan de mens zelf.
  Angst om te slagen hierin behoort toe aan de oude wereld, Liefde voor het Zelf en dus het Leven behoort toe aan de wereld die zich thans aan onze voeten openbaart.

  Geen parels voor de zwijnen meer,
  Geen rozen voor de ezels,
  Blijf Uw Zelf trouw tot in de eeuwigheid.

  Stay Human,

  Jos.

  Reageren
  1. Pieter Bericht auteur

   Dank je Jos. Dat is mooi gezegd.

   Het nu groeiende bewustzijn wordt inderdaad gekenmerkt door het besef dat er geen tegenstelling is tussen individuele en collectieve verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen, individuele welzijn, en voor je bijdrage aan het welzijn van het collectief is hetzelfde. Het collectief bestaat nu eenmaal nergens anders uit dan uit individuen. Als het goed gaat met die individuen, dan gaat het goed met het collectief.

   De aloude overtuiging dat het welzijn van het collectief alleen bereikt kan worden door het offeren van het individu (of andersom), is een politieke benadering. De komende transitie zal een niet-politieke omwenteling zijn.

   Reageren
   1. Jos

    Dag Pieter,

    Ook de politiek behoort voor mij bij de oude wereld.
    Ook de politiek valt uiteen, wij hoeven daar niets aan te doen.
    In de toekomst regeert de mens zichzelf.
    Als men goed kijkt, dat zal men zien dat dat afbraakproces reeds gaande is.
    Het uit zich in de karakters die zich thans nog lenen voor een dergelijk systeem.
    Het is gelijk aan het trekken aan een dood paard.
    Het is nodig om de mens het inzicht te geven dat het anders moet en kan.
    Immers, als alles goed gaat, waarom dan de wil en het inzicht dingen te veranderen?
    Ik heb geen vrees voor wat er komen gaat, ik zie er zelfs naar uit;
    Het leven, de natuur, streeft altijd naar evenwicht.
    In het boos vallen ook bomen om, dat zorgt ervoor dat er weer nieuwe kunnen groeien.
    Na regen komt zonneschijn, hetgeen niets meer of minder laat zien dat ook verval bij de eeuwige processen hoort.
    Wat niet meer werkt, sterft af.
    Thans zitten wij in het sterfproces van de oude wereld, die net als in onze persoonlijke levens ruimte geeft aan een nieuwe wereld, gebaseerd op en met de ervaringen van weleer.
    Alles is goed, dat het niet altijd even aangenaam is, is zeker waar.

    De grootste angst van de huidige macht is dat mensen de handen ineen slaan en zich niet langer laten sturen en onderdrukken.
    Men tracht dit te voorkomen door angst te zaaien.
    Het is echter die gezaaide angst die alle mensen uiteindelijk bijeen zal brengen.
    Dat moment gaat het begin zijn van de nieuwe wereld.
    Naar mijn gevoel staan wij aan de vooravond daarvan.

    Morgen is het een vruchtdag, tijd om de erwten, peulen en tuinbonen te zaaien.
    Wij dienen zorg te dragen voor de vruchtbaarheid van onze Moeder, Gaia.
    Opdat zij ons, haar kinderen kan voeden.
    Het leven an sich is zo eenvoudig, het blijft mij verbazen dat velen het als een last ervaren.

    Jos.

    Reageren
    1. mascha roedelof

     Beste Pieter (en Jos),

     Degenen die oprechte hartzeer voelen, kunnen NU normaal samen leven met elkaar op Aarde en elkaar daar onderling in faciliteren. Eerder kon dat niet omdat het ‘normale’ niet gezien kon worden en daardoor niet doorleefd getransformeerd. Maar nu kan dat wel.

     De uitnodiging is dan ook aan allen die oprechte hartzeer voelen om onderling normaal samen te leven.

     Ik kijk uit naar een groep mensen die deze oprechte hartzeer innerlijk diep voelen en de transitie NU gaan bedden. Gezamenlijk.

     http://www.wearethenewearthmascharoedelof.blogspot.nl/p/the-reality-has-changed.html

     Hartegroet,
     mascha roedelof

     Reageren
 2. Douwe

  De vraag is wellicht hoe we dat concreet vorm kunnen geven.

  Op dit moment zitten de meeste mensen volledig vast in een economisch systeem waarbij een kleine elite geld als schuld uit het niets schept en daar rente over vraagt waardoor er structureel meer schuld als geld in het systeem aanwezig is.

  En je ziet dat (grote) bedrijven, mainstream media, de politiek en zelfs de meeste ‘gewone’ mensen geld verdienen voor veel van het, zo niet al het andere laten gaan. De oplossing zit in die zin in mijn ogen dan ook primair in het hervormen van ons huidige geldsysteem.

  Het is mij alleen nog onduidelijk hoe we dat kunnen gaan doen. Iemand goede ideeen? 🙂

  Reageren
  1. Jos

   Aangezien dat alles bij onze Zelven begint, zou het een startpunt kunnen zijn om met het delen van onze eigen ervaringen te beginnen.
   We dienen namelijk te stoppen de verantwoordelijkheid voor ons leven buiten ons zelf te leggen.
   Het resultaat daarvan is dagelijks zichtbaar in alle lagen van onze samenleving.
   Zolang wij anderen, overheden, politiek, bedrijven of wat dan ook de mogelijkheid blijven geven ons levensgeluk te bepalen, zal en kan er niets veranderen.
   Ideeën welkom,

   Jos.

   Reageren
   1. frank

    En dan werd het stil……
    En bleef het stil.

    Het probleem is om iets te veranderen moet je uit je comfort zone komen.
    Want geef nu toe, ergens hebben we het wel allemaal gemakkelijk zo.
    We zijn niet tevreden nee. Maar wat zal er gebeuren als we onze kop uit het zand halen?
    Uw (goed gespijsde) bankrekeningen afsluiten en uw kaarten ingeven? Misschien eerst investeren in een goede kluis. Uw zekerheden ga je alzo verleggen.
    En de valstrik is dat je dit met veel “problemen” kan doen: religie, justitie, politiek,…
    Nochtans voel ik dat er HIER veel potentieel is.
    Maar de persoon die naar buiten komt zal een berevel moeten hebben en veel vertrouwen in zichzelf en vooral ook in de groep die achter hem:haar staat.
    Zorg dat je zo veel mogelijk media meehebt want zo bereik je de mensen en maak je ze wakker.
    Vertrek vanuit het opbouwende, niet vanuit het kritiek gevende wat ik nog te veel zie gebeuren.
    Toon aan de mensen dat je in volle waardigheid toch vrij kan leven met respect voor de bestaande gevestigde structuren Leg uit dat verandering niet moeilijk hoeft te zijn maar alleen maar moeilijk is omdat er gehecht wordt aan het bestaande.
    Wees bereid om de prijs te betalen voor uw “opstandigheid” want zolang je de grote massa niet mee hebt ben je nog slechter af dan een terrorist. Je kan niet onderduiken. Je moet echt staan voor waar je in gelooft. Het geloof dat het anders en beter kan.

    Begin met opbouwen en laat dat groeien en deel dit; Wees je bewust van je eigen waarde, kracht en kunnen maar ook je beperking.

    Alles om de wereld te veranderen is nu al aanwezig. Maar wie brengt alles samen?
    Mijn gegevens zijn beschikbaar bij de redactie.

    Mijn steun heb je .

    Frank

    Reageren
    1. Jos

     En het Weten dat het anders kan.
     Geloven doe je in de kerk zei mijn zaliger grootmoe altijd.

     Human, stay,
     Jos.

     Reageren
 3. Douwe

  Je kunt als individu in mijn ogen je eigen leven zo verantwoordelijk, zo goed en plezierig mogelijk gaan leven als je kunt binnen de onderdrukking van de verschillende systemen.

  Daarnaast kun je andere mensen zo goed mogelijk informeren over waarom een heersende klasse altijd immoreel is.

  En eventueel kun je technologien promoten die je om de controle systemen van de heersende klasse heen laten werken zoals bijv. weggeefnetwerken, lokale economie waarin geen belasting wordt betaald en een bitcoin systeem.

  Maar verder zie ik niet zo veel mogelijkheden op het moment-

  Reageren
 4. Wat is waar

  /////Daarvoor is het nodig dat we stoppen ons doen en laten te laten bepalen door “leiders”. Dat we stoppen “leiders” aan te wijzen (en vervolgens aan ze te gehoorzamen). Om de doodsimpele reden dat die “leiders” andere dingen van belang vinden dan wij: de meeste mensen./////

  Veel mensen doorzien het wel, maar weten niet hoe ze eruit moeten stappen.
  Ze willen de ketting van gehoorzaamheid (chain of obediance) wel doorbreken, maar hun zekerheid niet opgeven. Die zekerheid bestaat uit hun inkomen (geld) die ze ontvangen zolang ze gehoorzaam uitvoeren wat hun voor geschreven wordt. Zolang ze naar hun idee geen alternatief hebben zullen ze blijven gehoorzamen tegen hun eigen moraal in.

  De vraag is nu hoe kan de chain of obediance doorbroken worden?

  Naar mijn idee zijn er twee mogelijkheden:
  1. Door het wegvallen van de zekerheid, een inkomen ofwel geld, die gehoorzaamheid nu nog bied.
  2. Door alternatieven die zekerheid bieden in de eerste levensbehoefte en meer aansluiten bij de morele overtuiging.

  ad 1.Dus geld doen is meestal de beweegreden om dingen die niet aansluiten bij de eigen morele overtuiging. Hier van veel mensen zich niet bewust. Er zullen heel veel mensen nodig zijn die zich hiervan ter gelijk bewust van zijn/worden en dan ook tegelijk stopen met te gehoorzamen aan de opdrachten die ze zelf moreel onwenselijk vinden om de chain of obediance te doorbreken. Dat zie ik nog niet zo gauw gebeuren.

  ad 2. Door en crisis verliezen veel mensen hun oud bestaanszekerheid (inkomen/geld). Deze mensen zullen bereid zijn om een alternatief die hun voorziet in de eerste levensbehoefte te aanvaarden ongeacht of dat aansluit bij hun morele waarden en normen. Degene die een alternatief heeft voor deze mensen zal automatisch de “leider” voor deze mensen. En dat kan zowel een moreel goede leider als en moreel slechte leider zijn.

  Iedereen die en beetje op de hoogte is van de toestand NWO weet dat die crisis spoedig werkelijkheid zal worden. Dus wordt het hoog tijd om een alternatief plan te verzinnen op basis van vrijheid en morele wenselijkheid van geestelijk gezonde mensen. Want ik kan je verzekeren dat anders de NWO met alternatief zal komen, die mooi gebracht wordt, maar zeer destructief voor onze nog resterende vrijheid zal zijn. Het NWO motto is niet voor niets ORO AB CHAO.

  Voor allen die hier mee aan de slag willen, is het belangrijk om te weten dat de huidige chain van obediance in de eerste plaats gebaseerd is op basis van de controle over geld en in mindere mate bezit.

  Succes.

  Reageren
 5. Treowd

  When we bring unconditional love back into our personal, professional, community and family lives, we begin the journey of restoring wholeness and happiness to our planetary adventure. Of course it takes determined effort on our part as the old, outmoded and limited ways of being are quick to return in our mind. However, this effort to love is rewarded with a new perspective on everything and all life benefits as a result.

  http://www.thelovefoundation.com/

  Reageren
 6. Budh

  > ! Heyou ! <

  De Transitie (Trance-E.T.) begint in Nederland.
  Stel je voor dat je als Aliën op Aarde landt ?
  'k-Wil een Poster maken maar met deze 6 kom 'k-niet klaar.
  Dus heb 'k-nog meer nodig. Weet jij 'r-nog een paar?

  dokters…………Vernietigen……….gezondheid
  advocaten…….Vernietigen………..gerechtigdheid
  universiteiten..Vernietigen……….kennis
  regeringen…….Vernietigen……….vrijheid
  media……………Vernietigen……….informatie
  Religie's………….Vernietigen………Spiritualiteit

  Wat denk jij ?
  autoriteiten…….Vernietigen………
  politici……………..Vernietigen………
  belastingen……..Vernietigen………
  scholen……………Vernietigen………

  Tips, ideeën etc, enz, e.d. o.i.d. Kom maar ? & verder evt, ander Commentaar.

  Reageren
 7. Witte Wolf

  autoriteiten……vernietigen……het individu.
  politici……vernietigen……democratie.
  belastingen ……vernietigen ……economische vooruitgang.
  scholen….. .vernietigen…… het zelfdenken.

  messchien klopt het niet maar kom toch aardig in de buurt zou ik zo zeggen.

  Reageren
 8. bernadette

  autoriteiten……. Vernietigen …. de mensheid in hun dagelijkse bestaan
  Politici……………..Vernietigen….. de waarheid in alles ontkennen en verdraaien
  belastingen…….. Vernietigen …. de vrijheid om te leven in Soevereiniteit
  scholen……………Vernietigen ….. het innerlijke Spirituele Brein van het kind
  Vaccinaties……… Vernietigen….. het natuurlijk ingebouwde immuunsysteem
  chemtrails………. Vernietigen …. het uitzicht in het Universum en beschadigd mens , dier, natuur
  HAARP…………….. Vernietigd de complete energie frequentie en veroorzaakt orkanen , tornado’s e.d
  Monsanto-Bayer- Syngenta Vernietigen al het aardse voedsel voor mensen en dieren
  Europese Unie ….Vernietigd de integriteit van de mensheid
  Ernergiebedrijven.. Vernietigen onze vrije universele energie , door artificiële kerncentrales
  Koninklijk huis ….Vernietigen de mensen in onderdrukking als onderdanen van hen
  Militaire landmachten ..Vernietigen het leef habitat van onschuldige mensen en dieren
  Politie eenheden…Vernietigen de natuurlijke mensen rechten en beletten hen in hun vrij wil
  Luchtmacht ……….Vernietigd complete landerijen , huizen, gebouwen van onschuldige mensen
  Gemeentes…….. Vernietigen werkelijke mensenrechten door verplichte geboorte aangifte op
  NAAM van een PERSOON , verzinnen allerlei opgelegde vergunningen ,
  verzinnen o.a parkeer tarieven in steden, zuigen mensen $$ leeg door ieder keer
  maar weer om de zoveel jaar verplichte paspoort , ID kaart verlenging , verplichte
  jaarlijkse onroerendzaak belastingen, rioolheffingen , afvalstoffen heffingen ,
  o.a hondenbelastingen , verzinnen milieu heffingen , waterschapbelastingen enz..

  Ach,.. Budh ik kan wel doorgaan maar zo uitgebreid zal jij het wel niet bedoelen ?

  Reageren
  1. bernadette

   Wat het éérste VERNIETIGD MOET worden .
   Is het BSN Nummer dat men bij (verplichte) geboorte aangifte een geheel soeverein mensen bestaan
   in de weg legt op deze Planeet Moeder Aarde.
   Geboren worden als Baby (vrije Spirituele ziel ) op deze Planeet .
   Als baby kan men nu eenmaal niet een (verplicht getekend contract ) aan gaan
   met een autoriteit genaamd coöperatie van verzonnen land gebied grenzen op deze Planeet .
   Alle geboren (ook bezielt) kalfjes, schaapjes, geiten enz..worden voorzien met een Barcode nummer oormerk in de meridianen van hun oren , alle dieren die gekooid zijn in dierentuinen voorzien van een verplichte onderhuidse chip , zo ook honden katten paarden enz..
   DAT MOET ALLEMAAL VERNIETIGD WORDEN.
   Mens en Dier behoren daar globaal van BEVRIJD te worden

   Reageren
   1. Budh

    Hmm. 😉 Dit kan niet kapot !
    We hebben er 22 nodig voor een eventueel Vernietigings-Tarot.

    dokters…………Vernietigen……….gezondheid
    advocaten….….Vernietigen………..gerechtigdheid
    universiteiten..Vernietigen……….kennis
    regeringen…….Vernietigen……….vrijheid
    media……………Vernietigen……….informatie
    religie’s………….Vernietigen………Spiritualiteit
    scholen…….……Vernietigen………intuïtiviteit
    donorschap…..Vernietigen………Ziel
    autoriteiten…….Vernietigen………individualiteit
    politie’s………….Vernietigen………burgers
    soldaten…………Vernietigen………zichzelf
    gemeentes……..Vernietigen………subsidies
    politici……………..Vernietigen………democratie
    belastingen……..Vernietigen………economie
    B.S.N.nr’s…………Vernietigen……..souvereiniteit
    chemtrails………. Vernietigen …….gezondheid
    vaccinaties……… Vernietigen……..immuunsysteem
    Monsanto………..Vernietigen………voedsel
    Europese Unie….Vernietigen…….. integriteit
    Koninklijk-huis …Vernietigen…….gelijkheid

    Reageren
 9. bernadette

  Prachtig waar deze mensen mee bezig zijn.
  Sacha Stone ….. met vele anderen.

  End of Empire Conference international Tribunal for Naturel Justice all over the Planet
  Ruim 4 uren uitleg met tussendoor wat film materiaal waar van alles in getoond wordt .
  Deze mag zeker dagelijks op TV getoond worden om het proces hier in Nederland
  ook op gang te gaan zetten,

  https://www.youtube.com/watch?v=ho_2xvLDdy0

  Deze site hier onder waar Nederland ook zich mee kan gaan verbinden in het vormen
  van communities alom en daarmee groepen te creëren onderling
  om het proces verder uit te lijnen

  https://newearthnation.org/

  Bruce Lipton en Jason Liosatos ook mooi bezig op ook een aansluitende wijze in bewustwording

  https://www.youtube.com/watch?v=sOxvx3FWtiE

  Reageren
 10. Budh

  Thanxz aan Cintamani , Zij deed mee en gaf ons er twee;
  Medicijnen……Vernietigen……organen
  Cannabis………Vernietigen…….ziektes

  Reageren
  1. Budh

   Sorry Cin~Tam~Ani die 3e verstond ik niet goed.
   ‘k-Kreeg een douw tegen m’n 3e oor, dit is wat ‘t-zijn moet.
   Colloïdaal~zilver….Vernietigen…..pathogenen

   Reageren
 11. Budh

  dokters………..…Vernietigen……….Gezondheid
  advocaten……….Vernietigen… …..Gerechtigdheid
  universiteiten….Vernietigen……….Kennis
  regeringen…..….Vernietigen……….Vrijheid
  media………………Vernietigen……….Informatie
  religie’s…………….Vernietigen………Spiritualiteit
  scholen……….……Vernietigen………Intuïtiviteit
  donorschap……..Vernietigen………Ziel
  medicijnen…….…Vernietigen………Organen
  Cannabis………..…Vernietigen….….ziektes
  Colloïdaal~zilver..Vernietigen……..pathogenen
  autoriteiten……….Vernietigen………Individualiteit
  ‘t-oranje-huis ..…Vernietigen…..….Gelijkheid
  politie’s………….….Vernietigen………Burgers
  soldaten……………Vernietigen………Zichzelf
  gemeentes………..Vernietigen………Subsidies
  politici………..……..Vernietigen………Democratie
  belastingen…..…..Vernietigen………Economie
  b.s.n.nr’s………..…Vernietigen……..Souvereiniteit
  chemtrails…….…. Vernietigen …….Populatie
  vaccinaties….…… Vernietigen……..Immuunsysteem
  monsanto…….…..Vernietigen………Voedsel
  europese~unie….Vernietigen…….. Integriteit

  Reageren
 12. Douwe

  Prima en als je dat allemaal weet dan is het dus tijd om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor die zaken. Alleen of in vrijwillige samenwerking met andere mensen die ook interesse hebben voor die onderwerpen.

  Gezond eten creert gezondheid
  Permacultuur creeert harmonieuze voedselproductie
  Lokale hernieuwbare energie creert onafhankelijke en schone energie
  Nieuwsgierigheid creeert de kiemen voor praktische kennis
  Etc.

  Zolang we met zijn allen vingertjes blijven wijzen naar de anderen gaat er echt niets veranderen. We zijn dan pubers die boos zijn om hun ouders inplaats van gewoon zelf verantwoordelijkheid te gaan nemen voor hun leven.

  Reageren
 13. Budh

  Mooi !
  Door ze er op te wijzen kun je creëren,
  dat wij.zen je iets kunnen leren.

  Permacultuur……..Creëert……… Voedselproductie
  Creativiteit………… .Creëert……..
  Gezondheid…………Creëert……..
  Bewustheid………..Creëert……..
  Wifi……………………..Creëert……..
  Etc, enz, e.d. o.i.d.
  Ben je ervoor klaar?
  ROEPT U MAAR ???

  Reageren
 14. bernadette

  Budh..
  Als Mensheid kunnen we ook,

  advocaten………. laten…… Verdampen
  rechtbanken…….laten……Verdampen
  universiteiten…. laten…….Verdampen
  regeringen…..…. laten……..Verdampen
  media………………laten……. Verdampen
  religie’s…………….laten…….. Verdampen
  scholen……….…..laten………Verdampen
  donorcodicil…….laten……..Verdampen
  wifi…………………laten………Verdampen
  medicatie…….. laten……….Verdampen
  zendmasten…… laten……….Verdampen
  slimme meters…laten………Verdampen
  autoriteiten………laten……..Verdampen
  ‘t-Oranje-huis ..…laten……..Verdampen
  politie’s………….….laten…….Verdampen
  soldaten……………laten……..Verdampen
  gemeentes………..laten …….Verdampen
  politici………..…….laten……..Verdampen
  belastingen…..…..laten……Verdampen
  bsnr’s………..…… laten……. Verdampen
  chemtrails…….….laten…… Verdampen
  haarp………………laten……..Verdampen
  onderdrukkingen……………Verdampen
  vaccinaties….……laten……..Verdampen
  feminisme……….laten……..Verdampen
  dierenleed………laten………Verdampen
  vaticaan………… laten………Verdampen
  monsanto…….…laten…… Verdampen
  europese~unie…laten……Verdampen
  oorlogen…………laten…….Verdampen
  pedofilie…………laten……..Verdampen
  natuurrampen..laten…….Verdampen
  washington dc..laten……..Verdampen
  city of londen…..laten……Verdampen
  ziekten……………laten…….Verdampen

  Dit alles terug geven aan het Universum …..alles laten …..Verdampen
  Alles laten oplossen in het Niets …..in de Ether
  Met een zeer hoge Energie Frequentie
  En er Vrede….. Liefde…..Harmonie op deze Planeet voor terug roepen – vragen

  Zou….mooi zijn…. Douwe…. Budh 🙂

  Reageren
  1. Budh

   Ach Bernadette we kunnen zoveel Laten,
   alhoewel dit is zo makkelijk praten.
   Probeer nu eens iets zo te creëren ?
   Wellicht dat we dan iets van je kunnen leren.
   Laat wat is nu eens zijn, al die ontstekingen doen toch pijn ?

   Reageren
   1. bernadette

    Wouwwww , wat Mooi Budh 🙂

    Laat het zijn werk maar doen.

    Ik vind jou een fijne oprechte Being
    Straight from the Hart..
    Onze gezamenlijke innerlijke connectie is near en puur … het juiste frequentie kanaal.
    So..Let it Be

    Reageren
 15. Budh

  Check.Test voor 22 Permacultuur Man-d’-ala Poster

  ——PERMACULTUUR EN HAAR GEVOLGEN———

  Permacultuur…………..Creëert…………Voedselproductie
  Voedsel…………………….Creëert…………Gezondheid
  Gezondheid……………..Creëert…………..Levenslust
  Levenslust………………..Creëert…………..Optimisme
  Optimisme………………..Creëert…………..Vooruitgang
  Vooruitgang………………Creëert…………..Verschijdenheid
  Verschijdenheid………..Creëert……………Eenheid
  Eenheid ……………………Creëert……………Saamhorigheid
  Saamhorigheid………….Creëert……………Samenwerking
  Samenwerking…………..Creëert……………Wijsheid
  Wijsheid…………………….Creëert……………Verlichting
  Verlichting…………………Creëert……………Rust
  Rust…………………………..Creëert……………Tevredenheid
  Tevredenheid…………….Creëert…………….Harmonie
  Harmonie…………………..Creëert…………….Evenwicht
  Evenwicht…………………..Creëert……………..Interesse
  Interesse…………………….Creëert……………..Nieuwsgierigheid
  Nieuwsgierigheid………..Creëert……………..Kennis
  Kennis…………………………Creëert……………..Bewustzijn
  Bewustzijn…………………..Creëert…………….Alertheid
  Alertheid……………………..Creëert……………..Waakzaamheid
  Waakzaamheid…………….Creëert……………..Permacultuur.

  🙂 Graag niet muggeziften dat alertheid waakzaamheid is 🙂

  Reageren
  1. Budh

   Yep. Huil’t maar rond dat is gezond 😉
   Hep’t nedt ohp mein klijne joekuhlihlih guhspeeldt,
   ikkuh kahn maahr duhrie ackoordhun ehn ihndhurdaaht ‘t-werckdt guheeldt.

   Rood & Groen is Boerenfatzoen
   Hiermee mogen we ‘t-doen.
   PerMoeder en Haar gevolgen
   http://s1210.photobucket.com/user/Budhymann/media/PermaCultuur.jpg.html
   Url openen dan rechtermuis klikken en op afbeelding bekijken clicken

   Ik kreeg feletonisch een verzoek wat mij deed raken,
   of ik hiervan een posterplaatje wil maken;
   Laat was is toch eens Zijn.! Al deze Ontstekingen doen toch Pijn.
   Dan doe ik even een innerlijke beraadslaging voor deze pijnlijke Uitdaging 🙂

   Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.