Wat maakt een mens goed of slecht?..

grumpy-cat-two-kinds-of-peopleHet idee van goede en slechte mensen komt op allerlei plaatsen voorbij. Denk aan films met good guys and bad guys. Of het journaal en de kranten die je maar al te vaak graag willen vertellen wie de goede mensen zijn en wie de slechte mensen zijn.

Maar wat maakt een mens nu eigenlijk goed of slecht? En kun je een objectief onderscheid maken tussen goede en slechte mensen? En zo ja wat zijn dan de criteria waarmee je de goede en slechte mensen van elkaar kan onderscheiden?

Goede mensen

De eerste groep zijn mensen die op zoek zijn naar hun eigen geluk. Ze gebruiken daarbij hun eigen vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken om uit te zoeken wat hen gelukkig maakt en om dat geluk na te streven.

Omdat ze begrijpen vanuit hun eigen ervaring dat persoonlijke vrijheid nodig is voor mensen om hun eigen geluk te ontdekken gunnen ze logischerwijs die vrijheid ook aan anderen.

Ze respecteren de vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken van zowel zichzelf als van andere mensen. Hierdoor scheppen ze win-win situaties. We kunnen dit ‘goede’ mensen noemen.

Slechte mensen

De tweede groep bestaat uit mensen die (foutief) geloven dat om zelf gelukkiger te kunnen zijn, ze andere mensen hun vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken dienen te manipuleren, onderdrukken en eventueel zelfs te vernietigen.

Deze mensen geloven dat het onder controle krijgen en houden van andere mensen essentieel is voor hun eigen voortbestaan en geluk. Hierdoor verbruiken ze grote hoeveelheden van hun eigen tijd en energie daaraan. Dit is wat tragisch want hierdoor verspillen ze in principe tijd en energie die ze ook hadden kunnen steken in het onderzoeken en uitvinden waar ze nu zelf eigenlijk echt gelukkig van worden.

Deze mensen scheppen hiermee verlies – verlies situaties. We kunnen dit ‘slechte’ mensen noemen. Dit filmpje hieronder legt de verschillen ook nog eens helder uit:

De tweede categorie, de ‘slechte’ mensen noemen we ook wel psychopaten. Mensen die foutief geloven dat het beperken en vernietigen van de vrijheid van anderen hunzelf een voordeel op zal leveren.

Voor je eigen geluk en gezondheid is het essentieel om te begrijpen wat psychopaten drijft, zie daarvoor het eerdere artikel:
-) Wat drijft de psychopaat?
En het kan ook interessant zijn om te weten waar deze mensen zelf precies de fout in gaan, dat wordt helder uitgelegd in het artikel:
-) De illusie van macht en de macht van illusie

Het kan praktisch zijn deze mensen te leren herkennen door zowel te begrijpen wat de kenmerken van antisociale personen zijn en wat de kenmerken zijn van sociale persoonlijkheden:
-) The antisocial personality – 12 traits
-) The social personality – 12 traits

10644402_892776997422890_457628373374876506_n

En daarnaast is het handig om je bekend te maken met de methodes die psychopaten vaak implementeren. Een soort basispatroon wat je in vele vormen terug ziet komen en gebruikt wordt door psychopaten op alle niveaus komt onder andere aan bod in het eerdere artikel:
-) Het patroon van tirannie

Leer de mensen die win-win situaties scheppen te scheiden van de mensen die verlies-verlies situaties scheppen. Leer beide soorten mensen te herkennen zodat je actief kunt selecteren in met wie je wel en niet wilt omgaan. En leer via welke methodes de verlies-verlies mensen anderen proberen te manipuleren zodat je hun patronen leert doorzien zodat je ze gemakkelijker kunt doorprikken en ontmantelen.

63454_591620077649721_7955441302600570304_n

Het elimineren van de psychopaten en anti-sociale persoonlijkheden uit je sociale omgeving en het actief omgaan met sociale verantwoordelijke mensen kan een enorm verschil in levenservaring en kwaliteit opleveren.

10446502_601978109947251_4863531145732119895_n

Op de hoogt blijven van nieuwe berichten? Like ons op facebook en/of volg ons op Twitter!
Een nieuw gezichtspunt leren kennen, iets geleerd en/of gelachen? Overweeg een donatie.

Aanverwante informatie en artikelen: 
-) Wat drijft de psychopaat?
-) De illusie van macht en de macht van illusie
-) Het Patroon van Tirannie – Wees bang, wees bang, wees bang
-) The antisocial personality – 12 traits
-) The social personality – 12 traits
-) The Greatest Truth Ever Told
-) Het einde van al het kwaad – Het tijdperk van de oorlogen op aarde is voorbij
-) Psychopathie als collective vergissing – door Pieter Stuurman
-) Identifying different psychopaths
-) Leer je angst transformeren naar liefde, openheid en nieuwsgierigheid
-) Leer je stressvolle gedachten onderzoeken
-) Er is maar 1 persoon nodig voor vrede, en die persoon ben jij

-) Een einde aan de slavernij, deel 1: Liefde & Angst
-) Een einde aan de slavernij, deel 2: Kennis & Onwetendheid
-) Een einde aan de slavernij, deel 3: Soevereiniteit & Verwarring
-) Een einde aan de slavernij, deel 4: Vrijheid & Controle
-) Een einde aan de slavernij, deel 5: Orde & Chaos

Einde van al het kwaad

Op het internet hebben de lezers de macht. Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je macht! 

Dit stuk mag dan ook vrij door iedereen overgenomen worden op websites, blogs, of om door te sturen aan familie, vrienden, kennisen, collega`s, etc. Graag zelfs hoe meer mensen dit weten hoe beter. Zet a.u.b. wel de bron erbij zodat mensen zich er verder in kunnen verdiepen als ze willen.Spreading-the-Word

64 gedachten over “Wat maakt een mens goed of slecht?..

 1. Pieter Stuurman

  De hele gedachte achter hiërarchie, is dat mensen onvolmaakt zijn. Dat ze niet in staat zijn zelfstandig het juiste te doen. Dat ze, zonder dwang, niet op de juiste manier kunnen leven. Het is de gedachte dat mensen zo’n beetje het enige onvolmaakte product van het universum zijn.

  Behalve sommige mensen. En dat DIE mensen de boel dus moeten besturen. Een volkomen onlogische en onware gedachte. Een gedachte die desondanks massaal aangehangen wordt. Niet alleen door degenen die zich superieur achten, en menen daardoor het recht om te heersen te bezitten, maar vooral door de grote meerderheid die zich daaraan laat onderwerpen. Dat kan alleen in de overtuiging van hun eigen inferioriteit. In hun overtuiging gebrekkig en onvolmaakt te zijn.

  Omdat mensen vanuit hun gedachten hun eigen realiteit creëren, wordt diezelfde gedachte weerspiegeld in onze huidige realiteit. Als we naar die, door onszelf ingerichte realiteit kijken dan zien we dus logischerwijze de noodzaak voor gezag. “Zie je wel! we hebben gezag nodig”.

  Maar realiteit is iets anders dan waarheid.

  1. Douwe Bericht auteur

   Dat kan alleen in de overtuiging van hun eigen inferioriteit. In hun overtuiging gebrekkig en onvolmaakt te zijn.

   En dat wordt ons vanaf ons vierde tot achtiende jaar aangeleerd op de staatsschool. Waardering komt van buitenaf van de meester. Als je wenselijk gedrag vertoont krijg je een sticker, als je onwenselijk gedrag vertoond strafregels. We hersenspoelen onze kinderen hun hele jeugd om waardering niet in zichzelf te zoeken maar dat waardering ligt in de bevestiging van een autoriteit van buiten die zich een oordeel over je velt. En dat oordeel komt vooral voort uit of jij die autoriteit gehoorzaamt inplaats van je eigen innerlijke drive te volgen.

   Geen wonder dat veel mensen zich na zo een hersenspoeling inferieur voelen.
   Deze documentaire laat ook wel mooi zien wat voor menselijk drama ons Westerse onderwijs model is op de geestelijke ontwikkeling van een kind.
   -) Schooling the world

   Heb jij ideeen en wellicht wat praktijkervaring hoe je mensen weer wat meer zelfvertrouwen kunt geven en ze dus hun geloof over hun eigen inferioriteit los kunnen laten Pieter?

   1. Pieter Stuurman

    Natuurlijk heeft de heersende klasse methoden ontwikkeld om hun positie te behouden. Een van de belangrijkste methoden is inderdaad onderwijs. Onderwijs dat de bedoeling heeft om mensen onwaarheden te laten geloven, in de eerste plaats over wat ze zelf zijn. Zonder dat collectieve geloof in eigen inferioriteit, is het onmogelijk om over dat collectief te heersen. En zonder methoden zoals onderwijs (en politiek, media etc.) is het onmogelijk om mensen massaal onwaarheden te laten geloven.

    Het is dus allemaal gebaseerd op geloof. Op gedachten. De enige manier om die gedachten te corrigeren, is mensen er bewust van maken dat ze onware dingen geloven. In deze tijd beseffen steeds meer mensen dat hetgeen ze altijd geloofd hebben, onwaar is. Dat wordt ook wel “wakker worden” genoemd.

    Sommige mensen beleven dat als bevrijding, anderen als teleurstelling of boosheid. Maar veruit de meeste mensen die deze transformatie doormaken, zijn gedreven om ook anderen wakker te schudden. Om ook anderen te laten zien dat ze onwaarheden geloven, en wat dat voor consequenties heeft voor die mensen. Dat is bijvoorbeeld wat we hier op deze site doen.

    Maar verandering (vooral verandering van gedachten) stuit per definitie op weerstand. Iedere verandering gaat door 3 fases:

    1- De nieuwe gedachte wordt geridiculiseerd
    2- De nieuwe gedachte wordt fel bestreden
    3- De nieuwe gedachte wordt omarmd en als vanzelfsprekend beschouwd

    Uiteindelijk zal de verandering niet te stoppen zijn. Maar vanzelf gaat het niet. Er moeten mensen zijn die het “aandrijven”. En dat kan alleen maar door andere mensen nieuwe mogelijkheden te laten zien (inspireren). Daarmee zullen we het dus moeten doen.

    Soms lijkt dat frustrerend omdat het niet lijkt op te schieten, maar naarmate meer mensen meedoen, zal het steeds sneller gaan. Dat geduld moeten we opbrengen, anders wordt de verandering een opgelegde ideologie, en dan zijn we weer waar we begonnen zijn.

  2. Yvonn

   Klopt en wat mij is opgevallen, als mensen een machts functie/positie krijgen dat ze dan veranderen, het worden andere personen.
   Er komt een andere energie in de mens, daarom is het zo ontzettend belangrijk dat de macht verdwijnt.
   Men moet het niet meer willen
   Ik heb hierover een gedicht geschreven.

   Ik zie een man bedelen, met zijn hondje op schoot
   Ik had die man kunnen zijn
   Ik zie de ‘geslaagde’ manager, met agenda door de gang
   Met fitte pas en design kleding
   Ik zie de macht en zelfingenomenheid
   Ik zou die man/vrouw nooit kunnen zijn

   1. Douwe Bericht auteur

    Mooi, dank voor het delen.

    Ik denk idd ook dat je het technisch of organisatorisch moet oplossen. Omdat ik denk dat we idd allemaal vatbaar zijn voor bepaalde krachten en machten en het kan ons allemaal naar het hoofd stijgen denk ik. Daarom moet je zulke posities gewoon niet meer hebben waar grof machtsmisbruik een optie is.

 2. Jonah

  Stil maar jongens: je zult spoedig de illusies gerealiseerd zien worden die je hebben wilt.
  Over: Hoe een engel een duivel werd, en hoe een mens die weer engel moet zien te worden, hierdoor in een beest ontaardt…
  Dat is de ware ‘pest’. Dodelijk.
  Alles is rijp voor de eindstrijd en de ondergang.
  Fantaseer nog maar wat, niet alleen om kostbare tijd te doden,
  maar vooral om tegen-beter-weten-in te blijven geloven
  dat een ‘verloren aarde’ echt ooit tot een Paradijs kan worden gemaakt.
  Alleen ‘die ander’ staat daaraan in de weg,
  tot de laatste man gevallen is…
  Vergeet die ‘new age’-propaganda. Laat je niet ophitsen.
  Kijk achter die ‘samenleving’. Houd vrede in je ziel.
  Vergeet dat vermaledijde ego en z’n vermeende rechten:
  doe gewoon iets ongevraagd voor een ander.
  Heb ‘die ander’ lief. Kijk er juist wel naar om.
  Dienstbaarheid is nog net geen scheldwoord.
  Enkel daardoor word je een beter mens, en
  enkel daardoor kan geestvermogen worden ontwikkeld.
  Een dierenziel heeft grote nood aan gehoorzaamheid.
  Anders zal een communistisch systeem je dat wel leren,
  wanneer je niets wilt horen over Gods Laatste Waarschuwing,
  waarbij eenderde van de mensheid het (aardse)leven
  achter zich zal moeten laten…
  Wat leert nood als geen ander ?
  Wie het letterlijke of figuurlijke ‘zwaard’ opneemt,
  zal er onherroepelijk door omkomen. Daar ga je.
  Het is dus veel meer de moeite waard om uit te zoeken waar,
  en vooral met wie, je de a.s. eeuwigheid wilt doorbrengen !
  Stel je voor: 6 millennia aan je grootste vijand gebonden ?
  Zonder ook maar iets anders te kunnen realiseren als dat
  wat op naastenliefde duidt…

  Je hoeft het niet te geloven. Je merkt het vanzelf. Ooit.

  1. Peggy (Sue) van Oosten

   In bovenstaande lees ik door de regels heen met pijn in mijn hart en tranen in mijn ogen dat er al zoveel mensen door de illusie gebrainwashed zijn dat ze de realiteit niet eens meer onder ogen kunnen of willen zien. “God”die laatste waarschuwingen geeft en dat éénderde van de mensheid letterlijk massaal afgeslacht wordt en dit overal aan de gang IS blijft men blind voor. Er verdwijnen duizenden kinderen per dag, OOK hier in NL en daar blijft iedereen doof en blind voor, mag niet over gesproken worden uit ANGST dat zij en/of hun kinderen de volgende zullen zijn?? Wanneer doet men dan de ogen open dat een handjevol psychos voor god spelen en dit “nieuwe” idee bij de mensen in programmeert via computers en smartfoons en het mindcontroleprogramma van het satanisme van CERN???
   Die 6 millenia “eeuwigheid” is ook een illusie en betekend in realiteit slechts dat ze met een handjevol gecreede poppetjes een nieuw fokprogramma aan het opzetten zijn waarbij de complete geschiedenis van de Aarde en voorgaande beschavingen “gewist” worden volgens de nieuwe regeltjes van de “perfecte” barbiepoppen met de hoogste bankrekeningen die met het DNA van de “god” kunstmatig in een laboratorium geïnsemineerd worden als fokdier voor de “nieuwe” populatie.
   Ondertussen zijn ze overal reeds de afgelopen 50 jaar via de vaccinaties de kinderen ZIEK en onvruchtbaar aan het maken volgens het uitstervingsbeleid en Kalergi-Coudenhovenplan om op die manier slechts een aantal geslachten uit Duitsland, Oostenrijk en Estland in leven te houden. Dat noemen ze de “Heilige Stadt Aggregatie”.

   Maar ondertussen betaald iedereen hun belasting en jubelt hun slachter toe die hen “het licht” en een “hemel” beloofd. In realiteit betekent het dat je dan gewoon dood bent en je kinderen, bankrekening en erfenis opgeeist worden door belastingdiensten en de kopstukken van “jeugdzorg” die uiteraard dezelfde zijn als die de goddelijke illusie bedachten en de complete NATUUR te vernietigen om hun eigen elitaire luxe “paradijs”te creeren.
   Het werkelijke en ware paradijs is gewoon de Natuur, Moeder Aarde, de Tuin van REAL God die de Aarde schiep met een perfect ECO systeem hebben bankiers, grote corporations en overheden reeds ZELF kapotgemaakt met destructies, ontbossingen, olie/gas/bodemstoffen uitputtingen en vervuilingen van rivieren en Zeeen zoals oa Fukashima, van de Lucht met chemo (chemtrails) van monsanto/bayer en geo-engenering van HAARP en de wereldwijd lekkende kerncentrales en stijgende temperaturen in de reactoren. Het dringt niet door tot mensen dat als ze dat “licht” ZIEN dat het een éénmalige radioactieve paddedestoelenkwekerij wordt met een do-mi-NO effect. Chernobyl was immers ook geen “ongeluk”m dus gaat u eens kijken hoeveel kerncentrales er hier alleen al in Europa staan en hoeveel aardbevingen de NAM en shell ed veroorzaken met doorgaan met de boringen zoals in Groningen?? Door de hitte en droogte is er overal rood alarm, maar als mensen willen melden dat ze “trillingen” voelen (aardbevingen onder de 3,0 op de schaal van Richter noemt de NAM “geen aardbeving en geen gevolgen voor mens, dier of huizen) dan krijgen ze een callcentrum die hen een dokterreceptje uitschijft tegen de koorts en “wanen” en krijgen ze een pilletje of spuitje want dan zullen ze wel “ziek”zijn. Als mensen melden dat ze hun kind kwijt zijn of er al weken niets van hun kinderen gehoord hebben dan worden ze doorverwezen naar de opticien voor een nieuwe bril, een gehoorapparaatje of een koptelefoon om een kalmerend muziekje te luisteren.

   Maar volgens Rutte is er niets aan de hand of mis hier in Nederland???

   Tja, volgens de schrijver van bovenstaande tekst hoeft u het niet te geloven en merkt u het vanzelf. Dan is het dus helaas te laat om er nog iets aan te doen of tegen te houden. Wake the fuck up en open uw ogen voor wat uw eigen overheid voor u vertelt en de mainstreammedia u niet vertelt of laat zien?

 3. Germen

  Ik ben benieuwd, of de schrijver van dit artikel zijn huisdeur op slot doet. Daarmee wordt immers de vrijheid van anderen, die graag wat mooie smartphones of laptops mee willen gappen, drastisch ingeperkt.
  Ik vrees daarom dat ook schrijver van bovenstaande tot de tweede menssoort, de psychopaten, behoort, die gelooft dat het eigen levensgeluk wordt bevorderd door de vrijheid van anderen in te perken.

  1. Douwe Bericht auteur

   Stelen is de vrijheid van anderen beperken. En dus een inbreuk op NAP en Natural Law. Maatregelen nemen daartegen is zelfbescherming. Dat is volledig legitiem binnen NAP en natural law.

   Ook laat een dief anderen niet met rust. Maatregelen nemen tegen mensen die jou niet met rust willen laten is heel wat anders dan zelf andere mensen lastig vallen. Mij beschermen tegen diefstal is niet het plegen van diefstal. Door zaken te verdraaien maak je ze niet waar, het laat alleen maar zien dat jij dit onderwerp niet wilt of kunt begrijpen.

   Wat je hier doet is een stropop opzetten en dat is een bekende drogreden.

   Ik zou zeggen lees je nog eens in in het NAP, kijk de lezingen serie van Mark Passio. En probeer het nog eens.

   Het verschil leren kennen tussen het initiëren van geweld, het beperken van andermans vrijheid. En het beschermen van je vrijheid tegen mensen die geweld tegen je initiëren is echt niet een heel moeilijk concept.

   1. Germen (visionair.nl)

    “Stelen is de vrijheid van anderen beperken. En dus een inbreuk op NAP en Natural Law. Maatregelen nemen daartegen is zelfbescherming. Dat is volledig legitiem binnen NAP en natural law.”
    Nu doe je uitspraken over anderen, en toon je duidelijk aan wat de grote FAIL is van je ideologie. Die werkt namelijk alleen als iedereen zich aan je regeltjes houdt en er geen spelbrekers zijn.

    “Mij beschermen tegen diefstal is niet het plegen van diefstal. ”
    Je beschermt jezelf tegen diefstal door de vrijheid van anderen, die graag een avondwandeling door je knusse woning willen maken terwijl jij een romantisch avondje had gepland, in te perken. Ik zal je weer citeren:
    “En mensen die geloven dat ze voor hun geluk andere mensen op de één of andere manier in hun vrijheid dienen te beperken”

    Ook is stelen niet altijd de vrijheid van anderen beperken. Denk aan het Robin Hood scenario. Stel, ik steel je smartphone en die geef ik aan een arme boer ergens in Afrika. Dan vergroot ik de totale hoeveelheid vrijheid in de wereld. Immers, jij kan als rijke westerling makkelijk een nieuwe kopen. De arme boer kan nu de graanprijzen in naburige stadjes checken en weet nu waar hij het beste zijn oogst kan verkopen, waardoor hij een beter leven kan bereiken.

    1. Kristof

     Stelen betekend niet dat je daarom de vrijheid hebt om het eigendom van waar je van steelt ook met ‘recht’ is afgenomen.

     Vrijheid betekend daarom nog niet dat je meewerkt aan vrijheidsbeperkende maatregelen. Stelen betekend daarom niet dat je de vrijheid van een ander beperkt maar je hebt wel schade toegebracht aan het zelfvertrouwen van die mens.

     In deze optiek betekend het dat iedereen de vrijheid heeft om te doen en laten wat je zelf graag wilt zonder dat je schade toebrengt aan mensen of omgeving. In de meeste gevallen is stelen van een eigendom een daad van onverantwoord gedrag dat valt binnen de overtuigingen van de dief die meent daar zomaar het recht op te hebben op dat eigendom maar tegelijkertijd wel ondermijnend te werk gaat op het vlak van het vertrouwen in de mensen zelf en onderling, het wekt een reactie op die vernederend is !

     Groet

     1. Germen (visionair.nl)

      Ik ben het op zich met je eens, maar hierbij doe je een beroep op andere argumenten dan vrijheid, zoals aantasten van zelfvertrouwen. In de filosofie van Douwe kan dat niet. Alles wat vrijheid aantast is het absolute kwaad.

    2. Douwe Bericht auteur

     @Germen

     Ik leg je gewoon uit wat het NAP is en wat Natural Law is. Dit doe ik omdat jij een stropop van dit hele gebeuren maakt doordat jij definities hebt die zeggen dat het initiëren van geweld gelijk zou staan aan het verdedigen van je vrijheid. En als je dat zeer essentiële en tevens vrij simpele verschil niet snapt dan snap je de hele kern niet en dan is er niet eens een inhoudelijke discussie over de daadwerkelijk inhoud mogelijk.

     Jij zegt dat een vrouw die zich niet gewillig laat verkrachten geweld initieert. Jij zegt dat een persoon die zich niet gewillig laat bestelen geweld initieert. Een opzichterige en onnozelere stropop kan ik me eigenlijk niet voorstellen. http://nl.wikipedia.org/wiki/Stropopredenering En een stropop is een drogredenatie, misschien moet je jezelf eens afvragen waarom je deze drogredenatie gebruikt als de basis voor je argumentatie?.. En misschien dat je dan ook begrijpt dat zolang jij een stropop als basisargument opvoert er niet eens een echte inhoudelijke discussie kan ontstaan.

     Zolang jij niet het verschil wilt begrijpen tussen het initiëren van geweld en het recht op zelfverdediging wanneer iemand jouw vrijheid beperkt dan komt deze discussie niet verder. Dat is namelijk de grondslag van NAP en Natural Law. Dus of je begrijpt het gewoon niet, of zet bewust een stropop op. Beide keren ligt het probleem bij jou volgens mij.
     Hier wat plaatjes van de slides van Mark Passio. Maar ik raad eenieder aan de hele lezing gewoon te bekijken.     1. Kristof

      Ik kan even niet volgen ?

      Wat kan volgens de filosofie van douwe niet ? (germen haalt dit aan volgens zijn reactie op mijn bericht)

      Geloof staat gelijk aan overtuigingen waarbij het argument van de aantasting van de vrijheid geldt, niets anders.

      Hierbij stel ik mij de vraag hoe het komt dat volgens de “wet” niet of nauwelijks gekend is ?
      Omdat volgens mij de “wet” gelijk staat aan de menselijke “wil”, daarom is de “wet” als informatiebron een onbetrouwbaar instrument geworden !

      in het andere artikel had ik het ook daarover dus de reacties met de bewuste vraagstellingen zal ik proberen opzoeken, het bovenstaande is al een deel van het antwoord en een toelichting. Beloof alleen dat ik daar uitgebreid op zal antwoorden maar ik heb tot nu toe niet de tijd gehad om dat te doen wegens andere prioriteiten.

      Groet

  1. Germen (visionair.nl)

   Ook hier is het weer kinderlijk eenvoudig, voorbeelden te bedenken die dit onderuit halen, en waarmee zelfs het gedrag van IS-shariapolitie of de Schutzstaffel goed te praten is. Hun geweld is immers gerechtvaardigd volgens resp. salafistische en nazi-ideologie. Overtreders van de sharia verspreiden corruptie in het land, een gewelddaad, die de zuivere islambeleving, en dus zielenheil, van de moslims aantast. Joden zoals de Rothschilds en andere vijanden van het Arische superras zijn voortdurend bezig het rassenbewustzijn van de Ariërs te ondermijnen. Daarom is het erg gerechtvaardigd om ze in een gaskamer te stoppen.
   Kortom: ‘rechtvaardig’ is een term, die niet lichtvaardig gebruikt kan worden.

   1. Douwe Bericht auteur

    Je geeft nu twee voorbeelden van heersende klasses die moraliteit verdraaien om zo hun eigen geweld goed te praten.
    Dat is iets wat nu continue gebeurt wereldwijd ook in Nederland door heersende klasses. En dat heeft meer dan 262 miljoen moorden opgeleverd in de vorige eeuw. Dit is precies waarom Jeremy Locke zegt dat wetgeving altijd het omgekeerde van echte moraliteit is. Ook de Nederlandse overheid heeft de vorige eeuw bijna een kwart miljoen mensen afgeslacht via deze truc…

    Dat kwam juist voort omdat mensen zelf deze twee principes niet begrepen en geloofden dat iemand aan je kan dicteren wat moraliteit is. Natural Law en NAP zeggen juist dat moraliteit niet iets is wat door mensen bepaald kan worden en dus ook niet door een heersende klasse.

    Je geeft dus wederom een precies omgekeerde definitie van wat er gezegd wordt. Dat is wederom een stropop.

    En het rare is dat jij ondertussen juist wel heersende klasses goedpraat… Hitler was de zogenaamde rechtmatige heersende klasse en al de vernietiging was legaal bij de wet…
    Dus ik snap echt niet meer wat je nu allemaal zegt Germen.

    Eerst verdraai je letterlijk wat Natural Law en NAP zeggen en nu gebruik je voorbeelden van heersende klasses die moraliteit verdraaien als argument tegen Natural Law en NAP terwijl dit juist de instrumenten zijn om mensen zelf bekend te maken met moraliteit zodat heersende klasses dat niet langer kunnen kapen…

    Je zegt tegen NAP en Natural Law te zijn maar argumenteert er met dit soort voorbeelden van hoe heersende klasses moraliteit verdraaien juist 100% voor.

    Je zegt voor heersende klasses te zijn maar argumenteert vervolgens met voorbeelden van heersende klasses die massale slachtingen begonnen door moraliteit volledig te verdraaien als excuus om geweld te initiëren er juist tegen…

    Ben je nu voor of tegen Natural Law en NAP en ben je nu voor of tegen heersende klasses? Je voorbeelden laten in ieder geval mooi zien hoe het geloof in heersende klasses continue geweld veroorzaken.

    Het hele doel van Natural Law is juist om mensen op individueel niveau bekend te maken met moraliteit zodat ze zich niet langer door heersende klasses voor hun karretjes laten spannen.

    1. Germen (visionair.nl)

     Je geeft nu twee voorbeelden van heersende klasses die moraliteit verdraaien om zo hun eigen geweld goed te praten.
     Dat is iets wat nu continue gebeurt wereldwijd ook in Nederland door heersende klasses. En dat heeft meer dan 262 miljoen moorden opgeleverd in de vorige eeuw. Dit is precies waarom Jeremy Locke zegt dat wetgeving altijd het omgekeerde van echte moraliteit is. Ook de Nederlandse overheid heeft de vorige eeuw bijna een kwart miljoen mensen afgeslacht via deze truc…

     Er is altijd een heersende klasse. Hoe meer mensen je op een kluitje bij elkaar zet, hoe meer coördinatie er plaats moet vinden om conflicten te voorkomen. Deze coördinatie verschaft de coördinatoren veel macht, die hiermee een heersende klasse gaan vormen. En, zoals ik in mijn twee voorbeelden aantoonde, is m.b.v. een zieke ideologie een incomplete politieke filosofie als die van Passio en Rose makkelijk te kapen.

     Dat kwam juist voort omdat mensen zelf deze twee principes niet begrepen en geloofden dat iemand aan je kan dicteren wat moraliteit is. Natural Law en NAP zeggen juist dat moraliteit niet iets is wat door mensen bepaald kan worden en dus ook niet door een heersende klasse.

     Zowel de nazi’s als de islamisten beroepen zich op een natuurwet door de schepper. Zo is het (volgens de nazi’s ) een feit dat er meerder- en minderwaardige rassen bestaan. Het hoogste ras zijn de Ariërs. De Ariër is de Prometheus van de mensheid, stelt Hitler in Mein Kampf. Er bestaan, lezen we in Mein Kampf, ook gluiperige rassen, zoals de joden, die agressie plegen tegen de onschuldige, zuivere Ariërs. Dus is het (weer volgens de nazi-ideologie) in het grotere belang om het gluiperige, agressieve jodenras uit hun lijden te verlossen, bijvoorbeeld door een humane vergassing, en de gedegenereerde zwarte rassen te onderwerpen als slavenras. Die zijn immers, vinden de nazi’s, toch te zwakbegaafd om voor zichzelf te zorgen, ze kunnen beter als slaaf werken voor de Ariërs.
     De islamisten geloven dat niet-moslims de slechtsten zijn van alle schepsels, een soort ebolavirussen op twee benen maar dan nog slechter. Ze handelen namelijk in tegen de natuurwet, de koran en soenna, zoals Allah subhana wa ta’ala die neergezonden heeft. Kufr (ongeloof) is een soort ziekte. Dus om de mensen te beschermen tegen deze agressieve ziekte, treden ze hard op tegen ongeloof.

     Je geeft dus wederom een precies omgekeerde definitie van wat er gezegd wordt. Dat is wederom een stropop.

     Integendeel, zoals hier aangetoond.

     En het rare is dat jij ondertussen juist wel heersende klasses goedpraat… Hitler was de zogenaamde rechtmatige heersende klasse en al de vernietiging was legaal bij de wet…
     Dus ik snap echt niet meer wat je nu allemaal zegt Germen.
     Eerst was er een andere heersende klasse. Hitler greep de macht.

     Ben je nu voor of tegen Natural Law en NAP en ben je nu voor of tegen heersende klasses? Je voorbeelden laten in ieder geval mooi zien hoe het geloof in heersende klasses continue geweld veroorzaken.
     Aargh, wie niet voor mij is, is tegen mij. Typisch jij weer. Ik ben het met sommige ideeën binnen Natural Law eens; voor details zie mijn reactie die je verwijderd hebt,. Met sommige minder of niet, omdat ze niet werken. Indien heersende klassen vermeden kunnen worden, uiteraard is zonder dan beter; als er dan toch een heersende klasse moet zijn, dan stevige controle erop. Dus volledige openheid van bestuur, zie http://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/de-open-source-overheid/

     Het hele doel van Natural Law is juist om mensen op individueel niveau bekend te maken met moraliteit zodat ze zich niet langer door heersende klassen voor hun karretjes laten spannen.

     Een nobel; dopel dat ik persoonlijk en ook Visionair van harte ondersteunt. Echter: dan zal deze ideologie beter moeten worden ontwikkeld dan dit. Bepaalde onzin moet eruit. Andere dingen moeten beter worden uitgewerkt, zodat het niet meer makkelijk is te weerleggen.

     1. Douwe Bericht auteur

      Ik volg je echt totaal niet Germen. Ik kan geen touw meer vastknopen aan je argumenten en hoe die jouw verhaal zouden ondersteunen…

      Jij laat voorbeelden zien van hoe heersende klasses claimen moraliteit te kunnen dicteren en dan moordpartijen beginnen om hun overheersing in stand te houden. Dat is iets wat we continue in de huidige wereld en met de huidige systemen zien. Zowel in het verleden als op dit moment. Dit is een groot probleem en heeft voor meer dan 262 miljoen doden gezorgd in de vorige eeuw. Nederland heeft zo ook een kwart miljoen van haar eigen onderdanen omgebracht. Maar dit is iets wat voorkomt uit het huidige systeem. Het systeem wat jij vervolgens in dezelfde adem noodzakelijk zegt te vinden….

      Daarbij is zeggen het initieren van geweld nodig is ter organisatie van mensen gewoon simpelweg onwaar. Ben jij alleen bereid te werken en samen te werken met andere mensen onder dreiging van geweld door een heersende klasse? Wat een onzin. Dit is een – But without the slaves, how will the cotton be picked – redenatie. Jij doet een totaal onzinnige claim die zegt dat geweld tegen mensen noodzakelijk is. Hoe kom je erbij?… Een heersende klasse kan niet overleven zonder geweld te initiëren. Een slavenmeester kan niet overleven zonder geweld te initiëren, slaven kunnen daarentegen prima leven zonder geweld en ze kunnen ook prima leven zonder slavendrijvers… Een groep mensen die zich op vrijwillige basis organiseert kan prima voortbestaan zonder dat ze continue geweld hoeven te initiëren op een andere groep mensen. Dat is het hele idee van Volentaryism. Het lijkt alsof je niet eens het verschil begrijpt tussen een heersende klasse en een overheerste klasse…

      Natural Law zoals uitgelegd door Mark Passio in zijn lezing en NAP zijn juist het perfecte instrument om mensen zelf bekend te maken met echte moraliteit, eentje die voor iedereen opgaat en niet een heersende klasse meer rechten geeft dan de overheerste klasse. Iets wat ons huidige systeem van wetgeving juist wel doet en ook het geval is in de voorbeelden die jij geeft. Zodra mensen bekend zijn met het NAP en het verhaal van Mark Passio zijn ze simpelweg niet langer voor het karretje te spannen van heersende klasses en kunnen mensen als Hitler niet een heel land zo ver krijgen hun eigen medebewoners massaal de dood in te jagen, iets wat volgens de wet totaal legaal was overigens… Omdat ze simpelweg begrijpen dat niemand buiten henzelf kan bepalen wat moraliteit is. En zeker een heersende klasse niet via wetgeving kan dicteren wat moraliteit is. Zie ook deze video`s over zelfeigenaarschap en dan vooral het filmpje The Chain of Obedience.

      Jij bent in mijn ogen dan ook totaal schizofreen aan het redeneren. Je erkent de problemen van vandaag de dag veroorzaakt door heersende klasses, maar verklaart dan tegelijkertijd de heersende klasses als noodzakelijk. Hoe is daar nog een touw aan vast te knopen?…

      Ik kan je de video van 8.5 uur van Mark Passio over zijn uitleg van Natural Law aanraden, en het boek: het einde van al het kwaad door Jeremy Locke, en het boek Het meest gevaarlijke bijgeloof van Larken Rose. De materie waarover we spreken komt daar heel consequent aan bod en wordt simpel en helder uitgelegd. Maar goed, ik heb je die links al een half jaar geleden gegeven en nog steeds snap je het verschil niet tussen geweld initiëren en zelfverdediging, nog steeds snap je het verschil niet tussen een heersende klasse en een overheerste klasse en nog steeds beweer je dat geweld noodzakelijk is om mensen te kunnen laten samenwerken wat in mijn ogen totale onzin is dus ik heb het eerlijk gezegd volledig opgegeven.

      Ik zou zeggen bekijk de informatie gewoon eens of ga door met onzin verkondigen hoe jezelf niet laten bestelen een schending van vrijheid is… Jij bent verantwoordelijk voor je begrip over deze materie en niemand anders. Het is jouw keuze of je kennis wilt vergaren op dit gebied of onwetendheid verkiest. Ik wordt in ieder geval doodmoe van je stropoppen gala en je totale gebrek aan basiskennis en basisbegrippen op dit gebied. Je zult vast je uiterste best doen maar blijkbaar heb je meer vertrouwen in een heersende klasse dan in jezelf en je directe buren. Ik zou zeggen heb wat meer vertrouwen in jezelf en je naaste medemens en wat minder vertrouwen in de heersende klasses van deze wereld en de onzin die zij verkondigen in hun wetboeken. Zorg dat jij moraliteit begrijpt en de mensen om je heen, dat is de beste bescherming in mijn ogen tegen het geweld van heersende klasses.

     2. Kristof

      Germen, met je laatste reactie zelf geef je zelf aan dat je het noodzakelijk vind dat er geweld nodig is om mensen onder controle te houden ?

      Mensen heb en krijg je nooit onder controle, de natuurlijke wet vertelt expliciet zelf dat er een verhoogde staat van ‘verantwoordelijkheid’ aanwezig dient te zijn en dat is er NIET in deze tijd van tegenwoordig.
      Met die verantwoordelijkheid neem je ook de vrijheid om duidelijkheid te scheppen maar die is er nogmaals NIET !

      De heersende klasse weigert om een dialoog aan te gaan in hun zelf gecreëerde chaos waarvan de schuld van die fouten afgewenteld worden op onschuldige burgers die daar geen zak mee te maken hebben of er verband mee houdt dat de burgers verantwoordelijk zijn voor de fouten van de heersende klasse.

      De heersende klasse zelf initieert voortdurend geweld om iets af te dwingen dat de mensen daar in mee geen, en zoiets noemt men dan medeplichtigheid ?

      Man, de heersende klasse heeft een onbuigzame ‘wil’ waarbij ze het verschil niet kennen tussen ‘gedrag’, ‘wet’ en ‘rechten’ !!

      Als je met je gedrag geweld initieert om met je wil als wet in de hand anderen iets af te dwingen iets op te geven is het gemakkelijkste werk al gedaan want dan hebben ze in zekere zin de angst voor elkaar geschapen die ze nooit kunnen ontschapen tot ze op het idee te komen dat het systeem op zichzelf van en door de mens hierachter gevoed wordt, de elite bestuurd deze systeem als “eenrichtingsverkeer”alles naar hen en niets voor degene die de elite als minderwaardig zien !…ken je wel de beroemde uitspraken die luidde “Volg het geld!” en wie heeft ze allemaal in het openbaar bekend gemaakt ?

      Groet

     3. Driepinter

      Hoi Germen,

      Normaal reageer ik nooit op een discussie tussen andere mensen en zal ik sowieso niet snel reageren op reacties. Maar in dit geval doe ik dat welbewust wel, en ook persoonlijk en ongezouten. Wees zo beledigd als je maar wilt.

      Ik lees je reacties al een behoorlijke tijd mee zowel op visionair als hier, en het is overduidelijk dat je een groot vooroordeel hebt tegen anarchie / zelfeigenaarschap / non-agressie-principe etc. Je zoekt dan ook elke gelegenheid op om daartegen aan te schoppen met allerlei breedsprakige onzinverhalen, die voor de ingevoerde lezer in een oogopslag als kolder wordt gezien.

      Wat mij betreft gaat Douwe nog altijd van je goede intenties uit, en probeert elke keer maar inhoudelijk op je drogredenen in te gaan, maar dat lijkt me behoorlijk naïef. Je gedraagt je gewoon als een troll (en nee ik denk niet dat je een betaalde troll bent) je gedraagt je eerder als een klein kind die zijn gelijk niet krijgt.

      Volgens mij wil je helemaal niets leren, het is in elk gevel duidelijk dat je de dingen die je worden aangereikt niet leest. Als je dan niets nieuws wil leren ga dan toch gewoon terug naar je “visionair”hok en blijf daar.

      Mocht ik me vergissen en probeer je wel iets te leren, lees je dan eerst eens in en kom dan met een erudiet en onderbouwd standpunt in plaats van die ellenlange onzin redenaties, en hou op te stangen vanuit je ego.

      Het beste ermee, verwacht verder niet dat ik met je in discussie ga want ik kan mijn tijd wel beter gebruiken.

     4. Germen (visionair.nl)

      Nee, het is wel duidelijk dat je me niet kan volgen. Terwijl het toch vrij makkelijk en voor de hand liggend is wat ik zeg.
      Ik zal mijn punten in het kort samenvatten. Hopelijk snap je het dan.
      – absolute vrijheid is onmogelijk, omdat in het maatschappelijk verkeer vergroting van de vrijheid van de een, altijd verkleining van de vrijheid van de ander betekent.
      – absolute geweldloosheid is onmogelijk, omdat een heterotrofe soort zoals de mens, in leven blijft door andere organismen te doden en omdat geweld nodig is om predatoren en misdadigers van het lijf te houden.
      – een heersende klasse is het logische gevolg van een complexere maatschappij, want een complexere maatschappij betekent, dat er meer gecoördineerd moet worden. Omdat het ontstaan van een heersende klasse onvermijdelijk is, kunnen we onze energie beter richten op het effectief controleren van de heersende klasse. Het voorstel van visionair.nl is hiervoor alle overheidsdocumenten openbaar te maken.
      – de “natuurwetten” van Passio zijn vrij eenvoudig te perverteren, door wat extra informatie toe te voeren. Zo is de nazi-samenleving in harmonie met de regels van Passio, domweg door het bestaan van superieure en inferieure rassen te postuleren. Ook de IS-samenleving is in harmonie met de regels van Passio, door ongelovigen als de slechtste van alle schepsels en ongeloof als een gevaarlijke ziekte te postuleren. Er is niets in de filosofie van Passio dat hiermee in strijd is. Ik durf zelfs de stelling wel aan, dat Passio’s natuurwetten de kiem van dictatuur in zich dragen, omdat alleen door totale gedachtencontrole Noord Koreaanse stijl deze samenleving haalbaar is.
      – “agressie” en “geweld” zijn niet helder gedefinieerd in de filosofie van Passio. Alles hangt af van de definitie van persoonlijke levenssfeer, “eigendom”, ten opzichte waarvan sprake is van agressie of geweld.. Om maar even wat extreme, maar illustratieve voorbeelden te noemen: een IS-moslimextremist vindt zijn Yezidi-seksslavinnen zijn eigendom. Een nazi vindt de raszuiverheid van het Arische ras zijn persoonlijke eigendom, die hij met geweld moet zien te bewaken. Het moge duidelijk zijn, dat deze definities van eigendom in strijd zijn met die van ons.

     5. Douwe Bericht auteur

      Je eerste punt lijkt mij niet waar, jij zegt dat de vrijheid van de een altijd ten koste moet gaan van de vrijheid van een ander. Dat is onzin. Je kunt juist samen prima elkaars vrijheid vergroten. Twee mensen die vrijwillig een relatie aangaan vergroten zo de mogelijkheden en het plezier van elkaar. Ik kan van mijn talent gebruik maken en dat ruilen tegen het talent van een ander waarmee we elkaars vrijheid juist vergroten Elke vorm van vrijwillige samenwerking en coöperatie vergroot juist de vrijheid van alle partijen in die handeling. De persoon die internet uitvond heeft mijn vrijheid enorm vergroot, toen ik mijn permacultuurwebsite heb opgezet heb ik de vrijheid van mensen die daar interesse in hebben enorm vergroot. Jij lijkt coöperatie en symbiose volledig te ontkennen met je uitspraak. Volentaryism wil juist optimale vrijwillige samenwerking tussen mensen.

      Je tweede punt klopt en er is ook niemand die beweert dat de maatschappij zonder geweld zal zijn. Dit punt komt prima aan bod in dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=VHpkQZErm7g Wel kan een heersende klasse alleen maar overleven door continue geweld te initiëren, ze kan niet overleven zonder. Dat komt prima aan bod in dit filmpje. https://www.youtube.com/watch?v=z0HtWSlFCAQ Je begrijpt blijkbaar nog steeds niet wat een heersende klasse precies is. En door deze club dus te verwijderen is het logsich dat er minder geweld aanwezig zal zijn. Daarbij is juist de basis van zowel het NAP als Mark Passio dat mensen altijd het recht hebben op zelfverdediging. In Nazi Duitsland was het niet legaal om terug te vechten. Heersende klasses ontnemen juist de mensen die ze overheersen het recht op zelfbescherming tegen hen. Dat legt Jeremy Locke ook prachtig uit in zijn boek.

      Je derde punt, de noodzakelijkheid van een klasse die continue geweld moet toevoegen aan een maatschappij is gewoon totale lariekoek. Daarbij stel je foutief dat vrijwillige menselijke organisatie onmogelijk is en dat menselijke organisatie alleen maar kan werken door geweld toe te voegen. Dat is gewoon klinkklare onzin. Jij zegt dat slavernij en geweld noodzakelijk zijn in een complexe maatschappij. Ga jij alleen maar aan het werk of werk jij alleen maar samen met andere mensen onder dwang van geweld van een heersende klasse? Daarnaast heeft het internet prima bewezen dat dit punt onwaar is. Wikipedia is een prachtvoorbeeld van complexe organisatie en er is geen heersende klasse aan te pas gekomen. Wat je hier zegt is dus gewoon compleet onwaar en laat volgens mij vooral zien dat je basisbegrippen als een heersende klasse en menselijke organisatie niet eens op een rijtje hebt.

      Je vierde punt is een stropop, Mark Passio legt zijn systeem heel helder uit, het NAP is ook heel helder. Jij noemt voorbeelden van hoe onze huidige systemen van wetgeving te perverteren zijn en schuift dit vervolgens in de schoenen van Passio en het NAP. Dat is 180 graden omgekeerd redeneren. Je voert voorbeelden op tegen de systemen van nu van wetgeving en je eigen heersende klasse en geeft dan vervolgens de mensen die wat aan de heersende klasses willen doen en roepen hoe wetgeving per definitie in strijd is met moralitiet de schuld van het bestaan ervan… Wat een kolder. Je voorbeelden argumenteren tegen heersende klasses, niet tegen Mark Passio en het NAP maar blijkbaar heb je dat zelf niet eens door en daarom is het ook zo raar. Je argumenteert voor het bestaan van heersende klasses maar komt dan met voorbeelden die laten zien wat voor gruweldaden die heersende klasse hebben uitgevoerd en hoe heersende klasses gemakkelijk wetsystemen perverteren om zo de bevolking voor hun eigen karretje te spannen. Jij zegt dat heersende klasse immers noodzakelijk zijn en dat zijn precies de clubs die dat soort gruweldaden teweeg brengen die je in je voorbeelden noemt. Je laat zien dat Nazi Duitsland verschikkelijk was en dan roep je vervolgens dat instituten die Nazi Duitsland mogelijk maakten noodzakelijk zijn… Maar op een of andere manier is dat in jouw opinie de schuld van het NAP en Mark Passio…

      Je vijfde punt hangt met je vierde punt samen. Het is juist buitengewoon helder wat agressie initiëren is. En wederom kom je met voorbeelden die we juist in het verleden en in het nu hebben met heersende klasses en hoe zij systemen van wetgeving kapen en claimen dat zij in staat zijn moraliteit te dicteren. Iets wat op dit moment in Nederland ook gebeurt. Als jij echt niet snapt wanneer de lijn van agressie wordt overgegaan dan zou ik gewoon eens wat vaker met de mensen om je heen praten. Daarbij is dat continue wat heersende klasses doen, ze kunnen niet overleven zonder dat te doen. Wederom is dat dus argumenten opvoeren tegen de heersende klasse en niet tegen NAP of Mark Passio.

      Kortom twee van je punten zijn gewoon aantoonbaar onzin, 1 punt van je heb je gelijk in maar dat komt juist overeen met NAP en wat Mark Passio zegt en twee punten van je zijn stropoppen waarbij je voorbeelden tegen heersende klasses opvoert maar waar je dan vreemd genoeg in dezelfde adem wel voor zegt te zijn. Dat zijn de punten waar ik je dus nogal schizofreen vindt redeneren.

      In mijn ogen laat je gewoon zien dat je volledig de basiskennis en basisbegrippen in deze materie mist. Je probeert met stropoppen en woordspelletjes je gelijk te halen terwijl eenieder die de lezing van Passio daadwerkelijk bekeken heeft en/of de boeken leest direct ziet dat je je gewoon nog nooit oprecht en open in deze materie verdiept hebt.

      Niet alleen vind ik dat vervelend omdat het namelijk tot onzinnige discussies leidt omdat jij je huiswerk niet hebt gedaan, ik vind het daarnaast ook heel onoprecht van je.

     6. Germen (visionair.nl)

      Beste Douwe,
      niet echt.
      Ik zei, letterlijk:
      “– absolute vrijheid is onmogelijk, omdat in het maatschappelijk verkeer vergroting van de vrijheid van de een, altijd verkleining van de vrijheid van de ander betekent.”
      Inderdaad kunnen individuen besluiten samen te werken, of een relatie te beginnen (wat hun vrijheid idd KAN vergroten; meestal zitten er aan die samenwerking verplichtingen die de vrijheid verkleinen maar goed). Ik zei niet voor niets maatschappelijk verkeer. Daarmee bedoel ik: algemeen, door iedereen erkende vrijheid. Als ik bijvoorbeeld het algemeen erkende recht heb door een voetgangerspromenade te scheuren, perk ik de vrijheid van de voetgangers die onder mijn scheurijzer komen, in tot nul.
      ad 2. idd geweld is soms noodzakelijk; daar zijn we het over eens.
      ad 3. ik zei dat een heersende klasse het logische gevolg is van een complexere maatschappij. Niet dat ik vind dat deze geweld moet initiëren of erger nog een geweldsmonopolie moet hebben, wat jij meteen weer aanneemt. Wil je een complex irrigatiesysteem, dan heb je een opper-sluisbewaker nodig. Wil je een dijk, dan heb je een opperdijkwachter nodig etc. En voila daar is je “heersende klasse”
      ad 4. Ik zeg niet dat het huidige systeem goed is, dat is brandhout. Zoals bleek in Duitsland, 1933. Maar het systeem van Passio is nog erger. Vooral dat enge gedoe over die natuurwet die zich beroept op de “Schepper”. Er moet gewoon een beter doordacht alternatief komen via de blue ocean benadering. Waar ik jou en Stuurman bij deze van harte voor uitnodig, jullie zijn slim genoeg om iets beters te produceren dan dat van Passio en Rose.
      ad 5. Je citaat gaat niet in op de belangrijkste vraag: de definitie van het “kwetsbare”. Dat iemand verkrachten agressie is, is vrij duidelijk, behalve als je een Is-aanhanger bent. Verder dan dat wordt het mistig. Wat is een onzinnige claim en wat is daadwerkelijke agressie. Stel ik beschik over het auteursrecht van het woord “de” en ik vraag vijf cent voor elke keer dat mensen het gebruiken. Is het dan agressie om “de “te zeggen en mij geen vijf cent te willen betalen. Ik vind van niet.

     7. Douwe Bericht auteur

      Over ad 1,
      Optimale vrijheid bereik je doordat mensen elkaar optimale vrijheid gunnen en dat is dus zo min mogelijk geweld gebruiken tegen elkaar zodat we elkaars vrijheid niet inperken. Dat is precies waar het NAP over gaat, en waar Larken Rose en Jeremy Locke het over hebben in hun boeken en waar Mark Passio over spreekt in zijn lezing. Jij lijkt te zeggen dat geweld juist noodzakelijk is voor vrijheid wat dus complete onzin is en totaal lijnrecht staat op de filosofie van anarchisme, zelf eigenaarschap en soevereiniteit.

      Over ad 2,
      Jij zegt dat geweld noodzakelijk is. Dat zeg ik helemaal niet. Ik zeg dat niemand het recht heeft geweld te initieren maar dat als iemand geweld tegen je gebruikt je het recht hebt jezelf te verdedigen. Als je dit soort nuances niet maakt dan laat dat aan mij zien dat je je niet eens oprecht verdiept hebt in het begrijpen van deze materie. Anders zou je zulke basale fouten gewoon niet meer maken.

      Over ad 3,
      Een heersende klasse kan alleen bestaan bij de initiatie van geweld dat is het definierende kernmerk ervan. Een heersende klasse hebben zonder dat deze geweld initieert tegenover de overheerste klasse bestaat niet. Dan heb je het namelijk over vrijwillige organisatie en dan is het dus geen heersende klasse. Jij lijkt de betekenis van begrippen aan te passen als je het schikt. Of gewoon nog steeds niet te begrijpen wat er bedoelt wat met een heersende klasse. Ik heb je inmiddels al zo vaak informatie aangereikt hierover dat je als je dat bekeken zou hebben dit soort basale fouten ook niet meer zou maken.

      Bij het andere zie ik je geen enkel nieuw inhoudelijk punt aandragen je herhaalt gewoon je drogreden. Je maakt een argument tegen wat heersende klasses doen maar probeert de schuld van de problemen van heersende klasses in de schoenen van mensen die daar juist tegen zijn te schuiven. De heersende klasse is het probleem Germen. Dat is het hele punt van Statisme. Mensen geloven dat een heersende klasse voor vrede en voorspoed zorgt maar in de realiteit is zij de oorzaak van het probleem en kan zij slechts overleven door geweld en slavernij te creeeren.

      Volgens mij maak jij het allemaal veel te moeilijk. De kern van dit probleem is zo verschrikkelijk simpel, je moet alleen de moed hebben om in te zien dat je je hele leven lang bent voorgelogen door bepaalde partijen omdat zij via die leugens jouw tot slaaf wisten te maken. Een slaaf die zijn eigen slavernij niet eens begrijpt en zoals je zelf hier demonstreert een slaaf die zijn eigen onderdrukking met hand en tand verdedigd.

      Verdiep jezelf gewoon eens rustig en open in de materialen die hier continue worden aangereikt Germen. Ik was een jaar geleden nog net zo gehersenspoelt als jij op dit moment nog bent maar deze materie is volledig logisch en rationeel. Als je zelf informatie kunt bekijken en zelf kunt nadenken dan kan het geloof dat een heersende klasse vrede en voorspoed zou brengen simpelweg geen stand houden. Je geloven houden je eigne ketenen in stand. Wij zijn hier om je te bevrijden van die ketenen. Wij kunnen je op je ketenen wijzen maar uiteindelijk ben alleen jij het die die ketenen kan breken vanuit je eigen begrip.

    2. Ewout

     Ben het volledig met je eens en ik verspil momenteel bewust mijn energie niet eens
     meer aan mensen met parasitaire overtuigingen die voor niemand gezond zijn.
     Ook ga je soms aan je zelf twijfelen omdat mensen immers altijd willen dat jij hun
     overtuigingen over neemt…als je staat voor een eerlijk vredig en rechtvaardig
     leven dan stuit je op weerstand en dat is volgens mij ook met name de reden(die grote weerstand) dat veel mensen zwichten voor de oplegging van buiten af.
     Een beetje water bij de wijn doen is goed om te overleven maar het is heel goed
     van je dat je niet je gevoel voor rechtvaardigheid en bewuste kennis van de wereld
     om zeep laat praten/halen door extremisten (vind ik).Het is verontrustend hoe
     makkelijk de meeste mensen verkeerde overtuigingen en onwaarheden tot waarheid uit ”roepen” en er zelfs zo heilig en hard in geloven dat ze zelfs strijden voor die parasitaire pseudo werkelijkheid en de ergste dingen doen…te zien in oorlogen en andere narigheid.Iedereen heeft zijn eigen overtuigingen maar die van sommige zijn ronduit vergiftigend ..met zulke mensen in discussie gaan voelt soms letterlijk als
     een strijd aan gaan met het kwade..nu druk ik me wat extremer uit maar zo voelt het
     vaak echt je wint het nooit van de massa die vastgeroest zit in bepaalde onjuiste overtuigingen.Van daar dat ik vaak al niet eens meer de energie wil verspillen met zulke mensen (bv Germer) in dialoog te gaan die tijd kan ik bv ook besteden aan het gras maaien bij mijn ouders in de tuin of sporten..of iets anders wat beter is voor je geest en dag invulling dan discuseieren met ”Germers”,groetjes

 4. Kristof

  Even nog een extra toevoeging om het begrip van “vrijheid” te verruimen.

  In principe is het zo dat “vrijheid” inhoudt dat je leeft volgens bepaalde ‘wetten’ maar hoe worden die wetten dan bepaald als vrijheidsberoving ?
  In principe is het zo dat “vrijheid” inhoudt dat je met je gedrag op geen enkele manier schade toebrengt aan de betrouwbaarheid, integriteit en persoonlijkheid van iemand.

  De nap en natural law bevestigen bovenstaande zaken, maar de focus van de strijd op “vrijheid” zijn de ‘wetten’ en ‘rechten’ waarop ieder individu zich op beroept, die “wetten’ en ‘rechten’ op zichzelf zijn gelinkt aan de ‘wil’ van iemand die zichzelf beweert hoger te zijn dan de andere evenwaardige/gelijkwaardige mensen, dus zich boven de begrenzingen van zijn/haar eigen lichaam buiten die ‘wetten’ en ‘rechten’ plaatst, met het resultaat dat dit gedrag opwekt waarbij schade toegebracht wordt aan het vertrouwen van de mensen.

  Het rare is het feit dat niemand zich de vraag stelt op de manier hoe de mensen zich bepaalde zaken toe-eigent, dan bestaat hiervoor de wet van oorzaak en gevolg wat toch feilbaar blijkt te zijn, want er is geen mens die zich herinnert wat zijn/haar vorige incarnatie waren of zijn, zonder dat fundamentele gegeven is het onmogelijk om de werkelijke geschiedenis te kunnen achterhalen ondanks het overvloedige bewijs, waar in het geheel heel onrespectvol mee omgegaan wordt !

  Wat betekend het om de ‘vrijheid’ te hebben zonder dat je je beroept op ‘wetten’ en ‘rechten’ neerkomt op het weigeren van de behandeling zoals je zelf verkiest behandelt te worden ?

  De wet van oorzaak en gevolg houdt in dat je hoe dan ook beseft, door hebt dat denken en gedrag samengaan want die zijn wederzijds nooit uit te sluiten. In dat voorbeeld van stelen of diefstal is dat wel het geval. Waarom ?

  Stel u voor dat ik een dief ben, dan sluit ik mijn denken uit waardoor mijn gedrag het stelen of diefstal kan gaan uitvoeren. Is dit een automatisme ? Meestal niet want ik reageer in overeenstemming met mijn eigen omstandigheden dat ik zelf bestolen ben geweest, maar de reactie zelf is emotiegebaseerd, daarom dat ik mijn denken kan uitschakelen om de drempel van mijn gedrag op te heffen, zodoende heb ik ook uitgezocht waar ik wat kan vinden en ik ken enkele mensen persoonlijk waar ik al in het huis op uitnodiging ben geweest..zo weet ik wat de inboedel is en kan ik iets van waarde gaan stelen !

  Vaak wordt er niet aan gedacht dat de dief in de meeste gevallen om iemand gaat die je al bekend is of ontmoet hebt of uitgenodigd is. maar ja de schade is al veroorzaakt…want de dief heeft misbruik gemaakt van het vertrouwen van die mens die hem al bekend is of ontmoet of uitgenodigd heeft…

  De kwestie ligt meestal ook heel typisch binnen de mentaliteit van dader of slachtoffer en dus wordt er gewag gemaakt van dat ‘recht’ om iets terug te doen wat iemand zelf is overkomen. De ‘wet’ stelt daarom dat dit een inbreuk is op de privacy van die mens en dat een toepassing waar veel dieven zich aan bezondigen, in de hoop niet opgemerkt te worden of gelist op de diefstal zelf !

  Zo dat is al een deel, verdere uitleg zal ik later wel doen, nu even mijn eigen prioriteiten uitvoeren.

  Groet

 5. Douwe Bericht auteur

  Er bestaat geen heersende klasse.

  Serieus Germen? Eerst zeg je dat een heersende klasse noodzakelijk is voor complexe organisatie en nu bestaat de heersende klasse opeens niet?

  Er is niemand die belastingen int? Er is niemand die wetgeving dicteert onder bedreiging van opsluiting bij ongehoorzaamheid daaraan?

  Ga gewoon je huiswerk eens doen.

  Daarnaast heb ik al je reacties die op de man worden gespeeld verwijdert. Als je niet kunt reageren zonder mensen dwaallichten of andere classificaties mee te geven dan hoef je wat mij betreft hier niet verder te reageren.

  1. Germen (visionair.nl)

   Er bestaan zeker machtshebbers, maar deze vormen doorgaans niet een samenhangende groep.
   ‘Klasse’ is dus geen politieke actor, maar een politieke categorie, zoals bijvoorbeeld ook vuilnismannen of roodharigen categorieën mensen vormen.

   Daarnaast heb ik al je reacties die op de man worden gespeeld verwijdert. Als je niet kunt reageren zonder mensen dwaallichten of andere classificaties mee te geven dan hoef je wat mij betreft hier niet verder te reageren.

   Een uitstekend voorbeeld van mijns inziens arbitrair machtsgebruik, immers ik reageer slechts beschaafd op de aantijgingen van je collega die we hier zullen aanduiden als “Driepinter”. Ook is het een mijns inziens doorzichtig excuus om echt vervelende vragen uit de weg te gaan. Dit illustreert weer dat NAP en het afwijzen van wetten, leidt tot willekeur. Enfin, ieder zijn stijl maar ik ben blij dat op Visionair.nl wel volledige vrijheid van meningsuiting heerst.

   1. Douwe Bericht auteur

    Ah dus jij maakt je eigen definitie van heersende klasse? Dat maakt een inhoudelijke discussie er niet gemakkelijker op. Misschien kun je dan even duidelijk maken wat jij precies bedoelt als je het hebt over een heersende klasse. Want je lijkt ook jezelf nogal tegen te spreken door op het ene moment te argumenteren dat een heersende klasse noodzakelijk is en dan op een ander moment te beweren dat een heersende klasse niet echt zou bestaan.

    Een overheid lijkt me namelijk een vrij samenhangende groep. En voldoet aan alle kenmerken van een heersende klasse zoals Mark Passio, Jeremy Locke en Larken Rose dat definieren. Belasting innen, wetten uitvaardigen en met geweld afdwingen zijn allemaal duidelijke indicaties dat wij allemaal onder een heersende klasse leven. Als je dat al niet begrijpt of wilt erkennen dan is verdere dialoog volledig verspilde tijd.

    Verder maak ik gewoon duidelijk wat de bedoeling is, mensen op de persoon aanvallen en ze kwalificaties als dwaallicht meegeven lijkt me onnodig. Mensen aanpsreken op hun gedrag en argumentatiestijl is heel wat anders en in mijn ogen prima. Als jij gewoon je argumenten geeft zonder personen negatieve kwalificaties mee te geven is er niets aan de hand. En ja in die zin is visionair wellicht vrijer als jij mensen daar wel toestaat elkaar uit te schelden. Maar goed dan ben ik graag wat minder vrij hier.

 6. Kristof

  [Alles tussen blokhaakjes zijn mijn commentaren en of uitleg.]

  Nee, het is wel duidelijk dat je me niet kan volgen. Terwijl het toch vrij makkelijk en voor de hand liggend is wat ik zeg.
  [ Neen, het is u die een groot vooroordeel hebt wat driepinter in zijn reactie aangeeft, u hebt uw huiswerk nog niet duidelijk nagedacht en u zit vol met tegenstrijdigheden hiernavolgend. ]
  Ik zal mijn punten in het kort samenvatten. Hopelijk snap je het dan.
  – absolute vrijheid is onmogelijk, omdat in het maatschappelijk verkeer vergroting van de vrijheid van de een, altijd verkleining van de vrijheid van de ander betekent.
  [Onzin, waarom ? Omdat ‘geweld’ juist het tegenovergestelde doet van wat absolute vrijheid verondersteld, door ‘geweld’ beperk je de vrijheid van een ander en vergroot je het speelveld niet want je beperkt deze door ‘geweld’ als oplossing te gebruiken om iets te “willen” wat in principe juist onmogelijk is vanuit jouw standpunt ! ]

  – absolute geweldloosheid is onmogelijk, omdat een heterotrofe soort zoals de mens, in leven blijft door andere organismen te doden en omdat geweld nodig is om predatoren en misdadigers van het lijf te houden.
  [Neen, dat noemt men “overleven” op basis van ‘geweld’, waarom ? Als je gelooft dat je destructief moet zijn om te pretenderen dat het nodig is om lastige morele vraagstukken uit de weg te gaan heb je juist onmogelijke geweldloosheid, immers iemand die leeft volgens natuurlijke principes heeft nooit de neiging om destructief te zijn/gedragen integendeel die ondersteunt het leven zoals het voor bedoelt is ! Niet zoals jij het verhaalt ! ]

  – een heersende klasse is het logische gevolg van een complexere maatschappij, want een complexere maatschappij betekent, dat er meer gecoördineerd moet worden. Omdat het ontstaan van een heersende klasse onvermijdelijk is, kunnen we onze energie beter richten op het effectief controleren van de heersende klasse. Het voorstel van visionair.nl is hiervoor alle overheidsdocumenten openbaar te maken.
  [gecoördineerd ? Volgens de democratie is het juist onmogelijk dat een minderheid de meerderheid kan onderdrukken en daarom gebruiken ze ‘geweld’ als excuus om hun eigen gedrag niet te hoeven verantwoorden, daar hebben ze een bloedhekel aan, daardoor is het gemakkelijker om dat geweld door de minderheid in stand te houden zodat de meerderheid de minderheid niet kan overspoelen met tegenbewijzen! of liever ze ontkennen in de basis dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor fouten die moreel van aard zijn.]

  – de “natuurwetten” van Passio zijn vrij eenvoudig te perverteren, door wat extra informatie toe te voeren. Zo is de nazi-samenleving in harmonie met de regels van Passio, domweg door het bestaan van superieure en inferieure rassen te postuleren. Ook de IS-samenleving is in harmonie met de regels van Passio, door ongelovigen als de slechtste van alle schepsels en ongeloof als een gevaarlijke ziekte te postuleren. Er is niets in de filosofie van Passio dat hiermee in strijd is. Ik durf zelfs de stelling wel aan, dat Passio’s natuurwetten de kiem van dictatuur in zich dragen, omdat alleen door totale gedachtencontrole Noord Koreaanse stijl deze samenleving haalbaar is.
  [Wat perverteert jij dan niet ? u lijkt mij volslagen vreemd in deze materie, als ik duidelijk snap wat hitler zelf had willen bewerkstelligen is dat zelfs in tegenspraak met de leugen dat hij een nazi cultuur of ideologie vertegenwoordigde…of dat de mensen in noord korea wel degelijk nog hun heersers aanbidden als goden, terwijl het gedrag hiervan het gevolg is dat er geweld gepleegd wordt op de vrijheid om van gedachten te wisselen of spreken. ]

  – “agressie” en “geweld” zijn niet helder gedefinieerd in de filosofie van Passio. Alles hangt af van de definitie van persoonlijke levenssfeer, “eigendom”, ten opzichte waarvan sprake is van agressie of geweld.. Om maar even wat extreme, maar illustratieve voorbeelden te noemen: een IS-moslimextremist vindt zijn Yezidi-seksslavinnen zijn eigendom. Een nazi vindt de raszuiverheid van het Arische ras zijn persoonlijke eigendom, die hij met geweld moet zien te bewaken. Het moge duidelijk zijn, dat deze definities van eigendom in strijd zijn met die van ons.
  [Hierbij zal ik een andere heldere uitleg geven, de meeste mensen zullen zich baseren op de gedachte dat er verschillende families(minderheid) zijn die menen dat ze de aarde in bezit hebben en dus de meerderheid (de bevolking,het volk) dus onder hun controle hebben en dus de vrijheid van die meerderheid dus beperkt en zelfs dwingt hun (meerderheid) ‘eigendom’ af te staan aan die minderheid (elite, overheid, bezitters) bij het vaststellen van de dood van iemand, maar wat die minderheid zich niet realiseert dat ze dat ‘bezit’ altijd hebben toegeëigend heeft door geweld te initiëren om hun bestaan te “rechtvaardigen” of in stand te houden ! Weerleg mij dan de reden waarom zij (minderheid, elite, overheid, bezitters van de aarde) zich bevinden in het ‘gesloten’ denken en de meerderheid (het volk, de leners) zich gedwongen bevinden in het ‘open’ denken ? ]

  Groeten

 7. cornelisdegoede

  echte vrijheid betekent al heel snel je buiten de gebaande paden gaan begeven. en dan heb ik het niet over criminaliteit of het beschadigen van de medemens. de ervaringsdeskundige weet hoe duur echte vrijheid betaald wordt

 8. Douwe Bericht auteur

  Een mooie reactie van facebook die ik hier graag ook even deel:

  Mooi stuk. Wat maakt een mens goed of slecht? Nou ten eerste, goed en slecht bestaat niet. Er zijn slechts 2 tegengestelde krachten in het universum. Angst en liefde. Baseer je je daden op angst of handel je uit liefde? Dit is een keuze die je maakt, ongeacht of het verkeerd is of je uit angst of liefde handelt. Dat is de ervaring die we wensen te ondervinden. Wanneer je uit liefde handelt kun je je optimaal verhouden tot anderen en ervaren waar je ziel behoefte aan heeft. Angst verkrampt. Dwingt af. Oordeelt. Misgunt. Kwelt. Liefde gunt. Maakt mogelijk. Begrijpt. Luistert. Aanvaardt. Troost. Accepteert. Alle goed en kwaad is subjectief. En iedereen doet alles uiteindelijk voor zichzelf, niemand is nobel om een ander zijn geluk. Ook dat doe je omdat het JOU een goed gevoel geeft. En dat moet ook. Je bent hier voor je eigen pad.

 9. Josje

  Ik zou graag willen lezen, wat je doet met zogenaamde bloedzuigers? Ik heb niet de illusie dat ik in staat ben dat kwaadaardige gedrag te veranderen. De praktijk is dat het heel lastig is om je daartegen te beschermen en deze mensen te verwijderen uit je leven. De kwaadaardigheid brengt namelijk ook een hardnekkig vasthouden met zich mee.

 10. Hans

  ”wat kunnen we eraan doen”

  Begrijpen… niet wat ze doen maar hoe het komt dat ze het kunnen doen.
  Begrijpen.. waarom zij dat kunnen doen en jij niet.
  Begrijpen hoe “Vrije” Wil werkt en wat het werkelijk is.
  Begrijpen wie en wat de mens van oorsprong is..
  Begrijpen wie en wat de mens nu is..
  Begrijpen is niet goedkeuren, begrijpen is inleving.
  Het is niet te begrijpen hoe mensen kunnen doen, het is wel te begrijpen waarom ze zo kunnen zijn.

  Leef je in, zoek de verbanden, waarom is de ziel puur en de mens vertroebeld?

 11. bernadette

  Hans ,
  In onze innerlijke bewustwording naar wie we werkelijk zijn ,
  komen menige mensen tot het besef , dat er veel niet klopt.
  Het onrecht wat de mensheid is aangedaan , en ook de dieren niet te vergeten.
  De overgang van het Vissentijdperk naar Aquarius tijdperk ,
  Van Financiële Economie – transmissie naar – Menselijke Economie.
  Kan jij je daar in vinden , Hans ?

  http://menselijkeeconomie.nl/

 12. Hans

  Bernadette,

  Je bedoelt of ik me kan vinden in het initiatief van Financiële Economie – transmissie naar – Menselijke Economie volgens die site?
  Ik ben vanzelfsprekend altijd positief over verbeterde initiatieven vanuit de mens zelf maar ben overtuigd dat deze initiatieven binnen dezelfde werkelijkheidsbeleving, binnen dezelfde context als wat de mens nu als zijn werkelijkheid beschouwd nooit tot de gewenste resultaten zal leiden.
  Het zijn veranderingen van inhoudelijke factoren binnen deze werkelijkheid, deze realiteit en m.i. liggen de oorzaken van deze niet gewenste werkelijkheidsbeleving niet aan de inhoud, maar aan de constructie van onze werkelijkheidsbeleving, ook wel de matrix simulatie genoemd, de illusie.

  //n onze innerlijke bewustwording naar wie we werkelijk zijn ,
  komen menige mensen tot het besef , dat er veel niet klopt.//

  Alles klopt binnen deze werkelijkheid, dat is de bedoeling, de context van deze werkelijkheid, dit wereldbeeld.
  ZELF bewustwording leidt uiteindelijk dan ook naar het inzicht dat deze inhoudelijke beleving van de mens vanuit zijn huidige collectieve staat van Zijn wel volledig klopt maar dat de gehele werkelijkheid op zichzelf niet klopt, de zogenaamde illusie.
  Dat is uiteindelijk het gevolg van de collectieve overtuiging wie en wat de mens ten diepste is.

  Er klopt niet veel van het zelfbeeld en de zelfkennis van de mens en dat is wat we nu beleven.
  Ons zelfbeeld is onderwerp van manipulatie om onze zelfkennis op een heel laag niveau te houden.
  Zelf bewustwording verhoogt je zelfkennis ware het niet dat de spiritualiteit die ons begeleidt in dat proces ook onderwerp van manipulatie is.

  Wat ik dus probeer duidelijk te maken is dat de mens geen slachtoffer is van zijn huidige maatschappelijke en humane omstandigheden, maar van zijn gebrek aan ZELF kennis en ZELF bewustzijn waarvan deze realiteit en dus uiteindelijk ook de omstandigheden binnen deze realiteit een afspiegeling zijn.

 13. bernadette

  2 soorten mensen – goede en slechte .
  Wat maakt een Mens goed of slecht

  Of hebben we nog een eigen vrije wil .
  Of gaan we deze kant op ?

  AI – Artificial Intelligence
  Kunstmatige Intelligentie

  Halverwege deze opname , wordt de vraag gesteld ;
  Wat betekend het als Mens te zijn…. hier op z’n Nederlands ,

  https://www.youtube.com/watch?v=gdK9JFSaAjE&feature=youtu.be

  Gaan praten met elkaar onderling… hier op z’n Amerikaans ,

  https://www.youtube.com/watch?v=TJ3LhgqOsTA

  Terwijl we allemaal zo vredig en simpel kunnen leven ( vrij van stress en druk van buiten af )
  (als die keuze ons gewoon geboden wordt )
  Plaats genoeg op deze Planeet.
  Hier in dit huis ruimte genoeg om met 15 mensen in te leven in Vrede met elkaar ,

  https://www.youtube.com/watch?v=ckV18inVAPc

  Mensen die zich depressief voelen , voelen zich innerlijk vaak slecht,
  dat kan vaak te maken hebben met hun woon / leef habitat ,
  en dat ze zich verwijdert voelen van de Natuur.

  https://inhabitat.com/11-green-building-materials-that-are-way-better-than-concrete/

 14. Tom

  Dank je wel Bernadette,
  de bespreking van de Tegenlicht doku – Exit Homo Sapiens- van de eerste link net bekeken. had de doku zelf al gezien en de boeken van Harara al gelezen.

  Goed ook dat er aan het eind wordt gewezen op het lezen van denkers zoals Kierkegaarden.
  Hij was een levend bewijs, dat ”het lijden als waarde'” een belangrijke essentie voorbrengt van de existentie als mens, gezien zijn opgeschreven filosofische overdenkingen.

  De druk op het niet meer mogen of kunnen lijden neemt steeds verder toe, wat uiteindelijk, tenminste zoals het nu gaat, zal uitmonden in een totalitaire inhumane wereld.

  Maar ja, mijn ienimini voedselbosje is geplant, en de plaatselijke dorpstuin in ontwikkeling, het goede klein en flexibel houden is van belang denk ik, het goede schijnbaar onzichtbaar maken voor het kwade als in een droom, daar ergens licht de ontsnapping.

  After the Goldrush-Neil Young
  https://www.youtube.com/watch?v=NOMaqe0LOmo

 15. bernadette

  @ Tom

  ,, De druk op het niet meer mogen of kunnen lijden neemt steeds verder toe, wat uiteindelijk,
  tenminste zoals het nu gaat, zal uitmonden in een totalitaire inhumane wereld,,

  ZEKER…
  Maar zijn we dan , allemaal , geboren op deze Aarde om te moeten lijden.
  Zijn we dan na… het overlijden over het lijden heen. ?

  A I – Artificial Intelligence – kunstmatige intelligentie
  Dat men de mensheid – ons Brein in een virtuele tunnel willen houden ,
  via fake TV beelden enz…
  What is real … vragen zich al menige af .

  G I – onze Goddelijke innerlijke intelligentie – intuïtie ( is waar ZE ons vanaf willen leiden )
  Dieren én wij Mensen hebben DAT vanaf het levend geboren worden in ons zitten.
  Zelf realisatie … weten dat de innerlijke stem van ons Hart aangeeft als iets niet of wel klopt.
  Kudde Dieren (in de Natuur) laten ons Mensen zien in hun gedrag wat Leven is.
  Die leven niet in hun hoofd ( gedachten ) hun ingebouwde instinct én intuïtie keeps them alive.
  Daarom moeten wij allen terug in de verbinding met Natuur Moeder Aarde ,
  daar zijn wij mensen deel van tesamen met het dierenrijk.

  Hier even Kees van Kooten rond 1993 over google – virtuele reality 🙂

  https://www.youtube.com/watch?v=oOpbC1W8hmg

  Mooi , Tom dat jij ook een voedselbosje aan het creëren bent .
  Dat geeft toch innerlijke voldoening 😉

  Hieronder , ook een Cop , politie – detective die zijn badge ingeleverd heeft
  om een natuurlijk bestaan op te bouwen voor zijn gezin – familie.
  Zou elk mens nu kunnen gaan doen ( dus met ons allen ).

  Als men het cash geld wil verbannen , en men ons in een kunstmatig gareel wil blijven pushen
  van al die saaie nutteloze geautomatiseerde kantoorbaantjes van 9 tot 5 uur met je hoofd / brein
  als cyborg op een computerscherm en dan na het nutteloze werk terug in een landelijke file te geraken
  En dat alles voor een fake Banken rekeningnr slaven systeem dat gekoppeld zit aan je geboorte
  aan / afgifte – BSN nummer zodat de belastingdiensten aanslagen kunnen plegen op je Mensen- Leven .

  https://www.youtube.com/watch?v=3kzwKKHh0Kk

 16. Tom

  “Maar zijn we dan , allemaal , geboren op deze Aarde om te moeten lijden.
  Zijn we dan na… het overlijden over het lijden heen. ?”

  Om “ook” te kunnen lijden, niet moeten, het is een onderdeel van het leven, een natuurlijk gegeven.

  Het brengt ons instincten bij of houd ze in stand, en kan ons juist door de ervaring, in staat stellen om te kunnen oordelen over goed of kwaad enz…

  “Zijn we dan na… het overlijden over het lijden heen. ?”

  Zover ik weet wel.

  En zoals je zelf al vaststelt, een cyborg of zombie die lijd niet, die leeft maar half.

 17. bernadette

  @ Tom

  Zijn we dan na.. het over-lijden over het lijden heen. ?

  Jij ; Zover ik weet wel .

  Ik moet hier even innerlijk om lachen.
  Je geeft hier een prachtig antwoord op 😉

  En dan je volgende citaat ;
  een cyborg of zombie die lijd niet , die leeft maar half.

  Ja.. zouden die daar van gewaar zijn .

  Als Baby’s worden wij dan allemaal als Mens Soeverein geboren ?

  Wat maakt dan deze ,,creaties,, hieronder zo bijzonder dat zij zich als Soeverein te kennen geven.
  Die lijden niet … leven die ook half ?
  Die proberen de meute in gareel te leiden .

  Worden wij geacht voor hen $$ te lijden ?

  https://www.youtube.com/watch?v=AZtj6Up2THE&feature=share

 18. Hans

  //Als Baby’s worden wij dan allemaal als Mens Soeverein geboren ?//

  Soevereiniteit bestaat alleen door de ervaring van afhankelijkheid, machteloosheid en onderdrukking…
  Het is het verlangen, de hoop om te ontsnappen uit een sturende, onderdrukkende, geconditioneerde werkelijkheidsbeleving, van onszelf en de wereld om ons heen.
  Alleen iemand die zich gevangen voelt en weet, en die ervaring deel van zichzelf maakt, is op zoek naar vrijheid.
  Alleen een volwassen mens zal kunnen stellen dat een baby soeverein wordt geboren, vanuit zijn eigen mentale ervaring van gebrek aan soevereiniteit.
  Wat is de waarde van de zoektocht naar soevereiniteit als de gevangenis in jezelf ongemoeid blijft?

  Iemand die beweerd soeverein te zijn, is allesbehalve soeverein.
  Iemand die soeverein is (als dat al bestaat in de huidige menselijke aard) is niet in conflict met zichzelf en de wereld om hem heen, ongeacht de toestand in die wereld.

 19. Het vijfde element

  Goed en slecht waren noodzakelijk sinds de mens uit de ongedeeldheid is ontstaan. Hiervoor dienen we te kijken naar dat wat we ‘onvoorwaardelijke liefde’ noemen. (Liefde die in essentie nergens op gericht is) Deze is alleen mogelijk in onze wereld vanuit een vrije wil. Vrije wil houdt ook in dat de mens zich kan bekennen tot het slechte. Hoewel ‘slecht’ subjectief te noemen is, kunnen we dat begrip ook omschrijven als egoïstisch handelen. Dat haalt het subjectieve er van af en daarmee zijn we allemaal in meer of mindere mate slecht. (Hoe zeer sommigen dat ook zullen ontkennen)

  Het egoïstisch handelen is noodzakelijk voor de ik-vorming. Die gevormde ik, is in feite een mens die waarneemt. Dat waarnemen is het probleem niet, het probleem schuilt in het oordeel over dát wat waargenomen wordt. Dat oordeel maakt mogelijk dat we ons als een subject beschouwen, gescheiden van de wereld om ons heen. Dus dat ’slecht’ is zo slecht nog niet. Wees blij met corrupte politici, woekerkapitalisten en wat er nog meer rondspookt aan gespuis. Zij (en ook jij zelf als ietsje minder slecht mens) maken gedeeldheid in de ongedeeldheid mogelijk!

  1. Hans

   Het vijfde element,

   //Goed en slecht waren noodzakelijk sinds de mens uit de ongedeeldheid is ontstaan.//

   Hoe zie jij dit ontstaan van de mens in de context van het NU, van geen tijd en ruimte?

   Alvast bedankt

   1. Het vijfde element

    Waar geen tijd en ruimte is, is bewustzijn. Maar dat is een nietszeggende kreet op internet. Waar het in bewustzijn om gaat is de subject/object relatie. Het subject (jij of ik) wat in de ban is van het toekomstige en onvervulde verlangen. (En/of uit onverwerkt verleden.) Hier uit (uit dat toekomstige en onvervulde verlangen) is het zelfbewustzijn (ik-bewustzijn) ontstaan. Dat opende de weg voor de mens om een vrije wil uit te oefenen. Vrije wil om goed te doen of om slecht te doen. Hierdoor leven we in een heelal met verschijningsvormen. Bewustzijn van de achterliggende wereld is hierdoor in meer of mindere mate verloren gegaan.

    Let wel: gedeeldheid kan wel uit ongedeeldheid zijn ontstaan. Andersom kan niet. De menselijke zoektocht is dus per definitie een weg terug naar zijn oorsprong, welke gelegen is in de ongedeeldheid. Dat betekent ook dat zowel goed als slecht béiden tot de gedeeldheid behoren. Met trachten een goed mens te zijn kom je er niet. Men dient te zoeken naar het ontdoen van zelfzucht, maar met behoud van individualiteit. Ontdoen van zelfzucht leidt tot een ontspanning in de subject/object relatie. Zonder subject/object relatie is het ultieme waarnemen mogelijk (bewustzijn = vermogen tot waarnemen). De mens welke zichzelf waarneemt in zijn natuurlijke staat zónder bewustzijnsinhoud. De zelf-waarneming.

    Dit traject is niet af te leggen voor de mens welke zich verlaat op louter zijn mentale vermogens.
    Het is een daad van onvoorwaardelijke liefde. (Pieter Stuurman heeft daar ooit een interessant blog over geschreven)

 20. Tom

  “Dat oordeel maakt mogelijk dat we ons als een subject beschouwen, gescheiden van de wereld om ons heen. ”

  En dat oordeel staat nu op het spel, een oordeel is n.l. meer dan een berekening, de berekening zal boven het oordeel komen. nu nog in grote mate, in de toekomst uitsluitend, dus totalitair.

  Soeverein, maar leeg.

   1. Tom

    Met mijn uitleg bedoel ik dat het subject een object is geworden.
    ————————————————————————————————————————————–
    De uitleg van Het Vijfde Element hierboven is het andere leeg(maken), ik zou het anders willen omschrijven.

    Ik zou het “het vol” willen noemen, het vol kan je overvallen, bij mij bijvoorbeeld de periode na de geboorte van het eerste kind, in het intieme moment van verliefdheid, of in de rouw.
    Een sporter kan het ervaren tijdens het leveren van een voor zijn kunnen, een top prestatie. enz…
    Of zoals Bernadette een bijna dood ervaring als voorbeeld erbij haalt.

    Je kan het ook oproepen, door bijv. meditatie of het luisteren naar muziek, dan is het, het kunnen openen of dichtdoen van de deuren van perceptie.

    Dit alles zou je ook soeverein of ongedeeldheid kunnen noemen, maar dan vol , vol van (zelf)liefde .

    Black Mirror-Exit music for a Film, clip
    https://www.youtube.com/watch?v=HcCghXB-xT0

     1. Tom

      Mooie verhalen uit en over levenswijsheid Bernadette, goed te volgen, en voor mij begrijpelijk.

     1. Tom

      Tijdgeest en zijn grid worden mede vorm gegeven door de politieke karakter vormen, die in staat zijn om van het kwaad “goed” te maken, Bio-Politiek en Psycho-Politiek.

      In de Neo Liberale stroming is de Psycho Politiek dominant.
      Denkt u maar aan de huidige bestaande feiten van het verdwijnen van de mensen met Down, de groeiende productie cijfers van de Levenseinde fabriek, en de snel groeiende Embryo selectie industrie, nu Globaal al goed voor een tiental miljarden verdienmodel.

      Wat met de Bio Politiek niet lukte en achteraf als het kwaad werd bestempeld, lijkt nu als vanzelf met een glimlach wel te lukken, en als goed te worden bestempeld.

      Fascinerend.

      Artikel in ” De Morgen” over de Essay van Byung Chul Han aangaande de Psycho Politiek.
      http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/07/04/de-psychopolitiek-van-het-neoliberalisme

     2. Tom

      Om mijn lijn van gedachten kronkels, waarin Jung zeker is mee geslopen, af te sluiten met een Quote van Michelle Foucault.

      “La Normalité est une obsession et le concept de la folie un outil de contrôle social, une manière de stigmatiser la différence”

 21. bernadette

  Het Jaar 2017 loopt bijna aan het einde..
  We kunnen er ieder op eigen wijze na behoefte op terug kijken .
  Hier een bewustzijn in goed en slecht,
  Jaaroverzicht 2013

  https://www.youtube.com/watch?v=akfSKnsb1BA

  jaaroverzicht 2014

  https://www.youtube.com/watch?v=HbGTCavIxC8

  jaaroverzicht 2016

  https://www.youtube.com/watch?v=nDw8yt3NwQg

  Met Bea naar het politiebureau Rotterdam ,

  https://www.youtube.com/watch?v=5ii4PfgWXIY

  Het Bewustzijn door .. Bewusteloos Bilderberg confrontatie heen scannen.

  https://www.youtube.com/watch?v=tI_FSBElww8&feature=youtu.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *