Bent u een brave “scharrelslaaf”?

Dit artikel is geschreven door Pieter Stuurman

De heersende klasses parasiteren op het gewone volk maar doen dit dusdanig effectief dat de gemiddelde burger denkt dat de heersende klasse op de een of andere manier van essentieel belang voor ze is.

Heersende klasses parasiteren per definitie op het gewone volk. Ze zijn hier over tijd dusdanig effectief in geworden dat de gemiddelde burger denkt dat de heersende klasse op de een of andere manier van essentieel belang voor ze is. Dit verschijnsel wordt ook wel Stockholm Syndroom genoemd.

Je kunt allerlei verdelingen maken binnen de mensheid. De meeste zijn onzinnig en zijn gebaseerd op illusies. Maar de enige werkelijke verdeling is waarschijnlijk die tussen de machtselite (heersende klasse) en rest van de mensheid (overheerste klasse).

Vele eeuwen geleden heeft deze elite zich afgesplitst van de rest van de mensheid en vormt sindsdien (in toenemende mate) een subcultuur, of liever een supracultuur met een geheel eigen denkwijze en geheel eigen overtuigingen die van generatie op generatie doorgegeven worden.

Een supracultuur waarbinnen men uitsluitend onderling verkeert en die gebaseerd is op de overtuiging van superioriteit ten opzichte van de rest van de mensheid. De mensheid die als hun bezit beschouwd wordt.

Een verdeling dus die al sinds mensenheugenis bestaat, en die, zoals het er nu uitziet, voorlopig niet zal ophouden te bestaan. Het is waarschijnlijk de enige verdeling die geen illusie is, maar die in alle tijden, op alle plaatsen en door alle onderdrukten aan den lijve ondervonden werd en wordt.

Het is een verdeling die gebaseerd is op een elementair verschil in belang. Twee verschillende belangen die haaks op elkaar staan en onverenigbaar zijn.

Het belang van de mensheid is niets anders dan te kunnen leven, en te voorzien in haar behoeften. En het belang van de elite is niets anders dan de rest van de mensheid zoveel mogelijk te exploiteren. Voor haar eigen belang en rijkdom. Om de mensheid zo volledig mogelijk uit te zuigen, zonder ook maar enig mededogen voor die mensheid. Of het nou leidt tot verschrikkingen als oorlog, armoede, verhongering en andere vormen van ellende, of tot massale sterfte: de geschiedenis leert dat het de elite letterlijk niets uitmaakt.

Mensen die de vrije wil en vrijheid van andere mensen onderdrukken worden ook wel psychopaten genoemd.

Mensen die de vrije wil en vrijheid van andere mensen onderdrukken en vernietigen worden ook wel psychopaten genoemd. Bedenk voor uzelf eens welke partijen de meeste vrije wil en vrijheid onderdrukken vandaag de dag…

Het gaat maar om één ding: opbrengst.

In alle tijden heeft de elite altijd een maximalisatie van die opbrengst nagestreefd en in de loop der eeuwen is men daar steeds beter in geworden. Voortschrijdend inzicht, overgedragen van vader op zoon, kun je het noemen. Omdat het maximeren van de opbrengst haaks staat op het belang van de bevolking, heeft men altijd systemen nodig gehad om die bevolking te managen. Uit zichzelf zal de bevolking namelijk de vruchten van haar arbeid niet komen aanbieden aan de minieme minderheid waaruit die elite bestaat.

In de loop der tijd heeft men een groot aantal managementtechnieken uitgeprobeerd. Allemaal hadden ze hetzelfde doel: hoe kunnen we zo efficiënt mogelijk gebruik maken van de arbeid van de bevolking, en hoe kunnen we ervoor zorgen dat die arbeid ten goede komt aan ons, in plaats van aan de bevolking zelf? En, niet te vergeten: hoe voorkomen we dat de bevolking, die in aantallen veel groter en dus sterker is dan wij, in opstand komt?

Slavernij is wanneer partijen zich jouw arbeid toe-eigenen zonder daarvoor zelf een wederdienst naar je te verrichten. Het is het via manipulatie, dwang en geweld afnemen van anderen mensen hun levensenergie en dit jezelf tengoede

Slavernij is wanneer partijen zich jouw arbeid toe-eigenen zonder daarvoor zelf een wederdienst naar je te verrichten. Het is het via manipulatie, dwang en/of (dreiging van) geweld afnemen van je levensenergie. Ons huidige bankensysteem is een prachtig model om via geld als schuld (geschapen uit het niets waar mensen vervolgens ook nog rente over dienen te betalen) de arbeid van mensen te oogsten op een manier waarbij de meeste mensen volkomen onbewust zijn van dat dit een vorm van slavernij is.

Die elite heeft verschillende managementtechnieken uitgeprobeerd. Proefjes gedaan, zeg maar. Vergelijk het met de vroegere melkboer die een trekhond had om zijn melkkar voort te trekken. Die melkboer werd geconfronteerd met de vraag: hoe kan ik die hond zo efficiënt mogelijk laten lopen, zonder dat hij mij bijt? Hij kon er de zweep overheen halen, maar dat kostte hemzelf energie, en bovendien werd de hond vals, of op een moment zodanig murw geslagen dat hij niet meer liep. Vervolgens kwam de melkboer op het idee om de hond een worst voor te houden. Aan een hengel vanaf de kar. En hup, de hond ging lopen. Maar na een tijdje kreeg het beest in de gaten dat hij nooit bij de worst zou komen, en stopte met lopen. Pas toen de melkboer de hond af en toe een stukje worst gaf, bleef de hond lopen. De melkboer moest nu de meest efficiënte verhouding zien te vinden tussen beloning en prestatie. Hoe vaker hij een stukje worst gaf, hoe gemotiveerder de hond, hoe harder hij liep. Maar teveel worst verzadigde de hond, en dan hield hij op met lopen totdat hij weer trek kreeg. Weinig worst was natuurlijk voordeliger, maar hield ook in dat het uitgemergelde beest minder hard liep. En het uitproberen van verschillende managementtechnieken leidde tot voortschrijdend inzicht, en dat inzicht leidde tot een optimale balans tussen de investering in worst, en de opbrengst van de hond. In alle gevallen echter, bleef de hond de slaaf van de melkboer.

Precies op deze manier heeft de elite steeds verfijndere managementtechnieken op de bevolking losgelaten. En dit alles met hetzelfde doel: een optimale opbrengst, en het beheersbaar houden van onvrede onder de bevolking. Oftewel: rijkdom en macht (controle).

10987369_454682301347340_7182789265974758558_nEerst in de vorm van ouderwetse slavernij. De zweep dus. Deze techniek is een langdurig succesnummer gebleken, totdat het voortschrijdend inzicht leidde tot een meer efficiënte techniek.

Zoals aan ieder managementsysteem, kleefde er aan ouderwetse slavernij een nadeel: de slaven waren eigendom, moesten dus gekocht worden, en daarom ook onderhouden worden. Anders gingen ze dood en verloor de slavenbezitter zijn investering. Bovendien werkten slaven niet erg efficiënt. Ze werden uitsluitend gedreven door de angst voor de zweep. Toen men dit nadeel begon in te zien, kwam men tot een meer efficiënt systeem: laat de slaven ‘vrij’ en laat ze voor zichzelf zorgen.

Om in hun levensonderhoud te voorzien waren de voormalige slaven verplicht om te gaan werken voor hun vroegere slavendrijvers. Elders was geen werk en viel er dus niks te verdienen. En van het geld dat ze verdienden, moesten ze nu hun eigen huisjes bouwen en hun eigen voedsel kopen. De voormalige slavendrijver merkte dat de voormalige slaven nu vanzelf harder gingen werken als hij ze minder betaalde. Ze moesten wel. En de oude slavendrijver was nu minder geld kwijt aan loon, dan hij vroeger kwijt was aan voedsel en onderdak voor zijn slaven. Bovendien was de opbrengst per slaaf nu veel groter dan voorheen, omdat de werknemers nu net zo hard werkten als nodig was om in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Hoe minder hij ze betaalde, hoe harder ze moesten werken. Voortschrijdend inzicht.


Larken Rose heeft een prachtige video gemaakt die dit proces van het updaten van het slavensysteem in al haar aspecten helder uit de doeken doet. Het filmpje heet: The Jones Plantation.

Managementtechniek.

Deze managementtechniek leidde tot de machtsverhouding werkgever/werknemer en dat resulteerde in de industriële revolutie. Die industriële revolutie leidde tot enorme armoede, honger en andere misstanden onder de bevolking. En tot gigantische rijkdom van de elite. Maar omdat de voormalige slaven iets meer vrijheid hadden dan ze hadden toen ze nog letterlijk slaaf waren, leidde dit tot opstanden en stakingen. Ze hadden dan weliswaar iets meer bewegingsvrijheid dan vroeger, maar ze wisten zelf verdomd goed dat ze niet vrij waren. Ze waren voor hun bestaan volledig overgeleverd aan de elite. Deze onvrede leidde tot risico’s en bovendien kostte het de elite veel energie en investeringen om het volk in bedwang te houden.

Dus probeerde men iets nieuws. Net zoals de melkboer met zijn hond, kwam de elite tot een inzicht: als we gewenst gedrag belonen met een groter deel van de worst, dan zal het volk zich zo gedragen als wij willen. En als we het volk laten geloven dat ze de vrijheid hebben om zichzelf te kunnen opwerken, en als we daarvoor extra beloning in het vooruitzicht stellen, dan gaat dat volk vanzelf harder werken. En hoewel het een investering vraagt, zal het uiteindelijk leiden tot een grotere opbrengst. Bovendien kunnen we het verkopen als een humanitaire omwenteling, en daarmee ons imago (want dat was nogal negatief) oppoetsen, en dat leidt weer tot minder problemen. Maar deze nieuwe managementtechniek was wel relatief duur. Om het volk rustig en gemotiveerd te houden, moest een relatief groot gedeelte van de winst geïnvesteerd worden in de bevolking. In de vorm van beloning.

Maar het enige criterium was en bleef het optimaliseren van de opbrengst van de arbeid van het volk. Opbrengst die uiteindelijk ten goede moest komen aan de elite. Net als bij een boer die merkt dat zijn vee meer opbrengt als hij het meer ruimte laat. En dat hij een hogere prijs krijgt voor sociaal acceptabel vlees. Maar het gaat uiteindelijk om de opbrengst. In honderd jaar tijd waren de geketende slaven van weleer, geworden tot ‘scharrelslaven’. Er was een balans gevonden tussen investering en opbrengst.

Bent u vrije mens zoals u altijd verteld is of lijkt u level stiekem meer op dat van een brave scharrelslaaf? :D

Bent u een vrij mens zoals u altijd verteld is door het onderwijssysteem en de mainstream media? Of lijkt uw leven in de praktijk meer op dat van een brave scharrelslaaf die 30 jaar moet werken om een dak boven het hoofd te mogen hebben?..

Maar de elite zou de elite niet zijn als ze hiermee genoegen nam. Ook nu was er sprake van voortschrijdend inzicht. Men kwam tot het inzicht dat mensen altijd zullen streven naar het voldoen aan hun behoeften. Daar is niets aan te doen. Die behoeften zijn niet weg te nemen of te beheersen. Dat inzicht leidde tot een nieuwe managementtechniek. En deze keer was de managementtechniek gebaseerd op technologie.

Men had al geleerd dat de behoeften van mensen weliswaar niet te veranderen zijn, maar dat het plaatsen van een managementtechniek tussen de mensen en hun behoeften zeer efficiënt werkte. Men had dat geleerd door ervaring met de meest efficiënte managementtechniek aller tijden: geld.

Voorheen waren kleine gemeenschappen volledig zelfvoorzienend. Binnen de gemeenschap werd alles geproduceerd dat nodig was. Via ruilen kon vrijwel iedereen aan zijn behoeften voldoen. Door het plaatsen van de technologie geld tussen de mensen en hun behoeften, kreeg de elite veel meer controle over het volk. De behoeften waren weliswaar niet te beheersen, maar de tussenstap geld was wel beheersbaar. En daarmee was het volk prima te sturen.

7242_509732262406046_1633870109_n

Geld als management techniek voor de moderne mens is buitengewoon effectief gebleken tot op de dag van vandaag. Zolang je als partij jezelf het monopolie hebt toegeëigend om geld als schuld uit het niets te scheppen en mensen daar  vervolgens ook nog eens rente over laat betalen kun je effectief de hele populatie die je geld gebruikt sturen en controleren.

Daarnaast werd binnen de traditionele gemeenschap ook voorzien in niet-materiële behoeften. De behoefte aan menselijk contact en communicatie bijvoorbeeld. Aan familiebanden en banden met vrienden. En door dat directe menselijk contact werd ook voorzien in de behoefte aan informatie en kennis.

Gesterkt door haar ervaring met het managementgereedschap geld, besloot de elite dat het zinvol was om op zoveel mogelijk gebieden een technologische tussenstap te plaatsen tussen de mensen en hun behoeften. Een technologische tussenstap die door de elite beheerst zou worden en daarmee een gereedschap zou vormen om de bevolking te sturen, zonder al die dure investeringen in beloning en (relatieve) vrijheid voor het volk. Volk dat als eigendom van de elite beschouwd werd en wordt.

Het ontwikkelen van deze technologieën zou men overlaten aan het bedrijfsleven. En daarvoor was kapitaal nodig. Het kwam daarom goed uit dat de elite de volledige beheersing had over de kapitaalmarkt. Zo kon men beslissen over welke nieuwe technologie gefinancierd zou worden en welke niet, en daarmee over welke technologie ontwikkeld zou worden en welke niet. En uiteraard werden uitsluitend die technologieën gefinancierd die zouden leiden tot meer controle over de bevolking.

posters_technology

Techniek, vooruitgang of een telkens complexer wordende gevangenis?

Natuurlijk zouden die nieuwe technologieën omarmd (en betaald) moeten worden door de bevolking. Het volk zou van elke nieuwe technologie het ‘voordeel’ moeten ervaren. En dat was niet moeilijk omdat het steeds ging om technologie die het voldoen aan menselijke behoeften gemakkelijker toegankelijk maakte. Maar het volk had niet in de gaten dat diezelfde technologieën beheerst werden door de elite en dat het volk daarmee de toegang tot het voldoen aan hun behoeften uit handen gaf aan die elite. En dat dit de werkelijke reden was van het beschikbaar komen van die technologieën.

Eén van die technologieën waarin geïnvesteerd werd was de telefoon. Toen de radio, de bioscoop, de televisie, de auto, voedseldistributie via gemotoriseerd verkeer, het internet etc.

Het was voor mensen niet langer noodzakelijk om in gemeenschappen bij elkaar te wonen om aan hun behoefte aan voedsel, contact en communicatie te voldoen. Of om zelfvoorzienend te zijn. En de maatschappij werd daarnaar ingericht. Wonen en werken werden uit elkaar gehaald: de technologie auto werd er tussen geplaatst. Sociale contacten en informatievoorziening verliepen steeds meer op afstand: de technologie elektronische communicatie werd ertussen geplaatst. Gebieden en landen werden economische monoculturen: de technologie distributie werd er tussen geplaatst. Enzovoort.

En om in de dagelijkse behoeften te voorzien werd het volk afhankelijk van die technologieën. Distributie en vervoer, televisie, telefoon en internet werden noodzakelijk. Tussen de mensen en vrijwel iedere menselijke behoefte was nu een door de elite beheerste technologie geplaatst.

to_control_society

“I’ll tell you, Ed. This new technology is starting to really spook me out.”

En nu het plan klaar is, en de hele maatschappij ernaar ingericht is, kan men via de gecontroleerde technologieën de toegang tot het voldoen aan menselijke behoeften gaan rantsoeneren en daarmee gedrag afdwingen. En op die manier kan men de bevolking volledig op afstand besturen.

Door het beheersen van de verkeersstromen kan men vervoer rantsoeneren. Door het beheersen van distributie kan men voedselvoorziening rantsoeneren. Door het beheersen van de mediakanalen kan men informatie rantsoeneren. Door het beheersen van telecommunicatie kan men onderling contact rantsoeneren, of, als dat uitkomt, onmogelijk maken. Door het beheersen van de internetinfrastructuur kan men kennis censureren. Zodra het de elite uitkomt. Zodra de tijd rijp is.

De laatste en beslissende stap, zal volledig elektronisch geld zijn. Daarmee kan het koopgedrag (en dus de toegang tot levensbehoeften) van iedereen op individueel niveau gereguleerd worden. Wie niet feilloos gehoorzaamt, wordt uitgesloten.

De hele samenleving is gebaseerd op elektronische communicatie en andere technologie. En omdat het volk daarvan afhankelijk geworden is en in fysieke verdeeldheid leeft, kan met één druk op de knop het risico op verbondenheid en opstanden geminimaliseerd worden, en kan met één druk op de knop de toegang tot de basisbehoeften (individueel of collectief) gedirigeerd, geminimaliseerd of uitgesloten worden.

Is 1 volledig elektronisch geldsysteem in handen van de elite de afsluitende techniek voor hun totaal controle systeem?

Is 1 volledig elektronisch geldsysteem in handen van de elite de afsluitende techniek voor hun totale controle systeem?

Maar daartoe zal pas besloten worden als het technologisch managementsysteem compleet is. En daaraan wordt gewerkt. Pas wanneer de elektronische dictatuur volledig waterdicht is, kan de knop om. Als iedere slaaf voortdurend en volledig geautomatiseerd kan worden gevolgd, en als ieders gedrag volledig in kaart gebracht is, als de technologische gevangenis geheel voltooid is, kan al die technologie, die door het volk in de loop der tijd omarmd is en waar het niet meer zonder kan, gebruikt worden waarvoor het is bedoeld: totale, risicoloze controle. En pas dan zullen de investeringen worden terugverdiend.

Want dan is er geen enkele noodzaak meer om het volk te laten meedelen in de worst en komt alles ten goede aan de elite. Precies zoals altijd de bedoeling was.

10530836_10207226532795902_8919266583591645829_n

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Weblog Pieter Stuurman
-) Eerdere artikelen van Pieter Stuurman op Achter de Samenleving
-) Larken Rose YouTube: The Jones Plantation
-) Hoe de elite flink aan oorlogen verdient
-) Verschil arm en rijk in Nederland – 30 jaar werken vs. 18 dagen voor een dak boven je hoofd
-) 10 aantoonbare grote leugens van de zichzelf benoemde ‘mainstream’ media
-) Goed bedoelende mensen financieren bijna al de onderdrukking in de wereld
-) Het geloof in een heersende klasse kan alleen maar geweld toevoegen aan een maatschappij

-) Van slavernij naar vrijheid, stap 1: Liefde & Angst
-) Stap 2: Kennis & Onwetendheid
-) Stap 3: Soevereiniteit & Verwarring
-) Stap 4: Vrijheid & Controle
-) Stap 5: Orde & Chaos

Op de hoogte blijven van nieuwe berichten? Like ons op Facebook en/of volg ons op Twitter!
Een nieuw gezichtspunt leren kennen, iets geleerd en/of gelachen? Overweeg een donatie/vrijwillig abonnement.

Op het internet hebben de lezers de macht! Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je macht!

28 gedachten over “Bent u een brave “scharrelslaaf”?

 1. Hydra

  Het technologisch managementsysteem kan in de praktijk nooit compleet worden. Simpel omdat de mensenmassa altijd een tegenreactie zal geven. Vaak op het laatste nippertje worden wij massaal wakker. De geschiedenis laat dit steeds weer zien.

  1. Pieter Stuurman Bericht auteur

   Dat hoop ik ook Hydra. Maar de mensheid zal alleen een tegenreactie geven als ze inziet dat het een technologisch managementsysteem IS.

   Nu gelooft de overgrote meerderheid nog dat de aangeboden technologie, primair de bedoeling heeft om ze “veiligheid” of “gemak” te brengen.

   1. Pieter Stuurman Bericht auteur

    Degenen die “veiligheid en gemak” in de aanbieding hebben, zijn altijd uit op het afnemen van vrijheden. Dat is met de meeste aangeboden technologie dus ook het geval.

    ”People willing to trade their freedom for temporary security deserve neither and will lose both.”
    – Benjamin Franklin

   2. vladi

    Misschien hebben we die technologische ontwikkeling juist nodig om een bewustzijn verandering mee te maken.
    Tenslotte is het een ervaring,of het nu goed of kwaad is.

  2. Nico2000

   in tegendeel. De massa wordt nooit wakker genoeg om echt verandering te brengen. Het enige wat de massa bereikt is chaos en een excuus voor de elite om keihard in te grijpen en andere marionetten aan het hoofd van de uitvoerende macht te zetten…. DAT, is wat de geschiedenis laat zien.

   1. hydra

    Dus voor de elite is het kennelijk geen probleem om altijd en eeuwig macht te kunnen blijven uitoefenen op grond van ordening en samenwerking? In tegenstelling tot de massa?

 2. Douwe

  Ik vind het interessant, toch merk ik dat technologie op zichzelf ook wel weer vrijheden kan bieden. Het hangt er denk ik heel erg vanaf wat de intenties zijn van de personen die de technologie aanbieden.

  Ik ben bijvoorbeeld zelf erg blij met het internet, het geeft me een boel vrijheden. Bijvoorbeeld om met mensen over dit artikel te praten vanachter mijn computer. Toch kan het internet en dat gebeurt ook door mensen gebruikt worden om mijn gedrag en denken etc zo scherp mogelijk in kaart te brengen.

  Ik ben wel benieuwd of het internet echter niet meer vrijheid oplevert aan mensen dan de mogelijkheden om mensen ermee te controleren.

  1. Pieter Stuurman Bericht auteur

   Het zou goed kunnen dat het internet een “vergissing” geweest is. Omdat het inderdaad vrijheid oplevert. Maar vergeet niet: het kan (als het te nadelig wordt voor de macht) ook gewoon gerantsoeneerd of uitgeschakeld worden, als men dat wil.

   Daarnaast is het altijd de strategie geweest om het volk eerst de voordelen van nieuwe technologie (vrijheid bijv.) te laten beleven. Voldoende om het massaal te omarmen en er afhankelijk van te worden. En pas als het volk niet meer zonder kon, de duimschroeven aan te draaien. Dat zou dus nog kunnen komen, en hier en daar worden er al excuses verzonnen om dat ook daadwerkelijk te gaan doen…

   1. Douwe

    Ja absoluut, laatst ook een mooie film over gezien. Kingsmen, The Sectret Service. Daar krijgt iedereen een gratis simkaart om gratis te kunnen bellen en internetten en daar blijkt uiteindelijk ook een iets ander doel achter te zitten.

    Jeremy Lock noemt het internet een enorme stap in het patroon van vrijheid.
    Hier zijn uitleg waarom hij het als dat ziet.

    Internet

    Het internet en de moderne kracht van computers hebben voor
    eens en altijd de culturele onwetendheid vernietigt.

    Zoals de drukpers eerder deed, heeft het internet het mogelijk
    gemaakt om informatie wijd te verspreiden en bijna
    onverwoestbaar te maken.

    Culturele verbindingen zijn gegrond in de beperking van de
    vrijheid van meningsuiting en macht over de vrije wil.

    Als mensen vrij zijn om te zeggen wat ze denken, dan leren
    mensen ongekend snel wat wijsheid is.

    Om culturen te laten slagen, moeten ze onwetendheid
    afdwingen en geplande denkwijzen bevorderen. Zo gauw
    mensen aan de wet- en regelgeving gaan twijfelen, is het gezag
    weg.

    De culturele verschuiving weg van intellectueel eigendom is
    een duidelijk teken van het eind van de macht van regeringen.

    In het verleden werd informatie gezien als iets wat van de
    mensen was die het hadden ontwikkeld.

    Dit betekende dat iedereen die probeerde om die informatie te
    gebruiken, wettelijk gestraft kon worden.

    De toekomst brengt een verschuiving in het gedachtegoed dat
    maar weinigen zullen willen accepteren totdat ze het zien
    gebeuren.

    Intellectueel eigendom is geen principe. Aangezien het moet
    worden afgedwongen door mensen in hun vrijheid te beperken,
    is het een idee en bedenksel van de wet.

    De verschuiving die de wereld te wachten staat is dat het niet
    meer mogelijk wordt om wetten te blijven handhaven. De
    wetgeving zal zich enorm inspannen om het gezag en de
    belasting te verdedigen, maar zal uiteindelijk verliezen.

    Dit is de macht van wereldwijde communicatie en informatiebehoud.
    Bijna elke wet zal onmogelijk te handhaven zijn. De principes
    van de macht van computers geven mensen de vrijheid die ze
    nodig hebben om aan de tirannie te ontsnappen.

    Wat we hier doen, dit soort denkbeelden beschikbaar maken zodat mensen erover kunnen nadenken en we er hier met elkaar over kunnen discussiëren zou in ieder geval een eerste stap moeten zijn in het mensen laten inzien dat niemand het recht heeft hun vrije wil en vrijheid te beperken en te vernietigen. Als genoeg mensen dit denkbeeld ook weer verspreiden… 😀

    1. Pieter Stuurman Bericht auteur

     Zoals Locke terecht aangeeft, vertegenwoordigen het internet en de moderne digitale communicatie, een grote kracht. Maar iedere kracht zal ook altijd aangewend worden ten bate van de macht. Men zal het in ieder geval altijd proberen.

     Het zou m.i. daarom naïef kunnen zijn om er zonder meer vanuit te gaan dat het deze keer niet misbruikt zal worden.

  2. Nico2000

   Niet alleen dat. Het internet wordt ook gebruikt om heel veel leugens en misinformatie te verspreiden waaro je je mening baseerd… Ook hhet internet is een propaganda machine geworden.

 3. Johan Bosman (werktuigkundige)

  Prima artikel! En iedereen zou dit natuurlijk moeten weten -het is eigenlijk “verplichte kost”- maar in ons land lopen de wakkere Nederlanders weer hopeloos achter bij de oosterbuurtjes. Want die betwijfelen al of de pen nog wel het scherpste wapen is. Niet alleen worden er in de bondsrepubliek steeds vaker aanslagen op politiemensen gepleegd maar vormen ook bedrijven van politici een prachtig doelwit:

  http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/08/06/autonome-verueben-anschlag-auf-von-afd-chefin-petry-gegruendetes-unternehmen/

  Vrijheid is de afwezigheid van heerschappij!

 4. Marcel

  En als die elite blijft doorgaan op deze weg, zo leert de geschiedenis, worden ze opgeruimd middels een revolutie.

 5. Marcel

  Ik las een tijd geleden een interessant artikel vanuit kritische VVD leden, die zien dat er iets goed mis is. Ik vrees alleen dat deze leden of uit de partij worden gezet door de elite of zelf maar vertrekken.
  download.omroep.nl/nos/docs/040116_diemengroep.pdf

  Dit is ook een goede mooie site en zo zijn er nog vele.
  http://platformdse.org/

  Er zijn al heel wat mensen, organisaties die het anders willen, maar ja de gevestigde politiek(lees bank en multies) zien daar geen brood in, dus meer van hetzelfde. Meer macht, meer geld, want we leven in een prachtig vrij land, met heel veel onderdrukkende maatregelen, zodat de productie slaven zich heel vrij voelen.

 6. Radix

  Hm…
  Ik vind dat het artikel meer onthult over het universum van de schrijver dan dat ik er een gedeelde realiteit in zie. Op zich is het verhaal niet onjuist of misleidend of zo, maar het is zo verrekte eenzijdig en polariserend.
  Natuurlijk is er machtsmisbruik en uitbuiting, dat is van alle tijden en alle culturen. En dat het technologisch tijdperk daar een geheel nieuwe draai aan geeft dat klopt helemaal.
  Maar, maar… Als technologie je niet bevalt emigreer je toch naar een land zonder technologie? Wat heeft het voor nut om te zeggen “Jullie zijn slaven” terwijl je zelf lekker mee blijft doen?
  Zou het kunnen dat er naast al die genoemde lasten evenveel onbenoemde lusten zijn? We zijn het gelukkigste en het meest welvarende volk ter wereld, én aller tijden! Gemiddeld dan toch.
  De ergste crepeergevallen alhier hebben het nog stukken beter dan een willekeurige Aziatische arbeider, of een gemiddelde middeleeuwer.
  Als die mensen een blik in het hier en nu konden werpen, zouden ze menen de hemel te zien.
  Dus laten we niet al te zuur doen, tel ook je zegeningen.

  Een ander punt in het artikel is de totale invloed van technologie. En inderdaad, een weg terug is er niet, ongeacht of de ‘elite’ die nu wel of niet misbruikt voor eigen gewin.
  Maar dat is een ander verhaal.

 7. bernadette

  Radix…

  Een ander punt in het artikel is de totale invloed van technologie. En inderdaad, een weg terug is er niet, ongeacht of de ‘elite’ die nu wel of niet misbruikt voor eigen gewin.
  Maar dat is een ander verhaal.

  In Saudi Arabië lopen ze voorop in technologie …
  Mooi dit :

  The world’s 1st large-scale solar powered desalination plant is being built in Al Khafji, Saudi Arabia by Advanced Water Technology (AWT). Due for completion in 2017, the plant will produce 60k m3/ day of water, enough to supply a city of 150,000 people. Through an energy offset, producing a surplus of energy during the day and drawing a lesser amount from the grid in the evening hours, it will be considered the first zero-carbon emissions desalination facility. The plant is considered a game-changer in sustainable desalination and helping to solve the world’s water crisis

  World’s 1st Large-Scale Solar Powered Desalination Plant
  https://www.youtube.com/watch?v=RYRuQCMG1Uk

 8. bernadette

  Japan, China , Rusland en hun treinen op Magnetisch veld;

  Gepubliceerd op 14 apr. 2016

  Traveling at 500km/h, the Superconducting Maglev will connect Tokyo to Nagoya in just 40 minutes and is planned to begin commercial service in 2027. To achieve such extreme speeds, magnetic levitation is used to lift the train 10cm above the guideway.

  See the cutting-edge technology used to safely operate ultra-high speed services, and experience the world of 500km/h rail travel as we report from the 42km-long Yamanashi Maglev Test Line.

  https://www.youtube.com/watch?v=-wlS3HM1C70

  https://www.youtube.com/watch?v=DRABX-s64v0

 9. bernadette

  De tijden dat wij als loonslaven moeten/ moesten presteren is verleden tijd.
  Op naar een mooie vrije Samenleving..
  Daar zijn we voor op deze Aarde gekomen om Blij te zijn met elkaar .

  People from many places across the world
  (23 cities, 17 countries, all continents except Antarctica) dancing and being happy

  Pharrell – Happy – Worldwide Compilation #HappyDay
  https://www.youtube.com/watch?v=2MDReKsP3sQ

 10. bernadette

  Nederland is vandaag een beetje grotendeels onder gesneeuwd.
  Het voelt dan ook wat kou gewinterd aan..

  Om even jezelf in een tropisch uitzicht te geven,
  hier een prachtig reis dagboek beleeft door Bram de Wijs in Suriname.
  Beetje Slaven geschiedenis er door heen geweven.
  Zonder Chemtrails daar in de Sky .. en s ávonds een prachtige Sterrenhemel.
  Geniet mee van deze mooie natuur indrukken , enjoy it in Groot Beeld als je wil 🙂
  Willen wij hier allemaal wonen in Vrijheid ?
  Ik in ieder geval wel…

  Bram in Suriname – The Movie
  https://www.youtube.com/watch?v=rcGN0i1KfxI

 11. Keyboard

  Om te beginnen, ik lees al een tijdje mee op deze website, ben hier gekomen vanaf visionair.nl , en wil nu ook graag gaan bijdragen in de discussies. Soms vind ik het moeilijk de problemen die geschetst worden los te laten, daarom wil ik deze reactie eindigen met een aantal acties die meer vrijheid opleveren.

  Inhoudelijk; erg verhelderend artikel en mooi beschreven.
  Plaatsten van technologie tussen menselijke behoeftes, met geld en de mainstream media voorop.

  Het klopt inderdaad dat wij collectief nu afhankelijk zijn van deze technologieën, simpelweg omdat het bewustzijn bij de meerderheid ontbreekt, en omdat de wereldbevolking massaal blijft toenemen waardoor zelfvoorzienend zijn/worden met de dag moeilijker lijkt te worden. Met als hoofdreden dat hier geld en/of bewustzijn=vrijheid voor nodig is.

  We worden steeds verder het huidige, zacht uitgedrukt ineffectieve systeem ingezogen, en voor mij lijkt het wel eens of de weg naar werkelijke vrijheid steeds moeilijker begaanbaar wordt.

  Zit er nu steeds meer aan te denken om te emigreren uit dit land waar de slavernij al begint vanaf de leerplicht lees gevangenis, maar helaas is vrijwillig familie verlaten bijna onmogelijk voor de mens.

  Daarom eerst maar beginnen met onderstaande, dan hoeven we misschien niet te vluchten uit dit systeem maar kunnen we het recht weer in eigen hand nemen en langzaam weer vrij worden:

  – tv en radio uit het raam; hier wordt alleen door de overheid gesubsidieerde rommel uitgezonden, tussen de reclames door.

  – spaargeld van de bank; net genoeg voor lopende rekeningen zolang we nog onvrij zijn; rest investeren in zonnepanelen, moestuin, eventueel waterzuivering.

  – Voordat uw kinderen de gevangenis van de leerplicht betreden, vrijstelling aanvragen en jezelf verdiepen in thuis onderwijs en/of vrij onderwijs. Velen weten dit niet, maar wanneer uw kind de gevangenis eenmaal heeft betreden is deze verplicht hier terug te keren tot het 16e levensjaar.
  Waarin u zelf nauwelijks invloed heeft op de lesstof die uw kind voorgelegd wordt.

  – Weet waarvoor u werkt: werkt u bij het leger? neem ontslag. werkt u bij de politie? gebruik geen geweld wanneer uw eigen moraal tegenstrijdig is met hetgeen de wet verkondigd. Bent u rechter? veroordeel de elite die discrimeneren op basis van bezit. over liever nog; oordeel dat geen enkel persoon meer dan een aantal miljoen euro mag bezitten, wat moet je er mee??

  – En het liefst zou ik willen zeggen: betaal geen belasting, omdat dit gebruikt wordt om u en andere landen te onderdrukken. Paar kleine voorbeeldjes: aanschaf nieuwe gevechtsvliegtuigen, kleine BTW tarief omhoog want er moet meer geld bij, oh maar de dividend belasting mag wel afgeschaft worden omdat meneer Rutte ”tot in zijn vezels” voelt dat het banen opleverend. ”tot in zijn portemonnee” zal hij bedoelen…

  Genoeg voor vandaag, mvg Keyboard.

 12. bernadette

  http://i-uv.com/removing-the-veil/the-slavery-system/

  http://cwgnaf.wixsite.com/webshow/single-post/2017/12/09/Realizing-Our-Value

  Men hoeft geheel niet trots te zijn om als Politie agent
  je centjes te verdienen, als scharrelslaaf voor de overheid .

  https://www.youtube.com/watch?v=HMsCXnH4ePA&feature=youtu.be

  Wie wil er eigenlijk nog werken als scharrelslaaf voor corporaties ,
  who get al the power and money.
  Duidelijke uitleg hier .. van Eric Worre

  https://www.youtube.com/watch?v=HkkpKBtNn3s

  Ook hier mooi filmpje om naar te luisteren;

  https://www.facebook.com/michaelelproject/videos/vb.580298503/10156535361808504/?type=2&theater

  Michael El Dalcoe legt het uit , hoe allemaal te kunnen gaan netwerken

  https://www.youtube.com/watch?v=d4SbLu9MbLQ

  @ Johan Bosman jij had het even geleden over beleggen in Goud ,
  dit hieronder is dat wat voor ons allemaal ?
  Zou dit ons allemaal kunnen helpen ?
  Graag even advies van de meelezende heren hier op deze site ;

  https://www.youtube.com/watch?v=_Tue-nwsh2I

  http://goldrocks.info/

  Karaat Goud Bars… zijn wij allen het Goud ?

  http://yourmoneysystem.info/

  https://karatbars.com/

  Of houden we het in onze Samenleving gewoon simpel .. ook easy living .

  http://www.veerhuis.nl/zeven-ideeen-mooie-samenleving/

  1. Johan Bosman (werktuigkundige)

   Hoi Bernadette,

   Ik heb het niet gehad over beleggen in goud want dat kan eigenlijk helemaal niet. Beleggen in “papiergoud” (een ziek product dat ontstaan is toen in 1971 onder Richard Nixon -“tricky Dicky”- de goudstandaard onder het geld is weggenomen) kan wel. Nooit aan meedoen! Als ik het over goud heb dan heb ik het uitsluitend over fysiek goud. Het is het enige echte geld in de wereld en misschien heb je al vernomen dat ook die fantastische bitcoin inmiddels dik in de problemen is geraakt en daar kon je eigenlijk gewoon op wachten!

   Met het aankopen van fysiek goud (dat kan al in kleine hoeveelheden) doe je meerdere dingen tegelijk: je hebt ècht geld in plaats van een bijgeloof, je geeft banken en politici het nakijken want je stapt uit hun perverse systeem en je spaargeld is onaantastbaar geworden. Wie tegenwoordig spaargeld op de bank heeft wordt automatisch onteigend omdat de rente die je op je spaargeld krijgt lager is dan de prijsstijgingen van de eerste levensbehoeftes. Laat je niet van de wijs brengen: ALLE munteenheden zijn een vroege of wat latere dood gestorven.

   Goud is momenteel goedkoop dus mijn vrouw en ik gaan vóór de jaarwisseling nog wat Krugerrands -overal ter wereld inwisselbaar!- bijkopen. Hoe het momenteel in Nederland zit weet ik niet maar betaal nooit BTW op goud (die kun je niet terugvorderen) en denk er aan dat aankopen boven 10.000 Euro stiekem aan de overheid worden doorgegeven als zijnde “verdachte transacties”. Een betrouwbaar in- en verkoopadres is TOV-Hazel in Rotterdam. Verkoop het niet meteen als je winst kunt maken want dan heb je niet echt begrepen waarom je het goud hebt gekocht. Gewoon vasthouden, het is voor de wat langere termijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *