De belangrijkste oorlog gaat over je verstand en het wapen is angst

Mensen volgen net als andere levende organismen op aarde een patroon van voortbestaan. Waar schildpadden hun schild gebruiken, leeuwen hebben ingezet op hun grote tanden en klauwen, gebruikt de mens voornamelijk het verstand om het beste voortbestaan te bepalen. Een verstand heeft echter een input nodig om mee te rekenen en dat is informatie.

De informatie die mensen tot hun beschikking hebben bepaald in grote mate de acties van mensen om in hun ogen het beste voortbestaan voor zichzelf te bereiken. Door mensen bloot te stellen aan de “juiste” informatie kun je dus in grote mate het gedrag van mensen bepalen. Welkom in de wereld van de marketing, media manipulatie en politiek.

10368979_280783728780298_1138493981986048188_o

Evolutionair gezien kun je daarbij onderscheid maken in typen van informatie. Mensen zijn vanuit hun achtergrond gezien groepsdieren, zodra er vroeger een gevaar werd waargenomen door een lid van die groep werd deze informatie snel verspreid om zo het voortbestaan van de groep te vergroten. Deze waarschuwingen voor gevaar kunnen worden gezien als “slecht nieuws”. Groepsgenoten die snel reageerden op dit slechte nieuws hadden een grotere kans om de bedreiging te overleven dan groepsgenoten die vrolijk doorgingen met waar ze mee bezig waren, en dit slechte nieuws negeerden. Hiermee liepen ze een veel grotere kans verorbert te worden door de bedreiging en verdwenen hun genen al snel uit de populatie. Niet reageren op waarschuwingen (slecht nieuws) werd evolutionair dus direct bestraft.

Van de andere kant, als een groepsgenoot een vijgenboom had gevonden vol met fruit, oftewel “goed nieuws” en groepsgenoten dit goede nieuws negeerden dan had dit evolutionair wellicht wel wat nadelen maar dit vormde niet meteen een directe bedreiging voor het voortbestaan. Niet reageren op ‘goed nieuws’ was evolutionair gezien veel minder gevaarlijk dan niet reageren op ‘slecht nieuws’.

Kortom evolutionair gezien is het logisch aan te nemen dat “slecht nieuws” belangrijker werd dan “goed nieuws”. En ziehier de waarschijnlijk instinctieve voorkeur van aandacht van de gemiddelde mens voor rampen, moord en verkrachtingen over nuttige uitvindingen, visionaire ideeën, en positieve toekomstvisies.

what_can_we_do_to_lessen_the_grip_of_fear_from_terrorism-156063

Angst is daarmee waarschijnlijk het meest succesvolle manipulatiemiddel van de mens geworden. Mensen die bang zijn luisteren over het algemeen in ieder geval veel beter naar autoriteit en dit verklaart wellicht het succes  en de functie van het journaal en de wereldwijde nieuwsmedia, die ons dagelijks voorzien van nieuwe porties ziektes, oorlogen en bedreigingen.

Om mensen wat meer inzicht te geven hoe deze controle van mensen werkt door ze jouw versie van de “juiste informatie” aan te bieden, hieronder een documentaires die hier dieper op in gaat. Psywar, The real battlefield is your mind. Er komt onder meer voorbij hoe oorlogen volledig vooropgezet gepland worden en met poll onderzoek, grote PR bureau’s en perceptie managers in zogenaamde ‘mainstream media’ aan het gewone volk worden verkocht.

Informatie zal waarschijnlijk altijd worden gebruikt om mensen proberen te manipuleren. Na het kijken van deze documentaire zijn we echter wellicht iets beter gewapend tegen dit soort manipulaties. Daarnaast denk ik dat de mensheid erbij gebaat zou zijn om zoveel mogelijk informatie te hebben die het voortbestaan van mensen bevordert en bij voorkeur dat deze informatie controleerbaar is door mensen zelf.

“Political language is designed to make lies sound truthful and murder respectable,
and to give an appearance of solidity to pure wind.” 
~George Orwell

Op de hoogt blijven van nieuwe berichten? Like ons op facebook en/of volg ons op Twitter!
Een nieuw gezichtspunt leren kennen, iets geleerd en/of gelachen? Overweeg een donatie/vrijwillig abonnement.

Verwante artikelen:
-) MetaNoia films
-) Het meest gevaarlijke geloof zorgde voor 262 miljoen doden in de vorige eeuw
-) Het einde van al het kwaad, het tijdperk van de oorlogen op aarde is voorbij
-) Wees bang, wees bang, wees bang; Het Patroon van Tirannie
-) 100 jaar mindcontrol experimenten – Human Resources
-) De oorlog die je niet ziet op het NOS Journaal
-) Controlemechanismen van de 1%
-) De top van de geldpiramide, de Rothschilds
-) 10 grote leugens van de zogenaamde mainstream media
-) Wie hebben er baat bij oorlog?
-) Wereldvrede, visionair of utopie?
-) Hernieuwbare energie inplaats van oorlog
-) The Power of Speech

-) Een einde aan de slavernij, stap 1: Liefde & Angst
-) Een einde aan de slavernij, stap 2: Kennis & Onwetendheid
-) Een einde aan de slavernij, stap 3: Soevereiniteit & Verwarring
-) Een einde aan de slavernij, stap 4: Vrijheid & Controle
-) Een einde aan de slavernij, stap 5: Orde & Chaos

49 gedachten over “De belangrijkste oorlog gaat over je verstand en het wapen is angst

 1. Pieter Stuurman

  Macht is het vermogen om mensen te laten doen wat de machthebber wil dat ze doen. Macht gaat dus altijd over controle over het gedrag van mensen.

  Machthebbers begrijpen dat mensen alleen iets doen wanneer ze daar een motief voor hebben. Een motief is een gedachte. Dat betekent dat controle over het gedrag alleen te verkrijgen is via controle over de gedachten van mensen.

  Maar machthebber zijn uiteindelijk niet geïnteresseerd in de gedachten , noch in het gedrag van mensen. Het enige waarin ze werkelijk interesse hebben, is het resultaat van het gedrag. In hetgeen mensen met hun gedrag creëren.

  Met wat mensen doen, richten ze de samenleving in. En om die inrichting is het ze werkelijk te doen. Machthebbers willen een samenleving die naar hun profijt is. Machthebbers zijn pas machthebbers als ze het voor elkaar krijgen om andere mensen die samenleving als zodanig te laten inrichten. En ze begrijpen dat dit alleen mogelijk is via controle over onze gedachten.

  Mensen willen graag zelf beschikken over de opbrengsten van hun arbeid en zullen die niet zomaar aan de voeten van de machthebber leggen. Ze zullen dat pas doen wanneer ze denken dat dit nodig is. Succesvolle machthebbers hebben het voor elkaar gekregen om mensen dit te laten denken.

  Mensen doen dingen op basis van hetgeen ze denken dat waar is. Op basis van hetgeen ze geloven dus. Om mensen iets te laten doen dat ze uit zichzelf niet zouden doen, is het nodig ze iets te laten geloven dat niet waar is. Iemand iets laten geloven dat niet waar is, heet liegen. De leugen is daarmee het enige gereedschap van machthebbers. Het “ambacht” van machthebbers, bestaat dus uit liegen.

  Leugens hebben alleen het gewenste effect als ze geloofd worden. Daarom zullen machthebbers er alles aan doen om hun leugens geloofwaardig te maken. Om die reden hebben ze de controle gezocht (en gevonden, anders waren ze geen machthebbers) over de media. Niks werkt immers beter om mensen leugens te laten geloven, dan een serieus kijkende meneer of mevrouw van een instituut als het journaal.

  Machthebbers weten dat onze gedachten hun enige ingang zijn om ons gedrag te bepalen. En in de loop der tijd zijn ze erg goed geworden in hun “vak”. Hun ambacht is liegen, en het geloofwaardig maken van hun leugens. Verder doen ze niets. Het doen, en daarmee het inrichten van de wereld, laten ze aan ons over.

  Zie ook: http://pieterstuurman.blogspot.nl/2012/12/macht-en-vrijheid.html

  1. Douwe Bericht auteur

   Dank, zeer helder.

   Is er wellicht een overzichtje te maken van meest succesvol gebruikte leugens van mensen uit de heersende klasse?

   False flags blijken heel duidelijk een heel succesvolle leugen te zijn.
   Mensen in elkaars en eigen inferioriteit laten geloven.
   Mensen in de supteriotiteit van de heersende klasse laten geloven.

   1. Pieter Stuurman

    Leugens kunnen letterlijk iedere denkbare vorm aannemen. Waarheid echter maar één: zoals het IS.

    In de loop der tijd is er een keur van leugens gebruikt voor machtsdoeleinden. Een paar bekende voorbeelden:

    In de tijd van de grote macht van de kerk, werd mensen verteld dat ze zondaars waren, dat er een God was die veeleisend was, en dat ongehoorzaamheid zou leiden tot eeuwig branden in de hel. EN natuurlijk dat God vertegenwoordigers had op aarde die Gods eisen doorgaven aan de mensheid, en aan wie dus gehoorzaamd diende te worden. En dat waren “toevallig” de rijkste en machtigste mensen van die tijd…

    In de tijd van de industriële revolutie werden de grootindustriëlen voorgespiegeld als waren het goedhartige weldoeners, die de arbeiders in de gelegenheid stelden om hun bestaansrecht te verdienen. Terwijl ze in werkelijkheid op grote schaal parasiteerden op die arbeiders. Zij waren de machtigste mensen van hun tijd.

    In onze tijd wordt massaal geloofd dat geld waarde heeft, terwijl het in werkelijkheid schuld vertegenwoordigt. En dat het leven erom draait dit geld te vergaren. En dat banken de vertegenwoordigers op aarde zijn van de afgod geld, en daarom een legitieme claim hebben op alle “schuldenaren”, oftewel iedereen. En iedereen dus een deel van de opbrengst van zijn arbeid (al dan niet via een collaborerende overheid) moet afdragen aan die banken. De eigenaren ervan zijn nu de machtigste mensen.

    Maar onder al deze leugens ligt een grotere, fundamentele leugen. Zonder die leugen hadden alle bovengenoemde machtsstructuren niet kunnen bestaan, en kunnen er ook in de toekomst geen machtsstructuren bestaan. Het is de leugen dat de meeste mensen niet in staat zijn om juiste beslissingen te nemen, maar een minimale minderheid wel. Het is het geloof dat de meeste mensen inferieur zijn, en dat er een paar superieure mensen bestaan aan wie gehoorzaamd dient te worden.

    Maar voor iedere leugen geldt: hij heeft uitsluitend effect wanneer die leugen geloofd wordt (voor waarheid wordt aangenomen). Een leugenaar kan dus niets in zijn eentje. Hij heeft altijd minimaal één gelover nodig. Hoe meer gelovers hij heeft, hoe groter zijn macht.

    Het wordt daarom tijd dat we gaan beseffen dat WIJ (de niet-machthebbers) kunnen bepalen wat we geloven en OF we iets geloven. En dat WIJ dus bepalen aan wie (en OF) we macht verlenen.

 2. Jos van Veen

  Eigenlijk zijn de trefwoorden: ongelijke verhoudingen, communicatie, informatieverstrkking, taal en omgeving(in de ruimste zin),definities en interpretaties, aansturing/management,middelen,methoden en doel.

  Macht wordt hier gezien als doel en dat wordt meteen opgeblazen.
  Als ik mijn kinderen bij de kachel vandaan wil je houden om te voorkomen dat ze zich branden, lijkt dat ene heel normale zaak voor iedereen-denk ik.

  ik doe dingen, geef informatie over hete kachels en auw, niet doen, kijk uit etc.
  Doel is dan macht?? Ik hanteer wel ene methode en informatie ,en woorden/taal, en interpretaties en gezichtsuitdrukkingen om het gedrag te beinvloeden..

  Waarom is het zo dat wanneer het om politiek gaat meteen gedacht wordt aan machtsmisbruik, misleiding,verkeerde definities,doelbewuste en met nadeel beladen activiteiten om de het gedrag van anderen te sturen en in te perken?

  Hebben we zo’n autoriteitscomplex of minderwaardigheidsgevoelens die we willen overcompenseren?

  Informatie staat in de taal(ruimste zin), maar taal/die taal is ook aangeleerd, aangeleerd door anderen die jou infromatie geven..als het samenhangt en gericht is om samenleven en zelfstandigheid dan heet dat deelgenoot maken aan een cultuur,een samenleving die dezelfde taal spreekt, dezelfde definities hanteer,dezelfde termen van inhoud vooriet, de taboe’s,totem,verhoudingen etc etc.
  Allemaal machtsexecities? ..Ook! en ook niet.We leren door anderen.

  Vanwaar dan dat wantrouwen als het om politiek gaat? Ik denk dat dat samenhangt met ervaring en ideologie die niet erg wordt gewaardeerd.Teveel nadelige ingreep op de omgeving en cultuur/leefwereld.
  In een wereld waarin eigenlijk alles mogelijk is of gemaakt kan worden wordt het merendeel van de mensen machteloos..en menen dat dan te verhalen op de aangenomen autoriteit
  De revival van het Oedipuscomplex op collectieve schaal.De autoriteit moet passief gemaakt worden zodat we weer eenzelfde ideologische autoriteit met hetzelfde wantrouwen beladen, kunnen aanstellen..
  Ineens zijn we kritisch, het zal ons niet weer gebeuren..maar we hebben zo verdraaid weinig geleerd en geinternaliseerd dat we steeds weer hetzelfde doen..

  Er was eens…angst voor de vrijheid..niets is zo verplichtend als vrijheid..

  1. Douwe Bericht auteur

   @ Jos

   Ik neem aan dat jij je kind niet met leugens of met geweld bij de kachel probeert weg te houden? Je gebruikt gewoon de waarheid. En daar zit precies het verschil. En in de praktijk blijkt dat kinderen ondanks al je goede intenties en waarschuwingen zich waarschijnlijk twee keer branden aan de kachel en het dan zelf geleerd hebben.

   Waar het in de documentaire hierboven en wat ik begrijp ook in de reactie van Pieter over gaat is dat een heersende klasse haar positie alleen kan handhaven via geweld en leugens. De waarheid vertellen en ophouden met geweld gebruiken zorgt automatisch voor een einde aan de heersende klasse. Slavernij is namelijk niet een natuurlijke staat van de mensheid.

   Zie eventueel ook dit artikel.

   Het geloof in de legitimiteit vaneen heersende klasse kan alleen maar geweld toevoegen aan een maatschappij

   Jouw vergelijking van de overheid met de ouders is grappig genoeg precies zo een leugen die verkocht is door de heersende klasse. Hiermee doet de heersende klasse alsof zij een liefdevolle ouder zouden zijn die het beste met de mensen voort heeft. Helaas gaat die vergelijking in de praktijk volkomen mank.

   Een ouder geeft liefde en investeert resources en geeft telkens meer vrijheid aan het kind om het kind zo te laten groeien en in zijn eigen waarde te komen en van zijn of haar eigen vrijheid te kunnen genieten.
   Een heersende klasse haalt haar inkomen uit het belasten van de overheerste klasse, ze doet dus het omgekeerde van wat een ouder met een kind doet. Ze geeft niet maar ze neemt. Daarnaast legt een heersende klasse via wetgeving en geweld limieten op aan de personen die ze overheerst. En in de praktijk zal de wetgeving van een heersende klasse alleen maar uitweiden waardoor er telkens meer vrijheid wordt beperkt. Ook hierin is een heersende klasse dus precies het omgekeerde van wat ouders doen met kinderen.

   De leugen dat een ouder – kind relatie gelijk zou staan aan een heersende klasse – overheerste klasse relatie is een totale leugen. Het is zeggen alsof de ouder – kind relatie gelijk staat aan de slavenmeester – slaaf relatie. Als je erover nadenkt wordt het iedereen duidelijk dat deze vergelijking dan ook totaal onwaar is.

   Het feit dat jij echter in die leugen getrapt bent laat perfect zien hoe effectief deze leugen is. Ik zet hem erbij op het lijstje.

 3. Pieter Stuurman

  Je draait het om Jos.

  Informatie geven staat niet gelijk aan macht, maar macht kan uitsluitend bestaan als gevolg van desinformatie. Desinformatie waarvan geloofd wordt dat het om waarheid gaat.

  Macht kan alleen bestaan op basis van leugens omdat macht ZELF gebaseerd is op een leugen. De gedachte achter macht, is dat veruit de meeste (volwassen) mensen niet in staat zijn om juiste beslissingen te nemen, maar sommigen wel. Dat is onwaar.

  Macht (en dus ook politieke macht) is ALTIJD het gevolg van misleiding. Macht is dus per definitie machtsmisbruik.

  Verder is het niet zo dat IK macht zie als doel, en ook “blaas” ik niks op. Een korte blik op de wereld en de geschiedenis daarvan, leert dat macht aantrekkelijk is voor sommigen. Dat sommigen WEL macht als doel zien, EN dat sommigen het voor elkaar gekregen hebben ook daadwerkelijk macht te verwerven.

  Ik neem waar hoe het mechanisme van macht werkt. Meer niet. En dan kun je zien dat machthebbers zich altijd richten op onze gedachten, om ons daarmee te bewegen de dingen te doen die in het voordeel van de machthebber zijn.

 4. Richard11

  Wat denk je dat er in het meest ultrafijnstof vervuilde land Nederland gaande is. Waarom denk je dat er wereldwijd geen ultrafijnstof gemeten word mag worden? Er wordt alleen gesproken over PM 10 en PM2.5. Veel kleinere deeltjes PM 0.1 tot PM 0.001 zijn degenen die de hersenen aantasten. Het hele wereldwijde meetsysteem voor fijn stof is zo ingericht dat dit buiten beeld blijft. Ik vecht hier al 25 jaar tegen.

  The city’s air is polluting children’s brains.
  http://nypost.com/2015/05/26/new-yorks-pollution-and-poverty-are-killing-kids-iq-study/

  De zon was ooit geel. Voor degenen die dat niet herinneren of nooit gezien hebben: Zie de oude gedichten en uitdrukkingen, kindertekeningen.

  De kleur van de zon is wit vanwege dit PM 0.1 tot PM 0.001 nu op de gehele planeet atmosfeer. Om die reden worden de telescopen waarmee in de ruimte wordt gekeken in het hooggebergte in Zuid Amerika gebouwd. Vanwege de Amazone is de lucht daar nog schoon en des te hoger des te minder ultrafijnstof.

  Via magnetische nanoparticles in de hersenen kunnen de hersenen worden benaderd als een harde schijf. Er kunnen extern gegevens worden gewist en ingebracht. Dit is nu al mogelijk.

  We hebben in Nederland nu 2 miljoen verstandelijk gehandicapten en 5 miljoen chronisch zieken.

  Dit is de agenda die wordt uitgerold. Daarom nooit een negatief woord over de loodvrije benzine en de kerosine in de media. De toevoegingen in deze brandstoffen zijn wellicht de grootste aanval op de menselijke hersenen sinds het uitsterven van de Dino’s, gesteld dat dat door een meteoriet of vulkaanuitbarsting is gebeurd.

  Facebook en autootje rijden is de combinatie om totale controle over de menselijke hersenen te krijgen. En ik denk dat het al in een vergevorderd stadium is.

 5. Pietje Puk

  Alles wat je waarneemt, wat eigenlijk maar een miniem klein percentage van het geheel is, oftewel de werkelijkheid. Alles zit in het denken.

  Allerlei gedachten patronen (over)heersen en de waarde die je er aan hecht oftewel het geloof in die hersenspinsels. Het is eigenlijk heel makkelijk maar al te vaak staan we vaak onbewust onszelf of zeg maar elkander in de weg. Door de rol die we denken te moeten spelen, bijvoorbeeld omdat je een stropdasje aan hebt of een bepaalde pet op hebt, in een bepaald gebied woont, menen we elkaar het licht in de ogen niet in de ogen te moeten gunnen. We hebben een bepaald idee van welke gedragingen bij de rol horen die we spelen. Terwijl al deze memes, slechts voorgeprogrammeerde protocollen zijn die ons er met de paplepel ingegoten zijn, beginnend bij een sprookjesboek of een (onschuldige) tekenfilm tot aan de schoolboeken die je hebt geabsorbeerd. We zijn zo gewend geraakt aan het elkaar in de weg zitten, elkaar tegen te werken, te concurreren en te wedijveren omdat ons op de een of andere manier is wijsgemaakt dat dat de manier is waarop de wereld werkt.

  Let wel ‘de wereld’ is een menselijke constructie, ‘de aarde’ die is echt!

  Samenwerken lijkt bijzonder moeilijk in deze zeer individualistische samenleving die veelal beschouwen en waarvan we wijsgemaakt zijn dat dat iets goeds is, iets liberaals zo je wilt. Aan de andere kant van die zogenaamd werkelijkheid schijnt dan direct een iets heel eenvormigs te staan als het communisme o.i.d..

  Allerlei samenwerkingsverbanden zelfs met andere levensvormen is iets wat veelvuldig voorkomt en voorkwam in de natuur. De vroegere stammen die een pact sloten met de wolven waaruit verschillende hondenrassen zijn ontstaan. Binnen zo’n stam was samenwerken ‘de manier’ om zo goed mogelijk te gedijen. Er was veel minder sprake van een hiërarchische structuur dan nu het geval is en eenieder had binnen de stam zijn unieke eigenschappen waarvan het geheel afhankelijk was. Zo was men afhankelijk van de ouderen omdat zij nu eenmaal veel kennis bij zich droegen van verschillende soorten gebieden, jaargetijden, planten en dieren, de ontwikkeling en identiteit van de stam en haar verfijnde technieken. Dingen als schaarste en bijvoorbeeld de meme dat het in de oertijd bittere armoe was en afzien en dat mensen vaak nog voor hun veertigste dood gingen op Methusalem na. Allerlei angstpatronen die intriganten vanwege psychologisch overwicht en macht verzonnen hebben en die tot op de dag van vandaag voortduren.

  Maar eigenlijk is het heel simpel.

  Ik gun u alles wel.

  En ik meen dat u mij dat ook wel gunt.

  Het één of het andere niet in de weg te zitten.

  1. Douwe Bericht auteur

   Idd. de meeste mensen lopen met een setje middeleeuwse geloven rond overgegeven van generatie op generatie zonder dat mensen zich er echt bewust van zijn. Tijd om alle geloven die mensen bij zich dragen eens grondig te onderzoeken en om te draaien en zo degenen die ons niet meer dienen los te laten.

   En Bashar zegt het ook helder.

   There is only the understanding of the thing that needs to be taught to every child on the planet, and that is the knowledge that every single individual on this planet is already powerful as he or she needs to be to create any reality desired, without having to hurt yourself, or anyone else, to get it. That’s how powerful you are.
   ~Bashar – Quest for Truth

   1. Aladin

    Douwe, jij zegt:
    “de meeste mensen lopen met een setje middeleeuwse geloven rond overgegeven van generatie op generatie zonder dat mensen zich er echt bewust van zijn”

    Daarom zijn sommige geloven zo hardnekkig, van kind af aan geprogrammeerd…die gaan wij niet aan een grondig onderzoek onderwerpen, toch?… je snapt waar ik op doel?

    Geloven zijn per definitie overtuigingen die je maar aanneemt, waar geen bewijs voor is, die ‘dienen’ je dus nooit, behalve als je hoort bij de machthebbers (die de mensen voorliegen ten bate van zichzelf)

    1. Douwe Bericht auteur

     In mijn ervaring is geloof inderdaad nooit nodig. Probeer zaken zo goed mogelijk te begrijpen als je kunt en realiseer je dat het altijd anders kan zijn. Zo blijf je flexibel in je denken en sta je open voor aanvullende inhoudelijke informatie zodat je je model van begrip altijd kunt bijschaven en/of uitbreiden.

     En in mijn ogen houdt de heersende klasse niet alleen anderen voor de gek maar daarin ook zichzelf. Ze zijn zelf in de macht van illusie getrapt en geloven daarmee dat als ze macht over anderen verwerven ze gelukkiger zullen worden. In de praktijk blijkt geluk van binnenuit te komen. Door innerlijke vrede te vinden bijv. En vervolgens zo goed mogelijk je eigen passie te volgen met integriteit en zonder verwachtingen.

     In die zin raad ik iedereen aan die gelooft dat ze meer macht dienen te hebben aan dit artikel eens door te lezen:
     -) De illusie van macht en de macht van illusie

     En als je andere mensen kent die in deze val zijn getrapt mail het hun ook gerust toe.

     1. Hans

      //Ze zijn zelf in de macht van illusie getrapt en geloven daarmee dat als ze macht over anderen verwerven ze gelukkiger zullen worden.//

      Dat is inderdaad een belofte waar ze in geloven en op vertrouwen.
      Wij zijn zelf in de macht van illusie getrapt en geloven daarmee dat als we macht aan anderen geven we gelukkiger zullen worden.

      Wie houdt wie voor de gek?

     2. Douwe Bericht auteur

      Je eigen macht weggeven is geloven dat je je verantwoordelijkheid weg kunt geven. Dat is inderdaad ook een illusie. En in die zin is het dus een co creatie. Om een slavenmeester – slaaf verhouding te krijgen, en in stand te houden moet je twee partijen hebben die beide uit balans zijn en het zo gezamenlijk co creëren.

      Zolang mensen niet hun verantwoordelijkheid over het leven nemen scheppen ze daarmee de ruimte voor slavenmeesters aka een heersende klasse. Pieter Stuurman heeft hier twee prachtige artikelen over geschreven.

      -) Verantwoordelijkheid is vrijheid
      -) Machthebbers en machtgevers

      Ik hoop dat met bovenstaande documentaire mensen de leugens leren doorprikken, wakker worden en in die zin hun zelfeigenaarschap terug claimen. Op die manier erodeert de basis hopelijk weg voor de huidige heersende klasse en kunnen we op termijn naar een vrijere en vreedzamere maatschappij evolueren.

     3. Hans

      //Zolang mensen niet hun verantwoordelijkheid over het leven nemen scheppen ze daarmee de ruimte voor slavenmeesters aka een heersende klasse.//

      En dit gaat veel dieper dan alleen de verstandelijke beslissing om verantwoording te nemen en te wijzen met die vinger naar die verschrikkelijke elite..
      Het is de verantwoording nemen voor wie je als mens bent, als autonoom en soeverein wezen die in al zijn gedachten en handelen zijn verantwoordelijkheid neemt en niets of niemand de schuld KAN en WIL geven voor wat hem overkomt in ZIJN werkelijkheidsbeleving.

      Iedereen is in staat om voor zichzelf op te staan, alleen tegen welke prijs?
      Het is de bereidheid tot concessies te doen aan het luxe leventje, de bereidheid om afstand te nemen van het illusionaire geconditioneerde comfort, veiligheid en sociale acceptatie.
      De bereidheid om in de diepste krochten van je persoonlijke ravijnen te duiken zonder een helpende, veilige hand boven je hoofd.
      De bereidheid om alleen te staan, de bereidheid om alles te verliezen wat nu net de jus is wat dit onderdrukkende leven nog een beetje leuk maakt.
      De bereidheid om alles op het spel te zetten waar je je hele leven voor hebt gestaan en gewerk, dat ia en was een illusie.

      De bereidheid om je lichaam te behandelen op die manier waar het zijn natuurlijke behoefte aan heeft.
      Je bent niet je lichaam, maar je lichaam is wel wie jij bent..
      Behandel het ook zo, wees bereid om alles in het werk te stellen om je lichaam zo optimaal te verzorgen.
      Niet je lichaam heeft verslavingen of behoefte aan lekker eten en drinken, dat is je verstand.
      Je lichaam is de manifestatie van je ziel, Tolle lezen en uitdragen met een gebakje, zak chips of een vet stuk bewerkt vlees voor je neus is geen respect hebben en verantwoording nemen voor wie je bent.
      Het is allemaal al zo’n k..t leven en dan ook nog stoppen met net die dingen die het nog een beetje leuk maken…is slachtoffer gedrag.
      Zorg voor balans tussen geest en lichaam, niet alleen in je gedachten maar zeker ook in je handelen.

      De ECHTE bereidheid om verantwoording te nemen over wie je bent, je leven, is keuzes maken.
      Definitieve, rigoureuze keuzes en daar voor staan, OPSTAAN VOOR JEZELF..

     4. Douwe Bericht auteur

      Ik merk dat doordat ik meer en meer mijn eigen nieuwsgierigheid, interesse en passie ben gaan volgen mijn lichaam in die zin ook andere voorkeuren heeft ontwikkeld. Ik ben inmiddels zo goed als vegetarisch gaan eten en veel meer biologisch gaan eten. Ik ben nu zelfs aan het overwegen de stap naar veganistisch te maken. Iets wat ik eigenlijk niet echt had verwacht maar als je gewoon goed blijft luisteren naar je lichaam dan is het interessant om te zien dat je fysieke lichaam in die zin ook aangeeft wat het nodig heeft om verder in alignment te komen.

     5. Hans

      Inderdaad Douwe, je ziet dat de behoeftes van het lichaam veranderen naar mate jezelf veranderd, jezelf ontdekt.
      Die twee zijn zo aan elkaar verbonden, dmv ons voeding en verzorgingspatroon worden ons zenuw en klierenstelsel, die de basis van onze gewaarzijn en onze emotionele huishouding vormen, sterk beïnvloed wat uiteindelijk onze gemoedstoestand en identificatie bepaald.

      Mijn beleving uit onderzoek en ervaring is dat het proces van zelfrealisatie/ zelf-bewustwording, dus ontwaking, een nauwe samenhang is van zowel geest als lichaam.
      Door onze fysieke gewoontes niet aan te passen zullen die gewoontes een dusdanige verstorende en sturende invloed blijven houden op onze emotionele huishouding dat het een verstoorde balans teweegbrengt in het proces.

      Niet voor niets wordt er zo’n ongelooflijk offensief ingezet om onze fysieke gesteldheid, en van daaruit dus onze geestelijke / emotionele gesteldheid, te beïnvloeden.
      Deze invloed gaat zoveel verder dan alleen de intentie om de mens fysiek zwak te houden, het is de poort naar onze mentale gesteldheid.
      Mind-control richt zich sterk op onze fysieke gewoontes..

     6. Douwe Bericht auteur

      Ja dat is ook mijn ervaring en het verbaasd me dat het in die zin simpelweg allemaal binnen het volg je passie valt. Het is simpelweg omdat mijn lichaam aangeeft gezonder te gaan eten en het daar blij van wordt dat ik daar dus ook blij van wordt.

      Ik had al geen verslavingen, drink geen koffie, geen alcohol, rook niet en qua eten gaat het nu telkens meer naar meer natuurlijk, meer plantaardig. Ik zie dat een aantal mensen die ik volg en ken die hier ook mee bezig zijn richting raw vegan migreren. Zelf ben ik zo ver nog niet maar ben benieuwd waar het op termijn naar toe zal gaan.

      Maar goed ik denk dat je in die zin gewoon heel erg je eigen proces moet respecteren en simpelweg continue even reflecteren op dit soort zaken en volg simpelweg je nieuwsgierigheid, interesse en passie.

      Qua mentale lichaam merk ik dat mainstream media nieuws volledig verdwenen is en ik moet bijna tot mijn schaamte bekennen dat ook bijna alle nieuwe media uit mijn landschap is verdwenen. Ik merk dat ik een boel naar YouTube kijk en dan vooral zaken en mensen die ik interessant vind. Roxanne Swainheart, Gigi Young, Teal Swan, Ralph Smart en nog vele anderen. Facebook volg ik verschillende groepen en paginas die me aan het lachen brengen en/of me over onderwerpen laten praten die ik interessant vindt.

      Het is heel paradoxaal, aan de ene kant leer je jezelf telkens beter kennen en stem je je telkens meer af op je eigen voorkeuren en wat goed voelt. Aan de andere kant heb ik geen idee wat er volgende week als het ware op mijn pad verschijnt. Maar zolang het goed voelt, het allemaal binnen integriteit valt ga ik vrolijk verder in de ontdekkingsreis. 😀

      Pokemon Go was en is ook erg leuk, lekker beestjes verzamelen op je telefoon terwijl je de Noorse natuur en directe omgeving kunt verkennen. 🙂

 6. jhon

  De mens lijd het meest door het lijden dat die vreest ! macht is een illusie niet te koop of tastbaar de mens geeft het onder dwang (monopolie van geweld).

 7. Aladin

  Wie is er in oorlog met je verstand?
  De elite leiders van deze wereld! Ze zijn als de dood voor mensen die zich niet bang laten maken en nog wel analytisch na kunnen en durven denken.
  Welke middelen hebben deze duivelse psychopaten tot hun beschikking? Als baby worden we volgespoten met chemicaliën in de vorm van vaccins. Ons voedsel en water is niet schoon en natuurlijk meer. (E-nummers en fluor etc.) Het onderwijs houd ons dom. Chemtrails om de zaak af te maken. Dit alles in combinatie zorgt er onder andere voor dat onze pijnappelklier niet optimaal functioneert.

  http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M3&s=M122&ss=P1736

  De kerk heeft haar gezag verloren maar de tv doet wonderen. 😛
  ‚De wereld draait door’ tot wij zeggen dat het genoeg is!
  Bovendien houden mensen elkaar middels vals gezag en indoctrinatie in toom. Wij geloven in een oprechte overheid, gezondheidszorg, media, onderwijs- en rechtssysteem, maar alles blijkt gecorrumpeerd!
  Als kind leren wij waar wij wonen door dit aan te wijzen op de globe. Talking about false beliefs.
  Dinosauriërs van miljoenen jaren oud worden opgegraven, vertelt de wetenschap ons. Dit idee wordt verder ondersteund en uitgedragen in Hollywood films, kinder speelgoed, musea vol plastic nep skeletten en verzamelplaatjes bij grootgrutters. Geheime diensten voeren False Flags uit om terror te zaaien.
  Astronauten gaan op theatertoer om te vertellen over hun heroïsche daden en space adventures in het ISS, International Swimming-pool Station!
  De wetenschappers, schetenwappers, en goede doelen dienen alleen de winst-industrie. Wie betaalt, bepaalt!

  De mensheid is van God los! Letterlijk!
  Pas als wij het COMPLETE plaatje leren, als wij de hele puzzel leggen en elkaar niet meer afwijzen om wat wij ter sprake brengen, hoe controversieel ook, zal het leven op deze mooi aarde kunnen veranderen.
  Tot die tijd blijft het vingerwijzen en navelstaren en zal er niets veranderen!

  1. Douwe Bericht auteur

   //De mensheid is van God los! Letterlijk!
   Pas als wij het COMPLETE plaatje leren, als wij de hele puzzel leggen en elkaar niet meer afwijzen om wat wij ter sprake brengen, hoe controversieel ook, zal het leven op deze mooi aarde kunnen veranderen. Tot die tijd blijft het vingerwijzen en navelstaren en zal er niets veranderen!//

   Dat is niet mijn ervaring. Ik denk niet dat je ooit het hele plaatje in al haar details compleet krijgt. En de grote lijn is al compleet. Je hebt psychopaten die psychopatische dingen doen en mensen die zich daardoor latern onderdrukken. Dat is een co creatie van beide partijen.

   Zolang je oordelen hebt over anderen kun je er o.a. The Work van Byron Katie op doen zodat je geen stress meer ervaart van die zaken. Waarom komen die zaken op in je wereld, waarom is het relevant voor je, wat kun je ervan leren?

   Daarnaast staat niets of niemand je in de weg om gewoon met je eigen nieuwsgierigheid, interesse en passie aan de gang te gaan.

   1. Aladin

    Wat is niet jouw ervaring, Douwe?
    Ik registreer slechts wat er aan de hand is, wat ik in de wereld zie gebeuren en ik deel dit om mensen die dit eventueel nog niet weten of (kunnen) zien meer inzicht te geven. Te prikkelen om zelf onderzoek te gaan doen.
    Het zelfde wat jij, Pieter Stuurman, Larken Rose of Mark Passio doen.

    Vervolgens accepteer ik de dingen, waar ik niets aan kan veranderen, zoals ze zijn. Anders zou het inderdaad (nogal behoorlijk wat) stress kunnen opleveren. 😉

    1. bernadette

     Cardioloog Pim van Lommel is internationaal bekend door zijn onderzoek naar bijna-doodervaringen bij patiënten die een hartstilstand hebben overleefd. Hij publiceerde erover in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift The Lancet en schreef de bestseller Eindeloos bewustzijn. Over de hele wereld geeft Van Lommel lezingen over de bijna-doodervaring. Van Lommel is en blijft een wetenschapper en wil dan ook niets te maken hebben met het paranormale. Hij legt uit wat een bijna-doodervaring is en hoe het je leven diepgaand en voor altijd beïnvloedt.

     Pim van Lommel; Ons Bewustzijn bepaald hoe we tegen de wereld aankijken

     Pim Van Lommel bijna dood ervaring

     https://www.youtube.com/watch?v=3o0CSgGaBY0

   2. Aladin

    //De mens is van God los//
    Wat bedoel ik daarmee? De oorzaak is direct terug te herleiden in de geschiedenis.
    Er is door onze machthebbers een complot gesmeed dat zijn weerga niet kent…

    Het resultaat is dat wij ons zelfbeeld danig hebben bijgesteld. Dat heeft gezorgd voor een ongecontroleerde uitbuiting van de aarde en de medemens waarbij de moraliteit op een laag pitje is gezet. De heilige winst is daarbij keizer gemaakt…Doordat ons bestaan onbelangrijk en toevallig is, ontstaan door een spontane mutatie, geheel zonder hoger doel behalve de survival of the fittest… Ieder gaat voor kortstondig geluk.
    Als je onderzoek doet naar het succes van Darwin en zijn evolutie theorie.
    Als je onderzoek doet naar de kijk op de wereld van pakweg 500 jaar geleden, en wie verantwoordelijk is voor die ommekeer…..
    Nog lang niet alles van de grote puzzel is helder in beeld gebracht, dwz door mensen onderzocht en op waarde geschat. Kennis is macht is in deze zeer van toepassing. Macht om tot dieper inzicht te komen en zaken in het voordeel van de mensheid te veranderen.

  2. Treowd

   Quote Aladin : Dit alles in combinatie zorgt er onder andere voor dat onze pijnappelklier niet optimaal functioneert.
   http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M3&s=M122&ss=P1736

   Wilde dat graag nog wat aanvullen 🙂
   Ook dat maar bij mij ontstaat de gedachte dat onze schilklieren ook ontregeld worden door de aanhoudende occulte chemische oorlogsvoering, en dat is niet zo zeer zichtbaar op de korte termijn maar dat kent uitwerking over een wat langere tijd zodat oorzaak en gevolg wat ondersneeuwt .

   1. Aladin

    Dat zou mij niet verbazen, Treowd.
    De schildklier zorgt ook voor de hormoonhuishouding. Als die verstoord is geeft dat legio klachten als stemmingswisselingen, problemen met slapen, eetproblemen, lusteloosheid, uitgeputheid stresss, last met de nieren etc.

    Erg handig als je een bevolking wilt die lekker dociel is; te moe om op onderzoek uit te gaan.
    “We nemen een biertje en kijken tv.” 🙁

    1. bernadette

     Ons menselijke – innerlijke Bio-Logische -Systeem .

     Oorzaak – gevolg – herstel.

     Wat gebeurt er eigenlijk in ons lichaam , als we acuut / landurig stress ervaren.

     Casper Rutten over de Germaanse Geneeskunde.

     Ga ..er maar eens ontspannen luisterend voor zitten, in je hangstoel 🙂

     https://www.youtube.com/watch?v=SgPIdfdMNn4

     http://www.germaansegeneeskunde.info/

     Johan Oldenkamp / radio uitzending ; Germaanse Geneeskunde;

     https://www.youtube.com/watch?v=beNNTYA5Om4

     http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=m4&s=m24&ss=P1759

    2. Treowd

     Dat zijn ook de typische problemen die de pharmacy kunnen ondersteunen vooral stress en stemmingswisselingen e.d. daar heb je tegenwoordig vele antidepressiva, angstmedicatie e.d voor daar heb ik enige verdenkingen bij dat i.v.m. het chemtrailen gezien en de ontregelende stoffen in het eten.

     En juist in de jaren dat al deze chemicalien meer en steviger zijn geintrodiceerd in onze leefomgeving zijn ook die medicijnen gemarketeerd, zou het ?? Voor vele klachten wordt er niet direkt op schildklierklachten getest omdat men meer aan symptoombestrijding doet. En nu zie ik een uitvergrote schildklier ziekte naar voren komen in de media welke een behoorlijke stijging nl. schildklierkanker lijkt te zijn waarbij overgediagnotiseerd lijkt te worden.

     Daarbij lokt veel stress ook angstaanvallen uit en een schildklierafwijking kan ook die uitwerking hebben door dat het met name het coritsol en andere hormonen evenwicht langdurig ontregeld worden juist door de stresssignalen van de schildklier…. Het kan dus angstig maken door stress en is dus als het ware te danken aan biologische oorlogsvoering waarvan het oorzakelijke verband dus op deze wijze ondergesneeuwd kan zijn. De tekenen zijn er..

     1. Treowd

      excuus, moest overgediagnostiseerd zijn.
      Veder past het ook zeker in het plaatje oorlog over het verstand met angst..

     2. Aladin

      Precies Treowd. Het is jammer dat de massa al zo geindoctrineerd is dat ze de boodschapper het liefst een doodsklap geven.
      Dr. Hans Moolenburgh heeft zich altijd ingezet voor de goede zaak…vaak tegen de gevestigde orde in.

      Hans Moolenburgh interview HealingSoundMovement
      https://www.youtube.com/watch?v=4orQKFrUcsw

     3. Treowd

      Dank je beste Aladin, voor die verwijzing en ook Bernadette voor de verdere linken 🙂

 8. bernadette

  Maar Aladin..

  Casper Rutten is toch wel okay ?
  Ik heb het gevoel dat hij toch wél een oprecht puur mens is?

  Marcel Vervloesem kende ik nog niet .
  Anyway..rotte appels moeten geselecteerd én verwijdert worden.

 9. Wat is waar

  Over het lichaam gesproken. Daar heeft Earl Purdy ook nog een mooie lezing over.
  In wezen komt het er op neer dat het lichaam een apparaat om in deze wereld te handelen Het weerspiegeld je gedachten/verstand (mind). Als je de wereld correct (dus ziet in waarheid) dan zal je lichaam ook gezond zijn. Met andere woorden voeding heeft daar in principe geen invloed op. Het is de preceptie van je gedachten over voeding die invloed heeft op het lichaam.

  https://www.youtube.com/watch?v=XVEhw7bLMp0

  1. Hans

   Het is de perceptie van je gedachten over Earl Purdy (in dit geval) die maakt dat je misschien denkt dat voeding geen invloed heeft op het lichaam als je de wereld correct ziet.
   Wat denk je zelf Wat is Waar?

   1. Wat is waar

    Ik voel dat wat Purdy zegt waar is. Ik zie in de wereld dat mensen die gezond eten niet zonder meer gezonder zijn dan mensen die ongezond eten. (ongezond eten in mijn preceptie/beleving). Ik ben mij bewust dat mijn mijn preceptie van gezonde voeding en gezonheid is niet jouw preceptie van gezonde voeding en gezondheid is.

    Ik heb al best veel filmpjes bekeken van allerlei mensen die wat over metafysica te vertellen hebben. Maar Purdy sluit helemaal aan bij mijn beleving. Bij hem krijg ik heel veel A Ha erlebnissen. En ik kan met de practische tips die hij geeft ook met resultaat toepassen.

    Ik vind zijn boodschappen zeer bemoedigend.
    Ik voel me geen slachtoffer meer van de wereld die ik zie.

    Maar ieder zijn eigen leermeester. Er zijn er genoeg te vinden op het internet.

  2. Douwe Bericht auteur

   Hoe het bij mij werkte is als volgt.

   Ik ben meer en meer mijn eigen nieuwsgierigheid, interesse en passie gaan volgen en naar mijn innerlijke sturingsmechanisme gaan luisteren. Ik heb in mijn idee het afgelopen jaar systematisch mijn frequentie verhoogd door meer en meer simpelweg mijn plezier te volgen.

   Op dat pad kwam op een gegeven moment simpelweg het veranderen van dieet als onderdeel in op. Op een natuurlijke en plezierige manier. Dus ben ik dat gaan volgen. Doordat ik mijn frequentie dus verhoogde volgde als het ware dat ik in die zin beter voor mijn lichaam ben gaan zorgen maar allemaal vanuit een natuurlijke curve van plezier.

   Andersom denk ik inderdaad niet dat het werkt, dat je je dieet gaan aanpassen om je beter te voelen. Maar als je de interesse hebt om doordat je je beter voelt beter en gezonder te gaan eten dan valt het eigenlijk automatische op het pad.

   In die zin zou ik zeggen volg simpelweg je passie en dat is voldoende.

   Heb ook wat meer van Earl Purdy gekeken, vind het een leuke kerel die het heel helder uitlegt. Dank voor de tip. Ik kende hem nog niet voordat jij hem hier tipte!

  1. Het vijfde element

   Bernadette, ik ben niet zo geïnteresseerd in het wereldse toneel. Ik volg het wel wat. Maar ik weet ook dat dat wat er gezien wordt van de ziener af hangt. De Waarheid is daar niet.

   Ik zie dat velen hier de hele tijd maar bezig zijn met wereldse autoriteiten. Zolang je dat doe ont’dek je de innerlijke autoriteit niet.

  2. Wat is waar

   Bernadette,

   Hij weet de ellende in de wereld zo goed te verwoorden, dat ik er depressief van wordt en als ik hem zo hoor dan is hij daar zelf ook niet meer zo ver van verwijderd. En daar vraagt hij dan ook nog een donatie voor. Met andere woorden , met zijn analyses kan ik vaak wel grotendeels instemmen, maar oplossing heb ik nog niet gehoord en zijn gevoel voor humor is een engelsman onwaardig.
   Zijn boodschap: “Poor me, I’m a victim of the world I see” spreek me niet aan.

   Bernadette jij weet toch ook al lang dat de wereld die ons voorgeschoteld wordt gebaseerd is op alleen maar leugens. Dus in wezen vertelt hij niets nieuws.

   Gelukkig weet ik dat ik geen schachtoffer ben van de wereld die ik zie.

   Deze boodschap spreekt me meer aan:

   https://www.youtube.com/watch?v=qpuQipbIgXM

   Met humor en direct toepasbare inzichten en aanbevelingen.
   Ik heb het filmpje al 3 keer bekeken. Het blijft leuk en ik leer er elke keer weer wat van of het herinnerd mij aan aanbevelingen die ik nog niet toepas.

   1. Treowd

    The course in miracles brings about incredible transformation
    “I started out as a southern white woman” hahaha 🙂

   2. bernadette

    Ofcourse you are right , wat is waar ..what is true ?

    Ik had deze van Earl Purdy al op 9 September op de site van ,
    http://irmaschiffers.nl/ gelanceerd .

    Ikzelf kom uit een warm lief nest , ( 5 kinderen) heb een prachtige mooie fijne jeugd gehad .
    Waarbij ik dagelijks in de natuur mocht zijn tussen kleine veulentjes, en andere dieren.
    Mijn vader & moeder krijgen een dikke 8 voor de opvoeding die ze mij en de andere 4
    meegegeven hebben . Ik leefde vrij en blij happy en was het clowntje van het gezin. 🙂

    Nee..ik wist werkelijk niet dat het leven , één leugen was.
    Tot .. zo’n 6 jaren geleden.
    Dat heeft er flink ingehakt / psychisch.

    Mijn originele innerlijke ikzijn zit VOL Humor .
    Ik laat vele mensen in gezelschap lachen , zomaar spontaan uit het niets.
    ik zou volle zalen trekken met plotselinge improvisatie entertainment die in mij huist
    Zou er een goede boterham mee kunnen verdienen
    met mijn gezonde ingebouwde fantasie.
    Tinneke Schouten zou mijn tweeling zus kunnen zijn 🙂
    Maar ..nee.. die ambitie ,,het TV toneel Bûhne op ,, heeft mij nooit getrokken.

    Menige mensen die nu langzaam aan.. aan het ontwaken zijn ,
    die kunnen het gewoonweg niet verwerken.
    Wat de Staats TV UIT ? geen kranten lezen géén radio meer AAN ?

    Er zijn 2 verschillende fenomenen des Levens.
    Het fenomeen Bijna dood ervaring
    En het fenomeen uittreding uit je Lichaam , DAT heb ik dus zo’n 3 jaren geleden
    ook nog mogen ervaren . ( staat los van mijn ontnuchterings-proces 6 jaren geleden )
    En ..weet NU dat we ons lichaam NIET zijn.
    We zijn onsterfelijk.
    Dus al die bijv. door oorlogen gedood , vermoord zijn , komen meestal weer terug op aarde.
    En ook die op een andere wijze , bijv. door ziekte of ouderdom uit hun jas gaan.
    Het is maar of de ziel nóg één stage rondje aarde wil door-leven

    Hier een bijeenkomst op een camping van mensen die dit ook beleefd hebben.

    Evert Jan Beverwijk geeft een lezing over spiritualiteit in Drouwenerveen
    https://www.youtube.com/watch?v=cXK0XgNd_qE

    1. Aladin

     Mooi verhaal van Evert Jan, en ook dat van jou, Bernadette!
     Wij zijn inderdaad in wezen allemaal gelijk…
     Maar ook in die menselijk uitvoering die we nu tijdelijk ervaren mogen we er zijn hoor!
     en…er wordt een hoop gelogen tegen ons maar dat kan en mag de pret niet drukken.

     Deze vond ik erg mooi en van toepassing met dank aan Arend Zeevat voor de tip. 🙂

     DESIDERATA – You Are A Child Of The Universe – original version
     https://www.youtube.com/watch?v=PNq_DTmVCWs

    2. Wat is waar

     /////Ik laat vele mensen in gezelschap lachen , zomaar spontaan uit het niets.
     ik zou volle zalen trekken met plotselinge improvisatie entertainment die in mij huist/////

     Is dat nu even toevallig. Ik ook. Maar de kinderen en ook mijn vrouw vinden dat ik beter kan preken. Dus nu probeer ik humorvolle preken op mijn 75 koppige publiek uit. Helaas komt vanuit het publiek voornamelijk boe geroep. Nou had ik maar geen melkveehouder moeten worden.

     Ik begin onderhand een beetje uitgekeken te raken op mijn publiek. Wellicht kunnen we samen als komisch duo beginnen. Ten slotte zijn Rutte en Samson ook al bijna 4 jaar niet al te succesvol bezig en toch staan ze nog steeds in the picture, Dan doe ik Rutte, want ik moet ook altijd erg lachen om mijn eigen grappen die anderen niet leuk vinden.

     ///Maar ..nee.. die ambitie ,,het TV toneel Bûhne op ,, heeft mij nooit getrokken.///

     Mij ook niet. Achter de gordijnen ben ik altijd op mijn best. Maar je maar nooit of het nog eens van pas komt buiten de huis en tuin omgeving.

     //// Er zijn 2 verschillende fenomenen des Levens.
     Het fenomeen Bijna dood ervaring
     En het fenomeen uittreding uit je Lichaam , DAT heb ik dus zo’n 3 jaren geleden
     ook nog mogen ervaren .////

     Deze fenomenen heb ik nooit ervaren. Tellen niet aardse boodschappen (geen channeling voor zover ik weet) ook mee? Of een voorgevoel.

     Evert Jan zit wat mij betreft op een andere golflengte. Ik herken me daar niet in. Bij hem vraag ik me af wat is fantasie en wat is werkelijkheid. Want het is niet moeilijk om een paar extra universum te schapen of bij elkaar te dromen. En als je erin gaat geloven wordt het vanzelf werkelijkheid voor de gelovige. Voorlopig blijf ik maar met mijn beide voeten in de zompige veen staan alhier.

 10. Marcel

  He daar hebben we Darth Vader met zijn kolder in de bolder

  En ik ben de baas in mijn koninkrijk, dan weet je ook mijn echte naam.
  En die schittert in iedereen door, Groot en Klein

 11. Marcel

  Ah mn vorige bericht was in reactie op de 5de, maar is verschoven.

  Nu lijkt het een reactie op Treowd, dus bij deze rechtgezet en hoort meer naar boven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *