De top van de geldpiramide, de Rothschilds

Schloss Hinterleiten, Oostenrijk. Eén van de vele familieoptrekjes van de Rothschilds

Schloss Hinterleiten, Oostenrijk. Eén van de vele familieoptrekjes van de Rothschilds

Geef me de macht over het geld van een natie
en het is me om het even wie haar wetten maakt.” 

~ Mayer Amschel Rothschild

Het is belangrijk dat we begrijpen dat de controle van de Engelse centrale bank op 27 Juli 1694  in handen kwam van private bankiers en wat voor gevolgen dit heeft gehad.

Vanaf dat moment kregen private bankiers via een wet opgesteld door Koning Willem III van Oranje het recht om geld als schuld uit het niets te scheppen, daarbovenop mochten en mogen deze private bankiers ook nog eens rente vragen over die uit het niets geschapen schulden aan overheden. Het gewone volk dient daarbij als belasting betalend onderpand voor deze schulden aan de bankiers.

Overheden zijn hierdoor tot vandaag de dag afhankelijk van private bankiers om een geldsysteem te hebben in hun eigen land, en om zelf aan extra geld te komen naast belastingen of winsten uit staatsbedrijven. De totale Nederlandse staatsschuld, 473 miljard euro (per september 2015) is geheel op deze methode door private bankiers uit het niets geschapen en elk jaar opnieuw mag het hele Nederlandse volk vele miljarden aan belasting betalen om de jaarlijkse rente op die staatsschuld te betalen.

Bij het verlenen van de Royal Charter voor de stichting van de Bank of England in 1694 heeft Willem III van Oranje met de volgende zaken ingestemd:

  • Het alleenrecht van de bank om geld te drukken voor de overheid (issue of notes)xxv
   Professor Caroll Quigley, voormalig mentor van Clinton, en onderzoeksjournalist Ellen Hodgson citeren van Paterson de volgende uitspraak: “De bank heeft het recht van renteheffing op alle geld dat zij uit het niets creëert.” Deze uitspraak is onder andere te vinden in een circulaire om aandeelhouders aan te trekken.xxvi Dat ‘niets’ bestaat destijds uit het papiergeld dat de bank mag drukken, zonder gouddekking. Voor elk pond goud in de kluis, mag de bank tien ponden in papiergeld uitgeven. Dit beginsel van ‘fractioneel bankieren’ passen alle moderne centrale banken tegenwoordig toe. Sinds 1971 is onder president Nixon de goudstandaard echter helemaal opgegeven en ontstaat ‘geld’ enkel bij de gratie van de drukpers of tegenwoordig: het toetsenbord van de computer.xxvii
  • Het recht over het gecreëerde geld rente in rekening te brengen aan de staatxxviii 
   De rentevergoeding bedraagt 8% waarmee het fenomeen staatsschuld is geboren. De staatsschuld wordt vervolgens verhaald op de burger in de vorm van belastingen. Onmiddellijk wordt belasting ingevoerd op een groot aantal goederen. Door deze constructie lopen de bankiers geen risico en zijn zij verzekerd van een ‘eeuwigdurend’ inkomen.xxix
  • Het papiergeld van de te vestigen Bank of England moet ‘legal tender’ zijn
   Dat wil zeggen, ondanks de waardeloosheid van het papier zelf, door de overheid gelegaliseerd als betaalmiddel. Dit betekent voor de bank dat zij van haar zijde behalve voor de drukkosten geen kosten hoeft te maken voor geldcreatie, noch het gedrukte papiergeld door werkelijke waarde hoeft te dekken, maar door rente wel maximale winsten incasseert en zich daadwerkelijke waarde mag toe-eigenen bij onteigening van schuldenaars.xxx
  • Het onafgebroken handhaven van schuld
   Patterson wil voorzien in een ‘fund for perpetual interest’,xxxi hetwelk inhoudt dat het geenszins de bedoeling is dat wordt terugbetaald. Feitelijk is er sprake van een permanente lening waarover rente wordt betaald zonder de hoofdsom ooit terug te betalen.xxxii Dit betekent niet minder dan een revolutie in overheidsfinanciën.xxxiii Bij de creatie van geld voor de overheid ontstaat dus onmiddellijk schuld: geld is schuld. Zo houden de eigenaars van de bank als schuldeisers hun politieke invloed. (Willem maakt voor zijn oorlog in 1694 een staatsschuld bij de Bank of England van 1.250,000 pond sterling tegen een rente van £ 100,000 per jaar. In 1698 is deze schuld gestegen tot 1.600,000 pond).xxxiv
  • De geldcreatie in privéhanden
   Het eigendom van de centrale Bank of England is in privé handen.xxxv
  • De geheimhouding van aandeelhouders 
   De namen van deze eigenaar-bankiers blijven geheim en zij krijgen het recht de Bank of England te vestigen: de nieuwe centrale wereldbank. Het zijn “goed bekend staande vermogensbeheerders en handelslieden van hoog aanzien.”xxxvi
  • Bron: Deel 4, het verraad van Oranje van de wereld in Gijzeling, deel 1234 en 5

Al meer dan 300 jaar zijn de personen met de controle over de centrale banken dus in staat geweest de arbeid van hele landen af te romen in Europa via dit mechanisme. Met de verovering van de koloniën door de Europeanen werden centrale banken volgens hetzelfde model in de nieuwe gebieden opgezet. Een volk van een land betaald belastingen om de rente op de staatsschuld van het land te voldoen. Private bankiers die de controle hebben over het mechanisme van geldcreatie in de vorm van schulden krijgen zo dus een percentage van de arbeid van het gehele volk uitgekeerd. Een soort supernationaal feodaal stelsel via het geldmechanisme wat ten goede komt aan een kleine elite.

“Money is Power”, or shall we say, “The Monopoly to Create Credit Money and charge interest is Absolute Power”. 

Als je het zo bekijkt zou je kunnen concluderen dat vroegere koninkrijken en tegenwoordige overheden die het geweldsmonopolie hadden en hebben in een land, in een bepaalde zin de deurwaarders zijn van het internationale bankenkartel. Het is hun taak via belastingheffing en hun monopolie op geweld in het land ervoor te zorgen dat de bevolking betaald. Al betwijfel ik dat politici doorhebben dat ze deze rol spelen.

Ook zet het de rol van ons koningshuis door de geschiedenis heen in een wat minder rooskleurig licht dan we wellicht wensen. De Oranjes hebben letterlijk het hele volk aan de private bankiers verkocht. Of eerlijker gezegd door dat te doen hebben ze hun eigen machtspositie verworven door zo de steun van deze bankenelite te verkrijgen.

Een kleine rekensom wat dit inhoud voor een relatief klein land als Nederland. Nederland had in 2015 een staatsschuld van 473 miljard Euro, laten we hier een rentepercentage van 3% over nemen dan komt het jaarlijkse bedrag aan rente op 14,2 miljard Euro, als we 5% nemen is het zelfs 23,6 miljard Euro. Oftewel ook Nederland betaald jaarlijks alleen in de rente op de staatsschuld tussen de 14 en 23 miljard Euro via dit systeem. Dat u even op de hoogte bent waar u belastinggeld naar toe gaat. En weet waarom ons collegegeld zo nodig moet worden verhoogd en de kosten in de zorg moeten worden teruggebracht…

En is het niet bizar hoe de mainstream media ons vertellen hoe blij Nederland mag zijn dat het geld kan ophalen op de internationale markt tegen slechts een laag rentepercentage… Oftewel we mogen blij zijn dat deze internationale banken slechts een klein percentage van de hele productie van Nederland gratis krijgen puur vanwege hun monopolie op geld als schuld uit het niets creatie.

Evelyn de Rothschild, de rijkste man op aarde

Evelyn de Rothschild, is één van de belangrijkste huidige personen van de rijkste familie op aarde.

Het moge duidelijk zijn dat als je dit spelletje een jaar of 300 hebt kunnen spelen met de meerderheid van de landen van de wereld, je in staat zou moeten zijn om een rijkdom te vergaren waarbij Bill Gates en Rupert Murdoch armoedzaaiers zijn. En wellicht nog veel belangrijker is dat je een macht hebt over overheden die ongekend is omdat je het geldsysteem waar zij en hun bevolking gebruik van maken controleert.

En jawel deze “überelite” bestaat in het echt, al lezen we weinig over deze mensen in de media omdat ze simpelweg de eigenaar zijn van het overgrote deel van de media. Zo werd Reuters, het grootste internationale persbureau in de Westerse wereld 200 jaar geleden al door de Rothschilds opgekocht.

Want dit is een familie die al een paar eeuwen lang één van de grootste spelers in dit segment is. Het vermogen van Evelyn Rothschild wordt door sommigen geschat op 500 biljoen dollar… Al is het de vraag of het überhaupt nog zinvol is om het in geld uit te drukken.  Hieronder daarom een interessante documentaire over deze rijkste familie van de wereld, die uitlegt via welke methodes en mechanismen ze dit o.a. hebben bereikt.

In dit korte interview met Evelyn de Rothschild verteld hij hoe hun familiebedrijf ook vandaag de dag nog steeds veel staatspapier van overheden in bezit hebben. Iets wat de familie dynastie dus al een jaar of 200 heeft gedaan. Winsten van een heel volk afromen via dit prachtig subtiele systeem. Ga naar 3 min 43 seconden waar hij het begint te noemen en ga naar 5 min 15 seconden in het interview waar het ook specifiek onder in beeld komt.

Familie wapen van de Rotschild familie

Familie wapen van de Rothschild familie

Het is wellicht gemakkelijk om nu enigszins boos te worden, echter het is de vraag hoe zinvol dit is.

Het is slechts mijn bedoeling om te laten zien hoe het systeem in elkaar zit en het poppetje aan de top te noemen.

Nu telkens meer mensen het spel doorkrijgen is het wellicht nuttig om te gaan nadenken over een nieuw spel met nieuwe regels.

Laten we met zijn allen een nieuw, eerlijker en beter systeem ontwerpen wat het uitruilen tussen mensen zo gemakkelijk mogelijk maakt en wat niet op een gelijkmatige manier te parasiteren is. Daar schieten we namelijk allemaal wat mee op.

“The few who understand the system,
will either be so interested from it’s profits or so dependant on it’s favors,
that there will be no opposition from that class.” 

~ Rothschild Brothers of London, 1863

[bol_product_links block_id=”bol_59bb9c6d7e2cd_selected-products” products=”9200000009681345,1001004006855809,9200000035275019,9200000057345650″ name=”sa” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”555″ cols=”2″ show_bol_logo=”0″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]
Vanuit Achter de Samenleving zijn we een partnerprogramma met Bol.com begonnen. Als je op één van de bovenstaande links klikt en vervolgens binnen 5 dagen iets via bol besteld (ongeacht wat precies), dan gaat 6% van het aankoopbedrag naar Achter de Samenleving. Op die manier kun je met het volgen van je eigen nieuwsgierigheid ons ook direct een beetje ondersteunen. Daarnaast kun je ons uiteraard ook direct ondersteunen via een donatie/vrijwillig abonnement. 😀

Verdere informatie:
-) Documentarie: The Money Masters by Bill Still
-) De OnsGeld beweging voor monetaire hervorming
-) Huidige website van de Rothschild Group
-) Wikipedia – Rothschild family
-) The Rothschild Dynasty
-) Nathaniel Rothschild, the richest Rothschild of them all? – The Daily Mail
-) The Rothschilds and their 200 years of political influence – The Independant
-) Rothschild loses libel case and reveals secret world of money and politics – The Independant
-) Wie vormen het internationale private bankenkartel?
-) Welkom op planeet Rothschild
-) The Liberty Academy – The Most Powerful Family… Ever
-) The Liberty Academy – The Largest One Day Profit… Ever

Op het internet hebben de lezers de macht. Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je macht! Spreading-the-Word

115 gedachten over “De top van de geldpiramide, de Rothschilds

 1. knowtoomuch

  Goed artikel, en goed dat het eens gezegd wordt.

  alleen ontbreekt de hele ‘Joden-dimensie’ erin, want deze groep heeft zo’n 90% van de über-bankiers voortgebracht. Neem nou de Federal Reserve, de machtigste Centrale Bank uit de geschiedenis van de mensheid : zij werd opgericht door 8 privéfamilies die ALLEN joods waren :

  ■ 8 out of 8 of the ‘founding families’ of the Federal Reserve are Khazar-‘Jews’ :
  http://www.avaresearch.com/ava-main-website/article_print.php?id=661
  & (deel 1 vd 5) :
  http://intellihub.com/2011/12/07/the-federal-reserve-cartel-part-i-the-eight-families/
  &
  http://theinternetpost.net/2013/07/19/the-federal-reserve-cartel-the-eight-families-2/

  En vergeet déze ook niet even te lezen aub :

  ■ ‘The Jew World Order is upon us’, a SPLENDID ARTICLE :
  http://www.mikroland.nl/bahlmann/The-Jew-World-Order-Unmasked-by-ZionCrimeFactory.pdf

  1. Douwe Bericht auteur

   Wat mij betreft moet je zo specifiek mogelijk zijn qua welke individuen profiteren van dit systeem. Dat veel van deze individuen uit Joodse kringen komen is historisch ook wel goed te verklaren maar er zijn heel veel joden die ook gewoon een huis aan rente op hun hypotheek betalen. Sterker nog ik vermoed dat 99,9% van de joden niet direct profiteren via deze mechanismen.

   In die zin is een al te breed label dan ook niet zo zinvol. Dus hoe concreter je individuen of families aan kunt wijzen hoe beter wat mij betreft, algemene labels van religie, huidskleur, of seksuele voorkeur lijken me in die zin niet van heel veel toegevoegde waarde.

   1. Hanna

    Dat kan knowtoomuch niet , Douwe , want dat is zijn stokpaardje.
    Als hij dat niet heeft is hij nergens meer . 🙂

   2. Douwe Bericht auteur

    Het is ook niet onwaar wat knowtoomuch zegt, of specifieker zou je het inplaats van de joden het zionisme kunnen noemen en er zijn ook wel documenten te vinden die The Rothschilds, de geboorte van Israel en het zionisme aan elkaar koppelen al ver voor de 2de wereld oorlog The Balfour Declaration bijvoorbeeld.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Balfour_Declaration

    Dit samen bekeken in het licht van deze documentaire: All Wars are banker wars laat in ieder geval zien dat wat wij geleerd hebben over de 2de wereld oorlog in onze geschiedenisboekjes in ieder geval niet betrouwbaar is, maar goed aan mensen zelf om zich daar eens in te verdiepen.

    Het probleem met brede labels geven aan individuen is dat het persoonlijke verantwoordelijkheid verduistert. En daarbij wordt het risico ook groot dat je de groep gaat straffen of veroordelen inplaats van de personen die daadwerkelijk verantwoordelijk zijn. Groep labels zijn vanuit Natural Law bekeken heel gevaarlijk omdat je het risico loopt niet de daadwerkelijke agressor aan te pakken (het dient de daders dus doordat ze kunnen verdwijnen/schuilen in een bredere groep) en daarbij loop je het risico dat je agressie gaat initiëren tegen vele onschuldige mensen die toevallig ook onder dat ene labeltje vallen.

    1. Riekus

     Heb je een punt, laten we het erop houden , dat het tenminste 100% weeknis is , om niet voor een beter geldsysteem te zorgen of allerminst te pleiten.

   1. harmen timmerman

    Ja dat is zo gebeurd! Overigens net zo als bepaalde bevolkingsgroepen beschuldigen van misdadig gedrag! Deze manier, wat jij noemt anti-semitisme, is al zo oud als de wereld en oerdom: gewoon een zondebok zoeken!

  2. cissy

   Hier worden echte joden verward met zionisten. Zionisten zijn de niet bestaande ”joden” voortkomend uit de minstens 10.000 nazis die na WWII gevlucht zijn (met behulp van KLM/Shell!) naar Noord en Zuid Amerika, net als de meeste zionisten die nu in Israel regeren en hetzelfde met Palestina en de Palestijnen doet wat de nazi’s in WWII met de joden deed! Dus eigenlijk zijn deze Rothchilds/Rockefellers/Kochs enz nazi’s!

 2. Driepinter

  Duidelijk artikel, al is dit (rente via belasting) nog maar een klein deel van hun winst en ons verlies.

  Waar door de banken eveneens een megabedrag aan wordt “verdiend” is aan de hypotheekrentes, voor je huis van 2 ton betaal je uiteindelijk 5 ton, al wordt dit via hypotheekrenteaftrek ook uitgesmeerd over de hele samenleving, dus ook huurders betalen mee aan de hypotheken van kopers.

  Maar dat is nog niet alles, bijna elk product wat je koopt komt uit fabrieken en bedrijven die ook voor het grootste deel bij de gratie van financiering door banken bestaan, het grootste deel van de omzetten op producten gaat rechtstreeks naar rente op die leningen. Deze rentekosten worden bij de kostprijs van het product opgeteld, waardoor voor elk product wat je koopt al zo’n 40% van het bedrag rechtstreeks naar de banken gaat.

  Dus als je zelf geen hypotheek hebt, geen enkele andere lening hebt en geen cent belasting zou betalen, verdwijnt toch al zo’n 40% van je arbeid in de portemonnee van de bankiers. Daarbovenop komt dan nog eens je hypotheekrente, rente over eventuele persoonlijke leningen, en daarbovenop pas de belastingen waarvan ook weer een belangrijk deel naar rentebetalingen van de overheid gaat.

  1. Herman E van Vuure

   Geld is een soort vicieuze cirkel, een kringloopartikel, steeds weer gerecyceld. Waar komt jouw geld vandaan? Waar komt mijn geld vandaan? Het is zoals die goed verdienenden met kun klachten: [tandarts bv, of tv-ster enz. ] “oh , 50 % van wat ik verdien moet ik aan de fiscus betalen ! ‘ { ‘huilie, huilie’ zou die witkop zeggen } . Ik : “maar meneer / mevrouw de tandarts, wie betaalt eigenlijk de rekening ? Ik toch? en daarom kost mijn kroon geen 300, maar 600 euro, toch? ” Ja, en dan staan ze met hun mond vol tanden. Alleen die slimmerd die ook het vak economie er bij had genomen: “oh, en waar krijg jij je geld [ aow, abp] dan van ? dat krijg je , omdat ik belasting betaal ! ” “ja, maar ik betaal de rekening die ik van jou krijg”, “ja maar ….” en zo in het oneindige, Soort Droste-effect.

 3. Lacsap

  Geld bestaat in de toekomst niet meer (is zo 1700), dan is meteen hun macht weg.. aan alles komt een eind. En dat basisinkomen duw dat dus ook maar in je hol. Weg met geld/slavenwerk.

  1. Lacsap

   Ow en ik ben niet arm maar ook niet rijk maar wel bescheiden en niet jaloers als iemand een Ferrari of iets heeft. dus daaruit komt mijn drang om van het geld af te komen niet. Geld is vernietigend iets duivels wat alles kapot maakt.

   1. Lacsap

    Onze ‘samenleving’ bestaat uit/door geld en is hiermee geen samenleving. In een samenleving staat de mens centraal. De Amish hebben een echte samenleving.

 4. wunjo

  Het huidige westerse geld-systeem is van oudsher gebaseerd op het bezit van duurzame zeldzame metalen en dat glimt nogal, voer voor eksters dus. Deze werden gebruikt als een soort accu om menselijke arbeid in op te slaan en zo als ruilmiddel te dienen.
  Het Arabische ruilsysteem heeft een boekhouding waarin het direct menselijke arbeid als kapitaal wegschrijft, zonder tussenkomst van “geld”. Het Arabische systeem heeft dan ook geen rente, dat is niet nodig, alleen de boekhouder moet natuurlijk wel betaald worden, ook in kapitaal, op zijn rekening.
  Ik zou kiezen voor het Arabische systeem.

 5. Nexus

  @ Douwe,

  Dat je niet oproept deze lui te lynchen begrijp ik maar dat je een lans voor deze mensen breekt door te stellen dat wij dankzij hun systeem gekomen zijn waar wij nu zijn, dat vind ik persoonlijk behoorlijk aanstootgevend. Het gaat namelijk niet alleen om het illegaal drukken of creëren van geld. Het gaat over miljoenen zo niet miljarden doden die deze mensen op hun geweten hebben door oorlogen die zij opzetten als ze hun zin niet via legale weg voor elkaar krijgen.

  Deze mensen zijn het schuim van deze aarde en hebben al eeuwenlang de spirituele ontwikkeling van alle Aardelingen doelmatig en met als enig doel, winst, tegen gehouden. Als deze club mensen niet had bestaan hadden wij wellicht al een utopische samenleving gehad waar geld niet zou bestaan en mensen elkaar niet voor elke scheet van het leven beroven.

  Ik zie jouw stukken graag maar hier ga je even helemaal verkeerd in mijn visie. Die mensen moeten berecht worden voor alles wat ze gedaan hebben en niet gefêteerd voor wat wij bereikt hebben. Daar komt nog bij dat de meeste mensen niet zo blij zijn met wat wij bereikt hebben. Hier is dan geen oorlog maar wel genoeg ellende door deze vulgaire zichzelf verrijkende rotzakken.

  Dat wilde ik wel even gezegd hebben.

  1. Nexus

   Hey Budh,

   Ja hoor, alles plexus.
   Ik zou de heren en dames die het leed van de wereld veroorzaken op een andere manier willen straffen. Door ze dienstbaar te stellen tot het eind van hun leven aan mensen die ze beschadigd hebben. Dat zou men ook met andere misdadigers kunnen doen i.p.v. ze op te sluiten en nog crimineler te maken. Confronteren met wat ze aangericht hebben. Ik denk dat dit ze meer humaan is en eerlijker t.o.v. de slachtoffers. Als ze dan uiteindelijk sterven hebben ze op zijn minst een belangrijke les meegekregen.

   De reactie van Douwe zegt genoeg. Hij zal er geen traan om laten maar zal nooit zelf over gaan tot zo’n actie. Daar sluit ik mij bij aan. Laat niet weg dat ik achter mijn eerste reactie blijf staan dat deze mensen de hele wereld al eeuwen veel leed aan doen en gestraft zouden moeten worden. Neem ze hun geld af en laat ze zelf maar eens echt werken voor de centjes en ontneem ze elke mogelijkheid rijker te worden.

   1. Wat is waar

    /// Laat niet weg dat ik achter mijn eerste reactie blijf staan dat deze mensen de hele wereld al eeuwen veel leed aan doen en gestraft zouden moeten worden. Neem ze hun geld af en laat ze zelf maar eens echt werken voor de centjes en ontneem ze elke mogelijkheid rijker te worden.////

    Ik zou liever zien dat deze mensen tot inkeer kwamen en berouw zouden hebben over wat ze gedaan hebben. De kans dat het dan voor goed tot het verleden behoort is dan veel groter. Straf zonder berouw veranderd niets aan de denkwijze van mensen. In principe heeft niemand wat aan straf als er niet van geleerd wordt.

  2. Anoniem

   Nexus, bedankt voor je reply ik kan het niet beter verwoorden die rotzakken zin verantwoordelijk voor miljoene doden, oorlogen en een hele hoop ellende, ik wou dat ik eens een Rotschild in m’n handen kon krijgen … levend vellen en int Pekelbad waar wonen die schurken eigenlijk?

   1. Douwe Bericht auteur

    Ze hebben gewoon een website met hun bedrijf. Je kunt daar eens beginnen.
    https://www.rothschild.com/

    Maar vergeet niet dat de elite niet zo veel kan als de grote massa zelf wel moreel zou zijn. Stalin, Hitler, Mao maar ook de VS konden en kunnen alleen al die moordpartijen aanrichten zolang er genoeg mensen vrolijk achter al die orders aan lopen zonder zelf enig onderscheidingsvermogen te gebruiken en zelf moraliteit toe te passen.

    Zonder ordervolgers zouden de ordergevers hun kracht binnen no time verliezen. Bekijk deze serie van Mark Passio over Natural Law eens. Daar komt dit hele onderwerp van moraliteit etc. heel uitgebreid aan bod. Maar leg de verantwoordelijkheid niet teveel buiten jezelf en buiten andere mensen neer.

    http://achterdesamenleving.nl/the-natural-law-lessen-over-het-menselijke-bewustzijn/

 6. Wat is waar

  //////Het is wellicht gemakkelijk om nu enigszins boos te worden, echter het is de vraag hoe zinvol dit is.//////

  Dat is absoluut niet zinvol om boos te worden op die mensen, maar het ondubbelzinnig afkeuren op wat ze doen is wel het minste wat je kunt doen.

  //// Het huidige systeem heeft ons gebracht waar we nu zijn en is dat werkelijk zo slecht voor Nederland? ////

  Is dat voor jou werkelijk een vraag?
  Dit is nu wat die familie Rothschild altijd gedaan heeft. Mensen, volken naties, godsdiensten tegen elkaar uitspelen. Het verdeel en heersprincipe. In dit geval om het grof te zeggen: Nederland is er goed mee af, wat kan ons het verdommen of anderen er slechter van geworden zijn?
  Ik weet zeker dat Nederland en de rest van de wereld heel wat beter was af geweest als we zonder mensen met ideeën als de Rothschilds. Ik dacht dat jij ook geloofde in overvloed voor iedereen.

  ////We kunnen concluderen dat deze familie vrij visionair en verstandig de bestaande structuren heeft weten te gebruiken en een paar eeuwen lang zelf vervolgens de grote structuren heeft kunnen uitleggen in uiteraard manieren die voor hun voordelig zijn. Laten we eerlijk zijn, als uw betovergrootvader dit systeem onder controle had gekregen, zou u dan niet precies hetzelfde hebben geprobeerd te doen/////

  Anderen uitbuiten, vermoorden, twist een verdeeldheid zaaien,oorlogen starten. Noem jij dat visionair?
  Zou jij er trots op zijn als jouw vader dit soort zaken uitgevreten had?

  Jij laat hier precies zien wat het heikele punt is van de leer van Bentinho, Bashar en Abraham Hicks. Als je geen onderscheidingsvermogen hebt in hetgeen in alignment is met het universeel bewustzijn, kun je door het pad te volgen van wat je denkt dat je “highest exitment” is de rest van de wereld rücksigloss in de ellende storten. Om dat te voorkomen heb je dus onderscheidingsvermogen nodig. Het onderscheidingsvermogen wat ook wel geweten wordt genoemd. Dat beschermd je tegen exitement op basis van ideeën en handelen dat niet in lijn is met het universeel bewustzijn.

  Daarom heb ik ook altijd moeite als mensen denken dat ze gelukkig worden door bijvoorbeeld een Ferrari en dat daar dan ook nog serieus op ingegaan wordt door de boven genoemde leraars. Als dat is wat iemand denkt dat hem of haar het gelukkigste kan maken in deze wereld, is dat voor mij een vorm van pure geestelijke armoede.

  1. Douwe Bericht auteur

   Ik zal denk ik geen traantje laten als deze 11 families inclusief The Rothschilds planeet aarde morgen op wat voor manier dan ook gaan verlaten.
   http://achterdesamenleving.nl/welke-11-families-vormen-het-private-internationale-bankenkartel/

   En wederom mensen die verhaal willen halen. Deze 11 families leven ook vandaag de dag nog op planeet aarde. Ze hebben adressen en woonhuizen en zelfs kantoren in onder meer Nederland. Hier kun je de huidige activiteiten van de Rothschilds gewoon volgen. https://www.rothschild.com/ Voor de andere 10 families geldt precies hetzelfde. Je kunt ze altijd eens een bezoekje brengen en vragen waarom ze doen wat ze doen en ze vriendelijk of minder vriendelijk verzoeken op te houden met hun huidige onderdrukkende praktijken als dat resoneert.

   Maar dat is niet een weg die ik persoonlijk aantrekkelijk vindt. Het lijkt mij persoonlijk zinvol om te realiseren waar we nu zijn en hoe we systemen kunnen gaan implementeren die ons allen beter dienen dan ze op dit moment doen. Deze documentaire heeft bijvoorbeeld interessante oplossingsrichtingen. https://www.youtube.com/watch?v=TwmM5Nb6hiE

  2. Elly

   // Als je geen onderscheidingsvermogen hebt in hetgeen in alignment is met het universeel bewustzijn //

   Kennelijk is het erg moeilijk om te beseffen dat ALLES in alignment is met het universeel bewustzijn. Sterker nog dat ALLES dat bewustzijn is.
   Het is niet aan wie dan ook om vast te stellen wat er goed of slecht is. Dat oordeel bestaat daar niet in.
   Het universeel bewustzijn is als zo onvoorwaardelijke liefde dat je alles kunt ‘krijgen’ wat je maar wilt.
   De wetmatigheden gelden overal en voor iedereen. Dus ook voor de familie Rothschild.
   Volledige of voldoende kennis van de werking van die wetmatigheden geeft een bepaalde mate van macht. Die kan worden aangewend voor, naar menselijke maatstaven, goede en voor slechte dingen.

   De werkelijke ‘misdaad’ is veeleer dat die kennis verborgen is gehouden en binnen geheime genootschappen doorgegeven.

   1. Douwe Bericht auteur

    Dat denk ik ook idd. En de kennis is nu wel beschikbaar en de techniek is ook beschikbaar om geheel nieuwe infrastructuur voor de uitwisseling van arbeid met elkaar mogelijk te maken.

    Vanuit Mark Passio zijn filosofie bekeken mag je deze mensen alles aandoen wat zij veroorzaakt hebben. En dat valt volledig binnen de wetten van Natural Law. Het zou niet eens immoreel zijn. Dus mocht dat resoneren met iemand volg je eigen resonantie en innerlijke sturingsmechanisme.

    Persoonlijk ben ik een groot fan van mensen als Gandhi en Martin Luther King Jr. Al realiseer ik me dat ook die beide door datzelfde kartel zijn omgelegd…
    Dus ik weet het niet, misschien is het wel gewoon ordinaire lafheid van mij en blijkbaar met mij velen dat wij ons massaal laten misleiden, ons in oorlogen laten storten via door hun opgezette valse vlaggen en media manipulatie terwijl deze club ondertussen het land, geld en macht onderling verdeelt…

    1. Wat is waar

     ///Vanuit Mark Passio zijn filosofie bekeken mag je deze mensen alles aandoen wat zij veroorzaakt hebben. En dat valt volledig binnen de wetten van Natural Law. Het zou niet eens immoreel zijn. Dus mocht dat resoneren met iemand volg je eigen resonantie en innerlijke sturingsmechanisme. ///

     Alles wat mag hoeft nog niet nuttig te zijn. Als Passio er werkelijk zo over denk is staat dat gelijk met het ¨oog om oog, tand om tand¨ principe. Dan kun je het beste maar lid worden van een koppensneller vereniging. Dat wordt een geweldspiraal waar de sterkste wint maar die niets oplost. Dat principe kennen we zo langzamerhand wel.
     Ik dacht dat Larken Rose en Passio meer van zelfverdediging waren.

     Jeremy Locke schreef er dit over:
     Het uitdrukkingsvermogen, je bekwaamheid en je succes om te communiceren is een intelligentieprincipe. Jezelf kunnen uiten is de hoogste vorm van communicatie tussen wezens met de grootste intelligentie. De passie en gevoelens die mensen in hun woorden kunnen leggen, kunnen levens veranderen en werelden transformeren.

     De kleine minderheid die het gelukt is om een glimp op te vangen van de kracht die het uitdrukkingsvermogen heeft, zorgt voor krankzinnige vernietiging of juist voor geweldige vrijheid. Elke grootse en afschuwelijke cultuur die er op aarde is geweest, is door het principe van het uitdrukkingsvermogen tot stand gekomen. Elke opstand en revolutie die culturen en wereldrijken omver heeft geworpen, kwam tot stand door de kracht van het uitdrukkingsvermogen. Mensen die het principe van het uitdrukkingsvermogen hebben begrepen, hebben onze wereld onherroepelijk veranderd.

     Het principe van het uitdrukkingsvermogen is te vinden in elk onderdeel van de menselijke communicatie. Geschriften en boeken zijn beperktere vormen van het menselijke uitdrukkingsvermogen. Elke overdracht van woorden heeft de kracht om levens te veranderen. Als het uitdrukkingsvermogen door de passie voor het leven wordt vergezeld, heeft het de kracht om werelden te bevrijden.

     Het principe van het uitdrukkingsvermogen verklaart waarom vrijheid exponentieel toeneemt als de bevolking toeneemt. Als de bevolking toeneemt is het moeilijker voor cultuur om de macht te houden over wat mensen zeggen. Hoe meer mensen met elkaar communiceren, hoe sneller ze hun eigen waarde leren kennen. De bevolkingstoename zorgt voor een toename van vrijheid op de wereld door de kracht van het uitdrukkingsvermogen.

     Wanneer mensen niet aan banden worden gelegd door cultuur, en als ze niet geloven dat de leugen waar is dat ze machteloos zijn, kunnen ze alles veranderen. Om de wereld te veranderen moet je op je eigen talenten vertrouwen. Je moet je mond open doen en spreken. Het principe van het uitdrukkingsvermogen is de passie om te overtuigen, de passie om te onderwijzen, en de passie om vertrouwen te kweken. Het zal je sterker maken, en mocht je ervoor kiezen om het te gebruiken, dan zal het levens veranderen.

     Pieter Stuurman gaf als aanvulling:
     Pieter Stuurman
     04/09/2014 om 10:07

     Spot on. Dat is precies de kracht van communicatie. Die kracht wordt inderdaad gebruikt door degenen die uit zijn (en waren) op macht, maar die kracht bezitten wij zelf ook.

     Nog even over overgave:
     Overgave was ook de grote kracht achter het geweldloos verzet van Gandhi. Het legde haarscherp bloot wie de agressor was. Daarom KONDEN soldaten simpelweg niet langer schieten op de mensen die zich overgaven. Mensen die niet terugschoten. Ook soldaten zijn mensen en ook zij KUNNEN zichzelf niet beleven als kwaadaardig. Daarom weigerden ze te schieten. Zo namen de geweldlozen de regie over de situatie. En daarmee ook de verantwoordelijkheid ervoor.

     Hier kun dat nog eens nalezen http://achterdesamenleving.nl/machthebbers-en-machtgevers/

     1. Douwe Bericht auteur

      Wanneer is iets zelfverdediging? Misschien moet je het hele boek van Jeremey Locke eens lezen en dan de Engelse versie.
      http://www.mensenrechten.org/wp-content/uploads/2014/05/EndofallEvil1.pdf

      Daarin zegt hij dat het onmogelijk is vrijheid te vergaren zonder bloed te laten vloeien. In zijn ogen is de meest succesvolle revolutie diegene waar alleen het bloed van de heersende klasse stroomt.

      Ik moet je eerlijk zeggen dat ik het niet weet. Als je ziet wat de huidige heersende klasse allemaal over de gewone burger uitstort qua economische restricties, qua 100% aanwijsbare leugens via de mainstream media, qua valse vlaggen waar ik onder meer MH17 onder reken, qua het opzetten van groepen tegen elkaar om zo onderling aggressie uit te lokken en dit af te leiden van hun zoals Nederlanders vs Moslisms etc. en als we zien dat de banken en politiek ondanks honderduizenden mensen die het spuugzat zijn vrolijk doorgaan met precies diezelfde systemen dan heeft Jeremey Locke wellicht toch een punt?..

      Ik vraag me soms af hoeveel mensen er in Nederland en Europa precies de armoede en ellende ingedrukt moeten worden voordat mensen zich realiseren dat het totaal onnodig is en dat dit puur gebeurt omdat een heersende elite haar macht wil behouden en uitbreiden.

      Maar goed, Teal Swan en Bentinho zeggen beide dat juist moraliteit er niet gemakkelijker op wordt omdat alles vanuit zoveel hoeken en standpunten te belichten is. Persoonlijk ben ik vooral van de bewustwording en je eigen systemen proberen op te bouwen. Van de andere kant een heersende klasse overtreedt continue Natural Law en kan alleen maar blijven bestaan door de hele tijd geweld te initieren tegen het volk dat ze overheerst.

      http://achterdesamenleving.nl/het-geloof-in-overheid-voegt-continue-geweld-toe-aan-de-maatschappij/

     2. Elly

      Oh, snap ineens waar de verwarringen vandaan komen :
      Natural Law is een fylosofie die een WET verondersteld. En een wet kan overtreden worden.
      De natuur van een vogel is vliegen en de wijde hemel, een vogel in een kooi gaat daar tegen in.
      Universele wetmatigheden omvatten echter beiden.
      De vogel in de kooi heeft de vibratie ‘gekozen’ om opgesloten te worden.

      Als je ‘geweld’ uitzend ( bijv vanwege de woede over Rothschild) , krijg je ‘geweld’ terug. Als je ‘onvoorwaardelijke liefde’ uitzend, een spiegel vormt, keert dat naar je terug en zal de ‘energie van Rothschild’ van je afketsen en terug keren naar hem.
      Als je ‘liefde en vrijheid’ wilt , be the change you want to see, wordt dat dan.
      Dat is niet ‘liefde’ die hulpeloos pacifistisch is. Maar een zelfverdedigings mechanisme.
      Als er genoeg mensen verzameld zijn , zoals bij Gandhi, met de vibratie van zeg ‘geweldloos verzet’, is er meer van die energie dan die van een handvol soldaten met de vibratie ‘geweld’. De meerderheid wint.

   2. Wat is waar

    ///Kennelijk is het erg moeilijk om te beseffen dat ALLES in alignment is met het universeel bewustzijn. Sterker nog dat ALLES dat bewustzijn is.///

    Alles is in alingment met de universele wetmatigheden. Die wetmatigheden zijn geschapen door het universum. Het universum is niet hetzelfde als de wetmatigheden van het universum. De law of attraction is een universele wetmatigheid binnen het universum. Daar kan niemand zich aan onttrekken. Zo ben je ook vrij om te scheppen wat je zelf wil. Maar wat jij wilt komt vaak niet overeen met de ¨wil¨ of doel van het universum. En dat ga je voelen omdat het niet in alingment is met de ¨wil¨ van het universum ofwel het universeel bewustzijn. Teal Swan noemt dat contrast, ik denk dat dat bij een zuiver werkend geweten ook goed en kwaad mag noemen.

    ///De werkelijke ‘misdaad’ is veeleer dat die kennis verborgen is gehouden en binnen geheime genootschappen doorgegeven.///

    Welke kennis bedoel je?
    Denk jij dat die Rothschild bewust het universum proberen te traineren?

    1. Elly

     @wat is waar
     Wat je voelt als niet alignment zijn, is het niet in alignment zijn met jezelf.
     Dat is niet het gevolg van de wil van de een die botst met de wil van een ander.
     Het is in jezelf : de discrepantie tussen je hogere zelf en je lagere zelf zeg maar.
     Er staat geen wet boven de wetmatigheden. Het universum zelf oordeelt niet.
     Wat jij als geweten beschouwd is meer dat je zelf een onderscheid maakt/ wilt maken tussen wat jij goed en verkeerd vind.
     Het universum reflecteert zoals een spiegel dat doet.
     Als je voor de spiegel staat, heeft de spiegel geen mening over jou. Jij geeft er de mening aan. Je kunt van de spiegel niet zeggen dat de spiegel bepaald of je haar goed zit.

     1. Wat is waar

      ///Wat je voelt als niet alignment zijn, is het niet in alignment zijn met jezelf.
      Het is in jezelf : de discrepantie tussen je hogere zelf en je lagere zelf zeg maar.///

      Het zijn weer allemaal woorden. Als jij het zo wilt zeggen ben ik het er ook mee eens. Maar voor mij is in alingment met mezelf in alingnment met mij hogere bewustzijn , universum, god, Allah, de Bron je hogere zelf etc. Jij mag er zelf een naam aan geven zoals jij dat voelt ervaart. Probleem is dat dat in de communicatie met anderen problemen oplevert als een ander er een andere naam aangeeft. De naam die jij er aangeeft kan bij anderen hele andere ervaringen, gevoel of associaties geven.

      /// Er staat geen wet boven de wetmatigheden. Het universum zelf oordeelt niet.////

      Dat is ook niet wat ik zeg. Ik zeg dat er een doel achter de wetmatigheden zit.

      ///Wat jij als geweten beschouwd is meer dat je zelf een onderscheid maakt/ wilt maken tussen wat jij goed en verkeerd vind.////

      Wat ik ervaar is dat het Geweten uit het hart voortkomt en niet uit het verstand. En zoals ik het nu voel is het gevoel wat uit het hart voortkomt het hogere bewustzijn om het zo maar uit te drukken. We noemen het ook niet toevalig geweten. Geweten wil zeggen dat je het weet. En al het ware weten komt voort uit het hogere bewustzijn of je hogere zelf.

      ////Het universum reflecteert zoals een spiegel dat doet.////

      Volgens de Bijbel is het andersom. Wij spiegelen het hogere bewustzijn als we in volledige alingment zijn met ons hogere bewustzijn.

      ////Als je voor de spiegel staat, heeft de spiegel geen mening over jou. Jij geeft er de mening aan. Je kunt van de spiegel niet zeggen dat de spiegel bepaald of je haar goed zit.////

      De spiegel is perfect (spiegel zijn de wetmatigeheden van het universum). Probleem is dat de spiegel ¨vervuild¨ is door ons geloof in onwaarheden, waardoor wij het perfecte beeld dat wij van het hogere bewustzijn zijn, niet zichtbaar is.

     2. Elly

      @ wat is waar
      ~~~~////Het universum reflecteert zoals een spiegel dat doet.////

      Volgens de Bijbel is het andersom. Wij spiegelen het hogere bewustzijn als we in volledige alingment zijn met ons hogere bewustzijn. ~~~~

      Volledig alignment met ons hogere bewustzijn, zeg je. Wij worden de spiegel.
      Wat kan deze spiegel nog reflecteren en naar wie of wat ?

 7. Elly

  Ordinaire lafheid… wat een leuk begrip.
  Als er iemand is die bezig zich te ‘verweren’ dan ben jij het toch wel ?
  Lijkt me nogal in lijn met jezelf wat je nu doet : De dagtaak aan internetwerk. Info verzamelen, bundelen etc.
  Als ik je posts voorbij zie komen op FB , word ik er bwvs al moe van. Je lijkt wel een wandelende databank. Dat is nogal wat waard vind ik.

  Ik heb nauwelijks feitelijke kennis van de banken, rothschilds, oorlogen.
  Voor mij is het zoiets als ‘shit happens’.
  Ik heb verder dan ook niets aan de eigenlijke discussie toe te voegen.

 8. Hans

  Even een opmerking over de beleving van het “kwaad” van mijn kant.
  Het is kort door de bocht maar het gaat om de kneep, het hele plaatje.
  Dus het gaat niet om de details van wat ik schrijf maar het proces.

  Iedereen hier is volgens mij nu wel bekend met het principe van je vibrationele staat van zijn en je staat van bewustzijn. ( als je dat zo wie zo voor waar aanneemt)
  De gemiddelde mens begeeft zich dmv van die staat van vibratie binnen een bepaalde bandbreedte die uiteindelijk het bereik bepaald van de werkelijkheid zoals het is.
  Voor het gemak, de 3e dimensie waarin wij dus leven.
  Wij beleven dus allemaal onze werkelijkheid binnen die parameters, die omgeving bepaald de context van de werkelijkheid voor zowel een ieder op zich als het collectief.
  Binnen die context is de situatie ontstaan zoals wij het nu kennen en ondergaan.
  Voor deze reactie is het even niet van belang hoe dat kan en zo gekomen is maar een oplossing vinden binnen de huidige context gaat nooit lukken, het is namelijk een wetmatigheid binnen die context die dit zo wie zo mogelijk maakt.

  De situatie die nu actueel is, is dat wij met ons allen, de mens, proberen een dusdanige staat van vibratie te halen dat we “boven” het kwaad uitstijgen.
  Op een hoger vibrationeel nivo kan kwaad immers minder of niet bestaan.
  Dus we hopen, wachten en werken aan een collectieve verandering die de maatschappij en de mensheid ten goede zal komen. Disclosure, NESARA, noem maar op.
  Alles valt samen met de ascensie van het geheel, anders gaat de ellende nooit voorbij en kan het blijven bestaan zoals het al eeuwen bestaat toch?

  Zoals ik zei, kort door de bocht maar het schetst de situatie..

  De meeste hier op de site zijn bekend met het feit dat ieder individu dus zijn eigen werkelijkheid bepaald. En al die eigen werkelijkheden vormen met z’n allen de collectieve werkelijkheid.
  Hoe wij ons bewust worden van die werkelijkheid. en dat we ons er bewust van moeten worden is waar het allemaal om draait.
  Daar hebben we al die figuren voor die ons dat allemaal proberen uit te leggen en te laten inzien, de Bentinho’s, Boedha’s, Byron’s, noem ze maar op.
  En ze zeggen allemaal in hun eigen woorden dat jij zelf bepaald of die figuren de macht over je hebben of niet, en in principe klopt dat, logisch ook als zij het zeggen…

  Wat zij dus zeggen is.. als jij jouw vibrationele staat van zijn en dus jouw staat van bewustzijn verhoogt, uitbreidt dan zal jouw werkelijkheid veranderen.
  Leuke hiervan is dat de collectieve werkelijkheid met jouw mee veranderd in JOUW werkelijkheid.
  Want de collectieve werkelijkheid zoals JIJ het waarneemt bestaat in JOUW werkelijkheid anders zou je geeneens een collectieve werkelijkheid waarnemen.
  Alle potentiële, parallelle werkelijkheden bestaan in en als onderdeel van het Veld.
  Dus als Pietje zijn vibrationele staat van zijn dusdanig weet op te schroeven zal zijn hele werkelijkheid inclusief alles en iedereen IN ZIJN werkelijkheid mee gaan in die hogere context.
  Pietje gaat het leven beleven vanuit een hoger perspectief waar kwaad niet of minder kan bestaan.
  Henkie krijgt dit maar niet voor elkaar en blijft ZIJN werkelijkheid, met alles en iedereen IN ZIJN werkelijkheid, beleven in dezelfde context als dat het al was.
  Het kwaad blijft vrolijk bestaan in Henkie’s persoonlijke en dus ook collectieve werkelijkheid..

  Een Pietje komt dan nog vrolijk voor in Henkie’s werkelijkheid zoals die altijd al was.
  En een Henkie komt voor in Pietje’s nieuwe werkelijkheid op een hoger vibrationeel nivo, een stapje hoger in dimensie of een hogere dimensie, hoe je dat ook wilt zien.
  Zijn er zomaar ineens meerdere werkelijkheden met meerdere versies, facetten van alles en iedereen.. het is tenslotte het NU.
  Feit blijft dat er zowel een Pietje als een Henkie in de ellende blijft zoals we het nu kennen.
  Alleen ben je nu de KEUZE VANUIT je nieuwe perspectief welke werkelijkheid jij beleeft.
  De Nieuwe Aarde bestaat al, zoals alles wat wij ons maar voor kunnen stellen al bestaat, anders zouden we het ons niet eens voor kunnen stellen.
  Vandaar.. de nieuwe wereld begint bij jezelf..

  Dus in die zin heb jij het zelf helemaal in de hand of meneer Rothschild jouw en het collectieve leven tot een hel blijft maken.
  Je kan natuurlijk ook zoals Douwe aangeeft met een bazooka langs een van hun kastelen gaan voor een bakkie 🙂

  1. Wat is waar

   @Hans

   Bedoel je nu zoiets als; wat je zegt ben jezelf.

   Of in het voorbeeld van Pietje en Henkie;

   Pietje vond Henkie vroeger een klootzak om wat hij deed.
   Maar nu Pietje op een hoger vibrationeel nivo zit vindt Pietje Henkie een beklagenswaardige figuur doordat hij kloterige dingen doet of denkt, waarvan hij vooral zelf de ellende van ondervind.

   1. Hans

    Wat is Waar,

    Nee dat bedoel ik niet met dit verhaal.
    Ik heb het over het feit dat we leven in een collectieve werkelijkheid waarin een elite de volledige controle over de mens heeft en we met ons allen een oplossing zoeken in die werkelijkheid zelf.
    Die kunnen we zoeken in maatschappelijke veranderingen waarin wij als mens die situatie kunnen aanpakken maar dat gaat denk ik niet lukken.
    Een in eeuwen opgebouwd en geperfectioneerd onderdrukkingsysteem wat in veel opzichten ons begrip te boven gaat kunnen we niet binnen dat zelfde systeem aanpakken.

    We zitten in een tijdperk van ascentie, de wereldbevolking wordt wakker.
    Het gereedschap wat tot onze beschikking komt om wat aan die situatie te doen ligt niet in het besef dat we die elite aan moeten pakken in het hol van de leeuw maar we ons juist moeten onttrekken aan het hol van de leeuw.
    Ontwaken uit die illusie dus.
    Iedereen creëert zijn werkelijkheid, samen vormt dat de collectieve werkelijkheid van iedereen.

    Als jij dus zodanig kan uitstijgen boven het hol van de leeuw neem jij ook de collectieve werkelijkheid die jij waarneemt mee, jij neemt die collectieve werkelijkheid immers waar vanuit jouw werkelijkheid.
    En dat geldt voor iedereen.

    Dus vandaar.. verbeter de wereld, begin bij jezelf..

    Hoe gaat het overigens met de kalveren?

    1. Wat is waar

     ////Dus vandaar.. verbeter de wereld, begin bij jezelf..////

     Als je tot die conclusie gekomen bent is:
     Wat je zegt/denkt/ziet ben je zelf is dan de vervolgstap?

     1. Hans

      Als je het synoniem van de spiegel volledig letterlijk neemt zou je je dat zo wel kunnen voorstellen…

      Echter ligt hierin ongeveer het hele mysterie van het bestaan als mens besloten.
      De werkelijkheid zoals je het waarneemt is de perfecte weerspiegeling van jouw staat van ZIJN.
      Echter is het niet letterlijk wie jij bent, het is een in-beelding, een representatie, een vertegenwoordiger van jouw overtuigingen, jouw geloven, wie en wat jij ten diepste vertegenwoordigt.
      In die zin is het dus niet wie jij denkt te zijn als persoon maar waar jij tot in je diepste krochten voor staat, uit bestaat en uit ontstaat, wat uiteindelijk ook weer maakt tot wie jij denkt te zijn…

      “Je bent geschapen naar het evenbeeld van de schepper”

      De schepper ziet er waarschijnlijk niet min of meer hetzelfde uit als jij..
      Deze uitspraak gaat veel verder en dieper dan de uitbeelding die het suggereert.
      En dat geldt in die context dus ook voor het “spiegelbeeld”.

      Dus “wat je zegt, denkt, ziet ben jezelf” is wat kort door de bocht.
      Wat je zegt, is jezelf.
      Wat je denkt, is jezelf.
      Wat je waarneemt, is nog veel meer dan alleen jezelf die dat zegt en denkt.

      // Als je tot die conclusie gekomen bent is:
      Wat je zegt/denkt/ziet ben je zelf is dan de vervolgstap? //

      Het is geen vervolgstap, het is de enige stap.
      Stel dat iemand in jouw werkelijkheid iets doet wat in jouw ogen niet door de beugel kan.
      Daar kan jij jezelf moeilijk verantwoordelijk voor houden, die daad op zich.
      Het feit dat er iemand in jouw werkelijkheid tot zo iets in staat is reflecteert, representeert een facet van wie jij ten diepste BENT. Alles IS tenslotte en jij BENT.
      Die persoon is een bewuste verschijning in jouw werkelijkheid, hij heeft zelfbewustzijn als mens.
      Dus hij is zelf verantwoordelijk voor hetgeen hij doet ook al gebeurt het in jouw werkelijkheid.

      Echter.. iemand kan zoiets alleen doen in jouw werkelijkheid als jouw werkelijkheid binnen de parameters valt waarin een dergelijke vibrationele actie mogelijk is.
      Als jij “gelooft” in slavernij, als jij “overtuigd” bent dat dit bestaat en dat je hier slachtoffer van kan zijn dan kan dit manifest worden binnen de parameters van jouw vibrationele staat van zijn.

      Al die mogelijkheden zijn er voor jou om te definieren wie je bent, elke keer weer opnieuw.

    2. Wat is waar

     Hans, goed dat je er naar vraagt,
     Ik zat al te dubben om er wat over te schrijven, maar had nog geen context.

     Nou, in eerste instantie menselijk gesproken niet goed. Kalveren bleven ziek. Paar doden, veel peigers (kalveren die niet groeien en vroeg of laat dood gaan) en alle nieuw geboren kalveren werden ziek. Naar mijn idee alles wat ik kon doen gedaan (aan de hand van de adviezen van de dierenarts) en besloten om maar te zien (overgave) wat er van zou worden en mij verzoend met de gedachte dat er nog wel meer kalveren dood zouden gaan hetgeen ook gebeurde.
     Op een dag kwam mijn leverancier van dier- en boerderijbenodigdheden langs en al pratende informeerde of het een beetje goed ging met de koekalverij. Ik mijn verhaal verteld, zei hij: Maar dat is helemaal niet nodig dat de dieren doodgaan, wij hebben een middel ontwikkeld op basis van kruiden wat helpt tegen de ziekte (virussen) die jouw kalveren hebben. Wel om een lang verhaal kort te maken; zijn middel gebruikt en de meeste kalveren knapten zienderogen op. Sommigen zullen nooit koe worden om dat ze al te veel geleden hebben dus die gaan weg. En de nieuw geboren kalveren doen het zo als ik het graag zie. Dus behalve nog wat naweeën, denk ik dat het “probleem ” uit de wereld/mijn wereld is.

     De manier (het proces) waarop dit plaats vond heb ik meerdere keren meegemaakt.
     Hard werken om het tij te keren helpt in zulke gevallen eigenlijk nooit. Accepteren dat het is zoals het is, en mij verzoenen met de gevolgen daarvan geeft meestal de oplossingen.

     Teal Swan geeft dit proces ook aan. Je moet door de ellende heen, je kunt er niet omheen. Dat mis ik bij Bentinho, Hicks en Bashar. Die benadrukken vooral het “positief denken” aspect. Als een negatieve emotie voelt opkomen dan moet je die uit de weg gaan en en omturnen in een positieve gedachte. Maar op die manier leer je je les niet. Je moet door de crisis om een crisis te overwinnen.
     Met andere woorden, eerst moet de spiegel schoon gemaakt worden voordat je kunt zien wat je wilt zien.

     1. Hans

      Ok! Goed om te lezen van de kalveren!

      // Met andere woorden, eerst moet de spiegel schoon gemaakt worden voordat je kunt zien wat je wilt zien. //

      Ik snap wat je bedoel maar zou het zo willen stellen:

      Eerst moet je jezelf “schoon”maken voordat de spiegel die je bent jou de verbeterde versie van jezelf kan laten zien .

      En of je dat nou via Pietje of Henkie z’n versie doet.. wat voelt en werkt voor jou het beste..
      Voordat mevrouw Swan en Bentinho en Hicks geboren werden waren mensen ook al op de één of andere manier met deze materie bezig, geen één manier is heiliger dan de andere.
      Als je maar altijd voor ogen houdt waar JIJ naar toe wilt.

  2. Riekus

   Het verschil van denken en doen.heeft ook well degelijk met kwalificaties te maken, opleiding milieu en afkomst, vermogen om iets te beredeneren, cq hersenen, zie Einstein, de verschillen worden dan wel.heel groot!!!

 9. Douwe Bericht auteur

  Ik ben momenteel het boek van Abraham Hicks aan het lezen waarin ze Law of attraction, law of deliberate creation en law of allowance uitleggen.

  Als ik tegen zaken oploop als dit dan kijk ik eerst of ik er stressvolle gedachten op kan vinden. Dat is vast niet zo moelijk voor anderen en het zorgt ervoor dat je gedachten als mensen zouden geen oorlogen moeten uitlokken moet gaan onderzoeken. Best interessante dingen van te leren.

  En vervolgens probeer ik het dan zo goed mogelijk los te laten, te allowen. Geen idee waar dat precies tot gaat lijden maar het is de meest constructieve manier die ik voor mezelf tot nu toe heb kunnen vinden.

  Het boek van Abraham Hicks waarin deze drie wetten staan uitgelegd is:
  http://www.bol.com/nl/p/the-law-of-attraction/1001004002792201/

  En dat is eigenlijk een op papier gezette versie van The Special Subject Series. Wat het kernwerk van alle Abraham Hicks materialen is in mijn ervaring. In Costa Rica een boel naar geluisterd als audioboek en zeer leerzaam geweest maar naast luisteren helpt het me toch ook enorm om het ernaast op papier te kunnen luisteren. De subject series is goed als torrent te downloaden: https://torrentz.eu/search?q=abraham+hicks+special+subject+series

  Vanuit dat perspectief kunnen we wellich stellen dat The Rothschilds het contrast hebben geschapen waarom we nu zo graag andere betere, eerlijkere systemen willen hebben. Maar goed dat is aan ons dus om zelf de verantwoordelijkheid te gaan nemen en die systemen met zijn allen te gaan gebruiken. Dit is wellicht een mooi idee waar mensen aan deel kunnen gaan nemen als ze wat willen gaan doen.
  http://www.socialtrade.nl/circuitnederland/

  1. Douwe Bericht auteur

   Ze zoeken nog mensen die mee willen helpen.
   —–

   http://www.socialtrade.nl/over-stro/vacatures-stro/

   Vacatures Social TRade Organisation

   Wil je meehelpen een @nder soort geld in Nederland van de grond te krijgen?

   STRO werkt al jaren aan alternatieve vormen van geld. In 2014 zijn we van start gegaan met de opzet van het Social Trade Circuit in Nederland en hebben we het boek “Een @nder soort geld” uitgebracht. Deze activiteiten brengen een hoop werkzaamheden met zich mee waarvoor we op zoek zijn naar vrijwilligers. Mocht het Circuit een succes worden dan is er een goede kans om door te stromen naar een betaalde functie.

   We zoeken vrijwilligers/ stagiaires voor de volgende functies:

   Werving van community’s voor het Circuit, zoals MKB-verenigingen, duurzaam energie initiatieven, gemeentes, voedselcoops, etc
   Juridische medewerkers juridische opzet Circuit en opstellen contracten
   Grafisch vormgever
   PR-medewerkers benaderen van media, schrijven artikelen en communicatie via Twitter en Facebook
   Administratief en organisatorisch werk o.a. voor het boek “Een @nder soort geld”
   Leesgroepen en cursus een @nder soort geld
   Softwarespecialisten testen Cyclos en ondersteuning van community’s in Circuit bij de toepassing
   Vertalers voor onder andere het boek “een @nder soort geld” en artikelen voor de website
   Websitebouwers met kennis van WordPress en liefst ook Joomla
   STRO biedt:
   Als vrijwilliger bij STRO werk je mee aan het realiseren van projecten met een ander soort geld dat beter is voor mens, milieu en economie.
   Vrijwilligers en stagiaires ontvangen een vrijwilligersvergoeding, dan wel stagevergoeding, lunchen gratis mee en hebben een eigen werkplek. Reiskosten per openbaar vervoer vanaf een redelijke afstand van Utrecht met een kortingskaart worden vergoed.
   STRO is gevestigd in het centrum van Utrecht, op tien minuten loopafstand van het CS. Vanaf huis werken is mogelijk, maar als je niet te ver van Utrecht woont is het zeker in de inwerkperiode gewenst dat je minimaal één keer per week op ons kantoor werkt.

   Werken bij STRO betekent: werken voor een organisatie met een boeiende ideële doelstelling in een prettige en informele sfeer. In Nederland werken 8 betaalde medewerkers en 30 stagiaires / vrijwilligers.

   Periode:
   Per direct voor minimaal 3 maanden. Een langere periode heeft de voorkeur.

   Beschikbaarheid:
   Minimaal één dag per week.

   Interesse?
   Mail je cv en een korte motivatie voor de functie(s) waarin je geïnteresseerd bent naar info@socialtrade.nl t.a.v. Inge Kuiphuis.

  2. Elly

   /// Vanuit dat perspectief kunnen we wellicht stellen dat The Rothschilds het contrast hebben geschapen waarom we nu zo graag andere betere, eerlijkere systemen willen hebben. Maar goed dat is aan ons dus om zelf de verantwoordelijkheid te gaan nemen en die systemen met zijn allen te gaan gebruiken. ///

   Mijn gezichtspunt hierin is:
   De wens voor een eerlijker systeem kan alleen maar bestaan als je gelooft dat er beperking is.
   Er is 1 taart, we zijn met 8… fair share.
   Als je gelooft in oneindige overvloed en je eigen macht : dan manifesteer je gewoon 8 taarten 🙂

   The Rothschilds, de banken…..: totaal letterlijk in de werkelijkheid is er sprake van het scheppen van geld.
   De engelse uitdrukking is zelfs : making money. Geld verdienen : Je moet iets doen om het geld waardig te zijn. Zodra je inziet dat whatever geld jij nodig hebt, om wat dan ook te doen, vanzelf naar je toe komt als je dat werkelijk geloofd, heb je schijt aan het hele systeem. Het systeem verliest daarmee één van z’n slachtoffers.
   Geld is de vorm waarin een bepaalde vibratie zich manifesteert. Zoeken naar een alternatieve vorm van geld, zoals STRO zegt, is eigenlijk een ander voorkomen zoeken van dezelfde energie.
   Het woord ‘delen’ wordt gebruikt vanuit de beperking. Terwijl een andere betekenis van ‘delen’ bestaat uit : onderdeel zijn van. “Onderdeel zijn van de oneindige overvloed” bijvoorbeeld.
   Je kent vast het verhaal van Jezus met het brood en de vissen : dat is puur dit : manifestatie van ‘genoeg voor iedereen’.

   Wat Rothschild laat zien (dat contrast) is wat je niet wilt.
   Wat je wel wilt : genoeg voor iedereen.
   Het contrast bestaat , omdat het geloof van beperking bestaat. Eén persoon heeft het grootste deel van de ‘beperkte’ voorraad en de verdeling van die voorraad moet ‘beter en eerlijker’.
   Wat je kunt zien is dat er zoveel macht aan de top van de piramide is dat er geld geschapen wordt.
   Dat is een letterlijke reflectie van jezelf : je ‘bent’ Rothschild , je bent net zo machtig en in staat geld te scheppen als hij.
   Hij creeert vanuit een negatief geloof over tekorten en een behoefte aan controle uit angst daarover zijn imperium. Die vibratie zit in de hele piramide en maakt dat onderop de mensen elkaar de kop inslaan uit woede omdat ze gecontroleerd ( kunnen) worden en er ’tekorten’ ( zouden) zijn.
   Je zou hetzelfde kunnen doen vanuit een positief geloof. Bijvoorbeeld : als je je zou toeleggen op met manifesteren van zoveel geld dat je dat voortdurend aan iedereen kunt uitdelen 😉
   Het grappige is echter dat je geen match meer bent voor het systeem als je het doorhebt. Je ‘ziet’ het niet meer. Het bestaat niet meer in je werkelijkheid en er is dan dus geen systeem meer om te veranderen.
   Dus in feite is alles wat je hoeft te doen voor geld is geloven dat het er IS.
   Je ‘werk’ waarmee je geld ‘maakt’, omdat je oneindige overvloed ‘verdient’ 😉

   1. Wat is waar

    Nog beter is het om geld helemaal achterwege te laten.
    We zijn helemaal geen geld nodig. Het idee dat je geld nodig hebt is een onware gedachte.

     1. Wat is waar

      Als zelfs jij er niet in gelooft Elly;)

      Als ik alleen op de wereld zou zijn dan zou het me wel lukken:)

     2. Douwe Bericht auteur

      Het heeft niet met het geloof van Elly te maken. Het is mogelijk om te doen. Deze dame doet het al jaren. https://vimeo.com/21063795

      Het gaat erom wat relevant is voor jezelf. Of iets voor je resoneert of niet. Resoneert leven zonder geld enorm met je dan is het zeker het pad om te gaan bewandelen. Resoneert het totaal niet dan is het absoluut niet het pad voor je om te volgen. Maar dat is dus puur een persoonlijk iets en verschilt van persoon tot persoon.

      Volg je passie, volg je resonanatie zo goed mogelijk als je kunt.

     3. Elly

      Het gaat inderdaad helemaal niet om wat ik geloof. ik heb niet eens gezegd wat ik geloof 🙂
      Het is jouw perceptie, de aanname die je doet vanwege mijn verhaal.
      Je gebruikt wat ik zeg als permissie om je statement niet te hoeven naleven.
      Dat zegt zoveel als dat je zelf, op dit moment, niet echt geloofd dat je geen geld nodig hebt. Dus wat zou je je druk maken.
      Als je de, hart gevoelde, wens hebt om op een dag geen geld meer nodig te hebben, komen de leermomenten in die richting wel op je pad.
      In de vorm van Douwe, die een link plaats 😉 … of zoiets.

      Ik weet ook wel dat youtube flimpjes beweren ‘je hebt geen geld nodig’. Ik zie zelfs in welke waarheid daarin zit.
      Ik kom alleen maar in moeilijkheden als ik mezelf dat geloof aanpraat.
      Het is een concept, het wijst naar een deur, maar je moet er wel zelf doorheen lopen en je zal toch ergens de moed vandaan moeten halen.

   2. Jos

    Dag Elly,

    Hartelijk dank dat je de moeite, en energie, hebt genomen om dit principe duidelijk neer te zetten.
    Ik leef al meer dan 20 jaar op deze manier, met dit inzicht , en het werkt uitstekend.
    Alles wat ik werkelijk nodig heb, dient zich telkens weer aan.
    Ik ervaar het als niet in de angst te leven van wat er niet is, maar in te-vrede-nheid te leven met dat wat er wel is.
    Ik hoop dat dit artikel met alle reacties velen mag inspireren,

    Stay Human, en nogmaals hartelijk dank aan iedereen die niet alleen een betere wereld voor ogen hebben, maar deze ook (trachten te) creëren.

    Jos.

 10. Wat is waar

  @Elly
  20/05/2015 om 22:00

  @ wat is waar
  ~~~~////Het universum reflecteert zoals een spiegel dat doet.////

  Volgens de Bijbel is het andersom. Wij spiegelen het hogere bewustzijn als we in volledige alingment zijn met ons hogere bewustzijn. ~~~~

  /////Volledig alignment met ons hogere bewustzijn, zeg je. Wij worden de spiegel.
  Wat kan deze spiegel nog reflecteren en naar wie of wat ?/////

  We zijn geen spiegel, maar het spiegelbeeld van ons/het hogere bewustzijn.
  De spiegel is het instrument zodat we dat kunnen ervaren.

  En nu wordt het tricky, want ik weet eigenlijk niet hoe ik het verder uit moet leggen. maar ik wil toch een poging wagen. Als het niet de waarheid is, hoor ik dat graag.

  Hieruit volgt dat we zijn zelf dus het hoger bewustzijn zijn die in de spiegel kijkt. En dat is in principe voor iedereen gelijk. Maar we kunnen niet het gehele spiegelbeeld zien,maar slechts delen ervan. Daarom zijn onze ervaringen en wat we meemaken ook verschillend. Maar we kijken allemaal in de spiegel via ons hoger bewustzijn. En daarom zijn we allen ook één. Je weet wel de oceaan (het hoger bewustzijn) en de golf (dat wij ervaren van de oceaan) in de oceaan.

  1. Elly

   @wat is waar
   Ik voel het aan als dat je net niet de knack kunt maken.
   Ik heb zowaar een paar uur besteed om woorden te vinden. Maar niet tot mijn tevredenheid.
   Daarom maak ik er eerst maar een vraag van :

   “We zijn zelf het hoger bewustzijn dat in de spiegel kijkt”
   “we kunnen niet het gehele spiegelbeeld zien”
   ” we kijken in de spiegel via ons hoger bewustzijn”.
   Hoe kan dit volgens jou tegelijkertijd waar zijn ?

   1. Wat is waar

    @Elly

    Van vragen kun je leren.
    Maar ik weet niet of ik het antwoord heb dat jou duidelijkheid verschaft.
    We doen een poging.

    ///“We zijn zelf het hoger bewustzijn dat in de spiegel kijkt”
    “we kunnen niet het gehele spiegelbeeld zien”
    ” we kijken in de spiegel via ons hoger bewustzijn”.
    Hoe kan dit volgens jou tegelijkertijd waar zijn ?////

    Teal Swan zegt dat we een extensie van het hoger bewustzijn zijn. We maken allemaal deel uit van dat hoger bewustzijn, wij zijn er een deel van.
    Ik heb die vergelijking van de spiegel niet van mezelf. Het komt uit de Bijbel.
    Daar staat dat we geschapen zijn naar het beeld van God ( van mij mag je het ook universeel bewustzijn, hoger bewustzijn, de Bron, je hogere zelf, etc noemen). Als we in alingment zijn met het hoger bewustzijn, zijn we een exact beeld van het hoger bewustzijn. Je spiegelt het hoger bewustzijn in de wereld. Dat beeld is alleen te zien als de spiegel schoon is (dat is alingment , de Bijbel spreekt van één zijn met God en Jezus zei; De vader en ik zijn één) ). Als je geloof hecht aan onware gedachten is de spiegel vuil, en verschijnt dus niet een juist/waar beeld van God.

    Ik hoop dat het wat duidelijker is, hoe ik het zie.
    En dit is nog maar de theorie, de praktijk is nog wat ingewikkelder.

    1. Elly

     Zoals je het nu zegt, ben ik volledig met je eens.
     If your slate is clean, then you can throw stones… daar denk ik nu aan.

     Als je de ultieme waarheid ‘kent’, schoon bent geworden van alle vibrationele dingen die niet bij jou horen… dan ben je een met god en kan je als mens ook zeggen… de vader en ik zijn één.
     Hoe waar het ook al is, voordat je dat zelf echt weet.
     Wat hier triggy is , is de definitie van ‘god’ : als je dat vanuit religieuse opvoeding bijvoorbeeld zou indentificeren met een oordelende autoriteit.

     Dus als ik je nou goed begrijp :
     Jij ervaart een hoger doel in het leven, waar een proces voor nodig is om daar te geraken . Dat proces is niet altijd ‘leuk’ , je moet er door heen om iets te leren.
     Vanuit een ‘god’ zou ik dan zeggen : god wil zichzelf kennen via jou .

     Als je ‘god’ bent of één bent geworden met ‘god’ , dan is je spiegel schoon.
     Als je eigen spiegel schoon is, krijg je wat Rumi zo verwoord :
     “You are a volume in the divine book
     A mirror to the power that created the universe”
     Dat kun je zien als een lichtstraal die schuin op een spiegel valt, terwijl jij de spiegel bent : de oneindige, het universeel bewustzijn, kaats via jou de wereld in.

     Wie zonder zonden is, werpe de eerste steen :
     Die ‘zonden’ zijn dan de negatieve geloven, de onware gedachten… waar je vanaf moet zien te komen.

     Dat je zegt ,ook over dat het theorie is en de praktijk veel ingewikkelder, beschouw ik als een teken dat je inziet hoe complex het concept eigenlijk is als je dat in alle dag wilt toepassen.
     Het is zeker een heel proces als je wens of je intentie is om het ‘doel’ van een schone spiegel te verwezenlijken.
     Waarschijnlijk , denk ik, zou je kunnen zeggen dat er een bedoeling achter alles zit en er een hoger doel wordt gediend door de mensheid, als je de ultieme ‘wens’ van god / het bewustzijn, in ogen schouw neemt : zichzelf willen kennen.
     “Laat me zien wie ik ben, door te zijn wie ik ben”.

     Het viel me op dat als je het over ‘geweten’ hebt dat je refereert aan hart gevoelde dingen. Dat is een ‘weten’ dat in mijn ogen overeenkomt met de vertaling van consiousness…wat ook geweten kan betekenen… maar dus ook bewustzijn.
     En ‘weten’ in alignment met jezelf is al voorbij ‘geloven’. Je hoeft ( voor een deel) niet meer uit te vogelen welk ‘geloof’ je dwars zit, je ‘weet’.

     Ik heb de wijsheid ook niet in pacht, maar dit is wat ik er van denk.
     Ik heb overduidelijk dat ik op deze site ben terecht gekomen vanuit een wens om te kunnen uitdrukken wat er in me leeft, wat ik er van ‘voel’. Dus dit helpt mij in die zin nogal :-).

     1. Wat is waar

      Kijk aan. Ik voel me helemaal begrepen 😉 (hopelijk komt er nu wel een smiley) En ik heb het idee dat ik jou ook begrijp.
      (bij de vorige reaktie (over geld) gingen jullie wel heel serieus op mijn reaktie in. Ik had er nog een 😉 (smiley) achter gezet maar maar dat bleef een;)

      Ik wil graag een ander begrijpen en ik wil graag begrepen worden. Als je op dezelfde golflengte zit (in alignment bent) geeft een positieve emotie en een goed gevoel.

     2. Wat is waar

      Nu zie ik net dat het niet de smiley was die ik bedoelde.
      Het moest een lachend knipoogje zijn.
      Even uitproberen
      🙂

 11. Johannes ten Dele

  Geld is feitelijk niet meer dan een door het systeem gezegend fictieve zekerheid voor iets van waarde. Dit laatste is inherent aan vraag en aanbod. Geld zorgt ervoor dat goederen en diensten zich makkelijker laten regulieren. Kijken we goed naar de gevolgen van dit systeem dan is het overduidelijk dat geld destabiliserend werkt. Je kunt er te gemakkelijk te veel van hebben zonder dat het zich afzet tegen de verstrekkende gevolgen van het gemis. Een fenomeen dat men hebzucht noemt of misschien wel erger. Feitelijk gezien kan men stellen dat overdaad het direct gevolg is van miljoenen doden elders op de wereld.

  Iemand reageerde hierop door te stellen dat wij daar niets aan kunnen doen. Waarop ik hem vroeg of hij kan zwemmen. Hij beaamde dit. Hierop vroeg ik hem, “Als er iemand dreigt te verdrinken zou jij hem dan redden?” Natuurlijk was zijn reactie “Ja”. Waarop ik antwoordde met; “Waarom loop je dan om?”
  Natuurlijk hebben wij de mogelijkheid om anderen te helpen, de vraag is willen wij dat ook zien. Geld, hoeveel je er ook van hebt, het heeft pas echt waarde als je er een mensenleven mee kunt redden.

 12. Werner

  Interessant om lezen hoe het systeem aan de bron ‘mismeesterd’ werd, in theorie is het dan ook een relatief koud kunstje om het probleem aan de bron aan te pakken. Ergo, elimineer rente uit het wereldbeeld en maak nieuwe afspraken over geldcreatie, zo kom je tot systemen zoals de Bitcoin (de gezonde vorm weliswaar). Politici weten dat toch ook, of niet?

  1. Douwe Bericht auteur

   http://www.onsgeld.nu is ook hard bezig met bewustzijn over dit soort materie
   Heel moeilijk is het allemaal niet om te begrijpen.

   Als politici dit niet weten zijn ze in mijn ogen per definitie ongeschikt om het Nederlandse volk te vertegenwoordigen…

   1. Werner

    Met je eens Douwe, de psychologie van paradigmaverschuivingen laat weten dat een periode van ontkenning en negatie eerder normaal is maar dit duurt nu al meer dan pakweg 80 jaar. Vandaag lijkt het alsof we nog in de Middeleeuwen leven, een situatie die steeds prangender wordt. Alternatieve plannen liggen op de tafel, letterlijk.

 13. formidabele

  Nu blijkt weer, dat de aankoop van dat schilderij een ongelooflijk bedrag van 180milj moet opbrengen en er even makkelijk door heen gejast wordt
  Tenkoste van andere levensbehoeften, die naar mijn mening voorrang verdienen!
  Dus tegenhouden!
  Stelletje hielenlikkers in het parlement, die denken daarmee het geweten te kunnen sussen

 14. Victor Burgers

  Het zou zo simpel kunnen zijn om uit de crisis te komen .

  Vanaf 1 januari geeft elk EU land zijn eigen Volks Valuta uit. Vanaf die dag bestaat de Euro als munt niet meer EN (en dat maakt het zo mooi) ook alle Euro SCHULDEN vervallen. Is er geen Euro meer, dan zijn er ook geen Euro schulden meer.

  Iedereen die een postief bank saldo had in Euro’s krijgt hiervoor Nieuwe Marken, Nieuwe Guldens of Nieuwe Drachmen terug. Maar deze keer uitgegeven door een volksbank vrij van schuld en intrest.

  De staats schulden worden eenvoudig afgeboekt naar nul (jubel jaar) en de bankiers kunnen fluiten naar hun Eurootjes en zij (en niet de bevolking!) zullen de “rekening” betalen omdat ze hun nepgeld niet meer terug krijgen en de macht die ze ontlenen aan deze schulden komt ook te vervallen.

  Met alle landen buiten Europa die nu nog fiat geld gebruiken (de rest van de wereld en de helft van de euro handel) doen we vanaf deze datum enkel en alleen nog handel in containers en goederen. Deze ruilhandel is geen problem, want de gemiddelde container is meestal al een paar keer verkocht voordat hij in Rotterdam aankomt. Tevens hebben we eeuwen lang ruilhandel gedaan en dat waren de meest welvarende tijden ooit (De Gouden Eeuw).

  Binnen Europa gebruiken we gewoon ons nieuwe geld (de Volks valuta) en we blijven ruilhandel voeren totdat ook deze landen zijn overgegaan op een Nieuwe Volks Valuta gedekt door al het onroerend goed in het land en vrij van intrest en inflatie.

  Als we het bestaande “fiat geld” niet meer accepteren, wordt het domweg waardeloos en dat raakt de rijke elite het meest en precies daar waar het pijn doet.

  Dus de Euro opheffen, alle schulden afboeken en opnieuw beginnen met een zelf uitgegeven volks valuta. Probleem opgeslost én de euro en de euro-crisis zijn in 1 klap voorbij. De ECB en het EMS kan opgeheven worden en elke regering krijgt er 10 tot 20% meer budget bij (afhankelijk van de hoogte van de staats schuld)

  Lijkt simplistisch, maar in de oudheid werden elke 49 jaar (7×7 jaar) ALLE SCHULDEN kwijt gescholden (jubel jaar) om hierna weer met een schone lei te beginnen. Ze begrepen dat rente op rente tot onhoudbare schulden leidt en daarom moesten die schulden worden afgeboekt. Dus zo gek is het idee waarschijnlijk niet.

  1. Douwe Bericht auteur

   Schuldenkwijtschelding lijkt mij ook heel verstandig. Veel verstandiger wat politici en bankiers nu doen iig. Proberen de rente op de telkens groter wordende schuldenberg proberen te verdienen door de reeele economie volkomen kapot te bezuinigingen.

   1. Jos

    Goede idëen in overvloed, maar hoe krijgen we 16.000.000+ geintrocdineerde zielen ook tot dergelijke inzichten?
    Hoe al dit in het collectieve bewustzijn te krijgen?
    De tv- en radiozenders kapen?
    Het blijft een select cluppie wat dit soort websites leest en meestal zijn die al behoorlijk op de hoogte.
    Wat mij telkens weer verbaasd is de reactie van menigeen als je hen over de materie verteld die hier gepubliceerd wordt.
    Het maakt mijn hoofd behoorlijk hard, telkens weer.
    Men noemt mij dan negatief, en adviseert mij naar de mooie dingen des levens te kijken.
    Gelijk hebben ze, want als het zo doorgaat is er weinig moois meer over…..

    Stay Human, it’s all you really have,

    Jos.

    1. Douwe Bericht auteur

     Ja mensen kunnen beginnen met dit soort artikelen naar hun hele inbox te versturen zodat je de mensen waar je contact mee hebt in ieder geval dit soort informatie eens onder de neus kunt schuiven. Het is met informatie in de basis een kwestie van mensen blootstellen eraan.

     En ja dit soort informatie wat eigenlijk lijnrecht op de leugens staan die de MSM continue herhaald kan bij sommige mensen flink wat cognitieve dissonantie oproepen. Maar goed daar zullen ze vroeger of later toch doorheen moeten en wat mij betreft vroegere.

     Ik ben dit blog inmiddels een jaar geleden begonnen en er zijn toch 170 641 bezoekers geweest die daardoor aan dit soort informatie blootgesteld konden worden. Het zijn er toch 170 641 meer dan als ik niet dit blog was begonnen. Wat ik daarmee wil zeggen is dat we niet onze eigen kracht moeten onderschatten. Een artikel doorsturen aan de mensen in je inbox is relatief gemakkelijk te doen.

     En anders kunnen mensen natuurlijk ook eigen blogs beginnen etc. Hoe meer dit soort kennis zich verspreid hoe moeilijker het voor de MSM is om hun leugens geloofwaardig te houden. Als je ziet hoe alle kranten in Nederland momenteel flink teruglopende abonnees hebben en de nieuwe media nog steeds groeit dan gaan we volgens mij nog steeds de goede kant op.

     Maar nogmaals onderschat je eigen rol daar nooit in. Jij hebt contacten in de maatschappij en via je eigen communicatielijnen kun je andere mensen introduceren aan dit soort informatie. Het is aan hun om te bepalen wat ze er wel of niet mee willen doen maar het ligt in mijn en jou macht om ze er in ieder geval bekend mee te maken.

 15. Jos

  Je hebt helemaal gelijk Douwe en wees niet ‘bevreesd’, wij dragen onze stenen meer dan bij.
  Onze boerderij draait al 20 jaar volgens de principes van de permacultuur, de bezoekers aan onze chambres d’hôtes worden er vanzelf door geïnspireerd, door wat ze hier aantreffen, door wat ze op hun bord k)rijgen en door de gesprekken die we samen hebben in de avonduren, mede door gebrek aan TV.
  Ik stuur met regelmaat artikelen door van deze site en zie dat er steeds meer bewustzijn ontstaat, maar ik ben nogal een gedreven boerke en vind dat het allemaal veel te traag gaat.
  Het volgende seizoen willen we workshops in de permacuktuur gaan geven, we zijn gecertificeerd en zitten in het wereldwijde netwerk.
  Daarnaast zijn we aangesloten bij WOOFF en Workaway hetgeen het nieuwe netwerk wat voor een rechtvaardige wereld gaat zorgen ook verbreed.
  Goede zaadjes planten, de rest volgt dan vanzelf.
  Dank voor jouw reactie,

  Stay Human,

  Jos.

  1. Douwe Bericht auteur

   Haha, ja het ongeduld ken ik persoonlijk ook zeer goed. Het is voor mij ook een continue balans proberen te zoeken tussen mensen proberen wakker te maken en daarbij ook zelf je eigen leven zo plezierig mogelijk in te richten en de goede ideeen die je tegenkomt in de praktijk tot uitvoering te brengen.

   De mainstream media werkt heel simpel, keihard liegen en dat heel vaak herhalen en dat werkt blijkbaar goed genoeg om een groot deel van Nederland in een soort geloof/gedachtenkooi te houden.
   Ik hoop dan maar dat oprechte pogingen om de waarheid boven tafel te krijgen en dat vaak te herhalen mensen uit die kooi kan halen. Helaas hebben wij geen reclamebudget om onze boodschappen te promoten tussen de Nederlands Elftal voetbalwedstrijden 😀 En zijn we tot die tijd volledig van mensen zoals jezelf afhankelijk die vanuit goede wil en persoonlijke motivatie dit soort boodschappen zelf weer verder delen via hun communicatielijnen.

 16. Jos

  De waarheid blijven herhalen zal het uiteindelijk winnen van de leugens blijven herhalen, ook al zijn de laatste nog zo snel…..
  Hardlopers zijn nou eenmaal doodlopers.
  Aan natuurwetten valt niet te tornen.

  Jos.

 17. Gerardo

  Mayer Amschel Bauer heeft het fractioneel bankieren bedacht (vertrouwenschendend bankieren) , en zal ontmanteld worden.

 18. Rik

  Wat een hoop woede hier jegens de Rothschilds. Maar je moet je ook realiseren dat zij een hoop geïnvesteerd hebben en een systeem gecreëerd hebben waardoor een grote middenklasse met redelijke welvaart ontstaan is.
  Zonder staatsschulden zouden overheden als idioten met geld smijten. Staatsschulden zijn een stok achter de deur voor exorbitante uitgaven. Zowel voor burger als overheid. Als iedereen smerig rijk was zouden we de wereld nog erger uitputten.
  Neemt niet weg dat het een rot systeem is, het monetaire stelsel in z’n geheel.
  Eigenlijk zou je een alternatief moeten bedenken voor een stelsel zonder geld en deze uit moeten kunnen voeren met een soort van vrijstelling van de overheid.
  Der moeten zekerweten betere 21e eeuwse alternatieven zijn dan het huidige rotte systeem.

 19. Jan de Jong

  De schade, het leed en het verdriet dat Rothschild aan de aarde en haar bewoners heeft toegebracht over de eeuwen is zo groot dat Rothschild dat nooit en ooit en te nimmer ooit zal kunnen terug betalen.
  Dat de dag snel mag aanbreken dat deze gesel der mensheid met wortel en tak zal worden afgebroken.
  De geschiedenis zal tot in lengte van dagen de naam Rothschild noemen als een der meest verderfelijke zaken die de mensheid ooit heeft voortgebracht ….

 20. Bla Diebla

  Douwe, ‘goverment bonds’ waar Evelyn de Rothschild over praat zijn staatobligaties, dat is wat anders dan het systeem van de centrale banken waarmee ze hele bevolkingen afromen. Hij geeft dus niets toe in dat filmpje of met die uitspraak. Ik kan zelf ook staatsobligaties kopen als ik dat wil. Foutje in je artikel dus.

  1. Douwe Bericht auteur

   Nee niet echt, het punt is dat private bankiers geld als schuld uit het niets mogen scheppen dus ook staatsobligaties en daar dus rente over mogen vragen. Wat je dus ziet is dat net als jij een hypotheek afsluit de bank de schuld uit het niet schept en jouw over die schuld ook nog eens rente laat betalen, banken dit ook voor overheden doen. Landen moeten dus via private banken werken om een geldsysteem te kunnen hebben in hun eigen land en ze betalen daarvoor via de rente op die staatsobligaties.

   Jij kunt wel een staatsobligatie kopen en zo de rente opstrijken maar jij kunt niet een staatsobligatie scheppen uit het niets en daar vervolgens de rente over innen.
   Bekijken eventueel de documentaires Money as Debt, Zeitgeist Addendum en The Money Makers eens.

   1. bernadette

    Bla Diebla ,

    Heb je wel eens van de Blije Bank gehoord ?

    Heb er zelf aan een Eeuwigdurende Ledencertificaat van aangeschaft, kost 100,-
    Dan wordt men tevens aandeelhouder – mede eigenaar van deze opkomende nieuwe bank.
    Het Eeuwigdurende leden certificaat is overdraagbaar aan je erfgenamen.
    Verdiep je er maar eens in ;

    https://deblijeb.nl/over-ons/

 21. bernadette

  Gepubliceerd op 20 mei 2016

  De Blije B is een burgerinitiatief van professionals. Zij introduceren de waardevaste munt URA. Zodra zij meer dan 10.000 leden hebben, vragen zij een bankvergunning aan.
  Zijj doen niet aan rente en zijn daarmee het eerste echt duurzame financiële initiatief van Europa.
  Rente is parasitair.
  Het veroorzaakt tekorten en crises, ook onze huidige. In plaats van rente geven zij Financieel, Ecologisch, Emotioneel en Sociaal rendement, op basis van natuurlijke groei.
  Zij investeren in lokale economieën en duurzame projecten, voor een gezonde en rechtvaardige samenleving.
  Een bank van, voor en door de mensen, waarbij we weer zelf ons geld gaan beheren.

  1. Douwe Bericht auteur

   Dan moet je het ergens downloaden en op een DVD branden.
   Er zijn wel programma’s te vinden waarmee je YouTube filmpjes kunt downloaden bijvoorbeeld. Google eens wat rond zou ik eens wat zeggen.
   Succes!

 22. Anoniem

  Ik ben bang dat wij mensen al te ver zijn gedomesticeerd door deze elite groep. Denk daar maar eens over na!

 23. bernadette

  Als we allemaal naar onze innerlijke besturing kunnen / willen luisteren,
  waarom en dat we hier op Aarde gekomen zijn met een missie.
  Is het met een goede vredige intentie ?
  Of met een slechte evil intentie ?

  Ron van Dyke 71 jaren oud – met z’n dagelijkse teken van Leven report ,

  https://www.youtube.com/watch?v=WpeIVQqF-rQ

  5-2 -18 – BEATING THE SAME OLD DRUM

  https://www.youtube.com/watch?v=ajOcEf0pmkQ

  Men heeft ons allemaal in vrijwel alle Landen in de laatste 200 jaren heel langzaam aan
  ontheemd van een eigen stukje eigen Landgrond om ons zelf te kunnen onderhouden van Voedsel.
  We moesten verplicht naar scholen , Universiteiten en werden naar bebouwde steden gelokt ,
  voor een zo genaamde succesvolle carriére met een ingebouwde Ego mind van aanzien.
  Ondertussen heeft het systeem ons afhankelijk gemaakt van de Supermartken – multinationals enz..

  Hieronder zien we hoe we in Vrijheid zouden kunnen en Mogen Leven ,
  zonder achtervolgd te worden in Stress mode , en verplichtingen aan de Buitenwereld .

  HOMESTEADING Made Me RICH!

  https://www.youtube.com/watch?v=LuQNFjUnPJc

  We kunnen veel leren van dit Naturel levend gezin ,
  zij voeden ook hun kinderen op eigen wijze in Home Scholing thuis.

  https://www.youtube.com/watch?v=KlsN7q9q0WM

  Hun you tube filmpjes worden dagelijks veel bekeken ,
  het spreekt kennelijk vele mensen aan om ook zo te willen gaan leven… en terecht .

  https://www.youtube.com/watch?v=peZynWMvmN0

  13 Years Living Off the Land – Man Shares REAL Homestead Experience

  https://www.youtube.com/watch?v=Dqc6xw-4Kbg

 24. Johan Bosman (werktuigkundige)

  Het is eigenlijk niet zo heel ingewikkeld: op de schulden zit rente maar op de tegoeden niet. Daarom zullen de tegoeden nooit voldoende kunnen zijn om de schulden te dekken. Voor dit probleempje is een merkwaardig slechte “oplossing” bedacht: onbeperkte economische groei in een beperkte wereld.

  Uiteindelijk gaat dit er toe leiden dat onze werkschuwe politici en hun even werkschuwe bovenbazen bij de banken met hun gore zelfbedieningsmentaliteit een nieuwe aarde voor ons uit hun kofferbak zullen moeten toveren.

  1. Johan Bosman (werktuigkundige)

   Hoi Bernadette,

   Ja het is triest, verreweg de meeste mensen zijn er nog steeds vast van overtuigd dat je vooral moet blijven stemmen. Niemand die het opvalt dat “ons” wettige betaalmiddel (zijnde het ultieme kwaad) NOOIT ter discussie zal worden gesteld in het parlement. Ook niet door het FvD waar zo velen hun nieuwe hoop op hebben gevestigd. “Hoop” is slechts een marketingproduct en het ultieme marketingproduct van hemelpiloten en politici: het kost niets en er zit geen enkele garantie op. Wie het anders -eerlijk- wil en zijn nek uitsteekt die krijgt een kogel door het hoofd.

   Nederland is een heel vies land. Ik kan je alleen maar aanraden om zo gauw als je de mogelijkheid daartoe hebt Nederland te verlaten. Ikzelf ben al weg uit Nederland maar had eerlijk gezegd ook geen andere keus: in 2006 ontdekte ik strafbare feiten begaan door de gemeente Groningen. Ik heb toen 8 jaren van de meest walgelijke terreur te verduren gekregen van het Openbaar Ministerie Groningen in de hoop dat ik zelfmoord zou plegen. Daar had ik echter weinig behoefte aan en ben na eerst zorgvuldig onderzoek te hebben gedaan naar Hongarije verkast waar ik sindsdien veilig ben. Ook hier zien we het weer: het onderdrukken van mensen of van een hele samenleving wordt uitgevoerd mèt en dóór het wettige betaalmiddel. En daar heeft Hongarije niet zo veel van.

   Groetjes van Johan.

   1. Douwe

    Nederland is al vanaf het begin van dit smerige spel een belangrijke speler of plaats geweest en is dat nog steeds voor deze globale maffia.

    Verstandig inderdaad dat je voor jezelf hebt gekozen en je jezelf niet hebt laten gek maken door de pscychopaten der Nederlandse staat.

 25. bernadette

  Citaat van ;

  Daniel Hendrik van der Wilt
  Ze doen het heel slim, door gratis geldcreatie zijn de banken eigenaar geworden
  van al het kapitaal dat oorspronkelijk van het volk was.
  Samen met de belastingdienst hebben ze het volk arm (dus productief) gemaakt.

  Het volk werkt nu harder dan ooit.
  Waar zonder banken en overheid 1.6 uur arbeid per dag voldoende zou zijn
  moet men nu 9 uur per dag zwoegen om de bankiers in het zadel te houden.

  Je werkt niet alleen voor je eigen schuld maar ook voor de schuld van de bakker en de slager.

  Overgenomen van ;

  https://www.facebook.com/groups/EFLFoundation/?fref=mentions

  Is dit de Gulden middenweg ?

  https://www.ehbcrypto.nl/egulden-kopen/

  https://chainz.cryptoid.info/efl/block.dws?96c75449ec3e5475ae07e5a4759c3fbba7533f29eb3c2043c493ff70d02081a1.htm

 26. Johan Bosman (werktuigkundige)

  “Wie in Nederland nooit in de bak heeft gezeten die moet zich schamen”. Kijk, dat ben ik toevallig helemaal met je eens Budh. En die mooie wet van “iedereen heeft het recht op arbeid” kan alleen maar afkomstig zijn van een slavenhouder.

  1. bernadette

   This Summer will change the World .

   Dat is door ons allen over de gehele globe echt gewenst.

   Te beginnen aan de Top ( De Brandhaard )
   The club of Rome

   De katholieke kerk clan behoort in de gevangenis .. all over the world.
   De criminele gangsters in ROME besturen alle landen.
   o.a Trump en ook Willen Alex & Maxima hebben de Paus een hand geschut .
   Alle wegen leiden naar Rome.

   The 2 Babylons

   THE ARREST OF THE POPE

   https://www.youtube.com/watch?v=YvAKJRv0q-k

  2. bernadette

   1 ste poging op 21 Juni 2018
   om Paus – Francis Bergoglio te arresteren in Genéve Zwitserland
   is mislukt doordat zijn militaire bewakers team in gevecht kwamen
   met het International Common Law Court of Justice arrestatie team .

   Naar verluidt ..
   heeft Pope- Francis Bergoglio zich weer verschanst in zijn Vaticaan Burcht .

   2 de arrestatie poging zal spoedig volgen ,

   Net4TruthUSA 76 – Pope ARRESTED

   https://www.youtube.com/watch?v=Xoo9bYUPUOs

 27. bernadette

  Onze innerlijke Ziel heeft GEEN NAAM
  ook al worden wij o.a geforceerd een alias ID Pas te kopen ,
  zie hier de Bilderberg Agenda erachter.

  Op ongeveer 33.06 minuten zien we Willen Alexander voorbij walsen , en info daarover ;

  Bilderberg and the Digital New World Order

  https://www.youtube.com/watch?v=2frpU6nkb_I

  Bejamin Fulford heden ten dagen woonachtig in Japan

  Benjamin Fulford and Robert David Steele at Inokashira Park
  samen in gesprek op 23 Ferbruari 2018

  https://www.youtube.com/watch?v=PpkEal1obl4

  Robert David Steele hier in , werk aan de winkel … commissie
  ITNJ Commission Seating April 2018 Plenary Session

  https://www.youtube.com/watch?v=jYRrjxY-Zxc

  International Tribunal for Natural Justice

 28. bernadette

  Een Digitale Tsunami ?

  Een Nazi ID Systeem ?

  Een Digitale Planeet in dit Universum ?

  Met ons allen in een Digitale kooi ?
  Gaan hier Mensenlevens van afhangen ?
  Artificial intelligence – kunstmatige intelligentie ?
  Wordt er zo maar over de Mensheid beslist zonder onze toestemming ?

  Toch interessant om dit eens door te nemen …

  http://www.wijwordenwakker.org/nl/controle/nieuwe-wereld-orde

  One Card to Rule Them All

  ABSURD DIT ..

  https://www.youtube.com/watch?v=Kf7sY_JNQLI

  Bilderberg and the Digital New World Order

  Ook Estonia als voorloper ?

  https://www.youtube.com/watch?v=2frpU6nkb_I

  Terwijl we beseffen dat wij geen Burgers/ Personen zijn.

  Een natuurlijk persoon is dus niets anders dan een trust die opgericht werd met een geboorteakte.
  Een akte is een papier met tekst er op en die tekst bestaat dus enkel in de 2D wereld.
  Een levende man of vrouw bestaat enkel in de 3D-wereld.
  Een 2D-entiteit kan onmogelijk communiceren met een 3D-entiteit.

  Een persoon bestaat in twee varianten: de natuurlijke persoon en rechtspersoon.
  Een rechtspersoon bestaat net als een natuurlijk persoon uitsluitend op papier.
  Een rechtspersoon kan zijn: een bedrijf, een overheid, een instituut, enz.
  Deze komt tot “leven” door de oprichtingsakte. Vergelijkbaar met de geboorte akte
  . Ziet u de overeenkomsten?

  https://landofeden.org/de-grootste-fraude-aller-tijden-2/het-ontstaan-van-een-persoon/

 29. bernadette

  Judge Napolitano: Why Taxation is Theft, Abortion is Murder, & Gov’t is Dangerous

  https://www.youtube.com/watch?v=lA_Yl_JCdFg

  Met Geld betalen wij om in Leven te kunnen blijven .
  Met Fake fictief gecreëerd Geld wat totaal geen waarde heeft ,
  we go to work and do our job as order volgers to struggle and survive ,
  in a open Air Concentration Camp.

  What They Don’t Tell You About Money

  https://www.youtube.com/watch?v=kj_VwszvqdM

  https://www.youtube.com/channel/UCthxxdOYx6gK6ZkdZxoE3lA/videos

  Onze innerlijke Zielen zingen ….

  Ain’t Got No, I Got Life – Nina Simone (LYRICS/LETRA)

  https://www.youtube.com/watch?v=oOwtHCTIhgE

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *