Een goed gesprek met Hitler in het hiernamaals

Ik volg met vaste regelmaat en met veel plezier en interesse het YouTube kanaal van Channeling Erik. Een kanaal waar je bij elke video je eigen denk en onderscheidingsvermogen kunt oefenen. 🙂

downloadErik was 20 jaar oud toen hij zelfmoord pleegde. Bij zijn moeder Elisa Medhus die tot die tijd een atheïst en tevens praktiserend arts was triggerde dit een zoektocht naar antwoorden en zingeving rond de zelfmoord van haar zoon. Ze las een boel boeken over bewustzijn, kwantum mechanica en kwam via verschillende mediums weer in contact met haar zoon. Erik en zijn moeder hebben via verschillende channelaars contact tussen het hiernamaals en deze aardse fysieke realiteit. Samen vormen ze een brug. En het interessante van deze brug is dat Erik in het hiernamaals toegang heeft tot het bewustzijn van een heleboel mensen die overleden zijn.

In dit gesprek haalt Erik, Adolf Hitler erbij voor een interessant interview over onder andere de tweede wereldoorlog. Ik begrijp dat dit wellicht erg vreemd mag lijken maar ik zou zeggen zet alle dogma’s en voorgeprogrammeerde geloven even overboord en luister met een open mind naar dit interessante gesprek. Er komt een boel nuttige informatie naar voren die mensen onder meer ook op hun eigen verantwoordelijkheid wijst.

Tot zover dit opzienbarende gesprek. Reacties welkom.

Voor mensen die meer willen weten heeft Channeling Erik naast het YouTube kanaal ook een website: channelingerik.com en een facebookgroep.

[bol_product_links block_id=”bol_5702ccd43462d_selected-products” products=”9200000011548315,9200000037362240,1001004004566246,1001004000687984″ name=”dood” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”009900″ width=”560″ cols=”2″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]
Aanverwante artikelen en informatie:
-) De dood, een verkenning
-) Innerlijke vrede, je passie volgen en multidimensionaliteit
-) Voorbij vorige levens – Simultane parallelle incarnaties
-) Maak zelf contact met je eigen simultane parallelle incarnaties
-) Maak van binnenuit contact met je simultane parallelle incarnaties
-) Zelf contact maken met je multidimensionale / interdimensionale aspecten
-) Gigi Young legt helder uit waarom Aliëns en Starseeds belangrijk zijn

channeling-Erik

28 gedachten over “Een goed gesprek met Hitler in het hiernamaals

  1. Douwe Bericht auteur

   Ze hebben ook een aflevering waar ze babbelen met Buddha.
   En in een andere gaan ze in gesprek met Gandhi.
   Die beide gesprekken zijn ook de moeite waard 😀

   1. Douwe Bericht auteur

    Allen geven ze reflecties en staan ze ons ter woord met hun kennis en ervaring.
    Van het licht tot het duister, het komt allemaal voorbij.
    Wellicht wordt ik daarom van Channeling Erik zo blij.

    Het gesprek met Jack the Ripper vond ik ook wel interessant.
    Hij geeft aan dezer dagen samen te werken met de man achter de kunstwerken gemaakt van echte menselijke lichamen.
    http://scribol.com/art-and-design/art/dr-hagens-body-worlds-when-dead-bodies-become-art/

 1. Douwe Bericht auteur

  Twee reacties van de facebook van twee verschillende personen:

  Bedankt voor jouw inzichten Douwe en het delen van dit interview. Als je de boeken van Neale Donald Walsch hebt gelezen of je op een andere manier verdiept hebt in hoe het universum werkt wat betreft de ziel en de purpose achter alles en hoe alles met elkaar in verband staat, bevestigt dit interview opnieuw hoe de kosmos in elkaar steekt. Wat ik eruit begrepen heb is Adolf Hitler een ziel met een uniek spiritueel contract die een missie uitvoerde op Aarde zoals vooraf bepaald, kreeg duizende volgers uit vrije wil, zonder dwang (wat veel mensen vergeten) en het veroorzaakte leed zorgde ervoor dat de mensheid qua ras en cultuur dichter bij elkaar, meer met elkaar verbonden werden, wat het uiteindelijke doel was van zijn spirituele missie op Aarde, waardoor hij dus geen spijt kan hebben van zijn ‘daden’. Adolf Hitler was er speciaal voor ‘ontworpen’ om uiteindelijk naderhand juist de saamhorigheid in een toen nog meer verdeelde wereld versterkt te hebben en daarmee het gezamenlijke bewustzijn heeft verhoogd. Dat is de rol die hem toebedeeld is. Adolf Hitler was het ‘donker’ wat nodig was op Aarde om voor velen het ‘licht’ te kunnen vinden, voelen, zien. Zijn spirituele rol was niet gericht op persoonlijk gewin voor zichzelf. Het is zo bepaald. Heel zinvol en ondubbelzinnig.

  Ik ben erg dankbaar voor deze channeling. Dit zouden ze op scholen moeten uitzenden. Wat mij betreft heeft en had Hitler al voor mij de ogen geopend altijd al – dat we niet zomaar achter alles aan moeten lopen en anderen volgen die van alles beweren, zeggen of ons als waarheid voorhouden. Hitler is voor mij de inspiratie geweest om mensen een spiegel voor te houden dat het gevaarlijk en gestoord is (gegeven wat niet werkt om vrede te bereiken) om zomaar anderen te volgen. Maar dat alle echte waarheid zich alleen in ons zelf bevindt, de rest komt neer op wat anderen allemaal zeggen en roepen. Er is maar 1 waarheid, de waarheid in jezelf.

 2. Douwe Bericht auteur

  Hitler zette aan tot het onderdrukken en vernietigen van de vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken van vele mensen. Dat is duidelijk psychopatisch en in die zin dus een handlanger van het kwaad.

  Het punt is dat hij alleen kon doen wat hij deed doordat heel veel mensen hem mee zijn gaan helpen en een boel volledig uit vrije wil. Hij heeft in die zin kwaad gedrag in veel mensen uitgelokt.

  Doordat we op zo een massale schaal hebben gezien dat dat gedrag onwenselijke resultaten oplevert hebben een boel mensen daarvan geleerd dat het ten eerste niet oke is de vrije wil en vrijheid van anderen te onderdrukken en te vernietigen. En ten tweede dat het onverstandig is mensen te volgen en te assisteren die precies daarmee bezig zijn.

  Vreemd genoeg doen een boel ook Nederlanders precies wat gewone burgers in Duitsland ook deden. Braaf de heersende klasse volgen en je ziet dan ook dat de vrije wil en vrijheid van meer en meer mensen weer onderdrukt wordt omdat juist gewone mensen hun assistentie verlenen aan psychopaten en daarmee in die zin zelf dus ook qua gedrag psychopatisch bezig zijn.

  Hitler was en is een kwaad mens puur vanuit wat hij deed. Die reflectie is echter tot op de dag van vandaag een les voor eenieder die er voor open staat. Zo kun je dus zelfs van het meest kwade en negatieve toch zelf iets constructiefs en positiefs leren.

  Bekijk eventueel ook dit artikel eens.
  -) Mark Passio – The Cult Of Ultimate Evil – Order-Followers

  Elke ordervolger in Nederland zou er goed aan doet dit interview met Hitler eens te beluisteren wat mij betreft zodat ze zichzelf eens achter de oren kunnen krabben met waar ze vandaag de dag precies mee bezig zijn met het volgen van de EU en Den Haag…

 3. Douwe Bericht auteur

  Ik denk dat ze daar zeker wat van zullen leren.
  Politie is altijd simpelweg de arm van geweld om de heersende klasse in het zadel te houden. Net als het leger en de mensen die voor de geheime diensten werken. Het zijn de uitvoerders van het benodigde geweld om de heersende klasse hun status quo te laten handhaven. En dat kunnen ze alleen maar door continue geweld te plegen tegen de mensen die ongehoorzaam zijn aan die heersende klasse.
  Jermey Locke omschrijft dat prachtig in zijn boek: Het Einde van Al het Kwaad

 4. Douwe Bericht auteur

  Ik denk dat je het wat te nauw trekt door het nazisme te noemen.

  De VS heeft de afgelopen decennia meer dan anderhalf miljoen burgers in het midden-oosten over de kling gejaagd en houdt het huis van Saoud in stand in Saoudi Arabië, het meest psychopate regiem in de wereld als je kijkt naar hoeveel vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken ze onderdrukken. En de gehele wereld staat erbij en geeft ze een schouderklopje en betaald braaf de belasting.

  Zolang mensen hun denken en doen niet in lijn brengen met moraliteit maar inplaats daarvan uit angst psychopaten ondersteunen dan is de huidige wereld om ons heen een heel begrijpelijke reflectie. Het is helaas algemeen mensenlijk gedrag in onze huidige tijd, was het maar beperkt gebleven tot het nazisme. Het gedrag is veel breder en allomvattender aanwezig.

 5. twix

  Hitler was een indigo kind, een kind geboren zonder erflast en hoog intelligent, maar zonder eigen wil en hoog manipuleerbaar.
  Zag hier Ghandi en boeddha al genoemd, ook kun je hier jezus aan toevoegen, allen wegbereiders voor een nieuwe tijd, en Hitler hoort er ook bij.
  Na de video te hebben bekeken doet dit mij erg denken aan de “gesprekken” die een bekend paragnost had met “de doden” nadat ik hem een dag heb mogen begeleiden voor zijn tv programma.
  Eigenlijk is er geen gesprek, maar wel worden dingen opgevangen, en is zeker geen bullshit, achter mekaar kreeg ik dingen te horen die deze man onmogelijk kon weten.
  Wanneer hij zegt dat hij de doden zelfs kan zien, dan geloof ik dat, maar nogmaals, er worden slechts dingen opgevangen, maar er is geen gesprek.
  Nadat we dood zijn, blijft er nog wel iets bewaard, n.l. ons collectief bewustzijn, iets waar wij als mensen geen toegang meer tot hebben vanwege de verkalkte brug, of om in new age te praten, de verkalkte pijnappelklier.
  Sommige mensen hebben nog wel enig contact en daar komt de zgn helderziendheid, of al die channelings vandaan.
  Hoe dat nu precies zit, vind het onderzoek van de morfogenetische velden van Rupert Sheldrake wel interessant

 6. Douwe Bericht auteur

  Elke statist onderdrukt in principe de vrije wil en vrijheid van de mensen om hun heen. Of geeft hier actief zijn goedkeuring voor door te stemmen op wie ons de komende tijd via dwang en (de dreiging van) geweld zal overheersen.

  Je kunt gerust zeggen dat meer dan de helft van de mensen die je in de supermarkt tegenkomt in die zin dit gedrag vertonen. En we kunnen dan wel proberen die mensen hun vrije wil en vrijheid te gaan beperken maar dan worden we precies dat.

  Je kunt in die zin volgens mij alleen maar mensen proberen te onderwijzen en inspireren. En dat is wel degelijk mogelijk omdat de meeste mensen van nature naar vrijheid bewegen en ook graag goed gedrag willen vertonen wat in dit geval dus meer de vrije wil en vrijheid van je medemens te respecteren. Wat vervolgens zal resulteren in meer vrijheid voor jezelf.

 7. Douwe Bericht auteur

  Hun vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken respecteren.
  En probeer ze eventueel duidelijk te maken wat kwaad en goed is.
  Zodra meer en meer mensen begrijpen wat moraliteit is volgens natural law en mensen zo de heersende klasse als onwenselijk element kunnen aanwijzen vanuit hun eigen innerlijke begrip hoe sneller die machtsbasis in ieder geval ideologisch wegvalt.

  Zie eventueel ook dit filmpje van Larken Rose, in het Nederlands ondertitelt door Pieter Stuurman.

  Statisme: Het gevaarlijkste geloof (met Larken Rose)
  https://www.youtube.com/watch?v=VHpkQZErm7g

  De meeste mensen zijn niet bewust kwade mensen, ze zijn gewoon hun hele leven lang door de heersende klasse en hun omgeving gehersenspoeld. Het is zinvoller in mijn ervaring om mensen proberen wakker te maken met goede heldere informatie die mensen daarin kan helpen.

 8. Douwe Bericht auteur

  Zet eventuele boosheid om in manieren om zelf constructief actie te kunnen nemen.
  Kijk waar je jezelf verder wakker kan maken. Kijk waar je meer verantwoordelijkheid kunt nemen. Kijk waar je anderen mee kunt wakker maken. Op die manier kun je boosheid en rancune in een constructieve richting gebruiken.

  Reeds al een keer genoemd maar het boek van Jeremy Locke wat we gratis downloadbaar beschikbaar hebben gemaakt en naar het Nederlands hebben vertaald legt deze hele materie superhelder uit in mijn ogen. Mensen zijn veel meer waar dan ze is aangeleerd. Een heersende klasse probeert mensen altijd aan te leren dat ze beperkte waarde hebben omdat ze dan te controleren en onder de duim te houden zijn.

  Leer mensen hun eigen waarde weer herkennen en dan zijn er niet zo veel die enthousiast overheersing door andere mensen zullen accepteren.
  http://achterdesamenleving.nl/het-einde-van-al-het-kwaad-het-tijdperk-van-de-oorlogen-op-aarde-is-voorbij/#.VwQ5e6SLTt4

 9. Douwe Bericht auteur

  In mijn ervaring werkt je medemens voor nazi en archont uitmaken simpelweg niet en als je daar continue tegenop loopt is het wellicht een reflectie waar je zelf nog wat mee moet. Wellicht dat die energien zich toch ook in jezelf bevinden op de een of andere manier.

  Ik zou zeggen respecteer boven alles moraliteit. Dus je eigen vrije wil en die van anderen en je eigen vrijheid om eigen keuzes te maken en die van anderen. Mensen die er bewust voor kiezen de vrije wil en vrijheid van anderen te beperken en vernietigen kiezen er bewust voor een uitvoerder van het kwaad te worden. Ik zou zeggen leg ze eerst twee keer uit wat ze doen en waarom dat immoreel is, want dat gedrag heeft karmisch gezien ook gevolgen voor hunzelf. En als die twee keer niet werken kijk dan of je onder de invloed van die mensen uit kunt komen.

  Ik zie zelf niet goed hoe we anders de mensheid een stapje de goede richting in kunnen krijgen. Vuur met vuur bestrijden gaat volgens mij niet echt werken. Vuur met water eventueel wel. Onbewustzijn bestrijd je in die zin met bewustzijn.

  Als je een persoon ziet die onhelder is dan kun je volgens mij het beste compassie hebben en ze proberen helderder te maken. Hoe helder was jij 30 jaar geleden, en 20, en 10. We zijn allemaal aan het groeien in die zin en hoe meer je een ander van dienst kan zijn in dat groeiprocess hoe sneller de boel kan gaan.

  Ik kan er de vinger niet precies op leggen maar zodra je een boel negatieve oordelen over anderen hebt zet je jezelf vast in de frequentie van judgement. Kijk of je die veroordelingen niet eens kunt onderzoeken met The Work. Wellicht dat er via de omkeringen nog interessante lessen uit voort komen.

  Op het moment dat er geen of minder behoefte meer is om anderen te veroordelen maak je vooral jezelf vrijer. Althans dat is mijn ervaring. Kijk wat je van de archonten kunt leren, kijk hoe ze je van dienst geweest zijn. Zolang je negatieve emotie tegenover hun koestert hebben ze je precies waar ze je willen hebben, in de frequentieranges van negatieve emotie waar ze kunnen profiteren van je.

  Wellicht dat dit gezichtspunt van Gigi Young ook kan helpen.

  When Negative Entities ATTACK!
  https://www.youtube.com/watch?v=6Ra6tlWvhn8

 10. Sander

  Wat een discussie hierboven tussen de 2 mannen…
  Wel ik vond dit artikel bijdragen voor mijn bewustwording. En ben de website Achter de Samenleving zeer dankbaar ervoor.

 11. Douwe Bericht auteur

  Ik geloof niet dat je begrijpt wat ik probeer te zeggen. Ik krijg het idee dat we wat langs elkaar heen praten.

  Je hoeft helemaal niemand te respecteren en zeker geen mensen die de vrije wil en vrijheid van anderen beperken en vernietigen niet. Zie ook de lezing van Mark Passio over Natural Law en Moraliteit.
  http://achterdesamenleving.nl/the-natural-law-lessen-over-het-menselijke-bewustzijn/

  Het punt wat ik probeer te maken is dat de meeste mensen slechte dingen doen omdat ze zelf geen flauw benul van goed en kwaad hebben en simpelweg de heersende klasse gehoorzamen ongeacht wat die van hen vraagt.

  Maar ik wordt wat moe van je continue scheldpartijen. Je roept nazi’s hier en nazi’s daar maar daar los je niets mee op. In mijn ervaring is het zinvoller meer verantwoordelijkheid te nemen voor je persoonlijke realiteit als de collectieve realiteit je niet aanstaat. Het veroordelen of uitschelden van de collectieve realiteit is in die zin je eigen spiegelbeeld uitschelden.

  Het is volgens mij zinvoller om inplaats daarvan te kijken waar je zelf meer verantwoordelijkheid kunt nemen om zo aan de oplossingen te gaan werken.

  Zie ook dit artikel: Individuele en collectieve realiteit
  http://achterdesamenleving.nl/individuele-en-collectieve-realiteit/

  Mensen simpelweg voorzien van heldere en begrijpelijke informatie werkt gewoon. In die zin is een artikel, vrij te downloaden boek of YouTube filmpje delen met mensen om je heen zinvoller dan continue partijen voor nazi’s uit te schelden.

  Op het moment dat je je eigen bewustzijn ontwikkeld en de mensen om je heen faciliteert hetzelfde te doen, op die manier kunnen we gezamenlijk als collectieve realiteit uit bepaalde frequentieranges komen. Maar als we delen van onszelf voor nazi’s blijven uitschelden blijven we in die zin te schizofreen om eraan te kunnen ontstijgen.

  Tijd om onze innerlijke nazis en archonten te erkennen en te helen. 😀

 12. Nika

  Misschien handig om dan eerst deze uitstekende docu te bekijken….
  Dennis Wise, ´the greatest story never told´ duur: meer dan 6 uur.
  En daarna weer bij het interview terug te komen…en dan zal je zien, dat er niet alleen Hitler een blijkbare ‘opdracht’ had, maar ook een heleboel anderen, die dus blijkbaar ’the good guys’ waren en die dus nu ontmaskerd zijn, na meer dan 70 jaar…
  We zijn allemaal mensen met een ‘opdracht’, dus allemaal indigo…. 😉

 13. talla maris

  Laten we het eens zijn met het feit dat jullie het niet met elkaar eens zijn ,punt helemaal niet erg het zijn maar meningen.
  Ik heb gekeken naar de channeling maar wat ik vreemd vond was dat ze zei dat Hitler zelfmoord gepleegd had, dat is de versie van de geschiedenis maar daar geloof ik geen bal van .Dus werd het verhaal beetje ongeloofwaardig .aangezien de tweede wereldoorlog gefinancierd werd door de illuminaties en Hitler alleen een pion was voor het spel en na afloop netjes werd afgevoerd naar Argentinië met de rest van de club nazi officieren en wetenschappers. tenminste daar heb ik veel van gelezen .Althans dat verhaal klonk voor mij veel logischer als dat hij zich zelf omgebracht zou hebben.
  Dat hij geloofd in zijn toenmalige rol kan ik snappen maar het hele verhaal is ongeveer hetzelfde als in het boek een ongewoon gesprek met god .Iedereen was schuldig want als je geen volgers hebt gebeurd er niets .Als je geen soldaten hebt is er geen oorlog. Zoals we weten is dat vandaag de dag nog niets veranderd maar ik hou hoop.
  Dus channelen??wie weet. het is maar een mening

  1. Douwe Bericht auteur

   De grap is dat de versie van Hitler waar ze mee spreken dat zelf niet zegt, dat wordt zijdelings ingevuld door Erik die dat aanneemt en dan gaat zijn moeder erop door maar het wordt volgens mij nergens bevestigt door hemzelf. Ik heb me er zelf niet heel erg in verdiept maar gezien de vele topnazi topmensen die door de VS naar de USA zijn gesmokkeld via Operation Paperclip zou het mij ook niets verbazen als Hitler idd zijn laatste dagen vrolijk in Zuid Amerika heeft gesleten. https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Paperclip

 14. Nika

  “I’m not worthy to speak up for Adolf Hitler, and to any sentimental rousing his life and deeds do not invite.

  Hitler was a warrior, a warrior for humankind and a preacher of the gospel of justice for all nations. He was a reforming character of the highest order, and his historical fate was that he functioned in a time of exampleless [unequalled] brutality, which in the end felled him.

  Thus may the ordinary Western European look at Adolf Hitler. And we, his close followers, bow our heads at his death.”

  Knut Hamsun, (Noors schrijver, winnaar Nobelprijs voor de Literatuur, 1920)
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Knut_Hamsun

 15. Nika

  Budh, heb je ook iets met meer waarheidsgehalte?
  Docu al gezien, The greatest story never told’?
  Ik dacht dat je vrijer en verder kon denken dan je neus lang is. Zo kom je best bekrompen over, is dat nu het eindresultaat van een open mind…oftewel een wakkere Budh?

 16. Het vijfde element

  “En het interessante van deze brug is dat Erik in het hiernamaals toegang heeft tot het bewustzijn van een heleboel mensen die overleden zijn.”

  Dit is in technische zin niet mogelijk. Het enige wat kan gebeuren is dat Erik in bewustzijn verschijnt van iemand. Net zoals levende mensen in mijn bewustzijn verschijnen.

   1. Het vijfde element

    Ik heb een teleurstelling voor je Douwe. Het hiernamaals bestaat niet. Dus logistieke regels zijn er ook niet. Bewustzijn (op zich) kan zich alleen in het NU bevinden. Er is dus geen hiernamaals en ook geen hiervoormaals, maar alleen hierNUmaals;-)

    Het fenomeen wat we ’tijd’ noemen is een illusie, dat wist Einstein al. Douwe bevind zich in de tijd. Dus als Douwe voorgoed zijn ogen sluit is het einde oefening voor Douwe. (je mag best wat anders geloven als je dat prettig vind, dat is het punt niet}

    Douwe bevind zich in de tijd, Douwe’ s bewustzijn niet. Het begrip ‘eeuwigheid’ is voor velen moeilijk te vatten. Omdat wij aan ieder tijdsbegrip een begin en een einde plaatsen. Hetgeen logisch is omdat wij ons fysiek in de tijd bevinden.

    1. Douwe Bericht auteur

     Hoe zie jij dan dit fenomeen van Channeling Erik? Hoe zou jij dat omschrijven als hij bijvoorbeeld met Gandhi of Hitler of een Grey Alien spreekt en dat via een channel doorgeeft naar zijn moeder die nog in deze fysieke wereld met tijd en ruimte leeft?

     Hoe werkt dat ‘logistiek’ (of welk woord je voorkeur heeft) gezien vanuit jouw gezichtspunt?

     1. Het vijfde element

      Alles verschijnt in bewustzijn. Normaliter verschijnt de persoon die je bent in bewustzijn. Zo zijn Gandhi en Hitler ook ooit in bewustzijn verschenen. Het enige wat mogelijk is dat Hitler die in 45 is gestorven in je bewustzijn verschijnt. (je neemt dan dus de Hitler waar zoals we die van filmbeelden kennen)

      Alles wat er de afgelopen 13,6 miljard jaar is gebeurd en alles wat nog zal gebeuren ligt opgeslagen in het zogeheten Akasha-veld. Daar kan je je (bewustzijn dus) mee in verbinding stellen en dan kan er een correspondentie ontstaan. Maar in dat veld is alleen de Hitler aanwezig zoals die bestaan heeft van 1889-1945. Hitler is een tijdelijke verschijning geweest, net zoals jij en ik.

      Mocht er iemand spreken met Hitler, dan kan dat alleen met de toenmalige Hitler zijn geweest. Daar kan ik geen zinnige uitspraak over doen. Ik weet uit eigen ervaring dat het mogelijk is om verschijnselen uit het verleden gewaar te worden (bewust te zijn). Wat er dan letterlijk gebeurd is dat zo’ n verschijnsel (en Hitler is ook een verschijnsel) in MIJN bewustzijn verschijnt.

      Maar toegang tot andermans bewustzijn kan nooit. Bewustzijn is namelijk het waarnemende zelf. Net zoals ogen zichzelf niet kunnen zien, kan bewustzijn (het waar nemen zelf) zichzelf niet waarnemen.

      En als je vraagt hoe ik dat zo zeker weet. Ik onderzoek al jaren mijn bewustzijn. Normaliter neem ik de persoon waar, de normale waaktoestand die iedereen heeft. ‘S-nachts neem ik waar wat er in mijn dromen verschijnt. Of er is de droomloze slaap en dan wordt er niks waargenomen. Dit zijn de 3 mogelijkheden waar de mens normaliter over beschikt. Maar leer je beheersing krijgen over je gedachten en hoe je je geest tot stilte krijgt dan zie je dat het mogelijk is om bewust te zijn zonder dat er een onderwerp is waar je je bewust van bent.
      Eigenlijk dus zoals de droomloze slaap, maar je bent wakker.

      Het pure bewust ‘zijn’ is de meest diepgaande en werkelijke ‘ervaring’ die mogelijk is. (Het is geen ervaring want je ervaart juist niks) Bewustzijn is het centrum van je belevingswereld. Je geest/gedachten schept de illusie van tijd. (als je slaapt is er ook geen tijd, je wekker vertelt je over de tijd) Je kan ‘Douwe’ dus zien als een attractie in de Efteling die je 80 jaar mee maakt. (na die tijd ben je hem toch wel zat) Daarna is het ’tijd’ om 40 jaar ‘Piet’ te zijn. Of wie weet iemand die 40 zonnen verderop woont. Maar bewustzijn kent geen tijd, het is de verschijning (Douwe, Piet, Kees) die tijd ervaart.

      Een heel grappig systeem als je er achter komt hoe het in elkaar steekt. Volstrekt logisch ook. En er is niks om je druk over te maken. Het enige wat er dood kan gaan is Douwe, meer niet. Jij zelf bent er al, zult er altijd zijn en bent er altijd al geweest.

 17. Aladin

  Oh, die mens, wil zo graag geloven,
  Om er later weer aan te twijfelen…

  Wil de juiste keuzes maken,
  Om er later geen spijt van te hebben…

  De zoektocht gaat maar door.
  Is alles een illusie, is het leven slechts een droom?

  Al mijn cellen leven, doen stilletjes hun werk,
  zonder dat ze zich daar bewust van zijn.

  Heeft Dick Swaab toch gelijk, zijn wij ons brein?
  Zitten daar de enige cellen die ons een ‘Ik-gevoel’ geven?

  En dan kunnen die cellen dus ook best vervangen worden door een computer,
  dat ons ‘Ik-gevoel’ oneindig lang vast kan houden.
  Dat lijkt mij een ware verschikking, iets dat geen mens zou moeten willen…

  ‘Let’s get out of our mind!’ 😀

  https://www.youtube.com/watch?v=duqa1ZteiYQ&ebc=ANyPxKrlJkrM4kXsRyMgbkvCbl2hLK9B7sLphuanksvkWHbcOF48M2w-b4B7WvXnDWtlyfBn822CYSSDOJ9HGQ_nXEydB-gTKg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *