Staatsonderwijs – Hersenspoeling van kinderen in het geloof van Statisme

9-Practical-Ideas-for-Teaching-Early-Obedience-2Het veronderstelde doel van scholen is om lezen, schrijven, rekenen, en andere kennisgebieden van denken te leren. Maar de boodschap die “onderwijs” instellingen eigenlijk onderwijzen, veel effectiever dan alle nuttige kennis of vaardigheden, is het idee dat onderdanigheid en blinde gehoorzaamheid aan “gezag” deugden zijn.

Overweeg simpelweg eens de omgeving waarin de meerderheid van de mensen het grootste deel van hun vormende jaren doorbrengen. Jaar na jaar, leven leerlingen in een wereld waarin:

• Ze goedkeuring, lof en beloning ontvangen als ze zijn waar “gezag” hen vertelt te zijn, wanneer “gezag” hen vertelt daar te zijn. Ze ontvangen afkeuring, verwijten en straf als ze ergens anders zijn. (Dit omvat het feit dat zij om te beginnen verplicht op school zijn.)

• Ze ontvangen goedkeuring, lof en beloning als ze doen van wat “gezag” hen vertelt te doen. Ze ontvangen afkeuring, verwijten en straf als ze iets anders doen, of als ze niet te doen wat “gezag” hen vertelt te doen.

• Ze ontvangen goedkeuring, lof en beloning als ze spreken wanneer en hoe “gezag” hen vertelt te spreken. Ze ontvangen afkeuring, verwijten en straf als ze spreken op een ander moment, op een andere manier, of over elk ander onderwerp dan wat “gezag” hen vertelt over te spreken, of als ze niet spreken wanneer “gezag” hen vertelt te spreken.

1922286_898855670132951_2416513967422574729_n• Ze ontvangen goedkeuring, lof en beloning als ze elk willekeurig idee herhalen waarvan “gezag” verklaart dat ze waar en belangrijk zijn. Ze ontvangen afkeuring, verwijten en straf als ze het oneens zijn met de meningen van hen die beweren “gezag” te zijn, hetzij mondeling of in een schriftelijke toets, of als ze nadenken of schrijven over andere onderwerpen dan waarover “gezag” hen vertelt na te denken of te schrijven.

• Ze ontvangen goedkeuring, lof en beloning als ze onmiddellijk eventuele problemen of persoonlijke conflicten die ze tegenkomen aan het “gezag” vertellen. Ze ontvangen afkeuring, verwijten en straf als ze proberen om zulke problemen zelf op te lossen of meningsverschillen zelf te beslechten.

• Ze ontvangen goedkeuring, lof en beloning als ze ongeacht welke regel naleven, echter willekeurig, “gezag” beslist welke wordt opgelegd. Ze ontvangen afkeuring, verwijten en straf als ze ongehoorzaam zijn aan dergelijke regels. Deze regels kunnen over bijna alles gaan, inclusief welke kleren ze dragen, welke kapsels ze hebben, welke gezichtsuitdrukking ze hebben, hoe ze in een stoel zitten, wat ze op het bureau hebben, welke richting ze op kijken, en welke woorden ze gebruiken.

• Ze ontvangen goedkeuring, lof en beloning als ze aan het “gezag” vertellen wanneer een andere leerling ongehoorzaam is aan de “regels”, enze ontvangen afkeuring, verwijten en straf als ze dat niet doen.

392678_10151434806883859_533334110_n

De kinderen zien duidelijk en onmiddellijk dat, in hun wereld, er twee verschillende klassen van mensen zijn, de meesters (“leraren”) en de onderdanen (“leerlingen”), en dat de regels van goed gedrag drastisch verschillen voor die twee groepen.

De meesters doen voortdurend dingen die ze de onderdanen vertellen niet te doen: mensen commanderen, anderen overheersen door dreigementen, bezit van anderen afnemen, enz. Deze voortdurende en overduidelijke dubbele standaard leert de onderdanen dat er een heel andere morele standaard is voor de meesters dan er is voor de onderdanen. De onderdanen moeten doen wat de meesters zeggen dat ze moeten doen, en ook alleen maar wat de meesters hen opdragen te doen, terwijl de meesters vrijwel alles doen wat ze willen.

Niet zo lang geleden, zouden de meesters zelfs routinematig fysiek geweld plegen (d.w.z. “lijfstraffen”) tegen personen die niet snel en onvoorwaardelijk deden wat hen werd opgedragen, terwijl ze de onderdanen leerden dat het voor hen volstrekt onaanvaardbaar was om ooit fysiek geweld te gebruiken, zelfs als zelfverdediging, vooral als zelfverdediging tegen de meesters. Gelukkig is het gebruik van regulier, openlijk fysiek geweld door “leraren” ongewoon geworden. Echter, hoewel de macht minder duidelijk is geworden, blijven de basismethoden van autoritaire controle en straf bestaan.

131114-Mark-Twain-quote

In het klaslokaal, kan het “gezag” de regels naar believen veranderen, kan het de hele groep straffen voor wat één leerling doet, en kan het elke leerling – of alle leerlingen – op elk gewenst moment ondervragen of doorzoeken. Het “gezag” wordt nooit geacht verplicht te zijn om de regels die hij maakt, of iets anders dat hij doet, te rechtvaardigen of aan de leerlingen uit te leggen. En het is niet de zorg van het “gezag” of een leerling een goede reden heeft om te denken dat zijn tijd ergens anders beter besteed zou zijn, of door iets anders te doen, of door over iets anders na te denken.

De “cijfers” die de leerling krijgt, de manier waarop hij wordt behandeld, de signalen die hij ontvangt – schriftelijk, mondeling, en anders – zijn allemaal afhankelijk van één enkele factor: zijn vermogen en bereidheid om zijn eigen verlangens, oordeel en besluitvorming onvoorwaardelijk te onderwerpen aan die van het “gezag”. Als hij dat doet, wordt hij beschouwd als “goed”, als hij dat niet doet wordt hij beschouwd als “slecht”.

551362_384877834943594_1284221380_n-1

Deze methode van indoctrinatie was niet toevallig. Scholing in Amerika, en in feite in het grootste deel van de wereld, was opzettelijk gemodelleerd naar het Pruisische systeem van “onderwijs”, dat werd ontworpen met het uitdrukkelijke doel om mensen te trainen tot gehoorzame instrumenten van de heersende klasse, eenvoudig te besturen en snel om
gedachteloos te gehoorzamen, vooral voor militaire doeleinden.

Zoals werd uitgelegd door Johann Fichte, een van de ontwerpersvan het Pruisische systeem, was het doel van deze methode om de leerling op een zodanige wijze te “modelleren” dat hij “gewoon niet anders kan willen” dan wat degene in “gezag” hem wil te willen. In die tijd werd het systeem openlijk aanvaard als een middel om het gewone volk psychologisch te onderwerpen aan de wil van de heersende klasse. En het blijft precies dat opleveren, in Amerika en over de hele wereld.

10614208_880616201950101_9110190598196927803_n

De reden dat de meeste mensen doen wat het “gezag” hen vertelt, ongeacht of de opdracht moreel of redelijk is, komt omdat dit precies is wat ze werden getraind te doen. Alles in autoritair “onderwijs” (en autoritaire opvoeding), zelfs de moderne versie die pretendeert zorgzaam en ruimdenkend te zijn, hamert voortdurendhet idee in de hoofden van jongeren dat hun succes, hun goedheid, hun hele waarde als mens, wordt gemeten door hoe goed ze “gezag” gehoorzamen.

Is het dan een wonder, dat in plaats van dat ze logica op bewijzen toepassen om tot hun eigen conclusies te komen, de meeste volwassenen een “autoriteit” opzoeken om hen te vertellen wat ze moeten denken?

11703155_421981821318924_5566954550734039721_nIs het een wonder dat wanneer een politieagent orders begint te blaffen, de meeste volwassenen schuchter gehoorzamen zonder vragen te stellen, zelfs als ze niets verkeerd hebben gedaan?

Is het een wonder dat de meeste volwassenen zich schaapachtig onderwerpen aan elke ondervraging en onderzoeking die “wetshandhavers” hen willen opdringen?

Is het een wonder dat veel volwassenen naar het dichtstbijzijnde “gezag” zullen lopen voor een oplossing voor elk probleem of elk geschil?

Is het een wonder dat de meeste volwassenen elke order zullen gehoorzamen, hoe onredelijk, oneerlijk of immoreel het ook mag zijn, als ze zich inbeelden dat degene die opdracht geeft “gezag” heeft?

Is iets hiervan verwonderlijk in het licht van het feit dat bijna iedereen door vele jaren van doelbewuste training is gegaan om zich op die manier gedragen?

John-Taylor-Gatto-quote

De Milgram experimenten maakten heel duidelijk dat zelfs het soort mensen geproduceerd
door onze moderne, zogenaamd verlichte samenleving, voor het allergrootste deel,
ongevoelige, onverantwoordelijke, onnadenkende instrumenten zijn, voor om het even
welke megalomaan die het recht claimt om hen te regeren.

Wanneer mensen opzettelijk getraind worden om zich nederig te onderwerpen aan het beest genaamd “gezag” – wanneer ze geleerd wordt dat het belangrijker is om te gehoorzamen dan om te oordelen – waarom zouden we dan zo verbaasd zijn over de afpersing, onderdrukking, terrorisme en massamoord die begaan zijn alleen omdat een zelfbenoemd “gezag” het bevolen heeft?

De hele menselijke geschiedenis maakt de dodelijke formule zo duidelijk als maar zou
kunnen: Een paar slechte heersers + vele gehoorzame onderdanen = grootschalige
onrechtvaardigheid en onderdrukking.

10514753_678083012241448_8098414544262647348_n1Bovenstaande tekst komt uit het boek: Het meest gevaarlijke geloof van Larken Rose wat inmiddels ook in het Nederlands beschikbaar is. (p51 t/m 53) Een aanrader 😀

Op de hoogt blijven van nieuwe berichten? Like ons op facebook en/of volg ons op Twitter!
Een nieuw gezichtspunt leren kennen, iets geleerd en/of gelachen? Overweeg een donatie.

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Wikipedia – Prussian Education System
-) Staatsonderwijs – Indoctrinatie tot blinde gehoorzaamheid
-) Documentaire – Schooling the World
-) Facebookgroep van Nederlandse ouders die hun kinderen thuisscholing geven
-) TED Talk, Ken Robinson – How schools kill creativity
-) De waarheid over ons onderwijssysteem met John Taylor Gatto
-) Online gratis onderwijs, een overzicht

-) Het meest gevaarlijke geloof door Larken Rose
-) Bestel het boek – Het meest gevaarlijke bijgeloof
-) Vrij beschikbare PDF versie – Het meest gevaarlijke bijgeloof
-) Vrij beschikbar PDF versie van het Engelse boek – The most dangerous superstition
-) Youtube kanaal van de schrijver Larken Rose – www.youtube.com/user/LarkenRose
-) Website van de schrijver Larken Rose – www.larkenrose.com

-) Mark Passio lezing – The Natural Law
-) Mark Passio lezing – Streetwise Spirituality
-) Het einde van al het kwaad door Jeremy Locke
-) Verantwoordelijkheid is Vrijheid
-) Zo neem je verantwoordelijkheid over je leven
-) Filmpjes over soevereiniteit en zelf-eigenaarschap
-) De soevereinde mens beweging in Nederland
-) Het geloof in overheid voegt alleen maar geweld toe aan een maatschappij

-) Een einde aan de slavernij, stap 1: Liefde & Angst
-) Een einde aan de slavernij, stap 2: Kennis & Onwetendheid
-) Een einde aan de slavernij, stap 3: Soevereiniteit & Verwarring
-) Een einde aan de slavernij, stap 4: Vrijheid & Controle
-) Een einde aan de slavernij, stap 5: Orde & Chaos

20 gedachten over “Staatsonderwijs – Hersenspoeling van kinderen in het geloof van Statisme

 1. Lies

  Heftig stuk. Hoewel er een kern van waarheid in zit moet ik toch zeggen dat ik ook hele andere ervaringen heb. Er bestaan scholen waar de eigen identiteit van een kind gerespecteerd en zelfs gestimuleerd wordt. Dit kind zal onderwijs krijgen in bijvoorbeeld taal en rekenen zoals dat voor de hele klas geldt, maar er wordt gekeken naar een manier van onderwijzen die bij de beleving van het kind past. Onderwerpen als respect voor elkaar, levensovertuiging, kunnen, etc. zijn daarin minstens zo belangrijk. De scheiding is dun, maar er zijn scholen die het kind voorop stellen en kennis willen overbrengen zonder daarbij afbreuk te willen doen aan de waarde van het kind als uniek mens in de samenleving.

  Just saying 🙂

  1. Douwe Bericht auteur

   Maar doet dat iets af aan het aanleren van blinde gehoorzaamheid, dat is namelijk waar dit stuk over gaat. Heeft het kind de keuze om überhaupt daar wel of niet aanwezig te zijn? Heeft een kind de vrijheid om gewoon zijn eigen kompas te volgen of is er altijd een juf of meester in de buurt om dat `de goede kant`op te sturen. Ik ben zelf door het hele onderwijssysteem gegaan en dat ging me prima af. Maar als ik terugkijk kan ik voor mezelf niet anders dan constateren dat Larken Rose de spijker op zijn kop slaat.

   Het is gewoon een systeem van subtiele hersenspoeling om je te socialiseren in een systeem ten bate van een vrij selecte heersende klasse. Je wordt van je 4de tot je 18de beziggehouden met wat anderen willen waar je je mee bezig houdt. Vervolgens wordt je je eerste schuld aangepraat in de vorm van een studielening en als je studie af is ben je als je nog niet genoeg schuld hebt klaar voor een dikke hypotheek en dan kun je tot je pensioen vijf dagen in de week werken. Een naïeve brave slaaf 😀 Druk bezig met onzin wat je door anderen is opgelegd van je 4de tot je 67ste.

   Verdiep je eventueel ook eens in het werk van John Tayler Gatto. Hij geeft aan dat hij verreweg de beste resultaten behaalde als docent door heel simpel alleen maar de natuurlijke interesses van het kind te ondersteunen en exploratie daarin te faciliteren. Zeer interessante man met decennia ervaring in het onderwijs systeem.

   En de documentaire Schooling the World laat ook zien wat er gebeurt met gemeenschappen die voor het eerst worden blootgesteld aan dit type onderwijs systeem…

 2. jos van veen

  De grote lijn is helder maar erg eenzijdig.

  Er zijn andere versies van gezag en macht.

  Het idee van de bon sauvage(18e eeuw) is echt achterhaald. De invloed, dus ook de correcties, verboden alsmede de stimuleringen zijn nodig om uit groeien tot een eigen subject.

  Denk maar niet dat een kind zonder basisvaardigheden en socialisatie/acculturatie zelfstandig kan meedoen in samenlevingsverband..dat is niet zo.
  (kun je wel beweren maar dat hebben we ervaring mee..de anti-autoritaire opvoeding..Het werd de valkuil dat het antiautoritaire zelf de grootse autoriteit en dwingelandj werd..
  Sommige dingen vragen nu een maal rijpheid.

  Dus het verhaal is wat eenzijdig en ongenuanceerd in uitleg.Ja, we worden allemaal kindje van onze tijd en cultuur..en volgens mij hoeft daar niks mis mee te zijn
  En “we don’t need no education, we don’t need no mindcontrol” is vast en zeker een aardig deuntje maar als je geen Engels hebt geleerd weet je niet eens eens wat het betekent..:)
  En het is ook heel erg handig als Nederlanders Nederlands leren spreken..wel zo handig…en nog zoveel andere dingen

  Macht is niet alleen gebaseerd op zaken die anderen moeten doen zelfs tegen hun zin in.. en koppigheid is ook een heel bekende fase in ons leven

 3. Lacsap

  De eliten hebben hun kinderen niet op de normale scholen zitten maar die krijgen privé les thuis.. al eeuwen lang zo.

 4. Jonah

  De ziel die toegekomen is aan zijn laatste ‘incarnatie’ als mens en geboren wordt. komt voort uit het ene of andere dier en bezit dus nog een dierennatuur. Om als mens te functioneren zoals het oorspronkelijk door God bedoeld is, moet deze opgevoed worden en ‘binnen de lijntjes’ gehouden. Als een liefdevolle bejegening bij een al te hartstochtelijke natuur niet werkt, zal een straffe hand tot gehoorzaamheid moeten dwingen. Dit is juist het doel van ons aardse leven: (opnieuw) gehoorzaamheid leren.
  Dit kan het snelst in de vervelendste en meest machteloze situaties (gedenk Gods ‘opvoeding’ van de Joden bv door toe te staan dat zij verbannen werden en onder het gezag van een strenge ‘meester’ werden gebracht).

  De ziel moet zijn verzet tegen de liefde (van God) en dus zijn ik-liefde opgeven, om na een lange weg van ‘dienstbaar’ (moeten) zijn doorheen de hardste materie, het mineralen-, planten- en dierenrijk heen, eindelijk in deze laatste cruciale fase van menszijn, het goede en kwade kennende nu, vrij te kunnen kiezen: vóór God, en zalig worden, of vallen voor de grootste misleider en moordenaar ‘vanaf den beginne’: Lucifer !
  Deze laatste laat zich o.a. kennen in verschijningen als op de foto in het artikel van Martijn van Staveren, als de spoedig komende Antichrist, als een prachtige Lichtengel of als de Hemelkoningin.
  Bij bosjes vallen de goedgelovige verdwaasden voor hem neer…

  Vergeefs geleefd: je kunt weer ’terug-naar-af’ voor de komende 6.000-jarige cyclus, een uiterst pijnlijke weg doorheen alle materie, zonder vrije wil. Dit wordt door New Agers (de wegbereiders van de Antichrist) gepromoot als het uiterst meisleidende idee van ‘karma’ en ‘reincarnatie’. Ietsje (veel) minder leuk dus !. En daarna moet je alsnog leren waar je geen zin in had…

  We zullen allemaal spoedig voor een keuze komen staan: Gods Laatste Waarschuwing (een wereldwijde grote natuurcatastrofe waarbij eenderde deel van de bevolking het leven zal laten, komt er spoedig aan. Tja, voor wie niet horen wil…

  Vrijheid bestaat alleen voor de ziel, in de èchte Lichtwereld, bij God. Ook nu.

  1. Douwe Bericht auteur

   Als dit soort materie je interesse heeft kan ik je aanraden je eens wat verder te verdiepen in Abraham Hicks en Bashar. Zij gaan echter wel wat verder dan het goed vs kwaad dualisme wat de abrahamische religies al millenia gebruiken om controle uit te oefenen over mensen. In mijn ogen zijn we allen onderdeel van god en god brengt zichzelf tot expressie door alle vormen en gezichtspunten van het universum.

   Het idee dat wij het goede moeten doen om zo de waardering van een hoger persoon te krijgen is in mijn optiek alleen maar een ander controlemechanisme.

   Op http://achterdesamenleving.nl/een-einde-aan-de-slavernij-deel-4-vrijheid-controle/#.VBwhUvmSyac meer hierover in ieder geval.

   1. Jonah

    Hetzelfde oude verhaal, steeds weer in een nieuw jasje…

    Nachasj de Slang tegen Eva: “Gij kunt als God zijn” !

    Eva deed wat zij wilde, baarde een duivelskind, Kaïn, die prompt zijn jongere broer Abel doodsloeg. Zijn zaad manifesteerde zich evenzo in Esau, Amalek, Nimrod en de komende Antichrist. Deze zal opnieuw een poging doen om de ‘Abel’= Christenkinderen om te brengen en een (verplichte !) aanbidding van zichzelf eisen, op straffe van….doodslag, what else ?

    Het is echter de Eindtijd, die van de ‘Oogst’, waarbij het (satanisch) ‘onkruid’ in ‘de poel des verderfs’ wordt verworpen. De Antichrist zoekt voor zijn illusies enkel goedgelovigen die hem macht verlenen en zodoende in stand houden. Er is in hem niets goeds, het is ‘de vader van de leugen’.

    Dus nogmaals: zoek je ware vrijheid bij Diegene Die je geschapen heeft, zolang het -nog heel even- kan. De rest is waan(zin).

 5. jhon

  Vloeken,liegen,bedriegen,stelen,roken,zuipen,vechten, alles op school geleerd, volgens moeder was
  ik daarvoor een BRAVE !!!

 6. Quirine de Kok

  Dalton Voorburg had een sportleraar Renesse van D, die mijn zoon zonder mijn toestemming meenam en daarvoor goed betaald werd door biologische vader, die net als Joris Demmink macht heeft over Justitie. Kinderbescherming, Jeugdzorg als slaven van Justitie deden net zo hard mee met kindermishandeling. Ik had het 1 ouderlijk gezag, heb 13 jaar alleen voor hem gezorgd en C. Dettmeijer benoemt dit het gezin. Prof. Bullens noemde mij zijn primaire opvoeder en schadelijk als kind zijn moeder nooit meer ziet. Na 10 jaar zag ik mijn zoon, dakloos, werkloos, diplomaloos. School valt onder overheid. Ik ken goede leraren die niet meer in het onderwijs werken, omdat het niets meer met kinderen te maken heeft, maar alles met geld en macht en steeds meer ouders die hun kinderen niet meer naar school doen, thuisonderwijs geven, omdat school te gevaarlijk is. Mijn pleegzoon zwierf met 4 jaar hongerend door Bijlmer, mocht als 12 jarige op weekendverlof bij een pedofiel, wat hij dus niet wilde. Zijn school meldde jarenlang zijn thuissituatie. In kindertehuis werd goede leider weg gepest door andere jaloerse leiding. Justitie sloot pleegzoon 4 jaar op zonder dat hij wat had gedaan en hij liep overal weg, terug naar mij, waar hij het prima deed. Toen hij binnen 1 uur was aangenomen bij een 2talig gymnasium trapte politie binnen een paar uur de deur in met bevel van ovj, omdat overheid het gezag had, dus ik vroeg waarom politie niet mijn zoon weghaalde, omdat ik het gezag had over mijn 13jarige zoon. Lerares van mijn zoon vertelde ik het verhaal en zij meldde over een meisje van 5 in haar klas, dat nog tot 2 uur ‘s-nachts op straat liep. Juf meldde dat bij AMK, maar die deed niks i.v.m. privacy ouders en zo kan ik boeken volschrijven.

  1. Douwe Bericht auteur

   De overheid is een grote maffia en jeugdzorg is het toeleverbedrijf van jong kindervlees aan de pedonetwerken van Nederland. Ze pikken vooral sociaal minder weerbare gezinnen en kinderen uit, het is te walgelijk en afgrijselijk voor woorden. Het is werkelijk een barbaarse instelling dat Jeugdzorg dat kinderen rooft van ouders en het risico op sexueel misbruik ligt bij jeugdzorg hoger dan waar ook in Nederland.

   Hoeveel klachten ik wel niet binnen heb gekregen op http://www.mensenrechten.org van totaal desperate ouders. Maar goed wat kunnen mensen doen tegen de overheid die alles bedriegt en beliegt en nergens verantwoording voor hoeft af te leggen. Op een gegeven moment zijn we ouders maar gaan aanraden te vluchten naar Belgie om zo onder de klauwen van jeugdzorg en haar pedofiele connecties uit te komen.

   Ik heb eens een open brief aan het NOS geschreven omdat Nederland internationaal een hub is van kindermisbruik en mensenhandel in het algemeen. 3 ontvangstbestigingen van de NOS gekregen maar nooit enig antwoord. http://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/open-brief-aan-de-nos-over-mensenhandel-en-kindermisbruik/

   De pedobeerputten die in Engeland totaal vertakt zijn in de hoge politiek klasse, de mainstream media klasse en de banken en grote bedrijven wereld daar zijn net zo actief hier in Nederland.

   Het is de hoogste tijd dat er hele grote schoonmaak gehouden wordt in Nederland.

 7. cornelisdegoede

  mensen zijn van nature slaafs. ze willen niet anders. zo zijn ze geprogrammeerd. het verhaal van meneer sitchin blijft interessant

 8. Iris Westhoff

  Eens! Hier heb ik ook al eens over geblogd: http://www.autimotive.nl/nl/school-voor-jou/

  Weleens van de Amerikaanse sociaal-psycholoog Stanley Milgram gehoord? Ik denk dat je zijn gehoorzaamheidsexperimenten interessant zult vinden: https://nl.wikipedia.org/wiki/Experiment_van_Milgram Zijn experimenten worden tegenwoordig als onethisch beschouwd en mogen daarom niet meer gerepliceerd worden.

  Ik kan me nog een voorval herinneren van toen ik zelf nog op de kleuterschool zat. Ik had het in mijn rebelse kleuterhoofdje gehaald om tegen de afspraken in met een schrijfpotlood te kleuren! Het probleem: ik was bezig met een kleurplaat waarop iets, naar mijn mening, een grijze kleur moest krijgen. Nu bestaan er wel grijskleurende kleurpotloden, maar zo’n potlood had ik niet. Ik heb toen mijn schrijfpotlood gebruikt om een grijze kleur te realiseren. De juf heeft het potlood uit mijn handje getrokken en mij in de hoek gezet. Mijn creatieve out-of-the-box oplossing werd dus hardhandig afgestraft, ik werd ten overstaan van klasgenootjes in de hoek gezet (pas op: dit gebeurt er met je als je zelfstandig oplossingen bedenkt die tegen de nutteloze regels van het gezag ingaan) en ik werd tot conformatie aan het gezag gedwongen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *