Individuele en collectieve realiteit

Een thema wat herhaaldelijk terug lijkt te komen op dit blog en iets waar ikzelf ook een grote interesse in heb om beter te begrijpen is het idee van individuele en collectieve realiteit en hoe deze  met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden.

humanGod

Wat ikzelf tot nu toe van deze materie begrijp is dat het collectief bestaat uit een verzameling individuen zoals ikzelf. Ieder individu draagt met zijn eigen zijn, denken en doen bij aan de collectieve realiteit. Een individu heeft het meeste invloed op zijn/haar eigen realiteit, het eigen leven. En kan daarmee het collectief dus het meest effectief beïnvloeden door de eigen realiteit te veranderen.  

d944837f2403a5105c9b42aca70963ca

Leveren we als we onze eigen realiteit zo goed mogelijk vormgeven autmomatisch ook de ‘beste’ bijdrage aan de collectieve realiteit?

Een individu kan zijn/haar eigen realiteit zo goed en wenselijk mogelijk in gaan richten door de eigen vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken te gebruiken en zo goed mogelijk zijn/haar eigen nieuwsgierigheid, interesse en passie te volgen. Door zo goed mogelijk je eigen realiteit vorm te geven lever je automatisch ook de ‘beste’ bijdrage aan de collectieve realiteit. Immers de collectieve realiteit bestaat uit de som van individuele realiteiten en hoe hoger de frequentie/vibratie van de individuele realiteiten, hoe hoger de frequentie/vibratie van de collectieve realiteit.

Zowel Bashar en Bentinho geven aan dat ieder individu continue door vele parallelle universa shift en dat we afhankelijk van onze eigen frequentie/vibratie naar de meest relevante realiteit shiften die matcht met die frequentie die we vanuit onze eigen staat van zijn afgeven.

Ik begrijp deze materie zelf niet echt helemaal maar zij lijken hiermee aan te geven dat er in die zin niet echt een collectieve realiteit is maar dat dit slechts een spiegelafbeelding van onszelf, onze individuele realiteit is.

Bashar gaat in onderstaande video op de materie in en legt zijn visie op deze materie daarin uit.
Circumstances Don’t Matter Only State of Being Matters

Bentinho legt in onderstaande video zijn gezichtspunt op deze materie uit.
How to use Parallel Realities – Shift into an alternate Universe!

Volgens deze twee visies, is hoe ik ze begrijp, het daarom vooral van belang dat mensen zich zo goed als ze kunnen richten op het verhogen van hun eigen frequentie/vibratie, dus dat ze hun eigen nieuwsgierigheid, interesse en passie volgen. En dit uiteraard doen binnen de kaders van het respecteren van de vrije wil en vrijheid van mensen om hun eigen keuzes te maken, van zowel zichzelf als die van andere mensen.

Ik ben heel benieuwd wat andere mensen hierover denken. Ik vind het zelf interessant en boeiend maar ik kan niet echt zeggen dat het kwartje al volledig gevallen is. Hoe verhouden de individuele en collectieve realiteit zich volgens anderen en beïnvloeden ze elkaar en zo ja op welke manier? En op welke manier kunnen we de collectieve realiteit vanuit onze individuele realiteit het beste beïnvloeden?

There is only the understanding of the thing that needs to be taught to every child on the planet, and that is the knowledge that every single individual on this planet is already powerful as he or she needs to be to create any reality desired, without having to be hurt, to hurt yourself, or to hurt anyone else, to get it. That’s how powerful you are.
~Bashar – Quest for Truth

Aanverwante artikelen en informatie: 
-) Angstporno moe
-) Leer je kinderen hoe ze met hun slecht voelende gedachten om kunnen gaan
-) Onderzoek je stressvolle gedachten, leer ervan en verbeter je leven
-) Leer je innerlijke sturingsmechanisme, wat via emoties werkt, beter te gebruiken
-) 10 veelgebruikte manieren hoe mensen zichzelf goed / beter laten voelen
-) Volg je nieuwsgierigheid, interesse en passie met integriteit en zonder verwachtingen
-) Zelf contact maken met je multidimensionale / interdimensionale aspecten

e27cabbd76ab1a37f8cfb81ca955fa41

Hoe kunnen we onze eigen realiteit zo goed mogelijk navigeren en vormgeven? En hoe kunnen we een zo goed mogelijke bijdrage leveren aan de collectieve realiteit?

58 gedachten over “Individuele en collectieve realiteit

 1. Pieter

  Mensen beleven de realiteit uitsluitend in hun beleving. Iedere realiteit is dus beleefde realiteit. Hoe we die realiteit beleven, is dus persoonlijk, oftewel subjectief. Het is afhankelijk van hoe we over dingen denken.

  Maar mensen denken niet alleen, ze doen vervolgens ook dingen. Dat doen, heeft altijd een consequentie. Met ons doen, komen namelijk dingen tot stand. Dat kunnen tastbare dingen zijn, zoals gebouwen of producten, maar ook niet-tastbare zaken zoals hiërarchische verhoudingen, (conformatie aan) systemen, of culturele gewoontes. Deze dingen weerspiegelen uiteraard de achterliggende gedachten.

  Anders gezegd, met ons doen richten we onze wereld (onze realiteit) in. En die realiteit beleven we vervolgens. Daarover vormen we opnieuw gedachten, en van daaruit gaan we weer dingen doen, en daardoor komen weer zaken tot stand, etc.

  We beleven niet alleen de zaken die we (met ons doen) zelf tot stand gebracht hebben. Ook dingen die andere mensen gecreëerd hebben, beleven we. De meeste mensen hebben bijvoorbeeld hun eigen huis niet zelf gebouwd, hun auto niet zelf geproduceerd, de wegen niet zelf aangelegd, en de wetten en regels niet zelf geschreven. De optelsom van hetgeen alle mensen bij elkaar gedaan hebben, is de collectieve realiteit.

  Die collectieve realiteit, beleven we vervolgens individueel. We vormen er gedachten over, en die gedachten bepalen hoe we die realiteit beleven. Bijvoorbeeld, of we die realiteit als prettig beleven of als onprettig. Als in orde of als niet in orde. Dat is dus onze individuele realiteit.

  Wanneer veel mensen de collectieve realiteit (het product van hetgeen alle mensen bij elkaar tot stand gebracht hebben) beleven als niet in orde, dan kunnen die mensen beslissen om de dingen anders te gaan doen. Daaruit zullen andere zaken tot stand komen, en daardoor zal de collectieve realiteit dus veranderen. En daarmee ook hun individuele beleving ervan.

  Wanneer veel mensen de collectieve realiteit als niet in orde beleven, maar zich er desondanks aan blijven conformeren, dan zullen ze hetzelfde blijven doen. En dan zal die collectieve realiteit dus niet veranderen. Hierdoor blijven zowel de collectieve, als de individuele (beleefde) realiteit in stand.

  Wanneer we de bestaande realiteit beschouwen als maatstaf voor hetgeen we doen, dan blijven we altijd hetzelfde doen. En daarmee blijft het resultaat dus ook hetzelfde.

  Wanneer we onze voorkeur (onze passie) gebruiken als maatstaf voor hetgeen we doen, dan zullen onze bijdragen aan de inrichting van de wereld dus kunnen veranderen. En dat is de enige mogelijkheid om zowel de collectieve als de individuele realiteit meer naar onze voorkeur te maken.

  1. Douwe Bericht auteur

   Dank voor de heldere woorden en uitleg!

   Ik heb het idee dat wat Bashar zegt vrij goed opgaat voor hoe individuele realiteit en collectieve realiteit samenhangen. Het collectief is een reflectie van wat alle individuen doen. En aangezien jij het meeste controle hebt over je eigen leven kun je het collectief dus het meeste beïnvloeden door je eigen leven zo goed mogelijk in lijn te brengen met je eigen interesses en passies etc.

   Niet alleen ‘verbeter’ je daarmee je eigen leven en daarmee je individuele realiteit maar het is ook het punt waarop je de collectieve realiteit het meeste kan beïnvloeden. En tot slot kan jouw voorbeeld anderen wellicht ook weer inspireren.

   In principe is er niemand in het collectief die jou tegenhoudt om je eigen nieuwsgierigheid, interesse en passie te volgen toch?

   Of wat zou er in het collectief dienen te veranderen zodat jij een gelukkiger leven zou kunnen lijden?

   Ik krijg zelf het idee dat veel mensen de collectieve realiteit de schuld geven van wat er mis is in de wereld als excuus om zelf geen verantwoordelijkheid te hoeven nemen voor hun individuele realiteit. En doordat mensen dat massaal doen kan de collectieve realiteit niets anders reflecteren dan een boel onverantwoordelijkheid.

   Zolang wij niet zelf veranderen is het onwaarschijnlijk dat de collectieve realiteit dat wel zal doen.

 2. Hathor

  Hoi Luitjes,
  Tsja, hier verschillen we zeer.
  En je weet dat de paradigmatische eerste gedachte altijd, tot nu toe, een “geloof” is – zelfs het hele Wetenschappelijk Paradigma (en jouw waarheid en de mijne).
  Ik “geloof” dat er een collectiviteit is. Ik “geloof’ dat door de basiskrachten van creatie – fractalisatie en holografie – alles is ontstaan uit 1 (in de TAO zelfs: uit 0, maar ik bespreek hier alleen maar het materiële deel). Dat uit golven materie is ontstaan, zoals je in de cymatics de eerste vormen ziet. En dat de hele organische vorming/fractalisatie het koolstofatoom als basis heeft.
  Je begrijpt dan misschien waarom de nu alom bekende, maar toen totaal nieuwe, film “machten van 10” van IBM indertijd zo’n gigantische indruk op me maakte.
  Omdat alles dus uit 1 voortkomt zijn er dus impliciete wetmatigheden en expliciete vormen die we namen hebben gegeven.
  Mijn “geloof” is dan ook dat alles met alles samenhangt, zoals in “het net van Indra” of het holografisch- en kwantum-kijken.
  Onze cognitie, ons denken en waarnemen is echter gelokaliseerd in ons ego, waarschijnlijk, denk ik, als overlevingsmechanisme. Een deelsysteem dus. En sindsdien kijken we – en beschrijven we en bespreken we – de wereld vanuit dit perspectief. In de vervangingen van het matriarchale stelsel door het masculiene systeem is de verbinding met het “geheel” steeds verder kwijtgespeeld. Een fantasie van mij is dat de vervanging van het 6 of 8-tallig getallenstelsel (van de natuur) door het menselijke 10vingersysteem ook daar een illustratie van is. Ook de ontwikkelingen die Bruce Lipton beschrijft in de epigenetica duiden op die samenhangen.
  Ik ben dan ook van mening dat het denken in ons huidig wereldbeeld grote consequenties heeft voor de wereld waarin wij en onze kinderen (komen te) leven. Door onze ontwerpen en scheppingen, maar vooral door de trillingsvelden die we overal verspreiden (fractaliseren, we blijven creators).
  Dan begrijp je misschien waarom al mijn beslissingen worden ingegeven door “hoe is het voor Gaia – en verder”. Op de een of andere manier zit dat in mijn centraal zenuwstelsel en mijn bewustzijn ingeslepen. Voor mij is die verbinding met dat “geheel” en het leven daaruit belangrijker dan mij als individu. Daarom kan ik ook zo weinig met Passio (jij bent de maatgeving en locus of control), met Kurtzweil (het hogere systeem wordt in de singulariteit buiten ons geplaatst, zo totaal fascistisch), en Ayn Rand en haar egocentrisch neoliberalisme (er is niks dat ons samenbindt). Dit zijn dus allemaal “geloven”, ik blijf dus maar gewoon bij dat van mij. Het boek van Bohm, waarin hij voor het eerst de rheomode beschrijft (het denken vanuit de sysyteemtheorie en het bestaan van hogere systemen en waaruit de systeemtheoretische benadering is ontstaan) heeft een ereplaats in mijn boekenkast.
  Breek me de bek niet open over een externe God, daar heb ik niks mee (al ben ik een kind van de mannenbroeders). Maar ik “geloof” wel in een interne verbindingslijn met “waar ik vandaan” kom en “waar ik deel van ben”. Ik offer niks aan voorouders, maar maak wel connectie met mijn afkomst tot in kosmische zin. In veel van het oude denken, zoals neergeslagen in doctrines en geloven, zit voor mij een grond van waarheid, maar de vertaling is totaal ontspoord – woordsverduistering noem ik dat. Ik “geloof”dus weinig in hiërarchische systemen zoals nog in de hoofden van veel mensen van het industriële tijdperk en daarvoor (en monotheistische godsdiensten) zit. Wel “geloof’ ik in hogere wetmatigheden die “het geheel – inclusief mij’ bepalen en dat gaat verder dan de zwaartekracht. Voor mij is de essentie van leven, dat ik mijn besluiten en acties zoveel mogelijk in overeenstemming kan brengen met dat grotere geheel. De natuur heeft ons daar een heel mooie wet voor gegeven: de gulden snede. Ik ontdek hem eigenlijk altijd als ik in organische systemen werk, maar in mensgemaakte/kunstmatige systemen is hij dus niet aanwezig en kan het recht verkracht en werkt in het geldsysteeem de onzichtbare hand niet. En zo is er voor mij altijd die balans tussen wat is goed voor mij en wat is goed voor de samenleving.
  Je begrijpt dat als ik vanuit dit paradigma kijk, ik vaak in een gesprek niet eventjes met argumenten kan komen en ik kan nu eenmaal niet in een one-liner mijn wereldbeeld en paradigma uit de doeken kan doen. Daarom ben ik er even voor gaan zitten, maar mijn woorden zijn nu zonder de trilling en worden eenzijdig (zonder bewust paradigma) in een analyse bekeken, daarom blijf ik bij mijn voorkeur voor persoonlijke gesprekken/under the teachingtree.
  Denk je eens in dat opeens een levercel van mij zou zeggen: nou Hathor, ik ga voor mijn eigen belangen en hoe ik ze zie – ik functioneer niet meer als een deel van jou. Ik ben dan ook van mening dat alleen als we weer meer ook vanuit onze rechter hersenhelft gaan ervaren (etc) we kunnen connecten met dat collectief gedeelte. Want daar ligt onze toekomst volgens mij, in het in onze trillingen afstemmen op die hogere systemen waarvan de samenleving, Gaia/kosmos en verder deel uitmaken. Zoals in je permacultuurtuin/voedselbos en niet extern in de singulariteit in de computer.

  En zo Douwe heb jij je kosmische verbinding in de tuin en heeft Budh zijn mooie plantje dat je (als je het goed gebruikt en niet alleen een wolk wilt om de wereld niet te voelen, resp. beloningen wilt krijgen voor je prikkelverslaving), een plantje dat de chatter van je linkerhersenhelft eventjes uitdooft, zodat je ook naar je rechterhersenhelft kunt luisteren.
  Budh, een swasika (Gouda huis vd stad) is een heel oud symbool uit vele culturen die nog dicht bij de natuur leefden (en meestal een godin hadden) voor mij is het een teken dat beschrijft hoe de seizoenen om de as van de tijd en ontwikkelingsfractalisatie draaien. Ja de Nazi’s hebben het gestolen, maar geef die mensen niet zoveel eer. Dat er linksdraaiende en rechtsdraaiende zijn heeft na veel overpeinzing mij de conclusie gegeven dat dat een kweste van perspectief is. En dat dat (het impliciete paradigmatische perspectief) is waar deze mail over gaat.

  1. Pieter

   //Ik ben dan ook van mening dat het denken in ons huidig wereldbeeld grote consequenties heeft voor de wereld waarin wij en onze kinderen (komen te) leven. //

   Precies. Ons denken bepaalt ons doen, en ons doen heeft consequenties, namelijk de inrichting van onze wereld (en wat we nalaten aan onze kinderen).

   Verandering van die inrichting/die wereld, begint daarom altijd met verandering van denken.

 3. Aladin

  „Je creëert je eigen werkelijkheid”
  Ja, op kleine schaal is dat natuurlijk voor iedereen heel duidelijk. Als creatief maak ik bv grafische afbeeldingen in opdracht. Creëren uit het niets. Als je een idee hebt voor dit of dat, je hebt een bouwtekening of een patroon, weet je dat jouw idee of droom gerealiseerd kan worden. (met de nodige volharding, oefening en verdieping) Secundair weet ook iedereen dat ‚wie goed doet, goed ontmoet’. Als je vriendelijk bent, zoals Daila Lama zijn religie omschrijft, werkt dat inspirerend en aanstekelijk voor mensen om je heen. Ook dan ervaar je de wereld anders als wanneer je een slecht humeur hebt.

  Grote moeite heb ik nog steeds met het idee dat wij als mens kunnen ontsnappen aan vervelende dingen van deze wereld en dat je geen slachtoffer hoeft te zijn. Vertel dat aan iemand die een ziekte heeft gekregen. Dat het dus eigenlijk zijn eigen schult is als hem iets vervelends overkomt, had ‚ie maar beter dit of dat…Nee, shit happens, ieder krijgt zijn deel. Hoe je er mee om gaat, de ervaring, de les, dat is van grote waarde.

  Het leven en bewustzijn blijft een groot mysterie en een paradox. Hoe meer je het wil snappen en bestuderen hoe minder sense het maakt en hoe verder je vervreemd van het echte leven. Voor mij ligt de oplossing niet in links- of rechtsom denken.

  Het enige dat je kunt doen is: ECHT AANWEZIG ZIJN.
  Als we echt aanwezig zijn ervaren we de enige waarheid in het leven, met al onze zintuigen. Dan zwijgt The Monkeybrain. Op die momenten ben je ‚verlicht’. Dat is niet met woorden te beschrijven.

  Deepening into Presence
  https://www.youtube.com/watch?v=RbOk85azNJI

 4. Treowd

  Merk ik het goed op dat Bashar hier op de video in dit artikel enkele satanische handgebaren maakt , de tripple six en de baphomet handsign en zo rond de 3e minuut, beetje opmerkelijk vooral omdat je toch wat moet nadenken bij het aangaan van die baphomet dat is geen natuurlijke staat van de stand van je hand waarin je terecht komt zonder er bij na te denken.

  1. Douwe Bericht auteur

   Ik zou het niet weten, ben denk ik ook niet in staat om zulke handgebaren te herkennen. Ik luister naar de reflecties van eenieder en weeg het voor mezelf af en dan is het vervolgens mijn eigen verantwoordelijkheid. Zelf kan ik niet zoveel met satan omdat ik niet in god noch in satan in die zin geloof.

   Goed gedrag is in mijn boekje de vrije wil en vrijheid van andere mensen om hun eigen keuzes te maken respecteren. Slecht gedrag is in mijn boekje de vrije wil en vrijheid van andere mensen om hun eigen keuzes te maken beperken en vernietigen.

   Zie voor een uitgebreidere uitleg eventueel de lezing van Mark Passio over Natural Law en het boek Het Einde van al het Kwaad van Jeremy Locke waarin hij in mijn ogen de beste definitie van goed en kwaad geeft die ik tot nu toe ben tegengekomen.

   Zelf nadenken en je eigen onderscheidingsvermogen gebruiken op de inhoudelijke reflecties die worden gedeeld lijkt me ook in dit geval de oplossing.

 5. Aladin

  @Treowd

  hmmm, ja dat is opmerkelijk.
  Je kunt je afvragen of Bashar wel te vertrouwen is.
  Darryl Anka zegt in een van zijn interviews niet te weten of te kunnen bewijzen waar de informatie vandaan komt, als het maar werkt… (bij een ouija board blijf je liever weg)

  Waking Universe with Darryl Anka & Bashar
  https://www.youtube.com/watch?v=DyNwxRMgJbY

  Het is allemaal zeer to the point maar het komt ook best dwingend over.
  En een ieder die je een geloofssysteem wil opdringen, zou je op zijn minst met een gezonde dosis wantrouwen moeten benaderen…

  1. Douwe Bericht auteur

   Als mensen zelf nadenken en vertrouwen hebben in hun eigen onderscheidingsvermogen hoeven ze alleen maar ooit zichzelf te vertrouwen. Externe partijen kunnen je reflecties aanreiken maar mensen hebben zelf de verantwoordelijkheid om te bepalen in welke mate die reflecties wel of niet relevant voor ze zijn en wat ze er vervolgens wel of niet mee willen doen.

   Zie eventueel ook deze video van Teal Swan over Valse Profeten over deze materie.
   False Prophets – Teal Swan
   https://www.youtube.com/watch?v=0_DpoLmfyAY

   En ik vond deze video van Gigi Young ook wel interessant die mensen aanraadt om sprituele leraren als kunstenaars te zien.
   Spiritual Teachers Are Artists
   https://www.youtube.com/watch?v=0uEEiHTF0GU

 6. Treowd

  Dank je om dat te bevestigen Aladin . Ik begrijp de punten die je aanhaalt Douwe , prima argumenten verder, mee eens. Ik heb wel ook mijn twijfels over Bashar, al een tijdje zelfs. Zijn verdere agenda daarover kan ik niet oordelen die is dan mogelijk occult, wel over het gegeven dat hij interessante reflecties deelt, dat doet hij.

  Als ik dan vervolgens die handmatige tekenen zie, dan vraag ik me af of hij ook deel uit maakt van hen die de Natuur (lees: onnoembare intelligentie achter alles en de orde daarin aka wat anderen noemen G-d) trachten te vernietigen. Verder de mensheid probeert af te houden van de christ-consciousness de natuurlijk krachtige status van de mens., wat dus anti-christ aka anti-Natuur is dus satanisme pleegt te bevorderen, is hij dan wel zo oprecht bezig? Sorry dat dat enigzins off-topic is, het is niet bewust zo bedoelt geweest om dat te doen. Het is nu aangekaart en ten behoeve van het artikel laat ik het verder los, prima artikel overigens.

  1. Douwe Bericht auteur

   All That Is is simpelweg all that is, dat is inclusief alles. God in de definitie van All That Is kan nooit vernietigd worden omdat het simpelweg de verzameling van alles dat is is, en dat altijd zal blijven.

   Satan en Hitler zijn net zo goed onderdeel van All That Is als Jezus en Gandhi dat zijn. Van de reflecties van Stalin en Bush kun je net zo veel leren als van de reflecties van Budha en Martin Luther King.

   Je lijkt met dit soort opmerkingen je eigen denk en onderscheidingsvermogen om zelf te bepalen wat je wel en niet wilt gebruiken niet te vertrouwen. Ik weet niet of dat zo is of niet maar in dat geval is het wellicht iets om voor jezelf nog eens in te duiken? Wat voor definties hanteer je die eventueel aan herziening en een update toe zijn?

   Als Satan zegt 2+2=4 en als Christ Consiousness zegt 2+2=4 maakt de inhoud van de reflectie dan iets uit afhankelijk van welke bron het zou komen? En is de bron niet onbelangrijk maar is het niet juist jouw capaciteit en verantwoordelijkheid om voor jezelf te bepalen of 2+2=4 is ongeacht wie dat zou hebben gezegd?

   Met alle respect maar ik zie dit puur als een gebrek aan eigen verantwoordelijkheid nemen of wellicht gebrek aan zelfvertrouwen betreffende je eigen denk en onderscheidingsvermogen. In die zin speel je met deze argumenten puur op de man/aliën 🙂 inplaats van op de inhoud en probeer je mensen angst aan te jagen voor een reflectiepunt van informatie. En dat wordt vaak gedaan om zo mensen te weerhouden bepaalde reflecties tot zich te nemen zodat ze zichzelf de kans ontnemen die reflecties tot zich te nemen en dan voor zichzelf een afweging daarin te maken.

   Als jij bepaalde inhoudelijke informatie wilt afwijzen omdat de persoon in kwestie in jouw ogen een verkeerd handsignaal maakt dan is dat natuurlijk je eigen keuze maar dat komt niet echt rationeel op mij over.

   1. Treowd

    ” Je lijkt met dit soort opmerkingen je eigen denk en onderscheidingsvermogen om zelf te bepalen wat je wel en niet wilt gebruiken niet te vertrouwen. Ik weet niet of dat zo is of niet maar in dat geval is het wellicht iets om voor jezelf nog eens in te duiken? ”

    Dat kan zo lijken maar daarmee is het geen vaststaande feitelijkheid te noemen.
    Nee hoor, ik kaart slechts iets aan. Verder ben ik het met je eens dat de Natuur niet te vernietigen valt maar terugkijkend op de afgelopen deccennia is die satanische kliek er behoorlijk in geslaagd om de zaak te saboteren , natuurrampen , chemtrails chemische en psychologische oorlogsvoering tegen de mensheid door o.a het voedsel zo onnatuurlijk mogelijk te produceren ook met het oog op winstvergaring maar het draagt ook die religieuze agenda.

    Met alle respect maar ik zie dit puur als een gebrek aan eigen verantwoordelijkheid nemen of wellicht gebrek aan zelfvertrouwen betreffende je eigen denk en onderscheidingsvermogen. In die zin speel je met deze argumenten puur op de man/aliën inplaats van op de inhoud en probeer je mensen angst aan te jagen voor een reflectiepunt van informatie. En dat wordt vaak gedaan om zo mensen te weerhouden bepaalde reflecties tot zich te nemen zodat ze zichzelf de kans ontnemen die reflecties tot zich te nemen en dan voor zichzelf een afweging daarin te maken.

    Daar ga ik verder niet op in want je draagt het nu aan alsof ik dat doe maar het hier bovenstaand alineatje laat zien wie dat op dit moment lijkt te doen het komt mij niet rechtvaardig over , ik zie verder geen enkel teken wat er op wijst dat ik dat zou doen, ik kaart slechts een opvalligheid aan. Verder vulde ik mijn eerdere argumentatie in all respect wat aan. Dus wat dat betreft sla je de plank hierin in mijn ogen wat mis.

    1. Douwe Bericht auteur

     Ik krijg een beetje jeuk van al dat de satanische kliek doet dit en doet dat. Gebruik alles inclusief dat om voor jezelf te bepalen wat je wel en niet wenselijk vindt en ga dan vanuit je eigen kracht verantwoordelijkheid nemen om te bouwen wat je zelf wel wilt.

     Op die manier kun je alles, zelfs dat wat negatief bedoelt is op een constructieve en positieve manier gebruiken. Het negatieve kan je dan net zo goed dienen als het positieve.

     Gebruik het contrast van de huidige collectieve realiteit, bepaal wat jij persoonlijk graag zou willen en realiseer dat in je eigen realiteit zo goed als je kan om die reflectie te geven naar de collectieve realiteit.

     Op dit moment worden er in heel Nederland voedselbossen gerealiseerd door mensen die begrijpen dat de natuur belangrijk is en dat mensen en natuur prima op een harmonische en respectvolle manier met elkaar om kunnen gaan. Sommige mensen zouden zelfs kunnen zeggen dat de natuurvernietiging een cruciale rol heeft gespeeld om ons tot onze huidige inzichten en acties te hebben laten komen.

     Khilal Gibran verwoordt het ook mooi:

     Het punt is dat de duistere krachten net zo goed onderdeel zijn van all that is als de lichte krachten dat zijn. Het is All That Is, niet Half of Everything That Could Be. Je hebt beide reflecties nodig om voor jezelf te bepalen welke richting je zelf op wilt gaan. Zolang je het duister afwijst in een veroordelende zin heeft het juist macht over je. Zodra je ziet dat het net zo veel recht heeft om er te zijn als het licht dan is het simpelweg jouw keuze om te kiezen wat je wilt. Je kiest dan uit eigen vrije wil voor het licht terwijl je het duister niet uitsluit, begrijpt dat het een optie voor je is maar het simpelweg iets is wat je niet prefereert.

     Bewustzijn gaat over de integratie van zowel het licht als het duister, niet over het verwerpen van en vechten tegen het duister. Althans dat is mijn visie. En vanuit die visie heeft god nog satan de macht over je maar ligt alle macht bij jezelf. En je bent volledig vrij te kiezen wat je zelf wilt. Iets met vrije wil enzo. 😉

 7. Aladin

  Dat is het dus, dat onderscheidingsvermogen, is vaak meer gebaseerd op Intuïtie, het onderbuikgevoel dan ratio.
  Het is in deze tijd van apocalyps, van ontsluiering, idd een niet te ontkennen feit dat veel mensen en instituten die het beste met ons voor dienen te hebben niet zuiver op de graad gebleken zijn.
  Voorbeelden zat en zijn al genoemd. Het wordt toch ook steeds spannender? Er wordt van alles gedaan om ons geld afhandig te maken (fishing en nepfacturen) en ons op andere manieren (mindcontrol) te beinvloeden nu de kerk, de politiek en de media de greep vrijwel kwijt is… De ‘Bovenbaas’ zit duidelijk op de tocht.
  Ik vind het wel eens erg dat je niemand zomaar kunt vertrouwen, en misschien is dit altijd al zo geweest maar wordt dit nu alleen extra zichtbaar.

  1. Treowd

   What is hidden in the dark must come in to the Light, once it is in the Light it will choose to be a part of it
   affected by it’s LOVE

  2. Douwe Bericht auteur

   Het is niet of of, ik denk dat het meer en meer en en wordt. Dat je zowel je eigen ratio en je eigen intuïtie gaat gebruiken. Je hoofd en je hart. En zo kun je je eigen onderscheidingsvermogen telkens scherper krijgen. Daarbij hoef je nooit iets te geloven. Zolang je iets bekijkt en de deur openhoudt dat het anders zou kunnen zijn is er nooit een probleem volgens mij.

   En op zich is het prima dat dit meer en meer aan het licht komt. De goedgelovigheid van veel mensen is een vorm van onbewustzijn. Niets beter dan een goede oplichter of openlijk liegende mainstream media om naïeve mensen goede les in bewustzijn te leren. 😀

   Je kunt iedereen vertrouwen dat ze doen wat ze doen. Maar je kunt niet iedereen vertrouwen dat ze doen wat jij wilt dat ze wellicht doen. 😀

 8. Treowd

  Beste Douwe, ik verwerp niks, vecht niks aan, kaart wel zaken aan en ben het verder echt wel met je eens op vele vlakken 🙂 Yin en Yang vormen samen de manifestatie ….

   1. Douwe Bericht auteur

    Het maakt me op zich niet uit of we het wel of niet eens zijn. Ik reageer alleen maar op jouw gezichtspunt met mijn eigen reflecties juist om een uitwisseling op gang te brengen. Ik merk dat wat jij nu aandraagt over dat satanisme voor meer mensen, zeker in de nieuwe media, een thema is en vandaar dat ik er dan wat dieper op in ga omdat ik denk dat meer mensen iets kunnen hebben aan de verschillende reflecties uit verschillende gezichtspunten. 😀

    1. Treowd

     Mij ook niet Douwe, die ruimte kent een oprechte discussie.
     Om te weten wat het duister is, hoef je het niet persee te manifesteren.

    2. Treowd

     quote Douwe:
     ” Ik merk dat wat jij nu aandraagt over dat satanisme voor meer mensen, zeker in de nieuwe media, een thema is en vandaar dat ik er dan wat dieper op in ga omdat ik denk dat meer mensen iets kunnen hebben aan de verschillende reflecties uit verschillende gezichtspunten.”

     Het kan simpelweg al zo zijn dat de gehele sturing van het internet zelf al een grondslag van satanisme kent, het een soort van satanisch gereedschap is om mensen uit hun krachtige oorspronkelijke status te houden.
     Wij mensen in deze manifestatie hebben een lichaam wat een gelijke werking kent als een oplaadbare batterij, je kunt je dus voorstellen dat als de batterij niet of nooit ten volste opgeladen kan worden door onnodige energie verspilling aan elektronisch entertainment e.d. en t.v. kijken en wat zo nog meer deze nooit tot zijn krachtigste volheid
     kan komen. The fullness of life …
     Als men die volste kracht wel kan bereiken ligt het bereiken van verlichting daar ook in aka het bereiken van de Christ-Consciousness. Bij het ingaan van het waterman tijdperk in 1962 waarin een overgangs /
     transgressie periode van 50 jaar komend vanuit een behoorlijk unieke uitlijning van de planeten/disken discs om ons heen het uiteindelijke tijdperk inluidde wat uiteindelijk inging op 21-12-2012 het einde van de Maya kalender, werd door de verandering van het bewustheidsniveau the coming of christ aangekondigt. Het aquarius tijdperk de overgang van het ijzeren tijdperk naar het volgende era het vissen tijdperk dus naar het waterman tijdperk. The Aquarius Era.

     Velen gelovige christenen nemen dat aan als een letterlijk gegeven maar het is niks anders dan die verandering van/in dat bewustheids niveau, met andere woorden wij zijn het zelf waar velen op wachten. Als wij (de mensheid ) weer in onze volle kracht komen vermindert / verdwijnt de duistere kracht en verliest die duistere cabal hun grip op deze wereld door de kracht van het Collectief welke dan in hun Christ-consciousness komt te staan, door weer dicht bij de Natuur te staan en in harmonie met die Natuur dus als het ware vanuit het goddelijke in ons Liefdevolle bewustheid te leven – aka – vanuit die christ-consciousness – cristus-bewustzijn te leven. Het Hogere Zijn.

     De huidige cabal welke duidelijk het santanisme aanhangt (anti-natuur=anti-god) probeert ons weg te houden van die Natuurlijke status.
     En ik schrijf dat met kleine letters nu en soms met een hoofdletter uit respect omdat G-d eigenlijk onnoembaar is en een mystieke kracht / energie niet te pakken is in woorden De intelligentie achter Al-Wat-Is. In ons, om ons heen – As above , so below ,
     as within as without. Ik weet het het lijkt wederom religieus deze aanname maar denk maar eens goed na over deze aanname het voelt natuurlijk als zij het onze ware natuurlijke Zijn. Veel natuurlijker als het gedachtengoed van de aanstuurders welke hun doctrines voeren en lijken te baseren op een valse tegennatuurlijke realiteit. Het is het gedachtengoed van jaloerse satan welke de natuurlijke goede entiteit the ONE van zijn troon wenst te stoten wat natuurlijk ronduit belachelijk te noemen is. Natuurlijk voelt gewoon het best dat zit in alles wat goed wenst en aanhangt richting een waarheidsgetrouwe eerlijke oprechte realiteit. Dat is zoals de Natuur geschapen is, so shall it be for all eternity….met al haar cycli en haar natuurlijke bewegingen van komen en gaan de natuurlijke golven van het leven.

     Men probeert ons dus op allerlei manieren van die natuurlijk kracht weg te houden, er is inderdaad niks mis mee om je interne duistere kant te erkennen en te her-kennen en te weten dat een ieder van ons die duistere kant bezit en juist vanwege morele juiste afwegingen een juiste keuze zou kunnen maken. De vrijheid die de Intelligentie achter Al-Wat-Is mogelijk nu juist zo bedoelt heeft om het leven ten volste te kunnen beleven en leven. De dagelijkse afwegingen de inwendige duale ‘strijd’ welke disciplinair overwonnen kan worden door te proberen om moreel de juiste keuzes te maken en de duistere verleidingen welke ook bereikbaar zijn in al die vrijheid juist niet aan te gaan. Een mens weet van nature wat goed en slecht is en het is zelfs mogelijk dat die cabal het als hun taak ziet om ons te verleiden tot die verkeerde keuzes.
     Je grootste ‘vijand’ of je duistere kant kan achteraf vaak je grootste leermeester zijn geweest…

     Het wordt nl. wel anders als je deze duistere kant juist gaat praktiseren via externe valse religieuze entiteiten en hoofdentiteit, wat met name nu ook door de aanstuurders van de planeet op allerlei manieren via verschillende kanalen gepropagandeerd en praktisch
     uitgevoerd lijkt te worden. Dus de anti-christ waarvan de hoofleider mogelijk in het vaticaan huist stuurt tesamen met de jesuiten en de satanische metselaarijen en ridderordes aan op die satanische religieuze agenda aka richting die satanische NWO aan wat dus eigelijk staat voor het praktiseren van je duistere kant wat moreel juist handelen juist lijkt te verwerpen en te rediculliseren. Maar goed dat zijn dan ook weer extremisten althans zo lijkt het of probeert men die grootste ‘vijand ‘ te zijn teneinde …?
     Maar door het satanisme ook te gaan omarmen geven wij die extremisten wel energie en kracht waarmee men die entiteit in leven houdt en kan voeden.

     Het is ook duidelijk te zien aan de agenda in onze huidige samenlevingen, deze cabal neemt van allerlei tegen-Natuurlijke maatregelen aangestuurd vanuit instanties welke juist in het leven geroepen zijn om diezelfde Natuur te beschermen of in het leven geroepen voor humanitaire doeleinden. De ultiems satans-verleidingen en tevens richt men daarmee nieuwe entiteiten op.Het duistere zit hem daar in dat dat dan ook juist de misleiding van de mensheid behelst dus eigenlijk het volgen van satan is welke de tegenstander is van het goddelijke in ons aanwezig en in de natuur om ons heen. Voorheen heeft men dat kunnen doen via de kerken maar nu dat de kerken leeg gestroomt zijn – gedeeltelijk door ontwaking maar ook wegens het aansturen van die agenda richting die NWO – heeft men nu een andere entiteit(en) in het leven geroepen zoals b.v het klimaat op deze aarde.
     Het kent diezelfde grondslag als voorheen het kerkelijke relegieuze welke sommige mensen nu nog steeds aanhangen er zich niet bewust van zijnde dat ook dat het weghouden is van je meest volle (het batterij principe) je volle innerlijke kracht je ware
     christ-consciousness levend ten volste – the fullness of life – in harmonie met de Natuur de oorspronkelijke goddelijke kracht in ons en in de natuur om ons heen…

     1. Treowd

      Mijn excuus, er is weer wat fout gegaan , begrijp het niet echt ik plaats alle tekens toch echt goed volgens mij.

     2. Douwe Bericht auteur

      Volgens mij kunnen mensen alleen zichzelf misleiden door te geloven dat ze hun verantwoordelijkheid voor hun denken, voelen en doen aan een externe autoriteit kunnen overlaten.

      Ze gebruiken in die zin de collectieve realiteit om hun verantwoordelijkheid op af te schuiven. Zodra mensen dat doen gaan ze wachten op het spiegelbeeld en kan er simpelweg niets veranderen. Ze ontkennen en geven daarmee al hun eigen scheppende kracht weg.

      Collectieve realiteit is hoe ik het begrijp voor een persoon alleen te veranderen door de eigen bijdrage, dus de eigen realiteit anders in te gaan richten.

      En in mijn ervaring kun je dat het beste doen door je eigen nieuwsgierigheid, interesse en passie te gaan volgen met integriteit en zonder verwachtingen. Je neemt dan zelf de volle verantwoordelijkheid over je eigen realiteit op een constructieve en positieve wijze.

      Mensen nemen dan zelf hun scheppende kracht terug en gebruiken die om de wereld vorm te geven naar hun eigen inzicht inplaats van naar de inzichten van een externe autoriteit.

      In die zin is satanisme dus je eigen kracht en verantwoordelijkheid ontkennen en weggeven aan een externe autoriteit. Of dat nu religie, geld, of een overheid is.

      En in die zin is Christ Consiousness, of Budha Nature of hoe je het maar wilt noemen je eigen kracht begrijpen en de verantwoordelijkheid daarvoor nemen en deze gebruiken om een wereld te scheppen die in harmonie met jezelf, je medemensen en moeder natuur is. Zo goed als je kan en openstaand voor continue verbeteringen daarin etc.

     3. Treowd

      Nee hoor, ik ga op een eerdere reactie van jouw in (zie quote) juist omdat daar uit blijkt en jij lijkt aan te geven dat er behoefte is aan meerdere reflecties en jij mijn eerder reacties wat uit die context probeert te trekken door vanuit bepaalde aannames te reageren welke geen juiste grond hebben en dat is in mijn reacties terug te zien en te lezen.
      Dus in die vorige reactie geef ik gewoonweg een oprechte volledige reflectie op die wijze zoals ik het daadwerkelijk momenteel beschouw. 🙂

     4. Douwe Bericht auteur

      Klopt mijn excuses, ik had je reactie niet goed genoeg gelezen. Heb zelf een andere reactie nu gegeven.

 9. Aladin

  Ik bedoel natuurlijk: Zuiver op de graat…en misschien ook wel: graad. Die verliezen met name hoogleraren ook wel eens. 🙂

 10. wunjo

  Met ons “woord” (onderscheidingsvermogen) maken we samen een groot verhaal. Ik ga voor een mooi verhaal 🙂

 11. Douwe Bericht auteur

  Wat ik mezelf afvraag is wat mensen van het verhaal van Bentinho en Bashar vinden. En hoe dat eventueel zou werken.

  Stel ik wordt heel enthiousast van het een of het ander. Stel ik reageer er wel op en stel ik reageer er niet op. Letterlijk zal vanaf dat moment door de keuze er wel of niet op te reageren mijn universum in ieder geval twee verschillende versies kennen.

  Het idee waarin zij aangeven dat je collectieve realiteit een reflectie is van je eigen staat van zijn en je frequentie/vibratie is iets wat ik in idee min of meer begrijp maar waarbij voor mij het kwartje nog niet echt gevallen is.

  Ik merk dat als ik idd mijn eigen interesse en passie volg je opeens in heel andere werelden kunt uitkomen. Je kunt opeens gaan reizen bijvoorbeeld waardoor je culturele en politieke collectieve realiteit opeens totaal shiften naar die van het nieuwe land.

  Maar ook op kleinere schaal merk ik het al. Ik volg mijn nieuwgierigheid qua buitenaardse wezens en wordt lid van een aantal facebookgroepen en vraag daar of er mensen uit de buurt ook lid zijn en eens een kopje koffie willen drinken en opeens leer ik mensen kennen vanuit die interesse. Ik kom met mensen in contact die ik nooit had leren kennen als ik die nieuwsgierigheid, interesse en passie niet had gevolgd.

  In die zin lijkt ieders individuele realiteit dus echt een afspiegeling te zijn van de eigen staat van zijn en handelen en de collectieve realiteit is een afspiegeling van al de individuele realiteiten bij elkaar. In die zin vraag ik me af in hoeverre je de collectieve realiteit überhaupt zou bevestigen buiten achtergrondruis waar je op zichzelf toch geen invloed op hebt buiten via het zo in alignment mogelijk leven van je eigen leven.

 12. Aladin

  @Douwe en anderen
  Mijn conclusie, je hebt als individu helemaal geen -allesbepalende- of zelfs maar -sturende- invloed op de collectieve realiteit. Zelfs niet al ben je minister president of koning Willy. Het komt voor ieder mens slechts neer op: Leef voor jezelf, ook al klinkt dat misschien egoïstisch. Wees daarbij wel vriendelijk en behulpzaam voor iedereen zover je kan. ‘Wie goed doet, goed ontmoet’. En volg idd je passie en interesses, blijf spelen en ontdekken, dat doe ik al zolang ik leef. En waarom zou je het in hemelsnaam anders doen?? ‘Pluk de dag’, laat je niks op de mouw spelden en laat vooral niet gek maken! 😉

  Cliches zijn heel vaak waar en spreekwoorden bevatten grote wijsheden. Leven volgens deze spreuk is in mijn opvatting genoeg: ‘Wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet.’
  ‘ Gij zult genieten’, is onze primaire taak. Al het andere volgt vanzelf, of niet, It can not be my concern.

 13. Aladin

  @Douwe
  “Letterlijk zal vanaf dat moment door de keuze er wel of niet op te reageren mijn universum in ieder geval twee verschillende versies kennen.”

  Oja? En wat dan nog?
  Wij hebben de hele dag allerlei verschillende keuzemogelijkheden… maar er is uiteindelijk altijd alleen die ene versie van jouw keuze, en met een beetje geluk voor jou ook de goede keuze.

  1. Douwe Bericht auteur

   Idd dus waarom zou je dan niet voor de versies kiezen waar jezelf het meest nieuwsgierig naar bent, de meeste interesse in hebt, de meeste passie voor hebt. Misschien dat ik mezelf nog wat aan het overtuigen ben. 😀 Het is meer dat ik nog niet helemaal wellicht wil begrijpen hoe flexibel het leven eigenlijk is en hoeveel sturing je er in die zin zelf aan kunt geven al is het een ander soort sturing als verwachtingen projecteren en dat proberen na te streven. Het is meer simpelweg met de flow meegaan vanuit je eigen zelf zo goed als je jezelf kent op het moment. En kijken waar het leven je allemaal langs lijdt.

 14. bernadette

  Treowd , Douwe , Aladin ..ik heb de bovenstaande inzichten van jullie 3tjes gelezen.

  Treowd heeft het mooi helder proberen uiteen te leggen.
  Douwe ook weer goed geformuleerd.
  Aladin, ook weer goed to the point.
  Jullie zitten er allen goed bovenop , in een 3 musketiers samenspel , waar velen mee zullen resoneren.
  Prachtige heldere inzichten.

  Hier in Brabant – Boekel zijn in dit beginnende Aquarius tijdperk ,
  mooie toekomstige levenswijzen tot stand gekomen , met respect voor de Moeder Natuur
  én voor elkaar.

  http://www.ecodorpboekel.nl/

  Hier een vogelvlucht over het Eko Dorp
  https://www.youtube.com/watch?v=6msIL-s0chg

  1. Douwe Bericht auteur

   Dank voor de mooie links! Dat is gezonde verstand in de praktijk gebracht.
   Moge er nog vele ecodorpen volgen! Een prachtig voorbeeld wordt daarmee gegeven voor anderen die ook interesse hebben om meer die kant op te gaan.

     1. bernadette

      Geüpload op 3 mrt. 2010

      In dit deel onthul ik de maquette om aan de hand daarvan het concept verder duidelijk te maken: de vruchtwisseling, de landgoedwinkel met Pergola-tassen, het arboretum, de natuurcamping, bijencirkel, werkruimtes en woonpercelen.

      Presentatie Ekosofia, een groen poldermodel. (deel 1 van 3)

      https://www.youtube.com/watch?v=uVMDi5oqg-c

      De integratie van permacultuur in het ontwerp wordt hier besproken, de inspiratie van Louis LeRoy en zijn tijdloze werk aan de eerste ecokathedraal van ons land. Verder met vragen en het toelichten van de adders onder het gras van dit plan.
      Fair use notice: Ben Okri – Een vorm van vrijheid Essays – Van Gennep Amsterdam.

      Presentatie Ekosofia, een groen poldermodel. (deel 2 van 3)

      https://www.youtube.com/watch?v=OFV8Cz-VI9U

      Vraag en antwoord. Hoe zit het met werk, inkomen, onderwijs, de organisatie van de gemeenschap en ieders bijdrage daaraan?! Verder nog een laatste tekening om te demonstreren hoe het concept ook voor andere eco-dorp projectgroepen kan worden aangepast en vrij beschikbaar is. Van “open source” had ik toen nog niet gehoord, maar dat is het. Tot slot een tip van de sluier opgelicht over waarom ik in Ekosofia een concept voor organische planologie zie, een groen poldermodel, een “greenprint”, een transitie model.

      Presentatie Ekosofia, een groen poldermodel. (deel 3 van 3)
      https://www.youtube.com/watch?v=yRQNi4v73uM

      https://degroenegeus.wordpress.com/

 15. Aladin

  Mooi gezegd Budh.
  “Eve of Destruction’
  Alles wat mogelijk is gebeurt ook op deze gekke aarde.
  Alles wat je wilt, ja iedere keuze mag je maken.
  Er is geen goed of fout, oordeel is er niet, doet niet ter zake,
  dat doe je als je klaar bent zelf, dan bepaal jij zelf de waarde.

  So sit back relax and enjoy the ride. 😀

 16. Douwe Bericht auteur

  The Path That Serves You the Most

  “It is I, Quan Yin.Taking the path that serves you the most is not always the easiest for you to take. Challenges are what keep you in a constant state of expansion. So of course your path is not always going to be the easiest, and it is not always going to be the one you would choose for yourselves from this perspective that you now have.

  Be that as it may, you are going to find yourselves on the path that serves you the most and that gives you the greatest opportunity for expansion. Growth is spurred on by desire, and desire is often spurred on by pain. So the key for you is to actually experience the growth in the most joyous way possible, and the most joyous way possible is also the way that involves the most conscious awareness.

  Your conscious awareness of how the challenges serve you lowers your resistance to them and allows for a greater conscious participation in your growth and in your journey. Be curious about the pitfalls and the roadblocks. Instead of wondering how you got yourself into the mess you are in, wonder how that mess is spurring on your growth and is giving you what you need to expand and to become more. Growth and evolution are a natural consequence of existence. How you experience your growth and expansion is up to you.

  When you have the perspective that nothing is more significant than becoming more of who you are, you have the perspective of your higher self, your oversoul, and of Source Energy. And experiencing yourself as those higher aspects of you while still remaining physical gives you the best of all worlds.I am Quan Yin, and I hold you in my heart.”

  https://www.youtube.com/watch?v=c_OgkIqdhig

 17. Aladin

  @bernadette

  En wat te denken van deze opvatting van Tony Parsons over individuele realiteit?
  Volgens hem is er helemaal geen persoon, geen individu, alleen een zoekende energie die zich via jou manifesteert…
  Een waarschuwing is wel op zijn plaats. Het luisteren naar Tony Parsons kan je persoonlijkheid ernstige schade toebrengen. 😉 😀

  https://www.youtube.com/watch?v=DPPsoyEjZNA

 18. Douwe Bericht auteur

  Dank voor de link!

  Het Non Dualiteit kanaal op YouTube interviewt een boel mensen die hetzelfde lijken te zeggen.

  NonDualiteit
  https://www.youtube.com/user/NonDualiteit/videos?view=0&sort=p&flow=grid

  Volgens mij is het ook in dit geval en en denken. Ja we zijn idd onderdeel van het al bewustzijn en in eenheid met het al, en we zijn ook een uniek gezichtspunt geankert aan een fysiek lichaam wat vanuit dat poppetje allemaal dingen kan doen.

  1. Douwe Bericht auteur

   Dank, volgens mij heb ik wel eens een boek van Parsons gelezen waar ik toen een boel van geleerd heb.

   Ik vind het non dualiteit wel interessant maar in een grote mate heb ik veel van wat zij beweren ondervonden door simpelweg systematisch mijn gedachten te onderzoeken met The Work van Byron Katie. Vele wegen die naar Rome leiden wellicht. 🙂

   Van de Non Dualiteit club als ik het zo mag noemen op die site vind ik persoonlijk vooral Hans Laurentius me het meeste aanspreken. Hij heeft ook verschillende van zijn Satsangs gratis te bekijken op de YouTube gezet.

   Hans Laurentius
   https://www.youtube.com/channel/UCqaH1Sv1Lz1LXomp66o-DVQ/featured

   Ze hebben ook een hele serie interviews met verschillende ‘leraren’ in deze serie:

   Alles over Niets interviews deel 1
   https://www.youtube.com/watch?v=MOwwI9KLLYs

 19. Douwe Bericht auteur

  Individuality and Oneness ∞The Pleiadian High Council of Seven, Channeled by Daniel Scranton
  “We are the Pleiadian High Council of Seven, and we are pleased to offer you our words of wisdom.

  So there tends to be a bit confusion around the idea of oneness and what it means to you as an individual. As an individual who knows that on some level you are part of One Being with all others, you never need to fear that you’re going to lose your sense of self. You are never going to stop having your own unique consciousness.

  Source cannot undo what Source has done, and Source has created all of us. We, collectively, will never stop expanding. We will never stop becoming more. There is no endgame here. Now that the expansion of the consciousness of Source Energy has begun, it will continue forevermore.

  What this means is that we will continue to expand and explore, and the journey will never end. We will all get to a certain point that may seem like the finish line from each of our individual perspectives, but it will not be that. It will simply be a moment of recognition that we are all more than we previously thought ourselves to be.

  We are including ourselves in this conversation, of course. We are on a journey, just like you. We are knowing ourselves as more every day, just like you. We are conscious of the expansion process. That is one way in which we are different.

  You may be conscious of your expansion from time to time. You may have moments of clarity, but we understand and feel our expansion from moment to moment. And we have to tell you. It’s quite a delicious experience to have.

  Now you know, as we do, that it never ends, and that is something to get excited about. You are done playing small in this universe, and you are beginning to sprout your wings. The heights that you will soar to have yet to be known. They have yet to be experienced.

  So even though you are going to know yourselves more as a collective as you continue on in this journey, you will never stop recognizing you as you. You cannot be un-created.

  We are the Pleiadian High Council of Seven, and we are very fond of all of you. That is all.”
  https://youtu.be/AopF_djmdww

 20. bernadette

  Wat is het verschil tussen een klassieke Computer en een Quantum Computer.
  Als Bio Computers even mee op reis .
  Jason Goodman : Quinn Michaels joins me on the search
  for Artificial General Intelligence at the 2018 Consumer Electronics Show

  Finding Sophia – A Search for Artificial Intelligence at CES 2018
  https://www.youtube.com/watch?v=0NXgBwzSg7A

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *