Morele crisis

Een nieuw artikel van de hand van Pieter Stuurman

upside downHartzeer

Wanneer ik naar de huidige inrichting van de wereld kijk, dan doet mijn hart pijn. Dat komt omdat de oorlog, het geweld, de hang naar macht en rijkdom en de daaruit voortvloeiende onvrijheid en armoede, totaal afwijken van mijn eigen morele waarden.

Nou wordt de wereld natuurlijk ingericht door alle mensen bij elkaar. Het kan dus zijn dat mijn persoonlijke morele waarden nogal afwijken van de morele waarden van de meeste andere mensen. Dat mijn intenties een uitzondering zijn. In dat geval zal de inrichting van de wereld uiteraard niet aansluiten bij mijn voorkeuren. En daar zal ik het dan mee moeten doen. Ik ben nou eenmaal niet alleen op de wereld.

Maar vrijwel alle mensen die ik tegenkom en spreek, geven aan dat de wereld momenteel ook niet naar hun zin is. Dat die wereld ook bij hun morele waarden niet aansluit. Als ik ernaar vraag, zegt vrijwel iedereen liever geen oorlog, geen armoede, geen geweld en geen onvrijheid te willen. Blijkbaar ben ik dus niet de enige met hartzeer.

Waarom?

Hoe is het dan mogelijk dat we de wereld desondanks inrichten op een manier die deze dingen juist voortbrengt? Waarom richten we onze wereld in op een manier die niet naar onze zin is? Waarom sluiten onze resultaten niet aan bij de intenties van de meeste mensen? Mensen die veel liever in vrede, voorspoed en vrijheid zouden willen leven? Wat doen we verkeerd?

De wereld wordt immers ingericht door alle mensen bij elkaar. Die inrichting komt tot stand door wat we doen. Met dat doen, bouwen we die wereld en wordt hij zoals hij is.

Als mensen zich bij hun doen en laten, zouden laten leiden door hun morele waarden en hun werkelijke intenties, dan zou die wereld dat toch moeten weerspiegelen. Maar die wereld weerspiegelt in veel gevallen precies het tegenovergestelde.

Het kan dus eigenlijk niet anders dan dat mensen zich laten leiden door andere dingen dan hun eigen morele waarden en werkelijke intenties. Dat mensen hun doen en laten dus niet baseren op wat ze zelf okay vinden, maar op iets anders.

d6ebfa50f60c54cc917f79907f9cd007

Welke morele waarden volgen we?

Zou het kunnen zijn dat mensen hun doen en laten baseren op de morele waarden van iemand anders dan zijzelf? Zou het kunnen zijn dat mensen hun eigen waarden ondergeschikt gemaakt hebben aan de waarden van een ander? Een ander, die andere waarden heeft dan zijzelf hebben?

Zou het kunnen zijn dat mensen hun doen en laten baseren op morele waarden die niet de hunne zijn? Morele waarden van andere mensen? Mensen met morele waarden die totaal afwijken van hun eigen morele waarden?

Zou het kunnen zijn dat de meeste mensen zich laten leiden door een handvol andere mensen? Andere mensen die totaal andere morele waarden hebben dan zijzelf? Zou het kunnen zijn dat degenen die als “leiders” aanvaard worden, en daarom door de meeste mensen gevolgd worden, niet dezelfde waarden hebben als de meeste mensen? En dat de dingen die de mensen onder aanvoering van die “leiders” doen, niet hun eigen morele waarden weerspiegelen, maar die van de “leiders”?

Zou het zo kunnen zijn dat we onder de leiding van mensen met andere normen en waarden, een wereld gebouwd hebben die afwijkt van onze eigen normen en waarden? Een wereld die niet naar de zin is van de meeste mensen, maar alleen naar de zin (of in het voordeel) is van enkele “leiders”?

Enkele leiders waarvan we gedacht hebben dat het een goed idee was om ze te volgen, in de veronderstelling dat hun normen en waarden vergelijkbaar waren met de onze? Dat we geloofd hebben dat onze gehoorzaamheid aan hun leiding, een wereld zou voortbrengen die bij onze voorkeuren past?

tumblr_mxuv7sSFdk1qz7lteo1_1280

Zou het kunnen zijn dat we ons vergist hebben? 

Zou het zo kunnen zijn dat er maar één manier bestaat om een wereld te bouwen die naar onze zin is? Zou het zo kunnen zijn dat dit alleen mogelijk is als we onze eigen normen en waarden als leidend beschouwen, en niet die van een handvol “leiders”.

Zou het zo kunnen zijn dat degenen die de ambitie hebben “leider” te zijn, er per definitie andere morele waarden op nahouden dan de meeste mensen? Dat deze “leiders” vooral gedreven worden door egoïsme? Door het verlangen de wereld naar hun hand te zetten, en zichzelf te bevoordelen ten koste van de meeste andere mensen?

Zou het zo kunnen zijn dat de huidige misstanden in de wereld en alle problemen die daaruit voortkomen, ons hierop wijzen?

Uit het feit dat de meeste mensen deze situaties als probleem ervaren, blijkt immers dat de situatie niet naar de voorkeur is van die meeste mensen.

Zou het zo kunnen zijn dat we hieruit kunnen leren dat het geen goed idee is om onze eigen morele waarden onderschikt te maken aan die van enkele “leiders”?

Zou het zo kunnen zijn dat we nu leren dat het niet mogelijk is om de verantwoordelijkheid voor ons eigen doen en laten te delegeren aan anderen, en tegelijkertijd een resultaat te verwachten dat aansluit bij onze intenties?

quote-the-most-improper-job-of-any-man-even-saints-who-at-any-rate-were-at-least-unwilling-j-r-r-tolkien-65-13-15

Besef

Zou het zo kunnen zijn dat we daarom nu gaan beseffen dat we onze eigen morele waarden als leidend moeten gaan beschouwen? Dat dit de enige manier is om een wereld in te richten die aansluit bij die morele waarden?

Zou het zo kunnen zijn dat het tijd wordt dat wij gaan beseffen dat we zelf verantwoordelijkheid moeten gaan nemen voor ons doen en laten, als we een leefbare wereld willen voor de mensheid? En niet een wereld die slechts enkelen bevoordeelt, en velen benadeelt?

Zou het wellicht tijd worden om onze resultaten in overeenstemming te brengen met onze intenties? Zou het wellicht tijd worden dat we gaan beseffen dat we ons daarvoor moeten laten leiden door onze eigen morele waarden? In plaats van door een kleine groep die heel andere intenties en morele waarden heeft dan de meeste van ons?

Zou het zo kunnen zijn dat we ons momenteel in een morele crisis bevinden? Een crisis die ons dwingt om ons te herbezinnen op hetgeen we werkelijk van belang vinden?

1078710_459095714283844_1346578948110674501_o

Verantwoordelijkheid

Zou het wellicht tijd worden om te beseffen dat we zelf verantwoordelijk zijn voor ons doen en laten? En dat we vervolgens de mogelijkheid en de vrijheid gaan gebruiken om een wereld in te richten die wel naar onze zin is? Een wereld die aansluit bij de morele waarden van onszelf, en (getuige hetgeen mensen zeggen) de meeste mensen?

Een wereld van vrede, vrijheid en voorspoed dus. Precies zoals de meeste mensen zeggen te willen. Een wereld waarin we kunnen leven zonder (of met veel minder) lijden dan nu het geval is, en waarnaar we kunnen kijken zonder hartzeer. Een wereld die de bestaande morele waarden van de meeste mensen weerspiegelt, in plaats van de afwijkende waarden van enkelen.

Daarvoor is het nodig dat we stoppen ons doen en laten te laten bepalen door “leiders”. Dat we stoppen “leiders” aan te wijzen (en vervolgens aan ze te gehoorzamen). Om de doodsimpele reden dat die “leiders” andere dingen van belang vinden dan wij: de meeste mensen.

10012736_10152140126952713_1727109686_o-1

Aanverwante artikelen en informatie: 
-) Website van Pieter Stuurman
-) Mark Passio – Moraliteit volgens Natural Law
-) Een einde aan de slavernij, stap 3: Soevereiniteit & Verwarring
-) Het einde van al het kwaad, het tijdperk van oorlogen op aarde is voorbij
-) Het meest gevaarlijke geloof veroorzaakte 262 miljoen doden in de vorige eeuw
-) Goede mensen financieren het meeste kwaad op de wereld
-) Verantwoordelijkheid is Vrijheid

12772017_1124923424231468_7270008834942947047_o

37 gedachten over “Morele crisis

 1. Jos

  Dag Pieter,

  Mooi verwoord hoe de mensheid de transitie van het Vissen tijdperk naar Aquaries mag gaan be-leven.
  Want dat is precies wat zich nu aandient.
  De oude wereld waarin het collectief zo belangrijk was, valt uiteen en maakt plaats voor een samen-leving waarin alles bij ons zelf begint.
  Het zal even wennen zijn voor de meesten onder ons, daar velen nog niet ver genoeg zijn dit te beseffen, en men dus nog niet bereid is de oude schoenen op de vuilhoop te gooien en de nieuwe aan te trekken.
  Zolang men de verantwoordelijkheid nog buiten zichzelf blijft leggen, voedt men die oude wereld die snel haar glans en macht aan het verliezen is.
  Ondertussen tracht die oude wereld overeind te blijven, echter de krachten en wetten van de natuur zijn te sterk daar als mens enige dwang of verandering in aan te kunnen brengen.
  Vandaar, go with the flow.
  Wij, mensen, staan aan de vooravond van die nieuwe wereld als de magïers van de dageraad.
  Werden wij voorheen gevormd door het collectief, de maatschappij, het is nu aan ons zelf om die vorm te geven, om te beginnen met ons zelf.
  Dat verklaard volgens mij ook waarom alles 180° omgedraaid is hetgeen veel verwarring veroorzaakt.
  Maar wie bereid is met open blik naar die verwarring te kijken en daar naar te handelen, zal ervaren dat er niemand langer verantwoordelijk meer is voor zijn/haar leven dan de mens zelf.
  Angst om te slagen hierin behoort toe aan de oude wereld, Liefde voor het Zelf en dus het Leven behoort toe aan de wereld die zich thans aan onze voeten openbaart.

  Geen parels voor de zwijnen meer,
  Geen rozen voor de ezels,
  Blijf Uw Zelf trouw tot in de eeuwigheid.

  Stay Human,

  Jos.

  1. Pieter Bericht auteur

   Dank je Jos. Dat is mooi gezegd.

   Het nu groeiende bewustzijn wordt inderdaad gekenmerkt door het besef dat er geen tegenstelling is tussen individuele en collectieve verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen, individuele welzijn, en voor je bijdrage aan het welzijn van het collectief is hetzelfde. Het collectief bestaat nu eenmaal nergens anders uit dan uit individuen. Als het goed gaat met die individuen, dan gaat het goed met het collectief.

   De aloude overtuiging dat het welzijn van het collectief alleen bereikt kan worden door het offeren van het individu (of andersom), is een politieke benadering. De komende transitie zal een niet-politieke omwenteling zijn.

   1. Jos

    Dag Pieter,

    Ook de politiek behoort voor mij bij de oude wereld.
    Ook de politiek valt uiteen, wij hoeven daar niets aan te doen.
    In de toekomst regeert de mens zichzelf.
    Als men goed kijkt, dat zal men zien dat dat afbraakproces reeds gaande is.
    Het uit zich in de karakters die zich thans nog lenen voor een dergelijk systeem.
    Het is gelijk aan het trekken aan een dood paard.
    Het is nodig om de mens het inzicht te geven dat het anders moet en kan.
    Immers, als alles goed gaat, waarom dan de wil en het inzicht dingen te veranderen?
    Ik heb geen vrees voor wat er komen gaat, ik zie er zelfs naar uit;
    Het leven, de natuur, streeft altijd naar evenwicht.
    In het boos vallen ook bomen om, dat zorgt ervoor dat er weer nieuwe kunnen groeien.
    Na regen komt zonneschijn, hetgeen niets meer of minder laat zien dat ook verval bij de eeuwige processen hoort.
    Wat niet meer werkt, sterft af.
    Thans zitten wij in het sterfproces van de oude wereld, die net als in onze persoonlijke levens ruimte geeft aan een nieuwe wereld, gebaseerd op en met de ervaringen van weleer.
    Alles is goed, dat het niet altijd even aangenaam is, is zeker waar.

    De grootste angst van de huidige macht is dat mensen de handen ineen slaan en zich niet langer laten sturen en onderdrukken.
    Men tracht dit te voorkomen door angst te zaaien.
    Het is echter die gezaaide angst die alle mensen uiteindelijk bijeen zal brengen.
    Dat moment gaat het begin zijn van de nieuwe wereld.
    Naar mijn gevoel staan wij aan de vooravond daarvan.

    Morgen is het een vruchtdag, tijd om de erwten, peulen en tuinbonen te zaaien.
    Wij dienen zorg te dragen voor de vruchtbaarheid van onze Moeder, Gaia.
    Opdat zij ons, haar kinderen kan voeden.
    Het leven an sich is zo eenvoudig, het blijft mij verbazen dat velen het als een last ervaren.

    Jos.

    1. mascha roedelof

     Beste Pieter (en Jos),

     Degenen die oprechte hartzeer voelen, kunnen NU normaal samen leven met elkaar op Aarde en elkaar daar onderling in faciliteren. Eerder kon dat niet omdat het ‘normale’ niet gezien kon worden en daardoor niet doorleefd getransformeerd. Maar nu kan dat wel.

     De uitnodiging is dan ook aan allen die oprechte hartzeer voelen om onderling normaal samen te leven.

     Ik kijk uit naar een groep mensen die deze oprechte hartzeer innerlijk diep voelen en de transitie NU gaan bedden. Gezamenlijk.

     http://www.wearethenewearthmascharoedelof.blogspot.nl/p/the-reality-has-changed.html

     Hartegroet,
     mascha roedelof

 2. Douwe

  De vraag is wellicht hoe we dat concreet vorm kunnen geven.

  Op dit moment zitten de meeste mensen volledig vast in een economisch systeem waarbij een kleine elite geld als schuld uit het niets schept en daar rente over vraagt waardoor er structureel meer schuld als geld in het systeem aanwezig is.

  En je ziet dat (grote) bedrijven, mainstream media, de politiek en zelfs de meeste ‘gewone’ mensen geld verdienen voor veel van het, zo niet al het andere laten gaan. De oplossing zit in die zin in mijn ogen dan ook primair in het hervormen van ons huidige geldsysteem.

  Het is mij alleen nog onduidelijk hoe we dat kunnen gaan doen. Iemand goede ideeen? 🙂

  1. Jos

   Aangezien dat alles bij onze Zelven begint, zou het een startpunt kunnen zijn om met het delen van onze eigen ervaringen te beginnen.
   We dienen namelijk te stoppen de verantwoordelijkheid voor ons leven buiten ons zelf te leggen.
   Het resultaat daarvan is dagelijks zichtbaar in alle lagen van onze samenleving.
   Zolang wij anderen, overheden, politiek, bedrijven of wat dan ook de mogelijkheid blijven geven ons levensgeluk te bepalen, zal en kan er niets veranderen.
   Ideeën welkom,

   Jos.

   1. frank

    En dan werd het stil……
    En bleef het stil.

    Het probleem is om iets te veranderen moet je uit je comfort zone komen.
    Want geef nu toe, ergens hebben we het wel allemaal gemakkelijk zo.
    We zijn niet tevreden nee. Maar wat zal er gebeuren als we onze kop uit het zand halen?
    Uw (goed gespijsde) bankrekeningen afsluiten en uw kaarten ingeven? Misschien eerst investeren in een goede kluis. Uw zekerheden ga je alzo verleggen.
    En de valstrik is dat je dit met veel “problemen” kan doen: religie, justitie, politiek,…
    Nochtans voel ik dat er HIER veel potentieel is.
    Maar de persoon die naar buiten komt zal een berevel moeten hebben en veel vertrouwen in zichzelf en vooral ook in de groep die achter hem:haar staat.
    Zorg dat je zo veel mogelijk media meehebt want zo bereik je de mensen en maak je ze wakker.
    Vertrek vanuit het opbouwende, niet vanuit het kritiek gevende wat ik nog te veel zie gebeuren.
    Toon aan de mensen dat je in volle waardigheid toch vrij kan leven met respect voor de bestaande gevestigde structuren Leg uit dat verandering niet moeilijk hoeft te zijn maar alleen maar moeilijk is omdat er gehecht wordt aan het bestaande.
    Wees bereid om de prijs te betalen voor uw “opstandigheid” want zolang je de grote massa niet mee hebt ben je nog slechter af dan een terrorist. Je kan niet onderduiken. Je moet echt staan voor waar je in gelooft. Het geloof dat het anders en beter kan.

    Begin met opbouwen en laat dat groeien en deel dit; Wees je bewust van je eigen waarde, kracht en kunnen maar ook je beperking.

    Alles om de wereld te veranderen is nu al aanwezig. Maar wie brengt alles samen?
    Mijn gegevens zijn beschikbaar bij de redactie.

    Mijn steun heb je .

    Frank

 3. Douwe

  Je kunt als individu in mijn ogen je eigen leven zo verantwoordelijk, zo goed en plezierig mogelijk gaan leven als je kunt binnen de onderdrukking van de verschillende systemen.

  Daarnaast kun je andere mensen zo goed mogelijk informeren over waarom een heersende klasse altijd immoreel is.

  En eventueel kun je technologien promoten die je om de controle systemen van de heersende klasse heen laten werken zoals bijv. weggeefnetwerken, lokale economie waarin geen belasting wordt betaald en een bitcoin systeem.

  Maar verder zie ik niet zo veel mogelijkheden op het moment-

 4. Wat is waar

  /////Daarvoor is het nodig dat we stoppen ons doen en laten te laten bepalen door “leiders”. Dat we stoppen “leiders” aan te wijzen (en vervolgens aan ze te gehoorzamen). Om de doodsimpele reden dat die “leiders” andere dingen van belang vinden dan wij: de meeste mensen./////

  Veel mensen doorzien het wel, maar weten niet hoe ze eruit moeten stappen.
  Ze willen de ketting van gehoorzaamheid (chain of obediance) wel doorbreken, maar hun zekerheid niet opgeven. Die zekerheid bestaat uit hun inkomen (geld) die ze ontvangen zolang ze gehoorzaam uitvoeren wat hun voor geschreven wordt. Zolang ze naar hun idee geen alternatief hebben zullen ze blijven gehoorzamen tegen hun eigen moraal in.

  De vraag is nu hoe kan de chain of obediance doorbroken worden?

  Naar mijn idee zijn er twee mogelijkheden:
  1. Door het wegvallen van de zekerheid, een inkomen ofwel geld, die gehoorzaamheid nu nog bied.
  2. Door alternatieven die zekerheid bieden in de eerste levensbehoefte en meer aansluiten bij de morele overtuiging.

  ad 1.Dus geld doen is meestal de beweegreden om dingen die niet aansluiten bij de eigen morele overtuiging. Hier van veel mensen zich niet bewust. Er zullen heel veel mensen nodig zijn die zich hiervan ter gelijk bewust van zijn/worden en dan ook tegelijk stopen met te gehoorzamen aan de opdrachten die ze zelf moreel onwenselijk vinden om de chain of obediance te doorbreken. Dat zie ik nog niet zo gauw gebeuren.

  ad 2. Door en crisis verliezen veel mensen hun oud bestaanszekerheid (inkomen/geld). Deze mensen zullen bereid zijn om een alternatief die hun voorziet in de eerste levensbehoefte te aanvaarden ongeacht of dat aansluit bij hun morele waarden en normen. Degene die een alternatief heeft voor deze mensen zal automatisch de “leider” voor deze mensen. En dat kan zowel een moreel goede leider als en moreel slechte leider zijn.

  Iedereen die en beetje op de hoogte is van de toestand NWO weet dat die crisis spoedig werkelijkheid zal worden. Dus wordt het hoog tijd om een alternatief plan te verzinnen op basis van vrijheid en morele wenselijkheid van geestelijk gezonde mensen. Want ik kan je verzekeren dat anders de NWO met alternatief zal komen, die mooi gebracht wordt, maar zeer destructief voor onze nog resterende vrijheid zal zijn. Het NWO motto is niet voor niets ORO AB CHAO.

  Voor allen die hier mee aan de slag willen, is het belangrijk om te weten dat de huidige chain van obediance in de eerste plaats gebaseerd is op basis van de controle over geld en in mindere mate bezit.

  Succes.

 5. Treowd

  When we bring unconditional love back into our personal, professional, community and family lives, we begin the journey of restoring wholeness and happiness to our planetary adventure. Of course it takes determined effort on our part as the old, outmoded and limited ways of being are quick to return in our mind. However, this effort to love is rewarded with a new perspective on everything and all life benefits as a result.

  http://www.thelovefoundation.com/

 6. Witte Wolf

  autoriteiten……vernietigen……het individu.
  politici……vernietigen……democratie.
  belastingen ……vernietigen ……economische vooruitgang.
  scholen….. .vernietigen…… het zelfdenken.

  messchien klopt het niet maar kom toch aardig in de buurt zou ik zo zeggen.

 7. bernadette

  autoriteiten……. Vernietigen …. de mensheid in hun dagelijkse bestaan
  Politici……………..Vernietigen….. de waarheid in alles ontkennen en verdraaien
  belastingen…….. Vernietigen …. de vrijheid om te leven in Soevereiniteit
  scholen……………Vernietigen ….. het innerlijke Spirituele Brein van het kind
  Vaccinaties……… Vernietigen….. het natuurlijk ingebouwde immuunsysteem
  chemtrails………. Vernietigen …. het uitzicht in het Universum en beschadigd mens , dier, natuur
  HAARP…………….. Vernietigd de complete energie frequentie en veroorzaakt orkanen , tornado’s e.d
  Monsanto-Bayer- Syngenta Vernietigen al het aardse voedsel voor mensen en dieren
  Europese Unie ….Vernietigd de integriteit van de mensheid
  Ernergiebedrijven.. Vernietigen onze vrije universele energie , door artificiële kerncentrales
  Koninklijk huis ….Vernietigen de mensen in onderdrukking als onderdanen van hen
  Militaire landmachten ..Vernietigen het leef habitat van onschuldige mensen en dieren
  Politie eenheden…Vernietigen de natuurlijke mensen rechten en beletten hen in hun vrij wil
  Luchtmacht ……….Vernietigd complete landerijen , huizen, gebouwen van onschuldige mensen
  Gemeentes…….. Vernietigen werkelijke mensenrechten door verplichte geboorte aangifte op
  NAAM van een PERSOON , verzinnen allerlei opgelegde vergunningen ,
  verzinnen o.a parkeer tarieven in steden, zuigen mensen $$ leeg door ieder keer
  maar weer om de zoveel jaar verplichte paspoort , ID kaart verlenging , verplichte
  jaarlijkse onroerendzaak belastingen, rioolheffingen , afvalstoffen heffingen ,
  o.a hondenbelastingen , verzinnen milieu heffingen , waterschapbelastingen enz..

  Ach,.. Budh ik kan wel doorgaan maar zo uitgebreid zal jij het wel niet bedoelen ?

  1. bernadette

   Wat het éérste VERNIETIGD MOET worden .
   Is het BSN Nummer dat men bij (verplichte) geboorte aangifte een geheel soeverein mensen bestaan
   in de weg legt op deze Planeet Moeder Aarde.
   Geboren worden als Baby (vrije Spirituele ziel ) op deze Planeet .
   Als baby kan men nu eenmaal niet een (verplicht getekend contract ) aan gaan
   met een autoriteit genaamd coöperatie van verzonnen land gebied grenzen op deze Planeet .
   Alle geboren (ook bezielt) kalfjes, schaapjes, geiten enz..worden voorzien met een Barcode nummer oormerk in de meridianen van hun oren , alle dieren die gekooid zijn in dierentuinen voorzien van een verplichte onderhuidse chip , zo ook honden katten paarden enz..
   DAT MOET ALLEMAAL VERNIETIGD WORDEN.
   Mens en Dier behoren daar globaal van BEVRIJD te worden

 8. bernadette

  Prachtig waar deze mensen mee bezig zijn.
  Sacha Stone ….. met vele anderen.

  End of Empire Conference international Tribunal for Naturel Justice all over the Planet
  Ruim 4 uren uitleg met tussendoor wat film materiaal waar van alles in getoond wordt .
  Deze mag zeker dagelijks op TV getoond worden om het proces hier in Nederland
  ook op gang te gaan zetten,

  https://www.youtube.com/watch?v=ho_2xvLDdy0

  Deze site hier onder waar Nederland ook zich mee kan gaan verbinden in het vormen
  van communities alom en daarmee groepen te creëren onderling
  om het proces verder uit te lijnen

  https://newearthnation.org/

  Bruce Lipton en Jason Liosatos ook mooi bezig op ook een aansluitende wijze in bewustwording

  https://www.youtube.com/watch?v=sOxvx3FWtiE

 9. Douwe

  Prima en als je dat allemaal weet dan is het dus tijd om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor die zaken. Alleen of in vrijwillige samenwerking met andere mensen die ook interesse hebben voor die onderwerpen.

  Gezond eten creert gezondheid
  Permacultuur creeert harmonieuze voedselproductie
  Lokale hernieuwbare energie creert onafhankelijke en schone energie
  Nieuwsgierigheid creeert de kiemen voor praktische kennis
  Etc.

  Zolang we met zijn allen vingertjes blijven wijzen naar de anderen gaat er echt niets veranderen. We zijn dan pubers die boos zijn om hun ouders inplaats van gewoon zelf verantwoordelijkheid te gaan nemen voor hun leven.

 10. bernadette

  Budh..
  Als Mensheid kunnen we ook,

  advocaten………. laten…… Verdampen
  rechtbanken…….laten……Verdampen
  universiteiten…. laten…….Verdampen
  regeringen…..…. laten……..Verdampen
  media………………laten……. Verdampen
  religie’s…………….laten…….. Verdampen
  scholen……….…..laten………Verdampen
  donorcodicil…….laten……..Verdampen
  wifi…………………laten………Verdampen
  medicatie…….. laten……….Verdampen
  zendmasten…… laten……….Verdampen
  slimme meters…laten………Verdampen
  autoriteiten………laten……..Verdampen
  ‘t-Oranje-huis ..…laten……..Verdampen
  politie’s………….….laten…….Verdampen
  soldaten……………laten……..Verdampen
  gemeentes………..laten …….Verdampen
  politici………..…….laten……..Verdampen
  belastingen…..…..laten……Verdampen
  bsnr’s………..…… laten……. Verdampen
  chemtrails…….….laten…… Verdampen
  haarp………………laten……..Verdampen
  onderdrukkingen……………Verdampen
  vaccinaties….……laten……..Verdampen
  feminisme……….laten……..Verdampen
  dierenleed………laten………Verdampen
  vaticaan………… laten………Verdampen
  monsanto…….…laten…… Verdampen
  europese~unie…laten……Verdampen
  oorlogen…………laten…….Verdampen
  pedofilie…………laten……..Verdampen
  natuurrampen..laten…….Verdampen
  washington dc..laten……..Verdampen
  city of londen…..laten……Verdampen
  ziekten……………laten…….Verdampen

  Dit alles terug geven aan het Universum …..alles laten …..Verdampen
  Alles laten oplossen in het Niets …..in de Ether
  Met een zeer hoge Energie Frequentie
  En er Vrede….. Liefde…..Harmonie op deze Planeet voor terug roepen – vragen

  Zou….mooi zijn…. Douwe…. Budh 🙂

  1. bernadette

   Wouwwww , wat Mooi Budh 🙂

   Laat het zijn werk maar doen.

   Ik vind jou een fijne oprechte Being
   Straight from the Hart..
   Onze gezamenlijke innerlijke connectie is near en puur … het juiste frequentie kanaal.
   So..Let it Be

 11. jantien

  Over het algemeen richt de mensheid de wereld steeds meer naar zijn wensen in, mensen zijn vreedzamer, er is minder geweld en oorlog wereldwijd. (zie o.a. Pinker) Het feit dat we leiders aanwijzen is evolutionair bepaald dat zorgt voor een hiërarchische opbouw van maatschappelijke structuren. Het egalitaire denken is een tegennatuurlijke reactie op hoe we vanaf het prille begin van de mensheid onze samenleving inrichten. De schrijver van dit stuk wenst zich een utopische wereld van vrede, vrijheid en voorspoed maar beseft zich onvoldoende dat er zonder oorlog geen vrede kan zijn, zonder gevangenschap geen vrijheid en zonder tegenslagen geen voorspoed. Ook is het tamelijk naief en kort door de bocht te veronderstellen dat de meeste mensen vrede willen en leiders oorlog. Het hooghouden van morele waarden is vrij simpel als het je materieel aan niets ontbreekt. Als ik me tot Nederland beperk dan is dit land er vrij goed in geslaagd door middel van leiders om de samenleving dusdanig in te richten dat het aan niemand iets ontbreekt.

  1. Pieter Stuurman

   Je draait oorzaak en gevolg om. Het feit dat het veel mensen aan van alles ontbreekt (armoede dus) is het GEVOLG van hiërarchie. Alleen daardoor kunnen sommigen dusdanig veel naar zich toetrekken, dat er voor de anderen te weinig verblijft.

   Natuurlijk kunnen we vrede, vrijheid, voorspoed en gezondheid alleen beleven in relatie tot hun tegendeel. Maar daarvan hebben we inmiddels meer dan genoeg beleefd om die functie te vervullen.

   Daarnaast is het buitengewoon naïef (en zelfs arrogant) om de stellen dat het in Nederland niemand aan iets ontbreekt. Er bestaat ook in NL steeds meer schrijnende armoede en dakloosheid. Dat het jou zelf aan niets ontbreekt, betekent niet vanzelf dat dit voor iedereen geldt. Bovendien bestaat de wereld uit meer dan alleen Nederland.

   Veruit de meeste mensen willen geen oorlog. Oorlog brengt namelijk voor vrijwel alle betrokkenen onnoemelijk leed met zich mee. Het feit dat er desondanks voortdurend oorlog is, is het gevolg van politieke (machts)beslissingen, genomen door ‘leiders’. De enige reden waarom zij daarmee wegkomen, is omdat ze gevolgd worden. En met dat volgen roepen mensen dat leed over zichzelf en hun dierbaren af. Geen goed idee dus.

   1. jantien

    Het is even waar te stellen dat door hiërarchie het heel veel mensen redelijk goed gaat. Voor de onderste lagen van de hiërarchie in onze samenleving is redelijk goed gezorgd. Er komt hier niemand om van honger. Op dat vlak is een enorme vooruitgang geboekt met pak hem beet 100 jaar geleden. Als er in Nederland sprake is van armoede en of dakloosheid dan is dat relatief en op kleine schaal. Daar spelen vaak andere oorzaken op de achtergrond mee zoals verslavingen en psychiatrische ziektebeelden. Natuurlijk wil niemand oorlog. Maar we weten allemaal dat er maar iets hoeft te gebeuren en de boel kan ontvlammen. We zijn als mensen onderdeel van de evolutie waarbij leiderschap en hiërarchie ons sterk bepalen, we zijn leden van stammen; blanken, zwarten, moslims, anarchisten, ajax supportersen en brievenschrijvers voor Amnesty. Als stammen botsen dan heb je de poppen aan het dansen en in het slechtste scenario oorlog.

    1. Pieter Stuurman

     Je gaat ervan uit dat het redelijk goed gaat DANKZIJ hiërarchie. In werkelijk gaat het redelijk goed ONDANKS hiërarchie.

     Tegen de verdrukking in, hebben mensen manieren gevonden om het leven toch nog enigszins dragelijk te maken.

     Om een beeld te krijgen van hoe het zou zijn zonder die verdrukking, is een mate van voorstellingsvermogen nodig. Dat staat buitenspel als je het verleden als bindende referentie gebruikt.

     Iedere wezenlijke verandering uit onze geschiedenis (dat zijn er veel) begon met dat voorstellingsvermogen. Met een idee. En die verandering werd geremd door degenen die dat vermogen niet hadden (of niet gebruikten); degenen die de bestaande realiteit voor waarheid aannamen, en er daarom van overtuigd waren dat de verandering onmogelijk of ongewenst zou zijn. Desondanks zijn veel van die veranderingen gerealiseerd.

 12. jantien

  Volgens mij verlies je uit het oog dat hiërarchie een manier is om een complexe situatie (het leiden van een land) te ordenen op een wijze dat het werkbaar wordt.

  Ik denk dat je onterecht het begrip hiërarchie verwart met onderdrukking. Of denk je dat hiërarchie en onderdrukking hetzelfde is?

  1. Pieter Stuurman

   Hiërarchie gaat over macht. Macht is het vermogen het gedrag van anderen te bepalen. Die anderen kunnen dat dan dus niet zelf. De macht van de één, bestaat uit de onvrijheid van de anderen.

   Dus, ja. Hiërarchie is per definitie onderdrukking.

 13. jantien

  Macht is veel meer dan de uitleg die jij er aan geeft. Men kan macht gebruiken en men kan macht misbruiken; dat laatste is waar jij naar verwijst als je schrijft dat de macht van één uit de onvrijheid van anderen bestaat. Maar macht kan ook zijn dat je mensen overtuigt of beïnvloedt en dat is geheel vrijwillig.

  Hiërarchie is niet per definitie onderdrukkimg. Zoals ik reeds aangaf is hiërarchie een middel om orde in de chaos te brengen. Men geeft de onderdelen de plek die het toekomt. Een gezin bestaande uit een vader, moeder en kinderen is een hierarchisch model. Omdat je als ouder meer ervaring en kunde bezit geef je het kind een plek in de hierarchie van het gezin zodat hij kan leren een volwaardig onderdeel van de samenleving te worden.
  Een ander voorbeeld is het verkeerssysteem dat we kennen. Dit is een hierarchisch systeem gebaseerd op regels en wetten die het verkeer reguleren door middel van soms voordelen voor de één en soms voor de ander, of altijd voordelen voor de één ( ambulanevoertuigen, treinen etc.) Hierdoor kent een ieder in theorie zijn plek in het verkeer.

  1. Pieter Stuurman

   Je haalt macht en invloed door elkaar. Invloed is vrijblijvend. Macht niet. Daarnaast ga je ervan uit dat zonder macht, zaken niet georganiseerd zouden kunnen worden.

   Macht is alleen macht als mensen gedwongen zijn eraan te gehoorzamen. Als mensen niet aan een machthebber gehoorzamen, dan heeft hij simpelweg geen macht. Nogmaals: macht is het vermogen het gedrag van anderen te bepalen. Die anderen kunnen dat dan dus niet zelf bepalen. Ze zijn daarom onvrij.

   Wat betreft je voorbeeld: ouders hebben zeggenschap over hun kinderen (als het goed is) omdat kinderen nog niet in staat zijn verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen beslissingen. Je kunt een kind van 4 bijvoorbeeld nog niet zelfstandig een drukke weg laten oversteken. Dat zou niet verantwoord zijn. Vrijheid kan niet bestaan zonder verantwoordelijkheid. Als je zelf je beslissingen neemt, dan ben je daar zelf verantwoordelijk voor. Kinderen kunnen dat nog niet (in ieder geval nog niet volledig, afhankelijk van hun leeftijd en ontwikkeling).

   Maar de macht waarover ik het in mijn artikel heb, is macht van volwassenen over volwassenen.

 14. Douwe

  Het kan wellicht zinvol geven om helder te krijgen wat mensen bedoelen als ze het woord Hiërarchie gebruiken. Zeker ook door hoe Jordan Peterson het woord gebruikt kan hier wat verwarring over optreden.

  Zo kun je volgens Jordan Peterson een hiërarchie van bekwaamheid hebben. In zijn definitie is bijvoorbeeld de persoon die de gouden medaille wint in kunstschaatsen op dat moment de top van die hiërarchie. In zijn definitie is het een vergelijking van hoe capabel mensen zijn als je ze met elkaar vergelijkt op het geteste onderwerp.

  Binnen die definitie is er geen dwang en/of geweld nodig om toch een hiërarchie te scheppen.

  Bij mensapen zoals chimpansees en bonobo’s etc is hiërarchie echter vaak gebaseerd op status in de groep en de top gebruikt daar vaak juist wel geweld op de posities onder hem of haar om zo de eigen positie te handhaven. Daar wordt dus wel degelijk dwang en geweld gebruikt.

  Ik weet niet wat jouw definitie precies is Pieter en wat de jouwe is Jantien maar misschien willen jullie dat even toelichten. Dan verzanden we in ieder geval niet in de definities maar kunnen we inhoudelijk de concepten waar we op doelen verder uitdiepen en van meerdere kanten belichten.

  1. jantien

   Dat is precies wat ik bedoel met hiërarchie. Een ieder in een hiërarchisch model bezit en gebruikt zijn kwaliteiten.; de directeur is heel erg goed in het leiden van een bedrijf en de schoonmaker in het bedrijf is erg goed in het schoonhouden van het bedrijf. Ieder kent zijn taken en als het werk niet aanstaat dan is men vrij naar ander werk te zoeken. De structuur van een bedrijf is vaak zo gebouwd dat beslissingen genomen worden in de top van de hiërarchie en de uitvoering in de lagen daar weer onder. In het beste geval functioneert een ieder zo al naar gelang zijn of haar kwaliteiten. In mijn opinie is een hiërarchisch model uitstekend geschikt om effectief te werk te gaan.

   1. Pieter Stuurman

    Hiërarchie betekent letterlijk overheersing.

    Een situatie dus, waarin de één over de anderen heerst. Waarin de één de macht heeft over de anderen. Daarbij is er dus sprake van de de aanwezigheid van dwang en de afwezigheid van vrijwilligheid. Ongehoorzaamheid leidt hierbij tot represailles (straffen) die de overheerser naar eigen goeddunken aan de overheersten oplegt. De staat is hiervan het meest opvallende voorbeeld.

    In vrijwillige samenwerkingsverbanden zoals een bedrijf, is hiervan geen sprake (als het goed is). Een werkgever of manager kan een personeelslid niet gevangen zetten of een boete opeisen als die medewerker niet precies gehoorzaamt. Ook kan het management geen geweld gebruiken tegen medewerkers en heeft het geen beschikking over wapens om dat geweld uit te voeren.

    Een sporter die nummer één van de wereld is, kan zijn collega’s ook niet dwingen tot gehoorzaamheid. Hij is weliswaar beter in zijn kunstje dan zijn collega’s, maar dat geeft hem geen zeggenschap over hen en al helemaal niet over hun leven buiten de arena.

    Iemand kan een autoriteit zijn binnen zijn vakgebied, omdat hij daar toonaangevend is en daarmee de bewondering of navolging van anderen verdiend heeft. Maar degenen die daarvan niet onder de indruk zijn, kunnen hem straffeloos negeren.

    Er bestaat dus een enorm verschil tussen hiërarchische autoriteit en inhoudelijke autoriteit. Hiërarchische autoriteit is een kwestie van POSITIE en is dwingend. Inhoudelijke autoriteit een kwestie van VAARDIGHEID en is vrijblijvend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *