Overheden verliezen hun bestaansrecht zonder oorlogen

Dit artikel is overgenomen van Joop.nl en is geschreven door Henk Witte.

12308546_719589324851412_1489784615509300782_nHoe wereldvrede niet van belang is voor een overheid en een (bedachte) vijand noodzakelijk

In 1963 kwam er in de Verenigde Staten een groep mensen bij elkaar die moest gaan onderzoeken wat het effect op diezelfde VS zou zijn als er wereldwijd een voortdurende vrede zou ontstaan en die daarbij moest bestuderen op welke verschillende manieren de samenleving zou kunnen worden gestabiliseerd.

Het onderzoek dat daaruit is voortgevloeid, staat bekend als het Iron Mountain rapport. De belangrijkste conclusie van dit onderzoek was de vaststelling dat wereldvrede niet in het belang zou zijn van een stabiele overheid.

Een vaststelling die werd onderbouwd met de opvattingen dat:

 1. oorlogen de economie aandrijven
 2. regeringen zonder oorlog geen levensvatbaarheid hebben
 3. oorlogen de collectieve agressie onder de bevolking kanaliseert.

Oorlogsdreiging maakt de massa regeerbaar

Edward Griffin uitte kritiek op het Iron Mountain Rapport in zijn boek ‘het schepsel van Jekyll Eiland, een nadere blik op de federale reserve’, uitgegeven in 2002:

“Het bestuderen van verschillende manieren om de samenleving te stabiliseren klinkt lovenswaardig, maar wie het verslag goed leest begrijpt dat met ‘de samenleving’ eigenlijk ‘de regering’ bedoeld wordt. ‘Stabiliseren’ betekent dan: in het zadel houden. Deze studie is een onderzoek naar manieren om een zittende regering zijn macht over het volk te laten behouden en te voorkomen dat de mensen in opstand komen.

12274565_1089408994426368_7892996545526068522_nIn het verleden is oorlog de enige methode gebleken om een regering in het zadel te houden. De bevolking wordt bang gehouden, nationalistische gevoelens worden aangewakkerd waardoor mensen loyaal worden aan hun leiders en wie zich er tegen verzet wordt al snel verraad verweten. In tijden van vrede beginnen mensen te mopperen over hoge belastingen, slechte woonvoorzieningen, gebrekkige gezondheidszorg, werkeloosheid.

Mensen krijgen steeds minder ontzag voor hun leiders en daar waar leiders niet meer gerespecteerd worden dreigt het gevaar van destabilisatie van de samenleving.  We zien er steeds meer voorbeelden van, ook in ons land. Geen regering heeft lang kunnen overleven zonder duidelijke vijanden en gewapende conflicten. Oorlog is dus onmisbaar om de ‘maatschappij te stabiliseren’.”

In het Iron Mountain rapport staat het er letterlijk:
Het oorlogssysteem is niet alleen essentieel voor het bestaan van landen als politieke eenheden; het is ook onmisbaar om een stabiele politieke structuur te scheppen. Zonder oorlog is geen enkele regering in staat gebleken om zijn eigen bestaan te legitimeren, of zijn recht op te eisen om de maatschappij te regeren. De dreiging van oorlog rechtvaardigt het bestaan van een regering.”

10246724_341235642690550_1723117607620217448_n

Een overheid heeft externe problemen en vijanden nodig om haar eigen suppressie over het volk te kunnen verbergen.

Het rapport concludeert dan ook dat oorlog niet kan worden vervangen, tenzij die vervanging aan de volgende drie voorwaarden voldoet:
1. Het moet in economisch opzicht verspillend zijn;
2. Het moet een geloofwaardige dreiging van enorm formaat vertegenwoordigen, en
3. Het moet een logisch excuus aandragen om mensen te dwingen hun regering te dienen.

In haar zoektocht naar geloofwaardige dreigingen op wereldschaal stelde de ‘Iron Mountain Groep’:

COFhKevWsAAYM6uTrouw van het volk is gebaseerd op een doel, en daarvoor is een vijand nodig. De vijand die het doel bepaalt moet waarachtig en enorm zijn. Op zoek naar een geschikte dreiging kan worden opgemerkt dat die dreiging helemaal niet echt hoeft te zijn. Een werkelijke dreiging is natuurlijk beter, maar een zelfbedachte kan net zo goed zijn werk doen, onder voorwaarde dat de mensenmassa’s geloven dat die wel echt is. Geloofwaardigheid is belangrijker dan waarheid.

Als mogelijk alternatief heeft de groep de armoede onderzocht als potentiële wereldwijde vijand maar die optie is weer snel van tafel verdwenen, omdat die niet voldoende afschrikwekkend is. Alleen voor de mensen die nooit eerder in armoede hebben geleefd wordt dit als een bedreiging ervaren, maar voor de rest van de wereld is armoede nu al een alledaags feit. Op dit moment zijn er serieuze geluiden te horen die zeggen dat we wederom afstevenen op een wereldwijde recessie die bovendien vele malen ernstiger zou zijn dan afgelopen keer, waarbij voorzien wordt dat er in alle landen situaties zoals in Griekenland zullen ontstaan.

Wordt dit alternatief voor oorlog nu bewust ingezet?
Een tweede alternatief voor afschrikking was een mogelijke invasie door buitenaardsen. Een optie die ook terdege overwogen is. Er zijn zelfs experimenten in die richting uitgevoerd, maar die wezen erop dat de reactie van de massa onvoldoende voorspelbaar was omdat men de bedreiging als ongeloofwaardig kon opvatten.

12670085_10207050512034773_2636509407553123992_n

Er is, dit alles beschouwende, vooralsnog weinig kans op een absolute wereldvrede, omdat er eenvoudig weg geen alternatieven zijn die net zo veel arbeid en geld genereren en net zo veel economische continuïteit en sociale stabiliteit waarborgen als oorlogen. Het geeft wel een duidelijker kijk op het dreigen met en het ontstaan en voeren van het militaire conflict.

Moeten we het dan maar als een voldongen feit beschouwen, een noodzakelijk kwaad? Ik vrees van wel. Wat we wel met de conclusies uit het Iron Mountain Rapport kunnen doen: vaststellen wat de werkelijke kracht achter elke oorlog is en dat allerlei emoties (religieuze, nationalistische) van waaruit oorlogen kunnen ontstaan door visies als die uit het rapport worden aangemoedigd en geëxploiteerd.

—-

Nogmaals met hartelijke dank aan Henk Witte voor het artikel.

goering-on-patriotism-and-war

[bol_product_links block_id=”bol_56c8177b0ceb9_selected-products” products=”9200000020354874,9200000032958383,1001004007916923,1001004008504225″ name=”oorlog” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”009900″ width=”560″ cols=”2″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]
Aanverwante artikelen en informatie:
-) Het Patroon van Tirannie – Wees bang, wees bang, wees bang!
-) Overzicht van 54 valse vlaggen van Zweden tot de Verenigde Staten
-) Geheim agenten klappen uit de school over valse vlaggen, o.a. Operation Gladio
-) Het meest gevaarlijke geloof veroorzaakte 262 miljoen doden in de vorige eeuw
-) Het einde van al het kwaad – Het tijdperk van de oorlogen op aarde is voorbij
-) Mensen betalen via de belastingen voor hun eigen onderdrukking en die van hun buren
-) Wie verdienen er aan oorlogen en hoe doen ze dat?
-) Wat drijft de psychopaat
-) De illusie van macht en de macht van illusie
-) Leer je angst transformeren naar liefde, openheid en nieuwsgierigheid
-) Angstporno moe

A4qrNDy

10561802_825596460785280_7260944698794348940_n

 

3 gedachten over “Overheden verliezen hun bestaansrecht zonder oorlogen

 1. Douwe Bericht auteur

  En in het kader van zelf meer verantwoordelijkheid nemen inplaats de schuld te geven aan de heersende klasse is dit wellicht ook nog wel interessant. Deze tekst laat zien dat de continue onderdrukking van de mensheid door heersende klasses door de mensen zelf wordt veroorzaakt door hun blinde gehoorzaamheid aan de duidelijk immoraliteit die de heersende klasse tentoon spreid. In het boek wordt duidelijk gemaakt dat mensen zelf een vrijwillige slavernij kiezen. Kortom het is zoals Mark Passio het uitlegt een Co-Creatie.

  http://www.democratie.nu/downloads/de-vrijwillige-slavernij-def.pdf

  Hoe is het mogelijk, dat een machthebber, tiran of andere heersende klasse langdurig in het zadel kan blijven? Étienne de La Boétie (1530–1563) schreef, nauwelijks 18 jaar oud, een klassieke tekst bij uitstek over dit vraagstuk. Zijn antwoord is nog altijd geldig.
  La Boétie merkte op, dat er op de keper beschouwd niet eens geweld nodig is om een ongewenste heerser van de macht te verdrijven. Het volstaat om gewoon niet langer te gehoorzamen: ‘En tegen die ene dictator hoef je zelfs niet te vechten. Het enige wat je moet doen is weigeren hem te gehoorzamen. Je hoeft hem niks af te nemen, gewoon niks geven is al voldoende.’ De heerser kan maar in het zadel blijven, zolang de meeste mensen dit niet minstens op passieve wijze accepteren, zo stelt La Boétie met verwondering vast.

 2. Treowd

  Het lijkt op zich ook een beetje in te spelen in het geloof dat er een heersende klasse nodig zou zijn en dat de mens van nature geweldadig zou zijn. Op die manier legt men als het ware de schuld buiten het systeem wat een basering kent op schaarste waarin competitie de enige manier zou zijn om je deel te verkrijgen. In werkelijkheid is er genoeg voor iedereen mits we bereid zijn de rijdommen van Moeder Aarde eengezind in harmonie met elkaar te delen in een eerlijk ingerichte sociaal oprechte wereld. In zo’n wereld is geweld een optie wat snel vergeten zal zijn en kunnen meningsverschillen zoals het meestal het geval is met een goed gesprek waarin duidelijke afspraken aangaande eerlijk en oprecht handelen richtlijn is alle mogelijke problemen oplossen.

 3. jolo

  Elk redelijk rationeel nadenkend mens zal deze stelling bepaald niet toejuichen?
  We zijn onderhand eigenlijk wereldwijs genoeg, dat oorlog meer pijn en nadeel bezorgd dan als er vrede is?
  Kan er met de pet niet bij, dat nu leiders deze aanpak nog nodig acht?
  In feite moet je dan wel door de satan bezeten zijn?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *