Realiteit is Anarchie

10635818_10152759335663658_3261984381830865589_nNog een interessant fragment uit Het meest gevaarlijke bijgeloof van Larken Rose.

—–

Veel mensen zijn anarchisten geworden – voorstanders van een samenleving  zonder heersende klasse – nadat ze tot de conclusie zijn gekomen dat de samenleving welvarender en vreedzamer zou zijn, en meer rechtvaardigheid en veiligheid zou genieten, zonder enige “regering”.

Echter, dat is ongeveer hetzelfde als dat iemand na zorgvuldige analyse zou beslissen, dat het kerstfeest beter zou werken zonder kerstman. Maar als de kerstman niet echt is, is het zinloos om te discussiëren over de vraag of hij “nodig” zou zijn om het kerstfeest te laten “werken”. Als het kerstfeest al werkt, werkt het nu al zonder kerstman.

En zo is het met het gebruikelijke debat tussen “regering” en “anarchie”. “Regering”, een rechtmatige heersende klasse, bestaat niet. Het heeft nooit bestaan en zal ook nooit bestaan, en dat kan worden bewezen, met behulp van logica die in het geheel niet afhankelijk is van individuele morele overtuigingen.

Kort samengevat kunnen mensen rechten die ze niet hebben ook niet delegeren, wat het
voor iedereen onmogelijk maakt om het recht te verwerven om te “regeren”.

1527031_548710515262274_8600834903251931163_n

Mensen kunnen de moraal niet veranderen, wat de “wetten” van de “regering” zonder enig inherent “gezag” maakt. Ergo, “gezag” – het recht om te regeren – kan logischerwijs niet bestaan. Een rechtmatige heersende klasse kan simpelweg niet bestaan. Het concept is tegenstrijdig in zichzelf, zoals het concept van een “militante pacifist”.

Een mens kan geen bovenmenselijke rechten hebben. Daarom kan niemand het inherente recht hebben om te regeren.

Iemand kan niet moreel verplicht zijn om zijn eigen morele oordeel te negeren. Daarom kan niemand de inherente verplichting hebben om anderen te gehoorzamen.

En deze twee ingrediënten – het recht van de heerser om te bevelen en de plicht van de onderdaan om te gehoorzamen – zijn het hart en de ziel van het begrip “gezag”, zonder dat kan het niet bestaan.

10609655_313115492202492_7667568439814776321_n
En zonder “gezag” is er geen “regering”. Als de controle die de bende genaamd “regering”
over anderen uitoefent geen legitimiteit heeft, is het geen “regering” zijn bevelen geen
“wetten” zijn handhavers geen “rechtshandhavers”.

1794581_10204779993323321_5260527320471480362_nNogmaals, zonder het recht om te regeren, en de gelijktijdige morele plicht om te gehoorzamen aan de kant van de massa, is de organisatie genaamd “regering” niets meer dan een bende misdadigers, dieven en moordenaars. “Regering” is een onmogelijkheid; het is gewoon geen optie, net zo min als de kerstman een optie is.

En volhouden dat het “nodig” is, terwijl dit niet het geval is en zelfs niet zo kan zijn, of kommer en kwel voorspellen, als we die mythische entiteit niet hebben, verandert niets aan dat feit.

Beweren dat mensen het nodig hebben om een rechtmatige heerser te hebben, één met het morele recht om alle anderen met geweld te overheersen, en iemand die alle anderen verplicht om te gehoorzamen, verandert niets aan het feit dat zoiets niet bestaat, en er niet zoiets kan zijn.

—–

10556344_358304397651798_3709558894062391209_nLarken Rose laat hiermee onomstotelijk zien dat het geloof in regering, een rechtmatig heersende klasse dus daadwerkelijk een geloof is en nooit iets is wat in de realiteit bestaat, nooit heeft bestaan en nooit zal bestaan.

Als mensen dat begrijpen dan is het ook duidelijk dat we altijd in een anarchie leven, alleen leven we momenteel in een anarchie waarbij een heleboel mensen geloven dat het op een of andere manier voordelig zou zijn om een kleine groep mensen het recht te geven de rest rond te commanderen, te beroven en eventueel op te sluiten in ijzeren kooien als ze deze groep niet gehoorzamen.

We leven dus in een wereld waarin mensen geloven dat de wereld er om een of andere reden baat bij zou hebben een heersende klasse toe te voegen die voor haar voortbestaan juist continue agressie moet initiëren tegen de klasse die ze overheerst … Mensen die geloven dat je een betere maatschappij kunt krijgen door continue geweld en onderdrukking toe te voegen in de vorm van een heersende klasse worden ook wel statists of statisten genoemd.

1961012_753500864667766_353838560_o

Op de hoogte blijven van nieuwe berichten? Like ons op Facebook en/of volg ons op Twitter!
Een nieuw gezichtspunt leren kennen, iets geleerd en/of gelachen? Overweeg een donatie of vrijwillig abonnement.

Aanverwante artikelen en informatie: 
-) Bestel een papieren of EPUB versie van Het meest gevaarlijke bijgeloof
-) Vrij beschikbare PDF-versie Het meest gevaarlijke bijgeloof
-) Vrij beschikbare PDF-versie van het Engelse boek The most dangerous superstition
-) Mark Passio lezing over The Natural Law
-) Slides van de lezing over The Natural Law
-) Het einde van al het kwaad door Jeremy Locke
-) Het geloof in overheid voegt alleen maar geweld toe aan een maatschappij

-) Een einde aan de slavernij, deel 1: Liefde & Angst
-) Een einde aan de slavernij, deel 2: Kennis & Onwetendheid
-) Een einde aan de slavernij, deel 3: Soevereiniteit & Verwarring
-) Een einde aan de slavernij, deel 4: Vrijheid & Controle
-) Een einde aan de slavernij, deel 5: Orde & Chaos

1896980_296207093869123_307179669_n (1)

40 gedachten over “Realiteit is Anarchie

 1. jos van veen

  dat is een heel aardige discussue.
  Het heeft heel sterk te maken welke exegese wordt gevormd.

  Ik den bijv. even aan een verschijnsel wat ange tijd de trend was: anti autoritaire opb voeidng..die uiteindeijk er toe leidde dat het anti autroitaire ewn afdwingen,reoressief karakter kreeg en absoluut autirtir werd.

  In de huidige tijd is een gezag en machtsexcercitie, repressie en dwang bij voorbaat,behandelt het volk als een optelsoom van onnozele onmondigen die per definitie niet staat zullen zijn fatsoenlijk te leven zonder hun ghezag.

  Wat gebeurt er als het gezag vervangen wordt doro een ander?
  Dan zijn de vorige gezagdragers ineens onmondig en simpel geworden..en die onmondige en simpele zielen beweerden voorheen het absolute hogere gezag te zijn met alle macht en repressie..
  Regering als overheidsgezag is ene fantasie.mythe,spel en abstractie

  Ik kan me wel voorstellen dat een centrale coordinatie met macht en bevoegdheid (van andere aard dan nu) en rol voor het geheel kan spelen.
  Een centrale besluitvorming lijkt me nodig als het gaat om de belangen van een volk.

  Het lijkt me heel erg onpraktisch als er over eenzelfde kwestie met volksbelang 17 miljoen individuele knopen moeten worden doorgehakt in het belang van het geheel…
  Los van wetgeving, los van repressie ijkt me dat vreselijk onhandig..welke koers vaar je..

  De huidige samenleving is complex en kent erg veel belangen..Wat basale spelregels lijken mij dan geen luxe.
  Een vaste regel: “gij zult niet in willekeur een ander de hersens in slaan”lijkt me zo’n regel

  En ik heb het niet over het idiote concept van participatiesamenleving op financiele gronden waarbij uiteindelijk de lagere inkomsten weer de grootste rekeningen zullen krijgen ter glorie van grootgeld/rijkman.( de “sociale”puist van neoliberaal)

  Dat soort overheid bestaat dan alleen uit dwang, fascisme en repressie.
  Daar zitten we echt niet als zelfstandige, opgeleide denkers te wachten. Die dubieuze moraal hebben we allang doorzien en een dergelijke overheid is niet meer dan last en dief voor de bevolking.

  1. Douwe Bericht auteur

   Er zijn geen spelregels nodig. Wat wel esssentieel is is dat mensen voldoende bewust worden. Ze zullen in ieder geval door de eerste drie stappen van het einde van slavernij heen moeten.

   En in stap drie kunnen mensen zich dan harmoniseren met The Natural Law. Wat Mark Passio in zijn 8.5 uur durende lezing heel helder en goed uitlegt. Deel 1 van die lezingserie kun je bekijken op: https://www.youtube.com/watch?v=C1pkJaNbzLU

 2. Driepinter

  Niets staat organisatie of samenwerking in de weg, je moet dat niet verwarren met een “regering” of “gezag”. Je zou het boek ook eens kunnen gaan lezen, dan zal het je zeker duidelijk worden dat de nadelen die jij ziet er helemaal niet hoeven te zijn.

  1. Douwe Bericht auteur

   Idd, ik ben nu zelf al een tijdje bezig met dit materiaal en anarchie is eigenlijk veel simpeler dan ik ooit had gedacht. Het is alleen essentieel dat mensen begrijpen wat een heersende klasse eigenlijk is. Dit filmpje laat dat perfect zien: https://www.youtube.com/watch?v=z0HtWSlFCAQ

   Op het moment dat mensen begrijpen dat een heersende klasse alleen kan bestaan door continue geweld toe te voegen aan de maatschappij dan zien mensen opeens hoe idioot het is om te geloven dat een heersende klasse een goed iets zou zijn.

   Het is alsof mensen geloven dat je water kunt bevriezen met vuur, alsof je vrede kunt krijgen door geweld toe te voegen… Een heersende klasse is totaal tegenovergesteld aan een vreedzame maatschappij.

   En het boek van Larken Rose ontmanteld dit rare geloof dan ook volledig. Heel fijn dat het nu vrij beschikbaar is voor eenieder in de Nederlandse taal. 😀

   1. Jonah

    Wanneer mensen leren om het wettelijk (van God) boven zich geplaatst gezag te gehoorzamen, hoeft er geen geweld te worden toegepast om een altijd loerende ‘anarchie’ te voorkomen. Het zijn altijd slechts een paar ‘duistere elementen’ die daartoe aanzetten…en in no time een complete burgeroorlog kunnen ontketenen door de opgeroepen sentimenten, waarin de persoonlijke ongenoegens en agressie tegelijkertijd kunnen worden geuit. Dit noemt men dan ‘bevrijding’… een nieuwe Lente… Werp eens een blik in het MO, zie wat, beter: ‘wie’ er in de Oekraïne speelt…

    Lezenswaardig is het boek van Edmond Taylor: De Val van de Vorstenhuizen.
    Systematisch ‘gaan ze eraan’, beginnend met een politieke uitlokking tot anarchie, meer of minder zachtzinnig neergaand.
    Er mag nog slechts ruimte zijn voor één Grote Vorst voor de hele wereld, de komende Prins der Duisternis.

    Onze realiteit is nog even geen anarchie…

    De zo geprezen ‘Natural Law’ is het zich toegeëigende recht door de sterkste geest in het Universum, de wreedste.
    Maar wees gerust, God staat daarboven en maakt door Zijn catastrofale ‘Stem’ door de natuur een einde aan dit wereldwijd opgeroepen geweld tot de geplande WO3, waardoor er geen overwinnaars zullen zijn. Alles zal dan over de hele wereld wel onherkenbaar veranderd zijn. Wie ‘het zwaard opnam, zal er door omgekomen zijn’. Niet eerlijk ?

    Nee, ik ga je niet vertellen dat er morgen een allesvernietigende orkaan kan opsteken: stel je voor dat je bang zou worden ! Nee hoor, speel maar lekker door.
    Kijk wel liever even hoe laat het al is op de wereldklok, en houd de tijd en de tekenen in de gaten.

    1. Driepinter

     @jonah “Wanneer mensen leren om het wettelijk (van God) boven zich geplaatst gezag te gehoorzamen, hoeft er geen geweld te worden toegepast om een altijd loerende ‘anarchie’ te voorkomen. ”

     Het is maar welke definitie je hanteert bij die begrippen.

     Het wettelijk gezag van God zou je kunnen zien als “natural law”. In jou beleving staan die beide lijnrecht tegenover elkaar, maar als je je er daadwerkelijk in zou verdiepen zul je erachter komen dat degenen die het daarover hebben aan dezelfde kant staan als jij. Het boven ons geplaatste gezag is een uitdrukking van de waarheid, hetgeen wat is, onveranderlijke wetmatigheden, onuitwisbare moraal.

     Anarchie betekent: geen heersers, het betekent niet: geen regels. Oftewel, er staat niemand boven mij die mij vertelt wat ik moet doen en wat ik niet mag doen. Of zoals anderen het verwoorden, er staat niets tussen mij en mijn oorsprong. Wat blijft er dan over? Het geweten, oftewel leven vanuit het hart. Oftewel God die alles in allen is, zonder tussenkomst van wereldse heersers.

     De altijd loerende ‘anarchie’ die jij bestrijdt is de interpretatie die de wereldse heersers er aan geven, die verwijzen naar de vleselijke mens, oftewel het dierlijke gedrag van eenieder die doet waar hij zin in heeft. Wanorde en bloedige strijd voor het eigen gewin.

     Kijk eens naar wat er werkelijk wordt bedoel met natural law, non agressie principe, zelf eigenaarschap, en dergelijke. Dan zul je tot de conclusie komen dat je tegen je medestanders aan het strijden bent. Natuurlijk kun je op details, en zelfs op meer fundamentele punten nog wel verschillen, maar je hebt meer gemeen dan je denkt.

 3. Mb

  “En in stap drie kunnen mensen zich dan harmoniseren met The Natural Law. Wat Mark Passio in zijn 8.5 uur durende lezing heel helder en goed uitlegt. Deel 1 van die lezingserie kun je bekijken op:…..”

  pppffff…..dat gaat weer nachtwerk worden, en bedankt hoor 🙂

  grt mb

 4. Tim Aarde

  Heb het boek bijna uit. Heel waardevol!

  Elke dag een aantal pagina’s gelezen. Elke dag wat geleerd!
  Mark Passio is natuurlijk altijd goed, ik hou ook van zijn stijl.

  1. Jonah

   Tja, krijg je ervan als je, onder invloed van geweten-dodende drugs, ‘het beest’ in jezelf de vrije loop laat…

  2. Douwe Bericht auteur

   @ Germen

   Zoals je weet is het kernconcept van Anarchie het niet initieren van geweld. Geweld initieren is nooit oke, het is altijd in strijd met moraliteit ongeacht wie het doet dus naast bendeleden hebben ook overheden niet het recht om geweld te initieren. Daarnaast hanteert anarchie het concpet van het recht op zelfverdediging als iemand wel geweld tegen je initieert..

   Deze bendeleden initiëren duidelijk geweld tegen vrouwen. Dat is een schending van moraliteit. En dus het omgekeerde dan waar Anarchie voor staat. Daarnaast gebeurt het in een land waar een heersende klasse is, de overheid en zij hebben de politie in dienst en die overheid claimt dat zij haar eigen burgers zal beschermen. Dat is de leugen die elke heersende klasse altijd verteld om hun diefstal en afpersing goed te praten en ook de Nederlandse overheid verkoopt deze onzin aan haar burgers verkoopt. Die claim van bescherming van de burger door de staat komt in de pratkijk zoals ook in je voorbeeld dus niets van terecht. En toch moeten die vrouwen wel gewoon onder dwang belasting blijven betalen aan die staat.

   Kortom deze vrouwen worden door bendeleden lastig gevallen en door een overheid beroofd. Beide zijn in strijd met moraliteit en dus het omgekeerde waar Anarchie voor staat. En de grap is dat de overheid deze vrouwen niet helpt en de overheid ze zelfs zou bestraffen als ze wel uit zelfbescherming deze bendeleden van zich af slaan of schieten.

   Dat jij de initiatie van geweld wat plaatsvind onder een heersende klasse in een staat als Anarchie wilt bestempelen laat alleen maar zien dat je niets snapt van wat Anarchie is. Het is dus een volledige stropop en ik mag hopen dat je dat zelf ook weet.

   Jij neemt waar dat deze vrouwen lastig gevallen worden door bendeleden en jij gelooft daarnaast dat deze vrouwen daarnaast onder dreiging van geweld beroofd mogen worden door de overheid via de belastingen maar als ze dan worden lastig gevallen doet de overheid niets om ze daadwerkelijk te beschermen. Geeft dat niet aan dat het systeem wat jij verdedigt blijkbaar totaal niet functioneert.

   Dat je het falen van het systeem waar je zelf in gelooft in de schoenen van Anarchie wilt schuiven is 180% de boel omdraaien en 100% de realiteit ontkennen.

 5. Jonah

  Beste Douwe, je moet bij Satan zijn als zijn systeem je niet bevalt !
  Er is helaas in deze wereldbeheersende geest 0,0 medegevoel of liefde.
  Dat hij alle overheden inmiddels in zijn zak heeft, en die zonder dralen zijn agenda uitvoeren, is ook een feit.
  Maar vergeet op de eerste plaats dat je bij deze rechten hebt of die kunt afdwingen.
  Tzt stopt er het spreekwoordelijke zwarte busje met zwarte mannen voor de deur en worden ook goedbedoelende ‘anarchisten’ opgepakt. Juist !
  Democratie is enkel ingesteld om de verantwoording voor al wat fout gaat op de burgers zelf af te kunnen wentelen. En vergeet ook niet dat de macht rechtmatig is gekozen.
  Overigens hebben wij in nederland officieel slechts een ‘gematigd democratisch’ systeem.

  Verstandiger is het om het vernietigende ‘vuur’ niet op te rakelen maar dit juist te blussen. Er is maar één wereldhervormer, die alles rigoureus uit de weg ruimt wat hem voor de voeten loopt. Dit gebeurt niet van de ene-op-de-andere dag maar is en wordt geleidelijk ingevoerd onder het motto: “Genoeg gekletst, meer actie!” En dat valt je nu pas op ?.
  Vergeet alle ‘recht-hebben-op’ dus en probeer het eens met bidden in de plaats tot de Enige die iedereen juist tegen dit soort aanvallen kan en zal beschermen.
  Maar ja, een anarchist verdraagt nu eenmaal geen enkel gezag of macht boven hem…
  Slechte vader-ervaringen ?

  1. Douwe Bericht auteur

   Ik moet bij mezelf en mijn medemensen zijn als het systeem me niet bevalt, wij creëren het elke dag met onze gedachten, emoties en handelingen. Als we vandaag beginnen de wereld te scheppen vanuit andere gedachten zullen we een andere wereld krijgen. Zie ook de cyclus van creatie van Pieter Stuurman hierover.
   -) 5 stappen cyclus van creatie

   Dat is juist het punt wat ik wil maken. Ik ben god, ik ben de duivel, ik ben verantwoordelijk voor wat ik denk, wat ik voel en hoe ik me gedraag. Ik kan begrijpen dat als ik vrijheid wil ervaren ik dat alleen kan krijgen door anderen die vrijheid eerst te geven. Gehoorzaamheid aan je eigen geweten is het enige wat telt en dat heet zelf nadenken en met integriteit leven. Iedereen is god, iedereen is de duivel, iedereen is verantwoordelijk voor wat hij of zij denkt etc. etc.

   Gehoorzamen aan welke instantie buiten jezelf dan ook zonder zelf over zaken na te denken en zonder het moreel af te wegen is per definitie jezelf gedragen als een robot die gekaapt kan worden door wie je maar kan overtuigen dat je zijn of haar woord moet volgen. Je kunt simpelweg niet voor jezelf bepalen wat goed en kwaad is omdat je zelf die afweging niet maakt.

   Wat jij zegt is dat jezelf een mentale slaaf maken gezond en goed is, en dat mensen die geloven dat ze zelf na kunnen denken en hun beslissingen in het leven durven te maken gevaarlijk en slecht zijn. Geloof je dat zelf of is dat wat je aangeleerd is in je geloof? Dat is namelijk precies waarom ik persoonlijk alle abrahamische religies niet echt hoog heb zitten.

   Zelf eigenaarschap gaat juist van een enorm vertrouwen uit, een vertrouwen in jezelf en in je medemens. Je vertrouwt dat jij in staat bent je eigen leven te kunnen leiden en vertrouwt die vrijheid en verantwoordelijkheid ook aan je medemensen toe. Misschien moet je jezelf eens wat in het onderwerp verdiepen. Hier een hele serie youtube filmpjes over zelf eigenaarschap / Anarchie.

   Kijk zolang je bang bent van andere mensen, van andere informatie, van andere ervaringen in de wereld dan zit je in de eerste negatieve expressie van Natural Law. En vanuit angst kun je je bewustzijn simpelweg niet groeien. Daarom werkt elke onderdrukker met angst want zodra je mensen bang kunt krijgen stop je hun bewustzijngroei en als je ze dan aan je kunt binden kun je ze tot je mentale slaaf maken. Het is een truc die over de hele wereld door alle tijden door vele mensen en instanties zijn toegepast. Het is heel helder en mooi omschreven in het artikel: http://achterdesamenleving.nl/het-patroon-van-tirannie/#more-570

 6. Jonah

  ‘Z e l f e i g e n a a r s c h a p ’…dat riep Lucifer al, en zie eens wat er van zijn volgelingen is geworden…Een gelukzalig bestaan in de Hemel, waar dit alles niet speelt, gaven we er voor op. Diepe duisternis, ijselijke kou, grote verharding en eindeloze haat tegen alles en iedereen, kregen we ervoor terug…

  Het zijn in dit stadium de nog onaangepaste, opstandige, weerbarstige duivelse geesten die de inmiddels wat zachter geworden materie van ons lichaam uitmaken, en die slechts als noodzakelijke verpakking dienen voor de oorspronkelijke van God verkregen ziel, die inplaats van deze gehoorzaam te dienen daar juist vanwege hun natuur tegen in opstand komen !
  Hun ‘Heer’ is dan ook nog steeds de tot Satan verworden Lucifer.

  Ieder lichaamsonderdeel vraagt als een lastig, zeurend of opstandig kind continu door prikkeling van de zenuwen leidend tot emoties en liefst permanent, alle aandacht op. Dan heb je natuurlijk geen tijd meer om je werkelijke taak als mens te vervullen. En dat is: leren meester te worden over het lichaam en dit (omgekeerd) juist de ziel te laten dienen, door een minimale voeding op ieder gebied van de zintuigen. En wie zou nu toch de lucratieve filosofie van het ‘maakbare lichaam’ bedacht hebben ?.

  Enkel in de ziel zetelt het menselijk gevoel (alle emoties) en het verstand (de ratio), die echter niets gemeen hebben. Gevoel en verstand liggen dan ook meestal met elkaar overhoop. Dat vraagt voortdurend om onderzoek en afstemming op wat echt, waar en goed is.
  De ziel is hiervoor afhankelijk van de geest (het Godsbewustzijn), welke door God persoonlijk in een onbreekbaar omhulsel van een cel nabij de sinusknoop van het hart is gelegd. Daarin bevindt zich ‘het geweten’, waardoor ieder mens goed en kwaad kan kennen en door God ook verantwoordelijk zal worden gehouden. Daar zetelt ook het bewustzijn.
  De ziel is dus de verpakking van de geest, zoals het lichaam dat voor de ziel is. Besef wel dat dàt wat ‘geest’ of geestelijk is, op de uitwerking of gevolgen soms na, niet kan worden gevoeld.

  Dieren hebben geen ziel, zij worden met behulp van hun lichaamsinstincten geleid door een groepsgeest. Zij kennen God noch moraal (ofwel geweten) en zijn daardoor ook niet verantwoordelijk te houden. Door een met liefde gehanteerde straffe opvoeding, beter: africhting, kunnen de kwade geesten in hen wel in toom worden gehouden en beheerst.
  En zo hoort ook onze ziel ons lichaam te beheersen.
  Ach wat zielig !!?
  Integendeel: deze vrijheid bezit ieder mens en kan die zelf vorm geven ‘met de stroom mee of tegen de stroom in’ naar de wetten, regels en gebruiken van de maatschappij waarin hij of zij terecht kwam. Een grote kunst in het leven is dus: beheersing. De grootste is om alles zonder enig eigenbelang uit liefde voor anderen te doen. Ja, geef het narcistische, egoïstische new-age-zelf gerust helemaal en volkomen onbaatzuchtig weg ! De enige, echte en onvergankelijke schat met eeuwigheidswaarde die je daar voor terugkrijgt is niet te beschrijven !

  Iemand die geen liefde ontwikkelt, aantoonbaar door naastenliefde, en dus juist die verduivelde new age-gerichtheid op het eigen ‘ikke’ en ‘zelluf’ cultiveert, blijft in zijn ontwikkelingsstadium van ‘dier’ steken, zoals waarmee alle babies ter wereld komen.
  De volkomen onschuld, de uiterste vertedering en liefdegevoelens oproepende aanblik van ieder pasgeborene in de schepping wordt veroorzaakt doordat God dan maximaal Zijn Licht door dit nog onschuldige wezen kan doen stromen. Het dient tevens als bescherming tegen een boze buitenwereld. Liefde roept dus Liefde op !. Dit stopt helaas wanneer dat goddelijke wezentje een eigen ik of ego begint te ontwikkelen, iets waarmee het vervolgens onophoudelijk wordt geïndoctrineerd. Vaak het snelgroeiende moment waarop anderen een hekel aan het kind beginnen te krijgen, en het dus steeds meer kan en zal moeten leren luisteren naar het gezag wat ook volgens goddelijke organisatie boven hem is geplaatst om dit te leren gehoorzamen.
  De liefde en de opvoeding van de ouders zijn een model voor de wijze waarop het kind later zelfstandig in de maatschappij zijn plaats zal innemen. Met zin of tegenzin, door spreekwoordelijk te buigen of te barsten want er is geen weg terug: je hebt ‘ja’ gezegd ! Ga dus vooral door! Niet door moedig maar deemoedig te leren zijn.

  Maar denk niet dat het persé de schuld van ouders moet zijn als een kind gaat afwijken van hen of ontspoort. Bepalend voor de ‘zielskwaliteit’ (inclusief het verstand dus) is NIET een soortgelijke voorouder die enkel de lichamelijke kenmerken doorgeeft via het DNA, maar de wijze waarop het kind in liefde of haat werd verwekt. Daarbij passend en aangetrokken dringt zich een soortgelijke ziel op die zijn evolutieproces, nu als mens met voor het eerst weer een ‘vrije wil’, kan en van Godswege mag continueren. Iedere ziel krijgt voorafgaand aan deze incarnatie een totaal overzicht te zien van alle gebeurtenissen, lief en leed bevattend en mòet daar geen já op zeggen maar kan er naar believen ook nog even van afzien.

  Om dat blanco beginnende leven niet alleen leefbaar te houden maar vooral om de vrije wilskeuze bij alle te ondergane ervaringen op geen enkele manier te dwingen, worden alle herinneringen daarna bij iedereen volledig weggenomen.
  Onbekende herinneringen, die bv bij ‘rebirthing’ terugkomen of die als ‘vorige levens’ worden beschouwd, worden altijd verzonnen door lage, negatieve geesten, soms van overleden familieleden, die het licht kwijt zijn en soms generaties lang in hun vertrouwde omgeving en om hun familie blijven hangen. Liefst erin, want dat geeft hen een enorme ontspanning, zoals de uitwerking van drugs. Hun slachtoffers zijn dan veelal de regie over hun leven kwijt door die ‘overgave’ en ontvankelijkheid, en worden voortaan geleefd, sorry, dat heet: ‘(be)geleid’ door hun ‘Hogere Zelf’, of hun ‘Meester’….in hun krampachtige pogingen om -als Lucifer vergeefs beoogt- met deze die zij daarin slechts dienen, zèlf ook een God te worden.

  Al wat ‘de wetenschap’, de psychiatrie, psychologie, de esoterische new age-therapeuten en gezondheidsgoeroes anders beweren, dient slechts een en dezelfde agenda: God uitschakelen en ZELLUF overheersen ! Nee, om iets voor een ander te doen is er nog geen tijd: “eerst goed voor jezelf zorgen” en dat duurt gewoonlijk een leven lang…! En denk niet dat ik de hele esoterische new-age-wereld en haar gedachtegoed ook uit persoonlijke ervaring niet heel goed ken ! Alsof ik niet in de evolutie van materie zou hebben geloofd ?. Ik zocht óók ooit iets om de leegte in mezelf op te vullen, maar werd door de voorgeschreven levenshouding pas echt ongelukkig en een veel slechter mens als ik voordien was. Het kostte me ook veel moeite om zo egoïstisch te worden, maar ook ik wilde niet afgewezen worden of neerbuigend als masochist beschouwd, als ik spontaan iets voor een ander deed. En kijk nu eens om je heen:
  wie is het die nagenoeg alle spontane naastenliefde aan behoeftigen zo wist uit te roeien ? Zodat niemand nog liefde voor God kan bewijzen…? En dus verloren gaat…
  Er komt spoedig een tijd dat dit ‘gebod’, voor wie van deze satanische geest gered wil worden, strafbaar zal worden gesteld, en er zelfs geen eten meer aan zwervers mag worden verstrekt… Is het gewoon altijd hun eigen schuld ? Nog even wachten op de Antichrist.

  (citaat van de website van FranklinTerHorst):
  Diverse volkeren verwachten een ‘verlosser’ die de mensheid zal begeleiden naar dit nieuwe tijdperk. Zo verwachten de volgelingen van Zoroaster (de bijbelse Nimrod) de komst van Saoshyant op grond van de Zend-Avesta. De Hindoes zien uit naar de terugkeer van Krishna op grond van de Bhagavad Gita. De Boeddhisten verwachten de 5e Boeddha, die genoemd zal worden ‘de Maitreya’. De Sji’itische moslims verwachten de terugkeer van wat zij de messias Mahdi noemen op grond van de Koran. Diverse indianenstammen in Midden-en Zuid Amerika kijken uit naar de terugkeer van Quetzalcoatl, de gevederde slangengod. De Hopi Indianen in het Zuidwesten van de Verenigde Staten, verwachten de komst van Maäsauu en de Inca’s zien uit naar de komst van de ‘Sapa Inca’ een uitzonderlijk politiek en spiritueel leider. En de christenen verwachten de terugkeer van de Here Jezus als de grote Verlosser die een duizendjarig rijk zal oprichten (einde citaat).

  Zoals je ziet: vrije keuze genoeg ! En wat een toeval allemaal, vind je niet ?

  En nu je dus indachtig het voorgaande ‘ja’ blijkt te hebben gezegd tegen alles wat je in je leven overkwam en wat nog komen zal, beste Douwe, wat zeur je dan nu nog ? Waarom lach je niet de hele dag tegen iedereen en stapt ook over geestelijke ‘zwaarden’ als struikelblokken op je weg geplaatst heen, zonder ertegen aan te moeten schoppen of deze als een bijbelse Simson op te nemen ? Wat God niet wil dat er geschiedt, zal ook niet gebeuren, met dien verstande dat sommige mensen in sommige regeringen ‘de maat vol mogen maken’ om onbetwistbaar verdoemd te kunnen worden. Dat vraagt vaak wel om enig lijden van onschuldigen. Lijden is echter naast liefde de enige manier om de ziel van z’n nog harde omhulsels te verlossen om er een lichtlichaam in het hiernamaals voor terug te kunnen krijgen ! Maar wees gerust: alles wordt gezien en meer dan rijkelijk vergoed in het hiernamaals. En dat duurt voor niemand lang meer.

  Bezie de wereld vanuit Gods Liefde voor ons en een vredig hart is dan gegarandeerd !

  Succes met je zelf !

 7. Douwe Bericht auteur

  Dit is toch niet inhoudelijk discusieren…

  Je kunt toch niet elk idee wat je niet aanstaat gewoon hard roepen dat is van de duivel! Dat is van Satan, geef je over aan god en alles komt goed?

  Christopher Ryan heeft een interessant en intelligent boek geschreven over de mensenlijke seksualiteit… Jonah verklaart het het werk van de duivel, Christoper Ryan is de antichristus en eenieder die zijn boek leest zal branden in de hel…

  Larken Rose schrijft een boek over hoe doordat mensen blind hun overheden gehoorzamen dit 262 miljoen doden heeft opgeleverd in de vorige eeuw en hij roept mensen op zelf na te denken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven. En Jonah verklaart Zelfeigenaarschap als de boodschap van Lucifer…

  Iedereen die zelf nadenkt en zelf verantwoordelijkheid neemt voor het leven zal worden afgemaakt door de nieuwe verlosser. En wederom is de oplossing je zelfstandig denkende vermogens op te geven en blind te gaan geloven in de god van het Christendom?

  Is dat echt het enige wat je kan? Als iemand iets roept waar je niet over na wilt of kunt denken het bestempelen als het werk van de duivel en dan een verhaal afsteken hoe geweldig jouw god en jouw geloof wel niet is en hoe iedereen die niet hetzelfde doet zal branden in het vagevuur?

  Ik heb de bijbel gelezen Jonah en daarnaast nog een heleboel religieuze teksten. Heb jij je ooit verdiept in waar het Christendom vandaan komt. Ben je bekend met de oude Egyptische en Babylonische religies waar het Christendom op zijn best door geinspireerd is, en op zijn minst gewoon ordinair alles gejat heeft van die religies?

  Heb jij je ooit verdiept in de Tao, in het Hinduisme, in het Boedhisme, in Scientology, in de Bahai, in filosofische stromingen als het Humanisme of in mensen als Krisnamurthi? In mensen die informatie channellen zoals Abraham Hicks en Darryl Anka? Hoe breed heb jij je precies georienteerd in het veld van religieuze/spirituele/metafysische kennis? Ik krijg vooral het idee dat je helemaal niet zo heel veel bekeken hebt en dat je 1 idee heel hard gelooft en daar zo van overtuigd bent dat je uit angst niet eens andere denkbeelden durft te bekijken met een open geest en alles dus op voorhand al van de duivel is… Al je reacties komen op mij helemaal niet liefdevol over. Het lijkt allemaal uit een enorme angst te komen.

  Ik vind het hardstikke leuk om van gezichtspunten te wisselen hier maar ik kan niet zoveel met mensen die alleen maar puur vanuit een zwart wit versie van de realiteit waar alle abrahamische religies een handje van hebben alles wat ze niet zint als het werk van de duivel te bestempelen en dan vervolgens niets anders doen dan in mijn ogen ordinaire reliespam.

  Ik zou zeggen bekijk de eerste Zeitgeist film eens, daar wordt een interessante visie op het christendom en haar historie gegeven. https://www.youtube.com/watch?v=a36_CwzA0bk

 8. Jonah

  Beste Douwe, niet zo hard schreeuwen, al verdien ik dat misschien wel een beetje !
  Getuige je korte en bondige, zelf niet te evenaren, conclusies heb je mij in ieder geval perfect begrepen. Het enige is dat je mijn gedachtegangen niet volgen wilt, maar daarin ben je vrij. Misschien heb je ooit nog iets aan een of ander als je eens vastloopt. En mocht je daarmee niet verder komen dan heb ik nog wel een paar meter dossier liggen van de afgelopen 7 jaar non-stop-studie. Niets van wat jij mij aanbeveelt is nieuw voor mij. Mijn ’terugkeer naar God’ vond pas plaats toen ik al dit soort informatie die je noemt van over de hele wereld op alle gebieden van het menszijn en zijn heelal had bestudeerd en daarna totaal ontgoocheld was, een complete cultuurshock belevend omdat ik overal de leugen van inzag. Al waar ik voor had geleefd, naar had gestreefd of spreekwoordelijk als vermeend ideaal voor had gevochten, kwam mij totaal zinloos over.

  De Zeitgeist Movie was een van de eerste van de talloze video’s waarmee ik de nachtelijke uren vulde. Maandenlang, urenlang, met open mond. Toen wist ik zeker dat er geen waarheid bestond in de wereld noch recht noch schone illusies. Jarenlang hoopte ik nog iets te vinden waarmee ik deze realiteit zou kunnen uitwissen of afzwakken, maar hoe meer ik las en zocht hoe meer de harde werkelijkheid tevoorschijn kwam.
  Ik ben een absoluut nuchtere realist, die eerst moet zien en dan pas wil geloven, vandaar die waanzinnige zoektocht met die respectabele berg aan informatie, die ik vervolgens aan niemand kwijt kon. Mijn Rechtenstudie gaf ik eraan, want iets studeren wat niet bestaat is àl te mal. Een paar praktijkervaringen volstaan daartoe al.
  Zelfs in ‘zelfeigenaarschap’ heb ik mij ernstig geïnteresseerd verdiept, jaren geleden al, tot dezelfde conclusie komend dat geen gewoon mens zonder macht tegen de bestaande rechtsmacht is opgewassen. Iemand met een groot rechtvaardigheidsgevoel, zoals ik dit ook bij jou bespeur, kan moeilijk aanvaarden dat ons rechtssysteem nauwelijks om rechtvaardigheid draait maar enkel om…geld via macht.
  Zelfs in Permacultuur en Transistion Town heb ik mij verdiept en heb het om redenen weer gelaten voor wat het was: hele goede ideeën voor optimistische futuristen. Ik wist inmiddels dat het nog weinig zin had. Werkelijk, ik mag zeggen dat niets menselijks mij nog vreemd is.

  Mijn hele leven stond altijd al, zij het in stilte, in het teken van het zoeken naar DE waarheid.
  Ik kon me eenvoudig niet voorstellen dat die niet bestond en ik moest die vinden, omdat ik het gevoel had anders ‘geen grond onder mijn voeten’ te hebben, dwz geen leidraad voor het leven waar ik waarde aan kon hechten en voor wilde leven, doen en laten.
  Ik ben nooit geïndoctrineerd geweest door welk geloof dan ook en niemand, ik bedoel geen mens heeft mij ooit iets geleerd, hoewel ik van alles heb gestudeerd. Taal, Psychologie, Architectuur, Kunst, Politiek, Rechten en wat al niet: overal aan gesnuffeld, van alles geprobeerd en nog meer uitgevraagd, in de zin van ‘waarom doe jij wat je doet’, ‘waar leef jij voor’, maar iedereen bleek maar wat te doen.
  Met gekken en zwervers, militairen of matrozen sprak ik het liefst. Mensen die de wereld op een ongewone wijze hadden leren kennen, terwijl ik zelf toch een heel burgerlijk aangepast leven leidde.
  Om de wereld en de toestand waarin zij zich bevindt te kunnen begrijpen moet je, zoals jij ook al aangeeft, heel veel weten op alle mogelijke gebied, omdat alles met elkaar verbonden is en invloed op elkaar uitoefent. Daarbij een fingerspitzengefühl ontwikkelen voor wat waar is en wat niet. Dat onderscheidingsvermogen heb je nodig, naast de nodige zelfkennis.

  Ik verwachtte al veel eerder van de webbeheerder een meer of minder vriendelijk verzoek te krijgen om een andere plek te zoeken en ik verwonderde mij erover dat ik steeds een uitvoerige reactie kreeg van ene-Douwe-mij-niet-bekend. Vanavond ontdekte ik pas, weer door toeval, dat jij dat zelf bent ! Daar schrok ik van, want ik ken mijn plaats: ik ben te allen tijde gast! In die zin zeg ik ook dat ik jouw gefrustreerde reactie, met weer diezelfde uitvoerigheid in de hoop om zelf begrepen te worden, kan begrijpen en zeggen dat ik daar zelfs bewondering voor heb. Ik weet namelijk heel goed wat je vraagt, en ook dat ik daar gewoon aan voorbij ben gegaan. Vandaar op deze wijze mijn welgemeende excuses.

  Jonah

  1. Douwe Bericht auteur

   Met deze reactie kan ik idd meer Jonah.

   En ik deel een aantal van je conclusies.

   Het hele rechtssysteem heeft niets met rechtvaardigheid te maken. Toen ik het boek, het einde van al het kwaad las begreep ik ook goed dat dat nooit het doel is geweest en nooit het doel kan zijn. Wetgeving en Cultuur zijn instrumenten van onderdrukking. Ze hebben een heel duidelijk plaats in het Patroon van Tirannie zoals dat omschreven staat in het boek: Het einde van al het kwaad, het tijdperk van de oorlogen op aarde is voorbij. Ik vind dat wellicht het beste boek wat ik de afgelopen jaren heb gelezen, het haalt de sloopkogel volledig door millenia van maatschappelijke leugens en cultuur die er alleen maar zijn om mensen te onderdrukken in hun vrijheid die ze van nature hebben.

   En ook je conclusie dat mensen maar wat doen deel ik volledig met je, maar juist daarom is het in mijn ervaring. En in mijn ervaring kun je dat maar wat doen wel enige sturing geven voor jezelf door o.a. je angsten te transformeren naar openheid en zo vervolgens kennis van de wereld en anderen op te doen op eigen integriteit inplaats van voor onwetendheid te kiezen. En vervolgens kom je dan bij stap 3 uit. Namelijk het inzicht van soevereiniteit vs. verwarring. Zelfeigenaarschap is een onderdeel van universele waarheid in mijn ervaring. In die zin is het je rol in het al begrijpen en doorhebben dat alleen jij verantwoordelijk voor je leven kunt zijn. Daarom is het ook zo belangrijk dat je goed bekend bent met moraliteit zodat je als jezelf optimale vrijheid wilt hebben je ook optimale vrijheid gunt aan je medemensen. Juist dit boek van Larken Rose gaat daarover. Het probeert mensen in te laten zien dat geloven in een overheid niet genoeg is om de wereld beter te maken. Ze moeten de wereld zelf beter gaan maken als ze dat willen. Geloven in een heersende klasse kan altijd alleen maar geweld toevoegen aan een maatschappij.

   En tot slot hoeft het leven ook geen zin te hebben. Wat ik tot nu begrepen heb is dat je puur een gezichtspunt bent die een ervaring opdoet en elk pad wat je neemt is een valide optie maar wil je een pad hebben om optimaal te groeien dan is het goed om je hoogste interesses / passies te volgen in dit leven met integriteit en zonder verwachtingen. Simpelweg omdat je op die manier je bewustzijn op de meest snelle en plezierige manier kunt expanderen. Maar goed dat is slechts een leidraad, mensen mogen prima een heel leven hun interesses negeren. Wellicht dat dit artikel met twee visies van Abraham Hicks en Bashar over de zin van het leven interessant kan zijn.

   1. Jonah

    Beste Douwe,

    Jij stelt: “Wetgeving en Cultuur zijn instrumenten van onderdrukking”.

    Dat is juist èn noodzakelijk !
    Ik schreef eerder al wàt er ‘onderdrukt’ moet worden namelijk om, van een dierennatuur uit de vorige belichaming van onze ziel, tot een verantwoordelijk mens te kunnen worden.
    Niemand leert zonder weerstand.

  2. Douwe Bericht auteur

   Voor de duidelijkheid Jonah, ik heb zelf veel van mijn eigen studies en over datgene wat ik persoonlijk als uitermate nuttig en bruikbaar heb ervaren een vijfdelige serie artikelen geschreven waarin ik heb gepoogd kennis van vele jaren en vele verschillende bronnen te integreren in een 5 stappen plan wat mensen met interesse in vrijheid en bewustzijngroei verder kan helpen.

   -) Een einde aan de slavernij, stap 1: Liefde & Angst
   -) Een einde aan de slavernij, stap 2: Kennis & Onwetendheid
   -) Een einde aan de slavernij, stap 3: Soevereiniteit & Verwarring
   -) Een einde aan de slavernij, stap 4: Vrijheid & Controle
   -) Een einde aan de slavernij, stap 5: Orde & Chaos

   De basisstructuur komt van The Natural Law lezing van Mark Passio die deze stappen omschrijft.

   In stap 1 zit mijn ervaring verwerkt van onder andere Bashar over hoe je angst constructief kunt gebruiken en kunt leren transformeren naar openheid en nieuwsgierigheid. Ook heb ik daar de kennis van Byron Katie die mensen leert hoe ze hun geloof in stressvolle gedachten kunnen onderzoeken in verwerkt. Ik ben tot nu toe niets effectievers tegengekomen dan haar methode om je eigen geloofssysteem te onderzoeken en zo volledig te ontmantelen, en wat overblijft is in mijn ervaring, rust, openheid, liefde en vrede. Het is het – hoe – tot verlichting in mijn persoonlijke ervaring en ik nodig eenieder uit dat voor zichzelf te bepalen door het zelf te gaan ervaren.

   In stap 2 zit onder meer kennis van Terence McKenna, Scientology, Boeddisme en nog vele anderen die allemaal dezelfde boodschap hebben. Altijd zelf nadenken over zaken, alleen dan kom je verder. En wat tooltjes hoe je praktisch kennis tot je kunt nemen.

   In stap 3 komt kennis voorbij van Mark Passio, Larken Rose, Jeremey Locke en nog vele anderen en dit gaat allemaal over het inzicht dat mensen zelf altijd vrij zijn geweest en zullen zijn maar dat dat niet betekent dat er geen tirannen zijn die zich immoreel gedragen. Het laat mensen kristalhelder inzien dat ieder mens van nature vrij is en dat er geen enkele enititeit het recht heeft die vrijheid te onderdrukken. En om zelf zo vrij mogelijk te zijn zul je anderen ook hun vrijheid moeten gunnen. Jij hebt zelf dus nooit het recht om andere mensen hun natuurlijke vrijheid af te pakken of te beperken.

   In stap 4 komt vervolgens voorbij hoe mensen vanuit die vrijheid hun eigen leven zo goed mogelijk richting kunnen geven. In principe is elke richting goed maar zowel Abraham Hicks en Bashar geven aan dat de richting van interesse, passie in ieder geval het pad is waarmee je je bewustzijn het snelste kunt groeien. En dat is wellicht ook de meest plezierige manier. Zij geven in mijn ogen beide hele handige tips maar goed het is aan ieder persoon zelf om vorm te geven aan hoe ze in vrijheid willen leven.

   In stap 5 komt simpelweg aan bod dat hoe meer mensen hun eigen vrijheid en richting vinden hoe orderlijker de maatschappij zal worden maar niet op een geweldadige manier maar op een manier in harmonie met de natuurlijke orde van het universum.

   Deze 5 stappen moeten er volgens mij voor zorgen dat mensen vrij gestructureerd aan hun eigen vrijheid en bewustzijnsgroei kunnen werken. En als ze ergens vast komen te zitten kunnen ze altijd terug gaan naar vorige stappen, of vragen stellen in de reacties en dan kunnen we kijken of anderen ze verder kunnen helpen.

   En ik sta daarbij volledig open voor aanvullende materiaal in elke stap van andere mensen. Alle wegen leiden naar Rome om zo maar te zeggen, ik heb slechts de weg omschreven die ik in de afgelopen decennia voor mezelf heb uitgepuzzelt in de hoop dat andere mensen dat pad dan sneller kunnen bewandelen als ik gedaan heb en zo wellicht verder komen.

   Ik ben voor mezelf echter tot de conclusie gekomen dat mensen in rust, vrijheid en plezier kunnen leven. Dat dat iets is wat toegankelijk is voor eenieder en dat de weg daarnaartoe beschikbaar is voor eenieder die bereid is actief stappen te zetten in die richting.

 9. searano

  Is het bekend bij iemand wat de visie van Larken Rose is op mensen met lichamelijke en of geestelijke beperkingen en welke positie zij innemen in een samenleving zonder regering of heerser. Hoe kijkt hij aan tegen mensen die niet of onvoldoende in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien?

  1. Douwe Bericht auteur

   Je zou het boek eens kunnen lezen? Er is een gratis PDF beschikbaar gesteld.

   Maar in principe stel je een vraag die laat zien dat je niet begrijpt wat een heersende klasse is. Een heersende klasse is een entiteit die voor haar voortbestaan continue geweld moet toevoegen aan een maatschappij om te kunnen overleven. Het is haar definiërende kenmerk. Zou ze geen geweld gebruiken dan zou ze van donaties moeten overleven en dan vervalt je maatschappij automatisch in een systeem van volentarisme oftewel een maatschappij waar alle interacties tussen mensen op vrijwillige basis plaatsvinden en er geen dwang door niemand wordt uitgeoefend. Zie eventueel ook de twee filmpjes in het artikel het geloof in een heersende klasse kan alleen maar geweld toevoegen aan een maatschappij.

   Als je dat begrijpt dan is je vraag dus eigenlijk zijn mensen met een beperking gebaat met een klasse die continue geweld uitoefent op de klasse die wordt overheerst? Zoals je ziet is dat volgens mij een vrij aparte vraag die je zelf kunt beantwoorden. Voor de duidelijkheid, ik denk niet dat mensen met een beperking gebaat zijn bij een klasse die continue geweld uitoefent op een enorm deel van de bevolking.

 10. searano

  Douwe, je vraagt het volgende: “zijn mensen met een beperking gebaat met een klasse die continue geweld uitoefent op de klasse die wordt overheerst? ”

  Mensen die door een geestelijke of lichamelijke beperking niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien zijn afhankelijk van anderen in hun eerste levensbehoeften. In onze huidige maatschappij is het zo dat dankzij het geweld van de heersende klasse op de klasse die wordt overheerst er gedwongen belastingen worden geheven waardoor deze groep met beperkingen een uitkering kunnen krijgen. Hun overleving is hiermee gewaarborgd.

  Als ik je goed begrijp dan is bij de afwezigheid van een heersende klasse de zorg voor deze groep mensen geregeld door middel van vrijwillige donaties. Vrijwilligheid kan ook inhouden dat er niet gedoneerd wordt. En als er niet gedoneerd wordt, waar moeten deze mensen met beperkingen dan van wonen en van eten?

  1. Douwe Bericht auteur

   Zorg jij alleen voor mensen die het minder hebben als jezelf als je daardoor gedwongen wordt met geweld? Jij bent niet in staat uit medeleven en betrokkenheid en op vrijwillige basis je medemens te helpen?

   Het is toch een totaal onnozele vraag. Geweld is toch nooit goed te praten. Jij lijkt een definitie te hebben dat geweld en dwang de wereld kan verbeteren. Dat is letterlijk de definitie van het geloof van Statisme. Dat je door geweld op de juist manier en op de juiste mensen toe te passen je de wereld beter kunt maken.

   Het is zeggen dat je vrede kunt brengen met oorlog. Dat je goed kunt scheppen via kwaad. Het is rationeel totaal in tegenspraak met elkaar. Waarom verdiep je je niet eens oprecht met een open geest in deze materie. Hier vind je een heleboel goed en gratis beschikbaar gesteld materiaal om te beginnen. http://achterdesamenleving.nl/een-einde-aan-de-slavernij-deel-soevereintiteit-verwarring/#.VBnhDfmSyac

   There is only the understanding of the thing that needs to be taught to every child on the planet, and that is the knowledge that every single individual on this planet is already powerful as he or she needs to be to create any reality desired, without having to hurt yourself, or anyone else, to get it. That’s how powerful you are.

   ~Bashar – Quest for Truth

   1. searano

    Douwe, als ik je goed begrijp biedt een anarchistische samenleving geen waarborg op overleven van geestelijk of lichamelijk beperkte mensen.

    1. Douwe Bericht auteur

     Niemand kan ooit een waarborg daarvoor afgeven. Ook een staat niet. Het enige wat een heersende klasse kan garanderen is dat ze geweld gaat toevoegen aan de maatschappij omdat ze anders simpelweg niet voortbestaat. Het enige wat de staat doet is het als excuus gebruiken om het geweld wat ze gebruikt te goed te praten. Er zijn zelfs vele staten geweest die juist geestelijk en lichamelijk beperkte mensen systematisch vernietigd hebben.

     Het hele punt van zelf eigenaarschap is dat jij zelf de verantwoordelijkheid neemt. Als jij vindt dat er gezorgd moet worden voor bepaalde mensen dan moet je dat gaan regelen. En volgens mij is dat prima mogelijk zonder enige vorm van geweld te hoeven initiëren.

     Een heersende klasse kan altijd alleen maar geweld toevoegen aan een maatschappij en het initiëren van geweld is vanuit de anarchie niet acceptabel vanuit geen enkele partij en vanuit geen enkel excuus. Dus ook niet vanuit de staat en ook niet vanuit het excuus dat er anders niet voor bepaalde groepen mensen zal worden gezorgd.

     Wij moeten geweld gebruiken tegen 1 groep mensen om de andere groep mensen te helpen, dat is de logica ervan en dat is volledig in strijd met basismoraliteit en zichzelf.

     Want naast loze beloftes doen dat staten zouden zorgen voor de gehandicapten zijn het diezelfde staten geweest die alleen in de vorige eeuw meer dan 262 miljoen mensen hebben omgebracht en ook de Nederlandse overheid heeft vorige eeuw meer dan een kwart miljoen mensen gedood. http://www.anarchiel.com/display/262_miljoen_doden_de_grootste_bedreiging_van_de_burger

     Maar mag ik vragen waarom je het antwoord op je vraag niet even opgezocht hebt in het boek van Larken Rose? Ik heb je inmiddels meermalen gezegd dat hij dit punt behandelt en ook de link naar de gratis PDf gegeven.

     1. searano

      Douwe, in onze staat is het overleven van psychisch en of lichamelijk beperkte mensen in een afhankelijke positie tamelijk goed geregeld. In een anarchistische samenleving is een ieder vrij te regelen wat hij wil mits hij geen geweld gebruikt. Het staat de mensen dan ook vrij om niets te regelen voor mensen met een geestelijke en of lichamelijke beperking. In het boek van Larken Rose heb ik geen antwoord gevonden op deze specifieke vraag, behalve dan zoals hierboven beschreven.

     2. Douwe Bericht auteur

      Hoeveel geweld vind jij acceptabel voor het zorgen van gehandicapten? En geloof jij werkelijk dat we niet op een vrijwillige basis dus zonder geweld kunnen zorgen voor de minder bedeelden? Zeg je nu werkelijk dat het verstandig is om een instantie die vanuit Nederland de vorige eeuw een kwart miljoen burgers heeft vermoord in stand moet worden gehouden omdat die club claimt voor de gehandicapten te zorgen? http://www.anarchiel.com/display/262_miljoen_doden_de_grootste_bedreiging_van_de_burger

      Jij lijkt er een soort vals dilemma van te maken. We moeten kiezen of voor geweld vanuit een heersende klasse om zo voor de gehandicapten te kunnen zorgen of we kiezen voor een wereld waar geen geweld voor wordt geïnitieerd waarin mogelijk de gehandicapten zullen sterven. De realiteit heeft laten zien dat het geweld wat heersende klasses altijd moeten gebruiken ook op gehandicapten kan worden toegepast, onze Duitse buren zijn daar een triest voorbeeld van geweest maar er zijn daarnaast een heleboel staten geweest die gehandicapten actief hebben gesteriliseerd en niet zo heel goed voor deze club mensen hebben gezorgd. Hoe kun jij garanderen dat de komende 200 jaar niet een mafkees in Nederland aan de macht komt die het beleid opeens wijzigt en gehandicapten aan hun lot gaat overlaten. Kijk eens wat de overheid met gewone mensen en ouderen doet op dit moment…

      Ik heb daarnaast zelf genoeg vertrouwen in mijzelf en mijn medemensen om te kunnen zeggen dat er prima voor de gehandicapten gezorgd kan worden zonder dat daarvoor de initiatie van geweld nodig is. Jij lijkt geweld als essentieel te zien om te kunnen zorgen voor gehandicapten waarmee je dus geweld lijkt goed te keuren. Het doel heiligt de middelen om zo maar te zeggen. En dat is inderdaad totaal in strijd met waar Anarchie voor staat. Geweld initieren is nooit acceptabel door geen enkele partij ongeacht wat voor excuus zij verzinnen om het goed proberen te praten.

      Specifiek dit stukje op p96 gaat volgens mij op deze materie in, het gaat dan niet specifiek over gehandicapten maar het volgt precies dezelfde denkkaders.

      —-
      Liefdadigheid door middel van geweld

      De typische staatist is diepgaand schizofreen, zichgelijktijdig volledig bewust, en volledig onbewust, dat hij persoonlijk pleit voor het wijdverbreide gebruik van geweld tegen anderen. Een dramatisch voorbeeld hiervan zijn degenen die zichzelf zo liefdevol en barmhartig vinden voor het ondersteunen van “regerings” regelingen om de armen te helpen. Maar wat ze letterlijk bepleiten, via hun steun aan een “sociaal” plan, is een enorme afpersingszwendel, waarin vele miljoenen mensen worden beroofd van miljarden door middel van de dreiging te worden opgesloten.

      Voorstanders van dergelijke “liefdadigheid door middel van geweld” beelden zichzelf in deugdzaam en zorgzaam te zijn voor hetgeen de armen kunnen ontvangen, terwijl ze zich volledig distantiëren van de bedreigingen, intimidatie, lastigvallen, gedwongen beslagleggingen en arrestaties waarvan zij weten dat het gaat gebeuren en waarvan zij weten dat het een essentieel onderdeel is van een “sociaal” plan. Door deze bizarre selectieve ontkenning, kunnen degenen die in de “regering” geloven zich volledig bewust zijn van het brute geweld waarmee zulke “wetten” worden uitgevoerd, terwijl ze zich er schijnbaar niet van bewust zijn dat ze zelf dergelijke bruut geweld goedpraten, wanneer ze zulke “wetten” eisen.

      Het geloof in “gezag” is wat deze vreemde psychologische contradictie toelaat, want het overtuigt de voorstanders van rijkdom herverdelingsregelingen dat de slachtoffers van die “legale” afpersing de plicht hebben om mee te werken, en dat het gebruik van geweld tegen degenen die “hun belasting” niet betalen dus gerechtvaardigd is. Als gevolg daarvan wordt de fundamentele maatstaf van moraliteit en deugd volledig op zijn kop gezet, met “sociaal plan” voorstanders die zichzelf bekijken als medelevend voor het bepleiten van diefstal met geweld, terwijl ze iedereen die dat geweld probeert te vermijden of zich ertegen verzet, als verachtelijke misdadigers beschouwen.

      Ook voorstanders van “sociale zekerheid”, een ponzistijl rijkdom herverdelingsregeling, beelden zichzelf in zorgzaam en medelevend te zijn. Verblind door hun geloof in de “regering”, zien ze niet in dat ze mensen niet alleen dwingen tot iets dat (ten onrechte) neergezet wordt als een pensioenregeling van de “regering”, maar ze maken het nog erger
      door te insinueren dat mensen niet in staat zijn, en niet moeten worden vertrouwd, om zelf voor hun eigen toekomst te zorgen.

      Het vereist een ernstig tekort aan realiteitszin om heftig te pleiten voor het dwingen van mensen om deel te nemen aan een “beleggingsregeling” die in niets investeert en geen activa heeft, en die een veel slechter rendement heeft dan de meeste echte investeringen (en eigenlijk helemaal geen rendement garandeert), en zich nobel en liefdadig te voelen als dit vervolgens daadwerkelijk wordt afgedwongen. Niet alleen is er geen sociale zekerheid “boekhouding” – individueel of collectief – van wat is “gestort”, maar niemand kan enige contractuele rechten ontlenen aan sociale zekerheid, ongeacht hoeveel ze aan het systeem hebben “betaald”, en de “regering” kan enkele of alle “voordelen” afsnijden wanneer het maar wil.

     3. searano

      Douwe, ik heb een tip voor je. Lees mijn berichten en jouw reacties daar op nog eens. Je reacties staan bol van aannames oordelen en zelfs onwaarheden richting mij waardoor het lastig of eigenlijk onmogelijk is met je in gesprek te komen.

     4. Douwe Bericht auteur

      Wat is er in je ogen onduidelijk aan mijn antwoord? Volgens mij reflecteer ik heel helder de standpunten.

      Niemand kan ooit een garantie of waarborg ergens voor afgeven. Waar anarchie over gaat is dat het initiëren van geweld nooit acceptabel is vanuit geen enkel persoon of groepering dus ook niet vanuit een democratische overheid. En voor geen enkel doel dus niet voor de bescherming van het volk, niet voor het zorgen voor de gehandicapten, niet voor het bouwen van de wegen en ga het hele rijtje maar af…

      Een heersende klasse moet geweld initiëren om zichzelf staande te kunnen houden, het is haar definiërende kenmerk. En dat is waarom Anarchisten of mensen die Zelf Eigenaarschap begrijpen of Sovereine mensen per definitie tegen de heersende klasse zijn. Het is in strijd met basismoraliteit. Het is in strijd met Natural Law.

      Het hele idee van anarchie gaat over zelf eigenaarschap en vrijheid. Er is geen voorspelling te doen over hoe mensen zich vrijwillig en in vrijheid zullen organiseren. De toekomst is immers nooit te voorspellen.

      Jij lijkt garanties van mij te willen terwijl jij ook prima weet dat niemand die kan geven. Ook de Nederlandse overheid niet.

      En dan komen we weer terug bij het begin van je vraag. Want je vraag is eigenlijk. Zijn gehandicapten gebaat bij het bestaan van een heersende klasse die continue geweld moet initiëren om te kunnen voortbestaan.

      Het lijkt mij heel duidelijk dat het antwoord daarop nee is.

      Overigens beantwoord jij mijn vragen nergens, herhaal je je vraag in een hele specifieke richting terwijl je al drie maal dezelfde bron is aangereikt en je geen enkel signaal afgeeft dat je dat materiaal daadwerkelijk bekijkt.

      Een gesprek moet altijd van twee kanten komen. Misschien kun je zelf ook eens kijken naar jouw aandeel in waarom het gesprek niet op gang wil komen.

      Vind jij het acceptabel dat voor het zorgen van een bepaalde groep mensen, geweld wordt geïnitieerd tegen een enorme groep mensen?

      Als je antwoord daarop nee is, dan zijn we het volledig met elkaar eens en is er geen vervolg meer nodig volgens mij.

      Als je antwoord daarop ja is, dan ben ik wel benieuwd hoeveel geweld volgens jouw acceptabel is om te kunnen zorgen voor de gehandicapten in Nederland.

     5. Germen (visionair.nl)

      Ik denk dat het dogma, dat de heersende klasse per definitie geweld initieert om aan de macht te blijven, niet klopt. Waar Douwe aan refereert is positiemacht en referentiemacht. Er zijn echter ook andere machtsbronnen, die in potentie veel pernicieuzer zijn. Neem een Roel Coutinho, die angst zaait voor een griepepidemie. Deskundigheidsmacht gone haywire. Of de greep die Facebook heeft op miljoenen Nederlanders. Zonder ook maar één soldatenlaars. Ok, mischien op een seksfeestje.
      Wij van WC-eend bevelen aan: Wc-eend, om te beginnen wat zijn de bronnen van macht http://www.visionair.nl/ideeen/macht1-bronnen-van-macht/ en http://www.visionair.nl/ideeen/mensheid/macht-2-wie-zijn-de-machthebbers/

     6. Douwe Bericht auteur

      Het gaat hier om de initiatie van geweld waar het probleem ligt, dat hoeft niet per se te maken te hebben met macht.

  2. Douwe Bericht auteur

   _thinks anarchism is not well thought out

   _has not picked up one single fucking book out of hundreds on the subject, opting instead to ask heavily loaded “what if” lifeboat scenarios and claim anarchy discredited if no one can give an absolutely perfect, everyone wins, flawless solution to the scenario.

   If someone does give flawless answer, claim ” cannot work cuz utopian”

   Simultaneously holds the state to no such standard, and defend every conceivable, abysmal failure of the state as “human nature”

   ———-
   Here is some good basic information on what anarchism is.
   Anarchism requires mental adulthood, in other words that you take responsibility for your own learning process and life. Next to that it also requires the courage to own oneself instead of making your mother, father, the state or whatever other external authority responsible for that.

   I hope this information can help.

   The Chain of Obedience (2 min):
   https://www.youtube.com/watch?v=6NcLNoxiPBk

   The whole problem and solution by Larken Rose (2 min):
   https://www.youtube.com/watch?v=u-sRbR2QQ7w

   Monty Python – Anarchist Peasant (3 min):
   https://www.youtube.com/watch?v=N7iPxb0uwos

   An introduction from Josie the Outlaw on Self Ownership (4 min):
   https://www.youtube.com/watch?v=qpcfZzx8xY0&list=UUldbpfJU_kyRIueXmXvBHdw&index=7

   Government is magic (5 min):
   https://www.youtube.com/watch?v=ABB-lScOoSk

   The road to serfdom (5 min):
   https://www.youtube.com/watch?v=0QD75lUm51s

   Introduction to Liberty (8 min):
   https://www.youtube.com/watch?v=muHg86Mys7I

   The Government Is Not Us (11 min)
   https://www.youtube.com/watch?v=kqoBZLSm1WA

   Statism: The Most Dangerous Religion (12 min)
   https://www.youtube.com/watch?v=N6uVV2Dcqt0

   The Story of Your Enslavement (13 min)
   https://www.youtube.com/watch?v=Xbp6umQT58A

   How to Herd Your Tax Cattle (43 min)
   https://www.youtube.com/watch?v=qAJT77FSvxs

   Dicsovering and defeating statist Thinking by Ben Stone (65 min)
   https://www.youtube.com/watch?v=qJlMTC7DRoM

   Mark Passio, lecture on Natural Law – 3 parts (total 8.5 hours):
   https://www.youtube.com/watch?v=C1pkJaNbzLU

   The End of all Evil by Jeremy Locke (98 pages):
   http://www.mensenrechten.org/wp-content/uploads/2014/05/EndofallEvil1.pdf

 11. Jonah

  Wat wij gemeenschappelijk hebben, beste Douwe, is het ‘vuur’ om op te komen voor het door ons ontdekte levensideaal, nadat ons een licht opging op ons levenspad.
  Ik sta daar wat de geschiedenis betreft met mijn visie minder alleen in dan jij, maar dat is nog geen graadmeter voor waarheid, en zal helaas door de voorspelde omstandigheden zelfs in zijn tegendeel gaan verkeren. Er kan echter maar één zuivere waarheid zijn ! Wij zijn elkaars tegengestelden, dus wie van ons heeft nu gelijk ?

  Vraag: heeft de wereld, ondergedompeld in een slaafse afhankelijkheid (om vooral zelf geen verantwoording te hoeven dragen op het nog even vrij mogen ‘zappen’ na), wel behoefte aan een verstandelijk uitgedachte anarchistische utopie zoals door jouw ‘meesters’ geschetst ? Jij gaat ervan uit dat wanneer zij ‘de logica’ ervan inzien, ze er ook vanzelf in geloven en naar zullen handelen. Blind dus, want de ervaring die in het verleden met utopische gemeenschappen werd opgedaan is, dat zij allen vroegtijdig ten onder gingen door ruzies over de regels, misbruik of wegens gebrek aan belangstelling om iedere dag opnieuw in de eigen primitieve levensbehoeften te moeten investeren. De ‘vleespotten van Egypte’ lonkten weer, iets wat evenzo als probleem geldt voor jouw ‘nieuwe religie’, wat is waar je heilig in gelooft.

  Macht is als onkruid: je trekt het hier uit, gooit het daar òm maar morgen is er weer iets nieuws of erger: nog meer van hetzelfde uit ontstaan wat de rest overwoekert en alle licht en geluk om te leven ontneemt. Hoe voorkom je dat ?
  Alle machthebbers vanaf de vroegste tijden vonden geen andere oplossing dan hun tegenstanders met grof geweld nietsontziend definitief uit te roeien.
  Monsanto leeft daar ook goed van, en zelfs bij permacultuur moet je ‘onkruid’ blijven wieden, wat niet bepaald een sympathiek gebaar is naar datgene wat toch óók recht op leven heeft, nietwaar ?
  Vraag: wie bepaalt wie er hoe, waar en waarom mag zijn als er geen machtsstructuur van bovenaf is. Goed, laten we uitgaan dan van een ‘gezagsstructuur’, waarbij respect voorop staat, ook al ontaardde dit systeem in het verleden steevast in een blasfemische zelfverheffing van de leider tot een ‘ik-ben-God’ (Alexander, Napoleon, Mao, een kleine greep), iets wat spoedig wéér staat te gebeuren met de komende wereldleider. Mark my words, als je dan nog leeft. Maar wat ànders ?

  Jezus zegt echter maw: “laat mij dat straffen, ontstaan en vergaan nou maar regelen en geloof mij dat ik als schepper van alles toch wel het beste kan weten wat goed en wat slecht is voor jouw ziel, die je zelf nauwelijks kent. Ik kan dat op de geschikte tijd niet alleen veel grondiger, maar ik heb ook als enige dat recht, wat niet wil zeggen dat mijn aardse vertegenwoordigers in oprecht geloof aan mij deze opvoeding tot een verantwoordelijk burger in de samenleving in geval niet voor hun rekening zouden mogen nemen. Zodat wanneer jij uit protest mijn levenswetten overtreedt en het recht in eigen hand neemt, ik niet genoodzaakt ben om jou daar vervolgens, in plaats van de dader die jij al strafte, voor te moeten veroordelen…Voor mij telt alleen ieders liefde voor mij, en: enkel bewezen door onbaatzuchtige naastenliefde, waarbij op de eerste plaats de vrije wil hiertoe voorwaarde moet zijn geweest”. Vergeet dus alles wat georganiseerd is in deze en wat enige eer, roem of dank opleverde: het verdrong slechts onopvallend de mogelijkheiden voor mensen om ‘goed’ te doen…

  Maar oei, straffen ? Een God van wraak ? Nee, dat willen we niet, hoe-ven-we-niet !. Verantwoording afleggen ? Laatste Oordeel nabij ? Gelukkig is er al eeuwen iemand die de oplossing in-channelt tegen deze onaangename gedachte: “Er is geen God, en mocht die er tòch zijn dan accepteren we alleen ‘de leuke dingen voor het leven’ ervan !….ehh.. wablief ? “Wel, we zullen laten zien dat we hem helemaal niet nodig hebben zelfs. We verklaren onszelf vrij: eigen baas van eigen buik, wie doet ons wat !”.
  Dat staat te bezien. Vraag: hoe staat het momenteel met de Dolle Mina’s ?. Zijn zij nu inmiddels vrij ?. Of vonden zij een nieuwe ‘meester’ om slaafs te mogen dienen ?. Nee hoor, zelf voor gekozen, tja, hypotheek enzo. Niets zo veranderlijk als ‘normen en waarden’. De mode is er niets bij. Is je dat al opgevallen ?
  Nog een vraag: Hoe houd je het wispelturige menselijke verstand en het eigenzinnige gevoel bij de les of onder controle ? Wie bepaalt er wat er gebeuren mag of moet en op basis waarvan in huize Utopia ?
  Wat utopische leefgemeenschappen gemeen hebben en wat hen zeker als positief resultaat nagegeven kan worden zijn de eindeloze discussies die er vaak dagenlang zijn gevoerd over hoe het verder moet en wie er nou gelijk had. Ik zie jou dat ook als geen ander doen, Douwe!.

  Maar ‘voorspraak’ van geesten (zie *) is niets nieuws onder de zon: Mozes kreeg van God daartoe al netjes de 10 Geboden op een presenteerblaadje. God wilde ook geen (andere, aardse) heerser boven zijn uitverkoren volk (nogmaals: niemand anders wilde), zoals alle andere volken hadden en waar het steeds om riep. Hij wilde hen zelf opvoeden op de enig mogelijke wijze waarop deze weglopers weer thuis konden komen, iets waarom zij hartstochtelijk baden als zij weer eens in nood verkeerden. Waar nood al niet goed voor is…
  Evenals de voettocht terug met Mozes uit de slavernij van Egypte (één van Gods opvoedingsmethodes om het boven hen gestelde gezag te leren gehoorzamen) slechts 10 dagen had hoeven duren, deden ze er 40 jaar over, mokkend en wel over de verloren ‘vleespotten’ (symbool voor de Egyptische welvaart). Enkel de nieuw-geborenen konden het beloofde land ingaan.

  Maar de Joden hielden halsstarrig vol en met tegenzin zalfde God Saul tot hun koning, die eerst de opdracht kreeg om her en der wat schoon schip te maken, wat hij met verve deed, totdat hij daarna nog net op het nippertje in zijn destructieve waanzin (symbool staand voor de komende antichrist) de ware ‘Koning’ David niet kon ombrengen (d.i. niet alleen de uitverkoren stamhouder van de in het OT aangekondigde komst van Jezus Christus maar ook symbool staand hiervoor). Ook de Antichrist die hier model staat heeft Gods toestemming om rechtmatig en binnen de door God gestelde grenzen te vechten voor zijn aanhang. Alleen Christenen zullen de grote diepgang van dit voorbeeld beseffen. En heus: de Bijbel is enkel geschreven voor deze eindtijd ! Over hoe alleen liefde redden kan !

  Jazeker doet dit alles ertoe: de hele bijbel is een voortdurende afspiegeling van spiraalsgewijs terugkerende gebeurtenissen en personen in een leer- c.q. opvoedingsmodel om vrij te kunnen en mogen kiezen om in liefde het goede of al dan niet bewust uit haat het kwade te doen, waarbij uiteraard alles consequenties heeft en niets voor niets geschiedt. Dus is mijn vraag: hoe gaat de bedenker van jouw utopie om met het inherent de mens aanklevende en te transformeren kwaad, als er geen liefhebbende en alzo om zijn boven alle menselijke begrippen uitgaande en daarom te vrezen almachtige God zou bestaan, die zo volkomen volmaakt is dat hij zelfs woordelijk nog steeds tegen zijn dienaren spreekt, evenzo als hij doorheen de hele menselijke geschiedenis deed ?
  Of…vind jij ook dat Hij gewoon zijn mond moet houden voortaan ? Zijn laatste waarschuwing binnenkort zal je anders leren. Enkel wie dacht het beter te weten zal hem dan vervloeken, uit machteloosheid. Dus is mijn vraag: ken jij ook de jouw al dan niet toebedeelde plaats ? Zonder deze kan er in de hemel noch op aarde noch in de materie ook maar enige orde bestaan. Orde is alles behalve toeval. De complexiteit van het geheel belevendigde universum wat in uiterste harmonie met onze biotoop aarde op elkaar is afgestemd en tesamen met de mens een compleet zelfvoorzienend ecosysteem vormend, kan onmogelijk zonder een alles overstijgende ‘Creator’ worden gedacht.

  1. Douwe Bericht auteur

   Nu begin je te stropproppen. Het idee achter Anarchie is dat eenieder zijn eigen meester is. En als je bekend bent met moraliteit en begrijpt dat jouw vrijheid direct afhankelijk is op de lange termijn van of jij anderen hun vrijheid ook gunt dan is er niet eens geloof voor nodig.

   Geloofsystemen hoeven elkaar niet uit te sluiten. Het is niet dit of dat. Het kan prima dit en dat zijn. En mischien is dit zelfs wel dat. Bashar zegt een boel over belief systems. De moeite waard om eens te beluisteren. https://www.youtube.com/watch?v=Yo6B5w43Hg0

   Het punt is dat je met Byron Katie zelf kunt leren inzien dat geloof hechten aan een gedachte altijd alleen maar stress kan opleveren. Er is dus geen enkel nut om ooit nog een gedachte te geloven en dan kun je dus gewoon gaan observeren zonder te verzinken in geloof. Je hoeft je eigen identiteit dus niet meer aan je geloven te hechten.

   Daarnaast kom jij de hele tijd met dit beeld van een externe god. Wat is jouw beeld van god precies?
   Jij hanteert blijkbaar een andere definitie als wat ik eerder gaf, The all is one and the one is all. Vanuit mijn definitie is er geen externe god meer nodig.

   Maar goed, als je alleen maar met drogredenen kunt komen om anarchie weg te zeggen en vervolgens gaat reliespammen dan heb ik verder weinig behoefte meer aan discussie. Ik respecteer je keuze voor je eigen geloofssystemen maar het is wel de bedoeling dat we inhoudelijk en ontopic discusieren.

   Als je zo een drang hebt om je ervaringen met je geloof te delen wil ik je best aanbieden om daar zelf eens een artikel over te schrijven dan kunnen we onder dat artikel van je verder praten of dit onderwerp.

 12. Pietje Puk

  Geweldig om te zien hoe hier gediscusieerd wordt en verschillende filosofieën, ideeën en gedachten op de vrije loop worden gelaten.

  Maar wat precies is nu die realiteit?

  Allerlei frequenties die tot je zintuigen komen en waar je geest vervolgens iets mee doet?

  Hoeveel van de realiteit nemen we daadwerkelijk waar?

  Hoeveel van de kennis die we hebben op gedaan, hebben we uit eigen eerste bron (het leven zelf/ realiteit) mogen ervaren?

  Is de kennis die we hebben uit boeken, beelden, radio, film en video en van horen zeggen daadwerkelijk realiteit?

  Al die dingen zijn slechts betekenissen die afgeleiden zijn van de realiteit maar geenzins de realiteit zelf verklaren.

 13. Frans

  Wat een geweldige discussie is hier gaande. Wat God is en wat God niet is. Misschien mag ik jullie Joel Goldsmith aanraden? Hij was van de Christian Science, maar veel verder dan dat. Google op zijn artikelen.
  Namaste

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *