Schuld; het machtigste wapen in de wereld?

Dit artikel is geschreven door Pieter Stuurman

debtconsolidationMomenteel draait alles om schuld. De hele wereld heeft haar aandacht erop gericht. En dat is precies de bedoeling.

Tegenover schuld staat onderpand. Onderpand beschermt de financier tegen een lener die niet terugbetaalt. Als die lener niet terugbetaalt, vervalt het onderpand aan de financier. Wanneer de financier liever het onderpand heeft dan de aflossing, dan hoeft hij er alleen maar voor te zorgen dat de lener de lening niet kan terugbetalen.

Al het geld dat er bestaat, is geboren als schuld in de vorm van een lening. Alles dat ervan gekocht is, is dus onderpand. Aangezien al het geld geboren is als lening, en er over die lening rente betaald moet worden, is er altijd meer schuld dan onderpand. Dat houdt dus is dat het nooit mogelijk is dat alle leningen worden terugbetaald.

Deze situatie kan alleen blijven bestaan als de wereld aan haar verplichtingen kan blijven voldoen, en dat kan alleen als er steeds nieuw geld in de vorm van nieuwe leningen in omloop gebracht wordt. De situatie kan dus alleen blijven bestaan als de financiers die situatie bewust in stand houden door steeds nieuw geld uit te lenen. Geld dat ze uit het niets maken.

Van al dat nieuwe geld wordt weer arbeid betaald, en die arbeid levert dingen op, en die dingen zijn weer nieuw onderpand. En al dat onderpand bij elkaar vertegenwoordigt altijd minder (geld)waarde dan alle uitstaande leningen bij elkaar. Vanwege de rente.

Zo was de situatie tot op dit moment.

money-trapOp het moment dat de financiers besluiten dat er met menselijke arbeid een materiële wereld gebouwd is waarover ze tevreden zijn, dan hoeven ze maar één ding te doen: stoppen met nieuw geld in omloop brengen. Dan wordt het voor de wereld onmogelijk om de schulden terug te betalen, en dan vervalt al het onderpand, en dus alles dat mensen ooit gemaakt hebben, aan de financiers. Het is werkelijk het enige dat die financiers hoeven te doen om eigenaar te worden van de wereld.

Alle bezit, dus alle huizen, alle bedrijven en alle goederen vervallen dan aan de financiers. Maar ook al het tegoed, al het spaargeld dus, wordt eigendom van de financiers. Anders gezegd: alle in het verleden verrichte arbeid, wordt eigendom van de financiers. Financiers die aan die arbeid zelf geen enkele bijdrage geleverd hebben.

En aangezien iedereen gebruik moet maken van al die huizen, die bedrijven en die goederen, en omdat iedereen tevens ontdaan is van zijn tegoed, worden de financiers ook eigenaar van alle toekomstige arbeid. De enige mogelijkheid om toegang te krijgen tot die producten en voorzieningen waarvoor we zelf gewerkt hebben, is dan werken voor de eigenaren ervan: de financiers.

7242_509732262406046_1633870109_nDat houdt dus in dat de financiers de enige overgebleven werkgever zullen zijn. Alle bedrijven zijn dan immers hun eigendom. Zij zullen de enigen zijn met bezit. De rest van de mensheid kan alleen toegang krijgen tot dat bezit (voedsel, energie, huisvesting, kleding, etc.) door zich naar de zin van die enige werkgever te gedragen. Dat wil zeggen: zo hard werken als de werkgever wenst, en niet lastig zijn.

In die situatie zal er geen sprake meer zijn van welke schuld dan ook. Die schuld is dan afgelost door het confisqueren van alle onderpand. Schuld kan dan niet meer bestaan, simpelweg omdat alle bezit in dezelfde handen is. Bovendien: schuld als machtsmiddel is dan overbodig. Iedereen moet dan immers toch precies doen wat de eigenaren willen. En de mogelijkheid om anderen te laten doen van jij wil, is macht. Verdere middelen zijn dan dus overbodig.

Het enige dat ervoor nodig is om dit scenario werkelijkheid te laten worden, is ons geloof in de legitimiteit van de schulden. En het bevestigen van dat geloof, is precies wat er op dit moment gaande is. Het hele toneelstuk dat momenteel wordt opgevoerd, heeft die bedoeling: ons te laten geloven dat er werkelijk sprake is van schuld. En dat er, door zogenaamde ‘maatregelen’ een mogelijkheid zou bestaan om die schulden terug te dringen.

Bi34StuCEAA4p21
Om ons geloof in de schuld kracht bij te zetten, worden er landen aangewezen die ‘schuldig’ zijn aan de schuld. Het is voor mensen altijd aantrekkelijk om een ander de ‘schuld’ te geven, en die mogelijkheid wordt dan ook met beide handen aangepakt. Er wordt echter vergeten dat daarmee het bestaan van die schuld door onszelf bevestigd wordt.

Omdat al onze arbeid gewaardeerd wordt in geld, en iedere euro die we verdienen weer bestaat uit schuld, werken we ons letterlijk steeds dieper de schuld in. Fictieve schuld, waarvan men ons wil laten geloven dat het echte schuld is. Iedere maatregel om ons harder te laten werken, en ons een groter deel van de opbrengst van die arbeid af te laten staan om de ‘economie te redden’, is een keiharde leugen. Het is rekenkundig onmogelijk om zo de (nep)schuld te verminderen. Het KAN simpelweg niet worden terugbetaald omdat het geld waarmee dat zou moeten gebeuren, ook weer uit schuld bestaat. En zo groeit de schuld, en dus de crisis, onvermijdelijk.

Binnenkort zal die ‘crisis’ zodanige vormen aannemen, dat er een ‘oplossing’ zal worden aangedragen. Die oplossing zal inhouden dat er een nieuw systeem zal worden voorgesteld waarbinnen alle schulden ophouden te bestaan. Voordat we deze oplossing juichend aanvaarden, moeten we ons realiseren dat daar tegenover zal staan dat we dan volledig eigendom zullen worden van de financiers.

geldlenenHet enige dat we kunnen doen om dit scenario niet tot realiteit te laten komen, is beseffen dat het om nepschuld gaat. Om kunstmatig gecreëerde schuld. Schuld die bewust gecreëerd is via een systeem dat ontworpen is om dit scenario tot stand te brengen.

Het enige dat we kunnen doen, is die schuld niet langer erkennen. Door te onderkennen dat we in een systeem geloofd hebben dat uit oplichting bleek te bestaan. Door het verlies te nemen, en te stoppen met pogen elkaar de laatste restjes geld afhandig te maken. Dat kan alleen door ons geloof in (en onze gehechtheid aan) het criminele huidige geldsysteem op te zeggen.

Alleen dan kunnen we gebruik blijven maken van alle dingen die we zelf gemaakt hebben. Alleen dan kunnen wij zelf genieten van de opbrengsten van onze eigen arbeid. Het is de enige manier om te voorkomen dat we vervallen tot slaven.

10292551_10153554957073327_392384900637732866_n

Aanverwante informatie en artikelen:
-) Blog van Pieter Stuurman
-) Overige artikelen van Pieter Stuurman op Achter de Samenleving
-) De toekomst van onze economie deel 12 & 3
-) 3 praktische oplossingen voor meer economische veerkracht
-) Update het economische systeem!
-) Breek het monopolie van geld als enige ruilmiddel
-) Het belang van diversiteit in economische systemen – Bernard Lietaer
-) Bernard Lietaer – What about Money

81 gedachten over “Schuld; het machtigste wapen in de wereld?

 1. Johan Bosman (werktuigkundige)

  Ons geperveteerde wettig betaalmiddel zèlf is het wapen dat tegen de mensheid is ingezet. Dit wapen kan echter alleen worden ingezet als we het EIGENDOM zijn van het bevoegde gezag “omdat we dat nu eenmaal zo hebben afgesproken met elkaar”. Het is die bekende “afspraak” waar u nooit bij geweest bent en die u waarschijnlijk beslist niet wilt:

  Burgerrechtenactivisten zeggen sociaal (wurg)contract op
  https://www.youtube.com/watch?v=v2XdlEzrkIQ

  Wie het smerige spel van bankiers, politici en de MSM dóór heeft die gaat natuurlijk nooit meer stemmen!

 2. Wunjo

  Inderdaad nepschuld, gebakken lucht, al dat gebakkelei in de politiek erover is pure onderdrukking voor goedgelovigen.
  Uithuilen en opnieuw beginnen, boter bij de vis.

 3. Werner

  De situatie is wat ze is, wat weinig mensen weten is dat al die schulden tot nihil kunnen herleid worden zonder verlies aan eigendom, koopkracht en/of kapitaal. Er bestaan zelfs verschillende varianten om dit systeem te ontvlechten, de uitspraak ‘ongekend is onbemind’ is hierop van toepassing. Door gebrek aan aandacht en ontvankelijkheid blijft echter de tredmolen draaien, oplossingen liggen in de schuif.

  1. Hans

   Mogge allemaal.

   Zoals Werner weer aangeeft, er bestaan levensvatbare alternatieven en varianten .
   Echter, hoe zouden deze ook daadwerkelijk in het publieke domein tot uiting kunnen komen?
   Wie en dmv kanalen denken jullie dat dit op wat voor manier dan ook een kans op slagen kan krijgen?

   Dus.. zal er dmv een implementatie een verandering in maatschappelijke structuur komen waardoor dit zich kan ontwikkelen of..
   Of zal er eerst een verandering in structuur moeten plaatsvinden waardoor een alternatief geimplementeerd kan worden en zich kan ontwikkelen tot een levensvatbaar systeem?

   Het hangt dus buiten een legitiem nieuw systeem voor een zeer groot deel af van de huidige of komende machthebbers en het gehele maatschappelijke model van macht tot in de allerhoogste regionen, zowel binnen als buiten ons waarnemingsveld.
   Het huidige model van samenleving, de krachten die dit in stand houden, de mate van controle en de zelfregulerende werking van het gelaagde machtsuitvoerende apparaat geeft uit zichzelf geen ruimte tot zelfontplooing van burgerinitiatieven die dit systeen kunnen aantasten.

   De hele illusie hierbinnen om aan de aangeboren menselijke drang tot medezeggenschap en vrije wil tegemoet te komen bestaat uit het idee van democratie.
   Wat dus eigenlijk gewoon een illusionaire toegestane marge van burgelijke invloed is.

   Dus buiten de levensvatbaarheid van nieuwe alternatieven en initiatieven, hoe zal er een opening kunnen ontstaan in het huidige model om ruimte te geven aan die mens om deze niet gewenste modellen uit te rollen?
   Diezelfde mens waarvoor dit hele stelsel in eerste instantie is ontwikkeld om in deze positie te krijgen en te houden.

   1. Werner

    //Dus buiten de levensvatbaarheid van nieuwe alternatieven en initiatieven, hoe zal er een opening kunnen ontstaan in het huidige model om ruimte te geven aan die mens om deze niet gewenste modellen uit te rollen?//
    Voor mijn begrip WIW, bedoel je hier niet “ruimte geven om de ‘wel’ gewenste modellen verder uit te rollen”?

     1. Werner

      WIW is m’n afkorting van de pseudo ‘Wat is Waar’, iets moeilijker om te gebruiken in een zinsnede. 🙂

     2. Wat is waar

      @Hans,

      Ik zie, ik zie wat jij ook ziet. En dat zien anderen kennelijk ook.
      Onze meningen/geloof/beleving zijn wat dit betreft inwisselbaar en uitwisselbaar. Geeft een goed gevoel.

      Misschien moeten wij dan maar eens aan de slag gaan om geloof in daden om te zetten.

  2. Pieter Stuurman Bericht auteur

   Er bestaan zeker uitstekende oplossingen voor deze situatie. Het punt is dat de situatie precies zo ontworpen is als hij nu is. Het is dus geen “foutje” maar een moedwillig opgezet systeem. Dat betekent dat de ontwerpers ervan helemaal geen “oplossing” willen.

   De ontwerpers waren bij machte om het op deze manier op te zetten. Dat komt omdat het machtige mensen zijn. Het zijn machtige mensen omdat ze het voor elkaar gekregen hebben de wereldbevolking afhankelijk van ze te maken. Met middel dat ze daarvoor gebruikt hebben, is schuld. Nepschuld.

   Zolang we deze nepschuld blijven aanvaarden als werkelijke schuld, zullen deze mensen machtig blijven, en zullen ze oplossingen uiteraard niet toestaan. Ze zouden daarmee hun zorgvuldig geconstrueerde machtspositie verliezen.

   1. Werner

    Hiermee geef je mooi aan waarom we kunnen/mogen van een tragische absurditeit, het ontbreekt werkelijk niet aan economisch verantwoorde en realistische oplossingen maar toch blijven we – quasi letterlijk – tegen windmolens strijden. Wat met het intellect anno 2015?

    1. Douwe

     David Greaber merkt ook heel terecht op in mijn ogen dat het absurd is dat schulden zouden moeten worden terugbetaald. Het is fysiek volkomen onmogelijk en daarbij waarom zou iemand die geld uit het niets schept en daar ook nog eens rente over vraagt enige claim hebben op je bezit. Het is een ordinaire oplichterstruc. Helaas eentje die al 5000 jaar werkt. 😀

     -) Geld als schuld is al 5000 jaar oud

     1. Werner

      Inderdaad Douwe, met een monetaire reset (cfr Stichting Ons Geld) zijn morgen al die schulden weg, we hoeven ze zelfs niet te betalen en toch krijgen de schuldeisers hun geld terug. Een monetaire reset is niet hetzelfde als een schuldkwijtschelding, velen vergissen zich daarin.

    2. Pieter Stuurman Bericht auteur

     ” Wat met het intellect anno 2015?”

     Wat er mis mee is, is het geloof dat dat overheden/regeringen de problemen zullen, kunnen of moeten oplossen. Dat zal nooit gebeuren.

     Regeringen kunnen de problemen niet oplossen om de doodsimpele reden dat ze in dienst zijn van degenen die de problemen opzettelijk veroorzaken.

     De les die we moeten leren, is dat het uitbesteden van onze verantwoordelijkheden aan een handvol mensen geen goed idee is. De afschuwelijke gevolgen van deze misvatting hebben we nu al duizenden jaren aan den lijve mogen ervaren. Lang genoeg (naar mijn inzicht) om te gaan beseffen dat we het anders moeten gaan doen.

     1. Pieter Stuurman Bericht auteur

      Nee, vervangen is volledig zinloos. Ik zeg dat het erop vertrouwen dat politici (welke dan ook) de boel in orde zullen maken, een misvatting is. Een misvatting met enorme schadelijke gevolgen.

      Ik zeg dat het zorg dragen voor onszelf een taak (een verantwoordelijkheid) van onszelf is. En niet van politici of regeringen.

     2. Werner

      Je zou kunnen denken dat er ook rechtvaardige politici bestaan, in het andere geval zouden we zelf niet rechtvaardig zijn. Als we monopoly spelen dan is het maar normaal dat perverse effecten ontstaan, corruptie, bedrog en allerhande machtspelletjes horen dan gewoon bij dit spel. Ander spel, andere modus operandi waarbij geld niet de spelbreker is.

     3. Pieter Stuurman Bericht auteur

      “Je zou kunnen denken dat er ook rechtvaardige politici bestaan”

      Dat zou je kunnen denken (sterker nog: het wordt veel gedacht). Maar het is een misvatting.

      Politieke macht kan (net als iedere andere vorm van macht) simpelweg niet rechtvaardig zijn. Het is onmogelijk. Zelfs al zouden de betreffende politici het oprecht willen.

      De term “rechtvaardige politici” is daarom een contradictio in terminis.

      Zie: https://www.youtube.com/watch?v=z0HtWSlFCAQ

      Of het nu bekijkt vanuit de ervaringen met de realiteit (kijken naar de geschiedenis en het heden), of vanuit begrip van het principe: rechtvaardige politieke macht heeft nooit bestaan en zal nooit bestaan.

     4. Werner

      Daar wil ik graag over twijfelen, stel je voor dat er allemaal ‘stuurmannen’ in die regeringen zitten die het algemeen belang wel dienen, wat dan?

     5. Douwe

      Werner heb je het filmpje wat Pieter linkte bekeken. If You Were King van Larken Rose. Dat filmpje laat perfect zien dat zelfs de meest welwillende individuen niet in staat zijn een heersende klasse te vormen zonder continue geweld te moeten initieren tegenover het volk. Dat filmpje laat het perfect zien. Het laat zien dat een heersende klasse altijd alleen maar kan overleven door geweld te initiëren. En daarmee kan een heersende klasse nooit iets anders dan immoreel zijn.

      In mijn ogen zou iedereen dat flimpje moeten zien, en alle mensen met politieke aspiraties zouden het 2 keer moeten zien. 😀

      De politiek heeft geen instrumenten die niet de vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken van mensen onderdrukken. Je kunt de wereld niet mooier maken door geweld eraan toe te voegen. Respect voor de vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken van mensen sluit per definitie het bestaan van een heersende klasse uit.

     6. Pieter Stuurman Bericht auteur

      Het is simpelweg onmogelijk voor een regering (een kleine groep mensen) om het algemeen belang te dienen via het verkrijgen van politiek macht, of welke machtsvorm dan ook.

      Het algemeen belang kan alleen gediend worden door de belanghebbenden zelf, en dat zijn we allemaal.

      Zodra we het bestuur overlaten aan een klein clubje mensen, dan zal dat clubje macht hebben. En daarmee zal dwang uitgeoefend worden (anders was het overbodig om het clubje aan te stellen als bestuur). En daarmee zullen de belangen van groepen belanghebbenden beschadigd worden. Onafhankelijk van de oprechtheid van de intenties van het clubje mensen/politici.

      Had je het filmpje van Larken Rose gezien (bij mijn vorige reactie)?

     7. Werner

      Heb ik al meermaals bekeken Douwe, het gaat uit van de situatie zoals we die heden ervaren. Volgens die gedachtengang wordt het morgen ook – zonder pardon – WOIII, hoeven we niet aan te twijfelen. Op deze manier wordt de situatie des te pijnlijker en dat alsof er nog geen boek geschreven werd. Het is dan uiteindelijk ook maar een geloof dat deze overtuiging in stand houdt, niet?

     8. Hans

      Het is ook een vrij simpele maar o zo fundamentele waarheid..

      Alle uitvoerende macht die buiten de directe persoonlijke besluitvorming en invloed van de aan die gerichte persoon ligt, is en leidt tot beknotting van vrijheid in alle mogelijke vormen van die persoon.

     9. Pieter Stuurman Bericht auteur

      Het filmpje van Larken Rose laat een principe zien. Het gaat dus juist niet uit van een bestaande, veranderbare situatie/realiteit, maar van een onveranderbaar principe.

      “Goede macht” is principieel onmogelijk, in iedere realiteit.

     10. Hans

      //Het is dan uiteindelijk ook maar een geloof dat deze overtuiging in stand houdt, niet?//

      Dus wie houdt welke geloof dan ook in stand?

     11. Werner

      Hoeven ons er dan ook niet langer druk over te maken, elk nadeel heb z’n voordeel. Op naar WOIII dan maar?

     12. Douwe

      @ Werner

      Het zijn overheden die meestal oorlogen beginnen. Op het moment dat mensen massaal ophouden te erkennen dat een clubje mafketels die zichzelf overheid noemt te erkennen en ophoudt haar wetten op te volgen is het organiseren van oorlog praktisch gezien volslagen onmogelijk geworden. Als die mensen ook ophouden belasting te betalen zou dit clubje ook uberhaupt niet de financiele armslag hebben om oorlogen te kunnen starten.

      Ik zou het boek van Jeremy Locke en Larken Rose nog eens rustig doorlezen. Als je comfortabel bent met Engels zou ik de Engelse versies doorlezen omdat je het dan direct van de bron hebt.

      En anders zijn de naar het Nederlands vertaalde versies ook goed genoeg. Ik zou zeggen heb wat meer vertrouwen in jezelf en je buren en wat minder vertrouwen in de mensen die claimen je te vertegenwoordigen en claimen jou te representeren als ze F16 vliegtuigen met bommen naar het midden oosten sturen of massaal het volk beroven om zo banken enorme bedragen van dat geld toe te stoppen waarna banken diezelfde mensen vervolgens aanstellen bij ze voor een riant salaris…

      Een legitieme heersende klasse kan niet bestaan, heeft nooit bestaan en zal nooit bestaan. Het enige wat bestaat is een collectieve illussie die we massaal in stand houden en die illusie initieert continue geweld tegenover ons allemaal. Over schizofreen gesproken 😀

     13. Pieter Stuurman Bericht auteur

      Werner,

      “De samenleving is alleen in orde te krijgen via het juiste bestuur”
      “Als we maar de juiste bestuurders vinden/aanstellen, dan komt het in orde”
      “De nieuwe bestuurders zullen het deze keer wel in orde maken”

      Het zijn gedachten die in de loop der geschiedenis al ontelbare malen zijn gedacht. Nooit heeft het tot het beoogde resultaat geleid. En dat heeft een heel eenvoudige oorzaak: het is principieel onmogelijk.

     14. Werner

      Denk je zelf dat zoiets gaat lukken opdat een volgend wereldconflict kan vermeden worden? Persoonlijk geloof ik daar steeds minder in, en dat misschien net omwille van deze schizofrene toestand.

     15. Pieter Stuurman Bericht auteur

      Een conflict als WOIII is juist het gevolg van het verlenen van macht aan bestuurders.

      Je kunt een probleem niet oplossen met de middelen die het probleem veroorzaakt hebben.

     16. Werner

      @ Pieter, ik kan slechts nuchter waarnemen dat tal van alternatieven op de tafel liggen en er (vooralsnog?) niets concreet mee gedaan wordt. En zo gezien zal er ook niets mee gedaan worden omdat het onmogelijk wordt geacht. Ergo, het lijkt niet alleen op een tragische grap, het is dat ook wanneer we nuchter naar de feiten kijken. Dit is erg, uiterst pijnlijk om te moeten/mogen vaststellen in de 21ste eeuw, geen andere woorden voor.

     17. Hans

      Er bestaat maar 1 vrijheid en dat is de universele vrijheid van ieder individu.
      Die vrijheid geeft alle vrijheid om te geloven in gedelegeerde zeggenschap.
      Die vrijheid geeft ook alle vrijheid om die zeggenschap op te eisen en te gebruiken als macht.
      Het is die vrijheid die ons geloof biedt.
      Het is die vrijheid die ons in geloof laat geloven.

      Vrijheid is het hele spectrum van universele dualiteit.

     18. Pieter Stuurman Bericht auteur

      @ Werner,

      De zaken die je beschrijft hebben allemaal dezelfde oorzaak. De enige mogelijke oplossing is het wegnemen van die oorzaak.

      Of dit nou moeilijk is of makkelijk, of we het nou zullen doen of niet, of het nou zal gebeuren of niet: er is simpelweg geen andere optie. Het is de enig mogelijke manier.

      OF we veranderen het, OF we zullen de consequenties in toenemende mate gaan voelen. Het is letterlijk aan ons: de mensheid.

     19. Werner

      @Pieter, het is het ene of het andere inderdaad, ik vrees alleen dat het weer hetzelfde zal worden ondanks alle alternatieven die op de tafel. Ik hoop dat ik verkeerd ben, ik zie enkel dat de sociale schade steeds groter wordt. Hoe lang kan het nog duren tot de bom barst, er resten uiteindelijk nog weinig vragen wat mij betreft.

     20. Pieter Stuurman Bericht auteur

      Ik deel je vrees. Ik hoop natuurlijk van niet, maar als die vrees bewaarheid wordt, zal het deze keer hopelijk pijnlijk genoeg zijn om eindelijk een motief te vinden om het werkelijk anders te gaan doen.

     21. Werner

      Inderdaad Pieter, Einstein was er vrijwel zeker van dat WOIV er terug eentje zou worden met pijl en boog, hij twijfelde over WOIII. Kunnen slechts hopen dat hij niet gespeend was van een vleugje ironie om iets duidelijk te krijgen. We will see, onmachtig dat we zijn zal politiek het in onze plaats beslissen.

     22. Hans

      Werner,
      De landelijke politiek staat qua machtsverhouding niet zo heel ver boven het gewone gepeupel binnen de totale machtspiramide.
      De politiek op zich is puur een uitvoerend apparaat wat van bovenaf wordt aangestuurd door een lading aan verschillende groeperingen met diverse verschillende belangen.
      En daar weer boven en daar weer boven..
      Hetgeen wat we hier als mensheid op deze planeet meemaken is onderdeel van een veel omvattender verhaal, het is geen puur op deze maatschappij gerichte en ontstane situatie.

      As above, so below.

      Het onderdeel wat wij hier meemaken heeft alles te maken met het feit dat het leven dat wij in essentie zijn, dus niet alleen hier als mens maar onze gehele essentie, iets heel waardevols behelst waar nogal wat partijen zeer geïnteresseerd in zijn en zelfs voor hun van levensbelang is.
      Dus hetgeen hier in deze maatschappij gebeurt is werkelijk een onderdeel van een veel groter iets.
      Je kan je misschien voorstellen dat het wakker worden van een gemiddelde politicus hier niet echt veel invloed op zal hebben.
      Laat ik het zo zeggen, zelfs een mijnheer Rotschildt en consorten heeft hier geen directe invloed op en zijn poppetjes in het hele verhaal, om je enige referentie en idee te geven van de impact en omvang waar wij hier ons deel van meemaken als mens..

      Nogmaals, om inzicht en enig gevoel te krijgen bij hetgeen er werkelijk speelt zal men het blikveld behoorlijk moeten verruimen, ook wel ontwaken genoemd.
      Men moet de verbanden gaan leggen tussen het wereldtoneel (en beyond) en de persoonlijke ontwikkeling, noem het verlichting, bewustwording enz.
      Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en leiden naar inzicht en zelfs begrip voor wat er speelt.
      En ..niet geheel onbelangrijk.. naar de oplossing, want zoals het het hele leven, het stopt nooit en er zal altijd een oplossing komen en zijn.

      En wij als mens maken een heel klein onderdeel uit van van een hele grote arena waarin wij als wie wij in essentie zijn een de hoofdrol spelen.

     23. Werner

      Dit zijn allemaal mooie omschrijvingen Hans, hoe gaat het verder morgen? Is de malaise nog niet groot genoeg opdat ook politiek gaat wakker worden. Zie het burgerinitiatief van Stichting Ons Geld, men krijgt het met de paplepel ingelepeld vandaag.

     24. Hans

      Werner,

      Of politici nu wakker worden of niet gaat niets veranderen aan de maatschappelijke en humane situatie, net zo min als jij of ik of wie dan ook wakker wordt.
      Het burgerinitiatief Ons Geld is een (van de vele) prachtig initiatief met een valide oplossing echter zal dit nooit realiteit worden.
      De samenleving heeft een bepaalde gecontroleerde en gedoogde marge, een bepaalde ruimte, waarbinnen het zich volgens de democratische modellen mag bewegen.
      Als er initiatieven ontstaan die tegen de werking en de agenda van de sturende macht ingaat zal dit een langzame dood sterven.
      We leven een illusie van democratie en vrije wilsbeschikking, kijk om je heen..

      Jou, en met jou zo vele, frustratie over het feit dat al deze initiatieven ondanks hun levensvatbaarheid totaal niet van de grond komen duidt toch al aan dat er ergens een beer op de weg staat?
      Deze initiatieven worden al 10 tallen jaren geprobeerd van de grond te krijgen, er zijn al zoveel (wakkere) mensen jarenlang bezig met deze problematiek.
      Dit is niet iets van nu maar dit is al eeuwen lang naar ieders tijdsmodel en de daarin bestaande maatschappelijke modellen aan de gang.

      We moeten los komen van onze gehechtheid qua geloof, beleving, beoordeling en besef dat deze maatschappij hier op aarde het hele leven behelst.
      Ontwaken is beseffen dat er veel meer aan de hand is, dat deze maatschappij slechts een klein deel is van een veel grotere realiteit.
      Als dat besef doordringt dan zal men steeds meer alles in het juiste perspectief gaan zien en van daaruit zijn pad uitstippelen.

     25. Hans

      Nee, het is alles behalve een zielloze wereld zonder hoop..
      Maar dat is nu precies het gevolg van het perspectief van waaruit we het nu bekijken.
      Juist deze wereld biedt alle hoop voor onze zielen, onze hogere aspecten, ons hogere bewustzijn.
      Je bent als (slapend) mens een onderdeel, een fase, een aspect dat deel uitmaakt van een ongelooflijk grote evolutionaire universele ontwikkeling.

      De paradox in het verhaal is dat wij als mens in het normale nivo van bewustzijn ons alleen bewust zijn van dit leven, het is ons alles, ons bestaan.
      Maar juist deze situatie bestaat om ons deze beleving te geven, alleen die beleving dient meerdere aspecten van ons waar we ons pas bewust van worden als we ook ons nivo van bewustzijn verhogen.
      En de ironie.. we willen daar helemaal niet aan omdat we zo gecondioneerd zijn en volledig, zowel mentaal als fysiek, afhankelijk zijn geworden en gemaakt van de illusionaire waarden en inhoud van deze maatschappij.

     26. Werner

      Spreek je jezelf nu niet tegen Hans? Je stelde “Het burgerinitiatief Ons Geld is een (van de vele) prachtig initiatief met een valide oplossing, echter zal dit nooit realiteit worden.” Anders gezegd, als er een nieuw perspectief geboden wordt dan kan het blijkbaar nooit realiteit worden, beetje als ‘who’s fooling who?’ Of begrijp ik je verkeerd? Vandaar m’n stelling ‘zielloos’ en ‘absurd’.

     27. Hans

      Je begrijpt het niet helemaal zoals ik het bedoel.
      Al die initiatieven zijn vanuit het menselijk/samenlevings standpunt gezien positief en levensvatbaar en worden binnen deze illusie die democratie heet gedoogd om te ontwikkelen.
      Echter juist daarom zullen de werkelijke machthebbers er altijd voor zorgen dat deze niet van de grond komen omdat het voor hun niet positief is, en zij bepalen.. en foolen ons dus..

     28. Werner

      Ik vrees dat het probleem nog iets fundamenteler ligt Hans, in werkelijkheid is de meerderheid niet eens op de hoogte van deze alternatieven en staan zogeheten epistemologisch obstakels in de weg om ze te integreren. Het gevolg is dat we ons – willens nillens – verankeren aan stereotiepen waardoor we onszelf beperken, en daarmee dan ook gevangen houden in een bolwerk van clichés en veroordelinen die niet laten vermoeden dat menselijkheid en het gebruik van het verstand ook een menselijke eigenschap is. De proef op de som is vrij eenvoudig te maken nochtans, net zoals al deze info vrij te vinden is op internet.

     29. Werner

      Inderdaad Hans, je kan misschien de test eens doen en in je omgeving vragen wat nu die voorstellen van Stichting Ons Geld écht betekenen. Je hoeft me niet te geloven, snel zal blijken hoe we die vermaledijde machthebbers liefkozen en dat alsof het een vreemdsoortig Stockholm-syndroom betreft. Wat we hierdoor missen is dat een kritische massa daadwerkelijk kennis krijgt van de oplossingen die kant en klaar op de tafel liggen, we hebben er zelfs geen idee van.

     30. Hans

      Werner,
      Het gaat er ook helemaal niet om of het goede of minder goede initiatieven zijn, dat is de issue niet wat betreft de haalbaarheid.
      De genoemde initiatieven zullen stuk voor stuk geweldig zijn en een ieder zal dat na bestudering beamen maar nog steeds zal het niet van de grond komen.
      Zolang we in deze realiteit leven zal er niets mee gebeuren.
      En deze realiteit verander je niet, een realiteit kan je niet veranderen qua realiteit daarom is het die realiteit!
      Het is denk ik misschien interessant om je eens te verdiepen in de hele werking van deze realiteit.
      Welke instrumenten en technieken er worden gebruikt om ons in dat “Stockholmsysndroom” te houden.
      En dan heb ik het niet over TV en dat soort fratsen maar veel diepgaandere en ingrijpender technieken die werkelijk je pet te boven gaan.

      Om je een ingang in materie te geven wat ook nog eens met wetenschappelijke blik wordt belicht kan ik je aanraden wat youtubes van Harald Krauz Vela te bekijken.

     31. Werner

      I rest my case met eentje uit de oude doos, omstreeks 1934 over iets dat vandaag springlevend en waar we schijnbaar niets aan kunnen doen, morgen WOIII omdat we ons verstand vergeten te gebruiken zijn? Er zijn mensen die het zelfs voor ons gedaan hebben, hoeveel hopelozer kan het nog worden?

      Als alle schulden worden afgelost zou niemand nog geld hebben. Dit is een onthutsende gedachte. We zijn compleet afhankelijk van de commerciële banken. Elke dollar die we in circulatie hebben moet geleend worden, zowel cash als krediet. Als de banken volop kunstmatig geld creëren leven we in voorspoed, zoniet dan is het bittere armoe. We zijn absoluut zonder permanent geldsysteem. Als men het complete plaatje doorziet, is de tragische absurditeit van onze hopeloze positie haast ongelooflijk, maar toch waar. Het is een hoogst belangrijk onderwerp waar intelligente mensen onderzoek naar zouden moeten doen en over na zouden moeten denken. Het is zelfs zo belangrijk dat onze huidige beschaving in elkaar kan storten, tenzij dit alom bekend raakt en begrepen wordt, en we er snel iets aan doen. (Robert H. Hemphill 1934)

      http://www.webofdebt.com/

     32. Hans

      M’n laatste reactie hierop..
      Vergeet dat geld en al die maatschappelijke instrumenten Werner, dat is namelijk totaal de reden niet van deze situatie, het is een van de instrumenten waarmee de situatie wordt onderhouden maar meer ook niet.
      Valt deze weg komt de volgende, het gaat om het huis er om heen, het grotere plaatje.
      Stap uit die vernauwende maatschappelijk kooi met je blik en kijk daar waar de bron van al deze ellende bestaat en zijn werk doet.
      Verdiep je in het evolutionaire bestaan van de mens en verder, dus niet alleen dit leven.
      Verdiep je bewustzijn buiten de grenzen van dit oppervlakte bestaan en je zal gaan inzien waarom deze realiteit er is en wat deze realiteit is waarmee je instrumenten voor jezelf gaat krijgen om er je keuzes mee te kunnen maken.

     33. Werner

      Er zijn verschillende manieren om iets te bekijken 🙂

      De dubbel-aspecttheorie, of dual-aspecttheorie, is de theorie binnen de filosofie van de geest die stelt dat fysiek en mentaal twee aspecten van, of perspectieven op, eenzelfde substantie zijn. De theorie bestaat uit verschillende varianten wat de invulling betreft. De vergelijking met het neutraal monisme is daarom niet nadrukkelijk gedefinieerd. Een duidelijke onderscheiding tussen beide opvattingen, is dat het neutraal monisme de context van de specifieke groep neutrale elementen laat bepalen. Oftewel welke als fundamentele substantie overblijft, of dat nu fysiek, mentaal, beide of geen van beide is. Terwijl dubbel-aspecttheorie vereist dat zowel het mentale als het fysieke, onderling onafscheidelijk én onherleidbaar zijn van elkaar, hoewel verschillend.

      https://nl.wikipedia.org/wiki/Dubbel-aspecttheorie

     34. Treowd

      Het neutraal monisme is uiteindelijk the basic state , de natuurlijke basis van bewustheid, de leegte/leegheid voorbij aan vormen en manifestatie, het niets zijn of hoeven zijn vrij van ego deel van wat-IS in het Alles mogelijke…. 🙂

     35. Werner

      Zo is dat Treowd, vanuit die leegte komt ook het geld uit het spreekwoordelijke niets en de virtuele schulden, we kunnen ze dan ook zonder probleem oplossen maar dat wordt schijnbaar moeilijk begrepen.

      Neutraliteit van geld houdt in dat wijzigingen in de geldhoeveelheid geen invloed hebben op reële grootheden, zoals het reële inkomen en de werkgelegenheid, maar alleen op monetaire grootheden zoals het prijspeil, Neutraliteit van geld houdt in dat “geld een sluier” is en dat geld- en goederensfeer volledig van elkaar zijn gescheiden.

      https://nl.wikipedia.org/wiki/Neutraliteit_van_geld

  1. Pieter Stuurman Bericht auteur

   Overheden en regeringen zijn ook afhankelijk van de financiers. Dat betekent dat ze zich uitsluitend kunnen bewegen binnen de kaders die de financiers stellen. Ongehoorzaamheid leidt onmiddellijk tot het dichtdraaien van de levensader. Zie Griekenland.

   Dit maakt overheden en regeringen tot onderaannemers of loopjongens van de financiers. Alleen de bevolking gelooft dat het om “volksvertegenwoordigers” gaat. Regeringen vertegenwoordigen van alles, maar zeker niet het volk.

   Het zijn de dagelijkse bestuursorganen, in dienst van de werkelijke macht. Hun opdracht is het uitvoeren van een opgelegde taak: het onderwerpen van de bevolking aan de macht van de financiers.

   1. Werner

    Manuel Castells stelt hierover dat niemand het uiteindelijk nog weet, ‘het systeem’ heeft de mensheid overgenomen:

    Het eindresultaat van het proces van financiële mondialisering zal misschien zijn dat we in de kern van onze economieën een automaat hebben gecreëerd die in beslissende mate ons leven conditioneert. De grote nachtmerrie van de mensheid – er getuige van zijn hoe machines onze wereld gaan beheersen – lijkt op elk ogenblik werkelijkheid te kunnen worden, niet in de vorm van robots die banen overbodig maken, of grote regeringscomputers die ons dag en nacht bewaken, maar als een elektronisch systeem van financiële transacties. Deze automaat functioneert volgens een eigen logica die niet de logica is van de regels van onze traditionele markt.

    Overheden, ondernemingen en financiële instellingen hebben vrijwel geen greep op de dynamiek van de door de automaat in beweging gebrachte geldstromen, ondanks hun rijkdom en macht. Toch is een effectieve regulering van de wereldeconomie technisch denkbaar. Het schort niet aan technologie, maar het draait om menselijke (en dus ook om politieke) waarden. Deze menselijke waarden kunnen veranderen, het zijn geen natuurwetten. Dezelfde elektronische netwerken van informationele en financiële stromen kunnen worden afgestemd op andere waarden.

    http://nl.wikipedia.org/wiki/Manuel_Castells

   2. Douwe

    In mijn ogen zijn overheden ook de loopjongens van het private internationale bankenkartel. Overheden implementeren met dwang en geweld een monopolie van een geldsysteem. In ons geval de Euro. Als we daar niet onze belasting in betalen komt de overheid haar geweld op je uitoefenen en je desnoods in een ijzeren kooi gooien om je vrijheid weg te nemen.

    En het private bankenkartel schept de overheidsschulden uit het niets en vraagt daar rente over. Als de loopjongens hun werk goed doen mogen ze na hun politieke carriere direct voor dit internationale bankenkartel gaan werken. Dat hebben we gezien met Wouter Bos, Jan Peter Balkenende, Neelie Smit Kroes.

    De geldmacht van de banken staan boven de geweld en wetsmacht van nationale en europese overheden. En dan heeft deze bankenmaffia ook duidelijk de mainstream media in handen die ook afhankelijk zijn van financiers en zo controleren ze ook de denk/gedachtenmacht.

    Dat hebben ze kortom best netjes voor elkaar.

 4. Wat is waar

  Pieter Stuurman
  09/11/2015 om 12:32

  /////Een conflict als WOIII is juist het gevolg van het verlenen van macht aan bestuurders.

  Je kunt een probleem niet oplossen met de middelen die het probleem veroorzaakt hebben./////

  Met “wij” bedoel je waarschijnlijk de mens die nog geloof hecht aan de goedheid/deskundigheid/bekwaamheid van bestuurders. Gelukkig is er ook al een deel(tje) van de mensheid die dat niet meer doet. Maar zij kunnen zich niet aan de macht van de bestuurders onttrekken (In een gevangenis ben je ook overgeleverd aan de macht van de bestuurders. Bovendien maakt iedereen gebruik van geld.

  De eerste oorzaak wat het probleem heeft veroorzaakt is angst. Angst dat je zelf niet in staat bent om de verantwoordelijkheid voor jezelf te nemen.

  De tweede oorzaak is het geloven van leugens. Geloven dat een ander, in dit geval een bestuurder, wel de verantwoordelijkheid voor jou kan nemen. Mensen zouden heel goed kunnen weten dat bestuurders dat niet kunnen omdat ze het vaak niet eens zijn met de beslissingen die bestuurders voor hen nemen.

  Deze eerste twee oorzaken zijn innerlijke processen en zijn afhankelijk van gevoelens bij de mens zelf

  De derde oorzaak is het invoeren van middelen (externe zaken/processen) die je afhankelijk maken van die bestuurder. Dat is geld. Door het geldsysteem wordt de mens gebonden aan een systeem waarop hijzelf geen invloed kan uitoefenen. Maakt hij gebruik van het systeem dan zal hij daarmee ook instemmen met de macht die aan het systeem gekoppeld is. Daarmee erkent hij impliciet/stilzwijgend de macht van degene die het systeem beheerd.

  En daardoor werken we dus allemaal mee met het in standhouden van de macht van de machthebbers. Door het geldsysteem te gebruiken die de machthebbers ons gegeven hebben, geven wij die bestuurders/machthebbers hun macht.

  De vierde oorzaak zijn de middelen waar geld aan ten grondslag ligt. Bijvoorbeeld propaganda door met geld de media de door jouw gewenste zaken te promoten en sturen. Maar dat geld ook voor onderwijs, wetenschap, politiek en al het werk waar geld aan gekoppeld is. Door zoveel mogelijk werk aan geld te koppelen kunnen de machthebbers maximaal invloed uitoefenen en sturing geven aan wat wel of niet gedaan wordt.

 5. Hans

  Hai Wat is Waar, in reactie op je post van 09/11/2015 om 14:10

  Ik werd vandaag zowaar met jou verwisseld.. compliment voor jou of voor mij? 🙂

  Om op je voorstel terug te komen, je weet min of meer hoe ik erin sta en mijn visie op het hele gebeuren.
  Ik ben er dan ook van overtuigd door mijn weten, informatie en ervaringen dat een oplossing weliswaar in onze handen ligt maar dat deze oplossing zich niet hier in deze maatschappij zal uitspelen en niet de vorm zal hebben van een voor ons nu logische menselijke maatschappelijke beredenering.
  Zoals ik in een reactie op Werner al aangaf, hetgeen wat wij hier meemaken en waarvoor wij een oplossing proberen te zoeken ligt ingebed in een veel grotere arena en betekenis.
  Ik heb hier al met regelmaat op de site reacties en artikelen aan besteed om voor zover mogelijk een ieder op een inzichtelijke manier een idee te geven van de omvang en impact van deze situatie vanuit mijn gezichtspunt.
  Het continu wijzen op ontwaking en bewust wording van mij en nog wat andere hier op de site is mi dan ook de sleutel naar begrip en een mate van inzicht om uiteindelijk “het grotere plaatje” die een ieder voor zichzelf in zich heeft te kunnen ontdekken.
  En die ontdekking zal niet leiden tot ontwikkelen en initiëren van nieuwe maatschappelijke modellen binnen deze maatschappij.
  Het is dan ook geen oplossing voor deze maatschappij, maar het is een oplossing die veel meer behelst dan alleen deze realiteit die wij nu beleven hier.

  Als een ieder met logisch verstand en een open minded blik naar de situatie in de wereld kijkt, en dan niet alleen door de MSM bril, zal zien dat er gewoon al sprake is van een vergevorderde staat van complete ontbranding.
  Er wordt hier op de site door een ieder die aan deze maatschappelijke discussies mee doet ook met volle overtuiging gesproken over invloeden die voorbij de dagelijkse gang van zaken gaan.
  Dan praat ik over spiritualiteit, profetieën, buitenaardse agenda’s enz.
  Maar als het over de dagelijkse (wereld) ellende gaat dan lijkt het alsof een ieder die twee vlakken weer van elkaar scheidt en de focus en de oplossingen binnen de maatschappij gaat zoeken.

  Ik sta vanzelfsprekend open voor gedachten en initiatieven om de wereld en het leven mooier te maken dan dat het nu is maar dat zullen geen structurele oplossingen zijn maar aanpassingen binnen het gegeven kader waarin we hier leven en waar we zelf invloed op hebben.
  Dat doe ik al voor mij persoonlijk en dat maakt het leven zeker een stuk aangenamer maar dat zal de gemiddelde mens waarschijnlijk heel anders beschouwen vanuit de levensstandaard die we gewend zijn.
  Het is de keuze..

 6. gerrit cnossen

  .. ik scrol even door de vele reacties en mis de belangrijkste ; namelijk een groot-s BURGER initiatief dat zo ingevoerd kan worden.. en de crisis op kan lossen middels hun klaar staande betaal of beter WAARDE rings systeem per computer.!
  Lees maar even wat mededirecteur van de CITIZEN Multi National schrijft ;
  Arjan Strooper schrijft het aldus;

  Strooper Bio Brunch sluit lunchroom
  Arjan Strooper, eigenaar van Strooper Bio Brunch, heeft er genoeg van!
  Zelfstandige ondernemers, van ZZP-er tot groot bedrijf, maken zware tijden door, meer dan 70 faillissementen per dag alleen al in Nederland.
  Strooper: “Harderwijk centrum is een spookstadje geworden, niet zozeer vanwege de leegstand, eerder omdat er vrijwel niemand op straat loopt en daar zijn meerdere redenen voor aan te wijzen.

  Dit speelt overigens niet alleen in Harderwijk, het hele land heeft er last van.”
  Wat gaat u nu doen?
  “Omdat ik bijna 20 jaar als financieel-economisch specialist bij een bank heb gewerkt, in combinatie met mijn jarenlange ervaring als ondernemer, ben ik door Hank Monrobey,
  een internationaal topeconoom, gevraagd om toe te treden tot de directie van Citizens-Multi-National (CMN).

  CMN is een Nederlandse burgermultinational die ervoor zorgt dat ondernemers, consumenten en maatschappelijke organisaties kunnen samenwerken als ware zij een multinational.
  Hiermee bereiken zij voordelen die zij als individu nooit hadden kunnen bereiken.

  Maar het werk van CMN strekt veel verder:
  zij zorgt ervoor dat er een omschakeling plaats kan vinden van negatief kapitalisme (kredietverlening) naar positief kapitalisme (eerst creëren en dat vervolgens waarderen).

  Deze benadering heeft tot gevolg dat alle partners van CMN zowel privé als zakelijk schuldenvrij kunnen leven.
  Daarnaast sturen wij erop aan dat alle projecten duurzaam, sociaal en met aandacht voor met name kunst, zorg en educatie vormgegeven worden.

  Ik hou van het horeca vak en vind het moeilijk om afscheid te nemen van mijn gasten, maar met mijn economische kennis van dit moment kan ik zeggen dat er aan het straatbeeld in Harderwijk
  niets gaat veranderen als we op landelijk niveau niets doen aan de kern van het probleem.

  Zie het als een missie.
  Alle informatie is sinds november 2013 beschikbaar op http://www.cmn-lcc-international.com .. en als u wilt weten hoe u met behulp van CMN op positieve wijze en schuldenvrij uw leven kunt voortzetten,
  dan verneem ik het graag van u om u hierover te informeren.”

  Arjan.strooper@cmn-lcc-international.com

  Hier nog een amuse van die site ;

  CMN-ZAKENPARTNER WORDEN
  Citizens-Multi-National is een burger multinational.
  Een groep van zelfstandige ondernemers, consumenten en maatschappelijke organisaties die, door met CMN en met elkaar samen te werken,
  dezelfde kosten verlagende voordelen genieten als multinationals.
  Voordelen die u als zelfstandig ondernemer – ZZP-er, MKB-er of grootbedrijf – niet kunt realiseren.
  Lagere kosten
  CMN International is in staat om ondernemers grotendeels te vrijwaren van hun vaste lasten.
  Onze Zakenpartners ondernemen vrij van huur-, aflossing- en rentebetalingen.
  CMN kan dit kosteloos voor uw bedrijf / gemeente ? vormgeven.
  U kunt zelf uitrekenen wat het voor uw bedrijf en uzelf betekent als uw huurlasten, hypotheeklasten en/of rentelasten wegvallen,
  zowel uw zakelijke- als privé lasten.

  Uw vrijheid
  Als Zakenpartner behoudt u volledige juridische- en economische zelfstandigheid.
  Uw samenwerking met andere CMN-partners, zowel Zakenpartners als Consumentpartners is gebaseerd op een samenwerkingsovereenkomst
  die uw vrijheid en zelfstandigheid niet aantast.
  De samenwerking maakt elke Partner economisch sterker.

  http://www.cmn-lcc-international.com/information/independent-businesses/information-business-partners/

  Ik heb 2 radio uitzendingen gehoord van ze
  en heb een lezing in Assen bijgewoond
  en ze zijn in Sneek geweest
  en heb regelmatig contact met ze .. en ik ben dus al als fan aangesloten .

  Liesbeth Breur is mededirecteur die je ook kunt bellen voor vrije info;
  036 5226 005
  036 3000 528

  Ook hebben ze een vergoeding – ‘ basisinkomen ‘ – voor de vrouw / man voor het beheer en zorg van huis / atelier / boerderij / museum / theater / spirituele praktijk en gezin van 1200 Kk / maand ;
  4. Voldoende inkomen voor iedereen
  Om met kapitaal te kunnen werken, is het essentieel dat u op voorhand over voldoende kapitaal beschikt. Graag wijzen wij u op onderstaande mogelijkheden.

  Vrouwen bieden wij de mogelijkheid om de inboedel in de CMN-gemeenschap in te brengen aan de hand van het aantal m2 woonoppervlakte.
  De door u opgegeven waarde in Kk, zal na goedkeuring, op haar CMN-rekeningnummer worden bijgeschreven.
  Vanaf dat moment zal er maandelijks een bedrag van Kk 1.200 op haar rekening worden bijgeschreven, voor het onderhouden van- en zorgdragen voor huishouden en gezin,
  om economische vrijheid te verwerven, zichzelf te ontwikkelen en om economisch actief deel te kunnen nemen aan de samenleving/gemeenschap.

  Uiteraard is hier nadere informatie noodzakelijk. Ook over dit onderwerp komt een aparte nieuwsbrief.

  Wil u alvast een aanvraag indienen? Schrijft u zich in als Partner en ga naar: Aanvraag Inboedelverklaring

  Bedrijven bieden wij de mogelijkheid om hun inventaris-voorraad bij de CMN in te brengen. In een volgende nieuwsbrief die speciaal voor ondernemers geschreven zal worden, kunt u meer over dit onderwerp lezen.

  Wil u alvast een aanvraag indienen? Schrijft u zich in als Partner en ga naar: Aanvraag Inventarisverklaring

  Mannen, vrouwen en bedrijven kunnen zelf een projectplan indienen dat door CMN wordt gefinancierd. Voor een goedgekeurd projectplan ontvangt u een vergoeding van Kk 5.000.

  Meer informatie treft leest u op de pagina Stappenplan voor Projecten.

  Hopende dat ik je heb geïnspireerd door deze nieuwe waarderingsconstructie .. en dat je onzekerheden
  – na lezen van de site –
  met hen wil overleggen !

  Ps
  dit is dus geen gelikte ‘ professionele ‘ mail van de CMN
  maar een mail van een reeds aangesloten fan die razend enthousiast is over deze crisis-crasher !

  Namelijk zo ik al schreef ;
  hier wordt alleen menselijke echte waarde en passie en materie gewaardeerd ipv fictieve puzzels van te duur betaalde manipulerende waterhoofden / multinationals en banken die nu echt alles kapot maken ..

  Op mijn account kan ik je al duurzame bouw-bedrijven laten zien die meedoen ..

  Ik .. maar vooral de bron / de CMN is zeer benieuwd naar je bevindingen en horen graag van je . .

  Groet
  ps
  Ook hebben ze vacatures voor je / gerelateerden waarmee je kunt participeren om tot echte transitie te komen ..
  http://www.cmn-lcc-international.com/vacancies/

  http://www.cmn-lcc-international.com/information/general-information/economic-reality/
  Sneek
  Gerrit Cnossen
  http://www.gcnossen.nl/kunstwerk/188273_next.html

 7. Johan Bosman (werktuigkundige)

  Het zal niemand hier verbazen dat we ook WO-2 waarvan nog steeds de enorme velden met kruizen overal in Europa de stille getuigen zijn aan dit misdadige monetaire systeem te danken hebben. Hier zes en een half uur studiemateriaal voor wie graag een diepere kijk wil hebben in verband met dit prima artikel van Pieter Stuurman. Ik geeft toe, het is een hele zit. Maar wie voldoende leergierig is valt echt van de ene verbazing in de andere. Uw kijk op de wereld zal na het zien van deze documentaire een andere zijn:

  Adolf Hitler “The Greatest Story NEVER Told” Full Documentary –
  (((OBS))) -Educational purpose.!

  https://www.youtube.com/watch?v=1QqdiIHMn0k

  En nogmaals: hou in godsnaam op met stemmen. Politieke partijen worden altijd opgericht omdat ze de regering willen veranderen. Maar op de weg omhoog is het ALTIJD de regering die de nieuwkomer heeft veranderd. Mensen kunnen dus helemaal niet omgaan met macht. Dus waarom uw stem nog langer afgeven aan zakkenwassers die u vóór de verkiezingen beloven om u uit de stront te zullen halen waar ze u eerst zelf in hebben getrapt? Als je in hun trein stapt dan kun je hoogstens kiezen tussen rode, groene, blauwe of paarse stoelen. Maar de machinist die op de bok zit brengt u niet waar u naar toe wilt. En hij zegt niets. Stap dus uit bij de eerstvolgende halte. Hou op met die onzin.

  1. Keyboard

   Als je democratie definieert als volgt: ultieme zeggenschap van stemgerechtigden over wetten & rechten en inkomsten & uitgaven van/door de overheid, waarbij je een bepaald % afspreekt over wat de meerderheid is. Dan is zoals ik beschreef in mijn reactie op een vorig artikel de huidige ‘’democratie’’ inderdaad een illusie.
   Onze laatste mogelijkheid tot stemming in het huidige politieke apparaat over een bepaald voorstel d.m.v. een raadgevend referendum word nu afgeschaft, in plaats van dat dit referendum bindend zou moeten zijn.
   Na bovenstaande conclusie ben ik het met je eens dat stemmen totaal geen zin meer heeft, en mensen moeten hiervan op de hoogte worden gebracht, blijf dit dus overal herhalen zou ik zeggen!

   Sta mij toe in het kader van oplossingsgerichtheid eens vrij te filosoferen;
   Als genoeg mensen bewust worden van bovenstaande feiten, zullen ze zich moeten organiseren en massaal geen belasting meer moeten betalen, hier zullen strategieën voor ontwikkeld moeten worden en is alleen veilig als er genoeg mensen mee doen. Hierdoor is de huidige overheid afgesneden van inkomsten en kan geen macht meer uitoefenen.

   Hierna zal er een tijdelijke president aan de macht moeten komen die compleet in dienst staat van het volk, deze president moet een grote groep intelligente mensen om zich heen verzamelen op kosten van iedereen, en ons complete wetboek aanpassen aan de universele rechten van de mens.

   Hierna moet het financiële en economische systeem aangepast worden, uittreding uit de EU is hierbij noodzakelijk, maar vrijhandel en vrij verkeer moet worden afgedwongen. Een nieuwe nationale munteenheid moet worden ingevoerd en worden gekoppeld aan bij voorkeur de Chinese yen. De regulatie van deze nationale munt moet compleet transparant, zonder rente en zonder aandelen en beleggingen zijn. Binnenlandse productie moet gericht worden op de binnenlandse vraag. Doorvoerhandel blijft hierdoor wel mogelijk, ook in euro’s. Met de winsten van deze doorvoerhandel moet het basisinkomen worden betaald. Omdat er geen rente is zal je het basisinkomen precies kunnen vaststellen op de eerste levensbehoeftes, zodat inflatie het beoogde effect niet kan ondermijnen.

   Nadat deze basis is gelegd treed de president af, de groep intelligente mensen blijft, en is compleet transparant en open voor iedereen die toegevoegde waarde heeft. Deze groep kan dan voorstellen indienen over de punten die ik in mijn eerste alinea heb beschreven, en hier kunnen de stemgerechtigden dan over oordelen d.m.v. een internet stemming. Dit zou dan de enige manier moeten blijven om wetten of belastingen in te voeren of te schrappen.

   Natuurlijk zal de realiteit niet zo zwart / wit verlopen als ik hierboven schets, en natuurlijk zijn er mensen die het hier niet mee eens zijn, maar dit is hoe een ethische definitie van democratie en vrijheid bewerkstelligd kan worden.

   Dit verhaal heb ik in het kader vanuit de huidige samenleving, en op basis van implementatie op korte termijn geschreven, een betere oplossing is naar mijn mening een resource based economy, zonder de noodzaak van geld of (buiten proportioneel) bezit. Dit is ook onvermijdelijk als wij als mensheid nog honderden jaren op deze planeet willen blijven leven. Zoek voor meer informatie op Venus Project of Zeitgeist Movement.
   Aan de hand van dit verhaal hoop ik mensen te inspireren zelf na te denken over mogelijke oplossingen.

     1. Douwe

      Leuk, beide zijn vrij vlot te lezen in mijn ervaring en het laat ook mooi zien hoe het bankensysteem eigen overheden gebruikt of met ze versmelt net als de grote transatlantische corporaties dat doen en zo eigenlijk alle macht centraliseren en zo de gewone man in ook Nederland telkens meer beginnen uit te buiten.

      Maar goed het is in mijn ogen op totaal immorele gronden want het hele huidige geldsysteem van geld als schuld scheppen voor een paar aan de top die hier enorm aan verdienen is bizar en dat systeem wordt via het geweld van overheden instant gehouden en beschermt.

      Misschien is het leuk trouwens om eens een los artikel te maken van je standpunten in deze materie en je aangedragen oplossingen, dan is het ook wat makkelijk discussiëren.

   1. Johan Bosman (werktuigkundige)

    Bedankt voor je goede en positieve comment Keyboard.

    Ja, alleen al dat handige woordgebruik: “raadgevend” referendum. Zo’n referendum kan dus net zo goed niet worden gehouden. Een (echt!) referendum is trouwens de meest directe vorm van democratie en daar moet onze regering niet aan dènken. Want van democratie loopt ze openlijk de mond over maar heimelijk de rillingen over de rug. Het Duitse economische onderzoekbureau “Wissensmanufaktur” definieert democratie als één van de grondvormen van een dictatuur omdat de kiezers gewoon wordt voorgelogen dat ze invloed hebben op het landsbestuur.

    Alleen al geld zonder rente zou ons allen een volkomen andere wereld opleveren. Zo kan geld zonder rente kan helemaal geen bankiers en politici als tussenhandelaren gebruiken en zonder bank geen landsgrenzen: een landsgrens is niets anders dan het operatiegebied van een afdeling van de bank. Vandaar De Nederlandse Bank, Deutsche Bank, Union des Banques Suisses etc. We zouden dus allemaal wereldburgers moeten worden wat we natuurlijk in werkelijkheid ook al zijn. De gevolgen van geld zonder rente zijn ingrijpend.
    In Nazi-Duitsland werd begin dertiger jaren besloten geen zaken meer te doen met banken die rente op hun leningen wilden hebben. Dit heeft Duitsland binnen enkele jaren een scherpe daling van de werkloosheid en een enorme economische boost opgeleverd (èn de woede van de Rotschilds, Goldman Sachs en de FED) terwijl alle omringende landen nog jaren lang diep in de problemen bleven. We weten allemaal hoe het afgelopen is.

  2. Johan Bosman (werktuigkundige)

   Toen de Franse revolutie op haar eind liep vielen de laatste koninklijke koppen. Daarna hebben de koningshuizen zich steeds achter de politiek kunnen verschuilen. Maar ik weet haast wel zeker dat de macht van “onze” koninklijke familie (het geld regeert!) veel groter is dan wordt vermoed: nieuwe kabinetsleden zweren trouw aan de kroon en niet aan de kiezers die op hen hebben gestemd.

   1. bernadette

    Nederland of make Believe ,
    velen vrouwen hebben als Onderdaan een bevalling moeten doorstaan,
    waardoor talloze Oranje bastaard kinderen zijn ontstaan .

    Op vrijdagochtend 2 februari 2018 ging Pateo TV op bezoek bij
    Hanno de Iongh (1953) in het centrum van Vlaardingen.
    Presentator Johan Oldenkamp sprak met hem over de vele
    bastaardkinderen van diverse leden van de Nederlandse
    “koninklijke” familie, waarover Hanno meerdere boeken schreef.
    In 2001 kwam ‘Oranjebastaarden; een vademecum’ uit.
    Naar aanleiding van deze eerste druk van 128 bladzijden kreeg Hanno
    zoveel nieuwe informatie dat er in 2005 een tweede druk verscheen
    met 64 extra bladzijden. En twee jaar later, in 2007, verscheen
    ‘De bastaarden van Koning Gorilla en hun nakomelingen’,
    een boek van 170 bladzijden. Beide boeken zijn uitgegeven door
    Aspect in Soesterberg, waar ze ook te bestellen zijn: http://www.uitgeverijaspekt.nl/auteur

    https://www.youtube.com/watch?v=gKT-c9cgBS0

 8. bernadette

  Deze Ziel in wezen hieronder komt met de Riedel van onderdrukkende ellende ,
  waar overheden voor staan.
  Waar krijgt men dagelijks zo mee te maken .
  Hij somt het even op ….
  Het is zeker tijd dat mensen gaan beseffen , dat zij niet langer in dienst willen werken,
  voor deze macht graaiers met Ego maskers op.
  Dat al deze ordervolgers beloont worden met fiat schuld fake geld in euro’s of dollars
  wat ook nog eens geen waarde heeft.
  Nailing Government Corruption with a String of Individual Words!
  https://www.youtube.com/watch?v=2_ntxsrNhoY&feature=youtu.be

 9. bernadette

  Deze Meneer praat niet over Schuld,
  hij praat eigenlijk over Niets , hij kan nergens iets over zeggen.
  Dat kan hij niet want alles is geheim.
  De vriendelijk ogende interviewster onderbreekt hem menige keren met een vraag,
  ( expres ?) zodat .. als hij wat gaat zeggen , hij gewoon z’n zinnen niet af kan maken.
  DAT komt hem toch eigenlijk wel goed uit . Dan weet het TV kijkend publiek nog niets.
  Wat hebben we aan zo’n man… zou hij dat zelf ook door hebben ?
  Of probeert hij het Nederlandse volk een beetje Dom te houden.
  Niet te geloven dit ,

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=369&v=0AjtWQt1lAQ

  1. Witte Wolf

   Lol en hahaha je weet toch verdeel en heers geef ze brood en spelen
   geef ze desinformatie zijn ze weer even zoet .!!!

 10. Witte Wolf

  Ja Budh ; dat is nog maar de vraag ?
  Eerst het zelf doorvorsen en begrijpen voor we wanen iets te weten .
  Het enige waar ik schuld aan heb is deelnemen aan het gebeuren leven en zal wel na dit leven mijn helderheid terug krijgen want hoe je het ook went of keert we zijn onder hevig aan zoveel beperkingen .
  Onwetendheid hartstocht goedheid zijn er zomaar 3 die we van binnen en buiten ,
  van boven en beneden, van voor en achter zullen moeten leren kennen willen we ons zelf gaan begrijpen.
  Bert en Ernie

  https://www.youtube.com/watch?v=l0zlCaS1iAU

  Alan Holdsworth above and below

  https://www.youtube.com/watch?v=v8ahNggrc_Y

 11. Keyboard

  Nieuwsbericht (MSM) 5-2-18 ;
  ‘’Tussen 1977 en 2015 – het meest recente jaar in de cijfers die Rabobank hanteert – is de omvang van de Nederlandse economie twee keer harder gegroeid dan het inkomen van huishoudens, zelfs als je er rekening mee houdt dat gezinnen in die periode kleiner zijn geworden. Vooral sinds de eeuwwisseling is het gat tussen de groei van de economie en wat huishoudens daar als vruchten van plukken fors groter geworden.’’
  ‘’De grote winnaars zijn de bedrijven: hun inkomen als percentage van het bbp is in veertig jaar tijd verdrievoudigd.”

  Ergo; we werken al 40 jaar aan nieuwe producten, deze worden dus wel degelijk geproduceerd en verkocht, maar we zien hier niks van terug. Trek uw eigen conclusies…

  1. Douwe

   Al die extra rijkdom wordt dus heel succesvol afgeroomd door de heersende klasse / elite etc.
   Een bijkomend probleem van die ongelijke verdeling van rijkdom is dat de rijken der aarde met die extra rijkdom nog meer mainstream media kan kopen om de publieke opinie te domineren met wat hun willen, dat ze nog meer lobbyisten kunnen inhuren om politici te beïnvloeden of simpelweg om te kopen etc.

   In dit artikel heb ik eerder al eens omschrijven hoe dit verschil in rijkdom ook meer en meer machtsverschillen schept wat vervolgens nog weer meer verschil in rijkdom schept etc. etc. De hele maatschappij splijt als het ware uiteen en dat is een recept voor rampspoed voor alle partijen in de maatschappij, ook de elite.

   -) Verschil tussen arm en rijk in Nederland – 30 jaar werken vs. 18 dagen voor een dak boven je hoofd

   1. Keyboard

    Inderdaad, en dan rekenen we nog met de cijfers van de Rabobank, en probeert de Telegraaf (waar dit stuk vandaan komt) dit ook nog te nuanceren door te verkopen dat veel van dat geld naar de overheid is gegaan en hoe goed dat wel niet voor de samenleving is. Worden straks nieuwe gevechtsvliegtuigen van gekocht en dividendbelasting van afgeschaft, tel uit je winst.

    Als je een betere blik op de cijfers wilt raad ik het volgende boek aan van Thomas Piketty – Kapitaal in de 21ste eeuw. (dikke pil, ik weet het, maar er worden ook grafieken bij gebruikt en uitgelegd.)

    Samenvatting
    Een van de grootste problemen van de economie is de opeenhoping en de verdeling van kapitaal. Dat hangt nauw samen met kwesties van ongelijkheid, concentratie van welvaart en economische groei. Bevredigende oplossingen voor die problemen waren tot nu toe moeilijk te vinden. Theorieën te over, maar relevant historisch onderzoek was niet voorhanden.

    In Kapitaal in de 21ste eeuw analyseert Thomas Piketty een groot aantal gegevens uit de laatste twee eeuwen en uit twintig landen. Zo weet hij fundamentele economische en sociale processen bloot te leggen. Hij toont aan dat de moderne economische groei en de spreiding van kennis ons in staat hebben gesteld om de ongelijkheid op apocalyptische schaal die Marx had voorspeld, te voorkomen. Maar de diepere structuur van kapitaal en ongelijkheid is er in wezen niet door veranderd, zoals we in ons optimisme na de Tweede Wereldoorlog dachten. De belangrijkste oorzaak van de ongelijkheid is de tendens dat de opbrengst op kapitaal groter is dan de economische groei – iets wat nu tot extreme ongelijkheid dreigt te leiden. Het wakkert de onvrede aan en ondermijnt democratische verworvenheden.

    Kapitaal in de 21ste eeuw is een buitengewoon ambitieuze onderneming, waarvan de grote waarde alom wordt erkend. Het is een herbezinning op de economische geschiedenis en dwingt ons de werkelijkheid nuchter onder ogen te zien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *