Wie hebben er baat bij continue oorlog?

Een snelcursus waarom er eigenlijk oorlog is in de wereld en wie er baat bij hebben.

Waarom is er oorlog?

Het is niet de bedoeling dat de oorlog gewonnen wordt, het doel is dat er continue oorlog is.

Oorlog voeren is verworden tot een doel op zichzelf omdat er met het voeren van oorlog grof geld te verdienen is voor een kleine psychopate elite.

Oorlog voeren is een methode om geld naar een elite te pompen ten koste van de welvaart van de belasting betalende middenklasse en de levens van de arme onderklasse.

Deze psychopate heersende klasse die via oorlog grof geld weet te verdienen heeft daarom baat bij continu conflict in de wereld. Voor hen maakt het niet uit wie de oorlog wint, het is alleen belangrijk dat er continue oorlog is. Oorlogen die hun kassa laat rinkelen. 

Een kleine psychopate elite verdient aan oorlog

Oorlog is enorm winstgevend voor een kleine elite. Het is winstgevend voor deze elite op twee vlakken.

De top 10 bedrijven die flink verdienen aan oorlog door afzet van hun oorlogsmateriaal.

De top 10 wapen verkopende bedrijven die flink verdienen aan oorlog.

Als eerste steken landen zich in tijden van oorlog gemakkelijker dieper in de schulden. Over die extra schulden, die door het private bankenkartel uit het niets kunnen worden geschapen, dient vervolgens rente te worden betaald aan dat bankenkartel. De partijen die de rente over deze toegenomen staatsschulden opstrijken, verdienen zo flink aan oorlog.

Het andere vlak waarop grote winsten kunnen worden behaald via oorlog, zijn de partijen/bedrijven die oorlogsmateriaal en aanverwante diensten verkopen. Zij draaien flinke omzetten en winsten bij conflicten en zijn zo gebaat bij continu conflict in de wereld.

Deze groep mensen verdient aan oorlogen via directe verkoop of bijvoorbeeld via het bezit van aandelen in de bedrijven die goede zaken doen in oorlogen.

Wereldvrede en vrijwillige samenwerking tussen alle partijen op de aarde is dodelijk voor elke wapenleverancier.

Kortom, hoe meer landen zich dieper in de schulden steken en hoe meer landen oorlogsmateriaal en diensten inkopen, hoe winstgevender het is voor deze elite.

12744379_1712637982289795_8935545310012104910_n

De middenklasse is de grootste financier van oorlogen via de belastingen

1384272_845957855454871_4320627263023506812_nDe middenklasse betaalt voor een oorlog. Dit doen ze via de door hun betaalde belastingen op twee verschillende manieren.

De eerste is de meest duidelijke en is het geld wat een overheid spendeert aan het budget voor defensie. Dit budget wordt jaarlijks vastgesteld en deze kostenpost is dan ook zeer openbaar en inzichtelijk.

De tweede manier is ook via de belastingen maar is veel meer verborgen omdat deze belasting gaat naar het aflossen van de opgelopen staatsschulden die zijn aangegaan ten tijde van de oorlog.

Daarnaast is een staatsschuld een post waar elk jaar opnieuw rente over moet worden betaald en zo kan het zijn dat een land dat eenmalig extra schulden aangaat wel 40 jaar lang elk jaar weer daar de rente over moet betalen.

Kort samengevat, de winsten van oorlogen worden opgestreken door een kleine elite. Deze winsten worden geprivatiseerd.

De kosten van oorlogen worden via staten gefinancierd, waarmee de kosten door alle mensen die belasting betalen in een land worden betaald. De kosten worden zo gesocialiseerd.

A4qrNDy

De arme onderklasse levert het ‘kanonnenvoer’

En tot slot mag de onderklasse letterlijk “het kanonnenvoer” leveren voor de oorlogen. Deze groep heeft vaak geen werk of zeer slecht betaald werk en het leger kan dan financieel een laatste optie zijn. Uiteraard is het gevaar van bij het leger gaan dat mensen het letterlijk met hun leven bekopen. En niet minder erg dat ze anderen moeten doden met alle psychische gevolgen van dien.

Deze onderklasse doet zo het smerige werk en loopt verreweg het meeste risico van de oorlogen die opgezet en uitgelokt worden door de psychopate elite.

Zo is er dus een kleine elite die flink geld verdient aan oorlogen, is er de middenklasse die oorlogen voornamelijk (via belastingen opgelegd door overheden) financiert en is het de onderklasse die het gevaarlijke en vuile werk van de oorlogen mag doen met risico voor eigen leven en fysieke en psychische gezondheid.

13466113_244216285958379_912089210131743610_n

Wanneer politici zeggen: “Steun onze soldaten”. Dan bedoelen ze eigenlijk: “Steun onze oorlogen”.

Wereldvrede is veel goedkoper

En wat nu als we op zouden houden met oorlog voeren en dat geld zouden besteden aan armoede bestrijding?

Dan zouden we na 29 dagen reeds genoeg geld hebben om wereldwijd de armoede op te lossen. Dan kunnen we bijvoorbeeld wereldwijd met zijn allen massaal de woestijnen gaan vergroenen waarmee we de verwoestijning, de toenemende honger en het klimaatprobleem alledrie tegelijkertijd oplossen.

Als mensen dit mechanisme begrijpen is het voor hun duidelijker waarom er continue oorlog is. Deze psychopate elite maakt winst zolang er maar gevochten wordt tussen partijen. Zolang er conflict is verdienen zij geld. Deze groep heeft baat bij voortdurende oorlog en heeft geen baat bij vrede. Deze elite weet tot nu toe helaas nog vaak de grote massa succesvol te manipuleren, onder andere door het gebruik van Valse Vlag aanslagen, en zo de middenklasse en onderklasse mee te krijgen in oorlogen.

10462577_786549304699345_2114759927475699266_n (1)

Omdat legers legaal zijn hebben we het gevoel dat oorlog acceptabel is. Wij zijn gehersenspoeld. Oorlog is monsterlijk. De kern/basis van oorlog is er eentje van tragedie en lijden.

Op het moment dat de midden en onderklasse ophouden zich voor de gek te laten houden via de verdeel en heers spelletjes van deze elite komt er wellicht een einde in zicht aan de continue oorlogen op onze planeet aarde.

Op de hoogt blijven van nieuwe berichten? Like ons op facebook en/of volg ons op Twitter!
Een nieuw gezichtspunt leren kennen, iets geleerd en/of gelachen? Overweeg een donatie/vrijwillig abonnement.

Aanverwante artikelen en informatie:
-) 4 manieren waarmee de psychopate elite miljarden mensen onder de duim weet te houden
-) Het patroon van tirannie; wees bang, wees bang, wees bang
-) Wat drijft de psychopaat
-) Overzicht van 54 valse vlag aanvallen van Zweden tot aan de VS
-) Geheim agenten vertellen uitgebreid over valse vlag aanvallen zoals Operation Gladio
-) Goede mensen financieren (onbewust) al het kwaad
-) Het meest gevaarlijke geloof eiste 262 miljoen slachtoffers in de vorige eeuw
-) Het tijdperk van de oorlogen op aarde is voorbij
-) Amazing speech by a US war veteran
-) All Wars are Bankers’ Wars
-) Counter Intelligence; Shining a Light on Black Operations
-) List of wars involving the United States
-) In het licht van voortbestaan
-) Onderzoek je stressvolle gedachten
-) Volg je hoogste passie/interesse
-) SIPRI – Top 100 wapenproducenten wereldwijd

 

11096642_10206246787025535_1748449662560907717_n

Op het internet hebben de lezers de macht. Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je macht! 

 

65 gedachten over “Wie hebben er baat bij continue oorlog?

 1. Pieter Stuurman

  -Oorlog
  Oorlog dient twee doelen: één daarvan is angst zaaien, waardoor de bevolking om bescherming vraagt en bereid is te betalen voor een leger of om zelf deel uit te maken van dat leger.
  Maar een ander belangrijk doel is: het vernietigen van (de resultaten van) arbeid (producten). Zo wordt voorkomen dat die producten bij de bevolking terechtkomen en dat dit zal leiden tot (meer) financiële vrijheid van die bevolking.
  Dit vernietigen gebeurt zowel voor de oorlog, als tijdens de oorlog, als na de oorlog. Voor de oorlog vindt die vernietiging plaats door het produceren van wapens. Deze grote industrie vraagt veel arbeid, en dat is zinloze arbeid, in die zin dat het niet leidt tot het produceren van producten waar de bevolking iets aan zou kunnen hebben. Diegenen die werken aan een vliegdekschip of een tank, kunnen zich gedurende hun inspanning niet inzetten voor zaken die de bevolking ten goede komen, zoals het bouwen van huizen, het maken van voedsel of kleding. Het is dus een efficiënte manier om de resultaten van arbeid te vernietigen.
  Tijdens de oorlog vindt de vernietiging plaats door de destructie van arbeid uit het verleden, zoals gebouwen, fabrieken, wegen en infrastructuren, etc. die dan na de oorlog allemaal opnieuw moeten worden opgebouwd.
  Verder beperkt het toekomstige productie door het doden van een deel van de beroepsbevolking. Soldaten zijn jonge mensen in de kracht van hun leven, en vormen, buiten oorlogstijd, de kern van de beroepsbevolking. Door deze groep uit te dunnen (laten sneuvelen) in de oorlog, neemt de naoorlogse werkkracht af, en zal de overgebleven bevolking harder moeten werken om het hoofd boven water te houden.
  Een bijkomend voordeel van oorlog is dat het veel geld kost en dus leidt tot schuld van alle betrokken partijen. Het geld voor de te voeren oorlog wordt uitgeleend door de machthebbers, en daarmee wordt de afhankelijkheid van alle oorlogvoerende partijen aan die machthebbers groter, hetgeen weer tot meer macht leidt.
  Het is dus noodzakelijk om voortdurend oorlogen uit te lokken, te stimuleren en te financieren. Het mooiste zou natuurlijk zijn, een oorlog tegen een fictieve tegenstander. Een oorlog die nooit gewonnen kan worden en dus altijd kan blijven voortduren (‘War on Terror’).
  Het is daarbij absoluut noodzakelijk dat de machthebbers in de top van de piramide, de totale zeggenschap hebben over al het geld.

  Uit: http://pieterstuurman.blogspot.nl/2009/09/de-architectuur-van-de-macht-volgens.html

 2. Douwe Bericht auteur

  Aan: George W. Bush en Dick Cheney


  Van: Tomas Young

  ‘Ik schrijf deze brief in naam van de 4.488 soldaten die in Irak stierven en de honderdduizenden veteranen die er fysiek en psychologisch gewond werden en hun leven verwoest zagen. Ik ben een van die gewonden. Ik werd verlamd in een aanslag in Sadr City in 2004. Ook in naam van de 1 miljoen Iraakse doden en talloze gewonden. Ik schrijf deze brief in naam van ons allen – de menselijke destructie die uw oorlog heeft achtergelaten maakt dat we onze levens in pijn en verdriet moeten doorbrengen.

  Ik schrijf u deze brief, Mr. Bush en Mr. Cheney, omdat ik denk dat u de verschrikkelijke menselijke en morele gevolgen van uw leugens, uw manipulatie, uw machtswellust en gelddorst niet kan vatten.
  Ik schrijf u deze brief omdat wij allen weten wie u bent en wat u gedaan hebt. Misschien ontsnapt u aan het gerecht maar in onze ogen bent u schuldig aan ongeziene oorlogsmisdaden, plundering en moord, daarbij inbegrepen de moord op duizenden jonge Amerikanen – mijn collega’s veteranen – wiens toekomst u hebt gestolen.

  Uw autoriteit, uw fortuin dat in de miljoenen dollars loopt, uw pr-consultants, uw voordelen en machtspositie kunnen uw holle karakter onmogelijk verbergen. U stuurde ons naar Irak om er te vechten en te sterven, Mr. Cheney, terwijl u de oproep om in Vietnam te gaan vechten naast u neerlegde. U, Mr. Bush, koos voor AWOL (Absence without Leave – een vorm van desertie) van uw eenheid bij de Nationale Garde.

  Uw lafheid en egoïsme dateren van decennia terug. U was niet bereid uw leven te riskeren voor uw land maar aarzelde niet om honderdduizenden jonge mannen en vrouwen op te offeren in deze zinloze oorlog.

  We werden gebruikt. We werden verraden. En we werden aan ons lot overgelaten.

  U, Mr. Bush, doet het graag voorkomen alsof u een christen bent. Maar is liegen dan geen zonde? Is moorden dan geen zonde? Zijn diefstal en egoïstische ambitie dan geen zonden? Ik ben geen christen. Maar ik geloof in het christelijke ideaal. Ik ben ervan overtuigd dat wat je de minste van je broers aandoet, je ook jezelf aandoet.

  Ik zal niet lang meer leven. U zal op een dag ook sterven. Ik hoop dat u terechtgesteld zal worden. Maar meest van al hoop ik dat u de morele moed zal vinden om in te zien wat u mij en vele, vele anderen hebt aangedaan.

  Ook wij verdienden te leven.

  Ik hoop dat vooraleer uw tijd op aarde eindigt, zoals de mijne nu eindigt, u de kracht zal vinden om op te staan voor het Amerikaanse volk en de wereld en in het bijzonder het Iraakse volk en om vergiffenis zal smeken.’

  De volledige brief staat hier

  Bron:
  http://www.express.be/joker/nl/platdujour/de-oorlogsveteraan-die-bush-en-cheney-pijnlijk-in-hun-hemd-zette-is-dood.htm

  1. Douwe Bericht auteur

   The Shadow World: Inside the Global Arms Trade
   https://youtu.be/hCjZXCYD_8c

   In this Wall Exchange lecture Andrew Feinstein draws back the curtain on the shadow world of the global trade in weapons—its systemic corruption, highly technical nature, and the pervasive secrecy in which deals are concluded.

   Andrew Feinstein is Executive Director of Corruption Watch, an NGO that details and exposes the impact of bribery and corruption on democracy, governance and development. Andrew was named amongst the 100 most influential people in the world working in armed violence reduction.

   Andrew was an ANC Member of Parliament in South Africa for over seven years where he served under Nelson Mandela. He resigned in 2001 in protest at the ANC’s refusal to countenance an independent and comprehensive enquiry into a multi-billion dollar arms deal which was tainted by allegations of high level corruption. Along with two colleagues, he was voted South Africa’s anti-corruption hero of 2014.

   His critically-acclaimed book “The Shadow World: Inside the Global Arms Trade” reveals the corruption and malfeasance at the heart of the global arms business, both formal and illicit. A documentary feature film of the book premiered at the Tribeca Film Festival in New York in April 2016, and was awarded Best Documentary Feature at the Edinburgh International Film Festival, the Valladolid International Film Festival and the Belgian Ensor Award.

 3. Gerry1211

  I don’t have to write a book to explain why we have war. U.S. Maj.General Smedley Butler said it best
  “War is a Racket”

  WAR is a racket. It always has been.

  It is possibly the oldest, easily the most profitable, surely the most vicious. It is the only one international in scope. It is the only one in which the profits are reckoned in dollars and the losses in lives.

  A racket is best described, I believe, as something that is not what it seems to the majority of the people. Only a small “inside” group knows what it is about. It is conducted for the benefit of the very few, at the expense of the very many. Out of war a few people make huge fortunes.

  In the World War [I] a mere handful garnered the profits of the conflict. At least 21,000 new millionaires and billionaires were made in the United States during the World War. That many admitted their huge blood gains in their income tax returns. How many other war millionaires falsified their tax returns no one knows.

  How many of these war millionaires shouldered a rifle? How many of them dug a trench? How many of them knew what it meant to go hungry in a rat-infested dug-out? How many of them spent sleepless, frightened nights, ducking shells and shrapnel and machine gun bullets? How many of them parried a bayonet thrust of an enemy? How many of them were wounded or killed in battle?

  Out of war nations acquire additional territory, if they are victorious. They just take it. This newly acquired territory promptly is exploited by the few — the selfsame few who wrung dollars out of blood in the war. The general public shoulders the bill.

  And what is this bill?

  Read on:
  http://www.ratical.org/ratville/CAH/warisaracket.html#c1

 4. henkkie

  geld interesseert de elite niet ze weten tenslotte als geen ander dat het maar papier is
  Het gaat mii juist om de illusies (wetenschap opvattingen kudde gedrag etc) die ze verkopen zodat niemand meer vrij denkt en dus blind het door de elite gerunde systeem volgt. Zodat het volk dan met hangende pootjes vraagt het eten ligt op mijn lepel mag ik het op eten?

 5. Richard11

  @Douwe en Pieter

  Goed onderbouwd artikel. Keep up the good work. Een ander vaststaand feit van oorlog is dat het de overbevolking tegengaat en daarmee een nog snellere vernietiging van het milieu. Wellicht willen jullie je ook eens verdiepen in wat ik schrijf over de consequenties van de vervuiling. Dat mis ik nog in jullie beschouwingen. De fossiele brandstoffen en de chemische toevoegingen zijn n.l. mijns inziens de allergrootste reden dat het zo’n enorme puinhoop is op onze aarde op dit moment. Omdat het de hersenen van een groot deel van de wereldbevolking al aardig heeft verweekt. En dat is geen goeie basis om slimme probleem oplossers te vinden. Nee het zorgt juist voor meer agressiviteit, foute beslissingen en dus meer oorlogsdrang. Ik vernam laatst dat we niet alleen 5 miljoen chronisch zieken hebben, maar ook 2 miljoen zwakzinnigen. En dit soort getallen zouden zomaar wereldwijd kunnen gelden. In ieder geval voor de oudere geïndustrialiseerde landen.

  Lees meer op mijn website en bekijk ook mijn video als je die nog niet hebt gezien:

  https://schafderenteaf.wordpress.com/

 6. cornelisdegoede

  er klopt iets niet in het verhaal. rusland krijgt sancties opgelegd en lijdt daar zwaar onder aldus de msm. als rusland de westeuropese luchtvaartmaatschappijen zou verbieden om via siberië naar het oosten te vliegen zou dat zeer grote financiële schade opleveren voor genoemde maatschappijen. maar dat doen de russen dus niet. heb jij hier een mening over pieter? mvg

  1. Douwe Bericht auteur

   Ik heb het idee dat Poetin verstandiger is dan onze Westerse trekpoppen van het grootkapitaal en 0 behoefte heeft om dit conflict te laten escaleren.
   Het is volgens mij heel verstandig dat Poetin in die zin niet met tegenmaatregelen komt op de provocaties van de Westerse elite.

   In mijn opinie is het vooral de VS die aan het stoken is tussen Europa en Rusland omdat zij daar voordeel van hebben. Ze doen dit al decennia, en onder meer onder Operation Gladio pleegden ze hierbij aanslagen op Europese burgers met doden tot gevolg en schoven dat vervolgens af op communistische extremisme om zo Europa en Rusland toen tegen elkaar uit te spelen, ze doen dat nu gewoon weer. Europa volgt helaas blind de lead van de VS hierin inplaats van voor haar eigen belangen op te komen en iets van het verleden te leren.

   Europa zou er veel verstandiger aan doen vrienden te worden, niet alleen met Rusland maar ook met het Midden Oosten en Azie. Als Europa en Rusland en het Midden Oosten zich niet tegen elkaar laten uitspelen door de Vs dan verliest de VS alleen maar meer invloed hier op dit continent en om heel eerlijk te zijn lijkt me dat niet onverstandig. De VS staat al tijden op instorten en de enige industrie die daar nog op volle toeren draait is de oorlogsindustrie. Niet echt iets waar de wereld nu om zit te springen.

 7. cornelisdegoede

  je zou in dezen dus eigenlijk kunnen spreken van de verstandige putin, de stoute vs, en de domme eu?

  1. Douwe Bericht auteur

   Putin gaat relatief verstandig om met de materie.

   De VS die in het verleden en ook nu bewust tussen partijen stookt en zelfs aanslagen pleegt om die aggressie los te krijgen zou ik niet stout noemen maar psychopatisch crimineel. Vergeet echter niet dat dit geheime diensten van het globale kartel zijn. In die zin heeft de gewone burger en zelfs de meerderheid van de politici van de VS er maar weinig mee te maken.

   En ik weet niet of de EU dom is, maar ik vrees eerlijk gezegd dat de EU gewoon volledig onder de controle staat van datzelfde globale cartel.

   Het probleem is in mijn ogen ergens terug te voeren op ons huidige globale economische systeem. Zolang het duidelijk winstgevend is voor een bepaalde club dat er oorlog is, zullen zij actief oorlog proberen te triggeren. Naties, geloven, etc tegen elkaar opzetten zijn dan ideaal.

   Waar ik momenteel mijn hoop op heb gevestigd zijn niet de politici van deze wereld, zelfs niet de wellicht relatief verstandig Poetin, maar gewone mensen zoals jij en ik die leren begrijpen hoe ons geldsysteem werkt en dit soort mechanisme waarom er eigenlijk oorlog is leren doorzien. Op het moment dat genoeg mensen zoals jij en ik dit leren begrijpen en dit verspreiden in onze eigen netwerken en doorsturen aan onze familie, vrienden, kennissen en vijanden dan hoop ik dat de gewone mensen op een gegeven moment verstandig genoeg worden en simpelweg niet meer in de provocaties trappen die deze elite continue probeert uit te lokken.

   Bekijk eventueel ook dit artikel nog eens, Het Patroon van Tirannie: Wees Bang, Wees Bang, Wees Bang!

   En dit artikel om ons huidige economische systeem beter te begrijpen: One Economic System to Rule them all

   Het is volslagen absurd dat wij toelaten dat wat imbiciele trekpoppen in de EU ons denken te kunnen vertellen aan wie we wel en niet tomaten mogen verkopen… En als we weten dat overheden massaal valse vlaggen plegen op eigen en bevriende naties dan kunnen we eens naar de echte daders zoeken als er weer eens geweld in ons land plaatsvindt of er een vliegtuig neerstort in Europa. Overzicht van 54 valse vlaggen van Zweden tot aan de VS

 8. Pingback: BOINNK!!! | Een zéér terechte vraag: “Waarom wil de Westerse elite toch zo graag oorlog met Rusland”?

 9. jos van Veen

  de financiele kant- de schatrijke elite die zich vevelenen aan wachtswanen lijden, de banken du ie hun geld moeten enm willen zien groeien, het militair industrieel complex vormen 1 kant van de zaak
  De econimische, de wnstberkeningen en inbe vesteringen..

  de belangrijkste is dat wij als mensen onszelf onderdanen(!! nadruk op “onder..)”van “Gezagd”, t.w. macht en geld en aanzien van mensen die beweren ons te moeten leiden en te vertegenwoordigen ook zelfs tegen onze zin en belang in en regels en wetten uitvaardigen die WIJ accepteren als feit om ons gedrag af te dwingen, in repressie te houden(financiele terreur)), te moeten controleren op glad gedrag en geen ongehoorzaamheid tegen de uitgevaardigde regels(ook al zijn dit verstorend op het leven van”onder’danen) om zich als volgzaam schaap te blijven gedragen.
  Hun parameters eigen te maken, hun misleidingen en wereldvreemd jargon te blijven scanderen en hun Gutmenschfascisme te blijven uitdragen

  We zijn te geconditioneerd om anders te denken, anders dan wat regeringen/het Gezag ons proberen voor te schotelen..het maakt ons onzeker als de toekomst ene grotere mate van onvoorspelbaarheid inhoudt.

  Dus hollen we ook achter machtscomplexen, vérpissen van de elites, de hebzucht en waanzin aan van dit “gezag”.Het nationaal beleven krijgt een machotintje en er wordt-en dat is absoluut noodzakelijk- een vijand gedefinieerd die al het kwaad in de wereld vertegenwoordigt..
  Alles wat ons verkeerd is wordt vergeten,omgezet en de vijand krijgt al deze nadelen en verachtelijkheden van ons opgeplakt als teken van dagelijks afzichtelijk leven
  (wie herinnert zich het flappentapverhaal van Rutte als afweer tegen de SP?
  Niemand heeft nog nooit zo ruim gebruik gemaakt van deze flappentap dan Rutte zelf!!!
  Giga staatsschuldstijging…de giga big spender neoliberalen met loopjongens die wijn van 275 per fes pimpelden..op kosten van de flappentap etc etc.)

  Wij moeten die vijand mores leren.. en zo bouw je haat en bereidheid tot actie op..en weer marcheren de soldaatjes uit solidariteit, semper fideles en proberen we onze rottigheid aan materiaal uit op onze gecreeerde vijand..allemaal om het Gezag te dienen..
  Doel: afpakken van handelsbronnen en winsten..oorlogsbuit.
  Winsten binnenhalen en eigen geloof -letterlijk of ideologisch- er in te rammen..ongelovigen worden gekielhaald..(Hoezo IS verschrikking…bij ons in oorlog gebeurt hetzelfde.Zo vinden wij het moordgedrag van IS absoluut abject, maar we sturen wel straaljagers die dood en verderf zaaien op cosmetischer manier..maar moord is moord en blijft moord..en het meest huichelachtige dat wij dit doen in samenwerking met een grote natie die zelf IS en Al Queda heeft gecreëerd!!)
  Maar omdat een club gezagsdragers dit heeft aangenomen achten wij het legaal en dus ethisch verantwoord.

  Gezagsdragers zijn wereldvreemd…en hun gezag is abject een regelrechte aanslag op het menselijk vermogen

  en het derde verhaal is het verhaal als de rook is opgetrokken en de schade zichtbaar wordt.
  de terechte vraag…was dit nu echt nodig…
  al die doden, al die verminkten en invaliden..een hele generatie naar de klote..nog meer dodenherdenkingen, nog meer kransen van de hypocrisie, nog meer theatrale cosmetiek van retoriek.
  Nie wieder…ja,ja…totat…

  Elk ideologisch gezag, of het nu religie of neoliberaal is- moet weg om dit soort ellende te voorkomen
  Geen gezag meer dat ons nog vertegenwoordigt.of zegt dat te doen..laat de elite de kolere maar krijgen met hun gedoe..het wordt tijd dat we ins daar van gaan ontdoen…en liever niet gelijk aan 1789..

 10. Hillal ashoti

  Nog even over valse vlag aanslagen, kan zijn dat ik hem over het hoofd heb gezien , maar naar mening is 9/11 de grootste valse vlag aanslag allertijden , maar dat zeggen lijkt nog altijd taboe te zijn.

 11. Hillal ashoti

  Ik ben er zelfs van overtuigd dat Putin , de EU en de VS het spelletje op de een of andere manier samen aan het spelen zijn.

  1. Johan Bosman (werktuigkundige)

   En dat denk ik dus ook. De EU is duidelijk een speeltje van de VS en als er rente op de roebel zit dan zit Putin bij dezelfde bank als Obama. En die banken maken de dienst uit in de wereld.

 12. Jeroen

  Veronderstellingen en feiten lopen, als het om deze materie gaat, onzichtbaar in elkaar over. Daardoor wordt al snel de suggestie gewekt dat alles waar en bewezen is, terwijl dat niet zo is. Ik zou een artikel als dit wel eens geschreven willen zien op een manier waarbij veronderstellingen en feiten netjes gescheiden en serieus onderbouwd zijn. Dat onderbouwen is overigens ook nog een vak apart. Dat gaat bewust of onbewust vaak mis… En dat geldt ook voor de reacties…

  1. Johan Bosman (werktuigkundige)

   Als je weinig vertrouwen in dit artikel en de comments hebt en graag een beter artikel over deze materie wilt….ga je gang zou ik zo zeggen.

 13. Pingback: Heeft u ook zo een zin in de derde wereldoorlog? | Time2Wakeup!

 14. johan

  Oorzaak van ootlog = niet willen delen.
  .
  Oorlog zelf = draaid altijd om 3 zaken.
  — “Voedel” [landbouwgrond]
  — “Energie” [Gas + olie] en ..
  — “Water”.
  .
  En 9/ 11 = aanslag in opdracht van de Elte – noemt men ook wel eens de “ Wolfowitz doctrine” Genoemd naar Paul Wolfowitz

  1. 078Sjoerd83

   Niet willen delen?

   Bedoel je niet ook ‘niet mogen delen’?

   Moet je kijken hoe die roverheid met zijn pistolendans staat te springen, wanneer iemand veel geld wil weggeven, schenken of nalaten en dergelijke.

   🙂

 15. Pingback: Heldere analyse over Europese vluchtelingencrisis door Russische topschrijver | Silvia's Boinnk!!!

 16. Monty

  Elk mens dat d.m.v. geweld iets wil afnemen van een ander is in staat tot oorlog. Het antwoord is eerlijk delen.

  Wie wil zijn rijkdom delen met de man in Syrië?

    1. 078Sjoerd83

     Maar die waarde is dan weer niet financieel,.. die echte waarde, die het huis is.

     Dus is de politiek ook zeker meer dan alleen de entertainment-afdeling van het MI-complex Frank Z. Want ze ‘besturen’ de afdeling ‘sterke arm’, de sterke arm die met het politiepistool iedereen dwingt om zo’n hypotheek af te sluiten.

     ..

     Of worden die in dit licht als een aparte afdeling gezien?

     1. Monty

      De waarde van huis is de all-in kostprijs. Banken hebben de huizenmarkt opgeblazen (overgewaardeerd) door steeds goedkopere leningen te verstrekken.

      Wie hebben die miljarden verstrekt voor al die “woonprogramma’s ” op TV en media denkt u?

      Waar komt al die wetgeving vandaan dat huren duurder maakt dan een hypotheek afsluiten?

      Het winstmodel is ten einde..

   1. Werner

    Ook dat is een kwestie van geloof Douwe, met sprekend gemak kunnen we bewijzen waarom dat zo is. We hoeven slechts anders te denken en heel dat luchtkasteel verdwijnt in het niets, het wonder is niet de oplossing zelf maar het simpele feit dat we dat niet eens zien of opmerken. In het verlengde komen psychologen ons vertellen dat er zoiets bestaat als psychische blindheid, op die manier kunnen we natuurlijk eeuwig bezig blijven. 🙂

   2. Douwe Bericht auteur

    Ik maakte de opmerking vooral omdat ik soms wat moe wordt van dat gepraat over dat we in Nederland oh zo rijk zijn. De meeste mensen staan tot over hun nek in de schulden bij de banken en zijn dus minimaal een jaar of 30 verplicht flink te werken omdat ze anders hun huis worden uitgeschopt.

    In Costa Rica hadden de meeste mensen aanzienlijk meer vrije tijd dan de gemiddelde Nederlanders terwijl de mensen daar volgens onze manier van rijkdom meten als heel arm zouden worden bestempeld omdat ze niet een paar ton hypotheek op hun huis hebben zitten.

    Rijkdom is hier vaak te term die gebruikt wordt om massale schuldenslavernij mee aan te duiden. Ik vind dat een rare gang van zaken. Als ik mezelf vrijwillig 3 ton in de schulden steek bij de banken dan ben ik niet rijk maar heb ik 3 ton schuld.

     1. Douwe Bericht auteur

      Volg je hoogste passie zou ik zeggen, als dat soort vragen je goed laten voelen kijk dan wat er voor je in zit, wat is er van te leren. Wat voor vragen laat het stellen, hoe kun je daarvan groeien.

    1. Werner

     Absurdistan is de van reële namen (zoals Pakistan en Afghanistan) afgeleide aanduiding van een fictief land, dat van absurditeiten aan elkaar hangt. Men zegt Welkom in Absurdistan als men wil uitdrukken dat een bepaalde situatie onbegrijpelijk is. Omdat men zich bij Absurdistan een staat voorstelt, ligt het voor de hand vooral kritiek op de overheidsbureaucratie aan het begrip te verbinden.

     https://nl.wikipedia.org/wiki/Absurdistan

 17. Hans

  Absurdiman.. afgeleide aanduiding van iemand die tot in het absurde dromend van vertrouwen, hoop en ongeloof aan elkaar hangt.
  Men zegt welkom tegen Absurdiman als men wilt uitdrukken dat een bepaald vertrouwen en hoop in de gevestigde orde, na keer op keer op die asbsurditeit gewezen te worden door ervaring en lering, onbegrijpelijk is.
  Omdat men zich bij Absurdiman een mens voorstelt, ligt het voor de hand vooral kritiek op het ontbreken van intensieve bereidheid tot zelfbewustwording, en intensieve bereidheid tot het nemen van zelfverantwoording aan het begrip te verbinden.

 18. HET_SYSTEEM

  Mijn mening over dit thema is, als gewoonlijk, erg ver verwijderd van andere Nederlanders die ik zie publiceren op internet.

  Geld als motief voor oorlog?
  Dat is slechts voor de poppetjes, een realiteit.
  Oorlog gaat over macht: Mineralen, Slaven, Grondstoffen, Kennis.
  Daarvoor worden collaborateurs gebruikt.
  De Collaborateurs functioneren het beste, als ze niet weten dat ze hun land verraden.
  Dus sturen van deze macht, het begint in het onderwijs.
  Voor de slachtoffers tenminste.

  Veruit de meeste politici zijn opgeleid door de Jezuïeten, direct of indirect.
  Censuur op professoren die de waarheide vertellen op de universiteit, maar ook op het VWO is er veel bemoeienis met het onderwijs.

  “Oorlog” wordt onderwezen in het onderwijs.
  Maar als men de feiten achter dergelijke tijdsperioden begrijpt, dan is er altijd een andere agenda aan het werk. De huidige oorlog in Syrië is een evident goed voorbereidde genocide, net als de Eerste en Tweede Wereld Oorlogen dat waren. Het mes snijdt zoals gewoonlijk van twee kanten, want met de vluchtelingenstroom naar Europa, is men bezig met voorbereiden op een genocide op bepaalde bevolkingsgroepen, en van kennis, in Europa.

  Zal moeilijk te begrijpen zijn, voor een Nederlander die ernstig geïndoctrineerd is met propaganda in het Nederlands onderwijs. Er is nooit een 80-jarige oorlog geweest, want die oorlog is nooit gestopt. Het was geen strijd tegen Spanje, het was een strijd tegen Roomse propaganda.

 19. Raphaël

  Naar mijn idee heeft oorlog het vernietigen van mensen en materie tot doel met als bijkomend voordeel dat de mensenmassa’s in angst en verwarring worden gehouden. Gezinnen en familie’s worden uit elkaar gerukt, gedeporteerd, tot nul gereduceerd. De cultuur en samen-binding wordt gebroken. Men raakt ont-heemt. Nog een voordeel (voor de macht) is dat de macht steeds sterker wordt. Met geweld wordt de gehele wereld veroverd. Zoetjes aan wordt elk stukje aarde (en ruimte tegenwoordig ook) onder ‘hun’ beheer gebracht, als het even kan voor eeuwig, mét de wet in de hand. Dus legaal.
  De vraag is wat legaal is. Wiens definitie van legaal? En wat is precies ‘de wet’? Welke wet? Wiens wet? De wet van God? De wet van Jezus? De wet van de schriftgeleerden en huichelaars? De wet van de natuur?
  Het gaat uiteindelijk om bezit. ‘Men’ is al aeonen bezig de wereld te veroveren. Tenminste, als we de boeken mogen geloven.

  En we kunnen er weinig aandoen.
  Ja, beschaafd blijven. En die beschaving is meteen onze zwakte. Onbeschaafdheid is makkelijk. Je schiet gewoon iedereen overhoop. Beschaving echter, vraagt een offer van de mens. Het vraagt aandacht voor schoonheid, waarheid, liefde. Het vraagt om jezelf niet meteen op de eerste plaats te ‘zien’. Beschaving is een vorm van geestelijke verlichting en verhoging. Beschaving is een vorm van mensenliefde. En van liefde voor al dat is. Misschien behoeft beschaving de Liefde van God. Misschien missen de oorlogshitsers een vorm van liefde? Is dát hun karma? Hun eeuwige getreiter slaat op henzelf terug?
  Maar ja. Ik zou zeggen, ontwapenen die hap, wereldwijd. Sluiten die fabrieken van dood en verderf (wapens).

  Maar het is te laat, vrees ik. De opvoeding, creches, scholen en media hebben de mensen nog nooit zo goed gehersenspoeld, denk ik.

  We kunnen misschien enkel hopen op een wonder.

  1. Hoop maakt z'n eigen magie

   Raphaël, het wonder is nu aan de gang. (Sinds een paar jaar)

   In de vorm van het Aquariustijdperk.

   Doordat mensen wakker worden, iedere dag weer meer en zich bewust worden
   van de situatie.

 20. Pingback: De VS bombardeert op dit moment 7 verschillende landen, weet jij welke? | Silvia's Boinnk!!!

 21. Douwe Bericht auteur

  Politici en dictators verdienen miljarden met de verkoop van raketten, geweren en bommen. Voor hun documentaire The Shadow World doken regisseur Johan Grimonprez en oud-politicus Andrew Feinstein in de schimmige wereld van de internationale wapenhandel.

  Zorgwekkend: wapenhandel bedreigt veiligheid – RTL LATE NIGHT
  https://www.youtube.com/watch?v=pnmzDglUjbk

 22. Pingback: Claars Notes » kom op nou, NOS!

 23. pietje

  Oorlog is alleen maar goed voor Fharma en wapen industrie en voor domme mensen die in het leger gaan en het ook nog allemaal geloven ! Dus probeer zoveel mogelijk mensen wakker te maken ! Het gaat alleen maar om geld en zeker in Amerika !! Zou adviseren als ik een zoon had om s.v.p. niet in het leger te gaan !

 24. Keyboard

  In een afbeelding in het artikel staat:

  kosten oorlogen wereldwijd: 1735 miljard (zal wel inclusief ”defensie” budgeten zijn maar alsnog!)
  kosten armoede oplossen wereldwijd: 135 miljard (dat is dus 16 miljard per persoon!)

  Kan deze stelling onderbouwd worden door jou Douwe?

  De kosten voor armoede oplossing zijn aannemelijk dus zou ik mijn aandacht willen richten op de kosten v/d oorlogen wereldwijd.

  Het hoeft niet op de paar miljard nakeuring, want er is al een verschil van 1600 miljard.
  Maar als deze cijfers met feiten en wetenschappelijk onderzoek onderbouwd kunnen worden, hebben wij een goed te begrijpen troef in handen om te verspreiden, zodat de massa eindelijk in kan zien dat ze geen oorlogen moeten steunen. met geen enkele uitzondering.

  Als we er van uitgaan dat er 5 jaar nodig is om deze 16 miljard per persoon uit te gaan geven aan het oplossen van de armoede dan kunnen we dus ook de totale wereldwijde kosten aan oorlogsvoering over 5 jaar nemen voor de berekening.

  m.i. benodigde cijfers om te berekenen wat het oplevert als er morgen geen oorlog meer is:
  kosten:
  – alle ”defensie” budgeten van alle landen
  – alle productie prijzen van alle wapens en oorlogsvoertuigen
  – alle kosten van diensten uitsluitend bedoeld voor oorlogvoering en voorbereiding.

  en dan zijn er ook nog baten:
  – beschikbare beroepsbevolking neemt toe, d.m.v. grotere beroepsbevolking kunnen bijv. landbouwgronden hersteld of aangelegd worden
  – mensen zullen minder angst ervaren wat de gemiddelde productiviteit doet verhogen
  – de relaties tussen landen zullen verbeteren waar de wereldhandel een boost van zal krijgen
  – handelsroutes en relaties zullen efficiënter worden omdat er geen rekening meer gehouden hoeft te worden met oorlogsgebieden en concurrenten
  – wetenschappelijk onderzoek zal zich richten op werkelijke problemen en niet op efficiëntere oorlogsvoering

  Los van bovenstaande en gedeeltelijk off-topic , krijg ik vaak het idee dat onze huidige manier van leven in voornamelijk grote steden ook (voor veel mensen onbewust) het gevolg is van oorlogen en imperialisme.

  Dat er in een land als Nederland op dit moment 16 miljoen mensen kunnen leven is alleen -zo snel-mogelijk geworden door oorlogen en het roven van grondstoffen. Nou is dit vandaag de dag lang niet zo erg als vroeger, maar alleen dankzij deze voorsprong door vroegere roverstochten kunnen wij onze rijkdom enigszins handhaven. Natuurlijk wel in de vorm van loonslaaf met gemiddeld torenhoge schulden, maar we hebben hier bijv. wel goede medische voorzieningen en (nog) vrij en snel internet.

  Ik doel hier overigens niet op ”over-populatie” theorieën want dat is onzin. Een simpele berekening van km2 : wereldbevolking bewijst dit. Ik bedoel dat het nog vele jaren had geduurd voordat wij deze populatie hadden bereikt als Nederland in de ”gouden eeuw” geen roverstochten had begaan.

  Nederland is op dit moment niet efficiënt en al helemaal niet zelfvoorzienend. waardoor inefficiënte import onze bestaanszekerheid moet garanderen. De prijzen van deze import blijven grotendeels alleen betaalbaar door oorlogen en onderdrukking van andere landen. Ook als dit niet rechtstreeks door Nederland zelf gebeurd.

  De reden dat ik begon met dit verhaal is omdat ik het had over het oplossen van de armoede wereldwijd. Dit moet wel lukken met die 16 miljard (dollar?) per persoon, maar dan moeten we ook de efficiëntie van onze leefomgeving grondig aanpakken. De steden van vandaag de dag zijn uiterst inefficiënt.

  Mensen kunnen wel efficiënt in steden wonen, maar er moet dan een grootschalig milieu vriendelijk transportsysteem komen, en de behoeftes van de inwoners moeten zo lokaal mogelijk worden geproduceerd.

  En overige lokale natuurlijke bronnen moeten eerlijk verdeeld worden en grootschalig geëxporteerd zonder winsten.

  Daarom is het m.i. belangrijk om meteen na het afschaffen van oorlogen, de landsgrenzen af te schaffen, zodat steden evenredig over de planeet gesticht kunnen worden, en de beschikbare grond eromheen vruchtbaar gemaakt kan worden door de beroepsbevolking.

  Zou hier nog erg lang over door kunnen gaan, maar denk dat het voor nu zo wel lang genoeg is.. moest maar eens aan het werk…

  1. Keyboard

   vergeet een belangrijk cijfer bij de berekening van kosten oorlogen wereldwijd:
   – wederopbouw infrastructuur, onderzoekscentra, ziekenhuizen, woningen etc.

   1. Keyboard

    Bedankt, dat artikel spreekt voor zich.

    De mensheid kan zo veel meer bereiken dan nu het geval is en ze hoeven zich maar aan een aantal principes te houden.. Daarom is de informatie die o.a. hier op deze site beschikbaar is zo van belang, en moeten we alle feiten die dit bewijzen zo veel mogelijk verspreiden opdat men eindelijk wakker wordt..

    1. Douwe

     Ja ik ben er een groot voorstander van dat mensen informatie die ze interessant vinden zelf weer verder delen met hun sfeer van invloed, dat ze het delen via hun communicatielijnen etc.

     Of dat ze zelfs een eigen blog of eigen YouTube kanaal beginnen en ook dit soort onderwerpen daar gaan bespreken.

     Wat je op het moment ziet is dat de NOS heel Nederland voorliegt en oorlogspropaganda verspreidt om zo oorlogen aan het grote publiek te verkopen terwijl de medewerkers van de NOS betaald worden met belastinggeld wat van diezelfde Nederlanders onder dwang en (de dreiging van) geweld is afgenomen.

     Wat je ziet is dat policiti oorlogspropaganda verspreiden in hun eigen politieke cirkels zoals Halbe Zijlstra en dat de politiek zegt dat oorlog oke is als de VS dat zegt en ook die politici worden betaald met belastinggeld wat van diezelfde Nederlanders onder dwang en (de dreiging van) geweld is afgenomen.

     En dan heb je nog de soldaten en de raketten die de daadwerkelijke oorlog gaan voeren en ja ook die mensen worden betaald met belastinggeld van wat van diezelfde Nederlanders onder dwang en (de dreiging van) geweld is afgenomen.

     En dan heb je daarna de vluchtingen die moeten worden opgevangen en het land wat moet worden heropgebouwd en ook dat wordt betaald met belastinggeld wat van diezelfde Nederlanders onder dwang en (de dreiging van) geweld is afgenomen…

     Wordt het patroon een beetje duidelijk?…

     Je ziet vaak dat rechtse politici de oorlogsindustrie steunen (met uw belastinggeld) en dat linkse politici vervolgens de vluchtelingen opvang en wederopbouw steunen (met uw belastinggeld). Zo houden ze elkaar netjes aan het werk…

     En als genoeg bange burgers er keer op keer weer intrappen en geloven dat ze politici nodig hebben om hunzelf te beschermen tegen oorlog etc. dan zal dit cirkeltje nog wel een paar eeuwen rond blijven gaan.

     1. Keyboard

      Die cirkel is inderdaad moeilijk te doorbreken.
      Verklaard ook dat artikel over input=output etc.

      Een goed begin lijkt mij om als ”volk” te eisen dat er gestemd kan worden over waar belastinggeld daadwerkelijk aan wordt uitgegeven. (omdat men nog niet klaar is te accepteren dat belasting in de basis immoreel is.) Hiermee zou je een groot deel van de macht die misbruikt kan worden weghalen bij de overheid.

      Helaas zie ik ook dit niet op korte termijn gebeuren want men laat zich zonder enig protest het referendum ontnemen en hun MSM kanalen manipuleren door o.a. EU instanties.

      Mocht het er ooit toch van komen dan is een tweede stap m.i. het private geldsysteem weer tot overheidstaak te benoemen, desnoods met gevolgen als uittreden uit de EU. Het zullen toch voornamelijk de grote bedrijven zijn die hun winsten zien verminderen als dit gebeurd, en die besteden hun winsten toch al zelden in het maatschappelijk belang.

 25. bernadette

  Inderdaad kan de Mensheid meer bereiken onderling met elkaar in Peace 🙂

  Van Oorlogswapen markten naar …. Eco organische voedsel markten.

  Largest Organic Farmers Market in Costa Rica!

  https://www.youtube.com/watch?v=LHek8IBvenw

  Van 27 Juli tot 30 Augustus 2018 met ons allen uit alle land streken naar Costa Rica
  1 Maand lang ongelimiteerd Fruit cocktails , vegetarische maaltijden ,
  60 workshops in o.a Yoga , Qi gong , massages , acupunctuur , detox , nachtelijke kampvuren
  met muziek en dans festijnen , onderlinge gezelligheid in genieten met elkander
  in deze prachtige natuur in een warm klimaat .

  Mooi dit 🙂

  2018 Costa Rica Fruit Fest! Join Us This Summer!

  https://www.youtube.com/watch?v=qdokMXzz5iw

 26. bernadette

  Citaat van Izreal Zeus 1 dag geleden ;

  The Medici family are a well known Black Nobility involved in the Vatican, banking, medical industry, secret societies, and Zionism. Many of the Florentine noble families are ancestors of Assyro-Chaldeans that practiced witchcraft and migrated into Florence during ancient Rome. During the Moorish invasion more of these clans migrated into Florence and brought large amounts of gold with them. Napoleon Bonaparte was the first political Zionist who proclaimed for all “Jews” to settle in Jerusalem. Zionism is really about domination. Zion is a hill in Jerusalem which is considered a holy land by Christians, Jews, and Muslims. Zion refers to a military triumph. The Medici family were one of the wealthiest banking families in Europe for centuries. They produced 3 Popes and 2 Queen consorts of France. The Medici and Bonaparte families are closely related and are still working together. Both of these families still exist today. Emilio Garrastazu Medici was a Brazilian dictator that established the military government in Brazil. The Brazilian Andre Cezar Medici works at the World Bank as a health economist in Washington DC today. The name Medici means medical and they have been associated with witchcraft and kabbalah while ruling Florence. Pharmacy derives from the Greek word Pharmakeia which means sorcery and poison. The most common symbol used in medicine is the Rod of Asclepius which is of a serpent coiled around a rod similar to the Staff of Hermes. Prince Giuliano de Medici is one of the most highly trained sorcerers on the planet.

  The House of Medici are involved in alchemical witchcraft and run the Hermetic Order of the Golden Dawn which is a secret society of alchemists. They have a statue of Hermes at their palace in Rome. The Dumas and Hermes families are French billionaires and own the fashion and luxury goods company called Hermes. The Dumas-Hermes family are worth tens of billions with Patrick Guerrand-Hermes, Axel Dumas, and Pierre-Alexis Dumas as current members. The House of Medici founded the Botanical Garden of Pisa which is the oldest botanical garden in Europe and also established the Botanical Garden of Florence. They use herbs and plants for alchemy which is about the manipulation of the human psyche and physiology through chemicals. They use members of their Hermetic Order to infiltrate food and drug companies. The Medici family own the Chaldean Mafia which is headed up by Louis Akrawi of Detroit. The Chaldean Mafia are Iraqi Catholics and known for trafficking ecstasy and operate in Israel. The Israeli Mafia are the primary manufacturers of ecstasy in the world. Ecstasy is a dangerous synthetic chemical drug used for mind control and is a form of alchemy. There is the international Medici Firma venture capital company which is involved in real estate, alternative investments, sovereign wealth funds, and business intelligence. Medici Firma is international and operates in Zurich, Switzerland while headquartered in Australia. It has been buying up real estate
  all over the United States.

  The House of Medici family have similar ancestry with the Dreyfus family which are extremely wealthy. The Medici, Dreyfus, and Sassoon families are all descendants of Babylonian-Chaldeans. Baron James Sassoon of England is a top banker today. The Sassoon family take their name from the Sasanian Dynasty which ruled the Sasanian Empire and helped to establish Chaldean Catholic Church. The French Dreyfus branch work as Court Factors for the House of Bonaparte. Louis-Napoleon Bonaparte was the first President of France. French presidents are the heads of the Bonaparte’s Legion of Honour which has many members that are billionaires and heads of major corporations and banks like Alfred Dreyfus, Pierre Louis-Dreyfus, Benoit Potier, Pierre-Andre de Chalendar, Patrick Pouyanne, Rene Obermann and Bernard Arnault who is worth tens of billions. Cosimo III de’ Medici the last Medici Grand Duke of Tuscany bankrupted the state bank right after receiving large deposits of gold from the Elector of Bavaria. I believe the Medici family used this gold to finance the Rothschild family as the new top bankers. The Rothschild family have worked with the House of Medici with Carl Mayer von Rothschild who ran the Naples Bank financing the House of Medici and working with Prince Luigi de Medici of Ottajano. The Medici family developed the Double-Entry book keeping system which is used for tracking debts. The House of Medici were one of the primary architects of modern banking. They are economic tyrants that use fraud and poison to dominate over society. Gucci is an Italian leather and fashion company headquartered in Florence and was created by the Gucci family of Florence. Gucci is now a subsidiary of Kering headed up by the French billionaire Francois-Henri Pinault who is worth about 23 billion. Prince Lorenzo de Medici-Tornaquinci-Foscari is deeply involved in fashion which is displayed in his blog. Current members of the Medici and Bonaparte families include Prince Ottaviano de Medici, Prince Giuliano de Medici, Prince Lorenzo de Medici-Tornaquinci-Foscari, and Prince Lorenzo Maria Raimondo de Medici and of the House of Bonaparte there is Prince Charles Napoleon Bonaparte, and Prince Jean Christophe Napoleon Bonaparte. Prince Jean Christophe worked for Morgan Stanley and Advent International which is a major buy out firm with assets estimated at over 30 billion. The Medici family are Rome’s tax collectors and they oversee the IRS through Rome’s network of power. David Kautter was Jesuit educated from Georgetown Law and is the Commissioner of the IRS. The Federal Reserve Bank of New York shares a similar architectural design with the Palazzo Medici-Riccardi in Florence. The Medici family command their agents in the IRS to financially persecute people that Rome has declared as heretics. Not only is income tax immoral but the IRS make up debts out of thin air and they persecute people based on these made up or inflated debts. Prince Ottaviano de Medici is the head of this wicked bloodline and a ruthless tyrant.

 27. Treowd

  (excuus even wat off-topic , maar evengoed wel belangrijk! )
  Roep de medialeugens een halt toe! (auteur Nexus,bovendien.com)

  De afgelopen jaren heeft iedereen zich ervan kunnen overtuigen dat de media alles zijn behalve onpartijdig en eerlijk. Ze liegen dat het gedrukt staat! Niet alleen de kranten maar ook nieuwskanalen zoals RTL nieuws en het door ons zelf betaalde NOS journaal liegen er lustig op los, met name als het gaat over landen die zich niet willen conformeren aan de opgelegde wetten van de Westerse landen. Ik heb het dan over landen zoals Syrië, Irak, Afghanistan, Somalië, Libië, Soedan, Palestina, etc.

  De bedoeling is dat dit stukje zo breed mogelijk gedeeld wordt, waar het maar kan en dat iedereen die dit leest ten minste 1 telefoonnummer belt of 1 mailtje stuurt over de leugens die ze over ons uitstorten. Op deze manier hopen wij dat de media wakker geschud wordt en dat ze zich de volgende keer nog eens goed achter de oren krabben voordat ze leugens ten willen van de oorlogsindustrie vertellen. Doen jullie mee?

  De mailadressen politiek: http:// sdnl.nl/mailing-parlement-2018.htm

  De mailadressen van omroepen en dagbladen: http:// sdnl.nl/mail-media.htm

  Telefoonnummers politiek: http:// .overheidslinks.nl/politiekepartijen.htm

  Tweede Kamer : http:// .overheidslinks.nl/tweedekamer.htm

  Ministeries: http:// .overheidslinks.nl/ministeries.htm

  Tussen alle bovenstaande linken moet nog een www komen , ivm plaatsing heb ik deze even aangepast (zie artikel..)

  Lieve mensen! Willen jullie aub meedoen aan deze actie want er is niets mooiers op deze aardkloot dan dat mensen mensen helpen!

  http://bovendien.com/categorieen/actualiteit/roep-de-medialeugens-een-halt-toe

  1. Douwe Bericht auteur

   Dank, handig overzicht van communicatielijnen. Lijkt me zeker een goed idee om die partijen actief te benaderen. Hoe meer mensen dat doen hoe beter.

 28. bernadette

  In Duitsland gaat men ook maar door met propaganda leugens
  die de media op het Duitse volk uitstort , het is daar dus idem hetzelfde.als hier in Nederland.

  Jo Conrad macht sich Gedanken über erfolglose Versuche der alten Mächte,
  in Syrien und anderswo zu zündeln, während sie die Kontrolle verlieren.

  https://www.youtube.com/watch?v=qAionjJ239s

 29. bernadette

  Laten we niet vergeten dat o.a Amerika en Engeland veel kapot gemaakt hebben
  vanaf het begin tot nu heden in het vietnam , Japan , alle wereldelen van het oosten en midden oosten
  te samen met Israël , Saudi Arabië.
  Heel Europa valt onder het regiem van de NATO- Amerika

  ‘Wat je niet wilt weten, kun je makkelijk vergeten…’
  De beelden zijn van een gat in de bewolking boven het Marconiplein, net na half twee, op 31 maart 2013. Het geluid van Roland Vonk, origineel geluid van die dag, 31 maart 1943, opgenomen aan het Ungerplein. Te horen is de Flak en het “einde luchtalarm”. Een monument in Delfshaven herinnert
  aan het “Vergeten” Amerikaans bombardement waardoor circa 400 doden vielen.
  We Are Change Rotterdam onderzocht een stukje geschiedenis van 70 jaar geleden.
  Wat kunnen we met de kennis van nu over dit bombardement zeggen?
  Meneer Sannes vertelt over zijn ervaringen op die dag, hij maakte het mee als 8-jarige jongen
  in de wijk Spangen. Hij geeft zijn mening over het bombardement en waarom het liever vergeten wordt. Meneer Goncalves, voorzitter van het dagelijks bestuur van de deelgemeente Delfshaven,
  vertelt onder andere over de bekendheid van het “Vergeten Bombardement” in de getroffen deelgemeente. Met hem wordt ook de (on)verantwoordelijkheid van de verschillende betrokkenen ter sprake gebracht. Meneer Woltjer vertelt in het OorlogsVerzetsMuseum aan de Coolhaven over
  wat er te zien is in het museum over het “Vergeten Bombardement De Amerikaanse 303 Bomber Group had in de 26 missies voor 31 maart 1943, vooral doelen in Frankrijk gebombardeerd,
  en af en toe in Duitsland. De eerste missie in Nederland betrof het bombarderen van de Schiedamse Wilton werf op 4 maart 1943. Ze hadden de Wilton werf als doel, maar was er toch gekozen doelen
  in de Keile- en Lekhaven te bombarderen? Aan het einde van de film hoort u het origineel geluid van die dag, opgenomen aan het Ungerplein. Te horen is de Flak en het “einde luchtalarm”.
  De tramrit laat u het Rotterdam van nu zien waaronder het Marconiplein
  en de destijds zwaar getroffen Schiedamseweg.

  Rotterdams “Vergeten” USAF ‘Precisie Bombardement’

  https://www.youtube.com/watch?v=7Bc1WnhLG0Y

 30. bernadette

  Nog steeds relevant – actueel heden ten dagen,

  Loonslaven-handels-oorlog en wie hebben daar baat bij ,

  “Undercover journalistiek is alleen toegestaan indien daar een groot maatschappelijk belang
  mee is gediend. De journalist moet duidelijk maken welk belang zijn methoden rechtvaardigde
  en aannemelijk maken dat er geen andere mogelijkheid was de informatie te verkrijgen.”
  Code voor de Journalistiek http://www.nvj.nl/ethiek/code-voor-de
  We Are Change Rotterdam heeft een ontluisterende documentaire gemaakt over
  de hedendaagse Arbeitseinsatz van uitkeringsgerechtigden door SoZaWe te Rotterdam.
  We brengen de ervaringen in beeld die bijstandsgerechtigden, dag in dag uit,
  onvrijwillig moeten ondergaan.
  Deze ervaringen staan haaks op de politieke papieren werkelijkheid van Den Haag
  en de gemeente Rotterdam. Thema’s die aan de orde komen zijn onder andere;
  werkverdringing, intimidatie, slechte dienstverlening door SoZaWe
  en de wijze waarop de gemeente Rotterdam
  haar begrotingsgaten dicht onder andere binnen de Roteb.

  Undercover in de Bijstand; hedendaagse Arbeitseinsatz

  https://www.youtube.com/watch?v=qiZxvf9bCmk&feature=youtu.be

  Het uitzicht op werk is nog nooit zo belabberd geweest,
  en de sociale voorzieningen nog nooit zo mensonterend..
  en het inzicht om de vvd als criminele organisatie aan te merken
  zal ook niet snel iemand in zijn hoofd durven halen..
  deze beelden zorgen weer voor wat meer balans in uw welzijn.
  deze film is af te raden voor mensen met een zwak hart!!! 🙂 ?

  https://www.youtube.com/watch?v=3x0lCpusUDY&feature=youtu.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *