Hoe herken je een psychopaat en wat drijft hem of haar?

Psychopaten zijn mensen die de vrije wil en de vrijheid van andere mensen om hun eigen keuzes te maken onderdrukken en vernietigen. Psychopaten zijn daarmee de groep mensen die verreweg de meeste ellende voor hun medemensen veroorzaken. Het is daarom zinvol om zo goed mogelijk te begrijpen wat psychopaten drijft, hoe je ze kunt leren herkennen en wat voor methodes ze gebruiken.
Psychopaten vind je op alle niveaus in het leven. Van een direct familielid tot een buurtbewoner en van iemand in het lokale gemeentebestuur tot aan CEO’s van grote internationale bedrijven.

Het is altijd gevaarlijk en nadelig om onder de invloed van psychopaten te staan, precies om wat ze doen. Vrijheid om eigen keuzes te maken en daarvan te leren is essentieel voor mensen om zichzelf te ontwikkelen. Psychopaten onderdrukken en vernietigen nu juist die benodigde vrijheid van mensen die zich in hun invloedssfeer bevinden.

Onderschat nooit hoe levensgevaarlijk psychopaten kunnen zijn. Deze personen zijn bereid je te vernietigen als ze voor hun gevoel geen controle over je kunnen krijgen.

Wat drijft een psychopaat?

Waarom zijn sommige mensen bereid de vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken van andere mensen te onderdrukken en te vernietigen? Dit komt voort uit het feit dat deze mensen geloof hechten aan bepaalde stressvolle gedachtes en vervolgens via de cyclus van creatie hun wereld aan de hand daarvan vorm geven. Ze geloven dat ze gelukkiger zullen worden als ze de vrije wil en de vrijheid om eigen keuzes te maken van de mensen om hun heen onderdrukken en vernietigen. Dit wordt ook wel de illusie van macht genoemd.

5 stappen cyclus

De 5-stappencyclus van creatie, met dank aan Pieter Stuurman – pieterstuurman.blogspot.nl

Psychopaten zijn net als jij en ik “gewone” mensen, alleen hechten psychopaten geloof aan andere gedachten dan de gemiddelde mens. Sterker nog, het geloof hechten aan 1 bepaald type stressvolle gedachten maakt van gewone mensen psychopaten.

Psychopaten zijn in hun diepste kern bang voor hun medemens; ze vertrouwen andere mensen niet. Ze hechten geloof aan de gedachte dat hun voortbestaan beter zal zijn zolang ze de mensen om zich heen klein kunnen houden. Dat hun succes in het leven afhangt van het kunnen controleren en domineren van de mensen om zich heen.

What drives the psychpath? The Basic Reason

The basic reason the antisocial personality behaves as he or she does lies in a hidden terror of others. To such a person every other being is an enemy, an enemy to be covertly or overtly destroyed.

The fixation is that survival itself depends on “keeping others down” or “keeping people ignorant.” If anyone were to promise to make others stronger or brighter, the antisocial personality suffers the utmost agony of personal danger.

They reason that if they are in this much trouble with people around them, weak or stupid, they would perish should anyone become strong or bright. Such a person has no trust to a point of terror. This is usually masked and unrevealed.

More  on antisocial personalities

63454_591620077649721_7955441302600570304_n

Helaas zal een psychopaat, net als elke gedachte die geloofd wordt, een realiteit zien die de oorspronkelijke gedachte reflecteert waaruit die realiteit is opgebouwd.

Als mensen geloof hechten aan de gedachte dat andere mensen gevaarlijk en niet te vertrouwen zijn, dan zullen er vanuit die gedachte bepaalde emoties geactiveerd worden: angst, wantrouwen en boosheid bijvoorbeeld.

Vanuit die emoties gaan mensen vervolgens handelen, ze zullen andere mensen op een afstand houden, ze zullen op alle mogelijke manieren controle over andere mensen proberen uit te oefenen, ze zullen nooit zichzelf werkelijk laten zien aan andere mensen. Ze zullen de vrijheid van andere mensen om zich heen gaan onderdrukken en vernietigen.

Als je andere mensen zo behandelt, schep je een bepaalde realiteit om jezelf heen. Met zulke handelingen naar je medemens toe is de kans heel klein dat andere mensen je vriendelijk en joviaal tegemoet treden.

Sterker nog, de kans is groot dat mensen je gaan buitensluiten of aanstoot nemen aan de agressie die je tegen hen initieert en wellicht zullen ze zelfs tegenmaatregelen nemen, waardoor het “zie je wel”-effect van de originele gedachte wordt geactiveerd en de gecreëerde realiteit de originele gedachte van de persoon bevestigt.

 

Hoe herken je een psychopaat?

De volgende informatie kan helpen bij het leren herkennen van een psychopaat.
Als eerste dit filmpje van 7 minuten dat een heldere uitleg geeft.

Daarnaast is het handig om de verschillende kenmerken te kennen van anti-sociale en sociale persoonlijkheden. Door jezelf intiem bekend te maken met deze kenmerken zul je opeens overal de kenmerken van psychopaten op zien duiken en leren herkennen. Een buitengewoon nuttige bekwaamheid. Daarnaast is het voor het contrast ook zeer nuttig om sociale mensen te leren herkennen zodat je die juist meer kunt gaan aantrekken in je omgeving:

-) The antisocial personality – 12 traits
-) The social personality – 12 traits

Hoe gaan psychopaten te werk?

Overal waar de vrijheid van mensen wordt onderdrukt en vernietigd is in ieder geval 1 psychopaat actief. Psychopaten gebruiken eigenlijk altijd hetzelfde patroon om de vrijheid van de mensen om zich heen te vernietigen. Dit patroon werd eerder al haarscherp en in al haar stappen uit de doeken gedaan in Het Patroon van Tirannie. Een aanrader voor eenieder die daar nog niet intiem bekend mee is. Zodra mensen bekend zijn met dit patroon zullen ze beter in staat zijn psychopaten te herkennen en kunnen ze zich beter wapenen tegen een psychopaat.

Hoe om te gaan met een psychopaat?

Het beste wat je kunt doen is jezelf proberen te onttrekken uit de invloedssfeer van een psychopaat. Op welke mogelijke manier dan ook. Niemand heeft het recht jou je natuurlijke vrijheid af te nemen.

Informeer en waarschuw daarnaast andere mensen in de sfeer van invloed van de betreffende psychopaat zodat die zichzelf ook uit de invloedssfeer van de psychopaat kunnen verwijderen. Hiermee neemt de kracht en invloed van de psychopaat aanzienlijk af.

Als laatste mogelijkheid kunnen mensen individueel of gezamenlijk de psychopaat/psychopaten zelf aanpakken/neutraliseren zodat deze hun invloed niet langer kunnen doen gelden.

Kun je een psychopaat hervormen?

Een psychopaat laten ophouden met het onderdrukken en vernietigen van de vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken van andere mensen is niet gemakkelijk. Psychopaten zijn in de illusie van macht getrapt en het is moeilijk als ze niet openstaan voor informatie om zichzelf uit die illusie te bevrijden. Juist omdat een psychopaat andere mensen per definitie sterk wantrouwt is het erg moeilijk om een psychopaat te hervormen. Maar als mensen een poging willen wagen, het volgende advies.

Einde van al het kwaad00Ten eerste kun je psychopaten en de mensen in de invloedssfeer van psychopaten blootstellen aan informatie waarmee ze zichzelf op andere gedachten kunnen brengen. Persoonlijk vind ik het boek Het Einde van al Het Kwaad daar heel geschikt voor.

Dit zal niet snel gaan maar zodra je de goede informatie in de rationele motor van een psychopaat en/of van de slachtoffers ervan weet te krijgen is hervorming mogelijk.

Zodra mensen die onder invloed staan van psychopaten begrijpen wat er precies gebeurt en hoe zij onbewust voor het karretje van psychopaten met hun kwade doeleinden worden gespannen, dan kunnen ze ophouden hun gehoorzaamheid te geven aan die psychopaten. Dit zal de kracht en de invloedssfeer die een psychopaat heeft aanzienlijk verzwakken.

Daarnaast zullen psychopaten net als alle andere mensen moeten leren hoe ze hun angst, die psychopaten op emotioneel niveau altijd voelen, kunnen leren omzetten in openheid en nieuwsgierigheid. In dit artikel meer details daarover:
-) Leer je angst transformeren naar openheid en nieuwsgierigheid

1922171_10152674842649150_4821233623500372365_nVervolgens zullen psychopaten ook net als alle andere mensen moeten leren hun stressvolle gedachten te onderzoeken. De psychopaat kan de stressvolle gedachten waar ze geloof aan hechten onderzoeken, en zo ophouden met geloof te hechten aan die gedachten waardoor de cyclus van creatie niet langer automatisch wordt geactiveerd. De psychopaat zal, zodra er geen geloof meer wordt gehecht aan de stressvolle gedachte, ophouden om de vrijheid van andere mensen te onderdrukken en te vernietigen. Daarmee bevrijdt de psychopaat ook automatisch zichzelf uit zijn realiteit van continue negatieve emotie. Een win-winsituatie voor alle partijen.

Een aantal artikelen die specifiek ingaan op hoe mensen hun stressvolle gedachten kunnen onderzoeken zijn:
-) Leer je stressvolle gedachten onderzoeken
-) Een Nederlandstalige introductie tot The Work
-) Er is maar 1 persoon nodig voor vrede, en die persoon ben jij

Een psychopaat kan echter, net als alle andere mensen, alleen zichzelf bevrijden uit zijn of haar eigen cyclus van creatie. En als een persoon niet bereid is zijn of haar eigen angsten te transformeren en niet bereid is vervolgens de eigen stressvolle gedachten te onderzoeken dan kun je verder niets voor de psychopaat doen.

—-

Met dit artikel hebben mensen hopelijk wat meer gereedschappen in handen gekregen om psychopaten beter te kunnen begrijpen, ze beter te kunnen herkennen en beter actie te kunnen nemen tegen zulke mensen. Moge dit resulteren in meer vrijheid en plezier voor alle mensen.

freedom-1024x768

[bol_product_links block_id=”bol_59bb944fe99e4_selected-products” products=”9200000051926074,9200000021924355,1001004010930167,9200000015494004″ name=”ve” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”555″ cols=”2″ show_bol_logo=”0″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]
Vanuit Achter de Samenleving zijn we een partnerprogramma met Bol.com begonnen. Als je op één van de bovenstaande links klikt en vervolgens binnen 5 dagen iets via bol besteld (ongeacht wat precies), dan gaat 6% van het aankoopbedrag naar Achter de Samenleving. Op die manier kun je met het volgen van je eigen nieuwsgierigheid ons ook direct een beetje ondersteunen. Daarnaast kun je ons uiteraard ook direct ondersteunen via een donatie/vrijwillig abonnement. 😀

Aanverwante informatie en artikelen:
-) De illusie van macht en de macht van illusie
-) Ordervolgers zijn immorele, domme en laffe mensen
-) Twee soorten mensen, goede en slechte
-) Het einde van al het kwaad – Het tijdperk van de oorlogen op aarde is voorbij
-) Het Patroon van Tirannie – Wees bang, wees bang, wees bang
-) De 5-stappencyclus van creatie – door Pieter Stuurman
-) Psychopathie als collectieve vergissing – door Pieter Stuurman
-) Website – Narcisme in relaties
-) 12 kenmerken van anti-sociale persoonlijkheden
-) Identifying different psychopaths
-) Leer je angst transformeren naar liefde, openheid en nieuwsgierigheid
-) Leer je stressvolle gedachten onderzoeken
-) Een Nederlandstalige introductie tot The Work
-) Er is maar 1 persoon nodig voor vrede, en die persoon ben jij
-) The Power of Speech

12088515_1154811871225967_6150495168725338228_nOp het internet hebben de lezers de macht. Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je macht! 

13061960_10153871085679667_9008886766288736356_n

-) Een einde aan de slavernij, deel 1: Liefde & Angst
-) Een einde aan de slavernij, deel 2: Kennis & Onwetendheid
-) Een einde aan de slavernij, deel 3: Soevereiniteit & Verwarring
-) Een einde aan de slavernij, deel 4: Vrijheid & Controle
-) Een einde aan de slavernij, deel 5: Orde & Chaos

Spreading-the-Word

117 gedachten over “Hoe herken je een psychopaat en wat drijft hem of haar?

 1. Pieter Stuurman

  Mooi artikel!

  Er hebben al heel wat psychiaters hun tanden stukgebeten op psychopaten. Velen kwamen tot de conclusie dat het “genezen” van een psychopaat onmogelijk is.

  Een psychopaat ziet het leven als één groot gevecht. Hij is ervan overtuigd dat iedereen zo is en denkt als hij. Iedere vorm van hulp wordt daarom door de psychopaat gezien als een slinkse manier om hem van zijn kracht of positie te ontdoen.

  Door zijn voortdurende strijd om iedereen te overheersen en onder controle te houden, leeft hij steeds in conflict met andere mensen. Dat bevestigt (in zijn beleving) de noodzaak voor het gevecht. Verder ziet hij ook hoe zijn slachtoffers lijden onder zijn acties. Daaruit concludeert hij: “Zie je wel! Als je niet boven de ander staat, dan sta je eronder, en dan ben je de sigaar!”

  Een psychopaat is volledig gedomineerd door zijn ego. Het ego is ervan overtuigd dat bestaansrecht uitsluitend te bevechten is. Dat daarvoor alles is toegestaan, ook als het ten koste gaat van anderen. Ego is de tegenhanger van bewustzijn. Bij psychopaten (en andere vormen van extreme ego-dominantie) is het bewustzijn volledig overschaduwd door het ego, en daarom niet toegankelijk.

  Psychopaten hebben daarom helemaal geen notie van waarheid. Het begrip waarheid zegt ze werkelijk niets. Dat komt omdat het bewustzijn het domein van waarheid is, en ego uitsluitend bestaat uit onwaarheid.

  Wanneer een psychopaat geconfronteerd wordt met de gevolgen van zijn daden, en aangesproken wordt op moraliteit, zal hij daarom zijn schouders ophalen. Of doen alsof hij berouw heeft om zo de ander om de tuin te leiden. Dat komt simpelweg omdat ego geen bewustzijn is. Het is iets anders.

  Daarom zijn psychopaten vaak slim en intelligent, maar altijd zeer laag bewust. Tekenende voorbeelden hiervan vind je bijvoorbeeld onder politici.

  1. Douwe Bericht auteur

   Dank voor je heldere en inzichtgevende reactie Pieter, heb jij zelf eventueel ook ideeën hoe mensen het beste om kunnen met psychopaten?

   1. Pieter Stuurman

    Veruit de beste manier is het herkennen van een psychopaat. Hoe beter je weet wat psychopathie is, hoe eerder je er een herkent. Je weet dan met wie je te maken hebt, en je weet wat je kunt verwachten. Het wordt voor de psychopaat dan erg lastig om je te misleiden.

    Zodra je merkt dat iemand je probeert te domineren, zou je op scherp moeten staan. Ego kan uitsluitend denken in termen van onder- en bovengeschiktheid. Het begrip gelijkwaardigheid, kent het ego niet. Waarheid kent het ego ook niet, dus als je merkt dat iemands verhaal inconsistent is of je betrapt hem meermaals op leugens, dan is de kans groot dat je met een psychopaat te maken hebt.

    Het slechtste dat je kunt doen, is het gevecht aangaan met een psychopaat. Je begeeft je dan op zijn terrein en dat heeft hij het liefst. Hij zal het gevecht altijd winnen omdat hij er goed in is (hij heeft zijn leven lang niets anders gedaan), maar vooral omdat hij in het geheel geen scrupules kent. En jij wel.

    Overigens kent psychopathie verschillende gradaties. De mate waarin psychopathische kenmerken in een cultuur geaccepteerd worden en als “normaal” gezien worden, zegt iets over de mate van collectieve culturele psychopathie. Ik heb daar eens dit stukje over geschreven:

    http://pieterstuurman.blogspot.nl/2011/08/psychopathie-als-collectieve-vergissing.html

    1. Douwe Bericht auteur

     Dank, heb je wellicht ook inzichten in hoe mensen zich het beste kunnen onttrekken aan de invloed van psychopaten Pieter?

     Ik heb je artikel ook even opgenomen onder het artikel.

     1. Douwe Bericht auteur

      Nog een mooie reacties van Pieter die de misvatting van psychopaten erg helder duidt en tevens laat zien dat ze door de vrijheid van een ander te beperken een verlies verlies situatie scheppen.

      De waarde van het menselijk potentieel komt alleen tot uiting wanneer dat potentieel vrij gebruikt kan worden. Onvrijheid vernietigt die waarde. Macht verlangt het potentieel van anderen te bezitten. Diezelfde macht vernietigt dus dat potentieel, en daarmee de waarde van het verlangde. Daarom leidt macht tot minachting voor het onderwerp van die macht. Het bezitten van het potentieel van anderen, is onmogelijk. Het verlangen ernaar is een misvatting. Dit zie je zowel tussen individuen (zoals in relaties met narcisten) als in collectieve machtsverhoudingen.

    2. Lisa

     Ik ben het niet met je eens dat je het gevecht met een psychopaat niet moet aangaan omdat je dat gaat verliezen. Het is onwenselijk een openlijk gevecht aan te gaan, ja maar kan niet anders als de psychopaat bewijsbare wetsovertredingen heeft gepleegd en kan ook niet anders voor mensen die in een juridische scheiding met een partner die een psychopaat bleek te zijn, terecht gekomen zijn. Je kunt dat gevecht wel degelijk winnen.
     Ik schrijf ook een blog over psychopaten, op basis van mijn 30 jarige ervaring die ik met psychopaten heb. Zo ben ik naast een psychopaat opgegroeid. Het was geen fijne jeugd. Mijn blog zou de lezers van deze website ook kunnen interesseren omdat ik vanuit mijn juridische achtergrond op mijn blog onder andere de checklist van psychopathie heb omgezet naar welk wetovertredend gedrag een psychopaat door de uitvoering van het gedrag van de checklist van psychopathie uitvoert. Veel mensen beseffen niet dat de checklist van psychopathie eigenlijk crimineel dadergedrag beschrijft waardoor psychopaten absoluut juridisch aan te pakken zijn. Ze zijn niet ontoerekeningsvatbaar. Ze plegen met opzet en voorbedachte rade stelselmatig wetsovertredingen. Zie http://psychopatenontmaskering.blogspot.nl
     Deze website hier zegt terecht dat psychopaten het recht op vrijheid en recht op vrijheid van meningsuiting van hun prooien stelselmatig onderdrukken.
     Doch daardoor onderdrukken deze daders dus stelselmatig zelfs grondwettelijke rechten van een ander mens. Ze plegen in een lange linie zware misdrijven op mensen en juridisch kan een prooi juist van alles aan een psychopaat doen.

     1. Zonnetje

      Wat laat maar toch nog een reactie. Ik heb een 3 psychopaten in mijn leven gehad. Mijn vader was zwaar gestoord geraakt als Jappenkampslachtoffer…en had beslist psychopathische trekken. Mijn echtgenoot, een medisch specialist heb ik maar ternauwernood heb overleefd…De politie deed niets op mijn 10 meldingen wegens huiselijk geweld…’Dat doet de dokter niet…zo’n aardige man’… Hij loog en draaide, leende een paar ton!! bij de ABN Amro bank terwijl we al in scheiding lagen, maar al een jaar niet meer bij elkaar woonden…en ik was in gemeenschap van goederen getrouwd…Ik heb jaren in een hel geleefd. Omdat hij mij niet meer kon aftuigen pakte hij zijn broer. Deze zat hij op straat na met een slagersmes. 6 politieagenten hadden de grootste moeite hem in bedwang te houden zodat hij platgespoten kon worden. Een IBS volgde. Na 3 dagen moesten ze hem laten gaan maar loog hij een verpleegster naar de keel. Helaas deed zijn broer tegen zijn eigen broer geen aangifte en beweerde zelfs dat het mijn schuld was dat zijn broer…de dokter…zo flipte omdat ik hem zou hebben bedrogen en het huwelijk vernield had…Mijn ex verziekte mijn totale omgeving met leugens. Hij is nog steeds arts…
      De laatste was een notaris in 2007. Hoewel ik alle bewijzen aanvoerde dat de man een oplichter was…hij had het ouderlijk huis, wat 2 jaar later bleek mij te zijn nagelaten, toen al te goedkoop doorverkocht in een stromansactie. Hij zat letterlijk snotterend voor het Hof, de Notariskamer in Amsterdam. Hij was…na jaren…tot 2 maanden schorsing veroordeeld door de Kamer van Toezicht Notariaat. Tot mijn verbijstering, terwijl alle bewijzen voor de rechters lagen in dat Hoger Beroep, loog de notaris op alle 9 punten en werd 2 maanden, 1 weekje. Een zeer zeer schokkend voorbeeld van functionele psychopathie (zie Jan Storms zijn fantastische boek!) in de Nederlandse Rechtspraak. Het heeft mij voorgoed afgeholpen van het geloof in het Recht in Nederland. 5 jaar lang heeft deze notaris aantoonbaar zeer aanzienlijke sommen geld en aandelen vastgehouden uit de erfenis van mijn ouders. Ik heb zo vaak geprobeerd aangifte te doen, maar ook bij de politie vond ik nooit gehoor, het zou een civiele kwestie zijn en…’Zoiets doet een Notaris niet” ongelooflijk!.
      Dat was echter niet het geval volgens het Wetboek van Strafrecht, art. 323, 324,325. Het OM rechtstreeks aangeschreven, maar ook daar ving ik bot. Het heeft me in totaal 70.000 euro aan advocaatskosten gekost en aan schade zo’n 3 ton. Nederland zit vol functionele psychopaten. Deze notaris was al 4x voor mij veroordeeld door de Kamer van Toezicht…na mij weer voor het vasthouden van gelden… Hij is nog altijd notaris. In alle opzichten is deze man een psychopaat die te pas en te onpas tranen tevoorschijn trekt en liegt dat het gedrukt staat…en degenen die hem moesten beoordelen…de ’toezichthouders’ op onze wetten…zijn in deze allemaal functionele psychopaten. Helaas is deze notaris de enige niet…. Ik heb er inmiddels een boek over geschreven, echter volgens 2 advocaten moet ik verschrikkelijk oppassen omdat ik nogal met alle bewijzen erbij blootleg wat er gruwelijk mis is in het Rehctscysteem, met naam en toenaam van de betrokken Rechters. Dat boek komt er echter wel! Desnoods geef ik het zelf uit. Ondertussen ben ik bezig te verhuizen naar het buitenland waar ik onder een andere naam leef. Ik ben bezig te zorgen dat er geen cent bij mij te halen valt als Justitie me wil oppakken wegen laster, smaad of wat dan ook!
      Dus dat je juridisch een psychopaat kan aanpakken?? Laat me niet lachen!!

     2. Douwe Bericht auteur

      Je kunt boeken altijd zelf uitgeven via Pumbo.nl
      Heb ik zelf gedaan en is mij goed bevallen.

      Dank voor het delen van je verhaal. Het laat zien hoe gevaarlijk het is om onder de invloed van psychopaten te staan en hoe belangrijk het daarom is dat mensen zich eens serieus in dit onderwerp verdiepen. Door psychopaten uit je leven te verwijderen kun je je eigen leven een enorm stuk plezieriger maken in mijn ervaring.

     3. lisa

      Ik herken absoluut wat jij schrijft, Zonnetje. Want ik leef al jaren in precies hetzelfde. Maar wat jij beschrijft is niet dat psychopaten niet juridisch aan te pakken zijn of de wetten er niet zijn maar dat de politie, advocaten en rechters in Nederland aangemelde misdrijven waarin psychopathie een rol speelt categorisch negeren en/of uiteindelijk straffen uitdelen die niet in verhouding staan tot de geleden schade.
      Ik onderschrijf dat er iets grondig mis is met ons rechtssysteem wat betreft de aanpak van psychopaten. Om ze echt effectief juridisch aan te pakken is veel bewijs nodig terwijl het rechtsbestel, terwijl je het tegendeel zou denken, niet blij is met zaken waar heel veel bewijs wordt ingediend.
      “Mijn psychopaat” dacht zo slim te zijn bewijs aan de civiele rechter gemanipuleerd in te dienen en daaruit alle belastende informatie voor zichzelf weg te laten. Zodat hij de rechter honderden malen kon bedriegen. Alhoewel dat een directe overtreding van artikel 21 Wetboek van burgerlijke rechtsvordering was, schijnen civiele rechters daaraan vaak niets te doen. Psychopaten stappen onmiddellijk in dat soort “gaten in het beleid”. Feitelijk is het getoonde minachting voor de civiele rechtbank en rechter, die men gedoogd. De rechtbank geeft daar eigenlijk zelf een verkeerd signaal door af door het te gedogen dat ze onjuist en onvolledig worden voorgelicht. Men wacht tot de andere partij het hersteld en wel de volledige bewijzen indient en dat heb ik toen gedaan. De verdachte schoot er dus sowieso weinig mee op en maakte zich alleen nog verdachter.
      Ik heb al een van zijn vervalste overeenkomsten van tafel en ik heb er nog zeker 5 te gaan, waarvan ik over afdoende bewijs beschik.
      Dat de politie kan zeggen dat een zaak civielrechtelijk zou liggen terwijl je misdrijven komt aangeven, herken ik ook. Ga je daarop doorvragen kom je er meestal achter dat agenten geen civiele wetskennis hebben. Men hanteerde al vele jaren bij de politie aan balies een wegschuifbeleid. Soms is dat wat doorgeschoten scoringsdrang (wat kun jij als burger nou weten of hebben ervaren terwijl zij …), soms is het ook onvoldoende kennis van de wet, onwil eerst eens het bewijs te bekijken maar direct te oordelen enzovoort. Agenten zijn ook gewoon maar mensen en er zitten goede agenten tussen en minder goede. Maar als er een misdrijf is gepleegd en er is bewijs voor, nemen ze echt de strafrechtelijke aangifte wel op.
      “”De verdachte” in mijn zaak heeft door afpersing een schade bereikt van meer dan 1,5 ton, die nog steeds invorderbaar is en waarvan ook strafrechtelijke vervolging nog niet verjaard is. Om het van hem te verkrijgen “bloedgeld” maal ik niet erg. Ik ben blij met mijn vrienden die mij onvoorwaardelijk steunen en naast mij strijden tot hij bestraft is of al mijn rechtsmogelijkheden zijn uitgeput. En ik vind het veel belangrijker dat hij allang door meerdere mensen is ontmaskert als lafhartige bedrieger, bedreiger, chanteur etcetera. Hij zal zolang ik besta nooit wegkomen met een wetsovertreding want dan spit ik opnieuw net als nu bewijzen op. Voor hij overleden is, zijn zijn straffen langer en zijn sadistische gelach minder.

     4. lissitzky

      Dag Lisa,

      Kun je me ook vertellen hoe ik mijn kind uit de invloedssfeer van een psychopaat haal terwijl ik degene ben die als loser, mislukkeling en gevaarlijk afgeschilderd word door de persoon in kwestie en de mensen in zijn invloedssfeer?

     5. Douwe Bericht auteur

      Wat je zou kunnen proberen is je kind te leren wat de kenmerken van een psychopaat zijn door ze er informatie over te sturen. Op die manier kunnen ze het zelf leren herkennen en kunnen ze zelf hun eigen verstand en onderscheidingsvermogen leren gebruiken op dit gebied.

     6. Ellen

      Ik woon sinds een paar jaar naast een psychopaat die wil dat we geen geluid maken doen wij dat toch dan komt hij voor het raam staan met zijn vinger omhoog. Hij noemt mijn man een pedofiel die de hele dag in zijn auto zit. Mijn man mag ook niet oefenen voor zijn koor ! Hij is de hele dag thuis. Zijn vrouw is advocaat en laat dreigbrieven naar ons toesturen.

      Budh Indien je niet zelf hun dreigementen durft uit te voeren bij je buren, mag je die brieven naar de politie sturen.
      Click➡️https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen

  2. pieter

   Dit stuk valt een beetje buiten de boot in vergelijking met de rest in mijn optiek. Het getuigt niet echt van het loslaten van angst. Aan de ene kant worden er op deze site allerlei sociale constructies van mensen ontkracht en dan nu deze bestaat opeens wel. Er is geen kwaad of angst dat is de boodschap hier toch?
   Een pyschopaat is denk ik gewoon een verzinsel van mensen die andere mensen niet begrijpen en ze daarom maar zo een label opplakken, die valt binnen het goed-kwaad denken.
   Het is een veel te simplistische manier om naar het gedrag van mensen te kijken. Ik denk dat je iemands gedrag interpreteert met angst als je denkt dat er zoiets bestaat als een psychopaat of een extreem egoistisch iemand. Iedereen die ik ken doet psychopatische dingen, alleen mensen denken dat ze zelf anders zijn en wel ‘goed’ en anderen ‘slecht’. Het is denk ik zinvoller om te letten op het psychopatische gedrag van jezelf dan dat van een ander.
   Een wijs man zoekt het in zichzelf, een dwaas zoekt het in anderen – Confucius.

   1. Douwe Bericht auteur

    Dat ben ik niet met je eens.

    Een psychopaat is iemand die foutief gelooft dat hij of zij zich beter zal voelen door de vrijheid en vrije wil van de mensen om hem of haar heen te onderdrukken en eventueel te vernietigen. De meeste mensen geloven dat niet en respecteren de vrijheid en vrije wil van anderen wel.

    Psychopaten kenmerken zich nu juist door de vrijheid en vrije wil van de mensen om hun heen niet te respecteren. Daarom is het herkennen van een psychopaat zo belangrijk omdat als je het beste met jezelf voorhebt dan verwijder je alle psychopaten uit je sfeer van invloed voor zover dat mogelijk is.

    Het is het enige wat je kunt doen omdat als je je in de invloedssfeer van een psychopaat bevindt zal deze je vrijheid en vrije wil telkens verder proberen te onderdrukken en te vernietigen.

    Angst bestaat wel degelijk, het is een heel zinvolle emotie. Leet het constructief te gebruiken en transformeren zou ik zeggen: http://achterdesamenleving.nl/van-angst-naar-nieuwsgierigheid/#.VBnglfmSyad

    En ook kwaad bestaat wel degelijk, kwaad is het vernietigen van vrijheid. In die definitie zijn psychopaten daadwerkelijk kwaadaardige mensen juist omdat ze de vrijheid van anderen onderdrukken en vernietigen. http://achterdesamenleving.nl/het-einde-van-al-het-kwaad-het-tijdperk-van-de-oorlogen-op-aarde-is-voorbij/

    Ontkennen van angst en kwaad lijkt mij vooral zinloos, herkennen, begrijpen en dan vanuit dat begrip ermee om kunnen gaan en het kunnen transformeren voor jezelf zodat je jezelf ervan kunt bevrijden is veel zinvoller in mijn opinie.

   2. Kathy

    Dag Zonnetje,

    Mag ik mee naar dat andere land ( waar het trouwens ook zo is als hier, het is overal zo…)

    Mijn ervaringen zijn dezelfde.

    Groetjes

    1. Zonnetje

     Hoi Kathy,
     Ik weet dat je jezelf meeneemt naar een ander land….maar ik ben hier niet geboren/stuk jeugd gehad in Nederland en heb, behalve wat vrienden die ik al 40 plus jaar heb, geen banden meer die me tegen houden.
     Echte echte vrienden hou je toch wel…ze wonen nu ook niet meteen naast de deur, maar door de huidige mediamogelijkheden heb ik wel dagelijks of wekelijks contact en hebben we regelmatig leuke dagen met elkaar, soms een korte vakantie.. Dat gaat ook wel blijven, want ik zal echt wel af en toe naar Nederland komen voor een paar weken en zij komen mij opzoeken.

     Het is wel pijnlijk te ontdekken dat Nederland echt niet zo’n geweldig land is als je steeds hebt willen geloven…Ik had verwacht dat bv het rechtssysteem wel wat beter zou functioneren en er geen Maffia-achtige praktijken zijn…Als je weet hoe bananenrepublieken functioneren…
     Nou, Nederland is inmiddels ook een soort bananenrepubliek geworden, maar dan heel erg verborgen in het systeem van Overheden die je uitkleden, Lobby-praktijken door bv Big Farma of Big Food…Gezondheidsinstellingen die het bepaald niet nauw nemen met privacy..richting verzekeringen en werkgevers..Justitie wat steeds slechter functioneert, schoolsysteem wat uitgehold is, ouderenzorg wat steeds gruwelijker lijkt te worden…BV’tjes land…wat opdrachten doorspeelt aan elkaar…of zelfs eigenlijk elkaar Is. Gesjoemel met diverse subsidies…Verzwegen incest en misbruik binnen geloofsgemeenschappen..echt niet alleen de katholieken..en zo kan je nog wel even doorgaan…
     Een door en door verrotte maatschappij van binnen, op 70% vervuilde inklinkende grond, dichtslibbende wegen in de meest vervuilde lucht, die allemaal naar ‘het Weste’ kijken…de rest van Nederland lijkt niet of nauwelijks te bestaan in Den Haag…

     Tja, ik ben echt heel naïef geweest…altijd maar uit willen gaan van de goede kanten in de mensen…
     Het geloof in het goede van de mens is nu wel erg verdwenen, zeker ook de laatste paar jaar, nadat ik ontdekte dat zelfs directe familieleden alleen belangstelling voor je hebben als je alles maar voor hun doet, bv. oppassen, helpen, schenkingen doen, lenen en nooit meer terug krijgen of uiteindelijk op bijzonder schofterige manier…liegen…de toegang ontzeggen tot je kleinkinderen waar je stapel op bent…alleen omdat ineens na 20 jaar afwezigheid, ‘de dokter, de psychopaat’ weer is opgedoken…en hetzelfde compleet overnieuw zich begint af te spelen…

     Horror…een thriller…toen heeft het me bijna mijn leven gekost…een paar vrouwen randde hij aan, helaas deden ze geen aangifte…want ach, het was zijn woord tegen dan dat van hun..
     Hij is een pedofiel, een aanrander, een dief, een psychopaat, aantoonbaar!

     Er is zoveel meer gebeurd dan ik in een kort verhaal kan vertellen, vandaar mijn boek…eigenlijk vooral voor mijn kleinkinderen die ik niet zal zien opgroeien omdat het geheugen verdrongen is, omdat de feitelijke gebeurtenissen gewoon ontkent worden terwijl zoveel op papier staat, aantoonbaar is…het maakt niks uit..

     En… ben ik er zelf debet aan? Ja, voor een deel echt wel.
     Omdat ik jaren niet wist wat er precies aan de hand was geweest en ik overal de schuld van kreeg, heb ik te veel uit schuldgevoel gehandeld…Misplaatst schuldgevoel, en daar kweek je zelf een bodem voor ‘narcistisch gedrag’ bij anderen die nog moeten ‘opgroeien’…

     Ik wil nu gewoon eindelijk rust en nog een paar jaar doen wat ik het liefste doe.
     Veel langer heb ik ook niet meer. Dus ben ik nu de enige echte baas over de maanden en jaren die nog komen…niemand anders!

     Dankzij een Jan Storms ( niemand, geen psychotherapeut of zelfs 1x een psychiater, heeft overigens in de 20 jaar dat ik me afvroeg wat er toch zo mis gegaan was…zó helder in een paar uur uitgelegd en wat de oorzaak en de oplossing was.) kon en kan ik eindelijk verder.
     Ik deed al aan meditatie en Qigong, dat zijn, voor mij, wel de ingrediënten om tot ‘Zelfbewustzijn’ te komen. Natuurlijk gaat dat niet meteen, je hebt immers al jaren dezelfde faciliterende houding aangenomen…zwijgen, slikken, klappen verzwijgen, gruwelijke vernederingen incasseren..conflict vermijden, altijd maar klaar staan voor je omgeving en in bijzonder de (functionele)psychopaten..excuses verzinnen voor hun slechte gedrag…hun beledigingen waar ik nooit op reageerde..dichtsloeg…etc.

     Maar nu begint eindelijk het kwartje goed te vallen, nadat ik recent weer dreigde slachtoffer te worden. Eindelijk durf ik nu de deur echt dicht te houden voor (emotioneel) misbruik…
     Maar ik zie echt veel misbruik om me heen, vooral van ouders die hun mond, net als ik, niet durven open te trekken tegen dat misbruik van ‘dierbaren’ omdat ze bang zijn buiten gesloten te worden…

     Psychopaten zul je ook vast in het buitenland hebben..

     Wat mij zelf zo verbijsterd heeft is dat ik er zo lang ingetuind ben, maar dat is wat slachtoffers van psychopaten overkomt als je in hun invloedssfeer geraakt en je aan de relatie begonnen bent in een verkeerde tijd (veel verdriet) en met niet voldoende zelfbewustzijn.. Dan slaan ze vaak toe…als ‘redder’…
     Ik moet nu “toezien” hoe meneer weer is opgedoken? Na 20 jaar niet omgekeken te hebben en alles tegen te werken wat maar kon…Nergens verantwoordelijkheid voor te nemen…Weer Dezelfde leugens…Dezelfde tactieken…en nu stinken anderen er in, ook mensen waar ik zielsveel van hou.
     Afgelopen!

     Ik heb het ‘opgegeven’ te vechten, ik ben te moe…en ziek, na jaren en jaren knokken tegen vooral deze man en recent 5 jaar lang tegen de corrupte notaris die afgedekt wordt door Justitie..
     Omdat stress echt vermeden moet worden, en ik graag nog een paar jaar wil leven, ga ik weg.

     Het gaat er om of je uiteindelijk in de spiegel kunt kijken naar dat beeld van jezelf en jezelf vragen…”heb je je stinkende best gedaan” en daar kan ik meer en volmondig JA op zeggen en voel me nergens meer schuldig over.

     Ben ik ongelukkig?
     Ik durf ondanks alles te zeggen dat ik eindelijk gelukkiger dan ooit tevoren in mijn leven ben…ondanks alle verdriet..ondanks al het meegemaakte misbruik…
     Gelukkig, omdat ik me eindelijk bevrijd voel…misschien wel het meest van mijn eigen gedrag…wat (functioneel) psychopaten ’toestond’ toe te slaan.
     Ik heb intens medelijden met mensen, zelfs dierbaren, die ‘in dienst staan’ van psychopaten en zelf niet de kracht kunnen vinden bij zichzelf te rade te gaan…of niet durven te erkennen dat ze fout bezig zijn…
     Dat is hun pad te gaan…hun karma..

     Zeg nooit nooit…maar ik denk niet dat een psychopaat ooit ooit nog veel kans bij mij maakt…of dat nou een naaste is of iemand die ik nieuw ga ontmoeten.

     Ik ga het leven eindelijk vieren zoals het bedoeld is…

     1. Zonnetje

      Hoi Bernadette,
      Ja ik ken zijn theorie. Punt is wel dat je, vind ik tenminste, naar je eigen situatie moet kijken. Ik zou ook nog wel van alles willen, maar de stress van en het enorme verdriet over, met name de afgelopen paar jaar, hebben er zo diep ingehakt, dat ik sneller achter uit ben gegaan dan ik gehoopt had (ik heb meerdere progressieve zenuw- en spierziektes die me steeds meer verlammen).
      Nu heb ik geen andere keus meer dan nu nog voor mezelf te kiezen en alle mensen die geen goede ‘energie’ (willen) uitstralen compleet links te laten liggen. Ik heb mijn eigen energie nu hard genoeg nodig om nog een beetje overeind te blijven en mijn aandacht en liefde te schenken aan hen die me wel steunen en positieve energie bezorgen.

      Ik heb jaren in de hulpverlening gezeten en moeten ervaren dat mensen die niet geholpen willen worden je beter je energie niet aan kwijt kunt raken. Psychopaten als mijn ex zijn niet te helpen en die illusie, noch arrogantie, heb ik ook niet (meer). Zij die in de gevarenzone van de man zitten heb ik proberen te waarschuwen, maar zoals Jan Storms ook opmerkt “Pas daarmee op, want het kan als een boemerang terugslaan” en daar heeft hij gelijk in gekregen… Het is me niet in dank afgenomen en ik werd zelfs uitgescholden en bedreigd door 1 van hen. ‘Hoe kwam ik erbij’..zei een ander…’hij is Dokter’….(jaja..een dokter die de vriend van zijn minnares platspoot nadat deze knul een zelfmoordpoging had gedaan…die een kind seksueel misbruikte, 2 vrouwen aanrandde..zijn broer met een slagersmes wilde ombrengen…hij zou een psychose hebben gehad…en mij op de Paaz opgenomen probeerde te krijgen omdat ik gek was…-ik weigerde een triootje met zijn minnares- etc etc)
      Natuurlijk is het laatste wat ik wil dat anderen net zo slachtoffer worden als ik (en nog een paar vrouwen en diverse kinderen, waaronder die van mezelf), maar ook daar kan ik niet anders doen dan hopen dat ze hem gaan doorzien. Helaas zien ze hem waarschijnlijk te weinig om dat te laten gebeuren..Om een psychopaat echt te doorgronden moet je samen leven en zelfs dan nog…Ik heb me in alle ernst wel eens afgevraagd hoeveel slachtoffers van psychopaten er zelf een eind aan hebben gemaakt…Dat zijn er mogelijk veel meer dan we doorhebben..
      Ik kan niet aders doen dan hopen dat het geheugen van 2 van hen terugkeert en ze herinneren dat ik ze altijd heb gezegd…’beoordeel een mens op zijn feitelijke daden en 20 jaar en langer consequent niet naleven van verantwoordelijkheden’. Vooralsnog is dat niet binnen gekomen.

      Boos ben ik er niet om…ik ben immers zelf ook in de val getrapt…16 jaar lang….dus hoe zou ik het een ander kunnen of mogen verwijten.
      Ja, je hebt een soort verplichting tot het bewustmaken van anderen als de blinde vlek ‘weg’ is…….maar als die anderen dat niet willen…begin je niet veel en is het verloren energie…
      De energie die die 3 grote psychopaten in mijn leven me al gekost hebben, daar ga ik geen seconde verder meer aan verspillen, noch aan functionele psychopaten….geen tijd meer…
      Ik heb alleen nog wat tijd (misschien nog 3 tot 5 jaar) om bewust bezig te zijn met mijn leven en vanaf de zijlijn nog wat kennis over te dragen op gebieden waar ik verstand van heb…en géén stress meer van krijg, zodat ik energie overhoud voor mensen waar ik wèl van mag houden en die van mij houden…. Dat zijn er gelukkig genoeg! Daarom voel ik me nu ook een gelukkig mens…dát ik zulke mensen in mijn leven heb….dát is waar het om draait…
      Liefde is een werkwoord…

     2. Ellen

      Wat goed van u om weg te gaan. Ik woon naast een psychopaat.Vreselijk heb enorme angst voor hem en zijn vrouw die hem altijd geloofd.En als advocate ons dreigbrieven stuurt met rechtszaken etc
      De politie doet niets.

     3. Pluis

      Hoi zonnetje, ook ik heb te maken met psychopaten.
      Ik zie ook dat wat jij zegt. Hoe gaat het met je en is je boek al af? Ik heb er belangstelling bij. Het wordt tijd dat monsters herkent gaan worden.

  3. All1nda

   Tof artikel!
   Ik ben denk ik narcist/psychopaat (21 jarige vrouw). De herkenningspunten komen in ieder geval behoorlijk overeen (beide). De drive is om een bepaalde kik te krijgen van de dingen die je doet. Gelukkig (huidig nog studerend) kom ik wel terecht in een branche waar deze “aandoening” een voordeel is, namelijk de design branche. Streven naar perfectie en de kik van een afgeronde (foutloze) prestatie is hier wel een kwaliteit. Het geeft een kort gevoel van “een god” te zijn. Ik weet niet of ik voor deze groep mensen kan spreken, maar ik denk dat dat het hele probleem is. Heel even een god zijn, om het de volgende keer nog groter en beter aan te pakken.

   1. Douwe Bericht auteur

    Niets mis met ambitie volgens mij, integendeel.
    Zolang je de vrije wil en vrijheid van je medemens niet onderdrukt of vernietigd is er niets te vinden wat ik psychopathisch zou noemen.

   2. Pieter Stuurman

    @ All1nda,

    Narcisten en psychopaten zijn niet in staat tot zelfreflectie. Geen enkele narcist of psychopaat zal daarom van zichzelf kunnen denken dat hij narcist of psychopaat is.

    Daarnaast is het deze mensen niet te doen om zelf een goede prestatie te leveren. Het is ze te doen om anderen voor hen te laten presteren. Narcisten en psychopaten kunnen daarom zelf vrijwel nooit iets waardevols. De enige vaardigheid die ze hebben, is anderen te manipuleren om het voor hen te doen.

    Deze twee belangrijke kenmerken mis jij. Het lijkt me daarom bijzonder onwaarschijnlijk dat jij narcist of psychopaat bent. Je zou jezelf tekort doen door te geloven dat je het wel bent.

    1. Treowd

     @ All1nda

     Mogelijk handel jij veel vanuit intuitie en misschien dan ook wel impulsief maar dat behoort dan tot het volgen van je passie (ambitie) maar meer gestuurt vanuit het ego. Tevens wenst het ego meestal controle te hebben. Zie deze ego verwijzing niet als een pers. aanval — Voor praktische doeleinden het ego volgen is oke, maar als jij dat integreerd in je sociale leven mis je een bepaalde voeling met bepaalde aspecten, dat zorgt mogelijk voor die verwarring met psychopathie. Sociaal wat vaker je doel (en) loslaten en in het NU zijn, geeft je meer aansluiting met je innerlijke Zijn. Ik weet niet of je bekend bent met Eckhart Tolle. Eckhart Tolle: Are Thoughts The Source of Ego? https://www.youtube.com/watch?v=hbj4nLOPN8o

     (P.S Hoop niet dat dit zweverig over komt of als waarzeggerij, maar ik voelde dit in me opkomen en post dit even impulsief)

    2. Lida

     Ik zie dat dit al een oude post is, maar ik wil graag even reageren. Er zijn wel degelijk genoeg intelligente psychopaten die zich zeer bewust zijn van het feit dat ze psychopaat zijn. En het bewust omarmen. De verwarring ontstaat doordat er verschillende gradaties en typen psychopaten bestaan. Ook wordt psychopathie nogal eens verward met narcisme, zoals hierboven het geval lijkt. En vaak komen trekken van beide voor in één persoon. Voor mij is psychopathie subtieler dan narcisme. Iemand doet of zegt iets dat zorgt voor een kort/ ongemakkelijk ‘kras op de plaat’ moment. Waarna je het weer wegwuift omdat je er juist de vinger niet op kunt leggen. Maar ergens klopt er iets niet…ach het zal wel aan mij liggen. Die twijfel is mijn alarmbel. Hoop dat iemand hier iets aan heeft!

   1. Zonnetje

    Jan Storms…diverse mensen doorgestuurd nadat ik zelf zo goed geholpen was door hem. Zijn boek lijkt misschien wat taai als je niet uit de hulpverlening komt… Ik kwam mijn ex op bijna iedere pagina tegen…Kon het boek niet in 1x kezen…het proces van helen kwam wel meteen op gang. Ik voelde me eindelijk niet meer alleen..niet gek of gestoord… Ik ben nu ruim 2 jaar verder en nu ben ik er bijna…Het is een groot rouwproces geweest…maar het enige wat ik spijtig vind….Waarom in vredesnaam kon geen enkele hulpverlener me dit eerder uitleggen???!

  4. Geertje

   Over gevaarlijke lieden gesproken: Heel verdacht dat het artikel een paar linkjes naar de Scientology kerk bevat. Ik raad de lezer aan zich verre van deze blog met verhandelingen over menselijke eigenschappen en meer te houden. Volgens mij is een undercover van Scientologykerk!

  5. JDarky

   Heb je ooit een psychopaat gezien die geholpen wilde worden eigenlijk? dat is ook al een vraag om mee te beginnen, niet of ze kunnen genezen..

 2. Douwe Bericht auteur

  Even een reactie gekopieerd van de NUJIJ.nl discussie die over dit artikel is ontstaan.

  Het is eigenlijk altijd machteloosheid en daarom een behoefte aan controle van waaruit ze handelen. Voelen feilloos aan hoe ze anderen kunnen manipuleren. Zijn altijd afhankelijk van anderen om zich goed te voelen en hebben het nodig anderen omlaag te halen om zich wat minder ellendig te voelen hetgeen natuurlijk maar heel tijdelijk is.

  Zijn erg jaloers, betrekken alles op zichzelf en hebben soms ook angstoornissen of dwangneuroses. Kunnen liegen alsof het gedrukt staat en ook de tranenmachine op commando aan en uit zetten.

  Een belangrijk kenmerk is dat ze proberen medelijden op te wekken… Elk “normaal” mens voelt zich daar te trots voor maar psychopaten vinden dit prima en gebruiken het om weer een voet tussen de deur te krijgen. Wat zo creepy is (en een groot misverstand) is dat ze het gewoon weten..wat ze zijn..wat ze doen en wat ze nodig hebben..en wat ze een ander aandoen. Maar het interesseert ze gewoon totaal niks.

  Ver weg van blijven. Het zijn gewoon roofdieren en het is heel goed dat er meer aandacht voor komt in de samenleving.

 3. jos van Veen

  Als eerste vind ik het beeld wat hier geschetst is erg weinig omvattend en wordt het eerder als een soort neurotische reactie gezien (stress)
  Die stress is er natuurlijk wel, met name als aandrang en handelen worden geblokkkeerd..

  Stress duidt doorgaans op gevoeligheid,geweten,interne beoordeling wat extra spanning en onzekerheid oplevert.
  En psychopaat kent dat soort mechanisme niet.Voelt en ziet het niet zo.Heeft niet erg veel alst van angst, wel veel lef.Dramt door en werkt obstakels(anderen) aan de kant(fysiek, laster, smeerlapperij, arrogantie.functiemacht…
  Menigmaal heel welbespraakt, flair, lef en sterk manipulerend.
  Psychopaten/sociopaten/antisociale persoonlijkheidsstoornis(DSM) houden van domiantie en laten een vervelend gevoel achter bij de gedomineerden.
  Met gevolgen van eigen gedrag geldt ene avst patroon..die gevolgen zijn voor de ander, snapt niet dat de ander daar bezwaar tegen heeft..hij heeft toch zijn gelijk duidelijk gemaakt( zeker als een psycpaat intelligent is,keurig in het pak.)
  Hij kan je precies vertellen wat ethisch juist en goed is, wat sociaal en asociaal is en je vervolgens heel elegant oplichten en belazeren.
  Kan niet staan waarvoor hij staat..gaat zijn huis redden met leugens,anderen als schuldigen aanwijzen en de zaken mystificeren.

  Centraal staat dat psychopaten een slechte gewetenfunctie hebben,volledig bereid zijn ten koste van anderen te leven, de gevolgen van hun gandelen niet in ogenschouw nemen of zich er wat van aantrekken.
  Intelligente psychopaten vind je overal..het a zijn artsen, advocaten,directeuren, CEO’s,ministers, politici.leraren, enz.
  Met de huidige eurofiel neoliberale politiek vallen ze niet eens op.
  Daar zijn mensen toch al middel geworden om rijkman(maar al te vaak psychopaat) te dienen en de rest telt niet..val anders maar dood.

  Omdat ze vaak de nodige flair, elegantie en welbespraaktheid hebben (en hogere functies) planten ze zich nog behoorlijk stevig voort(links ende rechts)
  Een psychopaat is dus niet altijd ene losgeslagen moordenaar en brandstichter, gangster of verkrachter..
  de meeste zien er netjes uit en gedragen zich beleefd en politiek correct..maar pas op..dictatortjes, manipulanten,machtstrevers, leugens en hun doelen gaan heel gemakkelijk ten koste van anderen.

  Het ziet er steeds meer naar uit dat onze samenleving vergeven wordt van psychopathische trekken..neoliberaal is fnuikend.Overal repressie en dwang, totale controle en straffen
  Zelfs onze nieuwe wetgeving stinkt er naar
  Normaliteit is een afwijking geworden

  En hoe gaan we daarmee om? Niet dus.. we gaan er gewoon braaf aan voldoen en accepteren de ellende..sterker: we verheerlijken onze beulen en kiezen ze gewoon weer opnieuw..

  Normaliteit is een afwijking geworden..we zijn dol op fascisme en sadisme..en zijn bereid de tegengeluiden meteen te smoren..We adoreren de bazen met macht

  1. Douwe Bericht auteur

   Mensen die geloven dat zij continue anderen moeten controleren zijn geesteziek. Daarnaast scheppen ze verlies – verlies situaties. Op het moment dat jij anderen niet vertrouwd en daardoor continue in gevecht bent met je omgeving en probeert anderen te onderdrukken, dan houd je helemaal geen tijd en energie meer over voor de zaken die er werkelijk toe doen in dit leven. Je bewustzijn uitbreiden, genieten van al het moois op deze wereld en je leven leiden op een integere manier waarbij je het voorbestaan van jezelf en van de mensen om je heen verbetert.

   Kortom psychopaten vernielen en hun eigen leven en dat van de van de mensen om hun heen.

   Geestelijk gezonde mensen daarentegen hebben de ruimte om hun eigen leven vorm te geven op een manier die zijn graag zouden willen. Wellicht is deze informatie ook nog interessant. Dit is namelijk de tegenpool van de anti sociale persoonlijkheid.

   The Basic Motivation

   The social personality naturally operates on the basis of the greatest good.

   He is not haunted by imagined enemies but he does recognize real enemies when they exist. The social personality wants to survive and wants others to survive, whereas the antisocial personality really and covertly wants others to succumb. Basically, the social personality wants others to be happy and do well, whereas the antisocial personality is very clever in making others do very badly indeed.

   A basic clue to the social personality is not really his successes but his motivations. The social personality when successful is often a target for the antisocial and by this reason he may fail. But his intentions included others in his success, whereas the antisocial only appreciate the doom of others.

   Unless we can detect the social personality and hold him safe from undue restraint and detect also the antisocial and restrain him, our society will go on suffering from insanity, criminality and war, and man and civilization will not endure. Such differentiation ranks the highest since, failing, no other skill can continue, as the base on which it operates-civilization-will not be here to continue it.

   Do not smash the social personality-and do not fail to render powerless the antisocial in their efforts to harm the rest of us. Just because a man rises above his fellows or takes an important part does not make him an antisocial personality. Just because a man can control or dominate others does not make him an antisocial personality. It is his motives in doing so and the consequences of his acts which distinguish the antisocial from the social.

   Unless we realize and apply the true characteristics of the two types of personality, we will continue to live in a quandary of who our enemies are and, in doing so, victimize our friends.

   All men have committed acts of violence or omission for which they could be censured. In all mankind there is not one single perfect human being. But there are those who try to do right and those who specialize in wrong and upon these facts and characteristics you can know them.

   Learn more about social personalities

 4. Gepke de Leef

  Wat de denken van de Nederlandse politie en haar officieren van justitie…… Zij die de wetten behoren te handhaven hebben zichzelf boven die wetten geplaatst. En heel bizar kijk naar het aantal raadsheren/rechters die eerst officier van justitie zijn geweest en dan als rechters alleen zaken die betrekking hebben op machtsmisbruik/geweld door politie moeten voorzitten.
  Slager die hun eigen vlees keuren!

   1. Pieter Stuurman

    Precies. En die heersende klasse bestaat uit mensen die alle kenmerken van psychopaten hebben. Politiemensen, militairen en justitiemedewerkers beschermen daarom psychopaten, veelal zonder het te beseffen. Of zijn het zelf (meestal in de hogere rangen).

    1. Douwe Bericht auteur

     Een persoon die deel uitmaakt van een heersende klasse onderdrukt en vernietigt per definitie de vrijheid van de groep mensen waar ze over heersen.

     En dat is volkomen logisch en rationeel aan te tonen. De twee filmpjes in het artikel van Het geloof in een heersende klasse kan alleen maar geweld toevoegen aan een maatschappij leggen dat subliem uit.

     Een heersende klasse bestaat per definitie uit het onderdrukken van de overheerste klasse. Er is simpelweg geen andere mogelijkheid.

     Een logisch gevolg daarvan is dat hoe hoger je in de zogenaamde machtspiramide van de wereld komt hoe meer en hoe groter de psychopaten zijn die je daar aantreft.

     1. Kathy

      Alles draait om geld hier: oorlog en miserie brengt veel geld op en wordt onderhuids aangewakkerd door de verdeel en heers tactiek via media, lonen, nationaliteiten
      Geef iedereen andere rechten en de mensen zullen vanzelf wel jaloers worden en mekaar uitmoorden. Joepie!

    2. JDarky

     Politiemensen beschermen niet psychopaten per se. Ze pakken er ook heel veel op hoor. Wat denk je van criminelen die er ook tussen zitten. Ja dat er een macht boven zit en die alles zodanig kan vormen dat politiemensen geen keus hebben dan iemand te beschermen die het niet zou verdienen. Je weet natuurlijk niet hoe zo een proces verloopt. Of iedereen vrijwillig erin meegaat, of het uberhaupt beseft wordt of dat ze dit doen omdat er weinig andere optie is.

   2. Lisa

    Welnee, politie en justitie bestaan als onderdeel van onze rechtsorde. Zij zijn aangesteld misdrijven te onderzoeken en verdachten voor de rechter te brengen. Verdachten van elke komaf dus ook afkomstig uit de elite. Een voorbeeld waaruit te zien is dat de “heersende klasse” niet wordt afgeschermd is de zaak die het Openbaar Ministerie recent tegen politicus Geert Wilders heeft aangespannen.
    Er is echter wel iets grondig mis met het functioneren van de politie in Nederland. Het gebeurt te vaak dat mensen die een bewijsbaar strafbaar feit komen aanmelden weggestuurd worden bij de balie van het politiebureau. Dat geldt voor allerlei misdrijven en voor melders van elke komaf en klasse.
    En meer in het kader van deze website denk ik niet dat ze bij de recherche Nederland ook maar enige registratie bijhouden van bij hen aangemelde psychopaten. Onze recherche wacht met onderzoek feitelijk tot een psychopaat tot een moord komt. Alle psychopaten die oplichten, valsheid in geschrifte, afpersing en geleidelijke moord op hun prooien plegen kunnen jarenlang uit zicht van de recherche blijven. Juist omdat de recherche zijn onderzoekende rol verzaakt. Onze politie behoort echter wettelijk alle ten aanzien van burgers gepleegde misdrijven schriftelijk vast te leggen en te onderzoeken. De politie overtreed dus inmiddels zelf steeds vaker de wet door zelfs ook meldingen van misdrijven niet te noteren.
    Al jaren nemen tv programma’s als “opgelicht”, en “Peter r. de Vries” opsporingstaken over die de politie zou moeten verrichten. Kennelijk is de misdaad in dit land al zo hoog dat de politie die taak niet meer alleen aan kan. Dus enerzijds komt allerlei informatie die bij de politie terecht zou moeten komen daar niet meer terecht en anderzijds noteert de politie meldingen die wel aan hen gedaan worden zelf niet. Misschien is bij veel meer Nederlanders nog eerst het inzicht nodig dat een democratie waarin de rechtsorde disfunctioneert een schijndemocratie en schijnrechtsorde oplevert die nadelig voor elke burger is, alvorens men bereid is daarover een massaal protest te laten horen.

  1. Zonnetje

   Mijn ervaring helaas ook….de goede niet te na gesproken, maar het BFT bv doet voor de burger geen donder…Kamer van Toezicht…stroperig en hand boven het hoofd van de notaris… Rechters? ik heb een hoger beroep mee gemaakt in de Notariskamer in Amsterdam…. je broek zakt af van de onbeschoftheid, intimidatie en 2 maanden schorsing door de Kamer werd ineens een weekje vakantie bij zijn broer in Italië. Aangifte wegens meineed op 9 punten aantoonbaar met bewijzen was niet mogelijk bij de politie…een Eed was immers niet afgelegd…Notariskamer: ‘we gaan er hier bij de Notariskamer vanuit dat notarissen niet liegen voor het Hof’…einde oefening….300.000 euro schade…
   De burger vindt nergens waar hij een betrouwbare notaris kan vinden en notarissen die klokkenluiden over de misstanden in hun beroepsgroep worden er vakkundig uitgewerkt en kapot gemaakt. De Ombudsman mag sinds 2013 niks meer zeggen over het Notariaat… de burger is overgeleverd aan een beroepsgroep waar echt een maffiose sfeer hangt.
   Nogmaals, er zullen goede tussen zitten en ik ken er ook wel een paar, maar in mijn situatie is het gruwelijk wat gebeurd is, dat het toegestaan is dat het OM en sommige “Rechters” zich zo misdragen. Je wordt zelfs nog bedreigd door Justitie als je aankondigt een boek te publiceren…over misstanden…
   Barstensvol ‘functionele psychopaten’ die ‘clubs’ en dan maar verbaasd spelen dat ze niet snappen waarom de gewone beroofde burger het vertrouwen verliest in de overheid..in het banksysteem, in de gezondheidszorg, in de voedsel- en vitaminemaffia….in politici…etc.

 5. Driepinter

  Hoe zit het dan met de heersende klasse onderling? Als het werkelijk allemaal psychopaten zijn behandelen ze elkaar toch ook zo?

  Ik denk dat ze veelal gewoon geloven dat ze superieur zijn en de ‘onderdanen’ niet als mensen zien. Vanuit de onderdaan gezien zijn ze dan allemaal psychopaat, maar vanuit hun visie zijn ze gewoon van een betere soort.

  1. Douwe Bericht auteur

   Ze behandelen elkaar ook zo. Kijk eens naar Games of Thrones 😀
   Maar even zonder gekheid, Joris Luijendijk had een tijdje een interessant blog over The City in London en als je daarin las hoe die grote banken hun eigen personeel behandelt dan is dat werkelijk barbaars. Of verdiep je eens wat in David Icke, die schets werkelijk horrorscenarios over wat deze elite ook haar eigen kinderen etc. aandoet. Even los van al het geweld en gruwelen die ze op hun onderdanen loslaten. Deze groep mensen is geestelijk echt heel erg de weg kwijt.

   En als ze echt geloven dat ze een betere soort zijn dan moeten ze zich eens afvragen waarom ze hun positie alleen met list, bedrog, manipulatie en geweld in stand kunnen houden? 😀

  2. Pieter Stuurman

   Ego denkt altijd in termen van superioriteit en inferioriteit. Om die reden gaan extreem ego-gedomineerde mensen (waaronder psychopaten) ook geen relaties aan met anderen, maar allianties. Ze gaan alleen die allianties aan als ze denken daar voordeel bij hebben. Onder die voorwaarde dus.

   Omdat dit geheel voorwaardelijk is, zullen ze degenen met wie ze die alliantie aangegaan zijn onmiddellijk laten vallen of bestrijden zodra hij niets meer oplevert. Het gaat uitsluitend om het eigen belang. Niet om empathie, en al helemaal niet om liefde (liefde is immers onvoorwaardelijk).

   In deze kringen wordt dan ook vooral gehuwd om rationele redenen. Maar ook alle andere relaties zijn hier niet gebaseerd op vriendschap of sympathie, maar vooral strategisch.

   “Succesvolle” psychopaten zullen altijd anderen minachten. Ze zullen altijd denken slimmer en sterker te zijn dan de rest.

 6. Driepinter

  Die voorbeelden en verhalen ken ik inderdaad ook. Toch is er ook veel samenwerking en eensgezindheid, als iedereen tegen elkaar verdeeld zou zijn dan zouden ze niets bereiken.

  Er er speelt zeker ook iets van een superioriteitsgedachte, denk aan “het uitverkoren volk” zijn, het übermensch idee, en het gepeupel als vee beschouwen. Men ziet zichzelf van oudsher als een volk van schaapherders waarin het niet gaat om echte schapen, enzovoort.

  1. Pieter Stuurman

   In allianties is zeker samenwerking mogelijk. Maar ook in die kringen geldt: zodra iemand overbodig is of als bedreiging gezien wordt, wordt hij afgestoten of opgeofferd. Daar zijn veel voorbeelden van bekend.

   Omdat de heersende klasse zich al heel lang geleden heeft afgesplitst van de rest van de mensheid, en er op persoonlijk niveau nauwelijks contact is met rest van de mensheid, is er een geheel eigen cultuur ontstaan. Een cultuur met eigen regels en geloofssystemen.

   Mensen die in deze cultuur geboren, opgevoed en geconditioneerd zijn, kennen die regels en geloven in hun eigen superioriteit en die van hun klassegenoten. Ze zijn voortdurend bang hun positie te verliezen, en houden zich daarom over het algemeen strikt aan de daar geldende normen. Ze zijn dus wel degelijk bang voor elkaar. Ook geldt er binnen die klasse een strikte hiërarchie.

  2. Douwe Bericht auteur

   @ Driepinter

   Ik denk zelf dat een boel van het psychopatische gedrag ook direct voorkomt uit onze maatschappelijke structuren waarbij ons huidige geldsysteem wellicht de grootste rol speelt. Ik weet niet of je deze documentaire al eens bekeken had over de opkomst van 1 globaal financieel rijk maar dat legt uit hoe een geldsysteem gebaseerd op schuld en met rente altijd een soort aanzuigende kracht zal hebben en daarmee dus concentratie van macht vanuit zichzelf realiseert puur vanwege de regels van het spel aan dat systeem.
   http://achterdesamenleving.nl/de-opkomst-van-een-financieel-rijk/

   Op het moment dat je met een positief geld systeem werkt en daarbij rente volledig buitenspel zet dan is er ook geen inherent systeemmotief meer om aan de top van de geldpiramide te willen staan.

   1. JDarky

    Je noemt een piramide en ik moest meteen denken aan die cults die steeds ontstaan. Zou mij niet verbazen dat die leider van die kult ook een psychopaat is. Ik ben even de naam van die kult kwijt. Misschien herken je het wel als ik het noem. Die kult die ontstaan in Amerika die dus ook beroemde sterren erbij betrekt en inmiddels best rijk is. Die nu ook een afsplitsing in Nederland heeft staan. Die mensen buiten mensen uit en zelf worden ze steenrijk. Ze hebben enkel een vreemd verhaaltje bedacht en dat trekt mensen. Die kult heeft een piramide als symbol. De vorm piramide uberhaupt is al een vorm dat wijst op een grote onderkant en dan een piek omhoog. de hoogste is maar klein aantal terwijl de onderkant de rest van de mensen is. Wat als je de driehoek omdraait dan krijg je ook zo een oneerlijke verhouding. Het piramide denken is een verhouding dat uiterst bizar is. Dat is iets wat helemaal terug gaat in de geschiedenis, dat dieren lager in de driehoek staan, en bomen/planten nog lager. De heiligen staan het hoogst in de lijst. Misschien omdat onze empathie toch beperkt is tot de mens/ding/dier waar we onszelf mee kunnen relativeren, de rest staat lager. Het is niet zo dat niet-psychopaten 100% empathie hebben.

    1. Douwe Bericht auteur

     De vrijmetselaars?

     Je krijgt vaak dezelfde lagen in grote maatschappijen. Een laag met mensen die boven de wet staan. Dan vaak wat hogepriesters die de gedachten van enorme hoeveelheden mensen beinvloeden en controleren. Priesters, beroemde talkshows etc.
     Vervolgens een laag van fysiek geweld zoals politie, leger, me etc en dan wat lagen van handerlaars en daaronder de gewone mensen die hun uurtjes voor geld ruilen.

     Misschien is het ook wel een soort natuurlijke evolutie in dit soort systemen. Ik weet het niet. Je zou zeggen dat er nu met het internet ook iets anders mogelijk zou moeten zijn.

 7. Driepinter

  @Pieter
  Volgens mij zie je het wel juist, die samenwerking is niet zo vrijwillig en eensgezindheid kun je het inderdaad niet noemen.

  @Douwe
  Specifiek die documentaire heb ik niet bekeken, wel vele anderen over dat onderwerp. Een duidelijk verhaal vind ik bijvoorbeeld de presentatie in Groningen van Anthony Migchels http://www.youtube.com/watch?v=Rz0-uLY1DLM

  1. Douwe Bericht auteur

   Dat is ook een hele mooie presentatie inderdaad, maar zowel Anthony Migchels als Pieter Stuurman als de mensen achter de http://www.onsgeld.nu beweging raadden mij specifiek die documentaire aan. Het is echt de moeite helemaal omdat het maatschappij breed wat zaken analyseert. Dus mocht je nog eens ergens een paar uurtjes over hebben dan zou ik hem zeker nog even kijken.

   Hier de directe youtube.
   https://www.youtube.com/watch?v=96c2wXcNA7A

 8. cornelisdegoede

  natuurlijk. blame de psychopaat maar. en vooral niet hun lakeien en slippendragers. zonder hun onvoorwaardelijke dienaren speelt de psychopaat namelijk niets klaar

  1. Douwe Bericht auteur

   Je moet wel de het echte probleem aankaarten en dat zijn wel degelijk de psychopaten, de mensen die bereid zijn de vrijheid van hun medemensen te onderdrukken en te vernietigen. Je zult het beest toch echt bij de naam moeten noemen. Daarnaast kun je ook prima andere groepen informeren, waarschuwen en voorlichten.

   Juist door mensen bekend te maken met wat psychopaten drijft, hoe je ze kunt herkennen en door mensen bekend te maken met hun manipulaties kun je ervoor zorgen dat mensen niet langer gehoorzamen aan deze psychopaten. Dit is overigens precies waar het volgende artikel overgaat. Dat mensen ophouden hun gehoorzaamheid te geven aan zaken die moreel niet door de beugel kunnen.
   -) Een einde aan de slavernij, deel 3: Soevereiniteit & Verwarring

   En bekijk daarnaast eventueel ook dit youtube kanaal waar onder andere The Chain of Obedience dit ook nog eens heel duidelijk uitlegt.

   Allemaal hebben we een stukje verantwoordelijkheid voor wat er momenteel met de wereld gebeurt. Door het lezen van het boek, Het Einde van Al Het Kwaad leren mensen zowel de methoden van psychopaten doorprikken als hun eigen aandeel in de onderdrukking van henzelf en hun buren herkennen. Zodra de gewone mensen ophouden hun gehoorzaamheid te geven aan de psychopaten dan wordt de invloedssfeer van die mensen dusdanig beperkt en klein dat ze hopelijk geen groot gevaar meer zullen vormen.

   Maar het is niet of – of. Het is en – en in mijn opinie. Dus leer zelf je angsten transformeren, leer zelf psychopaten herkennen, stop met de vrijheid van andere mensen te beperken en pak de psychopaten aan en wie weet zetten we dan langzaam maar zeker stappen in de goede richting.

   1. Anoniem

    Helemaal mee eens!Zet alle angst overboord,we zijn sterker dan we denken!!We kunnen veel meer dan we denken,dat is het nu net het probleem.
    Zij zijn eigenlijk degenen die zwak zijn,met hun grote mond,manipuleren alles en iedereen.maar het goede zal echt het kwade overwinnen.
    Al is de leugen nog zo snel,de waarheid achterhaalt hem wel,leerden wij al op school,en zo is het nog steeds,kwestie van tijd.
    Mijn kinderen noemen dit Karma,what Goes around comes around!!
    En zo is het maar net,wait and see!

   2. JDarky

    Ik ben hier ook heel erg mee eens! ik dacht dit al heel lang, vanaf mijn 8 jaar al. Toen kwam ik vandaag opeens deze website tegen haha

  2. Pieter Stuurman

   Het is niet de bedoeling om de “schuld” bij de elite te leggen Cornelis. De huidige hiërarchie kan niet zonder de gehoorzame volgzaamheid van de mensheid. Maar om tot verandering te komen, is het wel nodig dat we inzien hoe die hiërarchie in elkaar zit en wat de gevolgen daarvan zijn. Pas dan ontstaat er een motief om het anders te gaan doen.

   Maar inderdaad, uiteindelijk zijn wij (de niet-elite) degenen die de posities van de machtselite in de lucht houden door aan ze te gehoorzamen. Wij zijn dus ook de enigen die daarmee kunnen stoppen. Daarvoor is het noodzakelijk dat we verantwoordelijkheid gaan nemen voor onszelf. En dus stoppen met roepen om (andere) leiders.

   Zie ook: http://pieterstuurman.blogspot.nl/2014/07/vrijheid-verantwoordelijkheid.html

   1. Douwe Bericht auteur

    Mensen die de vrijheid van anderen onderdrukken en vernietigen doen dit vaak via gehoorzame brave burgers. De psychopaten zetten de onderdrukking in gedachte in gang, de brave gehoorzame burger die de bevelen uitvoert brengt het in de praktijk in de fysieke wereld. Beide elementen zijn essentieel in het begrijpen van het probleem en begrip is instrumenteel om de psychopaten hun invloedssfeer te laten afnemen.

    Kijk de YouTube van Larken Rose hier ook eens over met de titel the Tiny Dot.
    https://m.youtube.com/watch?v=H6b70TUbdfs

    Jij lijkt een vals dilemma te scheppen, of de psychopaten zijn schuldig of de gehoorzame volgers van die psychopaten. In de realiteit zijn beide partijen essentieel om de vrijheid op grote schaal te kunnen onderdrukken en vernietigen. Beide partijen zijn dus schuldig.

    En de oplossing kan dus ook uit beide hoeken komen. Psychopaten kunnen hun stress volle gedachten leren onderzoeken en zo erachter komen dat je eigen leven leiden leuker is dan continue anderen proberen klein te houden. En als de gehoorzame mensen simpelweg ophouden orders uit te voeren die vrijheid onderdrukken en vernietigen zal er meer vrijheid en minder onderdrukking zijn.

    1. conelisdegoede

     u bent blijkbaar de mening toegedaan dat gehoorzaam en braaf hand in hand gaan. ik eindig hiermee de discussie. met vriendelijke groet

     1. Douwe Bericht auteur

      Mensen die gehoorzaam zijn, zijn letterlijk levensgevaarlijk als een psychopaat invloed over ze weet te krijgen. Ze zijn braaf en gehoorzaam aan een systeem wat op grote schaal de vrijheid onderdrukt en vernietigd van hun medemensen en vaak ook zichzelf.

      Bekijk het filmpje van The chain of obedience anders ook eens. Zij laten prachtig het gevaar van brave gehoorzame burgers zien.

      https://m.youtube.com/watch?v=6NcLNoxiPBk

 9. cornelisdegoede

  die volgzaamheid kan soms tot in het extreme gaan. dat merk je pas goed als je lange tijd bij een groot concern gewerkt hebt

  1. Pieter Stuurman

   Klopt. Ook daar gaan hiërarchie en volgzaamheid hand in hand. En ook daar drijven de meest ego-gedreven positiejagers (die zelf over het algemeen weinig waarde bijdragen) naar boven.

 10. Germen

  Psychopaten worden niet door angst geregeerd, integendeel. Ze zijn vaak zelfs minder angstig dan gemiddeld. Verschil met normale mensen is dat ze letterlijk over lijken gaan om hun doel te bereiken.

  1. Douwe Bericht auteur

   Misschien is het verschil dat normale mensen geen doelen stellen die vereisen dat die doelen alleen bereikt kunnen worden door de vrijheid van hun medemensen te onderdrukken en te vernietigen…

   Bashar heeft hier een heel mooi stukje over. The illusion of power & The power of illusion. https://www.youtube.com/watch?v=5BYgtoq1nbc

   Een gezond mens die vertrouwen heeft in haar medemens heeft het helemaal niet nodig om anderen te kleineren, te schaden of te doden.

   There is only the understanding of the thing that needs to be taught to every child on the planet, and that is the knowledge that every single individual on this planet is already powerful as he or she needs to be to create any reality desired, without having to hurt yourself, or anyone else, to get it. That’s how powerful you are.
   ~Bashar – Quest for Truth

   Het is mijn ervaring dat alleen hele bange mensen bereid zijn hun medemens te doden.
   Mensen die vol van vertrouwen en bewustzijn zijn, zien geen enkele reden om hun medemens te schaden. Dat is immers niets meer dan jezelf verminken.

 11. moerstaal

  Douwe, je doet mij veel te moeilijk.
  Pieter maakt eea. met weinig woorden weer duidelijk.
  Maar ook wikipedia kan je helpen:
  http://nl.m.wikipedia.org/wiki/Psychopathie
  Psychopathie is in wezen gebrek aan empathie.
  Deze doorgaans grote motivator is niet langer een drempel bij het streven naar succes.
  Zoals Pieter stelt moet je ook nooit het gevecht aangaan met een psychopaat tenzij je hem letterlijk om wil leggen.
  Dat zal waarschijnlijk in stamverband ook wel zijn gebeurt.
  De anti-socialen werden het oerwoud ingejaagd of neer geknuppeld.
  Probleem is dat wij dat nu niet meer eenvoudig kunnen doen.
  Dat komt mede omdat er complete instituten zijn die zich als een psychopaat gedragen in die zin dat ze geen menselijke waarden kennen. Ik doel met name op instituten en bedrijven welke zich puur richten op vergaren geld en macht. Vaak hebben ze ook nog eens het geweldsmonopolie en hebben de burger ontwapend.
  Uiteindelijk zijn wij het die dit mogelijk maken met onze onderdanigheid.
  Anarchie zou in die zin goed zijn omdat de instituten en andere broedplaatsen van psychopaten irrelevant worden.

  1. Douwe Bericht auteur

   Dat hangt van je defintie af. Ik noem het mensen die bereid zijn de vrijheid van hun medemens te beperken en te vernietigen. Dat is ook rationeel prima te beredeneren. Je hoeft in mijn ogen echt niet uit empathie niet anderen te vermoorden of te bestelen. Psychopaten begrijpen volgens mij best dat zijzelf ook niet graag in hun vrijheid beperkt worden en dan is het heel simpel om uit te leggen dat als jij iets niet plezierig vind je dat ook andere mensen niet aan moet doen. En als je twijfelt kun je altijd de persoon in kwestie vragen wat die persoon er van vindt.

 12. Rommedoe

  Bij deze een korte samenvatting van een uitzending betreffende psychopathie van David Icke/Youtube. Een en ander voor “dagelijks gebruik”

  PSYCHOPATHIE
  Kenmerken van psychopathie.
  1. Gebrek aan empathie. Dit leidt tot onwaarachtig gedrag; men wendt door middel van dat gedrag, dat is aangeleerd, gevoelens voor, die er niet zijn. Er is dus sprake van toneelspel.
  2. Gebrek aan wroeging, schuldgevoel, medelijden en schaamte.
  3. Oppervlakkigheid; gebrek aan passie en behoefte om een gave, die men heeft, verder te ontwikkelen.
  4. Hoogdravendheid;, praalzucht, opschepperigheid, megalomanie. Eigenschappen, die recht geve nop al hetgeen, dat een psychopaat wil hebben.
  5. Onverantwoordelijkheid: anderen zijn de schuld voor de problemen en het falen. Psychopaten vinden zichzelf perfect.
  6. Impulsief gedrag dat steeds wordt gerechtvaardigd; immers de ander heeft de schuld (zie 5.). Hetgeen de psychopaat wil is goed; wat hij niet wil dus niet.
  7. Dwangmatig liegen en bedriegen. Dit is voor de psychopaat net zo gemakkelijk als ademen. Leugendetectors kunnen de leugens van een psychopaat niet signaleren; ze zweten, blozen of trillen niet.
  8. Manipulatie, hetgeen volgt uit het gedrag genoemd onder 7.
  9. Antisociaal/asociaal gedrag. Het ware wezen van de psychopaat is antisociaal.

  Werkwijze van de psychopaat.
  1. De eerste fase is het interview/gesprek, waarbij het slachtoffer wordt gadegeslagen bij zijn verbale en non-verbale communicatie.
  2. De volgende fase wordt gekenmerkt door prijzen van het slachtoffer, slijmen, bescherming bieden etc.
  3. Deze fase wordt gekenmerkt door het toepassen van het verdeel en heers-principe.
  4. Hierna volgen angst en tirannie.

  Algemene types van psychopaten
  1. Narcisten. Deze groep kan verdeeld worden in somatische en cerebrale types. De eerste groep legt het accent sterk op het uiterlijk; men moet er lichamelijk niet alleen perfect uitzien, maar geweldig. Bodybuilding en tatoeages etc helpen daarbij. Het cerebrale type koketteert met verstandelijk gaven.
  2. Het professionele slachtoffer-type. Deze groep gaat uitbuitend te werk en laten het slachtoffer in een zekere ellende achter. Voornamelijk vrouwen zijn met dit gedrag behept.
  3. “Kunstenaars” in oplichting. Te verdelen in kleine oplichterij, zoals vals spelen, kaarttrucs etc.
  en oplichting op grote schaal zoals fraude in alle mogelijke vormen zowel groot als klein.
  4. Kwaadwillige psychopaten (sociopathen). Onder deze groep kan men rangschikken: mishandelaars van vrouwen, beulen, moordenaars, seriemoordenaars, stalkers, verkrachters, sadisten, pedofielen, gangsters, terroristen etc.
  5. Professionele psychopaten. Deze groep kan worden vergeleken met die uit 4. Echter hier gaat het om veel tot zeer veel slachtoffers (miljoenen mensen) b.v. genocide.
  6. Als laatste groep kan worden genoemd de tweede rangs-psychopaten. Hierbij is de psychopathie persoonsgebonden (genetisch bepaald), ontstaan door een trauma (beschadiging van de frontale cortex), gebruik van drugs of ontstaan door het vertoeven in een psychopathische omgeving.

  Afweer tegen psychopaten
  Psychopaten zijn NIET te veranderen; begrip vuurt hen aan. Het is zaak om, eventueel samen met een groep, een psychopaat te ontmaskeren, daarbij hem de gelegenheid gevend te verdwijnen. Een andere methode is om ALLE contacten te verbreken. Dit betekent, dat men moet verhuizen, bankrekeningen wijzigen etc. Als laatste kan nodig zijn dat geweld moet worden gebruikt ter verdediging.

 13. moerstaal

  @Rommedoe,
  Precies!

  Psychopathie is een psychopathologisch fenomeen.
  Je kan het net als pedofilie en homoseksualiteit niet genezen.
  Overigens is laatste uiteraard geheel onschuldig en zelfs een aanvulling voor de maatschappij.
  Ik geef het als voorbeeld van een ontwikkelingsrichting waar je mee dood gaat.
  Psychopathie is in wezen een ontwikkelingsstoornis waarbij zowel genen als omgevingsfactoren een rol spelen.
  Wellicht dat er in de toekomst wel een remedie is maar je blijft nou eenmaal zitten met een gebrek aan empathie. Wat er niet is kan je er niet zomaar instoppen.
  Maar wie weet wat de toekomst gaat brengen.
  Spiegelneuronen kweken met stamcellen?

  1. Douwe Bericht auteur

   Dat lijkt mij niet om eerlijk te zijn, het hangt wellicht van je definities af maar volgens mij kun je ieder persoon uitleggen dat het niet ok is om de vrijheid van andere mensen te onderdrukken of te vernietigen. Iedereen begrijpt dat het niet plezierig is om bestolen, verkracht of vermoord te worden. Dat is een psychopaat ook uit te leggen. In die zin is het ook vrij rationeel. Of mensen wel of geen empathie hebben lijkt mij eerlijk gezegd vrij irrelevant, zolang ze simpelweg maar de inherente vrijheid van hun medemens respecteren. Dat heeft meer met rationaliteit dan met empathy te maken in mijn ogen.

   En als mensen dat echt niet begrijpen en dus op regelmatige basis de vrijheid van andere mensen beperken en schaden dan hebben mensen het volle recht daar tegenmaatregelen tegen te nemen.

   Waarom zie jij het als ontwikkelingsrichting van mensen dat ze inherent de behoefte zouden hebben om andere mensen in hun vrijheid te onderdrukken en te schaden? En waarom zou dat in jouw ogen acceptabel zijn?

   1. moerstaal

    Het is algemeen bekend dat dit zo werkt.
    Psychopathie is psychopathologisch.
    Geloof me nou maar, een psychopaat verander je niet, een pedofiel evenmin.
    Het is de aard van het beestje.
    Een paar procent van de mensen heeft een psychopathologische deviatie.
    Het is echt een probleem aangezien ze juist beter in staat zijn te functioneren bij instituten met een geweldsmonopolie waaronder ik ook banken en allerlei multinationals reken aangezien deze nauw samenwerken met de overheid en gewapende diensten en deze zelfs dicteren.
    Leer dit in te zien, dit is essentieel!
    Wil je deze mondiale maatschappij ten goede veranderen is het van groot belang dat zoveel mensen het probleem van de psychopathie in gaan zien.
    Met een bepaald percentage wakkere mensen kunnen wij een momentum creeëren waarbij wij de hele psychopathische machtstructuur onderuit kunnen halen.
    Iedereen aan de permacultuur, LETS, open source software, Bitcoin.
    Je moet de huidige machtstructuur buiten werking stellen door als maatschappij parallel iets nieuws te beginnen. Met geweld dingen oplossen gaat niet lukken omdat teveel mensen de psychopathische instituten kritiekloos volgen. Jij en ik zullen dan alsnog worden gedwongen ons te conformeren aan de huidige machtsstructuren
    Pieter Stuurman kan hier ongetwijfeld meer over vertellen.
    Wil je meer weten?
    Stuur mij een PM, dan introduceeer ik je bij een aantal mensen en krijg je geregeld wat diepere informatie welke nog niet op jouw website kan simpel weg omdat de meeste mensen er nog niet klaar voor zijn maar ook omdat de autoriteiten deze website beslist zullen sluiten.
    Maar wat roeptoeren zoals Xandernieuws of Niburu (Nine4news) kan en mag maar echt inhoudelijk en goede onderbouwde kritiek niet. Silvia Vedeler en Jan Smelt (www.BOINNK.nl) zijn vorige week op het politiebureau geweest vanwege een aangifte tegen hun. Ze schreven gewoon hun goed onderbouwde mening over de huidige vooral op Zionistische leest geschoeide machtsstructuren maar dan mag natuurlijk niet.
    Okay, ik kom alweer op het randje waardoor ik alweer 13 permanente bans kreeg bij Sanoma’s NuJij.
    Op de man mag daar juist weer wel…
    Dat is juist het hele probleem van deze maatschappij.
    Het gaat nergens over en zogenaamd assertief zijn is synoniem aan het op de man spelen of gaat over het theater en niet over de poppenspelers achter de coulissen. Welnee, veels te moeilijk…

    1. Douwe Bericht auteur

     Veel van wat psychologie en psychiatrie doet is het bij elkaar leggen van wat gedragskenmerken en als je er genoeg van hebt heb je een psychiatrische stoornis en mag je met hun komen praten en hun medicijnen gaan slikken…

     Ik gebruik in dit artikel een andere definitie dan wat de psychiatrie hanteert als psychopaat. Een psychopaat is in mijn ogen iemand die de vrijheid van andere mensen onderdrukt en vernietigd. Ieder lid van de heersende klasse is dus bij deze definitie een psychopaat en deze definitie is gebaseerd op The Natural Law van Mark Passio.

     Vrijheid is volledig rationeel te begrijpen, ik zie niet in wat empathy daarmee direct te maken heeft. Ik begrijp dat ik niet graag bestolen wordt dus is het logisch dat ik dat ook een ander niet aan doe. Ik kan dat een kind van 6 uitleggen waarom zouden sommige mensen niet in staat zijn dit te begrijpen. Iets niet willen begrijpen is heel wat anders.

     Pedofiele is daarnaast een voor mensen die dat hebben een heel vervelende sexsuele aantrekking. Maar zolang deze er niet aan toegeven en minderjarigen dwingen tot sex met hun dan is er verder niets mis mee. En als ze die grens van een kind wel overgaan dan vernietigen ze daarmee automatisch de vrijheid van dat kind en zijn ze dus ook per definitie die ik hier hanteer een psychopaat. Ze onderdrukken en vernietigen immers de vrijheid van een kind.

     Er zitten twee kanten aan deze medaille van psychopathologie. Niemand heeft ooit het recht de vrijheid van een ander te onderdrukken en de vernietigen. En mocht iemand dit toch doen dan heeft de persoon of familie etc van de persoon waarvan de vrijheid wordt vernietigd en onderdrukt het volle recht om zichzelf te verdedigen. Het feit dat veel mensen maar over zich heen laten lopen is in die zin net zo goed een stoornis vanuit The Natural Law bekeken. Een stoornis die daarbij de psychopaat versterkt in zijn of haar stoornis.

     En verder ben ik eerlijk gezegd vooral geïnteresseerd in brede patronen niet in specifieke poppetjes. Ik vind het interessant wat een psychopaat motiveert, wat voor patronen ze gebruiken om de vrijheid van anderen te vernietigen en hoe we ook aan de andere kant mensen kunnen leren dat ze dat niet hoeven te pikken en hoe zij dus ook beter de balans kunnen herstellen. Maar vanuit mijn optiek zorgt een psychopaat altijd voor verlies verlies situaties. Zolang jij continue bezig bent de vrijheid van anderen te onderdrukken kom je niet toe aan je eigen leven echt te leiden. Je vergooit je eigen leven met het continue willen controleren van anderen hun leven. De disharmonie met Natural Law is voor iedereen die ermee in disharmonie is stress en negatieve emotie.

     Als je echt wereldschokkende informatie hebt dan gaat dat vast over hoogeplaatste figuren die dingen doen die niet door de beugel kunnen, ik denk dat je dan beter Micha Kat eens benaderen, ik denk dat hij daar meer een persoon voor is dan ik. Ik ga liever op de patronen in en laat de poppetjes liever buiten spel. En het patroon van een heersende klasse is immers dat de mensen het hoogst in de heersende klasse per definitie de grootste psychopaten zijn, ze onderdrukken en vernietigen immers vanuit hun positie de meeste vrijheid. Het kan niet eens anders als je begrijpt wat een heersende klasse is.

     1. moerstaal

      Micha is volkomen doorgeslagen!
      Maar je ziet ene KTM daar hele zinvolle bijdragen posten!
      Deze is op vele fora actief waaronder ook op http://www.biflatie.nl .

      Wat betreft psychopathologische afwijkingen vind ik je hopeloos naief.
      Ik daag anderen uit dit te onderbouwen dan wel jou bij te staan.
      Ik heb volgens mij alles al geschreven.
      Wellicht kan een ander het beter onder woorden brengen.
      Pieter?

     2. Douwe Bericht auteur

      Jij hanteert een heel ander definitie dan mij. Jij volgt de DSM en de psychiatrie. Ik volg het principe van Natural Law en noem mensen die de vrijheid van anderen beperken en vernietigen psychopaten. Dat is een veel gemakkelijker te begrijpen model en omvat ook gewoon psychopaten in de directe omgeving zoals familie.

      Als we het over verschillende dingen hebben gaan we er waarschijnlijk niet uit komen. Aangezien we dan meer over semantiek gaan discussiëren dan over inhoud.

      Jij gaat mij niet wijsmaken dat een ander zich niet kan inbeelden dat hij of zij het niet fijn vind, bestolen, verkracht of vermoord te worden. En als je een persoon dat kunt laten inzien dan kun je ze ook laten inzien dat ze dat niet een ander aan moeten doen en doen ze dat wel dan gaan ze dus een grens over waarvan mensen willen dat anderen die ook graag naar hen toe zouden respecteren. Zo simpel is het gewoon en een of andere stoornis gaat mensen niet een vrijkaartje geven om dit simpele principe niet te begrijpen volgens mij.

      Waarom de zaken zo moeilijk maken als het ook gemakkelijk kan.

     3. moerstaal

      Je hebt geen ervaring met psychopaten, ik wel, meer dan onze familie lief is.
      Onze hele familie heeft trauma’s en mijn paps is waarschijnlijk eerder heen gegaan. Meer wil ik er niet meer over kwijt.
      Psychopathie zit buiten jouw voorstellingsvermogen en laat dat nou precies zijn kracht zijn. Als ik mag kiezen dan wordt het probleem opgelost met Point Blank.

     4. Douwe Bericht auteur

      Ik vrees dat elk persoon in Nederland zich continue in de invloedssfeer van verschillende psychopaten bevindt. Al was het alleen maar via de leugenachtige mainstream media en de verschillende politieke lagen die voortdurend mensen beroven en vertellen hoe men zich dient te gedragen onder bedreiging van geweld, ontvoering en mogelijke vrijheidsberoving.

      Het hele punt wat ik wil maken is dat eenieder die de vrijheid van een ander beperkt en vernietigd psychopatisch bezig is en dat iedereen volledig mag doen en zijn wat ze willen zolang dat niet de vrijheid van anderen onderdrukt en vernietigd. En zolang mensen de vrijheid van anderen niet beperken en schaden is er in mijn opinie geen enkele reden om iemand psychopaat te noemen.

      En ik hoop dat het duidelijk is voor mensen dat zodra mensen wel de vrijheid van anderen beginnen te onderdrukken en te schenden dat eenieder dan het volle recht heeft zichzelf te verdedigen.

      Ik weet niet of je The Natural Law lezingenserie van Mark Passio ooit bekeken hebt? Maar ik zou zeggen bekijk die serie in ieder geval 1 keer volledig door en dan snap je in ieder geval vanuit welke hoek ik in dit artikel psychopatie benader. https://www.youtube.com/watch?v=C1pkJaNbzLU En volgens Mark Passio heb jij het volledig recht trouwens om jezelf met point blank methodes te verdedigen. 😀

     5. Douwe Bericht auteur

      En over je informatie.

      Ik vind het wat kort door de bocht Micha zo weg te zetten. Die man is een van de moedigste mensen in Nederland die ik ken dat hij de machtshebbers zo openlijk en rechtstreeks durft aan te vallen. Dat heeft in mijn ogen een grote meerwaarde.

      Maar goed dat is verder aan jezelf om te bepalen met wie je de informatie wilt delen natuurlijk. Maar als het om persoonlijke informatie gaat als in namen en rugnummers van de heersende klasse die dingen uitvreten die niet door de beugel kunnen dan zou ik persoonlijk zeker Micha Kat hiervan op de hoogte brengen.

     6. moerstaal

      Video’s… Als Internet het hier toelaat… Meestal alleen 144P…
      Ik zal es zien.

      “En volgens Mark Passio heb jij het volledig recht trouwens om jezelf met point blank methodes te verdedigen.”
      LOL

      Aan de ene kant heb ik respect voor onze mafkat zoals ene Berenice hem dagelijks noemt op Twitter (zie rechterkolom op KLOL) maar aan de andere kant draaft hij wel ongelooflijk door en jaagt daarmee onnodig mensen op de kast en andere weg.
      Zo heb ik ook een haat liefde verhouding met Geert Wilders.
      Aan de ene kant mag ik hem duidelijk niet met zijn wannabee schurken tegen de zionisten aan in de hoop dat ie ook een beetje uitverkoren raakt. Vooral de orgie met über racist Lieberman stoort mij enorm! Aan de andere kant heeft hij broertje dood aan de Haagse consensus en heeft een enorm punt als het gaat om niet tolerante elementen in onze, nou ja, jullie samenleving.
      Miljoenen mensen die een hoogst intolerante religie beleiden kan je beter buiten de deur houden en helaas ook hier spreek ik uit ‘meervoudige’ ervaring.

      Cheers

     7. Douwe Bericht auteur

      Ja ik zou je niet laten afleiden door stijl of persoon, kijk naar de ideeen die bronnen naar je reflecteren en bedenk of je daar wel of niet wat mee kunt. En als je met de helft van de ideeen van een persoon wel wat kunt en met de andere helft niet, integreer dan de ene helft en verwerp de andere helft. Onderzoekt alles en behoudt het goede ofzo 😀

      Mark Passio is in mijn opinie echt heel erg de moeite waard. Zeker zijn Natural Law lezing vond ik buitengewoon verhelderend.

      Het is 8.5 uur kijken maar je kunt er de rest van je leven je voordeel mee doen. 😀 Hier zijn de drie delen achter elkaar te vinden in een playlist.
      https://www.youtube.com/watch?v=C1pkJaNbzLU&index=13&list=PLdxP6iuL11wb3TlWdTdpa5MKQwfyFSSLL

 14. Douwe Bericht auteur

  Hier een interessante aflevering over pscyopaten in Gesprek op 2 wat getipt werd op facebook naar aanleiding van dit artikel.

  Dutton vond een voorbeeld van een psychopaat van wie je kan leren, dichtbij huis. Zijn vader was wat de auteur noemt, een functionele psychopaat. Iemand die mensen niet op vreselijke wijze afslacht, maar als het moet, wel over lijken gaat. En mensen met een grote grijns op zijn gezicht bedroog. Zonder schuldgevoel, natuurlijk.
  http://programma.vpro.nl/gesprekop2/afleveringen/2012-2/aflevering-10-kevin-dutton.html

  Overigens hanteert hij een andere definitie van psychopaat als ik in het artikel. Zolang iemand de vrijheid van anderen niet beperkt of vernietigd zou ik persoonlijk iemand niet een psychopaat noemen.

 15. doordenker

  Quote: “Jij gaat mij niet wijsmaken dat een ander zich niet kan inbeelden dat hij of zij het niet fijn vind, bestolen, verkracht of vermoord te worden.”

  En dat is nu werkelijk juist hetgeen er bij dit soort aan de hand is en bovendien interesseert het ze totaal niet. Ik ben het eens met Moerstaal: jij hebt geen ervaring met psychopaten, hoeveel je er misschien over weet te vertellen. Je probeert ze gelijk te stellen met wat wij menselijk gedrag noemen, zij kennen dat niet. Ook ik heb heel veel te maken met een psychopaat, al heel lang. Jij wilt niet geloven hoe zo iemand is/ zich gedraagt en je weet het ook niet.

  1. Douwe Bericht auteur

   Onderdrukken ze je vrije wil en je vrijheid om je eigen keuzes te maken.
   Ik snap het wedstrijdje ik ken een grotere psychopaat dan jij niet zo goed.

   Als je mensen om je heen hebt die je vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken onderdrukken en vernietigen is dat een rode vlag dat je met een psychopaat te maken hebt. Hoe sneller je dat herkent en dan gaat handelen hoe meer ellende je jezelf kunt besparen.

 16. only you

  Las een reactie dat deze er aan dwangneurose lijden echter, nd e neuronen onderscheiden zich juist van psychopaten !

 17. Gerard Huisman

  Naar uitvoerige uitleg over psychopathie, ga ik nu een knuppel in het hoenderhok van de Islam gooien. Wanneer men zich een beetje verdiept in de Koran en ook wat grasduint over het onderwerp Islam en in het bijzonder de stichter Mohammed, blijkt deze zogenaamde godsdienst alleen gebaseerd te zijn op de
  verzinsels , opgepikt van joden en christenen tijdens zijn handelsreizen per kameel, van een psychopaat, die maar drie dingen beoogde: 1) overheersing en allee zeggenschap, 2) ongekende rijkdom zonder al te veel te hoeven doen, zeker je niet in het zweet te werken, en 3) de eigen seksuele lusten ongebreideld kunnen botvieren. Met ander woorden: de profeet Mohammed was niets meer dan een psychopaat.

  1. Douwe Bericht auteur

   Je weet ook nooit wat een persoon zelf heeft gezegd en wat machthebbers later met een religie doen om er een instrument van controle over grote groepen mensen van te maken.

   In mijn ogen mag je het gerust breder trekken naar alle georganiseerde abrahamische religies. Sowieso elk geloofssysteem dat zegt luister naar wat ik zeg of anders ga je naar de hel, moeten we geweld tegen je gebruiken etc. volgen allemaal het Patroon van Tirannie en zijn dus idd duidelijk psychopatisch van aard. http://achterdesamenleving.nl/het-patroon-van-tirannie/

   Vandaar dat ik daarom per definitie niet zo grote fan ben van georganiseerde religie in het algemeen, en de abrahamische religies in het bijzonder.

   In mijn ervaring hoef je mensen alleen maar bekend te maken met moraliteit en als ze dat eenmaal snappen dan brokkelen een heleboel religies af. Van bepaalde elementen in de Islam tot aan het Christendom maar zelfs religie in de overheid en ook op mogelijke andere vlakken.

   Het initieren van geweld in naam van wie of wat dan ook is altijd immoreel en psychopatisch. Maar dat is uiteindelijk persoonsgebonden. Een geloofssysteem kan mensen daartoe aanzetten maar uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid altijd bij het individu zelf. Zie eventueel ook het stuk over Ordervolgers van Mark Passio. http://achterdesamenleving.nl/mark-passio-ordervolgers-zijn-immorele-domme-en-laffe-mensen/

  1. Treowd

   Zeer herkenbaar Werner, als men het ego nederig onder controle heeft danwel laten sterven, zie je dat gedragspatroon eruit springen . Gewaardeerd !

 18. John

  Een mooi en duidelijk voorbeeld van Psychopathie – zijn onze wereld bestuurders.
  Je vindt bedoelde club oplichters met name terug in kerken en in synagogen – om Moloch aan te roepen

 19. jos van veen

  nou beste mensen. dit zijn opsommingen van kenmerken die op iedereen van toepassing kunnen zijn

  Kom je echt niet ver mee.
  het mag dan heel waanwijs klinken om allerlei casuistisch op te noemen maar daar sla je de spijker niet op zijn kop.
  Het zou zo een kenmerk van ene psychopaat kunnen zijn die opsomt wat een psychopaat is..:)
  De ene dominant bndend: di oet alles voor de ander zoalng die maar loyaal en trouw blijft
  de ander fanstaeert er op los en heeft regelmatig succes als crimineeltje..hij weet de dingen zo goed te brnegen dat iedereen het gelooft en reken maar dat hij/zij weet dan een de gedeete waarheid de ebste leugen kan opleveren!:)
  Weer een ander is de eeuwige martelaar, die hystericus met het eeuwig lijden en achterklap..claimend, aandachtzoekend en dwingend.nog wel eens erg idolaat naar de hogere rangen..likken en slijmen.
  Heel elegant, voorkomend, vriendelijk , veel lef..succesvol bij vrouwen alleen hun persoonlijke binding ontbreekt en de volgende overwinning roept.
  Als psychopathie erfelijk zou zijn (ik denk op bepaalde punten wel) dan zullen ze zich vrij gemakkelijk op grote schaal kunnen voortplanten..
  Lef en winners..menigmaal met aan aanvullend complex van problemen(alcohol, drugs,schulden..)
  Angst voor gevolgen is er slechts weinig tot niet, gevolgen voor anderen is van lager rode..zee geschikt voor eurofiele / machtspolitiek..massa’s mennen en intimideren
  Stressniveau voor persoonlijke gevolgen is laag..groet fysieke risico’s of zijn niet tot veel minder aan de orde. slaat een ander op de bek die veel sterker is en komt er dan gesloopt van af…nou ja, dat is dan zo….
  Kortom: een heel apart type mens dat niet te vangen is in bepaald gedrag of doen en laten.
  Er zit wel een kenmerk in: mensen houden van de relaties met zo’n iemand er een kater aan over, ze hebben knetterende en finale ruzies gehad, het lukt hen niet en teleurgesteld laten ze ander achter die toch niet wil,schuldeisers rijden iemand klem of de gevangenis biedt een tijdelijke oplossing.
  Psychiatrische inrichtingen zitten nogal eens flink vol met detereoraties..sommige geestesziekten en pillen(vergiftiging) werken psychopathiserend, hersenbeschadigingen e.d.
  Werkt drempelverlagend

 20. cornelisdegoede

  vorig jaar was ik in nicaragua. men herinnert zich daar nog steeds een zeer medogenloze leider (santos denk ik even uit mijn hoofd). man wat was die wreed. hij heeft een onuitwisbaar stempel op het volk achtergelaten, erg genoeg. op mijn vraag of die santos persoonlijk langs de deuren kwam werd ik vreemd aangekeken. nu heb ik een vraag aan meneer stuurman. de psychopaat en de volgers (uitvoerders zo u wil). is dat misschien de dezelfde vraag naar die van de kip en het ei?

  1. Douwe Bericht auteur

   Hoe zeggen ze het in V For Vendetta. If you want to know the real culprit one just has to look in the mirror. Een psychopaat zijn of haar vrije gang laten gaan, of nog erger hem of haar assisteren zoals vele brave burgers doen, mijzelf niet uitgezondert zorgt er in ieder geval voor dat psychopaten via dwang en geweld hun gestoordheid langer kunnen blijven uitoefenen over de mensheid.

 21. Roelof Wijnholds

  Ik zou graag in contact komen met Lisa ik word al ruim 17 geterroriseerd door een psychopaten familie.
  Zij hebben alle rechte en de politie doet inderdaad helemaal niets en sturen je gewoon weg, ook kopen zij mijn advocaten om.
  Een van de Reformatorische christelijke heren brieste mij eens toe – jij jij kunt mij helemaal niets maken – dat was naar aanleiding van een zeer heftige verbale confrontatie mijnerzijds. het ging hier in om de oplichtingen welke hij had georganiseerd en zelf ook nog eens alle bewijzen daar van heeft geleverd????

  In 2005 heeft mijn dossier media aandacht gekregen in o.a. Reformatorisch Dagblad ” Hij is zo christelijk ik dacht dat zit wel goed” van journalist Jan van Klinken. vrij recent hebbend de heren hier tegen een rechtszaak aangespannen het artikel van het internet / GOOGLE te laten verdwijnen. Ook weer met succes, uiteraard. Ook hebben zij al twee journalisten kunnen in huren om hun belangen te verdedigen, de eerste was Hans Knoop die als een duivel uit de doos kwam richting mij! Mijn advocaat was hem en zijn clientèle op de hand ” daar voor hadden de heren ongeveer € 300.000,00 gestort aan het advocaten kantoor welke ook mijn belangen moest verdedigen”! Dat noemt men ook wel steekpenningen toch?

  Ook in de PANORAMA heeft een groot stuk gestaan onder tittel – Makelaar Zwendelaar – van journalist Arnoud Groot. Knoop heeft dit artikel naar de Raad voor de journalistiek gesleept ter rectificatie!
  Op alle fronten in het ongelijk gesteld, maar niets in zien….. de ware psychopaten?

  In 2011 werden wij zo maar benaderd door Misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink, hij had zich ook weer laten inhuren door de heren, onder journalistieke verplichting wel te verstaan heeft hij zich verplicht een eens luiden rapport ter hand te stellen in casus de media publicaties die volgens zijn clientèle nergens op sloegen…. verder dan een dik concept met werkelijk krankzinnige zaken daarin ook nog eens is het niet gekomen met de Misdaadjournalist. Het viel mij direct op dat hij uiterst belangrijke dossier stukken welke mijn juriste hem had overhandigd niet in zijn concept rapport had opgenomen. Lekker journalisten werkje, wel is Korterink absoluut overtuigd van de goedheid van de heren. en hij verwijderd steevast mijn reacties op zijn internet site omtrent zijn schriftelijke journalisten verplichting!
  Echte zaken lieden hadden mij wel heel anders afgemaakt, zo brieste hij mij toe in zijn laatste telefoon gesprek met hem door mij gevoerd al wel drie jaar geleden.

  Ook een psychopaat?

 22. franske goedzaks

  tja psygische gestoorden psygpaten , kunnen heel normaal overkomen en zitten niet altijd in een psygiatrische setting , deze kunnen zelf een goede functie hebben binnen zo n instelling of in het bedrijft leven maar op gegeven moment gaat hun gedrag toch opvallen .

 23. sniper

  Ik woon in een hofje(40 huisjes met een gezamelijke tuin)Ik tel er zo een stuk of 5 a 6 waar ik woon.Na 3 jaar getreitert te worden (echt volwassen mensen gedragen zich als kleine verwende kinderen)Heb ik er gewoon 2 een paar klappen verkocht(met vlakke hand)en sindsdien geen last meer er van gehad.Ben er absoluut niet trots op maar het heeft wel geholpen.Maar ze bleven je het bloed onder je nagels halen vasndaar…..

  1. Kees

   Heb ik ook wel eens gedaan. Ben er ook niet trots op. Werkt echter goed. Toen ik dat deed wist ik niet wat sociopathie was, dus trapte ik er telkens in.

   Iemand zegt dat sociopatie/narcisme niet bestaat. Sociopathie is bv. iemand ostlaan die goed functioneert, gwoon voor de sport/om te treiteren/sarren. Ik heb een aantel dergelijke incidenten meegmaakt; niet alleen onstalg, maar onredelijk dwarsbomen. Of een dame die je gedag zegt en die dan verschrikkelik gaat roddelen uit wraak.

   Wat me mateloos irriteert islinksen dieweer beginnen te hinneken over neo-Liberalisme en de rijken. Een rijke zijn geld afpakken onder dwang van de staat is ook sociopathie. Liberalisme gaat nu juistover vrijheid. Als je dat kinvult dor hard te werken en dus beter verdient heeft iemand die in een kraakhuis op zijn rug ligt geen aanspraak op jouw verdiensten. Vrijheid is gegarandeerd, het resultaat niet.

   Trouwens, waar zou jij je verstoppen als je Narcist/socioaat was? In een omgeving van goede mensen. Dan denkt iedereen dat je bij de goeden hoort. Dus je vindt ze vaak in kerken aan de top, of in wereldverbeterorganisaties, i.e. links. Links vertelt mensen doorlopend dat ze goed moeten zijn, maar de meeste mensen zijn een mengsel van goed en kwaad. Ik heb dingen gedaan die ikslechts aarzlend heb verteld aan slechts een paar mensen dieikvolkomen vertrouw. Ook heb ik spijt van die dingen, en dat kenmerkt nu juist de socipaat/narcist: ze ebben geen spijt van de schade die ze aanrichten.

   Moi voorbeeld van linkse sociopatie: de recente bwerking van een GroenLinkserd dat kindhuwelijken ‘ een marginaal verschijnsel is in Islam’. In NEDERLAND. Dus de wet verbiedt dit walgelijk gebruik, maar de beweerder van deze ozn vindt het niet erg meer als een meisje getraumatiseerd raakt op haar 11de als er een 50-jarige baaaap ophaar gaat liggen en voor haar onbegrijpelike dingen uithaalt. Zo goed is deze GroenLinkserd niet: hij accepteert het kwaad zonder gewetensvroeging omdat het zijn agenda is. Rechts en het bedrijsleven kennen trouwens ook sociopaten. Als je er een een paar jaar als partner hebt gehad weet je precies wat ik bedoel. Sociopaten zijn ook niet gelijk aan ‘boeven’. Sommige miadigers hebben wel degelijk een geweten. Een goed Nederlandse site is RATGEVALLEN; naam schrifster even vergeten.

   Motto: als je ze eenmaal gezien heb zie je ze overal.

 24. WatBenIk?

  Heel interessant artikel,

  naar aanleiding van een relatiebreuk met allerhande zaken ben ik me gaan inlezen over narcisten/psychopaten. Wat me tot de volgende conclusie bracht, ofwel ben ik er eentje, ofwel zij, of erger nog allebei.

  Ik ben eigenlijk ten einde raad, want de verwijten/frustraties lopen hoog op, ik krijg mijn werk niet rond en ga er aan ten onder.

  Zou iemand mij te woord kunnen staan om hier enig licht op te schijnen?

  1. Douwe Bericht auteur

   Je kunt eens beginnen met The Work van Byron Katie uit te proberen. Op die manier kun je in ieder geval je eigen straatje schoonvegen om zo maar even te zeggen.
   http://achterdesamenleving.nl/onderzoek-je-stressvolle-gedachten/

   Vervolgens kun je ook kijken hoe je zelf je communicatie op kunt schonen. Compassievolle communicatie is een heldere methode daarvoor. Het helpt je om zelf helder te krijgen wat je precies wilt en verwacht van een andere partij en hoe je daar op een compassievolle manier om kunt vragen.
   http://achterdesamenleving.nl/compassievolle-communicatie/#.V4aeOriLShc

   En daar bovenop zou je eventueel eens kunnen kijken of bepaalde therapeuten je hier verder mee kunnen helpen.

 25. Angela

  Neem contact op met Dr Obor, voor elke vorm van problemen … zoals
  HIV / AID, kanker, liefdewerktijd, goede baan, promotie, als behandeling, Annuleren, ETC … Ik wou dat ik heb dit spreukgebruiker eerder voordat de uitgaven mijn geld op spell zonder result.His bevoegdheden gevonden zijn echt geweldig en ik heb genoten van de voldoening die ik heb opgedaan van het gebruik van zijn ban. Hij is echt begaafd met bevoegdheden om mensen te helpen met hun verschillende problemen. Zijn e-mail is
  droborspiritual@hotmail.com OR droborspiritual@gmail.com

 26. Koelkast77

  bevoegdheden zijn er juist voor arsten en dergelijke voor dit soort personen lel. ( lees dit soort personen = Angela )
  the contradiction.

 27. Witte Wolf

  een psychopaat is iemand die alleen uit het rationeel denken beraad en daarom het leven buiten zichzelf zo
  haat dan kom je vanzelf tot wan-daad.

  inplaats dat hij naar binnen gaat waar zijn waarheid ontwaakt dan is zij tot verandering instaat.
  maar ligt helemaal aan het gegeven hoe hij er mee omgaat.

 28. Witte Wolf

  werd ooit eens op maya calender gewezen ben toen gaan zoeken op mijn geboorte datum en kwqm uit dat ik white planetairy dog was en hond stamt af van de wolf zodoende:)

 29. Witte Wolf

  maar ben zo veel te gelijk in deze multidimensionale schepping,ben eigenlijk al mijn hele leven op zoek naar spirituele houvast en vond deze wel goed bij mij passen bijt me graag vast in moeilijke vraag stukken.

 30. Witte Wolf

  Dreamspell
  Your birthday on the 13 Moon Calendar is:
  Galactic Moon day 6 — Year of the Red Self-Existing Moon
  Your Galactic Signature is:

  kin 10: White Planetary Dog
  I Perfect in order to Love
  Producing Loyalty
  I seal the Process of Heart
  With the Planetary tone of Manifestation
  I am guided by the power of Endlessness

 31. marieke

  Het geeft toch een bepaald antwoordt. Blij ben ik er niet mee want je wil ze keihard aanpakken. Die mechanisme moet ik uitzetten en over mijn boosheid heenstappen. Omdat je zo Ik lees dan juist versterkt. Dus dan maar plan b om in hun angst te zitten en dan te kijken waarom ze zo bang zijn mijn dochter zit op paardrijden. Er is een meisje van 14 wat sympathiek over kwam maar de hel vormt. Sinds ze haar eigen paard heeft is het een feeks. Ze snijdt kinderen af geeft een tik met de zweep zodat paarden schrikken en ruiters van hun paard vallen !! Dan zie je een valse glimlach om haar mond. Waar je rillingen van krijgt. Ze doet het niet opvallend maar heengereden en precies. Dat nieuwe paard daar viel ze 40 keer vanaf. Zou dit haar wraak zijn? Zou SLACHTOFFER NU DADER KUNNEN ZIJN? IN IEDER GEVAL WEET ZE ANDEREN KWAADAARDIG MEE TE NEMEN EN DIE GEEFT ZE OPDRACHTEN. HET KLINKT HEEL ZIEK. Want als ze er niet is dan zijn die anderen sympathiek. Juist degene dimariekee van hun paard vallen sluiten bij haar aan echt bizar! Heeft iemand tips? Zomaar naar eenhandige les is een straf omdat er wel vriendinnen zijn. Dus blijven is een straf zowel weggaan. Pf

  1. Keyboard

   In de psychologie worden kenmerken van psychopaten uitgebreid beschreven.
   Als je deze kenmerken kent en je kent de taken/doelen van mensen in bepaalde topfuncties is het niet erg moeilijk om de link te leggen dat deze topfuncties vaak bekleed worden door psychopaten.

   Niet zo zeer de oorzaak van de problemen naar mijn mening maar meer een symptoom van het kapitalistische systeem en de bijbehorende marketing, koopziekte en begrippen als winstmaximalisatie.

 32. Linda

  Zo en nu weer even serieus 😉
  Er bestaat niet zoiets als 1 psychopaat. Deze ziekte komt in vele vormen met echter de gemeenschappelijke delers; streven naar macht en controle; nihil inlevingsvermogen dan enkel geveinsd en aangeleerd, impulsief en gauw verveeld, zeer manipulatief en gewelddadig. En meer….let erop dat hij of zij in staat is te zeggen dat iets oké is waar ze achter het masker ontvlammen van woede. Klinkt als een narcist maar de psychopaat is bereid tot geweld en het iemand kapotmaken. Er zijn er die daar doelgericht mee bezig zijn en alle keuzes die ze maken, zoals ook mensen die ze gebruiken, zijn een pion in het spel. Ze zijn niet voor rede vatbaar en blijven geloven in hun eigen verhaal, draaien alles om en redeneren de andere kant op, tenminste dit bij de laagontwikkelde psychopaat. Deze zul je ook betrappen op kopiegedrag. Woorden en zinsdelen door jou uitgesproken, je hoort ze n paar weken later terug, alsof ze door hem zelf bedacht zijn. Met name bij de laagontwikkelde zul je veei schaamte zien voor wat hij zo anxious probeert te verbergen, namelijk zijn incapabiliteit om zijn eigen, zo denkt hij, geniale geest te controleren.
  En of hij dit weet, en of dat hij de keuze maakt gedreven vanuit een verkeerde opvatting over de wereld, over zichzelf, zijn partner of de kinderen daarvan.

  Alles is zwart, en de ridder te paard, de redder in nood is wit! Wit wil hij zijn maar zwart is hij.

  Kortom ik ben van mening dat de heren psychiaters er niet uitkomen omdat het hier een veelheid aan stoornissen betreft. Er zijn er zelfs doe beheren dat narcisme en psychopathie voordelen hebben.

  Wat ik zo raar vindt is dat de psychopaat voelsprieten heeft en situaties goed weet te zien, maar ze niet juist interpreteert. De synapsen zijn ernstig verstoord.
  Hij wordt bevestigd om zijn sexualiteit, danwel creativiteit, danwel scherpe geest maar krijgt door selffulfilling prophecies die leiden tot grandiositeit uiteindelijk keihard de deksel op de neus.

  En zo kan ik nog heel wat schrijven.
  Mijn vraag; waar kun je in dit land terecht om een behandeling af te dwingen als je behoorlijk wat gronden hebt dat je met een psychopaat van doen hebt en niet eerst vermoord, structureel gestalkt of anderszins mishandeld wilt worden?

  1. Douwe Bericht auteur

   Voor zover ik weet kan dat niet. Verwijder jezelf uit de invloedssfeer van dit soort mensen en wees eventueel bereid jezelf en je geliefden te verdedigen mocht dat nodig blijken.

 33. JDarky

  Wat als je psychopaat levend verbrand, dat voelen ze toch net zo hard als elk ander? we hebben allemaal zenuwen en gevoel in de huid tenzij je een specifieke ziekte heb. Dat gebeurt natuurlijk nie

   1. Linda

    Het helemaal met je eens, deze individuen net als narcisten, het verschil zit hem immers in de pathologie, zijn heel verwijderd van zichzelf, leeg, doelloos, en leven bij de gratie van aandacht, macht, controle, manipulatie, directe bevrediging, impulsiviteit en een plan. Een plan dat elke toetsing aan een gezond verstand doet falen.
    Het is triest dat er in dit land geen mogeljjkheid is dit soort mensen op te sluiten, bewijzen genoeg maar waar staat emotionele mishandeling in het strafboek der rechten? onze maatschappij is ziek en het leuke is dat ik dat ook te horen kreeg van mijn psychopaat. Hij heeft er echter zijn eigen methode op gevonden om om te gaan met de diepgewortelde haat en onzekerheid waarbij hij niet in de gaten heeft dat het juist zijn ziekte is die hem een onjuiste interpretatie geeft van diezelfde maatschappij. Ik ga de link lezen, dankjewel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *