Zinloos werk en wat voor functie dat heeft voor de elite

Dit artikel is geschreven door Pieter Stuurman

Het grootste gevaar voor de toplaag van een hiërarchisch ingerichte maatschappij is overvloed. Overvloed brengt, in tegenstelling tot schaarste, vrijheid. In een situatie van overvloed, kunnen mensen namelijk doen wat ze zelf willen, zonder dat hun bestaan in gevaar komt. Mensen worden onafhankelijk. En onafhankelijkheid is vrijheid.cornucopia thanksgiving cornu copiae or horn of plenty is a symbol of abundance

En dat is precies tegenovergesteld aan de belangen van de machthebbers, omdat hun macht nou juist bestaat uit onze onvrijheid.

Daarom zal iedere machthebber proberen om overvloed te voorkomen om daarmee mensen voortdurend in schaarste te houden waardoor ze permanent moeten werken om het hoofd boven water te houden. Het is les één uit het leerboek voor heersers.

hokjeskantoorMaar daarmee ontstaat een probleem: als mensen voortdurend werken, produceren ze ook voortdurend dingen. En als ze veel zinvolle dingen zouden produceren, zouden er ook veel zinvolle dingen beschikbaar komen, en dat zou dan weer leiden tot overvloed. En dus tot het verdwijnen van de noodzaak om voortdurend te werken.

In deze tijd wordt de productie van steeds meer zinvolle zaken geautomatiseerd. Dat wil dus zeggen dat daarvoor steeds minder arbeid nodig is. Er zijn daarmee steeds minder mensen nodig om de benodigde hoeveelheid aan zinvolle dingen te produceren. Het gevolg daarvan zou dus ook overvloed zijn, namelijk een overvloed aan tijd. Het wordt overbodig om steeds te blijven werken als er voldoende zinvolle zaken beschikbaar zijn. En die overgebleven tijd kan dan aan andere dingen besteed worden. Aan andere zinvolle dingen bijvoorbeeld.

Het is voor het voortbestaan van de hiërarchische machtsstructuur daarom noodzakelijk dat er zoveel mogelijk mensen zinloos werk verrichten. Zinloos werk dat voorkomt dat mensen tijd hebben om zich bezig te houden met zinvolle zaken. Zinvolle zaken die tot overvloed zouden leiden, en daarmee tot het verlies van controle van de machthebbers over het volk. Maar het is nog niet zo eenvoudig om mensen voortdurend zinloos werk te laten doen. Mensen zijn uit zichzelf namelijk geneigd om hun tijd en energie te besteden aan zaken die ze juist wel zinvol vinden. En daarom wordt er op alle fronten aan gewerkt om dat te voorkomen.

Een van de dingen die daarvoor worden ingezet is propaganda. Bijvoorbeeld propaganda om ook vrouwen zinloos werk te laten doen. Het feminisme is een mooi voorbeeld van een succesvolle campagne. Vanaf de jaren zestig is vrouwen verteld dat het grootbrengen en opvoeden van kinderen een taak is die gebaseerd is op ondergeschiktheid. En dat een zinvolle levensinvulling alleen buitenshuis te vinden is.

secretaryEen typisch voorbeeld van een Orwelliaanse omkering. Het heeft ervoor gezorgd dat veel vrouwen de zinvolle taak van het grootbrengen en opvoeden van kinderen, inruilden voor zinloos werk buiten de deur. De in de media getoonde rolmodellen waren (en zijn) steeds moeders met interessante banen zoals advocaat, manager of succesvol zakenvrouw, maar in de praktijk kwam het erop neer dat verreweg de meeste vrouwen zinloos repetitief of administratief werk gingen verrichten.

Doordat die vrouwen daarmee ook een bijdrage gingen leveren aan het gezinsinkomen, steeg het gemiddelde gezinsinkomen, en, zoals altijd, stegen de kosten van levensonderhoud evenredig mee. En dat dwong andere vrouwen, vrouwen die zich liever toewijdden aan het grootbrengen van hun kinderen, om ook buitenshuis te gaan werken, en daarmee eveneens hun zinvolle bezigheden thuis, in te ruilen voor zinloze bezigheden buiten de deur. Anders was het leven niet meer betaalbaar.

Een ander speerpunt van de campagne voor zinloosheid is onderwijs. Onderwijs speelt een belangrijke rol in het zinloos werk, omdat goed onderwijs ervoor zou kunnen zorgen dat mensen vaardigheden krijgen. En mensen met vaardigheden zullen die vaardigheden willen gebruiken. Ze zullen die vaardigheden op een zinvolle manier proberen in te zetten. Als er veel mensen zijn met zinvolle vaardigheden, dan zal dat dus leiden tot het tot stand komen van veel zinvolle dingen, en dat zal vervolgens weer leiden tot overvloed. En dat mag dus niet.

Vandaar dat het ongewenst is dat een meerderheid van de mensen zinvolle vaardigheden leert. Sinds enkele jaren is er daarom in het onderwijs sprake van een door de overheid opgelegde methodiek met de naam “competentie-gericht onderwijs”. Competentie wil zeggen vaardigheid. Vaardigheidsgericht onderwijs dus. Ook dit is weer een uitermate cynisch voorbeeld van een Orwelliaanse omkering. Competentie-gericht onderwijs doet namelijk precies het tegenovergestelde van wat de naam suggereert. Binnen competentie gericht onderwijs wordt het docenten lastig gemaakt en soms zelfs ronduit verboden om vakkennis over te dragen. Dit type onderwijs is volledig gericht op verwarring en stuurloosheid door het ontbreken van iedere vorm van logische structuur.

712655545De belangrijkste competentie die de leerling aangeleerd krijgt, is het opvolgen van zinloze opdrachten zonder kritische vragen te stellen, en het omgaan met een omgeving bestaande uit collega’s die zich ook voortdurend bezighouden met zinloze taken. Oftewel het opdoen van de benodigde sociale “vaardigheden” om zonder morren te verblijven in een omgeving van volledige zinloosheid. En om deze manier van leven en bezig zijn te ervaren als volkomen normaal. Dit alles om te voorkomen dat mensen vaardigheden ontwikkelen en die daarom ook zullen gaan gebruiken.

Naarmate er meer overvloed aan zinvolle zaken dreigt te ontstaan (hetgeen als gevolg van de moderne geautomatiseerde productiemethoden momenteel het geval wordt), moet de groep mensen met werkelijke vaardigheden dus steeds kleiner worden. Ook dat is prima terug te zien in het onderwijs.

Zo’n 70% van de jeugd blijft steken bij het steeds verder verschralende VMBO/MBO, een percentage dat groeit. Ze krijgen daar een “opleiding” die ze nergens anders voor klaarstoomt dan het accepteren en opvolgen van zinloze opdrachten en het afzien van het stellen van kritische vragen. Het bereidt ze voor op een leven lang van zinloze bezigheid. Daarnaast rechtvaardigt het lage opleidingsniveau een laag inkomen gedurende hun werkzame leven, en ook dat draagt bij aan de beoogde schaarste. Schaarste die noodzakelijk is om de controle, en daarmee het hiërarchische model in stand te houden.

Schaarste die nog verder versterkt wordt door het opzetten van economische crises, en, als er desondanks een overvloed dreigt te ontstaan, het vernietigen van die overvloed door middel van oorlog. Maar daarover een andere keer.

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Blog van Pieter Stuurman
-) Overige artikelen van Pieter Stuurman op Achter de Samenleving
-) De wereld als slavenkolonie
-) Bent u een brave scharrelslaaf?
-) Hoe het onderwijssysteem een monocultuur van onze kinderen maakt

http://dilbert.com/

91 gedachten over “Zinloos werk en wat voor functie dat heeft voor de elite

 1. Werner

  Fijn artikel Pieter, het hedendaagse systeem is niet enkel absurd maar ook houden we ons bezig met heel wat zinloze dingen, het is op die manier makkelijk te verklaren waarom depressie, burn out, bore out … typisch welvaartsziekten zijn. Tegelijkertijd wordt werkloosheid als een bedreiging gezien, mensen krijgen dan teveel tijd om over de dingen na te denken waardoor ze wakker worden voor al deze manipulaties van het logische boerenverstand. Het is amper geloofwaardig dat dit anno 2015 nog kan, we zeggen immers beschaafd te zijn. Het is een kaakslag voor het intellect en al diegenen die er reeds studie over gedaan hebben maar ook genegeerd worden.

  1. Pieter Stuurman Bericht auteur

   Dank je Werner.

   Zaken als burn out en depressie zijn inderdaad het gevolg van zinloosheid, maar ook van de heersende overtuiging van ontoereikendheid.

   Om mensen de zinloosheid te laten aanvaarden, is het nodig ze te laten geloven dat ze incompetent zijn. Iedere macht heeft daarom altijd zijn best gedaan om de mensen te laten geloven dat ze onvoldoende toegerust zijn voor het leven. En dus volledig afhankelijk zijn van “betere” mensen. En dat gehoorzamen de enige optie is.

   De kerk deed dit door mensen te laten geloven dat ze geboren zondaars waren, de huidige macht doet dit door mensen te laten geloven dat ze geboren schuldenaars zijn. Maar alle machtsbolwerken hebben altijd succesvol beweerd dat mensen inherent slecht zijn en daarom tegen zichzelf en hun soortgenoten beschermd moeten worden. Mensen hebben dat altijd geloofd. Zonder breed gedragen geloof in de eigen gebrekkigheid, is macht namelijk onmogelijk.

   Het is dat geloofde negatieve zelfbeeld dat uiteindelijk leidt tot depressie, burn out en andere mentale malaise.

   1. Douwe

    Wellicht dat deze twee artikelen mensen kunnen laten inzien dat ze nooit gebrekkig zijn geweest.
    -) 7 redenen om je op angst en gebrek gebaseerde gedachten te ontmantelen
    -) 10 veelgebruikte manieren hoe mensen zichzelf goed / beter laten voelen

    En qua zinvol werk, om het sterk bij de basisbehoeftes te houden hebben mensen hier wellicht wat aan:
    -) 10 stappen voor het beginnen van een permaucltuur gemeenschapstuin
    -) De 7 lagen van een eetbare bostuin
    Alle mensen kunnen meehelpen met het aanleggen van lokale gemeenschapstuinen en voedselbossen. Dit zorgt voor meer vers, lokaal voedsel en een fijnere en schonere omgeving.

    En mocht dat mensen nu totaal niet aanspreken bekijk hoe je jezelf en anderen van dienst kunt zijn door het volgen van je eigen nieuwsgierigheid, interesse, passie.

    Volgens mij is het veel moeilijker om de leugens in stand te houden dan de waarheid. Op het moment dat mensen inzien wie en wat ze zijn en dat er niemand is die het recht heeft hun vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken te onderdrukken en te vernietigen en dat inzicht beginnen te delen met hun familie, vrienden en kennissen dan wordt het verrekte moeilijk voor de machthebbers om hun misplaatste spelletjes te kunnen blijven spelen.

   2. Werner

    Inderdaad Pieter, onze dorst naar heelheid wordt nogal vaak verkeerd vertaald, in het verlengde daarvan zien we niets anders dan utopische gespletenheid met alle irrationele strijd die zich daarin ontpopt. Mensen zijn als zandkorrels, strijdend om een stukje strand, veel stof tot denken.

   3. Sue

    In lijn hiermee gaan mensen individueel in behandeling om aan hun minderwaardigheidscomplex en “empowerment” te werken, in de veronderstelling dat het een persoonlijk probleem is en in zekere zin de enige die ermee kampt. Men blijft vervolgens jaren in “therapie” hangen, want ook daar wordt het persoonlijk falen continu bevestigd en middels gesprekstherapie continu onder de aandacht gehouden. In plaats van de erkenning dat het gaat om een universeel gedachtenpatroon dat niet juist is krijgen “cliënten” een persoonlijkheidsstoornis opgeplakt uit het DSM, dat inmiddels bestaat uit vijf immense boeken waar zowat alles wat een patroon heeft wordt beschreven als een afwijking. Onbegrijpelijk dat “we” hier nog steeds in trappen.

    1. Pieter Stuurman Bericht auteur

     Het is inderdaad een collectief gedragen misvatting en dus zijn de gevolgen daarvan ook collectief voelbaar. Het is inderdaad niet oplosbaar door mensen die er last van hebben, individueel te diagnosticeren en te labelen omdat ze moeite hebben met functioneren in een gestoorde wereld.

     Toch bestaat het collectief uitsluitend uit individuen, en zal het collectief dus uitsluitend kunnen veranderen als individuen anders gaan denken en doen.

    2. Werner

     Interessante reactie Sue, we leven in een schizofrene wereld en al wie daar niet in past moet dan wel gestoord zijn. Het is goed voor het BNP en de werkgelegenheid nochtans, de bolide blijft draaien op die manier.

     1. Douwe

      Toch zou de bolide beter draaien als de individuen minder misvattingen zouden hebben. Hoe meer geestelijk gezonde individuen je in een maatschappij wordt hoe geestelijk gezonder het collectief wordt

     2. Werner

      Dat kan/wil ik slechts beamen Douwe, jammer genoeg heerst er schaarste aan geld om dat ook te doen. Of wanneer elementaire logica zoek geraakt, dan is ironie nog een handige vluchtweg om de hartspijn te milderen.

     3. Douwe

      Je hebt geen geld nodig om geestelijk gezonder te worden. Althans niet in mijn ervaring. De informatie is inmiddels vrij grootschalig en gratis aanwezig via het internet.

      Als de wens er is bij mensen om meer in verbinding te komen met zichzelf dan kan het universum niet anders dan daar gehoor aan geven.

      O.a. stressvolle gedachten onderzoeken kan daarbij helpen.
      Meer leren over en meer gebruik maken van je innerlijke sturingssysteem is een stap in de goede richting en tot slot jezelf fulltime gaan richten op jezelf goed voelen is ook een stap in de goede richting.

      Er is geen cent voor nodig, alleen maar de wil bij mensen zelf en de infrastructuur om de juiste informatie op de juiste plaats te krijgen. En dat gaat met het huidige internet heel goed. 😀

     4. Werner

      Mee eens Douwe, vandaar die schizofrene wereld met z’n irrationele stuiptrekkingen om geld dat uit het niets komt. Met sprekend gemak zouden we allemaal – voorzichtige prognose – halftijds kunnen gaan werken met behoud van luxe. Zie straks het verloren paradijs van Keynes. 🙂

     5. Douwe

      Je kunt die schizofrene wereld prima voor je eigen groei gebruiken. Veroordeel elk ding wat er volgens jezelf mis is met de wereld en onderzoek dat met The Work. Ik heb op die manier een boel inzichten verkregen in mezelf en de wereld om me heen. En het betekend niet dat je niet nog steeds zaken wilt aanpassen maar je hebt geen negatieve emotie meer bij wat er nu is.

      Gebruik wat niet klopt in de buitenwereld volgens je geloofssysteem om jezelf verder wakker te maken. Gebruik je fysieke wereld als een spiegel. Onderzoek elke gedachte die je laat geloven dat er iets niet aan deugd en volg elke lead die je nieuwsgierigheid, interesse etc prikkelt. Op die manier kun je de fysieke wereld via die twee paden gebruiken om zelf in je bewustzijn te groeien. Niets hoeft uiteraard maar dat heeft mijzelf wel enorm geholpen om verder inzichten te krijgen. http://achterdesamenleving.nl/leer-je-innerlijke-sturingssysteem-wat-via-emoties-werkt-optimaal-te-gebruiken/#.Vj-gOfkveUk

     6. Werner

      Dat is zeker zo Douwe, is een kwestie van zelfonderzoek naar het wel en wee der tijdruimtelijke dingen. Het brengt ons tot paradoxale waarnemingen waardoor die schizofrenie tot uiting komt. Immers, we kunnen niet ontkennen dat tal van sociale alternatieven beschikbaar zijn, toch blijkt dat voor een aantal niet te volstaan om er ook effectief iets mee te doen in functie van het algemeen belang. Misschien dat het morgen anders wordt, de geschiedenis heeft geleerd dat dergelijke opties geen garantie op succes bieden. Vandaag blijkt het zogeheten Nash-evenwicht een systeem van wederzijdse afschrikmiddelen, niet eentje van co-creatie en verzoening. De tijd tikt, it’s fingers crossed, evolutie komt met goed en slecht nieuws, ook dat is een wetmatigheid.

    3. Nico

     Het mes snijdt hier aan drie kanten; schaarste voor de één, werkgelegenheid voor een leger zinloze hulpverleners en een afschrikwekkend voorbeeld voor wie nog aan het werk is (dat betekent makkelijker uitknijpen met bijv. onbetaalde overuren)

  2. Frank de Graaf

   HEB HET GEDEELD!
   Ter bewustwording (van het systeem) ZINVOL om dit artikel te lezen. Centraal staat dat vooral moet worden voorkomen vaardigheden te creëren waarbij toegewerkt wordt naar overvloed, het natuur-principe, zeg maar ons geboorterecht. En daarmee liefdevol scheppend creëren en onze talenten gebruiken mogelijk is en waardoor onze gezamenlijke missie realiteit wordt > een eerlijke vredige leefbare groene wereld die de eenheid van de mensheid weerspiegelt. En dat is volgens de 1% Elite die 99% van al het geld bezitten vooral niet de bedoeling. Dus vooral niet scheppend creëren maar competitief en de ander vlugger af willen zijn…waardoor de hele verkeerde ego- centrische sfeertjes in stand kunnen worden gehouden. Fout ego-gedrag heeft de afgelopen 100 jaar o.a. geleid tot meer dan 200 miljoen doden.

 2. Treowd

  Prima analyse van de huidige situatie Pieter, het is herkenbaar. Als ik dat bekijk en daarbij ook nog eens in gedachte meeneem dat men op die manier ook nog eens het gezin uit elkaar trekt verder aangevuurd via media mind-control heb je de perfecte chaotische samenlevingen van waaruit ze (de aanstuurders) op hun nieuwe orde kunnen aansturen. Dat moet haast wel ondraagbaar worden op den duur voor de mens die van nature zoveel meer potentie in zich heeft.

  1. Werner

   Zo is dat Treowd, het is alsof we in de Moderne Middeleeuwen leven en misschien nog veel erger dan toen. Ethisch gezien lijkt het alsof we erop vooruitgegaan zijn, vierendelen is niet meer van deze tijd aangezien dat onze afschuw wekt, we hebben het simpelweg vervangen door andere systemen die ons aan de ketting houden. Gelukkig hebben we ook tal van remedies om ons hiervan te verlossen, nu de toepassing nog. Waar zit die kritische massa?

  2. Pieter Stuurman Bericht auteur

   Zo is het Treowd. Iedere vorm van macht zal altijd proberen om te voorkomen dat mensen hun eigen potentieel ontdekken. Zodra mensen dat ontdekken, is het gedaan met de macht.

 3. Douwe

  //De kerk deed dit door mensen te laten geloven dat ze geboren zondaars waren, de huidige macht doet dit door mensen te laten geloven dat ze geboren schuldenaars zijn. Maar alle machtsbolwerken hebben altijd succesvol beweerd dat mensen inherent slecht zijn en daarom tegen zichzelf en hun soortgenoten beschermd moeten worden. Mensen hebben dat altijd geloofd. Zonder breed gedragen geloof in de eigen gebrekkigheid, is macht namelijk onmogelijk.//

  Heb jij een idee hoe mensen zich hieraan kunnen onttrekken Pieter, of hoe ze de leugens kunnen doorzien? Hoe kunnen mensen inzien dat er helemaal niets mis is met hun, dat zij en hun buren niet van nature slecht zijn en niet tegen zichzelf beschermt hoeven te worden?

  Hoe kunnen we kortom dat breed gedragen geloof in eigen gebrekkigheid van mensen ontmantelen?

  1. Pieter Stuurman Bericht auteur

   Om mensen iets te laten geloven dat niet waar is, moet je liegen. Leugens hebben alleen het beoogde effect als ze geloofd worden.

   In principe zijn mensen vrij om te zeggen wat ze willen, en dus ook om onwaarheden te vertellen (te liegen). Maar mensen zijn precies zo vrij om die onwaarheden al dan niet te geloven. Het is de gelover die uiteindelijk bepaalt of de leugen effect heeft.

   Daarvoor is het noodzakelijk om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hetgeen je al dan niet gelooft. Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn nou eenmaal onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het niet nemen van die verantwoordelijkheid, leidt onherroepelijk en zonder uitzondering tot onvrijheid.

   Wanneer de gevolgen van onvrijheid als negatief beleefd worden (als probleem), dan betekent dit dat er per definitie een geloofde leugen aan ten grondslag ligt.

 4. Quirine de Kok

  We zijn zo gehersenspoeld door religie, opvoeding, school, media, politiek etc. dat we denken dat we verzorgd worden door roverheid, maar het is precies andersom. We worden uitgebuit, geplunderd en ziek gemaakt, zodat we eerder doodgaan etc. Als je het vergelijkt met dieren is de mens best wel dom.

  1. Werner

   Het is goed dat steeds meer mensen hiervoor wakker worden vandaag, ik denk zelfs dat dat voor politici evenzeer geldt maar dat zal wellicht als naïef gepercipieerd worden. 🙂

   1. Pieter Stuurman Bericht auteur

    Wat betreft politici: hier geldt het principe van natuurlijke selectie. Politici die wakker worden en daar naar handelen, kunnen simpelweg niet langer politici blijven.

    Dat betekent dat de politici die overblijven OF niet wakker zijn, OF er niet naar handelen. Anders gezegd: OF dom zijn, OF liegen. In beide gevallen lijkt het me geen goed idee om ze te geloven.

    1. Werner

     Het is een gewetenskwestie, het moet bijzonder lastig zijn om te moeten (h)erkennen dat je als politieker de bevolking heel die tijd belazerd hebt. Hoe leg je zoiets uit aan de bevolking natuurlijk, het vergt heel wat moed om toe te geven dat men ook zichzelf belazerd heeft. Wakker worden is een vreemd proces. 🙂

     1. Pieter Stuurman Bericht auteur

      Er zullen ongetwijfeld redenen zijn waarom politici niet wakker willen/durven worden, of (wanneer ze dat toch doen) er niet naar willen/durven handelen. Ik heb daar wel begrip voor.

      Maar ook dan lijkt het me geen goed idee om ons lot te laten (blijven) bepalen door mensen die, door het ontbreken van moed, kiezen voor doorgaan met liegen. Mensen voor wie de angst blijkbaar zwaarder weegt dan het geweten.

     2. Werner

      Kunnen slechts de sociale alternatieven cultiveren, schijnbaar eenvoudige opdracht tot je eraan begint. 🙂

     3. Douwe

      Politici kunnen voor zichzelf eens nadenken wat hun gereedschappen zijn. Ze kunnen wetten uitvaardigen die mensen verteld wat ze wel en niet zouden moeten doen en dit moet met dwang en geweld worden gehandhaafd.

      Daarnaast worden ze zelf betaald van geld wat onder dwang en dreiging van geweld van de bevolking is afgenomen.

      Beide gereedschappen onderdrukken en vernietigen de vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken van mensen. Beide gereedschappen zijn daarmee immoreel. Een politicus heeft dus alleen maar immorele gereedschappen tot zijn of haar beschikking. Het filmpje van Larken Rose – If You Were King legt dit ook heel helder uit. https://www.youtube.com/watch?v=z0HtWSlFCAQ

      Mensen kunnen hun leven over het algemeen het best verbeteren door zelf te weten wat ze wel en niet willen en ze de vrijheid hebben om in die richting te handelen. Begrip van zichzelf en van de natuurwetten en toegang tot andere mensen om vrijwillig mee samen te werken zijn dus de echte gereedschappen tot verbetering van de wereld.

     4. Pieter Stuurman Bericht auteur

      @ Werner,

      Het ligt eraan wat je als opdracht ervaart. Een vooraf bepaald eindresultaat behalen is inderdaad niet eenvoudig. Er een bijdrage aan leveren wel.

     5. Werner

      Volkomen mee eens Pieter, er is een doel en een weg. Als het doel duidelijk is dan wordt het makkelijker, je komt dan enkel nog vreemdsoortige obstakels tegen die schijnbaar de weg zijn kwijt geraakt.

 5. yvonne hoekema

  Zet de link maar weer op twitter, in de hoop dat vele mensen het lezen……en er vervolgens eens over gaan nadenken!

 6. only you

  Wat denk je hbo afgestudeerd, en daarna werden allerlei regels ingevoerd dat nadenken niet meer aan jou overgelaten Werd?
  Daar word je ook niet vrolijk van?
  Net als bij artsen geprotocolleerde activiteiten, deze weten hun tijd ook nuttig er te Besteden?

  1. Werner

   Ziet er inderdaad een leuk initiatief uit, iets dat in schril contrast staat met de ‘donkere nacht’ die we – willens nillens – maatschappelijk ervaren. Mensen beginnen dan de frustratie op elkaar te projecteren zonder echt goed te beseffen wat er werkelijk aan de hand is. Of zo ik ergens las:

   In het moderne leven onderdrukken we het kind meestal, want kinderlijkheid is een belediging voor het soort ego dat we bewonderen. We geven de voorkeur aan de welopgevoede, beheerste, aangepaste en nogal uniforme mens die heeft geleerd dat hij moet passen in de doelstellingen van onze maatschappij, die grotendeels vorm hebben gekregen door ons geloof in het Kapitalisme. We definiëren rijpheid in die termen en steunen een opvoedingssysteem dat die filosofie schraagt. Ons gebrek aan wellevendheid is grotendeels te wijten aan het onderdrukte kind dat ingaat tegen de harde eisen die door de maatschappij aan hem worden gesteld. Mensen zijn boos en gedeprimeerd om het vreugdeloze leven dat ze gedwongen worden te leiden en luchten hun frustratie door verwerpelijke manieren van asociaal gedrag, als waren ze kinderen die niet hebben geleerd wat het is om sociaal te zijn. Onze huidige maatschappelijk ‘donkere nacht’ is deels te wijten aan de onderdrukking van het kind in ons.

   http://www.bol.com/nl/p/de-donkere-nachten-van-de-ziel/1001004002095437/

 7. Peitje Puk

  Hehe eindelijk. (worden we wakker?)

  Een geweldig artikel wat precies verwoord wat ik al jaren voel en denk.

  Hopelijk zet het zich door en worden meer mensen zich bewust (wakker).

  Keep up the good work!

  Inlakesh

 8. Nico

  Interessant artikel. Dit geeft te denken, ook als je de verhalen leest over zinloos werk voor bijstandsgerechtigden. Zie bijv. http://www.bijstandsbond.org/activiteiten/persberichten/opsommingfebruari2015/Je%20zit%20in%20de%20leegte.pdf

  Er zijn ook andere varianten op het thema dat er voor burgers geen overvloed oftewel vrijheid mag zijn. Wi arriveerden in een land waar de bevolking gewoonlijk gebrek lijdt. We waren zelfstandig, onafhankelijk en gelukkig. Er werd een psychologische oorlog tegen ons gestart om ons onder druk te zetten en middelen te ontnemen. De overheid werkte mee. Na een groepsaanval door een dozijn agenten, verlies van ons ongeboren kind en marteling op een politieburo gingen we naar Nederland. Al onze bezittingen zijn verloren gegaan.

  Naast ‘deprevation’ (intellectueel, emotioneel of lichamelijk) is er een bekende cyclus van beroving of vernietiging en daarna wereropbouw. De één wordt gekruisigd voor de zonden van de ander en moet daar op verschillende manieren de prijs voor betalen, de ander profiteert ervan.

  Wij werden na aankomst in Nederland behandeld op een manier die niet gericht was en is op wederopbouw, maar op hinderen en blokkeren. Onze gezondheid is niet hersteld, maar verslechterd. Er is besloten dat huisvesting voor ons niet noodzakelijk is, met als gevolg dat wij inmiddels ruim een half jaar logeren in een zeer kleine ruimte zonder enige privacy, waar wij dagelijks lastiggevallen worden. Om dit te realiseren hebben overheidsdienaren verschillende wetten overtreden. Het is niet de bedoeling hier een klaagzang te houden, maar wel om vast te stellen dat in het koninkrijk der Nederlanden overheidsdienaren allerlei machtspelletjes spelen om mensen zoveel als mogelijk disfunctioneel te maken of te houden. Men spreekt over vrijheid en welvaart, maar gebrek en onwaardigheid is in bepaalde gevallen kennelijk toch een middel om onuitgesproken doelen te bereiken. Een voorbeeld van zo’n doel is inderdaad macht behouden.

  In https://www.youtube.com/watch?v=q7mznfMI1T4 legt een spreker uit dat macht gaat om alpha gedrag. Dat gedrag is in de menselijke natuur gebouwd om te zorgen. De ene keer zorg je voor een ander, de andere keer wordt er voor je gezorgd. Die interactie (reciprociteit) heet ook wel samenwerking. De typische alphamannetjes van een staat, onderneming of welke menselijke groep dan ook zijn het zorgaspect vergeten. Het gaat hen niet langer om naastenlliefde, maar puur om macht en de kick daarvan. Dat levert psychopatisch gedrag op…

  Dat roept vragen op: Als de eerder genoemde alphamannetjes beschouwd worden als een sociale kanker, hoe is dat verschijnsel dan te verhelpen? Is het inderdaad zo dat bij kanker slechts 3 remedies zijn (wegsnijden, bestralen of chemie) die nog onnatuurlijk zijn ook, of is deze sociale kanker op een andere manier te behandelen? Hoe kan preventie plaatsvinden? Hoe verandere je het DNA van iemand’s karakter zodat het weer op een natuurlijke manier kan functioneren? Kan dat laatste eigenllijk nog wel, of kan iemand die voorbij een bepaalde grens van karakterbederf is maar beter afgemaakt worden voordat ‘ie nog meer schade aanricht? Over deze dingen denk ik actief na. Heeft iemand hier gedachten over?

  1. Nico

   Misschien is het goed om nog toe te voegen hoe een psychopaat (gewetenloos en zonder inlevingsvermogen) ontstaat. Wilhelm Reich ontwikkelde daar een theorie over:

   Psychopathische karakter
   Deze wond ontstaat rond de leeftijd van 3 door een ouder die manipuleert, emotioneel molesteert, hem verleidt om zich “speciaal” te voelen vanwege de narcistische neigingen van de ouder. Het kind beslist om zichzelf nooit meer toe te staan om kwetsbaar te zijn, en beslist daarom om in plaats daarvan anderen te manipuleren en te overmeesteren met zijn wil – een krachtige maar ontspoorde geest. Dit karakter wordt gekenmerkt door een patroon dat aangeeft dat het zich staande houdt tegen het gevaar van falen, wanneer hij daarmee ophoudt. Het moet in iedere situatie aan iedereen superieur zijn. Doel van de therapie is dat het de angst voor onderwerping inziet. Dat het het afhankelijk zijn van anderen als een volwaardige manier van leven accepteert

   Mensen met macht brengen dus psychopaten voort door het karakter van hun kinderen op een specifieke manier te misvormen zodat ze hen kunnen opvolgen. De vraag is; hoe kan de psychopaat met macht onschadelijk gemaakt worden? Dergelijk mensen staan niet open voor een warme en liefdevolle benadering, tenzij het hen in hun positie houdt. Lastig…

   1. Douwe

    Bashar geeft wel een interessant gezichtspunt op deze materie.

    Psychopaten zijn volgens hem in de illusie van macht getrapt. Een manier om ze daaruit te krijgen is door ze uit te leggen dat het domineren van anderen nooit tot een ware connectie lijdt.
    Daarbij kun je mensen leren een connectie te maken met zichzelf, hun innerlijke zelf, all that is. En de connectie met je hogere zelf loopt juist via de fantasie, het inbeeldingsvermogen.

    In dit artikel wordt er breder op ingegaan:
    -) De illusie van macht en de macht van illusie

    1. moerstaal

     Psychopathie is een deviatie cq afwijking welke psychopathologisch genoemd kan worden.
     Maw. is het een aangeboren afwijking welke resulteert in een verhoogde kans op een ontwikkelingsstoornis waarbij een gebrek aan empathie de boventoon voert.
     Het is te vergelijken met mensen welke een verhoogde kans hebben om schizofrenie te ontwikkelen.
     Eea. impliceert dat je psychopaten niet kan genezen!
     Wat er niet is zal ook niet zomaar aanwezig zijn.

     Wat betreft de remedies zoals Nico ze noemt valt genezing al af.
     Wat overblijft is inderdaad uitschakelen.
     Dat zuiveren gebeurde vroeger ook in de stam.
     Wie de stam stelselmatig benadeelde kon een ultieme klap krijgen of een enkeltje savanne…
     Stel je voor dat je een stam hebt van 50 m/v en er zit een problematisch alfamannetje welke kinderen misbruikt, stamleden tegen elkaar opzet…
     Een nachtelijke klap met knuppel of flinke steen biedt dan uitkomst.

     Het probleem van onze huidige maatschappij is dat de overheid het monopolie heeft op geweld en dat de psychopaten aan de touwtjes trekken.
     Het is algemeen bekend dat onze huidige anonieme massamaatschappij uitzonderlijke kansen biedt aan psychopaten. Wie niet wordt tegengehouden door empathie en makkelijk anderen benadeelt heeft veel meer kansen bij het carriere maken.
     Daarbij hebben ze nog het voordeel dat de psychopaten elkaar aan baantjes helpen.
     Veel politici worden niet gekozen en als ze worden gekozen kwamen ze al eerder elders bovendrijven…
     Wij zijn gegijzeld door psychopaten en de sjonnies en anitas lopen naief achter de propaganda aan…
     Het onweten van de massa en haar onvermogen psychopathie te begrijpen maakt van de meeste mensen pionnen in het spel.
     Wie het wel begrijpt zal in veel gevallen onmachtig zijn om tegen de stroom in te roeien. Wie moet niet werken voor een baas, voor kinderen zorgen, de hypotheek aflossen. En zo zijn wij schapen in een stal met enkele wolven als een Blair, Bush, Cheney, Rumsfeld en ga zo maar door. Balkenende en Rutte schaar ik trouwens onder de uberschapen of de schoothondjes zo je wil. Ze zullen wel iets van empathie hebben maar zijn maar de lopers in het spel…

     Jongeluy

     1. Werner

      Interessante link, boordevol over deze materie

      We zitten nog steeds in de zandbak. En nog steeds kijken we naar het schepje of het emmertje van de ander. Als jij aan mijn schepje komt dan kom ik aan jou emmertje. En als ik daar de moed niet voor heb,… nou, dan schop ik gewoon jou zandtaartje kapot als je even niet kijkt. Als jij daarna terugkomt in de zandbak en ziet wat ik heb gedaan, bedenk ik allerlei smoesjes over een harde storm of een andere kleuter die jou zandtaartje kapot heeft gemaakt. Na een tijdje ontdek ik dat het wellicht handig kan zijn jouw zandtaartje luidkeels te gaan bewonderen, want dan mag ik misschien even met jouw emmertje spelen. Of we kunnen samen spelen, jij met je emmertje en ik met mijn schepje. Samen staan we sterk. We vormen een groepje en daar horen de anderen dan weer niet bij, tenzij ze ook een leuk harkje, schepje of emmertje hebben, liefst groter dan die van mij, dan vind ik plotseling die ander natuurlijk wel weer heel leuk. Ik ben een vrij slimme kleuter, al zeg ik het zelf.

      http://antipsychopaat.simpsite.nl/Zandbakgedrag

     2. Nico

      @Moerstaal: Als ik het goed begrijp zeg je dat geweld de enige uitweg zou zijn. Normaliter roept geweld angst voor repressailles en volgend geweld op. Dat betekent dat mensen die overblijven niet vanuit naastenliefde maar vanuit angst voor repressailles hun gedrag verbeteren. Dat gaat een tijdje goed, totdat er maniertjes zijn gevonden om toch te doen wat men wenst. Bloed kruipt waar het niet gaan kan.

      Als geweld de enige uitweg zou zijn, dan betekent het dat alleen het ‘laatste oordeel’ eraan helpt om de situatie permanent te veranderen. Daarbij moet dan zodanig grondig te werk worden gegaan dat er werkelijk niets meer van psychopaten en de zaadjes van hun denkgoed overblijft. Onkruid moet je verbranden, anders vinden hun zaadjes toch weer hun weg en schiet het ergens anders weer op. Deze definitieve vernietiging is de gedachtengang van de meeste aanhangers van de Abrahamitische religies (Joden, christenen, moslims).

      Andere denkers stellen zich een weg naar verlichting voor.
      Alle lijden (als burger of machthebber) is zinloos, dus kan het maar beter vermeden worden. Waarom iets wensen als er toch alleen maar lijden uit voortkomt? Deze weg gaat niet via vernietigen, maar via laten doodbloeden. Als je alphamannetjes niet langer voedt met gehoorzaamheid, dan valt er niets meer te halen. Dat is overigens onze keuze. Een burger wordt gezien als stemvee zodat anderen macht kunnen verkrijgen en als melk- en slachtvee zodat anderen onder dwang opbrengsten kunnen afpersen. Onze stem zal nooit meer gebruikt worden om een ander macht te geven. Ons leven zal nooit meer opbrengsten genereren die door anderen gestolen of afgeperst kunnen worden. Wij wensen geen inkomsten of bezittingen meer.

      Daarmee is ons burgerbestaan feitelijk opgeheven en hebben we onze burgerlijke dood gerealiseerd. Het is vervolgens aan machthebbers om te beslissen of men ons alsnog wenst te dwingen of niet. Dwang resulteert bij ons echter niet mer in een stem of werk-voor-geld. Ons leven is dus gereduceerd tot een bestaan op het absoluut nulpunt. Er gebeurt niets meer, ook al zou men besluiten ons actief uit te hongeren of neer te schieten. Deze situatie kan alleen ontdooit worden als er warmere omgevingsontstandigheden worden geboden. Op deze manier laten we zien dat het gedrag van anderen slechts destructief is en maken wij hun ervan bewust dat dwingend gedrag slechts tot de dood leidt. Psychopaten hebben daar natuurlijk maling aan (wat interesseert het hen als wij fysiek doodgaan?) maar anderzijds staat het natuurlijk niet fraai als het zover komt. Hun verhaaltjes over openbare orde, veiligheid en gezondheidszorg waarvoor zij zo dringend noodzakelijk zijn houden dan niet langer stand. Het tegendeel is bewezen. Anders gezegd ontstaat hierdoor een eigenbelang om toch maar eens na te gaan denken…

     3. moerstaal

      @Nico,
      Psychopaten gebruiken geweld tegen ons!
      Zet het NOS Diazepam maar aan… Al schijnt dat volgens opper papegaai Marcel Gelauff allemaal te liggen aan Russen, Chinezen en Islamieten… NOT!

      Het enige antwoord is inderdaad geweld!
      Met een haai of een ander beest ga je ook niet in gesprek….
      Het is ik en die ander die het onderspit moet delven…
      Of op grotere schaal iets tussen ons gewone loonslaven en de oorlogshitsers met hun geweldsmonopolie.
      Passivisme is als schizofreen gedrag, soort schapen die achter elkaar het ravijn inlopen…

     4. Nico

      @Moerstaal:
      Hondsdolle honden moet je inderdaad afmaken (en we hebben mensen meegemaakt die zich zo gedroegen!)

      Maar… we kregen ook te maken met een hond die agressief op ons af kwam. Hij was vals gemaakt door stenengooiende mensen (islamitisch land). We hebben niet agressief op die hond gereageerd. Binnen een paar minuten kwam hij naar ons toe en vanaf de volgende dag bewaakte hij ons op zijn manier. Telkens als hij ons zag kwam hij kwispelend op ons af.

      Mensen zijn geen dieren, ook als denken sommigen daar anders over (kinderen worden met beloning en straf á la Skinner geconditioneerd).

      Zonder enige twijfel ben ik het met je eens dat sommige mensen beter afgemaakt kunnen worden. Ze zijn te schadelijk, het gedrag is te pathologisch geworden. Vergeet echter niet dat er ook mensen zijn die gewoon slecht behandeld zijn, getraumatiseerd zijn geraakt, copingsmechanismen die hun werk hebben gedaan, daardoor sneller agressief of dominant gedrag vertonen en… met een betere behandeling een heel ander leven zouden kiezen.

      Hoe filter je deze twee categoriën uit elkaar en liefst zonder inschattingsfouten?

    2. Nico

     Basher gaat er kennelijk van uit dat mensen in een machtspositie openstaan voor een andere manier van denken die hen door onderworpenen en afhankelijken aangereikt wordt. De praktijk leert dat deze mensen vastzitten in een denkpatroon van controle behouden en opdrachten uitdelen. Er is angst om de positie van volledige controle te verliezen, want, beslissingen die men nam en nadelige gevolgen voor anderen hadden zullen als een boemerang terugkeren. Deze mensen hebben geen berouw voor wat ze hebben gedaan, zijn niet in staat genoegdoening te bieden (één voor anderen schadelijke beslissing brengt een hele keten van oorzaken/gevolgen op gang) en door gebrek aan berouw tot niets bereid dan de gevolgen van hun handelen te proberen te ontlopen.

     Kun je een ander veranderen?
     Kun je jezelf veranderen?
     In welke mate?
     Met welke effecten?

     De man/vrouw relatie leert mij dat je de ander niet moet willen veranderen omdat het destructief uitwerkt voor een relatie, maar dat er liefde voor nodig is om de ander volledig tot bloei te laten komen doordat hij/zij volledig zichzelf kan zijn. Een dergelijke relatie begint met romantische toenadering. In de maatschappij beginnen relaties met machthebbers met psychische verkrachting; denk en doe wat ik je zeg, want anders.. Waar de man/vrouw relatie door liefde kan opbloeien, worden relaties binnen de maatschappij op voorhand verwoest.

     Overigens gebruik ik 2 termen; samenleving en maatschappij. Een samenleving is gebaseerd op relaties en samenwerking, een maatschappij (een zakelijk avontuur) op concurrentie.

     1. Werner

      Onze keuze wordt grotendeels bepaald door een bepaalde doelstelling, als deze doelstelling wijzigt dan worden logischerwijs andere keuzes gemaakt. Volgens de speltheorie zal er dan iemand z’n strategie dienen te veranderen, politiek zou hierin het voortouw kunnen nemen, dit net omwille van hun machtspositie die ze kunnen inzetten in functie van het algemeen belang. Ter indicatie:

      In de speltheorie, een deelgebied van de wiskunde, is een Nash-evenwicht een oplossingsconcept voor een niet-coöperatief spel, waar twee of meer spelers aan meedoen. In een Nash-evenwicht wordt elke speler geacht de evenwichtsstrategieën van de andere spelers te kennen en heeft geen van de spelers er voordeel bij om zijn of haar strategie eenzijdig te wijzigen. Als elke speler een strategie heeft gekozen en geen enkele speler kan profiteren door zijn strategie te veranderen, terwijl de andere spelers dat ook niet doen, dan vormt de huidige verzameling van strategiekeuzes plus de bijbehorende uitbetalingen een Nash-evenwicht.

      https://nl.wikipedia.org/wiki/Nash-evenwicht

  2. Werner

   Misschien heb je iets aan de epigenetica, de omgevingsfactoren spelen een cruciale rol bij de overerving via het DNA. Domweg gesteld, tussen kindsoldaten zitten wellicht een aantal Einsteins, we zullen het nooit echt weten zonder dat ze hun wapens neerleggen.

   Epigenetica is het vakgebied binnen de genetica dat de invloed bestudeert van de omkeerbare erfelijke veranderingen in de genfunctie die optreden zonder wijzigingen in de sequentie (volgorde van de basenparen) van het DNA in de celkern. Het bestudeert ook de processen die de zich ontplooiende ontwikkeling van een organisme beïnvloeden. In beide gevallen wordt bestudeerd hoe gen-regulerende informatie die niet in DNA-sequenties wordt uitgedrukt toch van de ene generatie (cellen of organismen) op de andere wordt overgedragen – dat wil zeggen (afgaand op het Griekse prefix), ‘bijkomend bij’ of ‘supplementair aan’ de genetische informatie die in het DNA gecodeerd zit.

   https://nl.wikipedia.org/wiki/Epigenetica

 9. Wat is waar

  En weer is geld het middel dat zinloos werk mogelijk maakt.
  Als er geen geld was zou niemand nog zinloos werk willen doen
  Zonder geld heb je de vrijheid om te doen waar je goed in bent of leuk vind om te doen.
  In een maatschappij met geld doe je wat geld oplevert. Dus ook zinloos werk, als dat de enige manier is om te overleven. Geld maakt je afhankelijk van degene die geld hebben en uitgeven. Dat maakt dat je onvrij bent.

  /////Het grootste gevaar voor de toplaag van een hiërarchisch ingerichte maatschappij is overvloed. Overvloed brengt, in tegenstelling tot schaarste, vrijheid. In een situatie van overvloed, kunnen mensen namelijk doen wat ze zelf willen, zonder dat hun bestaan in gevaar komt. Mensen worden onafhankelijk. En onafhankelijkheid is vrijheid./////

  Het grootste gevaar voor heersers is dus niet overvloed, maar het grootste gevaar is het wegvallen van de oorzaak van schaarste en dat is geld. Geld is de wortel van het kwaad schaarste.

  In deze tijd wordt de productie van steeds meer zinvolle zaken geautomatiseerd. Dat wil dus zeggen dat daarvoor steeds minder arbeid nodig is. Er zijn daarmee steeds minder mensen nodig om de benodigde hoeveelheid aan zinvolle dingen te produceren. Het gevolg daarvan zou dus ook overvloed zijn, namelijk een overvloed aan tijd. Het wordt overbodig om steeds te blijven werken als er voldoende zinvolle zaken beschikbaar zijn. En die overgebleven tijd kan dan aan andere dingen besteed worden. Aan andere zinvolle dingen bijvoorbeeld.

  ////Een van de dingen die daarvoor worden ingezet is propaganda. Bijvoorbeeld propaganda om ook vrouwen zinloos werk te laten doen. Het feminisme is een mooi voorbeeld van een succesvolle campagne. Vanaf de jaren zestig is vrouwen verteld dat het grootbrengen en opvoeden van kinderen een taak is die gebaseerd is op ondergeschiktheid. En dat een zinvolle levensinvulling alleen buitenshuis te vinden is./////

  Waardoor kan er zoveel propaganda gemaakt worden? Door de macht van het geld.
  En wat is de reden voor het feminisme. Juist geld. De redenering is dat eigen geld verdienen vrouwen onafhankelijk maakt van hun man. En onafhankelijkheid geeft in die gedachtengang vrijheid. Precies de omgekeerde wereld. Het huishoudelijke werk blijft en het werk buitenshuis wordt daaraan toegevoegd. Dus minder vrijheid door meer werk.

  Als vrouwen geen geld voor het werk buitenshuis zouden krijgen, zouden ze dan de opvoeding van hun kinderen ook uitbesteden aan creshes? Of zouden ze dan liever meer tijd aan hun kinderen besteden?

  Overigens vind ik het wel een goed artikel.

  Pieter misschien zou je ook eens een artikel kunnen schrijven over hoe de wereld er uit zou zien als er geen geld en bezit was. Wat zou dan de drijfveer van mensen zijn. Zouden ze dan nog te porren zijn om oorlog te voeren, zouden ze elkaar dan nog willen bestelen, zouden ze dan nog nieuwe vindingen voor zich zelf willen houden, etc,etc.

  1. Pieter Stuurman Bericht auteur

   Geld is inderdaad het instrument dat wordt ingezet om de gewenste afhankelijkheid te creëren.

   Mensen hebben twee mogelijke motieven om te gaan werken: nuttige/benodigde zaken tot stand brengen, of geld verkrijgen.

   Zolang we massaal voor de laatste optie blijven kiezen, zullen we afhankelijk blijven van de eigenaren van het geldsysteem en dus gemanipuleerd worden. Zo houden we onze eigen slavenstatus in stand.

   Pas als we besluiten dat werken bedoeld is om nuttige (of benodigde) zaken tot stand te brengen, zullen we dat doen. Pas als we inzien dat geld verdienen ook alleen maar bedoeld is om toegang te krijgen tot zaken die we (met werken) zelf tot stand brengen, kunnen we begrijpen dat de tussenstap die we geld noemen, zowel hinderend als overbodig is.

 10. Nico

  @Werner:

  De zandbak: Alleen kleuters blijven in een zandbak zitten.

  Game theory: In games concurreren spelers met elkaar om uiteindelijk een winnaar te kunnen uitroepen. De programmeur bepaalt de spelregels. Spelers hebben hun inbreng, maar ook limieten die door de programmeur (de architekten van de maatschappij) zijn bepaald. De enige geweldloze uitweg is dan: Game over. Niet meer meedoen aan een spel dat slechts tot frustratie leidt, wat in lijden resulteert.

  Epigenetica: Als de essentie van het DNA (menselijke natuur) vanaf de geboorte onveranderlijk is, dan is de enige manier om tot bloei te komen het bestaan van bepaalde omgevingsfactoren. Worden die niet geboden, dan sterft het organisme of komt er alleen maar ellende uit voort (zie https://en.wikipedia.org/wiki/Philosophical_zombie )
  Voor de mens betekent dat wellicht de bewustwording: Ik besta en functioneer uitsulitend onder de voorwaarden die ik zelf stel. Zo niet, game over.

  1. Werner

   Inderdaad Nico, filosofisch gezien bestaan die spelers niet als aparte entiteiten dan wel is er het spelende dat zich manifesteert als velen waardoor heel wat misverstanden ontstaan. Binnen dit wonderbaarlijke (ook pijnlijke) spel is het kunst om het redelijke evenwicht te bewaren, in uitzonderlijke gevallen komt het spelende zichzelf tegen. Een en ander is terug te vinden in de twee-naturentheorie, het is nog wat anders om die eerste natuur te herontdekken, of dat wat ‘bewustwording’ wordt genoemd. Filosofische zombies, leuke term. 🙂

  2. Pieter Stuurman Bericht auteur

   Machtsposities zijn bij uitstek aantrekkelijk voor psychopaten. Voor psychopaten bestaat er alleen onder/bovengeschiktheid. Het domineren van anderen is hun drijfveer.

   Ze hebben zichzelf hun leven lang getraind in het verkrijgen van macht over anderen en zijn er in veel gevallen erg bedreven in geworden. De hoogste machtsposities worden daarom ingenomen door degenen die het meest bedreven zijn in het bemachtigen ervan. Deze posities worden dus per definitie ingenomen door de grootste psychopaten.

   Toch bestaat hun macht uitsluitend uit de gehoorzaamheid van degenen over wie ze macht hebben. Mensen zijn bereid te gehoorzamen als ze geloven dat de macht legitiem is. Zonder de bereidheid tot gehoorzamen van de onderworpenen, heeft ook de grootste psychopaat geen macht.

   Pas wanneer mensen gaan beseffen dat machthebbers per definitie psychopaten zijn, zal de bereidheid om ze te aanvaarden als legitieme “leiders” verdwijnen. En daarmee is het dan gedaan met hun macht.

   Anders gezegd: alleen het besef dat legitieme macht niet bestaat en niet kan bestaan, kan ons ervan bevrijden.

   Zie ook: http://achterdesamenleving.nl/machthebbers-en-machtgevers/#.VkBh_3aFOM8

   1. Douwe

    //Anders gezegd: alleen het besef dat legitieme macht niet bestaat en niet kan bestaan, kan ons ervan bevrijden.//

    Dit is ook volgens Jeremy Locke en Larken Rose de kern. Mensen hebben massaal de misvatting dat er een legitieme heersende klasse zou kunnen bestaan. Echter een heersende klasse moet altijd geweld initiëren om haar positie in stand te kunnen houden. Een heersende klasse is dus per definitie immoreel. Zolang mensen nog massaal deze misvatting hebben steunen we een immoreel instituut en vragen we ons af waarom we in een immorele samenleving leven… Onze misvatting in ons denken schept daarmee de fysieke realiteit.

    Vandaar dat ik dan ook eenieder aanraadt om deze twee boeken door te lezen. Beide beschikbaar als vrij downloadbare PDF die precies deze misvatting van een legitieme heersende klasse tot aan de grond toe afbreken.

    -) Het einde van al het kwaad, het tijdperk van de oorlogen op aarde is voorbij
    -) Het meest gevaarlijke bijgeloof zorgde voor 262 miljoen doden in de vorige eeuw

    Bij hoe meer mensen deze misvatting verdwijnt hoe sneller we naar een morelere maatschappij gaan waarbij de instituten en instrumenten die hun basis vinden in die misvatting zullen verdwijnen. En nieuwe ervoor terugkomen gebaseerd op ons nieuwe gedachtegoed.

    Het huidige monopolie van het geldsysteem wordt afgedwongen via dwang en geweld vanuit onze overheden, doordat wij verplicht zijn onze belastingen in dat geldsysteem te betalen.

 11. Nico

  @Werner: Een spel is maar een spel. Een mens kan erin opgaan, zich laten leiden door de spelregels en voor zichzelf de overwinning proberen te behalen. Sommigen spelen het spel sportief, anderen niet. Sommigen spelen het spel alleen als ze zeker weten dat ze een zwakkere tegenstander tegenover zich hebben. Is het een zwaktebod om te stellen ‘ik speel niet langer mee’? Of is het een stap om over te schakelen naar een andere, hogere realiteit oftewel de werkelijkheid in plaats van de schijnwereld van het spel?

  Als er iets is wat ik heb geleerd van het maatschappelijke spel, dan is het wel dat samenwerken een stuk beter is dan concurreren. Dat liefde en reciprociteit betere gevolgen heeft dan eigenbelang. Want… wie een spel wint ten koste van een ander zal zich nooit goed voelen. De kick van het winnen verdwijnt namelijk snel als de verliezer constateert dat hij liever met sportieve en waardige mensen te maken heeft. Winnen vereenzaamt.

  Ergens buiten Europa gaat een gezegde: Wie besluit voor de overheid te werken gaat eenzaam dood. Hij heeft zijn ziel aan de duivel verkocht. Alleen overheidsdienaren die de spelregels, als die lijden zouden veroorzaken, soepeltjes hanteren of negeren maken nog enige kans op een oude dag met respectvolle bejegening.

  1. Werner

   Kan je reactie slechts delen Nico, bekeken vanuit het spelconcept is een ethische upgrade aan de orde. Alle middelen zijn beschikbaar, dat is het probleem dus niet. Het element van beperkte- en begrensde rationaliteit nog heel iets anders, hiermee zeggend dat ons probleem in het denken zit.

 12. Nico

  Overigens ziet iemand die niet langer aan het spel mee wenst te doen zich voor een duivels dilemma geplaatst. Liefde voor je wederhelft, nageslacht en dieren wordt namelijk als een chantagemiddel gebruikt. Als je besluit een einde aan het spel te maken wordt je namelijk beschuldigt van het schaden van de gezondheid of het welzijn van je geliefden. Een valse beschuldiging, want de schade wordt veroorzaakt door de alpha mannetjes die hun zin willen doordrijven. Basisinstinct (overleving, zorg voor geliefden) strijden dan met je hogere zelf (bekend van Freud). Een ziekelijk dilemma.

 13. Nico

  Werner; het probleem zit inderdaad in ons denken. Het duivelse dilemma. Maar de uitweg zit op een ander niveau. Als je uit het spel tegenover een oppermachtige tegenstander wilt losbreken helpt argumenteren (intellect), boos worden (emotie) of fysiek vechten er niet aan. Het komt erop aan of je in een andere geest wilt en gaat handelen dan de ander. Bij het duivelse dilemma is het verder van belang of je het samen met je wederhelft en event. gezin kan doen en zo niet of je over de valse beschuldigingen kunt heenkijken.

  1. Pieter Stuurman Bericht auteur

   Het hele spel wordt gedragen door een collectieve misvatting. Dat betekent dat we collectief last hebben van de gevolgen. Het is voor een individu niet mogelijk om je er volledig aan te onttrekken.

   De enig mogelijke uitweg uit een collectieve misvatting, is het verkrijgen van voldoende draagvlak voor het besef dat het om een misvatting gaat.

   Het probleem zit dus inderdaad in ons denken. In dit geval in ons collectieve denken (de denkcultuur).

 14. Nico

  Pieter:
  ///Het is voor een individu niet mogelijk om je er volledig aan te onttrekken.///

  Is dat zo?
  Of is dat wat de architekten van het spel en de spelleiders ons willen laten geloven?
  Laat je je bij deze stelling niet slechts leiden door de chantagemiddelen van overlevingsdrang en misplaatste naastenliefde die ik zojuist noemde?

  Uit je artikelen blijkt dat je uitgaat van een collectieve bewustwording en kritische massa die moet groeien. Dat betekent een van anderen afhankelijke opstelling. Hoezeer ik je artikelen ook waardeer, vraag ik me af of externe validatie en externe hulp werkelijk voorwaarden zijn om jezelf te kunnen onttrekken aan het spel om in een andere realiteit te kunnen komen. Je schreef ooit een artikel over de werkelijkheid die we met ons voorstellingvermogen creeëren. Als we ons niet voor kunnen stellen dat we individueel uit het spel kunnen stappen, dan betekent het dat we in een door andere gecreëerde werkelijkheid blijven hangen, gedoemd om altijd maar hun spel te blijven spelen. Toch?

  1. Pieter Stuurman Bericht auteur

   We creëren inderdaad individueel onze individuele (beleefde) realiteit. Maar we zijn niet alleen individuen. We maken ook deel uit van een interactief collectief. Een collectief dat we de mensheid noemen.

   Er is dus een individuele realiteit (de inrichting van je eigen leven) binnen de context van een collectieve realiteit (de inrichting van de samenleving). Beide beïnvloeden elkaar. Er dus inderdaad sprake van onderlinge afhankelijkheid.

   De collectieve realiteit is de optelsom van alle individuele realiteiten. Hoe meer individuen anders gaan denken en daarmee hun realiteit veranderen, hoe meer de collectieve realiteit zal veranderen.

   Een misvatting is een voor waarheid aangenomen (geloofde) gedachte die dissoneert met de werkelijkheid en uiteindelijk altijd leidt tot het ervaren van een probleem. De gedachte dat het mogelijk is om je volledig te onttrekken aan het collectief (aan de mensheid), is een misvatting en zal je uiteindelijk beschadigen. Totaal verzet tegen een collectief gedragen spel, komt je bijvoorbeeld op gevoelige reprimandes te staan.

   Ook hier creëer je met je gedachte dan je eigen realiteit. Met de gedachte “ik kan me individueel onttrekken aan het spel”, en je daaruit volgende handelen, creëer je de realiteit waarin je inderdaad buitenspel gezet wordt.

   Wel kun je je eigen realiteit binnen de context van het collectief veranderen, en daarmee een bijdrage leveren aan het veranderen van de collectieve realiteit. Dat laatste heet inspireren.

   1. Nico

    @Pieter
    Individuele mensen maken inderdaad deel uit van een collectief genaamd mensheid. Dat eindigt bij de fysieke dood.

    Daarnaast is er ook zoiets als een collectief geheugen van de mensheid (sommigen noemen het Akasha). Niet alles in dat geheugen is toegankelijk voor iedereen. Kennis wordt weggehouden bij velen, zodat sommigen hun spel kunnen spelen met velen. Dat gaat heel ver terug. Het oude Babylon (volgens wiktionary “gate of God”) is de bakermat van veel fabeltjes (mysteriën) die als een sluier over het collectieve geheugen zijn gelegd. Het gevolg; mensen wanen zich in een onontkoombare realiteit terwijl ze in werkelijkheid voor de gek gehouden, gemanipuleerd en gebruikt worden.

    Kun je jezelf individueel aan dit spel onttrekken? Ik denk het wel. “Game over” kan op verschillende manieren bereikt worden. Bijvoorbeeld door de fysieke dood of de burgerlijke dood ( https://nl.wikipedia.org/wiki/Burgerlijke_dood ). De Grieken hadden 1 woord voor ‘dood’ met meerdere betekenissen (θάνατος transliteratie thanatos); de fysieke dood of een leven dat al dan niet de moeite waard is om te leven. Wanneer je jezelf economisch en politiek buitenspel zet op een manier die niet bedreigend is voor machthebbers, valt er niets meer te halen wordt je niet meer beschouwd als een burger annex stem-, melk- of slachtvee. De reden voor bemoeienis met jouw leven is dan voorbij. Wordt je bestaan wel als bedreigend ervaren of zijn machthebbers rancuneus, dan wordt je platgewalst.

    De vraag is dus, in jouw woordgebruik, of je jezelf een bestaan anders dan dat van een burger kunt voorstellen en zo ja wat je jezelf er bij voorstelt, zodat er een andere realiteit betreden of geschapen kan worden.

 15. Nico

  Verduidelijking term ‘misplaatste naastenliefde’:

  Stel je beschouwt je gezin als een team, terwijl de overheid een ander team vertegenwoordigt. De overheid speelt vals. Dan kun je als gezin besluiten uit het spel te stappen. Of om er als gezin in te blijven. Of om je gezin te verlaten omdat jij uit het spel wilt stappen en je gezin niet. De vraag is of je chantabel wilt zijn en blijven. En hoe het zit met loyaliteit binnen je eigen team. Een ieder is vrij zijn eigen keuzes te maken. Keuzes afdwingen, via welke weg dan ook, duidt niet op liefde. Als liefde betekent dat je jezelf moet blijven laten chanteren is het geen liefde.

 16. Wat is waar

  @Pieter,

  ////Mensen hebben twee mogelijke motieven om te gaan werken: nuttige/benodigde zaken tot stand brengen, of geld verkrijgen.////

  Mensen hebben twee mogelijke motieven om te gaan werken: nuttige/benodigde zaken tot stand brengen, of geld verkrijgen om daarmee nuttige/benodigde zaken tot stand te brengen OF geld verkrijgen om bv macht of andere voor de medemens onnuttige of schadelijke zaken te verwerven , te doen, of tot stand te brengen.

  Als er geen geld was zou je enkel nog maar werken om nuttige of benodigde zaken tot stand te brengen. In ieder geval niet om geld te verkrijgen om daardoor een machtspositie te verwerven. Geld is dus een omslachtige manier om nuttige of benodigde zaken tot stand te brengen.

  ////Zolang we massaal voor de laatste optie blijven kiezen, zullen we afhankelijk blijven van de eigenaren van het geldsysteem en dus gemanipuleerd worden. Zo houden we onze eigen slavenstatus in stand.////

  Hoe denk jij de eigenaren van het huidige geldsysteem hun positie te laten af staan?

  /////Pas als we besluiten dat werken bedoeld is om nuttige (of benodigde) zaken tot stand te brengen, zullen we dat doen. Pas als we inzien dat geld verdienen ook alleen maar bedoeld is om toegang te krijgen tot zaken die we (met werken) zelf tot stand brengen, kunnen we begrijpen dat de tussenstap die we geld noemen, zowel hinderend als overbodig is./////

  Heel veel mensen proberen met geld al lang nuttige of benodigde zaken tot stand te brengen. Een andere helft zou dat ook wel willen, maar ziet daar geen mogelijkheden voor. Als je eten nodig hebt is betaald zinloos werk altijd te verkiezen boven honger en onder de brug slapen. Maar de meeste mensen kunnen zich van een wereld zonder geld geen voorstelling maken. En kunnen het dus niet ziet zien. Een wereld veranderen begint met het geloof dat dat mogelijk is. Als mensen geloven dat het kan en zich er al een voorstelling van maken dan zijn de eerste stappen voor een nieuwe realiteit gezet. Hoe meer mensen daar in geloven des te eerder het ook werkelijkheid wordt.

  Dus als we nu al inzien dat geld overbodig is, waarom dan geen systeem ontwerpen voor een samenleving zonder geld. Op die manier verdwijnen alle problemen die uit geld voortkomen als sneeuw voor de zon.

  1. Pieter Stuurman Bericht auteur

   Met geld kun je geen nuttige of benodigde zaken tot stand brengen. Dat kan alleen met arbeid.

   Mensen zijn bereid om in ruil voor geld arbeid te leveren. Ook dan is het de arbeid die het nuttige ding tot stand brengt. Maar omdat geld verkrijgen momenteel het hoofdmotief is, zullen mensen ook bereid zijn nutteloze dingen te doen voor geld.

 17. Astrid van Triet

  Pieter, waarom neem je vrouwen als voorbeeld van ‘onnuttig werk waarvoor ze bij hun kinderen weg gehaald zijn?’.

  Alle economen zijn 1 grote nutteloosheid. Geen morele uitspraak. Nee, gewoon aantoonbaar waar.
  Alle politici (zitten ook vrouwen natuurlijk) ook.
  Alle structuren (sociale dienst, belastingdienst en noem maar op), ook.
  Alle zorgverzekeraars, ook.
  Alle banken, ook.

  De bestuurders van de structuren, zorgeverzekeraars, banken, zijn 99,99% man.

  Al die mensen doen totaal nutteloos werk en kunnen gewoon thuis gaan zitten. Monsanto ook.

  Dus..,,,, alle mannen in alle structuren zijn 100% nutteloos van huis weg gehaald.
  Alle belastingadministratiekantoren ook. Belastingen slaan nergens op.

  Geld is zelf het bewijs.

  Geld kost niets. Helemaal niets. Er is dus nog nooit een financieel probleem geweest, want iedereen kan gewoon maandelijsk 1000 euro hebben. Kost niets. Nada noppes. Gewoon ieder maand aanmaken (dus niet voor huizen voor een beperkte groep, nee voor ieders bestaan. Kost niets. En bij iedere transactie vooraan vanzelf een deel van het bedrag weer op laten lossen. 1/1000 bijvoorbeeld (or what ever). Dus geen inflatie. Dat laatste had al lang ingeprogrammeerd kunnen worden. Dus wat doen al die economen en zo nou? Noppes. Ze hebben geen enkel nut.

  Vanuit het niets kostend geld om te bestaan (bestaansgeld) lost meteen de sociale dienst op, de bijbehorende belasteingen, een groot deel van de belastingdienst. De bijbehorende politieke tak. Al het gestalk, gedenigreer en gecriminaliseer van bijstanders ook. Hoppa, weg.

  En het is binnen 1 dag te regelen binnen de bankapplicaties, BestaansGeld voor iedereen. Kost niks.

  En dat brengen we dan vanzelf allemaal naar de BestaansEconomie. Die is er gewoon. Niks geen overvloedstekorten. De bestaanseconomie is er gewoon. (de economie waardoor ons lichaam in leven is: bakker, boer, vrachtwagen er tussen etc). Is er allemaal al. Niks nie tekorten.

  En dat is het hele plaatje. De rest lost er vanzelf van op. Kost niks….

  Dit is geen ‘plan’.

  Nee dit is het aanwijzen van de fout.

  Het herstellen van de fout kost niets (is binnen 1 dag gebeurd) en alle armoede, collectieve problemen, belastingen, en structuren lossen er van zelf van op.

  Dus…. alle mannen in die structuren kunnen allemaal naar huis.

  1. Nico

   Astrid: Los van je discussie met Pieter is het misschien goed om ook eens na te denken over de functie van werk. Van oudsher hadden mannen en vrouwen wellicht een rolverdeling, maar werkten ze vooral SAMEN waarbij ze elkaar aanvulden. In de tegenwoordige tijd worden man en vrouw om economische redenen uit elkaar gehaald met desastreuze gevolgen. Mensen denken meer aan een carriére dan aan nageslacht. Mensen offeren hun gezin op het altaar van materialisme. Enzovoort.

   Mijn vrouw en ik hebben besloten om samen te functioneren. Dat wil niet zeggen dat we niet afzonderlijk van elkaar op pad gaan als dat zo uitkomt, maar wel dat we alles gezamelijk aanpakken en de taken verdelen o.b.v. bijvoorbeeld talenten en vaardigheden. Doordat we dingen samen doen is onze band heel hecht.

   Is het je weleens opgevallen hoeveel moeite overheden (gesteund door media) doen om man en vrouw op allerlei manieren uit elkaar te drijven? Dat is de ‘verdeel en heers’ politiek. Daarin passen geen sterke gezinnen.

 18. Nico

  ///Daarin passen geen sterke gezinnen///
  Pardon. moet zijn: Bij heersen passen geen sterke gezinnen.
  (Omdat mensen met een hechte band voor elkaar opkomen)

  1. Treowd

   Dat men dat sterke gezinsverband uit elkaar wenst te drijven blijkt ook nog eens uit de programmering van onze kinderen via de tv en andere media. Vanaf de jaren 80 heeft b.v disney en zo mogelijk ook andere occult samenwerkende partijen jarenlang subliminale en andere occulte tekenen ingelast en geplaatst in o.a. tekenfilms en kinderseries op t.v waarin seksuele triggers en satanische tekens en verwijzingen te zien waren.

   Zo heeft men b.v. door middel van de kinder- filmreeks Harry Potter kinderen geinteresseerd in tovernaarij van daaruit is het een kliene stap naar hekserij wat ook bekend staat als witchcraft. Via die films heeft men kinderen als het ware getriggerd en geronseld om op het internet verder te gaan zoeken en men heeft daar zeer veel sites bereikbaar gemaakt inzake – die religie inmiddels – witchcraft.
   Harry Potter Witchcraft Repackaged /Interview The Berean Call

   Van daaruit is het maar een kleine overgang richting het ware doel satanisme. Ook adverteerde men do what thou wilt (alex crowley) , doe wat je wil, via rap muziek e.d. naast andere satanisch gekleurde muziekvideo’s waarmee men van de jaren 90 verder is gaan “opbouwen” . In de disney film assepoester zat b.v.een psychologische programmering verborgen om de moeder dochter verhouding aan te tasten in de kern. Sluwe en gemene valse satanisten maken die programmas en geven dat uit vanuit hollywood onder de naam van onschuldig kindervermaak maar uiteindelijk drijft men occult hele gezinnen uit elkaar en gaat men richting die occulte satanische one religion agenda en de nu wat meer zichtbare wereldorde, maar zij die zich wat meer in de muziek interesseren zien de programmering van met name de nieuwe generaties terug in de muziekvideos e.d. verpakt in onschuldig kindervermaak…..

   1. Treowd

    Excuus dat het een beetje lijkt af te dwalen van het topic maar dit laatste toch nog even aanhalen ter verduidelijking van vorige reactie; Waarin vorige reactie het oorzakelijke verband van uit elkaar vallende gezinnen dus het wegvallen van de sterke gezins-band aangehaald werd, is dat ook terug te bezien in de huidige tijd.

    Dus het gevolg daarvan nu: Seksueel losgeslagen jeugdigen door die vroegtijdige triggering ( seksuele prikkels en subliminalen via tekenfilms e.d.) maar ook via andere media en vooral ook – het doen wat ze willen – wat in lijn is met dat satanisme (occulte programmering in videoclips) zich binnen het gezin ontkoppelen. Het zet menigeen huishouden nu volledig op de kop en maakt best veel kapot in redelijk wat huishoudens.

    Vergeet niet dat ze jong geprogrammeerd zijn van 4 tot 12 wat zich meer en meer in het leven gaat manifesteren. En de programmering van vele kinderen loopt nu nog via uw t.v ….Je kunt stellen dat men onze kinderen voorbereid op een toekomstige satanische samenleving. Ook het meer liegen van vele kinderen om – te kunnen doen wat ze willen in lijn met – do what thou wilt – maakt deel uit van die programmeringen.

    1. Douwe

     Niets mis met doen wat je wil, heel gezond zelf mits je de vrije wil en vrijheid om eigen keuzes van anderen ook respecteert.

     Je betoog komt op mij wat conservatief over om heel eerlijk te zijn. Ik heb het idee dat het prima gaat met de jeugd van tegenwoordig. Stuk minder goedgelovig dan hun ouders die nog braaf de krant lezen en de NOS geloven. De jeugd die ik spreek weet over het algemeen veel beter hoe ons geldsysteem in elkaar zit dan de gemiddelde babyboomer. 😀

     1. Treowd

      Oke Douwe , dank je voor die eerlijke reflectie 🙂 dat had ik niet zo bedoelt.

      ” De jeugd die ik spreek weet over het algemeen veel beter hoe ons geldsysteem in elkaar zit dan de gemiddelde babyboomer ”

      Ja daar zal het hem in zitten de jeugd van waaruit ik spreek laat een wat andere kant zien o.a. ook weinig interesse hoe de wereld verder reilt en zeilt als het hen maar goed gaat. Maar goed mischien veralgemeen ik dat teveel. Ik volg je erin dat mits je de vrije wil van anderen respecteert je kunt doen wat je wil, maar op zijn tijd wat respect voor elkaars anders zijn of andere meningen lijkt me ook wel bevorderlijk. Toch heb ik het idee dat de jeugd wat onverschilliger is geworden meer ongevoelig desensitized en dat ligt toch zeker in die lijn van het satanisme. Het kan alle kanten uit, maar toch die programmering via media is aanwezig.

     2. Douwe

      Misschien is het een persoonlijk iets en is zelfs de categori jeugd niet eens meer zo zinvol. Er is tegenwoordig zo veel informatie beschikbaar dat het heel erg aan het individu ligt waar ze zich op richten en hoe ze zich ontwikkelen.

      Voor mensen die hun bewustzijn willen groeien is er nog nooit zoveel informatie beschikbaar geweest. Voor mensen die zichzelf willen verdrinken in angst en doem verhalen is er ook nog nooit zoveel mogelijk informatie beschikbaar geweest.

      Persoonlijk check ik tegenwoordig 3 zaken bij mensen ongeacht leeftijd.

      1) Begrijpen ze dat ze met hun gedachten en hun eigen staat van zijn de wereld om hun heen scheppen?

      2) Weten ze hoe ze hun stressvolle gedachten, geloven, geloofssystemen kunnen onderzoeken, omkeren en ontmanelen?

      3) Snappen mensen hun eigen emotionele sturingsssysteem? Oftewel weten ze dat hun nieuwsgierigheid, interesse, passie als leidraad voor hun leven kunnen gebruiken.

      En dat is het. Als mensen die drie gereedschappen begrijpen en onder de knie krijgen is de wereld waarin we nu leven nog nooit zo interessant en vol mogelijkheden geweest.

     3. Treowd

      Inderdaad Douwe, these are the works 🙂
      Goed omschreven, duidelijk en goed concept en inderdaad is en kan dat zeer leerzaam zijn. Mogelijk is het de kruising die ik opmerk waarop de mensheid zich bevindt, waar het nieuwe paradigma ook in het zicht ligt en de powers that shouldn’t be, zichtbaar nog die andere kant op willen. Vandaar dat mijn innerlijke overtuiging soms op bepaalde punten wat naar pessimisme neigt , mijn bezorgdheid hierover wenst dan te waarschuwen, dank je om dat net wat anders bij te kleuren.

     4. Treowd

      Correctie, zeker wat anders bij te kleuren, past beter in deze en dat is ook eerlijk 🙂 fijne avond!

     5. Douwe

      Ja Abraham Hicks noemt dat The Law of Allowance. In staat zijn mensen daadwerkelijk hun vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te laten maken respecteren. Ook als dat enorm domme keuzes zijn vanuit je eigen perspectief.

      Het viel mij op dat als ik geloofde dat mensen geen domme dingen zouden moeten doen, geen oorlog zouden moeten voeren, niet zouden moeten lijden, etc. etc. ik telkens mezelf slecht liet voelen door geloof te hechten aan die gedachte. Ik heb die gedachtes vervolgens onderzocht, omgekeerd en kwam toen tot het inzicht dat de wereld nu eenmaal zo werkt en ik dat allemaal zelf ook gedaan heb totdat ik het niet meer deed.

      Je kunt mensen de gereedschappen aanreiken en dat is het. Het enige waar je in die zin verantwoordelijk voor bent, ben jezelf. En als je dat eenmaal weet kun je je dus volledig gaan richten op je eigen interesse, nieuwsgierigheid, passie, ongeacht van wat anderen doen.

 19. Barry

  Het is dus totaal niet in het belang van de heersende elite dat er zoiets komt als het OBI (onvoorwaardelijk basis inkomen). Dat voorkomt nml. dat er veel nutteloos werk moet worden gedaan, om maar vooral de ‘eindjes’ aan elkaar te kunnen knopen. Bij een OBI krijgen de mensen meer tijd voor zichzelf en dus ook om na te denken over ons bestaan. En dat is een bedreiging voor de elite. En nee, de elite is niet de regering, dat zijn slechts hun vazallen (met name Rutte & Co, maar ook andere neo-liberale partijen, zoals D66).

 20. Nico

  @Treowd: Kinderen die van hun ouders losgeweekt worden of tegen hun ouders opgezet worden, kunnen ook niet meer door hen opgevoed worden. Destabilisatie d.m.v. verdeel-en-heers.

  Overigens; je hebt het over satanisme. Satan is een ander woord voor tegenstander. Wanneer kwaadwillende mensen goedwillende mensen op de korrel nemen, kweekt men daarmee slachtoffers of tegenstanders. Er is dus niets mis met iemand die zich als een tegenstander annex satan gedraagt. Om het plaatje meer compleet te krijgen, adviseer ik je de ‘satanic bible’ van Anton LaVey eens te lezen. Ik dacht ca. 45 pagina’s. Hoewel ik kritische kanttekeningen plaats bij sommige dingen, is bijv. het boek Lucifer (het inferno van de vlammende schimprede) bijzonder verhelderend. Hij neemt allerlei religieuze hypocrisie op de korrel (niet alleen christendom, maar ook oosterse religies). En waar de kracht vandaan komt… blijkt op het eind uit de sleutels van Henoch. Alles bij elkaar toont wat hij schrijft veel overeenkomst met de Psalmen van David. En dat… is wat je ontdekt wanneer je zelf onderzoekt i.p.v. verhaaltjes van anderen gelooft.

  1. Treowd

   ” Hij neemt allerlei religieuze hypocrisie op de korrel (niet alleen christendom, maar ook oosterse religies). En waar de kracht vandaan komt… blijkt op het eind uit de sleutels van Henoch.”

   Naar welke ” kracht ” refereer je ?

   Het woord satan kan verschillende interpretaties hebben Nico en dat begrijp ik, waar ik naar verwijs is hen die zich willens en wetens tegen het floreren van de mensheid opstellen omdat ze de aarde en haar bewoners wenst te domineren en op allerlei vlakkken probeert en aan het verleiden is tot moreel verwerpelijke zaken vanuit een bepaalde religie en daarnaast probeert te dwingen dat we als mensheid een gelijke richting ingaan.

   ” En dat… is wat je ontdekt wanneer je zelf onderzoekt i.p.v. verhaaltjes van anderen gelooft. ”

   Dat is jouw visie en mocht jij die op mij projecteren dan schat je het mogelijk verkeerd in 🙂

   1. Nico

    @Treowd

    Aan welke kracht ik refereer merk je vanzelf als je het geschrift lees waaraan ik refereerde 😀
    Inderdaad heb ik iets gemeend op te kunnen maken uit dat geschrift. Maar, anderen trekken weer andere conclusies. Vanuit een ander perspectief kunnen dingen er soms heel anders uitzien!

  1. Douwe

   En dan op een collectieve schaal in Nederland toepassen?
   Hoe zie je dat voor je als ik vragen mag?

   Ik zou graag oplossingen doorvoeren om een einde te maken aan de huidige bezetting van de parasitaire en psychopate elite die ook Nederland in de tang heeft. Ik weet alleen niet hoe dat voor elkaar te krijgen. Alle oplossingen zijn daarom van harte welkom. Ik ben persoonlijk nog steeds van mening dat mensen informeren over deze misstanden en mensen in staat stellen deze informatie te delen met hun naasten kan helpen maar ik begrijp ook dat dit alleen niet de oplossing zal zijn.

   Dus als mensen andere oplossingen hebben of voor zich zien, deel ze vooral.

   1. Douwe

    Het is goed en fijn om te horen dat een grote bek tegen de gemiddelde ambtenaar voor jou werkt maar ik zie niet in hoe dat is op te schalen en hoe we daarmee op collectieve schaal onszelf kunnen ontdoen van deze parasitaire elite.

    Maar misschien zie ik iets niet wat jij wel ziet? Wellicht kun je je visie iets verder toelichten?

   2. Douwe

    Dat klopt idd, hoe bewuster mensen worden hoe strakker de elite de teugels aan moet trekken om hun parasitaire positie te handhaven. Het nadeel van die teugels harder aantrekken is dat meer mensen in de knel komen en zullen zien dat er iets niet deugd. Dat escaleert op een gegeven moment tot een punt van dusdanige onderdrukking dat de gewone mens wel gedwongen wordt voor het eigenv oortbestaan om hiertegen in opstand te komen. En dan kunnen we een volgende stap zetten in het patroon van vrijheid.

    -) http://achterdesamenleving.nl/het-einde-van-al-het-kwaad-het-tijdperk-van-de-oorlogen-op-aarde-is-voorbij/#.Wm43t4jwaMp

   3. Keyboard

    ‘’Dus als mensen andere oplossingen hebben of voor zich zien, deel ze vooral.’’

    Probleem:
    De democratie is een illusie.

    Bewijs:
    – U heeft geen inspraak in de inkomsten en uitgaven van de overheid.
    – U heeft geen inspraak in de wet en regelgeving bepaald door de overheid
    – Verkiezingsbeloftes (waar uw stem op gebaseerd is) worden gelijk na de verkiezingen verbroken.
    – Europese regelgeving staat boven de Nederlandse, ondanks dat deze regelmatig in tegenspraak zijn.

    Oplossingen:
    – Raadgevend referendum niet afschaffen, maar vervangen door bindend referendum.
    – Nieuwe wetten alleen aannemen; bestaande wetten alleen schrappen; na toestemming grote meerderheid stemgerechtigden via internet-stemming.
    – Belastingverhogingen/verlagingen alleen invoeren; na toestemming grote meerderheid stemgerechtigden via internet-stemming.
    – Iedere partij krijgt evenveel campagne geld uit belastinginkomsten, om invloed (lees corruptie) van grote bedrijven in de politiek te bestrijden.

    Voetnoot:
    – Europa is alleen belangrijk voor vrijhandel en vrij verkeer van persoon en goederen, NIET om de regelgeving in landen te bepalen, (denk aan inperking persvrijheid vanuit Europese Commissies) simpelweg omdat dit soort commissies niet democratisch zijn gekozen.
    – Waarom je een regering niet wil laten beslissen over uitgaven: In Amerika sterven er honderden malen meer mensen aan hartziektes dan aan terrorisme, maar de uitgaven aan terrorisme- preventie is honderden malen hoger dan de uitgaves aan ziekte- preventie.

    Probleem:
    Het huidige economische systeem is niet ingericht op verbetering van de omstandigheden voor de gehele mensheid, maar op ‘’winstmaximalisatie’’. En het wordt pas echt problematisch als je ook een analyse van het financiële systeem hierin zou betrekken.

    Bewijs:
    – In een vrije markt verkoop je geen (hypothetisch) medicijn om bijvoorbeeld kanker in een vroeg stadium te verhelpen, maar je zorgt er voor dat mensen zo vaak mogelijk zo duur mogelijke behandelingen moeten ondergaan t.b.v. winstmaximalisatie.
    – In een vrije markt maak je geen product dat 100 jaar mee gaat, simpelweg omdat je nooit meer wat verkoopt als iedereen voorzien is, in tegenstelling tot kunstmatig problemen toevoegen aan je product zodat men duurder uit is aan reparatie dan een nieuwe kopen.
    – In een vrije markt zal er alles aan gedaan worden individuen afhankelijk te houden van bedrijven, en individuele onafhankelijkheid zal worden bestreden, bijv. door middel van lobby’s.
    – Er zijn genoeg grondstoffen op de aarde om ieder gezin (grootouders, ouders, kinderen) de volgende zaken te verschaffen binnen 10 jaar: comfortabel onderdak, moestuin op gezonde grond, waterzuivering van grond of zee water, gratis internet. Waarom gebeurd dit niet in een vrije markt? Omdat bedrijven niet willen dat de mensheid als collectief samenwerkt om dit te realiseren, omdat bedrijven er dan niet aan kunnen verdienen.

    Oplossingen:
    – Zoals hieronder in de voetnoot beschreven moet eerst het betalingsmiddel eerlijk worden verdeeld. Dit kan worden bereikt door ieder persoon maandelijks gratis geld te geven in de vorm van een basisinkomen. 12 tot 18 jr. €500 en 18+ €1000. Met als doel dat mensen meer vrijheid krijgen en dit gaan benutten door niet te werken voor bedrijven die geen maatschappelijk belang dienen.
    – Er zijn ook bedrijven die geen maatschappelijk belang dienen, maar wel profiteren van het winstmaximalisatie principe, een verbod op aandelen en beleggingen in eerste levensbehoeftes moet dit bestrijden.
    – Wanneer iedereen onvoorwaardelijke bestaanszekerheid heeft door bovenstaande, zal men zich kunnen verdiepen in nieuwe oplossingen waardoor een sneeuwbal effect ontstaat, ook zullen veel onnodige werkzaamheden in voornamelijk bureaucratie verdwijnen, deze mensen krijgen dus ook weer meer tijd voor nieuwe oplossingen, waardoor het sneeuwbaleffect blijft bestaan.
    – Patenten zijn er om de winstmaximalisatie te beschermen, een oplossing is patenten op oplossingen voor eerste levensbehoeftes af te schaffen en de uitvinders van voornamelijk nieuwe ideeën/technologieën/medicijnen een grote beloning te geven van belastinggeld, waarna bovenstaande vrij toepasbaar is door de beroepsbevolking. Hierdoor zullen zorgkosten en vaste lasten als internet en energie aanzienlijk afnemen.

    Voetnoot:
    – Economisch systeem: de wijze waarop een groep mensen omgaat met economische vraagstukken als vraag en aanbod, productie in het algemeen, nadelige effecten van productie zoals vervuiling, en product- degelijkheid.
    – Financieel systeem: de wijze waarop het economische systeem betalingen afhandelt, zoals betalen met goud, bankbiljetten of schelpjes; en de wijze waarop deze betalingsmiddelen worden verstrekt/verdeeld.
    – De basis voor oplossingen voor de problemen van het huidige economische systeem liggen bij het oplossen van problemen in het huidige financiële systeem.

    De keuze om bovenstaande reactie op deze manier te verwoorden heb ik genomen omdat ik anders te veel informatie moet geven, omdat er dus ook zeer veel verbanden bestaan tussen de problemen die ik heb geschetst, en dit is nog maar het topje van de ijsberg. Ik zal er mee door gaan dit soort reacties bij bepaalde artikelen op deze site te plaatsen in de hoop dat mensen er wat aan hebben.

    Uiteraard sta ik open voor discussie over hetgeen ik hier verkonding.
    Mvg, Keyboard,

 21. Tom

  We zitten al in de volgende stap, ” Singularity”

  The ancient tradition that the world will be consumed in fire at the end of six thousand years is true, as I have heard from Hell.
  For the cherub with his flaming sword is hereby commanded to leave his guard at the tree of life, and when he does, the whole creation will be consumed and appear infinite and holy whereas it now appears finite & corrupt.
  This will come to pass by an improvement of sensual enjoyment.
  But first the notion that man has a body distinct from his soul is to be expunged; this I shall do, by printing in the infernal method, by corrosives, which in Hell are salutary and medicinal, melting apparent surfaces away, and displaying the infinite which was hid.
  If the doors of perception were cleansed every thing would appear to man as it is, infinite.
  For man has closed himself up, till he sees all things thro’ narow chinks of his cavern.”

  William Blake – The_Marriage_of_Heaven_and_Hell- anno 1790-93

  Clip – Dead Man –
  https://www.youtube.com/watch?v=n6aCMgy0ES4&ab_channel=RivRoner

 22. bernadette

  We hoeven niet te wachten op morgen , Budh 🙂
  Het is altijd NU.
  Beatrix 80 jaren bereikt.
  Of zij j’maintiendrai toepaste op haar eigen bestaan ..
  wat heeft dat met ons mensen gedaan.

  Heeft het gehele koningshuis zinloos werk verricht ?
  Voor hen zelf …. hebben zij enorm geparasiteerd op de mensheid .
  Zowel in dit binnenland , alsook in buitenlanden.

  Hebben Zij zinvol werk verricht , in hun bestaan voor de mensheid ?
  Zijn Zij van enig Nut ?

  Interview over de schijndemocratie van de parasitaire monarchie

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=8KDYjtZw8K0

  Meer inzicht ,

  http://www.pateo.nl/HTML/NL/Meer/De_O_Show.htm

 23. Linda Hofker

  Geld schept macht. Daarom worden wij inderdaad zo arm mogelijk gehouden.
  Er is een oplossing: boekhoudkundig Kapitaal. (Hiermee zet je de overheid buiten spel.)
  CMN werkt hiermee. Iedereen kan hier partner worden en krijgt dan menswaarde in de vorm van kapitaal waarmee hij/zij meteen kan handelen/kopen.
  Ook bedrijven kunnen partner worden.
  Kijk op http://www.cmn-lcc-international.com/ voor meer informatie

  Ik citeer hieronder een klein stukje van de website over de werkwijze:

  Door de CMN wordt, overeenkomstig de beslissing genomen in de 7e eeuw door de voedselleverancier, gebruikgemaakt van het Arabische Boekhoudsysteem. Het scheppen van KAPITAAL geschiedt door volkomen natuurlijk VERMOGEN, dus een product te scheppen zoals: voedsel, een bouwwerk, een voertuig, kleding, land, een kop en schotel, een schilderij, een document enz.

  De Arabische wijze van werken, doet door de factor ARBEID automatisch een KAPITAALWAARDE ontstaan. Dientengevolge is het heffen van belasting door het creëren van vermogen om iets te financieren in het geheel niet noodzakelijk. Echter schepping van VERMOGEN dient waargenomen en geregistreerd te worden. Voor het op de juiste wijze kunnen werken met KAPITAAL vraagt slechts een korte opleiding.

  Hoe vreemd het voor u ook mag klinken, door de Banken werden inderdaad huizen gefinancierd. Maar de Banken waren niet in staat om het eigendomsrecht van het huis met behulp van de computer over te dragen aan een rekeninghouder van de bank. De klant van de Bank was door het feit dat de B.O.M.-groep (de Banken, de Overheden en de Multinationals) verzuimde om aan de burgers en kleine ondernemers en bedrijven binnen de 75% tot ‘ECONOMISCHE PARTNER’ te verheffen en aan te sluiten op het handelsverkeer, niet in staat om het Bankwezen met Boekhoudkundig Kapitaal af te betalen, sinds dat reeds 1300 jaar als GELD wordt beschouwd. Alle GELDSCHULDEN kunnen door CMN-partners met boekhoudkundig kapitaal worden afgedaan via het door de CMN in omloop gebrachte centrale rekeningsysteem, hetgeen door de B.O.M.-groep verzuimd werd.

  © Copyrights 2016 Hank Monrobey & Liesbeth Breur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *