De klusjesman – Politici hebben liever niet dat u dit leest

Colport crDit artikel is geschreven door Pieter Stuurman

De bel gaat. U doet open.

‘De klusjesman!’ roept de man in het blauwe pak, ‘Dat is dan 15.000 euro!’
‘Hoezo?’ vraagt u.
‘Hoezo, hoezo…!? Omdat ik het zeg ja! Dat is hoezo!’ roept de blauwe man.
‘Maar, waarom moet ik u betalen?’ vraagt u netjes.
‘Voor allerlei klussen die ik voor u ga doen. Dienstverlening, zeg maar.’
‘Maar…. welke klussen dan?’ vraagt u.
‘Ja, dat maak ik wel uit! In ieder geval allemaal nuttige dingen!’ blaft de man.
‘Hmm, in dat geval bedank ik voor uw aanbod’, zegt u.
‘Nee nee, u begrijpt het niet! U betaalt mij gewoon, anders stop ik u in een kooi!’ dreigt de man. De man legt u uit dat hij mensen met vuurwapens in dienst heeft en dat hij bij uw weigering, u onder bedreiging van die wapens zal opsluiten.

U geeft u gewonnen en betaalt.

U hoort van uw buurtgenoten dat dezelfde man ook bij hen aan de deur is geweest. Ook zij betaalden de man. U besluit bij elkaar te komen in het buurthuis.

Er wordt overlegd en er wordt gediscussieerd. De één wil graag een rode klusjesman in plaats van de blauwe, de ander wil een gele. De verschillende meningen buitelen over elkaar. Maar niemand lijkt zich af te vragen of zo’n klusjesman überhaupt wel een goed idee is. Onafhankelijk van de eventuele kwaliteit van zijn werk…

Uiteindelijk wordt er gestemd en na telling van de stemmen, wordt het de rode klusjesman.

Na korte tijd staat de nieuwe klusjesman op de stoep.

‘Dat is dan 15.000 euro!’ roept de rode man. ‘En het kan in de loop der tijd meer worden! Of minder, maar dat maak ik wel uit!’
‘Maar’, zegt u, ‘ik dacht….’
‘Ja, denken denken!’ zegt de man. ‘Laat dat maar aan ons over. JULLIE hebben voor mij gekozen!’
‘Maar, ik ben het hier niet mee eens’, zegt u.
‘Dat mag’, zegt de rode man. ‘Maar u gaat mij gewoon betalen, anders stop ik u in een kooi’.

12032285_1167699996591559_738126911360589476_nU buigt het hoofd en betaalt.

Gek verhaaltje, hè? Toch is dit precies wat er iedere dag met u gebeurt. Uw overheid bepaalt DAT u moet betalen en WAT u moet betalen. Daarnaast bepaalt diezelfde overheid ook welke diensten u ervoor in ruil krijgt (en of u er diensten voor in ruil krijgt). Over al deze zaken hebt u niets te vertellen. U kunt alleen kiezen voor een ander gezicht, een andere kleur. Voor u blijven de voorwaarden hetzelfde: u moet gehoorzamen, anders belandt u, onder bedreiging van geweld, in een kooi.

Aanverwante artikelen en informatie: 
-) Blog van Pieter Stuurman
-) Overige artikelen van Pieter Stuurman op Achter de Samenleving
-) Verantwoordelijkheid is vrijheid
-) Verandering
-) Vrijheid: input – output
-) Politici zijn geesteziek
-) Het geloof in een heersende klasse kan alleen maar geweld toevoegen aan een maatschappij
-) Goedbedoelende mensen financieren bijna al het kwaad in de wereld
-) Het einde van al het kwaad – Het tijdperk van oorlogen is voorbij
-) Het meest gevaarlijke geloof veroorzaakte 262 miljoen doden in de vorige eeuw
-) 5 simpele vragen om het geloof in een heersende klasse te ontmantelen

7f6f9dc9c84d3991b01fba22f0ab10da

 

51 gedachten over “De klusjesman – Politici hebben liever niet dat u dit leest

 1. Johan Bosman (werktuigkundige)

  Klusjesman Rutte heeft weer iets nieuws in de aanbieding: “We zijn in oorlog”. Eigenlijk zegt hij: “Jullie moeten jarenlang voor onze misdaden opdraaien door regelmatige arbeid onder toezicht te verrichten”.

  “We” zijn in oorlog meneer Rutte? Dat dacht ik niet. Want ik laat me door jouw soort helemaal geen vijandbeeld aansmeren. De ene helft van de wereld jankt nu al “Allah akbar”, de andere helft jankt “Oh my god” en eigenlijk vind ik het allemaal wel ziek genoeg zo. En als je die oorlog tegen Isis uit welbegrepen eigenbelang zo belangrijk vindt waarom ga je dan niet zelf samen met je politieke vrindjes naar Syrië om daar te sterven voor je overtuiging?

  Wij weten het antwoord wel. Uw overtuiging gaat niet dieper dan de inhoud van uw portemonee. U aait kinderen over hun bolletje, legt uw oor te luister bij de oudste inwoner maar u wilt NOOIT spreken met mensen die kundiger en intelligenter zijn dan u. In het openbaar verschijnt u alleen nog maar met een knokploeg.

  Maar we willen het antwoord zo graag uit uw eigen mond horen. En het liefst op het 8-uur journaal.

  1. Jos

   Meneer Rutte? Kun je me uitleggen waar hij de titel meneer, (heer) aan heeft verdient?
   En dan zeker geen mijnheer!
   Op volksverraad staat de doodstraf.

   1. Johan Bosman (werktuigkundige)

    Ja sorry, ik had natuurlijk moeten schrijven “zijne exellentie” Mark Rutte. Maar ik kon het niet over m’n hart verkrijgen hier de indruk te wekken dat onze minister-president ergens in exelleert. Niet als pianist, niet in zijn eigenschappen want die heeft hij niet en ook niet in zijn mening want die zit in de broekzak van Obama.

  2. Douwe

   Gezien het vertrouwen van mensen in de politiek en mainstream media beide onder de 40% ligt. Kortom tweederde van de mensen heeft geen vertrouwen meer in Rutte en de andere klusjesmannen en ze vertrouwen ook de reclameservice van de klusjesmannen, het NOS journaal, niet meer.

   Het lijkt erop dat die clubjes dit vooral nog voor zichzelf doen omdat ze wellicht anders hunzelf ook niet meer zouden geloven. Zowel de klusjesmannen als de NOS laat zich overigens uitbetalen met dit soort onder dwang en dreiging van geweld afgenomen geld.

   Maar deel dit artikel vooral om die laatste 30 tot 40% van de mensen ook wakker te maken en ze te waarschuwen voor de klusjesman scam 🙂

   Hier de details van de CBS
   http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/overheid-politiek/publicaties/artikelen/archief/2015/meer-vertrouwen-in-eu-dan-in-tweede-kamer.htm

   1. Pieter Stuurman Bericht auteur

    Het lastige is, dat de meeste mensen nog geloven dat deze klusjesman niet deugt, en dus om een andere roepen.

    Maar rood, geel of blauw: het maakt niet uit. Het is het hele principe van een dwangmatig opgelegde klusjesman dat niet deugt.

    1. Douwe

     Toch gaat dat volgens mij ook de goede kant op. Er zijn gelukkig telkens meer mensen die inzien dat dwang en (de dreiging van) geweld niet een goede basis vormen voor een samenleving die op de lange termijn liever ziet dat de vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken van de inwoners gerespecteerd wordt.

     Hoe meer mensen op de hoogte gebracht worden van deze klusjesman scam, ook wel politiek geheten, hoe sneller we wellicht stappen in de goede richting kunnen zetten.

     1. only you

      Ik help je hopen in deze, meer al Le commentaar kunnen we niet geven?

  3. Pieter Stuurman Bericht auteur

   Ik heb het onderwerp belasting gekozen om de absurditeit van het verschijnsel “regering” te laten zien. Maar “regering” vertegenwoordigt uiteraard veel meer kwalijke zaken dan alleen belasting. De oorlogszucht is daar momenteel een heel zichtbaar onderdeel van. Wel liggen de afgedwongen inkomsten aan de basis van alle kwaadaardigheden die voortkomen uit het verschijnsel “regering”. Zonder die inkomsten, zou ook oorlog niet kunnen bestaan.

   Hopelijk gaan mensen nu eens inzien hoe volslagen idioot het is om steeds maar weer (morrend) te blijven gehoorzamen aan een clubje manipulators in Den Haag (of waar de vermeende “autoriteiten” zich dan ook mogen bevinden). Manipulators die ons stapje voor stapje alles afnemen waaraan we waarde hechten. Te beginnen met de opbrengst van onze arbeid, en eindigend met ons leven en dat van onze medemensen.

   1. Roeland

    Maar hoe gaan we dat in de praktijk veranderen. Ik heb ook het besef dat we financieel uitgekleed worden en dat er door de ‘machthebbers’ met het belsatinggeld alleen dingen gedaan worden die we niet willen. Maar we kunnen niet zomaar ons ‘abonnement’ bij de belastingdienst opzeggen. Maar hoe dan???

    1. Pieter Stuurman Bericht auteur

     Machthebbers ontlenen hun macht aan de steun van de bevolking. Zolang die bevolking voor het overgrote deel gelooft in de legitimiteit van de macht, is de machthebber bij machte om dwang uit te oefenen. Ook over de mensen die er niet meer in geloven. Tenminste, zolang die een kleine minderheid vormen.

     Zolang veel mensen nog bereid zijn om te gaan stemmen, en daarmee hun eigen zeggenschap weg te geven aan de “klusjesman” van hun keuze, zal die macht voortbestaan.

     Wil je dat in de praktijk veranderen, dan zit er niks anders op dan je pijlen te richten op degenen die de macht voeden en in stand houden. Bijvoorbeeld door ze te laten zien hoe absurd het is dat ze hun zeggenschap weggeven.

  4. only you

   Nu hij ons geen auto aangesmeerd weet te krijgen, bezorgd hij de burgers van het ene op andere moment een oorlog, waar we geen eens om gevraagd hebben?

 2. yvonne hoekema

  De conclusie is heel simpel. Als niet de burger maar de machtshebbers worden beschermd is er sprake van een dictatuur. Ze kunnen en maken al hun eigen wetten, met als primaire doel: bescherming van de overheid. Ze voeren die zelfgemaakte wetten uit op maar één manier: bescherming van de overheid. En ze bemoeien zich ook nog met de rechtspraak om slechts één reden: bescherming van de overheid.

  Er is geen Trias Politica. De democratie is een schijndemocratie. Het Parlement mag niet controleren. De Media mogen er niet over schrijven. Alle (ongrondwettelijke) middelen worden ingezet om bedreigers van de dictatoriale regering preventief de mond te snoeren. En de meeste Kamerleden pikken dat. Waarom stemt u nog? Op wat dan?

  http://www.hethaagsecomplot.nl/20151110-overheid-niet-te-vertrouwen.htm

   1. Werner

    Inderdaad Pieter, ooit was democratie een gezond principe maar ook dat is weer de nek omgewrongen door ego- en etnocentrisme. De grootste vijand van de mensheid is de mensheid, verklaringen staan in het boekenrek maar worden netjes genegeerd door diegenen waarvan we dachten dat ze onze belangen zouden dienen. Politiek krijgt alle tijd en ruimte om na te denken over het maatschappelijke welzijn, in retour krijgen we foltering om redenen die bijna te absurd zijn om er geloof aan te hechten, de reacties liegen er niet om.

    1. Pieter Stuurman Bericht auteur

     Democratie is ons verkocht als een gezond principe, en we zijn er voor gevallen. De door ons (via democratie) aanvaarde “autoriteiten” hebben het voor elkaar gekregen om de mensheid zodanig te manipuleren, dat ze zichzelf als haar eigen vijand is gaan beschouwen.

     Vanuit die gedachte zijn we gaan handelen, en zoals altijd bevestigt deze gedachte zich hierdoor in de daaruit voortkomende realiteit. En dit geeft dan een “rechtvaardiging” aan de vermeende autoriteiten om zich op te werpen als beschermers tegen onszelf. Daarvoor in ruil, moeten we natuurlijk wel volledige gehoorzaamheid betuigen.

     Dit alles kon uitsluitend gebeuren op basis van ons geloof in de legitimiteit van “autoriteit”. “Democratie” is het (tot nu toe) meest succesvolle instrument daarvoor gebleken.

     1. Werner

      Er blijven niet veel opties meer over om het tij te keren, het andere scenario kan iedereen wel voorspellen en dat is WOIII. We kiezen zelf wat het worden zal.

     2. Pieter Stuurman Bericht auteur

      De enige optie is het besef dat we onze eigen vijanden helemaal niet zijn. Dat er sprake geweest is van een intrigant die ons dit heeft doen geloven. En dat we ons, uitsluitend vanuit die geloofde onwaarheid, vijandig zijn gaan opstellen naar elkaar.

      We hebben ons een misvatting laten aanpraten. De enige remedie tegen een misvatting (en de daaruit voortkomede problemen) is het besef dat het om een misvatting ging.

     3. Werner

      Heb je vijand lief, ooit eens horen zeggen. Gaan we straks een grote mea culpa slaken omdat we onszelf voor de gek hebben gehouden? Zeer benieuwd hoe men dat voor elkaar gaat krijgen zonder kleerscheuren. Overigens, volledig met je eens, dat is het punt niet. 🙂

     4. Pieter Stuurman Bericht auteur

      Of we het voor elkaar gaan krijgen of niet, het is gewoon de enige optie. Wel vrees ik dat kleerscheuren nodig zullen blijken te zijn om dit besef voldoende te laten doordringen.

     5. Pieter Stuurman Bericht auteur

      Toch kan zo’n besef wel snel doordringen.

      Mensen gehoorzamen slechts vanuit twee mogelijke motieven: geloof of geweld.

      Ze gehoorzamen omdat ze geloven dat de autoriteit waaraan ze gehoorzamen legitiem is, of ze gehoorzamen omdat ze met geweld daartoe gedwongen worden.

      Wanneer het geloof afneemt, neemt het geweld toe. De “autoriteit” heeft geen andere keuze. Daarmee ontmaskert die autoriteit zijn werkelijke aard. En dat laat het geloof verder afnemen, en het geweld dus verder toenemen. Tot er geen geloof meer over is. Ook niet bij de bemanning die nodig is voor het toepassen van het geweld. Dit betekent het einde van het machtsbolwerk.

      Dit proces zie je in de eindfase van iedere grote macht.

     6. Werner

      Het is zoals het in de boekjes staat Pieter, kwestie van een kritische massa die de sociale alternatieven cultiveert. Dit vereist in de eerste plaats aandacht en ontvankelijkheid, dit is als een herscholing om die misvattingen uit het systeem te halen. Hiermee verwijs ik graag naar jouw artikel hierover, kwestie van bereidheid om überhaupt eens ernstig te willen nadenken over een aantal zaken. Het contrast is werkelijk weerzinwekkend, quasi letterlijk een wereld van verschil. Blijven ontkennen is geen optie meer, de feiten en bewijslast nog amper te overzien. Wat die kleerscheuren betreft, laat ons hopen dat het lukt in milde overreding, geen garantie weliswaar.

 3. Gerard

  Deze “staatsvorm” is uit de tijd en dat is de spanning die in het stukje zo treffend verwoord wordt.
  De mensheid maakt een grote verandering door, macht wordt niet langer vanzelfsprekend geaccepteerd. Die verandering gaat niet zonder frictie en dat zien we om ons heen gebeuren.

 4. Douwe

  //Mensen gehoorzamen slechts vanuit twee mogelijke motieven: geloof of geweld. Wanneer het geloof afneemt, neemt het geweld toe. De “autoriteit” heeft geen andere keuze. //

  De geloofwaardigheid van de Nederlandse maar eigenlijk van alle Europese landen en ook die van de VS is aardig aan het wegvallen. En je ziet tegelijkertijd de censuur toenemen, het geweld neemt heftigere vormen aan, er moeten telkens meer valse vlaggen uit de kast getrokken worden om zo het volk proberen op te zetten tegen elkaar als afleiding.

  1. Johan Bosman (werktuigkundige)

   Inderdaad Douwe, die zee aan valse vlaggen die trouwens ook steeds slordiger worden uitgevoerd. Zo zat er nog maar kort geleden een “terrorist” in Frankrijk in de trein met een wapen te klungelen waar twee amerikaanse militairen naast zaten die de “terrorist” gelukkig konden overmeesteren. Hoe is het toch mogelijk!

 5. Johan Bosman (werktuigkundige)

  Gelukkig kan iedereen tegenwoordig op het internet -en daar dan vaak voor het eerst!- kennis nemen van wie en wat ons regeert. Wie goed onderzoek heeft gedaan die gaat nooit meer stemmen. En degenen die uit de matrix van bankiers, politici en hun “kwaliteitsmedia” zijn gestapt die keren daar niet meer in terug: het is dus éénrichtingsverkeer. En misschien krijgen we daarbij het voordeel dat de bewustwording onder de mensen verder exponentiëel verloopt. We gaan in economisch en politiek opzicht een heel interessante maar ook spannende tijd tegemoet. De vijand heeft alvast overal camera’s opgehangen en het politie- en justitieapparaat tegen het volk in stelling gebracht.

  Ikzelf blijf er vast van overtuigd: ook zeer ernstige fouten kunnen altijd hersteld worden.

  1. Douwe

   Inderdaad, mensen die eenmaal voor zichzelf inzien dat de mainstream media systematisch liegt die gaan dat nooit weer volledig vertrouwen.

   Mensen die eenmaal begrijpen hoe totaal idioot en corrupt ons huidige geldsysteem werkt zullen dat nooit weer vergeten.

   Als mensen eenmaal begrijpen dat een heersende klasse altijd gebruik moet maken van het Patroon van Tirannie om haar autoriteit te vestigen en te handhaven zal nooit meer geloven dat het een rechtmatige club is.

 6. peter kruse

  Stel dat 100% van de mensen begrijpen dat ons systeem niet goed en niet rechtvaardig is. Is dat genoeg als niemand van die 100% zich politiek gaat organiseren?

  1. Douwe

   //Stel dat 100% van de mensen begrijpen dat ons systeem niet goed en niet rechtvaardig is.//

   Als 100% van de mensen dat laten zien via hun handelen kan het niet anders dat dan het systeem verandert. Het bestaat immers uit onszelf en hoe het systeem nu werkt is de optelsom van al ons handelen.

   //Is dat genoeg als niemand van die 100% zich politiek gaat organiseren?//

   Politieke organisatie zoals we dat nu kennen is altijd afhankelijk van dwang en (de dreiging van) geweld. Dat is nu juist het probleem. In die zin gaat de oplossing nooit liggen in zelf het (nieuwe) probleem te worden.

   Het is veel effectiever als mensen zichzelf op een vrijwillige en vreedzame manier gaan organiseren.

   Dus niet proberen via dwang en geweld andere mensen te laten doen wat zij willen.

   Gewoon elkaars vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken respecteren en van daaruit je eigen nieuwsgierigheid, interesse en passie gaan volgen.

   1. peter kruse

    “Het is veel effectiever als mensen zichzelf op een vrijwillige en vreedzame manier gaan organiseren.”
    Dat vroeg ik niet. Stel dat 5% van de mensen nu begrijpt hoe het systeem in elkaar zit en het er uiteraard niet mee eens is.
    Die 5% is nu ook niet georganiseerd. Wat verandert er als meer mensen het begrijpen maar zich, net als het begrijpende deel van het volk nú, ook niet organiseren? Denk u dat mensen opeens wel zich die moeite gaan getroosten als meer mensen het licht zien? En hoe zullen zij weten dat meer mensen het licht hebben gezien, indien mensen die cijfers niet onder ogen krijgen. En zonder een organisatie die tegen is, zullen die mensen die cijfers niet onder ogen krijgen. De zittende macht wil andersdenkenden altijd laten geloven dat zij alleen in hun denken zijn.

    1. Pieter Stuurman Bericht auteur

     Het draait om besef. Hoe groter de groep wordt die de onrechtmatigheid beseft, hoe lastiger het voor de macht wordt om het onder de tafel te houden.

     Onze gedachten en overtuigingen hebben enorm veel kracht. Dat is ook de enige reden waarom de macht zoveel werk maakt van het beïnvloeden ervan via leugens en propaganda. Die macht kent onze kracht. Nu wij nog.

     Politiek organiseren is zinloos en overbodig. Iedereen kan bijdragen aan het verspreiden van besef, zeker met behulp van internet, social media etc. Dat gebeurt al (zoals op deze site) en steeds meer mensen gaan het zelf ook doen. Zo ontstaat er een beweging waarvoor geen organisatie nodig is. Een beweging waaraan iedereen die dat wil, kan bijdragen.

     1. peter kruse

      Politieke correctheid zorgt ervoor dat gedachten en overtuigingen, indien niet gekanaliseerd, geen kracht ontwikkelen.

      Lees “The deliberate dumbing down of America” van Charlotte Thomson Iserbyt maar. Daarin wordt beschreven hoe sterk de mens na zijn jeugd compleet is geprogrammeerd. Alles is erop gericht om mensen niet hun eigen pad te laten kiezen.
      Er onder deze omstandigheden op te wachten dat genoeg, laat staan alle, mensen zich onder die immense hersenspoeling weten uit te werken is nutteloos.

     2. Douwe

      @ Peter

      Als mensen het begrijpen en dat laten zien in hun handelen kan er niets anders gebeuren dan dat ons veranderde handelen een andere wereld zal scheppen toch?

      In welke richting zie jij de oplossingen liggen?

 7. peter kruse

  Welke richting ik de oplossing zie?
  Welnu, elk machtscentrum is een concentratie van personen die maatregelen scheppen om de macht te continueren. Deze concentratie zal worden versterkt naarmate er meer mensen zijn die die macht willen afbreken. Dit leidt tot steeds meer onderdrukking. Tot er een moment is dat er een tweetal mogelijke gevolgen optreden. Een totale slavernij of revolutie.
  Ik ben ervoor om voordien de zaak op te lossen door de macht op een wettige manier weg te nemen bij de huidige machthebbers. Hier is echter de ontwikkeling van een organisatie voor nodig.

  1. Douwe

   Het is prima om een organisatie te ontwikkelen waar mensen op vrijwillige basis aan deel kunnen nemen of niet. Leef je uit en als ik wat in je plannen zie mag je er prima dit platform voor gebruiken wat mij betreft.

   Wat wettig is, is overigens vaak totaal tegengesteld aan moraliteit en in de praktijk is wetgeving vooral een instrument van de heersende klasse om hun eigen dwang en geweld te verbergen.

   Ik zou uitgaan van moraliteit inplaats van legaliteit.
   Zie eventueel dit artikel met boek: http://achterdesamenleving.nl/het-einde-van-al-het-kwaad-het-tijdperk-van-de-oorlogen-op-aarde-is-voorbij/#.VlQ8zPkveUk

 8. peter kruse

  Natuurlijk is het aan de mensen zelf om te beslissen of ze deel uit willen maken van een bepaalde organisatie. Dat is een natuurlijk gegeven indien de organisatie wordt opgebouwd door een natuurlijk persoon in plaats van een overheid.

  Wet en moraliteit is een onduidelijke tegenstelling, wat mij betreft. Wet en rechtvaardigheid is voor mij duidelijker als tegenstelling. En laten we eerlijk zijn, in rechtvaardigheid ligt moraliteit besloten.

  Ik ga het proberen. Het praten met- en beïnvloeden van mensen is natuurlijk de meest belangrijke actie die er is. Ik ben echter van mening dat dat het, ongeorganiseerd zoals nu, te langzaam gaat in verband met de snelheid waarmee het de verkeerde kant opgaat. En dat zorgt ervoor dat de tweede mogelijkheid die ik noemde (revolutie) mogelijk als enige optie overblijft om te ontsnappen aan totale slavernij( een goed voorbeeld is het aankomende TTIP-verdrag). En dat moet voorkomen worden.

  1. Douwe

   Gras groeit door het water te geven, niet door eraan te trekken. 😀

   Zodra je ophoudt met het respecteren van de vrije wil en vrijheid van mensen kopieer je eigenlijk het oude probleem en zelfs als je in staat bent de huidige heersende klasse omver te werpen is de kans heel groot dat je zelf als nieuwe heersende klasse eindigt en dan kom je erachter dat om die positie in stand te houden jij opeens het continue geweld moet initiëren om die positie te handhaven.

   Wellicht ter overvloede maar deze video maakt het probleem van een heersende klasse perfect duidelijk.

   If You Were King | Larken Rose
   https://www.youtube.com/watch?v=z0HtWSlFCAQ

   Gebruik je energie zo constructief mogelijk, probeer zoveel mogelijk mensen wakker te schudden. En leef vooral je eigen leven zo goed en plezierig mogelijk. Dat is althans mijn strategie, en dit blog is een van de uitvloeisels daarvan tot nu toe.

   Er is op dit moment heel veel goede informatie beschikbaar om mensen wakker te schudden, en hoe meer mensen wakker worden en hun handelen ook aanpassen hoe moeilijker het wordt voor de heersende klasse om hun huidige controle, manipulaties en geweld in stand te houden.

 9. peter kruse

  In Nederland is het gras zodanig gemanipuleerd dat het, indien eenmaal tot gazon geworden, geen water meer opneemt.
  Nogmaals raad ik u aan het boek van Charlotte Thomson Iserbyt te lezen.

  1. Douwe

   Ik heb deze documentaire van haar gekeken. Buitengewoon interessante materie idd.

   The Secret History Of Western Education – Charlotte Thomson Iserbyt
   https://www.youtube.com/watch?v=ldkAuUgSjdQ

   Ik geloof zelf echter niet dat mensen zogenaamd bedonderd willen worden, dat mensen niet geïnteresseerd zijn in de waarheid. In mijn persoonlijke ervaring klopt dat gewoon niet. Mensen om mij heen vinden de waarheid leren kennen misschien niet altijd leuk in het moment maar uiteindelijk verkiest bijna iedereen het boven de leugens omdat je met de waarheid de wereld ten goede kunt gaan veranderen.

   Bekijk deze 5 stappen van wakker worden eens, en bekijk waar je zelf zit in die vijf stappen en of je zelf nog stappen te zetten hebt. En als je dit begrijpt snap je ook beter waarom bepaalde mensen reageren op de manier waarop ze reageren.
   http://achterdesamenleving.nl/de-5-stappen-van-wakker-worden-bewust-worden/

 10. peter kruse

  Mensen zijn altijd al gehersenspoeld door heersers. Het niet leuk vinden is een feit dat vaak voorkomt. Echter, wat als je geprogrammeerd bent om zaken, bv. kritiek op de overheid, niet leuk te vinden. Een normale reactie bij dat soort gevallen is het weglopen (geestelijk en letterlijk) voor de kritiek.
  Het is soms niet gemakkelijk om mensen wakker te krijgen. Het is vaak onmogelijk.
  Nog een laatste opmerking. “Mensen in mijn omgeving” is auto-selectief.

  1. Douwe

   Ja dat is stap 1 van het wakker worden, ontkenning. Ontkennig is echter de eerste van de 5 stappen van wakker worden. Geef mensen in een week tijd 7 tot 10 keer een stukje informatie waar ze zelf over kunnen nadenken en voor je het weet zitten ze in stap 2. 😀

   Je kunt simpelweg niets meer doen dan mensen de juist informatie aanreiken. Daarom hebben we hier de boeken van Jeremy Locke en Larken Rose voor eenieder gratis beschikbaar gesteld in het Nederlands.

   En daarnaast kun je je eigen leven zo plezierig mogelijk volgens eigen authenticiteit en integriteit gaan inrichten.

   Daarnaast heb je zelf controle over met welke mensen je wel en niet wilt omgaan. Ik merk persoonlijk dat ik telkens minder behoefte heb om met mensen om te gaan die continue hun eigen angst en gebrek gebaseerde gedachten gebruiken om hun cylcus van creatie mee te voeden. En waarempel opeens komen er nieuwe mensen op mijn pad.

   Ik weet niet of je bekend bent met de 5 stappen van slavernij naar vrijheid? Als je eenmaal inziet dat je altijd al vrij bent geweest in stap 3 kun je verder met stap 4 je eigen leven vanuit vrijheid een zo fijn mogelijke invulling proberen te geven. http://achterdesamenleving.nl/van-angst-naar-nieuwsgierigheid/#.Vlw5dPkveUm

 11. Keyboard

  In de basis is belasting natuurlijk diefstal, zoals dit artikel goed laat zien.
  Het is het onder dwang en dreiging van geweld in beslag nemen van bezit.

  Veel mensen proberen belastingen voor zichzelf goed te praten, een reden hiervan kan zijn dat ze zich niet durven te verzetten tegen de overheid, of omdat ze geloven dat belastingen noodzakelijk of goed zijn.

  Het is momenteel ook niet mogelijk om geen belasting te betalen in Nederland, maar daarom hoeven mensen het voor hunzelf nog niet proberen goed te praten, denk liever in oplossingen.

  Belasting word vaak verdedigd met het argument van de transport, maar hoe dit nu geregeld is met belastinggeld is inefficiënt. Zonder belasting waren er inderdaad minder wegen, maar we zouden als collectief er voor kunnen zorgen dat er elektrische bussen en treinen komen die alle dichtbevolkte woongebieden met werkgebieden zouden verbinden. Onze ruimtelijke ordening zou veel efficiënter zijn zonder al deze wegen met vervuilende auto’s en vrachtwagens. Bedrijven zouden er voor zorgen dat er een spoorverbinding zou komen van havens of buurlanden naar hun fabrieken. Als hun klanten duurzaamheid belangrijk vinden zullen ze dit ook afdwingen. De transportindustrie om het maar even zo te noemen zou hun inkomsten moeten halen uit vrijwillige abonnementen op hun diensten, en hier het onderhoud van doen zonder winstoogmerk dus als non-profit bedrijf.

  Ook de zorg zou één groot non-profit bedrijf moeten zijn. Niet met allerlei rare subsidies van onder dwang afgenomen bezit, maar ook op basis van vrijwillige abonnementen die samengesteld moeten worden door experts. Dit zou ook allerlei patenten op in feite onze gezondheid irrelevant maken.

  Ook word er veel uitgegeven aan defensie, maar de beste defensie is geen belastingsysteem hebben en een bevolking die zich niet laat overheersen, maar handelt op basis van vrijwillige relaties en moraliteit.

  Ook de AOW en andere uitkeringen (vaak met sollicitatieplicht) moeten niet op basis van belastinggeld worden uitbetaald. De eerste stap hierin is om ook van de banken één grote non-profit organisatie te maken. Deze zorgt er dan voor dat iedereen een basisinkomen krijgt waar bovenstaande abonnementen samen met voedsel, water, woonruimte en internet van betaald kunnen worden.

  Je raad het al, ook de voedselindustrie, waterzuivering, woningbouw en internet bedrijven moeten non-profit organisaties worden, die dus wel vergoeding krijgen voor hun diensten of producten, maar deze worden betaald uit het basisinkomen van ieder individu dus hier moet geen winst op gemaakt worden.

  En nu raad ik het al, de grote meerderheid zal zeggen dat dit een utopie is en zeer schadelijk voor ”de economie”, terwijl de grote meerderheid daarvan geen enkel idee heeft wat zij bedoelen met ”de economie”. Nederland is een land met grote productiemogelijkheden, wij exporteren jaarlijks voor €500 MILJARD aan goederen. Als hier geen belasting over betaald hoeft te worden, er niet meer geparasiteerd word op andere geldstromen en aandelen, de inefficiënte bureaucratie buitenspel staat en de algemene ontwikkeling, gezondheid, veiligheid etc. verbeterd wordt door o.a. bovenstaande maatregelen, zal dit geen utopie blijken maar de onontkoombare toekomstige werkelijkheid voor hen die een toekomst voor de mensheid wensen. Laten we het goede voorbeeld geven en ons niet langer verstoppen achter angst of excuses.

 12. bernadette

  Ja.. laten we een voorbeeld nemen,
  aan al deze gezinnen die zelf hun vrije wil in leven verwezenlijken.

  Terug naar de Natuur .
  Dit kan gewoon ook in Nederland gaan uitgroeien.
  Éen familie kan de drive zijn voor menige andere volgers… inspiraties 🙂

  Can One Family Make A Difference?

  Het geluid van deze opname loopt niet gelijk met de Beeld opname,
  maar is het luisteren beslist waard;

  https://www.youtube.com/watch?v=rggtxiEaz5c

  Gewoon je eigen klusjesman worden in je eigen vrije Leven.

  https://www.youtube.com/watch?v=yI_P2tbhzQ8

  Hier een positieve ingestelde klusjesvrouw ,

  https://www.youtube.com/watch?v=N9jEE0ewkWA

  Duizenden.. natuurlijk ingestelde klusjesfamilies ondersteunen elkaar onderling ,

  Can One Family Make a Difference? Justin Rhodes Great American Farm Tour Tribute Collaboration

  https://www.youtube.com/watch?v=agPlJWF76H8

  Gebruik maken van Moeder Aarde / Permacultuur Homestead

  https://www.youtube.com/watch?v=qNm7tMEQkVU

  It is nice to see goverments and oceans cant keep homesteaders from coming together ,

  Zweden volgt ook ;

  https://www.youtube.com/watch?v=HiPDQP8PtPk

  Hoe te beginnen , mooi dit

  https://www.youtube.com/watch?v=Kg2-gD_AWJo

  Je eigen weg vervolgen zonder bemoeizucht ,

  https://www.youtube.com/watch?v=UvwI8bBnk3E

  How To QUIT Your JOB & Start A Farm

  https://www.youtube.com/watch?v=iBTWD2QwRe0

 13. bernadette

  2 Werelden – 2 verschillen
  Van Ego – naar Eco
  Als we dit hieronder aanschouwd hebben , zien we toch duidelijk
  wat een gezond natuurlijk systeem is om als mensen van te Leven .

  Groot Beeld opzetten en waan je in het Aardse Paradijs , compleet met zelf geproduceerd Bio Gas

  Tour This Permaculture Neighborhood w/ Costa Rica’s Stephen Brooks

  https://www.youtube.com/watch?v=rZwYnUO8FHE

  En hier dan het onnatuurlijke verziekte smerige hypocriete Leugen systeem .

  http://www.dlmplus.nl/2018/03/16/monument-na-200-jaar-onthulling-over-geldschepping-door-banken/

  Al 20 jaar wordt Amersfoort geteisterd door een taboe.
  Ieder jaar wordt de omvang van dit gesjoemel groter.
  Steeds meer politici hebben boter op hun hoofd of wentelen zich in onkunde.
  Ieder jaar worden politici gewaarschuwd, maar ze zwijgen en komen hiermee niet naar buiten.
  Dat komt omdat ieder gemeenteraadslid medeplichtig is geworden, na 1 jaar raadslidmaatschap.

  http://www.dlmplus.nl/2018/03/15/vrede-en-recht-stelt-amersfoorts-taboe-aan-de-kaak/

  Nico van der Ham toont nog wat meer van het onmenselijke verziekte drab systeem ,

  https://www.youtube.com/watch?v=yX38uz-8RvI

 14. bernadette

  Australië , Deze Maand Maart,

  https://www.youtube.com/watch?v=YInAnQXz66A

  1. Here they come Solar Energies 2. March Energies Update Solar Storms/flares/Bliss/Mess states

  https://www.youtube.com/watch?v=3I8rsoB2gyo

  1. “Current Situation Update” – Intel Update (Real News) by Mr. Ed 3-14-18 2. RV/INTELLIGENCE.

  https://www.youtube.com/watch?v=QLobrjzXGfE

  BIG Spike in Schumann Resonance – World Weather Update

  https://www.youtube.com/watch?v=pCoStMBwfJs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *