Is planeet aarde een slavenkolonie?

Dit artikel is geschreven door Pieter Stuurman

De wereld is een slavenkolonie. Die slavenkolonie wordt gerund en beheerd door één misdaadsyndicaat. De populatie van de kolonie bestaat uit twee soorten mensen: de eigenaren, en de slaven.

10987369_454682301347340_7182789265974758558_n

Het geloof dat een bepaalde groep mensen het recht heeft om te heersen over anderen zorgt voor tirannie en slavernij. Een heersende klasse kan haar positie alleen maar in stand houden door continu geweld te initiëren tegenover de overheerste klasse. Helaas begrijpen de gemiddelde burgers hier niets van en geloven ze dat de heersende klasse er is om ze te beschermen waardoor ze gedwee meewerken aan de instandhouding van hun eigen slavernij.

Uiteraard vereist het runnen van zo’n misdaadsyndicaat een organisatiestructuur. In de huidige situatie is het syndicaat daarom onderverdeeld in een aantal afdelingen, elk met een eigen functie.

– Het strategisch topmanagement

Hier bevindt zich de top van het syndicaat. Het zijn de eigenaren ervan. Hier worden de strategieën ontwikkeld die de macht en rijkdom van deze top moeten vergroten. Daarnaast wordt hier bepaald hoe de andere afdelingen moeten functioneren. Die andere afdelingen werken als instrumenten ten bate van de macht en rijkdom van deze top. De leden komen met enige regelmaat bij elkaar in de vorm van “denktanks” zoals de Bilderberggroep. Alleen in deze groep is de volledige agenda van het syndicaat bekend.

bilderberg45_01

Deze afbeelding van een vorige Bilderbergbijeenkomst laat mooi zien hoe de leden die uitgenodigd worden voor Bilderberg zelf weer verder in contact staan met de lagere lagen van het management. Klik op het plaatje voor vergroting.

– Het uitvoerend management

Dat zijn de regeringen van de wereld. Zij zijn de uitvoerende organen van het syndicaat. Deze afdeling vaardigt (op bevel van het topmanagement) de regels (wetten) uit, voert de dagelijkse controle over de slaven, bestuurt het geweld dat op de slaven losgelaten wordt (leger, politie) en int de belastingen die indirect bijdragen aan het verdienmodel van het syndicaat. Het is het dagelijks management en het dient als incassobende, slavendrijver en bestraffer. Deze afdeling vormt een potentieel risico omdat ze beschikt over wapens. Dit risico wordt onschadelijk gemaakt door deze afdeling volledig afhankelijk te maken van het topmanagement door middel van onaflosbare schulden.

btc-teleconsult-gecertificeerd-leverancier-van-de-nederlandse-overheid

De locatie van het dagelijkse management voor de slavenplantage met de naam Nederland. Er wordt momenteel hard gewerkt om deze laag overbodig te maken en een aantal van deze landelijke besturen te verenigen in Brussel.

– Het commercieel management

Dat is het monetair/kapitalistische systeem. Dit is het uiteindelijke verdienmodel van het syndicaat. Hier wordt zoveel mogelijk waarde die de slaven met hun arbeid leveren, geconfisqueerd door het syndicaat. Deze afdeling gebruikt daarbij de instrumenten banken en rechtspersonen (NV’s, BV’s etc.) waarvan het topmanagement eigenaar is. Hier wordt zowel vrijwel alle arbeid geleverd door de slaven (werknemerschap) als vrijwel alle opbrengst daarvan afgenomen van de slaven. Het middel dat wordt ingezet is geld/schuld.

Rich And Poor

Banken scheppen geld als schuld uit het niets met een druk op de knop op de computer en brave burgers betalen vervolgens 30 jaar die schuld terug met een flinke rente om in een huis te kunnen wonen. Schuldslavernij is een prima werkbaar management systeem, ook voor de Nederlandse burger.

– Het PR management

Deze afdeling houdt zich bezig met perceptiemanagement. Het doel is te voorkomen dat de slaven beseffen dat het syndicaat bestaat en wat de werkelijke aard ervan is. Het middel dat hiervoor gebruikt wordt, is liegen. Het doel van liegen is de slaven te laten geloven dat de afdelingen van het syndicaat (en het syndicaat zelf) niet de bedoeling hebben om op de slaven te parasiteren, maar ze te beschermen. Deze afdeling kennen we onder de noemer: mainstream media.

'Mainstream' media is de mind control van het misdaadsyndicaat over o.a. het Nederlandse volk. Je zet de slaven onderling tegen elkaar op door drie jaar lang te zeuren over zwarte piet terwijl meer dan een miljoen huishoudens een hypotheek hebben die onder water staat en waar ze dus vele jaren van hun tijd aan kwijt zijn om deze uit het niets geschapen schuld door een bank af te betalen.

‘Mainstream’ media is de mind control van het misdaadsyndicaat over o.a. het Nederlandse volk. Je zet de slaven onderling tegen elkaar op door bijv. drie jaar lang te zeuren over zwarte piet of zoals op dit moment over vluchtelingen. Dit terwijl meer dan een miljoen huishoudens een hypotheek hebben die onder water staat en waar ze vele jaren van hun tijd en energie aan kwijt zijn om deze uit het niets geschapen schuld door een bank af te betalen met rente.

De bovenstaande afdelingen moeten natuurlijk bemand worden. Het syndicaat verleent hiervoor privileges aan een aantal slaven. Die privileges variëren van een bescheiden inkomen als ambtenaar, tot een topinkomen in de bancaire sector, of van lokaal bestuurder tot enige bescheiden macht als politicus etc.

In ruil voor die privileges, nemen deze slaven een afgebakende taak op zich. Veruit de meeste van deze slaven zijn zich er niet van bewust dat ze deel uitmaken van het misdaadsyndicaat. Ze overzien alleen hun eigen taak en geloven een eerzaam beroep te hebben.

De topslaven zijn zich daar vaak meer bewust van, maar hun beloning is dusdanig groot dat het belang van positiebehoud groter is dan de roep van het geweten. Slaven met een gezond ontwikkeld geweten, komen voor deze posities niet in aanmerking.

MjAxMi0yYTBmYTA0MzI3YjU1MmMw

Wereldwijd is er een misdaad syndicaat actief dat continu de vrije wil en vrijheid van andere mensen onderdrukt en vernietigt. Mensen die dit doen worden ook wel psychopaten genoemd.

Deze organisatie van het misdaadsyndicaat functioneert op zich prima, maar kent een aantal kwetsbaarheden. Ten eerste werken er bij de verschillende afdelingen betrekkelijk veel mensen. Die moeten allemaal bestuurd worden en dat is niet erg efficiënt. Ten tweede kan het syndicaat alleen voortbestaan zolang de slaven niet beseffen dat het om een misdaadsyndicaat gaat. Dat maakt het hele systeem kwetsbaar voor plotselinge bewustzijnsgroei onder de slaven.

Een overzicht hoe overheden worden bewerkt om hogere machten te gehoorzamen.

Om die reden, wil het strategisch topmanagement (tevens de eigenaren van het syndicaat) het met minder submanagement gaan doen. Daarnaast wil het minder afhankelijk worden van het geloof van de slaven. Het moet eenvoudiger, efficiënter en (voor de eigenaren) veiliger.

Schep zelf een probleem, wacht op een reactie van mensen en manipuleer deze reactie via de mainstream media, en biedt vervolgens je oplossing aan om een stuk beleid door te voeren wat mensen voor het probleem nooit geaccepteerd hadden.

Schep zelf een probleem, wacht op een reactie van mensen en manipuleer deze reactie via de mainstream media. Bied vervolgens je oplossing aan om maatregelen door te voeren die mensen voor het probleem nooit geaccepteerd zouden hebben.

Om deze redenen, moet de organisatiestructuur op de schop. Het nadeel daarvan is dat de slaven gehecht zijn aan deze structuren, en daarom een eenzijdige verandering niet zomaar zullen accepteren. De oplossing hiervoor is het opzettelijk creëren van problemen (crisis) en het hiermee scheppen van een situatie van “overmacht”. En die overmacht moet vervolgens maatregelen rechtvaardigen die zonder die overmacht niet aanvaard zouden worden.

Maatregelen zoals directe individuele elektronische controle over het gedrag van alle slaven en een nieuw elektronisch verdienmodel (100% centraal gecontroleerd, digitaal geld) dat tevens het geweld van het uitvoerend management grotendeels overbodig maakt. De slaven kunnen dan immers bij ieder ongewenst gedrag, individueel en volautomatisch uitgesloten worden van de toegang tot voedsel en andere zaken die een levensvoorwaarde zijn voor die slaven. Zonder te kunnen teruggrijpen op anonieme contante betaling. Niet gehoorzamen betekent dan niet eten.

Daarnaast is het uitvoerend management (regeringen) nu erg versnipperd en dus is het besturen ervan omslachtig. Dit moet dus worden samengevoegd tot één afdeling (één wereldregering, met één wetgeving, één leger etc.)

Op dit moment is er dus een reorganisatie gaande binnen het misdaadsyndicaat. Dit om te voorkomen dat het “wakker worden” van de slaven het einde van het syndicaat zal betekenen.

hz

De gemiddelde burger is zo gehersenspoeld via het onderwijssysteem en vervolgens via de ‘mainstream’ media dat ze niet eens begrijpen dat ze in slavernij leven. Doordat ze dit niet snappen en braaf de orders die ze uitgedeeld krijgen uitvoeren, scheppen gewone mensen zo de slavernij voor henzelf en die van hun buren. Zodra mensen wakker worden en ophouden hun gehoorzaamheid te verlenen aan dit systeem wordt het een stuk moeilijker voor dit globale misdaadsyndicaat om hun positie te handhaven.

Dit brengt echter wel een risico met zich mee: door alle veranderingen, zouden de slaven versneld tot ongewenste inzichten kunnen komen. Bijvoorbeeld het inzicht dat ze slaven zijn. Gerund door een misdaadsyndicaat. En dat ze zich – vóór de voltooiing van de reorganisatie – daarvan bevrijden. Ze zijn immers in een overgrote meerderheid en alleen hun geloof houdt ze gevangen….

Spannende tijden dus.

Op de hoogte blijven van nieuwe berichten? Like ons op Facebook en/of volg ons op Twitter!
Een nieuw gezichtspunt leren kennen, iets geleerd en/of gelachen? Overweeg een donatie/vrijwillig abonnement.

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Weblog Pieter Stuurman
-) Eerdere artikelen van Pieter Stuurman op Achter de Samenleving
-) Verschil arm en rijk in Nederland – 30 jaar werken vs. 18 dagen voor een dak boven je hoofd
-) 10 aantoonbare grote leugens van de zichzelf benoemde ‘mainstream’ media
-) Goed bedoelende mensen financieren bijna al de onderdrukking in de wereld
-) Het geloof in een heersende klasse kan alleen maar geweld toevoegen aan een maatschappij

-) Van slavernij naar vrijheid, stap 1: Liefde & Angst
-) Stap 2: Kennis & Onwetendheid
-) Stap 3: Soevereiniteit & Verwarring
-) Stap 4: Vrijheid & Controle
-) Stap 5: Orde & Chaos

Op het internet hebben de lezers de macht! Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je macht!

 

85 gedachten over “Is planeet aarde een slavenkolonie?

 1. Erik

  Prima stuk. Een heldere metafoor en vergelijk met de werkelijkheid.
  ik heb één vraag en ik hoop daar verschillende antwoorden op te krijgen… :
  Wat is de motivatie van de, zoals jij dat noemt, het middle management. Ik bedoel de politici van ons (en ieder) land die willens en wetens de boel aan elkaar liegen ten bate van wat? Wordt hen een worst voorgehouden van een betere baan? meer geld? meer macht? meer . . . wat?
  Als je toch mensen de armoede en zelfs de dood injaagt, gaat er dan geen (gewetens)lampje branden? Het lijken zo op het eerste gezicht geen domme jongens (en soms meisjes), dus komt dat werkelijk niet bij hen op?
  Wie kan mij dit uitleggen?

  en HOE kunnen wij deze arme groep aan het verstand peuteren wat ze nu werkelijk doen?

  1. Pieter Stuurman Bericht auteur

   Beste Erik,

   Bedankt voor je reactie.

   Wat betreft je vraag: ik heb het antwoord in mijn artikel hier verwoord:

   “In ruil voor die privileges, nemen deze slaven een afgebakende taak op zich. Veruit de meeste van deze slaven zijn zich er niet van bewust dat ze deel uitmaken van het misdaadsyndicaat. Ze overzien alleen hun eigen taak en geloven een eerzaam beroep te hebben.

   De topslaven zijn zich daar vaak meer bewust van, maar hun beloning is dusdanig groot dat het belang van positiebehoud groter is dan de roep van het geweten. Slaven met een gezond ontwikkeld geweten, komen voor deze posities niet in aanmerking.”

  2. Douwe

   @ Erik

   John Perkins, die zelf een tijd economic hitman is geweest en dus zelf politici om moest kopen om hun eigen volk te vernachelen, geeft aan dat het managament idd flink beloond wordt als het meewerkt om het volk te verkopen aan deze globale maffia, maar daarnaast wordt het leven ze flink zuur gemaakt als ze niet meewerken. Willen mensen niet meewerken dan kunnen ze via de mainstream media eerst belachelijk worden gemaakt en als dat niet werkt kan een persoon worden vermoord (dat zijn de Jackhals zoals Perkins het zegt). En als dat ook niet werkt wordt het leger op een land afgestuurd en wordt dat land inclusief bevolking terug de steentijd in gebombardeerd zie bijv. Libië en Irak. John Perkins legt het zeer helder en duidelijk uit in dit interview hoe de drietrapsraket werkt.

   John Perkins – Confessions of an Economic Hit Man
   https://www.youtube.com/watch?v=yTbdnNgqfs8

   En daarnaast wordt deze management laag ook op alle mogelijke manieren gechanteerd, zo organiseren geheime diensten actief seksfeestjes voor dit soort ‘hooggeplaatsen’ met minderjarigen zodat mensen chantabel worden. Berlusconi is een duidelijk voorbeeld, in Zweden is de film CallGirl hierover gemaakt wat op dit soort praktijken ingaat bij de Zweedse overheid, en ook de Demmink Doofpot in Nederland en Engelse pedo netwerken die boven zijn komen drijven en Dutroux in het verleden bij onze zuiderburen etc. Ex-CIA leden geven aan dat zij dit soort feestjes organiseren in deze 5 delige documentaire serie over wat geheime diensten allemaal doen. Het doel hiervan is om controle te krijgen over de belangrijkste machtsinstituten in een land zoals overheden, rechtssystemen, banken, media etc. De complete serie van 5 delen heet Counter Intelligence – Shining a light on Black Operations is ook zeer de moeite waard en staat o.a. hier gelinkt:
   http://achterdesamenleving.nl/counter-intelligence-shining-a-light-on-black-operations/#.VbnUDvntlBc

   Kortom het is een mix van beloning, druk uitoefenen via mainstream media, chantage en bedreiging voor zover ik het op dit moment begrijp vanuit o.a. bovengenoemde bronnen.

 2. Nestor Cappaert

  Dat is niet zo moeilijk om uit te leggen: De overgrote meerderheid en zeker de top wordt gechanteerd door hun fouten en deze chantage is steeds erger geworden tot ze ofwel betrokken zijn in pedofiele netwerken, ofwel er weet van hebben. En bij de meesten knaagt het geweten wel, maar ze kunnen er niet mee naar buiten komen, omdat ze er op de duur zo diep in vastzitten dat ze het zich niet kunnen veroorloven er over te praten. De rest van de burgers houdt er immers van om naar anderen te wijzen en te veroordelen. Wanneer ze zwijgen worden ze rijk beloond en op praten staat vaak de doodstraf of chantage van hun eigen familie. Welke keuze zou jij maken ? Ook hun landgenoten worden bedreigd door kunstmatige aanslagen, natuurrampen of oorlogen. Geheime diensten werken wereldwijd samen om hun eigen leiders (politici, religieuze leiders, bankiers, royals, CEO’s van multinationals,….) te bespioneren in dienst van een klein elite groepje. Het machtsmiddel is geld en dus is de enige oplossing voor de slaven (burgers) om een samenleving zonder geld op te bouwen, die op wederzijdse solidariteit, samenwerking en empathie is gebaseerd. Of heb jij een ander voorstel dat zonder bloedvergieten een veranderde samenleving zou kunnen bewerkstelligen , waarbij een maatschappij die op winstbejag steunt, zou kunnen gewijzigd worden in een samenleving met een hart waar ruimte is voor ieder mens ?

  1. Pieter Stuurman Bericht auteur

   @ Nestor,

   Het antwoord is ja.

   Momenteel bevindt de mensheid zich in een crisis. Dat is niet primair een financiële crisis, maar een morele crisis. Dat betekent dat we gedwongen zullen worden onze morele waarden te herzien. We zullen opnieuw moeten vaststellen wat nu werkelijk van belang is.

   We zullen gaan inzien dat het een grove misvatting was om te denken dat geld belangrijker was dan het welzijn van mensen. We zullen gaan inzien dat het geen goed idee was om de verantwoordelijkheid voor het menselijk welzijn, te delegeren aan “leiders”. We zullen gaan inzien dat de mensheid in zijn geheel (bestaand uit alle individuen) ZELF verantwoordelijk is voor het welzijn van diezelfde mensheid (en dus voor het welzijn van de individuen waaruit die mensheid bestaat). En dat die verantwoordelijkheid dus niet bij een handvol “bovengeschikten” kan liggen.

 3. Kuurt

  Hallo Pieter,

  bedankt voor wederom een zeer interessante invalshoek.
  Ikzelf worstel al een tijdje met dit idee, met name omdat ik merkte dat dit inzicht veel negatieve energie aantrok en ik nogal gefrustreerd wakker werd elke ochtend.

  Nu kreeg ik als tip om de boekenreeks van Anastasia van de Russische schrijver Vladimir Megre te lezen. Op een logische en toegankelijke manier wordt uitgelegd hoe ver de mensheid van zichzelf en de natuur is verwijderd. Maar het allerbelangrijkste, er wordt ook een oplossing gegeven die voor iedereen toepasbaar is, zonder van iemand anders afhankelijk te zijn. Of men nu jong, oud / blank, gekleurd / moslim of katholiek is.

  Dit heeft mij heel veel nieuwe energie en inspiratie gegeven!
  Ik zou dit boek aan iedereen willen aanraden die op zoek is naar een oplossing, binnen je eigen macht.
  (Voor de duidelijkheid, ik heb geen affiniteit met de uitgever of schrijver in welke vorm dan ook)

  Hartelijke groet, Kuurt

   1. Indigo Pixie

    @ Kuurt – In het kort: families die wonen en leven op zelfvoorzienende, autonome leefhectares inclusief low-impact woning, permacultuur tuinen, een voedselbos, bijenkorven, hernieuwbare energie, afvalbeheer, en nog veel meer…en omringd door gelijkgestemde vrienden op een ecodorp waar volop uitgewisseld wordt met elkaar (zonder geld noch ruilmiddel) en waar iedereen elkaar onvoorwaardelijk helpt en steunt in de co-creatie van hun individuele en gezamenlijke dromen en verlangens. Een bewust toepassen van de ‘wetenschap der verbeelding’ (law of attraction) en het trainen van de mind. Mind Power gaat over het begrijpen van de Natuurwetten en over het bewust leren gebruiken van de mind en de gedachten om datgene te creëren wat jij wenst te ervaren. Dit is het beste antwoord op mind control en elite, namelijk de wet van aantrekking gebruiken via tientallen Mind Power technieken (visualisatie, seeding, affirmaties, dream weaving, positief denken, contemplatie, meditatie,…) om de 3D matrix te transformeren (niet via strijd maar via nieuwe gedachten en overtuigingen) tot een nieuwe samenleving. De gedachten die we voortdurend en bewust herhalen en opladen met gevoel worden magnetisch en laten de atomen uit het universele kwantum veld van energie ‘instorten’ tot ‘realiteit’. Zo kunnen we een nieuwe wereld manifesteren waar de cabal niet aanwezig is omdat zij de nieuwe (en hogere liefdes)vibratie niet (kunnen) voeden. Er ontstaan nu 2 werelden (naast elkaar): de slavenmatrix in stand gehouden door angstpropaganda en media mind control en de aquarius samenleving waar soevereine mensen bewust hun mind gebruiken om te co-creeren met Bron
    Ik schreef er ooit een hele website over vol: http://www.rivendellvillage.org/
    En een reisblog: http://indigopixie.blogspot.fr/

    1. Hans

     //Dit is het beste antwoord op mind control en elite, namelijk de wet van aantrekking gebruiken via tientallen Mind Power technieken (visualisatie, seeding, affirmaties, dream weaving, positief denken, contemplatie, meditatie,…) om de 3D matrix te transformeren (niet via strijd maar via nieuwe gedachten en overtuigingen) tot een nieuwe samenleving. //

     Hallo Indigo Pixie,

     En hiermee geef je heel mooi en bondig in essentie het hele principe aan.
     Door persoonlijke groei en zelfrealisatie (oa via de genoemde technieken) komen tot het punt dat je in staat bent dat inzicht, die verhoogde staat van bewustzijn, te gaan verbreden, te verbinden met het collectieve geheel, het grotere plaatje.

     Uit het persoonlijke, op jezelf gefocuste spirituele ontwikkeling en inzicht te verbreden en te verbinden met het collectieve.
     Hiermee laat je dus wat ze zo mooi zeggen.. je licht schijnen.. op je omgeving wat echt zoveel invloed heeft.

     Dit in collectieve zin, dit in gezamenlijke kracht gaat de omgeving creeren waar vanuit die veranderingen mogelijk zijn die we allemaal willen.

 4. Nestor Cappaert

  Bedoel je met “ja” Pieter, dat je het kan oplossen zonder bloedvergieten en zonder de geldkraan dicht te draaien ? Ik vrees dat het dan wel eens lang zou kunnen duren eer voldoende mensen tot dat moreel besef zijn gekomen. Ik ben van oordeel dat woorden wekken, maar dat voorbeelden trekken. Wanneer men voldoende groepjes mensen van enkele tientallen personen kan creëren, die zelfvoorzienende gemeenschappen oprichten en eens gestart zonder geldmiddelen verder doen, kan men pas aantonen dat het werkt om samen te leven zonder een nieuwe ratrace te beginnen, gedreven op winst. Wanneer steeds meer groepen ontstaan, verdwijnt het geld als middel voor de elite om oorlogen te voeren. Alle militairen zijn immers huurlingen. Wanneer ze niet meer betaald worden of inzien dat ze misbruikt worden, zijn ze niet langer bereid om als kanonnenvlees gebruikt te worden. En de elite zal zelf niet naar het front gaan. Daar zijn ze te laf en te verwend voor. Zonder geld is er ook geen corruptie meer, want mensen bedriegen is zinloos geworden.

  1. Governmind

   “En de elite zal zelf niet naar het front gaan. Daar zijn ze te laf en te verwend voor.”

   Maar het raam sluit zich vrij rap dat ze nog mensen nodig hebben om voor hun te vechten. Het is een historische mogelijkheid die we nu hebben, met genoeg mensen die kunnen lezen en schrijven en makkelijk vrij communiceren. Het is nu………of nooit.

   1. Douwe

    Ik denk dat de uitgangspoisitie van gewone mensen er alleen maar verder en verder op vooruit gaat. Vele mensen doorzien de simpele trucs van het huidige geldsysteem, de mainstream media is druk bezig te verdrinken in haar eigen leugens en er zijn telkens minder mensen bereid om te sterven in de oorlogen die rijke elites proberen los te krijgen met valse vlag aanslagen.

    Jeremy Locke heeft een heel mooi hoofdstuk hierover in zijn boel geschreven. Hij noemt het Het Patroon van Vrijheid en het internet is een grote stap in dat patroon. Hoe meer wij gebruik gaan maken van onze vrijheids van meningsuiting en dit soort informatie onderling delen hoe moeilijker het wordt om dit kaartenhuis van leugens, manipulaties en geweld van de elite in stand te houden.

  2. Wat is waar

   Voor al de mensen die straks in een cashless geldsysteem straks niet gechiped willen worden is het zaak om er eens over na te denken hoe dat practisch in gevuld kan worden. Hoe ga je over leven zonder geld in een wereld waar geld a alles omvattend is?

 5. Bert

  Beste schrijver,

  Goede verwoording over deze maatschap en uw verhaal is op mijn hart geschreven. De vraag blijft, wanneer gaan wij en met alle zorgen voor de verandering ? Er is inmiddels een groeide groep mensen in Nederland en de wereld welke op zoek is naar een verandering. Hoe brengen we deze kleine groepjes met elkaar in contact ?

 6. Iris Wolders

  Daar heeft die elite iets op gevonden. En het heet TTIP. Een globale dictatuur. Onwelgevallige meningen gaat gelden als terrorisme – het regent nu al ‘suicides’ van ‘vredestroepen’, bankiers, celbiologen, klokkenluiders.

  Zie hoe onlangs nog een Varoufakis werd kalt gestellt. Zoals eerder DSK, Fortuijn, en van Traa.
  Timmermans:
  “It is very simple, if we are able to see the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) for what it is:
  not a free trade agreement.
  TTIP is a geostrategic agreement.
  It is a political agreement

  TTIP aangeduid door Hillary Clinton als een ‘economic NATO’ moet met een herlevend NATO leiden tot een US/EU militair economisch machtsblok.

  Bilderberg 2015: Implementation of the A.I. Grid
  Bilderberg, operating under the guise of “free market capitalism,” represents instead the complete culmination of banking corporate world control.
  “… the overall plan, from economic “reform” and “free market shock therapy austerity,” to the implementation of the Smart grid/A.I. takeover, to the bio-chemical dysgenics operations, the Atlanticist plans are unified, strategic, and full-spectrum.

  Julian Assange on the Trans-Pacific Partnership Secretive Deal Isn’t About Trade, But Corporate Control http://www.democracynow.org/2015/5/27/julian_assange_on_the_trans_pacific

  – Stratfor: The US Main Interest is to Stop Alliance Between Russia and Germany: https://www.youtube.com/watch?v=z5SjPLJOjqc

  The UN Global Compact, described below, represents another international step in the direction of business self-regulation. (mbt. Arbeidsrecht). http://www.global.ucsb.edu/bellagio/about.html

  The TPP Paves The Way For World Government: https://www.youtube.com/watch?v=2Ym9q6epGpY

  BBC reportage onderhuids rfid-chippen van menselijke schapen: https://www.youtube.com/watch?v=NasVuhDnsrc

  NBC All Human Cattle To Be Microchipped By 2017: https://www.youtube.com/watch?v=SOyt8iK7sTM

  One World Microchip Currency is here: https://www.youtube.com/watch?v=lmZJpTEeqOw

  US certification provisions in the TPP would create copyright vassal states
  United States Senator Elizabeth Warren has stated that
  “If transparency would lead to widespread public opposition to a trade agreement, then that trade agreement should not be the policy of the United States.”[3]
  The Pirate Party says it should not be the policy of Australia either. http://pirateparty.org.au/2014/08/18/us-certification-provisions-in-the-tpp-would-create-copyright-vassal-states/
  https://www.eff.org/deeplinks/2014/08/certification-allows-us-trade-negotiators-rewrite-tpps-copyright-rules

  How the EU & Canada Are Using CETA as Backdoor Mechanism To Revive ACTA
  https://www.eff.org/deeplinks/2012/11/trading-away-our-digital-rights-more-nations-join-tpp

  Het net cq. de dwangbuis word dichtgetrokken – razendsnel.
  Wir haben nichts gewusst is anno nu geen excuus meer. Publieke ongehoorzaamheid een kwestie van lijfsbehoud. Die blijven zwijgen stemmen in.

  1. Douwe

   Gelukkig gaat het geweten bij sommige mensen al spreken en vertellen die ook hun verhaal.

   John Perkins is een klokkenluider die zijn verhaal heeft gedaan in zijn boek en interviews onder de titel Confessions of An Economic Hitman.

   Edward Snowden werkte voor de NSA en liet zien hoe de geheime diensten ook alle wereldleiders afluisteren en bespioneren

   Udo Ulfkotte in Duitsland klapte uit de school over hoe mainstream media volledig corrupt is, hoe ze direct stukken van geheime diensten als nieuws in de media plaatsen. Hoe journalisten worden omgekocht om te schrijven wat de machten graag willen.

   Jullian Assange liet met Wikileaks zien hoe een boel grof geweld van de VS gepland en gecoördineerd is.

   En dan vergeet ik wellicht nog wel een paar klokkenluiders ook. Maar dit zijn 4 stuks in ieder geval die bijna allemaal zelf aan deze wereld hielpen meebouwen maar op een gegeven moment dit niet meer konden verenigen met hun geweten. En dat laat ook precies zien het punt van Pieter Stuurman zien. Je kunt alleen een maatschappij bouwen op psychopatische principes via manipulatie, leugens en geweld maar vooral onwetendheid. Het is van het grootste belang dat mensen in je piramide eigenlijk niet echt snappen waar ze mee bezig zijn en wat ze eigenlijk veroorzaken met hun acties.

   Zodra mensen inplaats van hun orders te volgen, moraliteit gaan volgen en gaan luisteren naar hun innerlijke sturingssysteem en gaan bouwen aan een wereld die daarbij aansluit is dit systeem relatief gemakkelijk en simpel, zeker op een persoonlijk niveau, een totaal andere kant op te sturen.

 7. Watchman

  Ben het volledig eens met de schrijver, maar ik zie dat er één bepaald figuur wederom niet genoemd wordt.

  Wat mij betreft komt er boven ‘het strategisch topmanagement’ nog één laag met daarin slechts één naam: satan. Op dit moment gaat satan vrij uit en heeft hij vrij spel; zolang men gelooft dat ‘de elite’ de wereld regeert is alles prima, zolang zijn naam maar niet genoemd wordt.

  We gaan richting één wereldorde, één wereldvaluta en uiteindelijk ook één wereldleider. Deze wereldleider zal (binnenkort) verschijnen op het toneel en een cruciale rol spelen in de georganiseerde crisis. (Ordo ab Chao)

  We leven in rare tijden: er heerst oorlog, mensen hebben maar weinig te besteden, er heerst simpelweg crisis. Het originele bericht ‘de wereld als slavenkolonie’ geeft dit ook al heel duidelijk aan.

  Hier in Nederland hebben we vooral te maken met de heersende financiële crisis. Mensen zijn slaaf geworden van schulden, bedrijven gaan uit angst bezuinigen en mensen komen op straat te staan.

  Laatst is het idee van een basisinkomen gelanceerd. Velen reageerden negatief (“dan gaat niemand meer werken en is iedereen lui”) maar veel mensen met een wat vrijere geest reageerden positief. Helaas wordt het basisinkomen voor nu afgewimpeld met ’te moeilijk’, ‘kost te veel geld’ en ‘dan wordt iedereen lui’. Jammer, maar begrijpelijk in het kader van wat komen gaat.

  Terug naar de machthebber van deze wereld (satan): alles wijst er op dat we aan de vooravond staan van een nieuwe orde. Alles moet anders en ik denk dat vele ‘brave burgers’ dit zullen beamen.

  De antichrist zal binnenkort op het toneel verschijnen – vermoedelijk na een korte oorlog in/rondom Israël – en de boel sussen. Velen zullen hem zien als de langverwachte messias en hij zal voor zowel jood als moslim ‘dezelfde’ zijn.

  Deze valse messias zal zorgen voor voorspoed met de wereld. Bewust opgezette problemen die we vandaag de dag ervaren zal hij oplossen, zo ook de financiële crisis die over de wereld heerst. Wat dan te denken van een basisinkomen voor iedereen? Tadaa! Probleem opgelost.

  Wat er ook gebeurt, wanneer deze figuur zich openbaar maakt en vervolgens vrijwel alle wereldproblemen binnen no-time blijkt op te lossen, vraag jezelf dan af waarom dit nú pas in gang wordt gezet?

  Het idee van een elite die het liefst een nieuwe wereld orde ziet met hooguit een x aantal miljoen mensen lijkt aannemelijk, maar vergeet niet dat zelfs de zogenaamde ‘elite’ slechts een afleidingsmanoeuvre is. Uiteindelijk zal het satan zijn die een korte tijd zichtbaar aan de macht is op deze wereld. Zijn tijd zal echter van korte duur zijn. Deze tijd wordt door christenen ook wel de laatste jaarweek genoemd. Dit duurt 7 jaar, met een duidelijke tijd van (valse) vrede en voorspoed gedurende de eerste 3,5 jaar. De laatste 3,5 jaar zal echter dood en verderf met zich meebrengen en wordt de grote verdrukking genoemd.

  Ik weet dat velen sceptisch staan tegenover de bijbel, God, satan en noem het allemaal maar op. Toch hoop ik dat jullie het bovenstaande scenario op z’n minst willen overwegen zodra er een bepaalde messias figuur verschijnt – die alle wereldproblemen binnen no-time op weet te lossen.

  1. Douwe

   Volgens mij hoef je het allemaal niet zo satan en messias achtig te maken. Dat is een veelgebruikt middel om mensen machteloos te laten voelen. Het staat buiten je, gaat over bovenmenselijke superkrachten waar de gemiddelde sukkel van een burger toch volkomen machteloos is.

   Kijk gewoon eens in je eigen leven zou ik iedereen aanraden. Beperk en onderdruk jij zelf de vrije wil en vrijheid van mensen met wat je doet op je werk, in je vrije tijd, hoe je omgaat met je familieleden, vrienden, kennisen? En als je dat niet doet geweldig maar ben je dan bezig met datgene waar je persoonlijke passie ligt, ben je in harmonie met je innerlijke sturingsmechanisme of ben je ook gewoon een slaaf van het geldsysteem omdat je ooit een hypotheek hebt genoemen waar je nu 30 jaar van je leven verdoet aan werk wat helemaal niet zo zinvol is maar de rekening moet betaald worden.

   Juist door mensen zelf uit de piramide bewust te maken kun je het systeem veranderen. Lees eventueel de 5 delige serie over hoe van slavernij naar vrijheid komen eens rustig door. Eerst op inidividueel niveau en als genoeg mensen daar zijn reflecteert dat vanzelf door in hoe de maatschappij wordt ingericht. Hier deel 1 over hoe mensen angst kunnen transformeren naar openheid, nieuwsgierigheid en liefde om daarvanuit de volgende stappen in eigen bewustzijn te zetten.

   Als ik een verhaal over Satan hoor etc dan is dat voor mij een teken van angst en mensen opzettelijk in angst proberen te drukken is de standaardmethode om mensen bij hun eigen bewustzijn en persoonlijke groei weg te houden.

  2. Pieter Stuurman Bericht auteur

   Begrippen zoals satan en de Messias, worden in de bijbel gebruikt om een menselijke mentaliteit aan te duiden. Dat wat ons misleidt en gevangen zet, en dat wat ons daarvan bevrijdt. Beide zijn het geen externe personen, maar mentaliteiten die in onszelf aanwezig zijn.

   Op dit keerpunt in de geschiedenis, moeten we leren dat het uitbesteden van onze verantwoordelijkheid aan externe “redders” altijd leidt tot de macht van hetgeen de bijbel “satan” noemt. De “verlosser” zal ons eigen besef zijn. Besef dat wij zelf in staat zijn om onze wereld op een harmonieuze manier in te richten en daar gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor te dragen. Alleen deze (nieuwe) mentaliteit zal ons verlossen.

   De “verlosser” zijn wij zelf. En die zal pas ruimte krijgen als we beseffen dat we die “satan” ook zelf waren.

   1. Wat is waar

    /////Begrippen zoals satan en de Messias, worden in de bijbel gebruikt om een menselijke mentaliteit aan te duiden. Dat wat ons misleidt en gevangen zet, en dat wat ons daarvan bevrijdt. Beide zijn het geen externe personen, maar mentaliteiten die in onszelf aanwezig zijn. ////

    Weet je dat wel zeker?
    Waarom zou de Satan geen alien zijn. Iemand uit de voor ons onzichtbare werkelijkheid. Kun jij weten of onze zichtbare werkelijkheid de enige werkelijkheid is die bestaat. Als er een onzichtbare werkelijkheid bestaat, en gezien jouw geloof in bewustzijn bestaat die, hoe weet je dan hoe die er uitziet.

    In de Bijbel heeft alles een naam, hemel, hel, redding, verlossing, Christus, licht, God, etc, etc. Ik denk dat ons grootste probleem is dart we een verkeerde invulling aan die namen geven. En als we een verkeerde invulling klopt de inhoud niet meer.
    De vraag is hoe we dan wel de juiste invulling en begrip van deze woorden kunnen kennen.
    In ieder geval niet door het verstand, want dat heeft tot nu toe alleen maar tot verwarring geleid. Ieder heeft er zijn eigen logica op losgelaten, met evenzoveel meningen en opvattingen. En wie dat het beste weet te presenteren krijgt de meeste aanhangers.

    Om werkelijk te kunnen weten wat er bedoelt wordt zul je een beroep moeten doen op het universeel bewustzijn, God , de Bron, het Universum of hoe je het ook wilt noemen. Helaas is dat zeer weinigen gegeven in mijn beleving. Veel discussie levert voornamelijk verdeeldheid op en weinig eenheid. Dat is onmogelijk als ons bewustzijn afkomstig was uit de Bron.

    1. Pieter Stuurman Bericht auteur

     Het maakt niet uit of satan een alien is. Wij ZELF richten onze wereld in. Ook nu. Wij ZELF zijn daar verantwoordelijk voor. Als de orders van die “satan” niet deugen, dan zullen we een andere richtlijn moeten vinden. Het tijdperk van “het is de schuld van de leider want hij gaf ons de verkeerde orders” is voorbij.

     1. Wat is waar

      Dat is waar. Maar het is wel mogelijk dat er aliens zijn die ons tegenwerken, zoals van de satan beweerd wordt. Dat maakt in principe ook niet uit. Maar als je je vijanden kent zijn ze makkelijker te omzeilen. Als het nu zo is dat misleiding via het verstand plaatsvind, dan zouden we onze meningen niet enkel op ons verstandelijke vermogens moeten baseren. Verstandelijk beredeneren kan dan een valkuil zijn

     2. Douwe

      Ik zou vooral je eigen innerlijke sturingssysteem en je eigen gezonde verstand en je persoonlijke integriteit gezamenlijk gebruiken. Het is niet of je intuïtie of je verstand, het is je intuïtie en je verstand gebruiken. Geloven dat je je eigen verstand niet kunt vertrouwen klinkt mij in de oren als angst, angst in je eigen onderscheidingsvermogen. En zodra je angst detecteert terug naar stap 1.

      Ik zou zeggen ga eens lekker The Work doen, op god, satan en aliens. 😀

     3. Pieter Stuurman Bericht auteur

      Voor misleiding zijn er altijd minstens twee nodig: de misleider en de misleide. Het is voor die laatste niet zozeer een kwestie van verstand, maar een kwestie van eigen verantwoordelijkheid om zichzelf ongevoelig te maken voor de misleiding.

      Misleiding gebeurt altijd op basis van verleiding. De misleider heeft altijd iets in de aanbieding dat de misleide misleidt. Bijvoorbeeld veiligheid, of een voorgespiegeld voordeel. Als we ons verstand werkelijk gebruiken, dan zien we dat misleiders nooit werkelijk “voordelen” brengen, maar altijd alleen uit zijn op hun eigen gewin.

 8. pinquiniusch panther

  Inderdaad belangrijk ons te organiseren! In groepsverband zo zelfvoorzienend mogelijk. Wil binnenkort weer een nieuwe groep oprichten hiervoor. Met als basis evenwichtig wonen, niet extreem duur zoals bijna alle huizen in NL maar ook niet in een tent of caravannetje wonen in de winter in dit koude natte klimaat.

  Evenwicht, niet luxe, niet afzien. En met zo minder mogelijk heersen als basis. Een vorige groep op dit vlak waar ik inzat ging stuk op heersen. Maandenlang hadden we doorgaans prettige bijeenkomsten, en we waren bijna klaar met de blauwdruk van onze plannen. Erg veel gemeenschappelijke voorzieningen en voor een ieder een sobere terugtrekplek. Dat veranderde echter vlot tot een stuk minder gemeenschappelijk omdat iemand, die net als een ander lid aan had gegeven een ex-veganist te zijn, aangaf toch wel te willen kunnen bepalen dat niet alle pannen in de gemeenschappelijke keuken voor vlees mochten worden gebruikt, en dat de mensen die kippen wilden houden zich aan zijn wensen moesten houden, als in je mag ze niet in de soep doen e.d…. toen wilden de mensen die graag kippen wilden ineens toch een zo groot mogelijke eigen tuin. En niet een bescheiden maat en de rest gemeenschappelijk, net als met de overige voorzieningen… uiteindelijk liep de hele boel vast…..

  Dat vind ik nog steeds best wel jammer, maar heb er wel van geleerd, wat heel goed was aan die club is dat iedereen echt zijn best deed uit te vinden, wie die was, wat zijn wensen waren, zelfs kerntalententesten en dragon dreaming werd gedaan. Hieruit kwam naar voren dat de deelnemers uiteindelijk niet bij elkaar pasten, en dat de wensen teveel verschilden. De recovering vegan in relapse, trok zich terug, met een op zich begrijpelijke reden, namelijk mijn hele leven ben ik bezig met dingen beter doen, maar ik realiseer me nu dat ik daar mee wil stoppen, ik wil helemaal niet verhuizen, ik ben blij met mijn leven nu, met mijn flat, met de vrienden die ik heb en met mijn werk. Wat ik wel jammer vond was dat daar nog even een reeks zei het wat indirecte maar ook deels door middel van lichaamstaal geuite oordelen op moest volgen, zo van ik heb het allemaal gewoon, en jullie zijn maar stumpers…. jullie lijken heel wijs maar zijn het niet e.d…. heel jammer vond ik dat. Het begon een beetje een mijn ego is dikker dan dat van jullie show te worden….. nu goed zoiets gebeurd natuurlijk heel vaak… voor elke groep die ergens komt sneuvelen er diverse, en dat is natuurlijk geen reden geen nieuwe groep meer te vormen, wel om nog beter te kijken of de mensen bij elkaar passen!!! Mensen die andere dingen willen moeten maar hun eigen groep die hun dingen doet gaat vormen, dat wel!

  1. Douwe

   Als een groepsverband je aanspreekt zou ik je daarop richten. Als je liever de zaken alleen aanpakt richt je dan daarop. Elkaars vrije wil en vrijheid gunnen hoeft niet in te houden dat je vrienden met mensen hoeft te worden. Je respecteert gewoon hun mens zijn en hun vrije wil en vrijheid om zelf keuzes te maken waar ze de verantwoordelijkheid voor dragen

  2. Pieter Stuurman Bericht auteur

   De gehele mensheid is altijd zelfvoorzienend. Ook nu. De machtselite voorziet ons in niets. Nog nooit heeft een lid van die elite ook maar iets geproduceerd dat bruikbaar is voor mensen. Wij doen dat allemaal ZELF.

   Het enige dat die elite doet, is orders geven. Als wij opmerken dat het opvolgen van die orders een wereld oplevert die niet naar onze zin is, dan merken we op dat onze eigen inspanningen niet het gewenste resultaat brengen. Dan merken we op dat de orders niet deugden.

   Dat betekent dat we een nieuwe richtlijn moeten vinden. Een richtlijn op basis waarvan we onszelf voorzien van de zaken die de mensheid dienen, en niet alleen de ordergevers. Daarvoor is het nodig dat we beseffen dat we ook NU, in alles zelf voorzien. Dat dit vermogen prima in orde is, maar dat de aangeboden richtlijnen het enige zijn dat niet deugt.

 9. Geert

  Laat ons eens allemaal samen werken tegen dit syndicaat. Ik heb al lang het idee ( wat bestraft zal worden) om alle zelfstandige slaven lid te laten maken van een vereniging. Dit lidgeld zal gebruikt worden om een zeer groot advocatenbureau te betalen. Een advocaat is de enige persoon die het recht heeft om bepaalde betalingen tegen te houden totdat bepaalde verwachtingen worden voldaan. Indien alle zelfstandigen hun sociale bijdragen en alle andere verplichte betalingen aan dit advocatenbureau betaalt zijn de zelfstandigen beschermd. Zij hebben hun plicht (de betaling) vervult.
  Ik denk dat het syndicaat snel zal zwichten indien er heel wat zelfstandigen hun plichten vervullen, maar de advocaten alles tegenhouden, mits er wordt geluisterd en gehandeld volgens onze wensen.

  1. Douwe

   Wederom misschien wat simplistisch maar je hoeft nergens tegen te vechten. Je hoeft alleen maar keuzes te gaan maken die meer overeenkomen met wat jij wilt. Jij schept de wereld om je heen. Ga die wereld vorm geven die goed voelt voor je, schep een wereld vanuit je eigen vrije wil en wat aansluiting vindt bij je innerlijke sturingssysteem.

 10. Wat is waar

  //////Voor misleiding zijn er altijd minstens twee nodig: de misleider en de misleide. Het is voor die laatste niet zozeer een kwestie van verstand, maar een kwestie van eigen verantwoordelijkheid om zichzelf ongevoelig te maken voor de misleiding.

  Misleiding gebeurt altijd op basis van verleiding. De misleider heeft altijd iets in de aanbieding dat de misleide misleidt. Bijvoorbeeld veiligheid, of een voorgespiegeld voordeel. Als we ons verstand werkelijk gebruiken, dan zien we dat misleiders nooit werkelijk “voordelen” brengen, maar altijd alleen uit zijn op hun eigen gewin.//////

  Dat is mooi. Jammer dat er zo weinig mensen tegen verleiding zijn opgewassen.
  Dus rest er nog 1 stap;
  Hoe ga Jij zorgen dat de mensheid niet meer misleid wordt?

  1. Pieter Stuurman Bericht auteur

   “Hoe ga Jij zorgen dat de mensheid niet meer misleid wordt?”

   Daar kan ik niet voor zorgen. Dat kunnen mensen alleen zelf doen. Het enige dat ik (of wie dan ook) daaraan kan bijdragen, is mensen erop wijzen dat het nemen van eigen verantwoordelijkheid een goed idee is.

   1. Hans

    //jammer dat er zo weinig mensen tegen verleiding zijn opgewassen.//

    Verleiding is een manier om iemand iets voor hem gewenst in het vooruitzicht stellen wat een ongewenst resultaat voor hem gaat opleveren.
    Alleen het toekomstige resultaat is zoals altijd de focus en sterker dan de verleiding op zich want het draagt die verleiding in zich!
    Zolang het gewenste resultaat het belangrijkste is en dus de focus, kan de verleiding makkelijk tot misleiding worden gemaakt.
    Misleiding is dus eigenlijk de verleiding die achteraf een anders resultaat oplevert dan de verleiding heeft beloofd.
    En dan zijn we dus in het ootje genomen en staat de “overheid” klaar om ons uit die situatie te redden en daar zijn wij dan weer heel blij om omdat we dan zelf weer niet de verantwoording hoeven te nemen voor ons eigen dwalen.
    Met alle gevolgen van dien..

    Het feit dat dit kan gebeuren, dat een mens hier gevoelig voor is maakt het tot een geweldig gereedschap om de mens te sturen.
    Het knappe ervan is dat het ons eigenlijk de verkeerde kant opstuurt in beleving van tijd.
    Het IS eigenlijk een misleiding van tijd die ons opgedrongen wordt en ons uit het huidige universele tijdsbesef houdt, het NU.
    Alleen in het huidige moment kan je verantwoording nemen voor wat je doet, dat is namelijk het enige moment waarin je werkelijk bent.
    Door aan alles een tijdsbesef te geven leven we dus continu met ons hoofd overal behalve waar we nu zijn..

    En laat nu onze hele samenleving, de hele werkelijkheid waarin we leven bestaan uit tijd, zonder onze beleving van tijd kan onze manier van samenleving niet eens bestaan.
    Het aparte is dat deze constructie alleen geldt in dat hele kleine stukje universum waarin wij onze realiteit beleven..

    Als je bovenstaande nu eens gaat combineren met al die manieren zoals the Work, het interne sturingssysteem van Bentinho enz. dan ga je tot heel interessante en verhelderende inzichten komen WAAROM we al die leringen nu eigenlijk nodig hebben.
    Dan ga je ook inzicht krijgen waar onze geloven en overtuigingen werkelijk op gebaseerd zijn.

    1. Douwe

     Verleiding is verwachtingen kweken bij anderen idd. Je belooft ze iets wat ze denken dat ze willen en je zegt dat als mensen je gehoorzamen of je product kopen ze dat zullen krijgen.

     Daarom is het geen verwachtingen onderdeel zo belangrijk volgens mij. Als je geen verwachtingen hebt, kun je niet verleid worden.

   2. Wat is waar

    ////Het enige dat ik (of wie dan ook) daaraan kan bijdragen, is mensen erop wijzen dat het nemen van eigen verantwoordelijkheid een goed idee is./////

    Als je dat aan de eerste persoon vertelt die je tegenkomt zal hij zich waarschijnlijk afvragen waar je het over hebt, zijn schouders ophalen en doorlopen.

    Veranderingen ontstaan alleen door visie. En visie die gebracht wordt door charismatische leiders. Als een groep mensen deze visie omarmt kan er iets nieuws of een verandering ontstaan.

    Als iedereen zelf zijn visie ontwikkeld en die alleen voor zich ten uitvoer tracht te brengen denk ik niet dat er ooit verandering komt. Omdat het wel heel toevallig zou zijn dat een groot deel van de mensheid ineens hetzelfde wil zonder kennis te hebben genomen van elkaars ideeen.

    Hier op deze site doen we ook niet anders dan ideeen uitwisselen. Alleen hebben we over dit onderwerp klaarbijkelijk verschillende visies.

     1. Wat is waar

      Samenleven doe je niet alleen!!!!!!!!

      Andere mensen ongelukkig zien, maakt mij in ieder geval niet gelukkig.
      Andere mensen gemanipuleerd zien worden, wordt ik niet blij van.

      En jij ook niet. Jij vind het zo vervelend dat je er een website voor gemaakt hebt, waar je elke dag een artikeltje plaatst. Ik denk om mensen bewust te maken wat de oorzaak is van hun ellende en af en toe over een onderdeeltje wat je in de samenleving zou kunnen veranderen om het wat leefbaarder te maken.
      Maar liever niet alle problemen in één keer oplossen want ja waar moet je dan nog over schrijven elke dag.:)

      P.S. Als de mensen hun eigen besturingssysteem volgen komt alles vanzelf goed. Dan kun je rustig met je armen over elkaar gaan zitten afwachten wat er gebeurd. Als dat moeilijk is vol te houden en het stress geeft, doe dan nog even the Work van Byron Katy. En denk er om wel op papier zetten en een half uur volhouden anders werkt het niet is de ervaring %/} 😉

     2. Douwe

      Ik vind persoonlijk je reacties wat onfatsoenlijk worden maar ik ga er maar even vanuit dat dat komt vanuit je frustratie.

      De gedachte – andere mensen zouden niet moeten lijden – heb ik letterlijk onderzocht met The Work, op 2 juli dit jaar. Omdat dit bij me op kwam en ik merkte dat die gedachte me slecht liet voelen.

      Hier het resultaat ervan. Misschien kun je er wat mee.

      —-

      Stressvolle gedachte:
      People shouldn’t suffer

      Is deze gedachte waar?
      ja

      Kan ik er absoluut zeker van zijn dat deze gedachte waar is?
      nee

      Wat voel ik als ik deze gedachte geloof?
      Gestrest verdrietig, alsof de wereld schuurpapier is, soort op slot zitten van zowel mijn hart als hoofd

      Hoe behandel ik andere mensen als ik deze gedachte geloof?
      Voel alsof ik de wereld op mijn schouders moet dragen, afstandelijk, als een martelaar voor hun geluk

      Wat voel ik als ik dit verhaal (tijdelijk) loslaat?
      Relaxed, lachend, gecentreerd, vrij, vrolijk

      Omkeringen. Maak omkeringen en zoek naar andere invalshoeken op je gedachte die even waar of meer waar zijn voor jezelf . Gebruik mijn denken in plaats van ik of een abstracte zaak bij omkeringen als het niet over anderen gaat.

      – Origineel, people shoudn’t suffer

      Omkering 1, People should suffer
      1) Free will is respected, if they feel like suffering they have every right to
      2) In my experience, as long as people attach belief to their stressfull thoughts they will have to suffer
      3) They should so they can gain the wanting of ending their suffering

      Omkering 2, I shouldn’t suffer
      1) I can start with myself and give the good example to others
      2) I can always research my own stressfull thoughts and pick my highest resonating thoughts
      3) I have tools to make suffering optional, so choose what you want for yourself first

      Omkering 3, I shouldn’t suffer when it comes to other people suffering
      1) I break my own alignment if I use other people to project my lack beliefs on.
      2) Put you own happiness before anything else
      3) The best way to help others is to give them a real example that suffering is optional

      Ik wil nooit meer:/Ik ben bereid om/Ik kijk ernaar uit:
      Ik kan mijn eigen alignment dan testen. I can laugh about it. Welcom to planet earth.

      Inzichten:
      Maybe that is exactly why we are here, to learn to transform our own suffering and if we wish so, be able to inspire others to help themselves as well. Suffering triggers people to go look for solutions to end that suffering.

      Hoe dient de originele gedachte mij?
      Het geeft me een vals gevoel van zingeving. Ik ben zo goed dat ik lijd voor anderen. In de realiteit schiet niemand er echt iets mee op. Niet luisteren naar inner guidance mag, maar of het heel effectief is… 😀

    1. Pieter Stuurman Bericht auteur

     @ Wat is waar

     Ik denk dat het wel meevalt met die verschillende visies. Volgens mij zijn we het er wel over eens dat het geen goed idee is om op dezelfde voet verder te gaan. Dat het daarom nodig is dat we anders naar de dingen gaan kijken.

     Natuurlijk zien we de dingen vanuit verschillende perspectieven. En wat we zien, laten we zien. Bijvoorbeeld op deze site. Dat is de functie van communicatie: elkaar een inkijkje geven in ons perspectief. Waardoor we niet alleen aangewezen blijven op ons eigen blikveld, maar ook kennis kunnen nemen van dat van anderen.

     Collectieve verandering ontstaat inderdaad alleen door verandering van collectieve visie. De enige manier om tot collectieve verandering van visie te komen, is collectieve bewustzijnsgroei. En dat kan alleen via inspiratie. Door het laten zien van mogelijkheden die voorheen niet gezien werden.

     Of die inspiratie charismatisch is of niet (of die inspiratie opgepakt wordt door mensen) is aan de mensen zelf. Anders wordt het een ideologie, en de geschiedenis leert dat ideologieën zonder collectief draagvlak altijd afgedwongen moeten worden.

     De huidige transitie staat m.i. nu juist in het teken van het uitfaseren van dwang. Daarvoor is het nodig dat er een nieuw besef van verantwoordelijkheid ontstaat. En dat kan alleen ontstaan door elkaar daarop te wijzen.

     1. Wat is waar

      @Pieter ik waarder je analyses ten zeerste. Heb ik echt veel van geleerd. Zoveel zelf dat ik ook tot het inzicht ben gekomen dat de maatschappij waar we nu in leven geen stand kan houden. Dus het verhaal houd bij mij niet op bij de analyse.

      De analyse is nodig om te zien waar het misgaat. Maar ik wil de volgende stap maken. Ik heb ik de drang om ideeen te ontwikkelen waar de systeemfouten van huidige maatschappij uit gehaald worden. Naar mijn idee moeten we naar een geheel nieuw systeem. Ik denk dat jij dit ook onderschrijft.

      En ik denk ook dat we in een transitieperiode zitten. Maar dat betekent niet dat de “hemel” straks vanzelf op aarde valt, en dat de gebraden kippen vanzelf in je mond komen vliegen. Wij zijn scheppers en wij mensen geven de aarde z’n vorm. Ook na een transitieperiode. En daar probeer ik ideeen voor te verzamelen , aan te dragen en anderen te laten beoordelen. En dat is een verantwoordelijkheid die we met z’n allen moeten nemen. en de mensen die zich hiervan bewust zijn kunnen dat ook.

      Ik heb het gevoel dat deze stap hier niet gemaakt wordt. We blijven hangen in de analyse. Maar een analyse is alleen nuttig als je er ook wat mee doet anders valt het bonder hobby.

     2. Pieter Stuurman Bericht auteur

      Natuurlijk is verandering noodzakelijk. Maar voor iedere (collectieve en individuele) verandering, moeten er stappen doorlopen worden.

      1- Besef DAT er iets niet in orde is, en WAT er niet in orde is. Zonder dit besef is er simpelweg geen (of onvoldoende) draagvlak voor verandering, en dan zal een voorstel voor een ander systeem geen support krijgen. Het kan dan alleen onder dwang geïmplementeerd worden of doodlopen.

      2- Dit besef/draagvlak leidt tot de WIL om tot verandering/verbetering te komen. Zonder de vorige stap ontstaat die wil niet en komt er geen verandering/verbetering.

      3- Dit leidt tot de INSPANNING om tot het gewenste resultaat te komen. Zonder de WIL komt er geen inspanning en dus geen verandering.

      Deze stappen zijn noodzakelijk voor iedere verandering. Individuele verandering en collectieve verandering. Omdat we het hier hebben over een collectieve situatie, is het nodig om voldoende collectief draagvlak voor de verandering te verkrijgen.

      Omdat we nu (collectief gezien) bij stap 1 zijn, is het nodig om daarop de focus te richten. Zodra er voldoende draagvlak is (en dat hoeft geen meerderheid te zijn, maar een leidende kritieke massa), zal de WIL om tot verandering te komen, gestalte krijgen.

      Maar zover zijn we helaas nog niet. De overgrote meerderheid ontbreekt het nog aan voldoende besef daarvoor. Zoals jij ook aangeeft, kunnen bewuste mensen die stap maken, maar daarvan zijn er momenteel simpelweg nog onvoldoende. Daarom richt ik mijn pijlen daarop. Omdat we, zonder dat besef/bewustzijn, simpelweg niet aankomen bij stap 2, en dus niet bij stap 3.

      Dat is ook de reden waarom op dit moment alle goede initiatieven en voorstellen voor andere systemen steeds doodlopen. Het is nog prematuur. En dat is jammer, want er zitten hele goede ideeën bij. En goede ideeën krijgen zelden een tweede kans…

      Momenteel is nog niet aan de eerste stap voldaan. Veruit de meeste mensen geloven/hopen nog dat de donkere wolk vanzelf voorbij zal trekken en alles weer naar het oude zal terugkeren.

 11. Wat is waar

  /////Ik zou vooral je eigen innerlijke sturingssysteem en je eigen gezonde verstand en je persoonlijke integriteit gezamenlijk gebruiken. Het is niet of je intuïtie of je verstand, het is je intuïtie en je verstand gebruiken. Geloven dat je je eigen verstand niet kunt vertrouwen klinkt mij in de oren als angst, angst in je eigen onderscheidingsvermogen. En zodra je angst detecteert terug naar stap 1. /////

  Jij hebt het altijd over je innerlijke besturingssysteem wat gebaseerd is op emotie.
  Het begint zo langzamerhand een dooddoener te worden. Aaangezien we in een emo-cultuur leven denk ik dat je je juist niet mee moet laten slepen met je emoties. Hier een stuk wat laat zien hoe daar misbruik van gemaakt kan worden ( http://www.loyalist.nl/209-000-likes-voor-jankende-frans-timmermans/ )

  Verder kwalificeer je heel vaak zaken waar jij het niet mee eens bent, als angsten van een ander.
  Lijkt me meer een teken dat je zelf nog lang niet over je angsten heen bent. Want je weet het, alles wat je zegt, zegt in de eerste plaats wat over jezelf.

  Ik denk dat het weglopen voor angst een groter probleem is dan de angst zelf. Ieder die zijn angst onder ogen ziet kan hem transformeren, die er voor wegloopt zal altijd door die angst achtervolgt worden. Net zolang tot ze hem onder ogen durft te zien.

  1. Douwe

   Ik breng dat continue op omdat het nu eenmaal zo simpel is.

   Elk mens heeft een vrije wil, en ontvangt sturing van zijn of haar hogere zelf via het innerlijke sturingsmechanisme wat via emoties werkt. Leer dat begrijpen en je wordt weer meester over je eigen vrije wil. Als je dat begrijpt hoef je nooit weer bang te zijn voor Satan of Aliens of wie of wat dan ook.

   Als mensen vanuit hun eigen vrije wil en in harmonie met hun hogere zelf hun wereld gaan vormgeven dan zijn we er al. Niets meer is nodig. Er hoeft niets bevochten te worden, er hoeft niets georganiseerd te worden. Je kunt vanuit die positie gewoon in vertrouwen het leven laten ontvouwen.

   Het enige wat mensen rare dingen laat doen is hun geloven in gebrek en dat ze dat vervolgens via hun handelen willen gaan compenseren. Pieter Stuurman heeft in de 5 stappen cyclus van creatie heel helder uitgelegd dat het onze gedachten zijn die de wereld scheppen. Mensen die geloven in gebrek scheppen dus een wereld waarin dat zal worden gereflecteerd.

   1. Wat is waar

    //// Ik breng dat continue op omdat het nu eenmaal zo simpel is. ////

    De theorie is simpel en kennelijk voor jou de praktijk ook. Vertel wat voor wonderen doe je tegenwoordig allemaal!!!

    1. Douwe

     Dit soort gesprekken mogelijk maken met mijn website is er eentje van. 🙂 Een co-creatie waar je zelf ook onderdeel en medeschepper van bent.

     En ik hoop dat mensen via o.a. artikelen hier en de reflecties van mensen als Teal Swan, Darryl Anka en Bentinho weer in contact komen met hun eigen innerlijke sturingsmechanisme. Voor elk persoon waarbij dat lukt reken ik dat als een groot wonder. 😀

     Want zodra mensen eenmaal weer meester zijn van hun vrije wil en vertrouwen hebben in hun eigen scheppende kracht en sturing tot hun beschikking hebben vanuit hun hogere zelf dan zijn het positieve medescheppers geworden. Het is dan aan die mensen om via eigen inzicht vorm te geven aan hun leven.

     Maar als je negatieve emotie ervaart over wat dan ook, en oordelen hebt over andere mensen, wie dan ook dan helpt het in mijn persoonlijke ervaring om die stressvolle gedachten op papier te zetten en te gaan onderzoeken en om te keren. Ik ben nog geen effectievere manier tegengekomen waarmee mensen hun eigen geschapen lijden kunnen ontmantelen. Mocht jij er eentje vinden deel die dan vooral want dan kunnen we daar vele andere mensen weer mee vooruit helpen.

    2. Douwe

     Wat ik eenieder met interesse in zijn of haar eigen bewustzijn ontwikkelen kan aanraden omdat dit de twee zaken zijn die mij persoonlijk verreweg het meest vooruit hebben geholpen is elke dag een half uur stressvolle gedachten op papier zetten en onderzoeken en omkeren met The Work van Byron Katie. En daarbij ook elke dag 30 minuten de best voelende gedachte waar je toegang tot hebt in het moment kiezen en daarin gaan baden en dan vanuit die positie op zoek gaan naar je best voelende gedachte waar je dan toegang tot hebt etc.

     Als mensen dit consequent en systematisch toe gaan passen kan het volgens mij niet anders dan dat ze heel snel enorme stappen in hun bewustzijn kunnen zetten in positieve zin. Test het eens een week uit en kijk of het resultaten oplevert of niet.

     1. Wat is waar

      Dat pas ik al toe en ik hoef er neit voor te gaan zitten.
      Dat soort dingen kun je ook doen als je aan het werk bent. Wel zo handig want als de stress opkomt kun je er meteen op reageren. Dat hoef ik niet meer op papier te zetten. Het op papier zetten is nodig om de stappen onder de knie te krijgen.

      Deze processen kunnen helpen innerlijke rust en vrede te krijgen. Je bewust worden wat je graag wilt en waarvoor je leeft en een visie te ontwikkelen.

      Ik probeer een stap verder te komen door me af te vragen wat ik moet doen om die visie gestalte te laten krijgen in het hier en nu. Daarom zeur ik nu een beetje tegen mensen aan om zelf ook een visie te ontwikkelen over een toekomstige maatschappij. Want iets kan alleen werkelijkheid worden als je zelf een plaatje/ontwerp van die werkelijkheid gemaakt hebt. Als voorbeeld noem ik de eerste vliegtruigbouwers gebr Wright nog maar eens. En bij jou denk ik dan aan permacultuur.

     2. Douwe

      Dat is niet mijn ervaring. Stressvolle gedachten moet je opschrijven net als de omkeringen omdat geloofsystemen over het algemeen gladder dan palingen zijn en alles uit de kast trekken om te overleven. Door ze op te schrijven kunnen ze geen kant meer op. De omkeringen leveren bij mij vaak de les op. Ik zou mensen aanraden het op te schrijven in ieder geval.

      En een innerlijk sturingssysteem werkt niet met een visie omdat dat sterk op verwachtingen lijkt. Het gaat juist om je innerlijke sturingssysteem te leren vertrouwen en die te gaan volgen. Dat betekend niet dat je je verstand overboord dient te zetten maar in mijn ervaring gaat je hart je leven meer en meer sturen en je hersenpan worden een dienaar daarvan. Je logica en je verstandelijke vermogens worden dus een dienaar van je hart. Maar je hart is helemaal niet toekomst of verleden gericht in mijn ervaring.

      En ik ben met permacultuur begonnen omdat ik dat tegenkwam op een reis naar Australië en daar zelf heel enthousiast van werd en daarom ben ik de site gaan bouwen etc. Dat begon dus bij mezelf en dat heb ik niet afhankelijk gemaakt van andere mensen. Dat andere mensen er nu gebruik van maken is heel mooi maar het is opgezet zonder verwachtingen. Het is in mijn ervaring zo dat jezelf actie moet nemen en dan zie je wel of anderen er ook door geinspireerd worden of niet maar op een bepaalde manier is dat totaal irrelevant. Vindt uit waar jezelf enorm entiousiast van wordt en kijk dan wat er binnen je mogelijkheden ligt om daarop te gaan handelen.

      Bashar zijn formule vind ik nog het meest compleet:

      “… At any given moment a number of options are available to you of things that you could possibly act on.

      All you have to do is keep choosing the one that contains more excitement, more passion, than any other.

      Act on it to the best of your ability;
      taking it as far as you can, ‘till you can’t take it no further;
      with absolutely zero insistence on exactly how the outcome should happen.

      That’s the whole formula.

      When you act on anything that contains more excitement than something else, you are actually aligning with the energy of your true natural self.
      That’s how your physical body interprets the energy of your true being; as excitement, passion, love, creativity. That’s what that feeling is. It’s that resonant energy that is your true core being.
      So anytime you act on anything that contains more of it than anything else, you are making a commitment to align with that energy.

      And when you do that — with no insistence on what the outcome should look like — you open up the complete kit of excitement and all the tools in it that can serve you.

      Those tools are:

      – that it supports you, in any way you need to be supported with your excitement;

      – it acts as the driving engine that moves you through life;

      – it acts as the organizing principle, that brings the synchronise events in your life that you need at the exactly the right time in exactly the right order;

      – it is the path of least resistance, that allows you to experience the flow of life in an effortless way;

      – it is the path that connects you to any other expression of excitement — so by following that thread it will lead you to anything else that needs to be expressed as excitement in your life; and,

      – it is the reflective mirror that reveals to you anything within your unconscious mind that might be out of alignment with that excitement, so you identify it; integrate it; and, bring that energy back into alignment, so you can expand your excitement, and keep progressing, and keep growing that way.

      So the formula of acting on your excitement, to the best of your ability, with no insistence on the outcome, is what will allow the kit to work.
      And that’s the formula — and that’s all you need to do to live your life to the fullest; which is the only purpose and mission you actually have in life …”

      ~ Bashar

 12. Peter

  Dit geschreven op YouTube video van Max Keizer

  “The answer is that we all go back to living in tribes, communities. For this we need to deprogram from all religions, which all prevent us from loving our neighbours and having affairs with them, prevent us from sharing deeple and freely. Members of a (modern) tribal group are far better of in social contacts, in economy cause they live in a sharing system.. , it is much better for our children, cause they meet much more father and mother role models, that gives them a better and more intelligent personality to cope with their lives ones they are adult. Tribal communities have per persona a much smaller environmental foodprint, cause sharing what is there in stead of buying new stuff all the time.. And the list goes on. The only thing that people in a Tribal community have to realise is that : Yes.. we are all part of the quantumfield and all is one… being on our own with just a wife, kids, car and a dog is not a realistic situation and as such has shown by now very clearly world wide is unsustainable.. The family is not the cornerstone of our society but the curse if we hang on to it as religions want us to hang on to it. The Tribal group or commune or whatever you want to call it is the real cornerstone of our society, always has been. But for some reason we were pushed to live in this plastic and forced institution called family. And see what have come from it… Love more people …. go and live in a commune… No need to discard all the technical stuff and science we have, but the individualisation of our society has lead us far enough astray… time to return to natural living according to our DNA imprint… which is tribal!!”

 13. Wat is waar

  ////Dat is niet mijn ervaring./////

  Ik op mijn manier jij op jouw manier. Maar houd op met preken wat het beste is volgens de regeltjes. Regeltjes van wie dan ook. Regeltjes zijn ook wetten die vrijheid beknotten.

  ////En een innerlijk sturingssysteem werkt niet met een visie omdat dat sterk op verwachtingen lijkt.
  …………………………………………………../////

  Oei oei stel je eens voor zeg. (sorry ik wordt van dit soort gepreek een beetje sarcastisch). Visie is gewoon een plan van wat je wilt gaan doen welke richting je opgaat. En ik weet zeker dat jij niet elke morgen naast je bed staat om te kijken wat je moet gaan doen. Je ¨sturingssysteem¨of wat uit het hart komt geeft alleen seintjes af als de dingen anders moet gaan doen. Zoals jij er mee bezig bent komt bij mij zweverig en ook wel zeverig over.
  En voor de rest kan ik me wel in je uitleg vinden.

  ///Maar je hart is helemaal niet toekomst of verleden gericht in mijn ervaring.////

  Als je de weg over wilt steken zegt je hart niet: ¨Kijk eerst links, kijk nu rechts, ga nu lopen¨. Het is geen commando centrum die je continue vertelt wat je doen moet.

  /////En ik ben met permacultuur begonnen omdat ik dat tegenkwam op een reis naar Australië en daar zelf heel enthousiast van werd en daarom ben ik de site gaan bouwen etc. Dat begon dus bij mezelf en dat heb ik niet afhankelijk gemaakt van andere mensen. Dat andere mensen er nu gebruik van maken is heel mooi maar het is opgezet zonder verwachtingen. Het is in mijn ervaring zo dat jezelf actie moet nemen en dan zie je wel of anderen er ook door geinspireerd worden of niet maar op een bepaalde manier is dat totaal irrelevant. Vindt uit waar jezelf enorm entiousiast van wordt en kijk dan wat er binnen je mogelijkheden ligt om daarop te gaan handelen. /////

  Jij hebt dus de visie van een ander overgenomen.

  Iemand heeft ooit het idee gehad dat permacultuur zoals het nu heet een goed idee was. Dat idee heeft hij uitgevoerd. En de uitvoering was dusdanig dat er mensen waren die het in de praktijk zagen er heel enthousiast van werden.
  Zo ook ene Douwe hij vond het zo´n goed idee, dat hij vond dat dat navolging verdiende. Om dat te bereiken bouwde hij een website over permacultuur.

  Vraag:
  Als niemand op het idee van permacultuur was gekomen, had Douwe dan ook van permacultuur geweten?
  Als Douwe de practische voorbeelden van permacultuur had gezien was hij dan ook zo enthousiast geweest?

  Ik wil maar zeggen: Als er geen idee is kun je niet zeggen of het goed of slecht is.
  Als er geen uitvoering van een idee is kun je niet zien of het al dan niet werkt.

  Wat ik proef is dat jij , Pieter en Hans niet willen nadenken over ideeen die de wereld zouden kunnen veranderen.

  Voor zover ik het begrijp vind jij dat dat allemaal niet nodig is want je volgt gewoon je eigen sturingssysteem. En als die wil dat dat je ergens over na gaat denken dan geeft die dat wel aan.

  Pieter is afhankelijk van andere mensen. Die anderen moeten eerst minimaal het bewustzijnnivo halen dat ze beseffen dat ze zelf verantwoordelijk zijn en hun verantwoordelijkheid niet aan zogenaamde leiders kunnen geven. Zoalang dat niet aan de orde is kan Pieter niets anders doen dan de mensen daar van bewust maken.

  Hans wacht tot de COBRA groep (of nog hogere instanties) instructies geeft wat te doen of op de hemel die zij hier op aarde zullen vestigen.

  Voor de rest discussieren we eindeloos hoe alles theoretisch in elkaar steekt. Dat geeft een goed gevoel omdat wij slimmeriken toch maar even mooi door hebben hoe zij (de slechteriken) te werk gaan. En wij dronken een glas en deden een plas en alles bleef zoals het was.

  1. Douwe

   Toch blijkt duidelijk uit je reacties dat je continue nog de hele tijd geloof hecht aan lack beliefs. Dat is verde prima. Vrije wil wordt gerespecteerd boven alles maar jij veroorzaakt je eigen lijden. Niet iemand anders. Ook alleen jij bent in staat je lijden op te lossen, niemand anders kan dat voor je doen.

   Bentinho zegt het heel duidelijk.

   1+1=2
   it is simple

   Consiousness – lack belief = bliss
   that is just as simple.

   Zodra je negatieve emotie voelt komt dat altijd doordat je geloof hecht aan een gedachte van gebrek. Altijd 0 uitzondering. Het is vervolgens aan mensen zelf of ze dan die stressvolle gedachte willen ontmantelen of niet maar ik zie zelf geen reden om dat niet meer te doen. Als je je slecht voelen niet prefereert en je het gereedschap hebt om de stressvolle gedachten die je slecht laat voelen te ontmantelen, en vervolgens bewust kiest om de gedachte niet te ontmantelen dan ben je zelf 100% verantwoordelijk voor je eigen lijden.

   Ik kan alleen maar mijn eigen sturingssysteem volgen. En als ik de vrije wil en vrijheid van andere mensen respecteer dan kan ik ook alleen maar mensen aanraden om hun eigen innerlijke sturingssysteem te volgen. Geloven dat ik beter zou weten dan een ander persoon zijn innerlijke sturingssysteem wat goed voor hem of haar is is pure verwaandheid.

   Inplaats van je druk te maken over wat ik, Pieter of Hans wel of niet doen. Zou je je moeten focussen op waar je eigen hart sneller van gaat kloppen en kijken wat voor stappen jij daar persoonlijk in kan zetten. Daarmee kun je anderen wellicht inspireren net Pieter, Hans en ik sommige mensen wel en anderen niet inspireren.

   Ons verstand doet alsof er ergens een perfect eindpunt van het universum aanwezig is waar we naartoe zouden kunnen werken. Dat is er niet. Het is een systeem wat continue in flux is. Je fysieke realiteit is een multidimensionale spiegel van je eigen persoonlijke frequentie. Het laat je altijd precies datgene zien wat relevant voor je is zodat je er je lessen uit kunt leren. Zodra je dat doet, verandert je frequentie en dus verandert je realiteit omdat je multidimensionale spiegel vanaf dat moment je een ander spiegelbeeld teruggeeft wat je huidige frequentie matcht.

   Je geluk zit aan de binnenkant, het is niet iets wat uit de buitenwereld komt rollen als je alles op precies de goede manier hebt geconstrueerd.

   Daarom is de oefening van Bentinho zo geweldig. Het laat je zien dat jij kunt kiezen wanneer je je goed wilt voelen. Het is niet afhankelijk van goedkeuring van buitenaf, het is niet afhankelijk van hoeveel geld je op je bankrekening hebt, het is zo simpel als je best voelende gedachte kiezen en daarin baden. Klaar je voelt je goed. Zolang je in staat bent een gedachte te kiezen ben je in staat je goed te voelen.

   Bentinho laat met die oefening overduidelijk zien dat geluk dus van binnenuit gegenereerd wordt en niet vanuit de externe wereld komt.
   Net zoals Byron Katie met The work laat zien dat jezelf slecht voelen ook van binnenuit gegenereerd wordt en niet vanuit de externe wereld komt.

   Als je dus zelf controle hebt om jezelf op te laten houden je slecht te voelen en je zelf in staat bent je goed te laten voelen, waarom zou je dat dan niet doen?
   Het hoeft niet, vrije wil wordt altijd gerespecteerd. Daarom kan ik ook alleen maar mensen de gereedschappen aanreiken. Het is vervolgens aan mensen zelf of ze die gereedschappen willen gaan gebruiken.

   1. Wat is waar

    Douwe , ik zou zo weer een sarcastisch stukje kunnen schrijven over wat jij als onfatsoenlijk ervaart. Ik heb die neiging ook. Maar zal het niet doen.

    Maar wat denk jij met je gepreek naar mij toe te bereiken?
    Denk je soms dat ik je niet begrijp?
    Ik krijg ook sterk het gevoel dat jij beter denkt te weten wat ik denk dan ik zelf. Waarom denk jij te weten waar ik stress van ondervind? Weet je zeker dat dat niet hetgene is waar jij zelf stress van ondervind?
    Aan de andere kant als jij iets onfatsoenlijk vind dan houd dat in dat ik niet aan jouw fatsoensregels voldoet. Prima dat jij je eigen fatsoensregels hanteerd, maar waarom zou ik ze moeten overnemen?
    Jij bent zo druk met Benthino en Byron Katy. Niets mis mee. Als het jou helpt vooral doen. Maar waarom zou voor een ander het dezelfde uitwerking moeten hebben als het voor jou heeft? Op de manier waarop jij het brengt krijgt het zelfs religieuze trekjes. Als ik het niet volgens de/jouw regels doe dan ben ik fout bezig zo laat je doorschemeren. Ik ga jou ook niet opdringen om de dingen te doen die ik belangrijk vind of waar ik veel van geleerd heb. Er zijn meerdere wegen naar Rome. Ik vraag alleen of je over bepaalde zaken mee wilt denken. En dan krijg ik geen duidelijk antwoord dan het antwoord wat jij overal op geeft ¨vertrouw op je besturingssyseem¨. Maar dat was de vraag niet.

    Om jezelf veranderen in in mijn optiek is iets anders als de samenleving veranderen.
    Want compassie is een deugd evenals medeleven. Maar zoals jij het brengt is dat overbodig. Als jij je maar goed voelt ben je in principe niets of niemand nodig. Maar nogmaals Samenleven doe je niet alleen. En ik geloof er helemaal niets van dat de ellende een geliefd persoon door jou geen enkele invloed heeft op jou. Ik kan nog wel accepteren dat het een ander slecht gaat, maar blij kan ik daar niet van worden. Ik zal proberen met alles wat ik kan die persoon weer blij te zien. En eigenlijk weet ik wel zeker dat dat voor jou niet anders is.

    Ik denk dat het beter is dat voorlopig niet meer op je reageer.
    Ten eerste omdat het voor mij weinig toevoegt.
    en ten tweede omdat ik niet wil dat jij je ergert aan mijn reakties, die door jou als onfatsoenlijk worden ervaren.

    PS Ik heb de knuppel in het hoenderhok gegooid om reaktie uit te lokken. En het inderdaad het heeft reakties uitgelokt. Voor mij zijn in ieder geval wel een aantal dingen duidelijk geworden.

   2. Douwe

    //Maar wat denk jij met je gepreek naar mij toe te bereiken?//

    Mijn bedoeling is gewoon een antwoord op je vraag te geven.

    //Denk je soms dat ik je niet begrijp?//

    Dat maak ik inderdaad op uit je reacties. Ik heb het idee dat je totaal mist wat ik naar je probeer te communiceren.

    //Als ik het niet volgens de/jouw regels doe dan ben ik fout bezig zo laat je doorschemeren//

    Jij stelde een vraag, wat kunnen mensen doen. Ik geef daar antwoord op, ik geloof dat je dat mist.

    Als mensen willen weten wat ze kunnen doen dan is het antwoord wat ik geef dat ze het beste hun eigen frequentie kunnen verhogen en hun innerlijke sturingssysteem leren begrijpen zodat ze dat kunnen gaan volgen. Eenieder krijgt al continue sturing via zijn of haar emoties via dat systeem. Mensen moeten het alleen wel begrijpen om het constructief en zinvol te kunnen gebruiken. Het beste wat mensen dus kunnen doen is hun passie te gaan volgen met integriteit en zonder verwachtingen. Het is dus simpelweg een antwoord op je vraag: wat kunnen mensen doen? Mensen mogen met dit antwoord doen wat ze willen dat is hun eigen keuze.

    Het gaat verder niet om goed of fout. Het gaat wel om of iets effectief is of niet. Als mensen de cyclus van creatie begrijpen zoals Pieter die helder uitlegt en mensen begrijpen hoe ze zelf hun stressvolle geloven kunnen ontmantelen en hoe ze zelf kunnen kiezen om zich goed te voelen in het nu dan is eenieder in staat zijn of haar eigen lijden te elimineren en daarnaast is hij of zij in staat de eigen frequentie te verhogen. Dat is op zichzelf een van de meest nuttige dingen die je kunt doen in mijn opinie, ongeacht welk probleem je ook wilt oplossen.

    Overigens is er een verschil tussen de weg begrijpen en de weg bewandelen. In mijn ervaring moeten mensen eerst een gedachte of 20 op papier zetten en doen zodat ze voor zichzelf kunnen ervaren dat het werkt en hoe het precies werkt. Maar een vereiste is wel dat mensen het dus eerst wel praktisch gaan doen, hoe Byron Katie het zegt, the work doesn’t help anyone it is your answers that help you. Mensen kunnen niet vanuit persoonlijke ervaring een weg afwijzen zonder die daadwerkelijk te hebben uitgeprobeerd. Ik weet niet of jij daadwerkelijk The Work in de praktijk hebt uitgeprobeerd en dan bedoel ik dus minstens 20 gedachten voor jezelf hebt onderzocht en omgekeerd, maar ik sterk de indruk van niet. En dat zeg ik omdat ik The Work voor heel heel veel mensen heb zien werken, van 6 jarige kinderen tot aan 80 jarige oma’s dus tenzij jij een hele grote uitzondering bent zal het ook voor jou werken als je het gewoon in de praktijk gaat uitproberen. Maar net als met een hamer is het een gereedschap wat je correct moet toepassen en hoe meer je het gebruikt hoe beter je er over het algemeen mee wordt.
    Hetzelfde geld voor Bentinho / Abraham zijn oefening. Zolang mensen dit niet 2 uur daadwerkelijk hebben uitgeprobeerd ben ik zeer skeptisch tegenover mensen die het afwijzen. Zeker als ik de indruk krijg dat ze het niet zelf in de praktijk hebben uitgeprobeerd en het dus na daadwerkelijk praktijkervaring afwijzen.

    Ter verduidelijking dit is allemaal toelichting op mijn antwoord op je eerste vraag wat mensen kunnen doen. Het is verder aan mensen zelf of ze het willen doen of niet maar het lijkt mij essentieel in een nieuwe wereld dat mensen vanuit hun eigen vrije wil hun eigen scheppende kracht begrijpen en toepassen. Als mensen dat doen is er vanuit mijn gezichtspunt verder niets meer nodig. Het is in mijn ogen de totaal oplossing. Ik volg mijn vrije wil en passie en andere mensen volgen hun vrije wil en passie. 7 miljard verschillende paden die allemaal prachtig met elkaar verweven zijn via synchroniciteit.

    //Om jezelf veranderen in in mijn optiek is iets anders als de samenleving veranderen.//
    Dat is in mijn ogen fundamenteel onjuist. Jij bent namelijk intrinsiek onderdeel van het geheel dus door jezelf te veranderen kun je niet anders dan de hele samenleving veranderen. Sterker nog het hele universum. En aangezien jij het bent die de meeste controle heeft over dat stukje van de samenleving wat je kent als jezelf is jezelf veranderen een van de meest nuttige en effectieve dingen die je kunt doen. Door je hoogste passie te gaan volgens met integriteit en zonder verwachtingen doe je automatisch het meest nuttig vanuit het totale plaatje bekeken. Daarom voelt het goed. Jij staat niet los van het geheel, en het geheel geeft je via je innerlijke sturingssysteem aan wat het meest nuttig is wat jij kunt doen vanuit dat gezichtspunt. Veel mensen begrijpen dit echter niet omdat we totaal gehersenspoeld zijn door ouders, scholen, religies en overheden om te doen wat zij willen. Het is echter heel erg simpel. Ieder mens ontvangt van nature altijd al sturing vanuit het geheel. En die sturing gebeurt via emoties en wordt je innerlijke sturingssysteem genoemd.

    //Want compassie is een deugd evenals medeleven. Maar zoals jij het brengt is dat overbodig. Als jij je maar goed voelt ben je in principe niets of niemand nodig. //

    Op dit punt heb je duidelijk niet begrepen wat ik probeer duidelijk te maken. Compassie en medeleven is essentieel als je andere mensen wilt helpen. Echter hoe beter en vrijer en capabeler jij je persoonlijk voelt hoe beter je andere mensen van dienst kunt zijn vanuit die staat. Het gaat erom dat hoe jij je voelt niet afhankelijk maakt van de buitenwereld. Doordat jij jezelf goed kunt laten voelen van binnenuit kun je dus beter van dienst zijn aan anderen ongeacht externe omstandigheid. Daarbij kun je anderen laten zien in de praktijk en leren dat als zij lijden ervaren zij dit zelf op kunnen lossen. En als zich beter willen voelen zij dit ook zelf kunnen doen ongeacht de omstandigheid waarin ze zitten.

    //Ik kan nog wel accepteren dat het een ander slecht gaat, maar blij kan ik daar niet van worden.//
    Misschien wat herhaling met het vorige punt, maar het punt wat ik probeer te maken is dat jij je goed kunt voelen onafhankelijk van of het met de buitenwereld goed of slecht gaat. Als jij jezelf goed kunt laten voelen ongeacht de externe omstandigheid kun je mensen simpelweg beter van dienst zijn.

    //Ten eerste omdat het voor mij weinig toevoegt.
    en ten tweede omdat ik niet wil dat jij je ergert aan mijn reakties, die door jou als onfatsoenlijk worden ervaren.//

    Wat jij met mijn antwoorden wel of niet doet dat is aan jou. Maar voor mij is het belangrijk dat je in ieder geval begrijpt wat ik precies probeer duidelijk te maken. Dat gevoel heb ik tot toe nu toe niet gehad. Ik heb tot nu toe het idee gehad dat we nogal wat langs elkaar heen praten. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen leven en hoe je dat wilt lijden. Ik geef je twee gereedschappen aan waarmee je je lijden op kunt lossen en waarmee je je altijd goed kunt laten voelen. Het is aan jou of je die gereedschappen wilt gaan toepassen of niet.

    Waarom ik je reactie onfatsoenlijk noem komt om het volgende. Jij lijkt anderen te vragen wat mensen kunnen doen. Vervolgens geven Pieter, Hans en Ik allemaal oprecht antwoord op je vraag. Jij lijkt wellicht die antwoorden niet goed te begrijpen of niet goed genoeg te vinden en lijkt dan al die antwoorden vervolgens van de tafel te vegen. Dat is mijn interpretatie en corrigeer me vooral maar ik vind het niet netjes dat je mensen die je oprecht antwoorden vervolgens wat lijkt af te gaan zeiken op die antwoorden die ze je geven.

    Misschien kun je zelf ook duidelijk aangeven wat jij precies zou willen veranderen? En in wat voor hoek je zelf oplossingsrichtingen ziet.

  2. Hans

   Beste Wat is Waar,

   Zonder enig persoonlijk oordeel over je te willen vellen wil ik je er toch op attent maken dat je de kern van mijn boodschappen niet helemaal hebt begrepen wat ik overigens volledig begrijp.
   Ik waardeer je input verders ten zeerste ook al zijn we het niet altijd eens.
   Ik begrijp je drang naar verandering, naar handelen maar jij moet ook begrijpen dat een ander misschien zijn motivaties en kennis heeft om nu terughoudender te zijn wat dat betreft.
   Dat heeft in die zin niets met passiviteit te maken maar met een andere inzage in de agenda en omstandigheden waarin we nu verkeren.
   Verder wil ik je wijzen op het feit dat een ieder vanuit zijn eigen pad zijn inhoudelijke taak en intuïtie volgt in deze transitie en dat kan zomaar behoorlijk afwijken van dat van jou maar wel hetzelfde uiteindelijke doel hebben.

   Ik zal proberen binnen redelijke tijd een stuk te plaatsen hier waarin ik vanuit mijn gezichtspunt zal uiteenzetten wat die situatie in volledigheid is en mijn standpunt motiveren.

   1. Wat is waar

    @Hans
    /////Zonder enig persoonlijk oordeel over je te willen vellen wil ik je er toch op attent maken dat je de kern van mijn boodschappen niet helemaal hebt begrepen wat ik overigens volledig begrijp.////

    Dat is heel goed mogelijk. Maar door het op te schrijven en te delen met jou weet ik dat nu tenminste en weet jij dat je niet door iedereen goed begrepen wordt. Een stuk duidelijkheid is altijd goed.

    ////Ik waardeer je input verders ten zeerste ook al zijn we het niet altijd eens.////

    Dat is wederzijds, maar ik heb ook niet het idee dat ik jou helemaal kan doorgronden.
    Als je alles met elkaar eens bent valt er niets meer te leren.

    ////Ik begrijp je drang naar verandering, naar handelen maar jij moet ook begrijpen dat een ander misschien zijn motivaties en kennis heeft om nu terughoudender te zijn wat dat betreft.
    Dat heeft in die zin niets met passiviteit te maken maar met een andere inzage in de agenda en omstandigheden waarin we nu verkeren.////

    Als men terughoudend is zonder te vertellen waarom, wordt mijn nieuwsgierigheid alleen maar meer gewekt. Ergens is er altijd een reden/een geloof voor wat men doet. Dat is wat ik graag wil weten. Dat is ook wat mensen vaak niet willen prijsgeven, omdat ze in hun hart wel weten dat het nergens op gebaseerd is.

    ////Verder wil ik je wijzen op het feit dat een ieder vanuit zijn eigen pad zijn inhoudelijke taak en intuïtie volgt in deze transitie en dat kan zomaar behoorlijk afwijken van dat van jou maar wel hetzelfde uiteindelijke doel hebben.////

    Zeker. Ik vraag alleen om ideeen en om commentaar op mijn ideeen. ¨Ik weet het niet¨ is ook een antwoord waar ik genoegen mee neem, want ik weet het zelf ook niet anders zou ik die vraag hier niet stellen.

    Ik zal proberen binnen redelijke tijd een stuk te plaatsen hier waarin ik vanuit mijn gezichtspunt zal uiteenzetten wat die situatie in volledigheid is en mijn standpunt motiveren.

    1. Hans

     //Als men terughoudend is zonder te vertellen waarom, wordt mijn nieuwsgierigheid alleen maar meer gewekt. Ergens is er altijd een reden/een geloof voor wat men doet. Dat is wat ik graag wil weten. Dat is ook wat mensen vaak niet willen prijsgeven, omdat ze in hun hart wel weten dat het nergens op gebaseerd is.//

     Klopt vaak wat je hier aangeeft en is in dit geval ook terecht opgemerkt maar het feit is dat ik in mijn hart weet dat het waar is en dat is tevens het lastige.
     Hoe ik de zaken zie en beleef, zeker de laatste periode, gaan in sommige aspecten heel ver en ik probeer steeds verder het (mijn) gordijntje op te lichten zonder de lijn van de gemiddelde beleving en begrip over dit onderwerp hier op de site uit het oog te verliezen.
     Dat merk je nu dus door het feit hoe bijvoorbeeld jij sommige berichten van mij in essentie niet helemaal kan doorgronden.
     Dat is ook lastig omdat het hier om geschreven reacties gaat waarbij een enorm gedeelte van de diepte en waarde van reacties verloren kunnen gaan en verkeerd of helemaal niet begrepen worden.

     Maar zoals ik al zei zal ik trachten zodra het kan om mijn visie hier uit de doeken te doen.

 14. Wat is waar

  Pieter Stuurman
  03/08/2015 om 13:02

  @Hoi Pieter

  ////1- Besef DAT er iets niet in orde is, en WAT er niet in orde is. Zonder dit besef is er simpelweg geen (of onvoldoende) draagvlak voor verandering, en dan zal een voorstel voor een ander systeem geen support krijgen. Het kan dan alleen onder dwang geïmplementeerd worden of doodlopen./////

  Volgens mij beseffen heel veel mensen dat er iets niet in orde is. Er zijn al een stuk minder mensen die beseffen WAT er niet in orde is. En er zijn nog minder mensen die toegeven dat ze bedrogen zijn en geloof gehecht hebben aan leugens waar ze hun hele geloofssysteem op gebouwd hebben.

  Ik geloof niet in dwang. Dat is wat we nu hebben en we weten DAT dat niet in orde is.
  Mensen kunnen jou misschien wel geloven of beter geloven dat het niet in orde is, maar wat te doen om te zorgen dat het wel in orde komt. Hoe slechter het wordt hoe eerder mensen bereid zijn om alternatieven te overwegen De mensen moeten dan wel een alternatief hebben anders zullen ze nooit veranderen, want er valt eenvoudigweg niets te veranderen in hun opinie ( het valt me elke keer weer op dat ze nu nog alle alternatieven weg wuiven en ze liever een leugeenaar kiezen dan sowieso een alternatief in overweging te nemen Dus ik denk dat de tijd nu nog niet rijp is voor die grote groep mensen). En het is de taak van de mensen die weten WAT er niet in orde is.om alternatieven te onwikkelen. Als je weet wat niet in orde is en waarom het niet in orde is kun je altijd iets bedenken wat wel in orde is. En dat is het alternatief wat je mensen kun aanreiken.

  /////2- Dit besef/draagvlak leidt tot de WIL om tot verandering/verbetering te komen. Zonder de vorige stap ontstaat die wil niet en komt er geen verandering/verbetering.////

  Als ik met mensen praat merk ik steeds opnieuw dat ze wel willen, maar niet weten hoe. Ze zijn gehersenspoeld met de systemen die ze van jongs af geleerd hebben via opvoeding, school, religie, media etc.dat ze zich geen ander voorstelling kunnen maken van een samenleving dan ze aangeleerd is. Wat aangeleerd is kan in principe ook weer afgeleerd worden voornamelijk via genoemde kanalen. Helaas hebben de mensen die zich wel bewust zij daar maar beperkt toegang toe.

  /////3- Dit leidt tot de INSPANNING om tot het gewenste resultaat te komen. Zonder de WIL komt er geen inspanning en dus geen verandering./////

  Uiteindelijk zullen de mensen die nu de macht hebben het zover laten komen dat elk alternatief voor de mensen beter is dan de situatie die machthebbers gecreeerd hebben. Dat is het moment dat mensen bereid zijn alternatieven te aanvaarden. Maar dan moet er wel een alternatief zijn.

  Een alternatief kan ook klein beginnen waar zich steeds meer mensen bij aansluiten. Zo begint iedere beweging van onderaf. Een kleine beweging zonder centrale leiding is ook veel beter geworteld in de maatschappij.

  1. Pieter Stuurman Bericht auteur

   @ Wat is waar

   Als je mijn artikel gelezen hebt over de cyclus van creatie http://achterdesamenleving.nl/5-stappen-van-de-cyclus-van-creatie/#.VcBY1HYw-M8 dan zie je dat mensen hun realiteit creëren op basis van hun gedachten.

   Dat betekent dat achter iedere ongewenste realiteit, een onjuiste gedachte ligt. Anders gezegd: achter ieder “probleem” ligt een misvatting. Als veel mensen dezelfde misvatting aanhangen (voor waarheid aannemen) ontstaat er een collectief probleem.

   Beperkende systemen zijn daarom niet de basale veroorzakers van problemen, maar de GEVOLGEN van misvattingen. Omdat de misvatting het probleem veroorzaakt, is het rechtzetten van die misvatting de oplossing van dat probleem.

   Het geldsysteem is daar een tekenend voorbeeld van. Het hele geldsysteem is gebaseerd op de misvatting dat geld waarde heeft. Zonder die misvatting kan het hele geldsysteem niet bestaan. De oplossing is dus niet een ander geldsysteem, maar het vormen van een correcte gedachte (en dus het elimineren van de misvatting) over het begrip waarde. Daaruit ontstaat onvermijdelijk een ander systeem. Een systeem dat de nieuwe gedachte in zich heeft.

   Zolang de meeste mensen nog geloven dat geld waarde heeft – zo lang ze die misvatting nog voor waarheid aannemen – zal ieder nieuw systeem die misvatting nog in zich dragen. En dan zal dat nieuwe systeem dezelfde problemen voortbrengen.

   1. Hans

    // Zolang de meeste mensen nog geloven dat geld waarde heeft – zo lang ze die misvatting nog voor waarheid aannemen – zal ieder nieuw systeem die misvatting nog in zich dragen. En dan zal dat nieuwe systeem dezelfde problemen voortbrengen.//

    En het geld in dit voorbeeld kan je voor alle aangenomen waarheden plaatsen in deze samenleving, onze wereld.
    Het is dus hoe jij terecht opmerkt dat de menselijke misvatting van de werkelijkheid onze waarheid bepaald wat omgezet wordt in onze belevingswereld.

    Zolang dat de mens dus onder invloed is van misvatting heeft geen enkele verandering vanuit dat geloof in misvatting een kans slagen zoals we dat voor ogen hebben.
    Het zal altijd gebaseerd zijn op misvatting van hoe de dingen werkelijk zijn, hoe de werkelijkheid werkelijk is.. omdat het van ons uitkomt, het is ons geloof, onze overtuiging over de werking van ons bestaan.

    Het hoe en waarom wij zo onder de invloed zijn van misvatting dat wij het als waarheid, als gewoon ervaren zal ik binnenkort proberen weer te geven in een artikel.
    Deze misvatting als geheel zou je de matrix kunnen noemen, onze realiteit.

    Vandaar het eeuwige gezeur van ons om je staat van bewustzijn te verhogen, je vibratie te verhogen om die complete omgeving van misvatting, van illusie te ontstijgen en dus niet meer misleid te kunnen worden.
    En van daaruit die samenleving te kunnen vormen die we voor ogen hebben, op wat voor manier dan ook 🙂

    1. Pieter Stuurman Bericht auteur

     Daar kan ik me helemaal in vinden Hans!

     Het is natuurlijk een kwestie van definitie, maar om verwarring te vermijden, gebruik ik voor de “werkelijke werkelijkheid” het begrip “waarheid”. Voor “aangenomen waarheid” gebruik ik het begrip “geloof” en voor “belevingswereld” gebruik ik “beleefde fysieke realiteit”

     Onder het laatste begrip vallen ook alle door mensen gecreëerde zaken zoals (geld)systemen en alle andere menselijke creaties. Die realiteit weerspiegelt altijd precies de gangbare achterliggende gedachten. En dus ook de misvattingen (onware gedachten waarvan geloofd wordt dat het waarheidsgetrouwe gedachten zijn).

     De in de beleefde fysieke realiteit weerspiegelde, op misvattingen gebaseerde creaties, kennen we onder de noemer “problemen”.

     Hoe het komt dat vrijwel alles dat de mensheid op dit moment voor waarheid aanneemt (gelooft), 180 graden omgekeerd is ten opzichte van waarheid (en er dus heel veel “problemen” zijn), daar is inderdaad een hele logische reden voor. Ik ben erg benieuwd naar je artikel daarover!

     1. Hans

      Die 180 graden omkering noemde ik voor mezelf altijd de wet van de spiegeling.
      Ik heb lang gedacht dat het een soort van natuurlijk fenomeen (wet) was van dit stukje fysieke realiteit binnen het universum, dus eigenlijk de projectie die zoals bij een spiegel een omgedraaide weergave is.
      Dat idee loopt ook vrij synchroon met het principe van de spiegeling van de werkelijkheid die wij vanuit onszelf aan ons projecteren.
      Denk dat dit ook een vrij breed geaccepteerd verhaal is in diverse vormen binnen de spiritualiteit.

      Maar daar denk ik nu dus anders over, in die zin dat het geen natuurlijk fenomeen is.
      Het is een totale gecreëerde misvatting die wij voor waarheid aannemen, maar daar later dus meer over 🙂

     2. Wat is waar

      Deze discussie is een herhaling van zetten. Ik zie geen nieuwe gezichtspunten en heb alles al eens voorbij zien komen.

      Ik schreef bijvoorbeeld bij het artikel ¨Politici zijn geestesziek¨:

      Wat is waar
      25/07/2015 om 15:18

      En weer hebben we een prachtige analyse over wat is en komt en hoe het werkt. Maar ik zou het graag eens hebben over hoe we dit alles kunnen voorkomen. Graag zou ik daar ook een gedegen analyse over krijgen. In principe is het niet moeilijk. Neem de huidige situatie en draai het 180 graden. Dus nu draait alles om geld en bezit, dus in de nieuwe wereld bestaat geen geld en bezit. In deze wereld draait alles om macht, dus in de nieuwe wereld draait alles om vrijheid. Misschien kun je nog wat aanvullingen geven.

      En toen heb ik weinig meer gehoord.
      Maar ik schreef dit ook nog, gaat van hetzelfde principe uit.

      ¨Wat is waar
      25/07/2015 om 19:56

      ////Macht bestaat en wordt aangewend als en ter compensatie voor en van gebrek in wat voor vorm dan ook.////

      Macht over een ander wordt alleen aangewend, doordat men geen macht over zich zelf heeft. Dus als compensatie voor de angst dat en ander macht over je uit zou oefenen. Als je geen angst hebt om macht te verliezen zul je ook geen macht hoeven te bezitten om je tegen het verlies te verdedigen.
      Deze omkeerbaarheid geldt voor alle angsten die er zijn.
      Angst is de tegenpool van liefde.
      Liefde sluit alles in en angst sluit alles uit.
      Uiteindelijk zal angst voor iets zorgen dat het ten onder gaat aan dat waar voor men angst heeft.

      Zo even een filosofietje van de koude grond en volgens mij klopt het ook nog.¨

      Het is wel leuk om mijn filosofietje door jullie bevestigd te zien.
      Hopelijk kunnen anderen er ook nog wat mee.

     3. Pieter Stuurman Bericht auteur

      @ Wat is waar

      Op je eerste reactie heb ik indertijd gereageerd. Maar, ter aanvulling: met alleen geld en bezit afschaffen los je niets op als de bestaande overtuiging/misvatting die achter de huidige problemen zit, niet rechtgezet wordt. Zonder het rechtzetten van die breed aangehangen misvatting, kunnen geld en bezit alleen onder dwang worden afgenomen. Dat is al eerder geprobeerd…

      Wat betreft je visie op macht: macht is inderdaad altijd een compensatie voor een vermeend gebrek.

      Macht ontstaat uit de misvatting dat mensen niet in staat zijn om uit zichzelf het juiste te doen. Dat ze daarvoor iemand (een superieur) nodig hebben die ze vertelt wat ze moeten doen. En dat ze daaraan dus moeten gehoorzamen. Het is de misvatting dat mensen ontoereikend zijn om te kunnen functioneren zonder een superieur. Een vermeend gebrek dus.

      Degenen die macht nastreven zijn er ook van overtuigd dat ze vanuit zichzelf ontoereikend zijn. Daarom verlangen ze naar het bezitten van het potentieel van andere mensen. Zodat die andere mensen vervolgens dat potentieel (voor hen) aanwenden om de benodigde zaken te creëren. Ze zijn ervan overtuigd daar zelf niet toe in staat te zijn. Daarom heeft nog nooit een machthebber zelf iets van waarde gecreëerd. Ook een vermeend gebrek dus.

      Het is inderdaad een kwestie van angst – liefde. Angst voor de eigen ontoereikendheid. In plaats van liefde voor het eigen potentieel.

 15. Douwe

  Een interessante reactie van de nujij discussie over dit artikel

  Hoe is het mogelijk, dat een machthebber of tiran langdurig in het zadel kan blijven? Étienne de La Boétie (1530–1563) schreef, nauwelijks 18 jaar oud, een klassieke tekst bij uitstek over dit vraagstuk. Zijn antwoord is nog altijd geldig.

  Vertoog over de Vrijwillige Slavernij
  (moet eigenlijk zijn vrijwiliige dienstbaarheid – (servitude))
  http://www.democratie.nu/downloads/de-vrijwillige-slavernij-def.pdf

  1. Pieter Bericht auteur

   Mooi!

   Ik citeer uit het voorwoord:

   ‘En tegen die ene dictator hoef je zelfs niet te vechten. Het enige wat je moet doen is weigeren hem te gehoorzamen. Je hoeft hem niks af te nemen, gewoon niks geven is al voldoende. (…) De hamvraag luidt dus: waar komt die gehoorzaamheid vandaan? Het kan niet anders, of de onderworpenheid moet aangepraat zijn. De burgers gehoorzamen de tiran, omdat zij geloven dat ongehoorzaamheid onmogelijk of onwenselijk is. ’

   Zie ook hier dat de factor geloven uiteindelijk bepalend is voor macht, en dus voor de bijbehorende onvrijheid.

   Het mooie en bemoedigende hieraan, is dat we altijd vrij (en in staat) zijn om op te houden iets te geloven, als we daarvoor kiezen. Als onze onvrijheid rust op ons geloof, dan hoeven uitsluitend ons geloof te veranderen om de vrijheid te hernemen. En dat is iets dat we gewoon zelf kunnen doen. Zonder vechten, zonder opstand en zonder slag of stoot.

   ‘Beslis dus gewoon om niet meer onderdanig te zijn, en je bent vrij.’

 16. Pieter Bericht auteur

  Bedankt voor het plaatsen Douwe! Echt een geweldige tekst.

  Ik citeer nog even iets uit het voorwoord, dat de essentie haarscherp weergeeft:

  De machthebber produceert geen brood, doch steelt en consumeert het, en laat daarbij ostentatief de kruimels vallen, alsof hij die zelf heeft voortgebracht. En rond hem knielen diegenen, die eigenlijk het brood hebben gebakken. De machthebbende kaste rooft via belastingen de helft van de voortgebrachte welvaart, om dan onder de vorm van subsidies, steun, zekerheden en overheidsfilantropie de kruimels rond te strooien.

  Knielen voor de politieke macht is de leugen aanvaarden. Macht en leugen zijn twee handen op één buik. Partijpolitiek is georganiseerde leugen met machtsbestendiging als doel. Met andere woorden: zonder leugen, zonder de bereidheid tot liegen, kan geen politieke partij ontstaan. In de woorden van Weil: ‘Een mens die niet exclusief voor trouw aan het innerlijke inzicht heeft gekozen, installeert de leugen in het centrum van zijn ziel […] vermits partijgehorigheid altijd en overal tot leugenachtigheid dwingt, is het bestaan van partijen een absoluut en onvoorwaardelijk kwaad.’

  Hier situeert zich het begin van de opstand, van het innerlijke opstaan: in het besef dat politieke partijen als machtsapparaten per definitie instrumenten zijn van leugen en machtsmisbruik. De opstand is de individuele keuze voor het primaat van de waarheid, en de afwijzing van de dienst aan de politieke leugen, bijvoorbeeld omtrent de aard en de herkomst van de kruimels waarvoor men heeft geknield. Met de woorden van La Boétie:
  ‘Beslis dus gewoon om niet meer onderdanig te zijn, en je bent vrij.’

 17. Werner

  Zaaien en oogsten

  “Het is een woede die van ver komt, een koude, brutale woede, zonder nuance. Een woede die al 30 jaar pruttelt op het vuur van de onmacht en het falen van de opeenvolgende regeringen […] toch is het François Hollande die het trieste en historische voorrecht krijgt deze woede tot explosie te hebben gebracht. Gisteren heeft die woede alles met zich meegesleurd. Het Front National is vanaf nu de grootste partij van Frankrijk en heeft haar score sinds de vorige regionale verkiezingen verdrievoudigd. Du jamais-vu !”

  http://www.express.be/business/nl/economy/laffront-national-frankrijks-zwartste-zondag/217391.htm

 18. bernadette

  We schijnen allemaal te zijn geboren op een Geld Planeet.
  Een Planeet die gekaapt is .
  Zo ook de Dieren die gekooid gevangen voor consumptie / omzet moeten produceren .
  Te denken aan Kippen gevangenissen , Varkensstallen , Koeienstallen , konijnen fok fabrieken enz..

  Vandaag nog even een koopzondag voor Kerstinkopen .
  We hebben er geen idee van , dat we gewerkt hebben om te consumeren.
  Als voorbeeld willen we graag onze kinderen het Speelgoed schenken , wat zij begeren.
  Speelgoed winkels draaien een goede omzet in deze periode.
  Toch zou het beter zijn deze winkels ook voorbij te lopen ,
  en gewoon eens wat lokale kringloop winkels te bezoeken ,
  om daar kerstartikelen en ook het speelgoed daar een 2de kans te geven
  om kinderen daar blij mee te maken .
  Gewoon een schoon sopje geven , en wat herstellen als dat nodig is,
  gewoon wat meer respect hebben voor de bergen vergeten speelgoed voorraden
  die liggen te wachten voor een 2de leven.
  Want het verdriet en gedwongen Slaven arbeid in lage loon landen mag niet vergeten worden.
  Bijvoorbeeld China , waar zijn deze zielen voor .. op deze Aarde geboren .

  Santa’s Workshop – Inside China’s Slave Labour Toy Factories
  https://www.youtube.com/watch?v=yF8jUDzz5bE

 19. Johan Bosman (werktuigkundige)

  Ik heb altijd graag gewerkt en doe dat nog steeds.

  Maar een wet als “iedereen heeft het recht op arbeid” kan alleen maar zijn bedacht door een slavenhouder met een gore zelfbedieningsmentaliteit die zelf liever geen regelmatige arbeid onder toezicht wil verrichten. En dan komen we als vanzelf bij onze “volksvertegenwoordigers” en hun bovenbazen bij de banken terecht.

 20. Keyboard

  De kern van dit artikel is volgens mij, dat geprobeerd word de structuur bloot te leggen waardoor een kleine groep mensen welvaart af kan tappen van de grote massa.
  Dit gebeurd o.a. door;
  – Rente
  – Belasting
  – (staats)Schuld
  – Geldcreatie
  – Wapen/geweld monopolie
  – Propaganda
  – Verdeel & heers
  – Brood & spelen
  – Corruptie
  – (immorele) Wet en regelgeving
  Dit ga ik niet allemaal uittypen maar dit zijn grotendeels de middelen.

  De rationele logica in de economie en de morele uitgangspunten in de politiek (wet en regelgeving) zijn door gebruik van deze strategieën compleet zoek.

  En wat ik wel eens mis bij personen die bovenstaand spelletje door hebben, is het besef dat zij hier zelf ook medeverantwoordelijk voor zijn.

  Om een eind te maken aan de huidige ongelijkheid in de wereld, zullen individuen toch echt zelf moeten zeggen: tot hier en niet verder! IK ga het anders doen. WIJ gaan het anders doen.

  De samenleving is alleen maar zo complex omdat dit winstgevend is voor de machthebbers, maar zoals in meerdere artikelen beschreven, dit zijn alleen de machthebbers als mensen hen die macht geven. Neem de macht weg door zelf na te denken, en stel daarbij voorop dat jij een vrij individu bent en dat een ‘’overheid’’ geen zeggenschap heeft over de wijze waarop jij voorziet in jou eerste levensbehoeftes, zolang je de vrijheid van een ander ook respecteert. Dit zal een harde strijd worden totdat het kantelpunt van de meerderheid is bereikt maar er is genoeg waar je NU al mee kan beginnen ongeacht je leeftijd en financiële situatie.

  Stop met geloven dat er een overheid nodig is voor veiligheid en om voorzien te worden in je basisbehoeftes, het is niet de overheid die dit doet, maar de productieve, morele, respectvolle, vrije mensen.

  In vrijheid voorzien van eerste levensbehoeftes:
  De gezamenlijke strategie van alle mensen zou moeten zijn om ieder individu op efficiënte en effectieve wijze te voorzien in onderstaande basisbehoeftes. Om vanuit deze basis te bouwen aan een betere en vrijere toekomst met als uitkomst een situatie van overvloed voor iedereen.
  Eerste levensbehoeftes ;
  – Water
  – Voedsel

  – Onderdak
  – Elektriciteit

  – Verwarming
  – Riolering

  – Veiligheid
  – Gezondheidszorg

  – Kleding
  – Internet

  Er is maar één manier om de wereld op een morele manier in te richten, en dat is te bereiken wanneer iedereen op gelijke wijze voorzien word in bovenstaande levensbehoeftes zonder gebruik van een betaalmiddel.

  Er is maar één manier om iedereen op korte termijn te voorzien in deze basisbehoeftes, namelijk dat ieder individu zich naar eigen capaciteiten inzet voor de aanleg van deze infrastructuur, en het blijven produceren van de benodigde producten, zonder dat diegene méér terug verwacht dan diezelfde basisbehoeftes.

  Er is maar één manier waarop individuen bereid zijn om niet méér terug te verwachten dan die basisbehoeftes zolang niet ieder individu toegang heeft tot deze basisbehoeftes, en dat is dat men moet onderkennen dat ieder mens gelijk is, dezelfde rechten heeft, en dus moraliteit als basis voor denken en doen neemt.

  Er is maar één manier waarop individuen moraliteit als basis voor denken en doen nemen, en dat is door dit als voorbeeld te kunnen volgen van mensen waarvoor zij respect hebben.

  Er is maar één manier waarop je respect kan hebben voor iemand anders, en dat is als deze denkt en doet volgens moraliteit.

  Er is maar één manier om het stadium van overvloed voor ieder mens te bereiken, en dat is als iedereen denkt en doet volgens respect en moraliteit.

  Ik wil maar zeggen, het is leuk als je het spelletje van de machthebbers doorhebt, maar als mensen denken dat ze er niks aan kunnen doen en ondertussen wel zo veel mogelijk luxe willen, dat ze zichzelf dan voor de gek houden. Zolang je gelooft dat je meer waard bent dan een ander, dat je meer moet bezitten als een ander, terwijl mensen dood gaan of onderontwikkeld blijven door gebrek aan basisbehoeftes, ben je in mijn ogen immoreel bezig. Ik durf te stellen dat de gehele mensheid inclusief mijzelf op dit moment dus immoreel bezig is. En ik voorzie alleen fundamentele positieve verandering als mensen kiezen voor elkaar in plaats van voor zichzelf. Als er gekozen is voor elkaar en ieder individu van jong tot oud voorzien is in de basisbehoeftes, is alle verdere groei directe verbetering van de welvaart voor iedereen, om uiteindelijk het stadium van overvloed met elkaar in te gaan.

 21. bernadette

  Mooi uit een gezet , Keyboard .
  Aanvoelende , dat DIT alle mensen altijd al gewenst hebben 🙂

  Kunnen o.a Rutte en zijn netwerkende clan daar in ook mee gaan ?
  Of hebben die een andere Agenda

  Wie is Klaas Knot / directeur van de Nederlandse Bank

  ICC.DNB.KlaasKnot.lobby.NVB.HCSS.cybercrime.internetbankieren.fishingmail.folterverdrag..wmv

  https://www.youtube.com/watch?v=YkBk5w8I4Mk

  Handjeklap in een sjiek achterkamertje? Dat kun je wel over laten aan de de VVD en Shell.
  De dividenddeal is een aardige illustratie en wekte (terecht) veel verontwaardiging op.
  Niet in de laatste plaats omdat er overduidelijk andere ‘afspraken’ gelden voor ‘de grote jongens’
  dan voor ‘de kleine luyden’.
  En dat Groningen in navolging van Nigeria en Argentinië ook door Shell (in samenwerking met de overheid en Exxon) in de ellende wordt gestort dringt ook langzaam door tot de gemiddelde burger. Kortom irritatie genoeg maar ook nogal wat voor de hand liggende vragen;
  Hoe komen dit soort afspraken tot stand, waar ontmoeten dit soort stakeholders zich zonder enige druk van parlementaire democratie of controlerend journaille? U raadt het al, op het jaarlijkse netwerk event op niveau, oftewel de Bilderberg conferentie! Let op; deze beelden kunnen als schokkend worden ervaren…. Bilderberg2018; vertrekkend vanaf vliegveld Turijn (zondag 11juni 2018, beelden van The Conspiracy Cabbie) met; Mark Rutte, Ben van Beurden, Klaas Knot, Victor Halberstadt en Sigrid Kaag.

  Rutte en Shell samen in Bilderberg achterkamertje #Dividenddeal

  Hey … hier zien we Klaas Knot met Mark Rutte
  voor de 4de keer deelnemen aan De Bilderberg meeting

  https://www.youtube.com/watch?v=wXFnviI8GsI

  http://wearechange.nl/

  Wat klopt er dan allemaal niet ..

  https://www.youtube.com/channel/UCbRO9u-TupdS0MQuHJ7nYQQ

  https://www.youtube.com/channel/UCbRO9u-TupdS0MQuHJ7nYQQ/videos

 22. bernadette

  Op welke wijze wil men ons als Slaven laten Leven .. de grond – Nederland genaamd .

  MARITIME LAW what it IS – TAXES – HOW to BECOME LEGALLY FREE

  For those who are teaching the Truth that we are under Maritime laws,
  this video will explain how we can REALLY be a free born legally free human.

  https://www.youtube.com/watch?v=RU9Yz0UODks

  EUROPESE UNIE – DEN HAAG kamertjes – CLONINGKLIJK HUIS – RECHT-KROM BANKEN alles = FAKE

  Do You Know About The Act of 1871 Teach this in your School

  https://www.youtube.com/watch?v=6P318bELif8

 23. bernadette

  Kleine kinderslaafjes ,
  mogen ook nog geen Bloemetjes meer plukken op deze Planeet genaamd Moeder Aarde.
  Dat schijnt strafbaar te zijn ( een criminele act ) waar je een $$ Boete voor kan krijgen ?
  De Bloemetjes werden in beslag genomen.
  Zou die politie agente die nou mee naar haar huis mee nemen en in een van haar vaasjes zetten.
  Of gooit ze die ergens maar in een afvalbak ?

  Hopende dat dit psychisch virus niet overwaait naar NL.

  Dad confronts policewoman who confiscated daffodils from daughters
  https://www.youtube.com/watch?v=7baUkuRaG6Q

 24. bernadette

  In het Verenigd Koninkrijk staat men klaar met een internet identificatienummer waardoor alle persoonlijke data door de regering opgeslagen wordt in jouw persoonlijke matrixpakket. Wil je in de samenleving functioneren dan ben je welhaast verplicht hieraan toe te geven. Dat heeft wel tot gevolg dat al je gegevens bijeengebracht worden in ‘the cloud’ en beheerst worden door een privé bedrijf dat al deze gegevens beheert (Skyscape). Skyescape gebruikt software van een private Amerikaanse company die EMC Global Services heet.

  Op die wijze zullen we allemaal gedwongen worden een wereldwijd uniek identificatienummer aan te nemen, een smart ID. Wat houdt dat in? In dat identificatiesysteem is alles opgenomen over wie en wat je bent, inclusief al je biometrische kenmerken als lichaams- en gezichtskenmerken, vingerafdrukken en irisscans. En ach, dan zijn we nog maar een klein stapje verwijderd van de chipimplant waarin dit alles opgeslagen wordt. Jouw smart ID bestaat dan immers al uit gegevens op een microchip dus waarom dan niet gemakkelijk doen en het aanbrengen in het lichaam om verlies en verwarring te voorkomen.
  Bovendien houdt men je het gemak voor van slechts één wachtwoord nodig te hebben voor alle werk en diensten.

  Om deel uit te maken van de samenleving kun je niet langer zonder je smart ID. Geen ID dan geen toegang tot internet, geen mogelijkheid op een baan of uitkering, geen aankopen kunnen doen in winkels, geen hypotheek te verkrijgen of een huurhuis. Het gaat hier om alle denkbare dingen. Geen rijbewijs meer, geen toegang tot een ziekenhuis, geen studentenkaart, geen openbaar vervoer, geen bankpas enz. bij alle mogelijke acties die je wilt ondernemen zul jij je moeten legitimeren met je identificatienummer anders kom je er niet meer in.
  Je komt niet meer op het internet tenzij je ingelogd bent bij je identiteitsprovider.

  UN Agenda 21 is the Blueprint for the Framework of the New World Order – Rosa Koire – Red Ice Radio

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=169&v=qKvnu_f02F0

  http://www.wijwordenwakker.org/nl/controle/nieuwe-wereld-orde/p2260

  Insideous Harsh Reality
  1 week geleden
  Back in 2012 the Rothschilds that own National Grid which is the electric company in Great Britain bought the electric company in New York and Connecticut and Main that covers the Northeast region of the United States and every one of those rates quadrupled overnight, and we had no say in it whatsoever now every month when everybody pays electric bill in the northeastern states almost all the money go straight to the Rothschild family

  ACTION ALERT:
  CANADA ABOUT TO IMPOSE MASSIVE AGENDA 21 REGULATIONS ON 5 US STATES IN THE NORTHWEST

  https://www.youtube.com/watch?v=oO4_2IjojWE

  https://www.youtube.com/user/grindall61/videos

 25. PvtMadnage

  According to the Bible, satan is the god of this world.
  All major institutions, corporations, media outlets, political factions, religious institutions and nations ultimately fall under his control.

  Isaiah 14:12-15 (KJV)
  How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! how art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations!

  For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God: I will sit also upon the mount of the congregation, in the sides of the north:

  I will ascend above the heights of the clouds; I will be like the most High.
  Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit.

  As you can see, it is written that satan will be eventually cast into hell, along with his angels, false prophets and everyone else who rejects the Lord Jesus Christ.
  Please make sure you get saved before it is too late!

  Jesus saves you from an eternity spent in Hell, the awful consequence of sin. It is a FREE gift which you receive by believing in and trusting in the FINISHED WORK and the shed blood of the Lord Jesus Christ at the cross at Calvary for your sins!

  Romans 10:9-10 (KJV)
  That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved.

  John 3:16 (KJV)
  For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

  Romans 10:13 (KJV)
  For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved.

  John 3:5 (KJV)
  Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and [of] the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God.

  Romans 6:23 (KJV)
  For the wages of sin [is] death; but the gift of God [is] eternal life through Jesus Christ our Lord.

  Are You Saved?
  If you do not know for sure that you are saved, please settle this issue permanently.
  Satan does not want you to accept God’s gift of eternal life with Him in Heaven.
  He wants to drag you into Hell with him, and the time for you to make a decision on your eternal destiny grows very short.

  The time will soon come when God will no longer offer his gift of eternal life.
  Making no decision is the same as rejecting God and choosing to spend eternity in Hell.

  Please do not put off making your decision for Jesus until it is too late.

  And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house.
  Acts 16:31 KJV

  Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved.
  Acts 4:12 KJV

  For the Son of man is come to seek and to save that which was lost.
  Luke 19:10 KJV

  You are not saved by your own righteousness but by what the Lord Jesus Christ has done for us on the cross.

  Ephesians 2:8-9 (KJV)
  For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God:
  Not of works, lest any man should boast.

  Galatians 5:4 (KJV)
  Christ is become of no effect unto you, whosoever of you are justified by the law; ye are fallen from grace.

  Galatians 3:10 (KJV)
  For as many as are of the works of the law are under the curse: for it is written, Cursed [is] every one that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them.

  Romans 10:4 (KJV)
  For Christ is the end of the law for righteousness to every one that believeth.

 26. Bert

  Heya Allamala
  Ben nu bij een oude kennis van me en zie dat laatste bericht idd dus niet…
  Nog steeds niet, ook na pagina vernieuwen.
  Budh.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *