Tijd voor iets werkelijks nieuws

Een artikel van de hand van Pieter Stuurman.

Dat regeringen en bestuurders er een puinhoop van maken wordt voor iedereen steeds duidelijker. Welke “democratisch gekozen” politici het op ieder willekeurig moment ook voor het zeggen hebben, de ene domheid lijkt op de andere gestapeld te worden en de ene na de andere zo betrouwbaar lijkende bestuurder blijkt bij nader inzien een frauderende zakkenvuller, corrupter dan de gemiddelde politieagent in Baribaki.

Geen wonder dat steeds meer mensen gaan nadenken over de vraag: ‘Hoe dan wel?’ Hoe zorg je voor een betrouwbaar en rechtvaardig bestuur? In de loop der tijd is er een keur aan systemen en ideologieën uitgedacht en in veel gevallen ook toegepast. Het socialisme, het communisme, het kapitalisme (en nog een hoop ander -ismes) en zelfs de democratie, zijn allemaal modellen geweest die de bedoeling hadden een werkbare hiërarchische structuur over de samenleving te leggen. Allen hebben gefaald.

Het verwondert me dan ook dat de meest gangbare vraag nog steeds is: ‘Hoe moet de wereld bestuurd worden?’, in plaats van: ‘Moet de wereld wel bestuurd worden?’

10609655_313115492202492_7667568439814776321_n

Zou het niet eens tijd worden om in te zien dat ieder hiërarchisch model uiteindelijk verzandt in onderdrukking en leed onder de bevolking? We hebben er in ons deel van de wereld nu zo’n 20 eeuwen opzitten die gedomineerd waren door allerlei vormen van bestuur en dus van macht. Kijk de geschiedenisboeken er nog eens op na en zie dat die geschiedenis bepaald wordt door een aaneenschakeling van ellende als gevolg van macht en de strijd om macht.

Er was of oorlog, de strijd om macht die altijd ten koste gaat van de bevolking, of geen oorlog en dat betekende in de meeste gevallen dat de bevolking zwaar te lijden had onder het gezag van despoten en heersers.

Ook in deze tijd wordt het nieuws (de geschiedenis van morgen) bepaald door oorlog en machtsstrijd. Misschien wel meer dan ooit en misschien heeft de wereldbevolking ook wel meer dan ooit te lijden onder terreur van de technologische geweldsmachinerie waarover overheden en politiek het monopolie hebben. Kijk bijvoorbeeld even naar de honderden miljoenen doden door overheidsgeweld in de afgelopen honderd jaar.

Welbeschouwd zou het voor de hand liggen dat we daar nu toch onderhand meer dan genoeg van hebben. Dat na twintig eeuwen van chaos en ellende, oorlog en geweld, uitbuiting en armoede, vervolging en genocide, mensen toch een keer tot het inzicht zouden komen dat het geen goed idee is om macht te verlenen aan wie dan ook.

Daarom vind ik het verbazingwekkend dat de idiote overtuiging dat mensen “leiders” nodig hebben, nog steeds bestaat. Vrijwel iedereen meent te weten dat een hiërarchische inrichting van de samenleving “nou eenmaal bij mensen hoort”. Dat dit noodzakelijk is. Dat het zonder leiders of heersers één grote chaos zou worden. Dat we zonder overheidsdwang elkaar voortdurend de harses zouden inslaan, massaal bestelen of zouden laten verkommeren.

10599588_864497673561954_7771280659393444027_n

In mijn optiek is dat een van de allermafste overtuigen die er bestaan. Een overtuiging die niet zomaar bestaat, nee, die zo wijdverbreid en hardnekkig is dat bijna niemand eraan lijkt te twijfelen.

Die overtuiging is gebaseerd op de gedachte dat mensen vanuit zichzelf niet in staat zijn het juiste te doen. Dat mensen alleen dat juiste doen als ze daartoe gedwongen worden door andere mensen. Betere mensen. Mensen die wel weten wat het juiste is en dat aan ons opleggen en van ons afdwingen. Door “leiders”. Anders doen we het niet…

10411008_851019031652106_4290248160194953650_n

Maar, als onze overheid even niet toekijkt, gaan we elkaar dan werkelijk te lijf? Slaan we elkander dan werkelijk de kop in? De mensen hier in de straat in ieder geval niet, net zomin als de mensen in de volgende straat. Sterker nog: de mensen in deze straat gaan de mensen in de volgende straat niet eens te lijf. Zelfs niet als onze hoeders even de andere kant opkijken.

Laten we dat achterwege omdat we bang zijn voor de mogelijke straffen? Ik ken werkelijk niemand die zo denkt. Mensen doen dat niet omdat ze dat niet willen doen.

Nou weet ik best dat er ook mensen zijn die niet het beste voorhebben met anderen. Mensen die er geen bezwaar in zien om anderen te benadelen of te beschadigen ten bate van hun eigen belang. Maar hebben we werkelijk een dwingende overheid nodig om ons daartegen te beschermen?

1896980_296207093869123_307179669_n (1)

De meeste mensen gaan uit van de gedachte: als het met de anderen goed gaat, gaat het ook goed met mij. Veruit de meeste mensen zijn er helemaal niet op uit om anderen te benadelen.

10246714_770598026292050_1281250396_nMaar naar schatting zo’n 3 tot 10% van de mensen is behept met een variërende mate van psychopathie, denkt alleen aan zijn eigen belang en probeert andere mensen te manipuleren, te bestelen of op andere wijze te benadelen ten bate van zichzelf. Dat zijn de superegoïsten die uitsluitend aan zichzelf denken en die het niets kan schelen of dat ten koste van een ander gaat.

Maar rechtvaardigt dat een surveillancecultuur waarbinnen overheidsgezag ons daartegen zou moeten beschermen? Dat zou betekenen dat die overheid nooit meer de andere kant op kan kijken, iedereen onder controle moet houden, dus ook degenen die helemaal geen kwaad in de zin hebben. Een tendens overigens die momenteel sterk gaande is met alle cameratoezicht, elektronische controle en (binnenkort in dit theater) drones die ons begluren. Maar is dat een goed idee? Ik denk het niet.

Ten eerste omdat het nu toch onderhand duidelijk zou moeten zijn dat lieden met een psychopathische inslag juist onevenredig vaak naar boven drijven in bestuurlijke functies. De geschiedenis (evenals het heden) staat werkelijk bol van despoten, heersers, bestuurders en machthebbers die vooral gekenmerkt worden door niets ontziend egoïsme. Wiens gezag vooral aangewend wordt voor de eigen macht en rijkdom, zonder enig oog voor de ellende en armoede van de bevolking.

Het zijn juist diegenen die het handigst zijn in liegen, bedriegen en manipuleren en er ook geen enkel bezwaar tegen hebben als dat ten koste gaat van wie dan ook (behalve zijzelf), die voor zichzelf de beste en meest invloedrijke posities weten te bemachtigen. Logisch, oefening baart immers kunst.

10659189_10203873060020135_8157505287203921912_n (1)

Voorbeelden te over, en ook wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat er in de bestuurlijke toplagen veel meer superegoïsten en psychopaten te vinden zijn dan gemiddeld onder de bevolking.

Is het dan een goed idee om ons door rücksichtsloze egoïsten te laten beschermen tegen rücksichtsloze egoïsten? Dat lijkt me net zoiets als je huis laten bewaken door het inbrekersgilde of je kinderoppas te rekruteren bij de pedofielenvereniging. Niet slim dus.

Maar wat nog veel belangrijker is: wij kunnen misdadigers veel beter zelf aanspreken op hun ontoelaatbare gedrag. Wanneer er geen gezag zou zijn, dan hadden we geen andere keuze dan deze mensen zelf te corrigeren en dat is veel effectiever. Als er dan iemand in de buurt een ander zou beschadigen, dan zouden we er zelf op afstappen en duidelijk maken dat dit gedrag ontoelaatbaar is. In plaats van naar de politie gaan, zoals nu het gebruik is, en de verantwoordelijkheid over te laten aan anonieme vertegenwoordigers van het gezag, die er eigenlijk buiten staan.

Juist omdat de politie en het gezag er eigenlijk buiten staan is het momenteel nodig om iedereen als potentiële misdadiger te behandelen, zoals in steeds toenemende mate het geval is.

10551080_864497656895289_8368696830183419080_nWanneer er geen wetten en gezag zouden zijn dan zou er voor ons niets anders opzitten dan te doen wat we zelf het juiste vinden. De mensen in de straat zouden degenen die in hun directe omgeving over de schreef gaan, zelf moeten corrigeren, in plaats van naar de politie te stappen en het over te laten aan een anonieme vertegenwoordiger van het gezag.

Ja maar, hoor ik u zeggen, zonder wetten worden onze rechten niet beschermd. Welnu, wetten zijn er helemaal niet om uw rechten te beschermen. Wetten zijn er om privileges te beschermen en dat zijn meestal niet uw privileges. In feite hebben we geen enkel recht toegekend gekregen door wetgeving, al was het maar omdat u over de wetgeving niets te vertellen hebt.

Het is de politiek, die deel uitmaakt van het gezag, die de wetten bepaalt en naar eigen smaak kan aanpassen als ze dat zo uitkomt. Wetten beschermen daarom vooral de posities van de hiërarchisch hooggeplaatsten, de heersende klasse. De enige situatie waarin die wetten, theoretisch gezien, enige bescherming zouden opleveren, is wanneer politiek, overheid en gezag werkelijk het beste met u voor zouden hebben. Het moge onderhand duidelijk zijn dit in veruit de meeste gevallen niet zo is.

Gezag heeft alleen bestaansrecht als we in de overtuiging verblijven dat we tegen onszelf beschermd moeten worden. Als we ervan overtuigd blijven dat we er zonder gezag een moordende en stelende chaos van zouden maken omdat dit “nou eenmaal in de aard van mensen”  zou liggen. Maar dat spreekt faliekant tegen de gangbare gedachte dat democratie een goed en eerlijk systeem zou zijn en dat democratie zo ongeveer gelijk zou staan aan vrijheid.

Maar wanneer wij mensen, er werkelijk op uit zouden zijn elkaar te bestelen, de kop in te slaan of zwakkeren te laten verkommeren, waarom stemmen we dan niet massaal op partijen die deze dingen voorstaan? Dat doen we niet omdat we dat niet willen.

Democratie heeft werkelijk helemaal niets met vrijheid van doen. Als een slaaf mag kiezen wie zijn slavendrijver is, aan wie hij moet gehoorzamen, is hij dan vrij?

10518832_766865446719534_5511503100354921882_n

Democratie is een systeem dat de hiërarchie in stand houdt, met instemming van de bevolking. Handig, want dat scheelt een hoop gedoe met het in bedwang houden van die bevolking. Er wordt ons niet gevraagd of we ons zelfbeschikkingrecht willen weggeven aan een ander (een ‘leider’ die voor ons mag beslissen) maar aan wie we het willen weggeven. En toch gaan we steeds maar weer vrijwillig naar de stembus om ons zelfbeschikkingrecht weg te geven in de veronderstelling dat we “nou eenmaal bestuur nodig hebben”. We gedragen ons als gehoorzame kinderen. Terwijl we toch helemaal geen kinderen zijn.

En het gezag gedraagt zich als een ouder die nog steeds zeggenschap wil behouden over zijn volwassen kinderen. Die deze volwassen kinderen nog steeds meent te moeten opleggen wat ze moeten doen of laten. Het gaat dan al lang niet meer om het nemen van verantwoordelijkheid (dat kunnen volwassenen prima zelf) , maar om het behoud van de (machts)positie. Het is dan aan die volwassen kinderen om zich daarvan los te maken door de bevelen simpelweg te negeren en zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun doen en laten.

10647015_387650074717230_224935671287838921_n

Een hiërarchisch ingerichte wereld is al tientallen eeuwen onze realiteit. Die realiteit is het gevolg van onze overtuiging dat dit een noodzakelijkheid is. Dat het onontkoombaar is. Daarom stemmen we ermee in en daarom blijft die realiteit zo bestaan.

Maar dat die realiteit altijd zo geweest is, wil nog niet zeggen dat het altijd zo moet blijven. Wat als die overtuiging nou een vergissing is? Dat die vergissing al zoveel eeuwen bestaat, maakt die vergissing nog niet tot waarheid.

De chaos en het geweld in de wereld zijn juist het gevolg van bestuurlijke macht. Het zijn machthebbers en overheden die oorlogen, moord en doodslag, en systematische diefstal op hun geweten hebben. Allemaal zaken waartegen diezelfde overheden ons juist zouden beschermen, in onze overtuiging. Diezelfde overtuiging laat ons als gehoorzame soldaten, politieagenten, belastingambtenaren en andere volgzame handlangers, de gruwelijkheden uitvoeren.

10614208_880616201950101_9110190598196927803_n

Wat als we helemaal geen bestuur, leiding of gezag nodig hebben om het juiste te doen? Wat als we gewoon gingen doen wat we allemaal willen doen: voor onszelf en voor onze dierbaren zorgen? En die dierbaren weer voor hun dierbaren. Dan zorgt iedereen voor iedereen en dan hebben we helemaal niemand meer nodig die ons vertelt wat we moeten doen, met alle gruwelijke uitwassen van dien. Uitwassen die het, getuige de beschreven ellende, ons juist onmogelijk maken om ervoor te zorgen dat het goed gaat met ons en met degenen die ons aan het hart liggen.

Het zal natuurlijk even wennen zijn om zelf te beslissen wat het juiste is om te doen. We zijn zo lang gewend geweest dat anderen, bestuurders, politici en overheden ons dat vertellen. Maar na al die eeuwen ellende zou het nu toch onderhand duidelijk moeten zijn dat dit geen goed idee is. Er zit dan werkelijk niks anders op dan eraan te wennen om voortaan de verantwoordelijkheid voor onszelf te nemen.

Tijd voor iets werkelijk nieuws dus.

10012736_10152140126952713_1727109686_o-1Aanverwante artikelen en informatie:
-) Weblog Pieter Stuurman – pieterstuurman.blogspot.nl
-) Wat drijft de psychopaat?
-) Het Patroon van Tirannie – Wees bang, wees bang, wees bang
-) Het geloof in overheid kan alleen maar geweld toevoegen aan de maatschappij
-) Het meest gevaarlijke geloof zorgde voor 262 miljoen doden in de vorige eeuw
-) Het einde van al het kwaad, het tijdperk van de oorlogen op aarde is voorbij
-) Belasting is erger dan diefstal deel I
-) Belasting is erger dan diefstal deel II
-) Democratie, het perfecte kwaad
-) Machthebbers & machtgevers
-) Verantwoordelijkheid is vrijheid
-) The Power of Speech

Freedomfromgovernment

-) Een einde aan de slavernij, deel 1: Liefde & Angst
-) Een einde aan de slavernij, deel 2: Kennis & Onwetendheid
-) Een einde aan de slavernij, deel 3: Soevereiniteit & Verwarring
-) Een einde aan de slavernij, deel 4: Vrijheid & Controle
-) Een einde aan de slavernij, deel 5: Orde & Chaos

14079744_10157366512380444_2783965924369733411_n

 

79 gedachten over “Tijd voor iets werkelijks nieuws

 1. Mb

  Dank je wel Pieter voor de geweldige stuk! Zal het zeker nog een keer moeten lezen, maar het klopt wel wat je schrijft. Het “gevoel” zegt dat we onder het juk vandaan moeten komen. Of de meerderheid zo ver is heb ik mijn twijfels. Bovendien zullen we eerst van het bestaande systeem af moeten. Daar ben ik al heel lang aan het over nadenken. Ik mijn -beperkte- beleving zal geweld aanwezig zijn, het zal zich vanzelf ontplooien. Wellicht denk ik in te snelle oplossingen, en moet er een “proces” worden opgestart. Ben zelf bezig te omschrijven hoe we van het huidige systeem af kunnen komen, maar het is een lastige, wellicht ligt daar juist de uitdaging 🙂

  Thnx

  1. Pieter Stuurman

   Dank je Mb.

   Het huidige systeem weerspiegelt de huidige gangbare gedachte, namelijk dat “gezag” noodzakelijk is. Daaruit kun je dus afleiden dat de meerderheid hier nog in gelooft, anders bestond dat systeem niet meer.

   Verandering is dus alleen mogelijk als mensen gaan inzien dat hun overtuiging niet klopt. En dus anders gaan denken. Het systeem (de bestaande realiteit) verandert dan vanzelf mee. De enige manier om tot andere gedachten te komen, is via inspiratie. Dat wil zeggen: als (sommige) mensen de mogelijkheid om anders te denken, laten zien.

   Degenen die hierdoor geïnspireerd zijn, laten het weer aan de volgende zien, en die weer aan de volgende, etc. Zo kan verandering heel snel (exponentieel) plaatsvinden. De aanloop gaat langzaam, maar daarna steeds sneller. Het is een zichzelf aandrijvend mechanisme.

   Zie ook: http://achterdesamenleving.nl/5-stappen-van-de-cyclus-van-creatie/%23.VB1pa3YcSM8

   1. Mb

    Beste Pieter,

    Ben al een tijdje van alles aan het lezen en kijken via deze website. Dan heeft het bij marcie nog even wat “inwerktijd” nodig, ben geen 16 meer 🙂 en heb de volledige conditionering doorlopen. Tot 13 jaar geleden, toen zag ik na een persoonlijk drama het “licht”. Vooralsnog kloppen de stukken met mijn gevoel (hoewel je daar ook over schreef…) dus ik “kan” er wat mee. Het idee van Driepinter is zo gek nog niet, maar moeten we “even” een sponsor zoeken. Met de mensen in mijn leefomgeving kom ik niet verder dan “heb je al hulp gezocht”. Kan ik wel om lachen, het geeft slechts aan wat voor lange weg we nog moeten gaan. Ik begrijp je idee van mechanisme, maar als dat zou werken, had het dan al niet gewerkt, of is het in jouw ogen al gestart? Is het bijvoorbeeld niet een idee om “sprekers” door het land te laten gaan. Een spreker die de taal van Henk en Inge spreekt. Ik zal het nog verder om me laten inwerken.

    Thnx voor je reactie
    Marc

    1. Pieter Stuurman

     Het is inderdaad een mechanisme. Het mechanisme bevestigt steeds de initiële gedachte. Daardoor lijkt die gedachte “waar”. Om die reden is er maar één manier om tot essentiële verandering te komen, en dat is crisis. Zonder door de omstandigheden gedwongen te worden, zullen de meeste mensen geen aanleiding zien om hun gedachten te herzien.

     Uiteindelijk leidt een onware gedachte (bijvoorbeeld de gedachte “mensen hebben gezag nodig”) altijd tot crisis, maar het kan wel lang duren. Eeuwen bijvoorbeeld.

     Nu staan we aan de vooravond van een ongekende crisis. Nu is dus de tijd om eens goed te gaan kijken naar onze gedachten en overtuigingen. Bovendien hebben we er nu een aantal eeuwen opzitten waarop we kunnen terugzien, en zo de gevolgen van die overtuigingen kunnen waarnemen.

  2. Nico Franse

   Beste Pieter,

   Besturing door hiërarchie is i.d.d. vrijwillig een meester aanwijzen die jou gaat vertellen wat er gedaan moet worden. En dan te bedenken dat overheden zeer en zeer wreed zijn. Echter, een passende strategie naar de vrije vorm van samenleving wordt niet geboden. Kan dat via een meritocratie als tussenvorm? Het is net als het vertellen is dat we naar Barcelona gaan, maar niet wanneer en hoe. gaan we lopen, vliegen of met de bus?
   Het huidige regime uithollen en afbreken lijkt mij een goed plan, maar wat is de strategie?

   Grt,
   Nico

 2. moerstaal

  Kent iemand deze club?
  http://volkstribunaal.net/over-ons-volkstribunaal/
  Ik heb zo onderhand alles op dit gebied in mijn favorieten staan maar dit zegt me even helemaal niks.
  Zie ook:
  http://www.youtube.com/watch?v=oRdZ-_YTqRM
  Komt niet gedegen op mij over…
  Iemand uit de stal van Micha Kat kwam ermee aanzetten.
  Dan weet je al genoeg.
  Er is een hoop rotzooi op de wereld maar zoals ik wel vaker schrijf gaat het meer om geld dan dat er satanische clubjes ons ten gronde willen richten.

  1. Pieter Stuurman

   Ik ken wel wat mensen van Volkstribunaal. Oprechte club.

   De machtselite is er niet op uit om ons ten gronde te richten. Ze is uit op efficiëntie. Die elite ziet de mensheid als haar bezit, en wil daar efficiënt van profiteren. Precies zoals een varkensboer zijn varkens als zijn bezit beschouwt en daarvan profiteert. Als het voor hem efficiënter is om met minder varkens te werken, dan zal hij de overbodige varkens ruimen. maar hij is er nooit op uit om de diersoort “varken” ten gronde te richten.

   1. Douwe

    Dat is toch enigzins geruststellend

    Belangrijk dus om een productief en zinvol varken te zijn in de ogen van de elite voor de grootste overlevingskans. Dat verklaart een boel salarissen van politici 😀

    1. Pieter Stuurman

     Wij zullen in de positie van “varken” verblijven zolang we blijven geloven dat onze hoeders er zijn om ons te dienen (en dat wij ze nodig hebben), in plaats van andersom. 🙂

     1. moerstaal

      Ik zit op LinkedIn en andere sociale media te stoken. Regelmatig verlies ik daardoor weer contacten (komen er nog meer bij). Boeien, ik hoop voor ze dat ze op een dag na gaan denken. Maar wat een hoerenkast man die sociale media. Echt dus hè! Niemand die gewoon authentiek zichzelf is, nou ja, een enkeling dan. Allemaal gewillige varkentjes. Kijk mij, het beste paard van stal, kijk mij, wat zijn wij gelukkig…
      Niet dit varken, die gaat nog maar eens een modderbad nemen en de boel op stuipen jagen hehehe

      Jongeluy

 3. Germen (visionair.nl)

  Amusant artikel.
  Echter: jullie eigen website bewijst al dat macht nodig is. Niet iedereen kan zomaar een artikel plaatsen en reacties worden geregeld geëdit. Dat kan, omdat schrijvers als Pieter Stuurman en webmasters als Douwe meer macht over deze site hebben hebben dan reaguurders en bezoekers. Als dit al op een ultra-eenvoudig platform als deze website nodig is, dan is het in de maatschappij, waar je niet zomaar even een andere webpage kan openen als je een conflict hebt, vanzelfsprekend nog veel meer nodig.

  1. Douwe

   Ik geloof dat jij nog steeds de kern niet begrijpt Germen. En de kern gaat als eerste over begrijpen wat een heersende klasse precies is. En dat je begrijpt dat een heersende klasse voor haar voortbestaan afhankelijk is van het continue initiëren van agressie tegen de klasse die ze overheerst. Zou ze dat niet doen en gehoorzaamheid dus vrijwillig zijn dan vervalt de heersende klasse automatisch. Zonder continue uitoefening van geweld kan geen enkele heersende klasse overleven. Ik ben tegen het bestaan van een element in een maatschappij wat voor haar voortbestaan afhankelijk is van continue geweld te initiëren tegen de rest van die maatschappij. En ik ben daar tegen omdat ik liever een vreedzamere wereld wil hebben. Het lijkt me logisch dat als je vrede wilt hebben je inherent geweld initiërende partijen afschaft. Dit is 100% pure logica. En dit kan iedereen begrijpen als ze gewoon de informatie bekijken en zelf er eens over nadenken. Bekijk deze twee fimpjes een rustig in dit artikel.

   -) Het geloof in een heersende klasse kan alleen maar geweld toevoegen aan een maatschappij.

   Het feit dat ik een eigen site ben begonnen is juist gebruik maken van mijn vrijheids van meningsuiting. Zie ook het artikel:
   -) The Power of Speech
   En ik ontzeg niemand het recht zijn of haar eigen website te beginnen. Sterker nog ik zou het eerder aanmoedigen, het is mij persoonlijk goed bevallen.

   Het komt in de basis allemaal neer op of je begrijpt wat Natural Law is of niet. En de kern van dat is heel simpel. Niemand heeft het recht de vrijheid van andere mensen in te perken. En zolang jij niet de vrijheid van andere mensen beperkt heb jij het recht om alles te doen wat je wilt.

   Een heersende klasse beperkt continue de vrijheid van andere mensen, ze doet dit via afpersing met bedreiging van opsluiting en de dood maar noemt dit belasting. Ze doet dit via het afdwingen van gedrag op straffe van geldboetes, oplsluiting en de dood maar noemt dit wetgeving.

   Om het verschil nog maar eens overduidelijk te maken, ik forceer niemand mij te betalen onder bedreiging van geweld en ik forceer niemand mij te gehoorzamen onder dreiging van geweld.

   Als jij het verschil nog steeds niet kan of wilt begrijpen tussen een heersende klasse en gewone mensen zoals jezelf en mij dan lijkt me dat een stukje bewust gekozen onwetendheid van jouw kant want ik weet zeker dat je alle informatie die nodig is om die kennis te kunnen vergaren op dit gebied op je eigen website heeft gestaan.

   Als je jezelf na al deze tijd nu gewoon eens zou verdiepen in deze materie? Begin bij stap 1 zou ik zeggen en groei je begrip en bewustzijn dan langzaam omhoog naar stap 5. Iedereen kan dit begrijpen, als een Larken Rose het kan snappen en een Josie the Outlaw dan moet jij het ook kunnen begrijpen als je gewoon eens op eigen integriteit de informatie rustig bekijkt en overweegt.

   -) Een einde aan de slavernij, stap 1: Liefde & Angst
   -) Een einde aan de slavernij, stap 2: Kennis & Onwetendheid
   -) Een einde aan de slavernij, stap 3: Soevereiniteit & Verwarring
   -) Een einde aan de slavernij, stap 4: Vrijheid & Controle
   -) Een einde aan de slavernij, stap 5: Orde & Chaos

   1. Germen (visionair.nl)

    Nee Douwe, ik denk juist dat JIJ en Pieter Stuurman het centrale punt niet begrijpen. Onderstaand een quote uit het artikel van Pieter, die het kernpunt denk ik goed samenvat.

    Welbeschouwd zou het voor de hand liggen dat we daar nu toch onderhand meer dan genoeg van hebben. Dat na twintig eeuwen van chaos en ellende, oorlog en geweld, uitbuiting en armoede, vervolging en genocide, mensen toch een keer tot het inzicht zouden komen dat het geen goed idee is om macht te verlenen aan wie dan ook.

    Macht, het vermogen om de vrijheid van handelen van anderen in te perken, is fundamenteel, zelfs in de meest pacifistische maatschappij. Ik neem aan dat jij in jullie woning de deur op slot draait als je de deur uitgaat. Hiermee perk je de vrijheid van andere mensen in om je woning binnen te treden en oefen je dus macht uit over je eigen woning. Jij vormt met je huisgenoot dus de heersende klasse in de woning.

    Er is nu, met historisch gezien een zeer sterke overheidsmacht, paradoxaal genoeg minder sprake van chaos en ellende etc. dan wanneer dan ook in de geschiedenis. Zie
    http://www.visionair.nl/ideeen/filosofie/wereld-was-nog-nooit-zo-vredig-als-nu/
    Dat komt omdat deze macht gecontroleerd wordt. Onvoldoende, dat zeker, maar goed. Hier moet de nadruk op liggen: betere controlemogelijkheden van machthebbers. En indien nodig, ze snel uit functie zetten

    1. Pieter Stuurman Bericht auteur

     Nee Germen, met het op slot draaien van je huis, oefen je geen macht uit over anderen. Je beschermt je eigen zeggenschap (macht) over je EIGEN leven en je eigen bezit. Precies zoals dit hoort te zijn. Het is juist de inbreker die macht uitoefent over jou, als hij je bezit steelt of je verwondt (of erger).

     Wat de heersende klasse doet, is macht uitoefenen over het leven en bezit van ANDEREN. ZIJ breken in, in het leven van anderen. Dat is het fundamentele verschil.

     1. Germen (visionair.nl)

      Natuurlijk wel, beste Pieter. Immers: je sluit anderen buiten hiermee perk je hun vrijheid in.

      Als ik reductio ad absurdum toepas: stel wij beiden bewonen een planeet en ik heb rechtmatig recht op het gehele planeetoppervlak, minus en lapje grond van 200 vierkante meter. Stel ik bescherm mijn bezit door er een grote muur omheen te zetten. Dan komt dit in de praktijk neer op jou opsluiten op je lapje grond van 200 vierkante meter. Toch is dit volkomen moreel verantwoord volgens jou.

     2. Douwe

      Ja Germen als je met zulke absurde zaken begint te komen dan knal ik deze er even in.

      _thinks anarchism is not well thought out

      _has not picked up one single fucking book out of hundreds on the subject, opting instead to ask heavily loaded “what if” lifeboat scenarios and claim anarchy discredited if no one can give an absolutely perfect, everyone wins, flawless solution to the scenario.

      If someone does give flawless answer, claim ” cannot work cuz utopian”

      Simultaneously holds the state to no such standard, and defend every conceivable, abysmal failure of the state as “human nature”

      ———-
      Here is some good basic information on what anarchism is.
      Anarchism requires mental adulthood, in other words that you take responsibility for your own learning process and life. Next to that it also requires the courage to own oneself instead of making your mother, father, the state or whatever other external authority responsible for that.

      I hope this information can help.

      The Chain of Obedience (2 min):
      https://www.youtube.com/watch?v=6NcLNoxiPBk

      The whole problem and solution by Larken Rose (2 min):
      https://www.youtube.com/watch?v=u-sRbR2QQ7w

      Monty Python – Anarchist Peasant (3 min):
      https://www.youtube.com/watch?v=N7iPxb0uwos

      An introduction from Josie the Outlaw on Self Ownership (4 min):
      https://www.youtube.com/watch?v=qpcfZzx8xY0&list=UUldbpfJU_kyRIueXmXvBHdw&index=7

      Government is magic (5 min):
      https://www.youtube.com/watch?v=ABB-lScOoSk

      The road to serfdom (5 min):
      https://www.youtube.com/watch?v=0QD75lUm51s

      Introduction to Liberty (8 min):
      https://www.youtube.com/watch?v=muHg86Mys7I

      The Government Is Not Us (11 min)
      https://www.youtube.com/watch?v=kqoBZLSm1WA

      Statism: The Most Dangerous Religion (12 min)
      https://www.youtube.com/watch?v=N6uVV2Dcqt0

      The Story of Your Enslavement (13 min)
      https://www.youtube.com/watch?v=Xbp6umQT58A

      How to Herd Your Tax Cattle (43 min)
      https://www.youtube.com/watch?v=qAJT77FSvxs

      Dicsovering and defeating statist Thinking by Ben Stone (65 min)
      https://www.youtube.com/watch?v=qJlMTC7DRoM

      Mark Passio, lecture on Natural Law – 3 parts (total 8.5 hours):
      https://www.youtube.com/watch?v=C1pkJaNbzLU

      The End of all Evil by Jeremy Locke (98 pages):
      http://www.mensenrechten.org/wp-content/uploads/2014/05/EndofallEvil1.pdf

    2. Douwe

     Snap jij werkelijk het verschil niet tussen een heersende klasse en mensen van de overheerste klasse Germen?

     Snap jij werkelijk het verschil niet tussen het initiëren van geweld en het verdedigen van jezelf?

     Heb jij werkelijk zo een verknipte moraal dat jij gelooft dat een vrouw die pepperspray meeneemt om haarzelf te verdedigen de vrijheid van haar potentiële verkrachter inperkt?.. Je bent nu toch puur aan stropoppen inplaats van een serieuze discussie proberen te voeren?

     Ik weet niet of je het bewust doet of niet, maar je laat gewoon zien dat je niet eens je basisbegrippen op orde hebt, je snapt basale concepten niet die aan de grondslag van dit alles liggen en toch echt allemaal heel duidelijk worden uitgelegd in de video van Mark Passio over Natural Law. Ik kan dan alleen maar tot de conclusie komen dat je dat materiaal nog steeds niet bekeken hebt. Hier nogmaals de link naar dat materiaal.
     http://www.mensenrechten.org/?page_id=79

     Germen, als jij wilt geloven dat een heersende klasse vrede brengt dan geloof je letterlijk dat een partij die voor het eigen voortbestaan geweld moet initieren kan bijdragen aan een vreedzamere wereld. Je gelooft iets dat direct met elkaar in tegenspraak is. En dat is prima, zo werken niet onderzochte geloven nu eenmaal. Het geloof wat je aanhangt heet Statism. En jij als trouwe volgeling van dat geloof bent een Statist. Niets mis mee dat was ik een jaar geleden ook nog. Larken Rose heeft een heel boek geschreven over dit geloof en mensen zoals jij. Dat boek heet Het meest gevaarlijke geloof en is dankzij Joris inmiddels ook in de Nederlandse taal beschikbaar.
     http://achterdesamenleving.nl/het-meest-gevaarlijke-geloof-nu-in-het-nederlands/

     En misschien moet je gewoon eens naar de cijfers kijken. Het zijn juist overheden/heersende klasses geweest die de afgelopen eeuw verreweg de meeste en grootste moordpartijen op hun geweten hebben. Zie dit artikel waar alles in detail voorbij komt en ook de rol van Nederland helder uiteen gezet wordt.
     http://www.anarchiel.com/display/262_miljoen_doden_de_grootste_bedreiging_van_de_burger

     Ik heb een heel artikel geschreven precies over begrip van dit onderwerp, het verschil tussen zelfeigenaarschap en externe controle. Over begrijpen wie je bent en verwarring hebben over wie je bent. Mensen zijn van nature vrij en niemand heeft het recht de vrijheid van andere mensen in te perken. Dit artikel zit boordevol materiaal die dit punt vanuit verschillende invalshoeken rustig en helder uitleggen. Doe er je voordeel mee, of negeer het. Het is aan jou.
     Een einde aan de slavernij, stap 3 van 5: Soevereintiteit & Verwarring

     1. Germen (visionair.nl)

      Snap jij werkelijk het verschil niet tussen een heersende klasse en mensen van de overheerste klasse Germen?
      De discussie hier gaat niet over een zogeheten heersende klasse, maar over macht.

      Snap jij werkelijk het verschil niet tussen het initiëren van geweld en het verdedigen van jezelf?
      Een rijkaard die in laat meppen op stakers door een lokale bende misdadigers, verdedigt ook zichzelf. De fabriek is immers zijn eigendom en wordt bedreigd.

      Heb jij werkelijk zo een verknipte moraal dat jij gelooft dat een vrouw die pepperspray meeneemt om haarzelf te verdedigen de vrijheid van haar potentiële verkrachter inperkt?.. Je bent nu toch puur aan stropoppen inplaats van een serieuze discussie proberen te voeren?
      Dat klopt, die vrijheid perkt ze ook in. De verkrachter vindt het erg lekker om een vrouw te misbruiken, en wordt gekwetst in zijn genoegens door de pepperspray. Dat is een aantasting van zijn vrijheid. Voor mij is deze constatering geen probleem, omdat ik i.t.t. jou en Pieter, niet geloof in absolute vrijheid.

      Germen, als jij wilt geloven dat een heersende klasse vrede brengt dan geloof je letterlijk dat een partij die voor het eigen voortbestaan geweld moet initieren kan bijdragen aan een vreedzamere wereld.
      Die heersende klasse, nogmaals, haal jij er bij. Ik heb het alleen over machtstructuur. De machtsstructuur in Europa anno 2014, waarbij het NAVO leger en binnenlandse politie de bevolking beschermen tegen misdadigers en oorlogszuchtige dictators, is aanmerkelijk vrediger dan die in 1214, toen er amper grote staten bestonden. En in 1214 was het leven weer aanmerkelijk vrediger dan in 2985 vC, toen er nauwelijks mensen werden begraven die op vreedzame wijze aan hun einde waren gekomen.

     2. Douwe

      Het gaat juist wel om het begrijpen van wat een heersende klasse is Germen. Dat is de kern van deze hele derde stap in begrip en bewustzijn. Het gaat over het verschil begrijpen tussen het initiëren van geweld en het verdedigen van je eigen vrijheid. En dit hangt volledig samen omdat een heersende klasse alleen maar kan bestaan bij het continue initieren van geweld waarmee een heersende klasse per definitie immoreel is. Dit 14 minuten durende filmpje legt dat totaal helder, rationeel en logisch uit: If you were king van Larken Rose

      En dat is ook precies waar dit artikel van Pieter Stuurman over gaat. Dat mensen leren inzien dat een heersende klasse op zichzelf altijd een dom idee is omdat een heersende klasse altijd alleen maar geweld kan toevoegen aan de maatschappij. Het is zo verschikkelijk simpel en zo volkomen logisch als je gewoon de tijd eens neemt om hier zelf over na te denken. En er zijn inmiddels zoveel verschillende mensen die je dit uit kunnen leggen. Larken Rose, Josie the Outlaw, Jeremy Locke, Mark Passio etc. etc. etc.

      Jij haalt deze twee zaken continue door elkaar. Het initiëren van geweld is nooit acceptabel. Ik mag niet stelen, jij mag geen vrouwen verkrachten en overheden mogen geen geweld initiëren tegen burgers.

      Daarnaast heeft iedereen het recht om zichzelf en elkaar te verdedigen tegen geweld dat tegen ze wordt geïnitieerd.

      Je liegt dan ook gewoon als je zegt dat ik in absolute vrijheid zou geloven. En dat weet je zelf ook best. Dat is een stropop.

      Ik zeg dat niemand het recht heeft de vrijheid van een ander te beperken. Verkrachting is duidelijk het beperken van iemands anders vrijheid. Jij probeert echter verkrachting te verkopen als vrijheid van de verkrachter?.. Hoe bizar kun je denken. Jij vind het blijkbaar vrijheid om anderen van hun vrijheid te beroven? Dat is totaal in strijd met Natural Law en wat ik je continue probeer uit te leggen.

      Mensen hebben geen recht om geweld naar anderen te initieren. En mocht iemand geweld naar je initieren dan hebben mensen het volledig recht zichzelf daartegen te verdedigen.

      Als je dit simpele basisconcept niet kunt of wilt begrijpen waar ben je dan precies mee bezig? Ik snap het hele doel niet van wat je hier precies probeert te bereiken.

      Ik claim dat overheden ook wel heersende klasses de afgelopen 100 jaar verreweg het meeste dood en verderf op hun geweten hebben en ik onderbouw dat gewoon netjes met een artikel.
      Hier nogmaals heel duidelijk en feitelijk de cijfers. http://www.anarchiel.com/display/262_miljoen_doden_de_grootste_bedreiging_van_de_burger

      Dat gaat rechtstreeks in tegen jouw bewering dat heersende klasses zogenaamd vrede en vrijheid zouden brengen. Als jij dan wat anders wilt beweren en het verre verleden erbij wilt halen dan is dat prima maar onderbouw je claim dan wel want gewoon wat roepen zonder enkele onderbouwing is natuurlijk een totaal non argument.

     3. Germen (visionair.nl)

      Nee Douwe. Een heersende klasse vertroebelt als concept het beeld slechts. Er is slechts een verzameling heersers, die het geregeld ook onderling aan de stok hebben en allerminst per definitie altijd samenwerken. Check je geschiedenisboekjes en het hedendaagse nieuws maar.
      Je idolen Larken Rose en Mark Passio doen allerlei stilzwijgende aannamen en passen onvoldoende semantische rigueur toe om ze serieus te nemen. Zoals ook wel blijkt: als ik de grenzen van hun denken even verken, duiken al snel de rafels, wat heet, gapende intergalactische leegten, op. Doe ik dit om de status quo te verdedigen? Nee, ik denk dat hieraan een aantal ernstige tekortkomingen kleven. Ik zeg alleen: om een beter systeem te bedenken, zal je je huiswerk grondig moeten doen. Beter dan Rose en Passio iig.

     4. Douwe

      Het idee van een (rechtmatige) heersende klasse is juist de kern van het hele probleem. Dat is de kern van Anarchisme, het is de kern van het geloof van Statisme. Het is de kern van stap 3 in het groeien van je bewustzijn volgens de 5 expressies van The Natural Law. Dit is absoluut het meest belangrijk punt wat er te begrijpen is over dit hele onderwerp.

      Dat jij dat niet snapt is mij al een hele tijd duidelijk maar goed dat doet niets af aan de waarheid van zaken.

      Zolang jij niet het verschil snapt tussen interne en externe autoriteit, tussen interne monarchie en externe anarchie en externe monarchie en interne anarchie, dan heb je de hoofdbooschap van dit hele onderwerp volledig gemist. En dat is al een hele tijd zo. Het is zelfs de reden dat deze site nu los bestaat van visionair.

      Jouw motieven intereseren me verder niets. Op het moment dat je dit punt begrijpt zien mensen automatisch dat ze altijd volledig vrij zijn geweest en altijd volledig vrij zullen zijn. Vrijheid is inherent aan mensen en is niet weg te geven en ook niet af te pakken. Mensen kunnen alleen geloven dat ze onvrij zijn of dat ze hun vrijheid kunnen delegeren. Beide geloven zijn illusies en bestaan niet in de realiteit. Het idee van een externe autoriteit zoals o.a. een rechtmatige heersende klasse is een totale hallucinatie. Het is een geloof wat niet bestaat in de realiteit.

      Zie ook dit artikel:

      Realiteit is Anarchie
      http://achterdesamenleving.nl/realiteit-is-anarchie/

     5. Thomas

      Dit onderwerp is zeer interessant;
      Laat me duidelijk zeggen dat ik niemands kant kies.

      Ik vind dat iedereen altijd een deel van de waarheid bezit.
      Germen heeft deels ook gelijk dat het huidige systeem ook voordelen bezit.
      Maar deze zijn nu stilaan grotendeels verdwenen door de tunnelvisie van het systeem. Het oorspronkelijk doel van het systeem is tenietgedaan.

      Geld dient de samenleving en niet omgekeerd.
      Mensen hun verstand dient hun ziel en niet omgekeerd.
      ( door manipulatie geraken mensen verslaafd aan materialisme )

      Als je niet mee wil doen aan de samenleving is dat een vrijheid die
      niemand je mag ontnemen.
      Het verplichten van bepaalde wetten te volgen is een schending van iemands vrijheid, tenzij hij er vrijwillig mee instemt.

      Bezit is een vorm van leugen, die niet strookt me de werkelijkheid.
      Mensen zijn meer spiritueel dan ze denken, als ze beginnen te denken
      dat bezit geluk brengt. Dan eindigt dit in oorlog.

      Energetisch gezien verliezen beide strijdende partijen altijd. En dus is samenwerken steeds de meest bevoorrechte oplossing.
      Bezit is een denkbeeldige fantasie.
      Niemand bezit anderen ook al denken ze dit.
      Het mentaal manipuleren zorgt ervoor dat mensen geloof in eigen creatie verliezen en dus de controle uit handen geven aan mensen die ze zelfs persoonlijk nog niet kennen.

      Als de controlerende en de gecontroleerde samenkomen en terug samenwerken zal de nutteloze energieverspilling teniet gedaan worden en een rijkelijke wereld zich kunnen ontplooien van creativiteit.

      Dank aan iedereen voor de discussies, deze leren mij veel 🙂
      Vergroot je bewustzijn en zie de wereld anders 😉
      Iedereen heeft gelijk !

  2. Pieter Stuurman Bericht auteur

   @ Germen,

   Het punt is niet macht op zich, maar de verdeling van macht. Zoals de wereld nu is ingericht, zijn er enkelen die de macht hebben over het leven en het bezit van velen. Dat betekent dat die velen, niet meer de macht over hun eigen leven en bezit hebben.

   Naar mijn visie is dat geen gezonde situatie. Mensen behoren zelf de macht te hebben over hun eigen leven en hun eigen rechtmatige bezit.

   Deze website is het bezit van Douwe. Hij mag er dus mee doen wat hij wil, en er iedereen binnenlaten (of niet binnenlaten) die hij maar wil. Daar heeft niemand anders iets over te vertellen dan Douwe zelf. En dat is precies zoals het wel hoort te zijn.

   1. Germen (visionair.nl)

    Naar mijn visie is dat geen gezonde situatie. Mensen behoren zelf de macht te hebben over hun eigen leven en hun eigen rechtmatige bezit.
    Misschien dat ik je verveel, hiervoor mijn excuses, maar wat zie jij als ‘eigen leven’ en ‘rechtmatig bezit’?

    1. Pieter Stuurman Bericht auteur

     Dat lijkt me nogal duidelijk! Je eigen leven is je eigen leven, en je rechtmatige bezit is de opbrengst van je eigen arbeid (of datgene waartegen je die opbrengst geruild hebt).

     1. Germen (visionair.nl)

      Nee, dat is verre van duidelijk.
      Je eigen leven is je eigen leven,
      Als bewoner van een menselijk lichaam heb je biologische behoeften (voedsel, betekent doorgaans dat andere organismen moeten sterven om jou te voeden), sociale behoeften en overige behoeften. Hierbij leg je beslag op de hulpbronnen van de aarde en de rest van de mensheid. Heb je bijvoorbeeld een vrouw, dan is die vrouw er niet meer voor anderen. Heb je een huis, dan verpest je hiermee het uitzicht van anderen. En zo kan ik wel even doorgaan.


      en je rechtmatige bezit is de opbrengst van je eigen arbeid (of datgene waartegen je die opbrengst geruild hebt).

      Wat nu als je geen werk hebt, en niemand wil je werk geven, wat je ook probeert? Heb je dan nergens recht op?

     2. Douwe

      Wat nu als je geen werk hebt, en niemand wil je werk geven, wat je ook probeert? Heb je dan nergens recht op?

      Je kunt jezelf toch werk geven? Je kunt toch gewoon jezelf en je naasten vragen waar behoefte aan is, wat jij voor hun kunt produceren waar zij behoefte aan hebben? Je kunt toch zelf voedsel gaan verbouwen, de buurvrouw helpen haar huis te schilderen, etc. etc. etc.

      Vraag je omgeving gewoon hoe je ze kunt assisteren in hun voorbestaan. En kijk vervolgens of je dat kunt en wilt produceren en begin gewoon.

      Het rare is dat jij het op lijkt te nemen voor de heersende klasse die juist ervoor zorgt dat mensen alleen maar via hun systeem (het fiat geldsysteem) arbeid met elkaar uit mogen ruilen. Zij claimen een monopolie via het fiat geldsysteem en dwingen dit af via de dreiging en implementatie van geweld en dat zorgt onder meer voor werkeloosheid. Er is altijd werk genoeg, verwacht alleen niet dat je altijd via Euros betaald zult krijgen.

      In mijn ogen kom je over als een slaaf die zijn eigen slavenmeesters met hand en tand verdedigd. Maar is dit wellicht de achterliggende angst van dit alles? Dat je bang bent dat je niet in staat bent te overleven als de heersende klasse niet iedereen zou bestelen en jou een stukje van die diefstal toe zou stoppen?

 4. John

  Helder artikel Pieter, dank daarvoor. Persoonlijk denk ik dat er op dit moment een groot ontwakenen plaats vindt. Het is niet meer te stoppen. Bij de een is het een verontwaardiging over het kennis nemen van de leugens die worden verspreid door heersers en ondersteunende organisaties (msm), bij de ander een spontaan ontwaken bij zich-zelf. Hoe dan ook, het is wat mij betreft van het allergrootste belang om dit soort artikelen te delen, daar ligt wat mij betreft onze verantwoordelijkheid. Het grappige doet zich vanmorgen voor, alsof het de bedoeling is. In een nieuwsbrief van Eckhart Tolle neem ik kennis van het volgende: As one person awakens, the power of their Presence has the potential to ignite the spark of awakening in others. With that, the light of consciousness grows stronger. Once you have had a glimpse of awareness or Presence, you know it firsthand. With the grace of awakening comes responsibility. Time and again, we have witnessed the power of one person that miraculously affects the consciousness of the collectieve. Ik kan me daar bij aansluiten, de oplossing is wat mij betreft dan ook meer een spirituele, het enige wat echt van binnenuit werkt. Niet een nieuw ‘systeem/geloof’ waar we met elkaar achteraan gaan lopen. Ik wens een ieder veel wijsheid. J

 5. Pieter Stuurman Bericht auteur

  @ Germen,

  Het is werkelijk eenvoudig: is een stuk grond van 200 vierkante meter onderdeel van je eigen leven of onderdeel van de opbrengst van je eigen arbeid?

  Nee dus. Grond is door de natuur gegeven. Iedere vorm van toe-eigenen van grond, is daarom in oorsprong gebaseerd op geweld. Het gevolg dus van het uitoefenen van macht over ANDEREN dus. En dus is dat NIET moreel verantwoord.

  1. Germen (visionair.nl)

   Niet echt, zie het begip terra nullius. Stel je ontdekt een planeet en eigent je deze toe. Het ontdekken van een nieuwe planeet is arbeid. Dus is het inpikken van deze planeet volgns jouw ethiek volkomen legaal. Stel, uit de goedheid van mijn hart schenk ik jou 200 vierkante meter land op deze fraaie wereld. Jij, arme sloeber uit een toekomstige sloppenwijk, zegt ja. Weer uit totale naastenliefde geef ik je gratis transport naar mijn prachtwereld. En dan?

   1. Pieter Stuurman Bericht auteur

    De vraag is dan: hoe kom jij aan die 200 vierkante meter, die jij mij “schenkt”?

    Ieder landbezit is ooit ontstaan door inpikken. Het inpikken van land (en dus ook een planeet) is daarmee dus niet moreel juist.

    Maar ik val in herhaling.

    1. Germen (visionair.nl)

     Goed, variant 2.
     Ik werk voor loon, doe met mijn loon mee aan de Sterrenloterij en win een quintiljoen galactische credits. Daarmee ga ik naar Pieters Prachtige Planetenfabriek, die voor mij uit het niets een spiksplinternieuwe planeet maakt.

     Stel, uit de goedheid van mijn hart schenk ik jou 200 vierkante meter land op deze fraaie wereld. Jij, arme sloeber uit een toekomstige sloppenwijk, zegt ja. Weer uit totale naastenliefde geef ik je gratis transport naar mijn prachtwereld. En dan?

     1. Douwe

      Germen is het niet zinvoller inplaats van dit soort absurde voorbeelden te verzinnen en zo proberen anderen in de val te lokken gewoon je eigen tijd eens te investeren in het onderzoeken van dit onderwerp?

      Dit is een prachtig filmpje wat met dank aan Pieter Nederlandse ondertitels heeft en het geloof van Statisme heel helder, rustig, logisch en rationeel uitlegt.

      Statisme: Het gevaarlijkste geloof (met Larken Rose) 12 min 35 sec
      https://www.youtube.com/watch?v=VHpkQZErm7g

     2. Germen (visionair.nl)

      Onzin, ik pas de wetenschappelijke methode toe. Jij en Pieter koesteren een morele nulhypothese. Ik toon aan dat het mogelijk is immoreel te handelen binnen de grenzen van deze nulhypothese, dus dat deze in de huidige vorm ongeschikt is om de mensenrechten afdoende te waarborgen. M.a.w. dat jullie iets beters moeten verzinnen dan dit.

     3. Douwe

      Wij hoeven helemaal niets te verzinnen Germen. Jij bent het hier die een systeem verdedigt wat in de afgelopen 100 jaar 262 miljoen van haar eigen burgers over de kling heeft gejaagd. En dat is gewoon volledig helder en cijfermatig in kaart gebracht nogmaals zie deze link. http://www.anarchiel.com/display/262_miljoen_doden_de_grootste_bedreiging_van_de_burger

      Het enige wat ik zeg is dat als je een vreedzamere samenleving wil hebben het wellicht verstandig is, het meest gewelddadige element uit die samenleving te verwijderen. En dat is per definitie de heersende klasse zodra je begrijpt wat een heersende klasse daadwerkelijk is. Zie daarvoor nogmaals dit artikel:

      Het geloof in een heersende klasse kan alleen maar geweld toevoegen aan een maatschappij
      http://achterdesamenleving.nl/het-geloof-in-overheid-voegt-continue-geweld-toe-aan-de-maatschappij/

 6. Treowd

  Dank je om dit artikel nog even naar voren te kicken 🙂 (interessante discussie ook)
  Zou de mogelijkheid kunnen bestaan dat de mensheid wat meer vanuit hun ware authentieke zijde een taak toebedeeld zou kunnen krijgen binnen een waar sociaal-anarchistisch dus geen leiders maar aanstuurders (denkers/bedenkers/) en doeners (uitvoerders/makers) en organisatoren (notabelen/schrijvers) een in elkaar overlappend globaal systeem opzetten vanuit natinaal lokaal niveau opgezet in elkaar overlopend door/via ruilhandel in goederen en diensten. Bestaande uit taken waarvoor een ieder mens van nature toebedeeld is geworden, door haar of zijn geboorte horoscoop. Dat mensen aan de hand van de sterren en hemellichamen om ons heen vanuit specifieke karaktereigenschappen en capaciteiten een taak binnen hun gemeenschap op zich nemen waarmee ze na enig zelfonderzoek (astrotheologisch) als het ware een zeer goede resonatie hebben en ze echt in hun element kunnen zijn licahmelijk en geestelijk op hun plek zijnde . Zo zijn bv. de sterrenbeelden Ram en Tweelingen en Weegschalen zeer goede denkers en zo is er voor ieder geboorte sterrenteken op de seconde te berekenen wat de goede en minder goede eigenschappen en kwaliteiten zijn aan de stand van de hemellichamen tijdens het moment van hun geboorte. Het hele idee kan volledig uitgewerkt worden voor ieder mens op aarde als het ware en op die manier kan men binnen hun geboorte gemeenschap vanaf de kleuter jaren al specifiek spelenderwijs voorbereid worden op een taak of misschien wel taken waarvoor ze natuurlijkerwijze in de wieg gelegd zijn . De term as above so below draagt alles van dat mogelijke fundament in zich. We zouden het Universum als het ware meer kunnen integreren in het leven omdat dat ook van nature al in overeenstemming is met de wetten en flow van het Universum.
  As Above So Below ….

 7. Treowd

  Mijn excuus te snel geplaatste reactie , heb een wat laag energie niveau op het moment.
  Zou de mogelijkheid kunnen bestaan dat de mensheid wat meer vanuit hun ware authentieke zijde een taak toebedeeld zou kunnen krijgen? Dat binnen een sociaal-anarchistisch systeem dus geen leiders maar aanstuurders (denkers/bedenkers/) en doeners (uitvoerders/makers) en organisatoren (notabelen/schrijvers). Een in elkaar overlappend globaal systeem, opgezet vanaf / uit nationaal lokaal niveau in elkaar overlopend door/via ruilhandel in goederen en diensten.
  Bestaande uit taken waarvoor een ieder mens van nature toebedeeld is geworden, door haar of zijn geboorte horoscoop. Dat mensen aan de hand van de sterren en hemellichamen om ons heen vanuit specifieke karaktereigenschappen en capaciteiten een taak binnen hun gemeenschap op zich nemen waarmee ze na enig zelfonderzoek (astrotheologisch) als het ware een zeer goede resonatie hebben en ze echt in hun element kunnen zijn lichamelijk en geestelijk op hun plek wezende / voelende . Zo zijn bv. de sterrenbeelden Ram en Tweelingen en Weegschalen zeer goede denkers en zo is er voor ieder geboorte sterrenteken op de seconde te berekenen wat de goede en de minder goede eigenschappen en kwaliteiten zijn aan de stand van de hemellichamen tijdens het moment van hun geboorte. Het hele idee kan volledig uitgewerkt worden voor ieder mens op aarde als het ware en op die manier kan men binnen hun geboorte gemeenschap vanaf de kleuter jaren al specifiek spelenderwijs voorbereid worden op een taak of misschien wel taken waarvoor ze natuurlijkerwijze in de wieg gelegd zijn . De term as above so below draagt alles van dat mogelijke fundament in zich. We zouden het Universum als het ware meer kunnen integreren in het leven omdat dat ook van nature al in overeenstemming is met de wetten en flow van het Universum.
  As Above So Below ….

 8. Hans

  De Nederlander is een meelzak.. geweldig 🙂

  En een mooie gedachte Treowd.
  De nieuwe aarde.. nieuwe samenlevingen gaan zich vormen door gelijkgestemde zielengroepen…

 9. Barry

  Ik heb natuurlijk niet alle reacties hierboven gelezen, maar hebben we nu geen overheid nodig voor de aanleg van wegen, dijken, veiligstellen van water- en voedselvoorziening, bouw van scholen, ziekenhuizen, etc., verkeerspolitie (anders wordt het echt een chaos op de weg…) en zo kan ik nog wel even doorgaan???

 10. Wat is waar

  Als we werkelijk iets nieuws willen, zal geld ook afgeschaft moeten worden.
  Om met de Bijbel te spreken; Geld is de wortel van alle kwaad. En als je die wortel niet vernietigd komt het kwaad zo weer terug.

  Kijk maar eens om je heen en analyseer eens waarom mensen doen wat ze doen, waarom jezelf doet wat je doet. Of wat zou je doen als geld op geen enkele manier een rol zou spelen. Om te beginnen zou je niet het apelazerus werken enkel om geld te verdienen. Iedereen zou dat doen waar ze plezier in hebbben of misschien dat wat het samenleven plezieriger maken. En de bijdrage die mensen leveren als de dingen met plezier doen is vele malen groter dan van mensen die met tegenzin hun werk doen. En denk niet dat werk wat jij niet leuk vind dan niet gedaan zou worden. Overal zijn mensen voor en ik heb me meer dan eens verbaasd over mensen die werk met veel plezier en toewijding deden wat ik nooit zou willen doen als ik er niet toe gedwongen zou worden.

  Behalve geld zou bezit ook afgeschaft moeten worden. Niet als beperking,maar omdat alles van iedereen een is als je er zelf geen gebruik van maakt. Zolang je een huis gebruikt mag je er wonen,maar als je er uitgaat dan mag een ander er wonen en kun je er geen beroep meer opdoen dat het van jou is. Zolang je grond bewerkt mag je het gebruiken. Bewerk je het niet meer dan mag een ander het gebruiken.

  Als morgen geld afgeschaft zou worden, maar iedereen bleef gewoon doen wat het gisteren deed zou je alles hebben wat je vandaag ook had. Worden de meeste kantoorbanen overbodig (ik denk toch gauw zo´n 50% van al het werk). Dan komt het er op neer dat we nog niet de helft van het werk hoeven te doen wat we nu doen en onze behoeften meer bevredigd zien dan nu het geval is. En als we dan ook nog eens al ons onzinnige bezit afschaffen, dan is het elke dag vakantie.

  Wellicht zul je denken dat is een utopie. Dat is het niet. Dit wordt werkelijkheid, omdat het al lang geleden voorspeld is. Het staat in het laatste Bijbelboek Openbaringen. En voor wie het niet geloven wil, er staat ook in dat cash geld afgeschaft wordt. En helaas begint die werkelijkheid met de dag dichterbij te komen.
  Als je eerst wilt zien en dan geloven, dan wordt de werkelijkheid van jou door een ander bepaald. Daarom moet je eerst geloven en dan zul je het vanzelf zien.

 11. Treowd

  Ik ga mee in die gedachten dat het geld afgeschaft zal worden in de toekomst alsmede hetgeen Hans al eerder aangaf in zijn reactie de nieuwe aarde en samenlevingen waarin zich gelijkgestemde groepen gaan vormen, dat is al gaande het nieuwe paradigma kondigt zich overal aan.. In het tijdperk Aquarius is de planeet Uranus samen met Saturnus onze energieen aan het beinvloeden wat op zijn beurt onze inwendige psyche tot verandering zal aanzetten richting die morele maar ook lichamelijke transformatie. Zij die helder kijken en voelen, voelen dat zelfs gebeuren. Ook speelt de planeet Sirius haar rol want door haar dans met de ZON zijn we vanaf 2012 het volgende tijdperk ingegaan nl. het bronzen tijdperk. Het zijn de huidige aanstuurders van het oude stelsel, de archonten nog op hun valse ‘ tronen’ zittend komend uit het vorige tijdperk, het ijzeren tijdperk, die ons er nog even van proberen te weerhouden maar ook zij ontkomen niet aan de wetten van het Universum. Een tijdstip kan men daar niet aan verbinden want tijd is een aardse creatie, het Universum heeft geen relatie met onze tijd. Het is zo zoals Wat Is Waar het beschrijft inderdaad gaande en ook zo beschreven in de Bijbel(s) want ook dat zijn astrologisch verklaarbare verhalen gebundeld in een soort van pshygologisch werkende symboliek, boeken die gruwelijk knap geschreven zijn, het zijn masterpieces op zich. Ook Budh is ziende, ik lees het. Maar we zitten in de overgang en de mensheid wordt nu met shockdoctrines van richting veranderd daarom duurt het wat langer en die rol hebben de archonten op zich genomen buiten de toestemming van het Universum om, want hun intentie is niet zuiver. Slechts de juiste intentie wenst het Universum te ondersteunen en vanuit haar wijsheid kan ze onjuiste intenties de lessen laten zijn die het zullen worden. Dat zien we terug in het moraal verwerpelijk gedrag wat de archonten niet langer goed meer kunnen verbergen doordat de lichtwerkers, de Liefdevolle aanstuurders deze duistere gedragingen in en aan het licht brengen. Zolang de meerderheid hun energie nog afstaat aan deze zich zelf benoemde leiders van deze wereld en haar verleidingen niet kan weerstaan zonder enige vorm van zelfdiscipline zal de trancendering nog geen vaste vorm kunnen gaan krijgen. Het zal uiteindelijk een vrije door Liefde gestuurde orde op deze planeet gaan brengen als het zo ver is, dat gaat gebeuren in lijn met de wetten van het Universum. Een ascendering ( http://www.thefreedictionary.com/ascending ) waarvan iedereen de blauwdruk in zich draagt in zijn of haar dna en wat als men haar of zijn frequentie verhoogt actief zal worden. Kies uit een Liefdevolle intentie voor het Zelf en voor de planeet ‘onze’ moeder Terra voor discipline en laat de verleidingen los zoals overdadig eten , overmatig entertainment, probeer je bewust te blijven van het enige wat werkelijk bestaat en geen mentale illusie is, Het NU dan zal je frequentie zich automatisch verhogen. Dan ga je deel uitmaken van de Collectieve Kracht die de ascendering aanstuurt en zal je innerlijk LICHT, je bewustheid steunen en laten groeien gesteund door de Collectieve KRACHT vanuit Het Universum en de aarding zal volgen doordat je weer bewust contact met onze moeder aarde wenst te gaan herstellen en je weer van de planeten en hemellichamen om ons heen gewaar zult worden. Word Je van Het ZELF bewust …
  LOVE = LIGHT = ∞LOVE

 12. Hydra

  Een mooi stuk om over na te kunnen denken. Ik heb niet alle reacties op dit artikel gelezen maar zou het niet mooi zijn om met elkaar voorbeelden van kleine gemeenschappen te verzamelen? Er zijn op deze planeet vele voorbeelden voorhanden waar mensen in kleine groepen zoals in bepaalde dorpen zelf het heft in handen hebben genomen. In Spanje geloof ik en ook in Italie heb ik eens gelezen. Wat zouden we het eerst moeten gaan doen om meer zelfstandigheid te verkrijgen? In je eigen buurt, straat of dorp?

 13. bernadette

  Ja..Hydra.

  Daar zijn vele mensen toch wel mee bezig ,
  verbinding zoeken met elkaar om zo het leven met elkaar aangenaam te gaan ondernemen
  Het eerste wat ons afhankelijk maakt is het Geld.
  Hier is alvast een mooie ingang om met mensen onderling contact te gaan maken ;

  https://geldloos.nl/

 14. Trinityroy

  Alhoewel ik de uitgangspunten begrijp, hoor ik geen echte oplossingen? ook geen verwijzing naar de krachten die ons al eeuwen lang overheersen en manipuleren. Die zullen hun arrogante maar helaas beperkte wereld-visie niet zomaar aanpassen? Hoe moet het volk daar mee omgaan? En zijn wij niet allemaal verantwoordelijk dat we na zoveel eeuwen onderdrukking nog steeds niet genoeg hebben geleerd v/d geschiedenis zelf? Hebben we misschien wel de leiders die we verdienen?
  Affijn Wilt u meer lezen mijnerzijds inzake dan verwijs ik u naar mijn blogs op wordpress.

  https://trinityroyblogs.wordpress.com/2016/06/24/power-corrupts/
  https://trinityroyblogs.wordpress.com/2015/12/17/is-democracy-currently-fighting-a-losing-battle/

 15. Swoop

  Sprookje

  22-04-2014 16:08
  In een land
  Hier ver vandaan
  Waren de mensen zeer ontdaan
  Toen ze hoorden van het bestaan
  Van Mark Rutte
  En zijn compaan
  Diederik de viezerik
  En Mark de stijve hark
  Zelfzuchtig als de heren zijn
  Weten ze alles zo te draaien
  Dat alleen de burger sterft
  Van honger en pijn
  Mevrouwtje Klijnsma hebben ze ook van gehoord
  Vrouw die alle fijne dingen
  Voor de burgers heeft vermoord
  Rechten die zij af doet pakken
  Rechten die zij kwijt doet schelden
  Markje en Diederikje
  Die haar regelmatig belden
  Om te vragen of ze nu al klaar was
  Met besluiten maken
  Die alleen de burgers raken
  Bedrijven groot blijven buiten schot
  Kleintjes doen de deur op slot
  Worden naar de bijstand gedreven
  Bijstand een verkapte vorm
  Van slavernij heb ik geschreven
  Mensen tegen behoud van uitkering
  Te werk stellen
  Krijg de tering
  Bestaat dit echt dachten de mensen
  Dacht dat politici
  Het beste wensen
  Voor de burger in de straat
  Dit is niet echt
  Dit kan toch niet
  Is dit een sprookje
  Van verdriet?
  Sprookje is helaas de waarheid
  Landje Nederland
  Verziekt het bestaan
  Van vele mensen
  Die er onder door doen gaan
  Ok een sprookje is het niet
  Helaas realiteit
  Dus sta samen op
  En doe dit sprookje
  Geheel te niet

  Lees meer: http://www.protestdichter.nl/news/sprookje/

  1. bernadette

   Ja..Swoop.

   Als de gehele menselijke bevolking werkelijk allemaal het systeem doorzien .
   Zoals jij het zo duidelijk weer geeft.
   En als DIT hieronder op TV vertoont zou worden .
   Dan zou onze toekomst een geweldige om kanteling gaan maken .

   https://www.youtube.com/watch?v=xQ2PId9Yo6E

   http://volkstribunaal.net/de-natuurlijk-persoon/

   http://volkstribunaal.net/

   Wat zijn mensenrechten en beschermt ons rechtssysteem deze rechten wel? We zijn er achter gekomen dat de Nederlandse wetgeving toch uitzonderingen maakt op onze onvervreemdbare mensenrechten.

   https://www.youtube.com/watch?v=jYQOU3u3Xaw

   Hoe de belastingdienst mensen oplicht en misleidt met behulp van het justitieel apparaat.
   Interview met Casper Rutten van het Volkstribunaal.

   https://www.youtube.com/watch?v=0FTbLGMq5UM

   De Reünie legt in deze workshop (eerste deel) uit, hoe een ieder van ons jarenlang teveel belasting betaald heeft, omdat de Belastingdienst verzwegen heeft dat zij een ANBI status heeft, waardoor betaalde belasting onder bepaalde voorwaarden ook weer aftrekbaar is bij dezelfde belastingdienst.

   https://www.youtube.com/watch?v=fiJSFiwwhYc

   1. Treowd

    Jammer dat het nog niet verder van de grond komt en maar zo weinig aandacht geniet als het veel breder aandacht krijgt en gedragen zal worden kunnen we Admiralty Law waarop het huidige recht zijn basis kent doorbreken met Natural Law. Correct me if i’m wrong..

    1. bernadette

     No…I never have to correct you , Treowd , because we are all one 🙂
     Als we gevoelsmatig innerlijk aanvoelen dat we toch op dezelfde frequentie zitten ,
     dan kunnen we elkaars invalshoeken goed begrijpen . That’s it .

     Mooi zie je hieronder .. weer , hoe de ene verbinding connectie maakt met de andere
     om zo een netwerk onderling op te zetten for breaking the system.
     Het gaat er toch om ..om in verbinding met elkaar tot steun te zijn in alle opzichten.
     Dus ook samen kennis bundelen en uitwerken samen;

     https://www.youtube.com/watch?v=V5YztYM2HV0

     Hoe wordt je een soeverein mens?
     Luca van Dinter en Tilasmi Frigge praten over samenwerking. Oproep aan alle alternatieve organisaties die bezig zijn met de transitie. Neem contact op. We willen een nieuwe regering oprichten als alternatief voor het Bilderberg Binnenhof!
     http://www.ommekeer-nederland.nl

 16. Lineke

  Wil hier graag een stuk uit de Mathnavi van Rumi plaatsen. volgens mij uitermate relevant. In mijn eigen woorden; het geloof in het bestaan van een ‘binnen/zelf’ en ‘buiten/niet-zelf’ is volgens mij de kern. Het denken denkt, kan alleen maar denken, je kunt niet het ondenkbare bedenken.

  “Every idea, every thought, every emotion, every value that you have is picked up from somewhere and it RULES you from within.” (Sadhguru). Als je een autoriteit binnen toelaat, in de vorm van ego/zelf/hoe je het beestje wilt noemen, dan cocreëer je autoriteit buiten je. fractalen van zelf: de cabbal vormt de wereld-ego. Zodra je je identificeert met jezelf, hoe vredelievend ook dan ga je op de automatische piloot dat zelfbeeld beschermen. Everyone who believes himself to Be is a mental case, no balance whatsoever. The moment you believe yourself to be, tadaaa there are always appearing others, as ‘them out there’ fitting exactly in your image about them.

  Rumi: When self-interest appears, virtue becomes hidden: a hundred veils rise from the heart to the eye.
  Whosoever is awake (to the material world) is the more asleep (to the spiritual world); his wakefulness is worse than his sleep. When our soul is not awake to God, wakefulness is like closing our doors to Divine influences
  Become without sense and without ear and without thought, that ye may hear the call of God to the soul, ‘Return!’
  So long as thou art (engaged) in the conversation of wakefulness, how wilt thou catch any scent of the conversation of sleep?
  Our speech and action is the exterior journey: the interior journey is above the sky.

  The waves of earth are our imagination and understanding and thoughts; the waves of water are (mystical) self-effacement and intoxication and death.
  Whilst thou art in this (sensual) intoxication, thou art far from that mystical intoxication; whilst thou art drunken with this, thou art blind to that cup.
  Outward speech and talk is as dust: do thou for a time make a habit of silence. Take heed! “

  Volgens Rumi ego = hell,

 17. bernadette

  Ja. Lineke wat je zegt;
  Wil hier graag een stuk uit de Mathnavi van Rumi plaatsen. volgens mij uitermate relevant. In mijn eigen woorden; het geloof in het bestaan van een ‘binnen/zelf’ en ‘buiten/niet-zelf’ is volgens mij de kern. Het denken denkt, kan alleen maar denken, je kunt niet het ondenkbare bedenken.

  Als het prille leven van bestaan begint met gevoel …
  Mooi dit ;

  https://www.youtube.com/watch?v=3Ackql564d8

  Dan verder in ontwikkeling het contact …

  https://www.youtube.com/watch?v=629UDjhNTF0

  Zich gaat uitbreiden naar communicatie …

  https://www.youtube.com/watch?v=QWsrsKnGulA

  Ze begrijpen elkaar toch wel …

  https://www.youtube.com/watch?v=lih0Z2IbIUQ

  Wat zijn dan gedachten …

  https://www.youtube.com/watch?v=_JmA2ClUvUY

 18. Aladin

  Het zou geweldig zijn als alle mensen onafhankelijk zouden kunnen worden van geld, Bernadette maar ik geloof er niet meer zo in. Een keer moderator geweest bij een vergadering…Als de stuurgroepen er onderling al niet uit komen. Te veel ego’s met verschillende opvattingen, dat botst. 🙂

  Al eerder hier besproken; wie moet zo’n basisinkomen uit gaan delen?
  Als wij het zelf niet doen/kunnen, toch weer een zg gekozen overheid/regering die niet te vertrouwen is en alleen aan zich zelf denkt.

  1. Treowd

   Keep the faith Aladin, en kijk naar wat er al bereikt is, niet wat men nog bereiken moet. Leef in het NU… 🙂 Met een oprechte intentie en sturing zal dat werkelijk worden wat je wenst of we wensen (de mensheid). Het ontwakende Collectief is groeiende, iedere dag , uur , minuut en seconde…
   United we stand!

 19. bernadette

  Ja..Aladin

  Toch gaan we het proberen , de ego’s kunnen hun jas pakken en vertrekken.
  o.a Partij van VREDE-RECHT o.l.v Rob Vellekoop gaan recht door het het systeem heen .

  http://basisinkomen.net/obi/portfolio/vrede-en-recht/

  Dan komt hier ook een sterke ;

  http://basisinkomenpartij.nl/

  En er zijn meer partijen die zich er sterk voor aan het maken zijn.
  Er kunnen nog petities getekend worden;

  https://basisinkomen2018.nl/

  In Belgie , Duitsland ,Engeland ,Australië enz.. zijn ze er hard mee bezig.
  Een kwestie van 2 jaartjes nog…maar het zal zeker ingevoerd worden.
  The Old World Order is aan het verdampen , The New World Order zal door de gehele mensheid op aarde zelf in Harmonie ingericht worden , de macht ligt bij ons mensen.
  Wij allemaal hebben het Universele recht om met elkaar de wereld in te richten naar onze eigen wensen.

  Zijn wij allemaal geboren om op een Fascistische Planeet te moeten leven ?

  Wij zijn NIET ONZE NAAM die men ons gegeven heeft bij de geboorte .
  Dat onze ouders verplicht waren om aangiften te doen bij een Gemeen-tehuis

  https://www.youtube.com/watch?v=CVOcf-PGTCc

 20. bernadette

  Ja..Aladin ,

  Er zijn zoveel mensen die weten hoe het allemaal in elkaar zit.
  En gewoon niet weten waar zij het zoeken moeten , omdat ze de wegen niet kunnen vinden
  om connectie te maken om verbindingen te leggen naar openingen.
  Een dappere man genaamd Tilasmi Frigge , hij verzoekt de bevolking om achter hun computer
  vandaan te komen , want om allemaal maar dagelijks achter een PC schermpje te zitten
  zal geen zoden aan de dijk brengen.

  Kom achter je computer vandaan!
  https://www.youtube.com/watch?v=48bNEpCpHkg

 21. Douwe

  Op een gegeven moment kom je erachter dat het huidige blijkbaar de optelsom van de frequentie van al die individuen is. Datgene waar je het meeste invloed op hebt is je eigen frequentie dus begin daarmee zou ik zeggen. En deel vooral ook met anderen wat voor jou heeft gewerkt en vraag eventueel hoe zij denken hoe zij gelukkiger zullen zijn en kijk of je ze daarin tips kunt geven.

  En wie weet als genoeg individuen zo hun eigen frequentie omhoog brengen dat dit ooit eens door begint te schijnen in het collectief. Maar mocht dat niet gebeuren dan heb je in ieder geval je eigen leven zo helder mogelijk geleefd. ;D

  Individuele en collectieve realiteit
  http://achterdesamenleving.nl/individuele-en-collectieve-realiteit/

  1. Douwe

   Er zijn nu eenmaal psychopaten, mensen die geloven dat zij gelukkiger zullen worden door de vrije wil en vrijheid van anderen te onderdrukken en te vernietigen. Hoe ze dit doen kan zich uitten in miljoenen verschillende vormen.

   Het is echter een misverstand. Doordat zij anderen proberen te controleren en te onderdrukken vernietigen ze ook hun eigen alignment en kunnen ze niet langer hun tijd steken in waar hun eigen oprechte nieuwsgierigheid, interesse en passie ligt. Ze scheppen zo voor zichzelf en voor anderen suboptimale situaties. Ze scheppen verlies – verlies situaties.

   Mensen doen dat alleen maar omdat ze geloof hechten aan stressvolle gedachten. Ze zijn als het ware verkeert geprogrammeerd. Maar zij zijn niet zo anders dan ons want veel mensen volgen gewoon de programmering door continue te doen wat voortkomt uit het hechten van geloof aan specifieke gedachten. Pscyopaten volgen alleen een andere programmering dan ‘gewone mensen’. Maar iedereen volgt zijn of haar programmering.

   Doordat we zelf leren hoe we onze eigen programmering kunnen wissen/transformeren en in plaats daarvan op onze vrije wil en ons hart kunnen gaan vertrouwen, kunnen we anderen inspireren hetzelfde te doen. Zowel gewone mensen als de psychopaten.

   We kunnen eeuwen in het touwtrek spelletje van de psychopaten en ons daartegen verzetten blijven zitten maar juist door zelf je programmering te ontdoen kun je daarmee op termijn ook psychopaten laten zien dat ze niet hoeven te doen wat ze nu doen.

   Maar wij zullen zelf het goede voorbeeld moeten geven. Mensen laten zien dat vrijheid mogelijk is en dat dat bij jezelf begint en dat het inhoudt dat je de vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken van anderen respecteert. Op die manier kun je vanuit jezelf het collectief transformeren als anderen uit dat collectief tenminste zelf ook die transformatie wensen.

   Wellicht dat je hier al goed bekend mee bent maar ik denk ik deel het nog eens ook voor eventuele meelezers. Bashar legt het heel helder uit in het volgende artikel:

   De illusie van macht en de macht van illusie

   http://achterdesamenleving.nl/de-illusie-van-macht-en-de-macht-van-illusie/#.V8Vjt5iLShc

   1. bernadette

    Yess , clear.. Douwe

    Dit is nou zo mooi.
    Dat de simpele Jan én alleman gewoon op n’ dag een klein stukje land ontdekken,
    dat van NIEMAND is . Het ligt / lag gewoon te wachten op …..

    http://www.eurostaete.eu/htm/275.htm#

    Eureka … gewoon met ons allen hier uitchecken , en daar dan in 🙂

    Gepubliceerd op 6 jul. 2014

    Tussen Duitsland en Nederland ligt een strookje land.
    Een groep mensen wil hier een vrijstaat oprichten.

    https://www.youtube.com/watch?v=_kEoU1dJXOA

  1. Douwe

   Dat is soms moeilijk idd.

   Je kunt een persoon alleen je reflecties aanbieden en zo helder mogelijk uitleggen wat in jouw ogen de voordelen ervan zijn. Maar uiteindelijk is het altijd aan mensen zelf om te bepalen wat ze wel of niet met de aangeboden reflecties/informatie doen.

   En van de andere kant als ik geloof dat de wereld of andere mensen zouden moeten veranderen, dan is dat voor mij een alarmbelletje om Byron Katie en The Work er nog eens bij te halen. Wat kan ik zelf nog leren uit deze reflectie die het universum me nu geeft?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *